Reklama

středa 17. července 2019

Je nutné přijmout okamžitý zákaz kosmického záření


Michal Brand
17. 7. 2019
Nejnovější studie finských a japonských vědců ukazují, že hlavním faktorem změn klimatu je kolísání úrovně kosmického záření. Pro jednoduchost stručné shrnutí: úroveň kosmického záření výrazně ovlivňuje tvorbu a stabilitu nízké oblačnosti, která následně vytváří takzvaný deštníkový efekt. (V originále „umbrella effect“, my bychom asi spíše použili náš termín „poklička“, „pokličkový efekt“). S těmito závěry přišly studie finských a japonských vědců. Zároveň studie prokazují, že vliv člověka na teplotu je hrubým způsobem nadhodnocován ve studiích klima-alarmistických ideologů, ehm, klima-alarmistických „vědců“. 

(Pozn. red.  I.D. Polovina vědeckých terorií je chybná. Bohužel nevíme která. Proti demagogii není dobré bojovat demagogií.)

Vliv člověka na změnu teploty je při nedefermovaném modelu zhruba 0,01°C za uplynulých 100 let. A řekněme si upřímně, že 0,01°C je výrazně menší hodnota, než je pouhá odchylka měření nebo nepřesnost měření způsobená naprosto přirozenými okolnostmi.

Pozn.: I když budete měřit teplotu na stejném místě a jeho okolí se v okruhu x kilometrů nijak nezměnilo, což za posledních sto let platí možná o oblasti kolem pólů, takže nedošlo ke změně faktorů ovlivňujících lokální teplotu a tak tedy můžete teoreticky změřit lokální hodnotu „globální teploty“, pak stejně nemáte nikdy zcela stejné podmínky, ale významně odlišné – před rokem bylo týden před měřením deštivo a chladno, tento rok bylo jasno a teplo při bezvětří – a máte odlišnou hodnotu teploty, která je v neznámé ale významné výši ovlivněna konkrétním počasím v daném období a nikoli globálním trendem. Máte tu hned minimálně dva zásadní faktory – 1. změna charakteru místa, která změní naměřené lokální teploty i při zcela nezměněném globálním klimatu, 2. přirozená fluktuace lokálních podmínek, kterou nelze eliminovat z dat bez dostatečně dlouhých řad (tisíce let).

Důležité je, že pro statistickou eliminaci podobných faktorů, jako jsou přirozené fluktuace počasí v daném období roku, jsou nutné velice dlouhé časové řady – například tisíce let, kdy se opravdu vliv například faktoru „počasí minulý týden“ (a podobných faktorů přirozených fluktuací chaotického systému počasí) v zásadě zprůměruje, vyruší navzájem v rámci velice dlouhé časové řady (velkého množství statistických dat). Ale to se nestane v rozmezí desítek let; v rozmezí desítek nebo dokonce jednotlivých let projevují v datech zásadním způsobem náhodné fluktuace, k jejichž eliminaci není dostatečné množství dat – dokud neuplyne pár tisíc let měření a není získáno dostatečné množství dat.

Je to stejné, jako mít kostku třeba s třeba tisíc sto padesáti stěnami, nevědět, kolik stěn ta kostka má, a nevědět, jaké jsou na nich hodnoty, hodit dvacetkrát, zapsat si čísla, která padla, a pak usuzovat na to, jaká čísla padají nejčastěji nebo co je zákonitost hodu danou kostkou. Musíte hodit tou kostkou stotisíckrát a pak to začne dávat smysl.

Zcela jednoduše – máme k dispozici třeba teploty za řekněme sto třebas červnů posledních sto let. Zaprvé, pokud jsme použili stejná místa, ta místa se výrazně změnila a nejprve by se musela data očistit o vliv změny konkrétního místa. (To ovšem ve zideologizované „diskusi“ nejde. I kdyby to ale šlo, i kdyby diskuse byla věcná a vědecká, bylo by to velice obtížné.)

Zadruhé, máte tedy prakticky zhruba sto hodů kostkou se zhruba tisíc sto padesáti stěnami a tedy třebas tisíc sto padesáti hodnotami. Vy jich znáte 100, ke kterým došlo. To vám ale neumožňuje vůbec žádný racionální soud o tom, kolik stěn má kostka, kterou házíte, jaké hodnoty jsou na dalších stěnách dané kostky a jaké hodnoty budou padat nadále. Víte prostě prd. Jste jako jepice, která se právě narodila, viděla svět (pár metrů z celého světa) půl hodiny a má samolibou ale urgentní potřebu všechny poučovat o tom, jak funguje celý vesmír. Tedy samozřejmě pokud jste zastánci klima-alarmistické ideologie. Je to stejné, jako kdybyste byli mimozemšťan, přistáli v jednom konkrétním místě, obešli okolí v okruhu 5 kilometrů a pak poslali zprávu, jak vypadá celá planeta Země. (A to jste třeba přistáli v Nevadské poušti na mega vrakovišti vysloužilých letadel.)

Vynechávám v tuto chvíli druhou zásadní výhradu vůči klima-alarmistické ideologii, kterou vidím v otázce, zda vůbec dochází k vzestupu průměrných teplot. To je dáno tím, že klima-alarmisté cíleně „ohýbají“ získaná data tak, aby vypadala jako „důkaz“ globálního oteplení. Používají k tomu selektivní zahrnutí/nezahrnutí naměřených údajů, změny lokalit měřících stanic (zejména přesun měřících stanci z venkovských oblastí, kde vždy byla, je a bude přirozeně nižší teplota, do měst, kde je a vždy přirozeně byla vyšší teplota) a další a další triky. (Velice široké a na datech a analýzách založené komentáře, analýzy a rozbory „klima-alarmismus vs. realita“ je možné nalézt např. na webu https://notrickszone.com/)

Co ale vyplývá z uvedených výzkumů, které identifikují úroveň kosmického záření jako zásadní faktor determinující klima na Zemi? Je zcela zřejmé, že kosmické záření může způsobit globální oteplení, které způsobí roztání ledovců, které způsobí tak dramatický vzestup hladiny světových oceánů, že například Florida bude téměř celá pod vodou nejpozději v roce 2010, jak celý svět ujistil Al Gore na základě vědeckého konsensu. Aha, sakra, 2010 už vlastně bylo. No tak to bude nejpozději v roce 2025. Nebo 2030. Nebo 2040. Nebo 2050. Určitě ne později než 2100. Ale je to úplně zcela jisté. Greta to vypočítala při pozorování molekul CO2 svým bystrým zrakem. ;-)

Mimochodem, „vědecký konsensus“ je naprostý nesmysl a perfektně dokazuje naprostou a totální nevědeckost globál oteplismu a klima alarmismu. Pokud je vědecký konsensus rozhodující pro pravdivost nebo nepravdivost jakékoli teze, pak je Země placatá a basta fidli. Protože to byl v určité době nepopiratelný vědecký konsensus a ten přeci nesmí být nikdy a nijak zpochybněn. Tečka. ;-)

Takže tedy kosmické záření může způsobit globální oteplení. Proto je nutné okamžitě zakázat kosmické záření. Greta bude kromě čtvrtka chodit za školu i v pondělí a v úterý. Stejně tak i pomatení záškoláci z apokalyptického kultu „Pátek pro budoucnost“.

Evropská Unie musí co nejdříve přijmout alespoň 20 zákonů, 270 nařízení a nejméně 2 567 vyhlášek, které zcela zakážou kosmické záření. Pokud Vesmír nepřestane vysílat kosmické záření, bude vyloučen ze Schengenského prostoru, přestane dostávat dotace na regionální rozvoj a bude mu zrušeno hlasovací právo ve všech orgánech Evropské Unie. Stejně tak bude potrestán i Bůh, pokud neposlechne nová nařízení Evropské Komise.

Aktivisté musí vykonávat nátlak na politiky i na místní a národní úrovni. Politici i na místní a národní úrovni musí přijmout rázná a neodkladná opatření proti kosmickému záření.

Pokroková města vyhlásí „Stav zářící nouze“ a zaváží se, že se přestěhují i se všemi svými obyvateli pryč z vesmíru nejpozději do roku 2030. Greta bude muset dostat silnější prášky, protože jí bude zcela ničit pohled na neviditelné kosmické záření, jak se valí z vesmíru a ničí přírodu všude okolo. Její matka o tom napíše knihu. Bude se jmenovat „Roentgen by se divil“. (Klimaskeptici napíší na oplátku knihu „To Švejk taky“). Greta dostane nabídku létat okolo Země na oběžné dráze a osobně nahradit Hubbleův teleskop pro pozorování nejvzdálenějších galaxií.

Mladí nadějní aktivisté z „Pátků pro budoucnost“ přijdou s požadavkem zmenšení Vesmíru, s cílem dosáhnout nulové velikosti Vesmíru nejpozději do roku 2050. Dále pak jako dočasné opatření budou nekompromisně trvat na požadavku zahájení okamžité ale OKAMŽITÉ výstavby obřího ochranného obalu celé naší planety, který by stoprocentně odizoloval naši planetu Zemi od kosmického záření. Například polypropylén má dobré izolační vlastnosti proti kosmickému záření, ale prostě obrovský obal Země nad úrovní mezosféry nemůže být v žádném případě z plastu. Nebyl by recyklovatelný a bio-odbovratelný. Koneckonců půjde o obrovskou kouli o průměru zhruba 12 800 kilometrů a celkovou plochou povrchu tedy zhruba 514 milionů kilometrů čtverečných. (Já do školy chodil i v pátek, a to do opravdové školy a ne do nějaké pseudo-zato-inkluzivní školy, a nepodlehl jsem ideologii žádného absurdního apokalyptického kultu, já vím, že to jde spočítat a nemusí se to měřit ručně přikládáním čtverečkovaného papíru. Ale to už určitě víte, že jsem trapný nepokrokový reakcionář.) Při tloušťce řekněme jeden metr by tedy šlo zhruba o půl milionu krychlových kilometrů plastu o celkové hmotnosti 500 000 000 000 tun, tedy hmotnost zhruba jako 7 miliard neekologických CO2-vypouštějících nepřátel lidstva zvaných člověk. Ochranný obal Země proti kosmickému záření musí být ekologický, takže bude nejlepší ho vyrobit ze dřeva, z papíru nebo z bramborového škrobu. Zvládli jsme v EU zatočit s plastovými nákupními taškami, zvládneme brzy zatočit i s plastovými uchošťourami, co bychom nedokázali zatočit s plastovým obalem Země. Ochranný obal proti kosmickému záření ude ze dřeva. Bude sice muset být tlustý asi tak 20 kilometrů, ale co bychom pro ekologii neudělali, že? Také nebude propouštět světlo, takže na Zemi zavládne věčná tma. Tím – další plus - bude úspěšně zcela eliminován skleníkový efekt, protože při nulovém dopadu slunečního záření na Zemi nebude ani žádné záření zadržováno skleníkovými plyny v atmosféře. To by mohl být mimochodem další cíl agendy OSN, eko-hnutí a mladých aktivistů – nulové sluneční infračervené záření do roku 2050. Doufám, že za tento nápad budu alespoň navržen na Nobelovu cenu míru, když už mi ji nepošlou rovnou automaticky.

Následná věčná tma na Zemi nemusí nikomu vadit. Jednak skoro nikdo nepřežije už první fázi eko-šílenství (snížení emisí CO2 na nulu) a jednak bude lepší se na důsledky eko-fanatismu radši ani nedívat.Ale věcně:
Data o (údajných) globálních teplotách jsou dnes nepoužitelná, jsou ideologicky upravována tak, aby „dokázala“ ideologické premisy globálního oteplismu, aby prokázala „vědeckost“ klima alarmismu. Jako když komunisté měnili historii tak, aby potvrdila „vědeckost“ komunistické ideologie. Nebo jako když Himmlerovy SS hledaly „vědecké“ důkazy existence bájných árijců.
Vědecká diskuse o skutečných změnách klimatu a o skutečných příčinách změn nebo kolísání klimatu (v prokazatelných cyklech, s různou délkou a různou amplitudou) je omezena, či spíše zcela zakázána. Jakékoli pochybnosti o klima-alarmistické ideologii jsou označovány za zločin – stejně jako v totalitách předchozích jakákoli pochybnost proti komunistické nebo nacistické totalitě.
Kolísání CO2 je prokazatelné i v obdobích dávno před existencí člověka (dávno před existencí inteligentního, „ne-ekologicky se chovajícího“ života).

Nynější úroveň koncentrace CO2 v atmosféře je na úrovni historických minim za posledních 400 milionů let (s výjimkou ještě nižších koncentrací během doby ledové – kdy tedy například byla polovina Evropy a stejně tak třeba tři čtvrtiny Severní Ameriky téměř nebo zcela neobyvatelné a mohly poskytnout „domov“ jen velice malým, primitivním společnostem lovců.) To přiznávají i agitátoři klima-alarmismu – viz např https://e360.yale.edu/assets/site/Capture8trimmed.jpg ve zprávě https://e360.yale.edu/features/how-the-world-passed-a-carbon-threshold-400ppm-and-why-it-matters

Z těchto dat je mimochodem patrné, že zhruba od roku 1500 koncentrace CO2 v atmosféře dokonce klesala až do zhruba 19. století – pikantní je potom skutečnost, že na uvedeném grafu není ten uvedený strašlivý nárůst CO2 způsobený člověkem v éře industriální vůbec k rozpoznání – vypadá to jako prostě rovná vodorovná čára až do zhruba roku 1995-2000, kdy dochází k prudkému skoku. Tento skok posledních několika málo let (eko let) - buď jde o chybu měření, nebo jde o zfalšovaná data (aby vyhovovala požadavkům ideologie klima-alarmismu) nebo došlo v posledních letech k prudkému nárůstu produkce CO2 jaký nemá obdoby ani v těch nejšpinavějších obdobích industriální společnosti. Muselo by to tedy být v důsledku efektivnějších technologií méně závislých na fosilních palivech a celkově méně energeticky i jinak ekologicky méně náročných, v důsledku ekologičtějších aut apod., v jejichž důsledku došlo k prudkému nárůstu neekologičnosti a k tak obrovskému skoku v produkci CO2, že všechna předchozí desetiletí mrhání energií, masívního a neefektivního využívání fosilních paliv apod. neměla vliv téměř žádný, zato ekologické technologie mají vliv přímo devastující. Podívej se na uvedenou studii sama/sám, milá čtenářko, milý čtenáři.
Období vysokých hladin CO2 v atmosféře byly obdobími obrovské exploze života na zemi. (Například vysoké hladiny CO2 v atmosféře umožnily růst mega-rostlin, které byly potravou velkých býložravých dinosaurů a ti potravou velkých masožravých dinosaurů; bez vysoké hladiny CO2 by dinosauři nemohli být v průměru větší než jelen nebo kráva, extrémní „obří dinosauři“ by bez tehdejšího globálního oteplení a vysoké hladiny CO2 dosahovali maximálně rozměrů slona – třeba brontosaurus by prostě byl zhruba 10x menší).

Současné globální klima je na historických minimech teplot za posledních 500 milionů let (viz bod 8 níže). Pokud se nám „podaří“ omezit skleníkový efekt a nedojde k podstatnému nárůstu „objemu“ slunečního záření dopadajícího na Zemi, čeká nás doba mega-ledová, masové vymírání druhů, čeká nás zhroucení lidské civilizace (ze zamrznutí velké části povrchu Země, navíc především v oblastech, kde se nachází špička, drtivá většina špičky současné lidské civilizace, tedy Evropa a Severní Amerika) a čeká nás masové vymírání druhů (zimou) včetně velice pravděpodobného vymření člověka vlivem globální zimy (způsobené bojem proti neexistujícímu riziku „smrtelného globálního oteplení“).

Jestli existuje Bůh, může pro nás potom napsat hodně sarkastický epitaf.
Vliv člověka na globální klima je s velikou pravděpodobností zcela zanedbatelný, natolik marginální, že ani nelze hovořit o tom, jakým směrem (oteplení/ochlazení) působí, pokud tedy vůbec působí. Dominantní vliv na změny klimatu mají přirozené, přírodní zcela mimo člověka, mimo jeho činnost a jeho vliv stojící faktory (přirozené globální cykly, vnitřní dynamická rovnováha globálního klimatu jako chaotického systému, sluneční cykly, kosmické záření a jeho fluktuace a fluktuace dopadů kosmického záření ve složitém chaotickém systému globálního klimatu atd.)
Vzhledem k enormnímu objemu energie přicházející ze Slunce (89 300 TW, viz např. https://www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf ; pro srovnání – je to výkon jako zhruba 89 miliard Temelínů) je Slunce a jeho aktivita zřejmě rozhodující faktor globálního klimatu. Vědci, z doby, kdy se ještě dělala věda a ne zdůvodnění ideologických blábolů, tak tedy vědci z dob dávno minulých (1980s) uvádí, že změna „objemu“ slunečního záření o pouhých 0,5% by měla za následek změnu globální teploty o více než jeden stupeň Celsia (Kelvina). Viz např. https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=5993 Za zmínku stojí teze, že pokles slunečního záření o pouhých 6% by znamenal, že naprosto celá planeta Země by byla pokryta celoročně ledem a sněhem. (Viz tamtéž). Napadá mne – to bude opravdu zajímavé, až se nám podaří omezit produkci CO2 a tím i skleníkový efekt CO2 a dosáhneme zvýšení vyzařování sluneční energie ze Země zpět do vesmíru. Třeba, řekněme, mno, co třeba o 6%? Což bude mít stejný efekt jako pokles „objemu“ slunečního záření. Prodám plavky, koupím lyže.
Podle některých studií, které samozřejmě nesmí být příliš publikovány, aby nenarušovaly nerozbornou jednotu „vědecké“ globál oteplistické fronty, předchází nárůst teplot samotnému zvýšení koncentrace CO2. (A naopak, pokles teplot předchází poklesu koncentrace CO2). Ale pššššš, to se nesmí říkat ani psát.

Viz např. http://www.co2science.org/articles/V6/N26/EDIT.php Ale stačí zadat do vyhledávače a najdete další studie.
Skutečně dlouhodobá data ukazují jednak obrovské fluktuace globálních teplot i bez jakéhokoli vlivu člověka. Zároveň ukazují naprosto jednoznačně, že současnost je naprosté teplotní dno za posledních minimálně 540 milionů let.

Viz např https://en.wikipedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Climate_Change.png

Totéž při detailnějším pohledu na historii posledních 5 milionů let, kdy současné teploty na Zemi jsou jednoznačně v oblasti historických minim.

Viz např https://en.wikipedia.org/wiki/File:Five_Myr_Climate_Change.png

Současná snaha zabránit oteplení nebo dokonce občas se objevující záchvaty některých obzvláště zfanatizovaných věřících globál-oteplismu s výkřiky o nutnosti začít atmosféru uměle ochlazovat se z pohledu tvrdých dat (bez ideologických blábolů globál-oteplismu) ukazují jako naprosté šílenství člověka, který je v mraze, umírá zimou a požaduje ochlazení, aby „nedostal úžeh“.

Veškerý globál-oteplismus, klima-alarmismus a veškeré pavědecké zmanipulované a vyfabrikované důkazy „člověkem zaviněného oteplení, které hrozí vyhladit život na Zemi“ jsou symptomem naprostého úpadku naší civilizace. Jsou projevem iracionality, která se objevuje v systémech v té fázi, kdy pozitivní dynamika je vytěsněna/vytěsňována negativní dynamikou úpadku a postupné eroze všeho pozitivního. Jsou ze stejné skupiny jako kvóty na vedoucí pozice podle pohlaví (muži-ženy), podle sexuální identity dle nálady, barvy pleti, rasy, náboženství, sexuální orientace nebo jiných podobných kritérií, které nesouvisí s funkčností systému, se snahou o co nejlepší fungování systému, ale jen a pouze s ideologickým zdůvodněním moci hlupáků, kterým se podařilo ovládnout struktury moci.

Pozn.: Z jiného úhlu pohledu se na věci dívají velice přesně Parkinsonovy zákony, Murphyho zákony nebo třebas autor knihy Collapse of complex societies. Všechny tyto zdroje doporučuji jako skvělé čtení k lepšímu porozumění tomu, odkud se bere multikulturalismus a všechny jeho ideologické směry, a také tomu, kam nevyhnutelně povedou, pokud nebudou včas zastaveny.

Za nacismu bylo rozhodující rasové hledisko. Za komunistů hledisko „třídní“ a „stranické“. Dnes zase čím dál více rozhodují o pozici nikoli schopnosti zajistit fungování a rozvoj systému (státu, EU, firmy, školy apod.), ale sexuální a jiné psychické úchylky a vztah k nim u posuzovaných osob/kandidátů, ne-bělošská rasa a vztah k ne-bělošským rasám, pohlaví dané osoby nebo sexuální identita (tedy opět psychická úchylka), víra v globální oteplení i kdyby celá Země zamrzla a podobná „kritéria“. Jakmile jsou kritéria výkonu, kritéria schopnosti přispět maximálně pozitivně k fungování daného systému nahrazena jinými kritérii (rasový původ, třídní původ, pohlaví, sexuální identita, ne-bílá barva kůže, ne-bělošská rasa apod.) nejde nikdy o nic jiného, než o mechanismus, kterým si momentální mocní zaberou vedoucí pozice pro svoji vlastní skupinu, včetně vlastních rodinných příslušníků, a nevpustí do ní nikoho jiného (až na malé výjimky, které jsou halasně vydávány za příklad „otevřenosti“ ve skutečnosti striktně uzavřených struktur moci). Máme místo kapitalistického volného trhu a volné ekonomické soutěže byrokratickými předpisy (a jinými v podstatě feudálními, cechovními opatřeními) ve skutečnosti cechovní a lenní strukturu ekonomiky. Máme ekonomický feudalismus.

(Vzhledem k byrokratizaci je i většina zaměstnanců v pozici nevolníků, kteří reálně nemohou najít alternativu ke svému nevolnickému „zaměstnání“. A to i přesto, že těch pár výjimek je halasně oslavováno jako zářný příklad, jak to prý bezvadně jde. Ale výjimky jen potvrzují pravidlo. Možnosti jsou reálně velice omezené. Na otevření restaurace musíte splnit tuny nařízení a vyhlášek – klobouk dolů před těmi, kteří to i tak dělají. Na to, abyste třeba mohli vyrábět auto, byste museli splnit tolik předpisů a vyhlášek, že jen přečíst je nezvládají ani mega-týmy velkých korporací. Ale jim se většinou jejich přesné nedodržení odpustí, tam stačí přibližné dodržování (viz Diesel gate). Což by ale neplatilo o Frantovi Novákovi, který by chtěl vyrábět levná, bezpečná auta, která by ovšem nesplňovala emisní limit 2567/887a, neměla zařízení požadovaná normou 2676 až 15 675 apod. Tomu by se nic neodpustilo. Jeho firma by byla zbankrotována, on sám trestně a jinak stíhán. Přišel by o osobní majetek a skončil v base. Feudální majitelé léna v auto-průmyslu nechtějí žádnou konkurenci a byrokratické nástroje vyhlášek a nařízení jsou modernější obdobou cechovních předpisů ze středověku.)

Máme politický feudalismus. Nejen v omezení volné soutěže politických stran. Ale i v omezení soutěže samotných myšlenek, které je realizováno prostřednictvím soft-totalitních metod masmédií (hlásajících jedny a tytéž „myšlenky“, pomlouvajících a znevažujících konkurenční myšlenky, konkurenční politické subjekty i konkrétní „nepohodlné“ osoby, které si troufnou vstoupit do feudálních lén v oblasti politiky.)

A dnes už podruhé, mark my words – se zmíněnými mimo-funkčními kritérii, s těmito pseudo-cíly (rasová „vyváženost“, pozitivní diskriminace, větší podíl žen, zastoupení homosexuálů, transgenderů, nebinárních a dalších a dalších skupin a „skupin“) dopadne i dnešní systém stejně, jako dopadl komunismus nebo jak by dopadl nacismus, i kdyby válku neprohrál. Dříve nebo později budeme mít hodně psychicky nemocných osob se stovkami různých „pohlaví“, ale nebudeme umět vyrobit nebo udělat už vůbec nic. Ani auta, ani mobily, ani počítače, ani televize, ani léky. A už je nebudeme umět ani vymyslet (viz kauza Huawei, kde se ukazuje, že americká ekonomika umí podobné hovadiny jako rozkojit muže https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2391799-americti-vedci-poprve-rozkojili-muze-transgenderove-zene-pomohl-hormonalni-koktejl ale neumí konkurovat v technologii 5G). I ty „strašně důležité“ operace vaginy na penis a vice versa se budou časem muset dělat v nějaké „zaostalé“ „nerozvinuté“ „ne multikulturní“ zemi. (Kde není ekonomická aktivita, nejsou ani mozky na zlepšení dané ekonomické aktivity.) A pak už přijde jen hladomor, či spíše opravdová apokalypsa. Kde převládne ideologie nad racionalitou lidského rozumu, tam přichází úpadek a postupný rozvrat až ke kolapsu. A je jedno, zda jde o ideologii árijské rasy, nebo ideologii vedoucí úlohy dělnické třídy a jejího předvoje komunistické strany, nebo o ideologii globálního oteplení zaviněného člověkem, kterému prý musí být zabráněno, i kdybychom na to měli všichni umřít.

Boj proti globálnímu oteplení je ve skutečnosti jen nástroj byrokratických struktur moci s totalitářskými tendencemi. Cílem je přinutit lidi nedemokratickými metodami k akceptování totalitních mocenských nástrojů byrokratického aparátu „funkcionářů“, a to mimo rámec svobodné politické soutěže myšlenek, koncepcí a strategií rozvoje. Cílem je zbavit lidi jejich práv a svobod, vytvořit paralelní strukturu rozhodování a moci bez demokratické kontroly (moudří přeci vědí, ostatní musí mlčet, protože je to zjevená pravda a o té se nesmí ani diskutovat, natožpak neplnit rozkazy). Cílem je přejít na model, kdy mocenská elita deep state rozhoduje a ostatní jen mohou nadšeně souhlasit a podporovat (jako činí aktivisté, pubertální studenti z Pátků pro budoucnost, Greta a další moderní Maovy Rudé Gardy) nebo musí mlčet (protože ohrožují „budoucnost“ a nějaký zfanatizovaný multikulti aktivista jim dříve nebo později napadne, zmlátí, ubije ho nebo mu zabije děti, v nbejlepším případě jim děti jen sebere a dá k převýchově do nějaké trsngender-homo-eko uvědomělé „rodiny“ – bude to taková malá eko multiKulturní Revoluce viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_revoluce ) Ideologie globálního oteplení, ideologie klima alarmismu je zástěnou a nástrojem pro nastolení totalitní tyranie, horší než jakou kdy lidstvo zažilo. Mark my words, říkají Američané.

Nejde o klima, jde o nastolení absolutní totality.

Greta a stávkující studenti jen slouží architektům prosazované tyranie a jsou jejich užitečnými idioty.

Někteří z nich nejen v přeneseném slova smyslu.

Studie a stručné shrnutí studií zde:

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190703121407.htm

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe_en/NEWS/news/2019_07_03_01.html

https://www.researchgate.net/publication/330035178_Major_feedback_factors_and_effects_of_the_cloud_cover_and_the_relative_humidity_on_the_climateDále pak:

„Nulové důkazy pro (jakékoli) významné člověkem zaviněné klimatické změny“

https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

Shrnutí několika studií v angličtině (mimochodem, velice dobrý web jako zdroj informací; INFORMACÍ ne ideologických blábolů jaké dodává mainstream):

https://www.zerohedge.com/news/2019-07-11/scientists-finland-japan-man-made-climate-change-doesnt-exist-practice

74 komentářů :

 1. Tak a teď se budeme tvářit, že tato studie neexistuje, protože tolik vědců se nemůže mýlit. To už tu bylo a stále je, protože věda a její zvěstovatelé se stali církví. A přece se točí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane bože zastav tem hřišnikům to kosmicke zařeni

   a dej veřicim a všem domorodcům ČR silu a pomož
   jim založit svatou hwezdu Křesťansko Sociálne Demokratickeho Hnuti KSDH ,která by nahradila krute politicke subjekty a hlavne KDU,neboť k tomu všemu nám dávaji namisto svateho učeni cizi ideologii neomarxismu,chteji nám ukrást svatou zemi prý jejich Sudetenland a degradovat nás na mistry sveta ve skoku na špek!
   Zatim co se tu budeme bavit o cypovinách(bůh mi jiste odpusti mluvu sprosteho lidu), kradou nám jejich banksteři zlato v množstvi o jakemm se domorodcům nikdy ani nesnilo!Zbyva ubohých 8 tun!

   Máte tady přatele sami na sebe špatný vliv a veřte nebo ne jen vznik svateho HNUTI TŘI HWEZD je opravdová vaše spasa!
   Válečnici alternativy zazpiveme si husitský chorál NASERME SE a popřejme SPD,aby si všimla,kde mizi naše penize a zlato,neboť nas banksteři svleknou mezitim do nahoty!

   http://zlato.kursy.cz/zpravy/503010-polske-zlate-rezervy-rapidni-narust/

   Už vite nyni proč jsou Polaci skveli veřici?

   Smazat
  2. Poláci totiž vedi co znamená Basilej III,ale tady vás goje za to,že to napišete co to znamená maznou,cim dýl to nebudete vedet tim vice vas vykradnou!
   Pry si mame dat pozor radši na kosmonauticke zařeni!Do prdele s nim!
   Bolševici v HALO novinách o tom nesmi taky nic napsat a komuniste,socialiste a dupaliste si z nãs delaji jen vrtule!

   Smazat
 2. Tak a teď od příštího týdne nebudu v pondělí na protest proti kosmickýmu záření pracovat. Přidejte se ke mě a společně se střihlou Grétou to zastavíme.

  OdpovědětSmazat
 3. "A dnes už podruhé, mark my words – se zmíněnými mimo-funkčními kritérii, s těmito pseudo-cíly (rasová „vyváženost“, pozitivní diskriminace, větší podíl žen, zastoupení homosexuálů, transgenderů, nebinárních a dalších a dalších skupin a „skupin“) dopadne i dnešní systém stejně, jako dopadl komunismus nebo jak by dopadl nacismus, i kdyby válku neprohrál."
  Tak v tomto autor "ujel". Jednak komunizmus nebol zatiaľ nikde na svete, a potom, za socializmu sa práve kládol veľký dôraz na vzdelanie a pod.. Hoci neprebiehalo "kapitalistické súťaženie", tak sa budovalo, stavalo, vyrábalo, vyvýjalo, študovalo a pod. Nebolo to ideálne, ale oproti tzv kapitalizmu za posledných 30 rokov to bolo minimálne o päť tried vyššie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte naprostou pravdu. Nicméně, jak socialismus(na bázi marx=ideologie), tak kapitalismus jsou slepé uličky (podle KOB: Lež č.1 a Lež č.2) na cestě k dosažení totální kontroly globální mocenskou strukturou.

   Smazat
 4. A ešte niečo: pád socializmu nebol akýmsi výsledkom objektívnych procesov, kedy by nebola iná možnosť,pretože by zriadenie bolo zléa nereálne samé o sebe. Bol to plánovaný, organizovaný a vynútený pád,do ktorého realizácie boli naliate peňažné prostriedky a činnosť práve toho kapitalistického spoločenstva v spolupráci s miestnymi poskokmi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdi do prdele, komoušská krávo. V 1948 jste si prostě a sprostě ukradli, zadrátovali jste hranice a zavřeli lidi do koncentráku ve kterém jste je dalších 40 let zpočátku terorem a pak "jen" násilím drželi. Nejste nic víc než prachobyčejní vlastizrádci a měli jste za vaše zločiny dostat provaz.

   Nikdo krom vás, kovaných komoušů, o ten váš pojebaný komunismus ani zbla nestál. Všichni chtěli svobodu, demokracii, západní prosperitu.

   Smazat
  2. Jano , tento člověk se narodil aby jen kradl, raboval ale o práci ještě nezavadil , na něj hladomor !!!

   Smazat
  3. 10:21
   Jak se ti to stalo? Chodíš s tím na kliniku, nebo jsi docházel na Kliniku?

   Smazat
  4. 10:21 Osoba, která není schopna myšlení a vnímání reality, by neměla vůbec otvírat ústa. Rozumíš debile ?

   Smazat
  5. 10:39, 10:42 a 10:52
   Aááá, komoušské svině, vlastizrádci, obhájci zákonem uznaného zločinného režimu, se slétávají.

   Smazat
  6. @ 10:21
   Volby 1946: KSČ 43%

   Smazat
  7. Schengen ! je to nejhorší co muže byt v nezávisle zemi ! Nemít pod kontrolou své hranice a zem , si nadělají tolik problému ! Na to jsou celnice aby byl volny pohyb osob ,zboží . Už za komoušu jsem říkal ať si muže každý zajet kam chce ale litují policii a armádu jak nebudou to zvládat ,a vezme do zaječí . NATO je agresivní pakt ,jak byla Varšavská smlouva , NATO zůstalo . Armáda se specializuje na paragány ,ale k obraně státu jak je využijeme ?! asi k obsazeni Moskvy a to je agrese . Můžete se hlásit ,vy kteří nezrobili maturitu ,přece jste víc než ti se základním vzděláním !!!

   Smazat
  8. Ten 10:21 je doslova ukázkový demokrat s noblesním slovníkem, hlubokým myšlením a encyklopedickým vzděláním. Pevná to opora režimu...

   Smazat
  9. 11:35
   Ano, to byly poslední svobodné volby. Ve kterých zkurvení komouši nalhali lidem, podporu živnostníků, sedláků... potom už jen 40 let teroru, vraždění lidí v politických procesech, zavírání lidí do lágrů, včetně žen a válečných hrdinů, kradní soukromých majetků, vraždění lidí na hranicích....

   Smazat
  10. 11:40
   Ano, přesně tak. Jsem demokrat, rudý zmrde. A vás, zločince, kteří se snažíte demokracii zničit, opět lidem ukradnout právo o sobě a své zemi svobodně rozhodovat, komouše, fašisty, islamisty opravdu nemám rád, ty oporo totality, diktatury, zločinu.

   Smazat
  11. 11:31 já jím nikdy nebyl , ale tvůj děda a táta ?! ale k tomu se hlásit nechceš!

   Smazat
  12. Máš pravdu, komouši posrali hodně věcí, ale pravdu nezakryješ, proč se to vše dělo. Lidi už měly dost okrádání , dost znásilňování, dost bídy a také a to by jsme neměli zapomínat i střílení do lidí za pouhý projev odlišného názoru. A bohužel stejní zmrdi jako byli za První republiky se dnes vynořují znova. Ty smrade patříš mezi ně, tak se pak nediv, že ti někdo šlápne na kuří oko.

   Smazat
  13. Pane Dvořáku zaveďte registraci na NR a těmhle náckům zablokujte přístup. Kdo to má číst slinty a nadávky pirátského pablba.

   Smazat
  14. Také mne napadá, kde se bere tolik zloby zkoncentrované na jednom místě- snad absťák, exekutor, neúspěchy v práci či u jiného/stejného pohlaví, ústrky v dětství a nedostatek ůásky, nebo jenom málo rákosky v dětství. Inu je zde po některých hodně zvratků.
   A stejně ta minulá doba měla něco do sebe. Ti co nezažili neuvěří a tak zvrací a zvrací.ST

   Smazat
  15. @ 11:42

   ...to jako že komunisti v 1946 vyhráli jenom pro to, že slibovali kapitalismus?? ,DD .)

   No nevím. Teď už tady máte ten kapitalismus, co "všichni" chtěli, nějakých 30 let - a zrovna vy nemluvíte jako moc šťastný člověk.

   Smazat
  16. 12:23 = hlupak !

   Dvoraku GRATULUJI TI ! Vratil se ti rozum !
   Nova Republika je znovu Forum Romanum !
   Pamatuj !
   At je to Komous nabo Nacek , Eskymak , Zid , nebo Katolik, tak kazdy , at mluvi co ma na srdci.
   To je zakladni lidske pravo !
   Tak to pozaduje hned prvni clanek americke ustavy a ta je zatim stale NEJLEPSI na svete !
   (Zarucuje prosperitu pro vetsinu ! A to je nejduleszitejsi !)
   Chci ti verejne podekovat , ze jsi Novou Republiku neznicil !
   nick honolulu

   Smazat
  17. My vsichni mame e-mail a vsichni mame I.P. cislo !
   Kdyz se stane verejnym , tak nejen , ze vam ctou "autority" vasi soukromnou postu, ale vidi i do vasich finnanci a veci, po kterych jim nic neni !
   A potom vas zaradi do danove skupiny, ktera vam bere - a druhym dava.
   Mimo to budete zasypani manipulativnimi nabidkami, podvodniky , kriminalniky , kteri pres computer maji snazi se dostat do vasi banky k vasemu kontu, kdyz znaji vasi e-mail.
   Chrante vasi finanacni soukromi a osobni veci.
   h.

   Smazat
  18. Souhlasim s prispevkem 11:42 ,
   Ten kdo to napsal to dobre vystihl !
   Pamatuji si moc dobre tu neradostnou dobu, kdy vsichni zili ve strachu a v terroru !
   Komousi stale hledali "tridniho nepritele" a kdyz ho nenasli, tak si ho vymysleli.
   h.

   Smazat
  19. 12:23 vy zřejmě místo pohledu na reálný svět chcete, aby vám kdosi zobrazoval selanku s lahodící hudbou a luzným výhledem, vše podle vašeho vkusu. Proč zrovna tady, když k tomu existuje bohatá nabídka jinde? I ve filmu, v literatuře ...

   Smazat
  20. Nejsem zrovna mileniál, ale připadám si, že žiji mezi občany, kteří zamrzli v minulém století. Jejich myšlenky se motají jen okolo padesátých let ale já si myslím, že horší násilí na duši přinesla normalizace. Ovšem hulvátství, kterým se odsuzují tyto doby temna, jako by vypadla z úst Urválka. Je to paradox, proto asi ještě dnes "platí" - Poručíme větru, dešti nejlépe tak v Bukurešti - .

   Smazat
  21. 15:34 Ty rádoby američane od tebe by byl pokoj taky grafomane pošahanej.

   Smazat
  22. 16:26 Člověče co tu melete ty nadávky je reálný svět???? Ty tapety transatlantického soudruha radosty to je též v pořádku?

   Smazat
  23. 0:15 ano, reálný svět představují i reální lidé se svými projevy. Určitý průřez vidíte tady, pokud vám nelibé cenzura smaže, nepřestanou existovat, pouze o nich nebudete vědět. Stane se z vás omezenec.

   Smazat
  24. 1:25 Nestojím o pirátské nadávky a liberální pošahanosti od poskoků západu. Tím že to nebudu číst určitě nebudu omezenec. Přečetl jsem za život moc knih a článků takže jejich projevy nepotřebuji.

   Smazat
  25. 2:44 člověče, hodláte být natolik svobodným, že si vy sám budete vybírat co číst a co ne, nebo se této svobody vzdáte tak, že výběr ponecháte na jiném? Kdo a proč vám má posluhovat? Vás neleká, že pro některé to dokonale dělá Česká (veřejnoprávní) televize? Ne zadarmo, možná dílem i za vaše peníze.

   Smazat
  26. 11:53 Kdepak na kuří oko, na krk mu šlápnem! Tomu "synáčkoj prasat":-) - https://www.youtube.com/watch?v=RBTOkSsdr38

   Smazat
  27. Zdegenerovanej kretén z 10:21 by měl především přijmout fakt, že tzv. demokracie je jen lživá iluze, levicová úchylárna židomasonců! NIC jako DEMOKRACIE nikde není! Existuje pouze kasta pánů nadaná Vůlí k moci a masa otroků podléhající otrocké morálce! Ta první dnes předstírá vládu té druhé, neb jakákoliv demokracie je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi - podlidí z Václaváku či Letné! Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy!"

   Smazat
 5. Pro redaktora I.D.: Obyčejná populace nemůže vědět, které z "vědeckých" teorií jsou OK a které jsou blábolem. Mainstreamová věda to neřekne. Ta má 97% konsensus. Ale je možno kvalitu předpovědí všech teorií testovat pomocí reálných dat v budoucnu. Takto bylo zjištěno, že 99 ze 102 klimatických modelů z let 1990 - 2010 ukázalo chybné predikce: https://wattsupwiththat.com/2016/05/25/climate-models-dont-work/
  Dr. Christy to pod přísahou dokumentoval před kongresem USA: https://wattsupwiththat.com/2012/09/21/dr-john-christys-testimony-before-congress/
  I v dnešním článku jsou některé z "predikcí" standardních klimatických modelů ukázány (například potopení Floridy do roku 2010). A praktický test nedopadl nejlépe (Florida je stále nad vodou).
  PK2

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ohledne teploty !

   Pomale zvysovani teploty a potom prudke ochlazeni se deje periodicky uz 350 tisic let. (Rikaji nasi vedci.)
   Kontinenty se stehuji, (priblizuji a vzdaluji milliony let).
   My to nemuzeme nicim ovlivnit ! To pisi vedci a ja tomu verim !
   Dnes je mi horko na chcipnuti , (ziji na jihozapadni Floride, jako milliony jinych duchodcu a turistu) !
   A neverim v nejke drasticke zmeny v klimitizaci.
   Plaze na Floride jsou stale stejne. Rozdily v prilivu a odlivu jsou stejne. Slunce zabiji rakovinou kuze tradicne kazdeho, kdo neni opatrny !
   h.

   Smazat
 6. K vlastnímu článku: Kauppinen a Malmi jen rozvinuli Svensmarkovu hypotézu (její část o oblačnosti) o vlivu sluneční aktivity na klima. V CERNu bylo potvrzeno, že kosmické záření zvyšuje potenciál tvorby nízké oblačnosti. A kosmické záření dopadá nejvíce na Zemi v době nízké sluneční aktivity (heliosférický štít je menší). Proto Malé době ledové předcházelo Maunderovo minimum SA. K dalšímu se blížíme a zatím sluneční aktivita vykazuje podobnost s tou před Malou dobou ledovou. PK2

  OdpovědětSmazat
 7. Podobně laděný článek najdete na webu
  www.petr-kubac.blog.cz
  v tématu Příroda, článek z 19. března 2019
  Rostliny nás jednou zabijí(kromě jiného je tam i graf průběhu koncentrace CO2 v atmosféře v munulosti).

  OdpovědětSmazat
 8. No jo to můžou dementi z milionu úchylek demonstrovat taky to je samý ultralevičák.

  Piráti jsou ultraproevropskou, ostře zelenou a liberálně agresivní variantou:

  Proč Bartoš s Fialou nemají šanci stát se premiéry:

  http://svobodnenoviny.eu/proc-bartos-s-fialou-nemaji-sanci-stat-se-premiery/

  OdpovědětSmazat
 9. Od doby pádu věžičky v Babylonu a zmatení jazyků ze Slovanských na germánské neuplynula ani hodina bez ovládání davu gojimů pomocí chechtáků a vylhaných ideí.
  Klimaterorismus je ideologií první poloviny 21. století, která zajistí dobrovolné výpalné od gojů vládcům ve výši 99% všech vytvořených hodnot. Debilní gojové (volové) makejte ať vám ještě něco zbude k životu, i tak se přežíráte a umíráte na kardioteror mocných a dobře vám tak. Místo abyste vnímali, chápali, učili se a mysleli, tak zdechlačíte, bavíte se, bojíte se a věříte lidským satanským zrůdám. No co jiného vám při úrovni vaší socializace (polidštění společnosti) ještě zbývá. Snad jedině krvavá revolta (jakobínská, komuna, vřsr, a ostatní barevné), zakončená totálním masakrem gojů gojímy (páníškové si budou sázet na vítěze a dobře se bavit). Inu debily kultuře nenaučíš!!
  ĎT a SS

  OdpovědětSmazat
 10. Články pana Branda čtu rád, nicméně tentokrát mám dojem, že takříkajíc s vaničkou vylívá i dítě. Existence klima-alarmistů a obecně zneužívání ekologie v politice až na úroveň totalitních manýrů by nemělo rozumného člověka svést k zideologizovanému zjednodušení či demagogii opačné polarity. Jak nesnáším eko-blouznivce, tak snad ještě více mi vadí opačně postižení kazatelé vycházející z dogmatu posvátnosti soukromého vlastnictví a neomezitelnosti honby za ziskem a bojující "donkichotský" boj s mnoha -ismy, které si za tímto účelem jsou ochotni i vymyslet (typicky Klaus st. a jeho parta - oč méně mají společného s klimatologií, o to spolehlivěji vědí, co je/není ideologicky přípustné). Oč jde v souvislosti s klimatem, je dynamika a povaha jeho změn, protože na tom závisí adaptabilita a tím schopnost přežití všeho živého. Těch zatím cca 7 miliard lidí na planetě samozřejmě má vliv na životní prostředí a je třeba vážně se zabývat tématy přežití, namísto stupidních žabomyších sporů, kdo je za co vinen (zda vůbec), jak (zda vůbec) reagovat na změny klimatu a životního prostředí, zda připustíme nějaká významnější omezení v té nábožné honbě za ziskem - protože každá taková snaha je ideologicky nepřípustná a tudíž předem odmítnuta (opět typicky Klaus st.). Princip moci a peněz zatím tvrdě vládne, nůžky rozdílů mezi těmi, kdo moc a prostředky mají či nemají, se rozevírají stále více a bude muset být ještě mnohem hůř, aby už ani ti mocní neměli kam zalézt. Pan Brand jistě může brousit ostří své ironie a důvtipu na eko-magorech, ale jen tak namátkou z domácího chlívku - např. kdo rozjel solární lumpárnu a dojí na tom nehorázně stát - byli to fanatičtí ekologisté nebo šíbři, kterým je ekologie u paty, využili situace a rozjeli byznys ? PF

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak jste zmínil ve svém příspěvku, člověk je ničitel a jeho schopnost ovlivnit prostor je epochální z pohledu živých tvorů. Na druhou stranu síle přírody konkurovat nemůže.
   Bohužel současné politické prostředí využívá k tvorbě zisku i dýchání turistů na horách. Řešení problémů se změnami okolního prostředí a podnebí bývají jednoduchá, obvykle ověřená použitím v minulosti. Ale vymyslet řešení tak, aby 75% investic skončilo u mě a ještě jsem si zasloužil uznání a potlesk davů? :-)
   Příklad "solárů" je knižním příkladem. Každý, kdo se o tuto technologii jen trochu zajímá ví, že se jde cestou "prodat dílo s dotací" tak, aby zákazník zaplatil cenu za dílo s přiměřeným ziskem a celková vyúčtovaná cena přitom dosáhla dvojnásobku. Investor si o přínosu dotace může nechat jen zdát ...
   Postavit mega elektrárny na polích a potom vykřikovat jak zatěžují soustavu ... a přitom, řešením už tenkrát bylo povolit jen omezený výkon v lokálních zdrojích na střechách domů, kdy opravdu dojde ke zpracování většiny energie v místě a snížení ztrát na soustavě při přenosu. Ale kde by potom byl zisk? Distribuce energie měla zůstat v rukou státu a ten mohl cenovým zvýhodněním řešit ekologii průmyslových aglomerací. Kdo by topil uhlím při ceně el. ... dejme tomu 1,5kč? Dnes máme dotaci na výrobu .. až 12kč/kW a zodpovědní se plácají do stehen, jak je ten národ "blbej".
   ABC

   Smazat
  2. 13:36 zcela oprávněná výtka k textu pana Branda. Ten zcela přehlíží problém v tržním hospodářství z principu nezbytné štvanice za ziskem, ignoruje zásadní rozdíl mezi nacistickou a komunistickou ideologií a jak to vypadá, domnívá se, že kapitalismus může fungovat jinak, než ničivě. Bohužel neprozrazuje, jak takovou základní vlastnost samotného systému eliminovat. Není divu, samozřejmě.

   Smazat
  3. 14:12, rozumím vám, hlavní hybnou pákou je zisk, jak v energetice, tak ve zdravotnictví atd. Přesto si dovoluji obhájit soláry, kterým dali poslanci (sudičky) do vínku ten nejhorší start, nesmyslně dotovanou cenu (námi odběrateli). Dalším hříchem je povolení záboru plodné zemědělské půdy pro solární elektrárny. Za tyto činy by měli naši poslanci stát na hanbě nebo klečet na hrachu. Zato ve městech je ohromná plocha nevyužitých střech vhodných pro soláry, byť by byla tato energie využita jen pro noční osvětlení veřejných prostor. Proto prosím, nesuďte tak příkře soláry, ty za nic nemohou.

   Smazat
  4. 17:57
   Já solární výrobu energie neviním a ani nezatracuji, pouze jsem chtěl poukázat na příklad, jak se u nás řeší ekologie. Smutné je, že se Vám může podařit pořídit si elektrárnu s nižším pořizovacím nákladem, než s dotací .... podmínky výkupu a služby pro provozovatele solárních elektráren považuji za výsměch.
   Souzním s myšlenkou všech, co si pořizují tyto zdroje bez asistence státu, pouze pro sebe. Možná se nakonec stane, že budeme platit paušální daň za energii, která statisticky dopadne na náš pozemek ...
   ABC

   Smazat
  5. Ale solární byznys, stejně jak ořepka, jsou přeci přímé důsledky klima-alarmismu a jeho ovládnutí mocenských struktur.
   To že na tom vydělávají lumpové? No to tak je. Někteří létají soukromým tryskáčem na konference o globálním oteplení, získavají tituly profesorů a doktorů věd za ideologické sratshky, jiní založí neziskovku, jiní si najdou "zaměstnání" na nějakém úřadě, kde mají i při své tuposti krásnou kancelář, vysoký plat a vynucenou prestiž. A jiní se napakují ve velkém jako "solární baroni".
   To tak je vždycky.

   Ale solární baroni se nezrodili jinak než právě v přímém důsledku pomatené ideologie klima-alarmismu, jako konkrétní symptom pomatenosti klima-alarmistické ideologie. Jako když veksláci za minulé totality byli symptomem zcela chybného ekonomického mechanismu. Nelze vinit černý trh z nedostatku, nelze vinit solární barony ze zneužití pomatené ideologie, která si navíc osobuje řídit a (de)formovat reálný život, reálnou ekonomiku.

   Smazat
  6. Toť otázka, co bylo dřv, vejce nebo slepice. Nehodlám litovat solárbarony a děkovat jim za zneužití filozofie 15ti leté Gerty. Ale s jistotou budu tvrdit, že být dnes parní revoluce, tak nám ji tak blbě zdaní, že dál jezdíme do Vídně koňkou.

   Smazat
 11. V knihe "Obroda Slovanov" od P. P. Kysucký sa píše, že v stredoveku bola priemerná teplota možno až o 5°C vyššia a že je to prirodzené....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A možno aj o dvadsať stupňou!
   Čítajtě knihy od dajakého Kysuckého, či iných chujov!

   Smazat
 12. 10:21, 11:31, 11:42, 11:46 je, nebo jsou projevem stejných primitivů, jací byli jádrem SA i komunistických poúnorových likvidátorů „reakcionářů“ ..., ber kde ber, hlavně, že se svou, ať už vrozenou nebo nabytou nevědoucí nenávistí primitiva, podpořen a na „podporu“ režimu, hlavně, že se realizuju!

  OdpovědětSmazat
 13. ja si myslim že zemegule si jako vesmir děla co chce tajak lidi proto je deska takovych cochcaren že se vnich nikdo nevyzna to co platilo včera neplati dneska ale pozitři možna bude platiti nebudeli pršet či nezmoknem jestli lidstvo nezdenegeruje jak současnost napovida kdy ani pohlavni pařeni už neni tim co bejvalo kdy třicet novych pohlavi z dovozu je většim pokrokem jak nepřistani amiku na měsici

  OdpovědětSmazat
 14. Všechno důležité je tady:
  http://www.rukojmi.cz/clanky/4224-jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb-strucny-pruvodce-historii-bludu-o-globalnim-oteplovani-a-skutecnymi-pricinami-zmen-klimatu-na-zemi

  OdpovědětSmazat
 15. Hmyz postupující s jihu na sever, do míst, kde se nejméně několik set let ( a možná nikdy ) nevyskytoval asi nečetl tento článek. Stejně tak rapidně ustupující ledovce v Alpách ho nečetly...

  OdpovědětSmazat
 16. "Nikdo není beznadějněji zotročen, nežli ti, kteří falešně věří, že jsou svobodni." Johann Wolfgang Goethe, Hej hou

  OdpovědětSmazat
 17. Ironií (jakkoliv autorem vtipně podanou) by tématika oteplování Země ale končit neměla.
  Sice s jistotou neznáme podíl antropogenního příspěvku, ale to, že se Země pozvolna otepluje, neokecáme. Až již to je přirozený proces či cokoliv dalšího, nepříznivé dopady tady jsou (sám se např. nedomnívám, že ohromné plochy, které byly kolem našich skladištních a obchodních pixlí vybetonovány či vyasfaltovány - namísto původní polní či lesní vegetace - také ty průměrné teploty podobných lokalit nesnižují, ba naopak ...).
  Krom toho, že máme letní období stejně tak "přívětivá", jako jsou o kus dál na jihu, se oteplování u nás promítá i v úbytku dešťů a spodních vod.
  A tak je doba hodně zralá k tomu, aby se kompetentní a vládně odpovědní lidé přestali "špičkovat" a přistoupili k vážně míněným studiím, projektům, akcím ... stavbám, jejichž smyslem bude racionální a efektivní hospodaření se srážkovými vodami, jejich podržení v krajině a využití tam, kde jich je zapotřebí.
  A pomatenou Grétu či celý ten cirkus lidí žijících z toho humbuku nechat, ať si po libosti halasí. K ničemu jinému než jen k jejich zviditelnění, popř. získání peněz z nějakých obskurních fondů, to není.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale momentálně se nacházíme na historických minimech globálních teplot za několik set milionů let.
   To je jako mít lednové mrazy a snažit se bránit oteplení na jaře.

   Smazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 19. Radosto 19:48 - s Tebou je srandy kopec , ale rekni nam , kolik jsi zasadil stromu za svuj zivot , pro dobro spodni vody a kysliku v tvoji republice ? Ja jsem zasadil 25 stromu a to v Americe a v JAR. NIKDO to po me nechtel ! Chtel jsem pouze vedet, jestli to umim !

  28 % - 32 % vice kysliku maji lide tam, kde jsou stromy a koreny stromu zadrzuji spodni vodu, ktere mate Cesku nedostatek.
  Stromy snizuji teplotu v lete a zvysuji v zime.
  Vy ve stredni Evrope potrebujete million stromu !
  ----------------------------------------------------------
  JOHNNY APPELSEED (1774-1848) Sel pesky na zapad a v nekolika statech zasadil pres tisic jabloni . Americke deti se uci zasazovat stromy , tak jak to delal Johnny !
  A ti kteri sli pozdej na zapad , nasli po ceste
  obcerstveni !
  J.V. Stalin zasadil nekolik stovek stromu ! To bylo jeho Hobby.
  h.

  OdpovědětSmazat
 20. Uff. Velmi dobrý počin vůči multiekokulti a se zdroji. Fajn čtení.

  OdpovědětSmazat
 21. CARBON EMISSION TAX = je planovana nova dan pro motoristy a proto je propagovano a zvelicovano nebezpeci oteplovani.
  Nektere autority v zap. Evrope a ve state Massachusetts, to prosazuji !
  h.

  OdpovědětSmazat
 22. Když zlikvidujete různými "opatřeními" průmysl v Evropě, dolarový bitcoin nepřestane mít hodnotu, i když dluhy USA jsou astronomicky směšné a dolarem se platí ze setrvačnosti. Kadáfí nechtěl dolary, ale eura a jak dopadnul a o tohle jde, zlikvidovat cokoliv, čím by se dalo platit mimo dolaru. Elektromobily, nerealizovatelné emise atd., to je součást celého toho cirkusu, vyházet peníze za nesmysly. Děje se něco podobného v USA? Euro je konkurent dolaru a na jeho likvidaci se pracuje na všech frontách. Evropa prý bude ekologický kontinent, ale to by nesmě foukat vítr.

  OdpovědětSmazat
 23. Budeme mít 30. výročí 17. listopadu 1989 , ale nějak mně stále chybí oficiální, veřejný popis událostí 17.listopadu a “změna” režimu! Takže bych se konečně rád dozvěděl, kdo navedl “demonstraci” na Národní, kdo nařídil “uzávěru”, zmlácení studentů, “mrtvého” studenta Šmída, alias agenta STB Zifčáka a potom hlavně, kdo , kdy a komu a za co předal moc ! Jak byl zvolen “komunisty” Havel prezidentem? Někdo tomu velel, samo od sebe se to nestalo! Když celý dotaz lehce zparafrázuji,tak chci vědět, která “partička” STB /KGB / a ÚV KSČ “zvítězila” a prakticky zde “bačuje” do dnes!! To snad mám právo se při 30. výročí 17. listopadu ptát a dozvědět! Zatím jsem četl “Polojasno”, ale já bych chtěl mít už konečně jasno! Co se týče názvu pražského letiště v Ruzyni jsem hodně na vahách, aby se jmenovalo po Havlovi!! Je nespornou pravdou,že Gorbačov byl ten člověk, který nás zbavil "komunismu"!!! Nikoliv Havel a studenti! Pokud by se Gorbačov více jak dva roky nedohadoval s Reganem o sjednocení Německa a odchodu sovětských vojsk z Německa a střední Evropy, tak jsme tady mohli mít "komunisty" ještě několik let a mohlo také dojít ke zničující válce, pokud by se spolu velmoci nedohodli!! Takže by se letiště správně mělo jmenovat po Gorbačovovi, ale to by asi dnes neprošlo!! Je to komunista a ještě k tomu Rus , jenomže bez Gorbačova by se žádný 17. listopad 1989 nekonal!!! A to je pravda, kterou si nechtějí dnešní "loutkáři" přiznat a budou lhát!!! Blbeček Kocáb bude tvrdit, že "vyhnal" ruské vojáky!! Je to jenom trapné dělat z Havla revolucionáře, který nám přinesl svobodu!!!

  OdpovědětSmazat
 24. Poručíme větru, dešti, my komunisti a putinisti!

  Pro Leninovy rány, to je zase DĚSIVĚ dlouhý a nudný článek! Proč naše milovaná Nová republika vůbec uveřejňuje takové PŘÍŠERNĚ zdlouhavé a nudné texty, navíc plné odkazů na články psané TOTÁLNĚ nesrozumitelným jazykem (angličtinou)!?
  Cožpak je ten „Michal Brand“ tak ABSOLUTNĚ nevzdělaný, že neumí rusky?!?!

  No nic, prostě stačilo napsat, že nás Čechy a Rusy nějaké klimatické změny zajímat vážně nemusejí. Potraviny si vypěstujeme, případně tradičně koupíme od USA a Kanady.
  Běžence, vyhnané ze svých zemí zvedající se hladinou moře, prostě postřílíme na hranicích naší rodné Západní Asie – od toho máme Pohraniční stráž, přece!

  Ale hlavně: Rusko-sovětští vědci dovedou poroučet větru, dešti, dovedou měnit toky řek! Dovedli to již dávno, a díky GENIÁLNÍ vládě Velikého Putina, BJJP, svoje dovednosti zdesetinásobili!
  Takové bohy Vědy Věd nějaké klimatické změny opravdu nezaskočí, ani náhodou!

  Zkrátka a dobře: My Češi a Rusové se nemusíme vzdávat ani svých kouřících komínů (továrních i domácích), ani svých kouřících výfuků, ani svých cigaret a vodky.
  My si budeme v pohodě dál pěstovat řepku, i když na Západě už bude dávno potopa.


  Komunismus-putinismus-siťinpchingismus – budoucnost lidstva!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
 25. noviczech
  ...pane Brand. Německá vláda zavede CO2 daň, tedy na plyn a ropu. Na elektřinu získanou ekologicky prý ne, ale!!, na elektřinu neekoligickou ano. Takže se vysprchujete, zaplatíte CO2 daň, natankujete, zaplatíte CO2 daň, krásný příklad POLITICKÉ DEBILIZACE! Ale, v sedmdesátých letech jste seděl dva týdny na sluníčku a dnes to samé opálení stihnete v té samé lokalitě za dva dny. V USA jezdí 26 milionů nákladních aut. Po Evropě jede denně 500 tisíc nákladních aut nevytížených (oficiální zprávy). Nákladní auto má 12 litrů obsah motoru. (některá 16l) na jednu otáčku jsou 4 litry kyslíku pryč a místo toho 4 litry spalin o vysoké teplotě do ovzduší! Můžeme snadno spočítat, kolik jen v USA, při trvalém provozu třetiny vozů denně, vytvoří tyto vozy zničeného vzduchu. A kolik vozů a vůbec spalovacích motorů pracuje denně na této planetě!!! Ale na podporu vaší teorie vám opět řeknu komentář jedné paní z dálného východu Sovětského svazu: potvrdila mi už na konci osmdesátých let, že v oblasti kde bydlela, mívali v sedmdesátých létech tři metry sněhu a v polovině osmdesátých let byli rádi za tři čtvrtě metru sněhu. Takže: Kolik mi lidé toho vlastně víme o naší matičce Zemi? Hlavní je, že můžeme platit daně za CO2 a nejlépe už i za příští rok!!! :-))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, nové a nové daně jsou jednou z forem nastolované nové totality (tentokrát mj. pod záminkou "ekologie").

   Mimochodem, všimli jste si, jak se zavádí nové a daně pod novými a novými záminkami a na pokrytí věcí, které původně byli v rámci "normálních" běžných daní?
   Máme dálniční známky, prý na dálnice, které ale jsou součástí funkce, které má zajišťovat stát z běžných daní. Poplatky ve zdravotnictví, daň za eko likvidaci výrobku, "dočasně" zvýšená spotřební daň na benzínu v době nízkých cen ropy (a nikdy již nesnížená zpět - mimochodem, jedna z lumpáren Zemana, které mu nikdy neodpustím, i když ho dnes jako nejmenší zlo volím), přímé platby za kde co - a to za věci, které původně stát zajišťoval z běžných daní a najednou je zavedena speciální daň na nějakou konkrétní oblast.

   Časem budeme platit nejen daň z příjmu, sociálko a zdrávko, DPH a spotřební daň. Ale ještě budeme platit speciální daň na policii, další na dálnice , další na silnice, další na chodníky, další na sanitky, další na nemocnice, další na lesy, další na kanalizaci, další na armádu, další na úředníky, další na....prostě kromě všech daní budeme platit ještě asi tak miliardu dalších daní "speciálně" na ty věci, které má z našich daní z příjmu a DPH atd zajistit stát.

   Smazat
 26. noviczech
  ...pane Brand, ještě dodatek: a tyto motory pracují při ideálních otáčkách od 1200-1800/otáček za minutu! Si můžete dát práci a vypočítat, kolik kubických kilometrů vzduchu za 24 hodin je zničeno! Ano, proti výbuchu sopky to nic není, ale je tam ALE!

  OdpovědětSmazat
 27. Kolik že přepracuje vzduchu čtyřtaktní dvanáctiválec o obsahu 14 000 ccm za jednu otáčku klikové hřídele? S jakým úbytkem kyslíku?

  OdpovědětSmazat
 28. CO2 - skvělý byznys pro pár vyvolených. Nicméně řeší pro neznalé pitomce:
  - omezení spotřeby západu - OK
  - postupné omezení cestování - jen za extra popaltky
  - postupné uzavření lidí v určených lokacích - kontrola populace
  - snižování populace

  Nechápu, že člověk jež je vydávaný za inteligentního tvora, může věřit nesmyslu CO2. Zvyšování CO2 se děje následně úměrně zvyšení teploty. Zvýšení CO2 přímo zvyšuje tvorbu zelené hmoty - obnova kyslíku.
  Někde jsem slyšel, že kolem roku 1500 se v Gronsku (v překladu Zelená země) pěstovalo obilí - z písemných dokladů...
  V Rusku kolem jižních Karpat se kolem našeho letopočtu pěstovaly ananasy
  atd..

  Země se pomalu vrací do původního stavu teploty.
  Byly zde nedávno klimatické katastrofy, které Zem podstatné ochladily - Kdo chce si najde, ostatní musí věřit oficiální propagandě historii.
  Dále, Země se cca před 30 lety posunula do jiné sféry vyzařování z jádra Galaxie...atd je toho mnoho co má skutečný vliv. Ale lidská produkce CO2?????
  A co obrovské zásoby methanu v permafrostu?? To už jsme měli být dávno mrtví přehřátím, ne?
  Znáte něco o působení Slunečního záření na složité molekuly?

  Pro ekoteroristy a podobné blbce mám jednu radu: Co kdyby jste raději pracovali na zmenšení zamoření Země chemickými jedy? Co kdyby jste byli proti spalování potravin pro výrobu elektrické energie?

  OdpovědětSmazat
 29. Svoboda a právo:
  Myslet si můžeš co chceš.
  Vše, co řekneš bude proti tobě použito jako důkaz tvé konspirace a zvrhlostého myšlení!
  Tk jste to mysleli?

  OdpovědětSmazat
 30. Změna klimatu se děje, to přiznávají všichni, i klimaskeptici. Spor je o poměr podílu přírody a lidské civilizace. Svést klimazměnu jen na přírodní vývoj nepoznamenaný lidskou činností je projevem egoismu či zbabělosti přijmout svoji zodpovědnost za svůj díl svého konání.
  Je úžasné, jak rezolutně jsou si klimaskeptici jisti, že lidé za nic nemohou, nebo v míře nicotné, na úrovni statistické chyby, ale nijak je netrápí, že netuší vůbec nic o příčinách přírodních jevů, o příčinách změn klima v minulosti, příčinách ledových a meziledových dob, změn rozsahu slunečních skvrn, změn síly kdoví jakého záření, posuvu magnetických pólu atd. - to jsou danosti přímo božské, na něž lze tudíž svést vše. My přece nic nezpůsobujeme: vykácení lesů ve starověkém Řecku nemělo žádný následek, vykácení amazonských pralesů také je bez následků, nic neznamená kácení pralesů kdesi v Indonísii, na Filipínách ši jinde kvůli výsadbě palem na olej, to, že přehrady zabránily každoročním záplavám lužních lesů, je fáma, žádné následky nemá drancování mořské fauny, neboť ryb je furt dost, centra měst se neohřívají více než neurbanizovaná krajinam je tam příjemně jako v lese, narovnání říčních toků a vybetonování břehů nezrychlilo odtok vod, to je jen blbě měříme, asfalt a beton zadrží vodu stejně dobře jako lesní půda (to neplatí, ani když jsou na stojato), remízky nemají žádný vliv na odtok vody a splach ornice a na hnizdění ptáků a drobné zvěře, řepka a kukuřice nemají vliv na ztrátu ornice, sloni, žirafy, lvi, orli, velryby, se vyvražďují mezi sebou, včely jen tak samy od sebe kdysi odlétly od hliníkárny v Žíari na Hronom (do té doby, než po r. 1989 změnily technologii), ….. Je tisíce způsobů, jak měníme životní prostředí, jak měníme přírodu. Jak je – právě z našeho pohledu - ničíme, devastujeme, protože to přináší pro nás jako živé tvory problémy. Problémy tak velké, že pokud je nezastavíme, tak budou pro nás fatální. Potíže, které si způsobujeme svým přehlíživým vztahem k přírodě a ignorancí vlastní neznalosti přírodních procesů, nafoukaností z ve skutečnosti zdánlivé informační dostatečnosti, totiž nestíháme včas a dostatečně řešit, odstraňovat a ony rostou rychlejí, než naše poznání a schopnost a vůle je zvládat.
  Některá zvířata mění své životní prostředí, ale v rozsahu nicotném oproti tomu, co činí člověk a lidstvo. Evropský světadíl je toho nejvýmluvnějším dokladem. Potlačení lesů, rozšíření polí a luk, městská území, ochranné valy proti moři, mezikontinentální transport zvířat a rostlin, emise oslabující lesy stakilometry daleko od komínů.... Ve svém přizpůsobování přírody ku svému prospěchu jsme překročili meze toho, co příroda „akceptuje“ a tyto následky neumíme či nechceme napravovat. Umíme-li si postavit dům, pokácet a nařezat stromy, vydolovat zeminu a vypálit cihly, vytěžit rudu a vyrobit trubky pro vodu, plyn, dráty pro elektřinu atd., tak bychom měli mít i dostatek pokory přiznat, že tím ovlivňujeme přírodu a hledat cesty, jak toto ovlivňování udržet v ne(sebe)vraždeném rozsahu.
  Přiznat si ale místo v přírodním či společenském, ekonomickém koloběhu, přiznat si svoji zodpovědnost za klady i pitomosti – to chce kus nejen inteligence, nýbrž i mravnosti. A to je hlavní problém lidských potíží.
  KR

  OdpovědětSmazat
 31. Anonymnímu z 18. července 2019 12:47!!
  Klimaalarmisté a klimaskeptici?
  Ale takto postavená otázka je nesmyslná, protože existuje třetí skupina _ klimateroristi. Pokud jste něco slyšel o chemotrailech a harpech a jejich možnostech tak víte, že klimateroristi pomocí těchto nástrojů přímo ovládají počasí nad obrovským územím Evropy, Blízkého východu a hlavně nad Gronskem a Atlantikem.
  Chemotrajly je sprejování oblohy plastovými nanotrubkami délky 0,001 mm a průměru cca 0,00001 mm s výstelkou vnitřního povrchu makromolekulami oxydů těžkých kovů a hliníku. Oficiálně jsou přiznány USA a zdůvodněny zvýšením albeda atmosféry směrem do kosmu. Ve skutečnosti vážou na kovy obrovské množství molekul vody a proto v Evropě již 3 roky vůbec neprší (až na pár bouřek a přívalových dešťů způsobených harpy).
  Harpy jsou pole výkonných antén na produkci směrovaného elmag. pulsu, kterým se dají ovládat masy vodní páry v atmosféře. Důsledkem jsou nečekané bouře, tornáda, ale i zemětřesení a blokace studených front oceánského vzduchu, které přinášely do Evropy deště.
  Je to vymakané. Obviňovat počasí z teroru si nikdo nedovolí a klimateroristi nahrávají klimaalarmistům argumenty o oteplování. Ještě, že to občas nezvládnou a příroda občas zaboduje. No hloupí gojové , budete platit ekovýpalné jako mourovatí a když se vzepřete tak bude vaše země do rána pod přívalovými záplavami a tornádovými větry.
  Kecy jestli za změnu klimatu může či nemůže člověk jsou pouze plky užitečných idiotů, kteří netuší co se děje a doplatíme na to všichni, nejen idiotská Gréta.
  ĎT a SS

  OdpovědětSmazat
 32. Občane velký bratr, na tebe stále myslí, po dani z neřesti (cigára+alkohol), přibude daň z tvé uhlíkové stopy a asi se nebudu jednou divit ani dani z ošlapávání chodníků.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.