Reklama

úterý 11. června 2019

Česká levice umírá? Tak ji dorazíme! 2. část

Docent Radim Valenčík
Radim Valenčík
11.6.2019  bolg autora

Přinášíme pokračování úvah docenta Radima Valenčíka o současné krizi české levice. Článek vznikla jako reakce na stať profesora Oskara Krejčího v časopisu Argument. Předchozí část Valenčíkovi úvahy vyšla na Nové republice 7.6.2019 ZDE.

Rozeberu některé další dílčí pasáže z článku O. Krejčího pro časopis Argument článek "Smrt české levice", (ZDE)

O tom, jak rychle se vypařuje paměť z toho, co se odehrálo v historicky nedávné době, svědčí následující pasáž z článku O. Krejčího: 


"Deprese levice po porážce takzvaného reálného socialismu vedla k tomu, že odvrhla nejen zprofanované instituce, ale i sen několika generací humanistů. Chybí odvaha ukázat morální převahu socialistického ideálu nad realitou kapitalismu. Strach z velkých změn podvázal fantazii. Z revolucionářů se stali příštipkáři, kteří obhajují svá křesla v domě oligarchy řečmi o možnosti upravit rozpočet."

Vsadím se, že spousta těch, kteří si tento odstavec přečetli, řekne: No vždyť to tak bylo a je, co se ti na tom nelíbí?! 

Asi někteří zapomněli, že poměrně krátce po "depresi levice po porážce takzvaného reálného socialismu" byla schopna obrozená a reformě zaměřená KSČM od roku 1990 do roku 1992 zvýšit svůj volební výsledek z 12 na 14 % a etablovat se ve společnosti. Rovněž tak vzestup ČSSD po nástupu Zemana byl nečekaně výrazný. Jirku Svobodu zastavil atentátník s kudlou, na kterého navázali Filipovi vnitrostraničtí pučisté, Miloše Zemana zastavil jen "bezbolestný" vnitrostranický puč. Pak už to šlo od deseti k pěti (nyní i pod pět).

Bez problémů není ani následující pasáž O. Krejčího:
"Úspěch v politice, v níž se uvádějí do pohybu masy lidí – což je mimo jiné případ voleb – vyžaduje spojení programových hesel a kolektivní emoce. Obé ke svému vzniku potřebují romantický prvek s nadějí na brzkou změnu."

Pokud by tento apel byl vyvážen alespoň dílčím náčrtem "nové definice socialismu", budiž. Ale ten v jeho článku chybí, za to apel na krátkodobost a emoce je zde (jak ještě uvidíme) vícekrát. To je problém.V obdobích ideového zmatku je třeba poukázat i na nebezpečí revoluční netrpělivosti a nutnost odvození "kolektivních emocí" od jasného dlouhodobého cíle. 

O. Krejčí správně konstatuje fakt:
"Zrodil se ale jeden ze základních důvodů programové nejistoty na levici: stojí za to bojovat za dočasná drobná vítězství, která příští vláda stejně zruší a základní sociální nespravedlnost se nezmění? Dostavil se pocit bezmocnosti, z něhož se rodí apatie." 

Ale tato "programová nejistota" se zrodila právě z toho, že chybí program vycházející z kvalitního ideového zázemí a dlouhodobé vize vývoje společnosti. Pokud by takový program byl, bylo by možné krok za krokem realizovat a dotahovat do konce reformy, které už nikdy nikdo nezvrátí a které otevřou cestu pro budoucí perspektivní vývoj, které posunou civilizační vývoj na vyšší úroveň. Pokud O. Krejčí napsal to, co napsal, znamená to, že si takové reformy nedovede představit. Proč? Protože je v zajetí starých paradigmat, proti kterým sám bojuje. To jsou ty paradoxy...

Poměrně dobře O. Krejčí formuluje témata, kterým se nejen česká levice vyhýbá, která jsou stále aktuálnější a s nimiž si současní reprezentanti a ideologové levice neví rady:

"Nejen současná česká, ale celá evropská levice se ztratila v civilizačním chaosu. Je zápecnická, nechápe globální procesy, jako je růst významu asijských velmocí, rozpínání nůžek mezi chudými a bohatými v celosvětovém měřítku, atomizaci pracovního procesu; je bezradná jak ve vztahu ke klimatickým změnám, tak i k autorskému právu. V západním sebeuspokojení středních vrstev, umravněných půjčkami a exekucemi, utopila pochopení pro nebezpečí, které v sobě skrývá nová revoluce ve vojenství a nenasytnost vojensko-průmyslového komplexu. Podílí se na liberálním paternalismu – "máme vás všechny rádi, ale vy musíte převzít naše hodnoty a naše vedení". To je možné říkat imigrantům, nikoliv velkým neevropským civilizacím, s nimiž je nutné naučit se žít na rovnoprávném základě." 

Ale některá zásadní témata v jeho přehledu – a patrně ne náhodou – chybí, např.:
1. Čím je současná doba přelomová, jakou zásadní civilizační proměnou procházíme?

2. Jaké reformy prosazovat (a to zejména v oblasti, která by motivovala všechny zúčastněné subjekty k plnějšímu využívání možností spjatých s rozvojem, uchováním a uplatněním schopností člověka.

3. Co je zdrojem aktivit, které vyvolávají a stupňují konflikty po celém světě, které se promítají i do vyvolávání animozit mezi lidmi v naší zemi.

Rovněž následující pasáž z textu O. Krejčího je líbivá, ovšem jen při prvním ohledání:

"Objektivně vzato v Česku i ve větší části severu Evropské unie chybí klasická masová témata umožňující slibovat rychlá řešení. Levicovost je převážně zděděná, tedy málokdy založená na osobním prožitku. Z pasti této etapy nelze vyváznout bez studia. Aktiv levicových politických stran, nemluvě o jejich vůdčích osobnostech, je však povětšině složen z nečtenářů; žijí ze zastaralých poznatků. Na druhé straně příliš velká část levicových intelektuálů nehledá řešení nových problémů a živí se prodejem starých idejí. Programové principy však nelze hledat v zaprášených textech, jsou skryty v pochopení současnosti. To není jen otázka nových nástrojů propagandy, jako je internet či mediální agentury. Základem je porozumění změně terénu politické práce, tedy sociální situace a povahy elektorátu, kterému levice dnes slibuje i nabízí velmi málo."

To nejdůležitější jsem zvýraznil tučně – jsou tam dobré postřehy i velmi zavádějící formulace:

- Ad "chybí klasická masová témata umožňující slibovat rychlá řešení"– s těmi rychlými řešeními bych byl velmi opatrný. Zase ta ztráta revoluční trpělivosti v době tápání.

- Ad "Levicovost je převážně zděděná, tedy málokdy založená na osobním prožitku." Velmi nepřesná. Levicovost je vždy spojená s podporou neprivilegovaných a je reakcí na pociťovanou diskriminaci. Prožitky tohoto typu zažívá velká většina společnosti (zejména mladí) i celé země či národy. V důsledku absence kvalitního teoretického levicového zázemí a neuvěřitelného úpadku vzdělání zůstává tato masově pociťovaná levicovost ve velmi primitivních formách (například v podobě frustrace, se kterou lze snadno manipulovat, mj. i formou "slibů rychlých řešení". Slibování rychlých řešení tedy určitě není cestou kultivace primitivnosti.

- Ad "Z pasti této etapy nelze vyváznout bez studia." – Asi nejlepší myšlenka v příspěvku O. Krejčího. Učit se, učit se, učit je aktuálnější než kdy jindy.

- Ad "velká část levicových intelektuálů nehledá řešení nových problémů a živí se prodejem starých idejí" – také nosná myšlenka, ale obávám se, že i O. Krejčí je v zajetí starých idejí. Cesta k tomu, abychom se z nich vymanili (všichni, to vztahuji i na sebe) bude velmi složitá. Ale určitě to nové nemůže být založeno na "slibování rychlých řešení".

- Ad "Programové principy však nelze hledat v zaprášených textech, jsou skryty v pochopení současnosti."– S tím už mám problém. Se "zaprášenými texty" nevystačíme. Ale chyba už je v tom, že jsme některé texty nechali zapadnout prachem. Kdo chce hledat přelomová řešení, musí si velmi dobře osvojit dějiny lidského myšlení. Jinak nabízí jen nějakou přihlouplou "kulturní revoluci", ze které nic dobrého nevzejde.

Další Krejčího apel na okamžitá řešení:

"Vedle dlouhodobého programu vyprávějícím o zářné budoucnosti zde musí být bojovná hesla pro všední den. Levicová politika musí slibovat širokým vrstvám změnu již zítra, musí být něco víc než žebřík ke kariéře či poslaneckému platu několika vyvolených."

Tady v této formulaci o sobě vypověděl O. Krejčí více, než patrně chtěl. Všimněte se – do kontrastu staví pejorativně podbarvený (vyprávějícím o zářné budoucnosti) dlouhodobý program s přikrášlenými (bojovnými) hesly pro všední den, slibováním změny již zítra. A přitom (jen si dobře přečtěte celý jeho text!) v jeho článku nikde nenajdete nic, co by nějakým způsobem konkretizovalo Krejčího představu o dlouhodobém programu. To je hodně velká asymetrie či podivnost.

Ale to největší překvapení nás čeká na konci článku. Jak jsem měl pocit, že mě Krejčího text stále více připomíná kázání pátera Kalába ve Zvonokosech, ve kterém po dlouhou dobu není zřejmé, k čemu směřuje, a které končí výzvou k bourání záchodku, tak se mně tento pocit i potvrdil. Tak čtěte pozorně:

"Příští měsíce se ANO stane cílem soustředěného útoku ODS, Pirátů a dalších opozičníků, kteří potřebují oslabit konkurenci. Přidá se i většina mainstreamových médií. Zůstanou dvě české levicové strany obhájci vlády oligarchy, v jehož láskyplném objetí se staly lokaji? Budou bránit současnost, která tolika levicovým voličům nevyhovuje? Vůbec nejde o to, zda premiér umí řídit vládu, zvyšovat důchody a hlasovat o zdanění restitucí. Na podpoře jeho vlády levice ničí svůj obraz, přestává být symbolem změny. Její voliči utíkají za monotematickými uskupeními, která mluví radikálním jazykem tu o ekologii, jindy o migraci, případně o internetu – a zároveň napomáhají obhajobě těch nešvarů kapitalismu, které jsou za hranicemi jejich uzoučkého programu.
– V prognózách lze pro zjednodušení odhlédnout od výsledků vyšetřování nejrůznějších premiérských kauz či od poklesu hospodářské dynamiky. I pak ale pohled na výzkumy volebních preferencí naznačuje, že se ANO v příštích volbách do Poslanecké sněmovny v nejlepším případě dostane na hranici 30 % získaných hlasů. To znamená přibližně 80 mandátů, což na jednobarevnou vládu nestačí. Zatím vše nasvědčuje tomu, že do voleb ztratí ANO svůj koaliční potenciál – po propadu KSČM a ČSSD se spojenectví s ním bude bát i SPD. Kde potom skončí zdánlivé úspěchy levice dosažené za současné vlády?"


Ať to čtu, jak to čtu, je to výzva k tomu, aby KSČM a ČSSD přestaly podporovat ANO. Zda je to rozumná výzva či nikoli, tak právě to mělo být podrobeno racionálnímu rozboru jako hlavní téma. A ne přifařeno jako účelový závěr. Tady ať mě Oskar Krejčí promine, ale to se mně zdá hodně a více než divné. To se má KSČM a ČSSD přidat k MILIÓNŮM CHVILEK PRO BAKALU, RITTIGA, PRO PRÁVO NEZÁVISLÉ NA ZÁKONECH, VEŘEJNOPRÁVNĺ MÉDIA NEZÁVISLÁ NA FAKTECH A DEMOKRACII NEZÁVISLOU NA VOLBÁCH?! To asi ne. Ale chybí mně zde alespoň náznak toho, jak se má KSČM a ČSSD oddělit od toho, co předvádějí ještě větší darebáci, než je Babiš. Pokud jsem sledoval události nedávných dnů, nejlépe se daří SPD. Ale to může být jen dočasné.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/6906-ceska-levice-umira-tak-ji-dorazime-2-cast.html

65 komentářů :

 1. ČSSD už se už směrem odpoutání od ANO opatrně vydalo a její naděje na příští úspěchy ještě poklesly. Pokud ovšem nepovažujeme za úspěch, že ji pochválí několik příznivců TOP09 nebo ODS. Silně pochybuji, že to socanům přinese jen několik volebních hlasů navíc. Spíše to odpudí poslední příznivce, kteří nedovedou pochopit, o čem jedná předseda strany s nepřáteli vládní koalice. KSČM ve své linii setrvává. Za sebe tvrdím, že ANO musí ustát mediální kampaně proti svému předsedovi a je docela možné, že jeho volební výsledky pak budou minimálně stejné jako při posledních parlamentních volbách. Česká republika není jen Praha.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soukromá politická strana s nic neříkajícím názvem ANO má pouze jediný cíl, který může být ukrytý pouze jelimánkům a to je zabezpečení majetku jakkoliv nabytým majiteli ANOfertu Babišovi ! Zkorumpované trio Filip, Dolejš a Kováčik další volby nepřežije a KSČM se bude muset vrátit k ideálům socialistické politiky !!

   Smazat
  2. Myslím, že se mýlíte. Pokud by Babiš chtěl jen udržet to co má, stačilo by nevstupovat do politiky. I další rozšíření společnosti Agrofert by pak bylo jednodušší bez jeho osobní zaangažovanosti. Pokud máte majetek v hodnotě miliard, systém už se víceméně pohybuje vlastní setrvačností a stále vydělává. Jestli přežije komunistické vedení, je také věc názoru. Zatím nic nenasvědčuje, že by nemělo přežít. Uvidíme v dalších parlamentních volbách v roce 2021.

   Smazat
  3. Babiš, Filip, Hamáček to je trio lumpů,
   co nám Česko proměnili v politickou žumpu.

   Smazat
  4. 10:59, 13:10
   Filip a Kováčik během jednoho dopoledne dokázali zvrátit promlčení privatizačních zločinů.
   Velice u mne stoupli.

   Že to jde proti Hamtáčkovi a Aspenistům?
   (Pešínskému praseti, klvani a Krvavé madle, Vangemundovi a molotovu-švancenberku)
   Jde, ale my jsme tu nikdy základnu IS, vyjma Turka na Karlově mostě neměli.
   Až teď bratra Al-Hamtáčka, který hrozí 12 lety za Nový Zéland.
   Divné machometánské existence, Hamé Babé, rudý sokol práva, Bláznivý Petříček a na demoškách trojčící Sxalbotka.

   Smazat
  5. Někdy před 150 lety česká levice v podobě Josefa Boleslava Pecky-Strahovského existovala.
   Pak zdrhla (se Zoulem a dalšími) do Chicaga.
   Tím to, před začátkem XX. století vadne.
   Krejčí je oportunista, Valenčík pinda.
   Na aspenisty nemají.

   Smazat
  6. lidi žijou v realitě a v kapitalismu proto jim muže byt nějaka socanska verběž ukradena už jen proto že přednostně podporuje netahla a nefachčenky a byla u privatizačnich zlodějin a je i v realu odporna viz ty jejich otylky malačove sralbotkove či hošani z moravskych visek

   Smazat
  7. a čim by se měl asi tak soudruch bavič bavit když už ma fšetko kupene a přejde mi chupce stěžovat si na kapitalismus ktery jsme si s laskou a pravdou vycinkali jak řikaval komik za bolševika brečite heski ale na blbim hrobečku

   Smazat
 2. Ona ta levice je dnes spíš prezentována subjekty typu STAN, TOP09 a ODS taky mohutně driftuje od umírněné pravice přes střed směrem doleva. Ale to není na "stará" konzervativní levice, ale ta nová, mladá, "progresivní" euroliberální levice...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte v hlavě dost velký zmatek. Levice a vámi vyjmenované strany? To je spíš výsměch. V čem je, proboha, považujete za levicové?!

   Smazat
  2. Všechny vyjmenované strany jsou typicky pravicové. Vzpamatujte se!

   Smazat
 3. Spis to vypada, ze delici cara levice-pravice je zmlzena a delici cara ted vede - abych nikoho neurazil - globalisticka chobotnice versus zbytek lidstva.

  OdpovědětSmazat
 4. Levice jako taková (KSČM a ČSSD) zradila sama sebe, své voliče a své nosné ideály. A zrada se neodpouští. Ať si o tom myslí každý co chce. Zrada je zrada!!! To co se dnes nazývá levice jsou kluby zprofanovaných tlučhubářů a obyčejných korytářů. Ti se skutečnou levicí nemají nic společného. Úplně stejně je na tom tzv. pravice. To co prezentuje ODS, Stan, TOP09, Piráti jsou jen neoliberální a přisluhovačské žvásty a boj o koryta. Žádná vize kromě nového euro-marxistického Sovětského svazu ála EU. Co mohou nabídnout svým voličům? Žvásty o "božském" Havlovi? Další vlnu státních rozkrádaček? Už neni moc co rozkrádat! Žvásty o úžasné dobrotivé EU, kterým už dávno ani sami nevěří? Nebo snad fantasmagorie o jakési současné suverenitě ČR, když každý soudný člověk vidí, že to dotáhli jen k novému Německému protektorátu? A co mohou nabídnou lidovci? Vždyt ani nebrání křesťanské hodnoty (křesťnaskou víru, rodinu jako základ společnosti ...). Co ti mohou nabídnout? Leda novou zvrácenou teokracii pod novým náboženstvím v podobě islámu a multikulti. Čím dříve si to společnost uvědomí a tyto pochybné elementy zmizí z politické scény, tím lépe pro nás obyčejné lidi se zdravým selkým rozumem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Plný souhlas!

   Smazat
  2. ČSSD skutečně zradila sama sebe a zařadila se mezi pravicové strany. KSČM se tak nechová, ale ztratila elán. Vedení přešlapuje na místě a nepohybuje se vpřed. Neřeší nové změny a nevyužívá je k prospěchu svých voličů. Je pomalá a příliš konzervativní. Proto také část voličů vidí přechází k ANO nebo k Okamurovi. Bohužel je to také cesta ke zkáze, i když pomalejší než u ČSSD.

   Smazat
  3. 10:21 Přesně tak pane souhlas nikdo ty korytářské nýmandy nepotřebuje bývalý volič ksčm.

   Smazat
  4. 10:25
   No a vidíte.
   Zase je tu pravice-levice (nesmyslné pojmy, záleží, kde vám krvavá madla dá nastoupit), zase o tom budou přiboudla nesmyslně blábolit.

   Dělnická třída dnes existuje v Asii, u nás musí KSČM zastávat zájmy vyvlastněného obyvatelstva.
   Což také dělá, uvážíme-li zábranu promlčení privatizačních zločinů.
   Kdo nechce Kočárnika vidět obstřelovaného u kůlu je vů.
   bec dobrej trouba.

   Smazat
 5. istý - a rozhľadený - človek prehlásil, nech to chápeme ako chceme, buď je kapitalizmus - a ten budemem rozvíjať, ak sa dá, alebo socializmus, a vtom budeme pokračovať, ak sa dá, onen človek ? - Walesa - a pokračoval, vidím, že kapitalizmus do 21. storočia nepatrí ....kto by to o ňom povedal, že ?

  OdpovědětSmazat
 6. Levice nemá co zničit, už dávno je obsazená šmejdy. Co udělala levicového? Dluhy! "Oligarcha" udělal pro lidi víc, než oranžový průjem. Optejte se nájemníků Bakaly. To že lidé začali kašlat na tzv. levici jim slouží jenom ke cti, dostali rozum, názvy stran jsou k ničemu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Add "Oligarcha" udělal pro lidi víc, než..."
   Který oligarcha? Co udělal?
   Není to první oligarcha, a je to stejný "pracovitý" loupežník jako ti před ním. Ti před ním ovšem vládli a loupežili přes nastrčené figurky, to je ale jedno.

   Smazat
 7. Základním omylem celého článku je, že autor uvažuje o ČSSD a KSČM jako o levicových stranách.
  Ve skutečnosti jsou to strany kvazi-levicové, podřízené korporátní moci, jejichž pravým účelem je 1. legitimizovat kvazi-demokratický korporátně fašistický systém; a 2. odchytávat a paralyzovat jedince, kteří by mohli chtít něco měnit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte naprostou pravdu !!

   Smazat
  2. Vláďa z Brna si zřejmě myslí, že "všichni jsou blázni jen on je letadlo". Myslí si, že strany, které jsou jednoznačně a všeobecně považovány za levicové jsou vlastně pravicové, dokonce fašistické.
   A jiný trouba níže tu zase rehabilituje echt pravičáka, Klause.
   Neuvěřitelné.

   Smazat
  3. Ad Anonymní 12:32
   Na webu je k mání následující vtip:
   Na lov kachen jdou čtyři doktoři: internista, psycholog, chirurg a patolog. První kachna vylétne z rákosí, internista na ni zamíří... míří... míří... a říká si: "Vypadá to jako kachna, asi je to kachna, ale ještě počkám, jestli se to bude i projevovat jako kachna."
   Kachna mu samozřejmě uletí. Po chvíli se zvedne druhá kachna. Psycholog zamíří, míří a říká si: "Vypadá to jako kachna, lítá to jako kachna, ale myslí si o sobě, že je kachna?" Kachna mu uletí. Třetí kachna vylétne z rákosí, chirurg zamíří, PRÁSK! a kachna padne k zemi. Chirurg se otočí na patologa a říká: "pane kolego, prosím, běžte se podívat, jestli to byla opravdu kachna".

   Socdem se už po dlouhá léta projevuje tak, jak se projevuje. Podle toho jak to vypadá, kváká a chodí, tak to je kachna a je jedno, jaké PR se kolem toho vytváří.

   Smazat
 8. Jeden, asi čestný lidovec:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Milion-chvilek-KDU-CSL-svazi-demonstranty-do-Prahy-Nastvany-lidovec-promluvil-584945
  Že se na tu stranu nevy… a nevystoupí z ní, když to vidí.

  OdpovědětSmazat
 9. Žádná levice není a socani už vůbec ne.ČSSD je protinárodní slouhovská strana bruselských likvidátorů evropských národů.KSČM strana nostalgických strejců a levicových blouznivců /Skála/A levicoví intelektuálové jsou úplně mimo mísu nejraději by nám nasadili do kožichu vetřelce z Afriky ,takoví jsou to "humanisté."Bývalí levicoví voliči by měli podporovat SPD a nebo stranu zdravého rozumu mladého Klause

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až na to o "levicových blouznivcích /Skála/", Vaše slova potvrzuji!
   Jenomže, proti vlastizrádným globalistům všeho ražení, od Sorosů a jejich podržtašků nahoře, až po nejposlednější posluhy dole poskakující na náměstích, jsou naší nadějí asi hlavně ti různí čestní "blouznivci", jako třeba Skála.

   Smazat
  2. 12:36 Oceňuji zdravý názor z Brna a dodávám: Není to jen o ideálech a programech, jako vždy je tu ten proklatý lidský faktor a praxe - a tady to ČSSD tvrdě prohrává. Nahoře borci typu Špidla, Paroubek, Sobotka, Petříček, Hamáček a party na ně navázaných hrobařů věrohodnosti, dole na místní zastupitelské úrovni bratrstva zlatokopů těžko rozeznatelných od konkurenčních stájí, s nimiž vytvářejí účelové "koalice" při porcování státního medvěda a zhovadilých eurodotací. Pokud bude politika výtahem k osobnímu prospěchu, penězům a moci, tak nemá ohánění ideály žádnou váhu. A podporou ukrajinského banderismu, sudeťáckého landsmančaftu, kroků EU k demontáži národních států, rusofobií a podporou militantní euroatlantické hegemonie si ČSSD taky určitě nepomůže.

   Smazat
  3. 13:57 proboha, proč do stejného pytle zrovna Paroubka? I když sympaťák to zrovna není! Než něco napíšete, přemýšlejte. Jestli nic nevíte, i přemýšlet je marné.

   Smazat
  4. 1:26 Ten bezskrupulózní Paroubek, který dokázal účelově posloužit i 4% menšině - dodnes ho vidím v růžovém svetru a ostudný způsob, kterým doslova protlačil zfušovaný zákon o registrovaném partnerství. Ten Paroubek, který neváhá propírat své špinavé prádlo na veřejnosti ? Technolog moci Paroubek s jeho papalášskými móresy a neomylnou sebestředností ? I když připouštím, že v situaci ČSSD se Paroubkova éra může jevit ještě jako lepší časy.

   Smazat
  5. 12. června 2019 9:36

   Souhlasím, poslouchal jsem J.Paroubka, byl požádán o přesměrování ČSSD k úspěchu. Chopil se slova a k tomu růžovému svetru si nasadil růžové brýle, růžové kšandy, navlékl růžovè kalhoty a boty.

   Světoborně prohlásil něco velice nosného: „Pokud jde o budoucí úspěch ČSSD, měla by ze země zvednout nosné téma a krom sňatků umožnit i legalizaci adopcí dětí homosexuály!“. A poté se "uprd" a odešel ze studia, kde to celé zasmrděl svým růžovým viděním ČR.

   Ramón

   Smazat
  6. Zajímalo by mne, zda emeritní vůdcové ČSSD, jsou šťastní a spokojení. Dílo se jim podařilo. Já už opravdu nemám koho volit. Bývalý volič ČSSD

   Smazat
 10. Kapitalistické obce duchů:
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019061110118461-totalni-selhani-statu-stovky-ceskych-obci-riskuji-ze-se-z-nich-stanou-obce-duchu-pisi-media/

  OdpovědětSmazat
 11. Opozice by měla vytvořit silný volební blok a sestavit stínovou vládu
  ČÁST 1.


  Jako by u nás různí lidé mluvili různými jazyky a tím pádem vnímali realitu diametrálně rozdílně. Dnes a denně nám to předvádí mediální „superstar“, toho času dočasný správce našich daní v pozici předsedy vlády. Není to dáno jenom jeho nedokonalou češtinou, on se jakoby pohybuje v jiném časoprostoru.

  Zdánlivě s ním neotřese vůbec nic, ani citace z trestních spisů, ani rozhodnutí odvolacích soudů, ani nálezy evropských auditorů, ani sto tisíc lidí na Václaváku, prostě vůbec nic. Jasno mají ve věci i jeho lokajové a fandové. Pro ně je jejich teflonový oligarcha produktem kultu osobnosti, a tudíž k němu vzhlížejí jako k emotivnímu symbolu, který naplňuje jejich životy. Na důkazy o jeho očividných křivárnách mají ihned vysvětlení. On to přeci dělá pro jejich dobro a ostatní taky lhali a kradli, takže sorry jako.

  Bylo by jistě užitečné, kdyby se jednou na školách vyučoval studijní předmět demagogie a populismus. Základním textem výuky by se staly sebrané spisy Marka Prchala, alias Andreje Velikého s názvem „Čau lidi“.
  Jestli je tahle lidová strunka tím pravým odrazem většinové společnosti, tak nám není pomoci. Nic proti divákům televizí Šlágr a Barrandov, nic proti čtenářům produkce Mafry, Blesku a divákům nekonečných telenovel, případně fandům Michala Davida. Nic proti některým obyvatelům bývalých Sudet, nic proti mnoha jiným konzumentům agrofertí produkce…
  Jenže i oni jednou prozřou a realita dožene i je, ale společné ztráty pak budou podstatně vyšší.

  Předseda české vlády má v civilizovaném světě pověst barbarského desperáta, který nectí žádná pravidla. Bohužel pak někteří obdobně hodnotí i naši zemi jako celek. Právě proto je tak důležitá zpráva, kterou o nás do světa vysílají záběry z protibabišovských demonstrací. Významný počet lidí vyslal zřetelný signál.

  Je velmi důležité, že se akce občanského vzdoru a sebeobrany neodehrávají jen v Praze, nýbrž doslova po celé republice. Pražské imaginární kavárny se spojily s venkovskými hospodami, kterých díky dnešní vládě ubývá. To je jediná správná cesta, a je třeba ji prohlubovat o ještě jeden level níže a rozbíjet tu zeď tmářství, stvořenou z obludné manipulace vlkodlaka a jeho motivovaných zbrojnošů.
  Česko není Agrofert. Zatím.
  Doufejme, že nikdy ani nebude, i když jsme k tomu neměli moc daleko.

  Kritických hlasitých projevů nevole přibylo a projevuje se to i očividnou nervozitou a nevrlostí náčelníka. Bude se to stupňovat. Jeho zběsilá agresivní obrana však bude nakonec kontraproduktivní, a podle mého již je. Osvědčené fígle nefungují jako dříve. Občanský vzdor se dokázal spojit a našel společnou řeč. To je hlavní devíza dnešního poselství z mnoha našich náměstí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opozice by měla vytvořit silný volební blok a sestavit stínovou vládu
   ČÁST 2.


   Je nejvyšší čas, aby na tento posun reagovala i demokratická politická opozice. Je třeba ji vzkázat, že nyní nejde o to, kdo z nich je větší liberál či konzervativec, jestli v politice upřednostňujete ten či onen detail, jestli jejich partaj existuje sto anebo deset let, jestli mají takovou či makovou vlajku. Teď jde o obhajobu a následnou rehabilitaci politiky jako takové.

   Je třeba se postavit na ochranu politiky jako definičního pojmu, který Babiš zrušil (snad jen dočasně), aby mohl uchvátit celý stát. On politiku nepotřebuje. Ona pro něj byla jen nástrojem k uchopení moci a pozice pro svůj sobecký zájem. Byla to pro něj jen zisková investice. Vše ostatní je jen šaráda, ďábelská hra, kterou s námi se všemi hraje.
   On politiku nesnáší, on jí pohrdá.

   Je nejvyšší čas, aby se demokratická opozice spojila v jeden demokratický volební blok. Na další rozdíly mezi nimi bude čas až poté. Navrhoval bych utvořit společnou stínovou vládu a jedním silným hlasem rozbíjet ten nedemokratický blok Babiše, komunistů a nahnědlých okamurovců, v kterém nedůstojně asistuje zoufalý Hamáček, který se tváří, že nechápe, o co jde.

   Vážená demokratická politická opozice, najděte spíkra vzdoru a buďte ve své kritice neústupní a zároveň nabízejte další konkrétní kroky k návratu ČR mezi normální civilizované země, z nichž nás Babiš v tandemu se Zemanem vyautovali (snad jen dočasně). Buďte pro své budoucí voliče srozumitelní a čitelní. Opusťte nyní politickou polořeč náznaků a symbolů a mluvte jasně i pro méně zasvěcené posluchače, neutápějte se v nepodstatných jednotlivostech, kam by vás rád sok zatlačil.
   Je to tvrdý souboj a na hrubý pytel platí jen hrubá záplata. Spojte váš vzdor s občanskými protesty, a podpořte je ve společné snaze se zbavit nebezpečné, jakože ideologie vládnutí, tedy babišismu.

   Babiš si plete žánry a dělá to vědomě a plánovitě. Pokud mu projde i likvidace politiky, tak mu projde vše, a my se ocitneme v jiné východoevropské agrofertí realitě, což by byla fatální prohra nás všech.
   Žijeme ve zlomové době. Dnešní chyby a omyly, různé osobní ješitnosti a sobeckosti by nás mohly přijít hodně draho a náprava by pak byla nejen bolestná, ale trvala by zase jednu generaci.

   Babiš je ve své nevzdělané nadutosti docela čitelný. Nelze ho podceňovat, ale není vůbec žádný důvod se k němu chovat jako k neporazitelnému fenoménu. Chyby demokratické politiky přispěly k jeho dnešní produkci. Takže je čas na nápravu. Ba co víc, je již pár minut po dvanácté.

   Jsou jen dva možné přístupy. Buď o změnách jen sníme a vedeme řeči anebo je reálně uskutečníme. Správně je varianta druhá. Jedině tak se podaří překonat období, kdy se část našich spoluobčanů nechala zhypnotizovat obludnou lží mystifikátora Bureše. Éra hřmotných hulvátů musí jednou skončit, čím dříve tím lépe, máme již zpoždění…

   Petr Havlík

   Smazat
  2. A takhle by to vypadalo v „našem" superstátě kdyby jsme vyhráli:

   Sledujte policejní brutalitu: Macronovi muži mlátí dvě nevinné ženy:

   http://svobodnenoviny.eu/sledujte-policejni-brutalitu-macronovi-muzi-mlati-dve-nevinne-zeny/

   Smazat
  3. Pro nás Západoasiaty je Evropa PRAVÉ PEKLO !!

   V Evropě, Euroamerice – prostě na Západě – když chlap normálně dá přes držku ženštině (i své vlastní!!), tak je zle: Ženština ho udá, přijede brutální policie, a místo aby ženštině normálně přidala pendrekem, tak zatkne chlapa!
   Prostě HNUS.

   Zato ve Velikém Rusku – tam je pohoda, pořádná chlapská.
   Ano, naši starší ruští bratři dokážou NÁDHERNĚ srovnat svoje zlobící ženštiny: Zhruba 14 000 (slovy čtrnáct tisíc ) humánně umlácených a ukopaných neposlušných ženštin všeho věku KAŽDOROČNĚ činí z Velikého Ruska doslova Mekku všech pořádných chlapů.


   Navíc: Ve skutečně (saudsko-arabské) Mekce by muslim za umlácení své ženštiny byl oběšen za vraždu, ve Velikém Rusku ukopání ženštiny milice řeší poplácáním chlapa po zádech: Moloděc, nepáral ses s ní!

   Prostě: V brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace, odhodíme nejen kapitalismus a demokracii, ale i lidská práva a ostatní euroamericko-křesťanskou veteš.
   A pak se těšte, ženštiny, homosexuálové, novináři, buržousti a inteligenti!

   Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


   P. Radosta

   ----------------------------------------------------------------------------------
   Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

   Smazat
  4. Havliku-Prdosto, nemaťte pojmy.
   Nebo na vás klignu pravým tlačítkem a můžete se všemi svými klauzi potáhnout do p.

   Smazat
  5. Pane Havlíku kde jste byl za vlády Topolánka,Nečase,Sobotky a vynikajícího ministra financí Kalouska?

   Smazat
  6. 12:43 a :44, Petra Havlíka prázdná mnohoslovná filipika, která místo skutečných argumentů proti politice vlády vedené A. Babišem napadá samotného Babiše tak, že mu podsouvá kde co možného, ale nic prokazatelného nebo dokonce prokázaného. Technika mazaného, dosud neúspěšného opozičníka s neuspokojenými ambicemi, Petra Havlíka.

   Smazat
 12. Vážený pane Valenčíku, nejste v úplném obrazu, co se týče tohoto prohlášení.

  "To se má KSČM a ČSSD přidat k MILIÓNŮM CHVILEK PRO BAKALU, RITTIGA, PRO PRÁVO NEZÁVISLÉ NA ZÁKONECH, VEŘEJNOPRÁVNĺ MÉDIA NEZÁVISLÁ NA FAKTECH A DEMOKRACII NEZÁVISLOU NA VOLBÁCH?!"?!

  ČSSD se již k miliónu chvilek přidala i KSČM, na jejich pódiu stál a hřímal, farizej a hrobník socanů Jiří DienStBier, miláček ČT v jejím pořadu ukázal na viníky jejich krachu. On NIC on MUZIKANT, Foldyna a Zeman nám prohráli eurovolby!? Hojně ukazujte tento EXEMPLÁŘ J.D. a pá-pá-parlamente.

  Současná KSČM se opět předvedla, že vůbec neví, která bije. Jejich euro-kandidát z "miliónu chvilek proti Okamurovi" Arťom Korjagin, jde na Václavák vypískat Okamuru osobně, tím si získal sympatizantů z regionů.

  Ještě můj důležitý postřeh k minulosti a historii ČSS(D), manipulační, tajení a lži. Proč tato strana vynechává ve své minulosti, tento časový úsek? V této straně byl před 1989 pan Jiří Paroubek! Nebo pouze blouznil?

  Seznam složek Národní fronty České socialistické republiky:

  KSČ - Miloš Jakeš (KSČ)
  Československá strana socialistická - Bohouš Kučera (ČSS)
  Československá strana lidová - Rudolf Rejhon (ČSL)
  Česká odborová rada
  Český svaz žen
  Svaz družstevních rolníků
  Socialistický svaz mládeže ČSR
  Česká organizace ČSTV
  Svaz československo-sovětského přátelství
  Svaz pro spolupráci s armádou
  Český svaz protifašistických bojovníků
  Československý červený kříž
  Svaz požární ochrany ČSR
  Český svaz spotřebních družstev
  Český svaz výrobních družstev
  Český svaz bytových družstev
  Svaz invalidů v ČSR
  Česká vědecko-technická společnost
  Socialistická akademie ČSR
  Česká mírová rada
  Český svaz stavebních inženýrů
  Český svaz novinářů
  Polský svaz kulturně osvětový v ČSSR
  Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti
  Svaz českých filatelistů
  Český svaz chovatelů drobného zvířectva
  Český svaz včelařů
  Český rybářský svaz
  Český myslivecký svaz
  Český ovocnářský a zahrádkářský svaz
  Revoluční odborové hnutí
  Socialistický svaz mládeže
  Svaz rolníků
  Československý svaz žen
  Svaz československo-sovětského přátelství
  Ústřední rada družstev
  Československý svaz tělesné výchovy
  Svaz pro spolupráci s armádou
  Československý svaz protifašistických bojovníků
  Československý červený kříž
  Svaz požární ochrany ČSSR
  Československá vědecko-technická společnost
  Svaz invalidů
  Československý mírový výbor
  Socialistická akademie
  Československý svaz novinářů
  Svaz československých filatelistů

  NF ukončila činnost 7. února 1990.

  Ramón

  OdpovědětSmazat
 13. Pro 16:02.https://www.euportal.cz/Articles/21198-muslimsky-vudce-muslimsky-vudce-bile-zeny-se-bez-nas-neobejdou-bila-rasa-vyhyne-kdo-by-je-jinak-oplodnil-je-povinnosti-muslimu-vase-zeny-obstastnit-bili-muzi-spachejte-sebevrazdu.aspx
  skrytapravda.cz/zahranicni/1873-dveste-let-americkeho...
  Přibývá důkazů, že Spojené státy a Británie jsou hlavními viníky vypuknutí první světové války. 1917 - Američtí magnáti rádi financovali socialistickou revoluci v Rusku a doufali, že to vyvolá občanskou válku, chaos a celkovou likvidaci této země.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. proč lžeš?
   sionisté, ovládnuvší USA, přistoupili k další etapě nastolení své světovlády.

   Smazat
 14. Uz konecne dopsal soudruh estebak Valencik akcni plan?-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My se nedáme, nasadíme Sobotku se Zaorálkem a ty stbácké reje mu překazíme, k tomu nám dopomáhej Bakala a Sororš duch svatý:)

   Smazat
  2. proč jsi tak etnicky vyhraněný,

   Smazat
 15. Jiří Jírovec11. června 2019 18:42

  Rozbory pana Valenčíka odrážejí jeho nepochopení reálného světa. Politici totiž ztratili schopnost cokoli ovlivňovat. Vypustili z lahve Džina alias Zisk a jsou v hajzlu s celou slávou.

  Myslíte, že Trump by nechtěl vstoupit do historie jako člověk, který ukončil korejskou válku? Jenže to by bylo proti zájmům vojensko-průmyslového komplexu. Může vymýšlet hesla jako "America First", ale není schopen přesvědčit relativně malou společnost Ford, aby nepřesunovala výrobu do levnějšího Mexika.

  V malém českém chlívku vidíme to samé. Máme obrovský problém s (ne)dostupností bydlení.

  Komunisté ten problém zvládli, protože si vytvořili potřebné nástroje: (1) přerozdělení bohatství; (2) regulaci nájmů; a (3) masovou výstavbu bytů. Posametová politická garnitura začala blekotat, že trh všechno vyřeší. Nevyřešil, protože ten sociální problémy vytváří.

  Politici nejsou schopni přijít s jakýmkoli řešením zmíněné situace. Přerozdělování bohatství směrem dolů je tabu - opačným směrem samozřejmě pokračuje, to je to známé rozevírání nůžek.

  Nájmy se vymkly kontrole. Jejich regulace samozřejmě existuje: Magistrát korumpuje soudce a státní zástupce levnými byty. Když to už přesahovalo všechny meze přišla zpráva, že se nájmy budou upravovat - například ze 6 na 7000 za byt 3+1.

  Masová bytová výstavba nepřichází v úvahu, protože by se zprivatizované pozemky musely zpátky vykoupit a stát by musel výstavbu financovat, aby byty vlastnil.

  Ve Sněmovně sedí politici, kteří nemají jiný program než obrat Babiše o procenta preferencí. Označení šmejdi je vzhledem k jejich chování ještě shovívavé.

  Levice postrádá potřebné nástroje. Kdyby se ČSSD a KSČM do jisté míry nepodílely na vládě, pravice by je zadupala do země při první příležitosti. Nemohou nic slibovat a nesmějí se vracet do historie, protože máme zákon o protiprávnosti režimu 48-89.

  Já jsem vždy byl nestraník a tak si mohu dovolit napsat, že komunisté vyřešili bytový problém, důchodový systém i bezplatné zdravotnictví. Pamatuji si to a vím o čem mluvím. Levice ve Sněmovně si o tom nedovolí žbleptnout.

  Nedovolí si "napadnout" pravici otázkou "jaké je vaše řešení?" Například: "Jak zamezíte úniku zisků a divident z ČR?"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Jiří J. naprostý souhlas, avšak ono asi není na škodu, pokud zástupci KSČM a ČSSD mluví co nejméně a jak jsem se dnes někde dočetl, každý poslanec má svého vedlejšího donátora, ke svému platu, hlasují dle něčích not a "Salačného", nic nového...

   Po 89 u nás na Mostecku představitelé KSČM a ČSSD, neudělali nejen pro novou výstavbu nic a zanikli, dlouhá ruka Saxana je však neopustila, jako ty ropuchy přeskákaly do zbylých stran a hnutí. Málo kdo ví, že náš exstarosta, exhejtman (ROP), exposlanec za ODS J.Šulc, byl původně člen KSČ! A Šulcova náměstkyně na kraji, radní z Chomutova J.Vaňhová za ČSSD (ROP), taktéž dlouholetá členka KSČ! J.Š nám rozprodal Jesle a Školky, dnes jsou malé děti v "mateřinkách" po sklepech (!) a jejich rodiče, z toho radostí objevili ameriku...!?

   V ČR tyto strany zaniknou i celostátně, jaké má starosti takový socan DienStBier ml., kavárenské. Filip toje jezdící reklama na luxusní vozy BMW a pokud promluví, tak plácne hovadinu o vypracování zákona pro kádrování novinářů při přijetí do zaměstnání (chtěl si šplhnout a naběhl si), když stačilo říct u veřejnoprávních zaměstnanců v médiích, vyžadují KONCESIONÁŘI, povinné zveřejňování, jejich příjmů stejně jako u BBC, proto SPOLEČNĚ vypracujeme nový zákon!


   Ramón

   Ps. Termín "Salačné" je mnou odvozeno, hlavní úplatkářkou v kauze Ráth → Salačovou Ivanou.

   Smazat
  2. Ramone, ty komunisticka pico, vzdyt tady vy komousi porad hajite Ratha, jaka je to chudinka.

   Smazat
  3. Příspěvky pana Jírovce je to nejcennější, co lze v diskuzi najít. Ostatní je mlácení prázdné slámy.

   Smazat
  4. Umely chrup 11. června 2019 20:56

   Reaguji jen proto, abych ti sdělil novinku o existenci interpunkce! O Ráthovi jsem nikdy předtím nepsal vohnoute, dnes pouze ve vztahu k úhlavní úplatkářce Ivaně Salačové, která se proměnila v andílka za beztrestnost. Lumpa Bakalu, kupodivu ORGÁNY nezajímají? Próč?


   Celoživotní nestraník Ramón


   Ps. Priste se podepis vole cernej tesaku aspon znackou:

   "Anonymní 2. června 2019 15:20

   Je dobre, ze takovy debil jako ty, muze postekavat pouze na onskurnim serveru. Jinak na tebe sere bilej tesak.".

   Smazat
  5. Pane Mírku 23:26 ↑↑↑

   "Erasmus Rotterdamský", tak nejak po kokotsku.

   Ramón

   Smazat
  6. Souhlasím J.K. 11. června 2019 20:56, ale je to návykové?

   Smazat
 16. když se blížily volby do parlamentu, napsal jsem zde, že sociální demokracie není ani sociální ani demokratická. Zdejší soudruzi, tedy vlastně bratři mně to smazali.
  Teď, když víme že jsou v .rdeli, stojí tady zástup tzv. levičáků a drbe si palici. Všici víme, že je to k .ovnu!
  Česká, potažmo Československá levice není ani levicí a ani není Českou.
  Tato náboženská obec, dříve internacionalistická, je teď protičeská a protilidová maloměšťácká grupa, připouštějící drancování České republiky a zotročující český národ!
  Nikdo z nich veřejně neřekne, jakou genocidu uplatňují vládnoucí mafie proti Českému národu!
  Ani jednou za třicet roků.
  Jste horší než Hitler.

  OdpovědětSmazat
 17. Nehledejte v tom žádnou velkou filosofii, ČSSD ovládli lidé, ze kterých číší, že nemají žádný charakter, přímo to z nich tryská, stali se z nich bezzásadoví pohůnci USA. Já je 20 let volil a už je volit nebudu, je mi z nich na zvracení. Já jsem jim napsal do Lidového domu, že až budou zase vymýšlet důvody, jak je voliči nepochopili, takže já jim řeknu na rovinu. Skončil jsem s nimi navždy, když začali podporovat Banderovce na Ukrajině. Moje rodina i příbuzní je volili všichni a nezbyl z nich ani jeden. Čím dříve skončí, tím lépe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je dobre, ze vy komousi rychle vymirate. Aspon bude od vas pokoj.

   Smazat
  2. 20_57-pominu, že směšujete socany a komunisty, byť jsou "příbuzní". Jsem jen bývalý socan, taky vymřu. Co nevymře, je levice ať už se bude jinak jmenovat, proto mít "pokoj" rozhodně nebudete, naopak "bude hůř"!

   Smazat
  3. PRO 20:57
   pokoj pro vás - Haveljugend - nastává už nyní. Až přestane ten milion důchodců, které jste dohnali ke smrti hladem, pracovat pochcípáte hlady vy. Do deseti roků vyřešíte bytovou otázku. Jak? Začnou vám padat na hlavu ty "králíkárny", které postavili vaši dědci a tátové za Husáka. Stavěli jich až STO TISÍC ročně. A takový bude i úbytek bytů pro vás§
   Jak jste na tom se silnicemi a dálnicemi je jasné už teď!
   Mostů na odepsání je nejméně ČTYŘI TISÍCE. KDYŽ JE BUDETE OPRAVOVAT RYCHLOSTÍ STO ZA ROK, TÝDNĚ, A TO NEDOKÁŽETE, TAK BYSTE JE OPRAVILI ZA ČTYŘICET ROKŮ!!!Mezitím vám spadnou stovky jiných. Silnice připomínají tobogán dálnice budují piráti rychlostí dvacet kilometrů za rok, v Praze prý za dva měsíce vysadili půl milionu stromů!!! Neviděl jsem osobně ani jediný!!!!!!!
   Né MILION CHVILEK, ale MILION LŽÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   TO VÁS ZABIJE. To vám zlomí vaz.
   Parta kudrnáčů vám na náměstích slibuje, opravdu jen slibuje ZLATÉ TELE a vy prosťáčci se chováte jako pasáčci vepřů a žerete jim to.

   Smazat
 18. Nevím, zda je profesor O. Krejčí ještě komunista, ale vím, že na rozdíl od docenta Valenčíka nepřeběhl. Pan docent by měl vysvětlit, proč pomáhal při obnově zla, kterým je kapitalismus? Uvědomuje si počet svých obětí?

  Oba pánové musejí živit rodiny nebo jen sebe a museli si najít důstojné zaměstnání. Nechápu, proč se docent nerozešel už dávno s ČSSD? Dovedu si představit, že ho za jeho dobré služby musejí neustále kádrovat.

  OdpovědětSmazat
 19. Výtečný 11. června 2019 21:33 dotaz!

  „proč pomáhal při obnově zla, kterým je kapitalismus“, protože u toho byl i komunistokapitalista Marián Čalfa, prekabátený Havlista o kterém se zatvrzele mlčí, takový "Muž bez stínu"


  Ramón

  OdpovědětSmazat
 20. Je to překvapení, Radim Valenčík nám sděluje, že Oskar Krejčí neodevzdal dost dokonalou práci, když nenalezl spolehlivé řešení pro restituci upadlé levice, aby byla schopna řešit bezvýchodnost kapitalismu. Škoda, že docent Valenčík není vedoucím diplomové práce profesora Krejčího, chce se poznamenat. JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Valenčík je jen docent, snad jen jmenovaný bez habilitace, tj. obhajoby, jak je to dnes běžné. Krejčí je profesor, tj. s vyšší vědeckopedagogickou hodností než Valenčík.

   Smazat
 21. Nehádejte se o frčky, dejte do placu něco podstatného.

  OdpovědětSmazat
 22. Chceme informovat širokou veřejnost o tom, že tato LOAN COMPANY v současné době rozdává úvěry za přijatelnou sazbu 2% ročně. Rozdáváme minimální výši úvěru 10,000.00 a maximální částku 5,000,000,000.00 Kč. Pokud potřebujete finanční prostředky na rozšíření obchodu, zemědělský účel, splácení dluhu, půjčku na auta a vzdělávací úvěr, pak vám můžeme pomoci a pomoci. Pro více informací o našem úvěrovém programu doporučujeme kontaktovat níže uvedený oficiální e-mail: greatfuturefinancialservices@gmail.com

  OdpovědětSmazat
 23. Levicové myšlení a ideály budou stále žít, neumřou ani je nikdo nedorazí.
  Dva velikáni a levičáci Kristus a Marx je svoji autoritou vždycky podrží ...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.