Reklama

sobota 20. července 2019

Doktor Campbell o malé Grétě, kapitánce Carole a našich chvilkařích: Debilizace společnosti dosáhla zcela nové úrovně. Toto je výsledek liberální demokracie

Jan Campbell
Rozhovor s Dr. Janem Campbellem
20. 7. 2019   ParlamentrníListy
Symptomy vytoužené bídy! O tom, co nás vlastně ničí, hovoří vysokoškolský pedagog, znalec geopolitiky, doktor Jan Campbell. „Mohou přežít pouze mladí, radikální, kreativní a destruktivní občané, spojení s narcisty a politickými ambicemi a aktivisty dávajícími přednost pokryteckému moralizování před právem.“ „Debilizace společnosti“ podle něj dostala nový rozměr. „Zbavuje lidi sebe samých. Debilizovaný jedinec se nedokáže postavit proti názoru z venku, při mysli na odpor dostane strach z následků a pocit viny. Debilizace společnosti je proto efektivnější než represe.“ A že lidé nevypadají šťastně? Lidé jsou nešťastní! Přidává i postřeh k působení eurokomisařky Věry Jourové. Ta by podle Campbella měla urychleně vyhledat lékařskou pomoc, sdělit výsledek veřejnosti, začít studovat Bibli kralickou a odejít na dlouhodobý sabatikl.


Demonstrace, změny ve vládě, nestabilita, politická krize... I tak by se dala popsat první polovina roku, kdy si připomínáme 30. výročí sametové revoluce. V kontextu tohoto výročí, co jsme se za uplynulé měsíce dozvěděli o naší společnosti? Je tento půlrok skutečně extrémně neklidný, nebo máme jen tendenci si idealizovat minulost? Co nám schází a co nás trápí?

Vaše konstatování doplňuji, abych mohl jasně a srozumitelně odpovědět: Demonstrace, změny ve vládě, nestabilita, politická krize, to je neúplný seznam symptomů vytoužené bídy. Ta přišla ve formě liberální demokracie postavené na kapitalismu a globalizaci po pádu komunismu před 30 lety. Podstatou liberální demokracie, která není pro všechny členy společnosti, je vše ničící a všude přítomná korupce, včetně vědy, vzdělání, výchovy. Parazituje na banditismu bank, smrtelné ziskuchtivosti mnoha pseudovzdělaných a rodinou nevychovaných individuí, nazývaných moderní podnikatel, kapitalista, oligarcha, demokrat. Přežívá v bezmocných státech. Ty se topí bez možnosti záchrany v obludném veřejném dluhu, v bezradnosti a bezedném pokrytectví, abych jmenoval ty hlavní.

Představitelé liberální demokracie si uvědomují, že korupci nelze vymýtit a dělají vše, aby ji nemohl právní stát ani omezit na řiditelné a kontrolovatelné minimum neohrožující existenci a bezpečnost občanů a státu. Při tom si představitelé liberální demokracie zřejmě neuvědomují obsah citátu známého švýcarského sociologa, exzpravodaje OSN ve věci práva na výživu (2000–2008), jednoho z 18 poradců OSN ve věci lidských práv (2008–2016), profesora Jean Zieglera (1934): Bůh nemá jiné ruce než ty naše, buď změníme svět, nebo to neudělá nikdo. Neuvědomují si ani obsah Zieglerova projevu na konferenci OSN z 29. října 2007, který lze shrnout do jedné krátké věty: Production of biofuels is a crime (Lederer, Edith (2007-10-27, The Independent). Zcela určitě jim ušla v letním horku, politické horečce způsobené strachem o ztrátu moci a během dovolených poslední Zieglerova výzva zveřejněná před několika dny (10. nebo 11. 7) v NZZ. Tu lze také shrnout do krátké věty: Buď zničíme kapitalismus, nebo on zničí nás.

Je nepopiratelné, že člověk má sklon idealizovat, hledat a akceptovat odpovědi a řešení blízká jeho přesvědčení a myšlení. Přitom si neuvědomuje rozdíl mezi obsahem a funkcí myslet, jasně a nejasně, a skutečně vědět něco a o něčem.

Co nám schází a co nás trápí, ptáte se: Jsou to základní věci. Takovými jsou například: Pokora ve vztahu k přírodě. Ta jako jediná ví, co chce, a nedělá chyby v protikladu k člověku. Newton svého času poznamenal: Filozofové říkají, příroda neničí nic zadarmo a bylo by zbytečné (marnotratné), kdyby vznikalo skrze mnohé to, co by mohlo vzniknout skrze méně. Příroda je hrdá a nehýří nadbytečnými příčinami. Láska bez podmínek k sobě a rozmanitosti. A lidská dobrota pramenící z důstojnosti založené na pokoře, lásce a kráse života.

Zjednodušeně lze konstatovat, že lidem chybí smysl života. Jeho hledáním v rostoucí nudě, osamocení a deziluzi, které nese s sebou krize hodnot, technický pokrok a rychlé změny, abych jmenoval ty hlavní, jsou lidé náchylní k nekritickému převzetí extrémních názorů na život a svět, pokryteckému moralizování a násilí.

Politická krize začala jmenováním ministryně spravedlnosti Benešové do funkce. Ale ministryni málokdy vidíme v médiích a požadavky demonstrujících se rozrůstají. Když se na to podíváme s odstupem: co nám vlastně Milionu chvilek pro demokracii ukazuje? Co tohle hnutí znamená?

Milion chvilek pro demokracii představuje zrcadlo společnosti. To nabízí pohled na sebe sama, a jak daleko degradovala společnost, jak nesmyslné bylo snít o liberální demokracii a kapitalismu, a kam až může společnost dojít pod vedením síťové liberální demokracie. V ní mohou přežít pouze mladí radikální, kreativní a destruktivní občané spojení s narcisty a politickými ambicemi a aktivisty dávajícími přednost pokryteckému moralizování před právem. Proto jsme se dočkali Gréty, Caroly a nepřirozené migrace. Na otázku, co tohle hnutí znamená, mohu indikativně odpovědět, že pro sponzory je hnutí prostředek k dosažení cílů, pro nevědoucí veřejnost cesta k dalšímu zklamání a občanským nepokojům a pro moc a elity hnutí představuje možnost ještě více omezovat základní lidská práva definovaná v ECHR.

Jsou Miloš Zeman a Andrej Babiš, nadneseně řečeno, vrahy odkazu 17. listopadu, jak naznačuje liberální část společnosti? Co přináší Česku? A co jejich partnerství? Mimochodem, lze mluvit o partnerství? Co i z emocionálního či psychologického hlediska přinášejí svým voličům?

Jestli má a může být někdo označován vrahem odkazu 17. listopadu, nemohu posoudit. Zcela určitě to nemohou být pánové prezident a premiér. Na druhou a třetí otázku odpovím také krátce: Alespoň občas se v zahraničí mluví a píše o ČR. Ne však v tom (vy)sněném smyslu 17. listopadu. Z emocionálního či psychologického hlediska konání páru prezident–premiér dovoluje voličům odreagovat se, nebo jak se lidově říká, vypustit páru. Samozřejmě je pár (prezident–premiér) kvalitním prostředkem k pozorování vývoje nebezpečných potenciálů pro viditelnou a neviditelnou moc a elity. Na druhé straně pár (prezident–premiér) koná v systému liberální demokracie. Tím, chtěně–nechtěně, pomáhá udržovat proces debilizace společnosti. Ta je permanentně přítomná v lidských dějinách.

V současné společnosti, v národním a globálním měřítku a s ohledem na typy, kvalitu a komunikační technologie dostala debilizace společnosti nový rozměr a účinnost: Zbavuje lidi sebe samých. Pro ovládání druhých je důležité vědět o jejich slabosti. Debilizovaný jedinec se nedokáže postavit proti názoru z venku, při mysli na odpor dostane strach z následků a pocit viny. Debilizace společnosti je proto efektivnější než represe. Je potřebná k udržení moci a liberální demokracie. Nad nimi nemohou zvítězit a z ní vyplývající následky řešit ani pan prezident, ani premiér. Jedná se o systémovou problematiku zapuštěnou mimo českou kotlinu zneužívající některé archetypy českého charakteru. Zájemcům o téma doporučuji se seznámit s prací profesora Františka Koukolíka, Ladislava Žáka a podobných osobností se zdravým rozumem.

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti. Jsou tito lidé nevědomí a zmanipulovaní, jak naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová? Až jejich voliči odejdou, nastane vláda stran typu Piráti, kteří vévodí mezi mládeží? Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?
Generační problém představuje globální výzvu. V době, kdy dnešní mladí zaujmou místa ve střední a starší generaci, jejich myšlení a jejich konání se změní. Doba paradoxů, rození indigových dětí a UI, abych jmenoval alespoň tři příklady, napomáhají a urychlují proces změn. Současně snižují pravděpodobnost předpovědí a prognóz vývoje a řízení společnosti a zvětšují potřebu důvěry a pokory. Nikdy v minulosti jsme neměli k dispozici tolik znalostí a technických možností, abychom současně jako nikdy v minulosti věděli tak málo nebo nic o naší budoucnosti. Vláda typu Piráti & Co se nedá vyloučit jako epizoda, stejně jako se nedají vyloučit traumatické události. Ty smetou vámi jmenované a podobné umělce a politiky do zapomenutí a prokletí. V lepším případě si lidé, kteří přežijí trauma, vzpomenou na Goetheho: Jenom příroda ví, co chce, a nedělá chyby. Člověk neví, co chce, a (proto) dělá chyby.

Letos pokračuje hospodářský růst, nezaměstnanost je rekordně nízká. Čím to je, že společnost je rozhádaná a lidé nevypadají šťastní? Jsou čísla o růstu jen iluzorní, protože ve skutečnosti se lidem nežije dobře díky vysokým cenám za bydlení a jídlo či díky hrozbě exekucí? Budou výročí 17. listopadu nadšeně oslavovat třeba i lidé v Ústeckém či Moravskoslezském kraji, senioři, samoživitelky či nízkopříjmoví?

Vaše otázka není kompletní. Nezohlednila jste skutečnost, že lidské štěstí není prioritně založeno na materiálních hodnotách. Společnost je rozhádaná, protože vztah individua sama k sobě a ke společnosti je narušen. Je narušen, často i rozrušen mimo jiné absencí sjednocujících hodnot (etiky a morálky), konjukturou egoismu a narcismu a absencí nedůvěry k sobě samému a členům různých společností. Lidé nevypadají šťastně, lidé jsou nešťastní. Mají strach nebo obavy, proto jednají emocionálně a agresivně. S pomocí návyků, včetně hollywoodského úsměvu a zkratkového vyjadřování se před výbuchem emocí a strachu snaží budit dojem pohody, štěstí a úspěšnosti. To platí pro chudé i bohaté, děti i dospělé. Nebudu se vyjadřovat o občanech, kteří se rozhodli oslavovat, když není co oslavovat, a žijí podle kalendáře a mýtů.

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i komunistický požadavek na „vyšetření zločinů privatizace“. Komunisté prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Lze se s tím ztotožnit? A měli by to právě komunisté navrhovat? Co naši společnost tíží více: Zločiny komunismu, nebo zločiny privatizace?
Komunisté prosadili usnesení, s jehož obsahem souhlasím, i když jsem nikdy nebyl a nejsem členem žádné politické strany. Ke zločinům komunismu a zločinům privatizace jste zapomněla se zmínit o zločinech kapitalismu s globalizací. Všechny dobré věci jsou přece tři. Připomínám, že se rád mýlím, protože nehledám pravdu. Kdo mi dokáže, že se mýlím, tomu ... .... .... .... ....39 komentářů :

 1. Inženýr u nás:

  Strážníci zadrželi cizince ze Sýrie podezřelého z vloupání do vozidla, ze kterého si udělal ubytovací zařízení. „Cizinec u sebe neměl žádné doklady, protože je údajně ztratil na letišti. Strážníkům řekl, že vozidlo sice není jeho, ale vlezl do něj, protože mu byla zima a chtěl se v něm vyspat. Vozidlo mělo poničený práh, rozbité přední okno a rozházený obsah vnitřních úložných prostor. Strážníci škodu na vozidle odhadli na 10 tisíc korun,“ uvádí se ve zprávě na webu tydenikpolicie.cz.

  „Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ho hlídka omezila na osobní svobodě a přivolala kolegy z republikové policie. Při čekání na jejich příjezd začala s přibývajícími minutami narůstat cizincova nervozita, navíc začal být agresivní. V jednu chvíli dokonce zvolal ‚Allah Akbar‘ a pokusil se o útěk. Strážníkům stačilo několik chvatů, hmatů a jeho zápěstí ‚ozdobili‘ pouty. Ještě před příjezdem policie se na místo dostavil majitel vozu,“ uvádí dál server.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už jdou, už jsou tady

   Řádí krysy, mají mejdan, vylézají z potrubí.
   Než přijede deratizér a všechny je zahubí.

   Dezinfekce, dezinsekce a deratizace pro domácnosti i velké subjekty po celé ČR! Požádejte o nezávaznou cenovou nabídku zdarma. Likvidace hmyzu.

   Smazat
  2. Kvalifikace pro výkon DDD


   Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2001 stanoví odbornou způsobilost fyzických osob provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, a to ve třech kvalifikačních úrovních:


   Speciální ochranná DDD v komunální sféře a v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech.Tuto činnost může provádět pouze osoba, která:

   dovršila 18 let
   absolvovala základní kurs podle § 58 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
   podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má platné osvědčení o odborné způsobilosti
   Dohled a řízení speciální ochranné DDD v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět pouze osoba, která:

   absolvovala speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
   úspěšně složila zkoušku před komisí a má platné osvědčení o odborné způsobilosti
   Speciální ochrannou DDD za použití nebezpečných chemických látkek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické může provádět pouze osoba, která:

   dovršila věk 18 let
   absolvovala kurs pro práci s těmito látkami a směsmi podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
   úspěšně se podrobila zkoušce před komisí a má platné osvědčení o odborné způsobilosti


   Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné DDD, při které se používají látky nebo směsi uvedené v odstavci 3 může pouze fyzická osoba, která má kvalifikaci podle §58 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.

   Smazat
  3. 14:04
   Policie tam dorazila později , protože čekala na instrukce jak s tímto tvorem zacházet aby ho neomezila na svobodě a nezpůsobila mu duševní otřes při zatýkání .

   Smazat
  4. 14:37 Máte pravdu. Chudák je jistě inženýr a atomový fyzik, který patří ke komunitě pedofilů a LGBT. V mládí byl jistě zneužíván.
   A proto se muselo při zatýkání k tomu přihlédnout.
   Pohlazení po hlavě toho chudáka stačilo, aby se pro příště napravil.

   Smazat
  5. Škoda, že kriminálka anděl je v Izraeli. Jeho drahá polovička by nadrženého samce uklidnila svým nadrženým rozkrokem.
   Ale že je dobře uklidili i s jejich zeleným hradním pánem. Jen co je pravda.

   Smazat
  6. Tak tak ak neodstránime kapitalizmus tak nás kapitalizmus zabije.

   Zcela určitě jim ušla v letním horku, politické horečce způsobené strachem o ztrátu moci a během dovolených poslední Zieglerova výzva zveřejněná před několika dny (10. nebo 11. 7) v NZZ. Tu lze také shrnout do krátké věty: Buď zničíme kapitalismus, nebo on zničí nás.

   Na toto prichádza stále viac ľudí. Kapitalizmus je zabijákom civilizácie a ľudstva ako takého.
   Spoločnosť a jej vývoj nemôže ďalej riadiť chamtivosť a neviditeľná ruka trhu. Všetci vidíme kam to speje a ako šeredne to môže dopadnúť.
   Momentálne sa na obzore vynára veľká finančná kríza a kríza morálnych hodnôt je už tu, morálny rozklad spoločnosti sa úspešne započal.

   Smazat
  7. 15:01
   Přesně tak. Musíme zničit kapitalismus. A dostat se tak na úroveň Afrických zemí. Pak k nám nikdo nebude mít touhu utíkat.

   Smazat
  8. 15:50 Kapitalismus už je dneska leda v tý Africe! V civilizovaných státech zaniknul, v Německu a Francii ho po Bismarckovi dorazily vlády Lidových front či NSDAP, V Itálii Sociální republika Saló, v Británii po válce labouristi (viz známé královo zděšení, když roku 1948 poslouchal v rádiu zprávu, že zdravotnictví bude bezplatné - "Dnes dostali doktora bezplatně, zítra budou chtít zadarmo i boty!"). USA se ho zbavilo už s New Dealem za FDR ... zkrátka to krachlo na nevůli bezprávného proletariátu zůstávat dále bezprávným proletariátem!

   Smazat
  9. 15.50
   Kto tvrdí že by sme mali ísť na úroveň Afrických zemí? To tvrdíte len vy pane. Aj ten posraný socializmus u nás bol ďalej ako Africké zeme. Ničo čo by sa podobalo Čínskemu modelu hybridu medzi socializmom a kapitalizmom by bolo oveľa ľudskejšie ako toto čo sa práve deje vo svete

   Smazat
  10. 15:01 Aha, a když zničíme ten kapitalismus, co ho jako nahradí? Nic reálného mě nenapadá.

   Smazat
  11. 16:45 Ten už zanikl tak či onak nejpozději v první polovině minulého století. Jde už jen o to, jak pojmenujem stávající globálně-korporativní ekonomický model ... a jak ho uchopíme v budoucnu! Tedy přetransformujem na všelidský či komunistický model! Páč hologramy a superroboti, kteří v budocnu vyrobí vše a obslouží všechny nebudou moci zůstat v vlastnictví korporátů! Jednak by z toho měli hovno, páč by za ty jejich produkty a služby nebyl schopnej krom nich samotných nic zaplatit (páč námezdní práce zanikne a tudíž i mzdy) a druhak - lidi odmítnu umřít hladem dobrovolně a tudíž by si ty prostředky nutné k životu stejně zabavili - ať už s užitím násilí či bez ... takže produkční apartá bude zglobaliován, stane se vlastnictvím lidstva jako celku! Jednotlivcům pak bude jeho produkce přidělována podle nějakého zatím neznámého klíče. Možná podle potřebnosti - ta v tý době už bude dobře měřitelná na genově molekulární bázi. takže nepotřební a nadbyteční se ani nenarodí ...

   Smazat
  12. takže nepotřební a nadbyteční se ani nenarodí ...

   A tí čo už sa narodili ako nepotrební a nadbytoční budú napokon selektívne odstránení. Mocní vedia že ľudia odmietnu len tak umrieť hladom tak to zariadia nejako inak a nadbytočnej masy sa sofistikovane a predvídavo včas zbavia. Tichých zbraní je už dnes nasadených dosť. Zrejme nebude také jednoduché zbaviť moci mocných a najbohatších a vytvoriť lepšie fungujúci model skutočne duchovne i technicky vyvážene napredujúceho ľudstva

   Smazat
  13. 16:20 pokud se tak král Britanie Jiří VI. v roce 1948 skutečně vyjádřil, podvrdil Werichovo - byl z modrý krve, byl deregen, denegere ..., byl blbej. Bezplatné zdravotnictví zadarmo v Britanii ani nikde jinde není ... je službou vesměs zajišťovanou povinným pojištěním. Na tom nemění nic ani to, že např. i u nás financování probíhá průběžně. Vy o tom, 16:20, ani to málo nevíte? Krom toho, měl byste vědět, co je z pohledu organizace lidské společnosti, formy směny produktů, kapitalismem. Pak byste neplácal nesmysly.

   Smazat
  14. 2:23 Nevim jaký formy směny či co, ale kapitalismus je svoboda ekonomického jednání! Teda dva svobodní jedinci spolu uzavřou smlouvu. Franta Vonásek a Franta Křižíků. Ten první je nemajetný a hloupý sirotek z venkova, ten druhý shodou okolností vynálezce a průmyslník. A nabídne tomu prvnímu že mu bude zubama 12 hodin držet u huby spojený dva dráty a dostane za to řekněme - 20 krejcarů na hodinu! Dokud mu neupadnou, ovšem, pak ho nahradí jinej nemajetnej trouba, toužící si vydělat dvacet krejcarů na hodinu:-) To je kapitalismus! Od okamžiku kdy do toho žvaní stát a nutí ty dva se chovat podle jiných pravidel než určuje jejich vzájemná dohoda a tedy nabídka a poptávka (ty budeš držet hubou dva spojený dráty a já každou hoďku ti hodím do kapsy dvacetník), tak už to nemá s kapitalismem společnýho skoro nic ... třeba bezpečnost práce! Ta je v jejich dikci, když si Vonásek nechá proudem spálit dršku na prach - jeho věc! A dochtora simusí zaplatit sám, podle svejch možností! Nikdo nemá právo po něm chtít platit si nějakou pojistku na kterou by stejně většinou neměl a už vůbec nutit Frantu Křižíka, aby mu na to ještě přispíval! A na důchod a dovolenou - Pche! To je bolševismus jak vyšitej!

   Smazat
  15. 9:17 No tak, nepřehánějme ... bolševismus? Jde spíše o tzv. smíšený systém, tedy jakýsi hybrid kapitalismu se socialismem, zvaný též "sociální stát". A ten v Africe opravdu zatím moc nefunguje, tam je kapitalismus šmrncnutý spíše klasickým otrokářstvím.

   Smazat
 2. Jediným kdo neví, že tady jsou, je mninisterstvo vnitra. Chcete zadrátovat hranice? Chci, stejně, jako jsem si oplotil pozemek. Obzvlášť, když vidím objekt s migranty pár metrů od našich hranic.

  OdpovědětSmazat
 3. Honolulu jste schopen v tomto článku najít jednu myšlenku s kterou se ztotožňujete? Pan Campbell by byl mým kandidátem na presidenta ČR. Je až neuvěřitelné co jeden člověk může za svůj život prostudovat a vykonat. Hodnocení našeho prezidenta pana Zemana je výborné.

  OdpovědětSmazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky jsem měl dlouho za to, že tam nebyli, páč je to celý krajně podezřelý. Dnes už ale vím že asi jo, ale nemá to než politický význam. Asi tak: podezřelý mi bylo, že v době kdy počítače byly v plenkách dokázali něco, co dnes nedokážeme. Jenže sem si později uvědomil, že to ce dokážeme dnes by tehdy bylo nemyslitelné! Mám na mysli dlouhodobé, mnohaměsíční pobyty kosmonautů na orbitálních stanicích kam je pravidelně létají zásobovat ze Země a kde mohou pracovat na důležitých vědeckých úkolech. Zatímco let na Měsíc byl krátký jednorázový výlet, který bez toho aby na Měsíci dal vzniknout stálé základně podobné těm které jsou zřízeny v Antarktidě, neměl valný smysl - krom výše zmíněného, coby politická karta. Takže proto se tam nevracíme, nemělo by to smysl a až se tam vrátíme, jak řekl pan prezident Trump, tak proto, aby tam vznikla stálá základna pro lety na Mars!

   Smazat
  2. Radosto, proč vztekle vzpomínáte? Osobně jsem viděl přímý přenos v naší bolševické televizi a bylo to úchvatné. Bylo mi 16 a hltal jsem to. Byl jsem hrdý ne na Američany ale na člověka, pro kterého to byl malý krok ale velký skok pro lidstvo. A ty tvoje pindy? Děs!!! Jo a drť si koho chceš, magore komunistickej!

   Smazat
 5. Žijeme v MATRIXU.Dějiny jsou neustále "upravovány",že už i histirici mnohdy nevědí co je vlastně pravda nebo fake.Pokud se týče vesmíru,to je takřka všechno LEŽ. Nikdo nikdy nebyl výš nad zemí než 90km. Hranice smrti všeho živého je cca 100km.Měsíc a slunce nad námi krouží cca 4800km.Před 5ti sty lety toho vzdělaní učenci věděli víc než dnes.Fakta jsou většinou ukryta ve Vatikánu. Prezidenti mocností světa jsou pouze loutky hrající divadla dle pokynů iluminátů. Tak zvané vesmírné programy slouží k odčerpávání ohromných financí ve prospěch jiných záměrů. V tomto panuje neuvěřitelná shoda všech "vesmírných" mocností, což je záhadné - proč ??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jo. Co to hulíš za matroš?

   Smazat
  2. 16:54 Tady toho Robertka z NR!

   https://uloz.to/!R0Q8QHXeglI6/debiiizace-spolecnosti-dosahla-zcela-nove-urovne-toto-je-vysledek-liberalni-demokracie-0a-0anr-jpg

   Smazat
  3. Cos tím má Robertek 16.54 společného...? I já ten přenos viděl a ať se radosta třeba posee.

   Smazat
  4. To prokecnul Kája Gott, ne? On se v tom vyzná!

   Smazat
 6. ano věra jourová je pro česko skutečným pytlem s pískem a ne jak ona tvrdí že česko je pro EU pytel s pískem za velký žold by prodala i vlastní rodinu jestli ji vůbec něco z ní zbylo / na třebíčsku v Budišově má na svědomí starosty Péťu který dostal infarkt když ji požádal o dotaci na projekt v Budišově a ona odmítla úplatek 2mil. s tím že je to málo ta ženská je nebezpečná už jen od podívání !!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je naiva! Za dva míče Jourovic koště nemete!

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:36 Pokud se s něčím nedá nic dělat, pak nemá smysl se tím zabývat.

   Smazat
  2. Komentar byl vymazan tak asi nejaka pravda tam byla.

   Smazat
 8. Je zajímavé, že ti špatně informovaví, podezírají ty lépe informované, z toho, že něco hulí. Je fakt, že země byla dlouho placatá, netočila se a těch příkladů by bylo nepočítaně. Je to asi podobné s kvantovou fyzikou, ten komu se KF po vysvětlení, nezdá naprosto šílená, jí nerozumí ani náhodou. Jenomže podle všeho, to je jenom začátek a že se budou dít věci. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 9. Pro 16:54
  Falešný izraelský Spacecrash nepadne na falešný měsíc Povrch: Tajemství slunce a měsíce vysvětlil.
  https://beforeitsnews.com/v3/spirit/2019/2515168.html

  OdpovědětSmazat
 10. Vážení diskutující, četl někdo z vás ten článek, pod kterým diskutujete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já, já, paní učitelko, já ho četl. Je hezky a poutavě napsaný, přerušil jsem kvůli němu večeři.

   Smazat
 11. Článek je skvělý je třeba liberální „demokraty" poslat k šípku kam patří.

  OdpovědětSmazat
 12. Radosto sarkazmus hodne pritiahnutý za vlasy:-)
  Pusť si Ameriku od Ramštajnu:-)

  OdpovědětSmazat
 13. První člověk na Měsíci bude Rus nebo lidový Číňan!

  Drazí soudruzi a soukmenovci!

  Dnes vztekle vzpomínáme 50. výročí tzv. prvního kroku člověka na Měsíci.
  Samozřejmě: USáci na Měsíci NIKDY nebyli; to dá rozum každému roduvěrnému Čechovi a Rusovi, každému komunistovi, putinistovi, zemanistovi a babišistovi.

  Prvním člověkem-komunistou na Měsíci měl být s.s. J. A. Gagarin; jeho přistání bylo naplánováno na 7. listopad 1968. Proto ho sionisti museli zavraždit, aby „závody o Měsíc“ nevyhrál Sovětský svaz, země, kdy zítra již znamená včera či spíš předevčírem.

  Tuto DĚSIVOU (i když nikoli překvapivou) Leninsko-putinskou skutečnost odhalil soudruh Justin Raimondo, když pátral po USácko-sionistických lžích.
  Ano, sionisti lživě tvrdí, že:
  • USáci přistáli na Měsíci ((= důvod pro agresivní vypínání USA vůči SSSR a ČLR, čili dílčí vítězství USA ve 3. sv. válce)
  • tzv. dvojčata (WTC) byly zničeny 11. září 2001 díky hrdinnému činu muslimských partyzánů (= důvod pro agresi USA vůči mírumilovným muslimským partyzánům, našim spojencům v odvěkém slovanském boji proti dekadentnímu Západu)
  • Japonci zákeřně napadli základnu agresivního USáckého loďstva na Pearl Harbor (= důvod pro agresi USA vůči Německu a Japonsku, čili vstup USA do 2. sv. války)
  • Němci potopili parník Lusitania (= důvod pro agresi USA vůči Německu a Rakousku, čili vstup USA do 1. sv. války)
  • muslimští partyzáni moře neměli SVATÉ právo na kontrolu plavby agresivních křesťanů po Středozemním moři důvod pro první zahraniční agresi USA, tzv. Barbarské války)
  • atd. apod.

  Ano, tohle všechno odhalil soudruh Raimondo, ve spolupráci s našimi soudruhy a soukmenovci rozvědčíky z KGB/FSB/GRU/StB – proto byl agenty CIA a Mossadu sprostě otráven, stejně jako Veliký Stalin, náš národní Vůdce Kl. Gottwald či soudruh Jásir Arafat.

  Jeho tělo tlí, jeho duch však kráčí dál, viz výše uvedený článek, stažený z Parlamentních listů..
  Ano, my roduvěrní Češi a Rusové, my Západoasiati nevěříme a NIKDY neuvěříme euroamerickým báchorkám o
  • oteplování naší modro-rudé planety
  • naší povinnosti pomáhat cizím lidem v nouzi (= žebrákům-cizákům!!!)
  • přistání USáků na Měsíci
  • zničení WTC útoky letadel
  • okupaci ČSSR nepřemožitelnou Sovětskou armádou z 21. 8. 1968
  • účasti nepřemožitelné Armády Ruské federace na osvobození Krymu
  • cizáckým tvrzením, že Vůdce všeho Slovanstva, Veliký Putin, BJJP, v podstatě VELMI chudý Rus, vlastní majetek v hodnotě desítek miliard dolarů
  • cizáckým obviněním našeho národního Vůdce Babiše ze zlodějiny
  • atd. apod.

  Ano, my komunisti, putinisti, zemanisti, babišisti a islamisti NIKDY NEZAPOCHYBUJEME o naší Leninsko-putinské pravdě!
  Proto zvítězíme, Euroameriku a evropské hodnoty rozdrtíme!!!

  „Pokud jsou tzv. fakta v očividném rozporu s Leninsko-putinskou pravdou, uprav fakta!
  Pokud někdo zarytě prosazuje tzv. fakta na úkor Leninsko-putinské pravdy, zlikviduj ho!“  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POTŘETÍ, neboť ten původní (z 20. července 15:44) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.