Reklama

čtvrtek 29. srpna 2019

Adolfe vstaň, vše odpuštěno!


Lubomír Man
29. 8. 2019
Nevím, zda všude na světě, ale u nás v Česku ano. Nevěříte? Pak si na googlu vyklikňéte heslo: Adolf Hitler Projevy a tam se to dovíte. Dovíte se, že v prosinci 2012 vyšlo v nakladatelství guidermedia etc v českém jazyce první vydání Hitlerových projevů - a to prý za velkého komerčního, čtenářského i mediálního ohlasu. A to ve stejné podobě, jako by vyšly za vůdcovství Hitlera ve třetí říši, čili bez dostatečně kritického vydavatelova komentáře, který, pokud si pamatuji, jaksi ještě povinně provázel různá dřívější česká vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf. Byly z toho sice jakési soudní oplétačky, kdosi si stěžoval, že kniha Hitlerových projevů, vydaná bez tohoto kritického komentáře přispívá k šíření nenávistných rasistických a nacionalistických nálad, ale náš Nejvyšší soud usoudil, že věc je v pořádku. Proti tomuto rozsudku se odvolal státní zástupce Pavel Zeman, věc řešil i Ústavní soud, ale protože ten se vyslovil stejně loajálně jako předtím soud nejvyšší, byl předchozí výrok Nejvyššího soudu potvrzen - a to s konečnou platností: Vydání knihy Hitlerových projevů neodporuje zákonu a vydavatelé knihy Pavel Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer se ničeho trestného nedopustili.

Nic tedy nebránilo vydavateli Pavlu Kamasovi, aby tentokrát už v nakladatelství nazvaného svým vlastním jménem: Nakladatelství Pavel Kamas, přistoupil 28. května tohoto roku k novému vydání Hitlerových projevů, a to tentokrát v celé jejich knižní řadě, v jejímž rámci budou postupně publikovány projevy Adolfa Hitlera ze všech období jeho kariéry. První svazek začíná lety 1922 a 1923, v nichž teprve se Hitlerovy projevy začaly zaznamenávat a archivovat. A další svazky budou samozřejmě následovat.

Celá tato záležitost by nebyla tak znepokojující (už zde byl zmíněný Main Kampf, byly zde Goebbelsovy paměti atd)., kdyby nakladatel Kamas ve svém širokém upozornění na knihu, jak se objevilo na internetu a stále tam ještě je, neupozornil současně na to, jak nesmírně Hitlerovi fandí, jak doslova duší i tělem Hitlerovi patří, jak sugeruje čtenářům své nejhlubší přesvědčení o tom, že Hitler byl jediným spravedlivým ze všech světových politiků své generace, jak vášnivě se zasazoval o mír v Evropě, jak zaníceně prosazoval ideu odzbrojení, jak byl oddán Bohu a dokonce (představte si to), jak moc si prý vážil Čechů).

Takže to, laskavý čtenáři, to, co z náš ze své vlastní zkušenosti, či co jsi se dověděl přímo z nacistických pramenů, nebo co si pamatuješ z Heydrichova projevu při nástupu do funkce protektorátního protektora: ("...tento prostor bude německý a Čech zde už koneckonců nemá co pohledávat"), zahoď za hlavu. A zapuď z ní i Hitlerovu poznámku u krbu, proslovenou za přítomnosti Heydricha: "(Hácha má čáku stát se velkým evropským státníkem, jestliže zanechá Čechům závěť, která bude znamenat jejich konec"). A stejně postupuj při vzpomínce na jeden z Bormanových oběžníků (Bormannn do nich zaznamenával nově vyslovené Hitlerovy názory, které se pak stávaly vládními nařízeními), který nese datum 8. června 1942, a zněl takto: ("Jakmile se dokončí deportace Židů, musí se začít s vysídlením Čechů").

S Hitlerovými proslovy v rukou ti totiž nadchází nové údobí, v němž zapomeneš na to, co jsem se ti snažil připomenout, a spatříš Hitlera coby nejdobrotivějšího spasitele lidstva. Zapomeneš na křik dětí v plynových komorách, zapomeneš na miliony lidí, přeměněné v kouř plynových krematorií, zapomeneš na text populární pochodové písně ..:."neboť dnes nám patří Německo a zítra celý svět", a nebude tě už drásat představa o tom, jak bys ty sám asi dokázal přežívat, kdyby ses i ty ocitl v Terezíně či Osvětimi.

Protože s tím, jak se začteš do chvalozpěvů na Hitlera z pera nakladatele Pavla Kamase, na tohle všechno zapomeneš, a v hlavě ti zůstanou jen parádní pochody, vlajkoslávy či světlomety vyvořené světelné chrámy nad stranickým stadionem v Norimberku i nad sportovním stadionem v Berlíně, uslyšíš burácivý Hitlerův hlas i následný řev zdivočelého davu, do kterého se navzdory propasti času můžeš přidat - a dobře ti bude na zemi.

Že pravda bude přitom chrlit krev?

Prokrista, copak jsem ti už shora necitoval že i komerční ohlas knihy byl už v r. 2012, velký?

79 komentářů :

 1. Mě je to dávno jasné co je západ zač a naši poskoci jim skvěle slouží i tento nakladatel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Západ zvaný též Abendland býval už od časů Svaté římské říše, jejímž nástupcem se stalo Habsburské soustátí, zdrojem civilizace na tomto území. Od obou říší jste dostali šanci stát se z asijských divochů civilizovanými Evropany, kterou jste ovšem nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  2. Já bych se ani nestyděl za asijský původ - z dob stěhování národů. Když vidím pokroky Číny, které bude patřit budoucnost, tak se mi zdá, že ti Asiaté jsou moudřejší než "Evropané" - tedy tím myslí předchozí autor germánské kmeny, které jsou zjevným pozůstatkem neandrtálců. Asiaté jsou zřejmě onen kýžený homo sapiens sapiens. Germáni se jistě proslavili jako válečníci a také své bohatství měli založené na kradení u zotročených národů. Tedy jako hrdlořezové a masoví vrazi - všechna čest. Vzpomeňte, jak si u nás po bílé Hoře nakradla nejen církev nesvatá a importovaní germánští "šlechticové", kteří se mj., horlivě po okupaci Němci přidali hromadně k nacistům. To, že zkorumpované soudy jim vrací v rozporu s českými zákony jejich majetek, je jen novou krádeží. I proto ta rozumem nadanější a zločinu odporující část národa označuje současnou dobu diktatury kapitálu u nás dobou TEMNA II. Víte, že přemnohé velice cenné kulturní památky u nás ukradli Švédové a dodnes je nevrátili!?

   Smazat
 2. je načase oprášit Stalina. Očistit z něj ty nánosy nakydané špíny a pokračovat v jeho započatém díle

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve skutecnosti se o Stalinovi toho moc nevi, takze jsou porad "ziveny" mantry, ktere tady vyfagrikovala Goebelsovska propaganda.

   Smazat
  2. Re (00:49):
   Oprašovat snad ani ne, ale odstranit nánosy účelové retuše a špíny (jak píšete), to ano.
   Osobnost Stalina by měla být zhodnocena objektivně a bez smyšlených příkras či pomluv. V dobovém politicko-ekonomickém kontextu, a to jak domácím, tak i zahraničně-politickém.
   Pro poučení, ne kopírování, stejně jako nelze kopírovat konání Přemysla Otakara II. Byly to osobnosti, které (se svými plusy a mínusy) žily v jiné době, s jejími neopakovatelnými výzvami a příležitostmi.

   Smazat
  3. 0:49 Ano oprášit a ty by jsi šel rozhodnutím Stalina jako první, jako těch 20 milionu v Rusku.
   Slávečku, ty jseš jednoduchej tydýt.!!

   Smazat
  4. 9:20 Hlavně v jistých kruzích se mu neodpouští vítězství nad Hitlerem.

   Smazat
  5. Operace Anti- Stalin
   http://leva-net.webnode.cz/products/operace-anti-stalin/

   Smazat
  6. Re (11:14):
   ... a proč by ne 40 mil.? nebo 60 mil?, jak sem s oblibou píše jakýsi honolullu z jakési tramtárie?
   I vy jste jednou z obětí! Početných obětí šířené historické mystifikace.
   Ve skutečnosti byl úhrnný počet souzených v SSSR od 1917 až do 1989 tento:
   a) 3 854 000 odsouzeno do vězení (Státního nápravného zařízení = GULag)
   b) 828 000 odsouzeno k trestu smrti
   ----
   Ztráty ruských/sovětských lidí:
   a) Prví světová válka: 4.2 mil. zabitých či ztracených vojáků, ztráty na civilním obyvatelstvu v důsledku vál. či poválečných útrap (hladomory ..) nevyčísleny
   b) Druhá světová 22 mil. mrtvých, ztráty na civilním obyvatelstvu v důsledku poválečných útrap (všeobecný nedostatek jídla, léků ..) nevyčísleny

   Smazat
  7. Při vší úctě k věku autora :
   Zakázané ovoce nejvíce chutná...

   PROČ zakazovat vydání těchto a podobných historických sraček,
   když si je koupí ti, kteří o nich blíže nic nevědí
   a pudí je pouhá zvědavost, nebo ti, kteří tam budou hledat inspirace pro jakýsi odboj vůči současnému stavu ?!

   Doporučuji shlédnout poslední analytický komentář V.V.Pjakina
   na stránkách levanet.cz, kde přesně toto téma rozebírá v současných ruských poměrech.

   PROČ v současnosti občané navštěvují jiné zdroje
   informací, než ony veřejnoprávní ?
   JEN a jen proto, že se zamlčují, upravují a lživě interpretují události doma a ve světě, protože musí slouhové opisovat od ideologů,sedících v EU komisi a americké ambasádě.
   OBČAN si chce něco přečíst také o americké propagandě a nejen stále o té ruské...

   Tak jednoduché je to, pane Man...

   Smazat
  8. 13:08 Opluštil, protože kolem 20 milionu, mužeš ty proruský zblblo psát ty své překroucené bláboly dál. I kdybych přistoupil na to tvé číslo 828 000 tak i to je katastrofa. Co tě muže utěšit, že Čína, Mao má na svědomí za kulturní revoluce 70 milionu lidí. Co přináší za zlo rudej režim je jasné a někteří jako Opluštil a další hlupci to ještě podporují.

   Smazat

  9. Je řeč o Hitlerovi. Co s tím má Stalin, proč začínáte úplně jiné téma?


   Smazat
 3. 1:41 nevím odkud a jak mohlo být co smazáno "za Nacistu po Norimberskych zakonech v zari 1935 !". Jinak mi je záhadou, proč svoje údajně smazané příspěvky nevkládáte v původním znění znovu s přísl. informací. Tak jak to vidím, pokud jsou vaše komentáře formulovány v mezích obecné slušnosti, stále ještě mazán nejste. Byť by mnohé z nich byly vyloženě pitomé a v mnohých z nich prokazatelně lžete.

  OdpovědětSmazat
 4. no neviem, Stalin toho veľa nenapísal, a ani nenarečnil, to Uljanov to bol iný, kedysi dávno sa mi dostala do rúk hrubá kniha od neho, Lenina, Što delať - najprv bol predslov, cca 30 autorov - potom uvedený - hm článok na pár stranách, a potom cca 50 výkladov toho čo tým chcel velitel povedať - takže - nie to čo povedal, ale menný zoznam tých čo komentujú uvedené dielo bol zaujímavý - tak aj dnes si pozrite kto mudruje nad duchovnom velikána zloby

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:25 pletete se. Existovaly "Stalinovy spisy", které se staly nedostupnými po tuším 21. sjezdu KSSS, tedy Chruščovovým odhalením kultu osobnosti a zločinnosti režimu J. V. Stalina. Měly by být dostupné v Národní knihovně. Pokud ještě funguje to, čemu se říká demokracie. Ono si přečíst v originálu něco z takových textů bez předpojatosti a s vědomím dobových okolností, může uškodit leda současné propagandě.

   Smazat
  2. Všech třináct svazků Stalinových spisů v češtině vlastním a vesměs přečetl.
   Stanislav A. Hošek

   Smazat
  3. Nastal čas o Stalinovi pohovořit
   http://leva-net.webnode.cz/products/cas-pro-stalina-pohovorit-/

   Smazat  4. Hitler je Stalin?   Smazat
 5. V.I.Lenin - „Zmínil jsem se již o tom, že se sotva nalezne jiná otázka, jež by byla tak zapletena úmyslně i neúmyslně představiteli buržoasní vědy, filosofie, právní vědy, politické ekonomie, novinářství, jako je otázka státu."

  Což je právě v této době zřetelně vidět v EUroafrice i Afrikoamerice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lenin je dílem Západu , který ho vyslal do Ruska ve vlaku plném peněz aby tam provedl revoluci - vlastně Majdan . Proto se o něm media nezmiňují a neútočí na něj tak jako na Stalina , který Západu zatrhl rabování Ruska . A to se neodpouští .

   Smazat
  2. No, on hlavne Stalin tu "revoluci" ukradl sionistickemu politbyru a "vratil" ji lidem SSSR. Proto nemohlo dale dochazet k rabovani nerostneho bohatstvi pres NEP. Osobne si myslim, ze toto byl i duvod, proc sionisticti banksters dali tolik penez puvodne neznamemu kriklounovi, vedoucimu poulicni gangy, ze za ne postavil "Nemecky zazrak". Kdo ma totiz poneti, jak to vypadalo ve Vymarske republice, tak mu musi byt divne, jak se Nemecku podarilo tak nahle "postavit na nohy".

   Smazat
  3. Re (07:19):
   Leninovi pomohli dostat se do Ruska i proto, že od něj (jakožto představitele nové moci) očekávali zastavení vojenských aktivit ruské armády.
   Boje na dvou frontách totiž přerostly armádám Ústředních mocností hodně přes hlavu, a po vyhlášení sovětského dekretu "O míru" byla válka na východní frontě zastavena. To umožnilo Německu vrhnout své síly na Západní frontu. K velkému užitku jim to ovšem nebylo. A válku v dalším roce beztak "projeli" ...
   Jen ten Hitler si z toho pro své repete (asi) vzal poučení, a tak ještě před svým vpádem do SSSR si mocensky podmanil téměř celou západní Evropu, aby si pro útok na SSSR vojensky "kryl záda" a získal značné zdroje v podobě zbrojního průmyslu okup. Evropy.

   Smazat
  4. A z Ameriky mu přijel na pomoc Trockij s kapsami plnými dolarů. Za půl roku byl téměř v čele revoluce. Trockého západ také nehaní, protože to byl jeho kámoš.
   VI Lenin se však na poslední chvíli otočil a na západ se vykašlal, i když jím byl plánován na rozebrání a rozparcelování Ruska.
   Jinak kradl jako straka a rozebíral Rusko jak se dalo. Samozřejmě s Bronštejnem, který byl po zásluze vyhnán a když se pokoušel na milovaném západě dělat opozici, tak jak se dnes vidí ve světě, třeba právě ve Venezuele, tak dostal ťafku cepínem.

   Smazat

  5. I vy jste začali debatu o Stalinovi pod článkem o Hitlerovi? Proč?   Smazat
 6. A všechny typy škol a všechny úřady, včetně obecních, si budou muset tenhle hnus povinně koupit.

  OdpovědětSmazat
 7. Jen nevím, zda na konci rozsudku Nejvyššího soudu a ÚS bylo "hajlování", zřejmě ani, jinak by výrok neplatil.

  OdpovědětSmazat
 8. 0:49: Věk? 40 let? Jen mě napadlo. Všimáte si toho černobílého myšlení mladé generace? Hitler, hned na to Stalin.Zlí kapitalisté /v jakémsi ohledu jsou všichni lidé trochu zlí, proto když zkritizujete Američany v My Lai/ hned padne - ještě horší komunisté - 30 milionů mrtvých za Stalina. Jakákoliv kritika současného režimu hned vyvolá kritiku bývalého režimu a to i na způsob hrušky a jablka. Např. bezdomovci - počet oběti při překračování naši hranice atd. Proto i u Tebe /budu Ti tykat, jelikož se mi nelíbí Tvůj hloupý přístup, k tomu co napsal moudrý pan ve svém článku/ Hitler vyvolává asociaci Stalin. Odkud se to vzalo? Školství zapracovalo - 30 let. Jen nechápu blbost současné mladé generace. My jsme komunistickou propagandu brali všichni s reservou. Vy mladí tu vaši - kapitalistickou - hltáte, berete ji bez přemýšlení. My jsme si vykládali takové vtipy jak: Jací jsou největší nepřátele komujnismu? Nu, imperialisté a ...jaro, leto, podzim, zima.
  Znáš nějaký politický vtip ze současnosti?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi


  1. Je řeč o Hitlerovi, ne o Stalinovi!


   Smazat
  2. Jen mi je záhadou, jak při tom deklarovaném masovém vraždění v SSSR za Stalina počet obyvatel docela strmě rostl?! A proč my naopak dnes v rámci "blahobytu" a bez Stalina vymíráme!!!
   Vtipy ze současnosti? Velice mne překvapilo, že dnešní mladší generace vůbec nevhápe vtipy Renčína - a my starší se u nich báječně bavíme. Přitom se zdá, že i dnešní mladí umí číst, jen nerozumí čtenému. I proto dnešní "veselohry" mívají aspoň pár mrtvých a ty americké pod tucet zavražděných obvykle nejdou! Krásně nám tečou potoky krve, násilí, sadismu a perverze z obrazovek a čecháček si v tom chrochtá. Že by mladá generace se přizpůsobovala potřebám kapitálu tak zblble? Nebo pod vlivem kapitálem zkorumpované pražské kavárny?

   Smazat
 9. PROČ SE DIVÍTE? Milý pane Mane. Jestli se Vám povede za poslední rok najít v televizích českého vlastnictví jediný den, kdy by se v nich nevysílalo o Hitlerovi, tak to čtenářům webu Nová repuiblika sdělte. Mohl by to být státní svátek českého vlastenectví. Stanislav A. H

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:51 Jste totálně mimo, ještě napište žo ho vychvalují. Jinak jednou týdně něco takového běží a jsem velice rád, že tuhle historii mohu sledovat. Nechápu o co vám jde!Joo tak nějaké dokumenty o zločinci Stalinovi, jek posílal miliony lidí do GULAGU,a následně je povraždil to by bylo teprve pokoukáníčki.

   Smazat
  2. 11:22 Mimo jste vy, ale na to musíte přijít sám.

   Smazat

  3. Další Stalin, vám všem asi hrabe!


   Smazat
 10. Vřele doporučuji knihu Holocaust pod lupou (než ji totalita zakáže!)….

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaké "komunistické zvratky"? Já vidím jen ty vaše, ale jako komunistické mi nepřijdou.
   Vy nevíte o tom, že nacistická ideologie pana Hitlera, byla civilizovanými zeměmi označena za zločinnou?

   Smazat


  2. Proč o komunistech? Co má s nimi, kromě toho, že je nechal popravovat, Hitler??


   Smazat
 12. https://www.youtube.com/watch?v=vHtjv-PzA14 Kdo byl v r. 1941 proti SSSR šokující fakta.
  Přednosti Johna F. Kennedyho:
  1. Boj proti mafii a tajné homosexualitě
  2. Boj proti rasismu
  3. Konfrontace s CIA a FBI
  4. Mírové řešení karibské krize
  5. Zlepšení vztahů mezi SSSR a USA po karibské krizi
  6. Vyzval Sovětský svaz k uspořádání společného letu do Měsíc
  7. Plánoval normalizovat vztahy s Kubou a Čínou
  8. Proti rozmístění vojsk ve Vietnamu
  9. Bojoval s Fedem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi


  1. Kennedy a Hitler? Kennedy z mateřské školy diktoval Mein Kampf Hitlerovi po telefonu do basy?


   Smazat
 13. https://www.reflex.cz/clanek/historie/85429/pred-65-lety-zemrel-josif-stalin-kolik-mel-na-svedomi-lidi-a-proc-si-ho-rusove-stale-vazi.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi


  1. Kolego, v Německu řádil Hitler, ne Stalin. To Hitler psal o likvidaci Židů a Slovanské verbeže, ne Stalin. To Hitler nechal průmyslově likvidovat celé miliony, ne Stalin. To Hitler byl v čele státu, kdo likvidoval celé národy a vydal to jako svůj politický cíl, NE STALIN! Drž se tématu.


   Smazat
 14. Daleko horší je, že na Pražském hradě sedí člověk, který si v rétorice s Hitlerem nezadá - výhružky smrtí, rasismus, podlézání totalitám, označování lidí za odpad, objímání se s fašistou Okamurou a komunistou Filipem - to je Zeman a jeho ovce... Zeman je Hitler dneška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale to víte že jo :-) Zůstaňte hlavně v klidu na místě, už jedou. Brzy už vám zase bude dobře.

   Smazat  2. A zase. Řeč je o Hitlerovi, ne o Zemanovi. Příště zkus třeba o čočkové polévce.


   Smazat
  3. No jo on byl Hitler proti Zemanovi docela sympaťák. Nejedl ovar, neb byl vegetariaán, nepil, nekouřil, byl galantní k ženám (tedy ne zrovna k těm židovským), hezky maloval, sprostá slova používal jen zřídka, měl vytříbené vystupování. To vše jsem se dozvěděl na naší ČT v pořadech o Velkém vůdci. Proto přirovnání se Zemanem pokulhává. Jdu na ovar a dám si k tomu stopečku becherovky.Ať je dlouho živ náš pan prezident!

   Smazat
  4. 9:11, já dneska budu mít držkovku, zapiju to pivem a ba balkoně sváteční cigáro. Taktéž zdravím pana Zemana.

   Smazat
  5. Tedy Zeman skutečně pije krev - pražské kavárně, kapitálem zkorumpovaným politikům, všem tvůrcům našeho současného TEMNA a megazlodějům. A národ se baví, jak idioti a zloději z ČÉTÉ se mohou uvstekat, ale umlčet Zemana se jim nedaří. Najímají si na to kvazisoudce, kvazižalobce, naše sněmovna odborářských lordů a trafikantů může sepisovat žaloby k ústavnímu soudu a Zeman nechce uhnout z cesty ani grázlům, ani zlodějům a ani politickým loutkám tzv. tradičních partají tzv. demokratického "blogu". Tak to tedy u nás ještě nebylo, kapitál potřebuje pokorného václavíčkovského prezidenta, něco ještě méně, než byl kdysi Emil Hácha.

   Smazat
  6. Nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra si dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman.
   Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Smazat
 15. 14:06 Jste hlupák.

  OdpovědětSmazat
 16. Pane 14:16, měl byste neprodleně vyhledat psychiatrickou pomoc, možná se ještě vaše postižení dá nějak zmírnit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:30 Vždytˇpouze napsal pravdu v 14:06. Několikrát odsouzený lhář, který se obklopuje ješte většími darebáky, než je on sám.14:19 ten hlupák jste vy, pokud nevidíte co se na hradě dějí za svinctva. Co takový Minář a ty jeho podvody, šašek drží hubu, to vám nevadí?

   Smazat
  2. za podvod se dá případ označit až je podvodník pravomocně odsouzen a ne tehdy když je jenom ostouzen "krvežíznivými "novináři. Pane 17.16... straší vám už z toho všeho ve věži. A což teprve když tam lítal ožralej Veškrna v uniformě Hradní stráže s rasenou šavlí na kterou v kuchyni napichoval v hrnci brambory za nadšeného hýkání svých věrných. Královna Koloběžka Bára Prsatá v čele.

   Smazat  3. Bára Koloběžka a Hitler.... ano, to je téma dne :D. Jen tak dál, pitomci.   Smazat
 17. 13:08 - Oplustile !
  "Nejaky honolulu z nekake tramtarie", NEZIJE v zemi kde existuje CENZURA ! U nas se muze cist vsechno !

  Tak ti zde opokuji, ze jak Naciste, tak Komuniste maji na svedomi milliony mrtvych !

  V poctu mrtvych vsak maji naskok Komuniste !
  V Rusku zabili 40-60 MILLIONU VSECH NARODNOSTI z nichz vetsina byli Slovane !
  To napsala Ruska emigrace a JA JI VERIM !
  Precti si Solzenicina !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14.42 SSSR mělo mezi válkami cca 160 milionů obyvatel . Když odečteme děti a seniory , ženy , zbývá cca 60 milionů mužů ! Pokud Stalin zabil 60 milionů lidí , nezbývá už nikdo , kdo by bojoval v Rudé armádě ! Přestaňte psát blbosti !

   Smazat
  2. Ad 15:48: On je zosobněním blbosti! Čím větší pitomost, tím spíš tomu hlupáci uvěří!

   Smazat
  3. Re (14:42):
   Je mi lhostejné, v jaké tramtárii vlastně žiješ!!
   Co mi však není lhostejné, je to, že lžeš a podsouváš. Jakkoliv svobodně, ze své vůle.
   Svoboda je závazkem!, k poctivosti a pravdě. Nikoliv však ke lži, opírané o účelové bláboly neřáda Solženicyna, jinak to dobového miláčka N. S. Chruščova a poté i Západu. Miláčka, který na Západě (jsa tam v emigraci) nakonec snad i prokoukl to pokrytectví ...

   Smazat
  4. 16:12 Opluštil, zelený mozek, tyran vojáku, lízač putinanálu. O pana Solženicina si neotírej ty rudej zmetku hubu. Vadí co, jak popsal ty ruské zrudy, ale jen totální dobytek jako ty se ruska zastává a podporuje. Běž na tvuj SPUTNIK MAGORA, TAM TI JEŠTĚ TI TVÍ SOUKMENOVCI ZATLESKAJ. ŽUMPO.

   Smazat
  5. Re (17:10):
   borkovče!, nevyšiluj nebo tě (konečně) hrábne.

   Smazat
  6. 17:20, no vidíš, jsi nejen sprostý, ale i debilní. Solženicyn byl tělem i duší Rus. On nepsal o "ruských" zrůdách, on psal o poměrech v zemi, a to pouze a jen o jedné skupině. Vůbec se nevěnoval společnosti jako celku. Jen co měl možnost se do Ruska vrátit, vrátil se a zemřel na rodné půdě. Dnešní Rusko by taktéž nešetřil kritikou, i když situace je mnohonásobně lepší. On už byl takový. Zbytečně pliveš okolo sebe.

   Smazat
  7. 14:42, Honolulu, ty taky? Myslel jsem, že jsi chytřejší. Nedávno jsem tady počítal, kolik by musely chuděry Rusky porodit dětí, a od jakého věku, aby se země opět zalidnila takovým způsobem, jako na konci SSSR. K tomu bychom museli ještě připočítat oběti všech válek, co svaz vedl. Vyšlo mi to na několik desítek dětí s tím, že by musely začít rodit někdy v jedenácti. Myslíš, že to je možné? Trochu zbrzdit by neškodilo. Solženicynovi nelze věřit vše do písmene. A n je romanopisec, ne dokumentarista, a už vůbec ne historik. Nepracuje s fakty.

   Smazat
 18. To autor Man !
  Me napadlo, jestli nahodou vy, pan autor prof. Man, nema jeho diplomy falesne, kdyz zamita akademickou svobodu !
  Kdyz je nepritelem knih !

  Pane Man, ja se chtel jednou dostat ve Vidni pod sukne opravdove hrabence a ona to nechtela dovolit, tak jsem si musel koupil titul aristokrata !

  Nemate nahodou ty vase diplomy, take jen proto, aby jste se dostal do rectalu levicakum ? Neo-bolsevikum !
  Nebyl jste nahodou nakupovat na Gurtlu ve Vidni ?
  A nebo, nebyl vas fotr nahodou jeden z tech, co v kvetnu 1933 na Babel Placu v Berline spalil 100 000 knih ?
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady nejsou neobolševici, ty máte v kongresu.

   Smazat
 19. Autore -
  Walk beautifully,
  talk beautifully,
  live beautifully !
  Rikaval Leon Trocky...
  h.

  OdpovědětSmazat
 20. Jiří Jírovec30. srpna 2019 17:53

  S odsouzenými k trestu smrti v Rusku, respektive v SSSR, to je složité. Vystěhování z Ruska bylo jeden čas považováno za ztrátu života (viz opustíš-li mě nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš). Proto velký část počet odpůrců nového režimu zvolila emigraci. Skutečný počet poprav je tedy těžko zjistitelný.

  Část emigrantů se v zahraničí nepochybně angažovala proti SSSR a proto jich část byla po válce zadržena a odvezena zpět do Ruska. Vše se musí brát v kontextu doby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi

  1. Pane Jírovec, ani vy nemáte něco k článku Lubomíra Mana?


   Smazat
 21. Jirovce, kanadsky sousede !
  To, co ruska emigrace a ukrajinska emigrace napsala o bolsevicke vlade v Rusku je otresne !
  Kdyby nemluvila pravdu, tak by se jeste dnes Ukrajinci nehlasili k Nacistum.

  (Mam nektere knihy doma !)
  Napr. Harves of Sorrow ! 7 Millionu Ukrajincu umuceno hladem mezi lety 1929-1932 !

  To, aby se zamlcovaly dejiny zakazem knih - je zlocin.

  Zde opakuji, ze se ma cist vse ze vsech stran !

  ------------------------------------------------------------

  Zase zde zmizelo nekolik prispevku ! Co se cenzure nehodi, tak to smazou !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, ty fatamorgáno! Máš něco k tématu HITLER? Ty jsi už jako ti ostatní, co v souvislosti s tímto jménem začnou blábolit o Stalinovi, Zemanovi, Babišovi a Putinovi?

   A to tvoji Ukrajinci, žili kde? Pod Moskvou, u Kursku, v Jekatěrinburgu...? Ani v Kyjevě nebyli všechno Ukrajinci. Stejně tak počet 7 melounů, umíš si to vůbec představit? Vždyť to by musela být země poseta mrtvolami a další by chcípli na epidemii.

   A opět, kolik bylo v mladém SSSR těch, kteří se považovali za Ukrajince? Jak to, že se tak rozmnožili, když je následně smetla válka? Polovina umřela hlady, další ve válce... Máš alespoň trochu schopnosti logicky uvažovat?

   Smazat
  2. 2O:22-Není třeba hned honolulu nadávat. Jednak opakoval, že číst se má vše ze všech stran. Ano, i on! On neumí Rusky a ne vše bylo přeloženo, Obě strany předkládají svým ovečkám přece pravdu, ne? Tak se tedy hádejme, hlavně nediskutujme, to by bylo proti plánu. NR má poměrně dobrou pozici, že umožňuje formátem diskuse, jen bych plédoval o IT možnost aktivní diskuse přesunout pod "zvláštní" vlákno viditelné ale jen pro registrované.

   Smazat
  3. Ano, informace má člověk získávat z co nejvíce zdrojů, aby si mohl učinit SNAD přibližně objektivní obraz. V tom je to kouzlo propagandy, že dovede být tak vtíravá či dotěrná a lidé uvěří kejhajícím husám každou kachnu. Tedy aspoň dnes: neveřit, nevěřit, nevěřit, co člověk "neví na beton"!

   Smazat
  4. 20:22: Zajimavý názor. Honolulu přečti si ho několikrát. Mám ten dojem - teď se to netýká přímo Vašeho sdělení - že bohužel Honolulu je člověk předpojatého myšlení, to jest je to člověk s černobílým myšlením. Bílé je správné. Tam jsou kapitalisté, USA - uplně ve všem, takové věci jako My Lai, vymordování Indiáni, řízená demolice 11.9.2001 atd. to jsou jen kosmetické defekty, zcela nepatrné množství černé barvy, které nemůže změnit běl. Na druhé straně je černá barva - Sovětský svaz s celým komunistickým blokem, vesměs všichni komunisté. Trochu běloby v té mase černě rovněž s výsledným tónem černě nic neudělá. Lidé s tímto náhledem na svět celou dobu svého života vesměs čtou i knížky určitým způsobem napsané, tedy bez větší hodnoty. Pravdu v těchto knihách nenajdete. Pochybuji, že Honolulu sáhl po knize zásadně, jaksi od base kritizující kapitalismus, tak jak je to v knihách Ericha Fromma, obzvláště ještě když se dozví, že to byl příznivec socialismu a Žid. Tyto knihy jsou pro něho brak hned. Lidé s předpojatým myšlením své názory obvykle nemění, na smysluplné argumenty oponující jejich vidění, patřičně nereagují. Příště zase melou totéž o zlých komunistech obecně atd.
   Zbývá mi jen doufat, že nemám předpojaté myšlení.

   Smazat
 22. Nemam k tematu Hitler vubec nic, nebot je zde thema o knihach, ktere se maji zakazat a ja rikam, ze ZADNA KNIHA SE NEMA zakazat.

  Vase existujici knihy o Hitlerovi, by meli byt rozmnozeny knihami hodnotnymi a to je od Prof. Briditte Hamann z Vidne a od Prof. Johna Tolanda z Wisconsinu.
  Ostatni knihy jsou sice papouskovane , ale i ty maji cenu.

  Kamaradi Hitlera, kteri byli Cesi a ktere znal z Vidne a z Linze jsou zamlcovany, (Hanus, Kubicheck, jeho bytna, atd.)

  Vy jste nepratele evropskych dejin a jste nepratele knih !

  Pane prof. Man, zde sectely nick honolulu vas degraduje na skolniho pomocnika , svacinetare !

  OdpovědětSmazat
 23. Není potřebné pro Adolfa vůbec žádné odpuštění. Vždyť se tak dnes chová EU i NATO, které pilně naplňují sny Vůdce. 3. říše národa německého žije v plné parádě a Böhmen und Mähren horlivě nádeníkuje. Určitě i jako pozdrav se vrátí zdvižená pravice a Maul halten und weiter dienen. A hákový kříž, ten bude svatý! Jo, NATO/EU nacismus dělá pokroky.Blahopřejeme!

  OdpovědětSmazat
 24. Na svete je velmi mnoho veci, ktere nejsou obcanum Ceska vubec zname ! Napsat se neda nic, protoze je to okamzite smazano !
  VSE INFORMARTIVNI je vzdy smazano !

  Zatim co u nas je mnoho snadno dostupnych knih (v anglictine) na kazde thema !
  (Knihy od emigrace Ruske , stejne jako Ukrajinske jsou v anglictine ! Knihy psane v rustine cist nemohu !)
  -------------------------------------------------------------
  Zatim co v Americe zadna cenzura NEEXISTUJE , tak kdyz jedu za kamarady do Toronta , tak jsem na Canadskych hranicich -
  silne a peclive prohledavan ! Policajti hledaji zbrane a literarturu !
  America je OPRAVDU NEJLEPSI , pro kazdeho, kdo ma nejake
  hobby ! (At uz jsou to dejiny, nebo treba zahradky ) !

  OdpovědětSmazat
 25. Všem, kteří za hlavní argument výkladu historie 20.století berou emoce z počtu mrtvých, bych doporučil podívat se na indiánky Vinetu a ... 1,2,3.
  Poučíte se, jak se to dělá s tím vražděním, aby se to mohlo hodit na druhé a také jako záminka k dalšímu vraždění.
  Jako děti jste to pravděpodobně pochopili, ale dnes to většina dospělých nechápe.

  OdpovědětSmazat
 26. Státní zástupci jsou v pohodě. Ten hajzl propaguje nacismus a nic se neděje. Hlavně že dáváme pozor, aby se nešířily tzv. ruské dezinformace...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.