Reklama

pátek 21. června 2019

Případ Mariánského sloupu


Stanislava Kučerová
21. 6. 2019
Dr. M. Neudorflová, která se po pádu minulého režimu vrátila z Kanady, aby pomáhala rozvoji své vlasti, se podivila, v jaké míře se u nás vyrojily tendence reinterpretovat a desinterpretovat historii střední Evropy, včetně historie české. Mnozí vykladači a oprávci dějin začali obracet svou pozornost k odrodilé šlechtě, k protinárodním prelátům katolické církve, k rozbíječským menšinám, a to zcela bez zřetele k sociálnímu a politickému kontextu. Začaly se pomíjet příčiny, důsledky, důležité souvislosti historického dění. Z viníků katastrof 20.stol. se začaly dělat oběti, podstatné se přestalo odlišovat od nepodstatného. Úzká, nevýznamná témata začala být pokládána za rovnocenná se závažnými. Tyto posuny jsou ideologicky provázeny protinárodním negativismem, zaujatostí, která vnáší do historického myšlení zmatek a nebezpečně rozvrací národní vědomí.

Do okruhu těchto desinterpretačních snah patří i úsilí obnovit Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí. V „Národním osvobození“ jsme svého času mohli o tom číst zasvěcený příspěvek, včetně ocenění sochařských kvalit díla, údajné památky, věnované obráncům Prahy před Švédy. Nedávno se tažení za obnovu Mariánského sloupu znovu mobilizovalo. . . Pravdu však, bohužel, zmíněné tažení nemá.

Jak to bylo, najde si čtenář v nezaujaté literatuře z doby vzniku Československé republiky. Bylo to takto: Krátce po převratu 28.října 1918, v revoluční euforii, konal se 3.listopadu na Bílé hoře tábor lidu k uctění nešťastného výročí pověstné bělohorské bitvy, která otevřela válku třicetiletou a která zahájila období nepředstavitelných útrap. Stalo se to 8. listopadu 1620.

Po prvé, dík převratu, bylo možno nepokrytě vzpomínat na těžkou a dlouholetou ztrátu samostatnosti a svobody a radovat se z proměny bezprávné kolonie, kterou jsme byli, ve společnost již samostatnou a svobodnou. Na táboře bylo mnoho projevů, horování, emocí, nadšení i spravedlivého hněvu. Když se lid vracel z bělohorské manifestace domů, zastavil se na Staroměstském náměstí a povzbuzen dalšími projevy, strhl (povalil) Mariánský sloup, v němž viděl (právem) symbol nenáviděné 300leté poroby, nespravedlivé vítězství Habsburků nad stavovským povstáním a následné nastolení bezohledné kolonizace českého království.

Sloup byl vztyčen r.1650 z vůle habsburského panovníka Ferdinanda III. na počest vítězství katolické ligy nad českou reformací a českým státem. Bylo to dva roky po uzavření Westfálského míru. Ten byl pro Čechy tragicky osudný. Takové sloupy tehdejší držitelé moci s neskrývaným uspokojením nad pokořením evangelíků stavěli po celé katolické Evropě. Někdy se uvádí, že sloup byl vztyčen na památku statečných obránců Prahy před Švédy, jenomže to je jen zavádějící informace. Právě od vítězství švédských zbraní nad císařskými si slibovali čeští exulanti (i J.A.Komenský) konec habsburské nadvlády, svobodu víry pro domácí obyvatelstvo a návrat exulantů z ciziny do vlasti. Prohrou katolického panovníka by už všichni poddaní nemuseli být katolíky, pronásledování a persekuce pro víru by přestaly. Avšak dřív než mohli Švédové Prahu dobýt, válka skončila.

Habsburkům se jejich neomezené panování u nás mezinárodně sjednaným Westfálským mírem potvrdilo. Dál trval zákaz návratu pro nekatolíky, dál byli tajní nekatolíci odhalováni a pronásledováni.
Jako podněcovatel k svržení sloupu a tím k vykonání „ historické spravedlnosti“, jak to shromáždění lidé tehdy na Staroměstském náměstí cítili, se uvádí bouřlivák a anarchista Franta Sauer (1882), zámečník, obchodní cestující a spisovatel pražské periférie a bohémy. Samu akci je třeba posuzovat v uvedených historických souvislostech a nevymýšlet si nepravdivé zkazky o vandalství opilého vůdce a zfanatizovaného davu.

Znovupostavení sloupu by bylo projevem hrubě necitlivé restaurace poměrů z doby nadvlády habsburského mocnářství a znovu pokořujícím symbolem českého národního ponížení, které trvalo až do roku 1918.

71 komentářů :

 1. Už to odpískali nebude to tam naštěstí furt jen plivou na vlastence a je jedno z jaké doby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A vúbec. František Sauer sám popisuje stržení Sloupu Hanby ve své knize Franta Habán ze Žižkova, takže informace může, kdo chce, získat z první ruky a nemusí být odkázán na všelijaké takyinformace od různých politických hochštaplerů. Ale i jinak stojí to dílko za přečtení.

   Smazat
  2. I když by ten sloup postavili, tak bude pravidelně sprejován zuřivými barvami ...

   Smazat
 2. Somálští migranti posílají své děti zpět do Somálska, „Londýn je příliš nebezpečný“

  http://svobodnenoviny.eu/somalsti-migranti-posilaji-sve-deti-zpet-do-somalska-londyn-je-prilis-nebezpecny/

  Studie: Pouze 18 procent Němců si myslí, že mohou svobodně vyjádřit své názory na veřejnosti:

  http://svobodnenoviny.eu/studie-pouze-18-procent-nemcu-si-mysli-ze-mohou-svobodne-vyjadrit-sve-nazory-na-verejnosti/

  OdpovědětSmazat
 3. Předesílám, že nejsem zastánce obnovy onoho sloupu. Ale toto pojednání není historický exkurz. Je to sled národoveckých hesel. Ani jedno tvrzení není ničím doloženo. Je to na úrovni projevů na oné Bílé Hoře onoho 3. 11. 1918. Není hodno úrovně profesorky. Navíc obsahuje i nepravdy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak copak bude s dokazováním těch "nepravd"? Jestliže nic, tak budiž napříště chápán každý váš komentář jako provokace, nebo lež.

   Smazat
  2. Mariánský sloup vnímám rovněž jako symbol poroby českého národa Habsburky. Že se budou někteří lidé snažit ho znovu postavit, je logické, ale stavět jej 100 let od jeho zbourání je drzost. Věřím, že zůstane navěky tam kde je dnes a na Staroměstské náměstí se už nikdy nevrátí.

   Smazat
  3. Pro 12:11 viz níže u požadavku p. Davida. Ale můžet si přečíst třeba Dušan Uhlíř: Drama Bílé Hory nebo Josef Teige: Staměstský rynek. Tam je o sloupu dlouhé pojednání. Kniha vyšla v r. 1903. Takže není zasažena "revolučním patosem". Ale literstury je přehršel. Stržení sloupu odsoudila celá řada představitelů kultury i politiky té doby. Myslím tím stoupenců republiky. Třeba i Peroutka a další. Takže provokace bylo to stržení sloupu.Nikoliv moje vyjádření.

   Smazat
  4. je přeci kapitalismi teda jen pro většinu ostatni žiji stale v komunismu podle svych potřeb pozor nezaměnovat s husakovym socialismem kdy devadeasat devět procent nadšeně jasalo a jedno procento neustale prudilo užjen protože se tak narodili abyl to jejich životni styl nic nedělalo ale žilo na davkach jednak z vatikanu a jednak z usa anglie francie ato vyhradně za protesty apomale rozkladani vahajicich dneska by to ale už davno nemělo platit když je ten kapitalismus a opět zase rozhoduje menšina protentokrat kapitalistu přicucnutych pro tentokrat na statnim aprase aby se vtom vyznalo co je pro kmana a co je pro pana

   Smazat
  5. T.G.Masaryk: Ta socha byla pro nás politickou potupou.

   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/t-g-masaryk-ta-socha-byla-pro-nas-politickou-potupou/

   Vladimír Čermák, autor komentáře, napsal a vydal mimo jiné také dva díly Operace Bílá hora v nakl. Czech Mare v r. 2014. Příští rok by mělo vyjít její pokračování právě o tom, co po Bílé hoře dělo.

   Smazat
  6. Á, náš cizokrajně znějící danny v 10:46 znectil prof. Kučerovou, že publikuje nepravdy. Opomněl ale napsat, které a věrohodně doložit svoje tvrzení.
   Chce např. tvrdit, že švédská vojska nebyla vojska protestantská? Chce tvrdit, že v jejich vítězství neviděli tehdejší exulanti, mezi nimi i J. A. Komenský možnost návratu do vlasti?
   Co z textu prof. Kučerové chcete, vy vlastenče "danny", ještě vyvrátit?
   Pouze pro zajímavost - výboje protestantských Švédů proti katolickému Rakousku penězi podporovalo francouzské království. Jako nositel těchto aktivit je uváděn katolický kardinál Richelieu.
   Pokud, vypovídá to o morálce církví i mocenské politiky.

   Smazat
  7. Pro ryze česky znějícího anonyma 16:09: Jasně jsem definoval ty nepravdy i zdroje, kde je možné se o tom dočíst a ze kterých jsem čerpal. A je jich mnohem více. Kde tvrdím, že švédská vojska nebyla protestantská? Právě naopak. Tvrdím, že byla a přesto v nich Pražané (ale i Brňané, Jihlavané ....) neviděli osvoboditele a tím méně spasitele. Naopak. Viděli v nich lupiče. A právem. Zkáza a smrt šla v jejich stopách. Pro katolíky i protestanty. Proto se obyvatelé našich měst (hradů a tvrzí) bránili. Komenský a spol. se jistě chtěli vrátit. A taky už to jednou zkusili. Za vpádu Sasů v r. 1631. V Praze i jinde byl vpád doprovázen pogromy a vražděním a ničením. Proto byli z Čech vypráskáni. A jen tak na okraj. Hlava německých protestantů saský kurfirst Jiří III. vydal r. 1621 do rukou Habsburků a tedy i kata Václava Budovce z Budova, kterému poskytl po Bílé Hoře azyl. Za drobnost: obě Lužice. Ty dostal do pronájmu a už jsme je nikdy neviděli. Budovec skončil na popravišti 21. 6. 1621. Na straně stavů bojoval katolík Mansfeld a Brno hájil proti Švédům protestant (hugenot) Raduit de Suches. To jsou věci, co? a takových bylo! Plácáte nesmysly a nic o věi nevíte. Považuji se za vlastence. Ale ne za fangličkáře.

   Smazat
  8. danny - to je marné úsilí, bojovat s něčí slepou vírou! Víra je vždy nad rozumem.

   Smazat
  9. Marně hledám v textu prof. Kučerové to, co "danny" tady vyvrací. Je ovšem dobře, že vynaložil úsilí pátrat v pramenech, které jeho první nástřel nějak podpoří. Já měl to štěstí, že onen hrubý rámec, který "danny" prezentuje, jsem vyslechl v dějepisu na tzv. Střední škole Zdeňka Nejedlého. To nebylo nic jiného než předchozí "měšťanka" a následující základní škola, vyšší stupeň. Bráno dneškem, vyslechnul jsem to v devítce. Měli jsme i náboženství, se známkou na vysvědčení, které uvádělo i "vyznání". Až tak nás tenkrát školili.

   Smazat
 4. 10.35 - to je svoboda a demokracie po evropsku
  emeritní kapitán

  OdpovědětSmazat
 5. Danny: Sem s nepravdami, a hlavně je "doložte"! Ukažte svoji úroveň profesora!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdravím vás, pane Davide. Aby bylo jasno: nikterak nezpochybňuji kvalitu paní profesorky. Pouze se mi nelíbí tento konkrétní článek. Takže hned na úvod. Bitvou na Bílé Hoře nezačala třicetiletá válka. Ta začala 23.5. 1618 II. pražskou defenestrací. Protože tou začala tzv. Válka česká. A ta skončila právě bitvou na Bílé Hoře. A po ní následovala Válka falcká a pak dánská a po ní švédská... Sloup byl postaven v r. 1652. R. 1650 se začal stavět. Byl postaven na oslavu vítězství nad Švédy r. 1648. Svědči o tom i nápis na něm (parafrázuji): "jako dík Nejsvětější Panně za pomoc při obraně města...". R. 1618 Prahu nikdo nebránil. Císařtí (ligisté) ji dobývali a stavovské vojsko uprchlo. Pražané se vzdali a prosili vítěze o shovívavost. Takže logicky by měl by tam být dík za dobytí města. Ale v r. 1648 Pražané Prahu bránili před protestantským vojskem Švédů. Bylo jim úplně ukradené co očekávají emigranti. A není se co divit. Když viděli, jak se "bratři ve víře" chovají na Hradčanech a Malé straně (sle i v okolí: třeba jak vyrabovali Suchdol). Takže nikdo po vítězství Švédů v Praze netoužil. Prohrou katolickéhop panovníka by nejenže nikdo nemusel být katolíkem. On by nikdo nesměl být katolíkem. Protestantismus neznamená svobodu víry. A zejména ne v jeho formách kalvínů a puritánů. Už zkušenost z krátké vlády Zimního krále ukazovala, co by nás čekalo v této oblasti: zničení výzdoby Svatovítské katedrály a několika kostelů, soch a obrazů... Pražané se obrátili na "krále" a žádali o skoncování s tímto barbarstvím. A stačí se podívat do Anglie na trosky klášterů a chrámů. Nejen Praha se bránila. bránilo se a ubránilo i Brno a další města. A ta která se neubránila byla vypleněna. I v té době se zprávy šířily. Z Bílé Hory toho dne nešel "lid", ale parta ožralých Žižkováků vedených ožralým notorikem Frantou Sauerem. A ten sloup jim padl do oka. Kdyby ne ten, tak by rozbili něco jiného. Tedy nešlo o oslavu republiky, ale o vandalství. Vlastenecký čin z toho udělal dobová média. Protože situace těch dnů to vyžadovala. Plamenné projevy = nárovecká hesla a bláboly na všech rozích a ryncích pronášená rakouskými úředníky, kteří náhle prozřeli a dali se plně do služeb nové svobodné, krásné...republiky. Dnešní média se chovají pohříchu stejně.Jak jse vy sám poznal na vlastní kůži. To jen na okraj. Ale dalo by se diskutovat jistě déle.

   Smazat
  2. Ještě pro p. Davida. Takový "lid" chodí dnes na Václavák a hřímá o "demokracii". Teď se sejde na Letné. Myslíte si, že svržením této vlády (a myslet si o ní můžeme cokoliv) nadejde ta slastná chvíle osvobození od oligarchů a lumpů všech úrovní a ražení? Řečníci tvrdí, že ano. Pak ž ebude ten ráj na zemi. Rakouský filosof K. R. Popper napsal toto (opět parafrázuji): Každý, kdo sliboval nastolit na zemi ráj, nastolil peklo. Něco na tok bude. Na to, abych si vyhledal pár článků stavějící se na obě strany sporu a přečetl několik knih a udělal si vlastní názor nemusím být nutně profesorem. Ostatně ten názor nikomu nevnucuji. Právě naopak. Dovoluji si tvrdit, že sjednocená společnost (po té volají ti řečníci na náměstích a hýkající davy pod nimi) je to nejhorší, co by nás mohlo potkat. A nejen nás (Ein Volk, ein Reich ein Führer bylo sjednocující heslo). Už jsme sjednoceni byli pod vedoucí úlohou strany, pod péčí našeho souseda ze západu i z východu a odmítli jsme to. Jednotná společnost je totalitní společnost. Jednotu je nutno bránit před rozvraceči a jinými ideami a myšlenkami. Přemýšlení může vést k samostatnému myšlení a tedy svádí lidi na scestí nejednoty. Proto paní Aňa Geislerová tvrdí, že existuje objektivní pravda (pochopitelně ta její) a že je nutné bojovat proti názoru, že každý má svoji pravdu (rozumněj vlastní názor na svět). Svobodné volby by mohly způsobit zvolení jiného zástupce než slednotitele. A tomu je nutno zabránit! Už paní Sommerová veřejně lituje, že volební právo mají i ti "nesprávní". S tím by se mělo něco dělat. Jistě víte, co znamená "Owertonovookno". Tak si ,myslím, že je zde snaha ho otevřít. Nijak netoužím volit jen jinak nazvanou jednotnou kandidátku Národní fronty.

   Smazat
  3. Bravo Danny!

   Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, (* 1466 Rotterdam † 1536 Basilej), holandský myslitel, augustiniánský kanovník a představitel zaalpské renesance a humanismu.

   Prvním vážnějším Erasmovým dílem je Enchiridion militis christiani (Příručka křesťanského vojáka, 1503). V této krátké práci se Erasmus snažil vytvořit pohled na normální křesťanský život, který posléze po zbytek svého života dotvářel. Za hlavní zlo doby považoval formalismus, respekt ke tradicím bez ohledu na skutečné Kristovo učení. Nabídl řešení: každý se má ptát v každém okamžiku, co je zásadní a co je důležité beze strachu!

   Svým nejznámějším spisem, satirou Chvála bláznivosti (Encomium moriae, 1509), se s výsměchem i vážností věnoval hluboce zakořeněným omylům doby a barvitě je vyobrazoval. Je napsán formou monologu, personifikované Bláznivosti kritizuje autor různé vrstvy společnosti – především církev, učence, krále a filozofy. Autor prokázal znalost klasické antické literatury a bible i v poměrech soudobé Evropy. V díle ironickým způsobem upozorňoval na nedokonalost lidí.

   Roku 1516 vydal knihu O výchově křesťanského vladaře (Institutio principis christiani), jehož vydání inicioval zřejmě jeho třetí a poslední pobyt v Anglii téhož roku. Knihu věnoval jako radu mladému králi Karlu V. Obecné principy cti a upřímnosti aplikoval Erasmus na konkrétní úkoly knížete, kterého zobrazil jako služebníka svého lidu. Dílo bývá srovnáváno s Machiavelliho Vladařem (1537) jako nejvýznamnější spis o vládě 16. století. Je vhodné obě díla porovnat. Machiavelli uváděl, že k udržení vlády politickou sílou je bezpečnější pro knížete být obávaný než milovaný. Erasmus preferoval opačné stanovisko a uvedl, že vladař pro spravedlivé a shovívavé vládnutí potřebuje všestranné vzdělání a musí se vyvarovat toho, aby se stal zdrojem útisku.

   Platící universálně, citáty:

   „Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“

   https://citaty.net/autori/erasmus-rotterdamsky/

   Smazat
  4. @danny: Je fajn, že jste přečetl nějakou tu knížku, ale nepopíráte, že sloup nechal postavit habsburský panovník Ferdinanda III.

   Pokud jsem to správně pochopil, tak se Ferdinand III. na obraně Prahy vůbec nepodílel, protože si měšťané pomohli sami. Pokud je uvedené pravda, nevidím žádný důvod, proč by tam tento sloup měl po r.1918 stát.

   Také nevidím důvod, proč by ožralý žižkovák nemohl být vlastenec. Člověk pije z různých důvodů, většinou proto, že si neumí poradit s některými věcmi, to ovšem neznamená, že to musí být úplně špatný člověk.

   Mějte se profesore

   Smazat
  5. Pro 10:47 Nejsem profgesor. Jen asi trochu více sečtělý než vy. Vy reagujete na můj příspěvek. Co tak přidat něco ze svého. Co víte o této věci vy? Co jste si přečetl. Z vašeho výlevu je zřejmé, že vy jste si nepřečetl žádnou knížku ani článek k této věci. Ferdinand III. byl český král(A také římský král a císař Svaté říše římské národa německého...). Tudíž Praha byla z tohoto titulu jeho sídelním městem. A králové (a vůbec hlavy států) měli tu pravomoc, rozhodovat mimo jiné i o pomnících své vlády i vlády svých předků. Města po celém světě jsou jich plná. Důvod proč by tam stát měl je např. ten, že si to řada lidí přeje. Od katolíků, přes historiky, lidi, kteří by chtěli obnovit starou Prahu... Není to jen otázka tohoto sloupu. Je i spolek pro znovupostavení pomníku Radeckého, obnově Staroměstské radnice atd. No a stejně tak by tam stát neměl, protože řada lidí od protestantů, přes národovce až po architekty si to nepřeje. A mají také své důvody. A tak musí rozhodnout ten, kdo tu pravomoc má. Demokratický zástupce obyvatel Prahy - tedy jeho Magistrát či Úřad příslušné městské části. Po hlasování se všichni musíme podřídit většině. Čímž neříkám, že musíme změnit názor. Tomu se říká demokracie. Já jsem proti postavení sloupu. Ale ne z důvodů ideových, ale ryze praktických. Zabete zase místo na Staoměstském náměstí. Už tak tam není kam šlápnout. Ožralý žižkovák jistě může být vlastencem. Ale vlatenec neničí vandalsky památníky minulosti. I když se mu nelíbí. Mějte se a učte se.

   Smazat
 6. Ještě štěstí, že nám není jiných více potřebných staveb...

  OdpovědětSmazat
 7. Jasně Danny jen ji rozcupuj, ale chtělo by to asi nějaká fakta. Takové to dnes moderní: určitě, nejspíše, pravděpodobně, zřejmě, možná a nebo jestli Franta Sauer byl, nebo nebyl ožralej atd. to jsou jenom kecy a fakta žádná. Tak Danndy, s chutí do toho, už se těšíme. Hej hou

  OdpovědětSmazat
 8. Objevují se zprávy, že magistrát trvá na zákazu postavení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, ale stále tam zůstávájí již nastěhované kusy sloupu. Proč nedochází k vyklizení? Jen aby tiše nestěhovaly další kusy a pak řeknou, že to již nechají postavit. Další jezuitská podlost.
  bv

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čižinský zve na Letnou: Konec Babiše a Benešové nestačí. Je třeba skončit temné období. Pro naprostou většinu našich občanů by temné období skončilo stavbou šibenic místo sloupu poroby. Adepti: Kalousek, Babiš, ...

   Smazat
  2. Oprava: Kalousek, Bakala, ...

   Smazat
 9. To co jsem napsal už jinde a mohlo by se to zdát třeba i vtipné, začínám považovat, už zcela vážně, za adekvátní řešení celého sporu o historii:

  navrhuji zadat uměleckou soutěž na téma "Oslava národní emancipační snahy proti třísetletému porobení českého národa po brutálním vítězství Habsburků, vrcholící v roce 1918, která by nikdy neměla být zapomenuta."

  Znamenalo by to tento památník zřídit a koncipovat nikoliv stojící, ale ležící a rozbitý na kusy.

  OdpovědětSmazat
 10. Žabaři! Důchodci sedící dříve kolem kašny a Mariánského sloupu na lavičkách, vytlačili dnes cikáni sedící a koupající se v létě v té kašně a chčijící kolem na všechno na keře na trávu i na ten Mariánský sloup. Vy Jekyllové & Hydeové ...

  https://www.mesto-most.cz/mariansky-sloup/gs-1066

  Ramón

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jistě však nemáte na mysli, že příčinou tohoto stavu je, že tam ten Mariánský sloup, coby symbol 300 let poroby, nestojí.

   Smazat
  2. 12.36 - a víte proč tam nyní důchodci nesedí? Protože staré lidi je možné přepadat a okrádat, a útoční nedostávají "drsné tresty", ale jsou vyhoštění z Německa do ČR a kdo tomuto pořád fandí, je na hlavu.
   Kde jsou ty časy, kdy bylo v ČR jen "12 migrantů".

   Smazat
  3. Vláďa z Brna 21. června 2019 12:17
   Anonymní 21. června 2019 13:12

   Stojí tam, ale chčijou na něj cikáni, tím jsem sdělil vše? Nebudeme jako Palivec schovávat obraz císaře pána, aby na něj nesraly mouchy!

   Ramón

   Smazat
  4. Dovětek:

   Nechte ho také postavit a poté z něj udělejte veřejnoprávní toaletu, kam si jako správní vlastenci, budete chodit ulevovat. U nás jsou takovými vlastenci pouze cikáni. Vemte si je zpět do Prahy a ukáží vám symboly vrozeného vlastenectví, nepředstíraného!

   Smazat
 11. Nepřijde vám divné, že Habsburkové, dle vaší interpretace utlačovatelé českého národa, dovolili na stejném náměstí vystavět honosný pomník Mistra Jana Husa? Před 100 byla společnost mnohem tolerantnější. Přemýšlejte o tom prosím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 13:54
   ano jistě, než v tom století 17. byla v 19. tolerantnější. To vám byla nádhera nejspíš ehm.

   Jenže nejde o 17. století ani o 19. století. Ve skutečnosti jde o historické souvislosti vzniku našeho dnešního státu. Anebo máme navazovat na dobu, kdy jsme byli kolonizovaní? Občas "dobrotivě", občas méně "dobrotivě"?

   Zálusk na nové loupeže už tady evidentně je a úplně tím čpí vzduch.

   Smazat
  2. Zde chybí mozky-kádry a znalosti, "kdo není s námi je proti nám", snad tohle stádo za 300 - 500 let také dospěje, snad i nekrvavě..

   Smazat
  3. Pro 13:54 Přemýšlet? To chcete po národovcích mnoho. Musíte chtít. To je první podmínka. Pak musíte mít o čem přemýšlet. To znamená zjistit si informace (nedej Bože studovat!). Ty informace musí být z různých zdrojů. A pak ta práce s porovnáváním a diskusí! Dejte pokoj! Proč se dřít, když to jiní udělají za ně a lépe? Pak stačí zajít na náměstí a s otevřenou hubou poslouchat, případně občas zařvat! A máte vše vyřešené. V pohodlíčku i s procházkou, či výletem.

   Smazat
  4. 18:37 I T.G.M. chápal, že sloup byl symbolem habsburské nadvlády, a schvaloval jeho zboření, když prohlásil, že "Ta socha byla pro nás politickou potupou". Jistě uznáte, že proti tak vzdělané, uznávané, a významné osobnosti našich dějin, jste vy pouhým trpaslíkem, a vaše vývody jsou zaujaté, i méně kvalifikované, než současníka té doby.

   Smazat
  5. Pro 20:26 1) já jsem nehodnotil, jestli byl tento sloup potupou nebo nebyl. To je věc názoru. Jen jsem uvedl fakta: nebyl postaven na oslavu Bílé Hory ale na oslavu vítězství nad švédským vojskem v r. 1648. To dokládají nejen dobové prameny, ale i vyjádření osobností politického i kulturního života v nové republice. Národní výbor akci odsoudil a nařídil zabránit podobným vandalským činům. Ožralá chátra totiž chtěla táhnout na Karlův most a naházet sochy do Vltavy. Muselo jim v tom zabránit vojsko. A sloup ani nebyl většinou Pražanů své doby - a tím méně venkovanů - vnímán pouze jako náboženský symbol. I to je dokázáno. Moc nechybělo a národovci měli po radosti. Sloup totiž svého času (70. léta 19. století) zchátral a začal se rozpadat. A když se ulomila Panně Marii hlava a málem zabila okolojdoucí ženu, magistrát chtěl sloup strhnout. Ale ochránci staré Prahy si prosadili jeho renovaci. 2) Že to řekl T.G.M ještě nezbanená, že s tím musím bezvýhradně souhlasit. Mám svůj rozum a svůj názor. Ale nevnucuji ho ani vám, ani nikomu jinému. Klidně se modlete k T.G.M berte ho jako Desatero. Vaše věc.

   Smazat
  6. 20:57 Hádat se s vámi nebudu, váš názor, poznamenaný zlostí, a zaujatostí, vám neberu. T.G.M je rozhodně autoritou, s kterou se nemůžete v žádných ohledech měřit.

   Smazat
  7. Pro (13:54)
   Již jsem - možná Vám - před pár dny zde napsal, proč pomník Jana Husa habsburská moc povolila. Bylo to pro ni jednodušší než povolit česko-rakouské státoprávní vyrovnání. Habsburkové poloviny 17. století a počátku 20. století byli ve značně odlišné situaci. Půldruhého století po obnovení zemského zřízení v Čechách a na Moravě Josef II. v odezvě na pád Bastily povolil poměry. Na přelomu 19. a 20. století se nad mocnářství již smrákalo, císař musel povolit všeobecné volební právo (pro muže), politická emancipace zemí české koruny byla na spadnutí a poslední rakousko-uherský císař se pro ni také krátce před pádem říše vyslovil. Už bylo ale pozdě. Habsburkové - jako celek - totiž určitě nebyli osvícenským rodem. Poptejte se ve Španělsku, Nizozemsku, v Jižní Americe.
   To, že sloup byl postaven jako dík za uchránění Prahy drancování vojsky, je fakt. Všechna vojska Třicetileté války drancovala obyvatelstvo při svých výpravách. Habsburkové nebyli jiní, takže každé město bylo ve středověku a raném novověku rádo, když se mu vojska vyhnula a bylo lidem dost jedno, zda šlo o katolíky či protestanty, křižáky či husity. Valdštejnův koncept stálé armády a jejího systematického zásobování byl tehdy v plenkách a ještě dlouhá desetiletí se vojska zásobovala drancováním.
   Stejně tak je ale pravda, že sloup na tak exponovaném místě a s jasným protireformačním poselstvím anděla přemáhajícího hada jako symbol hereze a protestantství se stal poutním místem a objektem rozličných státních a náboženských veřejných akcí, takže se stal symbolem pobělohorské katolické totality a cizí císařské nadvlády, což byl protiklad proti předbělohorské náboženské toleranci a českému království se silným postavením stavů, které vlastně několikrát volily panovníka.
   Je pravdou i to, že mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl hodnocen jako jeden z nejkrásnějších. Pravdou už ale tak docela není to, co tvrdí Petr Váňa, že šlo o první barokní sochy u nás. Za první dílo blízké baroku je označován Herkules Adriana de Vriese.

   Symboly zlých dob padají nebo jsou jinak symbolicky pokořeny. U nás i jinde ve světě. Mariánský sloup, Bastila, stokoruna s Gottwaldem; říšský sněm a nad ním sovětská vlajka... Sochu Stalina na Letné odstřelila táž partaj, která ho postavila. Měla tehdy dostatek sebekritiky. A ani dnes nezní z jejích řad, že by se měl obnovit, neboť jen jednotlivci blouzní o jakési "rehabilitaci" JVS, protože ostatní členové naštěstí neztratili hodnotový žebříček a miliony mrtvých jsou neomluvitelné. To evropští katolíci nejsou takové citlivky a současný papež František prorážející letité zvyky a tabu je více než dráždí. Umanutou zaslepeností je zahlcen i autor repliky sloupu Petr Váňa. Hraje roli obdivovatele umění a zamlčuje myšlenkové, ideové poselství, které každé umělecké dílo - a tím spíše mariánský sloup ze Staromáku - nese. A poselství, kterým byl sloup obdařen za dvě a dvě třetiny století své existence a pod jehož tíhou padl, už bylo daleko širší a průraznější, než poselství doby, když byl vztyčován.
   Máme v ČR soustu církevních objektů, zahrad, klášterů atd. - tam všude může být Váňova replika okrasou, vhodným uměleckým dílem. Na Staromáku by však byl nevhodným politickým symbolem.
   KR

   Smazat
  8. 23:41 "Na Staromáku by však byl nevhodným politickým symbolem." Pročpak nevhodným? Jestli byl v minulosti symbolem národní nesvobody, tak je nejvyšší čas ho obnovit. Dobře by symbolizoval skutečný stav naší dnešní národní "svobody". V kolonii se takové připomenutí hodí.

   Smazat
  9. 4:32 Obnovovat pomníky symbolizující národní potupu je zvrhlost.

   Smazat
  10. Ad 20:57 A co dnes ožralá chátra na Václaváku???

   Smazat
 12. Copak si o tomhle asi myslí ultrakonzervativní katolík Michal Semín, kterého se SPD snaží protlačit do Rady ČTK?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Katolíc se rozeběhli sbírat imobilie, pozemky a peníze od státu utrácejí za akcie a také už začali t u č n ě t a lesknout se na kazatelnách.

   Smazat
  2. Právě proto by mě zajímalo, jak se v jedné straně snášejí Michal Semín a Ivan David.

   Smazat
  3. 14:54 Lidé, kteří uznávají pluralitu názorů, se obvykle navzájem dobře snášejí. To lepšolidi nikdy nepochopí.

   Smazat
 13. Nějak nechápu, co chtějí stavět, když jim to majitel pozemku neumožnil. Napříště zřejmě můžou stavět cokoliv u kohokoliv, miluju tento stát.

  OdpovědětSmazat
 14. Souhlas. To co se děje dnes, je jedna velká restaurace katolické církve. Oberou lidi o stošedesát nebo kolik miliard na církevních v drtivé míře katolických restitucích a smějí se lidem do ksichtu. Jen se podívejte na všechny ty kalousky, fialy, švancenberky, farské, bělobrádky a jak se všichni ti exponenti katolické církve jmenují. To vše proti drtivé většině obyvatelstva. Takhle to bude dál pokračovat, když se tito obránci karlova mostu před švédy znovu dostanou ke korytu. Pro ně jsou lidi jen dojná kráva, na lidi kašlou, mají své zvrhlé nemravné zájmy. Jak teď tady vykládá jeden další takovej vypečenej vychcánek, že prý je třeba skončit to temné období. S tím se dá souhlasit, pokud tím temným obdobím rozumíme všechno tohle nehorázné řádění a katolickou zlodějnu. Pro ně ale temné období je to, že jim někdo zatnul tipec. Jestli je pustíte znovu k moci, tuhle katolickou frontu top+ods+stan+kdu za pomoci čssd, se zlou se potážeme, a to pak teprve budeme valit zrak. Lidé, postavte se jim na odpor, a hlavně je nepoštějte ke korytu, utrhnou vám i vemeno.

  OdpovědětSmazat
 15. Po r. 1989 se začaly stavět sochy T.G.Masaryka, už jsou téměř všude, teď následují lavičky V.Havla.
  Na Staroměstském náměstí je památník J.Husa, teď tam postavíme Mariánský sloup (v nejateistější lokalitě Evropy) a budeme je potom stavět všude ??

  OdpovědětSmazat
 16. žvaníte tady sice dobře ale nikdo si nepoložil tu základní otázku aby se dostal k jádru problému: celá ta sranda kolem musela až dosud stát miliony - včetně dopravy remorkerem do Práglu - a myslíte že to platil tan pomatanej rádoby umělec ze svýho - takže otázka zní : kdo za tím stojí?
  Můj osobní názor že to jsou černoprdelníci - konkrétně jezuiti - náhodička že svatej fotr Římě je taky jezuita.

  OdpovědětSmazat
 17. 11. září 2017 14:21
  Věc je, jak už to bývá, trochu složitější, než se nám snaží zde namluvit. Dotyčný sloup byl postaven Ferdinandem III. r. 1657 a vysvěcen byl r. 1659. A to na pmátku vítězství nad Švédy r. 1648, kteří tehdy dobyli Malou Stranu a Hradčany a ukradli co mohli, především rudolfínské sbírky. Prahu bránili a ubránili tehdy obyvatelé Prahy. Nevítali tedy protestantské osvoboditele od habsburského jha, jak by bylo lze očekávat. Tento sloup sloužil jako morový a konala se k němu procesí a lidi se u něj modlili. O nějakém symbolu vítězství nad českými stavy nebylo ani řeči. Už proto ne, protože skončila válka, kterou dnes nazýváme Třicetiletou, ale v Polsku se to mydlilo vesele dále a Švédové nebyli daleko (viz Potopa). Pobělohorské represe pomalu ustupovaly a téměř všichni přeživší vzbouřenci dostali milost včetně části vrácení majetku (Anhaltové atd.). Císař byl tedy velice rád, že je v Čechách klid a jistě by nejitřil situaci takovým imbecilním gestem jako je stavba nějakého sloupu. Kdyby to pomník vítězství byl, jistě by ho císařové nenechali zchátrat. A on zchátral tak, že jednou v r. 1874 upadla hlava Panny Marie a málem zabila okolo jdoucí hokynářku. Na to ho Magistrát chtěl nechat zbourat (a nikoliv poprvé!). Kdyby tu bábu tehdy ta hlava trefila, jistě by ho i zbourali. Takto ho na nátlak památkářů (u tehdy měli silné slovo!)opravili. Jestli někdo něco prosadil jako symbol na Staroměstském náměstí, tak to byli právě národovci. Je to pomník M. J. Husa. Nehodil se tam a nehodí. Proti byla celá řada tehdejších osobností. Ale národovci prosadili svoje. Spojitist s Bílou Horou ale sloup přece jeno měl. Byl téměř věrnou kopií jiného sloupu. A to toho který nechal postavit v Mnichově r. 1628 bavorský vévoda Maxmilián I., který velel vojskům Katolické ligy na Bílé Hoře (císařským velel Buquoy). Tam opravdu stojí na počest onoho vítězství. Ale z toho "našeho" ten symbol katolického útlaku udělali naši národovci pár dní, ale spíše hodin před převratem v r. 1918. Do té doby tak nebyl nikdy vnímán. Ostatně, onu bandu vandalů vedl známá to figurka pražských šantánů Franta Langer. Jsem také proti obnově tohoto sloupu. Ne však jako nějakého symbolu. Ale ptoto, že by tam překážel. Už tak je to tam samý symbol - ohořelá radnice, desky s popravenými "českými" pány (dobrá polovina byli echt Němci), poledník, pomník MJH a teď ještě sloup. Dovolím si odkázat s podrobnostmi na knihu Josefa Teige "Staroměstský rynek" z r. 1907

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podsouváte dva nesmysly a jeden estetický názor, což je věc dosti subjektivní. Kdyby platilo, že "téměř všichni přeživší vzbouřenci dostali milost včetně části vrácení majetku", tak proč tam zůstali komenští, hollarové a další desítky tisíc exulantů? Cudně zapomínáte dodat, že pokud jste nepřijal katolickou víru, tak žádný návrat.
   Podobně lžete o vnímání sloupu jako symbolu "pár dní, ale spíše hodin před převratem v r. 1918". TGM byl tehdy už dávno, resp. stále ještě za kopečky, takže osobně by pak těžko vyslovil svůj kladný názor na stržení sloupu.
   To, zda e rozlehlý pomník Jana Husa na Staromák hodí, či ne, je věcí estetického vkusu. Ale na rozdíl od drtivé většiny náměstí, kde ční vzhůru nějaký sloup, nějaká špice, vertikála, je toto velmi málo obvyklé a na poměrně velké ploše Staromáku se to stráví.
   KR

   Smazat
  2. Pro 7:34 Vzbouřenci opravdu dostali milost a emigranti se mohli vrátit, pokud přijali katolickou vítu (podle Nového zřízení zemského). Ale to všude v Evropě, protože platila zásada: "Cuius regio, eius religio" (Koho je země, toho je víra). Tedy všichni poddaní museli zastávat víru panovníka. V Německu protestantismus, v Anglii po Cromwellově revoluci museli být všichni anglikáni a navíc puritáni. Trosky katolických klášterů a chrámů to potvrzují. Fridrich Falcký byl protestant a hlava kalvínství v Evropě. A kalvíni jsou sakra fanatici. Něco jako Orebiti u husitů. Takže jeho vítězství by rozhodně neznamenalo náboženskou svobodu. Ale jen diktaturu jiného kultu. Ostatně jeho kněží s tím začali ihned po jeho nástupu. Zničili výzdobu několika chrámů a kostelů včetně Svatovítského. A proč se nevrátil Hus a spol.? Z Československa emigrovalo ve dvou vlnách (1948 a 1968) podle některých údajů až 250 tis. lidí. Po listopadu 89 se vrátila řada emigrantů. Posrpnových a dokonce i poúnorových. Slavných (Tigrid, Landovský, Medek, Rakušanová...)i neznámých. Ale tisíce a tisíce jich zůstalo ve světě. Mají tam svůj život, rodiny. A že sloup budí spory a diskuze? Nebo dokonce vášně? To je v pořádku. Je třeba mít svůj pohled a usilovat o něj.Dovedete si představit, že bychom tady všichni byli pro nebo proti? Každý má svoje argumenty, kterými hájí svůj pohled a názor. To je správné. Alespoň podle mně. Mně osobně je v zásadě jedno, jestli sloup bude stát nebo ne. Pro mně nebyl a není symbolem poroby. Jen na Staromáku bude zase o něco místa méně.

   Smazat
  3. 22:24 Pokud originál sloupu stojí v Mnichově, pak jenom hlupák si může myslet, že na Staroměstském náměstí kopie sloupu nemá představovat stejný symbol.

   Smazat
  4. Pro dannyho 10:32 to sice symbol poroby není, pro nás ostatní ale JE. Stejně jako to byl symbol poroby pro generace našich předků. Ostatně, to je problém symbolů a jejich výkladu obecně.

   A musím upozornit, že pan sochař, který českou společnost svým do Prahy dovezeným kamením vydírá, nevytvořil ani kopii ani repliku, ale vytvořil svou představu, jak asi sloup vypadal.

   Jestli mluví o kulturní památce, tak lže a manipuluje. Ostatně, je to sebestředný katolický fanatik, od kterého se těžko dá čekat pokora a vstřícnost ke kompromisu.

   S takovými se musí jednat tvrdě a neústupně, zkrátka podle zákona.

   MM

   Smazat
  5. Dnes emigruje daleko více lékařů, než v letech po r. 1948 a 1968 - proč??? Vzdělaných za peníze českých daňových poplatníků!!! Co takhle školné, jako platí u nás cizinci? A návrat školného za léta, která budou odpracována pro daňového poplatníka v Česku, který vzdělání lékaře zaplatil!!!

   Smazat
  6. Pro Dannyho, ale i jiné
   Zásada "Koho je země, toho je víra" neplatila po celé Evropě. Důsledně byla uplatněna jen v českých zemích a rakouských dědičných. Nepodařilo se sice vestfálským mírem dohodnout návrat do náboženských pozic r, 1618, ale do r. 1624, takže české země ostrouhaly, ale jinak císařská moc Římské říše národa německého oslabila ve prospěch jednotlivých členských zemí (Švýcaři se úplně trhli). V Evropě tím pádem došlo k určitému náboženskému uvolnění, protože kromě katolíků a protestantů byli akceptování kalvinisté, na řadě území byly povoleny za určitých bohoslužby jiné víry než panovníkovy, nebo právě poddaní nemuseli měnit víru, když ji změnil panovník. To, že jsou kalvinisté vyhroceni ("drží jako kalvínská víra") a že švédští protestanti a další loupili atd., vůbec není zárukou toho, že by jako vládci byli totalitní. Konec konců JAK, nejpřednější člen Jednoty bratrské, byl pozván právě do protestantského Švédska a zemřel v protestantském Nizozemí. Největší změna náboženských poměrů svázaná s třicetiletou válkou postihla právě české země, kde se z tolerantní země s nekatolickou většinou vícero věr měla stát výlučně katolická země. Navíc byla zásadně redukována dosti demokratická moc se silnými stavy a nastoleno autoritativní císařství.
   Vysvětlovat exil Komenského a dalších, že prostě si v cizině našli nový domov, je naprostý blábol. Byli jiné víry, než Habsburkové dovolili v jejich vlasti, a tak museli pryč. Poúnorová a posrpnová emigrace se mohla po r. 1989 vrátit bez toho, že by cokoli měnila na svém světonázoru, politickém přesvědčení či náboženském vyznání - to pro pobělohorskou emigraci nebylo možné.
   To, že mají lidé na spoustu věcí rozdílné názory, je normální a často i prospěšné, aby se získal celistvější obraz. Na některých by se ale měli shodnout, třeba, že vražda, loupež, krádež, znásilnění, podvod jsou zločin. Takže jde o to najít hranice a podmínky, kde je záhodno mít jeden a kde libovolný názor.
   Pokud se Vám jeví likvidace náboženské tolerance jako akceptovatelná, tak Jste poněkud v protimluvu právě se svojí pozicí "Je třeba mít svůj pohled a usilovat o něj. Dovedete si představit, že bychom tady všichni byli pro nebo proti? Každý má svoje argumenty, kterými hájí svůj pohled a názor. To je správné."
   Takže by bylo vhodné si to v hlavě ujasnit: názorová pluralita ano a náboženská nikoli? Vždyť ale náboženství je podmnožinou názoru, je jednou z forem názoru. Množiny se už desítky let učí na 1. stupni ZDŠ.
   Proto je obnovení mariánského sloupu scestné a zpátečnické. Je symbolem totality, nesnášenlivosti, reakční likvidace názorové svobody, náboženské plurality. Pokud si společnost, která se po listopadu 1989 proklamuje jako protiklad k totalitě, jako svobodná, demokratická společnost, tak by byla chorá, nekonzistentní, kdyby podporovala obnovení symbolu svého protikladu. A nebo je ideově konzistentní, ale mlčí o tom, na kterých hodnotách skutečně stojí a podvádí občany falešnými kecy o svobodě, demokracii, které však nemyslí vážně.
   KR

   Smazat
  7. Pro KR: Srovnáváte nesrovnatelné. Jak Habsburkové, tak komunisté dali svým odpůrcům pardon. Za předpokladu, že přistoupí na jejich podmínky. Poúnoroví a posrpnoví emigranti opravdu nemuseli měnit nic. Ani náboženství ani politické přesvědčení. Protože se vraceli po listopadu do svobodných poměrů (odpovídajících té době). Kdyby se chtěli vrátit do tzv. socialistického Československa, tak by museli vše toto změnit, nebo skrývat. Tak jak by to museli udělat ti pobělohorští. Od února 1948 a srpna 1968 do listopadu 1989 uběhlo 40 respektive 20 let. Takže to mmnozí mohli stihnout. Od Bílé Hory 1620 do pádu Rakouska Uherska 1918 ovšem uběhlo 300 let. Takže ti to se stihnout nemohli. Dále si pletete pojmy. V Evropě nebyla náboženská svoboda. Bylo více zemí se svým náboženstvím. To ano. Ale každý panovník ve své zemi strpěl pouze jedno náboženství. To, které vyznával. Švýcaři nebo Bavoři byli katolíci. A všichni museli (alespoň navenek) vyznávat tuto víru. Jinak je čekal postih. V Sasku zase protestantismus atd. Ve Švédském vojsku např. absence na mši mohla znamenat smrt. Všechny kultury, od animistů v brazilském pralese po evropský humanismus, od šamanů, přes islám až po křesťanství je vražda, loupež, znásilnění apod. bráno jako hřích. Problém je v tom, co si kdo pod tím pojmem představuje. Nemusíte chodit daleko. Co chvíli v médiích slyšíme o vraždách ze cti. Pro muslima to vražda není. A u krádeží? Jen co u nás probíhá procesů s různými "podnikateli" a úředníky. A dotčení se cítí poškozeni. Třeba případ pana Rátha. Nebo zrovna v Praze 1. okolo bytů. A tak by se dalo pokračovat v jakékoliv oblasti. Náboženská pluralita byla povolována koncem 18. století (toleranční patent 1782).Ale to neznamenalo, že můžete být bez vyznání! Nějakému bohu jste sloužit musel. Náboženská svoboda se začala prosazovat až koncem století 19. (Volná myšlénka). A i tak jste byl ostrakizován. A co se sloupu týče, každý ať zastává svoje stanovisko, ale podřídit se musíme demokratickému rozhodnutí demokraticky zvolených zástupců. Ti ať rozhodnou tak či onak.

   Smazat
  8. Pro Dannyho i jiné
   S náboženským vyznáním to všude nebylo tak, jak uvádíte, že "koho země, toho víra". To platilo nejdůsledněji právě u Habsburků, tedy i v českých zemích. Jinde to mnohde tak žhavé nebylo a byla uznána nábožensky smíšená území a města. Každopádně předbělohorské české království dokazovalo, že náboženská tolerance je možná - a dějiny se někde dříve, někde později daly v této věci českou cestou, nikoli habsburskou. Proto je obnovení mariánského sloupu na Staromáku nemístné, ale klidně ať si dá arcibiskup na zahradu, nebo do areálu Břevnovského kláětera či kamsi. Ovšem z hlediska českého státu, pro nějž je husitská vzpoura náboženské přetvářce a předbělohorská náboženská tolerance těmi nejsvětlejšími etapami dějin, které jej vysoce ctí z hlediska vývoje a řadí na skvělá místa světových dějin, by byla obnova sloupu na veřejně tak exponovaném místě plivnutím na sebe sama.
   Ohledně exilu nemyslím, že bychom byli ve sporu, ale Vaše poznámka, že si tam měli rodiny a svůj život, a proto se nevrátili - co jinému jim zbývalo. Nezdá se ale, že by to případ JAK, u něhož lze předpokládat, že pokud by se poměry uvolnily, tak by sbalil celou rodinu a vrátil se. Právě náboženská/ideologická zaslepenost nectí ani Habsburky, ani stalinisty.
   Všechna společenství považují - přinejmenším mezi svými - zločin za zločin, vraždu za vraždu, loupež za loupež, krádež za krádež atd. Jinak by spolu ti lidé nemohli existovat, protože hlavním efektem společenství je to, že oproti samostatné existenci uprostřed světa máte alespoň v něčem krytá záda a nemusíte na všechny strany budovat bezpečnostní opatření. To platí i pro islám, mafii. To, že někdy objektivní zločin tolerují, nebo dokonce vyžadují, je definovanou výjimkou z pravidla. Běžně to neříkáme, považujeme to za samozřejmé, ale ve skutečnosti své výroky o názorové svobodě automaticky myslíme v nějakém ohraničeném prostoru, na základě nějakých společně sdílených hodnot, zásad. Pokud bude někdo netolerantní vůči jiným názorům a přikročí ke skutkům, tak ho to určitě nenecháme realizovat.
   Ad Rath apod. - všichni tito vykutálenci velmi dobře vědí, že překračují zákon. Proto to také dělají v skrytu, tají to, mlží a báchorky o jejich nevinnosti jsou pro veřejnost a pro obelhávání vlastního svědomí. V případě, že zákon překročí někdo jiný, tak jsou v jeho posuzování na stejné vlně s ostatními.
   A ke sloupu? Určitě, ať si rozhodnou občané sami. Proto také argumentujeme. Bylo by jedním z paradoxů dějin (je jich ovšem spousta tohoto typu), kdyby si lidé, kteří tolik ozpěvují svobody, svobodným rozhodnutím odmávali obnovení symbolu totality, nesvobody.
   KR

   Smazat
  9. Pro KR: Abychom se alespoň přiblížili pochopení dějinných procesů (a tedy i současnosti) musíme dodržovat tzv. "konkrétně historický přístup". Tzn. snažit se posuzovat události očima té doby, kdy probíhaly a hodnotit jak události posunuly běh dějin kupředu. Jestliže je začneme posuzovat našimi podmínkami, nutně dojdeme k závěru, že všichni naši předkové byli lumpové a navíc idioti. Přemyslovci jsou jistě významný rod nejen pro naši historii, ale i celou Evropu. Byli králi polskými i Uherskými. Ale když se na ně podíváme podrobněji, tak horší sebranku lotrů aby pohledal. Historie jejich rodu je sled otcovražd, bratrovražd, strýcovražd i tetovražd... Kam se hrabe Nývlt Járy Cimrmana. A přesto se jimi pyšníme. Vyvraždění Slavníkovců (28.9. 992) také není nijak bohulibý čin. A to je následovali Vršovci (kompletně sťati na Petříně) o kterých se už tolik nemluví. Ale jeho výsledkem byl jednotný český stát, který máme dodnes. Tak se prostě v té době takovéto věci řešily všude. Přemyslovci nebyli výjimkou. Mluvíme-li o 15. a 16. století jako o bředbělohorské době, tak máme opět tendenci si ji idealizovat jako období náboženské svobody. Ale aby tomu tak bylo, museli bychom připustit, že existovala i svoboda být bez vyznání! což je samozřejmě naprostý nesmysl. V té době probíhal boj o to, kdo bude kde vládnout. A ani katolická strana ani nastupující protestantismus neměli dost sil, aby porazili jeden druhého. Bylo to období tzv. náboženských válek. Obě strany fanaticky prosazovaly svoji víru všude kde vládly a nemilosrdně potírali protivníky. Anglie je plná trosek katolických kostelů, klášterů a chrámů. A ne ledajakých. Puritáni nestrpěli ani náznak odporu. Německo bylo rozdrobeno na desítky knížectví, hrabství a měst, které mezi sebou nepřetržitě bojovaly o moc, oficiálně však o pravou víru. Německo jak jej známe v dnešní době vzniklo až v r. 1871 vyhlášením císařství. Z evropských mocností tedy jako poslední! Stejně tak máme tendenci idealizovat si období 1. republiky. Vnímáme ji přes filmy té doby s Adinou Mandlovou, Vlastou Burianem apod. Ale byla to tvrdá doba. Stačí se podívat do soudobého tisku. Jedno jakého. Oslavujeme ruské legie, a přitom nebereme v úvahu ten prostý fakt, že legionáři z Ruska prchali. A bojovali s každým, kdo jim chtěl v útěku zabránit. Nejen s bolševiky. Ale klidně i s bílými. Ostatně Kolčaka vydali rudým právě oni. A také carský poklad vyměnili za volný průjezd do Vladivostoku. Plukovník Švec se kvůli tomu zastřelil. Mně jako ateistovi je jedno, jestli sloup stát bude nebo ne. Prostě to vezmu na vědomí. Součástí historie bylo jeho postavení i stržení.

   Smazat
  10. Ad 9:16 - Posledními větami jste celou svou docela inteligentní úvahu pohřbil.

   Mně jako ateistu zajímá, aby sloup, symbolizující náboženskou netoleranci a bezpráví na Staroměstském náměstí obnoven nebyl!

   Mimochodem, každý stát vznikl z násilí. Naši násilní Přemyslovci stáli u zrodu toho českého, který ochránili násilím proti cizímu násilí.

   Norové a Švédi jsou hrdí na své Vikingy (čisté námořní piráty a barbary). My se mám co pyšnit násilnickými husity, kteří bránili víru proti cizímu násilí a ustáli svou proti celé Evropě! 200 let po husitské revoluci v Čechách vládla náboženská tolerance, kterou zničili až Habsburkové. Ta tolerance jako výsledek husitství je pro mne důležitá. A kdo ji zničil, byl lidský šmejd. Pomník či spíš fantasmagorie sochaře Váni by připomínal nástup netolerance v Čechách. Ostatně dnes na pražské Letné bude mít netolerance a fanatizmus opět orgie.

   MM

   Smazat
  11. Pro Dannyho i další
   Samozřejmě, že třeba každou událost posuzovat v kontextu doby. Ovšem také z pohledu vývoje. A tam je to jasné, po tolerantní předbělohorské době byla nastolena doba netolerantní. Přitom trend by zřejmý: zatímco 250 let před Bílou horou bylo západní křesťanství jen katolické, počátek 17. století je již dobou vícero konfesí. A ateismus je na spadnutí. Descartes ostatně svoje úvahy vedl právě v době třicetileté války a jeho konstrukce důkazu Boha v jeho Rozpravě o metodě je tak krkolomná, že jí snad nemohl věřit ani on.
   Násilná rekatolizace českých zemí byla krokem zpět, ať již z pohledu českých dějin, či evropských dějin. Místo diverzity a svobody násilná jednota. Stejně tak nahrazení stavovského království, tj. politické plurality a demokracie v dobových mezích, dědičným císařstvím, autoritativní totalitou. Místo svobodného bádání knihy na indexu, místo společenského pokroku, nástupu kapitalismu a moderních výrob konzervace feudalismu a agrárního hospodaření, místo češtiny dvoujazyčné úřadování.
   Mariánský sloup na Staromáku, Stalin na Letné, Gottwald na bankovce a další - nebrat. Podsunout repliku mariánského sloupu na Staroměstském náměstí jako symbol ideového smíření by mohli překonat asi jen sudetští Němci podarováním Mein Kampfu vázaného v lidské kůži jako důkaz česko-německého smíření.
   KR

   Smazat
 18. Symbol 300leté poroby nikdy neobnovovat!

  OdpovědětSmazat
 19. Pokud ten sloup představoval nějaký symbol pro generaci žijící v době, k níž se vztahoval, mělo by to být respektováno. Oni to cítili dostatečně silně na to, aby sloup strhli.
  Relativizace jejich postojů a pohnutek dnešními vykladači, kteří dobu nezažili a nepamatují, smrdí na dálku nekalými záměry.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas

   Smazat
  2. Oni to relativizují opět jen katolíci!

   Smazat
  3. Sloup je symbolem katolické netolerance a toho, že v Čechách tehdy prosadili totalitní katolický stát. Sundáváme pomníky a sochy z doby totality ale chceme obnovovat pomníky jiné totality a nesvobody.
   No, není to na hlavu?!

   Smazat
 20. Za primátorky Krnáčové byla na magistrát HMP dodána petice proti obnově Mariánského sloupu. Ta byla předložena zastupitelstvu a to odhlasovalo, že se sloupek nebude obnovovat. Pak se kdesi objevila drobná informace, že odbor, či nějaký jeho čičmunda, pověřený dovedením tohoto rozhodnutí v platnost, nestihl tento akt v daném termínu provést. A tím se celá záležitost stala nicotnou. A.Š.

  OdpovědětSmazat
 21. Za restituční peníze by se dala udělat nová rekatolizace. Co chtivých kariérieristů by klekalo každou neděli v chrámu a co kádrováků by šeptalo nejen své hříchy ve zpovědnicích. Navíc i křížové výpravy by možná byly na místě k uklidnění blízkého východu. Nápad je to blbý, ale je lepší než součaný chaos.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.