Reklama

neděle 14. července 2019

Sociální stát?

Radim Valenčík
Radim Valenčík
14.7.2019 blog autora
Dnes je výročí pádu Bastily, začátku francouzské revoluce, pádu feudálních pořádků a nastoupení evropských národů na cestu k demokracii. Po té francouzské přišly další, které už měly na svých vlajkách symboly sociálního státu. Ale mnohé formy sociálního státu propadly sítem dějin, ztratily podporu lidí. Idea spravedlivé společnosti symbolizované "sociálním státem" přesto nezmizela. Radim Valenčík se k ní vrací:


V logice věci zařazuji do seriálu o dobré teorii:

Když jsem se procházel po bývalé NDR, bylo to zrovna na předměstí Lipska, které ovládli anarchisté, volal mě známý z Prahy, abych napsal na svém blogu něco o sociálním státu. Moc se mně do toho nechtělo. Sociální stát bývá interpretován způsobem, který zaměňuje orientaci na řešení problémů s nátlakovým nárokováním. Na úbytě pak hyne jak nátlakové nárokování sociálních standardů, tak i tyto standardy. Přesto jsem mu slíbil, že pokud mně vybyde trochu času, pokusím se na téma "sociální stát" napsat svoji představu, což nyní, na dovolené ve Slovinsku, činím.

Pokud by měl být sociální stát funkční, musí současně řešit otázku rovnosti i efektivnosti. Tak, aby se jednalo nikoli o substituční vztah mezi jedním a druhým (například větší míra rovnosti je na úkor efektivnosti), ale o komplementární vztah (čím větší míra rovnosti, tím větší efektivnost systému). To je možné, pokud budeme rovnost chápat dynamicky jako rovnost příležitostí pro nabývání, uchování a uplatnění schopností.

V tom případě bychom sociální stát mohli vymezit takto:

Je to společnost, ve které jsou investiční příležitosti spojené s rozvojem, uchováním a uplatňováním schopností všech členů společnosti využívány podle míry jejich výnosnosti bez ohledu na to, kdo je vlastníkem investičním prostředků nezbytných k jejich využití.

Totéž by bylo možné formulovat i tak, že se jedná o společnost, ve které jsou vytvořeny podmínky pro to, aby svobodný rozvoj každého nebyl potlačováním investováním do společenské pozice těmi, kteří mají majetkovou výhodu a kteří pozičním investováním tuto výhodu mohou proměnit ve výsadu tak, aby druhým příležitosti pro rozvoj, uchování či uplatnění jejich investičních příležitostí omezili.

Výše uvedené neformuluji poprvé a vnímám námitky. Například to, že jsou různé formy pozičního investování, přičemž u řady z nich převažují pozitivní (například signalizační) dopady na efektivnost. S takovými výhradami souhlasím, realita je vždy mnohem obtížnější, než aby ji bylo možné jednoduše rozškatulkovat. Ale určitě lze zrovna tak sestavit sbírku mimořádně perfidních forem investování do pozici, které mají tendenci se propojovat a vytvářet systém sociální segregace, vertikální nepropustnosti z hlediska možností společenského vzestupu, vzniku nekontrolovatelné moci globálního charakteru s lokálními dopady. Jde například:
- O systém gumových zákonů spojený s možností "nezávislosti" jejich dvojího výkladu.
- O ekonomiku založenou na gumových kritériích pro přidělování dávek či dotací tak, aby konkurence založená na schopnostech nehrála žádnou roli.
- O gumová kritéria vyhovění žádostem o úvěr, aby možnost pro uplatnění podnikatelské invence měl jen někdo.
- O systém vztahů v mezinárodním obchodě založený na sankcích a sankcích za porušování sankcí, ale jen pro některé, a to na základě použití dvojího metru jak při uvalování sankcí, tak i při trestání za jejich obcházení.
Atd.
S tím souvisí i rozpad systémů investování do rozvoje a uchování schopností – stále horší kvalita vzdělání a péče o zdraví, tak aby možnost využívat příležitosti pro rozvoj a uchování schopností měli jen ti, kteří disponují dostatečnou majetkovou výhodou, aby si zaplatili stále nedostupnější nadstandard, aby se zužoval okruh těch, kteří k němu mají přístup, a aby ti, kteří mají výraznou majetkovou výhodu byli tímto tlačeni k tomu, aby se oddělovali od zbytku společnosti. (Toto vše ještě na začátku 90. let popsal Robert Reich ve svém "Díle národů", které vyšlo v češtině.)

Poziční investování v mnohosti svých forem se rozvinulo do globálního systému pronikajícího do lokálních podmínek na celém světě a stalo se jak hlavním zdrojem neefektivnosti, tak i tím, co vehnalo globální ekonomický vývoj do slepé uličky stále větších otřesů s možností jejich přerůstání ve stále ničivější konflikty.

Co s tím? Rozhodně nestačí jen vzdor a nárokování zdola ve stylu "žlutých vest". Každý pokus tohoto typu, byť zpočátku nadějný, zajde na úbytě. Navíc systém založený na pozičním investování má k dispozici velmi účinné nástroje manipulace, kterými je schopný ovlivnit velkou částí veřejnosti. Je potřeba přijít s vlastní alternativou reforem prosazovaných zdola, které jsou založeny na propojení větší míry rovnosti (z hlediska využívání příležitostí pro rozvoj, uchování a uplatnění schopností) s vyšší efektivností (založenou právě na výnosech z rozvoje, uchování a uplatnění schopností). Reforem, které proti systému moci založenému na pozičním investování vytvářejí systém komplexních změn orientovaný na rozvoj, uchování a uplatnění schopností lidí. Reforem, které nejsou spojeny ani s "úsporami" (rozuměj škrty), ani s vyvedením prostředků z veřejného sektoru tak, aby mohly být rozkradeny. Uvedu jeden z možných příkladů toho, jaké reformy mám na mysli:

http://radimvalencik.pise.cz/6967-teorie-dneska-penzijni-rebus-a-jeho-reseni-1-232.html

Společným jmenovatelem takových reforem je podpora role odvětví služeb zaměřených na rozvoj, uchování a uplatnění schopností lidí, služeb, které jsou nezbytné pro využití možností, které přinášejí nové technologie.

Na závěr drobná poznámka: 
Eliminování role pozičního investování jako zdroje diskriminací a využití komplementarity, pokud jde o schopnosti lidí, bylo kdysi využito k velmi přesnému formulování směřovní vývoje společnosti – jde o společnosti, v níž je svobodný rozvoj každého člověka podmínkou svobodného rozvoje všech. Setkal jsem se s námitkou, že taková společnost není možná. Tak si představme, že jsme na lodi a plujeme do dálek. Jeden z nás se vyzná ve hvězdách, zná mořské proudy, také ví kdy, kde a kterým směrem vanou větry, podle polohy slunce je schopen určit čas i místo, kde se nacházíme. Druhý umí nastavit kormidlo tak, aby loď maximálně využila sílu větru, v bouři pak tak, aby byla schopna čelit vlnám. Třetí ovládá plachty, ví kterou kdy napnout, kam ji natočit. Čím lépe každý z nás umí svoji roli, tím se můžeme bezpečněji vydat do větších dálek. Takže ono nejde o nic jiného, než aby společenský systém, ve kterém žijeme, umožnil co nejvíce odhalit a rozvinout naše vlohy tak, aby to, co umíme a v čem dokážeme být lepší a lepší. A abychom v pozdějším věku mohli využít a předávat nabyté zkušenosti. I takto lze chápat to, co se nazývá sociálním státem.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7010-teorie-dneska-socialni-stat-244.html

11 komentářů :

 1. Nejlepsi reforma je ta kdy zvitezi vule lidu .Tyhle uvahy pise milion mudrcu ale vzdy je to k nicemu (pardon spisovateli)
  Pokud mne pamet neklame tak Velka Francozska Velka rijnova a Velka 3 Rise vysla vzdy z vule lidu pod vedenim vudcu kteri riskovali zivoty a vedli lid svou pravdou ktere lid veril.ono podobne to bylo i v 1946 u nas ale ono se vzdy vse prekrouti dle potreby historie a vitezu.Nejzajimavejsi na vsech techto prevratech je to, ze VZDY byli vzdy infiltrovani oni .kteri nechteji aby se nich vubec mluvilo a vzdy je nakonec neco zametlo pod koberec ,a nedaji si pokoj

  OdpovědětSmazat
 2. Naši předkové vykopali zpupnou šlechtu,která se nám vrací v roli oligarchu,jako třeba Babiš,ovládnout co nejvíc majetku a pak rozhodovat o osudu občanů státu.Ono to bude chvíli trvat,než na to občané přijdou,že bude zase potřeba tuto šlechtu vykopat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To vykopání zpravidla nepřichází jen tak, že by k němu lůza plynule dospěla přirozeným vývojem, rozvojem myšlení. Předchází tomu nějaký velký otřes, kdy se teprve v blbých hlavách cosi stane a mozek je přepnut z autopilota na manuální řízení - lidé začnou aktivně přemýšlet o své situaci, o současnosti, minulosti i budoucnosti a své myšlenky sdílet.
   Mocní jsou však poučeni a dbají toho, aby k tak velkým otřesům nedocházelo, aby uspokojování jejich touhy po mamonu probíhalo plynule, metodou pomalého vaření žab. A ono to funguje, žáby plní svou úlohu, nezůčastněně pozorují přikládání pod kotel a snaží se hlavně neklesnout na rozpálené dno. Když čas od času některá klesne aby se záhy uvařená obrátila břichem nahoru a vyplavala na hladinu, pociťují snad i uspokojení, že tentokrát to ještě nebyly ony samy. A tak to jde pořád dál, remcalům navzdory. :-)

   Smazat
 3. To by bylo moc pěkné ale za stávajících stran neuskutečnitelné. Jediní kdo se zastává lidí je SPD a KSČM.

  OdpovědětSmazat
 4. K diskuzi a návratu ke koncepcím sociálního státu společenské vědy dosud nemají odvahu ani intelektuální kapacitu, dostali se do pasti jediného správného měšťanského (buržoazního) a liberálního myšlení.
  Velká Francouzká revoluce utčitě nesměřovala ke koncepci sociálního státu, zrodila pouze s Napoleonem přerod Evropy ve společenství států s vítěznou buržoazní ideologií.
  Až O.Bismarck v sjednocujícím se Německu pod tlakem odspodu revoltujícím dělnictvewm prosadil pro uklidnění situace některé prvky sociálního státu.
  V první polovině dvacátého století vznikla v Evropě falešná koncepce sociálního státu v Itálii, následně byla modifikována v Německu a postupně se rozšířila do většiny Evropských států.
  Jako východisko k diskuzi zbývá pouze SSSR, kde po převratu vedeném V.I.Leninem a po jeho Nové ekonomické politice - NEPu (který byl léčkou na buržoazní živly) zformuloval úspěšnou koncepci sociálního státu J.V.Stalin.
  Nezbývá nám proto nic jiného než se učit, učit, učit z minulosti ....
  O první polovině dvacátého století se ale už mnoho v knihovnách a archívech nedochovalo, téněř vše bylo zničeno a zaházeno hnojem novými anti -reformátory konce padesátých a následujících let dvacátého a nynějšího století ..
  Sociální stát, stejně jako kolo, byly už dávno vynalezeny, jenom pitomci se snáží vynaleznout hranaté kolo a sociální stát s asociálními lidmi ...

  OdpovědětSmazat
 5. Čiň čertu dobro PEKLEM se ti odmění.Lidé jsou úplatní a za peníze všehoschopní. Vidíme to po celém světě.Není to moc nadějné bohužel,ale je to tak.

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Valenčík, já tomu co jste napsal, nerozumím a nevím jak jsou jiní čtenaři, zřejmě podobně jako já. Na to, aby to člověk pochopil, musí být člověk hodně sečtělý, nejlepe asbsolvent sociologie. Příště Vás prosím takový článek napsat jazykem srozumitelným pro ...omezenějšího člověka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE JANE, ČLANEK INICIOVALA ČSV.DŮVODEM JE

   že tu vidime už 30 LET absenci intelektuálů,kteři odmitaji důkladne probrat v diskusi výhody a nevýhody systemu Sociálniho státu,kterým disponuji úspešne staty Evropy,což se nedá o ČR tvrdit.
   Dokonce i tady byla mazana jeho definice,prý proto,že nikdo nevi co to je a proto se prý občane nudi a žadaji cenzuru ČSV tj sami sebe!.
   Vlivem neznalosti pak docházi k diskrepancim,ktere v demokracii nemohou mit obdobu.
   Web se možná vrátil k normálu, proto zkusime dat srozumitelnejsi definici Socialniho státu a zopakujeme ji i na jiných alternativnich webech,kde jsme už začali s kritikou zdelšich chucpe,což možna přineslo i uvolneni zdejšich naprosto nesmyslných cenzurnich zásahů.
   To však tepve musi být potvrzeno zdejsi praxi.

   SOCIÁLNI STAT JE TYP SOLIDÁRNI SPOLEČNOSTI,

   kde vláda přejimá odpovednost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu.

   Autorovi článku jsme už sdelili,že članek napsal nesrozumitelne a proto může utrpet v tomto smyslu i diskusi!

   Počkame nyni zda tento vzkaz bude zcenzurován či nikoli a očekávejte v tomto smeru nesmlouvavou diskusi všude na alternative,kde to půjde...

   Smazat
 7. ? CSV ? Voli... či ? Proč si hrajou na přílepek, ať už se konečně postaví na vlastní nohy.

  OdpovědětSmazat
 8. ALE.ALE "přiteli" HLEĎTE KONEČNE POVAŽOVAT ČSV ZA SVEHO BOHA

  jinak tu budete mit sám na sebe špatný vliv!

  REPETE!

  ČSV to znamená Česka Společnost Voličů,kde jste vy jednim z členů,vime?

  OdpovědětSmazat
 9. Jsem tvor nespolečenský, hrajte si beze mne. A žádný ale, ale...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.