Reklama

středa 19. června 2019

Schwerpunkt II: Soud v Hradci Králové poprvé v historii prolomil Benešovy dekrety, vdova po vojákovi Wehrmachtu ve službách nacistické vojenské rozvědky bude v ČR restituovat majetek ve výši 3 miliard korun! Ve výčtu se nachází pozemky, budovy, lesy, silnice, úseky železničních tratí, hospodářské statky, kde dnes hospodaří soukromí podnikatelé, vodní toky a dokonce celý zámek s kompletním mobiliářem, který je národní kulturní památkou! Sudetoněmecký landsmančaft triumfuje a označuje rozsudek za precedens pro další žaloby!

-VK-
19.6.2019 AENews
Včerejší článek [1] o prorůstání vlivu Sudetoněmeckého landsmančaftu do politických procesů v ČR má dnes děsivé a šokující pokračování. V článku zmíněná kauza dědičky Johany Kammerländer po šlechtici Karl Des Fours Walderode měla dnes další kolo u krajského soudu v Hradci Králové, kde probíhalo odvolání Národního památkového ústavu proti předchozímu rozsudku soudu v Semilech. A krajský soud dnes šokoval, když rozsudek nižší instance potvrdil [2].

Video zde  


České soudy tak poprvé v historii prolomily Benešovy dekrety a otevírá se tím cesta pro žaloby ze strany desítek tisíc potomků sudetských Němců. Sudetoněmecký landsmančaft již před chvílí ústy svého šéfa Bernda Posselta uvítal rozsudek soudu s tím, že krajané německého původu se konečně dočkali v České republice spravedlnosti. Proces “Schwerpunkt” tak dosáhl svého cíle, samotní Češi a jejich české soudy samy o sobě a dobrovolně začínají Benešovy dekrety obcházet a neuplatňovat, tedy dochází k procesu tzv. abolice, tzn. opuštění právních předpisů bez jejich faktického deklarativního zrušení. A to bylo cílem.

18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa. Oběti Heydrichiády byly poplivány a pošlapány českými soudy. Vracení majetků sudetským Němcům bylo v ČR zahájeno.

Karl Des Fours Walderode, přestože byl šlechtic, sloužil od roku 1941 do roku 1943 v řadách Wehrmachtu [3]. Od 5. září 1941 byl totiž příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety, ovšem později byl přeložen na Abwehrstelle Prag (nacistická vojenská rozvědka) jako překladatel. V roce 1943 byl propuštěn do civilu, protože se vyreklamoval ke správě svého velkostatku. Z historických pramenů není jasné, jakou prací byl pověřen v roce 1942 během Heydrichiády, Abwehrstelle koncem dubna a počátkem května 1945 většinu dokumentací a archivů spálila pro zakrytí stop po svém působení v Protektorátu.

Soudci plivli národu do tváře: Dnešní rozsudek v Hradci Králové padl přesně v den 77. výročí, kdy nacisté pozabíjeli československé parašutisty ukryté v kostele sv. Cyrila a Metoděje po atentátu na Heydricha


Není jasné, jestli jde o shodu náhod, anebo je to symbol, kterým česká justiční mafie plive do tváře českého národa, ale právě dnes 18. června 2019 je to přesně 77. let poté, co německé jednotky Wehrmachtu obklíčily v Praze kostel sv. Cyrila a Metoděje a po dlouhém obléhání a po proniknutí do kostela pozabíjeli československé parašutisty, kteří se tam ukrývali v rámci operace Anthropoid poté, co provedli atentát na říšského zastupujícího protektora a generála policie Reinharda Heydricha. Zajímavý článek o kryptě v kostele najdete zde.

18. červen 1942 ráno: Nacisté napouští vodu do krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje, aby vytopili ukryté československé parašutisty.

Rozsudek v kauze Walderode padl v dopoledních hodinách, tedy v tom samém čase, kdy přesně před 77 lety českoslovenští parašutisté bojovali o svůj život. Mám silný pocit, že nejde o náhodu, je to vzkaz a symbol vyslaný českému národu, že končí jeho etapa vlastní existence. Rusové odešli, už není nikdo, kdo by bránil a hájil existenci slovanského národa uprostřed Střední Evropy v sousedství s Německem.

Vdova po šlechtici, který narukoval do Wehrmachtu a pracoval jako tlumočník pro nacistickou vojenskou rozvědku Abwehrstelle Prag, bude restituovat majetky v ČR za 3 miliardy


Abwehrstelle Prag byla Říšským kancléřstvím po atentátu na Reinharda Heydricha pověřena vytipováním cílů pro německou odvetu proto českému národu, což vedlo k vytipování Lidic a Ležáků, přičemž pro komunikaci s českým obyvatelstvem během Heydrichiády potřebovalo Gestapo a Abwehrstelle stovky tlumočníků pro tlumočení rozsudků poprav, tlumočení při výsleších Abwehrstelle, Gestapa apod. Práce tlumočníků německého původu je dobře zobrazena ve filmu Anthropoid (2016) [4], kde je surovým, ale věrným způsobem zobrazena scéna vniknutí Gestapa do bytu spolu s tlumočníkem, který rodině, jenž ukrývala parašutisty, tlumočí do češtiny a z češtiny.

Johanna Kammerlander

Veškeré záznamy o tom, kde se Karel Des Fours Walderode nacházel v roce 1942 a na jakých místech a pro koho tlumočil, se nedochovaly. Tady si musíme vysvětlit některé velmi znepokojující informace a fakta, která naší redakci postoupil zdroj z Vojenského historického ústavu. Vzhledem k tomu, že občané Protektorátu Čechy a Morava byli nařízením Vůdce vyjmuti z německého branného zákona, nenacházeli se pod velením Wehrmachtu žádní čeští vojáci, pokud pomineme exces v podobě Svatováclavské roty, což byla ovšem hurá akce členů českých nacistů pod kuratoriem Emanuela Moravce a rota nikdy nebyla vojensky nasazena. Může se tak zdát nelogické, proč Abwehrstelle Prag potřebovala tlumočníky. Jenže to si hned vysvětlíme.

Dokumenty o práci Karla Des Fours Walderode během Heydrichiády v roce 1942 zmizely, nikdo neví, co šlechtic tlumočil a překládal, jestli radiogramy, nebo výpovědi mučených parašutistů z Anglie


Československá exilová vláda v Londýně vysílala na území protektorátu již od roku 1940 diverzní skupiny pro podporu domácího odboje. Německá vojenská rozvědka Abwehrstelle si toho byla velmi dobře vědoma a dařilo se jí zatýkat parašutisty, vojáky vysazené z letadel na padácích. Jenže právě tady nastával problém, kdy mnoho českých vojáků vůbec neumělo německy, a právě proto pro potřeby výslechů Abwehrstelle bylo potřeba kvalitních tlumočníků, ovšem pozor, nikoliv českého původu, ale obráceně, rodilých Němců, kteří ale mají výbornou češtinu.

Johanna Kammerlander a její advokát u soudu v Hradci Králové.

V Protektorátu sice nebyla nouze o překladatele, tisíce českých občanů ovládaly němčinu dokonale, ale úřadovny německých orgánů se bály zaměstnávat Čechy na pozicích tlumočníků pro citlivé operace gestapa, armády a tajných služeb, protože tito tlumočníci neměli za úkol překládat ofrčkovanému důstojníkovi Wehrmachtu nebo SS jen tak banální objednávku jídla v české restauraci, ale jejich úkolem byl překlad zachycených zpráv z radiových vysílaček odboje a především asistence při výsleších zadržených parašutistů.

Gestapo nebylo jediné, Abwehrstelle byla v mnoha ohledech ještě horší, protože měla vojenské velení na rozdíl od Gestapa


Jak nám uvedl zdroj z Vojenského historického ústavu, dodnes dochází v médiích k zásadnímu pokřivování historie o tom, jakou roli mělo Gestapo v Protektorátu. Byla to civilní tajná služba, na to se zapomíná. Ovšem seskočené parašutisty v Protektorátu měla na starosti v první řadě Abwehrstelle v Praze, protože se jednalo o vojáky cizí mocnosti a úkolem Abwehrstelle bylo vytěžení vojenských informací z parašutistů předtím, než byli už jako identifikovaní občané Protektorátu vydáni civilnímu Gestapu k dalšímu “rozpracování”.

Zámek Hrubý Rohozec, který Johanna Kammerlander dostane v restituci.

Většina československých vojáků tak procházela v případě zatčení rukama Abwehrstelle v Praze. Gestapo sice vstoupilo do historie a povědomí jako ta nejstrašnější organizace nacistů, ovšem Abwehrstelle v mnoha ohledech byla daleko horší, protože jejím úkolem bylo vytěžit z vojáků naprosto všechny informace o nepřátelských armádách na západě, a to všemi prostředky. A právě pro tyto výslechy bylo potřeba německých a věrných občanů Říše, kterým lze věřit, že to, co tlumočí do a z češtiny, je opravdu pravda. V případě tlumočníka českého původu by hrozilo, že s mučeným českým vojákem začne mít soucit a bude Němcům tlumočit něco jiného, než co voják říká česky vyšetřovateli německého Abwehrstelle.

Češi nemohli zastávat pozice tlumočníků na citlivých pozicích Gestapa a Abwehrstelle, museli to být Němci, němečtí šlechtici, důvěryhodné německé osoby


Není proto divu, že Wehrmacht si vytipoval Karla Des Fours Walderode jako Němce a nasadil ho do pozice tlumočníka do a z češtiny v elitní vojenské nacistické rozvědce Abwehrstelle. Ta totiž nedělala nic jiného, než že se snažila infiltrovat na území Protektorátu do českého odboje, a když se jí to podařilo, potřebovala schopné tlumočníky německého původu pro tlumočení do češtiny při výsleších českých vojáků vyslaných z Anglie. Gestapo se staralo o domácí odboj v Protektorátu, tedy o odboj vedený civilisty v Protektorátu. Ovšem parašutisté z Anglie spadali pravomocně pod Abwehrstelle, nikoliv pod Gestapo. A právě pro Abwehrstelle pracoval Karl Des Fours Walderode od roku 1941 do roku 1943. Co myslíte, že Karl Des Fours Walderode dělal jako tlumočník v Abwehrstelle?

Interiér v zámku Hrubý Rohozec.

Možnosti jsou dvě: Překládal zachycené české radiogramy do němčiny, aby Abwehrstelle mohlo pozatýkat parašutisty a rozkrýt odbojové skupiny. To je jedna možnost. Anebo druhá možnost, tlumočil během mučení a krutých výsleších zatčených českých parašutistů. A co z těch dvou možností je menší nebo větší zlo? Chápete jistě, že rozdíl v tom není žádný. Karl Des Fours Walderode pracoval proti českému odboji, a to zcela prokazatelně tím, že pracoval v Praze pro Abwehrstelle, jejíž jedinou pracovní náplní bylo rozbíjení českého odboje na území Protektorátu a vojenské výslechy zadržených parašutistů. A zrádci v podobě českých soudců v Semilech a v Hradci Králové toto neshledali za činnost proti Československu za války? Dere se mi na jazyk slovo, ale opravdu nechci být vulgární.

Podle českých soudů už v roce 2019 nelze na službu ve Wehrmachtu za II. sv. války pohlížet jako na nepřátelskou činnost proti českému národu. A dokonce už ani na službu v nacistické vojenské tajné službě, která rozbíjela na území Protektorátu český odboj
A teď si představte tu vlastizradu českých soudců, zrádců českého národa v talárech, ještě v jiném ohledu. Jak už jsme informovali v minulém článku, podle rozhodnutí soudu v Semilech prý Karl Des Fours Walderode nenesl zodpovědnost za to, že byl odvelen do služeb Wehrmachtu jako německý občan, ani nemůže za to, že pracoval na velmi děsivé a nebezpečné pozici tlumočníka nacistické vojenské rozvědky Abwehrstelle přímo v její protektorátní centrále v Praze, která nejen vyslýchala parašutisty z Anglie, ale dokonce stála i za realizací vyhlazení Lidic a Ležáků, čímž Karl Herman Frank pověřil právě Abwehrstelle pro vytipování místa s využitím jednotky SS, protože operace měla zůstat v utajení. Trestnými operacemi proti národům v Říši byly vždy pověřovány oddíly SS pod vedením nacistů z Abwehrstelle, kteří poskytovali rámec vojenského utajení těchto operací, upozornil nás právě do redakce historik Vojenského historického ústavu. Z pochopitelných důvodů nás prosí, abychom nepublikovali jeho jméno, bojí se kvůli ztrátě zaměstnání.

Vynesení rozsudku u soudu v Hradci Králové.

Skandální rozhodnutí semilského soudu, že německý občan, který sloužil pro Wehrmacht a nacistickou tajnou službu, pouze prý plnil svoji povinnost a nedopustil se proti českému národu žádných křivd, je taková nehorázná lež a natolik nehorázný výrok, který de facto znamená prolomení Benešových dekretů. Semilský soud tak vyslal signál, že kdokoliv, kdo sloužil ve Wehrmachtu a neexistují svědci, kteří by potvrdili, že dotyčný střílel české občany, ať už v uniformách, anebo civilisty, tak prostě jenom plnil svoji brannou povinnost vůči Wehrmachtu a ničeho se proti Československu nedopustil.

Potom se prý tedy Benešovy dekrety na takovou osobu nevztahují a má nárok na vrácení majetků. Tohle je vlastizrada, dámy a pánové. Český soud zrádcovsky rozhodl, že vdova po vojákovi Wehrmachtu, který tlumočil nacistickým vyšetřovatelům Abwehrstelle, má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun. Sudetští Němci triumfují a jásají. To je ono, konečně Češi sami a dobrovolně, skrze své vlastní soudy, prolomili Benešovy dekrety! Povedlo se!

Celý soudní proces zahrnuje následující organizace, osoby a subjekty [5]:
Česká republika – Národní památkový ústav
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dr. Johanna Kammerlander
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Lesy České republiky, s. p.
Město Turnov
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace – ČR
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
JUDr. Blanka Šimková
Tělocvičná jednota Sokol Turnov
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Zemědělské družstvo Český ráj Všeň

Johanna Kammerlander dostane v restituci veškeré nemovitosti, které vlastnil rod Walderode před 2. sv. válkou. Jedná se louky, pole, statky, hospodářské usedlosti, domy, chalupy, vodní nádrže, rybníky, části ramen říčních toků, studny a vodojemy, silnice II. a III. třídy, které leží na pozemcích, na nichž byly tyto silnice po roce 1948 vybudovány. Dále se restituce budou týkat železničních úseků, které lež na pozemcích rodu Walderode, včetně drážních budov a staveb. Dále předmětem restitucí bude lesní půda včetně vzrostlých stromů a veškerých cest, mostů a komunikací, které na lesních pozemcích se nachází.

Restituce pro vdovu po sudetském šlechticovi, který sloužil ve Wehrmachtu a v Abwehrstelle dosahuje výše 3 miliard korun


Restituce se však dotkne i národní kulturní památky, státního zámku Hrubý Rohozec a jeho celého a kompletního mobiliáře. Český soud vstoupí do dějin české historie v dnešní den tím, že národ byl vlastními soudci zrazen. Dědička po vojákovi Wehrmachtu velkoněmecké nacistické říše, která jako jeden celek usilovala o vyhlazení českého národa, dostává od Čechů majetky. Služba pro Wehrmacht už není překážkou pro vrácení majetků, práce pro vojenskou nacistickou rozvědku Abwehrstelle, která se podílela mj. i na vyhlazení Lidic, už také nevadí.

Právní zástupce Roman Heyduky, Johanna Kammerlander.

Vážení čtenáři Aeronetu, doufám, že už chápete, proč na našem serveru tak dlouho a tolik měsíců bijeme na poplach a varujeme před prorůstáním Sudetoněmeckého landsmančaftu do struktur české politiky, protože teď přesně vidíte, že proces Schwerpunkt, tedy prosazování společného cíle různými cestami a z různých směrů, opravdu přináší sudetským Němcům nevídané úspěchy.

Samy české soudy, bez německého přímého nátlaku, dobrovolně a poslušně nastupují cestu abolice Benešových dekretů, tzn. jejich faktického opuštění bez samotného aktu deklaratorního zrušení. Proces abolice přitom povede nakonec i k deklaratornímu zrušení Benešových dekretů, protože pokud české soudy již neuznávají Benešovy dekrety a popisy toho, kdo byl a nebyl kolaborant, potom už nebude nutné, aby Benešovy dekrety deklarativně nadále existovaly.

Zrádci v talárech, prolomení Benešových dekretů je počátkem konce českého státu, protože teď to začne!


A teď na závěr článku udělám jeden velký rýpanec: Pamatujete si před zhruba dvěma týdny, jaký skandál vypukl kvůli tomu, že ruská Duma chce ruským vojákům z roku 1968 udělit veteránské statusy pro zvýšení výsluhových důchodů? Pamatujete si, že i SPD kvůli tomu křičela, a dokonce i Miloš Zeman si pozval ruského velvyslance na kobereček? A přitom šlo o rozhodnutí ruské Dumy, týkalo se ruských vojáků, ruských výsluh, ruských důchodů, nemělo to nic společného s Českou republikou. Když ale české soudy prolomí Benešovy dekrety a prohlásí, že služba německého šlechtice v řadách Wehrmachtu a nacistické vojenské rozvědky Abwehrstelle není na překážku vrácení majetků, tak všichni politici a média v ČR mlčí.

Zástupce Národního památkového úřadu oznamuje, že soud vůbec nevzal v úvahu jejich námitky.

Nikdo nepřistoupí k tomu, že by byl vydán podnět k rozpuštění soudů a pozastavení činnosti soudů v ČR z důvodů národní bezpečnosti, kdy soudy porušují základní pilíře poválečného uspořádání v Evropě tím, že provádí nezákonný a protiústavní proces abolice Benešových dekretů, což je proces vlastizrady. Je to rozvracení České republiky z pozice soudců v talárech. ....... právo právě třísklo český národ po hubě tak silně, že to hlava ani nepobere. O to více je hrozivé, že tento úder a zrada přišla od českých soudců. Nejprve v Semilech, a teď i v Hradci Králové.

Sudetští Němci triumfují, české soudy zahájily proces abolice Benešových dekretů


Mezi sudetskými Němci se dlouhá léta traduje, že Československo a jeho nástupnické země Česká republika a Slovensko jsou pouze “dočasné” útvary v Evropě, protože tyto dva národy nemají vlastních národních elit a vlády. Postrádají prý vládnoucí kádry, které by hájily národní zájmy. Tím je práce Sudetoněmeckého landsmančaftu jednodušší, protože se stačí soustředit pouze na získávání sympatizantů v řadách české inteligence a politiky, kteří přijmou myšlenku návratu Němců do Čech za svoji vlastní.

Edward Beneš se musí v hrobě otáčet. České soudy zradily vlastní národ a pošlapaly poválečné dekrety.

Napomoci tomu má i společná vojenská jednotka a velení, kdy české divizi z Žatce velí v NATO německý Bundeswehr. Informovali jsme o tom v článku zde. Přinesli jsme i sérii článků pod názvem “Německý orloj české politiky” [6], které ukazují hrozivé prorůstání sudetoněmeckých organizací do nejvyšší české politiky. A vidíte, že tato obrovská lobby po dlouhé době najednou přináší sudetským Němcům ovoce. Češi a jejich soudy dnešním dnem zahájili abolici Benešových dekretů. Chtělo by se zvolat: “Češi, co jste to dopustili?” Nepřítel se vrací za pomoci zrádců v české politice a dokonce už i v justici.

Tuto mapu mají Sudeťáci na svém webu, dobře se podívejte, kde se nacházely Sudety. Tam všude jsou majetky a nemovitosti v ohrožení po dnešním rozsudku v kauze Walderode


Sudety, mapa z oficiálního webu Sudeten.de [7]


Nenechávejte si tyto informace pro sebe a sdílejte tento článek všude, kde můžete. Prolomení Benešových dekretů dnešním dnem nastartuje nejen procesy likvidace české státnosti, ale bude mít důsledky i na Slovensku, protože Benešovy dekrety se vztahovaly i na Slovensko a odsun Maďarů ze Slovenska. Stavidla byla protržena ve chvíli, kdy český soud označil službu Karla Des Fours Walderode ve Wehrmachtu za naprosto v pořádku, která neohrožovala českou státnost a český národ. Pokud české soudy mají na Wehrmacht za II. sv. války takovéto pohledy, potom je s českou státností a národem konec.


Video, ze kterého doslova mrazí! Varování Edwarda Beneše před budoucími nároky Německa vznášenými na Československo!


Závěrem článku uvádíme autentické archivní projevy Edwarda Beneše, ve kterých varuje před německými nároky, které v budoucnosti mohou být vznášeny na adresu Československa. Požadavky na odškodnění, na vrácení majetků, na návrat odsunutých Němců, to všechno Edward Beneš předpověděl. Ale nepředpověděl, že to budou čeští zrádci v politických stranách a soudci, kteří tyto požadavky umožní sami a dobrovolně.Zdroj úvodního videa: Novinky.cz [8]

-VK-

79 komentářů :

 1. Copak? Aeronet už je tady po volbách už opět vzat na milost?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kočka vám snědla smetanu a Máry vám pelech neustlala?

   Další důkaz, že po válce se měl odsun konat poněmecku... na Pravdu boží; jako kdysi prozíraví vyvolení funkcionáři vyřešili možnost carských restitucí v domě kupce Isajeva. Ta naše slovanská dobrota je po zásluze trestána. Nezabiješ, budeš zabit ty a tvoji potomci... protože nepřítel zabíjí ...

   Smazat
  2. Že opožděně, to asi někomu nevadí. Hlavně, že to vždycky napíše s patřičným děsem. Kdo se pídí po relevantních, pravdivých informacích, nepotřebuje číst utajeného, antisemitského, mystického čučkaře, často lhavého, a ohýbajícího fakta. Stačí odkaz, a nečtu ho ani tady.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 10:52 Ty sleduj na ČT nedělní plky Venci Hlodavce, to je zřejmě tvoje parketa, čučkaři. Na víc ti asi rozum nestačí...

   Smazat
  5. Komu nestačí rozum, ten neumí rozlišit mezi alternativou, a fiat-alternativou. Ani varovný signál zbabělého skrývání své identity někoho, kdo vydává web, a přitom si říká alternativec, ani beztrestně používaný antisemitismus, který jinde neprojde, primitvy nevaruje. 14:40 + 19:26 jsou ukázkou, jaké má utajený čučkařský manipulátor čtenáře. Hloupost, sprostota, naivita, a ten čučkař z vás má akorát srandu, jak vás utahuje na vařené nudli, jako správný krysař.

   Smazat
  6. Blbeček trolíček 20:08 a Kdeže je tovje pravé meno, debilko?

   Smazat
  7. 20:08 tak teď jsi nám to vysvětlil a natřel, chytrolíne:-))))))

   Smazat
  8. 21:29 Zbabělec je ten, kdo provozuje web, a šije z jedné strany do alternativy, a z druhé strany do mainstreamu, a přitom se křečovitě choulí za bukem, protože si neumí všechny, jak pravdivé čučkařské svodky, tak mystické bludy, namíchané s lžemi, překrucováním, napadání bez důkazů, a manipulací s prosťáčci, veřejně obhájit. A je to stejně zbabělé, jako když jsou pod články mainstreamu pisálci podepsáni značkou, a nikdy jménem. Autoři NR, i další autoři zveřejňovaných článků nejsou anonymní, jménem, ani tváří, a prezentují, a obhajují své názory, ač jsou v nemilosti mainstreamu. A do mého jména ti samozřejmě nic není, protože nejsem autorem žádného webu, nepíšu články k zveřejnění, nemusím se tedy odhalovat. Ty si sice říkáš Jana, ale můžeš být třeba ten hloupý pepek, a nikdo z diskuzí ti nedokáže opak, a tvoje první, i poslední slovo určitě neodpovídá slovníku Ženy.

   Smazat
  9. Možná je to tím, že nehodlá čelit výpadům takových idiotů,jako jsi ty. Pokud se chceš vyjadřovat k článku, tak argumentuj. Vysvětli, jak je možné, že soudy v ČR porušují zákony, konkrétně dekrety presidenta republiky, jen proto, aby vyhověly restituentce. Není možné sjednávat právo tím, že porušuji zákon. To je na okamžité zbavení funkcí dotyčných soudců a jejich tvrdému potrestání.
   Rozsudek, který soudy vydaly je nejen protizákonný, ale i nebezpečný tím, že zakládá možnost k návratu majetku všem sudeťákům. Dekrety prezidenta republiky odebírají majetek všem němcům a Walderode byl němec, ať si dneska melou co chtějí. Nic jim neptří a soudci spáchali zločin. Ať už ty okresní, tak krajští, tak ústavní.

   Smazat
 2. DDemokrat, jací se dnes už neobjeví, neboť dnešní liberalismus je udusí. Liberalismus rodí pobírače dotací, přisvojovače národního majetku a zadlužovače příštích generací. My jim, ve svém zmatení, říkáme elita a necháme je našim jménem vyčiňovat. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.S. Tím demokratem, jsem myslel prezidenta Beneše. P.K.

   Smazat
 3. Nechápu, k čemu ty soudci studovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to prosté milý Watsone, pozornost se odpoutá na jiné náhradní téma (7 mil.v krabíci od bot a kdo ví jestli to nebylo pro partaj či 50 na čapí hnizdo) a ve stínu lípy se zatím odkloňují miliardy.

   Smazat
  2. Na některé soudce mají kompro.

   Smazat
  3. Nejenom na soudce mají kompro, ale i na většinu politiků a proto to takhle vypadá. Možná by to chtělo, když už to tak vlastizrádci zařídili, aby náš stát nic nevracel a Německu aby povolil odečíst si ty tři miliardy z válečných reparací Československu. Rudý dědeček

   Smazat
  4. je tam většinou sami kotelnik lžidisident a nedouk nanejvyš maj diplomek z nadraži ze splzně ale stim nic nenadělate je to odkaz vaclava havla našeho největšiho mysli tele ktery ty co je husak vyhazel a čtyřicet let trpěli a nedělali soudce dosadil do vedeni protože nesoudili a maji narok na mista nejvyšši že nesměli soudit a podle toho to take vypada o korupci netřeba ani vteřinku pochybovat to už je samosebou

   Smazat
 4. Pravda a láska oslaví konečné vítězství i v České kotlině. Ale už bez Čechů, ti budou odsunuti do pravlasti praotce Čecha. Chce se mně blejt, soudruzi!

  OdpovědětSmazat
 5. Strana v vláda nejenom v Praze, ale i v Bruselu už pět let tleská a pomáhá fašistům (banderovcům) na Ukrajině. V rámci EU je fašizmus opět v kurzu. Copak jste se někdo domníval, že se to v Česku v něčem neprojeví? A tím nemyslím praktická pouliční vystupování dovezených banderovců na veřejnosti, kteří už pomalu vystrkují růžky. Asi jste zapomněli, že po válce táhli banderovci do Německa "ke svým". Co jim dnes brání, aby spojili své síly se sudeťáky a sebrali Česko Čechům, když zpátky na totálně zničenou Ukrajinu už nemohou. Rozeštvávaní a rozkrádaní Češi se už na nic nezmohou. Ani česká armáda v cizích službách. Ta přece musí chránit cennější americké životy a nikoliv ty méněcenné, české.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hlavně aby Metnar (ČSSD) stihnul koupit americké vrtulníky, budou potřeba při evakuaci Američanů z Kábulu

   Smazat
  2. Bude ale velká hanba, jestli na Letné nebude vlát ani jedna česká vlajka, ale budou tam samé ukrajinské :-)

   Smazat
  3. 12.09 - budou to vrtulníky americké či americké v Polsku vyrobené.

   Smazat
 6. Podívejte se, když už přebíráte články od aeronetu, tak aspoň vynechávejte antisemitské pasáže, jako třeba nosaté právo a podobně.....Ano?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. máte velký nos, že se vám nelíbí nosaté právo?

   Smazat
  2. Běž do zadele, idiote, vnímej obsah toho, co čteš. To o těch nosatých to je to nejmenší. Ale ti, co vás válcovali, dostávají v téhle zrazené republice to, co jim naši předkové právem sebrali.

   Smazat
  3. PS Pro soukmenovce Chobot

   Smazat
  4. Vyjadřuj se k obsahu článku. To ostatní je nepodstatné. Nebo špatně chápeš napsané? Už jsi prošel inkluzí?

   Smazat
 7. Benešovy dekrety bude třeba reaktivovat a do jejich působnosti zahrnout všechny, kdo se pokoušejí je zpětně rušit.
  Majetky členů senátu, Heydukyho, Kammerländerové (zavřít, pro sichr) zabavit nebo dát do exekuce.
  Stát se musí bránit, i silou.
  Dekrety jsou součást našeho právního pořádku, pokud pro pány soudce nic neznamenají, naco platit daně na jejich platy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Páni soudci se chovají jako když se utrhli z řetězu. Také na ně dojde, ale nechci jim vyhrožovat. Budou mít 5 leté funkční období a bude hned pořádek. Kdyby se takto kdokoliv choval v zaměstnání, tak ho vyhodí i s jeho osobní skříňkou na ulici.

   Smazat
 8. My jsme měli v německu chvilku uskladněnou naftu a i to nám
  ukradli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se, že jsem přežil koncentrák a nepožádal fürrera, aby mě zplynoval. V příštím životě se polepším.

   Smazat
 9. To je strašný hnus co se děje ještě se jim budou omlouvat že jsme se nenechali zplynovat a z ostatků udělat mýdlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:09
   Jste zbytečně přecitlivělý, zároveň děláte z komára velblouda. Johanna Kammerlander je oprávněná dědička a mejitelka. Co bylo Benešem, neprávem vyvlastněno musí být v dnešní, již moderní době dle práva vráceno s tím se musíme smířit i kdyby šlo o Rusa nebo Turka. Ona nemůže za svůj rakouský původ a v dané době byla děckem. A opět neházejme vinu na Posselta ten se přeci uklonil v Lidicích se slovy 'Prosíme o odpuštění', to je moc hezké gesto k odpuštění, vy toužíte po věčné nenávisti?

   Smazat
  2. Proč by paní Johanna Kammerlander měla být oprávněnou dědičkou, resp. proč by nemělo být vyvlastnění na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše na základě práva?
   Nacistické Německo a jeho tuzemští kolaboranti byli ve 2. světové válce včetně okleštění a obsazení ČSR agresorem, těmi, kteří z vlastní vůle likvidovali demokratický režim ČSR a pronásledovali, a to až formou genocidy, Židy, Romy, Čechy a jiné neárijské národy. Ekonomická stránka války - militarizace Německa, zabrání výrobních kapacit, přírodního bohatství a vykořisťování pracovních sil obsazených území - bylo spolu se zmíněným nahrazením demokracie diktaturou a rasovou nenávistí třetím z pilířů - formou i cílem - nacismu. Konfiskace majetků použitelných k militarizaci, vedení války, k rasovému útlaku a k nástupu a upevňování totality je proto naprosto logickým a opodstatněným krokem vítězů, odvetou za napadení a útisk a prevencí před opakováním nacistického zvěrstva.
   Váš právní názor, že dle práva moderní doby třeba v minulosti ukradené věci třeba vrátit, je velmi zajímavý, pionýrský. Zdá se, že moc nefunguje, neboť to by katolíkům nemohly být darovány veřejnoprávní majetky, které měli kdysi ve správě a které si z (nejen) věřících vynucovali jako desátky, tj. získávali je neprávem. Váš průkopnický právní názor by mohl být inspirací pro nějakou budoucí moc, která jako nespravedlivé označí rozdělování příjmů dnešních firem a majitele vyvlastní, protože dnes svým zaměstnancům řádně neplatili.
   Bude třeba se podívat na Pařížské reparační dohody, kde se hovoří kromě reparací o konfiskaci majetků válečných zločinců a zrádců. A Ministerstvo vnitra a případně správní soudy by měly prověřit navrácení československého, resp. českého občanství cca dva roky po válce za 3. ČSR, resp. tři roky po listopadu Janem Rumlem. A stálo by za to vyzvědět z Jeníčka Rumlů jeho dnešní názor na včerejší soudní rozhodnutí a i jeho tehdejší rozhodnutí.
   KR

   Smazat
  3. 16:01
   Generace jako je ta Vaše je zkrátka smyslů zbavená, zaslepená nenávistí k dnešním mladým němcům, koho ty napadli? Díky německu je u nás tak vysoká životní úroveň, bezpečno, dali nám sem své továrny, které mohli zaměstnávat jejich národ, podělili se s námi o své zisky! Bez nich by dnes byla půl Česka na dlažbě s kůrkou v puse. Jak říká pan senátor Drahoš s čechy toje marný a nemýlí se. Vy jste ukázkový příklad zloby a zášti v Česku.

   Smazat
  4. Pan senátor Drahoš ? A za koho že senátoruje a komu že chtěl být presidentem ? Těm marným Čechům ? Brrr

   Smazat
  5. 16:44
   Němci se podělili o své zisky??? Když parazitují na levné pracovní síle a proto sem vozí i dělníky odjinud, aby nemuseli platit?? Ty jsi navedený neziskový idiot, zakomplexovanec nenávidějící Čechy nebo fašista? Půlka Česka by nebyla na dlažbě, ty debile, vznikly by české firmy. A co tu plácáš o mladých Němcích? Ta dědička není mladá Němka a na její rodinu se dekrety vztahují, nemluvě o tvém pokrytectví, že si na tenhle rádoby argument nevzpomeneš, když nadáváš na Rusko. Tam ti nenávist až za hrob najednou kape z huby. Jsi fašista nebo neziskový poskok, pověz nám to?

   Rudý škorpión

   Smazat
  6. A na Letné se sejdou tisíce vymatlaných debilů jako je 16:44. Doufám, že bude v ČT přímý přenos, ty blbečky je třeba zadokumentovat, minimálně pro historii.

   Smazat
  7. 16:44 jste praktickou ukázkou totálního blbství

   Smazat
  8. 16:44
   Jak se projevuje zaslepenost proti mladým Němcům? Snad tím, že se poukazuje na události okolo navracení majetku kolaborantům? Souhlasím s Vámi pouze v tom, že posuzování tehdejších rozhodnutí dnešními měřítky je nemyslitelné. Budeme případ od případu revidovat činy a tresty od roku 1938, nebo od roku 1900, či od roku 1620? Nebo znovu vytvoříme šlechtu, tím že jí vrátíme jejich majetek? Získala šlechta svůj majetek poctivou prací a nebo loupením a vykořisťováním?
   Proti mladým Němcům nic nemáme, alespoň já ne, ale zcela určitě se zde najde mnoho těch, co si dnes spojují "kolaborant" a "sluha cizí moci" s konkrétními jmény. Od roku 1989 máte možnost sledovat zrychlený proces obsazení území jiného státu.
   Výchova a podpora kádrů, využití nespokojenosti obyvatelstva a jeho nasměrování proti vlastním zájmům, podpora převratu, likvidace průmyslu, zemědělství a tím vytvoření závislosti na dovozu základních komodit, podpora zahraničního kapitálu ... žádosti o navrácení majetků, potom území a následně kompletní oficiální obsazení ....
   ABC

   Smazat
  9. Pro (16::44)
   Mládenče, asi Vám něco uniklo. Válka není ligové sportovní utkání, že si to za půl roku zase rozdáme. Ve válce se opravdu umírá, nemáte 10 životů jako v PC hrách. Německo sem nepřišlo Mnichovem a pak protektorátem šířit demokracii, svobodu, civilizaci, nýbrž vůdcovskou rasistickou totalitu, vyhnání, genocidu, vykořisťování a zabírání majetku. Pokud by Němci - a zvláště pak mladí, o nichž hovoříte - měli kousek cti v těle, tak se zajímají, kolik mají zaplatit reparací za zločiny své a svých předků. Pokud se Vám zdá, že žádání spravedlnosti, zaplacení účtů, je zášť a zloba, tak Jste naprostý idiot a nemorální troska, patrně totální vazal bez špetky sebeúcty, smyslu pro právo a morálku. Jestliže ale nežádáte hradit škody, účty, tak to o Vás hodně vypovídá. Možná si brousíte zuby na to, jak někoho slabšího okradete, oloupíte, přitlačíte, donutíte, ale nemusíte být vždy ten silnější. Každopádně je to z Vaší strany rozvrat jakéhokoli práva a zákonnosti. Za vraždu, znásilnění, loupež, krádež, podvod dle Vás není třeba nést zodpovědnost a platit. Nalistujte si I. Kanta, jestli to jméno - německého - světového filosofického velikána vůbec znáte, a jeho morální imperativ. Svojí nesmírnou pitomostí si zaděláváte na životní malér a jestli přesvědčíte i své vrstevníky, tak se máte na co těšit. Při své blbosti totiž jiné, větší hajzly nepřečůráte.
   K současnosti - Němci, a nejen oni, se zde náramně pakují. Platí zdejším lidem při podobné produktivitě té které pracovní pozice zhruba poloviční mzdy, než by museli platit v Německu. V rámci vnitropodnikových cen dobývají další zisky ze svých českých poboček. Třetím kanálem jsou subdodavatelské vztahy, kdy zdejší české firmy a pobočky německých firem vyrábějí součástky a podsestavy za mezifiremní ceny, ale finalizace výrobku a tvorba ceny pro trh spotřebitelů se děje v Německu.
   Bez kapitalismu by tady nebyla na dlažbě ani noha a kdyby nebyli u moci po listopadu fanatici volného trhu a prozápadního vazalství jako V. Klaus, V. Havel. V. Dlouhý, D. Tříska, I. Kočárník, J. Lux, V. Tlustý, K. Dyba, B. Kubát, R. Češka, M. Kalousek a další intelektuální a mravní chátra, ale rozumnější politici a ekonomové, tak by zde bylo smíšené hospodářství s vyváženými sektory podniků veřejné správy, družstevnictví a soukromých podniků, se zajištěnou kupní silou nejširších vrstev včetně důchodců, se snahou o spravedlivé rozdělování (a tedy nižší potřebou přerozdělování) výsledků práce, s důrazem na odolnost národního hospodářství proti ekonomickému a politickému vydírání, s rozvojem tuzemského a místních hospodářských koloběhů, s minimálním zahraničním zadlužením, pevnou korunou krytou vydatnými státními zásobami různých užitečných komodit a pracovní schopností zdejších lidí, s nerozvráceným školstvím a podvyživenou vědou a výzkumem.
   Jinak evidentně nejste dostatečně informován, protože německá vláda před pár lety zrušila poválečný zákaz nasazování bundeswehru v zahraničí, takže je prolomena jedna z brzd, která držela německou armádu na uzdě. Evropa a svět se mají na co těšit.
   Nevím, zda by Vám pomohlo více číst, více jezdit do zahraničí a třeba tam i pracovat. Obávám se, že Jste tak blbý, tak zaslepený, že Vám může probrat jen velmi, velmi tvrdý náraz, ale nejsem si jist, že budete ještě kdy schopen dohnat letitou vědomostní ztrátu a morální vykolejení, jež Jste si doposavad způsobil.
   KR

   Smazat
  10. k 14.49 - takže oprávněné jsou i válečné reparace, které nejen naší republice, ale i mnoha dalším zemím Němci dluží, že?

   Smazat
  11. 14:49 Můj táta bojoval proti nacistům a nechci nenávist chci klid od němců. A místo omluv nás chtějí islamizovat a sebrat celý Český stát což je naprosto nepřijatelné.

   Smazat
  12. 16:44
   Němci a Německo se psalo s malým počátečním písmenem těsně po Druhé světové válce, v době, kdy averze k nim byla ještě živá. Kde jste přišel k podobné manýře v demokratické České republice není jasné!

   Smazat
  13. KR-že jste se ale rozohnil. Možná Vás tak mám radši, než s přesnou dedukcí inteligentně vyjádřenou. Zdá se, že "mrtvoly" z minulosti povstávají a žádají si nové oběti. Nu což, pošleme je zpátky do hrobu!

   Smazat
  14. Milá Věrko, divím se, kde jste zabředla, je mi vás líto Dana? Kdo si z těch záštichtivých macho pisatelů, co rády pracují v německých firmách a nestěžují si mají dvakrát takovou mzdu než úředník nebo zaměstnanec u podobného podnikatele z Česka, jako příklad uvedu český Coop, tam je ten rozdíl v Česku v platech dokonce trojnásobný. A ještě zde žbrbláte proti Německu, aniž byste si uvědomili, kdo vlastně na ty německé zaměstnavatele, nejvíce poukazuje, jsou to starodůchodci, kteří u nich nikdy nepracovali a zde se projevuje ta nejubožejší, čechům vrozená vlastnost, závist. Vzhledem k níži jejich důchodů, kterou si ovšem oni zavinili z nemožnosti mít mzdu jako kvalifikovaný, hrdý zaměstnanec u Německé firmy. Proč vám vadí restituce u mladé paní Johannky Kammerlander t.j. žena, genderově nevyváženo? Naopak restituce muže a šlechtice Karla Schwarzenberga není překážkou, jen proto, že je macho. Přečetla jsem si všechny příspěvky a z vašich zlostných, xenofobních, homofobních, proti německých fobií se mi zde bude těžko žít, emigraci nezatracuji, ještě počkám snad se zázraku dočkám pán 23:19 je jistou nadějí. Proboha, co vám ti Němci udělali, vždyť jste kolaborovali, za války se dělníci konečně dostali na rekreaci, kam by je za prezidenta Masaryka ani náhodou nevpustili, objevili tím doposud nevýdané sociální aspekty a jak jste se jim odvděčili, násilným, vynuceným odsunem ze své domoviny. To je síla, styďte se a čiňte se, ale to už vás třeba nepodrží nad vodou.

   Smazat
  15. 0:53 - ty troubo. Co tu píšeš za hlouposti?! Němci mají oproti nám vyšší platy hlavně proto, že Německo kolonializovalo celou východní Evropu a Balkán!

   Smazat
  16. 0:53 si asi zaslouží těch pár drobných od sponzora za podobné provokace. Musí za to ale zaplatit vysokou cenu. Hnusí se sám sobě při pohledu do zrcadla, ví totiž o sobě, že je prodejná děvka, člověk beze cti...

   Smazat
  17. Opět beze stopy? Jo už je po volbách!

   Smazat
 10. Soudce v Semilech a Hradci Králové,kteří v kauze rozhodovali patří potrestat a postavit ke zdi a zavelet pal.

  OdpovědětSmazat
 11. Soudci porusili Ben.dekrety, jdou proti obcanum CR!! To znamena, ze odsun sudetaku musi pokracovat a soudce=gestapo se musi absolutne zlikvidovat..jsou to potomci a pomahaci gestapa!!!! Na konci valky SS, gestapo dostavali celosvetove trest smrti, takze soudce ze Semil a z Hr.Kralove musi dostat trest smrti. A proze soudci jsou mafie, tak je to opet na obcanech-povstalcu, aby sptavedlivost vykonali!!!!
  Nebo do kdy budeme cekat??? Az se nam tady ty sracky nahrnou?!?! A co ti skurveny soudci???
  dustojnik-valecny vetetan
  ..JE NEJVYSSI CAS KONAT...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máš naprostou pravdu, kolego. Není na co čekat.

   Smazat
 12. Demonstrantům kteří bojují za naší justici soudy ukázali jaká to je pakáž.

  OdpovědětSmazat
 13. Tenhle trapnej soud je důsledek ministrování plešatýho ču.áka Rumla, který na přání zmrdů, jako byl Havel, SchláffenDreck a ostatních zrádců a otevřených nepřátel národa založil dynamit pod základy tohohle státu a debilní mládež chodí hajlovat pod vedením nedomrlého sionisty a naší vlastní vládou placeného trotla s teologickým nedodělaným pavzděláním...Jak dlouho se na to svinstvo ještě míníme dívat a snášet to se založenýma rukama??!!

  OdpovědětSmazat
 14. Anonymní19. června 2019 15:01
  Soudy v každé společnosti rozhodují podle úzusu, který v té společnosti panuje. K tomu společnost ty soudy má. Jestliže rozhodují proti zájmům té společnosti, je to vzpoura. P.K.

  OdpovědětSmazat
 15. Benešovy dekrety soudci nemohli porušit bez příslušných zákonů, které jsou postupně vládami Kalousků, Topolánků a Nečasů ohýbany a upravovány po desetiletí pro tyto potřeby. K tomu je potřeba připravit podmínky, stejně jako to bylo s církevními restitucemi. Vrátit majetky kolaborující německé šlechtě s Hitlerem a s fašisty je obrázek těch, co dnes organizují dojemné demonstrace na zrušení demokracie s cílem trvalého a bezpodmínečného podřízení se Německu. Začalo to ekonomickou závislostí a nejspíš to skončí tradičním fašismem se vším všudy jako obvykle. Když se vám krysy namnoží, už bývá většinou na zásah pozdě. Desetiletí uběhla a mladé generace zapoměly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, správná poznámka. Nebýt 5.kolony ODS, ODA,Zelených,Lidovců, TOPáků, STANu a dalších "pravicových" sviní tu k takovému marazmu dojít nemohlo! Ostatně i pravicová ČSSD se přičinila.

   Smazat
  2. Máte pravdu, na Sobotku jsem zapoměl...

   Smazat
 16. Kde je prezident Zeman ,aby protestoval?V neděli jděte na Letnou bránit českou justici

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten klouček Minář štve proti Babišovi kvůli svýmu otci. Ten má hospodu, kšeftuje s lihem a tak je nasířený kvůli EET. Obrovský pokles zisku u řady obdobných hospod. Poctivé fungují bez problémů dál.
   http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=46686924&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=3a74b1b938dc5a02&HISTORIE=0

   Smazat
  2. ANO, jádro protestujících, demonstrujících, nadávajících, hanobících Milionových úchylek jsou potrefené husy, nepoctiví podnikatelé a živnostníci, kteří neplatili daně a EET jim zatrhlo tipec.

   Smazat
  3. Platnost k 21.06.2019 00:23:50

   Subjekt

   Jméno a příjmení: František Minář Datum narození: 21.08.1960 Občanství: Česká republika Adresa sídla: Sídl. Škorna 1194, 389 01, Vodňany - Vodňany II Identifikační číslo osoby: 46686924
   Živnostenská oprávnění
   Živnostenské oprávnění č. 1: [provozovny]
   Předmět podnikání:Hostinská činnostDruh živnosti:Ohlašovací řemeslná Vznik oprávnění:01.02.2001Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
   Živnostenské oprávnění č. 2: [provozovny]
   Předmět podnikání:Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaObory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Druh živnosti:Ohlašovací volná Vznik oprávnění:02.11.1992Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
   Živnostenské oprávnění č. 3: [provozovny]
   Předmět podnikání:Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovinDruh živnosti:Koncesovaná Vznik oprávnění:02.04.2014Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
   Hostinská činnost: [živnost]
   Adresa: Výstavní 1043, 389 01, Vodňany - Vodňany II Identifikační číslo provozovny:1009571125Zahájení provozování dne:01.01.2015
   Obor činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
   Adresa: Výstavní 1043, 389 01, Vodňany - Vodňany II Identifikační číslo provozovny:1009571125Zahájení provozování dne:01.01.2015
   Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin: [živnost]
   Adresa: Výstavní 1043, 389 01, Vodňany - Vodňany II Identifikační číslo provozovny:1009571125Zahájení provozování dne:01.01.2015
   Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Vodňany

   Smazat
 17. Je třeba konečně už taky pochopit, že lidé, kteří prosazují návrat klasického německého fašismu do ČR si už vůbec na nic nehrají.

  OdpovědětSmazat
 18. Tak mně někdo vysvětlete, proč všichni ti sráči v poslanecké sněmovně (zvláště v lavicích SPD, KSČM, možná také ANO) drží hubu a nezmohou se vůbec na nic? Tady nějaký zmetek v taláru soudce si hraje na všemocného a drze přehlíží principy spravedlnosti a nejzákladnější národní zájmy a náš stát jen bezmocně čumí?

  OdpovědětSmazat
 19. V dekretech se píše, že je zabaven majetek "Němců, Maďarů a zrádců" Byl Němec? Byl. Hotovo.
  r.m.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu jsem zvědav, zda se najde nějaké médium, v němž bude zveřejněn rozsudek v dané věci a rozbor soudcem použité argumentace. Prosím NR, aby tento provokativní a nebezpečný rozsudek nepřestalo sledovat. Tady jde opravdu o hodně, nejen o tři blbé miliardy...

   Smazat
  2. To Jste sice uvedl jednu z formulací. leč za ní následuje další a to, že se to netýká německých a maďarských antifašistů. Takže pokud by se prokázalo, že pan Walderode byl bojovníkem proti nacismu, třeba, že spolupracoval s odbojem a vynášel informace z abwehru, tak pak by to bylo v pořádku. Jenže chybička se vloudila a zatím o jeho antifašismu se toho nějak moc neví. Možná ukrýval nějaké pronásledované, pokud by to páchal už v dobách, kdy nacisté mašírovali vítězně Evropou, tak by to bylo záslužné, jestli by tak učinil až v dobách kómatu Říše, bylo by to už spíše vyčůránkovství.
   A nezapomeňme, že být německým antifašistou bylo podstatně morálně náročnější, než třeba českým, francouzským, ruským. Musel jste se totiž postavit proti svým, a to v situaci, kdy sympatie k nacionálnímu socialismu byly přínosem pro osobní pracovní a společenskou kariéru a ekonomicko-sociální situaci, kdy pocitu rasové nadřazenosti podlehly spousty krajanů.
   KR

   Smazat
 20. Poslanci a vládní pohůnci drží hubu a krok proto,že jejich řídící důstojník ví kompromitující informace.
  Je to stejné a možná horší jak za bolševika.
  Proč si myslíte,že poslanci co mohou odstranit bandu v čt drží hubu a nekonají ?Protože jsou vydíratelní.někteří více jiní méně.

  OdpovědětSmazat
 21. Myslím, že tyto nároky by mohly být uspokojeny hned poté, co Německo uhradí válečné reparace České republice. Včetně úroků.

  OdpovědětSmazat
 22. Opět ukázka naprosté debility českých soudů. Fuj.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 23. Právě jsme svědky zneuctění 360.000,- zavražděných Čechoslováků rukou fašistů a jejich pomocníků - kolaborantů s nepřítelem ČSR. Pokud toto vláda ČR nenavrátí co nejdříve uvedením zákonů ČR opět do pořádku, je viníkem právě ona. Začínám chápat pomalu i smysl senátu, kdy mu k fungování stačí v reálu 1% voličů a stejně zastupuje celý národ.To, že mohou jít k volbám všichni neberu - lidé senát nechtějí a považují ho nejen za zbytečný, ale podle projítí takových zákonů i za protinárodní a nic jiného jim nezbývá, než takhle protestovat.

  OdpovědětSmazat
 24. Pokud toto vláda ČR nenapadne, potom jediný ze senátu a sněmovny by neměl v budoucnu zneuctít pietní místa jako jsou Terezín, Lidice, či Ležáky svojí návštěvou!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas!!! To co se stalo je největší potupa těch, kteří padli v II. sv. válce jak v odboji, tak v koncentračních táborech. Komunisti před rokem 1989 by toto nikdy nedopustili. V době sjezdu Landsmašaftu odvolali velvyslance ze SRN jako protest před touto fašistickou organizací.

   Smazat
 25. Když si vzpomenu na tanyny okolo tábora v Letech a teď nelogický rozsudek v HK. Hlava mi to nebere.

  OdpovědětSmazat
 26. Vždyť existuje mnoho dalších právních cest, jak vše zvrátit. Všechny subjekty, kterých se to týče, by se mělo dovolat a jinak se obrátit na soud v Haagu.

  OdpovědětSmazat
 27. Za tím vším stojí zase jen pražská kavárna. A kdo to je ? To jsou podle mého názoru lidé, kteří chtějí odstranit dnešního prezidenta, dnešní vládu a hlavně Babiše, protože jim překazil jejich krádeže. A hlavně : jsou to potomci těch zrádců národa, kteří stáli ve dvaačtyřicátém při tryzně za Heydricha na Václavském náměstí, měli zdvižené pravice k nacistickému pozdravu a zpívali českou hymnu ! Kdo viděl tyto filmové záznamy, tak nezapomene !!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No ty budeš asi hodně jednoduše smýšlející člověk kámo.. radši si běž číst blesk.

   Smazat
 28. To je teda ale trapnej web.. jak to může někdo číst, ještě potom tomu věřit? Samá fabulace a věty vytržené z kontextu.. no fuuuuuuuuuj, že se nestydíte lidi

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.