Reklama

pondělí 19. srpna 2019

Atomový Hřib dělá historii

Martin Koller
19. 8. 2019
Pražská radnice, kterou ovládají Piráti a TOP 09 se opět předvedla ostudou. Ještě nedozněla ostuda s podlézavým dvojjazyčným komentáře Piráta Hřiba v pražském metru na oslavu výročí NATO, kde se předvedl na úrovni komunistického aktivisty Dušana Jasánka a máme tady další. Ostudný pražský primátor odhalil úroveň celé partaje a zelených dredařů jako cizáckých slouhů. Na jedné straně by euromarxističtí soudruzi z radnice rádi znovu postavili Mariánský sloup, který byl chápán, byť možná mylně, jako symbol rakouského (tedy pangermánského) útlaku, a proto v roce 1918 stržen davem vlasteneckých Pražanů. Na druhé straně se rozhodli odstranit pamětní desku, která připomínala na zdi staroměstské radnice osvobození Prahy Rudou armádou, které velel v této operaci maršál Koněv. Důvody odstranění desky jsou údajné opominutí podílu českých povstalců a takzvaných vlasovců na pražském povstání a poválečná účast maršála Koněva na potlačení povstání v Maďarsku.

Primátor Hřib, jenž se státnicky předvedl při výročí NATO, opět ukázal odbornou i morální úroveň svojí partaje, protože dvojjazyčně se podlézalo naposledy za takzvaného protektorátu Čechy a Morava. Právě ten zlikvidovala Rudá armáda, spolu s dalšími spojeneckými vojáky, včetně našich. Abychom nakonec nezjistili, že likvidaci nacistického a sudeťáckého teroru euromarxističtí Piráti, jako slouhové současného euromarxistického Německa oplakávají. Z tohoto hlediska Hřibovi moc nepomohl jinak čtenářsky oblíbený historik Marek z Vojenského historického ústavu. Ten se pravděpodobně snaží vrátit uvedené pracoviště po téměř třiceti letech k politikaření a podlézavé politické propagandě nevalné úrovně. Připomíná tak trochu tamního politicky uvědomělého soudruha plukovníka Hodače, který v srpnu 1968 vyhodil do šrotu závěry cenných historických děl (pro něž nebyl jediný náboj), aby je kontrarevolucionáři nemohli zneužít proti sovětské internacionální pomoci.

Z logického hlediska nelze přehlédnout, že deska od prvopočátku nebyla oslavou pražského povstání, ale Rudé armády, která Prahu skutečně osvobodila. To by snad nepřehlédl ani člověk nevalné duševní úrovně a absolvent inkluzivní školy, pokud není přehlédnutí záměrné a nejedná se o ubohou politickou provokaci. Na druhé straně nelze přehlédnout, že Piráti jsou takoví historičtí, a nejen historičtí znalci, že předpokládají existenci internetu v době prezidenta Masaryka. Co si voliči zvolili, to mají. Úroveň politické reprezentace je dokladem úrovně národa. Deska byla na zeď umístěna v konkrétní době, kdy byla politická situace jiná, než v současnosti. Hřib se jako reprezentant Pirátů s podporou TOP 09 snaží účelově zaměňovat historii a propagandu. Dělá přesně totéž, co předlistopadoví ideologové, kteří se snažili stupidně zastírat, že Plzeň osvobodila americká armáda a likvidovali pomníčky po vesnicích v západních Čechách. A v podstatě dělá totéž, jako známý pražský výtržník Franta Sajner, který údajně dal popud ke stržení Mariánského sloupu.

Z tohoto hlediska je varovné, že v polistopadovém období zmizela ze zdi domu v Krumlově deska s varovnými slovy prezidenta Beneše před návratem německé agrese. Připomínal jsem ji v minulém článku. Kdo jiný na tom má zájem, než sudeťáci, německá EU a jejich místní bezectné služebnictvo. Předělávání dějin a strach z historie bývá dokladem politické slabosti režimu a neschopnosti jeho reprezentantů z hlediska komunikace s veřejností. Obvykle proto, že mají nečisté svědomí a slabou morálku, či charakter. Obzvláště ilustrativně to vidíme na současné Ukrajině, kde bourají pomníky vlastních lidí, oslavují zrádce a kolaboranty spolupracující s německými okupanty a účelově zapomínají na šest milionů obětí německé okupace. Účelovou výrobu nové historie vidíme prakticky v celé EU, především v Německu, kde najednou objevili, že islám patří do Evropy, černoši mají zásluhu na úspěchu evropské civilizace a člověk má téměř čtyřicet pohlaví a musíme být všichni blbí jako Gréta, která nahání miliardy do bussinesu nadnárodních oligarchů.

Měli bychom si především položit otázku, proč po téměř 80 letech nemáme pořádný pomník pražským povstalcům z května 1945 a nejen pražským. Zadruhé bychom si mohli položit otázku, proč samozvaný historik a euromarxistický revolucionář Hřib klesl na úroveň ubohého ideologického protisovětského aktivismu, který připomíná nejen opilce Sajnera a komunistické ideology ale rovněž výrobu nové historie nacisty v Německu, včetně vypalování synagog nevzdělanými a agresivními nacistickými svazáky z SA a Hitlerjugend, kteří výrazně připomínají současné politické multikulturní a ekologické aktivisty, to vše na základě záměrně mediáně vyvolávané nenávisti a lži.

K tomu bychom si mohli připomenout, že němečtí okupanti v době takzvaného protektorátu Čechy a Morava nejen vykrádali a znesvěcovali synagogy, ale rovněž zlikvidovali řadu pomníků na území Čech a Moravy, především pomníků legionářů, kteří, stejně jako vojáci Rudé armády položili životy za naši svobodu. Vojáků Rudé armády padlo na území ČSR zhruba 148 000 a s nimi nemalý počet vojáků rumunské armády. Kde ti mají pomník? Atomový Hřib jako válečný štváč a vojenský historik Marek se zařadili do společnosti, na opravdu moderní a evropské úrovni. Místo ideologického aktivismu mohli navrhnout umístění druhé desky na zeď radnice, s textem připomínajícím pražské povstalce, případně i vojáky nacistické ROA, neboli takzvané vlasovce. A mohli by tam připomenout i válečné zločiny ROA na území Ukrajiny a Polska, když se snaží předvádět detailní objektivitu za každou cenu.

Z historického hlediska nelze osvobození Prahy a převážné většiny území ČSR rudou armádou popřít. Není důležité, že jich v Praze padlo pouze 142 (jsou uváděny i jiné počty). Při obsazení Plzně, kterou Němci po dohodě s tamními povstalci vyklidili, nepadl ani jeden americký voják. Jeden se údajně utopil v Radbuze po požití značného množství piva z tamního pivovaru, tehdy ještě českého. Ale to přece vůbec nevadí. Byli to naši spojenci, stejně jako vojáci britské, rudé, belgické, francouzské a dalších armád. Byli to přátelé a přijeli nás osvobodit. Za vojenský historický ústav jsem se podílel na přípravách prvních slavností v Plzni a jezdím tam na Slavnosti svobody téměř každý rok. Jsou tam fajn lidi a vlastenci. Ale kde je pořádný pomník plzeňským povstalcům a bojovníkům z dubna a května 1945 v západních Čechách?

Tak, či onak se musím zeptat, proč nejsou oslavy jako v Plzni i jinde? Jenom proto, abychom se předváděli jako nepřátelé Ruska? Nepodíleli se na osvobození naší vlasti v rámci rudé armády také občané dnešní Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska a dalších zemí bývalého SSSR? Zde je třeba pro různé současné politické aktivisty typu Hřiba zdůraznit, že USA a SSSR byly spolu s Británií ve válce hlavní spojenci v rámci protifašistické koalice. Hlavní tíži války v Evropě nesla od června 1941 právě rudá armáda a padlo zhruba 10 milionů jejích příslušníků. Na východní frontě bojovalo zhruba 80 % německých ozbrojených sil. Situace se začala pomalu měnit až v červnu 1944 po vylodění spojenců v Normandii. Dalších zhruba 16 milionů sovětských občanů zahynulo následkem teroru německých okupačních ozbrojených složek a domácích zrádců, ať už přímím vražděním, newbo v pracovních a koncentračních táborech. V současnosti se záměrně potlačuje i takové informace v souladu s protiruskou válečnou propagandou.

Němci se v posledních měsících války snažili zlikvidovat maximální počet vězňů v koncentračních táborech a věznicích, organizovali pochody smrti a zahájili akci ARLZ v jejímž rámci měl být zničena většina průmyslu a infrastruktury na území protektorátu. Brno mělo být zničeno palbou děl a raketometů rozestavených po okolních výšinách. Rychlý postup rudé armády, mnohdy bez ohledu na ztráty, zachránil mnoho životů a obrovské množství majetku na území ČSR. Hřib s Markem by mohli vykládat věžňům v koncentrácích, že si měli ještě nějaký měsíc počkat, aby je mohla osvobodit americká armáda. Popírat pod záminkou politického aktivismu osvobození většiny našeho území, včetně Prahy rudou armádou je dokladem hlouposti, neúcty k mrtvým, ne-li nízké sprostoty, která je bohužel většině současných euromarxistických aktivistů vlastní.

Bez příchodu rudé armády by se povstalci v Praze neudrželi, protože jim docházela munice a měli nedostatek zbraní proti stále většímu počtu útočících příslušníků německých ozbrojených složek, i civilním ozbrojeným německým teroristům. Opakované požadované shozy zbraní a munice britské letectvo odmítlo. Stačí si připomenout vraždění civilistů v Praze, především příslušníky SS z výcvikového prostoru na Benešovsku. Kdyby povstalci v podstatě nekapitulovali a nepodepsali dohodu o umožnění průchodu německým vojskům na západ, bylo by vraždění pokračovalo. Naštěstí Němci museli zanechat vraždění a teroru, protože opravdu spěchali do amerického zajetí, právě pod tlakem rudé armády postupující z Moravy a z Německa ku Praze, jinak by počet obětí povstání byl podstatně vyšší. Mnohé Němce poháněl především strach z odplaty za zločiny za zločiny, které zdaleka nepáchaly pouze SS. Ani v západní Evropě se s nimi spojenci moc nemazali, když viděli koncentráky a vypálené vesnice. Místy američtí a britští vojáci nahnali německé zajatce prošlapávat minová pole.

Nelze popřít, že příslušníci ROA (vlasovci), pomohli zásadním způsobem při obraně části Prahy, byť dočasně. Nicméně je třeba připomenout, že se jednalo pouze o část divize generála Buňačenka, který jednal proti rozkazu generála Vlasova. Z hlediska nejen rudé armády, ale i ostatních spojenců se jednalo o nepřátele, případně zrádce, kteří nejdříve zradili vlast a v posledních dnech války i Němce. Část z těchto vojáků zcela jistě byli zrádci. U další části z nich se jednalo o zoufalou snahu o přežití, neboť německé zajatecké tábory byly na úrovni nejhorších koncentráků. Zahynulo tam minimálně 3,5 milionu sovětských válečných zajatců, včetně Stalinova syna.

To je otázka především pro české profesionální moralisty, kteří tak rádi žvaní o jakési speciální české morální politice. Měl zajatý voják zahynout v koncentráku, nebo přejít k nepříteli a zachránit si život? Co by udělal americký hrdina, kdyby se dostal do likvidačního tábora pro sovětské zajatce a dostal nabídku služby v nějaké cizinecké divizi podřízené SS? Zde je třeba připomenout, že přeběhlíci z rudé armády, především Ukrajinci, se podíleli na německých válečných zločinech na Ukrajině, v Bělorusku a v Polsku, včetně etnických čistek a vraždění civilistů za povstání ve Varšavě a likvidace varšavského židovského gheta. Další sloužili jako dozorci v koncentračních táborech. Takže samé příklady vysoké morálky hodné oslav v Praze a lásky primátora Hřiba.

Buňačenko se snažil přechodem na stranu nepřítele získat výhodnější kapitulační podmínky a zachránit svoje vojáky před vydáním do SSSR, které jim hrozilo v souladu se spojeneckými dohodami. Na povstalcích, ani Pražanech mu nezáleželo. Poté, co byl velením povstalců odmítnut jeho útvarům oficiální status formace bojující pro Němcům, odtáhli vlasovci na západ a ponechali povstalce jejich osudu. Šlo o obyčejný politický handl, který jim nevyšel. Vlasovci tak vlastně tak zradili potřetí, nejprve vlast, poté Němce a nakonec Pražany, které nechali na pospas Němcům.

Omílání nesmyslů na téma, že jsme měli počkat na osvobození Prahy a celého státu americkou armádou je mimo realitu. Američané mohli postoupit do Prahy už šestého května po vypuknutí povstání, přičemž Němci by je určitě radostně uvítali. Nicméně zůstali stát z rozhodnutí velitele spojeneckých vojsk na západní frontě, generála Eisenhowera. Současní historici a propagandisté se vymlouvají na odpor sovětského velení opírající se o rozhraničení území, ale to mohl americký generál přehlédnout, případně se vůbec neptat, protože situace byla po vypuknutí květnového povstání kritická. Šlo o životy tisíců českých civilistů a Rudá armáda byla tři dny cesty daleko. Ani výmluvy na možnost nechtěného střetu z hlediska záměny spojeneckých letadel za německá nebyl příliš reálný. Luftwaffe už prakticky neměla palivo, jinak by splnila rozkaz k bombardování Prahy vydaný generálem Püklerem, který prohlásil, že celé ho hnízdo musí hořet. Německé letectvo z Prahy ustupovalo pěšky a s koňskými povozy. Američané mohli dobýt i Berlín a neudělali to z obavy před vysokými ztrátami. Z hlediska zastavení postupu na Prahu kalkulovali s pomocí SSSR ve válce proti Japonsku, takže šli Stalinovi na ruku, bez ohledu na české povstání a české civilisty.

Maršál Koněv, původně poddůstojník jezdectva carské armády se v rudé armádě stal nejprve politickým pracovníkem. Byl to v podstatě stejný bezohledný loktař jako Žukov. V jednom případě se spolu poprali na veřejnosti. Stejně jako jiní se dopouštěl při velení chyb. Chyb se dopouštěli i němečtí, stejně jako američtí a britští generálové. Němečtí ostatně válku prohráli, což je historický fakt, který neokecají ani hromadou knih výše Mount Everestu, vychvalujících vlastní genialitu a pomlouvající rudou armádu. Stačí připomenout debakl po vylodění americké armády v severní Africe, zoufalství při tažení v Itálii, zpackanou operaci u Arnhemu i překvapení v Ardenách. Žukov bil generály holí a hnal vojáky do sebevražedných čelních útoků. Patton fackoval vojáka v nemocnici a nařídil odstranit představné pancéřování z tanků Sherman, čímž pomohl Němcům pobít nejasný počet amerických tankistů. Snad všichni generálové a maršálové, vesměs ženatí, ruští, američtí i další, využívali uniformované příslušnice svých armád k vlastní sexuální obsluze, ať už je maskovali jako sekretářky, řidičky, nebo zdravotnice. A zdá se, že holky nijak neprotestovaly. Co na to čeští moralisté a lesbické feministky z Mee Too? Pochvalu by od nich na Prague Pride, sponzorovaném Hřibovým magistrátem, získal asi jen socialistický štábní fýrer SA Röhm, který se dělil s fýrerem Hitlerem a nižšího fýrera SA Heinese. Likvidace velení SA nebyla jen rvačka dvou skupin socialistů o moc a přízeň oligarchů, ale rovněž souboj milenců, kde Heines dal přednost chlapáckému Röhmovi před žvanilem Hitlerem neekologicky pouštějícím vydatné větry po vegetariánské stravě. Hitlerovo soužití s Geli Raubalovou, která to psychicky nezvládla a zastřelila se Hitlerovou pistolí, i následně s Evou Braunovou byla pouze mediální komedie. Začneme bourat další pomníky a stavět místo nich nové na objednávku euromarxistů?

Izraelští odborníci vyhodnotili v šedesátých letech spojenecké armády a měli k tomu plnou kvalifikaci. Židé sloužili ve všech spojeneckých armádách a několik z nich bylo i hrdiny Sovětského svazu. Zhruba 3000 jich vesměs ilegálně sloužilo i v německých ozbrojených silách, nejdále to dotáhl letecký maršál Milch. Na první pozici se v soutěži umístily německé Waffen SS, přestože Izraelce lze sotva podezírat z lásky k této organizaci, která spravovali průmysl koncentračních táborů. Za Němci se umístila Rudá armáda a na posledním místě ze spojenců americká. Ale to vše nic nemění na historickém faktu, že to byli naši spojenci a bojovali proti Německu za naše osvobození. Vítězstvím ve válce zachránili spojenci náš národ před etnickou čistkou, vystěhováním z vlasti a genocidou. Součástí rudé armády byl i československý sbor, součástí britské ČS obrněná brigáda a pět perutí.

Vykládat téměř osmdesát let po válce cosi o schopnostech a neschopnostech maršálů rudé armády je jen účelová politická agitace a podpora protiruského válečného štváčství směřujícího k jaderné válce v Evropě. Co se týká potlačení povstání v Maďarsku, lze konstatovat, že kdyby tam nešel velet Koněv, šel by někdo jiný. Koněva by popravili pro nesplnění rozkazu. Ostatně deska na zdi radnice se octla dříve, než vypuklo povstání v Budapešti. Odmítl by takový rozkaz Patton? Co by na místě Koněva dělali pražští moralisté, kteří jsou schopni patrně všeho, jen aby se zalíbili v Berlíně? Co by na místě Koněva dělal Hřib, který sice nebyl na vojně, zato rozhoduje o vojenské historii a řádí v ní, jako americká atomová bomba Little Boy v Hirošimě. Samozřejmě přísně morálně, nezištně, s písní německé bruselské ódy na radost na rtech, v duhovém triku, s tibetskou vlajkou v ruce a hlavou v zadní části sudeťáckých koženek.

43 komentářů :

 1. Dobře pane Kollere vaše články jsou skvělé protože se s tím nemažete. O pirátech vím svoje je to západní 5 kolona a hřib satan si může takové slinty strčit někam.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Články pana Kollera jsou čím dál větší slátanina. Nejen že si vymýšlí pojmy, kterým rozumí snad jen on. Ale i tím, že si pro svoji pravdu vybírá jen ta fakta, která ji potvrzují, misto toho, aby vzal všechna a pomocí nich se dobral pravdy. Netvrdím, že vše co říká jsou lži a fabulace. Lžima si však často pomáhá. Zde např. tím, že Plzeň osvobodila americká armáda. U této lži jsem čtení skončil,pretože reagovat na všechny nesmysly by mi zabralo celý den.

   Smazat
  2. Už jsi nastudoval historii, "inteligente", že tak plácáš? Asi moc ne,...

   Smazat
  3. Naprostý souhlas!

   Smazat
  4. Proč tak sprostě?

   Smazat
  5. P. Pivoňka, historii jsem nestudoval, je to děvka prodejná, sloužící jen té právě jediné pravdě. Ale nastudoval jsem si historická fakta, která jednoznačně potvrzují mnou napsané. Zvláště to o osvobozované Plzni. O tom dalším by se dala napsat kniha. Nemá smysl ji psát, protože kdo ví, tak by mu stejně nic nového nepřinesla, kdo neví je zřejmě nepoučitelný. Je na Vás, do které skupiny se zařadíte. Nepřísluší mi Vás zaškatulkovat.
   Mik

   Smazat
  6. Kollerov článek, ve kterém jako obvykle pejsek s kočičkou míchá páté před deváté až je z toho normální hnůj.

   Smazat
 2. Národ postupně snad pochopí co to je za bandu zhulených kariéristů, kteří se vyšplhali na posty díky zblblým študákům a huličům trávy. Asi si dala ta hadovka smrdutá šňupec a postupně se bude odhalovat jeho prázdná makovice. Z makovic se dá vytěžit nějaké to opium, takže to má v podstatě doma.

  OdpovědětSmazat
 3. A MONOLOG JE AGITKA !

  OdpovědětSmazat
 4. Ty máš DEBILOG,OVŠEM BEKONEČNEJ!!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. Obdivuji, jak to mají Chazaři dobře a trpělivě vymyšlené. Nejdříve se popíše, co jejich soukmenovci dělají za svinstva proti domorodcům a až přijde vhodná chvíle, tak se pustí do Babiše a primitivní domorodec si řekne, tenhle hodný človek to myslí "upřímně". Soukmenovci Marx s Engelsem napsali stohy knih o nesmyslech a primitivní domorodci je dlouho nosili v průvodech. Však uvidíte, jak se bude blížit další majdan, hned vyleze s komentářem, kdo je nepřítel.

  OdpovědětSmazat
 6. Zde bylo smazano 20 prispevku !

  OdpovědětSmazat
 7. A že hrdinný Patton, známý, že si dělal co chce a známý svým nepřátelstvím k Eisenhowerovi, tak striktně poslouchal a nepostoupil těch 80 km k Praze?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:30 Protože by se naprodral přes silnice ucpané ustupujícími vojsky wehrmachtu a SS, vstříc vytouženému
   "zajetí" u svých bratranců.

   Smazat
 8. Jako vždy skvělý komentář Martine. Ale co s tím udělat když mlčící většina mlčí! A mnoho z nich nejde ani k volbám. Vládne zde banda zfetovaných blbců (Praha).Neznalých historii. Uvedu jeden malý příklad. Oslavy osvobození města 22.4. v režii magistrátu. U pomníku jsou vždy vlajky států, které se zúčastnili dané operace.(sovětská,československá) Ale úplně mne překvapilo že je tam vlajka ukrajinská -když jsem vznesl dotaz na tisk. mluvku tak mi odpověděl "nás přece osvobodil 1.ukrajinský front. také slovenská - stát který byl na straně poražených a spojenec hitler. Německa.
  Tak to tady chodí !

  OdpovědětSmazat
 9. Mariánský sloup byl chápán jako symbol pangermánského útlaku zcela oprávněně, katolická církevní hierarchie byla pevně ve franckých rukou a sloužila jejich zájmům, proto byla nejen vyhnána česká šlechta a nahrazena franckou, ale také zlikvidovány původní církve a nahrazeny katolickou církví.

  OdpovědětSmazat
 10. Piráti udělali velice dobře, že nevrátí desku nazpátek. Kdo byl Koněv?? V roce 1 956 velel ruským vojskum při okupaci Maďarska, kde zahynulo 10 000 Maďarských vlastencu rukou ruského okupanta, kterému velel tenhle zločinec. Na plánech naší okupace v roce 1 968 měl také Koněv své pařáty. Takže za mě naprosto v pořádku Piráti, ještě dokončete vyhazov " jednotné Číny" a věci jsou jak mají být.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonyme 9:52 jste arogantní dobytek.
   Každá totalita je zavrženíhodná a proto bychom si naší těžce zkoušené demokracie měli konečně začít vážit.

   Ale Rudoarmějci tady prolévali krev a stotisíc jich tady zůstalo v zemi. Vyhnali odsud naše okupanty, kteří nás stáli statisíce životů našich spoluobčanů.
   Zatímco Maďarsko na straně Hitlera bojovalo do posledka (i když nakonec chtěli otočit a němci to nedovolili).

   Je reálně potvrzené, že "na plánech naší okupace v roce 1968 Koněv své pařáty" mít nemohl.

   Smazat
  2. 9:52 Blb nebo provokatér.
   "Maďarští vlastenci" alias zbytky hortyovských hrdlořezů, kteří za války bojovali po boku wehrmachtu
   na východní frontě.
   Měli na svědomí i jeden z největších zásahů proti
   židům, vše na pokyn samotného Hitlera.

   Smazat
  3. 16:07 Idiot nebo lhář," hortyjovští hrdlořezi " v 56 roce, když lhát, tak aspoň PRAVDIVĚ. Těch deset tisíc padlej Maďaru byli obyčejní lidé, vlastenci, tak jako u nás, když ruský okupant v68 postřílel nevinné lidi.Ty budeš taky ten " šiřitel pravdy " co, jak to měli komouši ve zvyku.

   Smazat
  4. 17,51
   A ty protestující proti VÁLCE VE VIETNAMU NEDOBROVOLNĚ ZABITÝ,ZMRZAČENÝ A ODTAŽENÝ DO VÁLKY......TO JE TA AMIDEMOKRACIE,vohone????!!!!!

   Smazat
 11. Národ,který nezná svou historii jako by nebyl-zanikne.
  Národ, který volí korupčníky, přeběhlíky, podvodníky, zloděje a zrádce, není obětí, je spoluviníkem.“
  George Orwell .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 100% souhlas!
   A G. Orwell byl génius(!), to sedí jak prdel na hrnec.

   Smazat
 12. Dobrý komentář, pane Kollere. Doufám, že se Piráti stačí do příštích parlamentních voleb dostatečně zkompromitovat, je to neuvěřitelná sebranka. Absolutně nechápu, že tohle někdo může volit. Dnes jsem např. zaregistroval vyjádření nějaké jejich europoslankyně (hraje prý ráda na ukulele, asi vhodná kvalifikace pro EU parlament), která se jazykem plamenným pustila do Ruska, že prý Gruzii krade další kousky území a že prý takové agresory svět neviděl. Ta pitomá nána nějak nezaregistrovala, že USA se snaží v rozporu s mezinárodním právem likvidovat celé státy, zanechávají za sebou miliony mrtvých a zmrzačených lidí a doslova spálenou zemi. O tom se přece nemluví, to jen Rus je fuj. A takových pokryteckých splašek teče kolem nás nepočítaně...Žaludek se obrací, kudla v kapse otvírá.

  OdpovědětSmazat
 13. Sice hřib nepatří mezi psychotropní houby, ale pod pražským magistrátem bude asi geopatogenní zóna, jako kráva. Bylo by lepší, kdyby to byla černá díra, aby tam urychleně mizely materiály i myšlenky. Kolibříci, jako houbičky, je to marný.

  OdpovědětSmazat
 14. Pane Kollere, velmi rád čtu vaše články, protože v nich najdu vždy něco nového co jsem nevěděl.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 15. Pokud lze ten mariánský sloup chápán mylně, jako symbol habsburského útlaku, potom i toho Koněva, může někdo chápat jako mylný symbol osvobození Prahy. Vše může být zřejmě věcí názoru. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To co tvrdíte sice v realitě je "docela" pravda, ale jestli nejen "docela", tak takhle bezbřehý realativismus už dokonce hrozí přestat být relativismem, protože neuznává hodnotu a pravdu.
   P.K., Vy zdárně nacházíte cestu do pekel.

   Smazat
  2. Vláďa z Brna20. srpna 2019 16:04
   Jistě, má to co dělat s relativizací, ale s relativizací vatikánsko-habsburského útlaku. Je třeba otevřeně říci, zda něco takového existovalo. Já se domnívám, že ano. Podobně se domnívali i ti občané, kteří povalili ten sloup. A říkat jim, že ten sloup je mylný symbol toho útlaku, to je jako říkat vězňům z Mauthausenu, že ten Mauthausen je mylný symbol nacistického řádění, protože tím je Osvětim. P.K.

   Smazat
  3. Ad P.K:
   tomu přirovnání jsem předtím neporozuměl, takhle však s Vámi už souhlasím.
   Možná se shodneme, že brutální habsbursko-katolický útlak českého národa, stejně jako osvobození pražanů od brutálních okupantů především obětavým bojem rudoarmějců, v Praze tehdy pod Koněvovým velením, to obojí je historickým faktem a jakákoliv relativizace je nejen nepatřičná, ale především i nebezpečná, protože rozmazává paměť národa.

   Smazat
  4. Vláďa z Brna21. srpna 2019 1:32
   Nemám námitek.
   Příspěvek 15:39 byl jakýsi pokus o ironii. Jsem rád, že jste ho napadnul, že si to můžeme více ujasnit. Jsou to složité věci a pro naše národní sebeuvědomění, důležité. P.K.

   Smazat
 16. Já, co by jeden z předválečné generace ale mám i trochu pochopení pro tu naší "mladou gardu", která toho opravdu moc
  neví.
  Ten "doktor" Hřib je jeden z nich. Vidím to ale i na svých
  vnucích a hlavně vnučce která vystudovala práva na brněnské
  MÚ. Kde působil nechvalně známý Bek.
  Vysokoškoláci, hlavně ti mladí, co by předvoj národa, jsou bohužel už dlouho spíše zpátečnickou silou.
  Ale nakonec, co jsme my tenkrát mladí toho věděli o první
  světové válce, její předzvěstí. Snad jen něco ze Švejka.
  Ti mladí, kdyby aspoň to.

  OdpovědětSmazat
 17. ,akorát se spletl ve jméně bořiče Mariánského sloupu.Nebyl to Sajner,ale Franta Sauer!!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. Pan Koller opet vyborne! Hrib, Petricek, Hamacek, Jourova a dalsi..verim, ze do par let budou souzeni...!!! radost !!!
  dustojnik-val. veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Válečný veterán:-) to bych vám plivl do tváře, pokud jste táhnul s tím prasetem Svobodou a za vámi spálená země

   Smazat
 19. Autorovi: Pojem "Rudá armáda", nejen zde v textu, se píše s velkým "R". Jde o název, jméno - v tomto smyslu vojenského uskupení. Ostatně měli vojáci "RA" na náramenících. Psát "rudá" s malým "R" je v kontextu vynikající stati protismyslné.

  OdpovědětSmazat
 20. Děkuji pane Kollere za zajímavý článek. Jen si neodpustím malou poznámku, Hitler byl vegetarián pouze podle nacistické propagandy. Zvýšenou plynatostí trpěl z jiných důvodů...

  OdpovědětSmazat
 21. Válečný zločinec a vrah Koněv si nezaslouží úctu. Měla by být odstraněna i socha toho zmrda a přejmenována ulice na Žižkově. Primátor vede město morálně správným směrem. Koneckonců, nikdo vám nebrání, abyste si u fotografie vraha Koněva honil svůj penis, úchyle

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Totální hovado 12:16 by zasloužilo pár facek. Velká škoda, že se narodilo a zanechává uhlíkovou stopu...

   Smazat
  2. Dodnes potlačovaná pravda je například ta, že do 5. května 45 tu byl klid, než antievropské živly vybudili to tzv. Pražské květnové povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou krvelačných mongoloidních hord zvaných Rudá armáda. Bohužel v konečném důsledku to takový velký rozdíl nebyl, protože několik let po válce vyšlo najevo, že v amerických zajateckých táborech našlo smrt přes milion německých vojáků.

   Smazat
  3. Ty ses při tom blábolení očividně i udělal, blbe 8:31.

   Smazat
  4. Pane 12:16, svými hloupými názory stejně nikoho nepřesvědčíte, jen všechny utvrdíte v tom, jak zfanatizováni jsou stoupenci pražské kavárny.

   Smazat
 22. 12:16 Jdi psát své názory na stěny veřejných toalet.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.