Reklama

sobota 1. června 2019

Horší než fašisté


Rostislav Iščenko
1. 6. 2019 alternatio
Nemohu říci, že by "boj" prezidenta Zelenského s Nejvyšší radou příliš občany Ukrajiny zajímal, ale určitou funkci plní. Tato "konfrontace" umožňuje agitátorům Zelenského z řad "rusofilů", kteří Rusko nenávidí (protože jeho moc neodpovídá jejich osobnímu pohledu na to, jaké by mělo být Rusko a jak konkrétně by mělo hájit práva kyjevských "rusofilů" na mezinárodní scéně a uvnitř Ukrajiny), prohlásit, že Zelenský ještě nic neudělal. Prý jenom mluvil, prý obsah jeho jasně rusofobních prohlášení je dán nutností bojovat s reakční Radou, která sní o tom, že vrátí odporný Porošenkův režim a nedovolí "lidovému prezidentovi" vést zemi do "světlé budoucnosti".


Imitace boje Zelenského a Rady totiž umožňuje stabilizovat voliče virtuální strany Sluha lidu. Zelenský něco ztratí, ale ztráta dvou nebo tří či dokonce pěti procent není významná na pozadí podpory 30% voličů (tolik hlasovalo pro Zelenského v prvním kole) a 40% těch, kteří se definitivně rozhodli ve své volbě.

Boj proti Radě byl od počátku vyprovokován týmem Zelenského, s úplným neprotivením se vůči zlu násilím, ze strany oligarchů, kteří stáli za "mladým, neposkvrněným". Položme si jednoduchou otázku: co chtěl Zelenský získat od Rady? Jediným zásadním dokumentem, který prezidentský tým předložil parlamentu, je změna volebního zákona, která zahrnuje nahrazení většinového a proporcionálního systému čistě proporcionálním.

Jak to bylo provedeno? Byl podepsán dekret o rozpuštění parlamentu, potom nově zvolený prezident požadoval po téměř rozpuštěné Radě, aby během jednoho dne odhlasovala nový volební zákon, před tím, než bude dekret o rozpuštění opublikován a oficiálně zahájena volební kampaň, během níž nelze měnit volební legislativu.

Co to znamená? Znamená to, že prezidentský tým neměl čas na práci s poslanci a samotní poslanci byli negativně naladěni vůči hlavě státu, která Radu rozpustila.

Zda bylo rozpuštění zásadně důležité? Ne. Spíše naopak, při přípravě na příští volby v říjnu by se Rada více přikláněla ke konstruktivní spolupráci s novým prezidentem. Většina poslanců (BPP, Národní fronta, Úder, Radikální strana a většinoví velitelé praporů) neprocházela do nového složení pod starými názvy. Měli za úkol buď si najít novou politickou sílu, která by je přivedla do nového parlamentu, nebo si zajistit nějaké záruky proti případnému trestnímu stíhání poté, co přijdou o poslaneckou imunitu. V obou případech se pro prezidentský tým otevíral neomezený prostor pro manévrování.

Připomenu, že strana Sluha lidu, která existuje pouze na papíře, nyní reálně aspiruje na frakci v parlamentu o téměř 200 poslancích, a možná i na většinovou stranu. Mohu hned zklamat ty, kteří očekávají, že v jejím složení uvidí "nové tváře". V lepším případě zde bude několik kolaborantů od bývalých regionálů, včetně těch, kteří svého času přeběhli k Janukovičovi od Tymošenkové a Juščenka. Není také vyloučeno, že se objeví několik členů týmu, kteří v průběhu voleb pracovali pro Zelenského (z těch, pro které nebudou stačit místa v prezidentské administrativě a v orgánech výkonné moci). Zbytek bude nasbírán ze stejné politické sešlosti, která už téměř třicet let kočuje ze strany do strany a spolehlivě zastupuje zájmy ukrajinské oligarchie v nejvyšším zákonodárném orgánu (stejně jako na jiných místech).

Kdyby měl Zelenský šest měsíců před oficiálními volbami, mohl by se klidně dohodnout s Radou na jmenování nové vlády a na podpoře svých iniciativ. Když už Rada souhlasila s tím, že provede slavnostní inauguraci 20. května, a pak nebránila realizaci dekretu o rozpuštění (svého času Janukovič klidně ignoroval tři dekrety Juščenka o rozpuštění Rady, ignoroval by i čtvrtý, kdyby neuzavřel separátní dohodu), pak jakékoli jiné problémy by byly pro ni mnohem méně důležité.

Volební legislativa na Ukrajině se měnila několikrát. Jsem si jistý, že ani teď by nebylo těžké přesvědčit poslance, aby hlasovali pro prezidentův návrh zákona, kdyby měl Zelenský alespoň nějaký časový prostor. Ale přijetí nového volebního zákona polorozpuštěnou Nejvyšší radou několik hodin před začátkem oficiální volební kampaně, a to dokonce v režimu šturmování, kdy poslanci musí hlasovat o návrhu zákona, který neprostudovali, je z politického hlediska nonsensus, ačkoli právní korektnost hlasování, s určitým pnutím, by bylo možné zajistit.

V důsledku toho šel prezidentský tým záměrně do skandálu s parlamentem, aniž by se s ním konstruktivně snažil spolupracovat. Skandál, jak bylo zmíněno výše, je přece potřebný pouze pro jedinou věc - aby zajistil na příští dva měsíce Zelenskému získat image bojovníka s "porošenkovskou reakcí", který bojuje "za štěstí lidí" s "reakčním parlamentem", který mu brání v okamžitém nastolení míru, porážce korupce, snížení sazeb, zvýšení mezd, vrácení do země "65 milionů Ukrajinců" atd.

Vzhledem k tomu, že Zelenský snadno obětoval zdánlivě zásadní změny volebního zákona (vždyť nyní bude nová Rada volena podle starého zákona), moc je vlastně nepotřeboval.

Znovu si položme otázku: kdo by byl ve výhodě zavedením čistě proporcionálního systému a snížením vstupní hranice na 3%? Je jasné, že oligarchové, kteří jsou vlastníky politických stran. Po tomto by se osud každého hlasování v Nejvyšší radě rozhodoval na zasedání 4-8 vlastníků poslaneckých frakcí. Jednoduše by počítali, kolik hlasů komu patří a výsledek by byl hotový. Pravidlo osobního hlasování poslance na základě mandátu, který mu udělili voliči, by mohlo být zapomenuto. Poslanci by byli otroky stranických frakcí, ale ve výsledku vlastníků politických stran. Zavedení proporcionálního systému tedy bylo jednoznačně nedílnou součástí oligarchického konsenzu, který umožnil bez problémů uskutečnit inauguraci dvacátého a rozpustit Radu bez jakéhokoliv odporu z její strany. Nyní všechna rozhodnutí všech soudů (ústavního, nejvyššího), ať už jsou jakákoli, přinejmenším oslabí pozice Zelenského (když nad ním v perspektivě zavěsí hrozbu impeachmentu, pokud dekret o rozpuštění bude prohlášen za neústavní), ale nezastaví volební proces 9. volebního období.

Proč se tedy oligarchie tak snadno zřekla zavedení nového volebního systému, který je pro ni tak výhodný?

Ale kdo řekl, že oligarchie se zřekla a nikoli část oligarchie?

Zelenského kontroluje Kolomojský, který mu poskytuje politickou podporu, a Avakov, který garantuje bezpečnostní krytí. Bez tohoto tandemu by Zelenský neprošel ani do druhého kola, i kdyby získal třeba i 90% hlasů. Porošenko byl připraven i na zavedení válečného stavu, i na masivní falzifikace a dokonce i na tlak na své oponenty (a jejich zástupce ve volebních komisích) během voleb. Proti němu stála Tymošenková, kolem níž ke konci roku 2018 vznikl konsenzus oligarchů, kteří oponovali Porošenkovi. A pouze provedení ilegálních separátních jednání Kolomojského, stejně jako Avakovův přechod na jeho stranu, umožnily Zelenskému stát se prezidentem.

Je jisté, že v této historce sehrál podstatnou úlohu i požadavek Západu vést volební kampaň bez násilí, i toxicita samotného Porošenka, který ztratil schopnost absorbovat to negativní a stal se bodem koncentrace nenávisti jak obyvatelstva, tak většiny oligarchů, i oprávněná nedůvěra ukrajinských politiků a oligarchie k Tymošenkové, jejíž kariéra je sérií podvodů a zrad. Všechny tyto faktory jsou důležité a měly podstatný dopad na rozhodnutí i Avakova i kolektivní oligarchie spoléhat se na loutku Kolomojského a předpokládat, že "loutkové divadlo Carabase Barabase" je možné majiteli odebrat. V každém případě prezident ve službách oligarchů a prezident-oligarcha není totéž. Ten pracuje na sebe, ale prezident ve službách oligarchů na majitele, který se může měnit. Klíčové osoby, které zajistily vítězství Zelenského (Kolomojský a Avakov) však rozhodovaly na základě svých osobních zájmů. Oba mohli zůstat věrni dohodám s Tymošenkovou, vyjednávali s Porošenkem a mohli přeběhnout na jeho stranu (což je nepravděpodobné, protože Porošenko jim kvůli své chamtivosti a neadekvátnosti mohl nabídnout nejmenší množství bonusů, ale eventuální možnost zde byla).

Západ měl jeden požadavek - mírový přechod moci (dokonce i když zůstane u Porošenka). Avakovova mocenská složka byla proto důležitá pouze z hlediska neutralizace možných silových akcí protivníků (ochrana volebních výsledků před uzurpací a použití síly pro změnu volebních výsledků není totéž). Proto je nutný oligarchický konsenzus (také včetně neutralizace Tymošenkové, místo níž protáhli do druhého kola se Zelenským pohodlnějšího Porošenka). Zde byl důležitý talent vyjednavače Kolomojského. Bylo přece důležité nejen slíbit oligarchii, že moc bude rozdělena mezi všechny, ale také dát těmto zkušeným gangsterům, kteří nikomu nevěří, protože jsou sami připraveni oklamat každého, koho chtějí, takové záruky, které by je uspokojily.

A přijetí proporcionálního systému bylo takovou zárukou. Přičem rozpuštění nebo nerozpuštění Rady již nebylo důležité, takže mu nikdo nevěnoval pozornost, ale zbytečně. Jak již bylo řečeno, Zelenský nejenom rozpustil Radu. Učinil to v potupné podobě a dal jasně najevo, že polovina parlamentu, kterou tvoří majoritní část, nemůže počítat s konstruktivním jednáním s jeho týmem o jejich politické budoucnosti. Okamžitě byl předložen nový zákon o volbách, přičemž tak, aby nezbyl čas na koordinaci a opětovné hlasování, pokud by byl odmítnut. Jak se dalo očekávat, Rada, s emocemi, snažící se alespoň nějak oplatit prezidentovi, který ji ponížil, zákon odmítla. Kolomojský vyhrál další kolo.

Za prvé, nyní může říkat, že "reakční parlament" neumožňuje prezidentovi-miláčkovi se rozpřáhnout. Téma volební kampaně Sluhy národa je zajištěno. Za druhé, a co je důležitější, bez porušení jediného slibu Kolomojský pohřbil všechny své závazky v rámci oligarchického konsenzu.

Loutka Kolomojského potřebný zákon předložila? Předložila. Kdo jej odmítl? Rada, v níž má většinu kolektivní oligarchie. To znamená, že se sami vyřadili. No a to, že "vážení občané" se nestihli zorientovat a vydat potřebné pokyny svým frakcím jsou jejich osobní problémy, Kolomojský s tím nemá nic společného.

Přibližné rozložení kmenové a většinové části frakce oblíbeného prezidenta je známo. Porošenko v roce 2014 zajistil svému bloku 63 míst na seznamu a 69 ve většině. Výsledek Zelenského by měl být mnohem lepší. Nepřekvapí mě, když v majoritním systému Sluha lidu protlačí stovku poslanců i více.

Kromě toho bychom neměli zapomínat, že určitý počet "majoritních" se sjednotí do skupiny "nefrakčních", orientované na prezidenta. Kolomojský navíc pro pojistku spouští "stranu primátorů" (Truchanova a Kernese) na základě strany Obroda, do níž po roce 2014 sběhli kolaborující "mladoregionálové" ze skupiny Chomutynnika. Tento projekt může počítat s hlasy 2-3% "rusofilů", kteří se stihnou zklamat v Zelenském ještě před volbami, také s 1-2% kolabujícího Opozičního bloku Akmetova/Vilkula, něco stáhnou od Opoziční platformy - Pro život! Bojka/Medvedčuka/Rabinoviče, něco odeberou Tymošenkové. S pro sebe výhodným rozložením mohou "primátoři" počítat se 7-10%, ale pro Kolomojského je důležité, aby alespoň překonali hranici. To bude zárukou vytvoření proprezidentské většiny v případě, že Sluha lidu nedosáhne samostatně v parlamentu 226 křesel. Zároveň je možné výrazně snížit požadavky Tymošenkové, která se bude snažit při parlamentních volbách získat zpět to, o co přišla při prezidentských volbách, vstoupit do koalice, získat post premiéra a pokračovat v provádění svého dlouhodobého programu na přeměnu Ukrajiny na "kancléřskou republiku" se zplnomocněnou hlavou vlády a bezmocným prezidentem.

Celkově Kolomojský pod rouškou Zelenského usiluje o koncentraci veškeré moci ve svých rukou. Navíc obnovuje v březnu 2015 rozdrcené "Kolomojské knížectví" na jihovýchodě. Připomenu, že Kolomojský tehdy nastolil svou přímou či zprostředkovanou kontrolu nad Dněpropetrovskou, Záporožskou, Oděskou, Nikolajevskou, Chersonskou, Charkovskou (ve spolupráci s Dobkinem/Kernesem) oblastmi a také nad Kyjevem kontrolovanými částmi Doněcké a Luganské oblasti. Jedná se o region, v němž jsou soustředěny fungující zbytky ukrajinského průmyslu, přístavy zajišťují operace vývozu a dovozu, tím i příliv nějakých valut. Vytváří se zde velká část reálného ukrajinského HDP. Jedná se o donorské oblasti Ukrajiny. Ten, kdo vlastní tento region, může diktovat podmínky jakékoli vlády v Kyjevě.

Takže formálně a bez porušení jakýchkoli dohod, působením v režimu oligarchického konsenzu, směřuje Igor Valerjevič k tomu, že do konce roku bude společně s Avakovem (Kolmojský má kontrolní podíl, Avakov blokující) kontrolovat prezidenta, Radu, vládu a region, který je hlavním přispěvatelem do rozpočtu.

Stanovisko Západu k této otázce Kolomojského nezajímá. Už poradil Zelenskému, aby vyhlásil defolt. Je to horší, než plivnout Západu do duše, znamená to plivnout do jeho peněženky. Ale Kolomojský chápe, že aktivní podpora Západu je u konce, vykrucovat se musí sám a k tomu je třeba soustředit ve svých rukou co nejvíce moci.

Političtí romantici, věčně doufající v lepší časy, mohou říci: "Ale pak zbývá Kolomojskému jediná cesta - do Ruska. Že by po ní šel?" Nepůjde, i když bude chtít. Prostě proto, že aby Kolomojský šel do Ruska, musí se Moskva ponížit, uznat ho za plnohodnotného partnera, zajistit mu kontrolu přinejmenším nad částí Ukrajiny, kterou již Kolomojský uchvátil, zajistit zájmy jeho podniků (otevřít pro něj ruský trh, garantovat dodávky surovin a energie pod světovými cenami). Ve skutečnosti, protože ukrajinský rozpočet již neexistuje (o tom svědčí doporučení vyhlásit defolt co nejdříve),a Západ stáhl Ukrajinu ze zaopatření a úvěruje pouze platbu úroků z předchozích půjček, zahání ji do ještě větší dluhové poroby (z níž je jediná cesta ven - defolt), za účelem zajištění loajality Kolomojskéhoby jeho krádeže (a jiným způsobem neumí pracovat) by musel platit ruský rozpočet. Tato varianta je pro Rusko nepřijatelná, ale pro Kolomojského je nepřijatelné kterákoli jiná.

Jeho úkolem je proto na Ukrajině vytvořit poloautarkický, uzavřený režim totalitního typu, založený na mocenských strukturách a eskadrách smrti. Zájmy vládnoucí menšiny (která by se v budoucnu měla zúžit na Kolomojského a jeho tým) spočívají v rozprodeji zbytků zdrojů ukrajinského státu, které se skládají ze surovin (těžba a úprava rud), hutních výrobků hrubého zpracování, zemědělských produktů. Stabilizace sociální sféry by se měla uskutečnit na úkor prudkého snížení počtu obyvatel (ti chápaví se rozjedou po celém světě, od Ruska po Kanadu, a nechápavé zničí Suprunová). Patnáct-dvacet milionů občanů Ukrajině postačí pro fungování administrativního aparátu, soustředěného v centrálních čtvrtích vylidněných měst (což budou stejné oázy civilizace, jako pětihvězdičkové hotely v Somálsku), a také pro zajištění pracujících rukou pro přístavy, ojedinělé zachované průmyslové podniky, patřící oligarchům, a agrární holdingy, které jsou společně vlastněny ukrajinskými oligarchy a západními agrárními společnostmi. Zbytek obyvatelstva se bude živit samozásobitelským zemědělstvím. V roce 2014 žilo ve venkovských oblastech asi 14 milionů osob, z nichž většina již vedla polonaturální hospodářství, to znamená, že se pro ně v podstatě nic nezmění.

S tempy, s nimiž klesal počet obyvatel v letech 2014–2019, postačí k dosažení žádoucího výsledku pět let, ale vzhledem k tomu, že se proces urychluje, je možné se vejít do tří let. Každý ztracený milion obyvatel výrazně snižuje možnost sociálních protestů, tím spíše revolt.

V průběhu posledních prezidentských voleb oligarchie úspěšně nasměrovala protestní nálady obyvatelstva a zaměřila je na Porošenka. Systém změnil označení a bez změny podstaty pokračoval ve své práci. Současně, vzhledem k masové emigraci milionů nejaktivnějších osob do Evropy a Ruska, dost vysoká úroveň sociálního napětí nenese hrozbu povstání. Silových zdrojů ve formě oficiálních struktur a neformálních nacistických "eskader smrti", kterými oligarchie disponuje, je dost na to, aby udržely obyvatelstvo v poslušnosti. Silové vyjasnění vztahů je možné pouze mezi samotnými oligarchy, spoléhajícími se na různé silové struktury (a také na své soukromé armády). V průběhu posledních prezidentských voleb proběhlo toto silové vyjasnění pokojně (Avakovovi bojovníci byli přítomni za zády politiků, kteří oponovali Porošenkovi, ale téměř se nedostali do popředí). Příště se může zase poštěstit, ale nemusí. V každém případě se však jedná o konflikt mezi oligarchy za právo zůstat jediným pánem země. Dokonce i když do něj budou zapojeny některé sociální skupiny, budou hrát výlučně roli statistů (jako "jsou to přece děti" nebo "nebeská setnina" na majdanu). Čím dále, tím méně budou tito statisté potřební. Když se obyvatelstvo zabývá přežíváním, nepořádá nepokoje.

Všichni, kteří hlasovali pro Zelenského, kteří ho nyní podporují a doufají, že se brzy "projeví", musí pochopit, že sankcionovali překonání poslední hranice, která oddělovala Ukrajinu od sklouzávání do totalitní autarkije, řízené oligarchy, s krytím loutkami a s podporou nacistických bojovníků (ačkoli bojovníci nemusí být nacisty, nacisté jsou však levnější a poslušnější).

Porošenko se svými tomosy, vírou a armádou, snahou opírat se o pravicové radikály, ztělesňoval systém, ale ztrátou popularity systém kompromitoval. Když národ vystupoval proti Porošenkovi, vystupoval i proti systému. Ohromující nenávist k Porošenkovi, spojující pravici a levici, rusofily i rusofoby, byla nebezpečná pro systém, a proto systém Porošenka odmítl, a možná (i když ne nutně) ho potrestá.

Systém je nyní oficiálně reprezentován kartonovým strašákem, kterého lze měnit třeba každý den. Jakmile se prezident stává příliš toxickým, je, po dobrém nebo po zlém, poslán do výslužby a někdo nový přichází na jeho místo (klaun, zpěvák, sportovec, spisovatel, kdokoliv, hlavně aby byl populární). Místo dalšího prezidenta Lozady přichází další Dicky Oliver II., lidé se radují, zpívají hymnu a dočasně se vrátí do stáje, ale pak to všechno začíná znovu.

Jak moc potřeboval Zelenský k propuštění politických vězňů pravomocí? Má jich dost. Už změnil hlavu SBU, která je chytala, ale Savčenková byla propuštěna ještě před jeho vítězstvím ve druhém kole. Ostatní stále sedí. Je zrušení parlamentu nezbytné k tomu, aby byl vojskům vydán rozkaz k zastavení palby na Donbasu, tím spíš, že Zelenský už vyměnil náčelníka generálního štábu, který musí tento příkaz vydat? Ne. Ale ostřelování se zesiluje. Prezident podle Ústavy realizuje zahraniční politiku země. Rada nemůže v žádném případě zabránit Zelenskému v zahájení provádění Minských dohod, které mají status dokumentu schváleného rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a proto mají prioritu oproti národní legislativě Ukrajiny. Výměna vězňů (všichni za všechny) je v této situaci nejjednodušší. Zelenský to znemožňuje hned dvakrát. Zaprvé, požaduje, aby se vrátili ukrajinští námořníci, kteří byli zadrženi během vojenské provokace provedené Ukrajinou v Kerčském průlivu, bez jakýchkoliv podmínek, a to navzdory skutečnosti, že situace nemá nic společného s Donbasem či Minskými dohodami. Zadruhé, odmítá služby Medvedčuka (který se právě propuštěním zajatců zabýval), přičemž jak při jednáních s Ruskem, tak při jednáních s EU (ohledně čehož již EU vyjádřila lítost). K podpisu žádosti Ústavnímu soudu o ústavnosti jazykového zákona potřeboval Zelenský přesně jednu minutu po inauguraci (text mohl být připraven předem). Zákon je zjevně protiústavní a byl by zrušen. Zelenský to neudělal.

To jsou konkrétní činy konkrétního prezidenta Ukrajiny. Jsou zjevně zaměřeny na zapouzdřování stávajícího režimu na Ukrajině, v horším formátu, než byl ten porošenkovský. Nový režim bude vůči Rusku také nepřátelský, ale snaží se zcela vymanit z kontroly Západu, což sníží možnost jeho ovlivnění s pomocí světového společenství. Kyjev se ve skutečnosti připravuje na to, že se Evropa a Rusko usmíří přes jeho hlavu a on bude existovat v nepřátelském prostředí.

Nový režim bude stejně teroristický, jako byl ten předchozí, zákony definitivně ustoupí účelnosti a rozdíl mezi státním potlačovacím aparátem a eskadrami smrti bude zcela vymazán. Bude se vyhýbat porošenkovské publicitě. Nikdo neví, kolik lidí pohřbil Kolomojský v Dněpropetrovsku při potlačování Ruského jara. A o nových obětech se nikdo nic nedozví.

Nový režim nejenže ponechá moc v rukou oligarchů, ale také posílí jejich kontrolu nad státním aparátem, ale formálně se budou v čele státu vyměňovat výhradně "lidoví prezidenti"a lidé si budou muset stěžovat jen na to, že znovu udělali s volbou chybu.

Nacisté nikam nezmizí. Přece jen stále představují hlavní údernou sílu Avakova, jejich vliv roste. Prostě se stali disciplinovanějšími, namísto máchání pálkami se naučili "převádět babičky přes cestu", bez potřeby a bez povelů nevyčnívat, ale v každém okamžiku jsou připraveni "zastavit revanš". Nikoli Porošenkovu pomstu a nikoli pomstu Rady, jsou připraveni zastavit pomstu "antimajdanu". "Antimajdan" je prostě oslaben a rozštěpen tak, že na ulicích nejsou potřebné gorily s automaty, nyní ho lze udržet na uzdě čistě politickými prostředky.

Buduje se systém, v němž moc a odpovědnost si dělí s fašisty ti, kteří jsou horší než fašisté, protože upevnili systém, umožnili odklonit pozornost rozhořčených mas na podlou postavu Porošenka, která byla odepsána do odpadu. Někdo to dělal vědomě, z kariérních důvodů, z podlosti a za peníze, někdo z hlouposti a naivity agitoval a agituje pro Zelenského zdarma, "z přesvědčení" (a zůstane tak se svým "přesvědčením" v marginální bídě), ale jako stařenka, která přinesla otýpku chrastí do ohně, na kterém upalovali Jana Husa, všichni přispěli k posílení režimu ukrajinské oligarchické republiky v její nejbrutálnější podobě. Přičemž "svatá prostota" dala klaunovi ve službách oligarchů neomezený mandát důvěry, který může být přehodnocen až v příštích volbách (pokud budou). A zatím ti, kteří jsou za Zelenským, budou oprávněně prohlašovat, že ti, kdo jsou proti nim, ať už to jsou vnější síly, či vnitřní, jsou proti ukrajinskému lidu, který poprvé ve své historii projevil nebývalou jednotu hlasováním pro Zelenského. Vzhledem k tomu, že ten doposud nezveřejnil svůj program, ukrajinští občané hlasovali v prezidentských volbách a připravují se hlasovat v těch parlamentních za vydání tandemu Kolomojský/Avakov (řídícího zemi pod krytím Zelenského) carte blanche na případné akce jménem lidu.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

43 komentářů :

 1. O té hloupé nule, zbytečně dlouhý článek, už jsem tu jednou psal, že Pjakin v jednom svém videu upozorňoval, že Kolomojského od roku 2015 nikdo neviděl na veřejnosti, takže kdo za Zelenáčem stojí, toť otázka. V dnešním novém videu Otázka-odpověď, také zajímavě hovoří o situaci na Ukrajině a na mnohé věci, potom lze nahlížet fundovaně. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uz zase yntelygenti rajtujou na Ukrajine , ta jim nedava spat , maji tam Problem s Demokracii, ktera uz nikde neexistuje. Coz takhle udelat neco prospesneho pro sebe a jine, ale to je pro zvatlaly asi nemozne..
   Jedna zruda tam vystridala jinou... Jak dulezite..

   Smazat
  2. U nás je to to samé,...jedná se o nástup demokrarického havlo-fašismu,...paradoxní na tom je,že jsou srále více v nepoměrné menšině za podpory soudů,sdělovacích,které to dokonce organizují,k nim se přidávají zbohatlíci,protože tuší,že je to jejich blížící se konec....takže zůstaňme doma a nekamuflujte to Ukrajinou !!!!,kde jejich historické prozření je pokrokovější,..jen lituji těch mladých,kteří ty rozvaliny budou muset dát dohromady,přičemž ve své slepotě a neumětelství tomu ještě napomáhají,vše je zničené včetně morálky,..společnost už vám vůbec nic neříká a hodnotu peněz a produktivní práce jste zcela zničili...proboha uvědomte si,že jsme vpluli do stovkové měny,co chcete dělat,uměle už to nejde !!!!!!!

   Smazat
  3. 0:36, dědku, Pjakin z Barnaulu na Altaji rozebírá kdeco na základě informací, které se k němu dostanou. Vzhledem na jeho možnosti to je skutečně obdivuhodné a má poměrně dobrou intuici, takže se vyplatí ho vyslechnout. Ale Iščenko je politolog s celým aparátem kolem sebe. Ukrajinu zažil na vlastní kůži (a doplatil na to), narodil se tam a zná je jako vlastní boty, osobně, od zhora až dolů. Už jako student byl vynikající a neustále na sobě pracoval. K pochopení situace a následnému alespoň přibližnému odhadu budoucnosti potřebujete širokou paletu poznatků, včetně těch všeobecných, protože svět je propojený a do dějů zasahují i vnější síly. Je hezké, že máte tušení, jenže tím se politici vedoucich zemí neřídí, musí mít jistotu.

   Smazat
  4. 0:36
   I takové už známé zprávy je třeba zveřejňovat. Oni to také tak dělají(tzv investigativci)
   Václav

   Smazat
  5. 9:46
   Víš, já jsem zde žil od roku 1951. A opravdu si nejsem jist, že rozumím všem v tomto státu. Dokonce i já jsem změnil názor na západ po barevném hadráku r. 1989. A byl jsem zapřísáhlý odpůrce komunistů.

   Smazat
  6. Tyhle detailne podrobne, az do dna vycerpaaavajici trpelivosti a pozornost kazdeho ctenare starostmi vsecko jine, nez obavy o osud vlastniho naroda a dokonce i viditelne prevysuji daleko a jiste i obavy o vlastni byti samotneho autora..Veci se musi probrat a vsechny uplne az do konce !!!Rozpatlat a Vyrajtovat ! Kazdej kamen prevratit, urcite se tam neco skryva na Odhaleni !!Plac, kvileni, zoufalstvi Ooo, Ukrajino, tak tohle jsi nam delat nemela, ze si lanarila spolcila se s fizly, ted dostanes ranu ,pecku do tela !!! Autor pobrekava nad ztratou milovane demokracie a snazi se pomoci. Cim delsi prace milionu slov tim vice pomoci a dobre zaplacene !!~Vydelavat na Ukrajine je zasluzne !!A nesmi proto brat koncu ! Taky ze , neberou..

   Smazat
  7. Ten článek není o hloupé nule, ale o tom, co nové "volby" přinesly Ukrajině, a kam se bude tento region ubírat, co ho čeká.
   Mik

   Smazat
 2. Horší jak fašisti? Tak teda nevím. 6 milionů za Stalina a potom anexe němců. Ta Ukrajina má smůlu na své mocipány. Ten pan Iščenko je vůl, není Ukrajinec a nezná historii

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přitlač Jando, po ránu jsi nějak zdechlej..

   Smazat
  2. 6:29 no, Jandu neznám ale znám historii. Ty asi nevíš o čem je řeč. SPD a spolek klubu přátel Kremlu má krátkou paměť. Co?

   Smazat
  3. 4:01, Iščenko JE Ukrajinec. Narodil se v Kyjevě, odsud musel 1.3.2014 utéct (podobně jako Janukovič, Poklonská a další) a dnes žije v Moskvě. Patří k nejlepším politologům a znalcům v této části světa. Říct o něm, že nezná historii a situaci na Ukrajině, je důkaz o vaší hluboké neorientovanosti. Já jeho analýzy sleduju už přez deset let, v posledních pěti letech mnohem intenzivněji.

   Smazat
  4. A ta co vy ji znáte, to je Historie Ivánovna, nebo Historie Rosenbergovna ??

   Smazat
  5. 9:34, určitě se nejmenuje Cocot Bouresh-McDonald, který je všem lhostejný, nanejvýš k smíchu.

   Smazat
  6. Myslím že jim to je fuk, u primitivních národů východní Evropy se jedná takřka o folklor. Pana Banderu si russácký trollové berou do svých smrdutých prolhaných tlam speciálně, protože byl proněmecký! Stejný vraždy páchající Bogus z Chmelna či kozák Zalizniak jim nevaděj, páč vraždili v zájmu Moskevskýho kaganátu ...

   Smazat
  7. 17:00- trochu mi vadí "primitivní národy východní Evropy". V kontextu si zachovávají národní identitu, kdežto "západní vyspělé" ji ztrácejí ve prospěch občanské společnosti, což řídí snad společný nepřítel, nebo se mýlím?

   Smazat
  8. PS.- z dnešních zpráv vím, že Němci již míří pod vedením paní Merkelové k "občanské společnosti", jak se asi budou v budoucnu jmenovat?

   Smazat
  9. 4:01 a 7:34, ty nejen že neznáš historii, ale ani nevíš o čem mluvíš.
   Mik

   Smazat
 3. 4:01 Vás nepřesvědčí ani to co přijde. Vy budete už zase kecat jiné blboviny.

  OdpovědětSmazat
 4. Další skvělá analýza Rostislava Iščenka psaná, jak je jeho zvykem, v cynickém duchu, důkladná, podrobná, se širokým záběrem s vynikající znalostí poměrů v ukrajinské společnosti, kterou tak důvěrně zná na základě dlouholetých osobních zkušeností. Díky za článek, v češtině se mi to čte rychleji než v originále.

  OdpovědětSmazat
 5. Dobrý článek ale ten konec je špatný žádný posun k normálnímu státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohl by některý čtenář krátce shrnout, o co v dlouhém článku jde? Rada?
   Děkuji

   Smazat
  2. Shrnutí: Je to v háji. Ubohá Ukrajina. Srdce nad Ukrajinou krvácí nejenom Putinovi.

   Smazat
 6. Iščenko asi netuší, že "lidový p-resident" je pouhá loutka Kolomojského a jeho klanového režimu. Zelenskyj již několikrát dokázal, že nemá ani na to se naučit svoji roli další loutky USA. Pjakin má pravdu, že současná Ukrajina je jen další stát USA, který je vzorem, jak dopadnou USA, pokud Trump definitivně nezvítězí nad tamní domácí psychopatickou elitou. Iščenko by se měl naučit KSB a DVTR a pak by své politologické nesmysly se styděl šířit. Článek je pouze plný povrchních a k podstatě vůbec neproninuvších osobních názorů Iščenka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zjevně jste ten článek důkladně pročetl a porozuměl, že? Jelikož Iščenko v něm asi desetkrát zopakoval, že Zelenskij je loutkou Kolomojského. To je hlavní téma článku.

   Smazat
  2. US pod vlivem Meeetoo už dospělo k odstranění hlavního otce zakladatele, Thomase Jeffersona.

   Pixovní čarodějnice mu mají za zlé, že údajně udělal dítě své černé služebné Sally Hemmingsové (neoficiální dějiny říkají, že těch dětí bylo 6, že Sally bral všude s sebou a se s ní o věcech radil a že si dal velkou námahu, aby status těch dětí legalizoval tak, aby se z nich na Jihu nestali zpátky otroci, po jeho smrti), která v právních poměrech té doby byla neosobou.
   Teď ještě přicházejí s doteď utajeným odposlechem MLK, z kterého vyplývá, že měl davy milenek.
   Pásek ale nikdo neslyšel, což jim nevadí, meeetooo mají vždycky pravdu.

   Smazat
  3. Pán neumí číst? Celý článek je o tom, že Zelenskij je loutka Kolomojského.

   Smazat
  4. No to je tedy, křováku sdělení.
   Bez tebe, Rosti Hedví.., teda pardon zbyňka zdeňka konečníka - jandy a starejch brambor a čtk bychom se to nikdy nedozvěděli.
   Zatimco s tim Jeffersonem je to, přectafsi fakt.

   Smazat
 7. Anonyme reagujícího na dědka, politolochové mohou mít celé aparáty těch, co ani netuší, čí chléb jí a píseň zpívá ten harmonikář na vagzalu. Netuší nic o ukrajinských klanech Kolomojského, Porošenka a Achmetova a o jejich "bohatých strýčcích", kteří tu jednoho, tu druhého zahrnují přízní a dolary, aby si pak vybírali jejich poslušnost a utevření všech zbylých pokladnic a spíží bez ohledu na obyčejné Ukrajince. Ti jsou již vesměs tak frustrovaní, že se chytají každé vějičky, kterou jim ten který Principál uplete v podobě "lidového p-residenta". O lidské vzájemnosti a činorodosti se jim už ani nezdá, tak jsou zpracovaní západní propagandou a vidinou snadného výdělku. Přitom západ čeká největší krize v dějinách lidstva, a to zcela bezprecedentně při vyčerpání téměř všech rezerv i primárních zdrojů. Ti Ukrajinci, co utekli do RF, mají slušnou naději na lepší život než ti, kteří se klaní západním bohům a sebeřízení nejsou schopni. Já své sebeřízení mám a konám poctivě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak jsem vám už napsal, tomu článku jste neporozuměl. Přesto diskutujete. Připadáte mi jako hodně zábavný respondent relace "Nikdo není dokonalý"

   https://youtu.be/OF07t7Bjy6s

   Smazat
 8. Co to je za komentáře? Většina jen zplozená chátrou, která ještě nic nedokázala. A zde je prostor, kde "excelují". Co sem za nápady přináší, kromě napadání se? Nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:06- vzhledem k tomu, že zde též komentujete neadresně, v čem jste jiný?

   Smazat
 9. Mezi fašouny patří i "Novinky". Fixlují s hlasováním, stále
  hlásí "máte špatnou adresu", místo mínusu nějaké pravičácké filcce naskočí plus nebo vůbec nic.

  OdpovědětSmazat
 10. Dnes jsem zaznamenal reklamu Sumtungu. Prý ná prínese svobodu. Víte, já si myslím, že svobodu nám nepřinese ani Samtung, ani US zabijájici a hovada která blokují provoz na našich už tak těžce zkoušené dálnici. Svobodu si můžeme přinest jen my. Dokud je čas vzepřeme se politické masáži a různym Feri, kteří selfíčkem demostrují napadení. Oč lepší je pan Jakl, který ač napaden se chová jako chlap a ne jako prodejná děvka. Buďme čechy a ne posery.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 11. Pro doplnění, Vážím si severní Koree, vážéím si Vietnamu a ale více si váží obyvatelům Kuby. Která dokázala vzdorovat USA jak po dobu spojenectvím s se SSSR, tak i po zradě po převradu v SSSR . Je to jediná země, která je dne asi jen s se Sererní Koreou být vyhlášena za suverení země.

  OdpovědětSmazat
 12. Masírují nás jak Babiš vládne Agroferu, Zamysleme se kdo vládne naší vládě a soudům. To je dle mého názoru naprosto důležitější.
  ,

  OdpovědětSmazat
 13. Článek je věnován Ukrajině, ale podobné svinstvo vládne i v naší rozkradené zemičce. České tady jsou jen dluhy a pár profláknutých firem jako např. Česká pošta. Divím se,proč tam ještě škodí dosavadní vládnoucí šéfové. Asi jsou to příbuzní ještě stále vlivných pohrobků ODS, flanďáků a socanů. To, co tady předvádí "demokratické" sdělovací prostředky pod taktovkou "jediné pravdivé" ČT je hnus, velebnosti.
  Jestli tady někdo rozděluje společnost, je současná špína jménem opozice, která nemá jinou starost, než okopávat kotníky, protože na nic jiného se nezmůže.
  Je zajímavé sledovat dění na Ukrajině, ale více starostí by se mělo věnovat tomu hnojišti, které nám tady vzniklo.

  OdpovědětSmazat
 14. Homosexualisti a lidskoprávníci NEPROJDOU, ve Velikém Rusku!

  Drazí soudruzi a soukmenovci!
  Z Velikého Ruska, země, kde zítra znamená již předevčírem, přišla další skvělá zpráva: Velkoruské bezpečnostní orgány rozdrtily další odporný pokus úpadkového Západu o propagaci evropských hodnot.
  A tak to má být: V naší rodné Západní Asii nemají evropské hodnoty co dělat!


  Proč v naší vlasti nejsou stejné NÁDHERNÉ zákony na potírání homosexualismu a neziskovek, jako jsou už dlouho ve Velikém Rusku?
  Inu proto, že Česko je pořád ještě okupováno silami NATO a EU, dvou agresivních paktů, které jsou na evropských hodnotách postaveny, jež evropské hodnoty budou hájit do poslední sekundy své nechutné existence.

  Proto se musíme od NATO a EU osvobodit co nejdříve, aby se k nám mohla vrátit nepřemožitelná Armáda Ruské federace, aby se naše vlast KONEČNĚ vrátila do Velikého Ruska.

  Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nrodil jsem se v kulacko delnicke rodine .Jiz od mladi jsem touzil byti v Hitlerjugend neb meli krasne satky okolo krku. Prohrali valku a ja jiz jako maly komunista jsem tleskal ruckami svymi tj dlanemi svymi malickmi.Ihned po zalozeni pionyra jsem se stal vedoucim skupiny Pavlika Morozova jakozto naseho vzoru neb on spravne pochopil ze tridni nepritel je i v rodine .Proto jsem udal svou babicku dedecka a otce za poslouchani skodlive stanice Svobodna Evropa kde sirili zlo Pepa z depa tj jozka Pejskar a dalsi zlocinci a skudci . Brzy to take pochopil i na slavny president Klement Gotwald jez s hrdinnou cti mu prislusejici zlikvidoval sionistickou vladu v cele se stranickym tajemnikem prvnim Salcmanem&spol .Byli popraveni s prikladnou rychlosti a ja zacal jezdit na mandelinku bramborovou kterou na nase lany shazovali imperialisticti stvaci v cele s USA. Hazeli na nas i hracky jez pry trhali detem ruce a nohy a ostatni koncetiny . Pozdeji kdyz jsem se zacal holiti jsem byl vybran na predsedu organisace Svazacke organizace. Se soudruzkami jsme zazivali krasne chvile ctenim basni se sovetskou tematkou v hasicarnach pomocnych hasicu a brzy jsme se orientovali kdo je je skudce a kdo to se stranou mysli vazne v CCCP. Po Chruscovovi to byl Breznev a pozdeji kolaborant plesatec Gorba se znamenim Kainovym na jeho plesi. V te dobe jiz jakozto komunista v Pragovce kde jsem jezdil s jesterkou a vyvazel spony jsem se vyporadal jako soudruh prikladne se situaci a nabadal stranickou organisaci k akci jez se take vykonala. V te dobe jsme jiz verili s Husakovi pozdeji s Havlovi jez vsak jiz nebyl nazyvan soudruhem neb nezrizene chlastal a byl napul teplejTake jsem slozil spoustu oslavnych basni na kombajnysty a rolniky delniky a soudrusky z nemocnic kde pracovali za malou mzdu avsak poctive,stranicky
   V pozdejsi dobe nynejsi jsem spravne pochopil trend sexualni spolecnosti jez je i dle meho nazoru spravna a zdrava jak spravne podotkl s vicepresident s . Biden .Z tohoto duvodu jsem zjistil ze jsem zcela zteplal a obracim se nyni na lekare o zakrok v premene na zenu ,sice starsi ale neni pozde nikdy .Vzdyt i slavni z Hoolywodou si nechali pridelat prsa a odejmout ptaka.Poridil jsem si jiz spoustu satu a sukni v SA(armada spasy)a strevicu na vysolem kramfleku Jiz se snazim chodit dustojne v tom je mi vzorem s Pellosi jez v 80ti cupita a skotaci jako patnecka ,jako ja Zdravi vas vsechny vas dopisovaatel a vzdelanec hh
   Nas drahy s Biden se nezucastnil nasich srazu nasi strany v Californii lihni to homosexualu ale kdesi v centru juesej opet se snazil blize se seznamit se cleny LGBTQ jez jiz davno miluje a s Onanistou Onanou jim umoznil verejne vystupovani .Nekteri z toho maji dodnes potize s otvorem v zadni casti tela   nesmim se podepisovat alebrz Venca nema rad transexualy .

   Smazat
  2. http://zemavek.sk/joe-biden-zidovski-lidri-pomohli-k-uspechu-homosexualnych-manzelstiev/

   Smazat
 15. Bratrská internacionální pomoc zachránila tvou ubohou existenci. Jinak by jsi byl asi nejlepší trockista.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 16. Jo barevně bys mněl zvýraznit sebe Blče.

  OdpovědětSmazat
 17. 7:34
  Jak tak vidím, ty neznáš vůbec nic. Ale posloucháš zprávy TV a propagandy ČR. TAK vzhůru do propasti EU.
  která nás navzory takovým názorům jako máš ty naprosto ožebračila.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.