Reklama

středa 24. července 2019

Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998 (zápis z jednání Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky)

24.7.2019
Redakci Nové republiky zaslal náš pravidelný čtenář Pavel X. Redakce děkuje za zaslání.
- - - - - - - - -

Nyní bychom se věnovali pořadu schůze, s tím, že pevně zařazeným bodem je

227. Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Požádám kolegu Krejzu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Poté bych vyzval, aby za mě někdo také zasedl u stolku zpravodajů. Přihlášený do rozpravy je pan kolega Valenta. Až budu chtít vystoupit, tak požádám kolegu Pikala, aby mě na chvilku vystřídal. Nyní tedy pan poslanec Valenta. Než se ujme slova, pan kolega Profant se omlouvá od 9.00 do 9.30, resp. omlouval, už je tady, a pan kolega Koten do 11 hodin.

Pane poslanče, máte slovo.Poslanec Jiří Valenta:

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak napotřetí poté, co jsem přihlášen, na mě došlo. Mé vystoupení nebude krátké, nebude ani dlouhé, myslím si, že bude tak akorát. Chtěl bych vás seznámit s některými aspekty, které proběhly v rámci privatizačního projektu v rámci velké privatizace, kuponové privatizace u nás v České republice. My jsme tady dnes proto, abychom tyto podezřelé aspekty privatizačního procesu projednali.

Na tento celý proces nemohou být některé pravicové strany, myšleno například ODS, KDU-ČSL, ale ani přeběhlíci z jejich řad do TOP 09, pod jejichž kuratelou se odehrál, nikterak hrdy. Řekl bych snad, že ba právě naopak. A je jen ke smůle všech poctivých občanů, že v České republice doposud neexistuje žádné specializované pracoviště, které by se takto provedenými zlodějnami, tunely, podvody, zneužíváním informací v obchodním styku, porušováním povinností při správě cizího majetku a mnoha jinými těžkými hospodářskými kriminálními delikty zaobíralo a event. iniciovalo trestní stíhání tehdejších pachatelů. Trestné jednání ve stylu Viktor Kožený či Zdeněk Bakala v žádné civilizované společnosti prostě trpět, a navíc dokonce promlčet, tedy prominout, nelze. A právě pravicové strany by na toto měly dbát. I díky jejich přispění je dnes soukromý majetek stavěn snad ještě více než lidský život.  

(10.10 hodin)
(pokračuje Valenta)

Osobně si dokážu představit, že jakýsi úřad dokumentace a vyšetřování zločinů privatizace, díky které se rozplynuly v černé díře stovky miliard, by ani dnes rozhodně nebyl bez práce, přičemž jeho činnost by zcela jistě vrátila do státního rozpočtu alespoň zlomek toho, co se podvodným jednáním z gigantického státního majetku rozebralo, či přímo, a nebojím se to říci, rozkradlo.

Pro vaši informaci, v rámci velké privatizace se přerozdělil státní majetek v hodnotě 1 200 miliard korun. 342 miliard byla hodnota majetku privatizovaného kuponovou privatizací a nemovitý majetek ve výši 107 miliard korun byl převeden bezúplatně na obce. A toto snad je jediná položka, která by mohla být optikou poctivého člověka považována za nízkoproblémovou, ba snad dokonce i oprávněnou.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně zpackaných privatizací, někdy neúmyslně, ale především úmyslně způsobených privatizačních podvodů, často ale jen prachsprostých zlodějen, bylo možno zaznamenat v posledních třech dekádách v naší malé zemi nespočet. Já osobně pocházím a žiji v Plzni a tak se pokusím připomenout alespoň ty nejkřiklavější případy miliardových privatizačních machinací, které se odehrály právě tam a dodnes vzbuzují nejedno podezření.

Zcela jistě znáte, jak tady sedíte, významný plzeňský strojírenský velkopodnik Škoda. Bohužel také zde to vše začalo až podezřele špatným privatizačním modelem, diplomaticky řečeno, i když osobně bych se nebál používat ani i takové termíny, jako jsou podvod, krádež státního majetku, tunelování a podobně. Ale od samého počátku.

V roce 1992 svěřil Klausův vládní kabinet, který tehdy čítal, mimo jiné, 14 členů ODS, pět členů KDU-ČSL a některé další, největší českou strojírnu panu Lubomíru Soudkovi, který potom za sedm let přivedl světoznámou továrnu až prakticky ke krachu. Ta byla potom nucena se tak znovu vrátit na bedra státu, který následně dosadil do jejího čela jiného schopného kádra, kádra v uvozovkách, Martina Romana. Tehdy čerstvý třicátník asi pod pozitivním dojmem ze svých odborných zkušeností z řízení firmičky na prodej bramborových lupínků Wolf velice šikovně, alespoň tehdy pro někoho, připravil Škodu Plzeň k druhé privatizaci. A toto již státní koncern skutečně položilo na lopatky.

Mimochodem, byl to přesně stejný Martin Roman, který podle explicitního vyjádření tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, a to z roku 2011, sponzoroval politické strany, a to přímo z rozpočtu ČEZu. I když exministrova slova postrádala dostatek důkazů, stala se vážným obviněním z toho, že utajované toky peněz mohly znamenat ze strany přijímacích politických subjektů značné daňové úniky. Je velkou škodou, že kolega Schwarzenberg na obhajobu svého tvrzení uvedl potom mediálně už pouze to, že TOP 09 nedostala od nejbohatšího státního úředníka v České republice Romana ani korunu. Možná i proto se takto předtím rozhovořil, ale dále svá podezření již raději nikterak nekonkretizoval.

Podle týdeníku Respekt ale mohly některé partaje dostávat od ČEZu peníze například z předraženého nákupu solárních elektráren od firmy Amun.Re či z podezřelých zahraničních investic polostátního podniku. Ale je nad slunce jasné, že komunistické straně pan Martin Roman nikdy nefandil a nikdy pro nás nebyl ani ideologicky, ani svým chováním košer. Takže se teď zbývá jen ptát, do jakých že to rukou demokratických stran energetické peníze tehdy odtékaly.

Ale to jen tak na okraj. Vraťme se ke Škodovce. V letech 2002, 2003, kdy odpovídal za správu státního majetku Bohuslav Sobotka, získala akcie již zadlužené Škody, a to za pouhých 800 milionů korun, neprůhledná skupina Appian, která se ale ještě tehdy chytře tvářila jako americký investor. Následně se ale ukázalo, že za ní stojí skupina českých finančníků, která obchodovala s penězi podivně vytaženými ze státní Mostecké uhelné společnosti, kterou Appian zcela benevolentně umožněným finančním incestem potichu za zády státu ovládl. A bezbřehý rozprodej rodinného stříbra koncentrovaného ve Škodovce mohl začít naplno. 2004 - prodej jaderného strojírenství, hutí, kováren, dceřiné firmy Škoda Gear a slovenských Železiarní Podbrezová. Poté následoval prodej Škody Výzkum a konečně energetického strojírenství. Celkově se výnos z prodeje vyšplhal až na odhadovaných 15 miliard. A to si ještě Appian ponechal škodovácký klenot, divizi Škodu Transportation, a firmu Škoda Investment spravující firemní reality, která jaksi další náhodou získala tučné dotace na rozvoj továrního areálu. Velice zajímavé.

A teď již jen v rychlosti sumarizujme a srovnávejme. Rok 2002, kdy stát prodává Škodovku za pouhých 800 milionů korun, a rok 2004, tedy o dva roky později, kdy nový soukromý majitel prodává - teď zdůrazňuji - jen některé a méně lukrativní závody firemního majetkového portfolia za oněch zmíněných 15 miliard korun. Obě částky potom stačí jednoduše odečíst, přirozeně tu nižší od vyšší, a rázem zjistíme, jak se dá se státním majetkem efektivně, alespoň podle pomyslné ekonomické učebnice naší demokratické pravice, pracovat. Tedy státní prodej za 800 milionů, výdělek pro privátní sektor 15 miliard. Velice hezký profit, nemyslíte?

Příklad Škodovky tedy jasně osvědčil, že se dá velice snadno a neprůhledně vydělat. Ovšem jen s tím zanedbatelným detailem, že mnohamiliardový zisk z prodeje celosvětově proslulého podniku je nyní již uložen v soukromé kapse. Že občané opět ostrouhali? No a co, koho to bude za pár let zajímat, že? Máme tady přece jiné starosti. A ti komunisté jen tak stále straší, tak co se v jakémsi boji proti nim nepokusit vytunelovat i ten stát, který oni přinesli do roku 1989? Když se kácí les, lítají třísky.

Popsaný případ Škodovky je tedy zřetelnou, velice jednoduchou a dle mého názoru nezpochybnitelnou ilustrací toho, jak se u nás v dobách privatizačních nakládalo se svěřeným více než bilionovým majetkem státu. A je zcela lhostejno, že tento paraziticko-zlodějský proces nastartoval znova převážně modrý kabinet a dokonal poté třeba i někdo jiný, byť oděný v jiném politickém dresu. Vždyť nakonec i ta opoziční smlouva byla potom k něčemu dobrá.

Ale teď vážně. Vinni jsou všichni, kdo se na okrádání národa tímto pseudodemokratickým, či rádoby privatizačním způsobem jakkoliv podíleli. Je nutno na toto nezapomínat a nenechat si odvádět pozornost jiným směrem. A čekám, že tomu tak bude ze strany některých pravicových kolegů i dnes. Proto se, a to oznamuji dopředu a avizuji, do další diskuze již nezapojím.

Dámy a pánové, jistě uznáte, že na celý Plzeňský kraj, za který jsem byl zvolen do Sněmovny, by byl jeden, pouze byť takovýto velký a křiklavý příklad pro vaši ilustraci nejspíše málo. Proto budu ještě chvilku pokračovat a vypůjčím si pro svoji další argumentaci kauzu dalšího světového a před lety také šikovně zašantročeného podniku, Plzeňského Prazdroje.

A jak to tedy s ním tehdy bylo? Už koncem roku 1991 se rozběhla debata, jak co nejrychleji privatizovat Plzeňské pivovary. Netrvalo dlouho a v následujícím roce proběhly námluvy velice lukrativního a nezadluženého pivovaru a japonské Nomury. Jako zástupci statutárních orgánů pivovarům tehdy asistovali dva politici - Vlastimil Tlustý z ODS a pan Miroslav Kalousek, tehdy ještě pevně zakotvený v KDU-ČSL. A tak možná není ani divu, že v polovině června roku 1992 dorazila na Ministerstvo zemědělství smlouva, podle které má Nomura dělat takzvaně privatizačního poradce pivovarů a obdržet za to 2 % z prodejní ceny. Velice podezřelé až tragikomické, ovšem přesně ilustrující celý podvodný proces privatizace v České republice bylo to, že aktuálně ještě připomínkovaná smlouva již platila od května téhož roku a nikdo se ani nenamáhal tento rozpor vysvětlit a připravované trestní oznámení raději ani neopustilo zásuvky Ministerstva zemědělství. Můžeme si říkat - že by politické tlaky?

(10.20 hodin)
(pokračuje Valenta)

Námluvy byly ukončeny privatizačním procesem, který nasměroval 70 % do kuponové privatizace. Plzeňské pivovary, již přejmenované na Plzeňský Prazdroj, potom lehce ovládla nákupem akcií IPB. Stalo se tak nedlouho před 4. březnem roku 1998, kdy celou IPB koupila za 2,5 miliardy již zmiňovaná Nomura. A teď poslouchejte: o den později převedla IPB 84 % akcií pivovaru na firmu České pivo a na oplátku od ní dostala 7,2 miliardy korun. Banka ale platila sama sobě, neboť 12. března půjčila uvedenou sumu výměnou za směnky společnostem Bankovní holding, CzechTrade a Prosper International. Tyto tři firmy převedly peníze na účet Českého piva, které je potom zase vrátilo IPB.

Možná že se vám tento proces bude jevit na rychlé pochopení velice složitým, ale nenechte se mýlit, vše se tehdy zvládlo za pouhých, a teď poslouchejte, 14 minut - 41 minut, pardon omlouvám se za přeřek. Ale ono to stačí. 41 minut zase už není takový velký rozdíl.

Celá kauza měla ale ještě pokračování. Směnky, které zůstaly v rukou IPB v celkové výši 9 miliard, se ukázaly jako bezcenné. Krátce po krachu banky se totiž vynořila smlouva, podle níž je možné za směnky zaplatit jen bezcennými akciemi IPB. Ta ztratila na obchodu více než 7 miliard. Nomura naopak získala 22 miliard a celou společnost České pivo potom prodala jihoafrickému koncernu SAB.

Když ČSOB převzala aktiva IPB, bylo podáno na aktéry obchodu trestní oznámení. Vyšetřovatel Jiří Tvrdý obvinil osm protagonistů tohoto byznysu z úvěrového podvodu, porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání informací v obchodním styku. Pánové Tlustý a Kalousek se přes podezření ze střetu zájmů, které představovaly jejich styky s Nomurou, stali členy poslanecké komise pro vyšetřování krachu IPB a kolega Kalousek dokonce jejím předsedou. Komise poté popsala sice selhání státních úřadů při privatizaci a kontrole IPB, ale jaksi opomenula fakt, že banka byla svého času věřitelem ODS a ČSSD, a nezmínila rovněž ani případnou zodpovědnost politiků při ztrátě Prazdroje, ani za další bankovní tunely.

Dámy a pánové, jsem skutečně přesvědčen, že 90. léta, zejména za prezidentování Václava Havla, premiérování tehdejšího předsedy ODS Václava Klause, za prakticky neomezené vlády pravice, došlo v naší zemi k obrovským majetkovým transferům, které nejenom že ve svém důsledku poškodily a okradly občany naší země, následně měly dlouhá léta zřetelný podíl na stagnaci jejich životní úrovně, že dokonce nebyly ani provedeny podle zákonů naší země, které byly urychleně ušity na míru tehdy vládnoucím elitám, a to na úkor většiny společnosti.

Všeobjímající a všeprostupující klientelismus a dlouholetá nedotknutelnost strážců ideové doktríny sociální nespravedlnosti, kteří se na těchto zlodějinách podíleli a měli svůj efektivní podíl, dosud neumožnily objektivní kritické zhodnocení celé této polistopadové etapy vývoje naší společnosti. A protože se jedná o historii novodobou, nám nepříliš vzdálenou, lze skutečně spravedlnosti ještě v mnohém napomoci. Občané naší země toto jistě pozitivně ocení. Státní majetek tehdy nebyl a ani dnes není v ničem horší než majetek soukromý. Ostatně naše Ústava hovoří o rovnosti vlastnických forem, a proto nemůžeme stíhat krádeže a podvody v rámci soukromého vlastnictví jinak než krádeže a podvody spáchané na majetku nás všech, na majetku státním. Zkusme pro to něco společně udělat, i když někteří z nás tomu budou zcela jistě z logických důvodů bránit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Lipavský. Mám ho tady přihlášeného, předtím tam byl kolega Bartoš, tak asi došlo k omylu. Kdo dál do rozpravy? Prosím pana předsedu vyšetřovací komise k OKD, pana Černohorského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych měl jenom drobnou alternativu k návrhu komunistické strany, jak tady bylo předneseno usnesení, nebo návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že v letech 1992 až 1998 došlo při privatizaci majetku atd., tak já navrhuji změnu závěrečného data z roku 1998 na rok 2005. Jde o to, že mně osobně přijde trošku pokrytecké hlasovat o tom, že pouze do roku 1998 tady docházelo k špatným privatizacím a že docházelo v podstatě k rozebírání státního majetku. Na tuto záležitost upozorňoval i Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2003, který prováděl kontrolu právě na Fondu národního majetku, kdy kontroloval období 1997 až 2001. Jedná se o kontrolní závěr 0230, já ho tady nebudu předčítat, má to asi devět stránek, kdyžtak si to můžete dohledat sami. A tam právě upozorňuje na dosti silná pochybení na Fondu národního majetku, která pokračovala právě i po roce 1998. Daly by se samozřejmě i po tom roce 1998 jmenovat další v podstatě špatné prodeje českého státu, které byly v podstatě orchestrovány na Fondu národního majetku. Může to být ať už OKD, Mostecká uhelná a další. Takže proto bych navrhoval, abychom změnili datum z roku 1998 na rok 2005. Rok 2005 volím proto, že samozřejmě v tom roce zanikl Fond národního majetku, ke konci roku 2005. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Černohorskému. Nyní mi dovolte načíst omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan kolega Jelínek od 9 do 9.30, pan poslanec Jan Farský mezi 14.30 a 19 hodin a pan poslanec Jakub Janda od 14.30 do konce jednacího dne.

Požádám kolegu Pikala, jestli by mě vystřídal, a přihlásím se do rozpravy.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, přebírám předsedání. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Já se nejdříve vyjádřím k návrhu pana kolegy Černohorského. Náš bod se jmenoval právě Privatizační zločiny od roku 1992 do roku 1998, a to z toho důvodu, že v té době docházelo k nejvyšším, k největším ztrátám. Také se týkal toho, že v loňském roce uplynula dvacetiletá promlčecí doba pro tyto věci. Cílem našeho usnesení je bod II, který citujeme, to znamená, aby bylo přijato - aby vláda připravila změny trestněprávních předpisů, nikoliv pouze trestního zákona nebo trestního řádu, které by vedly k tomu, aby privatizační kroky, které byly v rozporu se zákonem po roce 1999, mohly být dál řešeny a potrestány.

Já nemám nic proti tomu, aby rozšířeno usnesení, souhlasím s ním. Jenom se netýká vlastně toho období, které tady posuzujeme, ale pokud s tím Poslanecká sněmovna vysloví souhlas, budu jenom rád.

Dovolte mi, abych doplnil své vystoupení z 9. května, kdy jsem přednášel usnesení, a potom ho v podrobné rozpravě znovu zopakuji i s tou změnou, kterou přednesl kolega Černohorský, protože ji akceptuji. Ale ta základní čísla, která jsou dána právě tím nálezem Nejvyššího kontrolního úřadu, který se tím opravdu zabýval, a náklady transformace, tzn. ty náklady, které nese stát za tzv. privatizaci, činily 577 miliard 500 milionů korun. Nucená správa stála občany České republiky - nucená správa IPB - 200 miliard korun. Ztráty na privatizaci Chemapolu jsou vypočteny na 16 miliard 900 milionů korun. Jedna z prvních privatizací týkajících se právě roku 1992 až 1993, Knižní velkoobchod Praha, 21 milionů korun, tím to v podstatě začalo, tak jak se prodával státní majetek, a za prodej jednoho domu potom to privatizátoři měli zpátky. Pokud jde o ANEX-CIRUS, to jsou ty známé padáky, ty přišly stát na 150 milionů korun. Modernizace tanku T72, která skutečně byla spojena právě s privatizací některých podniků, stála 13 miliard korun.

(10.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Kasárna na náměstí Republiky, která prodal stát, a vlastně prodělal při tom prodeji, protože penále v té smlouvě stály stát 400 milionů korun, takže nabyvatelé současného obchodního centra samozřejmě k tomu státnímu majetku přišli zatraceně lacino. Lehké topné oleje - 100 miliard. Pokud jde o Promopro, které se soudí, je ztráta pro stát 938 milionů korun. Opencard - 800 milionů korun, Zelená Praha - 250 milionů korun, Bezdrátová Praha - 390 milionů korun, Praha olympijská - 70 milionů korun, arbitráž Novy se CME - 10 miliard korun. Kdo si na to nevzpomíná, připomenu. Samotná Nova tedy ustála tu arbitráž mezinárodní, nezaplatila to, ale český stát na stejných dokumentech tu arbitráž prohrál. Pokud jde o Český dům - 26 milionů korun, Diag Human - zde už jsme zaplatili 360 milionů korun a nárok, který si uplatňuje protistrana, je ve výši 13 miliard korun. Doufám, že to nebudeme muset nikdy zaplatit.

Mosteckou uhelnou tady připomněl kolega Valenta a ta ztráta 3 miliardy 200 milionů korun je specifikovaná tím - to je snad jediný příklad, který jsem neuváděl v tom svém úvodním slovu, když se nám poprvé podařilo ten bod zařadit - to je totiž tak, že české orgány činné v trestním řízení se tím případem v podstatě nezabývaly, nechaly tomu volný průběh, až teprve na základě šetření orgánů činných v trestním řízení švýcarského státu prostě došlo k tomu, že  dohledaly ty toky peněz, které byly vyváděny rozpočtu České republiky.

Pokud jde o OKD, nechám to vyčíslení samozřejmě na vyšetřovací komisi, ale předběžné odhady jsou na 85 miliard korun. A začalo to stejně jako Poldi Kladno, oddělením určité části, která byla důležitá pro ten podnik. U Poldi Kladno to byl ten energoblok, kdy ztratilo Poldi vlastně šanci být efektivní, vzhledem k tomu, že ho privatizátoři energobloku začali vydírat, přivedli Poldi ke krachu. Stejně tomu tak bylo v OKD, kdy ten převod té části té údržby, bez kterého žádný důl nemůže fungovat, ve skutečnosti znamenal propad a tu podivnou privatizaci, která skončila v rukou bývalých vlastníků, než to musel převzít stát. A znovu připomínám, že tak jak tam těch 85 miliard korun zahučelo, tak Česká republika jako vlastník, současný vlastník OKD tento podnik vede v zisku. A to potvrzuje jenom slova kolegy Valenty, který řekl, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny a že není povinností státu něco privatizovat. A dokonce si myslím, že někdy je potřebné, aby si to stát ponechal. (Trvalý hluk v jednací síni.) A mohl bych hovořit o dalších škodách, které třeba nebyly v miliardách, ale jenom ve statisících, jako byl například Internet do škol, kdy ta ztráta státu dosahovala téměř milionu korun 884 tisíc. Bylo vypočteno, že tam byly i náklady, které byly mimo.

Dovolte mi tedy, abych po skončení obecné rozpravy zopakoval svůj návrh v rozpravě podrobné a upřesnil ho tak, jak řekl kolega Černohorský, to znamená, abychom se zabývali v tom usnesení a tím úkolem pro vládu až do roku 2005, tedy těch, které ještě můžou orgány činné v trestním řízení v České republice řešit. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu místopředsedovi. Požádal bych sněmovnu o větší klid během jednání. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Ondráček. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Řehounek mezi 14.30 až 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, omlouvá se nám paní poslankyně Mračková do 13 hodin ze zdravotních důvodů, omlouvá se nám paní kolegyně Pastuchová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych jenom ve zkratce reagoval na svého předřečníka, který mluvil o některých kauzách a o tom, že orgány činné v trestním řízení nekonaly. Ano, ta pravda je, orgán činný v trestním řízení je útvar, nikoliv policista. Takže policisté, kteří tenkrát byli činní v těch kauzách některých, které již zde byly zmíněny, byli většinu vyšetřování na bývalém útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. A v době mého působení pamatuji pandury, casy, Mosteckou uhelnou, ale i třeba kauzu Opencard anebo vyšetřování bývalého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy trestní oznámení podávala tato Poslanecká sněmovna. Nebylo to o tom, že by policisté byli tak neschopní nebo neměli tu vůli. Bylo to správně řečeno, byly to policejní orgány, a tím je útvar Policie České republiky. A jistě vzpomenete někteří z vás, kteří jste se některými kauzami zabývali, vzpomenete, když nejmenovaný poslanec, kterého se jedna kauza blízko dotkla, volal tehdejšímu vyšetřovateli, dnešnímu řediteli národní centrály, a v podstatě, že mu plukovníci ani podplukovníci nebudou tady velet. Takže vzpomeňme jenom na to a neházejme tu špínu na policisty. Ti by chtěli, ale bohužel byla doba, že nemohli. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. O závěrečné slovo nežádám. Jestli kolega Kováčik za mě? Pan zpravodaj také ne. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana poslance Kováčika, aby návrh usnesení po dopřesnění, tak jak řekl kolega Černohorský, přednesl. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Dovoluji si v podrobné rozpravě přednést návrh usnesení k bodu 189 a vzhledem k tomu, že jste slyšeli v obecné rozpravě návrh, kterým upřesnil ten návrh pan kolega Černohorský, že my jako předkladatelé nebo navrhovatelé bodu souhlasíme s tím bodem, osvojujeme si to rozšíření, tak mi teď dovolte načíst upravený návrh usnesení včetně změny přednesené panem kolegou Černohorským. Má dva body.

Tedy:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.

A za druhé, Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.


Tolik, kolegyně a kolegové, návrh usnesení přednesený v podrobné rozpravě a prosím, abyste pro tento návrh hlasovali. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě? Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Budeme tedy rozhodovat v hlasování. Já zagonguji, dám šanci... Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli vyjádřit vůli Poslanecké sněmovny v hlasování. Počkám, až se ustálí počet přihlášených... ***

(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

O návrhu usnesení rozhodneme v hlasování číslo 836, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 836 z přítomných 123 pro 108, proti 12. Návrh byl přijat.


Děkuji zpravodaji, děkuji panu Kováčikovi a končím tento bod. Ještě mimo body s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Máte slovo.

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovoluji si jménem poslaneckého klubu KSČM, ale i jménem těch občanů České republiky, kteří právem poukazují na to, že v tom období, o kterém byla řeč, se děly obrovské nespravedlnosti, zločiny, zašantročení, děkuji vám všem, že poprvé v historii Poslanecká sněmovna vzala svým hlasováním na vědomí, že se vůbec něco takového dělo.

Je to okamžik, který se dá hodnotit jako světélko na konci tunelu, a teď dojde zcela určitě, aspoň já jsem o tom přesvědčen, k onomu naplnění bodu dvě, kdy vláda ČR bude také činit takové kroky v legislativní oblasti, aby to období nezůstalo zapomenuto a zasuto v dějinách a aby ti, kteří se loupeží, zlodějnou obohatili, tak aby nemohli nadále svých plodů užívat. Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pavlu Kováčikovi. A budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030191.htm


======================================================

Výše je kopie záznamu stenoprotokolu z uvedené www.adresy.
Nejdůležitější jsem však zvětšil a vybarvil:
Záporné informace modrou, kladné informace zeleně, důležité informace černě.


44 komentářů :

 1. Jenom smutné čtení, nikdo nebude obviněn, každý něco na každého má!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:35
   Je to tak , každý na někoho něco má . Svého času předčítal Babiš ve Sněmovně čeho se po hadráku dopustil různí politici , jakých zlodějen a všechny veřejně jmenoval . Ovšem trestní oznámení nepodal na žádného z nich . Stejně tak tito jmenovaní na Babiše taky nepodali trestní oznámení pro pomluvu . Asi věděli proč . Takže co ještě chcete v Českém absurdistanu řešit ?

   Smazat
  2. ČSV, NEPOLITICKA SPOLEČNOST VOLIČŮ ŽADALA U KSČM

   otevřeni diskuse pod články,na jejich vlastnim webu partaje.
   Nic by se nestalo jen by se zohlednila opravdová PŘIMÁ DEMOKRACIE,kterou lze uskutečnit téměř ihned a jejich web by dostal nádech članků Nové republiky.
   To se nestalo a asi ani nestane,naopak jejich propagačni odděleni prý rozprášili a ted to prý vede tak kdosi o kterèm neni slyšet nic,či co vlastně,neváli si on náhodou své liné koule?.
   Odkopáváni voličů na Facebook ke kapitalistovi Vycucbergovi,který prodejem dat nebohých prý diskutujicich vydělal miliardy a za to je nyni dá zcenzurovat je nonsens a komunisti to musi dobře vědět a proto pilně pracuji na tom ,aby nikdy neuskutečnili článek 2 "Programu občanů voličů" NPV ,který občanskou podobu Přime demokracie a vznik přimeho informačniho pole požaduje nejen po komunistech,ale po VŠECH polit subjektech.

   K čemu budou tlampače v Parlamentu,který se pět minut po volbách vysmivá občanům,že jsou pro ně jako šechtu nepotřebni a za nic "oni“nevezmou odpovědnost,nebot o ničem nic nechtěji vědet!

   Smazat
  3. zuper bombe ale ma to malininkatou chybičku na železnici tomu řikaji takzvane zpožděni o třicet let tomu nazad a co si nedokažu už vubec představit kdo by to chtěl dneska vyšetřovat snad jen duševně choři za lizatko už nemluvě otom že vrchnost uděla všechno viz dr drat za osm let za sedmičku kolik let neli staleti by trvalo rozluštit rozkradeni statniho majetku za veškrnova kralovani aby se nakonec zjistilo po sto letech že už se vlastně nevi co se vyšetřuje a už vubec se nevi koho a zaco

   Smazat
  4. Přestože KSČM padá jejich"manageři"maji zájem jen o zbytek koryt a ani se nepohnout.
   Vinni jsou členové této strany,kteři voli do vedeni jen dávno vyhynulé brontosaury a dokonce jejich nejlepšiho agitátora pana Lenina dali vycpat a prý za poplatek ho vystavuji v mausoleu jako cirkusovou Humberto atrakci a že by se opřeli o dělniky a rolniky to už je ani nesmi napadnout,neb jim to buržousti zakãzali!

   Oni chteji jen jedno-VYHYNOUT!

   Smazat
  5. KSČM se presentuje jako "kolektiv" s návem Bezmocná nemehla a tiše sedi v děrách odkud jim nečouhá ani tlapička.
   V parlamentu se nafukuji jak balon
   a kdo to má po nich řešit nenapičou,nebot potom by se posmolili a konec Japonec..

   Prý ovčané už začali špekulovat jak se dostat k moci tedy zajistit si v Parlamentu většinu.
   A že na to maji Program,je jasné.
   Babuš by to moh financnout a ne se mrcasit sám a dostávat přitom jen na dekel!

   Smazat
  6. Ano ti válečnici alternativy už prý kdesi vyrukovali s použitelným návrhem jak se vykašlat na SERNATORY a maji mustr jak převzit většinu v Prdlamentu,ovšem jedno chybi dělnici a rolnici to nechtěji, prý se jim nikdy tak dobře nežilo,akorát pukaji závisti,že sousedé,kteři byli rozbombovani Ameriany na sračku,brzy budou platit prý 12 eur na hodinu jako opravdu viditelný pokrok.
   A to prosim se připravuje v jusej devalvace dolaru tak,źe bude vhodný snad brzy do kompostu.
   Na tom se poradili banksteři 29.3.2019 a potřebuji k tomu asi 8 měsiců..

   Bůh s vámi ovćani,AMEN..

   Smazat
  7. Tak jsme projedli budoucnost našich dětí.

   Smazat
 2. Jen kecy kolo D1. Kolik bylo vlád, které se dopravě a silnicím mělo věnovat, ale jen tunelovali a tunelovali. Premiér Babiš těmto zmetkům jen trochu šlápl na "kuří oko" a je zle. Premiére jen tak pokračujte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud jsem dobře zaznamenal, už se chystají kroky pro převedení dopravní správy na akciovku. To, co stát může provádět se svými vlastními zaměstnanci, s profitem pro všechny plátce daní, raději zatíží ziskem pro někoho ...
   A s pohledu ekonomických "odborníků" se to podá jako velmi potřebný a výhodný krok. Ostatně, tak jako zdravotní pojišťovny generují zisky s povinných plateb a jejich vyšší počet je zárukou konkurence. Bohužel ... to je blbost. Tak jako ve spoustě jiných případů. Jedná se o statisticky vypočítatelný a jednoduše upravovaný zisk .... klesá zisk = zvednu povinné odvody. Jak prosté ...
   ABC

   Smazat
  2. mě to přijde že sernatorum vypli klimošku ato přehřati zasahlo přimo i do tvořivosti duchodcu kdo vytvoři větši babovičku a kteři ani nevědi jak vypada svět kolem toho jejich luxusniho ustavu pro nepoužitelné

   Smazat
  3. Převedení na akciovku ještě naznamená privatizaci. Pro řízení firmy je ale výhodnější, pružnější, neboť rozpočtová organizace musí mít nakládání s většími sumami (bývalo to asi 5 či 10 mil. Kč) schváleno vládou. Dovedete si snad představit, jaká je to pakárna, když vláda na svém zasedání musí schvalovat finanční či majetkové operace nějakého státního podniku třeba v sumě 12 mil. Kč, což je dnes cena nějaké menší prázdné budovy, složitějšího speciálního zařízení nebo velkého stroje atd. Musí to projít skrz nadřízené ministerstvo, být navrženo kanceláři premiéra na zařazení do programu, pak zase musejí patřičné dokumenty propadnout skrz všechny dotčené do dané firmy atd.
   V akciovce toto rozhodne představenstvo nebo dozorčí rada, podle toho, jak to mají nastaveno, v případě potřeby během dní, nebo třeba per rollam.
   Nemám sice žádné iluze o morálním profilu drtivé většiny českých politiků a nepřekvapí mne žádné jejich gauneřiny a promyšlené podvody, ale kvůli úplnosti informace je záhodno uvést i pozitiva převodu na a. s., když už nejsou zákonodárci s to přijmout zákony, které by vytvořily podmínky pro efektivnější a i bezpečnější řízení firem veřejné správy.
   KR

   Smazat
  4. Možná jsem pesimista, ale přijde mi krajně podivné, že politici s rozsáhlou státní správou nejsou schopni vymyslet pravidla jednoduchá, průhledná a funkční.
   Část podniku účetně ve ztrátě, když jsou na ni přepisovány náklady na opravy a údržbu všech provozů, ekonomické výsledky použity pro obhájení "výhodnosti" prodeje a dva roky po prodeji splacena kupní cena ...
   Není žalobce, není soudce .... v podstatě lze mít libovolnou strukturu řízení a financování, více či méně dokonalou, pokud není brán ohled na dodržování pravidel, s minimem rizik se pravidla obcházejí ...
   Jednoduše řečeno "kde není právní stát, není ani pořádek".
   Za pár let nám navrhnou: čeští politici neumí ČR řídit, bude lepší předat řízení zkušenějšímu a šikovnějšímu Bruselu nebo Německu.
   A my zatleskáme ...
   ABC

   Smazat
  5. ABC 1***, tak, tak! Almanach KaRo 18:02, je pružný a tvrdý na vše, zřejmě majitel akcií na jméno! Per rollam (způsob rozhodování), proto u něj zmiňuji, šetrně po Rómsku KaRo, než psáti vystižnější (ČuRák)!

   Smazat
 3. I tenhle bordel se dá řešit a nekompromisně kdo to způsobil se ví tak je nutné jednat správa Česka je totálně prohnilá korupcí - co hájí hamáček je nad slunce jasné další zlodějny !!!!

  OdpovědětSmazat
 4. Zítra je termín pro podání přiznání DPH za II. čtvrtletí.
  Ještě jej nemám dokončené a udělám takovou chybu a juknu sem si něco přečíst. Připomínka privatizace a slunce vysoko na obloze mě ponouká se na všechno vy.....
  Představa, jak se peníze stále přesouvají ve velké míře do kapes "dojičů" státního rozpočtu na náladě nepřidá.
  Privatizace odstartovala cestu k totalitě a moci movitých. A movití pomocí svých peněz budou stále více ovlivňovat rozhodnutí vlády a vlád budoucích ve svůj prospěch, bez ohledu na zájmy většinové společnosti.
  Mnozí se domnívají, že cesta vede vzhůru. Osobně tento optimismus nesdílím. Postupně dojde ke svázání jednotlivců ve společnosti omezujícími nařízeními. A postupně to postihne většinu z nás, tedy i ty, kdo si něco negativního dnes nepřipouštějí. Za každým rozhodnutím v "zájmu lidu" můžete dnes najít omezení pro některou vrstvu obyvatelstva a vždy prospěch "těch v pozadí" financujících politiky.
  Až zase někde uslyšíte o předvolebním marketingu, zamyslete se, co to znamená. Strany už dlouho jsou firmy a nabízejí svým "marketingem" produkt .... Bohužel to není politika, která by nám mohla prospět. Od idejí, které by měli základním kamenem stran, jsou to peníze a předpokládaný zisk v případě "dobře zvoleného marketingu".
  Je teplo .. brrr, když na to pomyslím, chce se mi ...
  Přemýšlím, kdy lidé přestanou tleskat ....
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pan senator v roztžitosti jim vlastni vypustil poplašnou zpravu v okurkove sezoně nakonec je vidět že i někteři zde dokonce věři ale už nevi že na blbim hrobečku a blbem mistě a ten čas je taky už někde jinde

   Smazat
 5. Kdyby se to vyšetřovalo to by šlo těch pravicových „demokratů" do tepláků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se to prošetřovalo, tak nemá kdo organizovat demonstrace a všechny parlamentní strany budou bojovat s personálním nedostatkem ve své stranické struktuře, stejně jako ministerstva a spousta dalších institucí, prorostlých korupcí.
   To je naše realita .. však on tolik zbožňovaný Vašek na tuto situaci v jednom z posledních proslovů upozornil. Pokud mě paměť neklame, zmínil .. více jak 40% každoročního rozpočtu jako "neúčelně investovaných". Možná se v něm v důsledku očekávané události pohnulo svědomí ...
   ABC

   Smazat
 6. Otřesné čtení -když se lidi, kteří ze svých příjmů sotva zaplatí poplatky za bydlení a jídlo, musí dočíst o takovém zlodějském svinstvu - a nota bene další rozkrádací svinstvo jsou platy a příjmy protekčních zmrdů, šmejdů a hajzlů dosazených na významné, účelově vytvořené pozice, potažmo všech zmrdů, kteří dřepí v politice a neřeší podobná svinstva. A málokdo se zabývá otázkou, že tato velkovýroba pracháčů a zbohatlíků stála na druhé straně slušnou existenci milionů řadových občanů, a že prorežimní justice napáchala spousty sprostých a neuvěřitelných křivd, jelikož v případě sporů legalizovala rozsudkama podvodníkům podvody, zlodějny,a šmejdy všeho druhu. Z toho jsou dnes statisíce příšerných exekucí a dluhových pastí díky zákonem schváleným pokutám, poplatkům, příplatkům, procentům, a podobnému svinstvu, tím pádem se postižení ze svých dluhů nikdy nevymotají, protože to nejde. Ale lidský pišišvor je tak blbý, že se tradičně nechává oblafnout mediálníma žvástama o "zbytečných půjčkách", přestože právě půjčky mají na sprostých exekucích hodně malý podíl. Proto není s postiženými žádná empatie, naopak na diskuzích jim vřeštící smečka nadává, zejména pak různí spekulanti s byty, z nichž se stali zatraceně vychcaní páni domácí, sprostě okrádající lidi na nájemném ze všelijakých špeluněk. Proč "stát" z něhož - jak se ukazuje - se klube nejodpornější stoka všech stok, vůbec začal státní byty prodávat a privatizovat šmejdům a lumpům - ví bůh. A kdo odškodní oběti odporné genocidy let devadesátých - ví taky jen bůh.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pitomio se právě ozval v příspěvku 14:51

   Smazat
 9. V USA to už rozjeli.DEMOBLOK,ČSSD a všichni zloději velkého formátu se mají na co těšit. 30 let jejich lehko žití skončí.
  https://tadesco.cz/prislo-velke-viteztvi-tri-mocenska-centra-washington-londyn-a-vatikan-padla/

  OdpovědětSmazat
 10. Stačí jeden jediný praktický krok: ZNÁRODNĚNÍ. Bohužel není nikdo, kdo by ho provedl...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že toto zaklínadlo nestačí. Ty lumpárny se mohly stát právě proto, že šlo o státní majetky, o majetky ve správě politiků nejen pravicové, nýbrž i levicové rétoriky.
   Majetek veřejné správy, řízení firem veřejné správy musí být pod dostatečnou, účinnou kontrolou veřejnosti. NKÚ evidentně nestačí, tím spíše za současných pravidel, které zejména pravice omezuje, protože chrání kšefty svých soukmenovců na městech a obcích a s firmami veřejné správy. Stačit asi nebude ani veřejný rejstřík obchodních smluv - jednak jde o obrovské množství dokumentů, které občané těžko všechny usledují, jednak některé detaily některých obchodů (bezpečnostní dodávky, informace zneužitelné konkurencí) nejsou pro vytrubování do světa. Pod prsty manažerům by měli koukat především zaměstnanci, protože jde i o jejich práci a platy a prémie. Mělo by to mít nejen formu několika členů dozorčích rad, mohlo by to mít klidně podobu i jejich vlastnického podílu, který nebude možno při rozhodování obejít. Stejně tak důležité je nastavení úloh a hodnocení výsledků firmy ze strany zřizovatele, aby bylo jasno, za co manažeři budou brát platy a odměny. Nesmí jít o trafiky politiků, vysokých úředníků, pokud tam chtějí být - ano, ale na práci, ne na braní přemrštěných tantiém za sezení na DR a domlouvání tunelů pro kamarády. V případě korupčního porušení pravidel postihnout nejen pachatele, ale sankcionovat i politickou stranu, která dotyčného nominovala, třeba tím, že nebude mít pár let nárok na svého zástupce v DR.
   Znárodnění není všelék, tím jsou kvalitní pravidla řízení podniků veřejné správy od personálního obsazování přes nastavení a hodnocení výsledků hospodaření až po odbornou a veřejnou kontrolu. Znárodnit a nechat stávající pravidla je pozvánka do ráje tunelů.
   KR

   Smazat
  2. Znárodnění nelze provést bez revoluce a protože celá politická elita je z privatizace umazaná, část lidí obecně si polepšila drobky od stolu, není vhodná doba pro revoluce zdola, navíc deklasované, ujařmené milostí práce a běžnými závazky života (složenkami). Na nějakou revoltu bude potřeba více bídy pro střední třídu, tedy válečný nebo hospodářský kolaps.Potom možná dojde na "revanš revanše".

   Smazat
  3. PS. Pokud se komunistům a všem neušpiněným podaří prosadit základní zákon o "nepromlčitelnosti zločinů z privatizace (neoprávněný zisk) v privatizaci za celé období od 89. do budoucna neomezeně, budu je všechny preferovat ve volebních kláních.

   Smazat
  4. PPS. ta snaha pana Valenty a Sněmovny je jen první střípek!

   Smazat
  5. Větší účast občanů na řízení hospodářství včetně rozšíření podniků veřejné správy (nemluvě o družstvech, zaměstnaneckých akciovkách a různých kombinacích) nemusí čekat na sociální krizi. Může to být následek krize ekonomické, bezpečnostní nebo ekologické, ale může to být i vlastní rozhodnutí vlády, krajů nebo radnic stabilizovat ekonomickou situaci státu či regionu, zvýšit jeho ekonomicko-sociální odolnost proti krizím, výkyvům, ale třeba i proti vydírání, třeba i politickému.
   Zatímco v případě sociálních, ekonomických a bezpečnostních může být proces, jeho rozsah, míra a tempo velmi různorodé, ovlivněné řadou faktorů, v případě ekologických limitů, úloh a nebo právě veřejného vlastnictví to může být fofr - ne/čistá voda způsobí takovou politickou povodeň, že pravice z toho bude mít pořádný průjem. To totiž skončí bleskem ideologické kecy a balamucení, protože když kráčí o pitnou vodu, o žízeň, o hygienu, tak je to ještě větší síla než hlad. Půjde už ne o výši platu, pracovní místo ap., nýbrž o kejhák, a to nikoli v řádu týdnů nebo měsíců, ale dnů, možná jen desítek hodin.
   A jestliže pravice bude stejně pitomá jako dosud, oprsklá, chamtivá a nevytvoří si včas ústupovou cestu do předem připravených pozic, tak revoluční přivlastnění vodního hospodářství naštvanými občany/veřejnou správou může motivovat znárodnění i v jiných oborech, výrobách a službách.
   Systém, který z průvodní záležitosti při uspokojování životních potřeb a zájmů konkrétními výrobami a službami - ze zisku - učiní osu své existence, musí jednou na planetě skončit. Jestliže se kvůli fetišizaci a zveličení kolaterárních zisků stane osud lidí kolaterárními ztrátami, tak takový systém přivede lidskou společnost do existenční krize. Ještě před 150 lety se dalo před kapitalismem utéci někam do pustiny a on ještě nenapadl všechny zdroje. Nyní již nikoli, situace houstne a život udržující zdroje Země jsou ohroženy. Kapitalistům se pak může přihodit, že budou ještě se slzou vzpomínat na socialistické revoluce a vlády jako na blažené časy, kdy se dalo s socialistickým blokem rovnocenně, seriózně jednat. Případná světová ekologická krize totiž bude důsledkem intelektuální nedostatečnosti lidstva a ke slovu se tak dostanou emoce. A nebudou to ty láskyplné něžnosti z postele.
   Takže čím dříve a efektivněji zapojí soukromý kapitál veřejné potřeby a zájmy do svého podnikání (aby se vyhnul znárodnění), tím delší a stabilnější období dobývání zisku jej ještě čeká. Přičemž o ekologických potřebách se dlouho nebude a nemůže diskutovat - to abyste během debaty neumřel. Životní prostřední je veřejný statek, protože je to statek nedělitelný, takže pokud společenskou revoluci nezvládne, nevymyslí, nezdůvodní a nezorganizuje levice, tak ji provede ekologie. Lidstvo čekají náramné časy.
   KR

   Smazat
  6. Jsem pro okamžité zestátnění půdy, lesů, vody a všech pozemků v katastru ČR včetně důlních prostorů pod zemí a nahrazení smlouvami o pronájmu soukromým subjektům na krátkodobé ale i "99" let občanům státu. To lze udělat volebně a mají to mnohé, demokratické státy. I tak se dá poznat svrchovanost státu a jeho občanů! A tyto svrchované státy mají i podmínky si vybudovat různé vlastnické formy podnikání a přímou ingerenci státu a tím i zodpovědnost politiků. Zatím to vypadá, že máme šašky a marionety v politice, čest vy jímkám.

   Smazat
  7. PS. jen pro upřesnění,současná vlastnická práva by se omezila jen přednostním právem státu a tím nemožností čachrovat bez dohledu státu jako vlastníka. PS. korupci nevylučuji ale to je jiné téma.

   Smazat
  8. Mám dojem, že již nyní platí, že to, co je pod zemí, patří státu. Proto těžební společnost musí získat různé souhlasy a musí platit za vytěžené suroviny státu poplatek, jehož výše je dána zákonem.
   Teoreticky je to snad ošetřeno solidně, leč lidé jsou lidé a jak zájemci, tak někteří vypečení úředníci a politici dovedou svým klientům najít cestičky okolo, nebo ekonomicky zajímavý případ zastrčit za nějakou nezajímavou věc nebo uschovat v moři prkotin.
   Asi to chce ještě lépe pojistit proces schvalování a hlavně zajistit bezproblémový vstup veřejné správy kdykoli v procesu a přepsání pravidel až po převzetí státem, samozřejmě za seriózně vypočítanou náhradu nákladů, nikoli ale náhradu (všech) očekávaných zisků. V případě pochybení schvalovatelů (úředníků a politiků) uvalit těžké peněžní a majetkové sankce až na úroveň zabavení veškerého majetku dotyčného a jeho rodiny či i dalších příbuzných. Ani obrovská sankce však neodradí hajzla od zkorumpování a ohled na rodinu a příbuzné jej nezajímá. Ale šlo by též odebírat firmám živnostenské povolení. Základ ale musí být v prevenci, v jednoznačných pravidlech a jasné osobní - a třeba i stranické - zodpovědnosti.
   Ke korupci již jen to, že velkou a sofistikovanou korupci mohou provozovat jen velké firmy a s vidinou velkého zisku. Pokud by bylo ve vlastnicky smíšené ekonomice soukromé podnikání omezeno jen na rodinné firmy a malé a střední podniky, nebo nějak jinak zastropované ve velikosti (počtem zaměstnanců, velikostí obratu, zisku, vlastnickým podílem veřejné správy apod.), tak by snad mohla být korupce také na řetězu.
   KR

   Smazat
  9. Souhlas KR,jen požaduji větší agresivitu státu vůči nadnárodním společnostem, svým úředníkům ale vím, že voliče tímto směrem nikdo nemotivuje a nežádá o podporu.

   Smazat
  10. Pro p. Povolného, KR, ale nejen pro ně:
   http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/8522-cteni-na-prazdniny-podivne-setkani

   Smazat
  11. PETR MAJEVSKÝ 26. července 2019 20:21


   Jaromír Bradávka pro Petra Majevského. Díky, pane PŘIBYL, nejsem filosof. Jen občas dostanu nápad...


   "Velmi se mi to líbilo.Je to psané srozumitelně,pravdivě a ještě k tomu nám dává výstrahu.Bohužel,lidé jsou nenapravitelní a stejně se jednou mezi sebou začnou prát,až zničí nejen sebe,ale i planetu.A to všechno jen z touhy po mamonu a moci.Myšlení lidstva je posáno perfektně!

   Petr Přibyl Majevský ...

   Smazat
 11. Všichni jste zloději !

  OdpovědětSmazat
 12. "Komunistické zločiny" hadr.

  OdpovědětSmazat
 13. Národ idiotů si tu galerku volil, národ idiotů ponese následky své tuposti. Ztracené hodnoty a potenciál už nikdo zpět nevrátí. Opět budeme na mnoho generací jen poníženým národem otroků, o kterém budou ostatní smýšlet jako o nehodném vlastní svébytnosti a existence. Submisivní role těch, o kterých rozhodují jiní, nám zjevně svědčí nejlépe.
  Těch, kterým takové nedůstojné vyhlídky nestačí, je bohužel zřetelně menšina. Bude trvat ještě dlouho, než se národ ze své geneticky vžité nevolnické nátury dokáže posunout k nějakému sebevědomí a uvažovat o sobě jako o subjektu, který nepotřebuje slyšet nad sebou práskání pánova biče.

  OdpovědětSmazat
 14. Nebylo by možné tady uvést jména 12 poslanců, kteří hlasovali proti návrhu? Tipnul bych si na členy ODS, TOP, Některých starostů a lidovců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proti byli tito zastupitelé(kdo ví koho):
   Ivan Adamec
   Karel Krejza
   Veronika Vrecionová
   Jan Bauer
   Martin Kupka
   Martin Baxa
   Jaroslav Martinů
   Pavel Žáček
   Petr Beitl
   Ilona Mauritzová
   Bohuslav Svoboda
   Jakub Janda
   (všichni zvolení za ODS)

   Poslanci za KDU-ČSL, TOP09 a STAN, stejně jako zbytek poslanců za ODS, se hlasování nezúčastnili.

   https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=70508

   Smazat
 15. Bohužel žijeme všichni v iluzi svých vlastních myšlenek ve své vlastní mysli a od těch biorobotů co to zrealizovali není možné nic moudrého očekávat, nemají na to oprávnění.Jejich Duše ani Duch nejsou v souladu s Bohem. kdo opravdu upřímně nemiluje svůj národ,není schopen ho ochránit, pro budoucí generace, jen ten kdo si je vědom toho co je,kdo je a proč tu je, to dokáže,biorobot nikoliv.Vše se brzy změní, odpovězte si na otázku, co je smyslem života.......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Od "zbožných" vlastizrádců" z KDUČSL také nic neočekávejte. Za 30 let se projevili dostatečně.

   Smazat
 16. noviczech
  ...můj názor: politická chobotnice po roce 1990 rozjela s podporou "západu" systém, který tam funguje minimálně od roku 1945, v USA ještě déle. A chobotnice má chapadla a dlouhá chapadla, nic se nezmění, jen přibude pár sebevražd s rukama spoutanýma za zády! Napřed musíte posílit stát na jiném místě, aby jste mohli dělat zákonnou "čistku"!!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.