Reklama

sobota 15. června 2019

Lidstvo je nepoučitelné. Zapomíná na dějiny


Ivo Rušák
15. 6. 2019
Nedávno mi po netu přišel text s názvem „Lidstvo je nepoučitelné. Zapomíná na dějiny – kdo zradil Čechy…“. Nebudu se zabývat obsahem, koluje to už delší dobu, takže většinou víte, o čem se tam píše. Jenže jak pár myšlenek z jeho obsahu, tak zejména sám nadpis jaksi zapadnul do toku myšlenek, jež se mi honí hlavou asi tak od loňského roku, zejména pak od vydání článku uvedeného níže ve druhém pořadí. A ozub zapadnul do ozubu a kolečka stroje na vyvozování závěrů se roztáčejí dál a dál. Jeden z řady možných závěrů vám tedy předkládám. 


Zda je to hloupost, či reálná alternativa, nechávám na posouzení každého laskavého čtenáře. Ostatně, pod článkem se nejspíš rozvine nějaká diskuse, která nás snad posune blíže k realitě. Snad. A nebo taky dál od ní… Kdoví…


V tom uváděném článku se mluví o jednom uchvatitelském evropském státu a jeho nejznámějším představiteli, který měl realizovat totální vyčištění východních teritorií od původních obyvatel, aby pak teritoria mohla být osídlena rasou vyvolenou. Dnes ale jednak nelze Evropu uchvátit individuálně, jediným státem, na to žádný z nich nemá dost vlastních sil; v tom se onen stát od té doby poučil. Navíc Evropě vládnou prostřednictvím EU nadnárodní zájmové skupiny, které nejsou omezené na jediný, byť sebevětší stát, které nejsou omezené hranicemi národních států. Nicméně nejvýznamnější korporace z těchto zájmových skupin v těch největších státech mají sídla a také tyto regionální mocnosti využívají jako prostředky k realizaci svých cílů. A to podobně jako globální zájmové skupiny používají k realizaci svých cílů USA.


Snad právě z těchto důvodů došlo již počátkem 90. let k trojdohodě o možném budoucím rozdělení Evropy na vlivové sféry těchto stávajících či potenciálních regionálních mocností. Tato dohoda sice zdánlivě připomíná dělení sfér vlivu v Evropě, jak se na něm dohodli představitelé 3 mocností v Jaltě. Nicméně účastníky této nové dohody nebyla Británie, SSSR a USA, ale Francie, Německo a Polsko. Základní informace viz Wikipedie, Výmarský trojúhelník wikipedia:Tři stávající či potenciální regionální mocnosti, které r. 1991 uzavřely dohodu o spolupráci ve Výmaru. Tento „trojspolek“ se zmiňuje jako „Výmarský trojúhelník“ (Wikimedia Commons).


Tento projekt pak ovšem zjevně na čas „usnul“, ale dnes situace v Evropě jeví známky jeho oživení. Politikové, a tedy mainstreamová média, o tom však zcela mlčí. A jak známo, co není v TV, to „neexistuje“. To ovšem vůbec neznamená, že takový jev, který „neexistuje“ ve virtuálním světě mediálním, neexistuje ani ve světě reálném!!!


A tak loni v dubnu vyšel tento článek v internetovém časopisu Armádní noviny (to je odborný časopis referující o dění v AČR, v armádách jiných států, o trendech ve vývoji zbraní, vyzbrojování, o velkých zbrojních obchodech, o souvisejících vojenskopolitických událostech atp.):


Možné (nebo již existující?) sféry vlivu účastníků trojdohody známé pod pojmem

výmarský trojúhelník (Armádní noviny).armadninoviny-unii3f.html

V článku je zejména důležitý 2. obrázek (viz výše), který znázorňuje, které státy mají spadat do které „sféry vlivu“ tří evropských lokálních mocností. My máme připadnout do sféry německé. Nicméně to by znamenalo rozbití V4, která je ale politicky velmi jednotná a spolupracuje i ekonomicky a vojensky. Letos např. V4 ohlásila vznik společné jednotky rychlé reakce, která má reálně existovat již od července(!!!). A je to skupina států v té větší skupině „B9“ nejvyspělejších.

Nicméně značně aktivní skupina V4 se nekryje s hranicemi těch vlivových sfér dohodnutých ve Výmarském trojúhelníku. A bylo by nanejvýš nelogické, aby se sousední regionální mocnosti o ten sporný stát z V4, který se tak nějak „přelévá“ z jedné sféry do druhé a zpět, prostě nehandrkovaly, když by se hodil té i oné straně. No a jak toho zdárného přetažení na „svou“ stranu dosáhnout? Prostředky jsou celkem známé a osvědčené. A pomocí těchto známých a osvědčených prostředků je potřeba vyměnit vládu (ev. i prezidenta), nakloněnou jedné z těch mocností, za vládu (ev. i prezidenta) nakloněnou a do budoucna oddaně služící té mocnosti druhé.

Takže ve světle výše uvedeného je docela možné, že na Václavském náměstí teď právě probíhá boj o to, ve které sféře vlivu ČR bude. Pokud zůstane u moci vláda A. Babiše a na Hradě prezident M. Zeman, zjevně zůstaneme ve V4, a tedy ve sféře polské. Pokud se převrat postupným nárůstem protestů podaří a do vlády budou dosazení naivní, politicky nezkušení, leč nadšení aktivisté (z vrozené slušnosti nechci říkat, že v roli užitečných idiotů) z Pirátské strany, z organizace „Milion chvilek...“ a do čela státu se dostane nějaký ten typ „Drahoš“, čili člověk sice reprezentativně vyhlížející, leč bez názorů a bez svědomí, s nějakým tím škraloupkem, a tedy dobře ovladatelný, tak budeme okamžitě součástí sféry německé. Vše je k tomu nastartováno. Pokud se to nepovede nyní, tak nejpozději po příštích parlamentních a pak prezidentských volbách.

Při pohledu na mapu je však naše situace nezáviděníhodná. Budeme-li vytrženi z „B9“ a polské sféry, budeme jediným slovanským státem v německé sféře, a tedy budeme časem chtě nechtě postupně germanizováni a islamizováni.

Současně je naše situace ale nezáviděníhodná i v případě začlenění do sféry polské, protože pak budeme tou „jitrnicí vraženou do břicha Německa“ (jak prohlásil před Mnichovem A. Hitler), úplně stejně jako v r. 1938(!). V případě součásti německé sféry bychom ovšem obdobně byli „jitrnicí vraženou do břicha“ polské sféry vlivu, i když ne tak výrazně.

Čili v případě možného budoucího konfliktu mezi německo-islámskou a polsko-slovanskou sférou bychom opět byli obětováni nějakou „Mnichovskou dohodou“ či jiným aktem o „transferu území“, protože naše hranice s Německem (do jehož sféry spadá Rakousko!) je tak dlouhá, že ani koalicí států neubránitelná. A obráceně, i v případě našeho spojení s německou sférou je naše hranice s polskou sféru velmi dlouhá a tvoří nepříjemný výběžek.

Každý vojenský velitel na jakékoli úrovni ví, že „čára dotyku“ s protivníkem musí být co nejpřímější, tedy co nejkratší, aby na ní mohla být co největší koncentrace vojáků a techniky. Každý výběžek je nebezpečný, protože jeho udržení vyžaduje buď enormní množství vojáků a techniky, nebo fatálně nebezpečné „zředění“ vojsk, a je třeba jej vyrovnat buď ústupem z jeho nitra, nebo „klešťovou“ útočnou operací zvnějšku (viz Kursk 1943 v SSSR, Falaise 1944 ve Francii apod.).

Pokud by tedy k nějakému rozkolu mezi těmito dvěma sférami došlo, budeme obětováni v každém případě, protože obě strany by tím dosáhly strategického zkrácení „čáry dotyku“.

Jenže pokud budeme součástí polské sféry, tak bychom byli tentokrát obětováni východními spojenci(!!!), Slovany a vůdčí mocností této sféry, tedy Polskem, což by mělo ve vztahu ke slovanským a historicky blízkým zemím v myšlení obyvatel ČR stejně fatální, ba možná fatálnější důsledky než „dočasný pobyt sovětských vojsk v ČSSR“. To jasně vyplývá z logiky věci a z pohledu do mapy.

Nicméně v posledních 2 letech dochází k zajímavým náznakům možného budoucího kompromisu:

Německo už před několika lety, a loni znovu, vyhlásilo, že bude stavět vysokorychlostní trať (VRT) z Drážďan do Prahy. V. Orbán letos při návštěvě ČR v rozhovoru s J.Soukupem upozornil, že v rámci V4 je nedostatečná dopravní síť ve směru sever – jih. A před několika týdny se představitelé V4 dohodli, že společně postaví VRT Budapešť – Bratislava – Brno – Ostrava – Varšava.

Obě zmiňované VRT jsou z hlediska dopravního, stavebního i politického logické. Možná ale naznačují i případný kompromis v té nynější tahanici o ČR. Totiž „Země moravskoslezská“ (či „Markrabství moravské“) by mohla být odtržena od Čech, čímž by se hranice obou sfér významně zkrátila. Krom toho Německo má významnější investice v Čechách. Siemens má sice podniky např. v Brně či v Zábřehu a třeba namátkou Hartmann pak u Brna, ale Škoda Auto a banky v Praze jsou důležitější. Naopak polský PKN Orlen by asi postupně přišel o chemičky a čerpačky v Čechách, ale největší strategické zásoby PHM má Unipetrol/PKN Orlen v Hostýnských vrších(!!!). Takže by takový „transfer území“ obě mocnosti vyšel takříkajíc „šul nul“ čili fifty – fifty, nemluvě o tom, že menší a nikoli rozhodující podíl na trhu protivníka se vždy v historii toleroval.

Uvidíme tedy, jak se bude dále vyvíjet situace v ČR, tedy politická, a odvozeně i hospodářská, vojenská, a tedy i naše příslušnost k možným novým evropským blokům.

I z výše uvedeného je tedy zjevné, že historické paralely s dnešní dobou existují, čili – jak se říká – historie se vyvíjí ve spirále (ale někdy sakramentsky sešlápnuté, jak to úsloví iniciativně doplnil náš dějepisec na gymnáziu už za hlubokého socializmu!). A který národ nezná svou historii... Však tu poučku znáte.

A tak nadšeně skandujeme hesla na Václavském náměstí, usilujeme o svržení M. Benešové či A. Babiše, přestože to jsou třeba jen „cíle“ zcela zástupné a ve skutečnosti tu jde dost možná o něco lautr úplně jiného. Ve skutečnosti se nejspíš jen chystáme prožít znovu svou zapomenutou a dnes již pro mnohé neznámou historii, byť v bledě modrém. A tak hurááá, příští úterý znovu do toho, ať splníme zadání, které nám sice jaksi zapomněli sdělit, ale to nevadí, že je neznáme, hlavně se vrhnout vpřed s revolučním nadšením, čili jak za mých dětských let zpívávaly pionýrské agitky: „S puškou v ruce, s ohněm v srdci…“

24 komentářů :

 1. Nenapadá mne, jaký podstatný a určující vliv by mohlo mít Polsko, ani mne to nikdy nenapadlo.

  OdpovědětSmazat
 2. Takže Sládkovo heslo - Pražáky do Vltavy - dojde naplnění a Morava si konečně oddechne od proradných pražských, potažmo českých vyžírků a zrádců... Už v husitských dobách platili Pražané za zrádce, po Bílé hoře znovu, za Národního obrození byl v Praze nejvyšší podíl kolaborantů a poněmčenců a to přetrvalo až do moderní doby - viz pražská kavárna... A jak kdosi před časem poznamenal: Zajeďte si do Kyjova, na Vsetín nebo do Opavy, poseďte a popijte s místními, pokochejte se okolím a kulturou a pak mi ukažte, kde že je ten Západ?...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:48 Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo 522 tisíc obyvatel Česka, to je 4,9% všech jeho obyvatel. Co je to vlastně ta Morava?

   Smazat
  2. Moravák, to je zakomplexovaný Čech, který svádí na jiné své vlastní nectnosti a charakterové vady.

   Pražák

   P.S.: Moravané, neposílejte nám sem do parlamentu, do úřadů a do neziskovek idioty, svině a prospěcháře.

   Smazat
  3. Ta Morava je země s tísícdvěstě letou historii.
   Jsi takový blb, nebo si na něj jen hraješ?

   Smazat
  4. 20.41
   My, Moravané, vám do Prahy neposíláme idioty, svině a prospěcháře, oni k vám jezdí rádi sami, neboť se teprve tam cítí doma, mezi svými.

   Smazat
  5. Moravák je pro mne idiot, jako Fiala (ODS), Topolánek, Cibulka, Štětina, atd.atd. Bylo by vhodné přestat s tím moravským zakomplexovaným šovinismem.

   Smazat
  6. Zbytecna hadka. Nejlepsi by bylo odstranit velkou PRAHU z male Ceske republiky. Pak by se ukazalo, kdo ma pravdu.
   V kazdem rezimu se prisluhuje, jestlize jde o prachy jeste vic. A protoze rezim se dela v Praze, Praha chce rozhodovat a ridit vse v zemi. Doprejme ji to, at ma svou zem. My si vystacime z tim zbytekem CZ (CZ-Praha).

   Smazat
  7. Redakce Nové republiky sídlí v Praze, zakladatel je Pražák, redaktoři jsou Pražáci a většina přispěvatelů jsou také Pražáci. Kam budete chodit blít nenávist na Pražany, až tu Nová republiky stejně jako Praha nebudou? Kam se obrátí vaše pitomost? Na Ostravu, na Brno?

   Leo

   Smazat
  8. Morava?
   Na toto téma se ve své knize zamýšlí Benjamin Kuras.
   Morava je líheň druhořadých talentů ve všech oborech.
   Namátkou:

   písničkáři: Kryl,Plíhal,Nohavica ...
   literáti: Vaculík, Kundera, Nezval, Bezruč...
   filosofové: Palacký, Komenský, Masaryk ...

   Smazat
 3. Pšonci budou tak dlouho nasírat Rusko, až dojde na čtvrté dělení Polska...

  OdpovědětSmazat
 4. Polsko v minulosti i nyní sehrálo a sehraje roli užitečného idiota.
  V nedávné historii to byla role určená jinými při krachu socialistického tábora a nyní s Ukrajinou vytváření chaosu pro zájmy jiných na východě našeho kontinentu.

  OdpovědětSmazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 6. No je na tom něco pravdy. Ale jak víme situace se vyvíjí naprosto jinak Tak nebuďme pesimstičtí a hlavně volme ty pravé zastánce České Republiky.

  Václav

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. nám ČT píše, že stovky lidí v Lidicích si připomněly co se tam před 77 léty stalo. Ale dávají nějako americkou blbost na 2. Holt Moravcová ČT. Je to pouhá shoda jmen a nebo cílené řešení osudu, že se oba jmenují Moravec..

  OdpovědětSmazat
 9. Nechci být pod debilníma skopčákama to radši s Poláky to jsou aspoň Slované němčouři nás stejně nenávidí.

  OdpovědětSmazat
 10. Domnívám se, že Výmarský trojúhelník je pokus, jak omezit Německo, aby nevytvořilo německou Evropu. Velký zájem na tom má nejspíš Francie, která není schopná s Německem držet ekonomický výkon, tak hledá cesty, jak ho omezit politicky. Poláci jsou rádi důležití a stále se cítí podcenění, takže se jim taková formace také musí líbit, i když jejich význam tam bude omezený.
  Shodě mezi Německem a Polskem, bude nejspíš stát v cestě plynovod Severní proud, který obchází Polsko a potom, má-li to být řešení do budoucna, nějak mi v tom chybí zmínka o Rusku. Zadupat se ho nepodařilo, takže jako vlivný evropský stát, bude jistě evropské dění ovlivňovat a nějakou sféru vlivu, mu bude nutno přiznat.
  My nejspíš nemůžeme zabránit těm velkým zemím, aby se stýkaly, ale měli bychom aktivně posilovat význam V4, nebo podobného středoevropského uskupení. V něm můžeme mít nějaký význam. Pokud bychom se dostali do nějaké integrace s Německem, to by byl náš konec. Doba temna. Už nyní vedeme špatnou politiku, tím že jsme ekonomicky převážně napojeni na Německo. Musíme pracovat na soběstačnosti v základním sortimentu zboží a obranyschopnosti vlastního území a podílet se na obranyschopnosti oblasti V4. Buď připraven. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. hlavně aby nevznikla zase ta jejich nějaká mitteleuropa, jinak to bude ok

  OdpovědětSmazat
 12. Nás Čechy a Rusy zradil Gorbačov!

  Jistě, vyskytli se i jiní zrádci – ale Gorbačov byl nejhorší.
  POZOR !
  Někteří méně ideově kovaní soudruzi a soukmenovci se domnívají, že i Havel a Slánský byli zrádci.
  To je samozřejmě trapný omyl: Havel nebyl zrádce, nýbrž buržuj-lepšolid, čili TŘÍDNÍ NEPŘÍTEL.
  A Slánský byl sionista, čili NÁRODNÍ NEPŘÍTEL.

  Prostě: I těm nejhorším (= nejlepším) horšolidem s IQ<80 musí být jasné, že nepřítel nás nemůže zradit.
  Ano, nás může zradit pouze našinec, rodilý Čech či Rus, původně komunista, putinista, zemanista či babišista.

  Příklad: Kdyby náš národní Vůdce Miloš začal NÁHODOU plnit svou prezidentskou přísahu (= sloužit současnému, odpornému, ke zkáze odsouzenému kapitalisticko-demokratickému státu), tak by se stal zrádcem nejen nás horšolidí, ale i osobně Velikého Putina, BJJP.
  Vykonání spravedlivého rozsudku by tudíž na sebe nenechalo dlouho čekat (viz trpký osud zrádce Litviněnka, že).
  Pohov!

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POTŘETÍ, neboť ten původní (z 15. června 18:36) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 13. JEŠTĚ JINAK. Již v roce 1990 mi jeden vlivný politik řekl doslova, cituji: „Podívej se na mapu a vidíš ten klín, jímž se Československo zarývá do Německa? Potřebuje to zarovnat. Třeba podél Vltavy. Praha by tak mohla zůstat jakýmsi samostatným městským státem, nebo se rozdělit podle Vltavy na dvě části. Jednu německou a druhou českou“. Konec citace. Jen připomínám, že ten člobrda žil na Karlovarsku. Víc komentáře snad netřeba. S.A.HOŠEK

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.