Reklama

pátek 14. června 2019

Zdeněk Jemelík: Krysař Mikuláš a politický aktivismus České televize

Zdeněk Jemelík
Zdeněk Jemelík
14.6.2019 VašeVěc
Krysař je virtuální postava, která dokáže hlasem své píšťaly svést davy ke skoku do propasti za vidinou věčné blaženosti. Mikuláš Minář vede davy k demonstracím za vidinu života v právním státě bez nenáviděného Andreje Babiše a nebezpečné Marie Benešové a za jeho vábením jde stále více lidí, zmámených jeho výmluvností.


Účinnost jeho vábení zřejmě vydatně posílala Česká televize, která jej pozvala 11. června 2019 do pořadu Události, komentáře a v rámci předstírání vyváženosti pak nechala jeho vystoupení okomentovat dva druhořadé politiky, kteří jeho výmluvnosti nemohli konkurovat. Michal Kubal jako moderátor pořadu nebyl způsobilý jeho výroky podrobit kritickému zkoumání. Česká televize si tím strhla masku předstírání veřejnoprávní politické neutrality: zapojila se aktivně do vytváření nálady veřejnosti ve prospěch odstranění Andreje Babiše z čela vlády mimoparlamentní, popř. mimoprávní cestou.

Mikuláš Minář se v televizním vystoupení předvedl jako skvělý „krysař“: je to inteligentní, dovedný demagog, nadaný vynikající výmluvností. Lidé na náměstích samozřejmě nezkoumají věcný obsah jeho lákavých výroků, stejně jako se kdysi voliči ČSSD nezajímali o plnitelnost volebního hesla „Akce čisté ruce“ či voliči hnutí ANO o plnitelnost příslibu blahobytného života ve státě, zbaveném rakoviny korupce. Inu, národ dostane vždy přesně to, co si zasluhuje.

Nezpochybňuji právo občanů demonstracemi vyjádřit nevůli nad čímkoli. Souhlasím dokonce s demonstrujícími v názoru, že Marie Benešová se neměla stát ministryní spravedlnosti. Mé důvody jsou ovšem od jejich značně odlišné a vyplývají z mé praxe aktivisty, dlouhodobě se snažícího o potírání nepravostí, páchaných orgány činnými v trestním řízení a ze sledování jejích mnohovrstevných projevů od příchodu na Vrchní státní zastupitelství v Praze až do současnosti. Přes kritický postoj k ní si ale nemyslím, že je nutná její okamžitá resignace. Nemá totiž pravomoc, kterou by mohla jakýmkoli způsobem zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo ve prospěch Andreje Babiše a uvědomujíc si dočasnost svého pověření zřejmě v ministerském působení mnoho škod nenapáchá. Zkušenost z jejího působení v Rusnokově vládě opravňuje k víře, že prostě po dobu nezbytně nutnou bude udržovat ministerstvo v chodu, aniž by vyvolala v resortu velké zmatky. Její jmenování je zjevně východiskem z nouze v situaci, kdy Jan Kněžínek hodil ručník do ringu a před průhonickou Sokolovnou nestála fronta zájemců o nevděčný úřad. Samozřejmě bych od ní neočekával kladný posun ve vývoji resortu, ale je otázka, zda měl Andrej Babiš objektivní možnost vytáhnout z klobouku někoho lepšího, nechtěl-li z jakýchkoli důvodů posunout do čela úřadu osvědčeného náměstka Jeronýma Tejce. Opozice by mu ostatně mohla nabídnout snad pouze někdejšího ochránce „justiční mafie“ Jiřího Pospíšila, jehož jeden předseda vlády vyhodil „na hodinu“ a druhý dodnes lituje, že v důsledku nečekaného zkrácení mandátu jeho vlády nestihl totéž.

Obávám se, že také v případě ostatních požadavků, na které Mikuláš Minář vábí zmatený lid, by při bližším zkoumání bylo všecko jinak, než se na první pohled zdá (taoistická moudrost). Položme si především otázku, zda existuje objektivní důvod pro pořádání protivládních demonstrací, spočívající ve viditelném úpadku země a viditelné nezpůsobilosti vlády mu zabránit. Není pochyb o tom, že prožíváme šťastné období vzestupu země ve všech ohledech mimo obecné morálky. Samozřejmě to není výlučná zásluha vlády, ale její podíl jí nesmíme upřít. S vědomím, že dobrá vláda neexistuje, musíme ale připustit, že Babišova vláda v nejhorším případě nevládne hůře než kterákoli předcházející, takže její nahrazení slepencem z ministran, vedených politickými pidižvíky, by bylo kontraproduktivní. K žádnému zlepšení by nedošlo. Andreje Babiše máme díky televizním obrazovkám denně na očích a víme, že se jedná o člověka nesmírně výkonného a pracovitého, který snad ani nespí (nevím, kde bere čas a energii na řízení Agrofertu, z něhož jej obviňují různí lehkoživkové). Dělá prý v zahraničí ostudu republice, ale na způsobu, jakým se k němu chovají světoví státníci, to není patrné: zřejmě jej přijímají jako plnohodnotného partnera k jednání. Ať se rozhlížím po hnutí ANO a po ostatních stranách jakkoli, nevidím nikoho, kdo by v případě jmenování předsedou vlády byl způsobilý podávat srovnatelný výkon.

Suma sumarum: objektivní důvod ke svržení vlády Andreje Babiše nevidím. Demonstranty asi pálí dobré bydlo a objektivně usilují o nahrazení jeho vlády partou jeho neúspěšných konkurentů. Neuvědomují si to díky svádění výmluvného mládence Mikuláše Mináře.

Hlavními požadavky mimo resignace Andreje Babiše a Marie Benešové, jimiž Mikuláš Minář svádí masy, jsou nezávislost justice a státního zastupitelství. „Krysař“ ale neříká nic o tom, v čem vidí jejich závislost, popřípadě jakými nástroji by se jejich nezávislost dala prolomit. Neuvádí, jaká opatření k prohloubení nezávislosti by byla nutná. Asi by upadl do rozpaků, kdyby toto vše měl srozumitelně vysvětlit. Na základě dlouholetého sledování činnosti soudů a státního zastupitelství si troufám tvrdit, že jejich nezávislost přerostla do beztrestnosti a neodpovědnosti některých jedinců a pokusy o ovlivnění jejich rozhodování mimoprávními nástroji jsou spojeny s neúnosným rizikem postihu ať existenčního nebo trestně právního. Zejména další prohloubení nezávislosti státního zastupitelství do úrovně, požadované Pavlem Zemanem, která nemá v Evropě obdoby, by patrně vedlo ke zvýšení počtu nespravedlivě stíhaných osob. Mikuláš Minář by měl upřesnit své představy stran nezávislosti justice a státního zastupitelství. Dívám se na problematiku z jiného pohledu, a z toho důvodu předpokládám, že pokud by se „Krysař“ pustil do věcných podrobností, bublina jeho skvělosti by splaskla.

Významným požadavkem je jistota neodvolatelnosti pro nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Mikuláš Minář by měl vysvětlit, proč v něm vidí záruku nezávislosti státního zastupitelství obecně a ve vztahu ke kauze Čapí hnízdo zvlášť. Zřejmě neví nebo nechce vědět, že Pavel Zeman dávno přestal usilovat o reformu státního zastupitelství, s kterou do funkce nastoupil, že posílil postavení komunistických prokurátorů ve svém úřadě, dříve degradovaných Renatou Veseckou, že jeho úřad v řadě případů zaštítil státní zástupce, kteří zneužili svého postavení ke škodě stran řízení, že bránil stíhání některých podezřelých případů zneužití moci, atd.atd. V této souvislosti si dovoluji vyslovit domněnku, že původní záměr na zavedení pevného funkčního období vedoucích státních zástupců neměl upevnit nezávislost státních zástupců, ale měl umožnit vypuzení z funkcí „starých ještěrů“ (terminus technicus Marie Benešové), kteří seděli ve svých křeslech možná od vzniku státního zastupitelství, ale již do svého úřadu nevnášeli novou energii a nové odborné přístupy. Každý vedoucí pracovník se časem opotřebuje a potřebuje pro svůj další vývoj impulz přesunem na jiné pracoviště. Pokud bych směl radit Mikuláši Minářovi, doporučil bych mu, aby se zamyslel nad tím, zda „opotřebovanost“ jím chráněného Pavla Zemana nedosáhla stupně neúnosnosti.

Novou látku k popouzení davů mu poskytli bruselští úředníci zasláním našim úřadům konceptů auditorských zpráv k vyjádření. Okolnost, že se dostaly na veřejnost, ač jí nebyly určeny a iniciativní roli v jejich šíření sehrály Bakalovy Hospodářské noviny, by měla nabádat k opatrnosti. V každém případě se jedná pouze o koncepty, zaslané českým orgánům k vyjádření. V této fázi je jejich právní hodnota nulová a jako zdroj informací jsou bezcenné. Používat je k rozeštvávání mas je neodpovědné. Samozřejmě, jejich definitivnímu obsahu bude třeba věnovat patřičnou pozornost.

Rozumím spíše odporu, který „Krysař“ vyvolává proti Andreji Babišovi kvůli jeho postavení obviněného, možná brzy obžalovaného. Slabinou jeho argumentace je skutečnost, že neví, z čeho přesně je Andrej Babiš obviněn a jak se pan obviněný zachová v případě, že státní zástupce podá obžalobu. Příklad Aleny Vitáskové je důkazem, že souběh vysoké funkce a soudního řízení v nespravedlivě vedeném procesu lze s rizikem poškození zdraví přestát. Mezi náročností práce předsedy ERÚ a předsedy vlády je dosti velký rozdíl. Je ovšem osobní věcí Andreje Babiše, jak danou situaci vyhodnotí a jak se následně zachová.

Rozumím námitce, že trestně stíhaný nebo dokonce obžalovaný politik je absurdita. Platilo by to ovšem bez výhrady v plnohodnotném právním státě, jehož orgány činné v trestním řízení nekriminalizují nevinné lidi. Platilo by to ovšem také ve státě, jehož politická kultura nedovoluje zneužívání nástrojů trestního práva k „napravování“ výsledků volebních výsledků. Z těchto důvodů jsem chápal Aleuu Vitáskovou, když po podání obžaloby nesložila funkci předsedkyně ERÚ. Ze stejných důvodů chápu Andreje Babiše, že si nechce nechat ukrást politický úspěch pidižvíky, kteří mu v čestném politickém souboji nedokáží čelit. V daných situacích je na místě trvat na tom, že v právním státě platí presumpce neviny jako úhelný kámen trestního práva. Soudím ovšem, že vzhledem k váze politické osobnosti Andreje Babiše by bylo projednání obžaloby nezávislým soudem před očima celého národa nanejvýš užitečné.

Choulostivější je „Krysařova“ námitka spojení Andreje Babiše s StB. Zde se projevuje i porušení souvislostí historické paměti národa. V době, kdy Andrej Babiš působil v zahraničí jako pracovník zahraničního obchodu, musel každý občan, který vycestoval do kapitalistické ciziny, po návratu vyplnit a odevzdat zaměstnavateli dotazník o tom, s kým tam jednal, o čem s kým mluvil, jaké dostal dary. Dotazníky samozřejmě vyhodnocovala StB. Zahraniční rozvědka určitě Andreje Babiše nespustila z očí a nějakým způsobem jej vtáhla do svých sítí. Zda si to uvědomoval či nikoli, je nepodstatné.

Je mi jasné , že věkově podměreční demagogové se bijí v prsa a tvrdí, že oni by se na Babišově místě s příslušníky StB nebavili ani o počasí. Snadno se jim to říká, když zkoušce pravdy nemohou být vystavení.

Pokud Mikuláš Minář předpokládá, že Andrej Babiš byl vědomým a dobrovolným spolupracovníkem StB, křižuje jej na podkladě dokumentace, vyrobené zločineckou organizací StB. O její věrohodnosti si můžeme myslet cokoli. Připomínám příklad jiného údajného spolupracovníka StB Jana Kavana, jehož svazek StB pod názvem Kato zveřejnili pánové John Bok, disident a předseda spolku Šalamoun, a Přemysl Vachalovský, kdysi ředitel Supervize ministra vnitra. Jan Kavan byl po pádu totality postupně poslancem, senátorem, ministrem zahraničí a místopředsedou vlády a dokonce se stal předsedou Valného shromáždění OSN. Stigma spolupracovníka StB mu v tom všem nepřekáželo. Český lustrační zákon je v zahraničí kritizován jako porušení mezinárodně právně zakotveného zákazu trestání na principu kolektivní viny. Ví Mikuláš Minář o nějakém konkrétním poškození státu nebo některého občana jako výsledku údajné spolupráce Andreje Babiše s StB ? To je totiž otázka, která je důležitější než tvrzení o podpisu vázacího aktu, který může být pravý nebo stejně tak dobře podvržený jako doklad, opravňující čerpání finančních prostředků na náklady, spojené se schůzkami s „agentem“, ve skutečnosti použitých k osobní potřebě důstojníků StB.

Shrnu-li všechny výše uvedené úvahy, docházím k závěru, že Mikuláš Minář je sice velmi obratný a výmluvný demagog, ale přesto nakonec pouze jalový mluvka. A Česká televize jeho vpuštěním na obrazovku daným způsobem ztratila pel nevinnosti politicky neutrálního media a zařadila se do šiku bojovníků za svržení Andreje Babiše mimoparlamentními a popř. mimoprávními prostředky. Lituji občany, kteří jdou za zvukem Krysařovy píšťaly v mylném domnění, že prospívají blahu národa.

Zdeněk Jemelík

40 komentářů :

 1. Česká televize je řízená z velvyslanectví USA a činí kroky nařízené z tohoto velvyslanectví, které vedou k destabilizaci našeho státu. Děje se tak všude v Evropě, kde vládnou Američani. Cílem toho je neustálý chaos v zemích Evropy a v tom chaosu není možné dosáhnout kontinuálního pokroku v životní úrovni obyvatelstva. A proč? Protože v USA je bída a svrab. 45% obyvatelstva USA žije z výplaty do výplaty a nemá žádnou finanční rezervu, miliony jsou závislí na potravinových dávkách ve formě lístků, zdravotní pojištění si nemůže dovolit většina obyvatel USA, počet vězňů na počet obyvatel USA je nejvyšší na světě. Pokud někdo hájí to co je v USA, ani neví, jaká je skutečnost a měl by tam jet, aby se přesvědčil. A proto USA přes své agenty v jednotlivých státech, tedy i u nás musí podporovat a organizovat chaos, ve kterém se není možné ekonomicky a společensky rozvíjet a který zajistí jenom to, že se pomalu a jistě amerikanizujeme , tedy že jdeme ke dnu. Je to podle hesla: "Když mně chcípla koza, tak udělám vše pro to, aby tobě chcípla taky".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tapetuješ tady tuto tvoji pičovinu už nejmíň po dvacáté. Jsi placen od kusu, snaživý ruský trollíku?

   Smazat
  2. Politická kultura nedovoluje zneužívání nástrojů trestního práva k „napravování“ výsledků volebních výsledků???? To že to nefunguje svědčí o tom, že kdyby "Čapí hnízdo", bylo trestně stíhatelné, už by to dávno udělali, ale protože to není, tak to vše prodlužují donekonečna, aby z toho vytřískali něco proti Babišovi a až by ho dostali od koryta, dostali by se oni ke korytu a utáhli by kohouty hlavně lidem.

   Smazat
  3. ja bych řekl že až jakisi mikulaš jednou doštuduje tak bude mit užasnou možnost vstoupit do čela justice teda jestli mu to mafie povoli a jestli doštuduje ale že by s timto molochem byvalych bolševiku někam pohnul tak tomu nevěři ani on sam přestože ma za sebou těžko uvěřitelne davy ale nezoufejme okurkova sezona nam ukaže posranci dva měsice prazdnin stejně jako většina stanich netahel a načete z dle rozkazu opakuji druhou světovou do zblnuti za sedm miliard plus vynosy z reklam ktere nazyvaji sponzory aby si je mohli v klidku ty kačky rozebrat a furt tvrdi že je to kvuli nam vovčankum abychme nezvlčeli čest vaši praci soudruzi povaleči

   Smazat
  4. 12:25 jste prosím schopen nějak vysvětlit a logicky vyargumentovat, proč by ten, kdo se kriticky vyjadřuje k USA, musel být zrovna a jen ruský troll?

   Smazat
 2. Odpovědi
  1. S ničím nepodloženými výmysly, žvásty a bludy vytaženými ze zadku, jako že "Česká televize je řízená z velvyslanectví USA", se zásadně neargumentuje, protože to nejde. To by jsi mohl vědět, ynženýre.

   Smazat
  2. A není řízená z USA? Všichni vědí že je. Takové svinstva hlásané Českou televizí by naší lidé nebyli schopni ani vymyslet. Je to podle stejného scénáře jak v Maďarsku, tak na Ukrajině, tak i u nás. Američani se ve lžích nezapřou, oni lžou pořád a když to musí být dělají i provokace po celém světě.

   Smazat
  3. 12:34
   Připadá mi, že ses docela dobře popsal a skutečně to nevypadá, že by se s tebou dalo argumentovat. :) Mimochodem, nejsi jeden z těch tajrdlíků okolo Mináře? :)

   Rudý škorpión

   Smazat
 3. Mám na mysli argumentaci pana Jemelíka a ne negativum 12:25!

  OdpovědětSmazat
 4. Dobrý článek a tenhle je též pěkný:

  Jiří Vyvadil: Žluté vesty jsou pojmem, Chvilky pro milióny jen lidským i kulturním odpadem:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Vyvadil-Zlute-vesty-jsou-pojmem-Chvilky-pro-miliony-jen-lidskym-i-kulturnim-odpadem-585379

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyprdil je taky pojem. Stejně tak jako jím obdivované násilnické Žluté vesty, ničící památky, zapalující auta, demolující výlohy, napadající policisty...

   Smazat
  2. 12:38 To nedělají žluté vesty, ale nastrčení provokatéři z Antify, a profesionální násilníci, cestující za rozdmýcháváním nepokojů, a majdanů po celém světě. Tak, jako u nás narušují mítinky nedemokratičtí paviáni demokratickým stranám, a hnutím.

   Smazat
  3. 12:55 Přesně tak, ty zkurvené majdančiky je třeba rozprášit! A toho jejch ryšouna pověsti za frňák někam do průvanu! To není žádnej Vůdce. Ano, je pravdou, že masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího estebana, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!" A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   Smazat
 5. A Česká televize jeho vpuštěním na obrazovku daným způsobem ztratila pel nevinnosti politicky neutrálního media a zařadila se do šiku bojovníků za svržení Andreje Babiše mimoparlamentními a popř. mimoprávními prostředky.
  ===
  ČT žádný pel nevinnosti nemá již mnoho let

  Článek výborný, děkuji
  Tony

  OdpovědětSmazat
 6. Profesionálním revolucionářům se zajištěným zázemím, ze zásady nevěřím. Nikdo si je neplatí, aby zajistili nějaký prospěch pro ty blbce co tam chodí poskakovat v rámci chvilek pro debily.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. no a takhle se vyhravaji volby splacenymi roztleskavači a obdarovanyni nezaměstnanymi i v zemi kde vladne donik už leta letouci a nikdo neprotestuje ani nejslavnějši a nejspravdlivějši soud na světě řizeny bilim domkem

   Smazat
 7. "Pokud Mikuláš Minář předpokládá, že Andrej Babiš byl vědomým a dobrovolným spolupracovníkem StB, křižuje jej na podkladě dokumentace, vyrobené zločineckou organizací StB."

  Tento nedospělý, omezený a politicky naprosto diletantní vořech, dosazený jako loutka jinými šíbry, může předpokládat akorát tak velké kulové. Šašek ani neví co StB bylo a jak pracovalo. Tupoň s vymytým mozkem a vygumovanci na jeho úrovni by si měli přečíst knihu Frolík - "Špion vypovídá", aby se ten tupec trochu vzdělal a pochopil, že každý, kdo tehdy vycestoval služebně na Západ, plnil úkol - menší, větší, atd. Je otázka, jestli úkol bylo podat zprávu, hodit někam do schránky dopis. Je rozdíl mezi takovým "agenty" a práskačskými kreaturami a uctívači a opěvovači SSSR, jakým je např. Plavec - Štětina. Pokud český překlad není cenzurovaný (kniha vyšla prvně v USA v angličtině), tak by se měl čtenář dovědět, že i jiné, slavné osoby plnily takové malé úkoly. A to byli ti "agenti" na úrovni Babiše, ale žádné práskačské kreatury, které by zkazily život jiným lidem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. velice pěkný článek měla by platit presumpce neviny když tedy žijeme v tom demokratickém státě.

   Smazat
  2. 12:51- konečně kvalifikovaná řeč. Škoda, že nejsou dostupná data, koho a za co agent "Bureš" udával STB! Možná udával současné politiky, že brali za socíku úplatky při sjednávání smluv pro stát jako odměnu za nevýhodnost v zahraničním obchodu! |Kdo se v demonstracích proti Babišovi takto snaží zahladit svoji vinu?
   PS. dnešní "STB"-zahraniční BIS-ka nezkoumá korupci? To by bylo zlé ale možné, proč si kálet do vlastního hnízda, že "historické" strany demokradné?

   Smazat
  3. ja si myslim že andy nějak zdědil havluf seznam ktery dotyčny ziskal se svymi milicemi vedene rumlem z bolševicke rodiny a se kterym donutil komunisty jednotně stat za nim bez naznaku jakeho koliv odporu i když špina se našla na jednoho ale toho okamžitě zaligrovali na jeden den a ten seznam je takova pojistka když by bylo nejhuř

   Smazat
  4. 7:39-nejsme daleko od sebe, jen nesmíme jmenovat.

   Smazat
 8. No nevím, jestli je nějaký skvělý rétor, pořad jsem neviděl, ale ze záběrů na demonstrace bylo vidět, že nakukuje do papírku a i tak se zakoktává a je nejistý, ale možná to bylo vedrem a ve studiu to byl fenomén.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jsem se na ty Události komentáře podíval, ale on tam jenom přednášel svoje mantry, nedostal žádné nečekané otázky, nic na tělo, Kubala s ním, to bylo jako synchronizované plavání. Takhle skvělým rétorem by bylo 8 z 10 poslanců bezpochyby. Žádná osobnost a žádné charizma, jenom nacvičený výstup.

   Smazat
 9. Ať jdou třeba do...
  https://www.email.cz/web-office/U3F7C8uQn8_Hls-xF0g4r-lMvykdbe4Df-JOX1wIz29eNh2-4XdkUMj_koHUi54N0Req3R0/Jen_nase-konecne_se_nasla.pps

  OdpovědětSmazat
 10. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“ Projev v rámci přípitku v New York Press Clab (1880) - platí to dodnes a říká se tomu demokracie.
  A slizký Hamajda se paktuje s miliony úchylek:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hamacek-se-dnes-sesel-se-zastupci-spolku-Milion-chvilek-584781

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hamtaček s milony směle vede socany do prd ele jinak to socani už neumi protože zparchntěli včetně jejich byvalych vudcu když ti současni už jen zdegenerovali

   Smazat
 11. Náhodou jsem byl v okresním městě, kde se konala demonstrace proti Babišovi, prezidentovi, Benešové. 50 lidí a z těch padesáti 25 mých známých, kteří jisto jistě volili ANO. Ptám se, co oni tady? No pojď si poslechnout ty pindy, pojď se pobavit to si ještě nezažil. Chvilku jsem vydržel. Hulváctví, sprostota, arogance! Fakt dobrý...No to se to získávají demonstranti..., lidi se na ně chodí dívat jako na exoty!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemáte ponětí, kolik lidí tam jde náhodou či z čiré zvědavosti. Já se nedivím (:-))))) Ten nedostudovaný chytrák je hrozný jelito.

   Smazat
 12. JUDr.Jana Zwyrtek Hamplova rozebrala mnohem kvalifikovaneji situaci, věří, že pan nejvyšší st.zastupce P.Zeman si přečetl zprávu EU auditorů a důvodně sdělil, že se činy p.premiera začnou zabývat.Take vyzývá ke hledání kvalitního lídra, náhradu za AB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ona to rozebrala kvalifikovaněji ale zaujatēji. A její vývody? Darmo mluvit.

   Smazat
 13. Za tímto krysařem mohou jít tak akorát krysy. Tečka.

  OdpovědětSmazat
 14. Jsem zmaten, na jedné straně slyším, jak jsme krásná, bohatá a demokratická zem, na druhé straně sto tisíc nespokojených žádajících demise. ČT mi nepomůže, ta byla nezávislá naposled na jaře 68 a vydrželo jí to do normalizace. Tak babo raď.

  OdpovědětSmazat
 15. tenkrat na vychodě se seznamy palili ve dne v noci nakladni auta to vozili do velkych elektrarenskych kotlu a z archyvu zbylo jen to co si kdo ukradl a vod ty doby jsu všichni čisti jak slovo boži i když o tom, třeba někdo včetně mě pochybuje

  OdpovědětSmazat
 16. váženjí, je třeba pravdivých informací a opravdu odborných, ne jen úvahy a spekulace : https://www.televizeseznam.cz/video/strunc/zlamalova-babisovi-hrozi-10-let-vezeni-muze-prijit-o-vsechno-davu-se-boji-ale-neodstoupi-63928762?dop_ab=0&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=MF8ulV5eImV-201906150843&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=_var

  OdpovědětSmazat
 17. Velmi zajímavé názory od herce se SELSKÝM ROZUMEM, děkuji Vám za ně pane Michale G.


  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lysohlavkova-parta-nasbirala-ususila-pozila-a-vyrazila-s-udanim-do-Bruselu-Herec-Michal-Gulyas-take-posila-pratelskou-radu-Ane-Geislerove-585274


  Ramón

  OdpovědětSmazat
 18. Neznám sice pana Mináře, ale znám jistého Adolfa Hitlera. Ten byl také velice výřečný. A kam to dotáhl. Myslíte, že Češi naletí demagogovi. Jen ti co nemají rozum a nemyslí.

  OdpovědětSmazat
 19. vereš kutya,vereš lo,vereš ember....

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.