Reklama

čtvrtek 20. června 2019

Milion chvilek pro politický převrat

Stanislav A. Hošek
20. 6. 2019
Spolek „Milion chvilek pro demokracii“ (dále jen „Milion…), podle jeho předsedy Mikuláše Mináře (dále jen pan M.), vznikl z aktivity několika studentů, kteří v březnu 2018 zveřejnili petici. Jedinou nosnou myšlenkou zmíněné petice je přesvědčení, že, cituji: „…pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ Konec citace.


Petici za dvacet dní podepsalo na dvě stě tisíc lidí. Což byl pro autory zlom. Zvláště když prý lidé začali posílat peníze. Pan M. cudně mlčí, snad proto, že se ho na to nikdy nezeptal, zda o peníze příznivce žádal. Nikdo nemůže mít nic proti tomu, když se parta lidí rozhodne aktivizovat pro nějakou věc. A spolek „Milion…“ opravdu vznikl jako sdružení přátel jedné nosné myšlenky. Jsou svatosvatě přesvědčeni, že Babiš nemůže být premiérem, když je veden jako agent StB a je trestně stíhán.

Vlastní přesvědčení je víc než platné zákony

Musím uznat, že už tato uvedená fakta samotným panem M. jsou, spolu s jinými jeho prohlášeními, o nichž se zmíním v dalším textu, docela dobrým marketingovým počinem pro vytvoření „Legendy“ o Milionu…

I kdybych byl tak naivní, že bych věřil všemu, co veřejnosti sděluje pan M., tak vidím v samotném vzniku spolku Milion… jednu zásadní vadu a tedy ze strany aktivistů nedomyšlenost, která mimo jiné svědčí o jejich pokleslém vnímání právního státu. Zakladatelé spolku a samozřejmě i všichni jeho příznivci, ba dokonce zmanipulovaní demonstranti si totiž neuvědomují, že zvolením Babiše nebyl porušen žádný zákon ČR. Jestliže tedy nebyl porušen zákon, pak oni povyšují své přesvědčení, jakousi představu o „posvátné či snad vyšší spravedlnosti“, nad zákony této země.

To je v mých očích jejich prvotní podraz vůči demokracii, kterou podle své představy ve svých pozdějších aktivitách prý brání.

Opravdový demokrat, ctící právní stát a nepovyšující své přesvědčení nad zákony, by totiž musel vyvíjet své aktivity poněkud jinak. Musel by především žádat změnu zákonů. V nich aby bylo jednoznačně stanoveno, že se premiérem nemůže stát spolupracovník StB a už vůbec ne občan trestně stíhaný.

Jenže

Takové aktivity by byly zdlouhavé, čemuž revolucionáři všech dob a zemí, fanatici jednoho názoru, ochránci demokratického zdraví společnosti a všichni podobně duchovně postižení nikdy nerozuměli, nerozumí a rozumět nikdy nebudou.

Dovoluji si na závěr této kapitolky konstatovat, že v jejich působení jednoznačně vnímám prapůvod jejich svatého nadšení. Je jím poněkud převrácené chápání demokracie, v níž je jakási nepolitická politika vyšším typem demokracie, než je demokracie zastupitelská.

Obrana demokracie nedemokratickými metodami


Pan M. v rozhovoru s paní Kalenskou si je vědom toho, že sebevětší aktivita spolku nic nezmůže, pokud se jí nechopí opoziční politické strany. Celé působení Milionu… považuje pouze za jakousi iniciaci, která má nátlakem veřejnosti přinutit strany k akci. Říká tomu obroda, či probuzení občanské spolčenosti. Prý i Schwarzenberg to tak hodnotí. Bodejť ne, vždyť ten vždy podporoval politika, pro kterého zastupitelská demokracii nebyla tak zvaně posvátnou krávou.

Naše Ústava je základní zákon demokratického systému, který má formu zastupitelské demokracie. V ní je jasně kodifikováno, že tento systém je založen na politické soutěži demokratických stran. Není tam nic o jakékoliv formě nátlaku „lidu“, na ulicích, který by měl, třebas při určité intenzitě, vyšší vliv na utváření vlády, než jaký mají volby. Představa, že veřejnost v jakémsi víc jak kritickém množství vytvoří klíma na které musí řádně zvolení zástupci reagovat, je představou jiné jiné demokracie, než jakou definuje nejvyšší zákon této země.

Již dávno je tato forma zdegenerováním zastupitelské demokracie do jedné z metod přímé demokracie, které se ale už neříká demokracie, ale poněkud jinak, Obvykle podle výsledku, když vyhraje, jde o revoluci, když ne, tak o puč.

Spolek Milion… má od samého počátku ve svém štítu obranu demokracie. Bohužel nějak zapomněl veřejnosti sdělit jaké, zda zastupitelské, či revoluční, nebo ještě nějaké další. Navíc nějak nepochopil, že občanská společnost je součástí zastupitelské demokracie a ne jejím popíráním. Pro úplnost si jim dovoluji připomenout, že naše ústavní zákony (Listina základních práv a svobod) dovolují jen v jednom případě jakýkoliv odpor veřejnosti vůči vládě a to tehdy, když jde o tyranii. Přesněji je to pak kodifikováno Čl.23 již vzpomínané Listiny.

Pan M. ve vzpomínaném rozhovoru mimo jiné říká, cituji: „Dokud tady bude pan Babiš, trestně stíhaná osoba s minulostí, kterou má, na pozici premiéra, do té doby my budeme říkat, že je to špatně. To znamená, že dokud tato situace bude trvat, bude sílit odpor“. Konec citace. Ve spojení s tím, že nechtějí založit stranu, jde v mých očích o chování naprosto neslučitelné nejen s právním řádem země, ale ani s nejvyšším zákonem České republiky. A to už je napováženou, protože se přiznává, že odpor bude sílit až třeba k obdobě Majdanu, či jinému typu politického převratu..

Bílí koně užitečných idiotů

Pan M. uvedl, že před volbami vytáhl z poštovní schránky předvolební smlouvu ANO s občany. On o ní mluví pejorativně jako o Babišově smlouvě. Což už samo o něm říká víc, než mnohé jiné invektivy vůči předsedovi vlády. Hned věděl, že si ji má schovat, protože jednou se Babiše bude ptát na splnění. Jaká to náhodná předtucha?

Tento názor, ať již je či není dalším prvkem marketingové legendy o „Milionu…, není opět ničím jiným, než důkazem neznalost fungování každé zastupitelské demokracie. Oprávněně by se mohl Babiše na uvedené ptát tehdy a jenom tehdy, pokud by Babiš vládl s minimálně tak 55-60ti procentní většinou svých poslanců ve Sněmovně. Ba ani tehdy úplně odpovědně ne, protože do jeho vládnutí by spolehlivě házeli vidle „padlí političtí andělé“, čti Senát parlamentu ČR.

Četnost těch politických neznalostí a naivit pana M. v jeho prohlášeních mi naznačuje, že je buďto vychytralým předskokanem, nebo naopak zneužitým bílým koněm.

Čeho, či koho?

Poněkud to veřejnosti vyjasnil teprve nedávno, když se tak nějak uřekl o třicátém výročí listopadu 1989.

Jsem toho názoru, že aktivity jeho spolku jsou svým způsobem tréninkem na „oslavy“, vždyť i proto jsou na Letné a když Babiš neodstoupí, tak se zopakují tamtéž právě 17 listopadu, jak avizoval pan M. Pokud on a jeho nejbližší spolupracovníci jsou političtí naivkové, pak jsou jakýmisi předskokany kohosi jiného.

Pokud ale byli již získáni určitými politickými silami, pak už jsou kvalitativně něčím úplně jiným. Byli pozváni do Senátu, který po skončení jednání vyjádřil veřejně jasnou podporou jejich aktivit ze strany odložených politiků, obvykle zvolených do funkce pouze širším rodinným klanem. Nelze si také nevšimnout, že byli pozváni k jednání s ministrem vnitra a nějak jsem nezaregistroval, jak na to reagovala vláda, rozhodující ve sboru.

Všichni jistě víme, že jsou v naší zemi pořád politicky vlivné skupiny, které sice na výsluní vynesl politický zlom na konci roku 1989, nějakou dobu byli neustále ve světle ramp, jenže svou totální nekompetencí spravovat stát už dávno byli odejíti, vždy v řádných volbách. Podařilo se jim bohužel, televizním pučem na přelomu tisíciletí, udržet si stále obnovované povědomí ve veřejnosti. Zmíněná skupina má enormní zájem využít připomínky třiceti let nového režimu k znovuzískání politické moci.

Říkejme té skupině třeba Pražská kavárna, i když ten termín nemám rád, protože je urážkou slušných návštěvníků mnohdy tak krásných a starobylých pražských kaváren.

Od chvíle, kdy ČT nepokrytě vysílala pozvánku na demonstraci Milionu…jsem naprosto jist, že jmenovaný spolek je buďto předskokanem, ale s mnohem větší pravděpodobností bílým koněm té vlivové skupiny, která již v roce 1989 sehrála užitečné idioty zahraničním politickým, ale především finančním skupinám, jejichž jediným cílem byla ekonomická okupace Evropy od Labe na Východ. To tvrdím jako člověk, který dva první roky po změně politického systému se pohyboval po vládních institucích v Praze, tedy federálních i českých a jako předseda odborového svazu nejednou raději jednal místo s ministrem, či jeho náměstkem přímo se zahraničním expertem-poradcem, mnohdy naprosto neidentifikovatelného původu.

Čalfovu vládu jsem pak jinak nenazýval, než užitečnými idioty. Takže pokud pohrobci té garnitury rozpadlého OF mají návaznost na spolek Milion…tak je spolkem pouhých bílých koní užitečných idiotů. A nedivím se tomu, že chtějí ovládnout alespoň oslavy třicetiletí, když se jim už asi nepovede získat moc. Za třicet let se totiž ve společnosti nasbíralo tolik nepravostí a hněvu veřejnosti, že se dá předpokládat, že oslavy třicátého výročí zplodí i iniciativy a veřejná vystoupení, která dost zásadně zpochybní celou dobu a především činnost zploditelů nové epochy. A když nic jiného, tak alespoň takové zneuctění památky „Velké listopadové sametové revoluce“ nesmí Pražská kavárna, čili podle některých havlérka, dopustit.

Apoštol velkých ideálů, nebo šiřitel nenávisti

Pan Jemelík označil pana M. za krysaře. Je to velmi přesné vystižení úlohy předsedy Milionu…. Ovšem z vnějšího pohledu. Začetl jsem se do názorů samotného pana M. a dospěl jsem k malému dokreslení jeho osobnosti. Skoro dokončil studia na teologii, kde se učil též rétorice a náboženské dogmatice. Odtud i jeho pýcha vyzvat Babiše na rétorický souboj. Sám prozradil, že o odvolání ministra spravedlnosti se dověděl na cestě k prožití Velikonočních svátků. Což bylo impulsem, aby okamžitě zahájil se svými nejbližšími akce. Opět dobrý marketingový tah. Ovšem také důkaz, že pan M. si o sobě myslí, že je daleko víc, než jen krysař. Cítí se být ne-li přímo spasitelem demokracie v naší zemičce, tak určitě apoštolem její pravé podoby.

Jenže

Demonstrace se mu stále více a více vymykají z moderátorské ruky. Navíc nemůže být všude, když se spolek rozhodl demonstrovat po celé zemi. Dostává se tak stále většího prostoru profesionálním exhibicionistům, jakými jsou od nepaměti skoro všichni herci. Osoby to rozumu mdlého jak říkal klasik, protože se nechávají unášet svými emocemi. Především pak mladí z nich, kteří nezažili nejen minulý režim, ale vlastně nemají žádnou politickou zkušenost, zvrhávají demonstrace v manipulaci davem tím, že dovedně působí na temné pudy davu. Možná nevědomky, ale vzhledem k tomu, že jde o profesionály, kteří jsou školeni v působení na lidi, jsem přesvědčen, že jde o programové šiřitele nenávisti. A nemyslím tím jenom Mádla, či Polívku. Tento vedlejší účinek demonstrací považuji za společensky nejnebezpečnější jev a přiznám se, že se divím, že zatím nekonají orgány činné v trestním řízení. Takže si myslím, že i její konkrétní příslušníci jsou demonstracemi zastrašeni.

Pokud je můj odhad správný, pak se zřítil další paraván velkých ideálů, za něž Milion… tak statečně bojuje. Řečeno jasně, to právě on ohrožuje nezávislost justice a ne ministryně Benešová.

Bláznivost „Letenských“ požadavků

Z letáku pro demonstraci na Letenské pláni viditelně dýchá naprosté amatérství a nízká znalost věci, ba až nekompetentnost organizátorů.

Pokud je má informace správná, pak spolek v přesvědčení, že mluví div ne za celý národ, požaduje:

1/ Přijetí pojistek nezávislosti justice + Demisi Marie Benešové!
2/ Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace.
3/ Konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert.
4/ Andrej Babiš se zbaví médií.
5/ Demise Andreje Babiše.

Na první pohled je jasné, že pokud by Babiš splnil poslední požadavek, tak není vůbec žádný důvod, aby byl splněn požadavek 2 až 4.

Bod jedna při složitosti procedur našich zákonodárných orgánů nemůže být splněn do „oslav 17. listopadu“ ani náhodou.

Bod dvě a tři může rozhodnout pouze soud a ten při liknavosti naší justice nerozhodne ani v dalším volebním období. Takž o čem se vlastně bude skandovat pod kyvadlem?

Co po pádu Babiše? Asi občanská válka...
Závěrem tedy kladu otázku, co po pádu Babiše. Naivní politizátor pan M. říká, že jim nebude vadit, když bude vládnout někdo z ANO. Nevím, zda je opravdu tak politicky nevzdělaný, nebo to na veřejnost hraje. S Babišem totiž padne vláda. A slovo bude mít prezident. Aby situaci zrychlil, tak jmenuje Babiše opět premiérem, ten za pár dní požádá sněmovnu o důvěru, kterou nedostane. Což se zopakuje. Po třetí Babiše k sestavení vlády jmenuje předseda Sněmovny, který před několika dny jasně deklaroval důvěru celého ANO v premiéra. Když zase vláda nedostane důvěru, jsou tu nové volby.

Pokud se Demokratickému bloku, Pirátům, ČSSD a KSČM nebude dařit, tak co?

Vybuzení nenávistí šířenou už nejen od herců nás bude čekat občanská válka?

54 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Lež a nenávist musí zvítězit nad Babišem.

   Smazat
  2. 10:38. Za dobu co Babiš vstoupil do politiky, vyhrál šesté volby. Ať se to líbí tomu potratovému a hloupému stádu s vymytými mozky, kteří přijdou 23.6.2019 do Prahy na Letnou, nebo ne, je to skutečnost.
   Babiš udělal pro ČR podstatně více jako ODS, panbůhsřkářské KDU-ČSL, TOP 09 a samozřejmě ubohá ČSSD která neplatí dluhy panu Altnerovi a která pro lidi nic dobrého neudělala a dávno měla být na smetišti dějin.
   Já osobně jsem volil Babiše a jsem na to hrdý.
   Takže hloupé stádo, které pojede do Prahy vlakem nebo autobusem zvýší tržby dopravcům, ty odvedou státu více daní a Babiš bude mít více peněz na sociální výdaje. Tak doufám, že stádo nezklame a do Prahy přijede.

   Smazat
 2. Babiš nesmí cuknout, o republice musí rozhodovat volby a ne Sorošova "komise".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Babis to dela vyborne. Slovak se nezapre. Jeho ministr vnitra pasuje pocetne skupiny teroristu do ceska vsem za zady a tajne.
   Ovsem starosti o Ukrajinu jsou nekonecne..

   Smazat
 3. KDO TO PLATÍ?? Americké ideodiverzní centrály, revanšistické kruhy v západním Německu - podporují renegáty, kteří za mrzký peníz...chtějí narušit nerozborné přátelství se sovětským svazem... Pamatujete na ten slovník? Není to teď hodně podobné? Speciálně na tomto serveru?? Kdo vás platí??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za spoustou podobných akcí stálo v minulosti velvyslanectví spřátelených USA. Jsem si celkem jistý, že se k němu přidávají některé politické neziskovky, placené i státem (Člověk v tísni apod.), spolky, placené ze zahraničí, neúspěšné politické strany a jednotlivci, kterým Babiš šlape na paty jako je např. Bakala. Řešení jsou známá. Bylo by dobré přijmout po vzoru USA zákon, který definuje zahraniční agenty a pokud neprokáží zdroje svých příjmů, zabavovat majetek a jít až k nepodmíněným trestům pro organizátory. Dále je nezbytné zrušit státní podporu politických "neziskovek". Větší aktivitu by měly vyvíjet i zpravodajské služby a policie. Myslím, že například výzva mladého Polívky k puči a obsazení Pražského hradu je trestným činem.

   Smazat
  2. Vyzvy k pochodu s dlazebnimi kostkami Čvančarove by byly k smichu,kdybychom nevedeli z dejepisu jak dopadly schuze v mnichovske hospudce.

   Smazat
  3. Takže skutečně to platí velvyslanectví USA - jinými slovy americké ideodiverzní centrály. Ještě by se měly vyšťárat nějaké ty revanšistické kruhy západního Německa.

   Smazat
  4. 10:14
   Fráze, které připisujete autorovi, patří do jiného slovníku. Autor frázovat nepotřebuje, prošel KSČ zevnitř i zvenku . Dobře ví, že převrat měl i kriminální složku a ta se hlásí o slovo, jako se přihlásila před časem na Slovensku. Jestli roku 1989 vystačila s obtížně ověřitelným Martinem Šmídem (dva studenti téhož jména, oba naživu) , majdanská zkušenost už dává nové možnosti. Ostatně i listopad ´89 za sebou má sabotáže mašínovského typu, ale protože spadaly pod presidentskou amnestii, nevíte o nich, jejich vyšetřování bylo přerušeno.
   za sebou nechal

   Smazat
 4. Obdivuju tu logiku havloidů. Tak nejdřív si objednaj a inscenují trestní stíhání Babiše a pak "nebudou dělat, že je to normální".
  Normálně se tomu říká, jak vyrobit z prdu kuličku. Jenže havloidům ta kulička nějak ujela ze svahu a nabaluje se do obludných rozměrů. To nic nemění na tom, že její podstatou je prd.
  Chytří lidé této tupé mase uhnou. A kam to pak napere, to už je věc tupců.

  OdpovědětSmazat
 5. Já být Babišem, já bych na tu letnou zašel a rozdal bych psychoušům koblížky, agresivnějším nějaké prášky na hlavu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Projev Babiše na Letné
   Milí Blbci, Blbkině, Blbeččata,
   sešli jste se tady, abyste jste se navzájem ujistili ve své frenetické nenávisti, tak dlouho a pečlivě pěstované Českou televizí, Bakalovými médii, Kalouskem a pražskou kavárnou. Zároveň jste tady, abyste dali průchod svým nejnižším pudům. Ti nejlepší z vás Mádl s Isovou pro vás připravili program s názvem "Ztřískej bábu s dědkem". Na několika stanovištích máte připravené figuríny báby s dědkem. K dispozici jsou pak pendreky, tasery, lopaty, klacky a jako taková lahůdka i okované boty.
   U některých vidím úžasně duchaplné transparenty jako "Babiše do koše". Pro ty je zde připravena tzv. Havlova zeď, do které můžete bušit hlavou třeba celé odpoledne.
   Program je opravdu bohatý, doufám, že se budete dobře bavit!
   Váš Andy
   Následuje frenetický potlesk...

   Smazat
  2. 11.03 projev za jedna s hvezdickou !!!!

   Smazat
 6. A co furt i když jich přitáhne na Letnou 200000 tak je to 2% obyvatel. A když opravdu budou házet dlažební kostky jak vyhrožují. Tak budou muset zakročit silové složky.

  OdpovědětSmazat
 7. Barevné revoluce byly úspěšné, tj. nastolena proglobalistická vláda, když se proti aktérům rázně nezakročilo. Proto se domnívám, že ti, kteří radí s Chvilkami jednat, případně jim ustupovat, jsou součástí toho proglobalistického spiknutí, proti evropským národům a demokracii.
  Jak bude vypadat ta multikulturní globální společnost, můžeme vidět už v současných indiciích. Volný pohyb kriminálních osob po kontinentu (znásilňovací gangy, či černošský násilník z Německa), isolovaná společenství různých etnik, která vezmou své zájmy do svých rukou (nogo zóny v západoevropských městech).
  Bohužel, jsme jako hráz proti tomu globalismu, tedy rozvratu evropských států, zvolili oligarchu a nikoliv politika, který není vázán závazky vůči svým korporacím. Avšak nyní je třeba za ním stát, i když s hodně nepříjemnými pocity. Ostatně, s podobnými pocity jsem již volil prezidenta Zemana a nelituji toho. P.K.

  OdpovědětSmazat
 8. Nerozumím,všichni tvrdí,že byl odvolán bývalý ministr spravedlnosti a to byl počátek protestů.Hovno byl odvolán,sám rezignoval.Copak nikdo nepochopí,že rezignace a odvolání jsou dvě naprosto rozdílné věci.Na základě lži se pak protestuje.Běžte všichni už někam.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ke každému převratu se musí vytvořit záminka
   aspoň podle sionistických scénářů

   Smazat
 9. Demokracie(vláda lidu) je o tom, že je respektována volba většiny! A jestli se někdo toto pravidlo hodlá porušit? Babišovo ANO vyhrálo drtivě i poslední volbu do Evropského parlamentu. Nemohu tento úspěch nijak ovlivnit, tak dáno. A že se mi to nelíbí a není po mém? To není důvod k jeho odstranění určitou nespokojenou skupinou občanů, kterým se Babiš nelíbí. Babiš se mě osobně taky nelíbí(tak jako respektuji volbu prezidenta, kterého považuji za jednookého mezi slepými) ale respektuji je jako demokraticky zvolené. A ta opozice proti nim je dle mého názoru velmi nezodpovědná, ba ubohá! M.Radikowski

  OdpovědětSmazat
 10. http://www.nezakladnam.cz/cs/2396_jsou-lide-ve-zpravodajstvi-ct24-nad-zakony-chteji-byt-nadlide

  TO UŽ TADY BYLO!
  všichni si pamatujeme kdo donutil Německý národ k volbě smrt hladem nebo Hitler!
  Dnes nám nějaká náboženská obec NAŘIZUJE kdo bude řídit a kontrolovat ČTK!!!
  chtějí opravdu znovu rok 33?

  OdpovědětSmazat
 11. Když jinde může být kancléřkou agentka Stasi, proč by tady nemohl být premiérem člověk úkolovaný Stb ? Ve všech dobách budou tajné služby sbírat informace.

  Nechť předloží důkaz, že Babiš někomu ublížil.

  OdpovědětSmazat
 12. Máme demokratický režim. I když ten má své mouchy a pomaličku se sune směrem k demokratuře, tak zatím pořád ještě to je demokratický režim.
  Oranžová revoluce (a nic jiného Milion chvilek nedělá) proti demokratickému režimu je zločinem!

  Proto stát má plné oprávnění zakročit se vší rozhodností až tvrdostí. Ne na obranu Babiše, ale na obranu demokratického režimu!

  OdpovědětSmazat
 13. Bakala financuje, Bakala se snazi....jde mu o krk neb Benesova dusledne trva na na tom, aby se kauza OKD nezametla pod koberec jak se doposud delo! To je ten pravy duvod tech demonstraci a zaplaceni, hloupi jedinci houfne a hystericky rvou na namestich. Nedochazi jim, ze jsou v podstate proti sobe.

  OdpovědětSmazat
 14. Maj to marný. EET vydrží. O nic jiného nejde.
  p.s. Je vidět, kolik "postižených" (chcete účet ?) kteří
  nechtějí platit ale užívat, tady máme.

  OdpovědětSmazat
 15. Už jsem těmi miliony docela otráven. Zapnu televizi, "miliony chvilek", otevřu noviny, "miliony chvilek", bojím se otevřít chladničku, aby na mě nevyskočily miliony chvilek.
  Proboha ať si demonstruje kdo chce, za co chce, nebo proti čemu chce. Na to mají plné právo a třeba se jim podaří zaujmout tolik lidí, že příští volby Babiš neuspěje. Ale proč se tomu věnuje tolik pozornosti a zaplňuje se veřejný prostor? To nejsou důležitější věci k řešení?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Věnuje se tomu tolik pozornosti, protože to bude největší demonstrace od listopadu 1989. Čeká se 200 tisíc lidí, podporovatelů je již téměř 400 tisíc a stale se hlásí další.Za p. Minářem stojí mnoho uspěšných a vzdělaných lidí ze všech oborů, vědci, sportovci, herci, profesoři, lékaři, které nejde jen tak dehonestovat, namátkou Olympijský vítěz Dominik Hašek, Ester Janečková, zpěvák Richard Muller, architekt Jan Kasl, prof. Vladimíra Spilková, historik Petr Blažek, biskup Václav Malý, Vojtěch Dyk, Jan Hřebejk, režisér David Ondříček, prof. Jaroslav Tůma, lékař Radkin Honzák, Anna Geislerová, mistryně světa Zuzana Hejnová, Prof. Mudr Eduard Zvěřina, scánárista Petr Jarchovský, docent Jan Payne, bankéř Mojmír Hampl, prof LF MU Jiří Vácha, Milan Cais z Tata Bojs, reportér Jan Tuna, John Bok, Mudr Ivan Špička 1.LF UK, Martha Issová, prof. Jan Čermák FF UK, teolog Ivan Štampach, Marek Hilšer, Radomír Pastrňák z Buty, režisér David Radok, Miroslav Krobot, Otakar Brousek, historik Jiří Holý,Petr Malásek, cyklista Leopold Konig, Ondřej Trojan, Jiří Grygar, Dalibor Janda, Vladimír Mišík, Jan Svěrák, Jáchym Topol, Miss Taťána Brzobohatá, Tomáš Hanák, Milan Štaidler, Jiří Mádl, prof. Miroslav Petříček FF UK, Vladimír Just, Ondřej Havelka, David Koller, Ladislav Frej,sochař Jaroslav Róna, tenista Bohdan Ulihrach, spisovatel Patrik Hartl, Táňa Fisherová,Martin Myšička, olympijský vítěz Vavřinec Hradílek, David Smoljak, Svatopluk Skopal,prof. Mysliveček, Jiří Suchý, Jan Spálený, Lukáš Pavlásek, Jaroslav Satoranský, Ondřej Brousek, Alice Nellis, prof. Prudký UK, architekt Martin Rajniš, prof. Flegl Pff UK, Michal Šlesinger, Karel Heřmánek, Václav Kopta, Michal Suchánek, Heidi Janků, spisovatel Petr Ludwig, Matěj Rupert,, Milan Knížák, Pavel Žalman Lohonka, Jan Spálený, Jana Paulová, pěvkyně Dagmar Pecková, Filip Tomsa, prof. Prudký ETF UK, Vít Přindiš, Miroslav Táborský, Ivan Hlas, Jan Révai, Pavel Liška, Aneta Langrová, Honza Nedvěd, David Vávra, prof. Jan Sokol, šachista David Navara, Ivan Trojan.a stovky dalších

   Smazat
  2. Ten seznam jmen babišových odpůrců, nic neznamená. Prý máme demokracii, tak každé jméno/občan, má stejnou váhu. A stále platí, že ve volbách, byl Babiš favoritem největšího počtu jmen/občanů.
   Pokud se nositelé těch protestních jmen domnívají, že jsou politicky něco víc, tak ať si to zkusí čestně a demokraticky ve volbách a uvidí, co pro občany znamenají. Asi by byli hodně zklamaní, ale dělat humbuk, pod Minářovým, či jakým vedením, to jim jde. P.K.

   Smazat
  3. Ale volby neznamenají, jak se snaží nabulíkovat estébák a jak je vidět mnozí mu to žerou, že lidi jednou za čtyři roky zvolí a pak, když zvolený krade jako straka budou držet huby. Estébák se všemožně snaží zdržovat vyšetřování, mění vedení policie, ministry, obviňuje vyšetřovatele, útočí na komisaře z EU, kdyby byl čistý, tak už mohlo vše dávno skončit.

   Smazat
  4. 14:52 Teď si můžete vzít tak týden dovolené a vypsat jména mnohonásobně většího početu vzdělaných lidí, kteří považují MILION CHVILEK, za hordu debilů.

   Smazat
  5. to jsou ti samí soudruzi co podepsali antichartu ??

   Smazat
  6. Ti mladí herci a zpěváci asi těžko něco podepisovali a Karel Gott a primitivní Franta Ringo Čech, který tvrdí, že na fotce jen drží pero, ale nepodepsal /chá,chá/ tam není.

   Smazat
  7. 17:50 Věřte tomu, že má drtivá většina obyvatel váš seznam osobností, hluboko v prdeli a považuje estébáka a současného presidenta za to nejlepší co tady po sametové šaškárně vládlo. Díky bohu.

   Smazat
  8. AD 14:52 - dost vás a lidi z vašeho seznamu lituji. Plácnutí do vody. Nic víc. Babiš není srab Fico. O politice rozhodují volby a ne ulice. Lůza, byť sestavená ze známých herců, je jen malá nátlaková skupina politických ztroskotanců, kteří neuměli vyhrát volby.

   Smazat
  9. 16:01
   Babiš je obviněn a kritizovat druhou stranu může, když si myslí, že je v právu. To neznamená, že zdržuje vyšetřování, takže lžete. Kněžínek tam byl dočasně, řekl to sám a ministr spravedlnosti nemůže jen tak zastavit případ, který má státní zástupce, ani se nic takového nestalo. Takže opět lžete a to jste teprve začal. Je vidět, jakou bandu lhářů a prospěchářů zastupujete.

   A ta banda ovcí, co prostě podepsala, protože s tím za nima někdo přišel (třeba v divadle) a když se zdráhali, nebo je to nezajímalo, tak do nich hustili nebo dělali nátlak, až radši podepsali? Haha. Opravdu pod slovo "podporovatelé" schováte kdeco. Asi jako vaše lži pod váš údajný "boj o demokracii". :)

   Smazat
  10. ben20. června 2019 16:01
   „.. kdyby byl čistý, tak už mohlo vše dávno skončit.“

   Snad tomu opravdu nevěříte? Který z politiků je čistý? Ty jeho problémy jsou staršího data a dříve nevadily, pokud se příliš vůči EU nevyhraňoval. Ale jak začal zpochybňovat kvóty a vůbec migrační politiku EU, tak začal být špatný a bylo třeba ho usměrnit.
   Nemyslím si, že pragmatik AB, který je v liberální frakci EU, má proti migraci osobní výhrady. Ale potřeboval ve volbách oslabit skutečné protiimigrační strany, zvláště SPD. Tak do toho šel a voliči mu to uvěřili. Ale nejsem psychoanalytik, může to být jinak. P.K.

   Smazat
 16. Bude dobre, kdyz Gazdik urychlene dokonci tu novou koncepci skolstvi (nez budou nove volby), na ktere pracuje s Mikolasem Bekem a s Drahosem...

  OdpovědětSmazat
 17. Nesnáším manifestace, na Letnou nepřijdu. Ale přemýšlím, proč jsme tam, kde jsme. Není to náhodou tím, že jsme si vytvořili pohodlný chlíveček s nadpisem Demokracie, pod kterým se ubydlilo ledacos. Místo péče o kvalitu mladé demokracie formou zákonů a jejich dodržování, jsme zaplevelili stát nepřehlednou smrští zákonů, která svádí k jejich nedodržování. Suma sumárum i v ekonomice se přes dělení medvěda šikuly, praktiky šmejdů a díky kvalitní dobře placené práci lobistů došlo k miliardovým rozkrádačkám. Dnes smažeme všechny hříchy, na kterých jsme se podíleli, nebo jim alespoň nezabránili tak, že davu předhodíme Babiše. Jak prosté a jednoduché, dav je nadšen. Co bude dál ví Bůh. Mají hlavní aktéři dostatek odpovědnosti za další vývoj ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:15
   Co bude dál věděl Bůh i před všemi válkami v minulosti včetně té první i druhé světové . Až po jejich skončení se to dověděli i ostatní smrtelníci , kteří přežili . Stejně tak tomu bude i v případě třetí světové války . Pokud ji někteří přežijí doví se to taky .

   Smazat
  2. Vysvětlení je zcela prosté a jednoduché - abnormální disproporce mediální a politické moci.
   Kdyby mediální moc zrcadlila s určitou zdravou odchylkou tu politickou vzešlou z demokratických voleb, nikdy by se nesešlo tolik debilů s vypláchnutým mozkem.

   Smazat
 18. Letná bude plná popíračů demokratických voleb, na tribuně samý Lenin a někde na Vltavě musí být určitě zakotvená Aurora. Zatím ještě patrně dobře maskována.

  S popírači se nevyjednává, s popírači se ,,bojuje" !

  OdpovědětSmazat
 19. Paní Bohdalová bude doma?

  OdpovědětSmazat
 20. Chce to fotodokumentaci a vše filmovat.....pak jsem zvědav na to jejich "néééééééméééééééébbééééééNemec",až se jim to bude připomínat.....

  OdpovědětSmazat
 21. Babiš vyhrál šesté volby v řadě. Protože se volí za plentou, nikdo neví, jak kdo volí. Vrtá mi hlavou, proč Babišovi příznivci mají strach premiéra nehájí a nejdou demonstrovat? Koho se všichni u nás bojí? Ani Zeman nedodá lidem odvahy, aby neměl strach a tváří se, že se nic neděje.

  ben 14:52 jmenuje některé profesory. Pohybuji se také ve společnostech profesorů o počtu mnohem větším, než ben uvádí, a neznám nikoho mezi nimi, kdo by fandil chvilkám pro bordel. Čeho se ti profesoři bojí?

  OdpovědětSmazat
 22. Další důkaz o spiknutí kapitalistů s „Milionem chvilek“ a dalšími agenty CIA a Mossadu!

  Drazí soudruzi a soukmenovci!
  V naší vlasti zuří boj – boj o další směřování naší společnosti:
  My všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti (jedním slovem HORŠOLIDI) chceme pokračovat v návratu do nitra naší rodné Západní Asie, až do Moskvy, stolice celého slovanského světa.
  Ale lepšolidi chtějí ZVRAT – chtějí se vrátit k DĚSIVÉMU havlovsko-schwarzenbergskému návratu do Evropy!

  Tento boj probíhá na náměstích, tradičně v odrodilé, poevropštěné Praze, Leninu žel však i v regionech, které by měly zůstat věrné NÁDHERNÝM ideám socialismu-babišismu-putinismu …
  Zítra, jak my všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti dobře víme, mají nepřátelé míru a socialismu-babišismu sraz v hnusné Praze, na odporné Letné, dějišti STEJNÝCH protistátních demonstrací z tragického roku 1989.
  Ano, všichni placení agenti CIA a Mossadu z celého Česka se zítra sejdou v Praze, aby volali po návratu do Evropy, po zavedení evropských hodnot v naší západoasijské vlasti.
  Jak dobře víme, všichni protisocialističtí, protibabišovští provokatéři dostanou jednorázovou odměnu 3 000 Kč.

  Jenže kapitalisti dávají antibabišistům a antiputinistům DALŠÍ odměny:
  Nyní vyšlo najevo, že dopravci posilují nedělní spoje do Prahy, aby se všichni ziskuchtiví agenti z neziskovek dostali na demonstraci včas, mizerové!

  Prostě: Nyní by se nám opět NESMÍRNĚ hodil náš drahý soudruh a soukmenovec Jaromír Balda se svojí motorovou pilou.
  Jenže s.s. Balda úpí v kapitalistickém kriminále nebo dokonce blázinci, za své hrdinské činy proti evropským hodnotám.
  Takže se přímo VNUCUJE palčivá otázka: Kdo z nás komunistů, putinistů, zemanistů a babišistů se obětuje, aby zabránil pražskému sjezdu lepšolidí?!
  Připomeňme si, co všechno je v sázce:
  Jestli náš národní Vůdce Babiš bude donucen k demisi (ano, po neúspěchu čínských soudruhů v Hongkongu je i taková hrůza představitelná!), tak návrat Česka do Velikého Ruska bude obhajovat pouze náš druhý národní Vůdce Miloš s námi komunisty!!

  To by znamenalo, že vytoužený návrat nepřemožitelné Armády Ruské federace bude odložen, možná až o NĚKOLIK LET !
  Ano, až k takovému neštěstí může dojít, jestliže nás už n.V. Babiš nepovede zpět do naší rodné Západní Asie.
  Ano, každý horšolid si dokáže představit, jak by to bylo hrozné, žít DALŠÍ roky bez přítomnosti ruských vojáků, nositelů a šiřitelů nejkrásnějších západoasijských hodnot…
  Vážně HRŮZA !!

  Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POTŘETÍ, neboť ten původní (z 20. června 12:36) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 23. Není to tak jednoduché. Ano, zákon neříká nic o tom, že trestně stíhaný člověk a agent STB nesmí být premiérem. Stejně tak neříká, že člověk, který nevysvětlí, kde vzal peníze na byt (Gross) nesmí být premiérem. Nebo člověk, jehož milenka nechala sledovat tajnou službou jeho manželku (Nečas) . Oba ale stejně odstoupili. Stejně jako odstoupily desítky jiných politiků po celém světě, kteří se provinili proti "slušným mravům".
  Problém je ovšem v tom, že všechny ostatní strany nejsou závislé na PENĚZÍCH svého předsedy. Když odešel třeba Gross, nic to neznamenalo. Přišel jiný a šlo to dokonce mnohem líp! Bez Babišových peněz a prebend by se ANO ihned rozpadlo...Je ovšem fakt, že kdyby byl opravdu formát, řídil by stranu i bez politické funkce. Je ale ješita a trpí slavomamem....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mockrát se mi potvrdilo, že pokud má být něco skutečně podle mých představ, musím to udělat sám. Babiš má možná stejnou zkušenost.

   Smazat
  2. Nemyslím si, že u nás, kde není tak mnoho schopných lidí, by lidé měli odstupovat ihned jakmile je někdo napálí v novinách nebo do nich někdo permanentně a kampaňovitě šije a tím se, podle vás, chovali slušně a mravně. Je to přesně naopak, politik, který dostal takovou důvěru od lidí ve volbách, by neměl tak snadno ustupovat demagogii. Určitě bude muset odstoupit až tehdy, bude-li pravomocně odsouzen. Navíc lidi, kteří ho zvolili moc dobře o jeho kauzách věděli a svým, i když laickým úsudkem, to nějak vyhodnotili a většina si myslí, že např. ty dotace bere a bral po právu a že nebyl žádným agentem STB. Já prostě tvrdím, že schopných lidí je málo a proto musí něco vydržet a musí bojovat s těmi šedými a často uřvanými myškami, kterých je v politice mnoho, ale zemi jen škodí.

   Smazat
  3. To jsou naprosto podružné a marginální problémy. To je asi jako kdyby v době, kdy byla Británie pod útokem Hitlera někdo řešil jestli měl Churchill pletky se sekretářkou.
   Náš stát je dennodenně rozbíjen Bruselem, za hranicemi čeká invazní armáda černochů, muslimů a sudeťáků, naše dějiny jsou přepisovány kolaboranty, národní identita tupena médii, které ji mají upevňovat, ekonomika rozkradena a rozdána cizákům a tisíce blbů nemají nic lepšího na práci než řešit fiktivní pochybení v nějakých dotacích za pár šupů.
   Já bych jim vyčlenil Karlovarský kraj, ať se tam nastěhujou všichni ti feti, bangové, svěráci a všechna havloidní svoloč, ať si zvolí za prezidenta Posselta, nastěhujou si tam milion černochů, hlavně ať už neotravují normální slušné Čechy.

   Smazat
 24. Miliony chvilek = miliony úchylek USA páté kolony v ČR Babiš překáží diktatuře kapitálu, ač sám kapitalista. Proč asi - poskoci této diktatury v tzv. "demokratickém bloku", různí ti Fialové, Kalousové, Stankňourové, kteří okradli ČR a její občany o biliony Kč a desítku bilonů rozkradli jsou směšní svým pokřikem "chťte zloděje. Pokud jde o dotace, ty křiví ekonomiku a měly by být v EU a tedy i u nás zrušeny!!! Samozřejmě i dotace do tzv. neziskovek - ostatně tento termín byl vymyšlen právě proto, aby se ročně jen u nás mohla ukrást více jak desítka miliard - jsou jen kapitálním nesmyslem! Plátci daní by se měli ozvat a nekrmit zloděje!!! Navíc právě takové zloděje, kteří sami nejvíce křičí, pokud by měli nějaké daně zaplatit.

  OdpovědětSmazat
 25. 10:28 souhlas, Andy je legální oligarcha, máme jich tu víc. Demo blok jsou taky jakeštakeš kapitalisti. Jeden a hlavní rozdíl je v tom, že Andy umí investovat. Dobrá investice je živou vodou pro každou zem.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.