Reklama

neděle 12. května 2019

Xenofobie pro lepší lidi

Stanislav Blaha 
12. 5. 2019  E-republika
Ústavní soud obětoval na oltář rusofobie celou stavbu pečlivě budovaného antidiskriminačního zákonodárství.

Ústavní soud vynesl rozsudek, kterým zesměšnil svou autoritu a tak poškodil již tak hodně pošramocené jméno České republiky. Jde o vážnou věc, proto se na celou záležitost podívejme podrobněji.

„S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané RF, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Váš hotel Brioni Boutique“.

Toto oznámení na svůj hotel Brioni vyvěsil ostravský podnikatel Tomáš Krčmář. Oznámení bylo psáno česky i anglicky, stejný text byl uveřejněn na internetových stránkách hotelu.

Provozovatel Hotelu Brioni za toto chování obdržel od České obchodní inspekce pokutu 50 tisíc Kč, se zdůvodněním, že se jedná o diskriminační chování. Poté od tohoto chování ustoupil a odvolal se. Po několika dalších odvoláních (a více než pěti letech) celou věc pravomocně uzavřel Ústavní soud, který svým rozhodnutím ze 17. dubna 2019 (krátká verze ZDE, dlouhá včetně chronologie případu a disentního stanoviska ústavního soudce Ludvíka Davida ZDE) zrušil finální rozsudek Nejvyššího správního soudu a dal za pravdu podnikateli Krčmářovi. Jeho právníci v kauze argumentovali především svobodou projevu.

Vynecháme-li obecné řeči o odlišnosti lidí, pluralitě názorů a svobodě podnikání, můžeme argumentaci ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka, který je podepsán pod rozhodnutím Ústavního soudu, shrnout do těchto devíti bodů:
 • Státní příslušnost není zakázaný diskriminační důvod (s výjimkou odlišného zacházení s občany z jiných členských států EU)
 • Podnikatelská činnost by měla jeho provozovatele skutečně i bavit a dělat mu radost
 • Podnikatel má právo projevovat své politické názory
 • Diskriminace nebyla svévolná či dokonce iracionální
 • Diskriminace nebyla motivována nenávistnými důvody
 • Diskriminace byla avizována dopředu
 • Diskriminovaný zákazník neměl v tomto případě problém si najít alternativu
 • Důvodem diskriminace byl odpor vůči protiprávnímu chování státu, z nějž pocházel zákazník
 • K podnikatelem uváděnému důvodu diskriminace se negativně vymezila oficiální zahraniční politika ČR i EU
Pojďme tyto argumenty probrat podrobněji, protože vytvořily nebezpečný právní precedent.

1. Státní příslušnost není zakázaný diskriminační důvod

Národnost, na rozdíl od úředně ověřené státní příslušnosti s právními důsledky, je subjektivní kategorie, příkladem mohou být čeští obrozenci pocházející z německých rodin, kteří se jako Češi, Moravané či Slezané deklarovali až v dospělém věku. V mnoha zemích nerozlišují mezi státní příslušností a národností, takže by jen velmi těžko chápali, že v České republice občana Ruské federace, Spojených států, Izraele či Jižní Afriky nediskriminuje totéž chování, které diskriminuje Rusa, Siouxe, Žida, Araba nebo příslušníka kmene Zulu. Hoteliér provedl zcela jednoznačný diskriminační akt, který nebyl vázaný na nějaké morální (křesťan versus gay) či rasové motivy (bílý Čech versus Rom). Argument porušuje nikoliv literu, ale ducha zákona. Host nese apriorní kolektivní vinu za politická rozhodnutí své státní reprezentace stejným způsobem, jako kdyby se narodil do určité kulturní nebo národní komunity. Příště ubytují jiné hotely například občany USA jen tehdy, pokud písemně potvrdí nesouhlas s bombardováním Vietnamu napalmem v letech 1963-73.


2. Podnikatelská činnost by měla jeho provozovatele skutečně i bavit a dělat mu radost

To je opravdu podivuhodná argumentace, protože podnikatel se "bavil" na cizí úkor a navíc ke své vlastní škodě. Většina podnikatelů poskytuje své služby široké klientele s odlišnými zvyky, chováním a politickými názory. Součástí jejich profesionality by mělo být, že ke svým zákazníkům přistupují bez předsudků, že se je snaží pochopit a vyjít jim vstříc. Každý podnikatel má také spoustu možností, jak dát nekonfliktním způsobem najevo, jaký typ klientely preferuje. Způsob, který zvolil Tomáš Krčmář, vedl jen k tomu, že mu radost z podnikání zkazila nejprve dle mého názoru oprávněná pokuta od ČOI a později vleklé soudní spory.

3. Podnikatel má právo projevovat své politické názory

Podnikatelům jako občanům toto právo nikdo neupírá, někteří ho dokonce realizují v politických stranách, parlamentu, vládě a zastupitelstvech všech úrovní. Podle mého názoru by ukrajinská vlajka nad vchodem a zveřejnění politických názorů hoteliéra na webových stránkách a propagačních materiálech hotelu dokonale odradila všechny občany Ruské federace, kteří souhlasí s anexí Krymu. Problém tohoto zdůvodnění je spíše v historické rovině, viz příklad podnikání náboženských a kulturních minorit (Židé, Číňané) v historicky křesťanské Evropě. Kdyby postupovali jako toto zdůvodnění, tak bychom ještě dnes ekonomicky žili v době kamenné. Hospodský Palivec ve Švejkovi měl víc rozumu než ÚS, který nerozlišuje mezi podnikatelem-občanem a podnikatelským právním subjektem se závazky plynoucími skrze IČO.

4. Diskriminace nebyla svévolná či dokonce iracionální

V tomto bodě si ústavní soudce Šimíček odporuje. V jednom odstavci píše, že se jednalo o emocionální reakci hoteliéra s ukrajinskými kořeny a v druhém tvrdí, že se nejednalo o svévolné a iracionální chování. Převezměme nyní na chvíli argumentaci českých rusofobů, tedy že v Rusku je diktátorský režim a Rusko je agresorem, který vede válku proti Ukrajině. A teď si teoreticky představme ruského občana, který je v opozici k tomuto režimu, proti této válce a proti anexi Krymu. Už jenom fakt, že byl po 24. 3. 2014 ubytován v ostravském hotelu Brioni, jej a jeho rodinu přivádí v jeho vlasti do velmi prekérní situace. Způsob, který zvolil Tomáš Krčmář, by v takovém případě vedl k plošné diskriminaci občanů Ruské federace, a jedinou klientelou z Ruska, kterou si v takovém případě dovedu představit, jsou agenti FSB s příkazem k provedení nějakého aktivního opatření. Soudce David ve svém disentu správně upozorňuje na to, že tento rozsudek představuje i reciproční nebezpečí pro české občany při výjezdech do "nepřátelských" zemí. Například představa, že před ubytováním v čínském hotelu bude muset podepisovat prohlášení o "jediné Číně", jistě nikoho příliš nadšením nenaplňuje. Soudce Šimíček nás jako české občany zatáhl do studené války s Ruskem, vřelé díky.


5. Diskriminace nebyla motivována nenávistnými důvody

Irelevantní argument v politické argumentaci, kterou prohlášení věcně obsahovalo. Jednak nelze prokázat absenci čehokoliv, jednak do hlavy panu hoteliérovi nikdo nevidí. Co když ho motivovala nenávist k diskriminačnímu zákonodárství a on se je tímto způsobem rozhodl zničit? Pokud ano, zaznamenal velký úspěch. Takže ústavní soudce Šimíček bona fide kryl případnou nenávistnou akci, protože čin hoteliéra byl zjevně nepřátelský a diskriminační vůči občanům určité země. Právě kvůli tomu jej pokutovala ČOI.

6. Diskriminace byla avizována dopředu

Jaký je rozdíl v tom, jestli je někdo na svoji diskriminaci upozorněn nápisem na dveřích, nebo až na recepci hotelu? Teoreticky možná ano, prakticky je to prašť jako uhoď. ÚS se stal směšným, protože de facto podporuje diskriminaci a tím jde proti ústavě. Logický krok by mělo být kárné řízení podané na soudce Šimíčka a zákaz soudcovské činnosti.

7. Diskriminovaný zákazník neměl v tomto případě problém si najít alternativu

Z hlediska práva je to hrozný argument, protože ruší právní argumentaci v její podstatě a nahrazuje ji ad hoc daným a zcela účelovým zdůvodněním. Soudce ÚS zrušil soudnictví ve své podstatě a nahradil jej hádáním trhovců. Tak to proveďme v jeho duchu, ale opačně. Ostrava je sice velké město se spoustou hotelů, ale pokud zahraniční host přijede pozdě večer, nebo nedejbože v době, kdy v Ostravě probíhá mistrovství světa v hokeji nebo třeba rockový festival, tak si jistě dovedete představit, že reálná alternativa nebude mít volná místa.


8. Důvodem diskriminace byl odpor vůči protiprávnímu chování státu, z nějž pocházel zákazník

Toto je sporný argument z jednoduchého důvodu. Jediný, kdo může prohlásit anexi Krymu za globálně protiprávní, je RB OSN. Jenže Rusové hlasovali proti. Ale RB OSN už dávno předtím vynulovaly USA nelegální druhou válkou v Iráku vedenou bez souhlasu rady. A od té doby se zabírají cizí území a vedou lokální války jak na běžícím pásu. Takže příště čeká podpis hosty z Izraele, a ten bude dokonce právně zdůvodněný. Izrael drží území syrských Golan zcela protiprávně, viz jednohlasnou rezoluci RB OSN (tedy včetně USA) č. 497/1981. Myslel jsem si, že i ústavní soudci už vědí, že pochybné prostředky zpravidla negují účel. Kdyby pan Krčmář chvíli přemýšlel, jistě by našel spoustu férovějších prostředků, jak projevit svůj odpor vůči anexi Krymu, viz bod 3.

9. K podnikatelem uváděnému důvodu diskriminace se negativně vymezila oficiální zahraniční politika ČR i EU

Toto je ďábelský argument, který může spustit řetězovou reakci, viz předešlý bod. Právní řád není proměnlivá, a dnes i hodně prolhaná zahraniční politika jednotlivých vlád. Taky vidíte ty protáhlé obličeje izraelských občanů, které hoteliéři či prodavači kebabu nutí, aby před poskytnutím služby podepsali nesouhlas s nezákonnou okupací Západního břehu a Golan a blokádou Gazy? V tomto případě Ústavní soud vypustil džina z láhve.


Závěrem

Jako laik hodnotím zdůvodnění nálezu Ústavního soudu v kauze hotelu Brioni jako právní paskvil a důkaz nízké odborné a intelektuální úrovně některých soudců ÚS.
Nejvyšší správní soud vyložil antidiskrimační právo bez ohýbání a kroucení paragrafů, přesně tak, jak bylo míněno.
Politicky motivované rozhodnutí Ústavního soudu hledá odůvodnění proti jasně diskriminační praxi v jiné oblasti (svoboda projevu), což znamená konec předvídatelnosti soudních verdiktů ÚS.
Ústavní soudce Šimíček se vůbec nepokusil vypořádat s argumentací ČOI a správních soudů a svým nálezem se postavil jak proti názorům odborné veřejnosti, tak proti zdravému rozumu. Ústavní soud tímto rozhodnutím zasadil výklad reality do jiného kontextu. Takto stupidní argumentací lze zdůvodnit cokoli. Hospodský Palivec měl jasno, argumentace Galénem je mimo skutkovou podstatu.
Soudcovská autorita Vojtěcha Šimíčka vzala za své a on, případně předseda ÚS by z tohoto právního paskvilu měli vyvodit osobní důsledky a soudce Šimíček by měl být zbaven rozhodování v kauzách do doby, než mu vyprší jeho desetileté období v ÚS.
Pro celou kauzu je typické, že i z míst, ze kterých bych čekal podporu či jásání nad tímto nálezem, se ozývá buď ticho, nebo neskrývané rozpaky.
Ústavní soud obětoval na oltář rusofobie celou stavbu pečlivě budovaného antidiskriminačního zákonodárství.
Po kauze "placené bezplatné zdravotní péče", je to další skvrna na pověsti Ústavního soudu.
Bohužel jediným způsobem, jak "zneplatnit" toto rozhodnutí, je "vzpoura zákazníků". Aby totiž důsledně bojkotovali všechny podnikatele, kteří se pokusí v rozporu s ústavou, obecnými zákony, dobrými mravy a základní podnikatelskou etikou diskriminovat kteroukoli skupinu svých klientů.Více k tématu:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 700 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!
Související články:

101 komentářů :

 1. č.1) souhlas. Státní příslušnost není předmětem diskriminace, tedy všechny postupy vůči příslušníkům určitého státu jsou legální. Např. neudělení víza apod. Jedná se o politický faktor, ne společenský. Příslušník státu nese zodpovědnost za politiku svého státu, i když s ní nesouhlasí.

  č.2) --

  č.3) ano, podnikatel má právo na politický názor a má právo vo vyjádřit, pokud neodporuje zákonu. Tedy pokud se rozhodnu ve své hospodě umístit britské vlajky a portrétem Churchilla a královny, a budu komunikovat v angličtině, nikdo mi v tom nemůže zabránit.

  č.4) ano, v tomto si skutečně odporuje, což je u soudce krajně překvapivé. Diskriminace znamená sice "ukrácení", což v rozporu není, ale v konotaci s právem se jedná o protiprávní a nežádoucí chování. O diskriminaci z právního hlediska se ovšem nejednalo, nemohla být tedy iracionální. Můžeme mluvit pouze o chování a zde souhlasím, že nebylo iracionální. Dokonce si myslím, že velmi vhodné a hodné následování.

  č.5) také pravda. Kdyby byla přítomna nenávist, život těch Rusáků by skončil na prahu toho hotelu.

  č.6) hra se slovíčky

  č.7) opět rozpor... Zákazník NEBYL diskriminován. A to ani tehdy, kdyby si žádný jiný hotel nenašel, vyhodili by je i z nádraží a byli nuceni zůstat v mraze na ulici. I tak by se nejednalo o diskriminaci, ale občanskou rezistenci vůči agresorovi. To je taktéž způsob legálního boje, zejména na vlastní půdě a majetku. Koneckonců, nikdo je sem nezval.

  č.8) opět pojmový rozpor. Je to opravdu text soudce? Pokud to upravíme do tvaru: "... Důvodem chování byl odpor vůči protiprávnímu chování státu, z nějž pocházel zákazník..", pak jednoznačně souhlasím.

  č.9) že jsou čelní představitelé zbabělci, na to jsem si již zvykl dávno. Ovšem jedno co nepochopím, proč se o tom soudce zmiňuje...? To vyvolává velmi nedobrý obraz, jako by si svým rozsudkem nebyl zcela jistý. Jestliže chce potírat agresora na všech frontách, nesmí být nejistý. Ne snad jako Roland Freisler, ale oddaný právu a nekompromisní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bože jakého vola jsi to pomohl zplodit. Jsem jen normální člověk a ne nekopromisní, ale už přestávám věřit na zákony v této zemi a z podpory takovýchto lidi je my na zvracení.
   Václav k 12:58

   Smazat
  2. Srovnání s odmítáním víz je zcela nesmyslné. Vízum uděluje či neuděluje úřad, a to na základě zákonných předpisů. Nějaký rusofob ze Stodolní takto jednat nesmí.

   Smazat
  3. 12:58!!
   Můžete nám vaše ctihovné myšlenky ozdrojovat, nebo to jsou vaše vlastní fejky? Vhodné by bylo uvést i vaši profesi (jak souvisí s právem) a jakou logikou jste k presentovaným závěrům dospěl (formální logikou či logikou blondýn?).
   Ďuro Trulo

   Smazat
  4. 17:27

   Proč bych měl zdrojovat vlastní odpovědi? Vy jste se naučil na netu nějaké pojmy a teď to tady používáte bez toho, abyste chápal smysl.

   17:26

   Správně, úřad. Tedy pokud úředník odmítne dat vízum příslušníkovi že země agresora, je to ten samý případ. Ústavní soud vám to už vysvětlil.

   Smazat
  5. anakonec, v ČRje zatím stále úřední řečí čeština, ne:,?

   Smazat
  6. 12,58 je vidět, že Hotel Brioni okamžitě zareagoval. Jediná rada je, ty vaše ukrajinské spory a fobie si nech na Ukrajině a netahej je do ČR.Soudce Šimíček se dokonale po....

   Smazat
  7. 12:58 je jeden z těch rusofobních nedouků a idiotů, kteří tu nedávno spamovali psychopatické výmysly během oslav vítězství. Teď se pokouší obhajovat to, co mu vyhovuje a ani mu nedochází, jaké to může mít následky.

   Že je to imbecil je prokazatelný fakt. Podívejte se na bod 5. Nenávist je údajně jenom tehdy, když jsou dotyční (v tomto případě Rusové) okamžitě zavražděni. Co k tomu dodat. Posouzení na vás ostatních.

   P.S. Je jasné, i vraždu Rusů v hotelu by ten imbecil omlouval.

   Smazat
  8. 12:58 vy jste svoji argumentaci, i kdyby měla logiku, zcela znehodnotil v bodu č.5) použitím termínu "Rusáci". Dojde vám, na jaké mravní úrovni se nacházíte?

   Smazat
  9. Paukler se vyjádřil,ještě radosta a blbosta a jsou 3 D komplet. Pro pobavení dobrý,ale co na to TRIVAGO a Booking,ten hotel využívá mezinárodní reklamní a zpostředkovatelské agentury tudiž musí dodržovat pravidla.Neumím si představit,že by mě vyhodili z hotelu třeba na Bali.......Česká země se přes neskutečnou zaostalost propracovala i k neskutečnému buranství, což je vzhledem k poloze přinejmenším zvláštní jev.

   Smazat
 2. 12:58 Souhlasíte tedy s odsunem sudeťáků po válce, jako odpor vůči protiprávnímu chování státu, ke kterému se houfně přihlásili? Nějaká Postupimská konference byla sice dohoda vítězů, ale vůbec jsme ji jako stát nepotřebovali. Ústavní soudce Vojtěch Šimíček by OSN snadno argumentačně přesvědčil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:30

   Absolutně nesouhlasím s vyháněním národa žijícího na své půdě. Němci byli v Česku doma, to je úplně jiná kategorie. Navíc za těchto podmínek, bez vyšetřování, bez soudů. Jakým způsobem se určilo, že ten a ten škodil státu? Přitom všichni velice dobře víme, že to byli právě Češi, kdo působil v transportech svých židovských sousedů s úmyslem se obohatit, kdo udával a kradl. Naši stateční němečtí spoluobčané se účastnili také války proti bolševickému Rusku. Nesouhlasím s válkou, ale v tomto případě, kdy hrozilo napadení bolševiků na Evropu, tak jako to v tom čase už udělali v Polsku, Finsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku..., bylo nezbytně nutné se pokusit o účinnou obranu. Sudetští muži, naši němečtí sousedé neváhali a šli bojovat za Evropu. Češi jim mezitím tyranizovali rodiny a rabovali majetek. A po válce všechny přeživší, které nezabili, vyhnali. Pardon, ale s takovým svinstvem prostě žádný normální člověk souhlasit nemůže. Nechápu, jak můžete dát něco podobného jako příměr?

   Smazat
  2. Ano! Každý normální fašista s tím nemůže souhlasit. Lze jen doufat, že takových normálních fašounů běhá po světě méně, než těch nenormálních lidí.

   Smazat
  3. 13:30
   Jse asi hlupák nebo nechcete přijmout pravdu. Vystěhování (odsun ) byl schválen těmi kteří vyhráli válku proti Germánům. Germánům zůstal jejich stát (sice z bezpečnostních důvodů a hlavně politických rozdělený na čtyři zony. A to vlastně i těch států které sice bojovali ( a ne jako jediní proti Germánům) Pokud by to bylo spravedlivé byli by součástí dělení Německa i Řekové, Jugoslávci, Holanďané a asi i jiní.
   Ale "hrdinové" USA, VB, ) se rozhodli přijmou do svého sdružení jen Francii. Proč asi? Vždyť to byl stát stejně jako VB která nás prodala a vlastně vykořisťovala i během války. Protože na její obranu a obranu jich imperiálních touh našimi vojáky si nechala vše zaplatit z naši peněz. Fuj takým intrikám. Fuj takovým přátelským vztahům.
   Václav

   Smazat
  4. Tak to je blábol. Ve tvém okolí tě musí mít určitě všichni rádi... (Bohnice či jiné rekreační zařízení?)

   Smazat
  5. Omlouvám se to patří samozřejmě tomu pitomiovy v13:30

   Smazat
  6. Ano souhlasím odsunem, ale ne do Německa ,ale do Saudi Arabi !!!

   Smazat
  7. 17:07

   Ano. Američané a Angličané byli hrdinové, kteří obětovali své životy za záchranu Evropy. A nemuseli. Za to jim patří naše vděčnost.

   Smazat
  8. 12:58 a 15:27!!
   Témuž náckovi a trolovi!
   Sám jste prokázal vaše schopnosti, když jste jako (A 12:58) dehonestoval základy římského práva, na nihž je postaveno právo evropské a světové a navíc coby (A 15:27) tyto vaše žvásty zpochybnil přirovnáním sudet a Krymu.
   Sudeťáci neměli na rozdíl od Krymu žádné státoprání ukotvení v ústavě ani v institucích státu - Krymští Rusi toto vše měli a využili. Takže chronologie (to není nadávka, nýbrž časová postupnost a z ní vycházející kauzální a právní postupy debile!!) byla na Krymu respektována a tím i zákony Okrajiny i Autonomní republiky Krym. Sudeťáci u nás byli cca 200 let nezvaní hosté, něco jako současní migranti, až v roce 1918 se stali občany ČSR s občanskými právy. Žádná další práva v ČSR neměli a již nikdy mít nebudou. Jevrosojuz ruchnět!!!
   Ďuro Trulo

   Smazat
  9. 17,40 jakou souvislost má váš příspěvek s idiotem z hotelu?

   Smazat
  10. 19:39

   Odpovídal jsem idiotovi, který do mého příspěvku o Holanďanech v Praze 2018 zamontoval Američany v Plzni 1945.

   Smazat
  11. 13:30 měl byste vědět, jakým procentem občané ČSR německé národnosti volili Henleinovu stranu a ta, jaký měla program. Měl byste vědět o aktivitách Freikorpsu a uvědomit si, že sudetští Němci přijmuli říšskoněmecké občanství, tedy nebyli občany obnovené ČSR. Zcela podstatné ovšem je, že rozhodnutí mocností vítězných ve Druhé svět. válce o transferu obyvatel německé národnosti z území ČSR bylo zdůvodněno tím, aby nemohli být příčinou nových válečných konfliktů.
   Jisté je, že národnostně homogenní společnost je mnohem odolnější vůči politickým krizím, terorizmu atd., že je v krizových situacích stabilnější. Všimněte si, jak málo stačilo k rozpadu státu tak blízkých národů, jako jsou Slováci a Češi a všimněte si pokusů jak osedlat koně politické kariéry pokřikem, že jsou Moraváci... Ano, odsun Němců byl drsný, možná i krutý, ovšem v míře, která zdaleka nedosahoval míry krutosti aktivit Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera. Beru vás co zagitovaného naivu zcela bez rozhledu.

   Smazat
  12. 17:40 jo, zejména "Angličané obětovali své životy za osud Evropy, když nemuseli"! Omezenče, ti v jisté chvíli bojovali o holou existenci. Američané, tedy USA? Nemuseli, ale mohli. Jak jinak by dosáhli pozice vedoucí světové mocnosti? To jste tak jednoduchý, že to nevidíte, dětino?

   Smazat
 3. český ústavní soud se drží zadání z americké ambasády v praze stejně jako všechny úřady a instituce v česku je to zrada národa a bude následovat tvrdý trest ti co takhle rozhodují nebudou klidně spát !!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:30

   Ústavní soud se drží zákona. To ty nižší instance to nedomyslely. Ještě že tady ÚS máme. Já bych spíš řešil kompetenci těch nižších soudů.
   A ano, myslím si, že Amerika by měla mít na svých ambasádách nějaký poradní orgán, který bychom platili, a který by právně řešil podobné případy, kdy je soudnictvo v patovém stavu.

   Smazat
  2. po převratu byli kovani soudci prvni kteři konvertovali ze socialismu na kapitalismus ato je tak všechno co zatim stoji a o velke penize jde v prvni řadě když jen blazen či duševně slabši natury by se stavěli na zadni proti novym trendum nebo že by spachali politicke harakiri

   Smazat
  3. 15,44 nabízí se otázka, proč máme uznané zákonodárství, když ÚS stačí právní názor doktora Galéna z Bílé nemoci. Je jenom otázkou času, kdy si vážení soudci najdou z literatury jinou paralelu pro své rozhodování . Nabízí se scifi, už jenom proto, že mnohdy evokuje českou skutečnost.

   Smazat
 4. V Londýně rozhodl tamní soud, že vražda Čecha ke které došlo na ulici ve veřejném prostoru způsobem, kdy Angličan řetězem ubil Čecha se slovy: "Vidíš co si mě donutil ti udělat" , byla vyhodnocená Britským soudem jako sebeobrana a vraždící brit byl osvobozen v plném rozsahu. Dalo by se říct skandál. Nic se nestalo a Britové tudíž mohou volně vraždit východní zahraniční dělníky, tedy Čechy. Přímo u nás v Praze byl k smrti ukopán holanskými turisty číšník a náš soudce pokus vraždy překvalifikoval na obyčejné výtržnictví. Všechny tyto rozhodnutí jsou v neprospěch naších občanů ve prospěch západních kriminálníků. Co se týče rozhodnutí Ústavního soudu ve schválení diskriminace Ruských turistů při ubytování je jenom ukázka, že náš Ústavní soud hájí zájmy západu a Ameriky, kteří nám nařizují nenávist vůči Rusku a Rusům aniž nám nic moc neudělali v porovnání s tím co nám udělali Němci a pokud by vyhráli II. sv. válku, tak by jsme byli všichni zplynováni v koncentračních táborech. To všechno jenom dokládá skutečnost, že jsme kolonii západu a nejsme suverénní, nezávislý stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:55

   Chce to trochu klidu, bez hyperbol a klamlivých dovětků.
   Čech v GB byl provokatér, který jako první vytáhl zbraň. Šlo o sebeobranu.
   Případ s Holanďany je vaše lež, jsou souzeni v Holandsku.
   Nikdo nenávist k Rusku nepřikazuje, opět přeháníte, ale nikomu nemůžete upírat jeho názory a nutit ho k něčemu, co je v rozporu s jeho přesvědčením.
   Taktéž ty vaše profláklé výroky o koncentračních táborech už začínají nudit. Ač se někomu Protektorát líbit nemusel, přesto byl legitimní. Nikdo Čechy do plynu neposílal, ba právě naopak, spousta lidí si polepšila.

   Smazat
  2. "Taktéž ty vaše profláklé výroky o koncentračních táborech už začínají nudit. Ač se někomu Protektorát líbit nemusel, přesto byl legitimní. Nikdo Čechy do plynu neposílal, ba právě naopak, spousta lidí si polepšila."

   Skutková podstata trestného činu popírání holokaustu byla zřejmě v tuto chvíli zcela naplněna. Bylo by vhodné, kdyby admin poskytl IP tohoto individua policii k dalšímu prošetření.

   Smazat
  3. 15.36 Když někdo leží na zemi a druhý ho dobíjí řetězem, což byl případ v Londýně je to sebeobrana toho co ho dobíjí řetězem? Podle 15:36 ano. Případ s Holanďany je souzen tady v Čechách a byla o tom reportáž na ČT 24 kde bylo jasně řečeno překvalifikování z pokusu vraždy na pouhé výtržnictví.
   Sdělení 16:37 že protektorát Čechy a Morava byl legitimní je největší nehoráznost napsaná 16:37 a dodávám, že Lidice, Ležáky a další vyvražděné obce rodiči dnešních Němců bylo zvěrstvo nehodné lidského tvora. 16:37 to vše schvaluje?

   Smazat
  4. 16:37

   Kdybyste nebyl provokatér a idiot, velice rychle byste si všimnul, na co konkrétně jsem odpovídal. A to, že idea o vyvražďování Čechů JE LŽIVÁ. Nikdo nemínil vyvraždovat Čechy a ani to nedělal.
   Pokud bych byl přesvědčen, že holokaust neexistoval, klidně bych to řekl, mě ty vaše výhrůžky jsou k smíchu. Ale pravdou je, že holokaust Židů a Romů byl bohužel skutečností. K němu velmi významnou měrou přispěla česká společnost.

   Smazat
  5. 17:16

   Opět lžete, jsou odsouzeni a půjdou do basy. Svědkové potvrdili, že prvotní napadení bylo ze strany personálu, hosté pouze použili nepřiměřenou obranu. I tak budou zavřeni na hodně dlouhou dobu a budou platit.
   https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nizozemci-cisnik-praha-vezeni-soud_1904151217_jak

   Útok v Londýně byl proti ozbrojenému násilníkovi. Přestaňte už konečně lhát.

   Smazat
  6. 17:46 Pletete si narození s přirozením, jsem úplně někdo jiný. Sklapněte a přestaňte tu šířit ty své obludné lži, navíc ostentativně propagovat nacismus. Chápu, že trpíte duševní poruchou a domněle se ztotožňujete s jakousi zcestnou představou. Vás by náckové jako duševně chorého poslali do plynu mezi prvními. Dělat jim ještě po víc jak sedmdesáti letech slouhu, to musí být vážně echt lokajská povaha.

   http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Nacismusazenskaot.htm

   "V roce 1940 byl schválen plán řešící osud českých zemí a jejich obyvatel. Byl zcela v souladu s nacistickými rasovými názory: „Češi musí být v nejkratší době zničeni a provedena radikální germanizace země. Protože však není možné z hospodářských důvodů a vzhledem k potřebám válečného hospodářství vysídlit všechny Čechy a protože ani není k dispozici dost Němců, kteří by uprázdněnou zemi osídlili, je nutno část rasově vhodných Čechů poněmčit, rasově nevhodné vysídlit a opoziční živly vyhladit. Asimilaci vybraných Čechů provést jejich vysídlením do Německa. Zatím, po dobu války bude protektorát zachován a bude připraveno plánovité poněmčení prostoru a lidí centrálně pod vedením říšského protektora.“ Nebylo tedy pochyb, jaký osud očekával Čechy po vítězné válce."

   Smazat
  7. Pokud jde o útočníka v Británii, cituji:
   "Navzdory tomu, že Čech chtěl situaci uklidnit, devětadvacetiletý Raymond Sculley na něj podle záběrů bezpečnostní kamery zaútočil s řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Napadení bylo snímáno kamerou, takže britský soud měl dost důkazů k vyhodnocení celé situace." (To, že byl údajně Čech ozbrojen asi znamená, že měl v kapse rybičku)

   To, že Slované jsou podřadní vím i od známého, který byl v Británii a dostal tenisovou raketou od vzteklého Brita, když hráli spolu tenis, nechtěl o tom mluvit, ale byl dost zničený a jizvy měl.

   Co se týká Holandských návštěvníků, tak opět cituji: "Skupina v sobotu surově napadla číšníka kvůli tomu, že jim zakázal konzumovat v restauraci vlastní alkohol." (to je podle 18:00 prvotní napadení ze strany personálu)

   Smazat
  8. 17.46 Němci plánovali Čechy dílem vyvraždit, dílem deportovat na Sibiř či do Ohňové země. Byli v pořadí hned po Židech, začít se mělo PO VÍTĚZSTVÍ, kdy by němečtí vojáci nastoupili v průmyslu a v zemědělství na česká místa, do českých bytů, na české grunty.

   Smůlou Židů bylo, že zastávali profese, které Němci pro válečné úsilí nijak moc nepotřebovali, na rozdíl od práce českých rukou. Ano dámy a pánové, práce českých RUKOU nám zajistila pořadí až po návratu německých vojáků do práce... kdy už Němci neměli, díky výsledku války v Evropě, co řešit a rozhodovat.

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. 19:00 Mně to vysvětlovat nemusíte. Německé archivy byly nabity k prasknutí, bohužel z velké části v důsledku činnosti ne zas tak velkého počtu kolaborantů, jako je ten 15:36 a jinde (prakticky v každé diskusi jeho příspěvky v poslední době na tomhle serveru), takže si lze ono "vyhlazení opozice" představit v naprosto živých barvách. Řádově by šlo o miliony Čechů a Moravanů. Tohohle potomka kolaborantské rodinky a příslušníka dnešní páté kolony by měl admin nemilosrdně mazat a za některé příspěvky rovnou podat žalobu na neznámého pachatele na Policii ČR.

   Smazat
  11. Normálně to nedělám, ale 19:28, sakra, nácku, zavři ten svůj fekál a padej si zvracet ty své lži někam, kam slunce nesvítí. Otevřeně tady propaguješ nacismus.

   Smazat
  12. 18:57

   Napadení číšníka, svědectví: "... viděli jsme, jak se číšník vulgárně osopil na odcházející hosty a jednoho z nich popadl za rameno. Ten ho odstrčil a číšník strčil zase do něj. Pak přišli ti další a jeden ho srazil k zemi..."

   Napadení v Británii..., takže podle vás chtěl dotyčný "poškozený" použitím nože (tzv."motýlek") uklidnit situaci se zuřivým britským cyklistou? :D No to prostě nevymyslíš...

   Smazat
  13. Ten kdo propaguje nacismus a štve národy proti sobě, to jste vy dva 19:28 a 19:32. To vy jste za války kradli majetek Němců, kteří bojovali proti agresorovi a taky jste kradli majetky Židům, které jste deportovali!! Němce jste nakonec protiprávně a nelidsky vyštvali že země jejich předků. Jste odporní po všech stránkách. Hnusí se mi podobné krysí chování a ta vaše devótnost vůči největšímu vrahovi všech dob Stalinovi a jeho popravčím jednotkám. Tohle je trestné!! Jste v podstatě stejní jako oni. Váleční štváči.

   Smazat
  14. 15,36 dle vašeho tvrzení si spousta Čechů v Protektorátě polepšila. To myslíte , jako že dostali zdarma plynovou přípojku v Dachau? Měla by vás okamžitě řešit PČR !!!

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. 19:48 Hnijící zdechliny těch tvých árijských idolů se na území Ukrajiny, Běloruska a Ruska jen poházely hnojem a mohlo se začít pěstovat obilí. Kdo by se s tím ksindlem taky uklízel. Můžeš se tu, pitomečku, rozohňovat jak chceš, historii tím nezměníš. Po právu miliony německých nácků chcíplo ve válce a další miliony byly odsunuty do své milované říše. Za to, co provedli národům půlky světa, je to ještě málo. Buď rád, že nežiješ v režimu, který si ti tví árijci vysnili a můžeš si tu zvracet ty své nenávistné bláboly, v nichž se ti plete levá s pravou, protože v té jejich říši už bys byl nasekaný naházený do kremační pece.

   Smazat
  17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  18. 19:39

   Něco vám tam zajisté nedopatřením vypadlo. To totiž není celé, mělo to pokračování. Takže "Ten ho odstrčil a číšník strčil zase do něj. Pak přišli ti další a jeden ho srazil k zemi." Poté další ze skupiny provedl kop do hlavy částečně ležícího číšníka, čímž mu způsobil zranění ohrožující život.

   Napadení v Británii. Nevím nic o žádném noži. Jak jste na to přišel?

   Smazat
  19. 20:23 Ale pošímtebe, ještě nám tu zahroz pěstičkou, jako ti tví sudetští spoluzmetci, kteří nám vyhrožovali, když konečně táhli do reichu, jak našimi hlavami budou dláždit náměstí. Hnijící zdechliny nácků tě rozesmutnily? A teď si představ, jak tam mrzli, odpadávali jim kusy masa z těla a modlili se, ať už konečně chcípnou. Náckové zblbnutí tvým idolem Ádou, co chcípl jako ten nejposlednější ubožák v noře v zemi. Jestli trpíš stihomamem, nácku, že si někdo v té tvé říši polepšil, tak jedině tvá kolaborantská rodinka. V zemi, kde se denně četla veřejně jména lidí, kteří byli popraveni, si nikdo normální nemohl polepšit. Ale důležité je, že ti tví milovaní nácíčci zdechli na skrčeninu.

   Smazat
  20. Některé ty zrůdičky obhajující Reich a Protektorát zřejmě počítají s tím, že Es komt der Tag. Tak se přičiňují.

   Smazat
 5. Je smutné a stačilo na to 30 let, co zbylo z našeho národa, z potomků Žižky a mistra Jana Husa, to ani nemluvě o Karlu IV., jak si jednou necháš nasrat na hlavu, už nikdo neuvěří že nejseš hajzl. To i ti vybombardovaní Srbové mají více hrdosti a vlastenectví, než my, velmi smutné. Kdo se ozve? Bývalí disidenti od plných korýtek jenom pomlaskávají a na lidi, národ a na principy svobody demokracie zvysoka kašlou. Jeden z mála tehdejších disidentů paní Lenka Procházková, tepající dnešní zlořád, by se potřebovala asi tak 100x naklonovat. Stejně si myslím, že smrt Karla Kryla přišla jako na zavolanou? Jeden z mála a prvních viděl ten podvod na národu a že už zase ryjeme držkou v zemi. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi tak. Pokud by to zde fungovalo jako jinde ve světě, kde je nemůžou vystát, pak by tady nebyl Rusák ani jeden. My jsme hodně tolerantní, do spousty zemí nemůžou vůbec. Nechápu, jak je možné, že dostali víza?

   Smazat
  2. A kde jinde ve světě to funguje tak, vygume, že tam není ani jeden Rusák? Nepleť si to s tvými Prdelovicemi, burane.

   Smazat
  3. Je mi smutno z té rasistické nenávisti k Rusům. Co vám udělali? Vždyť pod bolševikem trpěli víc a o mnoho let déle, než my.
   Je mi líto Ústavního soudu, který pozbyl smysl pro spravedlnost. Ono se jim to vrátí. Možná už teď v podobě nové ministryně spravedlnosti. Jestli se rozhodne dělat čistky v rámci reorganizace, lidi ji podpoří.

   Smazat
  4. 16:51

   Mně je jedno jestli se oni mezi sebou vybíjejí, ale vadí mi, když to dělají jiným. Rozbíjejí funkční státy, utlačují národy, disbalancují světovou politiku a ekonomiku, okupují cizí země a my se máme na to dívat s pochopením?

   Smazat
  5. Největší zvěrstva ve světě udělali a dělají Američani, kteří mají na svědomí stovky milionů lidí zabitých a zmrzačených, nejvíc zbrojí, nejvíc terorizují, nejvíc okupují, nejvíc dělají barevné revoluce, převraty, puče. Je to nejhnusnější národ na světě.

   Smazat
  6. 19:43

   No jasně... Večerníčka jsi už nestihl, takže máš smůlu a alou do postele.

   Smazat
  7. 18,03 proto svět nemá US rád.

   Smazat
 7. ...naši ksind slušnolidé předvádějí svojí slušnost...

  OdpovědětSmazat
 8. Důvody dehonestace Babiše.

  Jestli Babiš odstoupí, tak jsme jako Česká republika, ale hlavně normální obyčejní občané, ztratili poslední možnost, jak se ekonomicky jako tako zvednout na úroveň našich západoevropských přátel. Je to jediný člověk v politice, co chtěl s tím něco udělat. Marasmus stranictví již tady byl. Místo starostí o blaho voličů platíme ze svých katastrofálních daní politiky, pro něž je největším problémem Čapí hnízdo, kde nikdo nic neukradl, jenom si přiblížil dotace, tak jako každý podnikatelský subjekt. Kam nás přivedli ODS, ČSSD, ČSL KDU a podobní je již evidentní. Jsme ve světovém systému jako rozvojová země. Ta, která kdysi vyráběla motocykly, auta, zemědělské a textilní stroje, lokomotivy, turbíny, tramvaje, elektrárny, cukrovary a jiná sofistikovaná zařízení. Je to poslední šance k nápravě. Politolog Fiala a podobní nás opravdu k prosperitě nepřivedou.
  Tož tak...

  Podotýkám,že nejsem volič ANO !!! VŠECHNO JE ÚČELOVÉ...když ČSSD prohlásila že chce ,,slovenské řešení,, a media křičí - politická krize...když jsou svolávány demonstrace...pak lze říci jediné slovo...to které oni nikdy nepoužijí, slovo pravdivé a výstižné...,,MAJDAN,, !! Takový malý, ale stejně divoký a nenávistný...po česku...
  Je ale velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo církevních restitucí - odhady o 50 miliard navíc - to je 1 000 x víc než ,,čapák,, !!
  Je velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo 43 000 bytů v Ostravě - OKD - při průměrné hodnotě okolo milionu to dělá 43 miliard - to je více jak 800 x více. Celková ztráta státu z OKD ja uváděná 100 miliard, to je 2 000 x více. 
  Je velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo solárního byznysu - tam létá bilion !!!! a to je 20 000 x víc.
  Je velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo H systému, kde se podle zpráv sdělovacích prostředků pozemky z konkurzu prodaly za 36 milionů, aby se vzápětí pře-prodaly za více jak 1,2 miliardy, takže okamžitý vývar přes 1,1 miliardy - to je nějakých.  3 000%.

  Proč je tak důležitých 50 milionů, když se i více jak 1 000 násobné částky neřeší ?????? 

  Nepřipadá vám to jako gaunerství ?!?
  Proč se nejedná o těchto kauzách, které jsou mnohokrát vyšší než nějaké Čapí Hnízdo za 50 mega....nota bene...ty peníze nikdo neukradl ani neužil jinak než bylo určeno v dotačním programu - ty peníze byly použity na to Čapí Hnízdo !!!
  Bulvární novináři se chytají všeho jen aby pomohli Babiše sesadit. Proč svolávají demonstraci, když ještě policie pořádně nevyšetřila nic. Proč nepočkají na výsledky. Tohle je ta demokracie, to je právní stát? Ne, tady vládnou média!!
  Podívejte se jak se ČT až zalyká...jak nám ,,lepšolidi,, razantně říkají co je jediné správné a jak se jedině správně na věci dívat...hm..
  Jen koukněte...a to je jen tak namátkou!!! A toto se prostě ,,vypařilo,, a co?? No nic...v poho..  /Lepšolidi sobě/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi jsi četl předvolební slib Babiše.
   A zblbnul jsi z toho.
   Babiš byl obchodník za komunistů a obchodoval za naše peníze. Ve prfospěch státu.
   Dnes obchoduje s námi za naše peníze a tváří se jako genius. Jenže jako Soroš tisíc dá a deset inkasuje. Jen debilové tobě podobní mu to žerou.

   Smazat
 9. Seznam tunelů českých jelit za období po hadráku (1990 – 2017):
  Náklady transformace 1991-2004 577 500 000 000 Kč
  Nucená správa IPB 200 000 000 000 Kč
  Chemapol 16 900 000 000 Kč
  Knižní velkoobchod Praha 21 000 000 Kč
  Anex Cirrus, Kalouskovy padáky 150 000 000 Kč
  Modernizace tanku T72 13 000 000 000 Kč
  Kasárna na náměstí Republiky - penále pro stát 400 000 000 Kč
  Lehké topné oleje, LTO 100 000 000 000 Kč
  Promopro, Vondra 938 000 000 Kč
  OpenCard 800 000 000 Kč
  Zelená Praha 250 000 000 Kč
  Bezdrátová Praha 390 000 000 Kč
  Praha Olympijská 70 000 000 Kč
  Nova, arbitráž s CME 10 000 000 000 Kč
  Kauza Český dům, nevýhodné pronájmy 26 000 000 Kč
  Diag Human, arbitráž, zabavení majetku 13 000 000 000 Kč
  Mostecká uhelná 3 200 000 000 Kč
  OKD, nevýhodný prodej firmy 5 700 000 000 Kč
  OKD, následné tunelování 80 000 000 000 Kč
  Gross, akcie, byty 300 000 000 Kč
  Internet do škol 884 000  Kč
  Čapí hnízdo 50 000 000 Kč
  Tunely spolu 1 022 645 884 000 Kč = 1 022,7 bilionů Kč
  Tak co, jde o Čapí Hnízdo ??? 50 000 000 / 1 022 645 884 000 = 0,000 048 892 779 781 = 0,005 %

  ..hahaha!! Krista Bobková Dovolil jsem si pokračovat v úvaze v dalším odstavci. Ďuro Trulo

  Všechny uvedené tunely byly vyvedeny z 98% ( 1000 bilionů Kč ) nadnárodním výpalníkům a úžernickým židobankám a zbyteček 2% ( 22,646 miliard ) byl dovolen rozkrást odporným slouhům páníška světa, aby si také lízli (ODS, ČSSD, církve, Macek, Kalousek, Parkanová, Vondra, Bakala). Babišových 50 melounů, které mimochodem vrátil, neplnilo ani úlohu dárku v podobě kabelky, ale spíše úlohu „“ a co na něho máme?? NIC? No tak mu honem něco přihrajte, ať je za co tahat, aby nám třeba nehrál jiné divadélko, podle jiného scénáře (nedej bůh ruského).
  Pokud jste ovčani pochopili až nyní VO CO GO tak to máte marný, máte to marný!! Jste již navždy gojímskými otroky nosatých páníšků zeměkoule, hodnými pouze otrocké práce, či na náhradní díly pro přestárlé páníšky a nakonec pro smrt hladem.

  Přeji příjemný pobyt v převýchovném lágru zvaném planeta země, plně si ho za Váš přístup k vašim životům zasloužíte!!! TUPCI!!

  Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký též Zarytý Valach

  P.S: Doufám, že ústavní soud i mé osobě zaručí právo na vlastní názor a jeho šíření, ikdyby tento můj názor diskriminoval páníšky, slouhy, užitečné idioty a justiční mafii (tedy významnou menšinu české populace). DT a SS ZV.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K výčtu tunelů bych si dovolil doplnit:
   1) krach asi deseti bank v roce 1993 tunel za několik miliard korun.
   2) Pak následovaly krachy kampeliček a zmizení celoživotních úspor důchodců a ostatních, řadově za deset miliard korun.
   3) Následoval krach jedné z největších Českých bank, Investiční poštovní banky, kterou převzala japonská investiční banka, která tuto banku vytunelovala a ještě hrozila arbitrážní žalobou Českému státu pokud se bude domáhat vytunelovaných peněz.
   4) Následovaly Američany vytunelované letecké firmy Aero Vodochody, Tatra Kopřivnice, Vagónka Studenka, řádově v desítkách miliard korun.
   5) Následovaly jedeny z nějnehoráznějších tunelů na základě zákona o Konkurzu a vyrovnání, kdy konkurzní správci ve spolupráci s nezávislými soudci, vytunelovali stovky firem na základě smyšlených a zanedbatelných dlužných částek a škoda v desítkách miliard korun.
   6) A další, jeden nejnehoráznějších tunelů byly solární panely, každoroční tunel za desítky miliard korun.
   7) A jeden z posledních mega tunelů jsou církevní restituce za miliardy korun ročně a to i církvím, které před rokem 1989 nikdy neexistovaly a protože neexistovaly, byly okradené komunisty a dnešní generace musí těmto církvím odvádět miliardy korun a na nemocné se musí sbírat víčka od petlahví.

   Smazat
  2. To ještě není všechno, protože je třeba dodat:¨

   8) Americkou Arbitráž na televizi NOVA, kdy stát zaplatil 10 miliard korun jako odškodné američanu Lódrovi.
   9) Nákup transportních letadel CASA tunel za několik miliard korun.
   10) Případ Dalík a transportéry za miliardy korun.


   A co se připravuje:¨
   11) Megatunel, když bude Američanům svěřena dostavba bloků jaderných elektráren v České republice.

   Zlatí Komunisti, vraťte se!!!

   Smazat
  3. 17.49 Ronald Lauder není Američan, ale Žid, t.č. prezident Světového židovského kongresu... Skuteční Američané jsou Indiáni - kteří kdysi také podcenili imigraci.

   A že jsme druhým protektorátem, kolonií vyssávanou a ždímanou do sucha bez perspektivy, je také jasné.

   Smazat
 10. Rozhodující kvalifikací pro soudce ÚS je zřejmě bezbřehá blbost a arogance.

  OdpovědětSmazat
 11. 17:37!
  Omlouvám se za neúplná výčet tunelů korporátně fašistických loutek pánů světa, ale k Vámi uvedeným tunelům chybí rozměr t.j. vytunelovaná finanční částka. Odhaduji celkovou částku těchto tunenlů na cca 977 bilionů Kč, což v součtu s mnou popsanými tunely čini 2 000 000 000 000 000 Kč. Tuto částku odklonili upíři za cca 30 let, z produkce vytvořené cca 5-ti miliony pracujících občanů ČR. V přepočtu to znamená, že vyrabovali peněženku každého aktivního občana ČR o 13 333 333 Kč / občana a rok. Úchvatný výsledek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak ty jsi teda dobrý kokot i s tou tvojí matematikou :-D

   Smazat
  2. 18:56- Vy máte jinou matematiku, nekompatibilní s Ďurovou, že jeho neumíte korigovat?

   Smazat
  3. 19:43
   13 milionů na občana a na rok, včetně dětí apod?
   Člověče, jste svéprávný?
   Není divu, že je u nás tolik exekucí, když je u nás tolik blbců s podpisovým právem.

   Smazat
  4. 18.56, 19.43, 19.51 dluh USA to je taky blbost? A dividendy z našeho státu na západ ve výši 40 miliard ročně to je taky blbost. A dovoz nekvalitních potravin za ceny vyšší než na západě to je taky blbost. Na jednoho občana vytunelovaná částka ve výši 13 milionů je reálné číslo, ač se to zdá být neskutečné, ale je to tak.

   Smazat
  5. 19:51- Chcete-li diskutovat, korigujte názory jiných Vašimi výpočty, jinak jste zde za anonymního trotla. Já s Ďurem nepolemizuji, proto jsem svéprávný, a Vy?

   Smazat
  6. 19:51!!!!!
   13 333 333 Kč na pracujícího občana ČR a rok.
   Na všechny občany ČR by to vyšla polovic, t.j. 6 666 666 Kč / občan a rok.
   Proč se ptáte? Výpočet nesedí, nebo nesedí vstupní data? Ta jsem převzal z databází trestných hospodářských činů na území ČR (že by lhali?). Teda nemám ozdrojované činy z nápovědy 17:37. Tam se jedná o poměrný odhad, neboli aproximaci (pokud víte co to znamená).
   S úctou ke všem vzdělancům, i těm na druhé straně barikády (čísla buď nelžou nebo lžou stejně na obou stranách ideové války).
   Husita Ďuro Trulo

   Smazat
  7. 19:51 vy nejste schopen případ přepočítat, nebo alespoň oponovat vstupní data? Já, jinou cestou, docházím v podstatě k témuž, ke ztrátě a zadlužení každého jednoho občana, nějakých 13 milionů Kč. Tedy za tuto cenu, po třicetiletém úsilí, se máme jak nikdy předtím. Pak mě těžko může těšit, že to „máme se“, pro mě osobně, nadmíru platí.

   Smazat
 12. Ďuro Trulo, je to k uzoufání.
  Ale, díky za skvělé info.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To čučime, jak jsme byli bohatí, ( kde jsou LTO a státní naftové rezervy ? )

   Smazat
  2. Možná do pasiv nezapomeňte započítat výměnu zlata z ČNB za tzv.dluhové úpisy a současný státní dluh .

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty si tak zavřeš akorát dekl od záchoda a to jenom proto, že bys od manželky dostal po držce. Tak se zklidni a dekl nezapomeň zavírat. Hej hou

   Smazat
  2. 19:51
   Dostal by od matky nebo od Jandy, který si ho vydržuje. Doslova.

   Smazat
 14. https://ziegler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=461272

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lulane, jdi do prdele!

   Smazat
  2. 19:43 jednalo se o hotel Brioni v Ostravě.

   Smazat
  3. A nebo do Ameriky, to vyjde nastejno. Hej hou.

   Smazat
  4. 19,46 co ti na tom vadí. Di do prdele sám, na výkřiky se vyser!

   Smazat
  5. Ahoj HonhoLuline!
   Je moc dobře, že oživuješ diskusi na NR provokacemi, ale pokud chceš uspět, musíš podstatně zvýšit úroveň.
   Já vím, to se Tvému narcismu nebude líbit, ale když to přežiješ a přečteš návrhy tak máš vždy mnoho možností reagovat. Ty dvě extrémní jsou:
   1) provedeš sebekritiku a své chyby odstraníš
   2) nasereš se a pustíš na NR dehonestační kampaň

   Takže k těm výtkám:
   1)Nauč se česky a kup si klávesnici s českou diakritikou a tu striktně používej (získáš tím na exaktnosti=pravdivosti, jednoznačnosti a přesnosti)
   2) když urážíš tak cíleně (ten a ten), když znevažuješ tak v jinotajích (spousta adresátů to vůbec nepochopí a nezareaguje)
   3) stejně jako já, ani Ty jsi nesežral všechnu moudrost světa, ikdyž jsi ji sbíral skoro po celém světě (ona ta potvora moudrost vyžaduje značné rozumové úsilí a nás život nutí ke zrychlení a zjednodušení, což je otázkou znalosti generalizace, objektivizace a pidlivizace (výsledky dle toho pak vypadají nebo taky ne). S tím mazáním máš pravdu, ale...
   Ale je to otázkou porozumění redakce a diskutérů.
   Jednak nekorektní až protiprávní výroky můžou hajzlové majstrímu považovat za důvod k žalobě či k zákazu NR (to by pro nás narcisy byla pohroma)!
   Dále i při mazání musí existovat pravidla, nejenom morální či zákonné důvody mazání. Ta pravidla musí být jasná, srozumitelná a přehledná. Admin má právo mazat - my máme právo vědět co a proč!!! Nemazat trola co razítkuje diskusi kopírováním stránkových elaborátů o "hovně" je dehonestací jakékoliv diskuse a trolové to vědí a tak se i činí. Nechceš doufám být považován komunitou NR za destrukčního trola?? A to je ten nejdůležitější důvod na sobě zapracovat.
   Měj se pěkně chuline, přeje Ďuro Trulo

   Smazat
  6. 20:52 Honolulu česky umí a po tolika letech venku to je obdivuhodné.

   Smazat
  7. 21:00 Však se na NR taky dlouhodobě velmi pilně trénuje, ale ani tato jeho častá potřeba mu nevydělá ani na českou klávesnici.

   Smazat
  8. 21:00-ano, lepší se komunikací na NR, přesto se připojuji ke Ďurovi a uvítám, pokud to nick pochopí a vezme za své. \\\\\\\\\\\\\\\\rozhodně bude méně mazán a více chápán spřízněnými lidmi zde, že není jen "žvanil" a má co říci z druhé strany(USA).

   Smazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý Lulinklu!
   Tvá odpověď je i Tvojí výpovědí o sobě samém. Je to i tím, že máš problém s mateřským jazykem a skrýváš to za jeho dehonestaci nějaké nižší civilizace. No je docela možné, že emerikánskou angličtinu (dle Windsorfů hulvátskou) zvládají i africké opice, protože je v podstatě triviální a primitivní. Kdyby angláni neměli v historii Shakespeareho, tak by dnes jejich mluva trpěla degradovanou slovní zásobou, přejatou od Robina z šervůdu. Takovou řeč zvládne i cvičený cirkusový pejsek.
   Platí zásada: čím jednodušší jazyk, tím jednodušší verbální projev a tím primitivnější obsah sdělení (myšlenky a informace). Angličtina je v tomto kontextu výborná na komunikaci v armádě nebo věznici, či na farmě otroků. Na představu létání do kosmu a realizaci takové představy je třeba používat alespoň ruštinu, která je komplexní a umožňující kreativní myšlení. Uč se rusky molodec, brzy to budeš potřebovat (abys měl jak myslet).
   s úctou k Janu Husovi, který povýšil češtinu na světový jazyk Ďuro Trulo alas Somárik Sprostučký

   Smazat
  2. Prave mi prislo na mysl, ze jsi Doubalik, zvonik z Kremelske veze a potomek levobocka zplozeneho Rasputinem !

   Duro ! Americka anglictina ma 4 accenty a nejkrasnejsi je ze severo vychodu ! Je to direktni bohaty jazyk ! Anglicka anglictina je uzvanena a rekne mnoha slovy malo, zatim co americka anglictina potrebuje malo slov a rikne hodne.
   Americka anglictina je reci INZENYRU a anglicka anglictina je reci houslistu , exentriku a
   "basniku" !

   Anglicka anglictina vysoke tridy, je vsak pomerne snesitelna pro nase usi ! Zmineny jazyk nizke spolecenske tridy je vsak silne nesympaticky a tezce pro nas srozumitelny.

   Rusky nerozumim vubec a v Rusku jsem nikdy nebyl !
   Ti kteri zadaji proti Rusku nasilne akce, jsou Globaliste a rozhodne to nejsou stoupenci presidenta Trumpa, ke kterym patrim ja !
   Ucit rusky se nemohu ! Zde nezije zadna krasna pani ucitelka z Ruska. Myslim si, ze je to kvuli pocasi, protoze Rusove maji radi zimu a zde je vedro !
   honolulu - propadlik v cestine !

   Smazat
  3. Honholulu!
   Mile jsi mne překvapil. Nejenže se to tentokrát dalo číst a bylo to i vtipné, ale dokonce jsem v Tvém příspěvku objevil pár myšlenek. Palec vzhůru-jen tak dál!!
   DT a SS ZV

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. No to je přímo potvrzení proti Ruského štvaní vládnou na světě hajzlové co se neštítí ničeho.

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. Nejhorší na věci je, když svět ovládnou NEZÁVISLÍ.

  OdpovědětSmazat
 22. A co takhle neodmítnutí sionismu. To nemůže být obdobným důvodem?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.