Reklama

pondělí 13. května 2019

Maršál Koněv a historická fakta

Jiří Kobza, Tomáš Doležal
13. 5. 2019 (projev byl přednesen na slavnostním shromáždění u pomníku maršála Koněva 7. 5. 2019)
V souvislosti s výročím konce druhé světové války a osvobození Československa opět v mainstreamových mediích a veřejném prostoru startují orgie historického revizionismu a snahy ovlivnit oním ideologicky „správným a korektním“ výkladem historie zejména nejmladší generaci.


Hájení historické pravdy a spravedlnosti proti novodobým politrukům považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů naší doby. Jsme tím povinování našim předkům, kteří za naší zemi a za naší budoucnost často položili i své životy. I proto jsme se 7. 5. zúčastnili pietního aktu u pomníku maršála Koněva – hrdiny, jehož osudy velmi silně reflektují zásadní milníky 20. století.

Ivan Stěpanovič Koněv byl totiž v průběhu II. světové války jako voják velitel účasten prakticky všech jejích zásadních a osudových střetů a bojů - velel vojskům Rudé armády na východní frontě a osvobodil s nimi od okupace nacisty značnou část střední a východní Evropy.

Na jeho příběhu lze ilustrovat, jak nevyzpytatelné mohou být cesty osudu, jak tenká linie někdy dělí život od smrti, jak může jeden okamžik de facto změnit běh dějin.

V září 1941 byl Koněv jmenován velitelem tzv. Západního frontu, jenž byl
v následujícím měsíci naprosto zničen německými útoky při katastrofě u Vjazmy - a jeho samotného od trestu smrti zachránil pouze další válečný hrdina, maršál Georgij Konstantinovič Žukov, který odvolaného Koněva odmítl zatknout - a místo toho jej přijal do svého štábu.

Od poloviny října 1941 velel Koněv vojskům Kalininského frontu, se kterým se mu poprvé v průběhu války podařilo zastavit německý postup, stabilizovat frontovou linii - a v prosinci 1941 se jeho vojska zapojila do protiofenzívy
u Moskvy. Stěžejní byla zejména tzv. bitva před Moskvou

Koncem června 1943 se stal velitelem tzv. Stepního frontu, který vedl bojové akce v jižním oblouku kurského výběžku – jakožto zásadní strategická záloha klíčové bitvy u Kurska. Následně se podílel na osvobozování levobřežní Ukrajiny. Později byl tento Stepní front přejmenován na 2. ukrajinský front, který se během zimní ofenzívy v letech 1943–1944 podílel na osvobozování pravobřežní Ukrajiny.

Od května roku 1944 už maršál Koněv velel vojskům 1. ukrajinského frontu,
v jehož rámci vedl jako velitel i karpatsko-dukelskou operaci sovětských a československých vojsk - jeho front zde pohřbil 19 000 padlých. Posléze se podílel se na osvobození jižního Polska, dobytí Slezska a Saska.

27. ledna 1945 osvobodila Koněvem vedená vojska i koncentrační tábor Osvětim – aby se poté účastnila závěrečného útoku na Berlín (útočila jako první a tvořila jižní křídlo sovětského úderného uskupení). Se svým zachráncem
a osudovým kolegou maršálem G. K. Žukovem dne 8. května 1945 Koněv přijal německou bezpodmínečnou kapitulaci. Jeho vojska poté vyrazila na pomoc Pražskému povstání,

V rámci tzv. Pražské operace Koněvův 1. ukrajinský front osvobodil severní, střední a východní Čechy a jako první spojenecká armáda se dostal v květnu 1945 do Prahy. Při bojích přímo v Praze a v jejím nejbližším okolí s německými jednotkami, především s Waffen-SS, včetně tankové divize SS „Das Reich“, které pokračovaly v odporu a v masakrech civilistů, padlo 692 sovětských (Koněvových) vojáků.

Z jeho pozdějšího života je zaznamenáníhodné například i to, že v si roce 1970 nepřijel do Československa pro titul hrdiny ČSSR, který mu udělila Husákova normalizační vláda. Podle českého vojenského historika Jiřího Fidlera „možná šlo o šok z okupace Československa.“

Abychom doplnili i celkový kontext, na který se nyní často (záměrně?) zapomíná: Rudá armáda celkově bojovala na československém území 235 dní – od 20. září 1944 do 11. května 1945. Svou osvobozeneckou misi zahájila na podzim 1944 těžkými boji v Karpatech a vítězně ji ukončila na jaře 1945 v Praze. Za tu dobu postoupila do hloubky 800 kilometrů. Postupně na karpatsko-pražském směru uskutečnila šest operací, na nichž se ve vzájemné součinnosti podílely tři operační a bojové svazy – 1., 2. a 4. ukrajinský front.

Ofenzívu Rudé armády můžeme rozdělit do tří hlavních etap - východokarpatskou a východoslovenskou, poté západokarpatskou, moravskoostravskou a bratislavsko-brněnskou a závěrečnou, třetí, tvoří největší operace ze všech – pražská, uskutečněná právě společným úsilím
1., 2. a 4. ukrajinského frontu.

Oficiální historicko-statistická studie Bez razítka „Přísně tajné“, vydaná v Moskvě roku 1993, vyčíslila celkové ztráty sovětských ozbrojených sil
při osvobozování Československa na 551 432 osob, což představovalo 14,18 % jejich ztrát při dobývání a osvobozování devíti evropských a dvou asijských zemí. Z toho trvalé ztráty (mrtví, nezvěstní, zajatí aj.) činily 139 918 osob, z nichž 122 392 padly, zemřely na zranění a nemoci, a zdravotnické 411 514 včetně 346 044 raněných, postižených kontuzí a omrzlých.

Abychom si učinili představu o velikosti těchto obětí, připomeňme, že bojové ztráty americké armády, včetně armádního letectva (USAAF), na evropském válčišti za druhé světové války dosáhly celkem 586 628 osob, z toho 135 576 mrtvých.

Do boje za osvobození Prahy, který někteří političtí a historičtí revizionisté dnes označují za drobnou epizodu již rozhodnuté války, kde o nic nešlo, nastupovalo proti zhruba 900 tisícům německých vojáků 980 tisíc příslušníků Koněvova
1. ukrajinského frontu (včetně 76 tisíc vojáků 2. polské armády, což nás zároveň odkazuje na enormní podíl a enormně vysoké ztráty na životech rumunských vojáků, kteří v Československu bojovali v rámci Malinovského 2. ukrajinského frontu).

Hlavní útok na Prahu začal po poledni dne 6. května, kdy se vojska
1. ukrajinského frontu u Riesy poblíž Drážďan dala do pohybu. Úderné tankové skupiny obešly Drážďany a postupovaly směrem ke Krušným horám.

V noci ze 7. na 8. května překročily tyto skupiny předmnichovské československo-německé hranice a pokračovaly směrem na Teplice a Duchcov. Do všeobecného útoku se pak pustila i ostatní vojska 1. ukrajinského frontu,
a některé jednotky spojenecké polské armády. Tato vojenská síla se dala do pohybu směrem k severním československým hranicím.

8. května útok 1. ukrajinského frontu pokračoval směrem na Louny a Terezín.
Bojové akce Rudé armády a spojenců 9. května spočívaly zejména v pronásledování německých jednotek, přičemž místně docházelo ještě k mnoha vojenským střetům. V časných ranních hodinách onoho dne pronikla vojska
1. ukrajinského frontu ze směru od Slaného a Veltrus do Prahy.

Do 11. května ještě docházelo k likvidaci posledních ohnisek německého odporu. I poté však sovětské jednotky i spojenečtí vojáci československé, rumunské a polské armády čistili lesy od zběhlých a skrývajících se německých vojáků, a postupně odminovávali cesty, infrastrukturu a objekty.

V sovětských armádních sborech bojovali bok po boku někdejší Bílí i Rudí, Rusové, Ukrajinci, Gruzínci, Arméni, Turkméni a vojáci desítek dalších národů a národností tehdejšího Sovětského svazu. Ti všichni svůj život nasadili –
a ohromné množství z nich i položilo – tisíce kilometrů od domovů proto, abychom my a naše děti mohli svobodně žít.

Musíme si to nahlas připomínat při každé vhodné příležitosti, protože tlak na vymazání vzpomínek a přepis historie je – a hlavně ještě bude – masivní. Často to začíná „vysvětlujícími“ deskami a ničením pomníků opravdových hrdinů. Jakým byl i maršál Koněv, kterému v těchto dnech vzdáváme svůj hold.

153 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Idiote 1:22, proč jsem dáváš odkaz z vašeho bakalo-havlistického normalizačního škváru. To si myslíš, že na to kdo má rozum klikne a nedejbože i přečte bruselský teplý soudruhu Plavče nebo Fialo? Jdi si umýt přirození vlažnou vodou pražský vidláku.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 7.34
   Pokud si to pane přečtete, tak pochopíte, že již také patříte, meti takto vědomostně postižené.
   19. 1. 2019 NWOO
   Prakticky všechny hodiny byly zaměřené na to, aby mezi námi vyvolali strach z Ruska. Mohli jsme se dozvídat kupříkladu takové věci, že Rusko stojí s vyzbrojenou armádou na hranicích Pobaltských států a Ukrajiny a chystá se na vojenský vpád do Evropy. Že kvůli Rusku se zde k moci dostávají populistické a extremistické strany, a že dokonce Rusko finančně podporuje a cvičí místní extremistické skupiny, které zde mají v budoucnu páchat diverzní činnost.
   Jako příklad vojenské agrese Ruska je podávána, cituji: „Invaze Ruských vojsk do Ukrajiny za účelem rozpoutání války, svržení legitimní DEMOKRATICKÉ vlády na Ukrajině a získání nástupní zóny pro útok na NATO.“
   Rusko údajně (naopak od NATA) porušuje všechny mezinárodní smlouvy o odzbrojování, včetně smlouvy o omezení jaderných zbraní a naopak plně investuje do nových zbraní, … všechny tyto aspekty údajně jasně ukazují, že se Rusko v následujících několika letech chystá k vojenské invazi do Evropy.
   Téměř polovina studentů této „pravdě“ skutečně věří a předchozí A nepřímo bylo naznačeno, že v rámci zachování míru a demokratických hodnot, je nutné provést vůči Rusku co nejtvrdší postihy, kde není vyloučena ani vojenská konfrontace, za účelem preventivního obranného útoku.
   aby dostali lepší známku, pár zbylým studentům je nepříjemné, aby stáli osamoceni na druhé straně třídy, a proto se k nim postaví také. Pokud se přeci jen najde nějaký odvážlivec, který se z davu vyčlení, tak je potom vyslýchán, jak na policii, proč se zde postavil. Studenti, kteří se ale postavili s učitelem, dotazováni nejsou. Tento student je poté naprosto utlučen lživými argumenty učitele, kterým jako mladý student není absolutně schopen konkurovat, tím spíš když se o politiTo by ale nebylo nic nového, jediné co nás zaráží, je to, že už se to ani nesnaží skrývat a říkají to na plná ústa. Nicméně, to co jsme se dozvěděli dále, nám vyrazilo dech. Pozorně poslouchejte:
   Podle našich učitelů občanských věd byl útok nacistického Německa na SSSR roku 1941 na rozdíl od útoku na západ, plně oprávněný, protože stejně jako dnes, tehdy SSSR, stál plně vyzbrojen na hranicích s Německem a chystal se k útoku na Evropu.
   Citace učitele: „Rozhodně se nezastávám Německa v ohledu útoku na západní Evropu, nebo v otázkách holokaustu, ale abych zůstal objektivní, tak co se útoku na Sovětský svaz týče, tak tento útok byl plně oprávněný a s vojenského hlediska se jednalo pouze o způsob obrany“.
   Citace učitele dál: „Následná prohra Německých vojsk u Moskvy a Stalingradu zapříčinila Sovětskou invazi do Evropy, která měla za následek okupaci Polska, Maďarska a Československa. Tato invaze byla jasnou vojenskou agresí, která se rozhodně nedá chápat jako osvobození od Němců, protože Spojené státy americké se v té době již připravovali k osvobození západní Evropy a tudíž by bylo toto „osvobození“ Sověty zcela zbytečné“.
   Nemáme slov…………..
   Nejhorší na tom ale je, že tinformace o osvobození Sověty považují pouze za lživou propagandu bývalého komunistického režimu.
   Tato, téměř polovina studentů, také věří, že se nacházíme v podobné situaci, jako stálo Německo v roce 1941 a případnou vojenskou operaci proti Rusku schvalují.
   Jedná se o studenty, kteří se absolutně nezajímají a historii, nebo politické dění v Evropě a tudíž plně důvěřují tomu, co se naučí ve škole. Takže, pokud to tímto způsobem bude pokračovat dál, tak za pár let tu máme celou generaci lidí, kteří věří naprosto lživým historickým informacím a budou je šířit do dalších generací.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. V jakém jazyce je příspěvek v 8:03?

   Smazat
  7. Napsán je v dávno zapomenutém jazyku Neandrtálců, pane.

   Smazat
  8. 8.28 je vyron česke inteligence .

   Smazat
  9. Poznámka k A z 1:22 h:
   Manipulátor, pracující pro amíky, proti zájmům naší země, se opět snaží oblbnout lidi. Za pomoci „přepisovačů“ historie nám podstrkuje představu, jak zběsile v posledních dnech války sověti nesmyslně zabíjeli české civilisty ve svém odkazu na článek v „i-dnes“, opírající se o materiály vytvořené „přepisovači“ a pro ně pracujících „historiků“. Bez ohledu na fakt, že v Čechách po podpisu bezpodmínečné kapitulace v bojových operacích bylo přes 900 tisíc německých vojáků!

   Ve článku se smíchá, že všude už byl mír, jen sověti u nás úmyslně zabíjeli nešťastné německé vojáky, kteří (asi omylem) nechtěli složit zbraně a české civilisty (nejlépe nahnané dohromady na jedno místo, aby to šlo snáz). Řekne se, že celkově podle „nových historiků“ šlo až o 1.800 obětí, namátkou se vyjmenuje přes 300 mrtvých Čechů, zdůrazní se počet nasazených letadel (dle lživé úvahy – čím víc letadel, tím víc civilních obětí) a hned se začne vytvářet obraz Rusů – okupantů, namísto osvoboditelů (přestože šlo o sověty!)!
   Jenže, v tom článku si nešťastný „přepisovač“ asi omylem pěkně naběhl na vidle tímto odstavcem, cituji: „..Pro srovnání: necelé tři měsíce předtím, 14. února 1945, zaútočilo kvůli navigační chybě na Prahu pouze padesát letounů B-17 Flying Fortress. Přesto si americký nálet vyžádal obrovský počet obětí – kolem 700…“!
   A hned si člověk musí vzpomenout na další „nepotřebná“ bombardování českých měst včetně jejich civilních obětí Američany : rozsáhlé bombardování Škodovky v Plzni, v Praze, v Ostravě ( http://historie.ovajih.cz/29-srpen-1944-spojenecke-bombardovani-zabrehu/ ), a jiné a jiné ..
   Bože, jak hluboko jsme již klesli, když je necháme takhle veřejně s námi mávat..
   Pavel p

   Smazat
  10. 8:28 a pak podle reditele (Stb)-BIS se spatne vyucuje dejepis. Muze mit pan reditel radost.

   Smazat
  11. To co je na obrázku je hulvátství a stydím se za něj.

   Smazat
  12. 8:03

   Naprosto a jednoznačně s vámi souhlasím. Jakožto čerstvý třicátník jsem byl vychován v novém demokratickém duchu a zdejší prostor je pro mě jako smrtelný dech zatuchlé bolševické propagandy, kterou jste vy starší zde byli krmeni po dobu 40 let.
   Stejně tak jsem se nestačil divit učebnímu materiálu, který byli nuceni vstřebat moji rodiče a v podstatě i prarodiče. Ty nesmyslné plačlivé a trapné žvásty o národě, učení se o tzv. obrozencích, což ve většině případů byli hodně průměrní zkrachovalci, jež se jinak nedokázali uplatnit. To oni zničili vzkvétající středoevropskou velmoc, aby se dopracovali k směšnému přehlíženému státu. A hlavně otřesnou bolševickou propagandu ohledně válečných a poválečných let.
   Připadá mi nechutné a burcující, že se můžou veřejně kroutit dějiny tak, jak se zde dočteme v článcích a diskusních příspěvcích. Vždyť vy veřejně nazýváte Německo útočníkem a přitom všichni dobře víme, že to bylo naopak a útočilo Rusko na Evropu, jako je tomu i dnes.
   Válku bereme jako vzor do budoucna, kdy Evropa proti agresorovi povstala se zbraní v ruce. Ovšem dnes se musíme mnohem lépe připravit. Musíme se nejen zbavit té hrozby, která rozpoutala tolik válek a způsobila strašlivé utrpení po celém světě, ale osvobodit i tamní národy, které trpí pod ruskou nadvládou už stovky let.

   Smazat
  13. Milý "dobře vychovaný" třicátníku, je škoda, že vedle "vzorného vychvoání" ti nenadělili i trochu inteligence. Jako oběť polistopadových médií a školství jsi vzorný kanoneffuter pro válku s Ruskem. Pro cizí uchvatitelskou kořistní válku, aby bylo jasno. Pro normální Čechy, Moravany a Slezany usko není nepřátelská země a Rus není nepřítel. To si zapamatuj, aby nebyl překvapený, až v té válce dostaneš kulku od týla. Mám radost, že tací jako ty, národní odpad s čumákem vraženým hluboko mezi americké půlky, budete potravou pro ruské rakety, že vás uškvaří ruský grad. Opovaž se ale nás ostatní do té vaší války vtáhnout Česko. To se potom zhoupneš někde vysoko nad ulicí nebo za ranního rozbřesku skončíš někde se zavázanýma očima u zítky.
   A neříkej tady nikomu "bolševiku", protože tady žádní nejsou. Sem chodí na debaty čeští vlastenci a ne kolaborantská prasata. Jasné?! Odchod!!!

   Smazat
  14. 8:27 Dobře, dobře, jenže koho vůbec toto dnes z mladé generace zajímá? Osobně se domnívám, že vykopáváním takovýchto dávno odeznělých historických, bezvýznamných, dnes už bezmála stoletých událostí je jen propaganda rudé kominterny, neschopné konečně zemřít a nechat mladé generace na pokoji a jejich současnému mladému životu a budoucnosti, které toto téma stejně vrcholně nezajímá a jejich naprosto dnes již diametrálně odlišným zájmům a životních standartů a osudů, které vy již máte dávno a dávno za sebou a nesmyslným způsobem neschopni příjmout svoji vlastní smrtelnost. Starci by se neměli zesměšňovat před mladou generací svými většinou hloupými, ideologickými vzpomínkami a mnohdy stupidními a lživými a smyšlenými, protože mládí umí docela reálně používat mozek k tomu, aby rozeznalo to, co je a co není reálně možno prožít, a ani je tím nijak nezaujmete, ona si svoje vlastní vzpomínky stejně sama teprve vytváří a tyto informace je vrcholně nezajímají a týkají se už jenom a jenom vás samotných. Vaše životí pravdy totiž nikdy ani žádnými pravdami ve skutečnosti nebyly a pokud, tak jenom pravdami pro vás samotné. Je to asi jako neustále do bezvědomí omílaná stoletá nacionální nenávist a protiněmecká česká propaganda, která také už nikoho vlastně nezajímá, krom bolševických dědků před exitem. Stejným působem je možno vzpomínat i na první světovou válku o které mimo neustále o hubu omlacující anabázi takzvaných legionářů o kterémž výrazu mladá generace stejně dnes už také ani moc a nebo vůbec neví, kdo se tím označuje a když jim řeknete o nějakém českém obrozeneckém hnutí devatenáctého století tak se většinou asi budou řehtat až se budou za břicho popadat, co že to muselo být za úžasnou párty a srandu. A historie našeho státu po roce 1948, byla už zcela vymazána z učiva na školách, se snahou vymazat toto období z historie státu. Jak se zpívá v rodné straně KSČM, vstanou nový bojovníci že, a proletářká iternacionála s písničkou, inernacionála dejme se na pochod a světová revoluce opět zvítězí. A nadšeně je povedou komunističtí kapitalističtí, ideologicky pevní a zapálení pro tuto myšlenku pokrokoví proletářští bývalí komunističtí, dnes kaitalističtí miliardáři a milionáři a jak jinak než ke světlým proletářským zítřků světa a novému světovému proletářkému řádu s trčícími úmrtními listy z konečníku, ale v pevných rukou třímajícími rudými prapory se skříženým srpem a kladivem, mimochodem ne moc zas až tak nepodobným symbolu hákového kříže, ale se žhavým revolučním srdcem. Opět se zadařil "pokrokový" článek.

   Smazat
  15. 17:33 - tolik slov jsi vyplýtval na prosté sdělení: jsem hlupák!

   Smazat
 2. Boze ,uz je cas abys NEodpoustel tem odpornym plazum...
  Co je dulezity a mluvi k dnesku , je tradicni vyskyt neuveritelnych ruskych generalu , kterym dal plnou Stalin duveru a plnou moc a kteri vykonali neuveritelnosti. I pres pocatecni neuspechy. A to mluvi nahlas i k dnesku..
  Jakmile zapomeneme jsme samozrejme ztraceni
  Jakmila zapomeneme na nase neuveritelne hrdiny spadneme pod kola Molochu.
  Usa nema tyhle generaly a proto museli vybudovat nejdrazsi monstra vsech moznych nejnicivejsich zbrani na masakry aby vubec nejak vyhrali a neco . Pentagon 30 tisi zamestnancu + obrovske armady...Tedy si prizvali dabelskeho Mefista ke spolupraci s celym peklem....A otazka je co vubec vyhrali , kdyz se i to /brutalni masakrujici agrese,sileny bombardovani civilniho obyvatelstva vsude na svete , nekonecna vyroba stale vice nicivejsich zbrani to vse se/ nahle Otocilo proti nim neuveritelnou silou a moci a hrozi jim pekelna Katastrofa..A zahuba.
  A celej svet ,tim vyprovokovan ,je nenavidi/coz je prirozena lidska reakce/ a proto nenavist a antisemitismus jsou zakazovane mnozstvim Fake zakonu, censurovane a jsou daleko nejhorsi zlocin dnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 3. Ve včerejších zprávách na ČT 24 zaznělo, že Praha se osvobodila sama a Rudá armáda přišla vlastně k hotovému. Dále se tam zdůraznilo, že na osvobození Prahy měli nejvíc zásluhu Vlasovci a příjezd Rudé armády byl vlastně zbytečný. Když by tomu tak bylo, pak je otázka proč Praha rozhlasem a všemi možnými prostředky volala o pomoc a proč Rudá armáda vyrazila do Prahy co možná nejrychleji a dokonce při postupu na Prahu se vyhnula přímému střetu s uskupením německých vojsk, aby se nezdržovali, protože Praha volala o pomoc a nedostatečně vyzbrojení Pražané na barikádách umírali. K tomu bych připomenul, že Rudé armádě se vyčítá, že nepomohla Varšavskému povstání, které vypuklo na pokyn Polské exilové vlády v Londýně, hlavně proto, aby Varšava nebyla osvobozená Rudou armádou a jednoho polského generála, který se pokusil domluvit s Rudou armádou stojící u Varšavy, pomoc, postavili velitelé Varšavského povstání před polní soud. Naopak, když Rudá armáda přišla na pomoc Pražskému povstání, tak je to znevažováno tím, že vlastně o nic nešlo a Praha se osvobodila sama civilisty, kteří měli doma ukryto několik pistolek a sem tam nějakou flintu. Je vidět, že Američany řízená propaganda ve které je nařízena nenávist k Rusům pracuje na plné obrátky a dnes zprávy na ČT 24 vlastně hlásají, že nás osvobodili Američani, dodal bych hlavně bombardováním průmyslu, civilních objektů. Všechny tyto lži mají za cíl vyvolat nenávist k Rusům, aby když Američani zavelí k útoku na Rusko, aby nenávist našim budoucím útočníkům dodala příčinu proč vůbec půjdou na východ zabíjet své slovanské bratry. Něco podobného probíhá už na Ukrajině, kde Američani za pět miliard dolarů rozvracejí celou Ukrajinu a všichni povinně musí Rusko nenávidět. Moc se to nedaří protože celá Ukrajina vyšla 9. května do ulic na pochod v Nesmrtelném pluku s portréty padlých v II. světové válce, tedy těch kteří bojovali proti fašismu, který opět na Ukrajině má hlavní slovo s podporou Amerických dolarů. Američani zbrojí 15 x víc než Rusko a vyrobené zbraně bude nutné spotřebovat, aby zisky Amerického zbrojního průmyslu neustále rostly. K tomu je nutné započítat miliony vojáků, kteří v méně zisku budou opět zabiti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud budou lepšolidi ovládat Českou televizi za naše peníze, nemůžeme čekat, že Česká televize bude hovořit pravdu. Musíme si zvyknout, že Česká televize lže záměrně za účelem prosazení hesla "Amerika na prvním místě".

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Nejen ČT je k blití. Lidé, i s jejich potomky, by měli sledovat dobové dokumenty, poslouchat pamětníky, a pamětníky pamětníků. Jinak se neochrání před opakováním historie.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 5:53
   No to je ta ukázka manipulace s dějinami. Plzeň, která se skutečně osvobodila sama tak velká část volů např i zpěvák a textař mele ve svých písních o tom, že Plzeň osobodil Paton. A na druhé straně Praha která by bez pomoci RA byla zbořena jako Varšava její lepšolidi lžou a tvrdí že se osvobodila sama. Pravdou je, že masakr který vznikl naprosto nezvládnutým povstáním v první části opravdu odvrátila armáda generála Vlasova. Ale to se tak stává, že někteří lidé mění své postoje dle momentálních výhod. Např. taková Jourová, by nás klidně za pochvalu EU nechala vybombardovat jako Jugoslávii.
   Václav

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Pokračování 7.34
   Například na začátku roku je každý nucen podepsat, že souhlasí se zveřejňováním svého jména a fotografií a pak se nestačí divit, pod jakými články se jeho fotografie objevují, jako například: „Třída X bojuje proti xenofobii a podporuje pomoc migrantům„ a pod tím fotka třídy kde jste i vy. A nic s tím nejde udělat, protože jsme podepsali, že se zpracováním údajů souhlasíme. Pokud byste totiž nesouhlasil, tak samozřejmě že vás nedonutí, ale budete to muset řešit s ředitelem školy a opět se vyčleníte z kolektivu jako divný člověk.
   A je to tak se vším, zkuste si přijít do školy s tričkem, na kterém je česká nedej bože ruská vlajka, nebo tričko na kterém je nápis civilní obrana. Nebo si zkuste nahlas říct, že podporujete Miloše Zemana nebo stranu SPD. Nebo si zkuste říct, že posloucháte Daniela Landu nedej bože skupinu Ortel. Zkrátka nic jako svoboda na školách neexistuje a osobně nás dost děsí, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál.
   A pokud si myslíte, že toto je záležitost pouze naší školy tak se pletete, naši přátelé ze skupiny, jsou na 5ti různých školách a je to všude stejné, na gymnáziích je to samozřejmě horší, ale nevyhnou se tomu ani automechanici.
   Ještě jednou se omlouváme za tento vyčerpávající dopis, ale chtěli jsme vás seznámit s tím, co se na školách děje.
   Svědectví je samozřejmě podepsané, ale z důvodu ochrany podepsaných osob, chráníme své zdroje, aby nebyli šikanováni, či vyhozeni ze školy.
   Doporučujeme ptát se svých dětí, co je učí na základních, středních a vysokých školách. Zjištěné údaje nám zasílejte na adresu:
   red-zpravodaj@zemdom.org.

   Smazat
  9. Anonymní
   14. května 2019 7:31

   "Němci nerabovali, naopak, pomáhali obyvatelstvu a byli oblíbení."

   ...no nevím. Hitler by z vás neměl radost....

   Smazat
  10. ČT se "spletla" - ne Praha, Plzeňáci se osvobodili sami, Amíci tam přišli k hotovému... Dělejme vše proto, aby ty lži, co se tu rojí, měly krátké nohy. Valka

   Smazat
  11. 7:52
   Asi neumíte číst, jsou to jasná fakta a jen blbec si je neumí zjistit. Mimo jiné za taková fakta není nikdo odměňován. Asi si pletete
   nočník s mísou.
   Václav

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 4. Diktátor volá, chyťte diktátora
  USA za zhruba 74 let od konce druhé světové války stihly napadnout Vietnam, Kubu, Laos, Dominikánskou republiku, Kambodžu, Nikaraguu, Libyi, Panamu, Grenadu, Somálsko, Jugoslávii, Súdán, Afghánistán, Irák a Sýrii. Počet obětí se šplhá k 6 milionům.

  Donald Trump, americký prezident
  13. května 2019 - 07:20

  CIA organizovala převraty s teroristickými jednotkami napříč Latinskou Amerikou, které byly podporovány z Chile, Indonésii nebo Africe. Saúdská Arábie dnes pomáhá přivést Palestince do Jemenu a Izraele. Dohromady to jsou to další miliony obětí, za které nese USA odpovědnost, píše v komentáři na svém facebooku slovenský poslanec Ĺuboš Blaha.

  A víte, co je nejlepší? Ty samé Spojené státy, co šíří ve světě krvavé války a nekonečný teror, nejnovější označili levicové režimy v Latinské Americe jako "diktátorskou trojku". To nevymyslíš, to jsou Američané.

  Zabít miliony a potom ukázat prstem, to jsou ty tyrani!.

  Koho kdy vojensky napadla Kuba či Venezuela?

  Já jen, že ani Kuba, ani Venezuela, ani Nikaragua od roku 1945 nenapadly žádný stát, nezpůsobily žádné oběti a nezorganizovaly žádný převrat.

  Počet obětí těchto "diktátorských států" je nula. Počet obětí USA je v milionech. Ale Američané jsou prý ti dobří a Kubánci či Venezuelané ti zlí.

  Mně to připadá, jako kdyby Hitler prohlašoval kdysi o Československu, že my jsme ti "tyrani" a on je tu ten mírotvorce. Čiré šílenství.

  Trump: To byl žert, že bych se neřídil radou Boltona v kauze Venezuela

  Fašisté chtějí vyhladovět Kubu

  No jasně, pro světový mír je zjevně největší problém Kuba, malý mírumilovný ostrov, který posílá své lékaře do chudých států, zatímco jiní posílají do chudých států bomby.

  A liberální média nejnovější upozorňují na nedostatek potravin v obchodech na Kubě, ale jaksi zapomínají připomenout, že USA proti Kubě přitvrdily ekonomickou blokádu a chtějí trestat obchodování jakýchkoliv, i evropských firem s Kubánci.

  Chtějí Kubu vyhladovět. Již se proti americkým jestřábům bouří i Evropané a celý svět.

  Slovensko na straně slabších

  V této situaci slovenská vláda podepisuje s Kubou dohodu o ekonomické spolupráci a léta hlasuje v OSN proti americké blokádě Kuby.

  Neasistujeme Američanům v jejich převratu ve Venezuele, neuznali jsme Guaidóa a voláme po dodržování mezinárodního práva.

  Jsem rád, že Slovensko stojí na správné straně. Postavili jsme se proti skutečným tyranům, kteří útočí na suverénně země, které proti nikomu nevedou války. A těší mě, že jsem k těmto rozhodnutím mohl přispět.

  Kuba odolává americkým fašistům už desetiletí. Ona vydrží. Ale zaslouží si naši pomoc a solidaritu. Také Venezuela je další obětí amerického imperialismu.

  HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, COMPANEROS! Končí příspěvek Ĺuboš Blah

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blaha je totální idiot, který kritizuje evropské hodnoty, protože jim každý pohrdá a směje se mu. Hlavně mladí a progresivní lidé.

   Smazat
  2. Prosimtě, pouč: Co to je progresivní člověk a proč nikdo nemůže kritizovat "evropské hodnoty" jak si je představuje samozvaná, nikým nevolená věrchuška v Bruseli?
   Buď tak laskav, pouč! Díky.

   Smazat
  3. Pepek měl na mysli "Agresivní lidé".

   Smazat
  4. Jenom bych alespoň upozornil, že Kuba neposílá do světa jen lékaře, pokud vůbec, ale i ozbrojené vojáky a to zrovna do Venezuely, předtím do Angoly, Grenady. Tzv. vývoz revoluce, kterým se ani netají.

   Smazat
  5. Amíci vyvážejí "demokracii", Kubánci "revoluci", každý v čem je dobrý. A co vyvážíme my? Bonbóny do Anglie! Super.

   Smazat
 5. Každý ví, že se Praha osvobodila sama,jenom je mi záhadou, že se nechala tak dlouho okupovat. Ona k tomu zřejmě vůbec nepotřebovala bitvu o Moskvu, Stalingrad, Kursk a pod.. Takže se mohla osvobodit už 16.3.1939 a bylo po ptákách. Nakonec se tedy osvobodila 8.5.1945, přičemž ještě 9.5. volala rusky o pomoc jakousi Krasnuju armiju. Neznám větší nevděčníky, než tento národ,být Stalinem tak vezmu protektorát obloukem a z Hradčan mohlo být Monte Casino.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neser,
   že náckovští zmrdi, alias Kavárna, alias Lepšolidi (všechno samej Čech :( ),co ovládají mediální prostor, nemůžou přenést přes srdce, že je ti užgrundaní mužici nakopali do zadku, neznamená že Češi jsou nějací nevděčníci.
   Ti zmiňovaní pubescenti (pre-, post) jsou jenom debilní.
   Onehdá jsem v putique poslouchal zasvěcený odborný rozhovor, jak ti Němčouři byli skvělí a jen o chlup jim to nevyšlo. Dotyční inteligenti už vůbec nedomysleli, že ta Německá verbež je chtěla (po Židech) zplynovat. Věk cca 30+.

   Smazat
  2. 13:00 Zcela evidentně jsem přecenil inteligenci některých "diskutujících". I debil pozná, že se jedná o satiru,takže nevím kam tě zařadit, že by mezi prvoky?.

   Smazat
  3. Nenadávej nikomu do prvoků, když satiru neumíš!

   Smazat
 6. 7:24 + 7:39
  Vaše kombinace lží jste dost přepískli, takže budou směšné, i pro darebáky, kteří s vámi souzní. Nevím, kdo vás učil historii, ale určitě to byl jeden z pohrobků Hitlera, třeba i váš příbuzný. Pamatujte, že historické dokumenty jsou pečlivě zaznamenány, i pro budoucí pokolení. S tím už prostě nic nenaděláte, i kdyby jste se ulhali k smrti, darebáčtí babráci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli si přečtete 7:24 tek si delá šoufky z pražáků. To u 7:39 máte možno ...

   Smazat
  2. 7:49 Jestli je to tak, pak se mu omlouvám, ale situace s překrucováním historie, a vymýváním mozků mladým, je vážné téma, a tak se mi ani ironie nelíbí.

   Smazat
  3. Já to samozřejmě vážně myslím, vy ubozí idioti. Učí se to i děti ve školách, skautských oddílech, zájmových kroužcích.. to je vy, zastydlí staří bolševici melete už tolik let tu svou. My se musíme postarat o mládež, která je náchylná věřit úplně všemu. Třeba i tomu, že Rusko je normální stát a tamní rudá sebranka normální Homo sapiens.

   Smazat
  4. Tvým provokačním kecům se ani vůbec ani nedivím Vole8:12. Stačí když si srovnám váš přístup k separatistům v Juhoslavii a k Doněcko-Luhanské domobraně. Váš postoj k námitkám aby jste přestaly podporovat vrahy z Kyjeva, vaše cynická odpověď: "...vždyť tam neumíraj žádní lidé, jeno nějací Rusové...", mluví za vše, co jste zač, jaká odporná pakáž.

   Smazat
 7. 7:24 - perfektní satira, 7:39 - obyčejný troll, takže tady sedí ohodnocení nevděčníků a těmi jsou Pražáci a nikdo jiný.

  OdpovědětSmazat
 8. Jiří Jírovec14. května 2019 8:04

  Diskutující v 5:53 přichází s geniálním pozorováním:

  "Pražské povstání je plně v rukách českých a německých antifašistů spolu s Vlasovci proti českým, ruským a německým nacistům zvlčilým z Ruska."

  Úvaha, že i (původně) slušný nacista může zvlčit, stykem s Ruskem, umožní posunout interpretaci dějin správným směrem.

  Ptát se ovšem musíme, jestli nejsou ve světě jiná nakažlivá území, jimž je radno vyhnout, nebo ještě raději je vymazat z mapy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Právě jste to území jmenoval.

   Smazat
  2. 8:04
   Pane Jírovče asi neumíte číst. Napsal jsem jen to , že povstání bylo špatně organizované. A za tím si stojím. Nebýt Vlasovců tak by bylo utopene v krvi. Tím nechci nijak chválit Valsovce za to co provedli - vlastizradu v době války proti Hitlerovi. Jenom se chtěli jako každý kolaborant přidat na stranu vítěze. Ale asi Vám to jak pozoruji z mého příspěvku nedošlo. TAkže znovu si můj příspěvek přečtěte a potom kritizujte. Osvobození Prahy RA je nepopiratelné. Ale bohužel díky blbosti některých organizátrů by Praha stejně jako Varšava. Takže ji z maléru vysvobodili Vlasovci.
   A Vy se se svoji nadutostí vševědoucnosí jděte bodnout.
   Václav

   Smazat
  3. oprava: by Praha dopadla stejně jako Varšava.
   Václav

   Smazat
  4. Václave, RA právě naopak udělala z Prahy hromadu sutin plnou mrtvých a zoufalých lidí. "Povstání" vyprovokovala skupina sympatizantů bolševiků pod vedením ruské diverzní grupy, která zde vyvolávala zášť proti Němcům a to byla právě ta skupina, proti níž bojovali Vlasovci. Byla to špinavá záminka, jak sem dostat Rudou armádu, která následně padla pod jejím útokem.

   Kdyby to tak neudělali, Česko bylo osvobozeno pouze díky Američanům a nikdy by se nestalo součástí cordon sanitaire pod ruskou krutovládou. Američané jsou praví osvoboditelé, oni ukončili válku. Hlavně tím, že nedovolili rudé hordě uchvátit Evropu celou. Kdyby zde byli od samotného počátku, Říše Zla by padla. Proto zde máme díkybohu NATO, které nás chrání před opakováním dějin. Doučte se fakta, dědo.

   Smazat
  5. 6:06 Vy soutěžíte s místními nácky, kdo z vás napíše větší kravinu, nebo jste nácek sám. Než se pustíte s někým do polemiky, jděte si popovídat s pražany, kteří jsou potomky zavražděných těmi hitlerovci. Když nebudete plácat ty vaše nesmysly, vrátíte se poučen, a doučen, synku.

   Smazat
  6. 6:06
   Evidentního blce a rusofoba skutečně přesvědčovat o jeho zvrhlosti nebudu.
   Václav

   Smazat
  7. 7:04

   Já nejsem váš synek a o tehdejší době v Praze toho vím víc než vy, hlupáku. Stačí, když se podíváte na fotky, na internetu je toho spousta. Praha byla v sutinách, dobyta Rudou armádou. Její obyvatelé, pokud přežili, byli oloupeni, ženy znásilněné, většinou i zabité, nešetřili ani malé děti, domy zapálené. Kdy Rusáci vrátí všechny artefakty z muzejí a galerií, co pokradli? Kdy zaplatí reparace za zdevastované památky, za zničenou radnici a orloj, za všechny ty šílenosti, co tady v Praze spáchali? Kdy zaplatí za ty mrtvé, co po sobě zanechali? Tyto otázky si vy zjevně nekladete, vy prostě jen krákoráte to, co vás bolševik naučil ve škole.

   Smazat
  8. 8:28

   Ani pan Václav není váš děda, což je k jeho cti. Vaše srdceryvné naříkání by uvítali hitlerovci, kteří kosili Slovany s brutalitou, která je jim vlastní, a nakonec dostali na prdel tak, jako Napoleon. Plačte si na hrobech nácků dál, dějiny nezměníte, něčí synku.

   Smazat
  9. 8:28 není něčí synek, ale propagandistický rusofóbní hajzlík.
   Trosky, o kterých ten hajzl píše, jsou pozůstatky dubnového amerického bombardování Prahy: na Václaváku např sutiny na místě později postaveného Domu módy či Domu potravin, trosky Emazského kláštera atd.

   Obyvatelé Prahy byli téměř do jednoho na barikádách či v jejich zázemí a pomáhali povstalcům. Rusové v Praze neznásilňovali. Za krádeže a rabování byla smrt na místě. moje matka tou odbou zaměstnaná jako zravotní sestra v nemocnici byla svědkem popravy vojáka, který lidem zabavoval hodinky.
   Staroměstskou radnici zničily dva německé tanky těsně před tím, než je odstřelili povstalci pancéřovkou. U toho zase byl můj otec.
   Z galerií a ze sbírek pražských Židů loupily Němci, např. letecký maršál Göring byl velký "sběratel".

   To ulhané hovado Anonym 8:28 patří zhoupnout, za ty lži, které se tu snaží prodat a za tu neúctu k osvoboditelů!!!

   Smazat
  10. 8:55

   Nácek jsi tady ty dědku prašivá. Nácek a ještě k tomu rudej bolševik. Neznám nic odpornějšího. Tobě, ty hajzle, nevadí, že Rusáci po tisících kosili lidi téhle země. Nevadí ti, že loupili, že bombardování, že jen v Česku a na Slovači znásilnili skoro dva miliony žen a malých děvčátek, které ze značné části i krutě umučili. Mám dojem, že ty jsi produkt podobného řádění té rudé verbeže. Tak táhni na východ ke svejm a už se tu neukazuj!

   Smazat
  11. Á, hnědé propagandistické hovínko 9:33 tady vříská a nadává, protože neunese tíhu faktů. Moc se bavím. Blbečku, přidej ještě nějaký výlev. Chci se pobavit, než půjdu spát.

   Smazat
  12. Milostpane 9:33,
   nevadí mi leccos z toho, co jste jmenoval, ačkoli soudíte, že by nám to vadit mělo. Mnohé jste navíc výrazně přešvihl nebo překroutil. Doporučuji Vám: Když už si prohlížíte staré fotografie, čtěte si taky popisky. Přiřknout zničené domy Rudé armádě, stejně jako Staroměstskou radnici nebo třeba nemocnici na Karlově náměstí, to se moc inteligentně neukazujete. Rudou armádu nikdo neviděl vypalovat domy. Naše stavení ale vypálili do tla rakouští příslušníci wehrmachtu ještě 9. května 45. Moji maminku postřelil v "osvobozené" Praze, vlastně v centru města, nějaký hodný mladík z Hitlerjugend ještě 11. května 1945. A musel přijít sovětský voják z tábořiště na Trojském ostrově, aby ho na půdě několikaposchoďového domu vyslídil a odvedl kam se patří. P.S. Závidím Vaší hlavě. Co tam se toho ještě vejde... No, přece ji nenecháte prázdnou, ne?

   Smazat
 9. Příručka pro rusofoby:
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/mala-prirucka-pro-rusofoby/

  OdpovědětSmazat
 10. Bolševičtí pohrobci tady nesměle a neradi přiznávají (někdy ani to ne), že Vlasovci zásadním způsobem pomohli osvobodit Prahu. Ale vzápětí ihned znevažují jejich hrdinství tím, že prej si jen snažili zachránit krky když jim teklo do bot. Předtím kolaborovali s nacisty proti bolševikům.

  No, ale milí zlatí, teda pardon, rudí bolševičtí pohrobci zapomínají, že Sověti také začali válčit a osvobozovat až potom, když jim začalo téct do bot po napadení Hitlerem v létě 41. Do té doby s Hitlerem čile kolaborovali. Kdyby je Hitler nečekaně nenapadl, tak by s ním vesele kolaborovali dodnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kolabovaly jste všichni provokatére. Až jste kromě Sovětů zkolabovaly všichni. Druhou světovou válku začaly Poláci napadením Československa, okupací Těšínska a severního Slovenska, a paktováním s Hitlerem. Pak ty kolaboranty skopaly zleva zprava a bylo po druhé světové válce.

   Smazat
  2. 08:26 Tak koukám na Mnichovskou smlouvu a kdopak nám to tu kolaboruje s Hitlerem, že by Francie a Anglie? , nikde naopak nevidím ruský podpis. Co ty na to komiku?

   Smazat
  3. 8:46 Tvoje znalosti české gramatiky jsou stejné jako tvoje znalosti dějepisu.

   Smazat
  4. 13:35 Tvoje znalosti českého jazyka rovněž nejsou vynikající, pleteš-li si pravopis s gramatikou (tvaroslovím).

   Smazat
  5. 13:02

   Podpis ruského agresora tam samozřejmě být nemohl, jelikož to byla právoplatná smlouva mezi civilizovanými národy. Na Mnichovské smlouvě já nevidím absolutně nic závadného. Co bylo na ní špatně? To, že vám to dědkům bolševik celé roky rval do hlavy, protože Mnichov stvrdil jednotu v boji proti tomuto odvěkému nebezpečí z asijských stepí? Nedivím se, že vám to tak vadí, vaše bolševická podstata se nezapře.

   Smazat
  6. 8:26
   Ale to je zásadní omyl. Vlasov a jeho armáda byla v SSSR obviněna a odsouzena jako vojenští zrádci a proto tato armáda utíkala k Američanům, jenže ti je vydali a to celkem oprávněně RA.
   Václav

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Neuvěřitelný 8:26!
   SSSR opravdu vstoupil do války až roku 1941. Vy ho za to chcete vinit? Proč? Byl celé čtvrtstoletí absolutně politicky odříznut. Francie a Británie začaly naoko jednat v Moskvě o nějaké protifašistické smlouvě na jaře 1939, což Stalin uvítal, ale najednou jednání přerušily a už se k tomu nevrátily. Tak proč by s nimi měl Stalin držet, když ho vypekly? Nebyl nikomu povinován. A opravdu nevěděl, jestli to nebyla z jejich strany provokace. Navíc měl co dělat s napadajícími Japonci na Dálném východě, kde byly boje velmi intenzívní. (Rudé armádě tam velel jakýsi generál Žukov, znáte? - a mikádo byl na hlavu poražen!) Pár týdnů po nepochopitelném přerušení jednání v Moskvě západními demokraciemi přiletěl do SSSR Ribbentrop. To byl srpen 1939. S nabídkou neútočení. Měl ho Stalin vyhodit? A zvýšit počet rizik na tři? Proč? A tak v dohodách zabezpečil své předpolí, to jest přátelské sousedství: Besarábie, Pobaltí atp. Nic víc. Ve své situaci udělal zcela pochopitelné kroky. Když se Německo týden po podepsání smlouvy obořilo na Polsko, zůstal SSSR zdrženlivý. Jenže polská armáda (bez jakékoli účinné pomoci Francie a Británie, které slovně vyhlásily Hitlerovi válku) začala definitivně prohrávat, a tak nastoupila Rudá armáda 17. září k tažení do oblasti západního Běloruska a Ukrajiny. Do oblasti, teď pozor!, náležejíci Sovětskému svazu, kterou vzdor Versailleským dohodám okupovalo od roku 1920 Polsko! Přece by Stalin nedal zadarmo Hitlerovi 400 km fóra pro budoucí útok? P.S. Kdyby byl SSSR agresor jako Německo, jistě by mu vyhlásily mocnosti také válku jako Hitlerovi. Ale nevyhlásily. Dobře věděly, že si jde pro své. Že není okupant.

   Smazat
 11. Je mi přes 80 a tu dobu jsem osobně prožil, tudíž mám osobní zkušenost a VÍM jak to bylo. To co tady trousí ti rozumbradové s nudlí u nosu s pocitem že "píší" dějiny nestojí za koment. Pravdu má 7.45... pžijde čas a pravda vyjde najevo jako olej na vodu.
  Nenávist a to jakákoliv je velice špatná vlastnost, která většinou brzy nenávistníka zahubí. Říká se tomu KARMA

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Slávku, při všetkej úcte k Vaším životným skúsenostiam, v čase keď nám vymiera "pamäť národa" a očakáva sa až povymierajú všetci pamätníci týchto tragických udalostí, je to dosť očakávatelné čo sa deje. Vznik druhej Slovenskej republiky, rozbitie Juhoslávie Ustašovcami, rozbitie Sovietskeho zväzu a nábeh nacizmu v poBaltských krajinách, Ukrajine na tom posvätnom území Russka, to je velmi zlé a mätúce pri súčasnom ospevovaní demokratizmu a slobody ktorú nám priniesli naší spojenci v boji proti fašizmu. Keď k tomu všetkému je vlastenecká Kotlebova strana oficiálne označovaná za fašistickú, je proti spolčovaniu sa v agresívnom zločineckom spolku NATO a vojenskom obklučovaní Russka, je na poriadny PROPagandistický guláš zaděláno. Z celej tejto komédie okolo výročia "oslobodenia prvej Slovenskej republiky spod fašizmu" vyplýva len jedno logické vysvetlenie. Fašizmus=komúnizmus=demokratizmus, kde sa po dlhých zmätočnych dohodách typu: Molotov-Ribentrop, za Poliakov: Beck-Hitler, Tiso-Hitler, Mníchovská zrada a podobne, že šlo aj u Nemeckého nacizmu o celkom bežný režim, ani lepší, ale ani horší, kde sa napokon dohodli komúnisti s demokratmi že ich zničia. Anglosionisti viedli v Európe svoju obvyklú proxi-vojnu, akú bežne robia teraz na Ukrajine, v Sýrii, v Juhoslávii, kde naši ludia umierali a oni NATOm bohatli. A o čo viac sme sa vo vojne ožobráčili, o tolko bohatší NATOm boli oni. A to naívné stádo tu ešte blačalo, že čo všetko "tam oni" majú. Bola by im aj hamba keby nie. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  2. Pro Ukrofil
   Máte zásadní nedostatky ve vědomostech a v myšlení, pokud ztotožňujete fašismus s komunismem a demokratismem (navíc - co to je demokratismus?). Stejně tak, pokud považujete německý nacismus za "vcelku běžný režim".
   O Vaší neschopnosti myslet, konkrétně rozlišovat podstatné od nepodstatného, resp. pořadí významů, hovoří dostatečně Vaše charakteristika kotlebovců. To, že jsou proti NATO a proti obkličování Ruska, není jejich základní definiční znak. Tuto pozici zastává daleko více lidí a s mnohem odlišnějšími jinými postoji, a to v zásadnějších otázkách.
   KR

   Smazat
  3. Já mám přez třicet a je mi zas ke zblití, že se tady nachází tolik rusofilních bolševiků a já se na to musím dívat.

   Smazat
  4. 14:01- KR- malá poznámka, "charakteristika kotlebovců" od kohokoliv je jen názorem. Pokud se s ní neztotožní soudní systém a nevyřadí stranu ze systému, je oprávněná se ucházet o voliče, jako jiné strany, včetně podílu na moci. Podobné "charakteristiky" rády používají "podobné" strany proti levici, viz zneužití "demokraty" smlouvy Molotov-Ribentrop.

   Smazat
  5. 15:36 Velký omyl! Nemusíte se dívat! Běžte se tedy laskavě vyblít na toaletu a pak se odsuňte jinam. Nikdo vás tu nebude postrádat. A nebo se věnujte doučování pravopisu ze ZŠ.

   Smazat
  6. Pane Povolný,
   šlo mi o to, že kotlebovce nedefinuje jejich vztah k NATO a obkličování Ruska. To není jejich prioritní program, či programová osa, a je úplně jedno, zda jejich programová podstata je legální či nikoli. Jde skutečně o myšlenkový postup Ukrofila, který vyvozuje zásadní závěry z chybně hierarchizovaných východisek.
   Komunismus je ideologií postavenou na srovnání společenských, především ekonomických pozic, tím, že dosavadní vykořisťovatelé jsou zbaveni vlastnictví výrobních prostředků a tím i možnosti vykořisťovat ostatní část společnosti. Fašismus, resp. nacismus jsou ideologiemi společenské nerovnosti. Nevyrovnávají postavení lidí, ale jen nerovnost staví na jiných kritériích, ne na třídních, ale na rase.
   Zatímco třídní příslušnosti se můžete zříci nebo být pozbaven tím, že se vzdáte nebo příjdete o vlastnictví výrobních prostředků a můžete fungovat jako plnoprávný člen společnosti, svého rasového původu se nijak vzdát nemůžete a jste nadosmrti odsouzen být podčlověk, pokud kvůli tomu nejste i fyzicky zlikvidován. A v tom je i rozdíl komunismu od stalinismu, že zatímco V. I. Lenin upozorňoval, že buržoazní ekonom může nadále být dobrým podnikovým ekonomem a nelze mu věřit ohledně politické ekonomie, J. V. Stalin a stalinisté nelikvidovali kulaky a pod. "jako třídu", tj. aby jim vzali část polí, ale brali jim nejen pole, ale i rovnoprávné společenské, občanské postavení a často i život. V tom je zločinnost stalinismu, zločin Stalina, Jagody, Ježova, Beriji, Gottwalda, Zápotockého a dalších. A varování pro levici, jak nenápadně lze z jedné pozitivní ideologie přejít v ideologii negativní, zločinnou. Platí to ovšem i o buržoazní demokracii, že lehko ji lze změnit v diktaturu a to přímo genocidní.
   Proto je Ukrofil a jemu podobní buď pitomec nebo hajzl, že ztotožňuje případy zcela zásadně, principiálně opačné. Pokud by přirovnával k sobě fašismus/nacismus a stalinismus, tak tam by mnohé paralely byly nalezeny - však se také zkoumání třídní příslušnosti posunulo k třídnímu původu, kterého se také už nemůžete zbavit. Na rozdíl od fašistických a nacistických ideologií a praktických politik, které jsou postaveny na nerovnosti lidí a také jsou všem příslušníkům státu tak podávány a lidé jsou v tom státem vychováváni, se však stalinismus v teoretické rovině nevzdal komunistických idejí rovnosti a lidé byli nadále státem vedeni k ideálu společenské rovnosti, mohou si ho nést v srdci a rozumu a konat dle něho. Proto také socialistické země našli dost sebereflexe, že stalinismus odsoudily (jakž takž) a něco i napravily. Buržoazní diktatury většinou končí (násilnou) revolucí, která smete vládní moc.
   Jinak nepochybně musí u ctitelů demokracie a právního státu platit, že pokud není strana řádným soudem zakázána, tak je plnoprávnou součástí politické scény. Vydávat mediální nálepku za soudní rozhodnutí je lumpárna. A cesta do pekel. Pokud je nějaká kontroverzní strana legální, tak se třeba ji (a její voliče) drolit kontakty, diskusemi, argumenty, fungujícími protipříklady, zatížením běžnými praktickými politickými úlohami a zodpovědností. Aby jak straníci, tak příznivci i oponenti viděli jak zvládají ti kontroverzní politici ne řečnit, ale konat, a aby si lidé zažili na vlastní kůži, jaké by bylo převést kontroverzní ideologii do praktické politiky.
   KR

   Smazat
 12. Děkuji za komentáře Unknown.
  Je to opravdu alarmující, a znamená to, že učitelé, kteří překrucují historii jsou buď vymytí, gauneři, nebo poserové. Nikdo nemusí dělat nic, co by bylo v rozporu s jeho vědomím, a svědomím, i kdyby měl změnit zaměstnání!!!

  OdpovědětSmazat
 13. Je třeba vysvětlit potomkům jak to doopravdy bylo a celá fašistická propaganda bude nahraná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:26 Tak jim to vysvětlete!!!!Jak v 56 roce byl velitel okupačních vojsk v Maďarsku, jak pozabíjel Rus 10 000 Maďaru.Jak naplánoval naši okupaci v 68. Myslím, pokud jim tohle vysvětlíte po pravdě, tak již nikdy více Rusa.

   Smazat
  2. 11:34 Můj táta tuhle zem osvobozoval asi těch nácků pozabíjel málo. V moji rodině to funguje.

   Smazat
  3. 11:34 V tom případě ti musí být z němců blivno 24 hodin denně, ale ty, a tobě podobní, máte v jejich případě jakýsi výpadek paměti, nebo si tu jejich okupaci vaše familie užívaly.

   Smazat
  4. 12:17

   Můj praděda bojoval proti takovým bolševikům jako tvůj fotr. Škoda, že se neocitli proti sobě na jedné linii, možná by ses nenarodil a hned by.nam mladým bylo veseleji.

   Smazat
  5. 6:50- napadlo Vás, že by "souboj" mohl dopadnout i naopak a nebyl byste ani mladý, natož veselý?

   Smazat
 14. Facebook před volbami do EU vypnul pro-populistické italské stránky:

  http://svobodnenoviny.eu/facebook-pred-volbami-do-eu-vypnul-pro-populisticke-italske-stranky/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:26 Tak stejně by měli vypnout prolhanej ruskej SPUTNIK a dalších 39 škodících proruských vebu. Je opravdu hnus a lež co tam napíšou.

   Smazat
  2. 11:39 Jo kovaný demokrat stop09,kdu,ods,čssd,piráti zavést diktaturu a cenzuru čest práci soudruhu. Je opravdu hnus jak váš mainstream furt lže.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 12:26 Na vás nikdo nemá vaše „demokratické" lži zabili tisíce lidí na blízkém východě.

   Smazat
 15. Když čtu některé komentáře tak je mi smutno a mám obavy o budoucnost tohoto národa. To však není podstatné, to mohou být jen skutečně moje obavy. Ale to s čím se nesmířím a je dle mě podstatné, je to, že toto není diskuze o "věci"s konkrétními fakty, námitkami a názory. Nadávky, sprostota, ponižování různými přívlastky to není diskuze. Navrhoval bych, aby všechny tak.zv. příspěvky, které jsou takové byly odstraňovány, dále navrhuji diskuzi která by nebyla anonymní. Na konec trochu k tématu osvození. Jsem ročník 1945, ještě s rodným listem v němčině a češtině, a byl jsem osvobozen RA a částí armády Rumunska (Vysočina). Jedno však vím a jsem o tom přesvědčen. Kdyby SSSR prohrál válku, tak dnes jsme v lepším případě za Uralem, nebo jako Český národ již neexistujeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdybyste VY a vám podobní byl t.č. za Uralem, bylo by to správné řešení.

   Smazat
  2. 15:31 No, a ty by ses tam narodil ;-)
   Tedy, pokud jsi taky Slovan, a ne pohrobek hitlerčíkův, který to "správné-konečné řešení" pro Slovany plánoval.

   Smazat
  3. 20:19

   Já pocházím z zcela dozajista z mnohem lepších poměrů než zdejší rudá chátra. Skočte už konečně zpátky do hrobu!

   Smazat
 16. 11:52 Nemáte pravdu! Nebyl by rus byl osvobodil by nás AMÍK a nebyla by tady 40 let chudoba, zadrátované hranice a více jak 20 let ruské okupace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:11 Ta chudoba nastane a nebude to dlouho trvat až kapitalisté padnou na svoje zadlužený zadky.

   Georg On heydrich měl plán co udělat se Slovany byly by jsme druzí na řadě po vyhlazení židů. Jsem proti přihlašování ten co vám psal by nás rád udal.

   Smazat
  2. Chudý duchem, víš co je to okupace? To by takoví jako jsi ty už neexistovali.

   Smazat
  3. 12:11 Obdivuhodné tepání českého jazyka, gratuluji.

   Smazat
  4. Pro (12:11)
   Kde berete jistotu, že by se Amíci drali do kontinentální Evropy i tehdy, kdyby Sověti prohráli nebo byli zatlačení kamsi za Ural. V takovém případě by totiž vojáky USA, VB, Francie, Kanady, Austrálie a další čekalo v Normandii a bojovalo proti nim na Sicílii a v Itálii třikrát více německých vojáků a to navíc zkušenějších, než těch, kteří hlídali německý týl. A je vůbec otázka, zdali by se západní Spojenci náhodou s Hitlerem nedohodli o zájmových sférách, takže Evropa by zůstala jemu, zatímco britské a francouzské kolonie by zůstaly v klidu dosavadním vládcům, hlavně že strašák socialistické alternativy je pryč.
   KR

   Smazat
  5. Pardon, hned opravím:
   "...zatímco britské kolonie by zůstaly v klidu dosavadním pánům a do osudu francouzských by Německo nekecalo, hlavně...."
   KR

   Smazat
  6. 12:26 Kdo zatím padnul na zadek bylo v devadesátých letech rudé Rusko a nyní tohle čeká na rudou Venezuelu. Tak si ty svoje přihlouplé komenty o Západu nechte na koledu.

   Smazat
  7. A kdy padne na zadek ten Váš Západ ???? Totálně předlužené země, kdyby žily popravdě a v embargu, kolik dní by přežily bez rabování a občanské války?
   Koledo :)))

   Smazat
 17. 15.3.1939 okupoval ČSR neznámý kmen německých fašistů, nebyli to ovšem Němci, oni na území těch nešťastných Němců pouze bydleli. V květnu 1945 jsme byli osvobozeni nezajímavými Rusy /nic neměli/ a zajímavými Američany /měli najlonky, cigára a žvejky/. Proto na přínos těch druhých tak rádi vzpomínáme, neboť kšeft je kšeft.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě tady byli nějací Nacisté z Nacistánu. Na ty se také nesmí zapomenout.

   Smazat
  2. Ano, tak jak v sovětských rodinách měli minimálně jednoho mrtvého, tak v amerických rodinách měli v historii někoho, kdo pravděpodobně zabil Indiána nebo třeba černocha a německých po většinu alespoň někoho, kdo byl nacista nebo s nimi souzněl...

   Smazat
  3. 13:53 Protože bez těch Rusáků bychom na tom byli dnes mnohem lépe, minimálně jako Lužičtí Srbové, a za Říše navíc ještě i mocní! Mnozí by byli pověřeni důležitými úkoly v rámci osídlování západosibiřských oblastí naší, árijskou rasou. Takhle ta celá zem připadne rase žluté, tak jako Evropa zase rasám tmavým. WWII. prohrála naše rasa jako celek! SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
 18. Cest a slava velkemu hrdinovi nasemu osvoboditeli marsalu Konevovi slava hrdine Rude armade ktera prinesla svobodu nasi zemi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:59
   S tím jde jen souhlasit.
   Václav

   Smazat
  2. Koněv byla Rudá nacistická svině, která likvidovala Židy v lágrech a vraždila mírové obyvatelstvo Evropy

   Koněv je symbol ruské agrese, která rozpoutala nejstrašnější valku v historii! Za prolitou krev je nutno ještě zaplatit.

   Smazat
  3. Jediná svině jsi tu TY
   Václav

   Smazat
  4. Lidumilný 6:58,
   tak s tím si dojdi. Doporučuju co nejdřív, možná, že je cenná každá minuta. Zanedbání by mohlo přinést další nedozírné následky...

   Smazat
 19. Je mi 76 let a nikdy, ani v nejstrašnějších představách bych si nepomyslela, že něco takového je možné. Jak se mohlo stát, že část národa tak neuvěřitelně zblbla. Lituju Rusy, že si dali takovou práci a osvobodili nás. Kdo dnes rozbijí celý svět Rusko? Snad někteří diskutující nemají ani mozek v hlavě, je pravděpodobně nahrazen nějakým nejnovějším mobilem předem naprogramovaným. Měli by být vděčni za osvobození i současnou zdrženlivost Ruska. Pravděpodobně si válku přestavují jako počítačovou hru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Madam, je nutné si uvědomit, že to Rusové nedělali tak úplně zadarmo.

   Smazat
  2. 14:36 Svazáku, asi jsi chtěl napsat, že to nedělali nadarmo, a ne zadarmo. Ale jestli ne, potom pro tebe položili rudoarmějci životy opravdu nadarmo, protože bez nich je by tvoje existence byla velmi nejistá.

   Smazat
 20. Smutná diskuze, jsme opravdu taková sprostá a neurvalá hovada, bez lidského svědomí. O rozumu raději nemluvím.
  V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 21. 14:17 Vy jste jasný příklad, jak 40 let vlády rudochu a jejich lží zanechá následky na člověku. Teprve po roce 89 se píše pravdy a řada lidí procitla z ruské lži.Jen si něco o věcech přečíst jiného, než Ruského. Viz to Ruské prase Koněv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:33 Prase vidí v každém, zase jen prase! V.J.Horák

   Smazat
  2. 15:33 Svazáku, máš smolíka. 2+2 nikdy nebude 5. Za 5 ale máš známku z dějepisu. Až budeš mít kreslení, tak si zapamatuj, že červené kolečko nikdy nebude černý čtvereček, i kdyby ti to postfíreři tloukli do hlavy násilím:

   http://olser.cz/11303/vzkaz-potomkum-zlocineckeho-nacismu-nebylo-to-rusko-ale-nemecko-kdo-rozpoutal-svoji-patologii-vrazdeni-dve-nejhruznejsi-svetove-valky/

   Smazat
  3. 15:51 Máš tam chybu,zločineckého nacizmu S PŘISPĚNÍM RUDÉHO STALINISMU. Oba dva stojí za druhou SV.To je přesně to o čem píšu, 70 roku překrucování dějin.

   Smazat
  4. 15:41 A co jeho učinkování v Maďarsku a u nás v 68. To vám nevadí Horáku?

   Smazat
  5. 15:57 nacismu, oprava pro šťouraly.

   Smazat
  6. 15:59 Pane X, já o Koněvovi neřekl,ani "b", já reagoval na hnus a svinstvo provázející tuto diskuzi.Ale jsem dost starý na to, abch si pamatoval ohořelá těla visící na lampách, kam je pověsili maďarští povstalci a rok 1968 jsem prožil na vlastní kůži a dobře vím, že vše nebylo, tak , jak se dneska przentuje. Dodnes si pamatuji na strach některých, před vlastními kolegy a jejich obavy o rodinu. V.J.Horák

   Smazat
  7. 16:41 Já si také pamatuji rok 68 a tan STRACH z Rusu jsem měl až do roku 91 kdy odtáhl tenhle okupant. Co nebylo, takové jak se dnes prezentuje a už vubec není pravda, že někdo měl z někoho strach. Možná ano, ale pouze udavači a lidé kteří rozhodovali a popravili, pozavírali lidi s jiným názorem.

   Smazat
  8. 15"54 Tak se STRACHUJ dál, Rusové už jsou na hranicích NATA a ovládli všechna media. Ti lidé o kterých jsem psal se báli té nenávisti která je v Česku asi nesmrtelná. Pravopis také nic moc. V.J.Horák

   Smazat
  9. Pro 15:33 - Kdo Tě platí, zmrde ? Jseš Policajt provokatér, krypl a udavač z neziskovky, zapráskaný havloidní kolaborant, nebo tupý, vymaštěný troll ??? Kandelábrů je dost ...

   Smazat
  10. Inteligente v roce 1968 byl Konev jiz davno na penzi tak tu nerozsiruj lzi

   Smazat
  11. Sověti si mohli za protisocialistické nálady v Maďarsku do značné míry sami, protože zopakovali stejnou chybu, jako vítězové po 1. světové válce, kteří ždímali Německo reparacemi nad únosnou ekonomicko-sociální míru a vytvořili podmínky pro Hitlera. I Maďaři platili Sovětům velké reparace, takže moc toho na růst životní úrovně nezůstávalo a obraz socialismu tak nebyl zrovna vábný. Však také potom za Kádára už tolik nežádali.
   Jinak je ovšem zajímavé, že péče, s jakou jsou ošetřovány Koněvovy poválečné kroky, není používána některými diskutujícími kupř. při vykreslování osudů Eisenhowera (Guatemala), Kennedyho (Kuba, Vietnam), Johnsona (Vietnam, Dominikánská republika) a Nixona (Vietnam, Kambodža, Laos, Chile), Reagana (Grenada, Nikaragua), Bushe st. (šéf CIA, Panama) atd.
   Tito pánové mají také fest ruce od krve jako Koněv v Maďarsku. Na rozdíl od něho, který plnil rozkazy politiků, kteří k tíživé situaci Maďarů zásadně přispěli, však tito pánové měli daleko širší spektrum možností, jak situaci řešit, resp. jak ji předejít. Koněv byl "hasič", tito pánové však byli ti, kteří do požáru přikládali, někteří byli přímo "pyromani".
   KR

   Smazat
  12. Horáku, ty normalisační špíno, škoda že tě v těch šedesátkách nepověsili na kandelábr, jako Maďaři ty svoje bolševiky v '56.

   Smazat
  13. 17:53 To je největší chyba pana Havla, že vás rudé po roce 89 nerozvěsil po lampách. Byl by tady pořádek.

   Smazat
  14. Pokud někdo spílá Koněvovi za násilné potlačení nepokojů v Maďarsku a sám volá po věšení lidí na lampy, tak se nejen odhaluje jako násilník, ale i jako hlupák, který vyčítá jiným to, co by rád dělal sám. Vynikající objekt pro demagogy.
   KR

   Smazat
 22. Lidé bděte! Svazáci z milionu chvilek nenávisti zde projevují svou lhavost stejně sprostě, a agresivně, jako náckové z 30. let min. století.

  OdpovědětSmazat
 23. František Koukolík: Češi. Proč jsme, kdo jsme – a jak dál? Galén, 2015.

  „ .... se nejprve rozpadá Československo ... Pak oba státy a národy začnou pod tlakem propagandy při zradě a/ nebo omezenosti a nevědomosti svým mocných a lhostejností sloučené s ustrašeností svých příslušníků ztrácet jak možné spojenectví, tak vědomí identity.
  Jejich mladé elity budou utíkat za lepšími možnostmi a vyšší životní úrovní „do světa“. Současně začne stát a národ přicházet o části území, nejprve národ jeden, pak druhý. Takzvané církevní restituce v Čechách by mohly být začátkem. Ze státu a národních zdrojů zůstane vyprázdněná skořepinka ...
  Kvůli bezradnosti malosti, korupci, hlouposti, stupiditě, chamtivosti, omezenosti, strachu a chronické úzkosti, demoralizaci, cynismu, veřejnému prostoru prostoupenému lhaním, parazitismu, vlivu organizovaného zločinu a rostoucímu podílu lidí chudých a deprivovaných, rostoucí vnitroskupinové a meziskupinové agresivitě se prohloubí srážky mezi jednotlivci a skupinami. Národ se začne rozpadat na drobné skupiny bojující o tenčící se zdroje rabované jak zvenčí, tak zevnitř.
  Začnou se hroutit základní funkce státu a lidé se začnou ohlížet po cizí moci, která by je ochránila. Stanou se jejími lokaji a služebníky...“ str. 43

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsme svědky přímého přenosu sklouzávání do naplnění temné předpovědi F. Koukolíka? Každá vrchnost potřebuje k ovládnutí lidu podle jejích představ jeho rozhádanost. Jinak by se proti jejím nepravostem mohla spojit.

   Smazat
 24. Škoda každého, kdo se obětoval v boji proti německým a rakouským okupantům ČSR. Ze všeho je fraška, o rakušácích ticho a o Němcích jen v dobrém. Nakonec to odskákali osvoboditelé z Ruska, kteří to tu měli radši nechat K.H.Frankovi,abychom si mohli nadále plně užívat soužití se sudetoněmeckým živlem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby bylo podle K.H.Franka, tak bychom tu dnes už nebyli.

   Smazat
  2. 21:11 No právě, ale směrem k Němcům ticho po pěšině. V podstatě nás nikdo v roce 1945 neosvobodil, protože nás nikdo v roce 1939 neokupoval.

   Smazat
  3. 21:11

   Ona by to žádná škoda nebyla. Například dnes je jasně viditelné, že kvalitní obyvatelstvo, které je svolné pro kolonizaci nových území, se nachází v hojném počtu všude okolo Evropy (samozřejmě s výjimkou ruské asijské hordy).

   22:19

   Byli jsme osvobozeni před Rudou hordou, která nás po devastaci v '45 byla nucena opustit a hlavně, Američané zastavili válku. Kterou ona Rudá horda rozpoutala. To je jejich hlavní zásluha, za níž jim budeme do smrti vděčni.

   Smazat
  4. 09:21 To musí být nádhera být takhle blbej, tebe osvobodí jedině Hospodin, tady by byli i amíci s DDT krátcí. Nebo, že by na tebe kámoši obětovali trochu fenolu.

   Smazat
  5. 22:19 Přesně! Dodnes potlačovaná pravda je například ta, že do 5. května 45 tu byl klid, než antievropské živly vybudili to tzv. Pražské květnové povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou krvelačných mongoloidních hord zvaných Rudá armáda. Bohužel v konečném důsledku to takový velký rozdíl nebyl, protože několik let po válce vyšlo najevo, že v amerických zajateckých táborech našlo smrt přes milion německých vojáků. Po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 generál G. Patton, náš osvoboditel, své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ Němci svoje zločiny veřejně přiznávají už přes 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, protože jsou si vědomi zločinů svých předků. To, že Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Džugašviliho stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.

   Smazat
 25. Zrovna dneska dávali v televizi, něco o konci II. světové, kde Hitler už nasazoval zfanatizované děti s vymytými mozky. Jak vidím, někteří mladí by mohli směle těmto dětem, co se týče zblblosti zdatně konkurovat. Smutný dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:15
   NO to by asi nemohli. Ti zfanatizovaní mladí hitlerčíci byli značně fyzicky připravení. Ti naši mladí, jsou tak k počitači a k demostracím, kam je přivedou jejich učitelé. Pokud by se začalo střílet a to asi i jen z poplašňuku tak se poserou.

   Smazat
  2. No vypadá to, že se posíráte jenom vy, rudí dědečci.
   Ta vaše nenávist k mladým, za kterou se skrývá vaše závist k mládí a nenávist k vašemu stáří, je příšerná.

   Smazat
  3. Hochu zlatej, ta nenávist se spíše projevuje u tebe. My co jsme byli na vojně 2 roky, se jen tak neposerem, takže ten 18:15 má bohužel pro vás, některé mladé, pravdu. Hej hou, rudý dědeček.

   Smazat
  4. Hnědý mladíku, mládí je dar, který se časem rozplyne ve stáří. Jistě znáš ten nápis na nějaké hřbitově: Co jste dnes vy, byli jsme i my, co jsme dnes my, budete jednou i vy. Snad se toho stáří ve zdraví dožiješ. Své děti a vnučky mám rád, ale někdy bych je s chutí přerazil. V.J.Horák(dle Tebe rudý dědeček, žena mi ale někdy říká dědku.)

   Smazat
  5. 18:52 Aaa, zas nějaký "mlamodyj"! Já jsem ráda stará a proč bych mladým záviděla - mě už ...cet bylo a kdoví, jestli vám bude ...sát. Článek poučný, diskuse děsivá.

   Smazat
  6. Ještě líp to říkal pan Werich "Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec-starej-byl taky mladej blbec. K tomu snad lze dodat jen to, že né každej mladej blbec bude blbec starej, jak to kdo pochopí, to nechám na něm. Rudý dědeček

   Smazat
  7. 19:22

   Jenže narozdíl od tebe my prozijeme nejen mnohem delší, ale hlavně plnohodnotnejsi a zajímavější život dědku. Já si v životě budu moct dovolit mnohem víc než ty a mám podstatně víc příležitostí.

   Smazat
  8. 7:07 Nechval dne před večerem, aneb neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.
   Nadutost obvykle nevede k zamýšleným výsledkům, truhlíku ;-)

   Smazat
  9. 07:07 Pane Dienstbiere neagitujte.

   Smazat
 26. Malé odbočení. Děkuji tomu kdo umožnil, že nemusím hledat, požární hydranty, semafory, auta, přechody atd.. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 27. Sybila : mladí budou závidět starým.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. CH.Chaplin : Mládí by byla krásná doba, kdyby přišlo, až později v životě.

   Smazat
  2. Sybila myslím taky říkala, že živí budou závidět mrtvým, k tomu snad ale nedojde. Hej hou

   Smazat
 28. Zvlastni, jak ho kazdy prezentuje jinak..
  https://ziegler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=635621

  Kombinace obou nazorovych stran by asi nebyla mozna, co?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.