Reklama

čtvrtek 20. června 2019

Janda odborně selhal, ale úspěšně vklouzl

Martin Koller 20. 6. 2019
Nedávno mne známí upozornili na článek Jakuba Jandy z 31. 5. 2019, který mezi odborníky vzbuzuje nemalé obveselení. Jedná se o vzorovou ukázku diletantizace a ideologizace české státní správy a porušení známého rčení o ševci který se má držet svého kopyta. V případě Jandy pravděpodobně spíš zadku. O to zábavněji a ilustrativněji působí nadšené hodnocení článku řadou čtenářů. Článek je uveden následujícími větami. „Selhali jsme. Armáda USA musí projet. Až bude válka na východě, nelze čekat na noc.“ Svazák Dušan Jasánek by nad tímto výronem aktivistického moudra zavyl nadšením. Janda v článku rozebírá katastrofální situaci z hlediska nekonečných oprav naší dálnice D1 a vnímá ji téměř jako zradu na americké armádě. Evidentně se chce angažovaně zavděčit velkému spojenci, jako aktivní svazák v padesátých letech. Současní eurosvazáci evidentně nejsou nic nového, jen mírně pozměnili rétoriku a klaní se Bruselu a Berlínu místo Moskvě. Ale co se týká aktivity v podlézání, agresivní pitomosti a totalitářství, moc se neliší. Nepochybuji, že Janda je schopen a ochoten fyzicky i morálně vniknout hluboko mezi půlky komukoli. Nicméně z hlediska konvojů je realita zcela jiná a Janda by se neměl míchat do věcí, kterým evidentně nerozumí, natož se o nich rozepisovat, a ještě ohlupovat ostatní občany.

Jestli něco selhává, tak je to zákon, což je v prohnilé EU ovládané vydíratelnými potomky nacistických kolaborantů a přehlídkou morálních nul již zcela běžné. To vše počínaje ilegální afroislámskou migrací, až po selhání morálky a zásad civilizovaného chování, jako základu evropské křesťanské civilizace. A to jsou ty evropské hodnoty v praxi. Dokladem jsou nejen nekonečné stavební projekty, které slouží jako penězovody mezi politiky, stavaři a politiky. Kupodivu kvůli nim se statisícové demonstrace nekonají, přestože podle odborníků jsou všechny stavební obecní i státní projekty a zakázky předraženy o 50 % až 300 %. Nejsem zastáncem, natož sympatizantem Babiše, ani jeho čapího hnízda, ale ve srovnání se zlodějinami na stavbách je to směšná a přehlédnutelná marginálie. Když je nelze přímo výrazně předražit, protahují se práce na rozkopaných ulicích, silnicích a dálnicích do nekonečna a občané mohou jen bezmocně zuřit. A ročně v nich mizí desítky miliard. Podobným produktem EU je celá solární řepková a větrníková ekozlodějina. To však Jandovi nevadí, protože nemístnou kritikou by mohl naštvat ty, kteří udělali z pornoherce státního úředníka, což je samo o sobě dokladem rozvratu státní správy. Proto se drží ideově schválených témat, jako kritika ruské agresivity a oslava našich ochránců. Mimochodem, peníze mizející v podobných demokratických projektech chybí z hlediska kdečeho, včetně obrany a bezpečnosti, která by se bez Jandy, aspoň podle jeho názoru, evidentně zhroutila a nad pražským hradem by asi bez tohoto hrdiny bez bázně, cti a morálky, zavlál místo rudých trenek rudý prapor.

Mýty a fakta

Pravděpodobně nemá smysl stále opakovat do ucpaných uší a nemyslících hlav, že Rusko nemá zájem na válce proti evropským zemím, ale naopak na obchodu s nimi. Co by válkou získalo? Co je v pobaltských republičkách, nebo v Polsku, co Rusko nemá? Stejně pravděpodobně nemá smysl opakovat, že Rusko má téměř dvacetkrát nižší vojenský rozpočet než státy NATO a EU dohromady a již potřetí na rozdíl od nich vojenský rozpočet snížilo. K tomu výrazně slabší armádu. Zato rozvíjí průmysl, zemědělství a úspěšně i populační politiku. Stejně tak, nemá smysl rozebírat naše členství v NATO. Je faktem na základě rozhodnutí politiků zvolených v demokratických volbách českými voliči.

Nicméně je vhodné se podívat na Jandou oslavované konvoje, které nás mají spasit před agresí z východu, tedy asi ruskou, i když reálně neexistuje. Naprostá většina amerických základen v Německu leží na jih od Ašského výběžku. Konkrétně Vilseck, odkud vyráží většina konvojů, leží od něj mírně na jih. Pokud americká armáda směřuje do Polska, logicky by měla využít kvalitních německých dálnic a napojit se na síť nově vybudovaných dálnic v Polsku. Pokud dojde ke střetu s Ruskem, bude to s nadpoloviční pravděpodobností v oblasti Kaliningradu, případně v Pobaltí. Pokud bychom přijali ideologickou a propagandistickou konstrukci o ruské agresi, je z hlediska rozvíjení pozemního útoku na západ geograficky nejvhodnější prostorem Polsko s jeho rovinami. Tudy vedlo Německo opakovaně útoky na Polsko, Rusko a SSSR a tudy byli ve druhé světové válce nacisté hnáni zpět do své třetí říše. Mimochodem, Polsko nemá s Ruskem hranici s výjimkou ruské enklávy v Kaliningradu, která dále hraničí s Běloruskem a Litvou. Proto neexistuje ani pozemní spojení Polska s Pobaltím, které by mohlo být otevřeno pouze útokem NATO na prostor Kaliningradu.

Pokud by američtí vojáci jeli na jih do Rumunska, je situace podobná. Logicky by měli využít kvalitní dálnice v Rakousku, nikoli české věčně rozkopané jakodálnice. Rakousko je sice oficiálně neutrální, nicméně jeho neutralita je tenká jako papír, tenčí už je pouze v případě Švédska. Americké velení by si mohlo povolení k cestě na cvičení přes Rakousko vyžádat. Navíc, pokud by došlo k válce a nebylo by možné použít komunikace v Německu a naší republice, co by NATO dělalo? Čekalo na opravy, nebo vyrazilo přes Rakousko? Tomu snad nevěří ani Janda. Přes naši republiku je to však pohodlnější a levnější. Kromě toho, cesta z Německa do Rumunska po komunikaci je tak dlouhá, že celé řeči o potřebě rychlosti vyznívají jako vtip. Podstatně blíž jsou americké základny v Kosovu a Itálii, odkud lze část transportu realizovat po moři. Navíc se ukazuje, že americká armáda má problémy s kvalitou údržby techniky a náhradními díly, protože několik stovek kilometrů po dálnici stačí k tomu, aby vozidla, která mají odstrašit krvežíznivého nepřítele, odpadala na základě poruch. Jak by to vypadalo v terénu a na bojišti?

Podíváme-li se tedy na trasy amerických konvojů, v případě Polska i Rumunska jedou jaksi obloukem a zajíždějí si. Zde se nelze zbavit dojmu, že nejde o přípravu na bojovou situaci, ale propagandistickou jízdu. Dokladem je i opakované, trapně ubožácké podlézání a oslavování amerických vojenských konvojů ze strany mnohých českých politiků a médií, jaké jsme nezažili ani před listopadem 1989. Ostatně při jedné z mých návštěv knihovny amerického zastupitelského úřadu v devadesátých letech se jeden z tamních pracovníků podivoval nad ubohou a levnou podlézavostí a nedostatkem sebeúcty českých politiků. Za téměř třicet let si Američané na českou morální úroveň, jejímž špičkovým reprezentantem je aktuálně Janda, evidentně zvykli a berou ji jako český standard. Nedovedu si představit obdobnou situaci ani v Německu. Kdyby tam měli oslavovat každý americký konvoj, nedělali by nic jiného.

Musí americká armáda projet?

Samozvaný vojenský a bezpečnostní expert Janda ve svých orgastických výkřicích ve prospěch konvojů přehlédl několik faktů. Především, žádná válka nezačíná najednou. Vždy se připravuje, což se nikdy nepodaří zcela utajit. Na opatření, včetně přesouvání vojsk je času dost. Představa, že Putin se jednoho rána probudí, špatně mu půjdou větry, a tak zavelí ruské armádě k okamžitému útoku směrem na západ, může vzniknout pouze v hlavách odborníků, jako je Janda. Naopak jednou z osvědčených cest k zahájení agrese jsou soustřeďování vojsk a cvičení u hranic cílové země, které mají testovat a narušovat její obranyschopnost a připravit podmínky k nenadálému útoku. Nedávno byl takto testován systém ruské protivzdušné obrany v prostoru Kaliningradu přeletem amerického bezpilotního letounu Global Hawk z Polska za podpory amerického a švédského(!) letounu elektronického boje.

Před teoretickým útokem Ruska nás určitě nezachrání pár stovek plechovek na kolečkách, které by dorazily na bojiště po několika dnech s vyčerpanými řidiči a v neúplných počtech. Nicméně dopravní expert Janda se octl v bezuzdné propagandistické říji zcela mimo realitu. Především, v případě války by policie a vojenská policie do hodiny nemilosrdně vyhnala všechna civilní vozidla z dálnice, případně by je technickými prostředky shodila mimo komunikace, která by poté byla prázdná. Americký, či jiný konvoj by mohl uhánět v obou vozovkách a ve všech pruzích jedním směrem. Vzpurní řidiči navyklí na evropskou demokracii a nedodržování zákonů by mohli dopadnout špatně, možná i hůře. V případě povykování o svých právech a kladení odporu by mohli dostat odpověď pěstí, pažbou, nebo pendrekem, případně dávku ze služební zbraně. Taková je válka. Viděl jsem to v Kuvajtu. Vedle komunikace vyhořelé vraky aut s mrtvolami řidičů, kteří se chtěli cpát do konvoje, ve spojenecké zemi, desítky kilometrů od hranic Iráku, kde se bojovalo.

Nicméně, mimo zoufale mizerné dálniční sítě nelze přehlédnout několik faktorů, kvůli nimž americká armáda nemusí projet. V případě války protivník logicky udeří na letiště a komunikace pomocí různých prostředků shora. Jedním z hlavních cílů budou mosty a křižovatky. Dalším budou logicky centrální zásoby pohonných hmot. Výsledkem bude zpomalení, případně i delší, či kratší zastavení jakékoli dopravy. V první řadě se zhroutí zásobování a poté průmysl, protože lidé se nedostanou do práce. O přebujelé služby moc už zájmu nebude. Takže absolutní chaos i bez použití jaderných zbraní. V případě jejich použití navíc konečná z hlediska komunikační a výpočetní techniky a systémů řízení čehokoli od bank, po vodní čerpadla a elektřinu z důvodu elektromagnetického impulzu. V případě dobře provedených útoků proti komunikacím, nebude možné konvoje dočasně ani odklonit. Takže nějaké Jandovy spěchy při jízdách na velkou vzdálenost jsou v případě reálné válečné situace k smíchu. Ostatně v armádě se čeká, aby se spěchalo, a spěchá, aby se čekalo, jak zní staré vojenské pořekadlo.

Dalším problémem jsou města, kde se nalézají nejen mosty, nadjezdy, tunely a podobné konstrukce, ale k zatarasení stačí zásah, nebo pyrotechnicky připravená destrukce budov v blízkosti komunikace. Panelák tvořený železobetonovou konstrukcí by se z komunikace odstraňoval s obrovskými problémy a maximálním nasazením několik dnů. Z hlediska mostů samozřejmě nelze přehlédnout řeky, které tečou v Evropě obvykle ve směru jih-sever, nebo opačně. Tvoří tudíž přirozenou překážku v pohybu ve směru západ-východ a naopak. Naprostá většina soudobé vojenské techniky neplave. Dokonce ani typy, které původně plavaly, protože dostaly navíc zesílenou balistickou ochranu, těžší výzbroj atp.

Téměř komicky působí Jandovy úvahy o jízdě v noci, na niž nelze čekat. Naopak, armády, pokud možno využívají noc, protože tma, bez ohledu na všemožné noktovizory pomáhá krýt přesuny. Ruský, či jiný průzkum bude mít určitě jednodušší úlohu v pozorování a počítání amerických vozidel ve dne, než v noci. Totéž platí i z hlediska útoku. Stačí v soutěsce kolem dálnice zasáhnout první a poslední vozidlo. Můžeme si připomenout Afghánistán a Čečensko. A nějaké ty průjezdy mezi kopci se na naší dálnici taky najdou, o možnosti odpálení nějaké zeminy z nich a zatarasení komunikace nemluvě. A přesto se konvoje prohánějí po nekvalitních českých komunikacích, po vysokých mostech a českými horami, místo rovin v Polsku a kvalitních dálnic v Rakousku. Možná Rakušani nechtějí na svých komunikacích konvoje, které vytvářejí bezpečnostní rizika. Navíc rakouské vycházejí dráže. Proto se i v míru většina přetížených kamionů táhne z jihu do Německa přes naše území, bez ohledu na naše řidiče a životní prostředí. A nikomu to nevadí, určitě ne zadarmo.

Z výše uvedeného vyplývá, že americké konvoje jsou především propagandistickou záležitostí, nikoli jakýmsi bojovým výcvikem. Můžeme mluvit o zbytečné hrubé nezodpovědnosti a riskování bezpečností našich řidičů. Naštěstí zatím nejsou mrtví. Kdyby jim šlo skutečně o přepravu techniky, realizovali by ji vlaky. Naše armáda měla kdysi vlečkový úřad, možná ještě nějaké zbytky má, kde se zajišťovaly takzvané instradované transporty.

Ostatně, pokud jde Jakubu Jandovi o nápravu problému, nikoli pouze o zviditelňování se jako krále aktivistických podlézavců, lze mu doporučit reálné řešení. Může založit spolek přátel amerických konvojů. Jen preferenčních hlasů dostal k článku přes dva tisíce. Z nich může sestavit tým aktivistů a o víkendech vyrazit na brigádu a přiložit ruku k dílu při opravě D1. Jako pracáky si mohou vzít růžová tanga s nápisem Evropské hodnoty. Bohužel se obávám, že aktivista Janda by si při prvním uchopení krumpáče vyrazil zuby, stejně jako kdysi jemu podobný Dušan Jasánek. Už fakt, že česká státní správa zaměstnává něco takového a americké úřady ho údajně berou jako partnera, vzbuzuje vážné obavy nejen morálního, ale především bezpečnostního charakteru. Aneb: „Pověz mi, kdo je tvůj kamarád, a já ti povím, kdo jsi.“ Možná je už taky členem Aspen Institutu Allbrightové a Bakaly, jako Hamáček, Pavel, Charanzová a další. To jsme to za třicet let dopracovali.

37 komentářů :

 1. Jo jo řiťolez první kategorie ten idiot janda. Žádné konvoje jezdit nebudou bude to válka raket. Jak správně pochopila RF.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Janda, Janda... jo to je ten z ministerstva vnitra z výboru pro neamerickou činnost?

   Smazat
 2. Jděte do předčasných voleb, pane Babiši, je čas:

  http://svobodnenoviny.eu/jdete-do-predcasnych-voleb-pane-babisi-je-cas/

  OdpovědětSmazat
 3. Odpovědi
  1. Z pana Kollera je mi vždy smutno, protože pamatuji, jako voják, dobu, kdy jsme měli armádu, dokonce vyzbrojenou. Z vojny šli do civilu chlapi a ne buzny, jako je to v případě dnešních studentů na humanitních oborech co nepotřebují matematiku. Prý jsme byli okupováni a já jsem osobně nepotkal Ruskou kolonu. Žijeme teď ve vazalském havlistánu a ztopořený Janda nám chce poroučet. Je to na blití. Jak můžou být, dnešní mladí, hrdí na svou zem, když je to kocourkov.

   Smazat
  2. Já autorovi jedničku nedám, protože EU hanobit má právo ten, kdo je lepší. Nezlobte se my jsme horší. Stejnou EU sdílí Polsko a staví dálnice o 106 a Maďarsko, které se nezbavilo vlastní suverenity atd EU má mnoho hříchů, ale my jich máme víc a k tomu co můžeme na EU svedeme. Jen se podívejte, co jsou naší pejsánkové ochotni udělat za piškotek. Konvoji se nedivím, je odměnou pro pejsánky a nato rukavice hozená Putinovi. Tak to mezi velmocemi chodí a my jsme jen náhodou ve hře. Díky janďáčkům nás logicky pokládají za pitomce.

   Smazat
  3. Vážený 14:46, co to je za měřítka? Km dálnic? "mnoho hříchů"?
   Máme právo a povinnost kritizovat EU a na základě téhle kritiky musíme rychle z EU pryč!!!

   Smazat
  4. 14:46 - jestli někdo poreferoval Putinovi o úspěchu konvoje v ČR, tak hodinu nemohl zastavit smích. 23:03 - máte naprostou pravdu.

   Smazat
 4. Prosím vás, kdo je ten Janda? Proč se s ním tak zabýváte? Opravdu je tak důležitý? Jeho důležitost není dána jeho problémy, ale tím, že se jimi někdo zabývá. Tož jeho odpůrci ho neustále zviditelňují. On je vcelku prdlačka jako tady Starosta, nebo radosta, nebo co je to za blba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to takový, chtěl jsem napsat člověk, ale nehodí se to k jeho popisu. Takový, co jezdí, za naše peníze po světě a pomlouvá a vykresluje naší zem, svým zvrhlým pohledem pornoherce.

   Smazat
 5. Snad se dočkám doby, že pan Koller bude ministr vnitra, nebo alespoň ředitel ČT.

  OdpovědětSmazat
 6. Ono to s tou amerikou není moc růžové,Německo a celá EU také nic moc.
  Dramatický moment: Američtí bombardéři zachycení Rusy nad Černým mořem - Rumunsko (VIDEO).
  https://beforeitsnews.com/v3/war-and-conflict/2019/2471615.html
  Celostátní nárůst v „Smrtích zoufalství“: Američané spáchají sebevraždu v rekordních číslech.
  https://beforeitsnews.com/v3/survival/2019/2734295.html

  OdpovědětSmazat
 7. Technická: Ona technika NATO někdy i plave.Například poské plavidlo nabralo vodu, když narazilo na litevské mělčiny...Je jich tam asi hodně a jsou stejně zrádné jako Ťokův průsmyk.Nebezpečí číhá fšude...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 8. Pane Martine Kollere, jak jste uvedl, perverzní Jakub Janda je skutečně, samozvaný nebezpečný blb, "naštěstí" jen v udávání svých spoluobčanů, díky ministrům vnitra Chovancovi, Hamáčkovi a Petříčkovi (ČSSD), to jsou jeho spřízněné oranžové prdele! Čekající na nákop? Co se týče jeho meziplanetárního megavlivu je na bodu nula! Jde o bezvýznamného ubožáka, kde si snad již všichni zapamatovali, spíše jeho řitní otvor a až poté řitní ksicht. Za velikou louží, jim nestojí ani za vyjádření k jeho samozvanému "vlivu", především nám dělá velkou ostudu, jen to jeho udávání je napováženou!!!

  °°°°°°°°°°

  hroprague@state.gov

  Vážený pane velvyslanče, tento skutek bude od USA, zřejmě nejapný žert nebo od J. Jandy (Evropsé Hodnoty) provokace a drzost viz odkaz dole ↓↓↓?! → Jakub Janda žaloval v americkém Kongresu. Svět se má na Zemanovi učit, jak poznat vlastizrádce???
  15.06.2019 19:52
  Ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda se na sociální síti Facebook chlubil svou návštěvou amerického Kongresu, kde představovali studii o tom, jak efektivně chránit před vlivem a vměšováním Ruské federace. Při té příležitosti prezidenta Miloše Zemana zmínil jako ruskou loutku a vlastizrádce.

  Přílohy:

  https://pornfile.cz/hledej?q=Evropské+Hodnoty%2C+ředitel+Jakub+JANDA+%26+Franta+VRÁBELA+%26+Fake+NEWS+%2C+alias+gay+porno+Patrik+JAKL%2C+most+mezi+Ladislavem+Jaklem+(RRTV)+a+Jandou+(EH+-GP).mkv.mp4


  https://pornfile.cz/!48odQHRq5WhF/evropske-hodnoty-reprezentuje-tento-reditel-deviant-j-j-mkv-avi-mp4

  S pozdravem

  Ramón

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měl si to rovnou rozdat s tou šéfovou kongresu, tou agresivní fosílií Nancy Pelosiovou, takový, jako on se mezi jejich sluhy náramně hodí, stejně, jako se hodil svého času Venca Flaška, nebo Šáša Vondra...

   Smazat
 9. Vzkaz pro strážce Evropských hovnot:
  Ševče drž se svého kopyta.Pornobuku drž se svého koryta.
  Hlavně se vrtej v bruselské potažmo americké řiti jenom tyčí.
  Hnědka je totiž lepkavá!
  A ten kdo má oči a uši zalepené čokoládou...nó...jako anállytik nic moc
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 10. Až budou z východu ustupovat, tak se nám buď vyhnou, nebo se zde zaseknou, budou dostiženi a zničeni !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až budou z Východu ustupovat ? To asi těžko . Na cestu směr Východ obdrží pouze jednosměrnou jízdenku . Pokud es budou vracet tak pouze v rakvích .Škoda jich nebude .

   Smazat
 11. Přeji dobrý den,

  nikdy jsem jakéhosi Jandu neviděl a neslyšel. Gay porno filmy nesleduji a v jaké funkci státního úředníka údajně pracuje nevím. Takže nejsem schopen vyjadřovat se k němu jako k osobnosti.Myslím si ale, že když srovnáme tuto bývalou pornohvězdu a proti němu postavíme totálního blba, který aspoň podle jména pochází z mého rodného kraje, tak je na tom ten bývalý posunovač exkrementů ještě dobře. Ano, mám na mysli toho profesionálného aktivistu, který dokáže protestovat proti kdečemu a kdekoliv, hlavně v Praze, který pobíhá tu v obepnutém triku s nápisem "Putler", tu zahalen v Tibetskou vlajku obhajuje něco, o čem dle mého názoru nemá ani zdání, ani tušení. Tomasz Peszyński, to je teda třída, která ve svém oboru nemá konkurenci. Hlupák už od pohledu a když ještě otevře tu svou hubu a natěšenému reportérovi z jejich České telževize vykládá svá moudra, tak se doslova válím smíchem. Tož nechte Jandu Jandou. František

  OdpovědětSmazat
 12. Dnes jsem shlédl na webu, celou PŘÍMOU LINKU s Putinem v trvání přes 4 hod. video tiskovka se spoluobčany v přímém přenosu, trpělivě bez CENZŮRY! Dotazy všeho druhu od spoda až k odpovědným na video "koberečku", ti mají z něho lufta! A tak je to správně, hned jsem si představil v jeho roli ty naše všehoschopné, parlamentární POŠUKY. Nepředstavitelné, nemožné! Poté jsem si poslechl poloKubánku Tvarůžkovou na ČT24, jak tento čtyř hodinový akt, shrnula do půl minuty VINEN?

  Honolulu má pravdu, on se vyjádřil k Trumpovi příznivě, že je tlačen vedlejšími zájmy, jak demokraty, tak republikány z establishmentu k provokacím proti Rusku, Číně a navíc budou mít brzy volby, jsou údajně domluveni pokud volby dopadnou pro Trumpa příznivě, nyní to nejde, byl by Trump v USA zase "ruským" agentem.

  Přímá konfrontace s Ruskem dle něho není na pořadu dne, ale "člověk chceli žít v míru, musí být připraven na válku v každou vteřinu!". Konfrontace s Iránem hrdým, tvrdým národem by byla katastrofická, věří ve sklidnění a obává se "vojenských" provokací namířených proti Iránu!

  Ramón

  Ps. "Jo a pozdravuje nicka Honolulu, amerického Nostradama".

  OdpovědětSmazat
 13. sedm let se táhnoucí oprava D1, není ve skutečnosti žádnou opravou, jenom ji to vzdáleně připomíná. Ve skutečnosti je to kolosální sabotážní akce KGB, čínských Triád a agentů tajných služem KLDR s podpůrnou partizánskou brigádou Mongolské lidové republiky.
  Cílem je znemožnit spojeneckým jednotkám postup na Východ. Poslední test US Army dokazuje, že se diverzní ace dokonale zdařila a bariera D1 je účiným protinankovým zátarasem ve směru na Moskvu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. URČENO: Triliónu chvilek! A v ČT reálnému komunismu. Posranci dokažte svoji odvahu tímto skutkem!

   Zeman u Soukupa: Zákon nařizující platit koncesionářské poplatky zrušit. A demonstrace? Nečas taky nerezignoval před 150 tisíci protestujícími.

   Nový týden přinesl i nový díl pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov, který byl tentokrát kvůli čtvrteční návštěvě slovenské prezidentky Zuzany Čaputové předtáčen již ve středu. Moderátor Jaromír Soukup si připravil řadu...

   20.06.2019 22:40 ↓ Celý článek

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-u-Soukupa-Zakon-narizujici-platit-koncesionarske-poplatky-zrusit-A-demonstrace-Necas-taky-nerezignoval-pred-150-tisici-protestujicimi-586228


   Ramón

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 18:51 Pomóc! :-) :-) :-)

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. Janda byl nasazen jako test české veřejnosti.Testují co všechno si necháme líbit.A vypadá to že absolutně všechno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dolly Buster for president?

   Smazat
  2. To máte recht,že o nic jiného nejde, ovšem to je jenom nošení dříví do lesa, nebo sov do Atén. My jako Češi jsme už tak blbí, že si necháme líbit ale úplně všechno. Takže ty prachy za ten údajný test, to jsou prachy vyhozený do kanálu. Hej hou

   Smazat
 16. Těm zastydlým rusofobům, ale i všem ostatním, doporučuji dnešní článek na www.reformy.cz, Proč jsou S-400 pro americký zbrojní průmysl ještě daleko děsivější hrozbou než by vás vůbec napadlo. Upozorňuji pro úplnost, že ten název článku vůbec nic nepřehání a že Rusové už mají novější verzi S-500 a že Putin teď někde řekl. Snižujeme výdaje na zbrojení, což je pravda, a jsme ve vývoji zbraní dva kroky před konkurencí. Jenom bych si přisadil, když on říká dva kroky, tak to budou kroky nejmíň tři. Takže po přečtení článku, může být každý v obraze o tom jaká je situace a jak se to bude asi dále vyvíjet ať už si Trampík žvaní co chce. Hej hou rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Důvod k radosti je sic pěkný, jak jsem jej dnes sledoval Putina, tvrdě hájí ZÁJMY svých občanů Rusů, Trump zase hají ZÁJMY svých občanů Američanů! EU hájí CHTÍČ ♦muslimů♦, kdo hájí zájmy naší země, kompletně bezpáteřní HEMAFROIDNÍ alpinisté !

   Zdraví Ramón

   Smazat
  2. Každý hájí co chce, nebo může hájit, ve finále ovšem rozhodují jiné věci. Když se po válce chtěl Vatikán zúčastnit jednání velmocí , tak Stalin řekl "a kolik má papež divizí?" a bylo vymalováno. Hej hou rudý dědeček

   Smazat
 17. Janda odborně neselhal, nikdo od něj žádnou odbornost neočekával.

  OdpovědětSmazat
 18. Ano, Janda není ani komunista ani putinista, ani spolupracovník StB či KGB/FSB = v naší Západní Asii je tudíž úplná nula!

  Je to tak a a ne jinak, drazí soudruzi a soukmenovci: U nás v Západní Asii, čili v Česku a Rusku, si lepšolidi typu Jandy, Havla, Schwarzenberga, Vondry atd. doslova ANI NEŠKRTNOU.
  Za naší vlády, samozřejmě.

  Ano, u nás v Česku a Rusku musíme být členy některé z leninsko-putinských stran (Jednotné Rusko, ANO, KSČM …), musíme být spolupracovníky nebo příslušníky StB nebo ještě lépe KGB/FSB, abychom mohli dosáhnout úspěchu ve Straně a společnosti.

  Ovšem Janda se vůbec netají svou zrůdnou příchylností k Evropě a evropským hodnotám – proto jím pohrdáme jako Havlem, Halíkem, Mašíny, Palachem a jinými podobnými.

  Co tedy zbývá Jandovi, v současné éře babišismu, čili v éře RADOSTNÉHO návratu naší vlasti a naší společnosti do Velkého Ruska?
  Jedině cenzura: Ano, jak řada zdejších kovaných soudruhů a soukmenovců tvrdí, tak právě Janda je oním cenzorem, jenž zde maže příspěvky.
  A to je HNUS, ty hovado cenzorské, smradlavé!

  Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POČTVRTÉ, neboť ten původní (z 20. června 12:25) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 19. Tak jako byl dříve nejvyšší formou vzdělávání pracujících VUML, tak je nyní třeba lidi povznášet na vyšší úroveň politické kultury pomocí vzdělávací organizace nazvané typicky českým názvem Think-tank, na jejímž financování se podílí různé cizí mocnosti, které tak zajišťují propagaci svých zájmů v zahraničí.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.