Reklama

pondělí 10. června 2019

Putin oznámil doktrínu globální konfrontace s USA. Putinův projev nezpochybnil nový postoj Ruska k zahraniční politice

Alexandr Chaldej
10. 6. 2019   regnum
Konfrontace s Británií a USA byla vždy základem politického kurzu Ruska, ale pro postsovětskou politickou elitu bylo to, co Putin řekl druhý den Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra 2019, nepředstavitelnou drzostí. Bylo to ztroskotání všech kánonů a předchozích orientačních bodů. To, co Putin řekl z hlavní tribuny fóra v pátek 7. června, vejde do historie jako druhý mnichovský projev. Můžeme hledat analogie v Churchillově fultonském projevu, s jedinou výjimkou, že Putinův projev nebyl tak vášnivý a autoritářský. Putin si už dávno získal reputaci politika, jehož železná pěst má vždy sametovou rukavici.


Ale podstata se tím nemění: Putin poprvé celému světu oznámil, že Rusko již neuznává vzniklý systém nadvlády USA. Rusko háže tomuto systému totální výzvu a spojuje se v této konfrontaci s Čínou a celým zbytkem světa, přesněji, s těmi jeho částmi, které neztratily svou vůli zachránit se před americkým jhem a hledají sílu, ke které by se mohly při této konfrontaci přimknout.

V tom je rozdíl: neuznávat de facto přiznáním de jure a přestat přiznávat de jure otevřeným oznámením, že od nynějška jsou na světě oficiálně dva bloky: ti, co jsou s USA, a ti, kteří jsou proti nim. A Rusko je s těmi, kteří jsou proti USA. Tato volba je doslova vytrpěna současnou politickou elitou Ruska. Přesněji řečeno, vytrpěna jejím předvojem, jejími vedoucími skupinami, těmi, kteří patří k nejbližšímu okolí Putina, kteří budují svou moc, přičemž se spoléhají na stát, jeho moc a suverenitu.

Tyto skupiny chápou, že jim v Rusku čelí mocné síly, jež mají zcela odlišný koncept moci, ti, kteří budují své postavení na podpoře finančních a politických kruhů Británie a USA, jejichž děti tam žijí a studují, a udržují podnikání v anglosaské jurisdikci. .

Tyto síly vyžadují podřízení národních zájmů Ruska a jeho vládnoucí politické třídy zájmům vládnoucích kruhů Británie a USA. Neboť právě v této podobě je tyto vládnoucí kruhy potřebují, a právě v jejich nadvládě vidí i svou šanci na prosperitu. Stále více je v elitě Ruska vidět rozkol a Vladimír Putin důsledně omezuje ostrost konfrontace mezi rozštěpenými elitními skupinami.

Protože je velmi obtížné být v takové situaci rozhodčím, spojujícím v jedno ekonomiku, propagandu, armádu, speciální služby, regionální a federální elity, sbližujícími se s nimi podnikatelskou sféru, odbory, byrokracii, lidi ... Každý rezort brání to své. Jak je možné v takové situaci vyjadřovat skrytý smysl politiky, každého svého rozhodnutí?

12 let Putin čekal. 12 let uplynulo od prvního varování, mnichovského projevu, v němž Putin upozornil, že Západ se dostal na pokraj nebezpečné konfrontace a že v této konfrontaci přeceňuje své síly. 12 let Západ nevěřil tomuto varování. A teď, jak se říká, "doskákal".

Odhodil všechny podrobnosti, bez náznaků a chození kolem dokola, Putin poprvé ve své politické kariéře oznámil záměr Ruska odseknout Evropu od USA. Právě tomu slouží konstrukce vybudování americko-evropské opozice v jeho projevu, který označuje ostrý a neslučitelný střet zájmů mezi Evropou a anglosaským hegemonem.

Putin nejenom znovu propagoval Severní proud 2 - vysvětlil jeho soulad s hlubokými zájmy Evropy. Jinak by Evropa do tohoto projektu nikdy nešla. Ukázal také všechny nesoulady s těmito evropskými zájmy zájmů USA, které stále více přecházejí při jednání s Evropou k jazyku ultimát a vykrucování rukou. Ve světě, kde v Evropě vládne neomezená americká nadvláda, nebudou mít současné evropské elity místo ani fyzicky.

Putin, když označil rozpor zájmů USA a Evropy, se jich nejen dotkl, ale soustředil na tomto nervovém uzlu veškerou sílu své neústupnosti. Za konfliktem zájmů kolem plynovodu je konflikt celého spektra životních zájmů. Evropa přestala být pro USA dokonce vazalem, nyní je pro ně kořistí, zdrojem, bez jehož spotřeby USA přestávají existovat jako hegemon, a možná vůbec jako ucelený stát.

Spor s USA není pro Evropu nedorozuměním v otázce odlišného chápání principů demokracie, je to existenciální spor mezi predátorem a obětí. Vodní příměří je ukončeno, pro anglosaského lva od nynějška není evropská laň prostředkem k flirtování s jeho mírumilovností, ale kořistí, bez jejíhož zabití a požírání hrozí lovci hladová smrt.

A to znamená, že smrt ohrožuje především Evropu, přičemž odtamtud, odkud si vždy zvykla přijímat zaopatření, i když se podřídila vůli vydržovatele. Nyní musí být všechny zkrmené vitamíny uhrazeny. Evropa se ocitla v pozici krávy, která vždy nevěřila, že ji nevykrmují proto, aby ji po celou dobu dojili, a pak snědli. Teď to začíná chápat a Vladimír Putin o tom nahlas a veřejně mluví na celý svět.

Na zdůvodnění globálního tažení světa proti USA Putin obvinil samotné USA ze zničení zavedené obecného právní sféry. Spojené státy přešly k přímým silovým metodám udržení nadvlády, což vytváří zásadně novou realitu. Ve světě již jsou vytvořeny potenciály rostoucích národních ekonomik a tyto národy jsou připraveny se bránit proti americké agresi ze všech sil.

Je zajímavé, že to nebyl Si Ťin-pching, ale právě Putin, kdo uvedl příklad americké agrese proti čínské společnosti Huawei, čímž ukázal, že pozice Číny a Ruska jsou v této konfrontaci sjednoceny. Krize globální ekonomiky je spojena s vyčerpáním stávajících trhů a nutností jejich přerozdělení silou. Putinův projev je přímým varováním pro USA o pro ně možných mezích.

Jste-li hegemon a náhle někdo přijchází a kreslí vám na zemi křídou hranici a říká: "Pokud přejdete, dostanete výprask, raději věřte na slovo", a kolem jsou mlčenliví pozorovatelé s velmi nevraživým výrazem obličeje, poškrabávající se v zátylku klackem, máte problémy. Máte velmi vážné problémy.

Byly vám předvedeny nejen hranice vašich možností, ale bylo vám ukázáno, kdo vám tyto hranice vyčlenil. Je to pretendent na vaši hegemonii. Ve skutečnosti ten, kdo veřejně neuznal vaši moc. Přiblížil se a přímo řekl přede všemi: "Myslím, že vaše místo je vedle latríny", jak to řekl hrdina jedné z našich populárních komedií. Co máte dělat v této situaci? Roztrhnout si na prsou košili a předvádět gesto rockera? A když se nezaleknou a vrazí vám, co pak? Zvláště když máte ve vnitřnostech pocit, že proti všem to už neutáhnete. Co potom?

Putin řekl: skončily časy, kdy byl americký systém jediným pro všechny. Rozvíjející se země získaly ve světové ekonomice velkou váhu a nyní se mění podmínky. Ale poprvé to neoznámily samotné USA, ale bylo to oznámeno samotným USA. To není jen facka do tváře - je to kopanec do zadku. S obrovskou bílou stopou na zadnici.

Podívejte se na rétoriku Putina - otevřeně nazval USA uchvatiteli. To znamená zbojníky na velké cestě, piráty, vyděrači. To je dříve nevídaná událost. A není to emocionální alegorie. Toto je přímý pokus delegitimizovat americkou hegemonii. Uchvatitel není obyčejný konkurent, je to zločinec. A se zločinci se mluví jazykem síly, nikoli jazykem společných zájmů.

Putin v podstatě nejenže vystoupil a řekl celému světu: "Americká nadvláda je nezákonná a samotné USA jsou připraveny vystoupit mimo zákony civilizovaného společenství!" Nejenže řekl: "Pokud to tak půjde dál, pak válka všech proti USA bude nejen oprávněná, ale i spravedlivá, neboť to bude válka za osvobození!" Nejenže řekl: "A Rusko s Čínou jsou připraveny odpovědět na tuto válku!"

Kdyby tomu tak bylo, USA by se nemusely příliš znepokojovat. Putin udělal něco horšího. Vystoupil a veřejně oznámil: "A král je nahý!". To je pro Evropany. Pro Rusy to zní jako obvyklý pokřik: "Král není pravý!". Co se stává poté, historie ví.

Putin hrozně USA urazil, když vyžaduje rovné podmínky pro rozvoj. Stejné podmínky jsou podmínky, při nichž USA ztrácejí své lídrovství a proměňují se na Británii č. 2 - bývalého hegemona v důchodu. A světem začínají kormidlovat Evropa, Čína a Rusko. Skončí to tím, že USA bude odebrána nejen Latinská Amerika, ale také stát Texas tím, že bude vrácen Mexiku. A Američané budou věčně platit a činit pokání, platit a činit pokání. Všem, počínaje Indiány a konče posledním Japoncem, vždyť Hirošima a Nagasaki jsou také oni.

Putin oznámil: Rusko má čím bušit po americké hegemonii. "Je to umělá inteligence, genomické technologie pro medicínu, přenosné zdroje energie, nové materiály".

Zvláště Putin zdůraznil: střízlivě hodnotíme své schopnosti stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence, a staneme se jím. To není v Rusku nejsilnější americká škola programování, to v USA je nejsilnější ruská škola programátorů. Nejsou to Spojené státy, které v této oblasti generují nejlepší síly, ale Rusko. A od nynějška se Rusko tohoto zaměření chopí veškerou svou sílou.

A co se stává, když se Rusko ze všech sil něčeho chopí, je vidět na praporu nad Reichstagem, na prvním sputniku Země a prvním letu člověka do vesmíru. Nebo na hypersonických raketách, které se najednou objevily a za nimiž se USA budou plahočit ještě po mnoho dalších let. A když se doplahočí, Rusko už bude mít novou zbraň. Podceňovat schopnosti Ruska znamená dělat nejhroznější chybu. Potvrdí to Napoleon, Hitler i Clinton.

Ruské elity mohou stále bloumat a nechápat, prožívat iluze a konat chybné kroky, ale ta jejich část, která je schopna pevně držet moc a vést zemi do budoucnosti, volbu učinila. A tuto volbu oznámila z plna hrdla. 12 let Putin měřil, než jednou odřízl. Nyní doba váhání a číhané uplynula. Putin odřízl. Každý pochopil, že dohoda se Spojenými státy se nepodaří, ale ustupovat je již možné a nutné přestat.

Vůle k moci je schopnost hodit výzvu. Putin tuto výzvu hodil jménem vládnoucí třídy Ruska, která pochopila svou historickou perspektivu. Všechny ekonomické problémy a politické spory s opozicí a pátou kolonou jsou již pro kurz země nepodstatné. A Si Ťin-pching, který vystoupil po Putinovi, nejen potvrdil Putinova slova, ale také ukázal, kdo je v konfrontaci s USA lídrem a iniciátorem. ...

Neboť Putin vlastně sestřelil americké požadavky a americké naděje. Ano, USA jsou zatím stále ekonomicky a vojensky nejsilnější zemí na světě. Ano, jsou stále schopny nadělat spoustu problémů komukoliv na tomto světě. Ale už nejsou schopny podrobit si ty, které se snaží sklonit. Každá jejich aktivita pouze zvyšuje odpor. Narazily na krajní meze vlastní síly, jako opilec naráží do zdi.

Situace s Huawei je jen začátkem amerického konce. Existuje přísloví: "Nepřítel učiní majetným". To je pravda. Nyní USA oklešťují prvkovou základnu čínské korporace. Její silná pozice je postavena na platformě operačního systému Android. Google oznámil ukončení poskytování služeb smartphonům Huawei, prodaným v zahraničí. Řada velkých amerických IT společností přestala dodávat Huawei na žádost Trumpa.

Ale Huawei se už nepodaří uškrtit. Vytvořit problémy Huawei se Trumpovi podaří, ale zastavit ne. Google již uvedl, že vytvoření nezávislosti Huawei na amerických dodavatelích je hrozbou pro národní bezpečnost USA.

Teď si představte, jak bude vypadat svět, kde Rusko a Čína realizují své plány? Obrysy takového světa jsou popsány v článku Alexandra Zapolskise "Co očekává Rusko v Pax China?" Dolarový systém, jakožto hlavní nástroj americké dominance v multipolárním světě, kterému vládnou silová centra se svou měnou, se střetne s přirozenými překážkami. A transformace asijsko-pacifické oblasti na centrum výroby a spotřeby zvýšením životní úrovně obyvatel Číny a zemí, přes něž projde Jeden pás - jedna cesta, může dramaticky změnit postavení USA.

Pochopení všech těchto procesů, které již dlouho nabírají na síle, bylo důvodem slov, která uvedl Vladimír Putin z pódia mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu 2019. Stalo se to ústřední událostí celého fóra, které v zásadě již bylo možné uzavřít slovy "Děkujeme všem, všichni mají svobodu".

Putin v podstatě oznámil novou doktrínu globální konfrontace s USA, když přivedl Rusko do čela procesu globálních transformací. Přesněji řečeno, do jeho epicentra, neboť kdyby nebylo současné pozice Ruska, USA by dávno zlomily Čínu i ekonomicky, i vojensky, i politicky. Klíčem k Číně je Rusko.

A proto v předvečer transferu-2024 nás očekávají pokusy o zorganizování velkých otřesů. Plány Ruska se však uskuteční, ale plány USA ne. Pak bude jasné, že svět se skutečně stal multipolárním. Na hranicích již nebude žádný seňor s houfem vazalů a "barbarů", ale bude mnoho seňorů, kteří se budou muset být schopni domlouvat a bude třeba se nějak učit žít v této realitě. Právě o tom byl projev Putina, a ten, kdo nepochopil smysl, ten už prohrál. Dokonce i když to ještě netuší.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

122 komentářů :

 1. Za minutu dvanáct.Svitla naděje životu a rozumu.Děkuji Marek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toho jsem se nejvíc bál.
   Že se nakonec zblázní i Putinjáhu.

   Smazat
  2. Vono to kvasilo uz dlouho. Clinton byl ochotna sluzticka Izraele a Izrael si myslel ,kdo vi jak neni chytrej , kdyz se vohani a vladne Us presidentem. Ale svet si vsiml, erotomana a ty slaboty. Pak prisel Obama , ktere neco kvakal o usporadani Palestiny a skoncil jako Rovnopravna Onuce a zacal mluvit uplne opacne jako massa bob a jak bylo rozkazano. Rusova jeste vahali s Lybii ale sli na to konto do Syrie a Trump je jen dalsi uboha Onuce v rukou Izraele a tak se dockal ze Komise nejen ze nezjistila ovlivnovani voleb v USA , ale navic si ve Fashingtonu zvolili novyho presidenta Venezuely /ovsem trump volby v zadnym pripade neovlivnoval ??/,ale zase slabota a ubohost US Onuci prohrala.A vlitli tam bez problemu Rusove a Cina a dalsi
   Hodne se svadi na Americvany ale hlavni roli hraji zidi od 1880 a je to videt !! Jak rozlozili chytre Izreal tak pokracuji chytre v USA ..

   Smazat
  3. Nechci konfrontaci a kdo ji chce. Jak zabránit válce? Jak zabránit dalším plíživým krokům k rekatolizaci, k patolízalství k mocným USA a Německu. Jak zabránit novému nástupu temna a jak přestat být rozvojovou zemí. Jak zabránit obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a snaze zastínit pravdu Jana Husa o katolické církvi. Jak přesvědčit jihočeské zemědělce, že skočili na lep německým firmám jak zlikvidovat konkurenční Madetu. Teď jim dají o korunu víc a pak, až nebudou mít, kam dodávat, tak zlikvidují i je. Jak zmobilizovat nás, mlčící většinu, abychom přehlušili „miliony za demokracii“ vyjádřením skutečných problémů, které naší zemi a nám všem hrozí. Jak přesvědčit mladé, že hlasováním pro Piráty podporují zájmy jejich dobrodinců, nadnárodních společností.
   bv

   Smazat
  4. z textu.... A Američané budou věčně platit a činit pokání, platit a činit pokání. Všem, počínaje Indiány a konče posledním Japoncem, vždyť Hirošima a Nagasaki jsou také oni.
   Nebudou, raději Ti, co stojí v pozadí rozpoutají 3ww ve falešné naději na výhru.
   Přípravy na A-válku jsou v USA již několik let v plném proudu.
   Po celém území USA, v blízkosti velkých aglomerací, vyrostly sklady pod širým nebem, (obvykle se jedná o pronajaté pozemky), na nichž kontraktorské společnosti pracující pro americkou vládní agenturu FEMA uskladňují miliony černých plastových nádob s víkem :
   http://www.nahrejto.cz/pics/d03de91e0681110bcf79efc59f19fd26.jpg

   Mapa měst se sklady :
   http://www.nahrejto.cz/pics/ae9f96ec3080d6976d01743ac931b132.jpg

   Smazat
  5. Čierna kronika Ameriky: Otroctvo ako biznis.
   https://www.hlavnespravy.sk/redir_td.php?aid=53878&c=2019
   Dvěstě let amerického terorismu, tajných operací a válečných ...
   skrytapravda.cz/zahranicni/1873-dveste-let-americkeho...

   Smazat
  6. Konečně ! Myslím, že z toho plyne to, že Putin prosadil koncepci a vizi Ruska jako suverénního státu a získal rozhodující podporu pro vytvoření ruského světa. Amerika jde do kopru se svým chaosem, bude obchodně a vojensky válčit s kde kým, ale nemá lidí na světové impérium, nemá na to ! Čína a Rusko je ohromná síla a k tomu brzy přibude i Indie. Muži a ženy kopnou do prdele homouše !

   Smazat
  7. Putin přes všechny provokace se nikdy nenechal svést k něčemu neuváženému, což dychtivě USA očekávala, okupujíc nakonec i Evropu. Ne, jednou musí být samozvaný policajt světa zaplatit vše, co kde rozdmýchal a napáchal.

   Smazat
 2. Prostě neuvěřitelná paráda, aby se pravda předložila lidem, kteří ještě možná tápají, prostě neuvěřitelná a neskutečná paráda, na to čekám už skoro třicet roků, to je prostě bomba, hej hou rudý dědeček.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejné nadšení sdílím i já. Mám chuť objímat celý svět, i ty Američany (ale jen ty obyčejné americké lidi, kteří také trpí).

   Smazat
 3. Tento clanek nerekl nic co nevime !
  Napr. to , ze president Putin ma v Rusku patou kolonu nespolehlivych, kteri se za jeho zady paktuji s nasimi Globalisty. (Jejich deti v nasich skolach !)

  Ekonomicka valka s Cinou, je uz ted vyhrana Amerikou !

  A, ze Texas bude patrit Mexiku ?
  T.j. takova moznost jako ta, ze me bude patrit hrad Karlstein v Cesku !
  HUUU, ha, ha, ha
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoli mu, ty jeden starý hlupáku, USA už dnes nemohou Čínu porazit. Proto Pitím tak dlouho čekal. Nastal bod zlomu. USA jedou z kopce. Budou kopat, vztekat se, ale bude to jejich elitám jedině ku hovnu. Kdy ti to už konečně dojde?!

   MM


   Smazat
  2. Někdo by měl lidem v Texasu říct, že Putin zařídí, že budou patřit pod Mexiko - ti budou štěstím bez sebe!!!

   Smazat
  3. Co Texas? Texasane se dobrovolne rozhodli vstoupit do konfederace, ale zajima me, jak to bude s anektovanou Commiefornii. :-)

   Smazat
  4. on tu ten honolulu leze, ale právě on by mohl říci něco o separatistických náladách texasu, prý chtěli vystoupit z USA?

   Smazat
  5. eFPe 11. června 2019 18:38, to se snažíte marně, ta stará klepna HuaHu, tento odkaz ignoruje nebo odpoví, ať se tam mezi sebou fackují, ale kdo to všechno rozje.al, zde říká sám jeho velký guru Trump, co si jeho globalistický zbrojní aparát dělá, co chce, bez ohledu na Trumpa. Než se začnou fackovat a kopat mezi sebou v celém USA, odkaz níže:

   https://uloz.to/live/!ABCNdWm8RWWS/v-ct24-neuvidite-doznani-trump-o-jejich-napadeni-iraku-syrie-libye-atd-tit-cz-zlocinec-toman-zdrhl-z-cssr-pres-most-do-usa-andrtakavi-mkv-mp4

   https://uloz.to/live/!gQsE7oQHcngb/jaky-je-toto-rozdil-mezi-afroamericany-a-romaky-z-duchcova-rasismus-a-zakerne-nasili-v-tlupach-praha-nikdy-most-bordel-u-severky-si-nechte-do-prahy-2-3-2019-pitomiove-s-iq-71-1-2-mkv-mp4#download


   Ramón

   Smazat
 4. Děkuji za uveřejnění tohoto projevu ,který nám naše mééédyja zamlčela ,jak je jejich dobrým zvykem .Zabývají se pořád Babišem a tak jim nezbývá na důležité věci čas ani kapacita ..Zamariza.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, jako v té pohádce - Mlha přede mnou, mlha za mnou....

   Smazat
 5. no dobre- Danko v Dume, Pellegrin v Moskve, Danko v Bielorusku, Lajčák s Lavrovom, pozvanie na oslavy SNP - a ani jedna reakcia proti - čo to ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brat 7:06

   Pellegrin v Moskve navíc jednal o spolupráci v energetickém projektu stavby plynovodu Nord Stream 2, ta to stavba, započala v německých a finských vodách. Tři lodě položily na mořské dno již 100 kilometrů potrubí, což činí 8 procent celkové délky, jen nám ty ho√ada z ČT referují o neochotě EU, mít levnější plyn z Ruska ...

   Vaši i naši presstitutky mlčí, to značí, že za pučem na Fica stáli výše jmenovaní potentáti, komplot s Kiskom!?


   Ramón


   Smazat
 6. Konečně Rusové pochopili , že už nemůžou stále ustupovat a nechat si všechno líbit od zdegenerovaného Západu . Nakreslili pomyslnou hraniční čáru , kterou jakmile někdo překročí dostane přes držku . Teď si Evropa bude muset vybrat kde je její místo . Zda zůstat vazalem USA nebo se připojit k Rusku . Pochybuji ale , že psychopati jako je Juncker , Macron , Tusk , Stoltenberg a jim podobní zvolí tu druhou možnost .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já jenom pevně doufám, že ta hraniční čára je až za Ukrajinou a Běloruskem, že nám Rusové nehodlají opět poskytnou bratrskou pomoc. Měli by se radši starat o hranici s Čínou - Číňané jsou pracovitější, životaschopnější, a budou potřebovat prostor - nabízí se, že se posunou na sever, na Sibiř, která je posledních 100 let stejně liduprázdná.

   Smazat
  2. Anonymní11. června 2019 8:59
   Ty si dobře vypatlanej, emerickej troll.
   Do americké prdele, kráčíme všichni vesele :-) .

   Smazat
  3. Anonymní11. června 2019 8:59
   Já se zase obávám, že střední Evropa bude opět trhána mezi Východ a Západ. Výsledkem by mohla být hranice mezi Českem a Slovenskem. To by pro nás opravdu nebylo šťastné řešení. Místodržícím, by zde byl nejspíš Posselt.
   Nebo se země střední Evropy dokáží domluvit a hájit svoji svrchovanost jak vůči německé EU (na tom bychom měli pracovat již nyní), tak vůči Moskvě (na tom bude třeba pracovat v budoucnosti). Tzv. politiku všech azimutů, nikoliv nevraživost vůči silným. Rusko uvítá naši spolupráci, vůči ekonomické dominanci Číny. P.K.

   Smazat
  4. A kdo by tedy trhal? Rozumím tomu dobře, že z jedné strany německá Evropská unie (kde by se nějak vyšvihnul do vedení Posselt), a z druhé strany Putin (poté, co by obsadil Ukrajinu a Bělorusko)? A co Polsko - tam bude co nevidět posádka armády USA, na ty si asi Putin netroufne? Vaše úvaha asi není realistická.

   Smazat
  5. Anonymní11. června 2019 11:39
   Posselt se nevyšvihne do vedení EU, ale pro jeho vřelý vztah k tomuto území, by mohl být jmenován místodržícím (měla to být vtipná(?) nadsázka).
   Rusko posiluje a jistě časem nějakým způsobem integruje Ukrajinu a bude šířit svůj vliv, zvláště do oblastí s mocenským vakuem, což je východní Evropa. Německá EU nebude chtít živit vyrabované státy, tak se s Ruskem může dohodnout, za nějaký jiný ústupek o sférách vlivu. Ale o naše území, má historický zájem a v případě slabého odporu od našich politiků, by toho mohlo dosáhnout, např. pod pláštíkem tvrdého jádra EU. Tím jsem rozuměl to trhání střední Evropy, kterému bychom mohli čelit vlastními středoevropskými, projevy suverenity.
   Amerika se zaměřuje na sebe. Jak bude chtít být přítomná v Německu, či střední Evropě, je pro mě otázka. Nevím, zda jí postačí Polsko, jako distributor jejich zkapalněného plynu, nebo budou prosazovat svůj vliv v mezimoří, tedy i podporovat vznik nějaké té středoevropské unie. Možností je mnoho, těžko soudit co je realistické a co nikoliv. Jenom jsem chtěl apelovat, abychom sami vystupovali aktivně a nečekali, co se kde o nás rozhodne. P.K.

   Smazat
 7. chci se zeptat a poprosit o odkaz na tento projev, kdyby byly titulky bylo by to ještě lepší, děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den.
   Když si kliknete hned na začátku na modře napsané "regnum", tak se dostanete na článek v ruštině. Určitě vám vyskočí ikona "přeložit", pokud neumíte rusky, tak by vám mohl stačit strojový překlad do češtiny. Přeji pěkný den.

   Smazat
  2. http://kremlin.ru/events/president/news/60707
   Je tam i video i písemná podoba

   Smazat
  3. Děkuji vám oběma, dámy.

   Smazat
 8. Článek a hlavně Putin - perfektní, Naprosto tomu rozumím. Teď jen, jak tomu budou rozumět Mitrofanov, Fendrych a ostatní kokoti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad čulibrk - určitě nebudou! Budou si to mastit stále po svém.

   Smazat
 9. 90 procent mnohomluvného textu v podstatě zatemňuje základní sdělovanou informaci a v podstatě ji znehodnocuje.

  OdpovědětSmazat
 10. Kdyby člověk tušil před 30 lety, kam to ti pejzatí Havloidé tuto republiku zatáhnou, vždyt´ my jsme to chtěli tenkrát jen trošku zlepšit ten socialismus zde a ne z toho udělat tenhle zlodějský ráj. Měl se najít tenkrát někdo, kdo toho Gorbačova sejme, já už bych toho dnes byl schopen, ale už je pozdě. Ale věřte mi, že bych si rád tu žáhu dnes ještě na něm zchladil, a je mi jedno, že bych po zbytek života bručel, stálo by mi to za to.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stýská se ti po frontách na toaletní papír, po tom nejhorším autě, co kdy bylo na světě vyrobeno - ŠKODA 105 z AZNP, po síře ve vzduchu, po epidemii rakoviny plic v severních Čechách? Socialismus přece vylepšit nejde, to už je dneska v praxi ověřeno na mnoha případech.

   Smazat
  2. Anonymní11. června 2019 9:04
   Nasrávač opět v akci. Co tu plodí,samé sračky, bere za to asi kačky.

   Smazat
  3. 9:04 - pan Toaletní Papir znovu v akci. A opet jen dílčí lži nesmysly. Inu, blb.

   Smazat
  4. Jasně, na co toaletní papír, když se dalo v pohodě koupit Rudé Právo velkého formátu za 50 halířů!!

   Smazat
  5. Anonymní11. června 2019 9:04
   „Socialismus přece vylepšit nejde, to už je dneska v praxi ověřeno na mnoha případech.“
   Ten socialismus byl počínaje Chruščevem, likvidován a nahrazován vládou nomenkratury. Tedy direktivní vládou, kasty stranických funkcionářů. P.K.

   Smazat
  6. A před Chruščovem, za Stalina, to bylo ono? To byl ten správný socialismus? Nebo který vlastně? Ten u nás v roce 89 asi ne, ten ve Venezuele dneska evidentně taky ne, tak který?

   Smazat
  7. Anonymní11. června 2019 11:28
   Nechci u toho stalinismu posuzovat, jaký vliv měl Stalin, jaký Berija, jaký Trocký, atd. Ale nelze nevidět, že v Rusku lidé Stalina stále uctívají. Nejspíš jeho podíl na těch negativech nemusel být tak velký. Navíc je třeba přihlédnout, z jakého režimu ten ruský socialismus povstal – z carismu, z kastovního systému. V těch drsných dobách, lid považoval každou změnu systému, za změnu k lepšímu. Nejspíš měl pravdu.
   Podobně jsme my v 89´ považovali každou změnu systému, za změnu k lepšímu. Je otázka, nakolik to byla pravda. Přeci jenom špatná vláda nomenklatury, nebyl carismus. To se spíše blíží carismu, současný liberalismus. P.K.

   Smazat
  8. Rozuměl jsem vám, že existuje nějaký správný socialismus, že ten od Chruščova dále socialismem nebyl (ale nomenkraturou). Pídil jsem se tedy po tom, který že ten socialismus je ten správný, ten vylepšený? Trvám na svém, že socialismus nejde vylepšit, že to tedy nešlo ani v 89, a že zaplaťpánbuh jsme ty socialistické chiméry v Česku opustili. Pravda je, že jsme se nedostali do ráje, ale žijeme v systému, který je ve všech ohledech lepší, než nějaké socialistické pokusy.

   Smazat
  9. Když proti toaletnímu papíru postavím nezaměstnanost, ceny brambor vyšší než ceny banánů a vůbec nárost cen potravin a základních lidských potřeb (bydlení), nesoběstačnost ve výrobě potravin, veškeré netuzemské vlastnictví výrob, atd.. Pak mám jasno v tom, co je lepší.
   bv

   Smazat
  10. Nezaměstnanost u nás není, neznám nikoho, kdy by si nemoh dovolit koupit 100kilo brambor, nebo jakýchkoliv jiných potravin - viz dostihy vozíků ve všech hypermarketech, soběstačnost nikdo neřeší, vlastnictví výrob u nás je tuzemské i netuzemské, jako všude jinde, a pozor-BONUS: v každém obchodě je na výběr x druhů toaletního papíru. Ani vy byste nechtěl vrátit starý režim a nahradit toaleťák Rudým právem - a nepříjemné pocity kompenzovat tím, že si budete libovat, jak jsme soběstační a jak jsou všechny výroby ve vlastnictví státu.

   Smazat
  11. Jaký vliv měl Stalin, jaký Berija, jaký Trocký...
   Trubko.
   Stalin byl největší přítel fyzkulturniků, každý ví.
   A letců-polárniků.
   A stratosférniků.
   To se později trochu pokazilo, spadli zmrzlí.

   Musel zaskočit Kaganovič s výstavbou barokního metra v blátě.
   Když proti tomu postavím RP na háku u dědy (vstoupil v roce 45, vystoupil 1969, když po něm chtěli nějaké idiotské prohlášení, přišli včas jako...), to jsem nenáviděl, ještě víc pak papír tenký listový s jednou stranou hladkou. Luxusní verze papíru perforovaného, ke kterému se vázal zlepšovací návrh ke křídlům Il-18.
   Dělat je perforovaná; ten se, hajzl, taky nikdy neutrhne v perforaci.
   Chrunda, na rozdíl vod všech ježovovskejch nevinnejch byl opravdu britskej agent.
   Na rozdíl vod Gorbačova, to byl vůl.

   Smazat
  12. Anonym z 13:49 se pohybuje zřejmě jen na Václavském náměstí nebo s klapkami na očích. Nevidí bezdomovce. Nevidí rodiče, které nemohou poslat děti na výlet nebo na tábor, nevidí matku u bankomatu, která říká dětem, že jí ještě zaměstnavatel neposlal peníze a ona nemůže dětem koupit, co potřebují. Nevidí lidi s neopravenými zuby, protože nemají na zubaře. Nevidí školáky, kteří místo do školy chodí brigádničit do supermarketů, aby vypomohli rodičům. Neví nic o drahém vodném a stočném o vysokém nájemném, které pohltí většinu příjmů. Nevidí, jak plechové sklady zabírají úrodná pole.
   bv
   bv

   Smazat
  13. anonym z 13,49 je obyčejný vůl.

   Smazat
  14. Anonymní11. června 2019 12:37
   Samozřejmě, že ten systém se měnil. Několikrát se měnila i ústava, zavedla se vedoucí úloha strany a další podstatnosti. Ale nejsem obhájce reálného socialismu, který Rusové odpískali za všeobecného nadšení celé východní Evropy. Také jsem byl nadšený.
   Ale nemůžu přijmout tvrzení, že současný systém je lepší ve všech ohledech. Nevládne řád, ale neřád peněz. Lidé bez domova, lidé bez práce a bez příjmů, lidé, i děti pod exekucí, atd. Ty věci by bylo možno napravit, ale to si vládnoucí neřád peněz nepřeje a nedopustí. Naopak, můžeme očekávat další útoky, na zbývající sociální jistoty. P.K.

   Smazat
  15. 9:04 zapomněl připomenout ty jedovaté potraviny a kobky na závěrech kabelů pro odposlechy, především ale ignoruje, že šlo o "reálný" socialismus uskutečňovaný v méně rozvinuté části světa rabované dvěma světovými válkami, pod hospodářským embargem, propagandistickým a vojenským tlakem rozvinutějšího západu. Za těchto okolností, slabostí vedení i morálním selháním vedoucího proudu, došlo k pádu tohoto grandiosního pokusu o spravedlivou společnost. Troubo 9:04 s problémem toaletního papíru ....

   Smazat
 11. 7:17
  No já bych to tak neviděl. Tito výše jmenovaní jsou jen slouhy a slouhové mění své pány většinou velice rychle a také většinou velice krutě.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 12. To se asi naši američtí "přátelé" budou na našich dálnicích objevovat stále častěji. Drzej na ně nikdo nebude.

  OdpovědětSmazat
 13. My jsme vazalové SRN, takže počkáme co oni na to. Navíc se asi výhledově chystáme rehabilitovat sudetské němce, takže brzy budeme mít úplě jiné starosti. Církevní restituce jsou ukázkou jak by mohlo to usmíření mezi ČR a sudeťáky vypadat a že se zřekli majetkových nároků? Ty za ně přeci vysloví čeští nohsledi, tak jako za církev lidovci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádných nároků se "naši milí sousedé" nezřekli!!!!

   Leo

   Smazat
 14. POZOR - Rusi opět dostali chuť "osvobozovat" a napravovat pomýlené Evropany. Rozhodli se je odtrhnout od Ameriky, jenom se jich zapomněli zeptat na jejich názor. Mějme se na pozoru - ruská armáda si mohla dovolit udělat si zahraniční výlet (a někoho "osvobodit") cca co 10-15 let (45 - Německo, 56 - Maďarsko, 68 - Československo, 79 - Afghanistán). Teď už dlouho nikde nebyli (malé výlety na Ukrajinu a do Gruzie se moc nepočítají), tak je mějme na pozoru, ať nám tu zase na pásech tanků nedonesli tu svoji skvělou kulturu života (komunisty, vodku, fronty na všechno, atd.).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tvoje hloupost vystavená veřejně na odiv ve mně vzbudila vlnu smíchu. Bavíš!

   Smazat
  2. Já jsem z toho jen pochopil, že ti Putin dal svobodnou možnost volby, zda budeš s příštími vítězi nebo poraženými.
   A kdo to bude, to se teprve uvidí, to neví ani bůh, neb nám dal svobodnou vůli k tomu to tady dole rozmlátit dle našeho gusta.

   Smazat
 15. Také se připojuji k prosbě eFPe. Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den.
   Analýza projevu je rovněž, zase ve slovenštině na
   https://tadesco.cz/putin-ohlasil-doktrinu-otvoreneho-globalneho-superenia-s-usa-jeho-slova-otriasli-americanmi-aj-zapadnymi-partnermi/
   Je nutné mít vypnuté blokování reklam.
   A nebo pak čekat do konce týdne na V.V. Pjakina, kde to bude s českými titulky. Určitě se na projev V.V.Putina někdo zeptá.
   Pěkný den.

   Smazat
  2. Pjakina jsem sledoval ... o projevech Putina a Si Ťin-ping řekl jen, že jediné za něco stály. Nic však o ohlášení doktriny otevřeného soupeření s USA. Něco takového by Pjakin nepropustil. Zdá se, že ten druhý analytik slyšel trávu růst.

   Smazat
 16. Rusko bylo vzdy silne v potenciálu ,charakteru svého lidu.Houževnatých,bodrých,vysoce inteligentnich a schopnych,a skromnych vzdy,když to doba,nepřizeň aj. vyžadovala.Pokud se Putinovi podari zizkat na svoji stranu i schopné rebeli,kteri maji rádi vlastni svobodu.A nebo jim nastavi lajnu k ochraně svobody ostatnich. S tak vysokou úrovni školstvi ,jakou Rusko vždy mělo a nebáli se použivat alternativni směry,a vědecké objevy v poznáni člověka a jakou
  I Putin podporuje a rušti velikáni ve vsech oborech jsou toho přikladem.Doslova na koleni dokazali to,co amici nedokazali za zlatými stoly!Ruský,potažmo slovanský národ se nabizi nam dalsim slovanům v době otrocke EU a jejiho celého systému proti vsem lidem zdraveho rozumu.Kral Jihu a kral Severu byl právě ujasněn!!!A my patrime jedině k Severu.Rusti vědci konečne postavi proti žido(Chazaro)vládě světa ,která prorostla od stinovlady USA po EU jako rakovina,aby podrobyli lidstvo a nadělali z nich zblblé ovce nabozenstvim a zotročenim prohnilou ekonomikou jen pro sve vyvolene,jako zlatý důl.
  Putin vynese na svetlo projekty energie "nulového bodu"aby konečne svět očistil od 80let zbytečně sužovaneho světa splodin a systematickeho ničeni planety.Čista energie pro vsechny téměř zdarma a tim se zniči moloch nadvlády všech tajných spolků,kteři řídí ze skrytu svých špinavých děr celý svět.Utajováni už nebude potřeba.Jméno N.Tesly bude zářit a chytři ostatniho světa vytáhnou z trezorů,co nesmeli ani publikovat.Stovky zavraždenych vynálezců ožijí....
  Ano,krysy budou žít dál a hlodat,ale časem pochcipaj na vlastni jed a jednou bude svět očištěn i od nich.
  Lide musi porozumět, že jako jednotlivci můžeme funglovat jedine v jednotě a myšlení-my,nikoli Já.
  Bressy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se - nejlepší univerzity nejsou v Rusku, ale v USA. Komu ale rozhodně strašně chybí vzdělání jste Vy sám! Tolik pravopisných chyb, taková mizerná stylistika, to může vytvořit jedině zcela nevzdělaný omezenec. Ale nezoufejte, nic není ztraceno, chce to pouze učit se, učit se, učit se!!

   Smazat
  2. 8:42 ano a 90% vedeckych pracovnikov je zo zahranicia a medzi najlepsich patria rusi , indovia a cina je na tom tiez dobre. Takze kolega z 8:42 ste uplne mimo ...

   Smazat
  3. Bressy - výborně napsáno a vřele souhlasím, máte absolutní pravdu.
   p.s. - 8,42 je trollí dement

   Smazat
  4. Ad 8:42 - mně stačilo několik setkání se studenty vyhlášených amerických univerzit, abych pochopil, že jejich všeobecná nevzdělanost je strašná a že se z těchto "vzdělaných" pitomů stávají gangsteři americké zahraniční politiky, kteří z vlastní pitomosti a nevzdělanosti páchají zločiny po celém světě.

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli je tu někdo trollem, tak jste to vy, neberete však za to určitě ani kačky, ani dolary. Jelikož za ruble se dá koupit leda tak velké .. nic, vypadá to, že Vám posílají naturálie - typnul bych to na echt silnou ruskou samohonku. Z těch příspěvků je to dost poznat.

   Smazat
  2. 10:11
   Nic proti, ale asi se díváš moc na ami filmy. Leze ti to na mozek.

   Smazat
  3. Má ten trouba vůbec mozek?

   Smazat
 18. Že mezinárodní situace dozrála ke změnám a nebo alespoň k pokusu o změny je jasné každému, kdo byť okem sleduje dění kolem sebe.
  Oproti agresivní a mocenské politice "západu" se nabízí alternativa v podobě svobodného obchodu. Pokud by Rusko a Čína nabízeli stejnou politiku pouze s výměnou vlajek, moc úspěšní by nebyli, takže jim nezbývá, než alespoň nějakou dobu garantovat slibované rámce spolupráce a dohled nad dodržováním mezinárodního práva.
  USA vnutili světu dolar a svět ví moc dobře, že v dolarech uložené prostředky se nikdy nevrátí v plné výši. Dokud budou USA ve stávajícím stavu, se svojí pozicí na mezinárodní scéně a s jaderným arzenálem, těžko se někomu podaří je přinutit k plnění závazků.
  Věřím, že spoustě zemí se naskýtá šance na sebeurčení, což bude v příkrém rozporu se zájmy skupin podporujících stávající politiku USA.
  Jen doufám, že v případě změn, stihne naše malá kolonie využít šance a stát znovu samostatnou zemí.
  ABC

  OdpovědětSmazat
 19. Nejdůležitější z celého článku a projevu pana prezidenta Putina je skutečnost, že někdo otevřeně před celým světem a nahlas řekl, že USA jsou jen loupeživým, neseriozním a prolhaným státem, který nemá žádnou ekonomickou ani politickou vizi pro další rozvoj světa a dokonce ani pro svůj vlastní rozvoj, kromě loupeživého vykrádání a porobování jiných států a národů. Vůdčí osobnost by měla nějaké vize a nové sjednocující myšlenky. Oni nemají nic, jen svou hamiždnost a prospěchářství. Jednoznmačně se ukázalo, že tzv. euro-atlantické hodnoty, tzv. lidská práva a demokracie jsou jen fíkový list zakrývající vlastní nahotu a prázdnotu. Pro ty co to ještě nepochopili jsou to jen zástěrné kecy obyčejného zloděje, otrokáře a kolonialisty. Účelově používané, když se jim právě hodí, ale rychle opomíjené, když mají být mezinárodním standartem pro všechny. USA dnes nenabízejí světu nic jen svůj vlastní prospěch za každou cenu. Opravdu každou, protože se zjevně neštítí žádné vraždy, žádné lži, žádného podvodu, žádné agrese, války. Nakonec nobelový Obama to řekl naprosto jasně, že budou kroutit ruce každému kdo nebude dělat co oni chtějí. Takto nejedná slušný člověk, demokrat, člověk respektující druhé a jejich zájmy, ale jen bandita, který s namířenou pistolí přepadl pocestného za účelem obohacení se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lojzo,
   můžeš citovat Putina kde "otevřeně a před celým světem a nahlas" řekl tu hloupost kterou jsi si vybájil?

   Smazat
  2. 10:28
   Putin řekl: skončily časy, kdy byl americký systém jediným pro všechny. Rozvíjející se země získaly ve světové ekonomice velkou váhu a nyní se mění podmínky. Ale poprvé to neoznámily samotné USA, ale bylo to oznámeno samotným USA. To není jen facka do tváře - je to kopanec do zadku. S obrovskou bílou stopou na zadnici.

   Podívejte se na rétoriku Putina - otevřeně nazval USA uchvatiteli. To znamená zbojníky na velké cestě, piráty, vyděrači. To je dříve nevídaná událost. A není to emocionální alegorie. Toto je přímý pokus delegitimizovat americkou hegemonii. Uchvatitel není obyčejný konkurent, je to zločinec. A se zločinci se mluví jazykem síly, nikoli jazykem společných zájmů.

   Putin v podstatě nejenže vystoupil a řekl celému světu: "Americká nadvláda je nezákonná a samotné USA jsou připraveny vystoupit mimo zákony civilizovaného společenství!" Nejenže řekl: "Pokud to tak půjde dál, pak válka všech proti USA bude nejen oprávněná, ale i spravedlivá, neboť to bude válka za osvobození!" Nejenže řekl: "A Rusko s Čínou jsou připraveny odpovědět na tuto válku!"

   Smazat
  3. Blbe z 10,28 - naučte se číst, děkuji

   Smazat
  4. Hlupák 10:28 je školák a těm se všeobecně tyká.

   Smazat
 20. A co teda vlastně řekl ten Putin? Článek je jen hromada propagandistických vybájených sraček jakéhosi Chaldeje a skutečný přepis projevu Putina nikde.
  Ale místní ruští užiteční idioti jsou skutečně nenároční a jsou evidentně spokojeni i s tímhle.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:26
   V článku jsou, krom jiného, informace popisující reálný stav mezinárodní politiky.
   Jak si představujete "ruského užitečného idiota"? Zkuste prosím napsat alespoň dvě základní charakteristiky.
   ABC

   Smazat
  2. Ano jsem s článkem spokojen. Nejspíš to bude tím, že na rozdíl od tebe burane umím číst a článek jsem si tudíž přečetl. Je mi jasné, že jseš v tranzu z vývoje ve světě, který už nepůjde ve smyslu zkroutit ruce nepohodlným národům hegemonem USS sviní. Chápu, ale nelituju. Jdi už do hajzlíčku i s tou emerikou.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Nazdar elfe, ty tu máš na starosti dohled?

   Smazat
  5. 12:21 A ty si milý a umytý americký užitečný idiot?

   Smazat
  6. 12:21
   To je dříve charakteristika Tebe samotného. Vždyť ty neználku o Rusech nevíš absolutně nic.
   Václav

   Smazat
  7. 10:26
   Sračky píšeš jedině ty a tvoji soukmenovci.

   Smazat
  8. 10.26, Putin zjednodusene rekl , s nejvetsi pravdepodobnosti bude valka !

   Smazat
 21. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 22. Skvěle president Putin konečně se nenechají otloukat od ulhaných západních gangsterů.

  OdpovědětSmazat
 23. Banda gangsterů, která hodí atomovku na civilisty, není národem,ale jen bandou šmejdů!!

  OdpovědětSmazat
 24. 8.42 - ty si čůráček ,co tu šermuje spisovným jazykem.Ty přiblblej čárkomile uprcanej,věnuj se raději obsahu,ty pseudolingvisto nahlouplej..I tobě by se hodilo vzdělání,především větší a širší rozhled a přehled o věcech kolem nás...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý kulturní národ si udržuje mimo jiné pravidla pravopisu, pravidla správného slohu a stylistiky. Jedná z výhod toho je, že víte hned z textu, zda máte co do činění se vzdělaným člověkem, co má přehled, anebo s nevzdělaným buranem, co si myslí, že sežral všechnu moudrost světa, a sám si neuvědomí svoji hloupost a omezenost. Hodně se taky pozná z toho, když se někdo nedovede vyjádřit bez nadávek a sprostých slov - tak se spolehlivě pozná úplný primitiv.

   Smazat
  2. 13:26, Jdi s tím svým pravopisem do prdele, já jsem se sem přišel bavit, vole!

   Zedník z Velhartic, obnovující Prahu, tam je každý vzdělanec, písma znalec a někdo je musí nakrmit, jiný jim zajistí pití, teplo, energie a i to stavebnictví a všechno jim to zaplatí kdo? My všichni, ty učenej mamlase?

   Smazat
  3. Vydělaní lidé v Čechách příliš často podléhají pseudoautoritám. "Litea skripta manet" pro ně znamená "Co je psáno, to je dáno". Věří každé blbosti, nechají se zblbnout televizí a mainstreamem k demonstracím na náměstích, oslují kudy chodí, svou hloupost rozkřikují a rozepisují do světa. Viz např. Drahoš Pro mně je cennější selský rozum a ten mívají spíš lidé nedotčení nevhodným kontraproduktivním "zděláním", které se v Čechách praktikuje už dost dlouho.

   P.S.: jen se podívejte s poslouchejte "naše" vysokoškolské rektory. Ubohost, ideologická zaslepenost, nabobstív a neužitečnost.

   Smazat
  4. 123:36 Ano máte pravdu ale vzdělaný neznamená moudrý. Pro slušný život je moudrost často důležitější než vzdělanost. Staré přísloví říká: Ten je chytrej až je z toho blbej. PRAPRADĚDA.

   Smazat
  5. To není staré české přísloví, ale Hašek. A velmi trafný!

   Smazat
 25. Všimněte si, že největší hrozbou pro planetu je přemnožení lidstva a s tím narůstající počty psychopatů, stále toužících po vlastním prospěchu, bez jakéhokoliv náznaku rozumného uvažování...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, když lidoopi sami sebe vznešeně nazývající "homo sapiens sapiens", mají stále zažitou životní strategii jednobuněčných organismů - množit se co nejrychleji jak jen dovolí možnosti, až do vyčerpání energetických zdrojů hostitele. Vždyť i naši moudří demokratičtí zastupitelé stále protlačují ideologii "růstu růstu", což je v principu to samé. Když se někde ojediněle na pár let zastaví růst populace, tak vřeští jako paviáni a už jsou plné noviny katastrofických scénářů jak vymíráme. Honem se musí zvýšit porodné aby aspoň ti, pro které jsou "peníze zdarma" pádným důvodem ke zběsilé reprodukční aktivitě, zabezpečili že lidstvo nevymře.
   Přitom se stačí podívat na vývoj lidské populace za posledních 1000 let a inteligentní bytosti musí být jasné, která bije.

   Smazat
 26. Až Putin dostane informace o tom,že Protektorát B.und M. nakupuje stovky útočných obrněných transportérů a US helikoptéry tak se strachy rozklepe a čínský prezident se ukryje někde v Tibetu s telefonem Huawei.

  A to ještě nevědí,že dnes již 13 letá Viky zbombarduje Moskvu jadernými pumami a Langšádlová smělým jaderným útokem vymaže celé Rusko i Čínu!
  Celá DEMOŽUMPA spolu s demonstranty Miliardy chvilek již zítra ráno nastoupí v maskáčích do zbraně a vezme ten odporný bolševický Východ razantním útokem .Mají na to přeci NATO!
  Beran Válkychtíč

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co takhle navštívit lékaře - psychiatra?

   Smazat
  2. Proč mu doporučuješ svého ošetřujícího lékaře? Máš z toho provizi?

   Smazat
 27. To je sranda, všichni jsou u vody a ten psychopatický agent provokatér Radosta musí sloužit do roztrhání těla. Naštěstí jenom toho svého :-)

  OdpovědětSmazat
 28. Za těch usraných komunistů když šel cizí člověk po dědině, tak jej 95% míjejících lidí POZDRAVILO!!!
  Prosím, porovnejte si to z dneškem.
  Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bude výsledek toho, jak "zloba, závist, zášť, strach a svár pominuly". Přesně jak to před zhysterizovanými davy pražáků předpověděla sama sebe dojímající Kubiška.
   Tak to tady máme. Už ani na vesnicích se lidé spolu nebaví, všichni věčně nasraní a ve stresu, charaktery se lámou víc než za protektorátu.

   Smazat
 29. To je dobre, ze se rusti hlupani muzou vzteky posrat do ruda:-) Vic ani nemuzou:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechci vám kazit vaši dětsky bezelstnou radost, ale nejsou to Rusové, kdo každou chvíli nezvládne emoce a jednou mává pěstičkami a šílí, že "vybombarduje někoho do doby kamenné", podruhé že "zkroutí ruce státům, které nechtějí dělat co on chce", potřetí se roztančí radostí nad něčím masakrem.
   Rusové vystupují od začátku tisíciletí velice pragmaticky, chytře a uvážlivě, jako šachový velmistr. To zdegenerované pošuky v USA přivádí k záchvatům zuřivosti, protože jim to nedává jinou možnost než si uvědomit, že protivník je mnohem schopnější a ke všemu i silný dost na to, aby jej nemohli porazit aspoň hrubou silou, když intelektuálně se mu absolutně nemohou rovnat.
   Neberte si to tak, ono to dopadne jak má, ať už se tím budete trápit nebo ne.

   Smazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako spravny americky obcan mas taky spravne vymeteno v makovici. Svet si oddychne az USA jako chcipajici kobyla konecne dokope.

   Smazat
  2. Když odpoví špatně, tak mu "přítel" na telefonu pošle příkaz k deportaci.
   I mutti Merkel ví na 100%, že nejenom nepřítel, ale i přítel naslouchá, a to na drátech, bezdrátech i na ...

   Smazat
  3. Rostislave Hedvicku z Kojetina kde jsi navstevoval materskou skolku a chudacku ani svacinu ti nedali
   Jiz ti zase jebe z tvymi vyroky .. Putin ma trpelivost ale az jednou toho bude mit dost tak si pis ze to zacne litat a potom jiz nebudeme mit zadnou moznost si psat nase nazory ani zde na N. R. .
   jenze ti tvoji predstaveni at jiz ve Washingtonu a nebo u tebe v Californii se to neumi priznat ...

   Smazat
  4. Honolulu, vaše vnitřní opozice doufá, že dokáže opět vyvolat válku mimo USA a ještě více zbohatnout, navíc být "Tisíciletou říší". Tomu se logicky brání Rusko i Čína. Zdejší "Hurvínkové" logicky fandí slabšímu. Vy logicky USA. Z logiky ta 3.WW bude, kdy? No až Globalisté usoudí, že prohrají doma a pozvou si na pomoc "Beránka".
   PS.proč by Trump nemohl být na rozcestí, jako "Áda" nebo jejich vůdce. Jste tedy v USA na rozcestí a nám se nedivte, ovce vašich GP jsme byli v obou WW.

   Smazat
  5. Privandrovalej vandrak se opet vyblil ,je to pitomec vzdy byl a jako hovado bez trosku nadhledu zkape .Verim ze kdyby Trumpetista byl buzna je jiz davno na koureni jako to delal Onana co se nechal cadit v limusine v Chicagu od profi cadila .Proto zebraku pripitomela tahni do sve garaze a neotravuj zde vylizana tupa palice Hovnocuc
   Takhle blbej je jenom holota z Jizni Ameriky co sem tahne v milionech a takhle blbek jako ti idioti z J A je ten polobuk Hovnocuc

   Smazat
  6. Naivní honolulu 18:20 se zas jednou odkopal, když píše: "NENI LEPSI ZEME NEZ JE AMERIKA ! (.....) Kdyby to tak nebylo, tak bych jel nekam jinam !". Zkrátka, vyžírka.
   Tak, jak padnula Římská a všechny předchozí Říše, světové panství Velké Britanie, upadá i panství USA. Otázkou je, co všechno na záchranu, nebo alespoň prodloužení svého postavení, samozřejmě marně, USA ještě užijí. To, že v prostředcích jsou stále nevybíravější, hrozí i nejhorším. Válečným konfliktem, koncem lidské civilizace.
   Dětinský honolulu vyžírka, to samozřejmě nechápe.

   Smazat
 31. Výborný článek. Bratrům Rusům závidím jejich prezidenta pana Vladimíra Putina. Doufám, že se celá Evropa připojí k Rusku a vznikne mohutná Ruská říše. Osobně se těším, až se rozpadne potratová EU a NATO. S bratrským Ruskem na věčné časy a nikdy jinak. Doufám, že nám bratři Rusové prominou, že se po roce 1989 ČR připojila k Západu a nechala si dobrovolně vzít majetek, který vybudovala za spolupráce s Ruskem do roku 1989. Určitě se co nevidět vrátí krásné časy před rokem 1989 a Češi začnou objevovat krásy Ruska a překrásného Ruského Krymu. Už aby to bylo. Včera bylo pozdě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 32. Jasné je přemýšlejícím lidem, že Putin nikdy nekecá ani nedeklamuje nesmysly jako Trampík. Pokud něco takového řekl, tak na to můžete vzít jed, že ví co a proč to dělá. Dobroserové to pozorně sledují a proč si myslíte, že tady organizují, za těžké peníze ty demonstrace? Dobře vědí, že se láme chleba a chtějí nás za každou cenu přilepit k potápějícímu se Ušákovi. No bysme byli hodně blbí, myslím, že nám mohlo stačit to, jak nás naši slavní spojenci hodili Hitlerovi do chřtánu. Hej hou rudý a veselý a oslavující dědeček.

  OdpovědětSmazat
 33. Abych to shrnul. Je to v prdeli. Ještě že jsem už stařík,
  který to mladým nezávidí. Jenže ti si už neřeknou, už nikdy,
  jak to říkali ti, co přežili jak první tak druhou válku.
  Nebude čas už nic říkat. Bude to rychlé. Jen ty můj osude,
  nenechávej mně tady dlouho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. já si myslím že to bude ještě nějaký čas trvat ale je vidět že se ledy lámou a čas nazrál věřím ve spravedlnost

   Smazat
 34. Putin vyborne!!! Myslim, ze nejvyssi cas, aby nas rusove osvobodili z kolonie zapadu !!! Aby jsme byli opet sobestacni v potravinach a pod.!!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní11. června 2019 22:48
   Vážený důstojníku-válečný veteráne, Putin samozřejmě výborně. Rusko ruší systém jedné globální velmoci a nastoluje multipolární systém nějakého koncertu velmocí. Do doby, než se samo stane jedinou globální velmocí.
   Prostě se mění mocenské prostředí a podle mého názoru, by se naši politici v tom měli orientovat a posilovat naši suverenitu. Historie učí, že nikdo nikoho neosvobozuje nezištně - to není cesta k naší alespoň nějaké suverenitě. P.K.

   Smazat
 35. Pokud vše sleduji všechno zdravým rozumem tak nás žádný z mocipánů nepotřebuje a tvoří dějiny sami a proto kdyby došlo k otevřenemu konfliktu at nám opět dají pokoj a rozdají si to mezi sebou a změří si kdo z nich má větší penis.Nikomu se nechce do války kvůli několika pitomcům.Já osobně jsem se zatím domluvil s každým v jakékoliv zemi bez sebemenších problémů,rezimé tedy zní skočte mi do trenek,obíhejte gumu a řešte si to mezi sebou pitomci přiblblí.

  OdpovědětSmazat
 36. Další odporná protiruská, protiputinská provokace IAAF !

  Prý Veliké Rusko nedělá dost proti státem organizovanému dopingu; proto prý ruští lehkoatleti mohou závodit jen pod tzv. neutrální vlajkou.
  A někteří ruští borci VŮBEC NESMĚJÍ závodit, nesmějí vítězit nad reprezentanty starého zpuchřelého světa pro větší slávu Velikého Ruska a Velikého Putina, Budiž Jeho Jméno Pochváleno!!


  Prostě: Je to celé jedna velká provokace, to dá rozum každému komunistovi, putinistovi, zemanistovi a babišistovi.
  Vždyť přece Rusové nikdy nelžou – jen používají 100% (někdy i 200%) Leninsko-putinskou pravdu.
  Proto – přirozeně – nemusejí nic přiznávat, nemusejí dělat žádná opatření proti dopingu.
  Ano, po plném obnovení Sovětského svazu si Veliké Rusko zorganizuje SVŮJ VLASTNÍ чемпионат мира, Západoasijského мира, celému Vesmíru navzdory.

  Ano, jakmile bude Česko opět pevně připojeno k Velikému Rusku, i naši sportovci budou jezdit do Moskvy, Kyjeva, Rigy, Varšavy a dalších ruských měst, bez obav ze sankcí zločinného Západu, bez obav z návratu kapitalismu a demokracie.
  Už aby to bylo!

  „Rozpad SSSR byl největší geopolitickou katastrofou 20. století!“ (Vladimir Vladimirovič Putin)  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POTŘETÍ, neboť ten původní (z 11. června 3:22) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 37. Cesi v osobe Babise jste dostali to nejlepsi , co jste mohli dostat! Vy jste nepochopili , ze se hraje o silneho hrace
  zapadnim firmam? Frantici skoupili Cesky syrarsky prumysl a ted hraji o drubezarny , masokombinaty ,pekarny a chemii .Muze se stat , ze chleb bude stat v CR 150 czk !

  OdpovědětSmazat
 38. VVP je Pan Státník. Že RF nepředstavuje hrozbu, ale příležitost, pochopil u nás první současný prezedent, aniž by podlézal. Proto je na něj takový hon tlupou podpindosníků, kteří na povel US agentů (a že jich u nás je až příliš mnoho) to krachující impérium halí do růžové a vyznávají se ze zrádcovství své země. Netuší, že právě oni půjdou s hlavami na špalek, protože již brzy přestanou být užiteční a tím i snadno obětovatelní. Kdy již celá politická garnitura pochopí, že RF je pro nás přirozený partner, který se zbavil jha carství, marxismu a tupého amerikofilství a začíná si uvědomovat svou vnitřní sílu, jíž se hodlá bránit a ubránit a současně dávat příklad i těm malým zemím,z nichž si mocní vždy dělali dojné krávy? Přátelské vztahy s RF je naše jediná naděje, jak se vyhnout ekonomickému kolapsu a zmaru. Ti, kdo kašlou na sankce a vesele obchodují a navazují nové vztahy s RF, jsou zdravý předvoj všem ostatním.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.