Reklama

středa 3. července 2019

Time out demonstrantů

Stanislav A. Hošek
2. 7. 2019
Když jsem na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století studoval postgraduálně nové metody řízení, v jakémsi pel-mel programu od automatizace přes výpočetní techniku po psychologii vedení, dověděl jsem se o jedné zajímavé metodě několika firem v Japonsku. V té době byly japonské firmy považovány za nejlépe řízené a především pro ně bylo nejvyšší ctností, že svým dobrým pracovníkům zajišťovaly celoživotní zaměstnání.


Vzpomínaná metoda spočívala v tom, že obvykle ve sklepních prostorách budov byly zřízeny místnosti, v nichž se zaměstnanci mohli zbavit negativních emocí, získaných v průběhu práce. V těch místnostech totiž byly instalovány figuríny vedoucích manažerů, byly tam k dispozici basebalové pálky a těmi mohl dotyčný mlátit do figuríny, dokud ho vztek či jiná podobná emoce nepřešla. Vzpomněl jsem si na to právě při sledování posledních demonstrací Milionu proti….


Hlubinný motiv demonstrací

Necelý měsíc po volbách v roce 2017 parta studentů zveřejnila výzvu „Chvilka pro Andreje“, která mu připomínala jeho předvolební sliby. Akci organizoval Mikuláš Minář. Za nějakou dobu pak založili již všeobecně známý spolek Milion chvilek a přišli s první výzvou pro Andreje Babiše nazvanou „Chvilka pro rezignaci, což bylo ke konci února r. 2018. Asi je inspirovaly události v sousedním Slovensku, po vraždě Jána Kuciaka. Masové demonstrace ve SR vedly, jak víme k rezignaci premiéra Roberta Fica po polovině března. První česká demonstrace se stejným požadavkem přišla už v dubnu téhož roku. Od té doby jich bylo celkem 14, i s tou největší, předprázdninovou „Sletnou“, jak ji vtipně nazval jeden komentátor. Tolik reálně viditelná fakta.

Mne ovšem na demonstracích zajímá naprosto něco jiného. Stále jsem nevěděl, jaký byl a pořád je, sjednocující a tedy skutečný motiv stupňujících se protivládních festivalů. K němu se ale organizátoři přiznali až před tím posledním, podle nich prozatímním vyvrcholením jejich aktivit. Prozradil jej sám lídr demonstrací, když veřejnosti sdělil, proč nechtějí být politickou stranou. Lidé i podle Mináře na demonstrace chodí protestovat z různých důvodů. Z toho lze vyvodit, že nejde jen o Babiše, Benešovou, či jiný oficiálně vyhlášený konkrétní důvod demonstrace. Ten je pro velkou část demonstrantů zástěrkou. Možná až většina demonstrantů tam jde vyjádřit i nějakou svou soukromou nespokojenost. Jde tedy podle mne o srazy nespokojenců. Od lidí nespokojených s osobou prezidenta či premiéra přes ty, kdo jsou zklamáni polistopadovým vývojem, či mají neurčitý strach z budoucnosti až po ty, kdo se třeba rozešli se svým partnerem a jsou tím také frustrováni.


Frustrace, to je ten sjednocující motiv pro demonstrace

Nejhlouběji ukrytým motivem demonstrací je frustrace, v celé škále tohoto silně negativního pocitu ztracené šance, ba až úplného zmaru.

Některé příčiny frustrace samotných demonstrujících jsem zmínil na konci předešlé kapitolky. Ovšem ony jsou skoro až nekonečně rozličné, i když s vysokou pravděpodobností existuje několik hlavních motivů, které u demonstrantů převažují. Nevím však, že by se někdo pokusil o nějaký prozkum mezi demonstranty v tomto směru, takže nehodlám spekulovat, který jev je nejčetnější příčinou jejich frustrace.

Ovšem troufnu si tvrdit, že aktivní demonstranti nejsou většinově lidé pohodoví a vůbec, jak se dneska módně říká, „nabití pozitivní energií“. Jsou to v mých očích šiřitelé špatných emocí a nejen to, jak uvedu dále. Demonstrace pak obrovským polem negativních emocí.

Frustrace u podněcovatelů demonstrací, jejich sponzorů a samotných organizátorů mají naopak vesměs velmi přesné a zjevné příčiny.

Podle mnoha znalců jsou podněcovatelé demonstrací skryti v nejvyšších politických kruzích, jejichž představitelé po listopadu 1989 v naší zemi účinně sloužili cizím mocnostem a globálním korporacím, za což si vyzískali neobyčejně tučné prebendy, ale především šanci na svou trvalou politickou moc, čti, stálou obsluhu cizích zájmů. Ti totiž již víc jak deset let nevyhráli jediné volby, takže jejich frustrace je nejsilnější a doslova všehoschopná, viz i to, že do protivládních protestů svým žalobníčkováním zapojují i své zahraniční chlebodárce.

Jenom o málo menší je frustrace sponzorů demonstrací, myslím těch velkých, dobře utajovaných, nevykazovaných v účetnictví spolku vedeném transparentně pro ohlupování „sprostného lidu“. V nejvyšších funkcích politiky ČR se totiž objevili skutečně svobodní politici, kteří nemusí poslouchat zahraniční loutkovodiče, přesněji řečeno, poslouchají jinou vrchnost než tu, která vysávala bohatství naší země skoro celých dvacet let.

Nejtragičtější je frustrace samotných organizátorů demonstrací. Jsou to lidé, kteří v prvé řadě propadli iluzi nepolitické politiky, což mimo jiné znamená naivní víru, že demonstrace co nejpočetnějšího davu coby forma jakéhosi měkkého nátlaku, je oním pravým nástrojem, který mění dějiny. A ono se jim nic změnit nedaří. Považují se navíc za elitu, jejíž názory, o nichž s určitostí ví, že jsou menšinové, pokládají přesto za jediné správné a proto hodné celospolečenského prosazení, což se jim opět nikterak nedaří uskutečnit i přes spolupráci všech médií. Lze proto od nich očekávat i jiné akce, než pouze ty, které inzerovali na Sletné.


Frustrace na druhou

Žádný z iniciátorů, sponzorů ani vlastních organizátorů demonstrací jistě není tak naivní, aby předpokládal, že po skandování davů, nactiutrhačných výlevech héééreček, ba dokonce výzvách jejích „uměleckých“ kriegskolegů k útoku na Hrad, se Benešová, Babiš či dokonce Zeman rozbrečí a budou abdikovat. Předpokládám, že i většina demonstrantů si to od počátku nemyslela a teď už nemyslí prakticky vůbec nikdo. Jenže co dál? Přece nelze pořád, i když třeba ve stále se zvětšujícím množství, chodit na náměstí se vzrušovat, ukájet svou frustraci a…pořád nic. Sice nějaká americká socioložka, čti pseudovědkyně, vydedukovala, že k pádu vlády stačí, aby prý něco kolem pouhých 3,25 procent obyvatelstva vyšlo „spontánně“ do ulic a vláda musí padnout. Ovšem v diskusi pod jejím článkem lze číst pouhopouhý výsměch této tezi.

Dlouhodobé zkušenosti z akcí odporu hovoří totiž o něčem jiném. Pouliční protesty, to je jenom měkké násilí. Nejeden klasik politické teorie i praxe je hodnotí spíše jako palebnou přípravu k účinnějším metodám protestů. Měkké násilí s velkou pravděpodobností nepřináší očekávaný výsledek, takže musí přijít nějaká metoda tvrdého násilí. Proto nejeden ze zmíněných radikálů kdysi musel zvolat: „To chce krev“. A právě v tomto punktu vidím největší nebezpečí demonstrací vedených Milionem chvilek. Jsou příliš profesionálně organizované, ba dokonce celostátně, takže zoufale potřebují alespoň nějaký výsledek. Jejich sponzoři, ti opravdoví, patří k investorům, kteří nejsou zvyklí vyhazovat peníze pro zábavu, nadtož ještě k tomu ne svou. Takže se s vysokou pravděpodobností opravdu už čeká pouze na tu „krev“. Lze tedy oprávněně předpokládat nějakou provokaci, nebo promyšlené malé místní násilí, jež by vyprovokovalo jakýkoliv zásah policie. Ten se totiž dobrou propagandou dá vždycky lehce zneužít. Vždyť i onen posvátný Listopad je toho přece velkým příkladem.

Demonstrace jako měkká forma společenského násilí se ukázaly jako nedostatečný nátlak na Babišovu vládu se silnou podporou Zemana. Proto se již mnozí politologové ptají, co chtějí iniciátoři, sponzoři a samotní organizátoři demonstrací dělat dál. Neustálé demonstrace bez reálného výsledku jsou viditelně i v očích veřejnost čím dál tím zbytečnější.

Ty velké demonstrace pořádané profesionálně panem Minářem byli tři, a to ještě každá proti někomu či něčemu jinému. Předpokládám, že ta další už bude nezakrytě proti prezidentovi republiky. Tahanice kolem odstoupení ministra Staňka mohou být k tomu tou pověstnou poslední kapkou. Kupříkladu děkovný dopis Petra Pitharta shromážděným na poslední Sletné, je náznakem i jeho soukromé víry ve svou šanci. Už jednou prezidentem chtěl být, má tedy jasný motiv k frustraci, takže možná doufá, že třeba by mu to s pomoci davu napodruhé mohlo vyjít.

Motivem demonstrací je prakticky u všech aktérů frustrace. Prozatímní vývoj ji nikterak nesnižuje. Vytváří se tak v zemi obrovské negativní pole dvojnásobné frustrace. Oné osobní, zesílené neúspěšností samotného davového nátlaku.

Nesdílím optimismus pana Valenčíka, že velká účast na demonstracích svědčí o jakémsi probouzení občanskosti, jež vede lidi k veřejné aktivitě. To lze podle mne za prvé tvrdit o demonstracích vznikajících spontánně, ze zdola, což akce „Milionu chvilek…v žádném případě není. Ale především demonstrace občanské by měly za motiv problémy, které jsou pro občany zásadní v současné době. Třeba protesty proti válce, protesty proti tomu že jsme nájemníky ve vlastním státě, či nádeníky cizích korporací. Vedle těchto problémů jsou protesty proti Babišovi, či Benešové ubohou nicotností, nedůstojnou uvědomělého občanství.

I sociolog Hampl si všiml, cituji: „Když čtete výpovědi demonstrantů z posledních dnů pozorně, všimnete si, že hlavním tématem není Babiš, nýbrž vlastní ego. ´JÁ nesnesu, aby…pro MĚ je nepřijatelné… JÁ odmítám tolerovat, že…“, konec citace. Myslím, že jsem oprávněně přesvědčen, že sjednocujícím prvkem demonstrujících je jejich soukromý vztek a Sletná pak jakousi cimrou, kde mohou mlátit ty, koho nenávidí.


Nejrizikovější faktor demonstrací

Tvrdím, že demonstrace pořádané spolkem „Milion chvilek…“ v sobě skrývají největší polistopadové nebezpečí pro stabilitu naší země. Jeden z jejich prvků je v mých očích dokonce naprosto nepřípustným rizikovým faktorem. Za ten považuji vystupování herců na jakémsi seriálu davových, protivládních show.

Herecká profese je ze svého principu působením na emoce až temné pudy diváků. U vysokoškolsky vyškolených účinkujících jde dokonce o záměrnou manipulaci. V tomto případě tu nejhorší, protože je podněcován dav. Při tom dav je vždycky nebezpečnou smečkou, která, mimo jiné, nevykazuje ani jeden znak demokracie, přesněji naší Ústavou deklarované zastupitelské demokracie. Vystupování Mádla, Polívky, Basikové či Geislerové jsou v mých očích akty šířením nenávisti dokonce proti obrovským skupinám obyvatelstva. Dávno již proto měly konat orgány činné v trestním řízení. Jen pevně doufám, že veškerá činnost včetně financování aktivit Milionu chvilek…, je monitorováno a dokumentováno ze strany BIS.

V posledních třech velkých demonstracích proti vládě zaznělo tolik nenávisti, že lze oprávněně tvrdit, že třídní boj byl vedle toho rytířským střetnutím. Zdůrazňuji, že ti herci, jež jsou klubíčkem zmítaným emocemi, které předvádějí demonstrujícímu davu, jsou největším rizikem akcí Milionu chvilek… Osobně mně pak nejvíc vadí, jak malý počet kolegů z jejich branže se od prostořekosti až vulgarit veřejně distancuje. Lidová zkušenost říká, že mlčení je souhlas. Takže si oprávněně myslím, že zmíněná společenská vrstva, vesměs populárních celebrit, sdílí rovněž názor, že voliči Zemana a Babiše jsou všichni hloupí, zaostalí ba dokonce nehodni volebního práva a tedy pouze hodni jejich pohrdání!? Od vrstvy tak často veřejně hovořící o své pokoře jde minimálně o pokrytecké chování. Proti moru nenávisti je podle mého soudu povinen účinně bojovat každý veřejně aktivní člověk.


Co dál?

Na poslední Sletné Minář inzeroval, že další díl seriálu bude 21.srpna a ten hlavní pak 16.listopadu letošního roku, v sobotní předvečer třicetiletí posledního významného dějinného zlomu v naší zemi. Herci zase vyhrožovali, že venkovskému lidu v Čechách, ještě více pak na Moravě a ve Slezsku, budou jezdit nalévat své přesvědčení do jeho dutých hlav. Asi na to budou mít nějaký digitální „Norimberský trychtýř“.

Z uvedeného plyne, že si demonstranti vzali oddechový čas. I nestudující studenti asi ctí prázdniny. Není podle mne obav, že by na venkov přes prázdniny směřovaly spanilé jízdy studentů, jako tomu bylo v listopadu 1989, kdy se mohli „ulít“ z vyučování. Dnes totiž mají své digitální sítě, na jejichž vliv spoléhají a nic víc neumí, než se s jejich pomocí změnit ve řvoucí dav. A i kdyby se nakrásně někteří superiniciativní rozhodli otravovat lidem dovolenou, není zapotřebí si z toho dělat těžkou hlavu. Jako jednotlivci jsou totiž nicotní. Mají jen a pouze své vidění světa, nejsou schopni poslouchat jiné názory a především nemají reálné životní zkušenosti. Stačí si jejich aktivit nevšímat. Nic užitečného se od nich veřejnost stejně nedoví.

Apoštoly a apoštolky z herecké branže, jež by se přece jen odhodlali přijet na venkov s uvědomovacími projekty, jak je u nich módní nazývat svou činnost, by lidé selského rozumu měli rovněž ignorovat. Pokud by byli až příliš dotěrní, pak „lid“ má velice silnou protizbraň, jíž je humor. Nic tak neplatí na domýšlivou pýchu, jako to, když se ji podaří zesměšňovat.

Ignorovat, ignorovat a zase ignorovat a když to nejde, tak zesměšňovat. Oni jsou totiž na tom velice špatně. Vůbec neví co dál. Zoufale očekávají, že se k nim přidá snad celá zem, jako před třiceti lety. Jenže mimo jiné, současná vláda je první, která opravdu alespoň něco málo dělá pro významnou část dolní příjmové poloviny společnosti. Je to sice populistické, ale zatím účinné vůči aktivitám domýšlivých elit. Bude-li to potřebné, měla by většinová veřejnost bojkotovat veškeré a nejen politicky motivované aktivity elitářských skupin. Třeba výjezdní šňůry mnohých komediantů po celé naší zemi s jejich „uměleckými“ počiny.

Velmi důležité bude, aby ve zmíněném oddechovém čase společenství rozumu, až selského rozumu, se nenechalo v žádném případě vyvézt z míry a běžného života předpokládanými provokacemi. Sociální sítě nemusí sloužit jen elitářům k organizaci protivládních akcí, mohou a měly by také posloužit k účinnému zvyšování informovanosti a především soudržnosti oné, zatím mlčící většiny. Velmi účinně pak šířit informace při eventuálních mimořádných volbách, kterými se již vyhrožuje.

Většinová veřejnost si musí být pořád vědoma toho, že proti ní stojí zájmy mnohem vlivnějších, mocnějších a slouží jim ti nejschopnější ze všehoschopných. Podle mne je proto jejím nejvyšším úkolem dosáhnout stavu, aby budoucí demonstrace Milionu chvilek…nebyly nikdy víc než ventilem individuálního vzteku a nenávisti.


* * *


48 komentářů :

 1. Diskuze pod původně nestandartně zařazeným článkem byla dobrá !!!
  Podaří se administraci tuto diskuzi k nově vloženému článku připojit ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tož, asi tak:...Tady ten chlívek je právě přímé pokračování "listopadu", té slavné "Velké listopadové homosexuálně-sionistické revoluce", která měla vrátit k moci židovskou mafii, kterou Kléma klepnul v 50. letech přes prsty a tak to zkusila v 68., sešikovaná ve formě "reformních komunistů" a když jí to Brežněv s Ulbrichtem překazil, přechameleonilia se do Chátry 77 a za pomoci mezinárodní organizace trockistů s přispěním Sorosovy NGO-filiálky CIA se jí to podařilo právě v tom listopádě....,
   ... no a protože její jádro je poněkud v posledních letech volbami od vlády odstrkováno, chtějí se vrátit nedemokraticky, protože už leze ta mafie, soustředěná v "pražské havloidně-kafilérní kavárně, lidem na nervy a volbami nemá šanci..
   Takže to stádo ovcí bourající zbytek republiky ve prospěch Bruselu a velkoněmecké 4. říše a sudeťáků lačnících po zrušení Benešových dekretů mává zcela pomateno českými vlajkami s pocitem, že jsou vlastenci...
   Jsou to přímí následníci těch volů, co zvonili klíči tenkrát na Letné před 30 lety, nebo jejich ještě o řád blbější potomci a dělají to v zájmu těch samých mafiánů, kteří organizovali už ten puč v listopadu....,
   ....jde jen opět je vrátit k moci a dokončit dílo zkázy, včlenit okradenou, vyrabovanou a státní suverenity zbavenou ČR do sestavy Velkoněmecké říše a do majetku jí vládnoucích elit, jichž je např. SchláffenDreck členem a k tomu jim mají opět pomoci notoričtí popletové typu Svěráka, mladí hloupí zblblíci a pečlivě vybraní tupani tam svezení z celé republiky...
   Už zašli tak daleko, že se jeden debilní český novinář ptal Berntda Posselta, "co by udělal, jako první, kdyby ho Češi zvolili za presidenta...." ...ano vážení, někteří už takhle hluboko se pohroužili v tom vlezdoprdelismu Západu a Německému kalífátu a jeho úchylným elitám do análu....

   Jak praví klasik:" Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů....." a jelikož je každý z nás z hovna, je celý národ žumpa a máme tu nikoli chlívek, ale velkej chlív a vykydat jej dá hodně práce a bude přitom moc smradu a dřiny...


   Smazat
  2. Absolutně pravda anonyme 10.12, a ještě bych zdůraznil, že za okupace Německem, přes všechen ten koncentrák a plyn, lezla děsná spousta českých úředníků, elit, a celebrit Němcům s prominutím do prdele, přiblblé filmové hvězdy pořádaly večírky s oficíry SS v domnění, že budou ještě více slavné? Spousty lidí pozatýkali nikoliv členové SS, ale český zaprodaný sajrajt, (kožené kabáty) kterého se lidé báli více než Němců, protože poturčenec je vždycky horší Turka. Stejně jako dnes - kdo jsou nejhorší manažeři i v cizích firmách? ČEŠI! Kdo jsou nejodpornější lichváři? ČEŠI! Exekutoři? ČEŠI! Čechy jsou plné smeček odporných hajzlů, kterým dělá perverzní potěšení a radost ubližování spoluobčanům - nikdo nechápe proč. Proto se sápou po moci, a každá pidimoc už hned ubližuje a trýzní ostatní spoluobčany a je zneužívána. Kdo nejvíc podvádí? ČEŠI! Kdo nejvíc krade a drancuje zem? ČEŠI! A ten klasik, jak uvádíte, byl Jan Neruda, a napsal také, že...." potřebujem mužů celých, a v boji, psotě, vzdornou leb, a myšlénku na čelech smělých, a pohrdu pro cizí chléb!".... Kde jsou ti celí muži? Kde je vzdorná leb? Kde je pohrda pro cizí chléb? Ano, jsme hnusná senkrůvna plná lidské sračky, jenom nadáváme, ale navzájem si podrážíme nohy - to málokdo pochopí.

   Smazat
  3. Přidávám reakci na jeden taky dobrý komentář z minule diskuze
   citace z komentáře
   Kariéru dělali pracovití a schopní mladí lidé, které vzali do strany. Lenochům a parazitům to nevonělo, čekali, až se budou moci pomstít.

   reakce na komentář
   Je potřeba to upřesnit ..
   Pracovití a schopní lidé byli přijati do ksč.
   Kariéristi, lenoši a parazité se cpali do ksč, ksč ztratila kádrovou bdělost a hodně takových šmejdů přijala ...
   Ty největší blbce ale dokázala odmítnout, ti se potom začali mstít a po sametu začali vydávat svoje nečlenství v ksč za odboj proti režimu.

   Uvedeným způsobem ze šmejdů v ksč a z odmítnutých blbců vznikla havlo pravdoláskářská jelita ...

   Smazat
  4. Stanislav Yester3. července 2019 13:34

   9:12

   Proč myslíte, že munulá diskuze byla odstraněna? Protože byla dobrá, avšak né dle not administrátora, tomu ta předchozí nevonila.

   Smazat
  5. 13:34 - nechápu, proč pomlouváte redakci, když technicky nejde smazat vadně zpracovaný článek a přitom ponechat následnou diskuzi.

   Smazat
  6. 10:33 nesmyslnost vašich tvrzení ilustruje vaše: "Spousty lidí pozatýkali nikoliv členové SS, ale český zaprodaný sajrajt, (kožené kabáty) kterého se lidé báli více než Němců ..." Tak za prvé, nezatýkali SS, ale "Gestapo" (Geheime Staatspolizei), což byla Říšskoněmecká tajná policie, tedy právě ty "kožené kabáty", žádný protektorátní (český) policejní orgán! Neobtěžujte tady opakovaně výkřiky o masivní české kolaboraci s hitlerovským režimem, když opak je pravdou. Národ držel od roku 1939 až obdivuhodně pohromadě. Vím to z vlastní i rodinné zkušenosti. Ten celý Protektorát Čechy a Morava jsem na vlastní kůži prožil a dokonce, jednu z akcí Gestapa na vlastní oči viděl. Nepomlouvejte, nelžete, mlčte (držte hubu) tam, kde pranic nevíte! Jen a jen se (vy idiote) uboze producírujete.

   Smazat
  7. Plný text k 10:47
   Pan Hošek přemýšlí, pan Hošek má pravdu. Bohužel do televize ho nepustí, a kdyby pustili, nenechají ho dokončit větu.

   Dovolím si napsat, že podobně se budila nespokojenost před převratem v roce 1989. Tehdy hecoval hloupý nebo vychytrale gangsterský lid sračkomet Svobodná Evropa a pár ztroskotaných a líných, za to zákeřných disidentů. Nenávist byla zaměřena na komunisty na pracovištích. Kariéru dělali pracovití a schopní mladí lidé, které vzali do strany. Lenochům a parazitům to nevonělo, čekali, až se budou moci pomstít. Dnes se závidí Babišovi. Nespokojence vede zběhlý student venkovského hospodského. Kdo ví, jak se u nich v rodině modlilo. Určitě začali tím, že nenávidí každého, kdo dostudoval, dále každého, kdo uměl poctivě podnikat, …

   Rád bych slyšel od pana Hoška, co by se stalo nyní za socialismu, kdyby dělal to, čím se dříve znelíbil komunistům. Musí přece vidět, že dříve za bolševika byl v zaměstnání nesrovnatelně více svobodný než nyní za soukromníka.

   Smazat
  8. Zadejte svou odpověď...Tak vy jste dobrý idioti. To se jen tak nevidí. Běžte dělat kariéru do ruska.Neskutečný.!!!!!!

   Smazat
 2. Nápěv pro milión úchylek:
  NENÍ NUTNO, NENÍ NUTNO, ABY BYLO PŘÍMO VOLENOóó,
  stačí když vám Geisslerová ukáže nahé kolenó ÓÓÓ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :-DDD...(Aby vás nezažaloval Svěrač!Autorská práfa jsou autorská práfa.)
   Helanov

   Smazat
  2. Minář..., je novodobý Ernst Röhm. Zahnědlý SA man.
   A zaprodaní "Češi" mu to žerou.

   Smazat
  3. Je to prosté, vygumovaný hlavy jsou rády, že se něco děje.

   Smazat
  4. Co dělá ve vládě ministr Hamáček?

   Smazat
  5. Nenapovídat, prosím.

   Smazat
  6. Čvančarová ukáže nám
   Víc než kolenoóó
   To však není na pódiu
   Vůbec dovolenoóóó...

   Smazat
 3. Výborný článek,ty davy vyrazily na Sletnou upustit páru.
  Dovedly je tam rozličné důvody.Proto také ti na pódiu nemohli představit žádný KONKRÉTNÍ program.
  Milionchlívkaři na to jdou chytře.Zbývá jen dodat kýženou mrtvolu a...brrrr
  (Když jsem viděla ty postavy na střechách,tak mne zamrazilo.Vzpomněla jsem si na ten nešťastný Majdan,stačilo by málo!Jednomu cvokovi by někdo dal do ruky zbraň a už bychom jeli.S kopce,do kopce asi né.)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, správně, mrtvol je zapotřebí a to takových, aby to s tím spícím, knedlíky nacpaným maloměšťákem pořádně zatřepalo a k tomu už neposlouží žádný Uhlův stb-ák napačochovaný kečupem, ale nevinné dítko, to teprve budou emoce a proto taky ty hloupé učitelky dostaly za úkol namísto vyučování tahat nevinné, nic netušící děti do manifestací na podporu Drahoše & Comp., přestože za ně v době vyučování "ručí hlavou" a zakazuje jim to "školský zákon"...Ono pak do houfu takových ovcí a oveček stačí hodit rachejtli zbylou od Silvestra, nebo zaplatit čmoudovi, který tu není, ale který umí nachystat papiňák na halál prdelačku čas od času podávanou na Bagdádském tržišti, nebo v Kábulu a bude hned důvod nadávat na Hamáčka a čučkaře z BIS, že namísto bezpečnosti řeší názory na IT a výuku dějin českého národa...Ovce se leknou a ve snaze se zachránit se pošlapou stejně, jako když vzplane výzdoba sálu na diskotéce, nebo zapraští v tribuně na fotbal. stadionu...
   Český maloměšťák je naivní, má blbou paměť a je líný přemýšlet stejně, jako ty učitelky a tak si s ním může každý dělat co chce a on mu to vždy sežere, až do samého zblbnutí...

   Smazat
  2. Pecka anonyme 10.31 - viz například diskuzní fórum na Novinkách.cz. Celý ten server Seznam cz. se svým sprostým a urážejícím Super.cz je smečka sprostých novinářských šmejdů. Bůhví proč bulvár lidem neustále ukazuje, jak si nějaké přiblblé nány (celebrity) užívají svých milionů, neustále předvádějí jen pracháče a bezcenný šmejd a hajzly, jak si v dnešním sajrajtu medí, zatímco miliony lidí se s bídou nakrmí. A pošklebujou se starším a starým lidem - proč to dělají? A všechno píšou ti samí sajrajti - i takzvaný "publicistický" server Novinky - předvádí jen mrtvoly, chlast, sračky, útoky na Babiše a prezidenta, je to sprostý bulvár a nikoliv zpravodajský server, každý normální a slušný čtenář už to prokoukl a odsoudil dávno - tak kde se berou pořád ty smečky diskutujících blbů? A žerou ty hovadiny! Na koho novinářská hovada začnou útočit, na toho útočí i ten čtenářský sajrajt - co to může být za lidi?

   Smazat
  3. Emoce, příteli, jedině ty s tím letargickým potetovaným a gambrinhnusem nalitým dobytkem hnou a to jedině emoce negativní, neb těch pozitivních už ten dobytek není schopen...a proto vyhledává jen hnus a to pořád dokola a živí se jím, jako upír krví...
   A tak jim je hnusáci typu Petra Novotného (který se hrdě hlásí k ýbermenšům z "naší obce") dodávají v míře vrchovaté.
   Celá ta kulturně-sociální atmosféra je cílená a prosazovaná jako součást Harvardského a na něj navazujícího Houstonského projektu na ovládnutí národů vých. Evropy...
   ale vraťme se k těm emocím: představte si tu blbou učitelku, až nějaký gambrinhnusující Pepík bude muset jít identifikovat na patologii tu svojí dcerušku, která se motala kdesi na politické manifestaci přestože jí ještě ani neraší pubické ochlupení, ale už by měla rozhodovat koho chce za presidenta... Obávám se, že ty dnešní učitelky (né všechny) jsou ještě blbější, než jejich žáci a jak tedy očekávat, že je něčemu dobrému naučí?!
   Vše už je jen a jen na rodičích a rodině...společnost, jako taková, je v prde...

   Smazat
  4. No, ono 10:41 stačí, že tu máme takovou "Helanov", která se musí vyjadřovat kde k čemu, i když o tom nic neví, nepřemýšlí a ráda opíše, co se tak rádo v jakési "opozici" nosí. Třeba to urážlivé, osobní, proti prezidentu ČR Zemanovi jako "... sebestředný stařík ..., ovar ...“, což by slušný člověk v argumentaci nepoužil a kdyby, tak se s odstupem omluví nebo, napříště, ze studu, mlčí.

   Smazat
 4. Je třeba napsat bez obalu kdo zatím stojí demožumpa a eu. Chtějí nás islamizovat a sebrat Český stát. Jen ať zkusí nějaký sluníčkář zazvonit pojede z těch schodů ani se nezastaví.

  OdpovědětSmazat
 5. Herci do dnes užívají komoušských výhod a stačí jen zrušit dotace na kultůru a bude vymalováno. Stejně ta jejich uměleckost je zdegenerovaná. Na neziskovky stačí převzít zákon z nejdemokratičtějšího státu na světě a mají po ptákách. Proč máme platit z daní rozvracení státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Proč máme platit z daní rozvracení státu?" No protože je jej nutno rozvrátit a to ještě za naše peníze a pak jej přiřadit ke 4. říši....Ku.va, copak je to tak těžký pochopit o co tu těch posledních 30 let jde ??!! Vždyť se na to díváte každý den on-line!!!

   Smazat
 6. Tyhle diskuze -viz shora - jsou jenom trapné žvásty. Vůbec nevystihují podstatu článku, a tou je, že všechny nebo téměř všechny podobné demonstrace, které nemají žádný reálný motiv, jsou zapříčiněny frustrací účastníků. Spousta lidí má dnes frustrace a deprese ze všeho možného, a potřebují se vyřvat na podobných aktivitách, protože jinak se vyřvat nelze. Například dnešní byrokratická šikana je otřesná, ouřadové za přepážkami jednají s lidmi hnusně, ( a nejen státní ouřadové) ale zkuste na ně zvýšit hlas! Nemožné! Je za to pokuta. A nikam se nelze dovolat, ani na mobilní operátory, zkrátka NIKAM! To je samé "jste v pořadí" nebo "chcete li toto, stiskněte jedničku...dvojku...trojku..." jak u blbých na dvorečku. To například za "totality" NIKDY NEBYLO MOŽNÉ! Vždycky se dotyčný dovolal na konkretní osobu, s níž chtěl problém řešit, a tato osoba s ním MUSELA JEDNAT! Pokud ne, bylo možno ihned si podat stížnost na výbor lidové kontroly ( fungoval u všech Krajských národních výborů), dotyčný nemusel mít zástup nějakým advokátským vyžírkou,( a pak se stížnost stejně označí za nedůvodnou,) naopak řešily se i stížnosti anonymní a stěžovatel měl většinou úspěch. Lidé z obyčejného života frustrovaní nikdy nebyli - dnes jsou! A proto potřebují doma a v práci boxovací pytle a venku uřvané demonstrace. Konečně - co jsou to diskuze? Na těch se lidé zase ze svých frustrací vybrebtávají, zejména na serveru Novinky.cz je neobyčejně praštěná, sprostá a duševně zmrzačená, frustrovaná diskuzní smečka. A to je v podstatě řečeno v článku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebudu používat infantylní emoce, dav není smečka, odstavení Babiše s následnou vladní krizí není konstruktivní program. Proto není o čem diskutovat. Jestli si někdo myslí,že udělá "berany, berany duc" a následně "škatule, škatule hejbejte se" a tím se vše vyřeší, tak je na omylu. Od Letné se nedalo víc očekávat, další měla doplnit opozice v Parlamentu, nestalo se. Do rána = 4:20 se jen antibabišovalo. Dokonce i ta hlavní perzonální změna, přece předpokládá právní postup, ulice opravdu nemůže být soudcem. Zjednodušené a rychlejší řešení by mohly přinést nové volby. O nich však nepadlo ani slovo. Je to škoda, protože situaci by zpřehlednilo nové rozdání karet.

   Smazat
  2. 10:20 máte pravdu, vystihujete podstatu samotného jevu. Zásadní otázkou ovšem je kdo, na profesionální úrovni, věc z pozadí režíruje. A za čí peníze! Ten investor, ten je zcela zásadně zajímavý!

   Smazat
 7. Ani podpora Babiše, ani předčasné volby. Okamura vytáhl vlastní plán:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ani-podpora-Babise-ani-predcasne-volby-Okamura-vytahl-vlastni-plan-587695

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co tímto článkem chce vlastně autor říci. Co tu hájí a co obhajuje? Nerozumím, nečtu. Navíc to tak trochu uráží inteligenci každého, kdo zo čte.

   Smazat
  2. 11:29 nečtete protože nerozumíte nebo nerozumíte protože nečtete? Nebo obojí, abyste neurazil svoji inteligenci kterou, bráno podle předchozího, zřejmě nemáte? Zvlášť dojemné je, že se o takto dosud nepostižené staráte.

   Smazat
  3. Jak vidím z diskuse, těch nepostižených jako já je opravdu málo.

   Smazat
 9. Už jsme tam,kde nás chtěli západní mocipáni mít.Díky chamtivým politikům a dalším přisluhovačům se propadáme níž ve všech oblastech lidského dění.Kde bude skutečné dno.Podle západu asi ve středověku. Děkujeme PRAVDOLÁSKAŘI nechceme !!!!! Francie padla! Radikální islámismus pronikl do frhttps://www.youtube.com/watch?v=aOuE_ODI5PI&t=544s ancouzské policie. EU armáda nasazená v Paříži.

  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=226302
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019062910244330-fiala-odhalil-spiknuti-kolem-pruzkumu-volebnich-modelu-cvvm-padlo-i-na-bakalu-se-schwarzenbergem/

  OdpovědětSmazat
 10. Co se má stát, to se také stane. Osobně nevynechám příležitost, kdy bych s lidmi nemluvil. O politice i ekologii. Snažím se o neutrální postoj, ve kterém se nepřikláním na žádnou stranu. jenom se snažím v lidech probouzet zájem o problém a vlastní iniciativu při hledání informací. Přesto mám dojem, že většina společnosti je infikována jakousi nenávistí k získávání informací. Když jim řeknu, že ať už demonstranti z Milionu úchylek, nebo souběžně probíhajících ekologických akcí pod záštitou postižené Gréty, operují s vylhanými, nebo účelově překroucenými skutečnostmi, které jsou nám starším většinou známé a ti mladší si je mohou vyhledat na internetu, odmítají si informace ověřit. Raději uvěří oněm agitátorům, protože uvěřit je snazší, než pochybovat a ověřovat.
  Tak že pokud zůstane většina společnosti apaticky hloupá, dočká se naplnění Platónův citát: "... a nakonec vám budou vládnout ti nejhorší z vás. a to bude váš trest za nezájem o politiku".
  A potom bude ona suita užitečných idiotů, mávajících při demonstracích různými hesly, konečně spokojená.

  OdpovědětSmazat
 11. noviczech
  ...pane Hošek, Němci kdysi ukázali pořad o Léčbu Walesovi, zakladatele Solidarity v Polsku. Tam zveřejnili, že Lech Walesa dostal od amerického CIA na švýcarské konto 20 milionů dolarů, aby pracoval proti Komunistické vládě. A přesně jak jste psal, "ONI" chtějí vidět výsledky, oni nedají nic zadarmo nebo pro nic. Bylo by dobře, znát konta a tok financí pana Mináře a odkud tyto finance přišly. V Německu má finanční úřad právo, podívat se na konta lidí, nebylo by špatné zavést toto alespoň pro BISKU v česku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejně, jako byl placen český disent. Na jaře roku 1989 jsem na vlastní uši slyšel informaci z rozhlasové stanice BBC pro Československo, že český disent obdržel na počátku roku 1989 částku 10 milionů západoněmeckých marek. Utkvělo mi to v paměti proto, že jsem se poměrně dlouho snažil získat text "Několika vět", nebo "2000 slov". Obojí jsem si mohl přečíst až po revoluci.
   Pokud vezmu v úvahu, že 10 milionů marek bylo v bolševickém kurzu astronomických 100 milionů československých korun, nenapadá mne, k čemu tyto peníze disent použil. Na propagaci myšlenek demokracie to ale jistě nebylo.

   Smazat
  2. Velice dobrý rozbor "nevládek", jako je ten posranej chlívek těch sudeťáků, jejich smysl a úkoly je v tomto bešprechungu pana Hampla, všem vřele doporučuji k vyposlechnutí:

   https://www.youtube.com/watch?v=Eq9fZUmBe3c

   Smazat
  3. Pane Zhnusený marku prodávali vexláci za 20 kčs !

   Smazat
  4. 12:O1: Pane Zhnusený, máte naprostou pravdu. N. Wiener: Přiměřený život je s přiměřenými informacemi. A to platí pro nejdůležitější oblast života - pro politiku.
   Bismarck: Zajímejte se politiku. Pokud se o ní nebudete zajímat, bude se zajímat politika o vás. Důležitost politiky si uvědomovali ve starém Řecku odkud pramení etymologie tohoto výrazu. Ne tak u nás, kde většina obyvatel má tento názor: O politiku se nezajímám, stejně nic nezmužu. Výsledek tohoto uvažování se pokaždé dostaví u voleb, třeba prezidenta, kde můžete slyšet: musím si přečíst ještě ten článek o Drahošovi /za 10 minut/, abych věděla, jestli mu dát hlas. Odhaduji, že denně alespoň 30 minut věnovat seznámení se s nejduležitějšími politickými udalostmi je opravdu téměř nic, to znamená uplné minimum. Člověk, který tohleto nedělá, jde k volbám a jeho hlas je hlasem idiota, protože jeho rozhodnutí mělo být opřeno a každodenní práci s politickými udalnostmi /ale dodal bych ne posloucháním polopravdy a lži šířící televize, totéž platí o většině rozhlasových stanic/ a ne o desetiminutové čtení jakéhosi článku. Zde si postesknu nad zblbnutím bohužel té nejdůležitější třídy ve společnosti - to jest třídy střední. Kdysi absolventi gymnazii po jeho absolvování, pokud již by někdo řekl zcela nepravdivé, že moc toho neuměli, tak se dá říci - uměli alespoň latinu /latinu se učili každý den/. V latině je přísloví: 1000-krát nic zabilo vola. A to platí rovněž pro politiku a toho využívají loutkovodiči /viz niže, to jest ti, co ovlivňují volby/. Zblbnutí populace a její totální pasivita je jejich cílem, volby pak jsou uplně totéž jako v té totalitě, pouze na oko vypadají tak, že v nich je volba. Nač volba pro ty, kteří neví, co je třeba zvolit. Těch 1000 lidí /správněji tisice lidí/, co říkají "stejně nic nezmužu" představuje totiž obrovskou silu. V případě toho prezidenta jsme měli štěstí, že loutkovodiči /tak nazvu celou tu movitou pakáž, pokaždé ovlivňující volby ať parlamentní nebo prezidentské/ zvolili nepříliš inteligentního Drahoše, který odradil neinformované, neuvědomělé voličstvo v televizní debatě a v následných komentářích této debaty, které si zřejmě toto neuvědomělé voličstvo také přečetlo. Jak jinak dopadly volby na Slovensku, kde loutkovodiči nasadili ženskou se sex-appealem, nehloupou /inteligence nerozhoduje o morálních kvalitách/ proti Harabinovi a tato žádnému neznámá ženština uspěla. Typická volba voličů, kteří volí prezidenta "podle barvy kravaty".

   Smazat
 12. Nějak si neumím představit, že bych mohl ideově souznít s umělci typu Mádl, Geislerová, Klus a pod.. Bohatě to stačilo v listopadu 89, kdy nastavili někteří jejich předchůdci zrcadlo KSČ a pak se bleskem stali uživateli nejvyšších výhod nového režimu. Takže staří herci a pěvci pomřeli a mladí mají pocit, že dostávají za jejich slaboduché výkony málo. Proto si "hrají" na demokraty a proto na sebe nabalili další blbce, kteří jim to mají zařídit. Být na jedné lodi, dýchat stejný vzduch se Zdendou Svěrákem musí být tak povznášející, že si jeden ani neuvědomí, že tento moralista točil za každého režimu. Dřív sloužil dělnické třídě on, nyní ona jemu, přiblblým pokřikováním na určeném místě.

  OdpovědětSmazat
 13. Z článku vyplývá m.j.jedno:
  Je výhodné předložit jenom jedno téma,to zásadní,vyhnout se konkretizaci.
  Tím se docílí,že se proti tomu tématu vymezí co nejméně naslouchajících.
  Docela bych přivítala,kdyby podobně postupovala i SPD.
  Kdyby si "jela" svoje HLAVNÍ TÉMA (obavu ze změny demografie) a vyhýbala se tématům (v dnešní situaci) spíš podružným.(Ekonomika,Staněk...ať se ostatní strany klidně mečujou,není nutné se vyjadřovat ke všemu,že jo?)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 14. 13:19 hm, vy se ovšem vyjadřujete ke všemu. Podle toho to taky vypadá, že?

  OdpovědětSmazat
 15. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Řada občanů, kdyby mlčela, tak by aspoň neztratila glanc. Politické turisty asi zastavit nelze. Cítím, že brzy se bude zase přesedat.

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Frustrace oveček se bude nadále zvyšovat. Příčina je prostá - absolutní absence demokracie a čím dál větší nenažranost a bezohlednost kapitalismu. Privátní kapitál, jako vždy v minulosti rozpoutá válku. Války reprodukují jeho moc a sílu potřebnou k ovládání mas.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dávám návrh, což takle hodit bílý ručník do ringu. Když se tady u nás sami vymlátíme, uděláme akorát radost cizákům.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.