Reklama

středa 12. června 2019

Vrchní, prchni!

Jaroslav Tichý
12.6.2019  E-republika
Jsme nyní diváky (a někteří z našich spoluobčanů i přímými spoluaktéry) pokračování filmu „Vrchní, prchni“, a to v jeho zmodernizované podobě. Nejde přitom již o veselohru, v lepším případě o tragikomedii, která může vyústit do špatného konce.Vzpomínáte na tu zdařilou veselohru z období před r. 1989? Tehdy falešný číšník okrádal restaurace, když vybíral od hostů útraty a přivlastňoval si je. A byl natolik pohotový a obratný, že když ho skuteční číšníci v Karlových Varech odhalili a honili po kolonádě, po rychlém nasazení blonďaté paruky celý dav číšníků pronásledujících jeho jako zloděje přesměroval a přidal se sám k pronásledování (sebe sama). Tehdy jsme se velmi dobře bavili. Děj filmu i herecké výkony jeho protagonistů byly velmi dobré a okrádán byl někdo jiný než my sami.

Po r. 1989 se poměry u nás rozhodně zhoršily a pouze lidé profitující z těchto změn či lidé zcela slepí, hluší či nemyslící (prý je to od přemíry slunka či kávy, neboť „všeho moc škodí“, jak říkal již Švejk) mohou zastávat názor, že šlo o změny k lepšímu. A protože jde o názor výrazně menšinový, dělají z nouze ctnost a vydávají se tak jako menšina za jakýsi výběr společnosti, tedy za elitu.

A proč jde u nás po r. 1989 o změnu k horšímu? No, protože jsme dnes okrádáni všichni (namísto těch restaurací), přičemž jen té menší části občanů profitující z této situace to nevadí. Přijde si totiž „na své“ jinak a my všichni to zaplatíme. Oproti tomu někteří další spoluobčané, ač jsou též okrádáni, to nejsou schopni stále ještě pochopit. A protože jsou frustrováni z vývoje své vlastní situace, jakož i z vývoje situace v okolním světě, běží na první výzvu ve svém „svatém rozhořčení“ pronásledovat zloděje, na kterého jim ukáží zloději skuteční. Ti mají v přehazování paruk již praxi, využívají těchto praktik totiž často. Sami se pak přidají též k jimi sešikovanému a nasměrovanému zástupu pronásledovatelů. Jak jednoduché, jak stále účinné. Bohužel. Je to vše o úrovni znalostí našich občanů, schopnosti samostatně myslet a znalosti nabyté studiem používat v praxi.

Má to vše svoji logiku, neboť tito zloději: 
• po nasazení paruky od sebe odvrátí pozornost;
• si takto uchovávají naději ohledně svého návratu k penězovodům a korytům, o které přišli po demisi Nečasovy vlády (jací to byli hospodáři, již tehdy ukázali);
• se takto pokusí rovněž oddálit či zamezit vlastnímu stíhání, za spáchanou ekonomickou kriminalitu v řádech výrazně převyšujících deklarované „ohrožení naší země“ z titulu jimi tvrzeného vracení dotací pro Agrofert ze strany ČR a v neposlední řadě
• účelovým předhozením skutečných vrchních davu nabuzených číšníků tak vyjdou současně v ústrety snahám Bruselu odstranit překážky plné islamizace naší země, podobně jak tomu je i v případě dalších zemí V4+ (viz akce na Slovensku a v Rakousku), za což sklidí pochvalu a podporu z Bruselu, vč. finanční podpory z původně „maďarského zdroje“. Brusel jim za odměnu zajistí „bezpečí“ (u jim navrácených koryt), po němž tak volají.

Co však nemá logiku je to, že dnes je údajně vytýkáno A. Babišovi ze strany kohosi z Bruselu („uniklý“ náčrt stanoviska není údajně podepsán), že postupoval podle u nás platného zákona o střetu zájmů, který byl zpracován a tou samou sněmovnou odsouhlasen neprodleně poté, co do sněmovny přišla příslušná legislativní předloha z Bruselu, kterou naši poslanci v posvátné hrůze přebírají do naší legislativy vesměs bez jakýchkoliv změn.

A. Babiš tedy postupoval podle platného zákona o střetu zájmů platném pro celou EU, přičemž Brusel vůči nikomu jinému v EU s obdobným požadavkem na vrácení dotací z důvodu střetu zájmů nevystoupil (ač by příležitost k tomu v takovém případě jistě měl – např. ve sněmovně lordů ve V. Británii, kteří jsou historicky velkými latifundisty v zemi a kde s určitými pozdějšími úpravami platí stále Magna charta uzavřená mezi králem Janem a tamní šlechtou již r. 1215, neboť podle úvah rozvíjených v této souvislosti by mohli být činní v politice jen ti nemajetní. Pak ovšem musí odejít prakticky i všichni poslanci z naší sněmovny, dále ze senátu a z dalších úřadů, kde platí střet zájmů, pokud jejich majetek přesáhl určitou stanovenou mez (jestliže převedení majetku do svěřeneckého fondu či na rodinné příslušníky se prý náhle nebere v potaz). A Babiš přitom nemohl ani podle jiného než platného zákona postupovat (i kdyby byl špatný, neboť to mu nepřísluší posuzovat).

Schvalování projektů a dotace na ně navíc prochází vícestupňovou kontrolou jak u nás, tak následně i v Bruselu. O vyplácení dotací platí totéž, stejně pak jako o kontrole jejich použití. Vše bylo v pořádku a náhle (dodatečně) není. Proč a kdo všechno jsou potom ale viníci? Když to sečteme, budou jenom těch míst desítky.

Aniž máme k dispozici relevantní informace a potřebný právní a ekonomický rozbor, tak další kroky vedené opozičními stranami nevedou k ověření skutkové podstaty věci a k případné nápravě (je-li vůbec zapotřebí), nýbrž k pokusu o státní převrat, který má změnit výsledky demokratických voleb u nás. Tedy k trestnému činu, do kterého zatahují i právně a ekonomicky negramotné herce a další osoby, které se s chutí ujímají těchto placených rolí za situace, kdy nemají dostatek kvalitních rolí, a tak se zaměřili na sběr grantů, aniž vůbec chápou souvislosti a důsledky svých činů. Přitom je k dispozici jen „uniklý‘ a nikým neautorizovaný návrh stanoviska, který nejsou vesměs posoudit ani po jazykové stránce a vůbec již ne po stránce odborné, od kterého se přitom může Brusel v případě potřeby kdykoliv distancovat. (Podobně jako tomu bylo na Slovensku pod záminkou vraždy novináře Kuciaka a jeho přítelkyně s poukazem na tvrzené propojení vedení SMERu a dokonce i premiéra Fica na italskou mafii. Toto tvrzení poté, kdy splnilo svůj účel, tj. odstoupení premiéra Fica a ministra Kaliňáka, se rozplynula jako pára a dále se již o něm v těchto souvislostech vůbec nemluví).

Podobnost čistě náhodná? Ale jděte, vždyť se „jede“ všude podle stejného manuálu, jen s minimálními odchylkami:
• Někteří lidé na náměstích „bojují proti korupci a okrádání státu (i jich samotných)“ pod organizací a vedením spoluviníků těch největších zlodějen (jako např. 100 mld. Kč v OKD) či dokonce za jejich přímé spoluúčasti na demonstracích, a to proti pachateli označenými viníkům (pravým vrchním) nikoliv tedy proti zlodějům samotným, kteří si někde za rohem rychle navlékli paruky a přesměrovali hněv davu na náhradní cíle;
• racionálně (a hlavně vůbec) myslícího člověka musí napadnout, co je tedy vlastně cílem celé této monstrakce, a proč právě finančníkovi Sorosovi náhle tolik záleží na (jistě potřebné) očistě našeho ekonomického a podnikatelského prostředí a na průzračnosti dotační politiky v naší praxi.

Co je smutné:

• Až do r. 1989 jsme byli chytrým a vzdělaným národem, dokonce se „zlatýma rukama“. Zkusme se nyní sami sebekriticky podívat do zrcadla a přiznat si, co (a zda vůbec něco) nám z toho za těch 30 let ještě zůstalo. Budeme-li totiž upřímní, bude to smutné zjištění.
• Do r. 1989 to bylo období, kdy jsme byli schopni „číst mezi řádky“, lidé pochopili i narážky v různých divadelních představeních apod., které s povděkem kvitovali. Naše kultura měla duchovní rozměr a vtip. Dnes část našich občanů není schopna rozeznat ani jednoznačnou provokaci a zneužití jejich osobní nespokojenosti těmi, kteří jsou na ni přinejmenším spoluvinní. A zatímco jim posluhují spoluviníkům v realizaci jejich záměrů, tak si namlouvají, že snad bojují za nějaké ideály, ačkoliv tím nahrávají své definitivní porobě, likvidaci vlastního státu, národa i rodiny, zatímco organizátoři těchto akcí je budou i nadále okrádat.
• Se svojí fatální neznalostí skutečné situace a procesů v okolním světě tak potvrzují v plném rozsahu poučku, že: „každý pracuje v míře svého poznání na sebe a na svoji rodinu, zatím nad tuto míru na druhé“ (aniž si je toho vědom). V důsledku toho tito lidé vykřikují proti jiným předžvýkaná hesla skutečnými zloději či mávají jejich transparenty. Přitom jim vůbec nedochází, že tak činí pod nesprávnými okny. Proč však jejich neznalostí mají trpět ostatní občané této země?
• Těmi, co se těchto akcí účastní za úplatek, se zabývat vůbec nehodlám. Nemělo by to smysl. Tito lidé nemají přitom hodnotu pro žádnou ze stran, krom toho u těchto lidí jde o záměr a bezcharakternost, nikoliv o jejich neinformovanost či neznalost situace v okolním světě. Tady žádné vysvětlování k nápravě vést nemůže.

Jsme nyní diváky (a někteří z našich spoluobčanů i přímými spoluaktéry) pokračování filmu „Vrchní, prchni“, a to v jeho zmodernizované podobě. Nejde přitom již o veselohru, v lepším případě o tragikomedii, která může vyústit do špatného konce. Pro nás všechny i pro tento stát. Problémem přitom je, že účastníci těchto demonstrací (jako jeho přímí aktéři) sledují pouze ty zástupné terče, které jim byly předhozeny, bezmyšlenkovitě používají předžvýkaná hesla, která jim byla vložena do úst či rukou, zatímco jim uniká podstata věci a její souvislosti, zatímco vrchní Babiš v tomto pokračování filmu odmítá ale prchat s poukazem na to, že on nic neukradl, že zloději jsou jinde.

Nestranný divák tak přichází k poznání, že pokračování filmu „Vrchní, prchni“, které bylo zinscenováno a přeneseno do praxe, by mělo být uváděno již pod upraveným názvem „Mezi námi zloději“. A tomu by měla odpovídat i zásadní změna jeho scénáře.Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodno-cena částkou: 550 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

32 komentářů :

 1. Oligarchu Babiše a jeho podnikatelský projekt ANO jsem nevolil a nikdy volit nebudu;
  stejně jako bych nikdy nevolil podnikatelské projekty jiných oligarchů: TOP09, STAN, ODS, Piráti;
  a stejně jako bych už nikdy nevolil strany, které se již prakticky také staly oligarchickými podnikatelskými projekty: KDU-ČSL, ČSSD, KSČM.

  Štve mě, že v dnešní politické realitě, při souboji oligarchů mezi sebou, se teď musím jakoby přiklonit na jednu stranu. Především se ale přikláním na stranu demokracie.
  Respektuji totiž, že vládnoucí koalice, i když jsem si takovou nepřál, vzešla z regulerních demokratických voleb.
  A nade vším tím, jednoznačně na prvním místě toho, co bych si nepřál je, že naše demokracie, jakkoliv už hodně pošramocená, tak pořád ještě "demokracie", by mohla podlehnout oranžové revoluci, tzn. zvrhlé fašistické čeládce, řízené oligarchy našimi i korporátními, neuznávajícími nic, než svoji moc a kšefty, neschopnými se ve svých chtíčích kýmkoliv a čímkoliv omezit!

  Neplatí, že demokraci buď je, nebo není; platí totiž, že demokracie je buď více, nebo méně.
  Nyní jsme již možná v demokratuře, protože, totalitních prvků přibývá; pořád ale ještě je té demokracie docela dost.
  S oranžovou revolucí hrozí, že z demokracie ještě ubyde a naopak rázně a skokem přibyde Orwelovské dystopie.

  Demokracie je teď v největším ohrožení za posledních 30 let.

  OdpovědětSmazat
 2. 11:25
  Demokracie tu nikdy nebyla a není. Její ohrožení je tedy, z logiky věci, nesmysl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:34
   Naprostý souhlas. Je to stejné jako s komunismem, kterým nás bombardují už třicet let. Ten také nikde ve světě nebyl.Jediné co bylo a je jsou hoštapleři, kapitalisté a mafiani.

   Smazat
  2. Merkel taky kricela chytte Usamu Bin Laden a pokracuje v jeho usili zniceni EU a sveta islamskymi teeroristy, masakry zen, deti, starych a vsech bilych..
   Merkel je tedy Usama Bin Laden c 2 !!

   Smazat
 3. pro milion chvilek zavést branou povinnost a naučit je slušnýmu chování papouškují jen to co jim do hlav nalije top09 s kalouskem - někteří mladí co se v česku jen válejí potřebují vojnu jak sůl !!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „Domácnost nelze udržet v čistotě bez špinavé práce.“ — George Bernard Shaw

   Na tuhle nezbytnou špinavou práci, zdá se, v té naší společné domácnosti přestává se dostávat ochotných lidí.
   Zato neschopných narcistů přebývá.

   Smazat
 4. Babiše jsem nevolil ale jsem na jeho straně nic jiného nám nezbývá.

  OdpovědětSmazat
 5. Nerozumím, jak se někdo může nechat zmanipulovat ekonomicky a právně negramotnými a vulgárné se vyjadřujícími a vyhrožujícími herci a sportovci, kteří žijí jenom z dotací a kteří vulgárně napadají toho, který jako oni také získal dotace.
  Tleskají z tribuny k nim hovořícímu Teličkovi- chameleonovi, který "vyjednal" v Bruselu likvidační podmínky pro naše zemědělství, nebo Kocábovi, který s Horáčkem 17.11.1989 seděl v kavárně a po Národní třídě se spolu prošli až po půlnoci, po"boji", až po předem plánovaném "zavraždění" studenta Šmída. V davu pak skandují Topolánek, Sobotka, ... Samá pravda a láska.

  Nespokojení umělci by však mohli přitvrdit, na protest vrátit dotace, nepřijímat je, zavřít divadla a prakticky ukázat, že jim na rozvoji této země opravdu záleží: vzít lopaty a podílet se třeba na výstavbě a dokončení prací na D1.
  To by se zapsali do dějin a pracující člověk by si jich snad i vážil.
  Dotace by šly do oborů, které ovlivňují životy náš všech: zdravotnictví, školství, na podporu pečovatelské služby a Klokánků.

  Pan Mádlo, Polívka, Hrušínský, ... paní Čvančarová,Issová, ..., příjemci dotací, jsou postradatelní, lékaři, ošetřovatelky, učitelé a pracující lidé ve výrobě (vytvářející reálný zisk státu) jsou nepostradatelní pro přežití.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovolím si opravit, pan režisér Mádl, dříveherec, který se zřejmě pro nedostatek talentu nedostal na katedru režie na FAMU, a tak si zaplatil diplom na zahraniční soukromé VŠ.O jeho hrané filmy (a není jich málo díky tuzemským grantům - Státní fond kinematografie - a dotacím)však dosud v zahraničí nikdo neprojevil zájem. Kdepak jsou ta prestižní ocenění z Cannes, Berlinale, Benátek? Myslím, že jeho psychologický profil dostatečně charakterizují jeho slova, že my slabí a méně chytří jsme byli ve volbách zmanipulováni (není to přesná citace). Docela ráda bych znala IQ pana Mádla, jeho psychologické rysy jsou však naprosto zřejmé. Člověk malého vzrůstu a slabé tělesné konstrukce většinou mívá to, čemu se říká "Napoleonský komplex." Projevuje se velikášstvím,megalománií - kterými si dotyčný kompenzuje své pocity méněcennosti. Trpěl jím kromě Napoleona i Hitler, který si ramena své uniformy nechával vycpávat a nosil boty na vyšším podpatku. Bohužel, jak nás učí historie, jsou takoví zakomplexovaní lidé velmi, velmi nebezpeční.

   Smazat
  2. Už jsem to tady nejméně jednou psal, ale nedá mi to. Kdysi byla v televizi tázána Eva Holubová co si myslí o lidech, odpověď zněla "lidi jsou blbí", když se tázající podivoval, tak se opravila, "půlka národa je blbá a druhá půlka zblblá". I když jsem ji nikdy moc nemusel, tak tohle trefila asi přesně. Rudý dědeček

   Smazat
  3. Vy nepochybně patříte do té první půlky. Dokazujete to každým svým příspěvkem. Trocha sebereflexe by neškodila (jestli vůbec víte, co to je?).

   Smazat
  4. 7:36 - zmateně píšete vy. Komu jste tu výtku blížící se nadávce adresoval?

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Radosto
   Klaň se dál komu sloužíš
   Dostaneš to co si zasloužíš...

   Smazat
 7. Pozor!!!
  Nenechte se zblbnout!
  Je to jednodušší než čekáte!
  Za Milionem chvilek stojí nechvalně známá Sorošova protičeská organizace Člověk v tísni!
  To je náhodička! Minář se přihlásil do projektu Člověka v tísni "Hledá se LEADr".
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Milion-chvilek-Co-to-je-Je-zde-Clovek-v-tisni-584324
  Tvrdí sice, že neuspěl, ale všechno je samozřejmě jinak!
  Profláknutá a upadající organizace Člověk v tísni potřebovala facelift. Hledali kašpárka, kterého by nastrčili na pódium místo profláknutých figur. A našli ho! Dostal okamžitě maximální finanční a mediální podporu, včetně armády Sorošových poskoků z řad komediantů. Samozřejmě, že prachy nejdou přes transparentní účet.
  Absolutně nechápu, jak jim mohli lidi zase skočit na lep?

  Takže přátelé, půjdete na Sorošovu demonstraci na Letnou?


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakony/

   Smazat
  2. http://skrytapravda.cz/domaci/2527-milion-chvilek-propagace-neziskovek-clovek-v-tisni-a-samozvany-aktivista-ondracka-transparency-international-za-nase-penize-v-ceske-televizi

   Smazat
  3. Je to furt stejné. Kolikrát už to tady bylo. Ušijí nějakou blamáž, rozehrajou rychlou hru a než lidi prokouknou, pochopí nitky a pozadí, je po všem.

   Smazat
  4. Pokud tam tečou prachy bokem, což je zcela jisté, jedná se o trestný čin.

   Smazat
  5. Je zajímavé, že letošní ročník Hledá se LEADr nevyhlásili. Oprávněně se můžeme domnívat, že už ho našli a že všechny prostředky teď pumpují do demonstrací.

   Smazat
  6. O tom, že je Minář naprostý blb a nastrčená loutka např. zde:
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Profesor-z-Akademie-ved-se-vysmal-Milionum-chvilek-Vzdyt-ten-Minar-zpravu-auditoru-vubec-necetl-585096

   Smazat
 8. Řešil bych ty demonstrace jako v Katalánsku!!Jak tady někdo píše, potřebují vojnu jako sůl!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To není o vojně. To je o tom, kolik a zda bude mít Český národ svých leaderů, kteří budou za svým národem stát. Chytrých, duchapřítomných a odhodlaných, kteří dokáží vyřešit takové hybridní útoky jako je milion chvilek.
   Máme Zemana, ale co dál? Je evidentní, že Soroš si vychovává a školí svojí úderku. A co my, nějak odpovíme?
   Mimochodem, věděli jste, že původní dětskou komunistickou organizaci Pionýr má na starosti Člověk v tísni?
   Soroš jede na plný koule a celé generace jdou na porážku!

   Smazat
 9. Al Hamajda se paktuje s miliony úchylek:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hamacek-se-dnes-sesel-se-zastupci-spolku-Milion-chvilek-584781
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019060910107225-prezident-zeman-palil-ostrymi-cia-je-neschopna-premiere-ignorujte-demonstranty-kavarna-chce/

  OdpovědětSmazat
 10. Citace z jiného článku Česko aktuálně:

  ... Jeho střet zájmů, tak to se musím smát. Že jako aktivní politik nesmí nic vlastnit a podobně. Tak to by mohli v Británii rovnou zrušit celou jejich sněmovnu lordů. Vždyť právě lordi, tím, že v Británii vlastní velké statky, mají největší zájem ji ochraňovat. Právě proto byla na základě dokumentu známého jako Magna charta léta páně 1215 ustanovena. Tehdy zejména jako pojistka proti absolutistické pravomoci krále, kterému takto bylo zamezeno činit rozhodnutí, která byla proti zájmům většiny patriotů království reprezentovaných místní nejbohatší šlechtou. Šlechtou, na jejíchž bedrech bylo „býti dobrými hospodáři“ na územích, které spravovali, respektive vlastnili. My Češi a Moravané nad sebou sice žádného krále nemáme. Místo toho jsme však nuceni poslouchat rozhodnutí bruselského komisariátu. Volby opakovaně ukázaly, že výrazná část našich občanů panu Babišovi věří. V čím zájmu je jej od výkonné moci odstavit? ...

  Další citace:

  ... A o co jde? Jen a jen o konkurenční boj nadnárodních ekonomických celků vůči místním ekonomickým subjektům. V případě p. Babiše ve stylu „jakmile jej zbavíme majetku ve prospěch například amerického agro-koncernu Monsanto, bude již vše OK“ – jen s tím malinkým rozdílem, že veškeré zisky a daně skončí v USA, případně v nějakém tom daňovém ráji. Abych byl nestranný možná je to nějaký čínský nebo ruský oligarchát, který by rád naše území dobyl a následně vysával. Možná dokonce i ten Izrael nebo Saudská Arábie by za tím mohli být. A opět nechť si laskavý čtenář sám domyslí odkud asi vítr vane.

  Jde o dobývání nových zahraničních trhů a zdrojů, kdy za tímto účelem si někdo z naší mládeže buduje vojáčky pro tento svůj expanzivní výpad. U nás v ČR začíná to, co jsme viděli v Libyi, Sýrii, Jugoslávii, Ukrajině, ale i Rusku, kde se jim ta dobyvačná expanze nepovedla (proto je ten Putin zloduch číslo jedna, není liž pravda.). ...

  Poslední citace

  ... Náš průmysl potřebuje akutně strojaře. Tak je dovezeme, třeba z Mongolska. Proč ne. Ale pokud se taková mongolská rodina na našem území trvale usadí, bude mít děti a ty pošle do současné české školy, získá náš stát v duchu rodinné tradice takové mongolské mamky a taťky, nyní již Čechů s asijskými kořeny, opět kvalitního strojního inženýra? Spíš bych to typoval na dalšího genderového specialistu. Takže co? Opět dovezeme zase někoho ze zahraničí? ...

  Zdroj: https://ceskoaktualne.cz/2019/06/zpravy-k-zamysleni/kazdy-si-musi-predevsim-ujasnit-co-je-podstatou-zivota-zacina-to-stavkami-skolaku-za-zachranu-planety-studenti-jiz-demonstruji-proti-tem-kteri-byli-zvoleni-v-rozporu-s-jejich-demokraticky/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. noviczech
   ...musím s vámi dost souhlasit! Ono, kdo ví, co se děje v Německu tak pochopí! Vonovia, největší bytová společnost Německa, dříve drážní byty, Schröder prodal tyto byty anglické společnosti Anington (mám dojem se jmenovala), a pak to koupila Vonovia, americká společnost! První koupě byla mám dojem že a 7miliard, druhá nevím! Židé mají v moci Německo, teď pomalu (a nebo jistě), celou Evropu a PENÍZE JSOU MOC! A tak si navzájem pomáhají k další MOCI! A "právní řád" je i takto nastavený! Před 80 lety bylo "právním řádem" povoleno rabovat Židy, dnes je "právním řádem" povoleno rabovat ostatní! CO JE TO PRÁVNÍ ŘÁD A LIDSKÁ PRÁVA? To se jen mění, jestli má politik KNÍREK a co je zrovna POTŘEBA!!!

   Smazat
 11. Ako už niekto povedal Slovensko už nie je Kuba, ale rovno Nikaragua, v srdci Európy. Politici v 1989 kričali že dobehneme Rakúsko, no mám dojem že z republiky, urobili druhú Nikaraguu.
  Aspoň sa to Zahraničiu podarilo, urobiť druhú Nikaraguu, v srdci Európy.

  Ako povedal Český premier, Česká republika nie je Slovensko, kde si zahraničie z 1056000 obyvateľmi robí čo chce, a manipuluje ich vo svoj prospech, kdež to 3100 000 obyvateľov má inú predstavu budovania socializmu, v našej krajne. Tamtej krajne, sa to páčiť nemusí, ale je dokázané že 60% pupulácie Slovenská viacej verí v Rusko, ako v USA.

  Iba dúfam že Moravania, a Česi nezostanú doma, a nedovolia aby im menšina diktovala, čo majú robiť, ako na Slovensku.
  A zoberú roxorové tyče a nabyjú nimi tích protestujúcich, ako na Ukrajinskom Donbase!! Tích Majdanistov na Vaclaváku.

  https://www.youtube.com/watch?v=juG2G1GwSuc

  OdpovědětSmazat
 12. Zde je vize jak řešit 3 velké problémy ČR, samozřejmě bez Babiše,...
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-nema-vizi-resi-porad-babise-klima-vzdelani-a-inovace-t/r~6953796c892f11e9ae850cc47ab5f122/

  OdpovědětSmazat
 13. Jestli mě bude milion chvilek a podobní vykukové štvát ještě jednu chvilku, v příštích volbách to hodím Babišovi, jako že jsem o tom nikdy neuvažovala. A asi nebudu jediná, to si pište. Zdravím, Pavla

  OdpovědětSmazat
 14. Soros a Rothschild uplácejí naše hladové nezaměstnané!!!

  Ano, sionisti všech zemí se spojili s křesťanskými kapitalisty a demokraty, aby sehnali dost krvavých dolarů a € - na uplacení našich zoufalých, hladem zhnětených nezaměstnaných.

  Podívejte se, drazí soudruzi a soukmenovci, jaký HNUS posílají sionisti do e-mailových schránek našich nezaměstnaných:
  Protivládní, protisocialistická, protibabišistická BRUTÁLNÍ provokace, 23. června v 16:30, Letenská pláň.
  Ano, nešálí vás zrak: Každému, kdo včas přijde do ohrazeného a střeženého prostoru pro demonstranty a setrvá v něm do konce BRUTÁLNÍCH protibabišistických, protiputinských proslovů pravicových provokatérů, sionisti vyplatí 3 000 Kč.


  Jistě: My horšolidi jsme hladoví, nemocní, zbědovaní, třeseme se zimou v našich holých vymrzlých příbytcích.
  Naše malé děti se hrabou v popelnicích u honosných sídel lepšolidí, naše starší děti si přivydělávají jako děvky resp. prostituti. (Naše manželky samozřejmě ne, protože vědí, že bychom je normálně zabili, kdyby se někde kurvily a ještě přinesly domů jen pár špinavých stokorun, že.)
  ALE PŘESTO PODPORUJEME OBA NAŠE NÁRODNÍ VŮDCE, NA 200% !!!

  Ano, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti dobře víme, kdo může za všechnu naši bídu, ponížení a utrpení: Jsou to
  • Evropani a Američani
  • křesťani a sionisti
  • buržousti a kulaci
  • intelektuálové a obránci lidských práv
  • jiní podobní

  Proto na Letnou nepůjdeme, ty mrzké 3 000 Kč oželíme.
  Ano, raději vyženeme i ty naše staré obtloustlé manželky šlapat chodník do Prahy, Brna či Ostravy, než bychom se prodali za hloupé tři tisícovky Euroameričanům, našim dědičným nepřátelům!!!!!!!

  Ano, my roduvěrní Západoasiati budeme dál podporovat naše národní Vůdce Miloše a Babiše:
  1. V Milošově referendu zvolíme „ANO“ urychlenému odchodu naší vlasti z NATO a EU.
  2. Na odcházející žoldáky US Army a EU vystrčíme holé pěsti a zadky (ani si je předtím neumyjeme, zbytečně, že).
  3. Rusko-sovětské osvoboditele tradičně přivítáme květy, chlebem, solí, slivovicí, náramkovými hodinkami a bicykly. Naše ženy a dcery je také přivítají tradičně, DOBROVOLNĚ, a my během toho vítání raději vypadneme z domu a půjdeme tančit kozáčka s osvoboditeli, kolem ohníčků z výtisků protisocialistické literatury.
  4. Menšiny a Pražáky odsuneme tradičně humánně, z naší země či rovnou pod naši zeminu.
  5. Díky Milošovým dekretům znárodníme majetek buržoasie a kulaků, předáme ho do národní správy národnímu Vůdci Babišovi.
  A budeme žít šťastně až do smrti.
  Vážně se už NEMŮŽU dočkat!

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POTŘETÍ, neboť ten původní (z 12. června 13:09) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 15. Sametová revoluce nebo jemná revoluce byla nenásilným přechodem moci v tehdejším Československu, ke kterému došlo od 17. listopadu do 29. prosince 1989. Mezi oblíbené demonstrace proti vládě jedné strany Komunistické strany Československa patřili studenti a starší disidenti. happy wheels

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.