Reklama

úterý 11. června 2019

Proč jsou bohatí a chudí

Karel Hušner
11. 6. 2019  blog Radima Valenčíka
Předem bych chtěl poznamenat, že (z mého pohledu a opravdu dost širokých vlastních životních zkušeností) se mně jeví zadaná otázka jako velmi široká, a to především proto, že není ohraničena žádnými podmínkami. Bez nich se ale nikam "nedostaneme", respektive si klidně každý budeme vykládat "to svoje", všichni budeme mít (možná) pravdu, ale "nesejdeme se", protože se budeme myšlenkově pohybovat každý "v jiném vesmíru". Je to totéž, jako moje často opakované otázky typu: kolik je jedna a jedna či kolik je součet úhlů v trojúhelníku. Pokud předem neurčím, v jaké soustavě či v jakém prostoru se "pohybuji", jsou obě otázky prakticky nezodpověditelné, resp. mají obecně mnoho výsledků.


Během svého především profesního života jsem se dost důkladně seznámil a po řadu let jak odborně, tak osobně komunikoval určitě s několika tisíci lidmi, různých věkových kategorií a dokonce i z různých zemí (Rusko, Polsko, Maďarsko, Finsko, Rumunsko, Bulharsko, Belgie, Německo, Rakousko, Itálie, Anglie). S řadou z nich se kontaktujeme (byť někdy už sporadicky a také naše řady postupně "řídnou") dodnes. A i když jsme se ke shora uvedené otázce takto "determinovaně" nikdy nevyjadřovali, obsahově jsme jí v různých podobách "prožívali" a o ní lidsky "filozofovali". A musím konstatovat, že jsme se nakonec vždycky dobrali toho, že nejsme schopni definovat vůbec pojem bohatství jako jednoznačnou kategorii. Dá se bez nadsázky říci, že z hlediska toho, co kdo považujeme za bohatství, se lidé rozvrstvují na celou plejádu skupin. A nejen to. Navíc, každý z nás v průběhu svého života ještě (na základě vnějších aktuálních i dlouhodobě působících vlivů a podmínek) mění (a to významně) i vlastní hodnotový žebříček a na to navazující hodnocení bohatství. Něco jiného chce (a chce být "tím" bohatý) člověk mladý, zdravý, plný elánu a síly, po něčem jiném touží lidé ve středním věku, lidé starší a úplně něco jiného chce obecně člověk z oblastí, kde je mír a kde se válčí či je nedostatek zdrojů byť k prostému přežití.

Každý ale víme (i z vlastní zkušenosti či z kontaktu s lidmi nám blízkými), že pokud je člověk zdravý, má tisíc přání a představ o tom, co by chtěl, v čem by chtěl být bohatý. Pokud je ale nemocný (a to nikoliv jen postižený těžkými, často dosud nevyléčitelnými chorobami) a má i jen pouhou chřipku, nepřeje si nic jiného, než aby už byl zase zdravý. A vše ostatní v tu chvíli je zcela irelevantní, tedy nezajímavé a nepodstatné. Znám osobně několik lidí, kteří jsou mými přáteli a jejich finanční a hmotný majetek se počítá v miliardách, dokonce i v desítkách miliard. Jsou tedy z hlediska pohledu většiny prostých (a často až jednoduchých) lidí považováni za bohaté a mnozí jim závidí. Přitom tito (tak zvaně bohatí lidé) nejsou vůbec šťastni a při povídání s nimi vyjde najevo, že to "bohatství" je jejich "koulí na noze", jsou jeho otroky, jsou jím opravdu smýkáni. Ale jak už říkal v Pygmalionu popelář Doolitle, nemají sílu se ho vzdát. Ale pokud mají navíc nemocné děti či někoho z nejbližších, jsou ochotni dát doslova jakýkoliv finanční obnos nebo se i zadlužit, pokud by je někdo dokázal zbavit lidského neštěstí, které je provází. Nikoliv nadarmo se proto říká, že lepší je být zdravý a bohatý než chudý a nemocný, neboť jedno bez druhého nemůže být základem šťastného a spokojeného života. Traduje se, že zatímco v tzv. vyspělých ekonomikách se "honíme" za růstem HDP a v osobním životě za kariérou, v zemích s filozofií, která se u nich vyvíjela řadu tisíciletí (my jsme v té době byli opravdu blíže k primátům), měří svoji úroveň hrubým domácím štěstím (Bhútán).

Co vlastně člověk potřebuje ke svému životu? Samozřejmě především kyslík. Ten si na štěstí nemůže nikdo "přivlastnit" a ostatním ho "prodávat" (tedy zatím). Dále člověk potřebuje ke svému životu pitnou vodu a jídlo. A od této skutečnosti se odvíjí celá lidská existence a existence hmotně bohatých a chudých (což jsi asi myslel při zadání základní otázky příčin vzniku bohatých a chudých.

Pokud vezmeme za vědecky prokázané, že první lidé (alespoň v Africe jako pravlasti lidského rodu a následně určitě v Evropě) byli sběrači. Navíc se lidé museli sdružovat do skupin, neboť jinak v "boji, který jde životem" by jedinci nepřežili, neboť byli ve srovnání se schopnostmi ostatní fauny naprosto fyzicky nedokonalí. Dokud bylo lidí málo a velikost teritoria, ve kterém probíhal lov a sběr, byla tomu odpovídající, bylo vše OK. V určitém okamžiku ale "nebylo kde brát", resp. možnost získat sdostatek potravinových a vodních zdrojů začala být limitovaná. To logicky vedlo ke střetům mezi jednotlivými skupinami. Tak, jak si postupně lidé rozdělovali úkoly podle schopností toho kterého jedince, začali si vytvářet vlastní bojové družiny, jejichž úkolem bylo chránit danou komunitu. Tyto ozbrojené složky si vytvářeli velící hierarchii a odtud už byl jen krůček k tomu, že kromě toho, že tyto ozbrojené družiny bránili svůj kmen, tak ho později více méně začali terorizovat, přivlastňovat si stále větší díl společného – dnes bychom řekli – zisku a moci a stávala se vládnoucí silou, která si vždy vydávala (a dodnes to dělá) zákony, kterými ovládali ostatní členy komunity. A na pomoc si vzali nejdříve různé šamany, později různé teismy, aby to ovládání lidí a výběr všech možných i nemožných daní byl co nejlépe uskutečnitelný. Následně přešla vládnoucí kasta od původní volby nejschopnějšího k dědickému převodu moci a bohatství z otců na syny, bez ohledu na jejich schopnosti. A aby to bylo "stravitelné", tak až do současnosti nechává vládnoucí třída lidi "vydělat", aby je pak o tyto "peníze navíc" připravila povinnou účastí na různých náboženských a folklorních akcích či tzv. dobročinných sbírkách. To byl začátek – a nemohlo to jinak dopadnout.

V průběhu posledního tisíciletí pak díky přivlastňování půdy, která opravdu nemůže patřit nikomu (!), resp. pouze tomu, kdo na ní pracuje, lidé platí daň z nemovitosti, daň z toho, co si vydělá, přičemž už tento výdělek byl předem snížen o nadhodnotu, kterou si přivlastnil buď jedinec či stát.

Takže proč jsou lidé bohatí a chudí? Protože byl historicky každý zařazen (před stovkami let) do určité skupiny, z níž se naprosté většině (tedy až na výjimky díky mimořádnému talentu – a to si ho někdo z "vyšší kasty" ještě musel všimnout – viz např. Verdi, nebo provdáním či přiženěním) nikdy nemůže podařit vyprostit. Koneckonců víme, že patří-li např. dítě do bohaté rodiny, pak i když je z hlediska inteligence průměrné, tak mu rodina zabezpečí nadstandardní péči, takže se obvykle mluví o dětech, které se narodili se zlatou lžičkou v ústech. Tito lidé pak mají předem zajištěné nadstandardní postavení a příjem, a to bez ohledu na jejich skutečné schopnosti. Jak jsem již řekl: Výjimky existují, člověk může např. vyhrát 100 milionů či nějakou miliardu v sázkových hrách. Asi ano, nikoho takového jsem však za celý svůj život nepotkal. Ale pro naivní lidi, kteří si neumí spočítat, že pravděpodobnost (např. ve sportce), že vyhraji čtvrtou cenu (tedy spíše, že se jim vrátí, co do hry vložili) je 1,7%, to je "mrkev na tyči nesená před nosem osla". A následně často nemohou přestat s odůvodněním: "No jo, ale co kdyby ta moje čísla náhodou tento týden vyšla a já nevsadil? Tak se zblázním". Takže závěrem: Příčiny jsou jasné – vznik bohatých a chudých je civilizační fenomén a následek nutné dělby práce, jejího hodnocení a ocenění, které ale už není objektivní, ale vynucené mocí.

Ale štěstí a spokojený život to těm (finančně a majetkově) bohatým ve většině případů nepřinese. Nikdy nemohou s jistotou říci, zda jejich "přátelé" jsou opravdoví kamarádi, protože si rozumí, protože mají stejné či velmi podobné názory na svět a dění v něm, nebo zda jsou kamarády jen proto, že mají majetek, takže "by mohlo něco kápnout", ale když by se náhodou dostali do problémů, tak "už se k nim neznají", což je typická vlastnost většiny politiků. Soudržnost manželství a členů rodiny jako celku, schopnost vzájemné pomoci bez podmínek – to se nedá koupit žádnými penězi. A když k tomu budeme mít zdraví, o které je však nutno také pečovat, neboť ani to není "bez práce", budeme schopni bavit se a "žít", nikoliv jen pracovat (honit se za kariérou a hmotným či finančním ziskem), pak honem "v letu" strávit dovolenou nebo krátké, předem naplánované volno tak, aby to "nekolidovalo" s prací pro firmu, ve stresu dohánět tzv. pracovní povinnosti (bez nichž se ale dá úspěšně žít), pokud nebudeme mít mobil trvale v rukou "co kdyby z práce někdo něco chtěl", pak "není co řešit". Tak jako se říká, že "jednou zadnicí (patří tam méně korektní a výstižnější výraz) nelze pohodlně sedět na dvou židlích" tak také platí, že nikdo nesní s chutí (!!) více, jak dva řízky. Takže i když víme, proč jsou (majetkově a finančně) bohatí a chudí, není to nakonec zcela jedno??

V Praze, 6.6.2019
Ing. Karel Hušner, CSc.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/6909-teorie-dneska-husner-o-bohatstvi-a-chudobe-212.html

42 komentářů :

 1. Bohatství je jednoduše nepřiměřený nadbytek zdrojů nezbytně potřebných k životu člověka a chudoba naopak jejich deficit. Rozdělení těchto zdrojů je dáno v podstatě jejich společensky neoprávněným přisvojováním od osob, kteří se tak stávají bohatými na úkor osob chudých. Co je na tom nejasného? Autor míchá zcela odlišné pojmy. Rozdělení bohatství na planetě je kardinální problém, jedno to zcela určitě není.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud poměřujete bohatsví mírou vlastnictví zdrojů / přístupu ke zdrojům, a navazujete zmínkou o rozdělování / přisvojování těchto zdrojů, pak jde o bohatství hmotné, měřitelné, porovnatelné vůči potřebám - což je pouze jeden (byť pro hmotně zaměřenou euroatlantickou civilizaci zásadní) úhel pohledu, přičemž je ještě třeba se shodnout na obsahu pojmu potřeba / nezbytná potřeba. Článek vidím jako šířeji míněný, nelze popřít existenci lidí, kteří vnímají svůj život jako šťastný bez ohledu na hmotné zdroje, jimiž vládnou.

   Smazat
  2. 14:53 Bohatí, vládnoucí vzhledem ke své spotřebě nadměrnými hmotnými zdroji, mající neustálý pocit, že mají málo, a ženoucí se za vlastnictvím dalších hmotných zdrojů, nemůžou být nikdy šťastní, ale jsou jenom štvanci. "Není problém nasytit chudé. Problém je nasytit bohaté (Matka Tereza)".

   Smazat
  3. Ad Anonym 14:03
   Vůbec to není tak jasné, jak byste rád chtěl.
   Za samozřejmé berete odpovědi, které vůbec samozřejmé nejsou.
   Například to co je v jeden okamžik za jedné situace nadbytkem, se může snadno stát jindy a jinde a jinak nedostatkem.
   To v čem jeden se cítí komfortně, jiný nezvládá.
   To co jeden využije zodpovědně nebo efektivně, jiný promrhá.
   To co je podle jednoho oprávněné je podle jiného neoprávněné. Atd. atd.
   A pokud bychom šli do konkrétností, variant rozporných řešení a názorů by bylo mnohem víc.

   Smazat
  4. Každý člověk je bohatý a chudý zároveň. Např. pražští herci jsou ekonomicky bohatí (protože jim dotujeme divadla), ale na druhou stranu jsou chudí duchem (čest vyjímkám).

   Smazat
 2. Dnes su bohaty iba židia, politici, a podvodnici.
  A ostatny na nich musia robit.
  Byvaly rezim ludi ucil o tom, ze kapitalizmus, to je vykoristovanie cloveka clovekom.
  Holt, komunisti mali pravdu.
  Ak by boli ludia v 89 vedeli, co ich caka, tak nebohy, koktavy, Venco Havel by bol vysel za vajcia v Prahe,
  a šaško Knazko by bol za vajcia zaveseny v Bratisleve.
  Vtedy nikto netusil, ze Vencovi ide o Lucernu, Knazkovi o vilu, po predkoch, a nie o akusi demokraciu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. Nebyli ti dva jmenovaní na výplatních účtech StB ? Když jsem v devadesátém roce říkal jistému komunistovi, že okresním tajemníkům už nestačí byt, auto, chata a dovolená v Bulharsku u moře a proto ten útěk od Socialismu, tak to nechtěl slyšet. Takže mne ten Krákora Havel byl za podvodníka už tehdy.

   Smazat
  2. Nevím jak Kňažko, ale Havel byl nejednou přetřásán v této věci, navíc za nové situace rozdal první po listopadový ministr vnitra Sacher (ČSL) sedmdesáti jednotlivcům svazky, které vedla na ně StB. Bylo to publikováno v tisku a navíc to bylo i v žurnálu v kině, který jsem osobně viděl na začátku roku 1990. Havel je pro mne dubiozní postava, které jsem nevěŕil nic. Navíc podněcoval válku v Jugoslávii, byl to špatný člověk.
   Morave

   Smazat
  3. Havel, Knazko, Budaj, a cela ta banda, vraj demokraticka, dobre vedeli, co ludi caka v ich slavnom kapitalizme.
   Kvoli svojim vyhodam, majetkom, predali vsetkych ludi v byvalej CSSR.
   Dovolili, aby si Zapad urobil z byvaleho Vychodneho bloku novodobe kolonie.
   V minulosti si take F,NL,GB,D, a ine staty, museli vozit otrokov z Afriky, aby na nich robili.
   Teraz maju kolonie vo Vychodnej Europe, a maju to jednoduchsie, pretoze otroci chodia sami k nim pracovat. Nemusia ich dovazat.
   Polnohospodarstvo rozbite, fabriky to iste, zbrojarenska vyroba je vraj nehumanni, ako to povedal koktavy Venco.
   Bytovky, stavane za minuleho rezimu, boli podla koktaveho kralikarne. Boli ake boli, ale mlady ludia mali kde byvat, zakladat rodiny.
   Jedna z veci, kvoli ktorej nebudem nikdy nadavat na minuly rezim, su potraviny, masove vyrobky a podobne.
   Vtedy ked clovek kupil salam, tak to bola salam, plna masa. Ked kupil spekacky, tak to bola radost ich upiect niekde na ohnisku, a este vacsia radost bola jej chut po opeceni na otvorenom ohni.
   Dnes ? Skoda hovorit.
   Ked sme vstupovali do EU, museli sme ohladom spracovania masa na bitunkoch prisposobit nase, este komunisticke normi, normam Zapadu, teda EU.
   A co sa vtedy zistilo ?
   Ze nase, komunisticke normi, boli prisnejsie ako kapitalisticke.
   Tak sme tie normi prisposobili, a od vtedy nas zapad otryvuje podla noriem.
   Ale hlavne je, ze zijeme v demokratickej spolocnosti. Ze serieme z potravin ako zavodne kone ? No co uz ...
   Skoda ze komunisti nevydrzali este rok-dva.
   Kapitalisti boli v totalnych srackach.
   Nebyt toho, ze ziskali nove trhy, boli by urcite padli.

   Smazat
  4. 15:24 já nějaké ty okresní tajemníky (KSČ) pamatuju. Nevím, že by kterémukoli z nich nestačil obyčejný byt, obyčejné auto, zahrádka či chalupa po rodičích a obyčejná dovolená. Na víc jejich plat nevystačil a uchazečů o prestižní post vedoucího tajemníka bylo víc než dost. Proto šlápnout vedle zrovna moc nemohli. I když vstřícnost jejich okolí mohlo mít nějaké ty výhody. Co to ovšem je proti poměrům dnes.

   Smazat
  5. 14:24 Jo a těch rychlo zbohatlíku privatizace za hubičku jestli to opravdu budou vyšetřovat. Tak pár kavárníků dostane hnědé tepláky.

   Smazat
 3. Prachy, prachy, prachy...
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019061110119787-horsi-jak-za-okupace-cechy-rozzuril-novy-nazev-kvetinoveho-domu-ktery-se-stavi-na-vaclavskem/

  OdpovědětSmazat
 4. Přečtěte si něco opravdu moudrého:)))
  Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na úrok.
  Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.
  .. a tohle dodržet, na to potřebujete dostat hlupáky na majdan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Předpokládám, že je míněn "bratrem" soukmenovec, neb "cizinec" není opak. Ano, posvátným textům je třeba rozumět!

   Smazat

 5. Co to je zase za lidového myslitele...
  Jakože všichni chceme být především zdraví, což stírá rozdíly a tak neexistují chudí a bohatí??
  Nebo nikdo se necítí být dost bohatý, tedy bohatství je relativní, tedy neexistuje?
  Nebo co si z toho máme vzít?
  Nevím jestli jsem to pochopil spávně, článek jsem po prvních odstavcích už jenom prolétl.

  A co takle:
  Někdo chce být zdravý jen proto, aby si ten majetek mohl ještě užít.
  Těm nechudším nesejde už ani na zdraví.

  Kromtoho existují indikátory, kolik stojí "obnova pracovní síly", kolik stojí vychování jednoho dítěte (prý cca 2 miliony), tak bych se odpíchl od toho.
  Rozhodně nedeporučuji hledat odpověď na otázky bohatství a chudoby v upřímných výpovědích těch, co se "necítí dost bohatí"

  OdpovědětSmazat
 6. Co lidstvo existuje , v každé době a v každé společnosti byli bohatí a chudí . Vždy se našli jedinci kapánek chytřejší , drzejší a vyčůranější , kteří toho dokázali využít ve svůj prospěch .A všechny ty různé pokusy o to nastolit nějaký řád , ve kterém by si byli všichni rovní ztroskotaly . Tuto ideu měli i husité . Při založení města Tábora tam měli kádě , do kterých každý odložil všechny své cennosti a z toho žili . Moc dlouho jim to ale nevydrželo a všechno se zase vrátilo do starých kolejí , zase tam byli bohatí a chudí . A tak tomu bude po celé lidské pokolení a nikdo na tom nic nezmění . To by planetu Zemi museli obývat jen andělé , aby to fungovalo tak , že by si byli všichni rovni . Ale možná , že i mezi nimi by se našli tací , kteří by byli rovnější .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Věřící by si měli přiznat, že bohu se dílo "člověk" prostě nepovedlo. Nelze se ani odkazovat na to, že dal člověku svobodnou vůli, protože jako vševědoucí by musel vědět, jak to dopadne. Není tedy vševědoucí, všemohoucí, dobrotivý, a spravedlivý.

   Smazat
  2. 16:58
   "Moje království není z tohoto světa."

   Bude lepší když si budeš hledět svého a nebudeš se srát do věřících.

   Smazat
  3. 17:22 A kam jsi, milý křesťane, zašantročil Ježíšovo "Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.", "Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem" nebo "Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou"? Tvoje křesťanská láska je z tohoto světa :) Potvrdil jsi, že nepovedenost božího díla. Dík.

   Smazat
  4. @ 17:22
   "...si budeš hledět svého a nebudeš se srát..."

   Budu hádat: křesťan?
   Právě laskavě nastavující druhou tvář?


   Smazat
  5. 18:07
   Opět jsi jen potvrdil jaký jsi povrchní, jednoduchý idiot. Nejsem žádný křesťan. Pouze jsem, na rozdíl od tebe, gramotný a mám v humanitních vědách, potažmo v religionistice nějaké znalosti a pochopení věci.

   "Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem" nebo "Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou"
   Opět jsi nic nepochopil. Nepřátele máš milovat, ale vnitřně, v Duchu. Neznamená to nechat se jako ovce zabít, zmrzačit, okrást, jak ty si při své omezenosti a primitivnosti evidentně myslíš. To proto, že nenávistí škodíš v důsledku jen sám sobě.

   Dále s člověkem tvé intelektuální a vzdělanostní úrovně už nebudu ztrácet čas.

   Smazat
  6. 18:10
   Aáá, další jednozávitový volek přichvátal.
   I pro tebe platí 18:18

   Smazat
  7. 18:18 Nekřesťanský vzdělanče, poznávám, jak mě vnitřně miluješ, když mi svými komentáři projevuješ nenávist na dálku, o kterou zblízka nemůže stát nikdo, kdo tvoji víru nesdílí. A to si troufáš nařknout z tvé nenávisti, které říkáš láska toho, kdo jen vyjádřil pochybnosti. Ostatně, i nacisti měli na přezce opasku "Bůh s námi", a byli to sprostí, a nenávistní lotři skutky, i činy, i ti vzdělaní. Narovinu, nemiluji své nepřátele, ani vnitřně, a tedy pokrytecky. Ale ty jsi mi lhostejný.

   Smazat
  8. 18:48
   Opět jsi nepochopil, jsi zřejmě extrémně retardovaný. Já NE!!!jsem křesťan!!!
   Nenařkl jsem tě z nenávisti, ale z nevzdělanosti a chytrolínství, "chytrého" žvanění o věcech o kterých nemáš evidentně páru.
   Zbytek ale shoda s tebou, jsi mi také úplně u zadku. Rozhodně lidi jako jsi ty nemiluji ani vnitřně a už vůbec ne navenek, ale zároveň si neničím karmu něčím tak zbytečným a nízkým jako je nenávist k tobě.

   Na závěr ti dám radu, jako ty jsi dával rady křesťanům.
   Méně žvaň a více se vzdělávej!

   Smazat
  9. 19:15 Taky ti dám na závěr jednu radu. Ač nekřesťan (jako já), dbej všech kázání Ježíše, a věř, že z tebe bude spokojený, jiným lidem milý, a tedy výjimečně bohu povedený člověk.

   Smazat
  10. @18:20
   Milý Dvojzávite..
   Lze tedy rozumět křesťanství a křesťanem nebýt?
   Ty tvrdíš, žes ho nastudoval, ale víru nemáš?
   Lze jej tedy postihnout pouhým rozumem? Logikou, citáty z knih a poučkami kněžích?

   Smazat
  11. Křesťanovi z jiného Světa- "bude lepší, když si budeš hledět svého a nebudeš se srát do věřících". Co bych za to dal, kdyby se mi křesťané a židé "nemontovali" do mé víry ateisty!

   Smazat
  12. 16:30 mohl byste vědět, že otázka bohatsví a chudoby je otázkou míry rozdílů mezi lidmi. Komu bylo naděleno talentů, příznivých okolností, měl by se zcela samozřejmě podělit s těmi všemi na opačném břehu. Jsem zastáncem pouze přiměřených rozdílů v možnostech příjmů a výdajů jednotlivců. Tedy chcete li, nivelace jak byla zavedena za komunistů. I když jsem byl ten, kdo platil ty větší daně... Jenže, měl jsem mnohem zajímavější, svobodnější práci, než dělnice na pasu nebo uklízečka. Ani kapitalismem jsem hmotně nijak neutrpěl.

   Smazat
  13. 0:47
   Jsem též zastánce těch pouze přiměřených rozdílů , tedy jakési nivelace o což se snažili komunisti . Jenže to nefungovalo nikdy a nikdy fungovat nebude . To byste měl vědět zase Vy .

   Smazat
  14. 7:42 ono to fungovalo, hlupáci se mnohdy cítili ukřivdění, ovšem kde jsou dnes ale, především, těm nejzištnějším se to natolik nehodilo, že podpořili historickou příležitost k pádu systému. On v době otrokářů liberalismus nikde taky nefungoval.

   Smazat
 7. Naprosto si v tomto tématu vystačím s mírně upravenou myšlenkou: Bohatý není ten kdo hodně má, ale ten, kdo nic nepotřebuje.
  Na každém záleží jaké si stanoví, nebo si nechá podstrčit hodnoty.

  OdpovědětSmazat
 8. Úvahy zajímavé, nicméně chybí tu myšlenka zohledňující to, že změnou systému na kapitalismus, se tyto problémy objevily a vyhrocují se. Dřív kradl akorát zelinář, řezník, hostinský a ostatní se měli přibližně stejně, když nepočítám horníky a jim podobné. Ta koule na noze je vidět zejména na Babišovi, hloupé argumenty, toho volte ten má dost, nepotřebuje krást. To už fakt může říci jen imbecil. Právě ten strach o tu nahamouněnou kuličku a o ztrátu moci je motivem hamounit ještě více a mít ještě více moci. Je to tak složité? Vždyť to by snad asi pochopil i Pepek Vyskoč. Hej hou rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 9. Autor článku postupuje dnes zcela typicky zatemňujícím "žurnalistickým" způsobem. Nepokouší se v článku definovat základní pojmy (např. rozdíl mezi hmotným a duchovním bohatstvím). Pokud jde o hmotné bohatství - existují ekonomické teorie, která poměrně jasně popisují, jak prvotní směnný obchod a prvotní dělba práce dokázali vytvářet materiální bohatství na jedné straně a chudobu jiných na straně druhé. Velice se přimlouvám za to, aby si žurnalista něco o problematice, o níž píše, či se dokonce snaží "zamýšlet", nejprve něco prostudoval. Celou složitou tématiku autor pouze zjednodušuje a kontaminuje příměsí nepoučené naivity a amatérismu. Článek poukazuje jen na zmatek v jeho myšlení a je zcela bezcenný.

  OdpovědětSmazat
 10. Kurwa, kde je ten akcni plan soudruha Valencika?-)

  OdpovědětSmazat
 11. Jestliže neexistují přiměřené existenční (sociální) jistoty, nezbývá než vytvářet rezervy. Majetkové. Ostatně, je vyžadováno: šetřete si na stáří, pojišťujte se, ploďte děti, ať se o vás postarají ... Nebylo to za komunistů jednodušší?

  OdpovědětSmazat
 12. My Drazí přátelé online, Jmenuji se Amber Luke A žiju v USA, ohio, musím dát toto zázračné svědectví, které je až dosud neuvěřitelné. Měl jsem problém s manželem Ex před 2 lety, což vedlo k našemu rozchodu. Nebyl jsem zase sám, cítil jsem se ve mně tak prázdný, moje láska a finanční situace se stala nejhorší, dokud mi můj blízký přítel neřekl o kouzelníkovi, který jí ve stejném problému pomohl i jeho jméno je Dr Ilekhojie. E-mailem kouzlu kouzelníka a řekl jsem mu můj problém a já jsem udělal to, co mě požádal, aby se zkrátil dlouhý příběh krátký. Než jsem věděl, co se stalo, necelé dva dny mi můj manžel zavolal a řekl mi, že se ke mně vrací, byl jsem tak šťastný, že jsem ho měl zpátky. Nejzajímavější částí příběhu je, že jsem těhotná. Díky Dr. Ilekhojie za záchranu mého manželství a také za záchranu druhých. Pokračujte v dobré práci, dr.Ilekhojies kontaktujte gethelp05@gmail.com nebo volejte +2348147400259

  OdpovědětSmazat
 13. Ahoj všichni, jmenuji se Bally z Velké Británie, chci poděkovat moc velkému muži jménem Dr. Ilekhojie za to, že mi vrátil svou radost, kterou mi chyběly 3 roky po rozvodu se mnou a mou ženou a zanechali mě 2 děti, byly pro mě velmi obtížné. Nikdy jsem nevěděla, co mě napadlo, že mě požádala o rozvod a od toho dne mi chybí štěstí. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych ji vrátil zpátky do mé, ale bez úspěchu, až jsem narazil na to, jak tento velký muž jménem Dr. Okpa obnovil manželství, které jsem neztrácel čas, ale kontaktoval ho a zkusil ho. Mohl byste si představit, že doktor Ilekhojie udělal zázračnou věc tím, že mi v ten samý den zavolal, aby mě zkontrolovala se svými dětmi. Byla jsem tak překvapená a za necelých 48 hodin přišla ke mně moje žena a viděla děti. Od toho dne jsme šťastně pracovali a konečně se ke mně konečně vrátila jako moje žena. Nevím, jak ocenit tohoto velkého muže jménem Dr Ilekhojie za obnovení mé radosti. Prosím, všichni tam budu rád, že mi také pomůžete Děkuji! Ilekhojies kontakt gethelp05@gmail.com nebo volejte +2348147400259

  OdpovědětSmazat
 14. spletli jste si stranku tady nejsou zadni buzeranti pritomni my jsme zde vetsinou White power a ti nikdy kurvy a buzerabty radi nemeli Na shledanou na hrbitove

  OdpovědětSmazat

 15. „Snáze velbloud uchem jehly, než bohatý do Království nebeského projde.“

  Mat 19, 24  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, karpi, ale oni chodí ke zpovědi, a platí odpustky, kterým říkají dobročinnost, a je jim prý vše odpuštěno. Čert ví, jestli si myslí, že se potom svezou na hrbu toho velblouda.

   Smazat
 16. Moc pěkný text. Věcný i zábavný. Díky za něj.

  OdpovědětSmazat
 17. noviczech
  ...napřed bylo výměnné zboží, pak přišlo PLATIDLO. No a s platidlem asi přišla ŽÁDOST, vlastnit tohoto platidla více. I když, když někdo něco vlastnil, tak automaticky si přál vlastnit více! Ale je tu problém, vlastním více, mám i více starostí, vše vyžaduje péči! Jen miliardy na bance nevyžadují péči, tam se to množí téměř samo, jen,"kolik je ve mně ještě člověka"...?
  Každý si přeje "MÍT DOSTATEK", neznamená ještě bohatství, ale to skončilo v naší zemi Československé v roce 1989!!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.