Reklama

sobota 20. července 2019

Selhání zakladatelů České republiky

Stanislav A. Hošek
20. 7. 2019
Motto: Ústava státu není uměleckým dílem, abychom se nad ní zamýšleli s otázkou: Co tím chtěl básník říci?
Ne, Zeman není vinen tím, jak si v současnosti vykládá Ústavu ČR. Podobně se chovali i oba předešlí prezidenti a vždycky byli za to opozičními politiky a médii kritizováni a sympatizanti jejich chování naopak podporovali rádoby odbornými interpretacemi textu našeho základního zákona. Myslím, ba dokonce jsem si jist, že za třicet let existence našeho státu máme již dostatek zkušeností k tomu, abychom vypracovali podstatně dokonalejší fundament právní řádu naše země.

 
Poznámky ke vzniku současné Ústavy ČR
     Před volbami poslanců v tehdejší České a Slovenské Federativní republice, které se uskutečnily v polovině roku 1992, neměla žádná česká politická strana ve svém programu rozdělení československého státu. Takže na vznik samostatného státu se politicky, nadtož odborně nepřipravovala.
     Na rozdělení se ihned po volbách dohodly dvě vítězné politické strany, jedna slovenská a druhá česká a postavily tak všechny politiky a především celou veřejnost před úkol, za půl roku ukončit existenci Československa. Nechci v tomto textu dokazovat, že na takový čin neměli, především poslanci Federálního shromáždění, absolutně žádnou legitimitu odvozenou od zájmu veřejnosti. Zatímco na Slovensku se již dávno připravovala určitá skupina odborníků na samostatný stát, v Česku se tak nedělo.
     Ústava ČR proto vznikala v časové tísni, ba až stresu. Neprodělala potřebnou, tedy dlouhodobou veřejnou diskusi odborníků nad státoprávním uspořádáním nového státu, ani zásadní debatu nad formální podobou a rozsahem ústavy. Vůbec se před její tvorbu politicky nerozhodovalo ani o podobě našeho státu, druzích ústavních institucích, nadtož o zásadních jejich kompetencích. Což je první důvod skutečnosti, že dneska samotná Ústava ČR působí mnoho problémů, způsobuje vládní krize a především dovoluje celou škálu interpretací, čímž jenom rozmnožuje politická pnutí v zemi.
     Druhým problémem byl mechanismus jejího vyhlášení. Jsou autoři, kteří dokonce tvrdí, že jde o tak unikátní způsob, jaký v Evropě nikde neexistuje. Neznám procedury přijímání Ústavy všech států v Evropě, a přiznám se, že mne to ani nezajímá. Tvrdím však naprosto odpovědně, že přijetí dosud platné Ústavy ČR bylo diktátem v provedení poslanců, kteří k tomu neměli kompetenci. Již v době jejího přijetí jsem ji proto prohlašoval za novodobou „oktrojírku“.   
Instituce, která naší zemi nadiktovala Ústavu
     Ústava ČR byla uzákoněna institucí, jejíž členové nebyli zvoleni jako zastupitelé samostatného státu, nadtož s celospolečenským pověřením takový stát ustavit. Bylo-li rozdělení Československa pseudorevolučním činem první generace českých a slovenských politických představitelů, vygenerované polistopadovými událostmi, pak způsob ustavení státu s názvem Česká republika byl stejně pseudorevoluční, čili de jure nelegitimní.
     Poslanci České národní rady, České a Slovenské Federativní republiky, zvolení v roce 1992, neměli legitimní oprávnění vyhlašovat Ústavu České republiky. Pokud by byli skutečně odpovědnými politiky, demokratického smýšlení a chování, měli pouze vyhlásit prozatímní ustavující zákon nového státu. Měli se k tomu navíc usnést na termínu a mechanismu přijetí skutečné Ústavy našeho nového státu. Jelikož nic takového neudělali, považuji jejich chování za neodpustitelné selhání jejich konání coby zakladatelské instituce České republiky.
    Plénum České národní rady 16. 12. 1992 přijalo dokument, který vyhlásilo za Ústavu státu, který tehdy ještě vůbec neexistoval. A aby těch zmatení nebylo dost, tak předsednictvo zmíněné rady v tentýž den přijalo usnesení o vyhlášení „Listiny základních práv a svobod“ jako součást ústavního pořádku tehdy ještě neexistující České republiky.  Takže „lidu“ této země byly, zástupci k tomu nepovařenými alias nekompetentními, do vínku české samostatnosti „darovány“ hned dva dokumenty ustavující nový stát.
     Není předmětem tohoto textu hodnotit nekompatibilnost a formální různorodost jmenovaných dokumentů, jen si troufám zdůraznit, že vznikly prakticky živelně, bez dlouhodobé odborné debaty a samozřejmě absolutně bez podílku veřejnosti na jejich tvorbě, konečné kodifikaci a především vyhlášení.
K dalšímu vývoji ústavního pořádku v ČR
     Naprostá většina předních ústavních činitelů nového státu si byla dobře vědoma toho, jak Ústava vznikala. Pokud by cítili skutečnou odpovědnost státníků, vynaložili by již dávno potřebnou snahu dát zemi zodpovědně vytvořený, právně co nejperfektnější a především co nejdemokratičtější metodou vyhlášený, zákon té nejvyšší právní síly v zemi.
     Za celých 28 let se nic podobného nejen nestalo, ale neobjevil se ani náznak snahy o vytvoření nové Ústavy ČR. Místo toho trpěli a já se domnívám, že se mnozí dokonce doslova s chutí „vyžívali“ v řešení různých vládních, ba až ústavních krizí, způsobovaných rozličnými interpretacemi naší Ústavy. Nejvíc mně vadí, že ani Ústavní soud nepodnikl v tom směru patřičnou iniciativu, ač trpěl zahlceností stovkami, ba tisícovkami tak zvaných, možná naprosto zbytečných, ústavních stížností.
     Za prezidentství Havla, Klause i Zemana ukázala Ústava ČR nadbytek nedostatků, které již dávno volaly po mnohé změně, ba dokonce po vypracování úplně nového, celého textu. Kdyby byli poslanci sněmovny a senátu opravdu odpovědnými politiky, již dávno by zadali úkol vypracovat novou Ústavu a usnesli se na zákoně stanovujícím mechanismus jejího přijetí. V neposlední řadě, podle mého názoru, to měl především iniciovat Ústavní soud, což ještě jednou zdůrazňuji.
     Jak jsem se již zmínil. Není tedy za současnou situaci vinen Zeman, ale všichni politici, kteří v historii našeho současného státu byli v ústavních funkcích. Jeho zakladatelé v časové tísni tehdy selhali, ale jejich pokračovatelé měli dostatek času na nápravu, kterou dodneška nejenže neprovedli, ale ani je to snad nenapadlo.
     Myslím si, ba jsem o tom výsostně přesvědčen, že nejlepším uctěním blížícího se výročí listopadových událostí r. 1989 by bylo, kdyby současný Parlament ČR, tedy obě jeho komory společně, se usnesl na termínu vypracování nové Ústavy našeho státu a metodě jejího vyhlášení.
     K tomu jen poznamenávám, že by bylo dokonce dobré otevřít veřejnou debatu o stávajícím státoprávním uspořádání ČR. Taková by totiž měla předcházet odpovědné tvorbě každé nové ústavy. Vynucuje si to mimo zmíněné důvody i rychlost změn v dnešním, poněkud nestabilním světě, jakož, mimo jiné i skutečnost, že jsme součástí rodícího se soustátí.
    Osobně si myslím, že je o státoprávním systému našeho státu zapotřebí kupříkladu prodebatovat další setrvání pozůstatků monarchismu v naší Ústavě a zdůraznit její republikový charakter. Konečně skončit částečnou dualitu výkonné moci. Za diskusi stojí rovněž smysl dvou komor našeho Parlamentu a především jejich kompetencí, aby si vysloveně neházely klacky pod nohy. Ústavu by bylo vhodné demokratizovat jednak pravidly pro povinný plebiscit a konečně přijmout pravidla obecných referend. Také odvolatelnost politiků v dnešní chaotické době zasluhuje nepředpojatou diskusi. Nebojím se dokonce tvrdit, že zásadní změnou by měly projít kodifikace dneska Ústavou ČR pojednané instituce, jako je Ústavní soud, ČNB a NKÚ.
      Naši politici i zainteresovaná veřejnost by dokonce mohla prodebatovat celý systém tří pilířů politické moci v době zesilující se polyarchie, která se skrývá pod rouškou zastupitelské demokracie.

43 komentářů :

 1. Objevuji se prvni hlasy,které poukazuji na to,že tzv ÚSTAVA nebyla schválena v referendu občanů

  a proto plati pouze pro těch pár poslanců,kteři si ji schválili jen pro sebe.
  Neni vůbec divu,že nyni máme v ČR kapitalismus bez přivlastků,tedy nejhorši formu kapitalismu vycházejici z gangsterismu ,umožnujici rabováni domorodců ČR,které prý nikdy skončit nesmi!.
  Neni divu,že ta nepolitická ČSV je prvni,která nekompromisně požaduje SOCIÁLNI STÁT,ten totiž zcela zaměrně chybi hned v prvnim článku té dodupane Ústavy.

  Kdo je proti těm sprostým slovům at tu napiše proč!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase bláboly. Nepolitická ČSV je protimluv a hloupost. Blouznivec tu zamořuje diskuzi.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. V čem je to blábol,pane vole 23.46?

   Uved důkazy k věci,zase tu smrdiš jako "oni" s politickou korektnost čili lźi,vynalezené na české domorodce,kteři jsou prý mistři světa ve skoku na špek a naletěli na papir,který snad de jure vůbec neplati!
   Piš nebo odejdi do hajan, dále spát!

   Smazat
  4. Jak mohu konkrétně oponovat něčemu, co není naplněno ničím konkrétním?
   A co je "nepolitické" na politickém spolku? To je přece protimluv!

   Smazat
  5. 5.36
   Ti valečnici z ČSV jsou až moc konkretni, ale tisk a tv se nedávaji fotit s jejich "Programem".

   Zkuste jejich Program rozbit članek po članku na prach a začněte prvnim článkem tj požadavkem SOCIALNIHO STÁTU do prvniho članku snad i budouci sestavy ,který byl vynalezen pravici a posloužil dostat sousedy,kteři byli rozflákani spojeneckým letectvem na sračku, zpět mezi bohaté státy a dnes chtěji platit prý brzy 12 eur na hodinu, aniž by se zhroutili a mrkli okem.

   TO SI PRÝ ČR NEZASLOUŽi!.

   Důvodem je,že v rámci politické korektnosti vynalezené prý na pitomce a kandidáty na sluhy a otroky, má každý domorodec ČR sám na sebe špatný vliv!

   Hleďte spolu s nimi odstranit ten kapitalismus bez přivlastků a zazpivejte si s nimi chorál" Naserme se a na množstvi nehleďme!"

   Smazat
  6. Mate pravdu Sociálni stát se stal exportnim artiklem Němčourů a nastoupil vitěznou cestu Evropou,ovšem Kocourkov tzv Českou republiku minul obloukem,nebot naši intelektuálové dodnes nevi co to je za zviře a už tu psali co možno nejnesrozumitelněji s cilem,aby tomu nerozuměl ani jeden dělnik ani rolnik jednim slovem, NIKDO!!

   Smazat
  7. Možna se těm borcům z ČSV nechce založit žadnou polit.stranu či hnuti dyť všechny ty subjekty padaji jedna po druhé krachuji a pukaji plesk,fuj , jak shnilé hrušky,Čssd,top,ods,kdu a dalši ,dyt za chvili nebude koho volit i s jejich přihlouplými prý Programy co si dělaji sami pro sebe a svoje funkcionáře.

   Smazat
  8. DOBRÁ MYŠLENKA,KTERÁ SE TADY NA ALTERNATIVĚ OBJEVILA

   Je bezesporu doporučeni panu Babišovi-Nebojsovi,aby dodal na tyčkách sepsané hesla těm demonstantům na Letné,nebot oni tam nic neměli.
   No posloužil by jim pořádně,kdyby jim tam rozdal toto

   CHCEME jedno slovo SOCIÁLNI STÁT DO PRVNIHO ČLANKU ÚSTAVY.

   A mohli by tam hned všichni začit tančit jako derviši,nebot každy by se tam tak začal bit za svoje penize a pád kapitalismu bez přivlastků!

   TO JE ONO PRAVO CO BABIŠOVI CHYBI,ŽE ANO?

   Smazat
 2. „Dnešním myšlenkovým Hitlerům stačí, když podporujete normalitu.“ Volný uvedl, jak funguje „novodobý fašismus“ v praxi:

  https://cz.sputniknews.com/svet/2019072010386116-dnesnim-myslenkovym-hitlerum-staci-kdyz-podporujete-normalitu-volny-uvedl-jak-funguje-novodoby/

  OdpovědětSmazat
 3. ŠKODA,ŽE SE PAN SPD MEZI NÁMI NEOBJEVI A NEVPALI TU ŘEČ

  o tom Sociálnim státě,dyť možna vůbec nevi co to je za zvirže a pak,že nema mit jen zubožených 10%...a brzo mu rozkradnou i to!

  OdpovědětSmazat
 4. Neumožnila ta "Ústava" nami zvoleným zmrdům,kteři nám kradou hlasy tim,že nás dávaji ohlupovat tiskem a hlavně TV,která prý patři těm kdo v ni pracuji, to jest prý jejich řediteli,nenažrancovi,který kasiruje za to milionove odměny a ještě se nám vysmivá,že prý za něho platime koncesionářské poplatky ?

  A co to 30 leté embargo na Zákon o referendu,to tam v té Ústavě taky stoji?

  OdpovědětSmazat
 5. V r. 92 nebyl čas na referendum. Po r.89 bylo třeba řešit a konat základní věci pro fungování státu. Ekonomickou reformu, demokratizaci státní správy, navazování vztahů s demokratickými zeměmi. Havel využil své mezinárodní charisma a jezdil do světa ná dělat slavnými a otevírat nám dveře k významným světovým státům. Ti ukázali dobrou vůli a pomohli nám s transformací. Bylo zapotřebí i vyřešit přítomnost cizích vojsk. Díky tomu, že komise pro odsun ukázala sovětům svoje zoubky, odešli už v roce 91. Ústava by měla být dodržována at je napsaná jakkoliv. Své dítě také nevyměníte za jiné jen proto že nemá rádo vážnou hudbu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 0:43 - No ty jsi povedený hlupák!

   Smazat
 6. Nebyl prý čas,muselo se krást?

  To všechno jsou jen výmluvy, aby jsme tu s trpělivosti ovci čekali na politickou korektnost čili dalši lži a na svoje rabováni a to donekonečna a brzy si dali uřezat i hlavy?
  Napište tu ,máte vy rozum nebo ne,vypadá to totiž,že máte dost možna sám na sebe špatný vliv!

  OdpovědětSmazat
 7. Na webu
  www.novinky.cz/domaci/510970-ma-vodu-chranit-ustava-proc-ne-rikaji-ustavni-pravnici.html
  Na 90 řádcích se uvažuje o změně ústavy ve prospěch ochrany vody...

  OdpovědětSmazat
 8. Chybi zde burtkurba aby vysvetlil situaci a vysvetlil pripitoelym cechackum jak se to ma delat po zkusenostech behem svetem

  OdpovědětSmazat
 9. 0:43 jste skutečně taková/vý dětina? Tuším, že vtipkujete.

  OdpovědětSmazat
 10. ustava je takove šiditko pro plebs od byvalych komunistickych prokuratoru kterym vedl ruku radoby skromny umělec veškrna co nedokazal zesmolit ani povidku o šmidrově sametovem převratu zato obletěl celičky svět za naše desatky a zbiral medaile jakoby to byli pohlednice a komunisti měli před nim stažene trenky ještě dřive než vystřizlivěl ale i za střizliva si dělal co chtěl a majetek zabaveny po valce podle beneše si vlastně ukradl sam sobě ani ustavu nepotřeboval a ostani radoby demokradicki zloději si jen přestoupili k veškrnovi aby jim vlak neujel a snim i kačky a to všechno za velkeho jasotu tupě přihližejicich vovčanu co předčasně jasali nad vitěztvim kapitalissmu v naději že to budou oni ti hodni a dobři a bohati kapitalisti

  OdpovědětSmazat
 11. Začal bych stěžejní otázkou, zda nám vytváření a projednávání nové ústavy stojí ještě za to, když máme odevzdat zbytek suverenity do Bruselu a splynout v jedné euroříši spolu s migranty. Pokud se na zabránění tomuto vývoji zásadně nepostavíme, nemá smysl zabývat se tím dalším vč. ústavy. Nebude totiž již zapotřebí.

  OdpovědětSmazat
 12. !!.00

  Z vás vane smrad defetismu,kocoura který se toči dokola za koncem svého ocasku do kterého si kousá a sloużi šťastně režimu,který má za cil vyrábět jen beznaděj a dělat z občanů bezmocné idioty, hned pět minut po volbách!

  OdpovědětSmazat
 13. Pravda je,že žijeme v kapitalsmu,nejhoršiho zrna tzv gangsterismu.

  Sjednocené sily banksterů z nás vyháněji penize a v té Ústavě chybi věta.

  MAJETEK ZAVAZUJE:

  JEHO UŽIVÁNI MÁ SLOUŽIT K PROSPĚCHU CELE SPOLEČNOSTI A JEJIMU BLAHOBYTU!

  To si totiž ti prokleti Němčouři dali do ARTIKLU 14.odstavec 2 ZZ a zbohatli,kdo je proti,ať to tu napiše a zdůvodni proč!
  v originálu to zni takto.

  Eigentum verpflichtet.Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Algemeinheit dienen.

  OdpovědětSmazat
 14. Každý tu diskutuje bez cile a bije se ostrými myšlenkami a sjednotit se pod heslem

  Proletáři ČR spojte se vaši bohati zmrdi,kteří vas oberou do holoty už to udělali.Ptejte se

  KDE JE NÁŠ BIFTEK KURVANOHA!

  OdpovědětSmazat
 15. Po altenativě jdou chýry,že bude založena dalši partaj DPČ

  Neznamenæ to dopiči,ale Dělnická partaj česka.
  Jeji potenciál roste a je pry genderovsky oblibená.

  OdpovědětSmazat
 16. Pan Hošek chtěl, tuším, zdokonalovat i reálný socialismus. Jako vždycky, místo jeho a jemu podobných se toho ujmuli jiní. Teď má nápad, jak zdokonalit Ústavu. Hádám, že by se k té činnosti vehementně přihlásili nějací ti funkce chtiví Moravané se Slezany, aby Ústavu zdokonalili nejméně o Zemské vlády ... Jako vždycky, možná by cosi uspokojilo Moravany se Slezany, o největší uspokojení by ale hráli jiní. Mocný soused, jeho Sudeťáci a samozřejmě Bruselané. Ti o kořist se Strýčkem Samem.

  OdpovědětSmazat
 17. Pane Hošku, mýlíte se. Nová Ústava je připravená k celonárodní diskuzi.

  Ústava České republiky

  Preambule
  My, český národ a příslušníci ostatních národů a národností, žijící v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,

  věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
  odhodláni chránit, budovat a rozvíjet Českou republiku
  v duchu nedotknutelných hodnot lidské svobody a důstojnosti
  jako vlast svobodných a rovnoprávných občanů,
  kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
  jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským svobodám a právům a na zásadách občanské společnosti a z nich plynoucích povinností,
  jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
  odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
  odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu

  přijímáme tuto Ústavu České republiky:

  Ústavu schvalují občané v referendu. Hlava první definuje základní atributy státu a podmínky jeho fungování.
  Hlava první
  Základní ustanovení
  Článek 1

  (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát – parlamentní republika. (2) Česká republika je právní stát, založený na úctě k přirozeným svobodám, právům a povinnostem a na odpovědnosti člověka a občana za své konání. Neváže se na žádné náboženství ani ideologii. (3) Česká republika je sociální stát založený na principech občanské a společenské solidarity.
  (4) Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.
  (5) Občané mohou všelidovým hlasováním upravit nebo změnit formu, politický systém nebo uspořádání státu.
  Nové znění. Lid je zdrojem i vykonavatelem moci a vůle lidu je nejvyšším zákonem.

  Článek 2
  (1) Státními symboly České republiky jsou státní barvy, státní vlajka, velký a malý státní znak, státní pečeť, státní hymna a vlajka prezidenta republiky.
  (2) Podobu státních symbolů a způsob jejich používání upravuje ústavní zákon.
  Článek 3

  Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

  Článek 4

  Hlavním městem České republiky je Praha.

  Článek 5

  (1) Státním jazykem v České republice je čeština.
  (2) Podmínky používání jiného jazyka než češtiny v úředním styku upravuje zákon.
  Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí.

  Článek 6

  (1) Občané jsou zdrojem, nositelem a vykonavatelem veškeré státní moci, kterou vykonávají prostřednictvím státních orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
  (2) Ústava a ústavní zákon stanoví, kdy občané vykonávají státní moc přímo, tj. všelidovým hlasováním občanů.
  (3) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, přičemž ustanovení zákona nesmí být v rozporu s přirozeným právem, Ústavou a Listinou svobod, práv a povinností.

  OdpovědětSmazat
 18. Článek 7

  (1) Svobody, práva, povinnosti a odpovědnost občanů jsou nezpochybnitelné a nezcizitelné a jejich naplnění je pod ochranou Ústavy a soudní moci.
  (2) Svobody a práva každého občana jsou omezeny svobodami a právy jiného občana.
  (3) Každý, kdo žije nebo pobývá na území České republiky, je povinen při svém konání dodržovat lidské svobody, práva a povinnosti, přirozené právo, Ústavu a zákony a nést za své konání odpovědnost.
  K odst. (2) a (3): Jedná se o přirozené a základní principy fungování společnosti, které v současné ústavě chybí.
  Článek 8

  (1) Česká republika je stát postavený na principu zastupitelské demokracie s prvky přímé demokracie.
  (2) Politický systém je založen
  a) na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran prosazujících názory a potřeby občanů, respektujících veškeré demokratické principy a náležitosti právního státu a odmítajících lež, podvod, korupci, násilí a jakékoliv další nezákonné jednání při své činnosti;
  b) na všelidovém hlasování občanů při řešení otázek existence, fungování a směřování státu a společnosti a na přímé volbě a odvolání svých zástupců, kteří tato řešení realizují.
  (3) Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny vždy dbá ochrany menšin.
  Nové znění. Politické strany vznikají pro prosazování zájmů a potřeb občanů stejného či podobného názoru, nikoliv svého vedení a vybraných členů, jak je nyní v politické praxi obvyklé. Prvky přímé demokracie zvyšují spoluúčast občanů na řízení společnosti.

  Článek 9

  (1) Nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky je Listina svobod, práv a povinností. (2) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony přijatými všelidovým hlasováním.

  OdpovědětSmazat
 19. Článek 14

  (1) Každý člověk, který se narodí na území České republiky, se stává jejím občanem.
  (2) Způsob a podmínky nabývání občanství v jiných případech a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
  (3) Dvojí nebo vícenásobné občanství je nepřípustné.
  Nové a rozšířené znění článku.

  Článek 15

  (1) Manželství je zákonný svazek muže a ženy, jehož účelem je zplodit a vychovat děti. Uzavřením manželství vzniká rodina. (2) Rodinu tvoří muž, žena a děti v jejich společné péči. Postavení rodiny ve společnosti, práva, povinnosti a odpovědnost jejích členů stanoví zákon. (3) Zákonný svazek osob stejného pohlaví se nepřipouští.
  Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí.

  Článek 16

  (1) Veškeré přírodní zdroje a přírodní bohatství, včetně vodních zdrojů, toků a nádrží, půdy, lesů, včetně pozemků, které nevlastní občané pro své bydlení nebo obživu, a veškeré kulturní a historické dědictví všech forem, nacházející se na území České republiky, jsou nezpochybnitelným a nezcizitelným národním majetkem, který mohou jiné subjekty využívat jen dočasně a za podmínek stanovených zákonem. (2) Stát vždy dbá na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
  K odst. (1): Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí. Tato definice znamená národní vlastnictví většiny pozemků, lesů, kulturních a historických objektů a památek a podstatně zjednoduší pozemkovou agendu. Stát by pozemky např. na výstavbu průmyslových zón jen pronajímal a odpadnou tak dohady o vlastnictví pod různými nemovitostmi atd. Zásady a podrobnosti upraví nový pozemkový zákon.

  OdpovědětSmazat
 20. Hlava druhá
  Moc zákonodárná
  Článek 17

  (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu a všelidovému hlasování občanů (dále refrendum), v některých případech po projednání v občanských komisích. V případě rozdílného hlasování v Parlamentu a v referendu nabude platnosti výsledek hlasování v referendu.
  (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Sněmovnou regionů.

  OdpovědětSmazat
 21. Článek 18

  (1) Celostátní všelidové hlasování občanů (referendum) se vyhlašuje: a) o přijetí Ústavy a Listiny svobod, práv a povinností a o jejich změnách, b) o vstupu ČR do mezinárodní struktury či organizace nebo vystoupení z nich, c) o odvolání prezidenta republiky na základě petice občanů, d) o odvolání vlády a rozpuštění Parlamentu na základě petice občanů, e) o odvolání člena vlády na základě petice občanů, f) o jiné záležitosti, rozhodne-li tak vláda nebo Parlament, g) o jiné záležitosti na základě petice občanů.
  (2) Petice pro vyhlášení referenda podle čl. (1), písmeno c) a d), musí obsahovat nejméně 500 000 podpisů, petice pro vyhlášení referenda podle čl. (1), písmeno e) a g), musí obsahovat nejméně 350 000 podpisů,
  (3) Celostátní referendum občanů vyhlašuje prezident republiky, referendum o odvolání prezidenta vyhlašuje předseda Sněmovny regionů. (4) Místní referendum občanů se vyhlašuje na území kraje nebo na území obce nebo na území volebního obvodu poslance.
  (5) Místní referendum se vyhlašuje : a) o odvolání poslance na základě petice občanů, b) o řešení obecních nebo krajských záležitostí a to buď na základě petice občanů nebo z rozhodnutí obecního nebo krajského zastupitelstva. (6) Místní referendum o odvolání poslance vyhlašuje prezident republiky do 60 dnů od doručení petice.
  (7) Místní referendum o řešení obecních nebo krajských záležitostí vyhlašuje obecní nebo krajské zastupitelstvo do 30 dnů od doručení petice nebo do 30 dnů od přijetí rozhodnutí zastupitelstva. (8) Právo hlasovat v referendu má každý občan, který v den hlasování dosáhl věku 18 let. (9) Výsledek celostátního referenda konaného podle čl. (1), písm. b), f) a g) má sílu ústavního zákona, který lze změnit nebo zrušit nejdříve dva roky po nabytí účinnosti. (10) Referendum konané podle čl. (1), písm. b), f) a g) lze v téže záležitosti znovu vyhlásit nejdříve za dva roky po předchozím hlasování.
  (11) Další podmínky a podrobnosti o vyhlášení a provedení referenda stanoví ústavní zákon.
  Nový článek. Posílení přímé demokracie. V současné ústavě chybí.

  OdpovědětSmazat
 22. Článek 28

  (1) Mandát poslance zaniká
  a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
  b) uplynutím volebního období,
  c) vzdáním se mandátu,
  d) odvoláním v referendu,
  e) rozpuštěním Parlamentu,
  f) změnou politické stranické příslušnosti poslance,
  g) pravomocným odsouzením poslance za spáchaný trestný čin,
  h) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 25,
  i) ztrátou nebo omezením svéprávnosti,
  j) úmrtím poslance.
  (2) Doplňovací volby pro volební obvod, v němž došlo k zániku mandátu poslance se konají do šedesáti dnů. Podrobnosti stanoví zákon.
  Nové rozšířené znění. V současné ústavě řada bodů chybí.

  Článek 29

  (1) Místní referendum o odvolání poslance se vyhlašuje na základě petice s podpisem nejméně 5 000 občanů z příslušného volebního obvodu. (2) Poslanec je odvolán a jeho mandát zaniká, pokud se referenda ve volebním obvodu, v němž byl poslanec zvolen, účastní napoloviční většina oprávněných voličů a nadpoloviční většina účastníků referenda vysloví s odvoláním poslance souhlas.
  Nový článek. V současné ústavě chybí. 5 000 podpisů pod petici jej osobní názor předkladatele.

  OdpovědětSmazat
 23. Článek 30

  (1) Výkon mandátu poslance se pozastavuje:
  a) v den zatčení,
  b) v den vzetí do vazby,
  c) v den vznesení obvinění ze spáchání trestného činu.
  (2) Pozastavený mandát se obnoví pravomocným rozhodnutím soudu o nevině.
  Nový článek. V současné ústavě chybí. Po dobu pozastaveného mandátu nenáleží poslanci příjem z mandátu plynoucí.
  Článek 31

  Poslanci vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a jsou vázáni svými předvolebními programy, prohlášeními a sliby občanům.
  Nové znění jako opatření proti podvádění občanů politiky.

  OdpovědětSmazat
 24. Článek 32

  (1) Poslanec je právně, trestně a hmotně odpovědný za své konání jako každý svéprávný občan.
  (2) Zatčení poslance je příslušný orgán povinen ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem.
  (3) Prokáže-li se v průběhu vyšetřování dodatečně účast poslance na trestném činu nebo na jeho přípravě, je příslušný orgán oprávněn poslance zatknout.
  (4) Poslance nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Sněmovně regionů nebo jejich orgánech.
  (5) Za projevy učiněné v Parlamentu nebo v jeho orgánech nelze poslance trestně stíhat. Poslanec podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.
  (6) Projevem poslance se rozumí pouze vystoupení a řeč na plénu či v orgánech (výborech, podvýborech, komisích) parlamentu, v poslaneckých klubech a platformách při projednávání zákonů.
  Nové znění jako opatření proti korupci politiků. Nutnost odstavce (5) je k diskuzi.

  Článek 33

  Poslanec vždy musí poskytnout pravdivé svědectví o skutečnostech, které mohou souviset nebo napomoci s objasněním trestné činnosti jeho osoby nebo třetích osob, včetně těch skutečností, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem.
  Nové znění jako opatření proti korupci politiků.

  OdpovědětSmazat
 25. Hlava třetí
  Moc výkonná
  Prezident republiky
  Článek 57

  (1) Prezident republiky je hlavou státu.
  (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách občany České republiky.
  (3) Prezident republiky je z výkonu své funkce odpovědný občanům a Ústavě.
  Nové znění.
  Článek 58

  Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.
  Článek 59

  (1) Prezidenta republiky volí jednokolově všichni občané s volebním právem, kteří v den voleb dosáhli věku 18 let, přímo, tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
  (2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do patnácti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky.
  (3) Účastní-li se volby prezidenta méně než 50% oprávněných voličů, jsou neplatné a nové volby se konají do 90 dnů.
  (4) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 100 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.
  (4) Právo volit prezidenta má každý občan České republiky, který v den voleb dosáhl věku 18 let.
  (5) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky před uplynutím jeho volebního období, koná se volba prezidenta republiky do devadesáti dnů.
  (6) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Sněmovny regionů nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Sněmovny regionů volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním.
  (7) Není-li funkce předsedy Sněmovny regionů obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda Poslanecké sněmovny.
  K odst. (4): nová úprava zamezuje zvýšením počtu podpisů kandidatuře rádoby „osobností“ a odstraňuje nerovnost hlasů občanů a poslanců.
  K jednokolové volbě: Volba prezidenta jse svým způsobem referendem o osobnosti a referendum ani parlamentní nebo obecní volby žádné druhé kolo nemají!

  Článek 60

  (1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Sněmovny regionů a dosáhl v roce voleb věku 40 let.
  (2) Nikdo nemůže být zvolen prezidentem více než dvakrát.
  Prezidentem pouze dvakrát, bez rozlišení zda za sebou či s přetržkou.

  OdpovědětSmazat
 26. Ještě něco k té současné ústavě:
  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/4963-o-ustave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dalši ohlupujici návrh prý ÚSTAVY by chtěl prodlužovat agonii kapitalismu bez přivlastků vycházejici z gangsterismu.

   To děla každý návrh kde hned v prvnim článku chybi

   SOCIÁLNI STÁT

   Autor nebo autoři nevi co to je a proto navrh nemá ceny ani čist.
   Polepšete se přatelé, nebo tak zůstanete a bude brzy po vás,zemřete chudi a zapomenuti!

   Smazat
 27. 15.19 : Než začneš krtizovat, nauč se nejdříve číst. Kdybys sis totiž přečetl článek (1), nebyl bys tu za hlupáka...

  OdpovědětSmazat
 28. Oprava: pro 15:43 : Než začneš krtizovat, nauč se nejdříve číst. Kdybys sis totiž přečetl článek (1), nebyl bys tu za hlupáka...
  Anonymovi 15:19 se omlouvám. Vlasta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlasto,celá republika se dáva tahat na vařené nudli a žije v gangsterismu!

   Napište kde vidite v čláku 1.SOCIALNI STAT a dostanete pusu,pokud jste mladá a krásná a když ne seženem vám k tomu nějakého dědka,odpovězte

   KDE PODLE VáS JE ZAKOPANY PES OPRAVDU?

   Smazat
 29. Nač ztrácet čas pracným vymýšlením nové ústavy ČR, když brzy nepochybně přistane i v našem Parlamentu nový návrh Evropské ústavy, jak nám slibuje Macron i další evropští politici. Ten minulý návrh neměli naši poslanci možnost schválit, protože jej odmítli Francouzi a Nizozemci a EU schvalovací proces skrečovala. Neschválenou ústavu pak zakamuflovala do Lisabonské smlouvy, kterou jsme donutili Klause podepsat. Pokud ten další návrh Evropské ústavy k nám doputuje a poslanci jej samozřejmě schválí,jako dosud všechno, co přišlo z EU, tak bude stejně nutno naši ústavu upravit tak, aby byla v souladu s tou Evropskou. Zatím si s tou naší současnou ústavou holt musíme vystačit a tolerovat našim legislativcům hrátky se slovíčky, které pro nás stejně žádný význam nemají.

  OdpovědětSmazat
 30. JE NAČASE UVAŽOVAT JAK ZASTAVIT NÁKLADNI AUTA ŠPINY Z EU

  zkusme to nejen brzdit,ale dát vznik většině v našem Parlamentu,která by byla občanů voličů.

  Škoda,že to SPD nechce a neupravi si v tomto směru svůj Program,za pokus by ji to stálo,no ni?

  OdpovědětSmazat
 31. Dovolme SPD samurajovi být papirovým tygrem a at si mává mečikem ze dřeva,navrhovat kupy kdovičeho dubovým hlavám v Parlamentu a být tam k posměchu,nic mu totiž nikdy neschváli,nema tam většinu.

  Proč on na voliče kašle a chce se vozit jen na vlnách jim ve skutečnosti prý velice oblibených migráčů,bez nich by byl totiž pan "nikdo"!
  Neni on ten jeho brácha vyznavač kakarámu a prý si postavil na zahradě mešitu?
  Jinak by se tu totiž pan SPD objevil mezi námi a vysvětlil proč si nedal do toho sveho čajového slabého prý programu silnějši kafe nebo aspoň dynamitovou šulku,kterou tento članek je i když nevypadá a má dokonce pěknou časovanou rozbušku ne politické korektnosti,ale pravdy.

  OdpovědětSmazat
 32. Tak ještě jednou: Naučte se číst!

  (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát – parlamentní republika.

  (2) Česká republika je právní stát, založený na úctě k přirozeným svobodám, právům a povinnostem a na odpovědnosti člověka a občana za své konání. Neváže se na žádné náboženství ani ideologii.

  (3) Česká republika je sociální stát založený na principech občanské a společenské solidarity.

  (4) Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

  (5) Občané mohou všelidovým hlasováním upravit nebo změnit formu, politický systém nebo uspořádání státu.

  Nové znění. Lid je zdrojem i vykonavatelem moci a vůle lidu je nejvyšším zákonem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.