Reklama

sobota 8. června 2019

Putin vystoupil na PMEF s "novým mnichovským projevem"


8. 6. 2019    pravda
Ústřední událostí druhého dne 23. Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra bylo plenární zasedání, kterého se zúčastnil ruský prezident Vladimír Putin, čínský prezident Si Ťin-pching, bulharský prezident Rumen Radev a také premiéři Arménie Nikola Pašinjan a Slovenska Peter Pellegrini a generální tajemník OSN Antonio Guterres.
Poznámka překladatelky: V roce 2016 jsem byla v Petrohradě ve dnech, kdy tam probíhalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Přesně jsem si proto dokázala vybavit i letošní atmosféru města na Něvě během PMEF. Doslova na každém kroku bylo cítit, že město je prodchnuto touto událostí. Na každém kroku. Upoutávky, plakáty, mimořádné akce... Nemohla jsem jinak, než se považovat za její součást.Zasedání zahájil ruský prezident, který přivítal účastníky PMEF a vyjádřil poděkování za účast na fóru, pozornost a přátelský postoj vůči Rusku. Putin zároveň ihned upozornil, že i svůj projev i další vystoupení bude věnovat především ekonomice.

Prezident Ruska začal hodnocením globální ekonomiky, která je formálně charakterizována kladnými hodnotami. Podle Putina však "existující model hospodářských vztahů je v krizi. Tato krize má globální charakter".

Hlavním problémem podle názoru prezidenta Ruské federace je současný model globálního obchodu s absolutizací "západní liberální tradice". Toto období se však blíží ke konci. První krize nastala v letech 2008–2009. Tehdy světové elity neměly dostatek sil a vytrvalosti, aby přišly na příčiny krize.

Dalším problémem Putin nazval růst zjevného a skrytého protekcionismu a začátek obchodních válek. Globální obchod přestal být motorem světové ekonomiky. A současné technologie zatím "procházejí obdobím odlaďování".

Podle názoru prezidenta "nastala krize vztahů a podlomení důvěry v globální ekonomice v důsledku skutečnosti, že model globalizace stále méně odpovídá nové ekonomické realitě". Dříve stanovená schémata kladla země Západu do výjimečného postavení, což jim dávalo náskok a rentu". Pohlcování, obchodní války, odstraňování konkurentů netržními prostředky - to vše se podle názoru prezidenta stalo novým rysem globální ekonomiky.

Jako příklad uvedla hlava státu zdlouhavou historii výstavby Severního proudu 2: "Například výstavba plynovodu Severní proud 2. Projekt plně odpovídá národním zájmům všech účastníků - Evropanů i Ruska. Přišli, protože mají zájem. Není to však v zájmu těch, kteří si zvykli na výjimečnost a na to, že všechno je jim dovoleno".

Druhým příkladem, který uvedl prezident Ruské federace ve svém projevu, je situace se společností Huawei: "Zdálo by se, že technologie jsou určeny k rozšíření obzorů pro všechny, kteří jsou připraveni na změny. Ale i zde se kladou bariéry". Zároveň tuto situaci prezident označil za digitální obchodní válku.

Podle Vladimíra Putina "se současným vývojem událostí se systém mění na karikaturu sebe sama, kdy jedna země - USA - rozšiřuje svou jurisdikci na celý svět. To je v rozporu s výzvami multipolárního světa. Je to cesta k nekonečným konfliktům, k bojům bez pravidel všech proti všem".

K překonání této krizové situace jsou zapotřebí všeobecná pravidla. Není to poprvé, co o tom prezident mluví, a jeho dnešní projev není výjimkou. Prezident zdůraznil, že "předmětem urovnání obecného právního rámce může být především harmonizace zájmů, soutěž a spolupráce mezi zeměmi s různými modely rozvoje. Právě na tomto základě je nezbytné přizpůsobit systém světového obchodu a WTO realitě. Přičemž je nutné reálně, nikoli pouze slovy, brát v úvahu zájmy rozvíjejících se zemí. To tedy jsou rovné podmínky pro rozvoj".

Globální finanční systém podle Putina také zažívá období krize: "Jamajský systém s prioritou amerického dolaru nevyřešil problémy finančního systému. Úlohu dolaru jako rezervní měny je třeba přehodnotit, protože se stala nástrojem tlaku emitenta na jiné země. Důvěra v něj slábne".

Zatím, jak soudí hlava Ruské federace, "není soubor pravidel vytvořen, je třeba se reálně podívat na podmínky. Navrhujeme demilitarizaci klíčových oblastí světové ekonomiky. Dnešní trendy ve světě svědčí o tom, že role a suverenita země je dána schopností ochránit své občany a jejím přínosem pro světovou kulturu".

Co se týče Ruska v tomto ekonomickém obrazu světa, prezident jej definoval takto: "Rusko disponuje významnými personálními vědeckými zdroji a zásobami při realizaci technologických řešení a koncových technologií. Jedná se o umělou inteligenci, genomické technologie pro medicínu, přenosné zdroje energie, nové materiály".

Mnoho analytiků nazvalo tuto část projevu "ekonomickým mnichovským" a upozornilo na rozhodnost prohlášení hlavy Ruska. Na jednom z telegramových kanálů se například objevilo následující shrnutí: "Putin na PMEF drtí přerod univerzalistického modelu globalizace". A autoři kanálu Pool č.3 se vyjádřili maximálně transparentně: "Putin přednesl druhý mnichovský projev, ale s ekonomickým zaměřením".

Autoři kanálu Věrtuška ATS1 vyčlenili následující klíčové body Putinovy zahraničně ekonomické části projevu: "Hlavním poselstvím Vladimíra Putina bylo varování, že světový obchod směřuje do stejné jámy jako světová politika, to znamená, že se militarizuje na děsivé úrovni.

Putin navrhl, aby se to netolerovalo a aby se všichni zřekli pro začátek sankčních válek, přinejmenším u zboží, které je kriticky nutné pro sociální zabezpečení ve světě. Abychom se vyhnuli jak Skylle, "nové americké diktatuře" (mimochodem, je málo pravděpodobná, nebude dost sil), tak i Charybdě "obchodního Šíleného Maxe", bitvě všech proti všem.

Přižemž ne náhodou jím uvedeným příkladem byla situace, která se rozvíjí kolem čínského obra Huawei. Válka s ním vlastně znamená začátek "první technologické světové", kde, mimochodem, použití umělé inteligence jako zbraně je jen otázkou času. Důsledky toho teď vůbec nikdo není schopen spočítat.

Putin tedy opět vyzývá, aby se svět neničil, protože je mnohem levnější změnit stávající mezinárodní vztahy, než je obnovovat z trosek, které jsou nevyhnutelné, pokud se budou realizovat jím uvedené scénáře obchodní militarizace a změny sankcí na "nové jaderné hlavice".

Dále se hlava Ruska dotkla domácích ekonomických problémů, jako je archaická povaha a nadbytečnost normativní sféry. Zároveň připomněl, že "od roku 2021 končí platnost zastaralé normativní a právní platformy pro kontrolu a dohled nad podnikatelskou činností. Logikou vztahu mezi podnikatelskou sférou a justičními strukturami je očištění soudního systému a orgánů činných v trestním řízení od nepoctivých jednotlivců, zvýšení transparentnosti právního prostředí a ochrana vlastnických práv".

Při zmínce o vývoji Dálného východu a Sibiře Vladimír Putin shrnul: "Rusko je připraveno na změny. Vyzýváme všechny k rovnoprávné spolupráci".

Dalším řečníkem byl předseda ČLR Si Ťin-pching. Jeho projev začal prohlášením, že "v Rusku máme jednoho z prioritních partnerů ve všech oblastech".

V praxi se podle hlavy ČLR toto partnerství projevuje společnou realizací myšlenek ruského prezidenta na euroasijské partnerství a iniciativy Si Ťin-pching "Jeden pás - jedna cesta". Prezident ČLR také zdůraznil, že "Čína je připravena sdílet technologie se všemi partnery. Je třeba zvýšit úsilí o vybudování tolerantní společnosti, která upřednostňuje zájmy člověka".

Si Ťin-pching ukončil svůj projev problémy ekologie a ujištěním, že "v mezinárodních vztazích bude Čína sázet na otázky životního prostředí. Země bude usilovat o splnění bodů Pařížské dohody ...".

Dalším řečníkem byl bulharský prezident Rumen Radev, který vlastně navázal na projev Vladimíra Putina a po ruském prezidentovi řekl, že "volný pohyb kapitálu v digitální éře bez jasně definovaných pravidel vytváří rizika. Nadměrná spotřeba ohrožuje naši společnou budoucnost, činí světový řád nestabilním. Roční nárůst výdajů na obranu je jasným signálem poklesu důvěry, což vede k uzavírání vědy do úzkého rámce a nerovnoměrnému vývoji.

Bulharský prezident poznamenal: "Kdo by si před 20 lety pomyslel, že Čína bude chránit volný obchod, a USA vnucovat protekcionismus?".

Radev zároveň zdůraznil, že "Bulharsko je druhou zemí, která uznala ČLR. Ale první už neexistuje (SSSR), takže můžeme začít počítat od Bulharska".

Poté se prezident Bulharské republiky dotkl problematiky migrace, chudoby a korupce. Podle jeho vyjádření "je nutný globální konsenzus proti přeshraniční korupci. Chudoba vede lidi na cestu migrace a živí xenofobii v zemích, kde začínají migrační cesty".

Když mluvil o vztazích s Ruskem, Radev řekl: "Z Bulharska dostalo Rusko písemnictví a křesťanskou víru, a Bulharsko dostalo od Ruska svobodu. Na to nikdy nezapomeneme". Bulharský prezident ukončil svůj projev přáním účastníkům fóra, aby dosáhli harmonie ve vývoji v rámci programu OSN.

Dalším řečníkem byl premiér Arménie Nikola Pašinjan, který stručně charakterizoval vnitřní problémy Arménie, připravenost na aktivní hospodářskou spolupráci a také uvedl, že "Arménie je odhodlána zdokonalovat strategické partnerství s Ruskem a produktivní účast na Eurasijském partnerství. To samé platí i pro členství Jerevanu v OSKB (Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, pozn. překl.)".

Slovenský premiér Peter Pellegrini, který se potom ujal slova, načrtl ve svém projevu problém nedostatečného tempa pokroku, aby bylo možné adekvátně podpořit úroveň ekonomiky, a nedostatku peněz na opatření pro stimulaci tohoto pokroku.

Projevy uzavřel generální tajemník OSN Antonio Guterres. Když mluvil o globálním ekonomickém obrazu, poznamenal: "Hodnoty Charty OSN jsou vystaveny výzvám a hrozbám. Zdůrazním několik imperativů. Spravedlivá globalizace. Lidé se stali bohatšími a zdravějšími, ale je i hlad a nerovnost. Rovněž stoupá napětí v obchodu, finanční trhy jsou nestabilní. Je nutná ekonomika, které vytváří příležitosti pro všechny".

Guterres se při tom "prošel" po koncepci multipolárního světa a poznamenal, že "multipolarita sama o sobě nezaručuje mír, pokud neexistují hranice. Je důležité, aby se vztahy mezi zeměmi zakládaly na mezinárodním právu. Mír navíc potřebuje síť mezinárodních organizací".

Od globalizace přešel generální tajemník OSN k ekologii a rizikům změny klimatu a prohlásil, že "proces se zrychluje, zatímco politická vůle se naopak zpomaluje. A všichni potřebují zelenou ekonomiku. Změna klimatu je nyní největším systémovým rizikem na světě".

Poté byly účastníkům zadávány otázky. Dotýkaly se opět oněch obchodních válek a celkové ekonomické nestability. Zde stojí za zmínku otázky Putinovi o Ukrajině a Bělorusku. První byla o tom, jak hlava Ruska hodnotí nového ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského.

Ruský prezident na tuto otázku odpověděl následovně: "Nemusí mít dostatek zkušeností, ale zkušenost se získává prací. Zelenský se zatím nijak neprojevil. A to, co vidíme, jsou protichůdná prohlášení: během předvolebních vystoupení říkal jedno, po nich druhé. Uběhne nějaká doba, pak uvidíme. Neříkám, že když nic neudělal, ža všechno pokazil. No, uvidíme".

Ruský prezident také zdůraznil, že "jedna věc je hrát, druhá někým být. Abyste mohli hrát, potřebujete talent převtělit se, ale abyste se mohli zabývat státními záležitostmi, potřebujete zkušenosti, znalosti, musíte být schopni vidět hlavní problémy a najít nástroje k řešení těchto problémů, shromáždit kompetentní lidi do týmu a dát jim možnost svobodně myslet a rozhodovat, vysvětlovat milionům lidí motivy svého chování, a co je nejdůležitější, mít odvahu a charakter převzít odpovědnost za důsledky těchto rozhodnutí".

Pokud jde o Bělorusko, je třeba vysvětlit kontext. Doslova dnes Alexandr Lukašenko prohlásil, že "je nutno o své trhy bojovat". Analytici se domnívají, že měl na mysli právě ukrajinské odbytiště s pohonnými hmotami. S palivem, které půjde na potřeby, včetně OSU (Ozbrojených sil Ukrajiny, pozn. překl.) a zóny ATO.

Vladimír Putin však nebyl dotázán na toto, ale na Svazový stát. Prezident Ruska ohledně toho stručně uvedl, že "mnohé ze smluvy o Svazovém státě s Běloruskem ještě nebylo provedeno". Přičemž, když hovořil o vyhlídkách na integraci, Putin zdůraznil: "Bělorusové a Rusové jsou jeden národ. Vyvinulo se to tak, že žijeme v různých zemích. Neexistují však žádné plány na nějaké sjednocení".

Dále pak, v té či oné podobě, všichni vedoucí představitelé, kteří vystoupili na plenárním zasedání, uvedli, že vynaloží veškeré úsilí jak pro všeobecnou stabilizaci, tak pro vystoupení světové ekonomiky z krize, a pro stabilitu a růst národních ekonomik svých států. A že zároveň budou budovat systém na rovném, spravedlivém a vzájemně výhodném základě.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

34 komentářů :

 1. Na našem Radiožurnálu jsem slyšel kritiku rozhodnutí slovenského premiéra jet do Petrohradu a poslat na oslavu vylodění bezvýznamného úředníka. Kdyby tuto bezvýznamnou oslavu Babiš vynechal, sežrali by ho.

  Nová republika si vůbec nevšímá objevů Anatolije Klyosova v oblasti DNA genealogie. Dva největší rody v Evropě jsou R1A a R1B. Agresivní rod R1A vede proti R1B už 5 tisíc let válku. První světová válka se konala před 3200 léty někde severně od Berlína, kde našli tisíce lidských kostí. Za poslední dvě století se konaly dva útoky na východ (Napoleon a Hitler). Jen abychom se nedočkali útoku třetího, do kterého zatáhnou i Pražskou kavárnu. Klyosov tvrdí, že agresivní rod R1B nic neuspokojí. Kdyby se Rusové vzdali Krymu, najdou si něco jiného.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem na vážkách jestli jsi inteligentní provokatér nebo imbecilní kokot.

   Smazat
  2. Taky o tom přemýšlím zda to je inteligentní kokot, nebo imbecilní provokatér, nebo teda nevím. Rudý dědeček

   Smazat
  3. Jmenuji se Petr Kott a pro koktave Petr

   Smazat
  4. Peter Pellegrini se tam také vyjádřil proti sankcím, které škodí (nejen) slovenské ekonomii. Uvedl, že přestože státy EU se připojily k sankcím proti Rusku, hledají pak cesty, aby ty sankce nějak obešly.

   Smazat
  5. Komentář má dva odstavce. První odstavec upozorňuje na to, že český rozhlas se sere do Slováků. Druhý odstavec napovídá komentujícím imbecilům něco, co oni se svou inteligenci nevědí. Pokud si zachovali schopnost něčemu ruskému rozumět, doporučuji poslech
   https://www.youtube.com/watch?v=oPFfXIid-AE
   Zřejmě to bude zbytečné, protože rozumějí jen nijak chytrému japončíkovi.

   Smazat
  6. Doporučuji najít si genetickou mapu evropského obyvatelstva. Topografie je evidentní.

   Smazat
  7. Ms Doe, věci jsou složitější, než se domníváte. DNA genealogie je něco jiného. Klyosov je Rus žijící 30 let v USA. Podařilo se mu dokázat, že na zemi žijí potomci 20 rodů (to jest skupin, u kterých lze vystopovat jednoho společného otce)). Klyosov se opírá o posloupnost mutací, která je zapsána v chromozomu Y, který předává muž prostřednictvím své ženy na svého mužského potomka. Rychlost tvorby nových mutací je známa. Identifikovat DNA se už daří dokonce ze zubu, který se najde v hrobě. Tyto možnosti dovolují vystopovat pohyb lidských rodů po celé zeměkouli v čase. Náš rod R1 vznikl kdesi mezi Altají a Bajkalem. Rozdělil se na R1A a R1B. Slované R1A přišli do Evropy před 10 tisíci léty přes Balkán. Rod R1B šel přes Irán, severní Afriku a Španělsko a vytlačil rod R1B z Evropy před 5 tisíci léty. Rozhraní se táhlo od Slovinska k Baltu přes východní Německo. Velkou bitvu na sever od Berlína jsem už zmínil. Klyosovově manželce je divné, co ti zápaďáci pořád proti Rusům mají. Manžel odpovídá, že už válčí 5000 let a pořad nejsou spokojeni s tím, že se Rusové nepokořili a z povrchu zeměkoule nezmizeli. Osídlení rody není homogenní. U nás je z východních států největší podíl rodu R1B. Tito lidé asi netrpělivě čekají, až budou moci vstoupit do SS a na východě zase vraždit, jako při poslední válce. Sám nevím, kam patřím. Nemám nutkání útočit na kteroukoliv světovou stranu. U některých politiků to však podle jejich chování bude zjevné. Nalezli do pravicových stran a do pseudolevicové socdem. Jedna analýza DNA s rozborem přijde na tisíc dolarů. Požadujme, aby každý kandidát při volbách prokázal, kam patří. Lustrační osvědčeni je z hlediska věků na hovno.

   Mimochodem japončík Tomio nepatří ani k R1A a ani R1B.

   Smazat
  8. oprava
   … a vytlačil rod R1A z Evropy před 5 tisíci léty. Zbytky R1A se najdou ve Skandinávii a na Britských ostrovech.

   Smazat
  9. 10:20, a fakt. Ti předemnou měli pravdu, jsi kokot.

   Smazat
  10. 11:29, vynálezci kybernetiky a genetiky byli také kokoti?

   Smazat
  11. 11:54, jednak genetika není vynález, a druhak to, co ten splašenej fanatik vypotil, nemá nejen hlavu, ale ani díru do prdele.

   Smazat
  12. 16:20, ty máš do prdele díry dvě!

   Smazat
  13. Ad Kljosov a DNK - doporučuju podívat se na spor s Tjurinem jedenáct let či více starý. Tjurinova tvrdá kritika Kljosova je k nalezení ve sborníku Fomenka a Nosovského např. zde http://new.chronologia.org/volume8/turin_dnk.php . Jen se divím, proč toho "spravedlivého internacionála" (ten titul mu Izraelci před 10 lety dali, ale teď se k tomu nehlásí - inu bodejť!) web RT (neplést s online vysíláním) znova vytáhl...

   Smazat
  14. Pavle, ten váš odkaz je z roku 2009. Tady máte k poslechu něco novějšího z posledních let

   Obecně
   https://www.youtube.com/watch?v=oPFfXIid-AE
   Rusové a Turci
   https://www.youtube.com/watch?v=ssRE0vHvgL4
   https://www.youtube.com/watch?v=AHwzG9cIM1M&list=PL2zbO1Ks2ovx3Mggua0JnVRSwXjTZf2_K
   https://www.youtube.com/watch?v=wTLAgzmahyg
   https://www.youtube.com/watch?v=Yy_JI30VsO8
   https://www.youtube.com/watch?v=ToxczAaVrec

   Přednáška
   https://www.youtube.com/watch?v=Ic7SwcLuO6E
   https://www.youtube.com/watch?v=2rvrwyOHKnw
   https://www.youtube.com/watch?v=wjjdqX2dA_c

   Mám pocit, že tady něco napsat je jako házení perel sviním.

   Smazat
 2. Ono to není tak jednoduché, pan Pjakin ve svých videích občas hovoří o tom, že jeden a tentýž text si může každý vysvětlovat úplně odlišně. Jeden text a různé výklady, může to být způsobeno vnímavostí, intelektem, výchovou a já nevím čím ještě. Já osobně se a za to nestydím, dívám na Pjakinova videa alespoň 2x. A vím, že je potřeba, jak sám říká, sledovat zejména Putinova prohlášení neobyčejně pozorně, protože on si tam jen nežvýká kravatu a každé slovo tam má svůj význam a smysl. Hej hou rudý dědeček.

  OdpovědětSmazat
 3. USA potřebuje, aby svět platil jejich dluhy, které jsou, za prvé astronomické a za druhé, vzhledem k velikosti, se nedají už nikdy zaplatit. se většinou v globálním světě řeší válkami, což, USA dělá, ale i když po celém světě vede několik zničujících válek, dluhy zůstávají a co víc rostou. Displej v NY, který ukazoval růst Amerického dluhu, Američani vypnuli, jenže dluh roste i bez toho a nezmizel. Odpor k USA bude po celém světě narůstat a agresivita USA proti všem ve světě bude růst také.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady vydím absolutní nepochopení situace. "USA" není žádný jedinec který by měl dluh. USA je federace států tvořena cca 350 000 000lidmi. Ti lidé vyprodukují nějakou sumu a bohatství,na daních atd. Jejich vláda pak s těmito penězi hospodaří. A hospodaří s nimi vůčiobyvatelům USA naprosto nezodpovědně. Každopádně cílem vlády a zejména zákuismích hráčů není hospodařit zodpovědně, ale PŘEMĚNIT SPOLEČNÝ MAJETEK vytvořený prací, daněmi atd na MAJETEK SOUKROMÝ a to vlastníků zbrjařských firem, lidí napojených na zakázky k odíváí a krmení armády v zahraničí atd. K tomuje používána mediální masáž o nutnosti válčení za zájmy bezpečnosti,pro další skupinu se to vysvětí jako nutnost válčení pro prosazení lidských práv v zemích kde jsou porušována a pro další skupinu se to vysvětlí jako boj proti terorismu a militantnímu islámu. Zkrátka na každou skupnu se vyymslí nějaká pohádka proč je nutné válčit. A potom se snadno odčerpá ze společné kasy a finance se zveřejných promění na soukromé. Funguje to tak od války ve vietnamu (kde se spotřebovala stará munice ještě z druhosvětové války) kde se tento přeliv veřejného na soukromé začal velmi praktikovat a pokračuje to do teĎ se stoupající tendencí. Takže dluhy USA nejsou ničím co by potřebovalo "USA" aby někdo zaplatil. Dluhy USA jsou pouze důkaz olygarchické společnosti kterou USA jsou. Tamní lidé jsou bez skrupulí okrádáni a zadlužování aby uzká elita tamních olygarchů bohatla.

   Smazat
  2. Dobře, ale ta gramatika je otřesná. :-D

   Smazat
 4. Ekonomický růst zajišťuje sociální smír a pohodu státu. To platí v celém světě kromě naší. Ekonomický růst předpokládá dostupnost surovin, špičkové technologie s vyšší produktivitu, dostatek pracovníků, trh pro výrobky,a stabilní právní řád. Rusko má krom technologií a asi práva vše. Čína je na tom stejně, slabší je snad v surovinách a dnes možná silnější v technologiich. USA je na špici, trochu dobrodružství má v expanzi investic a možná produktivitu brzdí suroviny a nedostačující prostor trhu. Brzdou pro všechny je výše cel a různá politická omezení trhu. Putinúv výrok o "rovnoprávné spolupráci" je slušně řečeno nereálný, vždy bude mít zem bohatou na suroviny s nenasytným trhem. Naše zem si musí najít správnou parketu a nezahodit žádnou přiležitost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko ma velke hovno. Rusove mozna maji nejake suroviny, ale sami umi udelat tak hovno. Je to narod ozralych a linych muziku.

   Smazat
  2. Kamaráde 11:45, jak tě čtu, tak není co řešit. Politici by se měli s tebou poradit.

   Smazat
  3. 11:54 Jsi imbecil, podívej se na sebe a okolo sebe a pak hodnoť druhé. Zhulenci, opilci, arogantní hovada, to je naše vizitka i když ty to, při své inteligenci, nemůžeš vidět. To je výhoda každého jednoduššího organismu.

   Smazat
 5. NEJLEPŠÍ ONLINE LOVE SPELL CASTER PŘIJÍMEJTE VÁS EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND NEBO BOYFRIEND ZPĚT. PŘIDAT HIM UP NA WHATSAPP: +2349083639501
    -Email- blackmagicsolutions95@gmail.com
  Ahoj všichni Jsem Darcy lyne a jsem tady, abych se podělil o úžasnou práci, kterou pro mě udělal Dr. Nosa. Po 5 letech manželství s manželem se dvěma dětmi začal můj manžel jednat podivně a chodil s jinými dámami a ukázal mi chladnou lásku, při několika příležitostech se mnou hrozí, že se s mnou rozvede, jestli se ho dovolím zeptat na jeho záležitost s jinými dámami, já byl naprosto zpustošený a zmatený, dokud mi můj starý přítel neřekl o kouzelníkovi na internetu, který se jmenoval Dr..nosakhare, který pomáhá lidem se vztahem a manželským problémem mocenskými láskami, zpočátku jsem pochyboval, zda taková věc vůbec existuje, rozhodl se to zkusit, když jsem ho kontaktoval, pomohl mi vrhnout milostné kouzlo a do 48 hodin se můj manžel ke mně vrátil a začal se omlouvat, teď přestal chodit s jinými dámami a se mnou na dobré a skutečné . Obraťte se na tuto velkou lásku kouzlo kolečko pro váš vztah nebo manželství problém být vyřešen dnes
    -Email- blackmagicsolutions95@gmail.com
   nebo Volat nebo WhatsApp: +2349083639501
  Obraťte se na něj pro:
  (1) Pokud chcete svého bývalého manžela zpět.
  (2) Chcete být povýšeni ve vaší kanceláři.
  (3) Chcete, aby po vás běžely ženy / muži.
  (4) Pokud chcete mít dítě.
  (5) Chcete být duchovně chráněni.
  (6) Pomoci přivést lidi z vězení
  (7) Míč loterie
  Whatsapp nebo volejte +2349083639501

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak to, že tě reCAPTCHA s těmi píčovinami propustila?

   Smazat
 6. Jak vidím, o PMEF 2019 se zmiňuje je NR, jinde ani brnk. Lukašenko, Dodon a delegace z "DLR" zjevně není to pravé ořechové, kam by se hrnuli kapitáni ekonomie, bankéři a světová politická elita. Nedávno jsem se díval na ekonforum v Krynici, to je taková díra někde v Polsku. A světe div se, sešla se tam celá evropská elita, která zas přilákala ekonomickou elitu z celého světa. Nemluvě o podstatně důležitějších fórech, kam Putin a ruská podnikatelská vrstva nemá přístup.

  Nezvou se už ani na setkání G20, WTO, Davos... atd. A pokud je náhodou pozve Čína, nikdo se tam s nimi nebaví.
  Proto Rusko upadá, a proto i navzdory poměrně slušné úrovni zbraňových systémů, nikdo nemá o ně zájem. Přesněji: pokud budou třeba v rukách Británie, Jordánu, Čile... atd., možná si je někdo koupí. To samé s plynem a ropou. Dokud to je v ruských rukách, nikdo s těmito firmami jednat nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Bratislavě v ten samý čas skončil Globsec 2019, kterého se zúčastnili ministři zahraničí a hlavy států z 54 zemí. Během rokování se uzavřely důležité zbrojní kontrakty, především s americkou stranou a naznačil se trend společné obrany v rámci evropského, blízkovýchodního a asijského prostoru. Přítomni byli nejen zástupci Západního společenství, ale především Latinské Ameriky, Blízkého Východu a Jihovýchodní Asie. Jako hosté přijali účast všechny státy Střední Asie, které byly do r.1991 součástí Sovětského Svazu. Na toto setkání nebyli pozváni žádní zástupci z Ruské Federace.

   Zároveň se v tuto dobu konala vzpomínková akce k vylodění v Normandii s kompletní účastí všech států bojujících v WWII - kromě Ruska. Přišli i členové královských rodin. Účastnili se země Blízkého Východu i Asie. Pozvánku dostala Ukrajina i Kazachstán, Turkmenistán, Azerbajdžán a Gruzie. Japonsko, Čína, Korea, Izrael, Turecko, Egypt, Maroko, Alžír, Indonésie, Vietnam... Jako hosté se zúčastnilo dvanáct států Latinské Ameriky. Nejhlavnějším oslavencem byly Spojene staty, jímž všichni vyjádřili dík za oběti ve jménu míru. Celou oslavou se neslo poselství boje za trvalý mír a jednoznačný odpor k destabilizačním praktikám Ruska, které zde bylo poprvé nepřímo obviněno z vyvolání válečné situace v první polovině 20.stoleti. Tako vzpomínková akce korelovala s programem Globsec 2019, v podstatě Globsec na ni navazoval.

   V Davose bylo další setkání skupiny Bilderberg s účastí světové kapitálové a bankovní špičky. Účast přijali hlavně zástupci velkých světových ekonomik, včetně Číny, kde se dohodli na společném směřování současného trendu a postupů na stabilizaci ekonomiky a záruky trvalého růstu. Velká pozornost byla věnována nejen surovinovým zdrojům a energetice, ale především novým technologiím, a tato problematika bude číslem "1" na následující schůzce G20. Dalším významným programem G20 bude i otázka klimatu.

   Takový malý evropský týden: ekonomika, politika, bezpečnost - ti nejmocnější z celé planety byli v Evropě. Ani na jedno nebyli pozváni ruští zástupci, zato hojné zastoupení měla třeba Brazílie, Indonésie, Čile a další...
   Holt ukázalo se, že Rusko skutečně není prioritní zemí na světě a dokonce natolik přezíranou, že je tentokrát bezprecedentně odignoroval úplně každý. Zatím nedostali ani pozvánku na G20, jehož jsou členy. Proslýchá se, že během tohoto setkání v Ósace bude podán návrh na vyloučení Ruska z této organizace.

   Smazat
  2. 13:25 samozřejmě v tom nepozorujete žádný úmysl, jen to tak samo vyšlo, že nejrozlehlejší stát se surovinovou, energetickou a vodní základnou patřící mezi největší, je pro významnou část světa "nezajímavý"? Tedy krom 1,5 miliardové Číny. To vás neděsí, ale uspokojuje? Povězte! JiH

   Smazat
 7. 11-24

  Ámen, ámen pravím vám...

  OdpovědětSmazat
 8. Skvěle president Putin ale bohužel se západem se slušně jednat nedá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co udělal pan prezident Putin tak skvěle?

   Smazat
  2. 14:45 Koukám že jste článek nečetl.

   Smazat
  3. Mongol 14:45 neumí číst nebo nechápe psaný text?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.