Reklama

neděle 5. května 2019

Martin Koller velvyslanci SRN v ČR

5. 5. 2019
Vážený pan velvyslanče
Květen a červen jsou měsíce, kdy se toho děje opravdu hodně. Jako téměř každý rok jsem se i letos vypravil do Plzně na Slavnosti svobody. Přijíždí tam vždy řada kamarádů, sběratelů historické vojenské techniky a především přesvědčených vlastenců od nás i ze zahraničí. Čestní, civilizovaní a pracující lidé. Parazita tam nenajdeš. Mimo jiné tam letos dorazilo deset veteránů z druhé světové války z 2., 16. a 97. americké pěší divize a belgického 17. střeleckého praporu. Nejmladšímu je 91 let. Je škoda a hanba našeho státu, že se podobné slavnosti k uctění hrdinů, kteří osvobozovali naši zemi v roce 1944 a 1945 a mnozí za ni položili život, nekonají i v jiných městech naší republiky. Neúcta k hrdinům spojeneckých armád na většině našeho území je důkazem prohnilosti naší společnosti, a především ubohosti školství a extrémního rozsahu a sprostoty české mediální propagandy řízené z velké části cizáky a slouhy cizáků, především politických neziskovkářů. Dredař, Pirát ani politický neziskovkář se na slavnostech svobody v Plzni neobjevují, stejně jako paraziti.

Sudeťácký velvyslanec?

Dobrou náladu v Plzni mi pokazil německý velvyslanec Christoph Israng, jehož názory našly prostor na Seznamu i jinde. Jak jinak, v našich médiích, většinou posluhujících cizákům z Bruselu a Berlína pod vedením ČT. Vážený pan velvyslanec se nepokrytě radoval z údajného posunu v otázce sudetských Němců v naší zemi. Domníval jsem se, že pan velvyslanec reprezentuje německý stát. Aspoň to sám tvrdí. Kupodivu to vypadá, že je spíše reprezentantem sudetoněmeckého landsmannchaftu. Na německém ministerstvu zahraničí to mají evidentně popletené, jestliže považují sudeťáky za Německo. Nebo je to záměrné? Spíš to druhé, kdysi se tomu říkalo nacistický revanšismus. Co to tam pana velvyslance naučili, když údajně stále bojují proti nacistům a neonacistům? Připomínám, že sudetoněmecký landsmannschaft je organizace sdružující Němce, kteří byli po právu a na základě mezinárodních dohod odsunuti z naší republik, případně z Polska a dalších zemí. Další takzvaní, či samozvaní sudeťáci byli za svoje zločiny po zásluze vyhnáni. Jiní uprchli, Německo je nevydalo, ani samo nepotrestalo za válečné zločiny. Plukovník Ečer jich stíhal 3000 a zůstali nepotrestáni. Doklad nacistické arogance a myšlení německých poválečných, údajně demokratických politiků. Doporučuji z tohoto hlediska knihu „Oběti a jejich vrazi.“ Ale jsou i jiné publikace, například „Vyhnání Čechů z pohraničí.“

Pokud by někdo chtěl za sudeťácké peníze opět profesionálně naříkat nad tím, že při vyhnání a odsunu přišly o život sudeťačky jejich děti, musím připomenout, že české ženy a děti, občané bývalé ČSR byly v době protektorátu a okupace vražděni, případně posíláni do koncentráků bez jakýchkoli ohledů. Stačí se podívat do Terezína, Osvětimi a různých nacistických pracovních táborů a zdaleka se nejedná pouze o Židy. Podle přeživších pamětníků byla většina dozorců v Terezíně sudeťáci. Krom toho, některé sudeťačky byly ve svém fanatismu horší než chlapi a zločinní spratkové z hitlerjugend byli nejzuřivějšími obránci nacismu, připomínající současné primitivní euromarxistické nezikovkáře. Stačí si připomenout, že vraždili bezbranné oběti pochodů smrti i v posledních dnech války. Spojenci je v mnoha případech na místě stříleli, jak na západní, tak na východní frontě a věděli proč. Sudeťáci jako reprezentanti nacismu napomohli k zničení demokratické ČSR, vzniku druhé světové války a tím i nacistickému teroru v mnoha zemích Evropy. Jen Slovanů zahynulo víc, než 36 milionů, 28 milionů občanů tehdejšího SSSR, 6 milionů Poláků. Názorům pana sudeťáckého velvyslance Isranga se nelze divit. Osm let pracoval v úřadu kancléřky Merkelové, jejíž velkou oporou jsou právě Sudeťáci. A jak jsem již psal, sudeťáci jako jediná část Němců neprošli denacifikací po válce, což nemůže zpochybnit ani pan Israng, takže jsou nositeli nacistických tradic v Německu. A takové je samozřejmě a logicky jejich sudetské dědictví, tedy mnohých z nich, až na nepočetné výjimky.

Sudetské dědictví

Vážený pan velvyslanec vykládá, že stále více Čechů chápe sudetské dědictví ne jako ohrožení, ale jako šanci. Že by šanci k zopakování třetí říše ve formě té čtvrté, která se nazývá EU a vládne jí Německo. Přesněji řečeno pangermánští němečtí socialisté, zelení, takzvaní křesťané, dočasně i tamní Piráti, protože se nechci dotknout slušných Němců, kteří se již s nacistickou minulostí vyrovnali na rozdíl od sudeťáků. Očekával bych, že velvyslanec je člověk historicky vzdělaný z hlediska regionu, kde má působit. Pan velvyslanec však po euromarxisticku pravděpodobně dostal korýtko v Praze bez ohledu na odbornost. Jinak by věděl, že takzvané Sudety tvořily pouze část německého pohraničního osídlení českých historických zemí (Čechy, Morava, Slezsko) a neplácal by nesmysly o sudetském dědictví. Nic takového neexistuje mimo hlavy poblázněných a nenávistných pohrobků nacistických sudeťáků a koloniální propagandy z Berlína, které se mnohdy skrývají za pravdoláskařským pokrytectvím hodným Halíka.

Sudeťácké dědictví, abych připomněl panu Israngovi, je arogantní a nenávistné pangermánství a snaha o zničení a zotročení českého národa v době třistaleté rakušácké okupace, nenávist k demokratické ČSR, podpora německého nacismu, kdy v takzvaných sudetských oblastech bylo nejvyšší procento nacistů na počet obyvatel. Opravdu skvělé dědictví. Dále bezuzdný národnostní šovinismus, teror vůči Čechům v oblastech s velkým počtem německého obyvatelstva, a to v situaci, kdy v demokratické ČSR měla německá menšina výrazně rozsáhlejší práva, než Češi v Rakousku. Potvrdil to i soud Společnosti národů ve Švýcarsku. Bohužel, Němci už nemohli arogantně vládnout Čechům, jako za rakouského mocnářství, což většina z nich psychicky nezvládla. Koncem třicátých let následovalo vraždění českých a slovenských vojáků, policistů, příslušníků SOS a finanční stráže, sudeťáckými teroristickými bandami vyzbrojovanými z Německa, stejně jako českých civilních úředníků a učitelů a nakonec násilné vyhánění českých obyvatel v pohraničí.

Zbylí Češi v pohraničí se stali lidmi druhé kategorie a nesměli se ani vyučit. Komunisté, část sociálních demokratů a Židé, kteří včas neuprchli, byli v následujících letech zlikvidováni. Takové je sudetské dědictví, pane velvyslanče Israngu, možná v kostním popelu v Osvětimi i jinde v hrobech koncentračních a pracovních táborů. V německých koncentrácích zahynulo minimálně 7,2 milionu lidí z celé Evropy. V roce 1968 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Tehdejší Spolková republika Německo k ní nepřistoupila. Proč asi? Jak by poté mohla chránit sudeťácké zločince? Sudeťáci se aktivně podíleli na činnosti ozbrojených složek třetí říše, a podíleli se na vyhlazování českého národa. Jejich typickým reprezentantem byl zkrachovalý knihkupec K. H. Frank, nacistický obergruppenführer. Takový sudetský intelektuál milující Čechy. Podle něj pro ně stačilo pět tříd základní školy a radost z práce pro takzvanou tisíciletou třetí říši. Možná nemohl unést, že při rasovém průzkumu se došli němečtí odborníci k potupnému zjištění, že Češi jsou v průměru rasově hodnotnější, než takzvaní sudetští Němci, mezi něž on sám patřil.

Sudetské dědictví je zlodějina, lež, pokrytectví, násilí a holocaust. Současné řeči pana Isranga můžeme chápat jako další kapitolu pokryteckého sudetského hajlování proti naší zemi. Pan Israng by měl vyrazit do Plzně a předvádět tam svoje sudeťáctví. Pravděpodobně by se dočkal v zadní části svých koženek špičky vojenské boty urychlené rázným švihem, nikoli jako obvykle podlézavé hlavy nějakého Hermana, Halíka, Pavla, Fialy, Němcové, Hamáčka, Špidly, Prouzy, Jandy, Petříčka, Svobody, Šojdrové, Jourové, Bartoše, Hřiba, Stropnického, či Babiše a jim podobných euromarxistů a členů pražské havlérky. Kupodivu, až na výjimky nositelů slovanských jmen. Je zajímavé a ilustrativní, že nejen německý státní aparát, ale rovněž EU je rejdištěm sudeťáků.

Německé dědictví

Nicméně existuje i pozitivnější dědictví ve vztahu mezi Čechy a Němci v českých zemích, které ovšem sudeťáci nechtějí vidět a sami se z něj již dávno aktivně vyčlenili. Ostatně oni si již dávno našli novou formu komedie. Podle ní se měli v době druhé světové války špatně, milovaný fýrer je zklamal, dostali málo koryt v protektorátu a ještě museli chudáci jít za svého milovaného úchyla s usopleným knírem bojovat.

Na rozdíl od nenávistných a později pokryteckých sudeťáků, podporovaných především katolickou církví, žije v naší zemi mnoho dokladů německého dědictví v Čechách. Jsou to lidé, kteří mají po předcích německá příjmení, případně poněmčelá česká nebo počeštělá německá. Ale zároveň jsou to lidé, a jsou jich možná miliony, kteří, případně jejich předkové, bránili českou zemi a český národ před pangermánským rakušáckým, sudeťáckým i nacistickým terorem a někteří v současnosti i před německým kolonialismem a zvrhlým byrokratickým terorem v EU. Synové a dcery přebírají čestnou povinnost po rodičích a prarodičích. Mnoho z nich bylo o tomto víkendu v Plzni a doufejme, že se sešli i jinde k připomínce vlastenců a oslavě spojeneckých hrdinů.

Z dávnější historie bych připomněl německá jména statečných a zasloužilých českých, případně československých vlastenců, například jména Jungmann, Rieger, Tyrš, Fügner, Preissig. Řada dalších by se našla například v rozsáhlé encyklopedii životopisů hrdinů našeho druhoválečného odboje, kterou vydal Vojenský historický ústav. A což takový Ledwinka, geniální konstruktér v Tatře, evidentně po rodičích zněmčelý Čech, ale nikoli nenávistný sudeťák. Spolu s ním Űbelacker, historiky opomíjený vídeňský Žid, konstruktér nadčasových aerodynamických tatrovek, kterého Ledwinka zachránil před koncentrákem. Plejáda českých vlastenců, kteří nezradili a nepodlézali úchylnému šaškovi s knírem, ani jiným pangermánům, natož sudeťákům, jak to dělají někteří naši politici vydíratelní za ostudnou minulost svých předků kolaborantů, nebo svoje lumpárny, místy doslova amorální.

Právě sudeťáci jsou varováním pro všechny před zopakováním historie, a především před německou pangermánskou EU. Dokonce i v Německu začíná přibývat lidí, kteří nesouhlasí se zrůdnou politikou EU, nejvíce je jich v AfD, a někteří přijíždějí v amerických historických uniformách na Slavnosti svobody do Plzně. A to je pozitivní německé dědictví, stejně jako čeští vlastenci s německými kořeny. Tu vojenskou botu, která by pravděpodobně neminula váš velvyslanecký sudeťácký zadek v Plzni, by mohl mít na noze nějaký Čech, Žid, Slovák, Polák, Američan, Francouz, Rus, případně i někdo jiný s německým jménem. A tu botu by poháněly ideje svobody a demokracie, z nichž mají sudeťáci, euromarxisti a celá jejich prohnilá EU smrtelnou hrůzu. Názor mnoha lidí, s nimiž jsem v Plzni mluvil, byl jasný. S Amerikou prezidenta Trumpa proti Bruselskému a Berlínskému kolonialismu, prohnilé a zkorumpované EU euromarxistů a úchyláků a za mírové vztahy s Ruskem.

Martin Koller

52 komentářů :

 1. To, že v Praze shořely dva americké tanky přepravované do Plzně, to je symbolické znamení. Tato zpráva se šířila světem jako blesk asi proto, že celý svět tolik miluje USA a že s nimi soucítil kvůli zkáze této techniky :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ví se už,kdo tu nehodu zavinil? Jestli řidič autobusu,nebo tahače?

   Smazat
 2. Skvěle pan Koller je do nich do poskoků landsmannschaftu. Víme kdo nás osvobodil a nezapomeneme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečné řešení české otázky: Vhodné poněmčit, ostatní zlikvidovat!

   https://www.stoplusjednicka.cz/konecne-reseni-ceske-otazky-vhodne-ponemcit-ostatni-zlikvidovat

   Smazat
  2. 12:07 Přesně tak říkal zástupce top09 reinhard heydrich.

   Smazat
  3. Pane Koller, a v Hrabyni jste vůbec někdy byl? Tam zařvalo 20 tisíc Rusů (tedy nejenom Rusů národností, ale i ostatních z SSSR).

   Smazat
  4. Paradoxní je už to, že velvyslanec se zúčastní oslav porážky své země a vzpomínky na to, že způsobila válku se 60 miliony mrtvých. Další paradox je, že oslavuje sudetoněmecké štváče, kteří se podíleli na rozbití Československa a sloužili fanaticky nacistickému režimu. Asi je ve škole nic neučili o Norimberském procesu. Velvyslanec by měl být povolán na MZV a poučen, jak se má chovat v zemi, jejíž národ se jeho předchůdci chystali vyhladit.

   Smazat
 3. Co dobrého může pro ČR německý velvyslanec udělat? Každý si to doplní dle svého. Ale bratr Žižka si to zapíše ….

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je neskutečná drzost! Příště přijedou do Plzně potomci Henleina? Češi jsou na samém dně svojí důstojnosti.

   Smazat
 4. Církevní restituce už probíhají. Teď jsou na řadě a v zákulisí se připravují restituce pro sudeťáky!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro sudeťáky, Lichenštejny atd. Čechům zůstanou jenom montérky a užmoulaná čepice, jak říkal Šwarcmberk.
   Kalousek u toho bude plakat a zajíkat se, že došlo k historické nápravě a zdebilizovaná mladá generace bude pořádat demonstrace za legalizaci fetu.
   Prostě konečná - finito.

   Smazat
 5. Bubák
  Pěkně natvrdo. Koller je borec a mělo by to být publikováno i jinde, aby to četlo více lidí.

  OdpovědětSmazat
 6. O vzniku Deutschböhmen, o česko-německých vztazích od Kosmovy kroniky po ČSR pojednávají první tři díly četby na pokračování
  z knihy Oldřicha Knitla Český sen, natočené Českým rozhlasem pod názvem Mnichovský debakl (četba má deset dílů). Četba je ke stažení na www.ulozto.cz

  OdpovědětSmazat
 7. 10:42 Ty restituce pro sudeťáky už dávno běží. Nebyl na to zákon. Dnes stačí soudní rozhodnutí takových dobře instruovaných soudců Šimíčků. Ještě ráno visel na "novinky" článek, jak dva čeští podnikatelé, bratři přišli o 10 melounů i o firmu bez náhrady díky takovému šikovnému soudnímu rozhodnutí, které po 25 letech vrátilo majetek potomkovi říšského Němce! Teď ten článek ne a ne najít, cenzor ho asi stáhnul :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:53 to nebylo na novinkách, ale na seznamu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/investovali-10-milionu-chteli-podnikat-ted-o-vse-prijdou-a-bez-nahrady-71125?seq-no=6&dop-ab-variant=&source=clanky-home

   Smazat
 8. noviczech
  ...pane Koller, ...s Amerikou proti.., víte co je politika určitě velmi dobře! Jen aby ta "AMERIKA" nevymyslela zákony, jako na to přišli teď s Kubou, že majetky před revolucí patří utečeným Kubáncům, žijícím v Americe! Ono, kdyby jsme šli do důsledku, tak by museli tito "američané" vracet zase vše indiánům, původním obyvatelům, ..a katolická církev v České republice vracet majetek lidem, kterým to ukradla v předchozích staletích! A proč museli Američané osvobozovat Evropu, to také víme! Důvod byl revoluce v Rusku a další vítězství v Evropě, z toho měli Anglie a Amerika husí kůži! I v padesátých létech narychlo přistáli "američtí osvoboditelé" ve Francii, protože se bál "svět", že tam ve volbách zvítězí komunisté a byli rozhodnuti i krvavým násilím tomu zabránit! Jsme ČEŠI, zůstaňme češi, a s druhými národy jen obchodně, ale né " bratrsky" :-) 30:70...(což teď je ještě horší poměr)!!!

  OdpovědětSmazat
 9. S kolaboranty, které Martin Koller označil plně souhlasím s jedinou výjimkou a tou je Babiš. Já ho pvažuji za zachránce, protože je snad jediný, který se pochlapil a je dostatečně vybaven k boji s kolaboranty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bojuje s kolaboranty tím, že navštěvuje centrálu CIA? Nebo snad tím, že vysílá stále víc žoldáků do Afghánistánu, Mali a Pobaltí??? Nebo snad tak, že jeho europoslanci a Jourová v EK pracují proti zájmům ČR??? To je jako podle vás boj s kolaboranty?

   Smazat
  2. A Babiš a jeho ministři podepisují jednu smlouvu za druhou pro EU a OSN, které jsou proti zájmům ČR a našich občanů (viz např. 'africká dohoda,' Lisabonská smlouva aj.). Jasně že o tm nevíš, protože náš maistrem má příkaz o tom veřejnost neinformovat. Ale pan Koller to samozřejmě ví.

   Smazat
  3. Já si o p. Babišovi nemyslím, že by byl euromarxista nebo člen pražské havlogalérky. Zatím se za jeho premiérování nestalo, čeho jsem se bála nejvíce (přijetí kvot přebírání imigrantů). Zájmy ČR v europarlamentu neprosazuje viditelně nikdo z "našich", snad jen Jan Keller. Jsem přesvědčena, že do MNO a MZV nemá( a neměl nikdy) možnost v zásadních věcech zasahovat žádný premiér ani president. Nemyslím si, že nikdy neustupuje tlaku EU a USA, ale zatím jsem mírně optimistická. Nevidím nikoho, kdo byl v současnosti lepší premiér než je p. Babiš.

   Smazat
  4. Oprava : "Nevidím nikoho, kdo by byl ...". Jo a do Plzně bych na oslavy nejela už proto, že by mě tam mohly zachytit štáby našich objektivních televizních stanic a mohly by nade mnou jásat, jak správně oslavuji porážku německého fašismu v Evropě.

   Smazat
  5. Byl bych povděčen za informaci, jak kdy statečný Babiš bojoval s kolaboranty - nikdy jsem od něho neslyšel ani slovo proti sudeťákům či jejich kolaborantům v Česku.

   Smazat
  6. Paní Nedvědilová, vy snad ani tu politiku nesledujete. Předně - v Bruselu se vše rozhoduje, takže je velice důležité to, jak tam kdo hlasuje. A jediný, kdo tam hlasoval soustavně v našem zájmu, byl p. Mach (později Payne), ostatní nic moc, nejhorší byli v hlasování europoslanci za ANO a TOP. A Jourová tam řádí jako černá ruka, ona je autorkou cenzury internetu nebo GDPR a byla to ona, kdo veřejně chválil samozvané cenzory - elfy. A Jourovou chválil Babiš. Babiš je totiž stejný řiťolezec jako byl Sobotka, jen umí jazyky, tak nedělá tu ostudu, co dělal Sobotka. Euromarxista to je jako poleno, v EP je ANO v tě nejvíc sluníčkářské frakci, jejich frakce dokonce podala žalobu na Maďarsko, v programu má multikulti a globalizaci. Kvóty by nepřijal nikdo (to si nedovolil ani Sobotka). Babiš je produkt marketingu, který zabírá většinou na lidi co se o politiku nezajímají nebo jsou ducha mdlého. Aby tu byl premiér, za kterého bychom se nemuseli stydět, tak to by musel přijít do politiky někdo nový, ale tím ideálním není Babiš, zabořený hluboko v zádeli USA a Bruselu (nezapomeňte na kauzy Skripal, Nikulin, Huawei, Guaido, kde se tato servilní vláda pěkně odkopala...o podpoře ukrofašounů nebo neziskovek nemluvě). Takže lepší premiér by se našel, kdyby tu byl někdo jako Orbán nebo Salvini, kterým Babiš nesahá ani po kotníky. Kdyby se někdo takový našel, to by byl premiér, na kterého by mohl být národ pyšný.

   Smazat
  7. 19:07 Děkuji Vám za obsáhlou odpověď. V podstatě slušnou ( až na ty osoby mdlého rozumu ). I já doufám, že p. Jourová skončí, ostatní kauzy, které připomínáte patří do sféry MZV, o které jsem se výše zmiňovala. Jak to dopadne s pány Orbánem a Salvinim uvidíme ( někde jsem četla, že v Maďarsku má být americká základna?), ale oba bych brala, i když musím přiznat, že o p. Salvinim jsem toho zase tolik nepřečetla. Opět : jsem i v jejich případech mírná optimistka

   Smazat
 10. Na přímý dotaz britského ministerstva zahraničí sdělila československá vláda britskému, sovětskému, americkému a čínskému velvyslanci oficiální nótou z 28. února 1944, že Československo je ve válečném stavu s Německem od 17. září 1938, tedy ode dne, kdy byl vytvořen Sudetoněmecký dobrovolnický sbor.
  Akty agrese Německa proti Československu začaly útoky v Německu organizovaného a Německem řízeného dobrovolnického sboru proti československým občanům a objektům, nacházejícím se na území ČSR.
  Československo je i signatářem Deklarace spojených národů, přijaté dne 1. ledna 1942 ve Washingtonu. Státy, které se označily jako Spojené národy, byly ve válečném stavu s Německem. Na základě existence válečného stavu byly v roce 1945 uznány reparační nároky Československa.

  Nález sp. zn. II. ÚS 307/97 ze dne 18. 5. 1999 (N 75/14 SbNU 129)
  Stran interpretace "kdy země vede válku" Ústavní soud vychází z již v roce 1933 vypracované definice agrese Společností národů, která byla převzata do londýnské Úmluvy o agresi (Convenition de definition de l agression), uzavřené dne 4. 7. 1933 Československem, dle které není třeba válku vyhlašovat (čl. II bod 2) a dle které je třeba za útočníka považovat ten stát, který první poskytne podporu ozbrojeným tlupám, jež se utvoří na jeho území a jež vpadnou na území druhého státu (čl. II bod 5). V souladu s notou londýnské vlády ze dne 22. 2. 1944, navazující na prohlášení prezidenta republiky ze dne 16. 12. 1941, dle § 64 odst. 1 bod 3 tehdejší Ústavy a v souladu s citovaným čl. II bod 5 má Ústavní soud za to, že dnem, kdy nastal stav války, a to s Německem, je den 17. 9. 1938, neboť tento den na pokyn Hitlera došlo k utvoření "Sudetoněmeckého svobodného sboru" (Freikorps) z uprchnuvších vůdců Henlainovy strany a několik málo hodin poté už tito vpadali na československé území ozbrojeni německými zbraněmi. Posledním dnem tohoto období bylo datum 7. 5. 1957, kdy Československo ukončilo válečný stav s Japonskem.

  OdpovědětSmazat
 11. Já sudetské dědictví, které nyní jako rodina vlastníme, hodlám bránit proti komukoliv. Jestli se s nimi chce někdo kamarádit, tak může, mě stačí pohled na pomníček zastřeleného finance v roce 1938. Na nordické lsti nemám náladu.

  OdpovědětSmazat
 12. K přepisování historie dochází masivně, dětem ve školách je vyplachován mozek, historici se bojí a mlčí. Naštěstí vítěz nad fašismem SSSR, nyní Rusko, nedopustí falšování historie a ve svých archívech má mnoho dokumentů, které vše potvrzují a vyvracejí lži zápaďáků. Víte proč se zápaďáci vždy proti Rusku spojí? Mají z nich totiž panický strach, každý z nich má máslo na hlavě a bojí se ruské odplaty. Rusové vše pečlivě sledují a o nic se nenechají okrást, mimo jiné Norové jim historicky dluží nějaké velké množství zlata, Ušáci údajně koupili Aljašku, jenže ouha prý ho Rusku nikdy nezaplatili. Pokud by se nastolil tzv. ruský svět, mohly by na paškál přijít i koloniální hříchy a zvěrstva včetně těch současných. A takhle by se asi dalo pokračovat dál a odtud pramení strach z Ruska a vývoj se pro zápaďaky neubírá pro ně příznivým směrem, což je dobře. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. USA Aljašku zaplatily. Z Londýna byla vypravena loď "narvaná" zlatem. Ale ouha, během plavby se jak na potvoru potopila. Tedy USA prostřednictvím banky svou část transakce zrealizovaly. To, že zlato nedorazolo není jejich problém. Plavba nebyla pojištěna. Ani přes opakované ujišťování však k opakované platbě nedošlo. Tedy šlo z dnešního pohledu o klasický tunel. Je to asi tak stejné jako když byl dědek J.W.Bushe, slovutný Prescot Bush pověřen správou reparačních fondů. Tedy říšských kont ve Švýcarských bankách. Nejprve byly odškodněny US firmy vyrábějící na říšském území pro 3.říši techniku, zbraně, palivo,technické oleje, pneumatiky jež přišly o své fabriky během vlastních US náletů. Pak byly odškodněny spojenecké mocnosti GB a Francie a jejich souputnici. Na Slovanský plebs už nezbylo. SSSR, které mělo největší pohledávky byly reparace pozastaveny v r.1947 (myslím, nejsem si jist) k čemuž se náramně hodil instrument studené války. Ostatní východoevropské státy byly následně po zásluze potrestány za příklon k SSSR pozastavením reparací. Naše tedy ČSR reparační nároky byly vypořádány dramatikem Vencou Lahváčem, který je mávnutím ruky zahodil do koše. On by se taky po těch letech mohl někdo začít šťourat v tom kam se dalším tunelem ty fondy ztratily a Bushovic klan by třeba musel něco přiznat, nedejbože vracet.

   Smazat
  2. Oprava pro šťouraly: nebyl to J.W. ale G.W.Bush

   Smazat
  3. 11:49 Aljašku carské Rusko neprodalo, ale pronajmulo na 99 let, tuším za 60 mln tehdejších US dolarů a to někdy po roce 1860. Tato skutečnost byla "umrtvena" v souvislosti se smlouvou o půjčce a pronájmu mezi USA a SSSR za 2. svět války. Dá se předpokládat, že autentickými podklady Ruská federace disponuje a přijde čas, že spatří světlo světa. Dnes se o tom asi mnoho nedozvíte.

   Smazat
  4. 17:15 plácáš až neuvěřitelné nesmysly, když Protektorat Böhmen und Mähren jsem prožil a vím, že tehdejší občanské průkazy žádné takové údaje neobsahovaly, krom nich existovaly povinné Pracovní knížky (Arbeitsbuch) při povinnosti být zaměstnán, tzv. kmenové listy (a tabačenky ...) podmiňující vydání přídělových lístků na potraviny (tabák, textilie, boty ...). Občané protektorátu nebyli odváděni k Říšské vojenské službě a dospělí nemohli být ani příslušníky SS, mládež ani v Hitlerjugend (leda v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě). Leda by získali Říšskoněmecké občanství (spolu s ním lepší zásobování atd.) za podmínky prokázání předků německé národnosti. Státní zaměstnanci Protektorátu museli prokázat nejméně 3 generace zpět nežidovský původ a podle postavení podstupovali zkoušku z němčiny. Pravda je, že v nevelkém rozsahu na obecných školách (pět ročníků, šest až jedenáctiletí) probíhaly antropometrické testy s hodnocením podle kriterií pro germánskou rasu, slovní test v němčině a klasifikace do množin A,B,C tedy vyhovuje výborně, vyhovuje a nevyhovuje. Znám případ z třetí až páté třídy jedné venkovské školy, kde ze 42. žákyň a žáků bylo zařazeno do skupiny A 11, B 16 a C 15 hodnocených. U vyšších ročníků sehrála jistou roli alespoň nějaká němčina (psal se rok 1943). Jestliže autor příspěvku ignoruje, že podmínkou přežití v národním prostoru bylo úplné poněmčení, může zcela nesmyslně tvrdit, že odsun říšskoněmeckých občanů německé národnosti z území Československého státu po Druhé svět. válce bylo "mstivým a loupeživým" aktem. Autor lže, nejspíš ani není Čech nebo Slovák a pokud ano, neváží si vlastní národnosti.

   Smazat
 13. Pan velvyslanec by si měl nejdříve uvědomit, že nadřazenou Germánskou rasu porazil na hlavu ruský mužik. Rád bych ocenil to, jak se Sudetští Němci kolektivně postavili proti fašismu. Nepostavili, naopak ho kolektivně podporovali, tak proč ne kolektivní vina? Rád položím kytičku na hrob těch Sudeťáků, kteří se postavili se zbraní v ruce nacistické zvůli, kterou v našem pohraničí reprezentoval zejména profesor tělocviku Henlein. Rád ocením ty Sudeťáky, kteří nepřišli demonstrativně na náměstí v Chebu přivítat Hitlera. Čest všem Sudetským Němcům, kteří se postavili na stranu spojenců a podíleli se na likvidaci fašismu ve své zemi! Rád obejdu všechny jejich asi tak tři hroby a dám tam tu kytku. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:51!
   To nemá chybu, snad až na to že ty hroby sudetských antifašistů byly pouze dva (třetí umřel v roce 1968 rukama novodobého ordnera).

   Smazat
  2. Kdy jsi ukončil docházku do pomocné školy, nenávistný brebto. Když se Ti Čechy nelíbí , tak táhni jinam! Žižku na Tebe, ten by Ti tu hloupou kebuli rozbil palcátem. V.J.Horák

   Smazat
  3. Horáku!
   Oslovil jste vašim extenporé o pomocné škole a Žiškovi každého účastníka diskuse na NR nebo máte na mysli někoho konkrétního. Já jenom, aby v tom ostatní neměli segedín.

   Smazat
 14. Pan velvyslanec SRN se zřejmě snažil vysvětliti, že když dnes může být Němcem kdejaký Levanťan, Asiat, Afričan či dokonce i Žid, může se jím stát i vybraný Čech... když bude makat jako za prvního protektorátu a bude znát sobě přikázané postavení.

  OdpovědětSmazat
 15. A to si představte, že jsou mezi námi taková hovada, že si neváží ani života a neví , kdo nás vlastně osvobodil. Tak to je s tímto národem konec!!

  OdpovědětSmazat

 16. PLZEŇ 1945

  https://drive.google.com/file/d/13szVr8sUgkMiFLHYwRt4FR67Mm51MnhE/view?usp=sharing

  OdpovědětSmazat
 17. A to si ještě Sudetoněmecký landsmanschaft na letošní rok plánuje svůj sraz na území ČR. Že by tím chtěli něco naznačit? Třeba o protektorátu 4. říše? A kteří z našich kolaborantů jim tam budou opět nadšeně tleskat??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cožpak ať si plánují co chtějí že, svoboda pohybu osob atd. jen mě mate, že oni na rozdíl od ruských motorkářů, určtě problémy mít nebudou, možná že to uspořádaj u toho kreténa co odmítl ubytovat Ruské turisty. To prostě nevymyslíš, to se musí stát. Ve městě je prodejna ruského zboží, bohužel svatojiřské stužky tam nevedou, poraďte prosím. Rudý dědeček

   Smazat
 18. Masakr třídy plné dětí v Plzni, ale primátor Baxa (ODS) adoruje zabité válečníky Pattona, kteří neexistují!
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/2458-masakr-tridy-plne-deti-v-plzni-ale-primator-baxa-ods-adoruje-zabite-valecniky-pattona-kteri-neexistuji
  Výsměch, trapné, hnus!
  Při "osvobozování" PLZNĚ zemřel jeden am. voják , když v podnapilém stavu spadnul z nákladního auta!

  Generál Patton hrdina? Je to lež..
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/2333-general-patton-hrdina-je-to-lez-to-nase-generace-vytvorila-jeho-gloriolu-abychom-umlatili-propagandu-komunistu-a-kgb

  OdpovědětSmazat
 19. Jestli se tu ti novodobí henleinovci někde slezou, tak to bude plivanec do obličeje všem obětem řádění jejich předchůdců. Kluby vojenské historie by mohly spustit simulaci potlačení jejich puče z roku 1938.

  OdpovědětSmazat
 20. Pane velvyslance, ten bolsevicky praskac Koller vam nestoji ani za uplyvnuti:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prober se inteligente, zásadně se plive.

   Smazat
 21. Nekompromisní, ale pravdivý Koller.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen by měl ještě vysvětlit pojem "euromarxismus", a jeho souvislost s marxismem. Aby to nebylo chápáno jako podsouvání souvislosti Marxovy teorie s tím kapitalistickým humusem.

   Smazat
  2. S tím pojmem"euromarxismus"je pan Koller už trapný,používá ho ve všech svých článcích v každé druhé větě a kromě toho je to žvást.Jinak s jeho názorem na SL stoprocentně souhlasím.Ještě malý dodatek-v Plzni 6.5.1945 nebylo co osvobozovat,tu osvobodili místní již den předem!

   Smazat
  3. Nevím proč tak snadno a často novináři si pohrávají se slovem marxismus v různých spojeních, ačkoliv nepředkládají jediný důkaz, že by byl nějaký vztah k teoriím, sepsaných Marxem před stopadesáti a více roky! Kdyby si tak přečetli aspoň Komunistický manifest, udělali by pro svůj rozum více, než publikací blábolů!

   Smazat
  4. 1818:
   Hitler také hovořil o (národním) socialismu, ale SA, v níž někdejší socialisté byli zastoupeni, tak tu v rámci ,,noci dlouhých nožů" odstranil ze hry.

   Smazat
 22. To jsou takové srandičky "historiků". Možná, že i na druhé straně studenoválečnické barikády se píše, že Japonsko bylo poraženo a tedy osvobozeno SSSR a že je tam i pomník "Díky, SSSR" u kterého se konají srazy vítězných veteránů. Ale na falšování našich dějin jsme si mohli snad již za 30 roků okupace EU a NATO zvyknout. Kdypak nám Rusko diktovalo podobu našich zákonů? A nebo za kolik a u koho musíme zbrojit k válkám proti jiným státům a národům. Vědí občané, že za těch 12 vrtulníků/12 miliard (12.000.000.000 :25 by se mohlo postavit 6 tisíc startovních bytů nebo za těch plánovaných x obrněnců za 53 miliard téměř 35 tisíc? A co si myslíte, milí spoluobčané, že je pro český národ lepší: pěstování nenávisti a válek proti jiným národům a státům a vymírání českého národa, nebo podpora rodičovství, výstavby mateřských škol a výstavba lacinějšího bydlení pro mladá manželství???

  OdpovědětSmazat
 23. Doporučuji číst knihu generála justiční služby JUDr.Bohuslava Ečera Norimberský soud, Orbis Praha 1946. Tam je popis soudu se sudetskými Němci, které usvědčil mimo jiné Affidavit Američana Aldermana. Sudetší Němci byli definování soudem jako skupina,jež rozvrátila ČSR.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.