Reklama

pátek 26. července 2019

Co se tedy opravdu stalo na Krymu na jaře 1944?

Alexandr Něukropnyj
26. 7. 2019 topcor a myslenkyocemkoli
Nedávno vystoupil na fóru věnovaném 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Petro Porošenko s tím, že srovnal ruskou moc na Krymu (aniž by k němu jako obvykle připojil „okupační“ štítek) s „akcemi Stalina, který snil o likvidaci tatarského národa". Řečeno to bylo hlasitě... A také - lživě a negramotně. Zkrátka porošenkovsky. Aby však bylo možné plně pochopit, jaký nesmysl ukrajinský prezident
pronesl, je nutné pochopit skutečnou podstatu událostí z jara 1944 na Krymu a především jejich skutečné příčiny.


10. května 1944 podepsal předseda Státního výboru obrany SSSR Josif Stalin rozhodnutí „O krymských Tatarech“, na jehož základě bylo z poloostrova v průběhu příštích 10 dnů doslova vystěhováno 190 tisíc představitelů této národnosti. Místem deportace byl hlavně Uzbekistán, ale část se jich ocitla také v Kazachstánu a dalších republikách SSSR. Na území Krymu zůstal jen asi jeden a půl tisíce Tatarů - účastníků protihitlerovského podzemí, partyzánů a těch, kdo bojovali v Rudé armádě a jejich rodinní příslušníci.

Tragická historie? Jistě. Než však prolijeme slzy nad všemi oběťmi deportace a prohlásíme je všechny za „nevinné oběti stalinismu“, vraťme se trochu zpět, do roku 1941. Tam byl položen základ událostí, k nimž došlo o tři roky později, a to nikým jiným než samotnými krymskými Tatary.

Ve služebním zápisu lidového komisaře vnitřních záležitostí SSSR Lavrentije Beriji, zápise, který se ve skutečnosti stal základem pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí výboru pro obranu, bylo vše uvedeno s nelítostnou přesností a přímostí Beriji. Žádná „lyrika“ - jen čísla a fakta.

Chcete vědět, kolik krymských Tatarů dezertovalo z řad Rudé armády ustupující z Krymu? 20 tisíc. A kolik jich bylo předtím do Rudé armády povoláno? Přesně 20 tisíc... Ukázkový příklad zrady, dá se říci bezpříkladný! 100% dezerce sama o sobě hovoří o objemech.

Ale myslíte, že se Tataři před postupující německou armádou rozutíkali jako švábi? Vůbec ne! Němci ještě pořádně ani nevstoupili na Krym a vyslanci Tatarů se jim už vrhali k nohám s výrazem naprosté oddanosti a ujištěními, že jsou všichni připraveni věrně sloužit „Adolfu-efendi“ a uznávat jej za svého vůdce.

Taková horlivost byla nacistickými vůdci příznivě přijata, což bylo na začátku roku 1942 slavnostně oznámeno na prvním zasedání Tatarského výboru, které se konalo v obsazeném Simferopolu. Hrdinský Sevastopol stále ještě bojoval, krvácel, ale nevzdával se, zatímco krymští mulláhové se už modlili za zdraví "velkého Führera", "neporazitelné armády velkého německého národa" a za duše vrahů z Wehrmachtu. Když se pomodlili, dali se do práce: z krymských Tatarů se masivně formovaly policejní, strážní a pomocné oddíly hitlerovců. Obzvlášť byli ce něni v SD a polním četnictvu.

Mnoho smutných slov bylo napsáno o táboru smrti, který se nacházel během válečných let na území kolchozu „Krasnyj“ poblíž Simferopolu. Svými hrůzami si zasloužil název "Krymský Dachau". Jen postříleno tam bylo více jak 8 tisíc lidí. Mnohem méně se však zmiňuje, že na tomto hrozném místě byli mezi vězniteli a katy jen dva Němci - „doktor“ tábora a jeho velitel. Zbytek „personálu" se skládal výlučně z krymských Tatarů, kteří sloužili ve 152. praporu SD Shuma. Tento batalion byl mimochodem vytvořen výhradně z dobrovolníků. Shromážděná v něm lůza ukázala až neuvěřitelnou vynalézavost v mučení a popravách. Uvedu jen jeden příklad - jedním z takových „know-how“ byla likvidace lidí, kteří byli skládáni ve vrstvách na hranici, svázáni ostnatým drátem, politi benzínem a zapáleni. Zvláštní štěstí měli ti, kdo byli ve spodní vrstvě - byla tu totiž možnost se udusit dříve, než je dosáhly plameny…

Skutečnou noční můrou partyzánských oddílů Krymu byli tatarští průvodci fašistických jagd-komand a kárných oddílů, které je lovily. Výborně se orientovali v terénu, v horách znali každý kámen, každou cestu. Tito ne-lidé znovu a znovu přiváděli nacisty na místa, kde se schovávali obránci, kde byly jejich tábory a kempy. Ukázalo se, že takoví „specialisté“ byli tak žádaní ve Třetí říši, že je v roce 1944, kdy Němci na Krymu opustili i části svých vojáků, nezapomněli z poloostrova po moři evakuovat. Později z nich vytvořili Tatarský pluk horských myslivců SS a pak celou brigádu. Opravdu velká to čest…

Připomenout však můžeme i mnoho dalšího. Kameny létající na ruské vězně, když byli hnáni tatarskými vesnicemi... Dva hektary krymské země, která byla dána každému Tatarovi, který vstoupil do služeb fašistů, a která byla ukradena Rusům. To, jak urputně bojovaly v roce 1944 tatarské prapory pod Bachčisarajem a Islám-Terekem, když se pokoušely zabránit Rudé armádě, aby osvobodila Krym. To, jak Tataři horlivě hledali a vraždili komunisty po celém poloostrově, stejně tak zraněné vojáky Rudé armády, které se obyvatelé pokoušeli skrývat, a také Židy a Romy, v jejichž vyhlazování zaujali nejaktivnější podíl…

Nikoho nenapadlo, že tím, že po válce deportovali z Krymu Tatary, z nichž nejméně každý desátý spolupracoval s okupanty a zmáčel si krví ruce až po lokty, Stalin a Berija je nezničili, ale naopak zachránili? Co by se asi dělo poté, co se veteráni vrátili z války, kdyby se dozvěděli, co se v jejich domovech v době okupace dělo? Stěží by se omezili na „slovní pokárání“ zrádců…

Nemluvě o další věci. Mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy a další liberální falešní hráči, kteří každoročně prolévají slzy nad „nezaslouženě deportovanými" krymskými Tatary, z nějakého důvodu nepláčou nad jinými obdobnými příběhy téže doby. Nad internací 120 tisíc Japonců, stejně jako tisíců Němců a Italů, kteří byli v roce 1941 ve Spojených státech zahnáni za „ostnatý drát“. Všimněte si – ne pro nějaké konkrétní zločiny, a dokonce ani ne kvůli podezření. Jednoduše - pro národnost! A pro více než 600 tisíc Němců, kteří zahynuli během masového vyhošťování ze zemí Evropy po skončení druhé světové války, také nepláčou. Byli to Němci - ne nacisté, ne veteráni Wehrmachtu nebo SS, ale prostě jen měli tu smůlu, že patřili k tomuto národu. (Pozn. redakce NR: v tomto bodu se hodnocení autora míjí s realitou. Čeští Němci v demokratických volbách dali z velké části přednost nacizmu a za okupace na nich stály represivní okupační orgány nacistické Říše. I u nás mohli zůstat Němci, kteří prokázali aktivní protinacistický odboj.)

Nikoho neodsuzuji a ani neospravedlňuji. Doba byla taková - krutá, krvavá, strašná... A některé věci, které dnes způsobují chvění svou kategorickou povahou a svým rozsahem, byly pro ni naprosto normální, téměř všeobecnou praxí. To vše pro vysvětlení, že prohlášení deportace z roku 1944 za vrchol světových zvěrstev je přinejmenším nekorektní.

A ještě k tomu, že na jaře roku 1944 byli zatčeni a deportováni zcela „nevinní“... Jen v průběhu operace vystěhování bylo objeveno tolik střelných zbraní, že by to stačilo vybavit celou divizi! Dobře, deset tisíc (!) pušek... A více než 600 kulometů a padesát minometů? Na co to ukrývali? Na vrabce? Ještě před deportací bylo přísnými soudruhy v čepicích barvy chrpy z oddělení Beriji zajato více než 5 tisíc zástupců krymské tatarské populace, jejichž spojení s nacisty bylo tak zřejmé a zločiny tak krvavé, že většině z nich hodili bez slitování smyčku kolem krku. Bylo mezi nimi nemálo těch, kdo se snažili skrývat špiony, diverzanty a „spící“ agenty, kteří byli na osvobozeném území zanecháni s velmi specifickými úkoly od svých fašistických pánů.

Souhlasím, že celý národ nemůže být vinen. Nikdo také celý národ neobviňuje... Nezabředávejme do emocí, ale obraťme se na suchou aritmetiku. Uvedu některé údaje a každý si z nich může učinit závěry sám.

Především proto, aby se tam extrémisté a jejich spolupachatelé zakopaní na Ukrajině nesnažili tvrdit, že do Velké vlastenecké války byl Krym tatarský. Nebyl, v žádném případě. A mimochodem – ukrajinský už vůbec ne! Podle sčítání lidu z roku 1939 žilo na poloostrově více než půl milionu Rusů, více než 200 tisíc Tatarů a o něco více než 150 tisíc Ukrajinců. A samozřejmě zástupci dalších národností - Arménů, Řeků, Židů, Bulharů v mnohem menším množství.

Z těchto 200 tisíc jich podle nedbale provedených odhadů samotnými vůdci působícími za okupantů v Tatarském výboru, sloužilo hitlerovcům se zbraní v ruce 20 tisíc. Každý desátý... Nicméně podle mnoha historiků je toto číslo bezostyšně podhodnoceno – ve skutečnosti s fašisty spolupracovalo (nejen v řadách SS, SD a policie, ale také jako průvodci, informátoři a sluhové) nejméně 35 – 40 tisíc krymských Tatarů. Každý pátý... Během deportace podle zprávy NKVD zemřelo na cestě z 191 000 přepravených 191 lidí. Jeden z tisíce... Toto není srovnání. To je jen elementární aritmetika.

Během nacistické okupace bylo na Krymu zabito nebo odvezeno do otroctví téměř 220 tisíc obyvatel a ve fašistických sklepeních a táborech na jeho území bylo zavražděno 45 tisíc zajatých vojáků Rudé armády. Krymští Tataři mezi nimi nebyli. Ti byli do těchto zločinů plně zapojeni v řadách karatelů, policistů a strážců v táborech, zrádně sloužících okupantům. Učinili svou vědomou volbu a všechno, co se stalo později, byla cena za ni zaplacená. Nedošlo ani k masovým popravám, ani k všeobecné internaci všech Tatarů do koncentračních táborů. Pouze vyhnání.

Ztratil národ, jehož synové zalili zemi Krymu krví těch, kdo na ní žili pokojně vedle nich, právo po této zemi chodit? Odpověď na tuto otázku si musí najít každý sám. Stalin prostě našel svou...
překlad: Vlabi

38 komentářů :

 1. Je to děsivější, než jsem doposud věděl. Myslím, že návrat krymských Tatrů na Krym proběhl za Gorbačova a tehdy to s velkým halasem kvitoval i náš tisk. O příčinách jejich vyhnání se od té doby hovořilo jen málo a stručně. Docela se divím, že jim někdo umožnil návrat. Část z nich dodnes dělá zlo, i když jsou to většinou lidé, které podporuje Ukrajina a jsou dnes na jejím území. Pro mne je například nepředstavitelné, že se do českého pohraničí vrátí sudetští Němci, byť by to byli už jen prapotomci bývalých nacistů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. rehabilitováni byli v 60. letech, návrat byl povolen v roce 1988

   Rychle jim otrnulo.

   Smazat
  2. Otrnulo takisto Čečenským kolaborantom s Německými fašistami. A to myslím ešte skôr než Tatárskym kolaborantom. Dajte si pozor bratia Češi, nech už "odsun" kolaborantov bol v na akokoľvek šikmej akejkoľvek právnej rovine, pre mier abezpečnosť v Európe je treba trvať na hraniciach stanovených po vojne a urobiť za všetkým tým hrubú čiaru, tak ako to údajne vtedy zamýšľali povojnoví "mierotvorcovia". Ako vidieť v súčasnosti, zrejme to nemysleli vážne, no my by sme mali natom trvať nekompromisne. Lebo ak si svojím revizionizmom otvoria zadné vrátka voči Tatárom na Kryme, určite sa neuspokoja len s "ponúknutým prstom", ale budú požadovať viac. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  3. Dobrej clanek o Stalinovych "zlocinech". Rozsahla kolaborace mnoha kmenu v te oblasti a pachani zlocinu bestialnich a nelidskych se zatajuje a tak cistej priklad propagandy..Taky byl Vlasov , neobycejne schopny general...
   Ze Usaci zavreli vsechny japonce do koncentraku a ukradli jim veskerej majetek to neni v zajmu uverejnovat. Stalin taky odsunul germany z Povolzi,/riziko jim duverovat bylo neumerne, po Sudetech napr./,a kdyz zacali zidi vyvadet /taky uz za cara/,ze chteji svuj stat ,zase musel neco udelat..Tak si poridili svuj stat v Americe a V Izraeli a jinde !!snadno a rychle..Nemel to Stalin vubec lehky..
   Cecence take vyzbrojoval a platil Lidskopravni a Humanistickej zapad na vrazdeni navic velkeho poctu ruskych deti /genocida/ i v nemocnicich,a tak si neni treba delat iluze co zapad Obnasi !! To nejhorsi. To nejhorsi !!a jejich silene besneni vsude v Rusku v Jugoslavii , kde zase besnily jednotky OSN, kdyz prijely ochranovat mistni , ale lstive jen predstirali a umoznovali tak vsechny bestialni zlociny kdyz je vydali na pospas fanatickym banditum atd. /Jako dnes v EU. To byl zamer aby zapad mohl kricet a mel "duvod" pomoci propagandy , znicit branici se Jugoslavii napadenou mezinarodnima Usamovejma banditama..Ti se osvedcili a spoluprace pak uspesne pokracovala..
   Predtim zapad britove a francouzi chranili velkou tureckou Islamskou risi v Krymske valce a dusledek byl taky pozdejsi sileny vyhlazovani /genocida/armenu..Mimo turecke spojenectvi s Hitlerem a merkel spojenectvi a podpora Turecka ve velkych miliardach dodavanych z EU. A tak to vse do sebe zapada uz po staleti..
   Kazda plutokraticka demokracie zprisnuje zakony a opatreni , VYTVARI VZDY NEJLEPSI PODMINKY , pro fasisty a ochranuje je,poskytuje vse potrebne za ucelem aby prevzali moc....Smrtelneho nepritele svych obcanu shani vsude po svete ,stejne jako dnes !!
   Jako predtim nacisty, islamisty atd..Se to opakuje..

   Smazat
 2. Dnes vládne jednoduchost a placatý mozek. Nikdo se neobtěžuje analyzovat příčiny a jejich důsledky, pak ledacos formuluje jako svévoli bez příčiny. Nesnáším argumenty typu " oni to dělají taky ", zrovna tak jako zlozvyk, že " vítězové mají pravdu ". Děkuji za zveřejněný článek.

  OdpovědětSmazat
 3. Přesně tak ještě jim pomohli aby s nimi místní lidé po právu nenaložili.

  OdpovědětSmazat
 4. Možná stačilo napsat, že byli okupováni a když chtěli s cizí pomocí bojovat za svou svobodu, byli poraženi a potrestáni. Někdo ale raději upřednostňuje logiku typu: Naši byli stateční partyzáni, ale ti druzí jen odporní banditi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý kto s cudzou pomocou bojuje "za svoju slobodu", aby priviedol do svojej vlasti inú okupačnú mocnosť proti svojej vláde, je zradca a kolaborant. Či už sa Ti táto logika protiví, alebo nie, platí všeobecne, nielen v Russku na Kryme. Ale všade. A všade s takými hnidami nakladajú bez výnimky rovnako. Filozofovať môžeš tak akurát, či si bol po vojne odsunutý na základe medzinárodného práva, alebo na základe etnických čistiek pochybnej kolektívnej viny Benešových dekrétov. Ale zradca je zradca, či sa cítiš byť po povojnovom usporiadaní na konci prvej svetovej vojny okupovaný, alebo nie. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  2. Půda je těch, kdo na ní pracují a krajina je těch, kdo v ní žijí. Tatarům byla jejich krajina ukradena.

   Smazat
  3. pro 14.15 takže souhlasíš s tím, že ukrajinci mají táhnout z donbasu a z oblastí patrně až po Kyjev, neboť půda je těch kdo na ni pracují? A mimochodem těch pracujících na své půdě bylo na krymu 500 000 rusů. Daleko nejvíce.

   Smazat
  4. 15:17 Ten článek nahoře je o Tatarech. Buď konzistentní.

   Smazat
  5. 14:15, 15:52, vždy je konzistentní, odpověděl příměrem. Jestli na nějaké zemi žije obyvatelstvo v poměru 10:4:3, nelze tvrdit, že země patří těm dvěma posledním, když ani počtem nedosahují na prvního, a zvlášť, když daná země patří už několik staletí do sestavy se státem tvořeným tím většinovým obyvatelstvem. Až tak nikdo menšinové právo neuplatňuje ani dnes, a to jsme zvyklí na různé "podivnosti".

   Smazat
  6. Mně může být taky tatarská (u)krajina ukradena Pepku14:15, zvláště když oni kradli a loupili původním obyvatelům Krymu - Grékům jejich půdu a majetek.

   Smazat
 5. tak to volajte na zodpovednosť istú Katarínu, za slobodu koho, takže v tejto logike vás vlastne Hitler oslobodil - a Sovieti potupili a obsadili, dedo bol zrejme v Hitlerjugend -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo taky pravda může za to Kateřina (ne teta Saturnina, ale ta od Potěmkina).

   Smazat
  2. Mctell Pokud se vracíme ke Kateřině, měla velmi dobrý a závažný důvod k zabrání Krymu. Šlo tam odtud jenom násilí a zlo. Rozhodně ale nepřipravila Krymské Tatary o svobodu. Žádnou neměli!!!! Byli to vazalové-otroci, tehdy myslím muslimů. Otomanů.

   Smazat
  3. Přesně tak, souhlas.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. Když na Krymu maji žít Tataři, tak nechápu proč 90% populace Krymu jsou Rusové. To pak to referendum o připojení k Rusku je jenom Ruská zhovadilost. Putin je darebák, který předem věděl jak dopadne hlasování. Ze článku je patrné, že Krym a jejich tehdejší obyvatelé byli proti SSSR a chtěli mít svobodnou zem a né maxi vraha Stalina za zvrácemou modlu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:10, Zjevně mimo obraz. Jací Tataři mají žít na Krymu, kde jste to vzal? Na Krymu žili a žijí Rusové, Ukrajinci, Krymští Tataři, Řekové, Tataři, Bulhaři, Arméni, Židé a další národnosti. Tatarů celkem je cca 13%, tj. skoro 300 tisíc.

   Jasně že Putin tušil, jak asi dopadne hlasování, vždyť Krym byl i v "dobách Ukrajiny" v podstatě ruský, a počátkem roku 2014 v Kyjevě v té době visela na městském magistrátu obří plakát s Hitlerem. Neonacisté tehdy nejen že demolovali centrum hlavního města, ale vyhodili skoro všechny opoziční poslance z Rady, vyrazili celou vládu z Úřadu, presidenta přinutili utéct ze země, a sami sebe se prohlásili za vůdce. Zároveň jednoznačně deklarovali, že se chystají podříznout ruské svině na Krymu. Vy byste čekal na nějaké neonacisty?

   Jelikož se moci v Kyjevě chopila nikým nevolená junta, která začala s důslednou likvidací všech odpůrců, přikročili Krymští (všichni obyvatelé) k obraně svých domovů. Ústava Ukrajinské republiky byla díky juntě v troskách, ale přesto umožňovala vyhlásit referendum týkající se zásadních věcí pro obyvatele Autonomní republiky Krym a Autonomního města Sevastopol.

   Napřed Krymčané a obyvatelé Sevastopolu deklarovali referendem secesi od Ukrajinské republiky, a následně za několik dní se v referendu vyjádřili pro vstup do Ruské Federace.

   Mimochodem, "pro" hlasovalo 97% obyvatel, tzn. hlasovali tak všechny národnosti.

   Z počtu 300 tisíc Tatarů jich následně pouhých pět tisíc odešlo z Krymu. Vesměs se jednalo o rodiny nikým neuznaných a nevolených, tedy samozvaných tzv. "vůdců tatarského národa" - Tatarského medžlisu. Zajímavé. Za Ukrajiny, měli utrum, a za podobné extempore by jim Ukrajinci natrhli prdel, dnes to jsou jejich miláčkové. To jsou ti vaši nešťastní Tataři - pět tisíc lidí. Ostatní jsou úplně v pohodě.

   Co se týká vašeho dodatku: "chtěli svobodnou zemi a ne SSSR"... takže se spojili s Hitlerem a sloužili nacistům na špinavou práci jako hrdlořezové, kromě jinych i vlastního národa, to je skutečně perla nemající konkurenci. Gratuluji. Myslím, že vás budu často citovat, jako ukázku myšlení liberálního europoida.

   Smazat
  2. Správně napísané pane A19:24. Tatári si zrejme za nacistickej nadvlády vo svojom "slobodnom" chálifáte mysleli, že keď sa spolčia s Hitlerom, dopadne to podobne ako za Osmanskej nadvlády keď sa spolčili s Turkom a vyhnali a vyštvali jeho pôvodné obyvateľstvo - Grékov. Lenže s Rusmi to dopadlo ináč a ten kto musel na Krymu baliť kufre nebol ani Rus ani zvyšky Gréckej populácie. Dnes to podaktorí skúšajú znova, dúfajúc že pripojením k Európskemu sojúzu, im hodia za túto službičku nejakú ohlodanú hubičku. Μôj profil Ukrofil.

   Smazat
  3. http://www.aalep.eu/legitimate-case-recognition-crimea

   Smazat
 8. Ad 12:10. Tak si znova přečtěte v článku uvedené proporce národností před válkou. Když 200 tisíc tatarských spoluobčanů začne likvidovat 500 tisíc Rusů, tak se nechovají jako doma a dobří sousedé.
  Takhle dostali nový terén a je pokoj. Ne? Když někdo zlobí, je vysídlen. A.Š.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo pane12:53, užgryndaná genetická anomále A12:10, může tu ublíženecky fňukať, ako ho pani učiteľka (ne)demokraticky poslala sedieť na somársku lavicu, že "zlobil ve škole". To len tu na webe Nová Republika si môže také dovoliť, všade inde ho kopnú pekne podemokraticku do zadku za neslušné správanie. Skús si niečo nemiestne dovoliť u súkromníka na pracovisku a už aj "letíš na dlažbu". Robíš bordel v panelovom byte a si vysťahovaný. A to sme zatiaľ "len" na našej regionálnej úrovni. Ta nech sa užgryndanej tatař Pepek ide sťažovať na lampáreň. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  2. Ukrofile Slovensko mělo být anektováno Maďarskem a Maďaři měli slováky poslat třeba do Zanzibaru. Bylo by to podobně jako na Krymu

   Smazat
  3. 14:01
   Slováci likvidovali Maďary???

   Smazat
  4. Pepek14:01 je len obyčajný užgryndaný feťák. Pri všetkej úcte k Vašej trefnej a správnej otázke pane A16:08, malo by skôr nasledovať napomenutie, aby prestal fetovať ten matroš, lebo z neho úplne zgebne. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 9. Poznámka k poznámce NR.
  Němci mnohdy ani nemuseli prokazovat odboj, stačilo prokázat, že se za války chovali slušně, že nebyli horlivými nacisty. Snad v každé obci v západním pohraničí žijí nějací potomci Němců. Nelze vůbec uvažovat o tom, že by ti všichni byli v protinacistickém odboji. Prostě se ani mezi zfanatizovanými sudeťáky nechovali jako hovada a zůstali lidmi, což nebylo pravidlem ani v období před okupací. I k tomu však bylo třeba určité osobní statečnosti.
  Samozřejmě se v tom poválečném chaosu vyskytly i případy, kdy do odsunu šli lidé kteří se neprovinili, ale podivovat se tomu může upřímně jen blb, nebo neupřímně člověk s nekalými úmysly.

  I ve věci vystěhování Tatarů platí stará pravda, že události mají vždy nějaké příčiny, že není kouře bez ohně. Moudrý člověk by se měl vždy snažit sám se na ně ptát a ne jen tupě konzumovat něčí jednostranné, zjednodušené a mnohdy záměrně manipulující výklady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Musíme si přiznat, že naši předci tu nechali i pár tisíc prokazatelných nácků. Byli to odborníci ve fabrikách, technologové, bez kterých by byly inkriminované provozy zavřeny. Velký počet českých Němců legálně emigroval až v 60.letech, kdy v NSR váleli blahobyt a brali třeba i ty Turky.

   Smazat
 10. Stará známá vesta! Převypráví nám dějiny, a nově "ztvárněnou" historii použijí jako klacek na ty, kterým chtějí nasadit psí hlavu. Příkladů jiných na desítky.
  ---
  Krymští Tataři masově kolaborovali s Hitlerem, na jejich rukou je krev desítek tisíc spoluobčanů, ale masovým zločincem je Stalin (s Berijou), který po válce ty zrádce deportoval, místo aby je nechal postavit ke zdi. Univerzálním viníkem jsou - jako vždy - Rusové.
  ---
  Podobné tendence zažíváme dnes i u nás, když např. prezidenta Edvarda Beneše si hrabivý Schwarzenberg dovolil ocejchovat za zločince! Ten Schwarzenberg, jeho rodině byl po válce za zradu (jedním z dekretů)) konfiskován majetek! A že prý tak činí s ohledem na dnešní lidsko-právní pojetí. Přesněji z pohledu revanše, který zpochybňuje poválečný odsun Němců, zrádců a kolaborantů a který byl po 2. světové schválen vítěznými mocnostmi. Revanše, který zatajuje zločiny a zradu odsunutých, jejich podíl na rozbití ČSR a útrapy, kterým byli občané Protektorátu vystaveni za okupace. Statisíce našich válečných mrtvých jsou i dnes pro nás (a ne jen pro Krymčany) mementem.
  Beneš byl velmi prozíravým, když naše předchůdce varoval před těmito schwarzenbergy aj. havloidními darebáky, kteří budou vinu obracet, aby z viníků fabrikovali oběť.

  OdpovědětSmazat
 11. Něco na způsob Krymských tatarů byli Ukrajinci, Litevci, Estonci a Lotyši. Němci si pochvalovali, že jim stačí jemně naznačit a už vraždí jako diví. Hodilo se to zejména v případě Židů. Pokud by byl Stalin opravdu důsledný, tak ve zmíněných zemích moc lidí nezbyde.

  OdpovědětSmazat
 12. Každý nechť žije kde chce. Ovšem má to jednu "malou" podmínku.
  MUSÍ dodržovat pravidla té které země. Musí se naučit místní jazyk aby mohl pracovat s místními lidmi. Nemá právo na žádné úlevy,výhody a pod.Ten kdo říká něco jiného je vlastizrádce. Máme více jak 100 "neziskových" organizací jež se zaobírají cikánskou "problematikou".Stav cik. obyvatelstva geometricky narůstá,situace se zhoršuje.PROČ???
  Zrušit neziskovky,úřady práce a jiné lehkoživky. Tvrdě dodržovat zákony pro všechny lidi STEJNÉ!! Za socíku to šlo.Půjde to i nyní,jenom to bude nějaký čas bolet,než si uvědomí,že to jinak nebude.Bez práce nemohou být koláče.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo ti dovolil psát takové HOVADINY, ty hovadský anonyme, na naši milovanou Novou Republiku?!

   Tady jsme (skoro) všichni roduvěrní Češi a Rusové, čili komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti!
   Proto dobře víme, že VŠECHNY osoby, které chtějí žít v naší Západní Asii, musejí přijmout NAŠE západoasijská pravidla!!
   To znamená, že Krymští Tataři, Sudetští Němci, Finové, Lotyši, Litevci, Estonci, Poláci a jiní podobní měli NAPROSTOU POVINNOST přijmout náš (tj. rusko-český) způsob života, OKAMŽITĚ po našem příchodu do původně jejich zemí!!

   Což samozřejmě platí i pro všechny ostatní národy i individua, které vbrzku osvobodíme od evropských hodnot, během našeho vítězného postupu na západ!!!
   • Jestli ti bloudi věří v tzv. Boha, tak po osvobození prostě začnou věřit ve Velebnou Matku Přírodu a Jejího jediného Syna, Nesmrtelného Lenina!
   • Jestli mají kapitalismus a demokracii, tak prostě přejdou na socialismus-putinismus-babišismus!
   • Jestli dnes abstinují, tak prostě začnou chlastat pivo a vodku!!
   • Jestli dnes mají státní hranice děravé jako ementál, tak je prostě zadrátují a VEŠKERÉ narušitele hranic jednoduše humánně zlikvidují!!!
   • Atd. apod.

   A pokud by nechtěli či nemohli plnit naše nařízení a normy, tak je prostě humánně odsuneme, z naší (nové) země nebo rovnou pod naši zeminu, stejně jako všechny jim podobné v minulosti i budoucnosti!
   Tečka.

   „Tehdy bude v Čechách dobře, až kozák ve Vltavě svůj tank omyje!“


   P. Radosta

   Smazat
 13. Každý kdo se spojí s nepřítelem proti svým spoluobčanům a proleje jejich krev jako zrádce, již nemá nárok na shovívavost.

  OdpovědětSmazat
 14. Krym 1944 = národní a třídní očista, zcela normální a běžná, pro nás Čechy a Rusy!

  Kolikrát jsme my Západoasiati takto čistili svou česko-ruskou vlast?
  To nikdo nespočítá.
  Vždyť naši vlast musíme čistit ZNOVU A ZNOVU – viz právě Krym. Nebo Čečensko.
  Nebo Česko, že.

  Co je zajímavé: Celý příběh národní a třídní očisty Krymu (té z roku 1944 i té budoucí) se VELICE podobá národní a třídní očistě Česka.
  Ano, jak NÁDHERNĚ PŘESNĚ řekl náš první socialistický president Beneš, po roce 1918 jsme nemohli zavádět socialismus, protože jsme na našem českém území měli menšiny – Němce, Maďary a sionisty – které socialismus BYTOSTNĚ odmítají.

  Proto bylo nutno vyvolat takovou situaci, kdy bolševická společnost (= my Češi, v tomto případě) nebude protestovat proti odsunu menšin a znárodnění majetku českých boháčů.
  Proto – a JEN proto - president Beneš nepřijal nabídku Velikého Stalina na vstup nepřemožitelné Rudé armády do ČSR již v r. 1938: Tehdy by Češi ještě zbytečně žvanili, kdybychom my komunisti a národní socialisti odsouvali a znárodňovali ve velkém.
  V r. 1945 již bylo vše jinak – odsun a znárodnění DEFINITIVNĚ zlomil moc zastánců kapitalismu a demokracie, a Květnové volby 1946 jsme my nacisti a komunisti DRTIVĚ vyhráli.

  Na Krymu byli Tataři po staletí tak zarytí, že ani Nesmrtelný Lenin, ani Veliký Stalin s nimi nechtěli hýbat, PŘEDČASNĚ.
  Nejdříve tedy Veliký Stalin přikročil k vylikvidování maloruských kulaků (pomřeli hladem i se svými haranty již na počátku třicátých let).
  Pak k dokončení kolektivizace zemědělství zbývalo jen humánně vylikvidovat Tatary – tito neslovanští nevzdělanci odmítají socialismus STEJNĚ ZARYTĚ jako Němci a jiní podobní.

  A právě po znovudobytí Krymu v r. 1944 nastala ta pravá chvíle: Депортация крымских татар. Jak známo, naši starší ruští bratři již měli s humánními odsun celých národů a nepřátelských společenských tříd ÚŽASNĚ BOHATÉ zkušenosti.
  Proto většina humánně přesouvaných Tatarů odsun přežila; některé prameny uvádějí, že cestu v dobytčích vagónech přežilo víc než 80% odsouvaných. Což je ovšem OČIVIDNÝ NESMYSL – ani Tatar nepřežije třítýdenní cestu zapečetěným vlakem, bez jídla a vody, případně též vzduchu, že.


  Leninu žel, někteří z Krymských Tatarů přežili i humánní převýchovu z kulaků na horníky, a NEUSTÁLE se pokoušeli o zločinný návrat na Krym. Naši starší ruští bratři jim samozřejmě PĚKNĚ ukázali, kde je jejich místo.
  Ale během šílené éry zrádce Gorbačova se stala řada DĚSIVÝCH zločinů proti míru a socialismu – jedním z nejhorších byl právě návrat Krymských Tatarů na Krym.

  Nyní tedy Veliký Putin. BJJP, čeká na obdobnou příležitost, jaká se Jeho předchůdci v úřadě Vůdce všeho Slovanstva naskytla v r. 1944.
  Tato příležitost přijde nejpozději po osvobození Maloruska od Ukrajinců a evropských hodnot.
  Doufejme, že tentokrát budou dobytčí vagóny s odsouvanými Tatary zapečetěné tak pevně a tak dlouho, že tatarská otázka bude konečně vyřešena.

  Nu, a po opětovném osvobození Česka nepřemožitelnou Armádou Ruské federace budeme čistit – národně a třídně – naši vlast i my Češi.
  Ano, po Prohraném listopadu se k nám ZNOVU natáhly nepřizpůsobivé menšiny: Pražáci, kavárníci, intelektuálové, humanitní vědci, studenti, Evropani, křesťani, a samozřejmě sionisti.
  Sice to bude práce pro vrahy, vylikvidovat milionové menšiny, ale výsledek – reálný socialismus-babišismus – bude stát za to!
  Také se na tu čistku těšíte víc než na tzv. Vánoce, drazí soudruzi a soukmenovci?

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POČTVRTÉ, neboť ten původní (z 26. července 11:48) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 15. Z vás tedy musí mít okolí radost, že pane P. Radosto.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.