Reklama

úterý 6. srpna 2019

Antinárod je pátá kolona pro zničení Ruska


Rostislav Iščenko
6. 8. 2019 zvezdaweekly
Zničit je možné jakýkoli stát - i nejsilnější ve vojenské oblasti a ekonomicky stabilní mocnost může být podlomena zevnitř. K tomu stačí morálně a fyzicky vyzbrojit pátou kolonu - agenty vlivu.


"Shnilá" menšina

Pátá kolona, která působí v součinnosti s vnějším nepřítelem, může způsobit značné, nikoli však katastrofické škody. Její nebezpečí se obecně často zveličuje, což má za následek, že vypadne ze zorného pole hlavní destruktivní mechanismus, na jehož vytvoření a na jehož vedení se vždy podílí pátá kolona a vnější nepřítel, ale který sám o sobě pátou kolonou není. Tímto mechanismem jsou lidé (od 30% a více, v ideálním případě až 90%), kteří se považují za poškozené nebo jednoduše nespokojené se vzniklou situací. I když je vše v pořádku, tito lidé soudí, že by to mohlo být ještě lepší, ale úřady záměrně schovávají perník.

Barevné převraty v Srbsku, Gruzii a na Ukrajině svědčí o tom, že relativní menšina populace postačuje k zahájení procesu ničení národní státnosti. Hlavní je, že menšina musí být aktivní a musí být sjednocena nějakou myšlenkou. Pokud se však ukáže, že se daří sjednotit myšlenkou sebezničení většinu (jako při rozpadu SSSR), usnadní to dosažení cíle.

Hlavní úkol zpravodajských služeb vnějšího nepřítele i vlastní páté kolony spočívá právě v tom, aby se vytvořila tato kritická masa, sjednocená destruktivní myšlenkou, aby byla vybavena nesplnitelnými požadavky a uvedena v chod potřebným směrem - proti vládě. Slabina ruské páté kolony spočívá právě v tom, že se nijak nemůže dostat k masovosti. Je to antinárod, zatímco se k dosažení úspěchu musí stát když ne celým národem, pak významnou součástí národa. Kladení odporu (včetně silového) páté koloně je jedním z nejdůležitějších úkolů orgánů, kladení odporu části národa je občanská válka, která, i když je pro orgány vítězná, výrazně snižuje potenciál státu, vnitřně jej destabilizuje a oslabuje jeho postavení na mezinárodní scéně.

"Kde je lépe? Kde nejsme"

Ruská pátá kolona a její západní šéfové se nejprve pokusili vytvořit masové protestní hnutí založené na liberální myšlence. Národ se, prý, chce připojit k civilizovanému Západu, ale Kreml mu to nedovolí. V Gruzii a na Ukrajině taková možnost prošla, přání "žít jako v Německu, ale pracovat jako v Albánii" převládalo u místního obyvatelstva, evropská integrace a vstup do NATO se staly něčím jako cestou ke komunismu: teď je to těžké, ale za rohem je "světlá budoucnost". Myšlenka integrace do západních struktur byla prohlášena za jedině správnou, a vše, co jí protiřečí, je zákonem zakázáno.

V Rusku to s liberální myšlenkou nezafungovalo. Po těžkých 90. letech si národ nijak nepřál vrátit se na "hlavní cestu k pokroku" a dával přednost pragmatickým rozhodnutím v zájmu Ruska před západními doporučeními, díky nimž bylo lépe pouze Západu.

Druhý pokus páté kolony se spoléhal na levou ideu. V každé společnosti existuje sociální rozvrstvení. V každé společnosti jsou nižší třídy nespokojeny svým postavením a chtěly by si to vyměnit se špičkami. Propagace třídní nenávisti má bohatou historii úspěchu. Je možné, že by se to podařilo i v dnešním Rusku, jehož národ má v zásadě sklon k reflexi ohledně sociální spravedlnosti. Ale v úsilí o nedosažitelné absolutno a proti levým ničitelům hrají tři věci:

1. Chybí odcizení národa od moci a moci od národa, nutné k rozvíjení levicové revolučnosti. Nejzávažnějším stabilizátorem systému je 70–80%, které Putin získává v každých volbách.

2. Chybí avangardní strana. Levice je příliš ambiciózní a rozptýlená. Milerádi se navzájem ničí. S o nic menším potěšením se začleňují do systému současné moci a nevystupují jako "opozice vůči veličenstvu", ale jako "opozice jeho veličanstva". Ve výsledku desítky levicových guru vytvářejí desítky (ne-li stovky) marginálních skupinek, jejichž adepti jsou vroucně oddáni svému vůdci a kteří skutečně nenávidí představitele jiných levicových sekt.

3. Současní levičáci se příliš demonstrativně a ochotně sjednocují proti moci s národem nenáviděnými liberály. Pokud se Lenin snažil vymezit dokonce vůči svému příteli Martovovi, aby se spojil se stejně smýšlejícími, pak jsou současní leví připraveni vstoupit do aliance s kýmkoli, jen aby to bylo proti moci. Národ rozumně nevěří takové politické nečitelnosti.

Západ neodmítl ani liberální, ani levicové myšlenky jako potenciální střediska soustředění protivládních sil.

Protože však v současné době v konkrétních ruských podmínkách nefungují, hledání pokračovalo. Ve třetí etapě, pokračující podnes, se Západ pokusil použít nacionalismus jako myšlenku spojující masy na protivládním základě.
Tří konturový nacionalismus

Kdo, když ne Američané, kteří žijí v mnohonárodním státě, má vědět, jak nebezpečný nacionalismus je pro takovou velmoc? Kdo, když ne Evropané, kteří se v posledních letech přímo střetli s nacionalismem malých národů, ničícím evropské státy a s nimi také Evropskou unií, má chápat, jak velký destruktivní potenciál spočívá v myšlenkách národní výjimečnosti? Nakonec byla myšlenka "Evropa národů", která údajně nahrazuje "Evropu států", svého času (v 90. letech 20. století) Američany úspěšně "prodána" evropským elitám, poté Evropská unie, která zahájila její realizaci, rychle vypadla z počtu globálních konkurentů USA. Dynamický rozvoj ekonomiky a vytvoření eurozóny (s požadavkem na zavedení druhé světové rezervní měny) se před vnitřní destabilizací evropských států a EU jako celku v důsledku nacionalistických hnutí ukázaly jako bezmocné.

Ne náhodou USA i ve svém boji s Čínou sázejí na ujgurský nacionalismus, tibetský nacionalismus, tchajwanský nacionalismus, dokonce i na hongkonský nacionalismus. Vše, co se nespojuje s Pekingem, vyhlašuje svou samostatnost, oddělenost, "právo na vlastní státnost", je aktivně podporováno USA, protože to slouží k ničení Číny jako geopolitického konkurenta USA. Pokud nacionalismus malých národů ještě není schopen zničit Čínu, pak ji alespoň oslabuje, odklání zdroje na vnitropolitické kladení odporu a vytváří ideologickou alternativu komunistického režimu.

Proti Rusku se používá tří konturový nacionalismus:

Zaprvé to je rusofobní nacionalismus, přiživovaný USA a jejich spojenci v blízkém zahraničí - bývalých sovětských republikách. Úkolem tohoto konturu je co nejvíce přibrzdit, a podle možnosti i zastavit postsovětskou integraci, neumožnit Rusku využít pro rozvoj kumulativního efektu při obnově (alespoň částečných) sovětských technologických řetězců, přimět vynakládat prostředky na vytváření alternativního průmyslu a také na vojensko-politickou konfrontaci se sousedy.

Zadruhé to je nacionalismus národů, které tvoří Ruskou federaci, včetně ruského nacionalismu. Národům Ruska, stejně jako svého času národům SSSR, se vštěpuje, že se navzájem "živí", že jejich práva na národní rozvoj jsou porušována, že by každému odděleně ve svém vlastním státě bylo lépe. Sází se na národní politické a kulturní elity, které získávají ze samostatnosti konkrétní profit, a to formou zbavení se kontroly centrem a také (v případě zástupců kultury) konkurence úspěšnějších kolegů. Cílem je kolaps Ruska podél hranic autonomií, jako se SSSR rozpadl podél hranic republik.

Zatřetí to je vnitřní ruský nacionalismus. Je to zvláštní stav, který se obzvláště jasně projevuje v současné fázi historického vývoje ruského národa. Předpokládá možnost vyčlenění nových "národů" od celého ruského masivu. Když se podařilo vyčlenit Ukrajince a Bělorusy, a na Ukrajině dokonce vytvořit rusofobní stát z části ruského národa, proč nemůže být vytvořen národ "Pomorů", "Sibiřanů", "Kozáků" a "Uralů". Tím spíš, že v 90. letech byly v tomto směru uskutečňovány pokusy s různou úspěšností. Úkolem třetího konturu je definitivně rozdrtit ruský národ, znemožnit obnovu Ruska.

Všichni jsme vyrůstali na dvorcích, na ulicích, ve městech, městečkách a vesnicích. Každý má svou malou vlast, která se nějak liší od ostatních malých vlastí. Vyčleněním těchto rozdílů je poměrně snadné člověka přesvědčit, že patří k jiné národnosti a má právo na sebeurčení až do odtržení a vytvoření vlastního státu. Tyto myšlenky jsou zvláště dobře vnímány v "biafrách", regionech bohatých na likvidní nerosty (ropa, zlato, diamanty) nebo jiné přírodní zdroje, kde lidem říkají, jak dobře se jim bude žít, jakmile se přestanou o "své" příjmy dělit se zbytkem obyvatelstva země.

Nacionalismus je nejnebezpečnějším nepřítelem jakékoli státnosti. Navíc je nejhorším nepřítelem mnohonárodnostní ruské státnosti. Navíc snadno se interaguje i s levými, i s liberálními, i s pravoradikálními myšlenkami. Je ideologicky nevybíravý a usiluje o univerzalismus.

Nacionalismus je univerzalistickou antitezí ruského státního univerzalismu. Současné ruské vedení pokračuje v byzantských a ruských imperiálních tradicích, podle nichž byla nejvyšší moc vnímána jako garant mezitřídního, mezistavového a mezietnického kompromisu. Její povinností je zajištění rovnováhy zájmů různých sociálních, národních a společenských skupin a také jejich rovnosti před zákonem.

Místo toho nacionalismus navrhuje myšlenku moci, zaměřené na zajištění zájmů určité skupiny na úkor ostatních. Levá i liberální idea vlastně spočívají na analogickém základě. Pro nacionalismus je snazší vytvořit si vlastní podpůrnou skupinu. Nemůžete si jen tak říct a "cítit se" kapitalistou nebo sedlákem (musíte to opravdu udělat). Ale "cítit se" Ukrajincem nebo Pomorem můžete jedna dvě.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

33 komentářů :

 1. To je hledisko vyplývající z konkrétních podmínek Ruska z pohledu Ukrajince, který se cítí být Rusem, což je dosti častý případ. Nelze vycházet ze stejných premis pouhou záměnou role Ruska za EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naopak, myslím si, že tento princip platí obecně. Pokud by vrcholná moc postupovala skutečně v zájmu všech obyvatel, je rozumné národnostní řevnivost potlačovat. Jiná věc je, že EU tak nečiní a spíše vystupuje proti svým občanům. Pokud se však zlikvidovat EU podaří, ovládnutí jednotlivých národů bude snazší. Divida et impera, že.

   Smazat
 2. No nezlobte se na mě ale nacionalismus je jediná záchrana státnosti ČR. Na TV joj lžou jak 80% procent Slováků se cítí být Evropany ono to bude spíš naopak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Rusku byl socialismus hodně dlouho a lidé nezapomínají, co všechno zejména pod Stalinem dokázali. Ví, že kdyby stranické špičky počínaje Chruščovem a konče naivním vlastizrádcem Gorbačovem sami SSSR nezradili a nezničili, byli by už dávno v čele celého světa. Dneska se opět Rusko probouzí, což se mnohým nelíbí, ale pokud se Rusové sami zase nezničí a západ se snaží, seč mu síly stačí, vyrobit za každou cenu ruský Majdan, tak na ně a Putina nemá nikdo na celém světě. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. 0:02, tak to toho o Rusku moc nevíte, je to stejná země jako my. Co se týká liberalismu, máte mladé lidi, kteří nepamatují v čele státu nikoho jiného než Putina. Vláda Medveděva = Putin. Upřímně Putina nenávidí. A to jsou jen marginální liberálové, kteří sílí hlavně na školách. Což teprve nacionalismus, nacismus, radikální komunismus, náboženský fanatismus, anarchismus...

   Tito co dnes demonstrují, jsou povětšinou mladí lidé žijící v dostatku ve velkých městech, ale k nim se už v roce 2012 připojili lidé nespokojení sociálně, frustrovaní. Na tyhle míří liberálové, aby získali sílu. Chtějí jim vnutit myšlenku, že právě oni jsou jejich spasitelé. A daří se jim hlavně u mladých. Mladí nepamatují 90.léta, které liberálové popisují jako nejsvětlejší období Ruska.

   Hlavní myšlenkou je jedno: stačí svrhnout Putina a okamžitě bude dobře. Oni věří v dobro nadnárodních korporací, v NATO.

   Odkud začne rozpad, nevíme, ale ten začne. Minimálně po odchodu Putina, ale nejpravděpodobněji ještě za jeho prezidentování, možná už tento rok. Pokud se podíváme na Ukrajinu, pak drtivá většina z nich si myslí: 1) je jim podstatně lépe než Rusům 2) jsou úplně odlišní od Rusů, lepší, civilizovaní 3) provádí reformy, Rusko upadá 4) za veškerou jejich bídu můžou Rusové 5) Rusko jim dluží ohromné peníze za staletí vykořisťování.

   Tohle si myslí stejný lid přez hranici v stepi. Odjakživa Rus se daleko od Haliče změnil v Ukrajince a k Rusku, jeho dějinám, osobnostem a velikosti se nehlásí. Naopak to chce vše zničit, podupat, navždy vymazat z tváře země a z dějin. Něco jako Čech, co tvrdí, že Čech je jen mentálně zaostalá náplava na německé půdě.

   Smazat
  3. 5.58 -Váš příspěvek je názorným příkladem snahy západu naleptat myšlení obyčejných lidí, rspektive, jak se lidově říká "nasadit brouka do hlavy".

   V Rusku,ale většina současníků ví, jaký pokrok udělala RF od dob Jelcina milujícího ruský národní nápoj (C2H5OH 40% + H20 60%) a dobe naopak vědí, jak dopadla sousední Ukrajina, jak dopadl Irák, Lybie a jiné státy po importu USA demokracie.
   Každý rozumný člověk musí vědět, že rovnos mezi národy je dána vzájemnou úctou, respektem svrchovanosti a ne vojenskou silou.
   Co člověk, to většinou jiný názor.
   Nejhorší jsou Ti, kteří si myslí, že jejich názor je ten jediný správný.
   Snad má pravdu Rudý dědeček a všichni vidí, jak se východní země a zvláště Česká republika, staly KRMELCEM "ZÁPADU".

   Smazat
  4. 5.58 Tož mi vysvětlete, proč tolik Ukrajinců, odhadem 5 milionů, uprchlo nebo jezdí dělat do Ruska když se doma mají lépe? Jak to, že z ,,anektovaného" Krymu neodešel žádný Ukrajinec a naopak tam přibyli rodinní příslušníci 12 tisíc ukrajinských vcojáků, kteří na Krymu též zůstali(z celkového počtu 18 tisíc) a další se tam stěhují? Věřte, že drtivá většina Rusů jde za Putinem. Byl jsem nedávno v Gruzii, kde u obyčejných lidí Putin překonal v popularitě tatíčka Stalina. A v Kyrgistanu vzpomínají s láskou na Sovětský svaz, kdy měli všichni práci. Rusové šli vždy za svými vládci již od dob Cara.A jestli si myslíte, že je Rusko nějak dramaticky rozděleno, což se mýlíte, tak v případě jeho ohrožení se okamžitě všichni spojí a budou bránit jako jeden muž svou zem! V tomto je jejich nepřekonatelná síla. Howgh.

   Smazat
  5. 8:38, souhlasím, ono ve skutečnosti to tak do značné míry je, ale na rozeštvání vám stačí minimální počet.. Četl jsem výpověď člověka od Navalného. Ani si neumíte představit tu naivitu, úplně stejnou, jak to slýcháte tady. Ale úplně nejlehčí je náboženský nebo etnický/národní rozbroj. Jde to tak lehce, že z toho člověka až mrazí. Jestli chcete docílit toho, aby se nejbližší sousedé i příbuzní začali vybíjet mezi sebou, jděte na to přez náboženství nebo národ.

   Smazat
  6. 8:22 Nenech se mejlit prvním dojmem! Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=ZeD4pYhKX1g

   Původním Rusem je nordicko-slovanský árijec, který je disciplinovaný, svobodomilný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci. Ale mongolský vpád to zásadně změnil! A tak jako Ivan IV. byl po matce potomkem mongolských vládců Zlaté hordy, byla Moskovie jen ulusem říše Mongolů! Jak řekl markýz de Custin: „Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare“ (podrbej Rusa a najdeš Tatara)! Zničení Novgorodské republiky moskevsko-tatarskými hordami za jeho vlády proměnily Rus na stepní říši azijských barbarů! Hrabě Ostermann, který za pomoci mladého cara Petra zkusil vrátit Rus na evropskou trajektorii, uspěl pouze dočasně. V roce 1917 Ruské impérium zaniklo a na jeho místě se rozprostřel židokagal, ovládaný bolševickými podlidmi - tzv. SSSR! Putleroffský parchanát Chujlostan je jeho hnilobným pozůstatkem!

   Smazat
  7. Nechci se vas dotknout...nektere veci vasi ruske historie jsou dolozitelne ale spoustu veci jste prebral z historie scalingeriho ktera nema zadnou oporu mimo oficiali povolenou historii...nic mene je videt ze se orientuje a neplacate nesmysly...minimalne 50% vami uvadene se zrejme zaklada na faktech pomerne verohodnych a dolozitelnych...

   Smazat
 3. To jsou ruské problémy a chtěl bych jim popřát, aby je zdárně vyřešili. My Čechoslováci, jsme to nedokázali.
  Avšak zůstáváme Středoevropany a je pro nás pozitivní, pokud bude mít Západ nějakou mocenskou protiváhu v Rusku. Nikoliv v Číně, ta je nebezpečím pro všechny. Bude to však pro nás mít nějaký význam pouze tehdy, když budeme vést suverénní politiku. Nikoliv, že za nás bude jednat Angela, nebo Makron. P.K.

  OdpovědětSmazat
 4. Udalosti jsou kopie "revoluce" v 1917 , kdy bolsevici /gang nekolik jich /dovezeni exportovani ze zapadu Germanskym generalnim stabem a s pytli zlata vyuzili nespkojenosti lidi a touze po miru po hroznych obetech, zmocnili se vlady /nikdo jinej nemel penize ani potom na obranu proti nim/, a udrzeli udesnym TEROREM ,celych 80 let.... Trockemu pri "vyjednavani" v Brestu, nabizeli 90 milionou ve zlate...Jak to bylo nikdo presne nevi.. Jakmile jeste dojde k volbam a zvoli se v USA demokrati obrovske miliardy pujdou na 10% cernochu..
  V EU muze dojit k vyplaceni skod afroarabum za krizove valky ,za kolonizaci a za spatne prijeti v EU kdy se jeste nemaji tak dobre jak si preji..V Tramtarii je to jasny, vyplaceni bude ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vřele vám doporučuji knihu anglického diplomata Bruce Lockharta Cesta ke slávě. Nejenže v Rusku před revolucí a i za revoluce byl, ale byl to inteligentní člověk. Kniha je sice stará, ale dobrá, od přímého svědka, což je v dnešní době keců a plků k nazaplacení...

   Smazat
  2. Pozor , Lockhardt byl agent a lecos predstira......
   Prvni vec na Stalinismus na co se musi davat pozor je "Filtr casu". Tedy to lepsi se "prochazi a
   udrzuje " v pameti a to horsi se postupne odfiltruje pryc.
   Dale a tim trpi hodne moc rusu !!! je tzv. Stockholm Syndrom, tedy kdy v zajeti lide zacnou /nevysvetlitelne/, stale vice sympatizovat s teroristou, ktery je vzal a drzi jako rukojmi
   /a kdyz veci jdou spatne pripade je bez vahani postrili/..Tedy Stalin jako terorista a diktator samozrejme...Dnes je to pripad, kdy Korporacni fasismus a jeho posluhove doufaji v NECO PODOBNEHO !!
   Za kdyz teoristi drzi jako rukojmi celou EU, miluji je zatim pouze vlady a urady a organizace /proto jsou plne a precpane feministkami a pseudosexualy/ a to doufaji se casem prenese na nas a vsude !!!!..
   Nejvice Syndrom postihuje zeny a divky a proto ma Feminismus v mediich a vsude navic velkou popularitu a je vsude Hojne zastoupen..
   Caput na Slovensku je velmi dobry priklad..

   Smazat
 5. Dobrej clanek a vystiznej..Neprve je nutno vsecky Odzbrojit..Jako v Tramtarii kdyz prisel rozkaz , objevil se nekdo se samopalem zmasakroval spoustu lidi a ihned prisel zakaz drzeni zbrani...bez toho by byly problemy , kdyz se potom provadeli dalsi svinstva a pliziva okupace Tramtarie USA vojaky a vystavbou dalsich a dalsich zakladen a rozkaz k vyzbrojovani za triliony.. ....Nic jineho nez to same se odehrava jiz nekolik let, v USA a jinde..
  Dulezity je vedet kdy nekdo z vlady odjede do USA a potom ty pohromy prijdou ihnhed..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pouzivani aut musi bejt zakazany, protoze rocne zabiji hodne lidi a deti. Vetsina korporaci musi skoncit jako Monsanto /zabiji smrtelnyma rakovinama a dalsima nemocema/ , a mnoho dalsich..Ty zabiji kdyz neposkytuji ani minimalni mzdy na udrzeni pracujicich ,rodin a deti pri zivote, Zakaz vetsiny vlad co zabiji I valkama, je stale nepodminencne nutne..
   Zakaz dovozu ropy, ktera povoluje to nejhorsi, pouziti zbrani a zniceni ovzdusi..
   NaopAk povoleni drog, kde se zjistilo ze vubec neskodi !! Ani dlouhodobe uzivani.../Vyjma kdyz se nekdo predavkuje../.. Dale zakaz tech co prenaseji nemoce jako AIDS z kterych se umira, zatim behaji na svobode a nakazi kazdeho , protoze , kdyz ja mam AIDS at ho maji I jini...
   A jeste to oslavuji...

   Smazat
  2. Dale jeste prisny zakaz germanu, kteri skodi ve velkem a kdyz zrovna neskodi, tak aspon planuji, aby nikdo neprezil ...

   Smazat
 6. Tady to také zkusili ti agenti CIA - viz nosatý Komárek, za 10 let doženeme v životní úrovni Rakousko a za 12 let Německo, tady to zabralo,ale snad už se v dalších státech mohli z této lži poučit.

  OdpovědětSmazat
 7. pánové problém bude začínat ve školství - u nás se těm sviním podařilo školství dostat na takovou úroveň že z něho vylejzaj samí magoři (a je úplně jedno z jaké školy)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený, hloupí a nevzdělaní lidé se lépe ovládají, vis USA, náš vzor. Bude se tu jednou volat, jako tam, alelujááá ať žije náš kandidát na prezidenta a nikoho nebudou zajímat jeho lidské, politické a intelektuální kvality. Prostě budou dva tábory, oba pro vládce země přijatelné a ty budou demokraticky soutěžit. Asi tak, jako by soutěžili Schwarzenberg a Drahož proti sobě.

   Smazat
 8. 0:48 cina a nebezpeci pro vsechny...??? Jste asi upadl neee ??? To mi povezte kdy cina v poslednich staletich prepadla cizi zemi...nevytahujte pohranicni konflikty s tehdejsim sssr nebo s vetnamem hranice v asii byla vzdy tak nejak neprehledna indie vs pakistan cina vs veitnam ale nemuze byt rec o anektovani ...posledni pokus vetsiho rozmeru zautocit na cizi zemi byl pokus o invazi do japonska...nebudu hledat za ktere cinske dynastie to bylo...zdaleka nejvetsi dobytci v asii jsou bez nejmensich pochyb japonci a to ze jsou ted pratele nasich pratel za louzi na veci nic nemeni...jinak souhlas ze je nutne vest politiku ceska vzdy s ohledem na ceske zajmy a ne pochlebovat skopcakum nebo stryckovy samovi to je cesta do pekla...jako priklad si muzete vzit takove polsko...ma polsko na europskem kontinentu pratele....??? Nema samozrejme ze ne rusko nenavidi nemecku zavidi a dalo by se pokracovat nic mene to polsko dopracovalo tak daleko ze jsou dnes uz pouze vazal usa a to prosim za aplausu davu...s ruskem je potreba komunikovat...absolutni nepochopeni historie...pro cechy byl je a bude vzdy nevetsi problem nemecko a zradni zapadni spojenci...
  doba je zvlastni...nemecko ktere nas chtelo po vitezne valce vyhladit je pritel zatimco rusko nebo tedy sssr tehdy je nepritel..politicky usporadani do toho nemontuju...nepripada vam to malinko zvlastni...???

  OdpovědětSmazat
 9. Anonymní7. srpna 2019 10:52
  Čína svojí lidnatostí, ekonomickým růstem, získáváním technologické převahy, toto všechno zákonitě promítne i do své bezpečnostní (obranné, útočné?) politiky. To je realita, se kterou je třeba počítat.
  Japonci jsou možná „dobytci“, jak uvádíte, ale jejich potenciál, je oproti Číně, mnohem menší.

  „.. nemecko ktere nas chtelo po vitezne valce vyhladit je pritel zatimco rusko nebo tedy sssr tehdy je nepritel..politicky usporadani do toho nemontuju...nepripada vam to malinko zvlastni...???“
  To je důsledek toho, že nejsme suverénní země a jsme nuceni vést, pro nás nepříznivou politiku. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano souhlasim ze Cesko neni suvereni zeme ale orientace na zapad bez ohledu na to ze tato orientace Cesko poskozuje a snizuje na uroven kolonie je velice frustrujici...jinak bych se jeste vratil k Cine...asijska mentalita tedy ta cinska je omezena videnim sveta..tak zvany zapadni svet uvazuje v radu mesicu ci roku zatimco civilizace asie uvazuji naprosto odlisne...cas pro ne neni az zase natolik podstatny proto ze uvazuji v radu stovek a tisicu let a navic konfucianismus je pro ne velice omezujici...ano prevaha technologii obyvatel armady budi respekt v tom nelze nez souhlasit ovsem na druhou stranu si clovek uvedomuje co cina vytrpela od zapadnich banditu a jejich ostrazitost a jejich neduveru pokladam za pochopitelnou ...proste jiz nehodlaji byt parcelovy zapadnimi demokraty na vazalsky narod tak jako tomu bylo po dlouha staleti...ne...ciny se myslim netreba obavat...mozna obchodne...??? Ale to je naprosto prirozene ze se snazi delat obchod tak jak se to naucili...zcela prirozene...nemyslite...??

   Smazat
  2. Anonymní8. srpna 2019 10:34
   Jsem jednoduchý člověk, takže si složitost systémů zjednodušuji, zda jsou demokratické (lépe řečeno, jak hodně jsou demokratické), nebo jiné, tedy nejčastěji totalitní. Demokracie je jedna, totalit může být mraky, různě zdůvodňované. Ten čínský systém, který tak ezotericky popisujete, není demokratický. Čím zdůvodňují nedemokratičnost, to je jejich specifikum, mě to samozřejmě nemá co vadit, je to jejich země.

   „Ale to je naprosto prirozene ze se snazi delat obchod tak jak se to naucili...zcela prirozene...nemyslite...??“
   Jistě, jistě, obchod je zcela přirozený, ale je dobré vědět, že kvůli odchodu, surovinám a trhům, se vždy vedly války. Sám obchod, je dle mého názoru, tak trochu válka, jinými prostředky. Viz různé zdaňování, blokády, embarga a další strategie. P.K.

   Smazat
 10. Ale Dracone, v Bruselu se nic nerozhoduje. Brusel je pouze hlásná trouba oněch tří center – Washingtonu DC, City of London a Vatikánu..
  „Čína kompletně porazila Spojené státy na celém světě tím, že utratila peníze za infrastrukturu místo válek. Asijské země jsou technokratické, pragmatické země, které rozhodují spíše na základě zkušeností a faktů než na západním systému, kde bankéři ovládají politiky jako loutky. “
  Hádej, kdo je v centru Trumpova převratu Cabal?
  Skutečnou otázkou je - Kdy bude prezident Trump zatknout těch 20 000 amerických zrádců jako Mueller, Comey, Rosestein, Shift, Pelosi, atd. ???
  https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3688316.html

  OdpovědětSmazat
 11. anonym7. srpna 2019 13:43
  Řekl bych, že tvrzení „Čína porazila Spojené státy“, je spíše sportovní terminologie. V boji o moc, se nic podstatného nezměnilo. Majitelé všeho, jenom přesedlali na Čínu. Ten úžasný čínský průmysl, nejspíš nebude v rukách čínského lidu, vedeného KS Číny.

  S tím zatýkáním to nebude tak horké. Ani všichni aktéři zločinného frankistického režimu, nebyli potrestáni, ani všichni aktéři zločinného nacistického režimu, nebyli potrestáni, ani všichni aktéři zločinného (definováno zákonem) socialistického režimu nebyli potrestáni. Pouze nějaké špičky, kteří již nebyli dále využitelní. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže si myslíte,že i nadále bude platit "Psi štěkají a karavana je dál"? To není příliš optimistické.Chci věřit,že Trump to vše ustojí/přežije/ a věci se začnou měnit.Podívejte se na připosraný Brusel i naši kavárnu.

   Smazat
  2. anonym7. srpna 2019 15:59
   Také bych rád věřil tomu, že ten liberalismus ustoupí a vrátí se zřetel na národní zájmy a snaha o suverenitu států. Neodmyslitelně se všemi výzvami, jako např. náš vztah k Německu.
   Jenom se obávám, že se budeme od svých mentorů odpoutávat příliš pomalu, neboť nás povedou stále stejní lidé. Tak jako nás „liberální demokracii“ vyučují bývalí komunisté a estébáci, kteří odhlasovali starý režim za zločinný. P.K.

   Smazat
  3. 17:08,

   liberalismus neustoupí, vždyť vítězí na plné čáře. Liberalismus a Islám se velice vhodně doplňují, nic není třeba měnit, jen pokračovat v boji k úplnému vítězství.

   Smazat
  4. Anonymní8. srpna 2019 11:50
   No, nejspíš ho nikdo neporazí, ale odpíská to pod nějakou zástěrkou sám. Je založen na neustálém vytváření zisku a dnes majitelé velkých balíků peněz (privilegovaní investoři), mají problém, kam je investovat. Tedy investovat nikoliv nějakým všeobecně prospěšným způsobem, k tomu je příležitostí mraky, ale investovat je tak, aby míra zisku byla vyšší, než jakou dosahují jiní investoři. Ještě kousíček mohou jít, vyšší měrou znevolňování ještě ne zcela znevolněného obyvatelstva, ale to je dosti krátkodobá perspektiva. Proto bych to viděl tak, že je třeba být připraven (správní lidé na správných místech) na zakolísání liberální globalizace a na prosazování vlastních lokálních a národních zájmů. P.K.

   Smazat
 12. To bylo pro 11.49 to o nebezpeci ciny

  OdpovědětSmazat
 13. Pátá kolona? Tak tu máme u nás docela nadmutou a tvoří ji "pražská kavárna", která se dala zcela do služeb diktatury kapitálu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.