Reklama

středa 22. května 2019

Kauza ,,Ruse, omluv se za Krym”: Bomba? Plukovník-rozvědčík cupuje Ústavní soud. Nové informace

Plukovník Jiří Wagner (EXANPRO)
21.05.2019 ParlamentníListy
Bývalý důstojník vojenské zpravodajské služby Jiří Wagner úderně rozkrývá zfušovanou práci ústavních soudců. Případ „Hoteliér“, do kterého směšně tahají Čapkova doktora Galéna i Haškova Palivce, je prý odhaluje jako zpolitizované aktivisty. V kauze ostravského podniku, který odmítl ruské turisty, vytahuje fatální chybu – soudci zapomněli, že existuje dvojí občanství. Ukazuje, co odsunuli do pozadí, kde si protiřečí a podivně se zamotávají. A máme ignorovat mučení ze strany USA na různých místech světa? Byl plánován nátlak? Kde zůstali reportéři z České televize? Plukovník ve výslužbě klade v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz důležité otázky a prozrazuje, z čeho je mu hodně špatně.Sepsal jste analýzu k rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého byl ostravský hotel Brioni Boutique oprávněn zveřejnit prohlášení, že neubytovává ruské občany, pokud se nedistancují od anexe Krymu. Napsal jste, že odůvodnění soudu považujete za „klamné a zpolitizované“. Čím nás klame?

Pokud to shrnu, tak klamné je odůvodnění v tom, jak se dva zapojení ústavní soudci (Vojtěch Šimíček a Kateřina Šimáčková) až nepřirozeně snaží obhajovat hoteliéra, a přitom úmyslně odsouvají do pozadí jiné důležité věci, které nehrají v jeho prospěch.

Jedním z mnoha příkladů je odůvodnění, že ruským zákazníkům nic nehrozilo, protože jim nebyla odepřena služba, jež by měla základní nebo monopolní charakter. Jistěže jim nic nehrozilo. Mohli se ubytovat jinde. Ale proč je ten údajný svobodný projev a vyjádření vlastního názoru hoteliéra odůvodňován nějakým ohrožením či neohrožením ruských zákazníků?

Z analytického pohledu si už tímto ústavní soudci nabíhají, protože tím vlastně nechtěně připouštějí, že to bylo něco více než jen vyjádření názoru. Píší, že ruští návštěvníci nebyli ohroženi, ale jaksi pozapomněli zdůraznit, že byli jednoznačně omezeni. A svobodný projev není o omezování jiných občanů v poskytování služeb pod podmínkou, že podepíší připravené prohlášení s uvedením osobních údajů.

Z textu opravdu vyplývá, že pokud by hoteliér měl monopol na ubytovávání, pak by tohle udělat nesměl... takže některé právo projevu platí jen někdy, a pokud máme nějaký podnikatelský monopol, tak už neplatí?

Jak vidíte, tak tohle zkrátka neobstojí. Ústavní soud si tu protiřečí. Buď je to forma svobodného projevu, kterou potom může logicky uplatnit jak drobný podnikatel, tak monopolista, anebo je to forma určitého nátlaku, znevýhodnění a omezení a není možné to považovat za legitimní věc od žádného podnikatele. Ústavní soud se do toho pěkně zamotal.

Cítíte v tom názoru i obecně dilema mezi svobodou projevu na jedné straně a snahou o cenzuru na straně druhé, což je aktuální téma v ČR?

Nemůžeme hovořit o dilematu. To by muselo jít o poskytování informací nebo vyjadřování názoru, což nikoho neznevýhodňuje ani neomezuje. Jenom některým politikům to vadí, protože jim to nepřispívá k politickým bodům, a tak přemýšlejí o nějaké vhodné cenzuře. Hoteliér ale již překonal svobodný projev i vyjádření názoru, protože začal omezovat a znevýhodňovat jednu skupinu osob.

Vraťme se na začátek – v čem spatřujete přímo tu „zpolitizovanost“?

Co se týče zpolitizování případu, tak to nastalo velmi komplexně a neskrývaně. Ústavní soud skrze dva zmíněné soudce tento případ alibisticky opřel o mezinárodní právo, ale už nezkoumal vztah hoteliéra k mezinárodnímu právu. A tady prostě nestačí konstatování, že anexe Krymu byla učiněna v rozporu s mezinárodním právem a že proto si ji hoteliér vybral pro svůj protest. V tom se ÚS hluboce mýlí, neboť se zde nabízí pravdivější vysvětlení:

Hoteliér si anexi Krymu vybral pouze proto, že se vztahovala k Ruské federaci (RF), k níž má předpojatý vztah. Pokud bychom se měli mýlit, musel by to hoteliér dokázat tím, že by si vybral i jiné prohřešky proti mezinárodnímu právu.

A to už narážím na to, že těch prohřešků bylo spácháno několikanásobně více ze strany západních mocností a všichni to dobře víme, ale děláme, že za všechno mohou Rusové.

Tak jak je to dneska s tím hájením mezinárodního práva? Každý se stává politickým aktivistou, ale vybírá si jen události, které se hodí jeho subjektivním názorům a pocitům. Tohle Ústavní soud vůbec nezohlednil a nikdo se na to hoteliéra neptal. Jak může potom Ústavní soud konstatovat, že hoteliér chtěl na někoho pozitivně působit? A jak může Ústavní soud dále opírat své odůvodnění o zahraniční politiku ČR a politiku EU, když tyto politiky často nejsou v souladu s mezinárodním právem?

Navíc soudy by měly postupovat podle zákonů a právních norem, a nikoli podle výkonné politiky státu. Kde je potom to údajné oddělení justice od exekutivy (exekutiva je výkonná moc státu, vykonávaná vesměs vládou a hlavou státu – prezidentem, pozn. red.)? To je to zpolitizování celé kauzy.

Podle vás ústavní soud klamným způsobem interpretoval články Listiny základních práv a svobod, přičemž „úmyslně do svého objasnění nezahrnul jiné články Listiny základních práv a svobod, které se ke zkoumané problematice vztahují“. Tak nejprve – v jakém smyslu je interpretoval klamně a jaké jiné články listiny nezahrnul?

Ano, dezinterpretoval články Listiny základních práv a svobod ve prospěch hoteliéra. To se prostě nedá přehlédnout. Článek 17 odst. 1 a 2 o svobodě projevu a právu vyjadřovat své názory slovem, písmem a podobně náhle Ústavní soud vysvětlil jako akci s možností omezit zákazníky čili odepřít jim službu, která není základní nebo monopolní, pokud určitá skupina zákazníků nepodepíše nějaké prohlášení, a ještě s uvedením adresy.

Takže například majitel restaurace se podle Ústavního soudu může svobodně projevit a vyjádřit tak, že do svého lokálu nevpustí ty Američany, kteří nepodepíší prohlášení, že přítomnost amerických vojáků na území Sýrie je porušením mezinárodního práva, anebo ty Čechy, kteří nepodepíší prohlášení, že vojenská mise českých vojáků v pobaltských státech je porušením čl. 1 Severoatlantické smlouvy. A pokud se jedná o další články z Listiny základních práv a svobod, které soud záměrně zamlčel nebo opět dezinterpretoval jen ve prospěch hoteliéra, tak ty jsou následující:
čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 1, čl. 10 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a čl. 24.

Pro ilustraci se zastavím u posledního článku 24, kde se hovoří, že příslušnost ke kterékoli národnostní menšině nesmí být nikomu na újmu. V ČR se nacházejí Rusové, kteří získali státní občanství ČR, ale zároveň si ponechali občanství Ruské federace – to je dnes v souladu jak s českými, tak ruskými zákony. Tito Rusové, kteří patří k občanům ČR a kteří se zároveň hlásí k ruské národnosti, tvoří ze zákona na našem území národnostní menšinu. Jenže náhle se příslušnost k této menšině stává problémem v ostravském hotelu Brioni Boutique, kde si je hoteliér může jako ruské občany vzít v rámci své svévolné akce za rukojmí, aby něco „rádoby“ ovlivnil.

Bez ohledu na to, jaký mají názor, který jim nikdo nemůže brát ani vnucovat, se náhle stává jejich ruská národnost pro ně újmou, což odporuje Listině základních práv a svobod. Avšak Ústavní soud čin hoteliéra hodnotí jako svobodný projev a vyjádření jeho vlastního názoru, přičemž Ústavní soud vůbec neuvažoval možnost dvojího občanství.

Bylo by zajímavé, kdyby v té době do hotelu vstoupil Rus s českým občanstvím, ale schválně se prokázal ruským pasem. Hoteliér by se podle Ústavního soudu svobodně projevil a skrze personál by ho odmítl ubytovat, dokud nepodepíše politické prohlášení. On by to nepodepsal a nebyl by ubytován. Tím by byl porušen článek 24 listiny, ale Ústavní soud by přesto konstatoval, že hoteliér se pouze svobodně projevil a vyjádřil svůj názor, což je samozřejmě nesmysl.

A článek o svobodném podnikání s tím nesouvisí – situace na Krymu ani Rusové v ČR přece hoteliéra v podnikání neomezují. Tady vidíme, čeho se ústavní soudci dopustili a komu nadržovali. Taktéž porušili slib soudce Ústavního soudu o ochraně přirozených práv člověka a o nestrannosti (viz článek 85 Ústavy ČR).

Zmínil jste hypotetický příklad nevpuštění Američanů. V tiskové zprávě samotného soudu si lidé mohli přečíst přesně tuto interpretaci: Stěžovatel totiž nezacházel rozdílně s cizinci (resp. občany RF) oproti českým státním občanům, případně občanům jiných států tak, že by jim a priori odepřel poskytnutí ubytovacích služeb – nejednalo se o omezení typu „Američanům nenaléváme“…

No celé to odůvodnění Ústavního soudu je děsné. Máme tady čl. 10 odst. 1 o zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochraně jména. Také článek 15 odst. 1 o svobodě myšlení a svědomí. A samozřejmě nejčastěji diskutovaný článek o svobodě projevu. Tohle všechno je činem hoteliéra s jeho politickým požadavkem porušováno, ale Ústavní soud tady přiřkl práva jenom hoteliérovi.

Představte si, že máte nějaký názor a náhle vám někdo strčí pod nos prohlášení s odlišným názorem a chce po vás, ať to podepíšete, jinak vás neubytuje. Pokud si chcete zachovat svoji čest a důstojnost, tak půjdete jinam. Ale co když se v okolí na stejném postupu domluví více hoteliérů?

Ani tohle Ústavní soud nenadhodil a bylo by vůbec zajímavé, jestli by na svém rozhodnutí něco změnil.

Podle vás to jednání bylo nedůstojné vůči zákazníkům, ba dokonce nenávistné?

Nechci tvrdit, že hoteliéra zaslepila nenávist, ale předpojatost a nedůstojné jednání z toho čiší.

Ústavní soud se mimo jiné opřel o fiktivní postavu doktora Galéna v Čapkově „Bílé nemoci“, kdy tento lékař odmítne vydat jím vynalezený lék proti smrtelné nakažlivé nemoci těm, kteří odmítají zastavení agresivní války. Doktor Galén tedy podle ústavního soudce nezastával názor, že „pacient jako pacient“, nýbrž snažil se svou činností aktivně ovlivnit politické dění, a proto podmiňoval vydání svého léku zastavením války. To je v této kauze podle ústavního soudce příhodnější, než když Nejvyšší správní soud citoval Haškova Palivce: „Host jako host, třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika.“ To, že chtěl hoteliér možná přimět k zamyšlení o zastavení války – jako doktor Galén, kterého citoval soudce –, nepovažujete za „polehčující okolnost“ či pozitivní pohnutku?

Je to zase rozpor, a dokonce dvojitý! Je zde selektivní výběr viníků, jenže Krym nebyla ojedinělá událost ani prvotní akce, ale reakce na politický převrat na Ukrajině. A tady se měl Ústavní soud zastavit a pravit, že „ostravský Galén“ měl působit rovnoměrně na všechny viníky, kteří jsou odpovědní za události na Ukrajině v letech 2013 a 2014.

A tam se angažovalo, panečku, hodně státních aktérů. No spíše by Ústavní soud neměl vůbec hoteliéra přirovnávat ke Galénovi, když se předpojatě zaměřil jen na jednoho aktéra. Popravdě on se vlastně nezaměřil na žádného aktéra, ale na ty obyčejné lidi – ruské občany, což je ten druhý rozpor s Čapkovým románem. Takže co chtěl vlastně hoteliér ovlivňovat, když necílil na ty, kteří jsou skutečně schopni něco změnit?

A ty řeči o tom, že hoteliér chtěl alespoň v malé míře působit na ty osoby, které se podílejí na politickém životě státu, kterého považoval za agresora. Zase ta nekonečná obhajoba hoteliéra v podobě slov „alespoň v malé míře“ a „považoval za agresora“. Ale kde jsou ti ústavní Galénové v případě působení na agresory v jiných částech světa?

Co vlastně někdo chce prostřednictvím ruských občanů změnit? Mají demonstrovat, stávkovat a volit subjekty spřízněné se Západem?

My na jedné straně odsuzujeme údajné ruské vměšování do všeho možného a najednou se zde do popředí postaví dokonce Ústavní soud a chválí, jak je dobré působit na toho ruského agresora skrze ruské občany. Celé mi to v tomto případě připomíná návod, jak ovlivňovat situaci v Rusku proti současnému režimu a vměšovat se do vnitřních záležitostí cizího státu.

Nález Ústavního soudu jste označil za „román“, který rozkrývá myšlení a svědomí ústavního soudce, a někdy není jasné, zda jde o odborný soudní nález nebo o beletristickou četbu. Znevažuje to samotnou instituci? Nebo se soudce snažil, aby nález byl veřejnosti a laikům srozumitelný?

Soudce si může svůj rozsudek zdůvodnit, jak chce, pokud se drží věcných argumentů. Vsuvky z literatury nemusejí být na škodu, ale stává se, že jsou hodně zavádějící a moc nesedí s aktuální kauzou.

Co vás nejvíc vyděsilo či rozesmálo?

Obecně mě děsí, jak si nejvyšší funkcionáři a ústavní činitelé dokážou vše odůvodnit bez toho, aby se obávali postihu za své často úmyslné pochybení nebo nedbalost.

A co mě rozesmálo? Tak například to sáhodlouhé povídání o jinakosti lidí – to je vskutku průlomový objev Ústavního soudu.

Zvláštní pro mě byla tato vsuvka:

„Celá námitka, že je obtížné vědět, kde končí svoboda a začíná zločin, je v zásadě zodpovězena známým příběhem o výtržníkovi, který argumentoval, že jako svobodný občan může pohybovat svou pěstí, kudy chce, na což soudce moudře odpověděl: ‚Svoboda pohybu vašich pěstí je omezena polohou nosu vašeho bližního‘.“

Nevím, co tím chtěl Ústavní soud vyjádřit, ale ačkoli to Ústavní soud myslel jinak, tak tohle hraje právě proti hoteliérovi. Ta věta na konci se dá totiž parafrázovat takto:

„Svoboda projevu hoteliéra je omezena vůlí ruských občanů podepsat jeho politické prohlášení.“

Ale komická byla pro mě také tato hláška Ústavního soudu:

„V nyní projednávané věci Ústavní soud navíc nepřehlédl zřejmou časovou souvislost mezi anexí Krymu (první polovina roku 2014) a prohlášením stěžovatele, datovaným ode dne 24. 3. 2014. Rovněž tato okolnost potvrzuje, že ze strany stěžovatele nešlo o svévolné a nepřípustně účelové jednání, nýbrž o bezprostřední a zřejmě i značně emocionální reakci na tuto událost, jíž chtěl stěžovatel zřetelně vyjádřit svůj politický názor. Stěžovatel proto nemůže být podezříván ani z toho, že se ve skutečnosti jednalo jen o jakousi záminku, jak diskriminovat občany jiného státu.“

Tak to je skutečná soudnická bomba! Chce snad Ústavní soud tímto říct, že kdyby nyní někdo zpětně protestoval proti napadení Iráku (stalo se v roce 2003) – za což nebyl dosud nikdo sankcionován, tak by zde chyběla časová souvislost, a proto by to bylo nepřípustné jednání?

Zajímavé, jak Ústavní soud touto časovou souvislostí odůvodnil, že se ze strany hoteliéra nemohlo jednat o diskriminaci. No prostě obhajoba hoteliéra, kam se podíváte, a ještě tak neobratná.

Upozornil jste na to, že mnohonásobně více prokazatelných prohřešků proti mezinárodnímu právu je za posledních 20 let na straně západních států. Ale i kdyby celá kauza mířila proti jiným státním – západním – příslušníků, tak by to přece nebylo v pořádku, ne? Nebo se míra oprávněnosti liší tam, kde je jeden prohřešek, a tam, kde jich je víc?

To není o míře oprávněnosti, ale o míře rovnoměrnosti. Kdo chce aktivně vystoupit proti porušování mezinárodního práva, tak by měl postihovat všechny prohřešky rovnoměrně, a ne si vybírat podle svých osobních preferencí.

Vy jste nadhodil jednu zajímavou otázku, kterou soudci vůbec neřešili: Co chtěl provozovatel hotelu vlastně provést s prohlášeními ruských hostů, ve kterých požadoval uvedení osobních údajů včetně podpisu. Co by s ním tedy mohl podle vás dělat? Myslíte, že to chtěl někam poslat, nějak to dál použít? K tomu ale souhlas neměl...

No to měl právě vysvětlit Ústavní soud, ale úmyslně se této věci ani nedotkl. A kde byli ti skvělí terénní reportéři z České televize, aby se na toto provozovatele hotelu výslovně zeptali? Asi neměli ani svolení vedení České televize, protože Česká televize nebude přece zjišťovat něco, co by vypadalo jako hájení práv nějakých Rusů.

No jo, ale Česká televize nám divákům potom opět neposkytla ucelený obraz události se všemi informacemi, jak by podle Kodexu ČT měla.

Uvědomme si, že se nejednalo o dobrovolné podepisování nějaké petice. Někdo tady chtěl od selektivně zvolené skupiny osob za poskytnuté ubytování sbírat osobní údaje s podpisem pod politický názor – a znovu říkám, že tohle nebyla snaha hájit mezinárodní právo, což jsem už dříve vysvětlil.

Tady mohla být v sázce nejenom dobrá pověst osob, které by to podepsaly (zase porušení čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). A pokud to byla ze strany hoteliéra jenom nějaká demonstrativní záležitost, tak proč Ústavní soud hovoří o nějakém „pozitivním“ působení na lidi, kteří mohou něco změnit? To už vůbec nechápu, jak by té změny mělo být dosaženo.


(celý rozhovor najdete zde) 

32 komentářů :

 1. Už by měli ty lidi z jejich dobře placených míst vykopat.

  OdpovědětSmazat
 2. Tak jak jsem poznal v 68 a následně více jak 20 let tenhle Ruský dobytek, tak plně stojím na straně pana hoteliéra. Rus od jakživa rozšiřuje svoje imperium na ukor jiných státu, viz Stalin a Putin by v tom velice rád pokračoval. Pouze síla USA a NATA ho v jeho počínání zastaví.Proto, jsem šťastný, že jsme součástí tehle aliance. Pevně doufám, že se u nás postaví v brzké době základna USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale Pepku, to sis nějak poplet = ten kdo účelově napadá jiné státy je přece SSA. Ale jinak slepičí rozum doufám slouží..

   Smazat
  2. Opravdu Rusové neustále rozšiřují své impérium ? Vy jste asi zaspal nekrvavý rozpad SSSR.Kde a kolik vojenských základen RF má k prosazování globálního vlivu ? Kolik a kde jich mají USA ?

   Smazat
  3. 11:18 Venco, nevím co je SSA, ale vím, že poslední kdo anektoval cizí uzemí byl Rus a to Krym, tak se těm slepicím omluv, protože ta nemáš ani ten jajich rozum.

   Smazat
  4. 11:44 Rus anektoval Krym asi tak, jako my tzv Sudety.

   Smazat
  5. 11:44 Obdivuhodně vymaštěná tykev, vy asi v pekáči nepečete, co?

   Smazat
  6. 11:44 jak je vidět tak idiotům tvého tipu mezinárodní právo na sebeurčení nic neznamená, protože si tam Yankees nemohou postavit své základny, bude lepší když si tu svou prázdnou makovici vrazíš zpět do Yankees konečníku a ještě hlouběji než předtím.

   Smazat
  7. 12:15 A jaké mezinárodní právo uznává ten tvuj rusák, napovím nikdy žádné. Žádná civilizovaná země si nevezme silou uzemí které ji nepatří, ale rus není civilizovaná země, tam to je zcela normální. A ten ruskéj anál si vyliž až do konce sám.

   Smazat
  8. Nebylo by lepší 11:12 kdyby jsi se odstěhoval k nim?Myslí, usa.... Ušetřil by jsi si mnoho starostí a my by jsme tady nemuseli tvoje výblitky!

   Smazat
  9. 11:12 Dejte si mokrý hadr na hlavu a již nechlastejte.

   Smazat
  10. 12:24, milý blbečku, zjevně jsi nepostřehl téma článku. Ten není o nějakém kradení, ale o diskriminaci a ponižování na bázi příslušnosti k určité národnosti nebo etniku. Žádný normální a sebevědomý člověk nic takového nepodepíše, i kdyby s připojením Krymu nesouhlasil. To bychom je mohli nechat rovnou podepisovat přiznání k zodpovědnosti za "napadení" v roce 1945 a kontaminaci půdy jejich padlými vojáky. Neumím si představit, že bychom k něčemu podobnému nutili Němce nebo Američany.

   Ta tvoje příšerná anexe, zjevně dle tebe nejhrůznější zločin počátku 21.století, bylo vlastně několik událostí, které odstartoval Euromajdan. Tento "bohulibý mírumilovný happening" vynesl do popředí pohrobky Adolfa Hitlera, jehož desetimetrový plakát pověsili na městský magistrát přímo na tom Majdanu. To byla zřejmě ta otočka k evropským hodnotám. K tomu se začaly zjevovat hlášky pánů typu Parubij, Jaceňjuk, Kolomojský a další, kteří například nabízeli 10 tisíc hřiven za jednoho moskala. Nikdo z nich netajil, že z Krymu udělají mnohem větší šašlikárnu než později v Oděse.

   Tož tedy krymští jednali. Je sice zcela zrůdné, odmítnout ze sebe udělat šašlik, to souhlasím, ale oni jsou už takoví. Začaly horečné rozhovory napříč celou republikou o secesi celé autonomní republiky od Ukrajiny, o což se v podstatě usilovali od r. 1991 už mnohokrát. První začal Sevastopol, město se speciálním statusem. Tamní vláda vyhlásila vůli k oddělení a vyzvala obyvatele k podpoře. Sešlo se na desetitisíce lidí nejen ze Sevastopolu. Zbytek Krymu na sebe nenechal dlouho čekat. Tím byl proces odčlenění zažehnut. Začala příprava k referendu o secesi. Z Krymu byla vyslána delegace do Moskvy s otázkou, jestli je v případě napadení zaštítí. Moskva souhlasila a souhlasila také s tím, že budou souhlasit se začleněním do RF, po čemž obyvatelstvo Krymu a Sevastopolu dávno prahlo.

   Dál to šlo rychle. Napřed referendum o secesi a týden na to referendum o sjednocení s RF.

   Pokud by měl hoteliér někoho pranýřovat, pak Krymčany, že se nenechali upálit neonacisty, které my tak velmi obdivujeme.

   Smazat
  11. Cohn -Bandit mel a ma ty obcanstvi nejmin TRI. Jednou se docpal do EU jako za Francii a potom zase byl poslanec za Germanii..
   Kdyby to ruplo utece do Izraele...
   Bojkoty maji v Cechach velkou tradici , obzvlaste , kdyz si bohac koleduje.
   Vyberove diskriminace a rasismu zase slavne zvitezili pod EU praporem Antisemitismu, Antiracismu Antidiskriminace a Lidskych prav. Pochvaly a medajle z EU jsou uz na ceste ,urcite..

   Smazat
  12. Problém Čechů je zejména v tom,že mají v genech dáno, že musí někoho následovat.......
   Od doby vzniku tohoto webiku se sem přisál ůspěšný restituent a většina diskuze jde za ním... Z Dublinu jdou sice majiteli stránek prašule za každý příspěvek,ale....... koho vlastně zde propagujete? Mudr Davida anebo debila?

   Smazat
  13. 10:39 můžete nějak věrohodně vysvětlit cestu, jakou jdou majiteli tohoto WEBu prašule z Dublinu?
   Pokud tedy nejste mimořádný omezenec, pak nehorázně lžete. Zřejmě s úmyslem poškodit MUDr. Ivana Davida.

   Smazat
 3. Tak tak, pan prezident by měl ÚS rekonstruovat.

  OdpovědětSmazat
 4. MENI LEPŠIHO PŘIKLADU KATASTROFICKÉHO STAVU NAŠI JUSTICE

  která už dávno neni schopna zastupovat spravedlnost a slouži jen k překrucováni s připravou občanů na rozval státu s brzkou podporou ustupováni křiklounům menšin,které se připravuji i pomoci prý "justice"vládnout většině.

  OdpovědětSmazat
 5. Pro 11:12.Vojenská přítomnost USA v Afghánistánu zajišťuje šíření mezinárodního obchodu s drogami.
  http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7912-kudy-vede-afghansky-obchod-s-drogami.htm
  http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7911-valka-s-iranem-kterou-trump-planuje-ma-zacit-na-podzim-2019.htm

  OdpovědětSmazat
 6. Tak si tak nějak vzpomínám na nějakou tu makléřku, která odmítla prodat romům byt s tím, že je tam majitel domu nechce. To byl jiný rachot, takový majitel domu nemusí uspokojovat své potřeby, dělat si podnikáním radost, ani náhodou. Prostě diskriminace protože jí paní Šabatová nechala vyprovokovat, tak to se muselo povést, tak nějak pro výstrahu. Pan JUDr Šimíček by určitě netvrdil, že ti romové mohli jít bydlet kamkoliv jinam, neboť tak objednávka nezněla. Taškařice hrubého zrna,tato Havlova demográcie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrá připomínka. Kdyby se nejednalo o Rusy, ale o Cikány nebo nedejbože Židy, milý hoteliér by už rok bručel v base a hotel by byl v nucené správě.

   Smazat
 7. noviczech
  ...mám dojem, že při prvním stání, měl hoteliér zaplatit pokutu 50 000 Kč. Je otázka, jestli tyto peníze náhodou neskončily u dotyčných soudců? Byla by to celkem běžná praxe!!!

  OdpovědětSmazat
 8. A co golany v syrii to se může anektovat a nic, žádné protesty, sankce atd...

  OdpovědětSmazat
 9. Anonymní22. května 2019 12:24
  12:15 A jaké mezinárodní právo uznává ten tvuj rusák, napovím nikdy žádné. Žádná civilizovaná země si nevezme silou uzemí které ji nepatří, ale rus není civilizovaná země, tam to je zcela normální. A ten ruskéj anál si vyliž až do konce sám.
  ===========================================================
  Vykotlaný mozku, a co nedávné uznání anexe Golan ze strany SSA Trumpem?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:54 Hodně velkej kretének jseš co, on někdo napadl z Krymu Rusko? tak jako ti arabští vandráci minimálně 6x napadli Izrael? Ty vole trochu hloupej co.

   Smazat
 10. Nejlepší by bylo, kdyby USA navrátily, jako správná civilizovaná země, své území indiánům a zmizely v propadlišti dějin. Někdo musí jít příkladem, ukázat, že i pokrytecké režimy jsou schopny sebereflexe. Jak říkají některé české církve "Vše co bylo ukradeno, musí být navráceno". Amíci by se tu mohli učit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:32
   No s tím ukradením majetku církvím,bych byl opatrný. Ještě jsem neviděl něco co nebylo vlastněno, aby bylo ukradeno.
   Václav

   Smazat
  2. 15:43 Měl jsem na mysli "indiánský" majetek, ne ten církevní. Toto heslo je v oprávněných případech přímo luxusní.

   Smazat
 11. Ruse omluv se. Neomluvím. Kazíš mi radost z podnikání. Proč myslíš, že tu ten můj hotel stojí? Aby ses omlouval za Stalingrad, za Moskvu, Leningrad, Krym, za osvobození ČR a vůbec, že existuješ.

  OdpovědětSmazat
 12. Tedy pochopil jsem že ústavní soud by schvaloval někdejší postup nacistů, podle kterého mohli židé jet tramvají jen na zadní plošině: jet mohli, v jízdě nebyli omezováni a když se jim to nelíbilo, mohli jít pěšky, také jim nikdo nebránil. Kam kráčí české soudnictví?
  A Krym byl do anexe Ukrajinou za vlády Ukrajince Chruščova 1954 Ruský. A na základě referenda se autonomní republika Krym odtrhla od Ukrajiny, protože nesouhlasila s nacistickým režimem v Kyjevě a mj. jazykovým útiskem většinového obyvatelstva, tvořeného z 83 % Rusy. Po osamostatnění bylo rozhodnuto o připojení k Ruské federaci. Pokud chceme mluvit o anexi, pak tedy srbské Kosovo anektovaly za pomocí teroristů z Talibanu USA, které zde vytvořili a udržují loutkovou proteroristickou muslimskou vládu - a to našim politikům nevadí??? A není náhodou také Aljaška Ruská??? Kdo je největším a nejčastějším strůjcem válek po skončení 2. světové války. Kdo má více zahraničních vojenských základen než všechny ostzatní země Světa dohromady? Kdo falšuje argumenty k vyvolávání válek tam či onde a nyní zrovna proti Iránu? Až vojska OSN obklopí hranice největšího agresora Světa na souši a zablokují jeho přístavy z moře, uvrhnou na tohoto agresora sankce, blokády, embarga, nastane ve Světě MÍR. Zmizí teroristické války se statisíci, ba miliony mrtvých i odvetný drobný terorismus válkami postižených! Smíří se i náboženství, rasy, odpadnou problémy s migrací! Jenže také padne diktaturea kapitálu a to nemůže největší agresor Světa připustit, aby "chřadli" jeho oligarchové.

  OdpovědětSmazat
 13. Justiční mafie - Baxa, Šimíček, Rychetský (+ poskok Šimáčková)

  V tom rozsudku je spousta nesmyslů, už se to tady řešilo, ale pobavil mě ten Šimíčkův blábol, že časová souvislost údajne "potvrzuje, že ze strany stěžovatele nešlo o svévolné a nepřípustně účelové jednání, nýbrž o bezprostřední a zřejmě i značně emocionální reakci". :-))
  Jako kdyby pro bezprostřední emocionální reakci platila nějaká zvláštní privilegia. Kdyby to nebyla bezprostřední reakce, tak je to asi svévolné jednání a když je to reakce, tak to svévolné jednání rozhodně není? Toto je čistý blábol a soudce akorát prokázal, že je hlupák a plave v logice.

  A dokonal to tou směšnou umanutostí, že tato "emocionální reakce je zřetelné vyjádření politického názoru". To je asi jeden z největších blábolů roku. Protože když třeba nějakého Američana budete omezovat v pohybu, tak se podle přitroublého Šimíčka (ostudy v roli soudce) můžete hájit tak, že šlo o bezprostřední emocionální reakci a vyjádření politického názoru na zvěrstva USA ve světě. Je tam časová souvislost např. s Venezuelou a na své omezování pohybu nemáte monopol, Američan se stále mohl hýbat někam jinam, než jste ho blokoval, takže ho to nijak neomezovalo.

  To je sešup, ostudo Šimíčku a ostudo Šimáčková. Vy jste svou debilitou skoro dohnali Jandovy trolující chudáky. :)

  Rudý škorpión

  OdpovědětSmazat
 14. No ale ohromná prdel by byla, kdyby nějaký hoteliér udělal nemlich to samé, akorát pro turisty z Izraele, kteří by museli podepsat prohlášení, že nesouhlasí s anexí Golanských výšin. No to by byl fofr! To by bylo v hlavních zprávách všech médiíí na Západě, hotýlek by byl okupován reportéry odevšad, hotel by se stal atrakcí, připosranci ve vládě by hned tu ostudu museli hasit a ten ostudný soudce by musel být uklizen z toho tzv. ústavního soudu, jenom proto, aby se ta justiční, do nebe volající ostuda ututlala a co nejdříve bylo ticho po pěšině.

  OdpovědětSmazat
 15. 21:08 jenže, ten Šimíček se sychroval tou bezprostřední časovou návazností. Z toho mi plyne, že diskriminovat zákazníka je možné z důvodu "hnutí mysli".
  Ovšem a bohužel, to musí být v souladu se státní politikou (nebo postojem ČTv). V rámci téhle demokracie, jak vidno, svobod přehršel.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.