Reklama

středa 14. srpna 2019

Calhounovy myši už jsou tady. Je jich plno všady


Petr Hampl, Jiří Kobza
14. 8.2019
(článek zveřejněn na NR na přání autorů, paralalně vyšel na Parlamentních listech)
Badatel poskytl hlodavcům dokonalé podmínky: přebytek potravy, žádní nepřátelé, žádné nemoci, žádná nutnost o cokoliv usilovat. V první fázi sledoval překotné sexuální aktivity a množení, ale po několika generacích se objevilo destruktivní chování, které postupně převážilo.


Experiment Johna Calhouna (na obrázku) nepřestává fascinovat již téměř padesát let. Co se vlastně dělo s jeho myšmi, izolovanými v omezeném prostoru? Část samců ztratila zájem o samice, objevily se patologická agresivita a patologická plachost, část samic se odmítla dále reprodukovat, přibývalo sexuálních deviací, objevil se kanibalismus… Vše skončilo zhroucením sociálního chování a zánikem populace.

Jak dekadenti připravují půdu islámu

Mnozí jsou Calhounovým experimentem fascinováni, protože vnímají podobnost se současnou situací evropské civilizace. Staré hrozby jako hladomor a epidemie byly odstraněny. V porovnání s minulými dobami se lidé nemají čeho bát. Společnost ovšem začíná upadat do dekadence, homosexuality a nejbláznivějších sexuálních výstřelků, drog, šíleného feminismu a blouznivého mixu absolutního liberalismu, hodnotového relativismu a socialismu, který silně připomíná první anarchisty v Rusku na začátku 20. století nebo dokonce české pikarty v době husitské. Upadající dekadentní společnosti se snaží tyto deviace vnutit i dalším zemím střední a východní Evropy, které prozatím odolávají. Toho využívá islám, opřený o pohádkové finanční zdroje a masovou migraci, aby postupně ovládl západní Evropu.

Tíživá chudoba ale nezmizela

Při bližším pohledu ovšem vidíme, že situace je složitější. Ve společnostech nadále existuje tíživá chudoba, v řadě ohledů dokonce tíživější než v minulých generacích, a stále se nezmenšuje. Česko s milionem lidí zasažených exekucemi pořád ještě patří mezi nejméně problematické státy. V Itálii, Španělsku nebo třeba Francii se setkáme ještě s daleko větší bídou. A jak jsou na tom USA? O tom nejlépe svědčí statistický údaj, podle nějž v době Trumpova nástupu do úřadu měla více než polovina amerických domácností úspory menší než šedesát dolarů. Přitom tamní pracovní smlouvy mohou být zpravidla ukončeny na hodinu bez uvedení důvodu – bez jakéhokoliv odstupného. Polovině Američanů se tedy může snadno stát, že do tří dnů nebudou mít na jídlo. To nevypovídá o blahobytné společnosti, kde přejedení lidé nemají žádné problémy. Navíc se nezdá, že by se s přibývajícími ekonomickými problémy vracel zdravý rozum. Situace tedy není úplně jednoznačně interpretovatelná.

Co tedy potřebují lidé a společnosti ke zdravému vývoji?

Z Calhounova experimentu (a dalších studií) vyplývají dva poznatky. Má-li mozek vyšších savců dobře fungovat, mělo by mu být umožněno, aby

1) řešil problémy,
2) komunikoval s druhými (to je u lidí naprosto klíčové, významnější než u jakéhokoliv jiného živočicha).

Běžný obyvatel kteréhokoliv západního státu má dostatek problémů k řešení i dostatek příležitostí k interakci s jinými lidmi. Jenže tu jsou některá „ale“.

Výchova dětí jako medvědí služba

První výše zmíněné „ale“ se týká dětí. V předcházejících desetiletích vznikla shoda o tom, že dětství má být relativně bezstarostné a že děti nemají nést odpovědnost za významné finanční a právní záležitosti. Zároveň se ovšem předpokládalo, že dítě nese odpovědnost za své školní a studijní výsledky, za své chování (zvládnout sám sebe není jednoduché ani pro dítě, ani pro dospívajícího) a za některé hmotné záležitosti. Pokud své odpovědnosti dítě nedokázalo dostát, neslo následky, které byly nikoliv zničující, ale dostatečně citelné. Cílem bylo motivovat ke změně. Toto velmi slušně fungující nastavení bylo během poslední generace nahrazeno přesvědčením, že dítě musí absolutně chráněno od jakékoliv frustrace či nepohodlí. „Výchova“ se zabývá vlastně jen tím, jak dítěti poskytnou absolutní ochranu – od povinností, od kázně, od nároků školy, od sporů s kamarády… Dříve běžné interakce jsou dnes označovány za šikanu, dříve běžné prosazování pravidel za týrání. Vše přináší celou záplavu negativních důsledků, což mj. přivodí, že se mozek dostatečně nerozvine. Nejde jen o teoretickou hrozbu. Řada výzkumů totiž shodně ukazuje, že v evropských zemích s každou další generací klesá IQ, a to i když je zohledněna imigrace. Zmíněný problém zasahuje všechny vrstvy populace, a pokud o něm chcete vědět víc, stačí zadat do vyhledávače „reversal of Flynn effect.“

Všiml si mě šéf?

Druhé „ale“ se týká toho, jaké problémy se řeší. Tradičně to byly záležitosti související s praktickým životem, hospodařením nebo chodem domácnosti. Často šlo o problémy organizační a technické, například udržet v provozu zastaralý stroj, i když už nejsou k dispozici náhradní díly. Máloco stimuluje mozek optimálněji. Problémy typu jak se obléci podle poslední módy, jak zapůsobit na šéfa na poradě nebo jak vybrat optimální dietu nestimulují srovnatelně. Úpadek mozků pokračuje.

Mráz přichází z korporací

Třetí „ale“zohledňuje, jak vlastně se pracuje. Je velký rozdíl, jestli lidé hledají společná stanoviska, řeší společně problémy či něco společně tvoří, nebo jestli pouze dostávají příkazy shora, učí se je, předvádějí věrnost a soutěží, kdo se lépe přizpůsobí. Rozdíl se projeví na vztazích, chování i schopnostech, což potvrzují data. Podle Pew Research je mezi mileniály pouze polovina těch, kdo důvěřují lidem ve svém okolí (ve srovnání s generací baby boomers).

Problém mnohem víc zasahuje mocenské elity žijící prezentacemi, články a koncepcemi. Není tomu v dějinách poprvé. Třeba z ruské literatury známe typ tzv. zbytečného člověka. Šlo o představitele šlechty, která žije bezpracně ze svých venkovských statků, zpravidla se o hospodářství nestará osobně a všechen čas tráví plesy, souboji a intrikami. Ruští romanopisci popisují příznaky podobné těm nalezeným u Calhounových myší. Psali o letargii, ztrátě radosti ze života, rozkladu myšlení a neposlední řadě o propadnutí extrémním ideologiím.

Když se nelze odrazit od dna

Něco velmi podobného probíhá ovšem i na druhé straně společnosti. Když lidé ztrácí naději, že jejich snaha bude úspěšná, a úží se jim životní prostor, propadají rezignaci a srovnatelné ztrátě schopností. To ostatně pozoroval i Calhoun u svých myší. Pár výjimečných příkladů, kdy se výjimečně talentovaný chlapec z chudé rodiny vyšvihnul na miliardáře, nic neřeší. Statisíce dalších totiž stejně výjimečné schopnosti nemají. Zdravá společnost vytváří příležitosti odstupňované pro každého. Někdo to může dotáhnout na samostatného skladníka, jiný na vedoucího krámu, další může provozovat malou živnost, jiný zase zaměstnat pět lidí…. Na vrcholu této pyramidy stanou skuteční továrníci. Každý by měl dostat příležitost k rozvoji, který mu odpovídá. Je v zájmu zdravé společnosti, aby lidem nic nebránilo v rozvoji – ani struktura ekonomiky či školství, ani přehnané regulace, ani masové rentiérství.

Kdo má větší tlačítko?

Docela možná je však i jiná alternativa vývoje. Podle scénáře z ní vyplývajícího by návrat k přirozenosti a základním hodnotám přišel až s bojem o holé přežití. Tím může být občanská válka v Evropě, jejíž riziko roste s pokračováním masové nelegální imigrace, ale i mezistátní konflikt. USA se o války velice snaží, jejich provokace vůči Rusku a Íránu jsou čím dál arogantnější. Jak dlouho tedy potrvá, než nějaký generál stiskne tlačítko?

138 komentářů :

 1. Vidíme to tady v diskusi. Diskutéři zdegenerovaní blahobytem, mající ledničky narvané k prasknutí, špičkové zdravotnictví zdarma, pravidelný důchod, žádná hrozba hladomorů, epidemií, válek, nemající na starost nic jiného než čumět na televizi a surfovat po netu... Tak tihle tady pořád kvičí jak se prej mají zle, jací jsou otroci, jak žijí v protektorátu, jak jsou prej kýmsi okupováni, jak jim kdosi všechno ukradl, jak je všechno prohnilé a nahovno ... Je to opravdu na palici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Ale Pepku, o tom, že žijeme v kolonii, kde nám nic nepatří, kde je oklešťována svoboda projevu a existuje cenzura, kde se ti, kteří protestují proti organizované islámské invazi označují za nácky a fašisty, kde velkozloději jsou nad právo, kde protinárodní lokajská řiťolezecká média vymývají lidem mozky lhaním a propagandou, proti které byli bolševici ubožáci, proti nefunkční policii a zkorumpované justici, zákonům, které chrání zloděje - no a o tom to Pepku je, no. Jestli tady někdo pořád kvičí, tak jsi to akorát ty.

   Smazat
  3. Na palici jste akorát vy a sdělení článku vás zjevně obloukem minulo, vy "narvaná lednice".

   Smazat
  4. Ty - kreaturo 20.11 - už jsi zralej na odstřel. Nebo narazit na kůl? Co říkáš? Oplzlej, sprostej, úchylnej - zase už jsi číhal na další článek, abys mohl ostatní takhle sprostě a oplzle urážet? Jsi si vědom, že tě z diskuzí odstraní, ale že nic víc nemůžou, a ty sem polezeš znovu a znovu sprostě urážet. A víš co? Jsem se rozhodl, že to ukončíme. Já na tento web a na tvoje příspěvky upozorním státní zastupitelství a policii, protože tohle už je trestný čin. Oni už si počítač, ze kterýho odchází tohle urážející svinstvo vylustrujou a najdou si tě. Taky si tenhle tvůj příspěvek hned stáhnu abych měl důkaz. Už tě mám s tvýma sprostýma úchylnýma nadávkama akorát dost! Tohle si prostě dovolovat nesmíš a nebudeš. Připrav se na problémy - a myslím to vážně zmetku zasranej. Napsal jsi i tu sprostotu hned jako první ve 20.01 -že zde jsou diskutující zdegenerováni blahobytem, abys mohl pak napsat tu odpornou oplzlou sposťárnu? Zdegenerovanej jsi ty - dostaneš napomenutí, pokutu, nebo půjdeš na psychiatrické vyšetření do blázince. Co si vůbec o sobě myslíš ty zasranej zmetku?

   Smazat
  5. 20;25
   Nerozčilujre se pane kolego,ty jeho paukosračkotapety jsou jediný,čím z ten opisovač disponuje!

   Smazat
  6. Tím tvrzením, že se máme tak dobře, jako jsme se nikdy neměli, běž do řiti. Až se srovnáš ty vole 20:01 a 20:11 se sobě rovným podle pracovního výkonu, zjistíš, jak tě a ty svině u moci odírají. Je pravda, že můžeš jít někde na Západě nebo v zámoří do luxusního hotelu, ale vydáš se finančně tak, že tě to bude velmi dlouho mrzet. Možná, že právě ty máš za práci špinavého práskačce až nezaslouženě hodně a baví tě provokovat.

   Smazat
  7. Pozor: 20:11 = troll! NEKRMIT!!!

   Smazat
  8. 20:01 je zřejmé, že pouze omezeně chápete psaný text. Není vám zřejmý samotný smysl článku a navíc, nemáte ani dostatečný rozhled k tomu, abyste dost věděl o reálném životě. Je rozdíl mezi nářkem nad životní úrovní nebo úrovní života, je něco jiného čelit lžím a hlouposti, než být "zdegenerován blahobytem". Člověče věru nechápavý

   Smazat
  9. Pocitaji se vazeni autori take mezi Hlodavce, mysi, krysy a jsou nadseni kdyz se mohou s nimi srovnavat, videt a sirit ,jak jsou ty krysy uplne stejne ve vsem jako oni a jako jini lide a clovek..

   Smazat
  10. Autori by meli uvest jak moc musely ty krysy pracovat a drit na skyvu ,aby si to vsechno zradlo, prepych dovolit /jako pracujici homo sapiens/, nebo jestli to dostavali zadarmo pod nos...
   Jini tvorove a zde cucham ,ha, vedec tu a vedec tamhle , vedec vsude a dostavam opravnene podezreni
   a podezreni , Kdyz jina zvirata a vice cloveku fyzicky podobna Odmitaji se tak chovat ,jako ty laboratorni krysy...Prase domaci, znam duverne z denniho styku , rodil jsem a staral se jiz jako sedmilety o mala prasatka,a jejich pohodli, dale krava domaci, vul, kun , pes domaci , koza , ovce ,mys polni , husa kachna slepice, se tak nechovaji.. ...Mozna Asi , kdyz nejsou v te peci vedcu...

   Smazat
  11. Kdysi jisty D.Icke tvrdil ze elity jsou plazove a nici lidi , ale neuvedl zadne dukazy...
   Ale pak jsem zahledl fotku Epsteina jak se usmiva, Greenspana, Gatese, prince Andrew a uz si nejsem tak jist nicim..

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  14. Jen se divím, že k tomu Senát ČR nezřídil komisi, které by se tím zabývala. Když vidím v TV jejich účast na jednáních, takto se chovat zaměstnanci, tak letí ….. Jsou znepokojeni chováním presidenta ČR, že neskáče, jak druhý píská, tak na Hradě nemusí být člověk, ale podpisový automat.

   Smazat
  15. 20:01 Jé je to tak nýmandi placení za nic z neziskovek obyčejný člověk si musí rozmyslet co koupit a co ne. Jo „miláčku" mám narvanou ledničku protože zahrada dává plody. Bohužel to je jen jednou za rok. A nebo když jedu do reichu abych si koupil kvalitní potraviny na měsíc tak asi tak.

   Smazat
  16. 20:25 A čemu se divíš? Teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.

   Smazat
 2. haha, musí nějak vydělat, má to počítaný od postu a tak když na něj serem tak diskutuje sám se sebou. a to už je diagnoza, že pane Davide?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No článek je dobrý a pravdivý. Jenom ty některé reakce nechápu. A ani si nevzpomínám, že by před sametovým pšoukem byly podobné problémy. Žena byla žena , muž mužem, buzeranti se neprotěžovali, lidi si tolik nezáviděli a byli k sobě upřímější. Jasně ty kecy, co všechno bylo špatné už slyším, a nepopírám. Ovšem to, že systém byl pro lidi spravedlivější a přívětivější než kapitalismus, to už naštěstí drtivá část národa pochopila a to je to informační pole, které je rozhodující. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. Souhlas. Ty celoroční banány a nezralé ovoce z celého světa nás přicházejí setsakra draze. No nic,oni naši potomci to budou určitě "rádi" SPLÁCET.

   Smazat
  3. Nikdo nechce nic udelat. Zvaneni je zadarmo a bez usili, tim se lisi nova generace...
   Co je to ? Je To nemocny uz delsi dobu. Vi To, doktori to vedi, zere to prasky na kila , klepe se to bezmocne na verejnosti jako sulc , tak uz to vi a vidi uplne ,kazdej je to nemocny nervove a mozkove /urcite je to nesvepravny/ a proto to vita a miluje miliony afroarabu a ma pak na svedomi tisice jejich teroristickych utoku, masovych vrazd i deti ,znasilneni a dalsi tisice zlocinu denne...
   A myslite ze To ;
   ODSTOUPI /nekdy vubec/Z VLADY ??? Drive nez to znici celou Evropu. /Jako treba Wilhelm, Hitler a spol./

   Smazat
 3. 20;35
  Diagnóza A529 je myslím zcela na místě!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Návod na vyhledání: je to zakódované pro lékaře, pro zobrazení je nutné odstranit první "h" v odkaze! Exponát je opravdu odporný, proto přístupnost k fotce až od 12-ti let v doprovodu rodičů!

   Smazat
  3. Rozkódováno! - https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/101/878/101878923_94870352_694.jpg

   Smazat
 4. Tak přesně jak jsem čekal. Blahobytem zdegenerované myši 20:14 až 20:58, "trpící" absencí skutečných problémů k řešení se jako na povel rozpištěly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jediný, kdo tu zatím piští jste Vy. Hodně dobrého hlasu a vzduchu v plících! Jinak se blíží svátek všech internetových trollů, přeji Vám na svatého Dyndy hodně pištivých komentářů s klidným hlasem na kapitalistickém internetu. Upřímně Váš neobdivovatel.

   Smazat
 5. Součástí tohoto našeho "blahobytu" je školství, kde samozřejmě s velkou slávou zavedli a zavádějí testy. Jak jsem se ale z několika zahraničních (ruských, dost jich je např. na webu Kramola) článku dozvěděl, pak výsledky tohoto systému jsou a budou tristní. Při tomto "hodnocení" studentů jejich úroveň prudce padá. A nejlepší výsledky z takových testů mají studenti s plochým uvažováním, protože schopnější student často vidí za zadáním více a i často nejasné "zadání" otázky. Při ústních odpovědích na zkušební otázky je student nucen přemýšlet, vyjadřovat se srozumitelně a v průměru prý stoupá úroveň absoloventů průměrně cca o tři procenta ročně. Ostatně jestli se nepletu, pak ve starověké Číně po dlouhé období pro přijetí do státních císařských služeb musel mladý adept projít zkouškou, která hodnotila především jeho vyjadřovací (literární) schopnosti na dané téma a fungovalo to dlouho ... a úspěšně ...
  Jestliže jsme "blahobytná" společnost, pak jsme "blahobytní" ve směru spotřeby. K tomu není potřeba znalostí a vědomostí v širokém spektru lidského života. Protože stačí prostě "něco" koupit. K tomu stačí úzká specializace a konto v bance. Ostatně celosvětově je viditelný dlouhodobý trend, kdy majitelé, podnikatelé, zaměstnavatelé sní o tom, že ráno před fabrikou bude chumel lidiček, mistři (či spíše dozorci) ukážou na potřebný počet, i s tím, že řeknou - ty jsi byl včera , ty jsi hnus, nelíbíš se mi a tak různě. A lidičky jdou do fabriky (či kam) a mačkají buď zelený knoflík nebo červený, případně oranžový. Nic víc nic míň. Takže ano, jsme "bohatí" víceméně především harampádím, ale zaručeně na úkor budoucnosti. A proč tenhle podnikatelův sen? Protože nutnost dát lidem alespoň základní vědomosti - na slušné úrovni číst, psát, počítat - znamenala dát jim možnost vytvořit si všeobecný přehled a následně díky uvědomování si své situace následovaly revoluce a stávky a vůbec pro bohaté mnoho potíží. A spoustu úsilí toto neutralizovat.
  Takže pokud se nezmění školství, můžeme si toho uvědomovat kolik chceme, ale potomci budou plodem svého, námi připuštěného stylu, vzdělání. Kdo bude doma učit - byť své děti - přemýšlet vlastní hlavou?

  OdpovědětSmazat
 6. Shodu s těmi hlodavci vidím pouze v přemnožení, což je asi to klíčové. Ale o naprosté bezstarostnosti a naplnění potřeb nemůže být ani řeči v systému, kde každý den probíhá boj o kost, o zajištění živobytí a na každém kroku se někdo snaží jiného podvést a okrást.

  OdpovědětSmazat
 7. Podrobnosti zde:
  http://dolezite.sk/Mysi-raj-a-upadek-spolecnosti-rRGUGi.html

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:53
   Já možná hloupnu,ale TY NEMÁŠ ČÍM,TY BEZMOZKU!!!!!☺

   Smazat
  2. Ono-lulu, Československo má na JůEsEj 1200 let kulutrního vývoje náskok a s přibývající migrací od jihu se ten náskok bude dál zvyšovat. S tím nic nenaděláš, tak dál sni svůj emerický dream...

   Smazat
  3. Honolulu, vy mi dlužíte odpověď a vysvětlení k otázkám ze 17:14 a 21:24 u článku "Mainstream se opravdu snaží poškodit SPD při každé příležitosti". Doufám, že se pochlapíte a odpovíte bez vulgarit tak, že nebudete mít možnost vymlouvat se na admina.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Zamyslel ses nekdy parasite ktery pro nikoho nic neznamenas, jak jsou cesi radi ze te nemaji na Smichove v krovi ?Museli by te zivit a chranit pred zabitim protoze by te v Praze nic necekalo jineho. Ty delas pablbe ostudu jak tu tlamu otlemenou otevres nejen sve mame co te porodila nekde ve vagonu s cikanama, ale vsem cechum debile debilni. Mugabe Adolf
   A ver ,ze si te najde nase komando a predhodi te negrum k veceri

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. Honolulu 0:35 neodpovídáte na položené otázky. Je možné, že nerozumíte tomu, že příslušníkem SS z prostoru Protektorátu mohl být pouze národností Němec a říšskoněmecký občan? To znamená jen ten, kdo vykázal předky německé národnosti, dokonalou znalost němčiny, nežidovský původ 3 generace zpět a politickou bezúhonnost, tedy i to, že nebyl členem komunistické strany ani českých spolků jako byl např. Sokol?
   Dál jsem vás požádal o výpočet, jakou že natalitu by mezi lety 1921 až 1940 musel Stalinúv režim zajistit, aby pokryl úbytek Stalinem, podle vás vyvražděných. Včetně ztrát, které zmiňuji. Pak snad uznáte, že vaše či jiná tvrzení o 40ti až 50ti milionech vyvražděných obyvatelích SSSR jsou pitomost.
   Mohl byste vědět, že lidé, aby se stali zajímavými toho nakecají a měl byste také vědět, že knihy nepíší jen ti pravdomluvní a znalí. Jednak jsem pamětník ze Sudet, mám knihovnu založenou před třemi generacemi z části v Němčině a mezi blízkými příbuznými přivdané německé národnosti.
   Nediskutujete s neználkem, který nikde nebyl, nic nezažil, nic nepamatuje a nic nepřečetl. Potíž mi nedělá němčina ani ruština. Mezi Němci mám dost přátel a s nimi pravidelné kontakty.
   Mějte se

   Smazat
  10. "Honolulu" je obyčejné staré prase Jiří Večerek dnes Florida, kdysi denním žvatlou na serveru Novinky kde byl často blokován až byl na tamních diskuzích zablokován. Vždycky když byl blokován, přelezl na NR a zde psal ty svoje pitomý kraviny, a pak se zase vrátil na Novinky. A teď, když byl zablokován trvale, leze na NR každý den, protože zde ho bohužel zablokovat nelze. Z původně české svině je dnes americká svině - ale svině je to pořád. Což dokazuje dnes a denně sprostotou a pošklebováním. Proč tyhle zmetky nelze zablokovat i na NR, aby neměli do diskuzí, které mrzačí a kazí vůbec přístup, zatímco u Novinek to lze, nechápu. Asi jsou v tom jiné elektronické možnosti.

   Smazat
  11. 8,53
   A proč by ten smíchovskej ksindl nešel zablokovat?Na Novinkách to jde a tady ne?!

   Smazat
  12. Pánové,když vás honolulu rozčiluje, proč ho čtete a reagujete na něj? No možná to dělá dobře i vám!

   Smazat
  13. 14,20
   Pane Povolný,
   to,že na toho maxivola někdy někdo zareaguje ještě neznamená,že to dotyčnému dělá dobře.
   Podle mně tady jen zabírá místo a zasírá prostor žvlástama,který jsou dobrý leda pro toho nazi dumkopf,kterej mu přicmrndává nadávkama.
   Přeji hezký den.

   Smazat
  14. 8:53 Jak typické pro soudruha, co jde proti straně a soudruhum, tak cenzurovat, nebo nejlepší řešení zakázat, zavřít nebo rovnou popravit, to jste vy rudí xindli darebáčtí už ukázali mnohokrát.Ještě, že je už vás tak málo!

   Smazat
  15. 17:01
   Škoda,že tu tvoji kolaborantskou daní o komunisti vynechali!Ale neroñ slzy,můžeš jet do milovaný země amiokupantů,tam tě DEMIKRATICKY ZASTŘELÍ NA CHODNÍKU....žádná škoda to pro Čechy ovšem nebude!☺

   Smazat
  16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 9. Česká verze:
  http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/6572-mysi-raj-a-upadek-spolecnosti

  OdpovědětSmazat
 10. Problém je, když autoři článku se bojí, nebo nechtějí sdělit, že to není islám, kdo to organizuje. Ten jen využívá příležitost, která mu byla dána, nebo spíš do které byl nalákán. I člověk s průměrnou inteligencí a vzděláním je schopen na základě dostupných informací pochopit oč jde a kdo tento proces řídí. Vymývání mozků dětem ve školách a mediální masáž jsou toho pevnou součástí. Nic není náhoda a nic se nestalo jen tak samočinně. Samočinné procesy nastanou ve chvíli překonání kritického bodu /společensky, ekonomicky/.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste vůl, který nepochopil vůbec nic. Všechno se snažíte zavěsit na vaše fabulace, konspirace pracně vykonstruované ve vašem mozku. Mimo tyto konstrukce nejste schopen vůbec uvažovat.

   V onom experimentu právě nikdo nic neřídí, nikdo nikomu nevymývá mozky v žádných školách, neprobíhá tam žádná mediální masáž. Vše v něm probíhá naprosto samovolně jde o přirozený a možná zákonitý proces za daných podmínek.

   Smazat
  2. 23:44, máte pravdu! V těch myších školách, při tom experimentu, aby ty myši uchránili stresu, ustoupili i od ústního hodnocení. Chyba, že to v článku autoři nezmiňují.

   Smazat
  3. No tak -tahat do těchto obludností náboženství, to už je ubohost. Stejně jako je ubohost, když se někde něco stane, mord nebo znásilnění, defektní jedninci na diskuzích hned mají jasno, že to pachatel byl islámec, což prý media úmyslně tají. Většinou se nevyjádří k věci samotné, ale jeden jako druhý pod sebou ječí... a jakou měl barvu pleti???.. blé blé blé... typická každodenní diskuzní smečka. Příliv čmoudů do EU organizují různé sračka agentury placené západem. Po devadesátých letech takové sračka agentury operovaly i u nás, a na výlohách obchodů se objevovaly plakáty lákající mladé lidi na studia nejvíc do Anglie a Ameriky, ( dvě stejně hodnotné zemské English sračky) a taky je lákaly na práci a pod. Podrobně popsáno jak přiletí tam a tam a kdo se jich ujme a jak to bude bezva. Skončilo to až když pár nasraných rodičů podalo na ty hajzly trestní oznámení, protože s těmi trubci, co se nechali zlákat, se zacházelo mizerně, na letištích je nikdo nečekal, nikdo se jich neujal, nechali je na pospas ambasádám - ty děti byly bez peněz, a vystrašeni. Pak se to konečně objevilo i v mediích a pak to skončilo, protože to bylo zakázané. Kdo byli ti agenturní sráči? Neziskovky placené západem!! Jak jinak. Západní zmrdi chtějí amerikanizovat celý svět - Amerika je plná čmoudů a záplavy socek a propuštěných muklů ze zemí celého světa, a sere je, že Evropa je čistá až na výjimky (Německo si tahalo do země na práci Turky - například) a potom samozřejmě Anglie, která je už taky plná čmoudů a cikánů. A protože z neznámých důvodů svět leze Americe do zadku viz příšerné filmy, kdysi Francouzské,Německé,Švédské, Anglické, České apod. dnes všechno sračkovité napodobeniny americké sračka tvorby, ať už jde o strašidelné herecké loutky, přes násilí a hovadská temata bez srozumitelného děje a bez pointy, trpí se i rej svinských agentur a převaděčů černých socek, na čemž ti hnusní hajzlové královsky vydělávají. Zatáím to nikdo nezakázal, protože si nikdo netroufá, jenom se blábolí, blafe a čumí. A to, že většina světa je dnes islám ( rodí se tam více dětí) je prostě tak.

   Smazat
  4. 9:08 Pokud ti Západní filmy nevoní, tak nevím proč na ně čumíš? Čum na Ruské to je "" kvalitní "" kultura. Rusko ne jenom v prumyslu nemá co světu nabídnout, ale dnes už ani v té kultuře nic neznamená, JOOOOO pardon ti poskakující kašpaři,ti mongolové v placatých čepicích, myslím Alxandrovci, tak ti jsou opravdu, ale opravdu " dobří ".

   Smazat
  5. 16:54
   Zřejmě máš raději jinej styl,tak hurá na koncert Pussy Riot,tam se vás havlopussynek sejde a můžete velebit amiokupanty...na víc vy vypitý bezmozci stejně nemáte!

   Smazat
  6. No to je panečku reakce - impotentní ohavy reagujou sprostě a oplzle, co taky jinýho od tohohle ksindlu čekat? Zdegenerovaný původní "člověk" dnes prašivá, páchnoucí zrůda, co ovládá klávesnici, blije svoje oplzlý sračky namísto názoru. Snad by bylo možné názor vyvrátit zase jiným názorem - ale na to tyhle dementní sračky bez mozku v lebce nemají. 16.54 a 17.01 - dva v jednom?

   Smazat
 11. Aneb, jak zneužít seriozní vědecké bádání a poznatky pro svou propagandu. Palec dolů pro Hampla a Kobzu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať žije Kalousek, Sobotka, Zaorálek, Bělobrádek, Herman a spol. Co jste chtěl vlastně říci!?

   Smazat
  2. On nemá co říct, on má za úkol pomluvit autory.

   Smazat
 12. 250.000 nemyslících živočichů na Letné. Produkují odpad a množí se. Mr. Calhoun to popsal dobře, zbyteční tvorové, příroda si to rozhodne:)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těch 250.000 nemyslících tvorů přivedl na Letnou Minář , který je testuje jako ten Mr. Calhoun myši . Jen s tím rozdílem , že Mr. Calhoun byl vzdělaný odborník , kdežto Minář je někým nastrčený nevzdělaný užitečný idiot .

   Smazat
  2. Jen si zjistit, kdo to je Minář a je to jasné. Rovný rovného hledá. Bacha, dozrávají makovice máku, zase bude "cajkmrsk".

   Smazat
  3. 1:22, 7:25 Z vás dvou vy myslící, myšlenky jenom " stříkají". Napsat 250 000nemyslícich, na to chce opravdu velkou kuráž.Je velice dobře, že se Miliony chv. zabejvá desítky článku, kde se dá dočíst naprosto ubohé bláboly a lži.Je vidět, že určitým lidem demonstrace nevoní a mají staženou prdel. Pan Minář na rozdíl od vás dvou je vzdělaný člověk. Jinak, pokud jste tak silní v kramflecích, tak udělejte demon. proti tomuto spolku. Možná, že vás tam přijde tak 20 možná 30 no 50 max vy chátro.

   Smazat
  4. 16:46
   A teď tu o tom,že Havel nebyl UDAVAČ,vlastizrádce a VOŽRALÀ kreatura,která lhala,až se jí od huby prášilo tak,že na Sahaře se zdvojnásobilo množství písku!!!!

   Smazat
  5. 16:56 UDAVAČ byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali tyjejí povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali Putlerovy jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho antiruskýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg!

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. Idiot zije jeste v dobe kdy radio bylo jedina informace ,tedy na Smichove instalovane radio po drate .Blb ktery jeste dnes nevi co je copy-paste nevi co je browser a divim se ze umi psat na klavesnici i kdyz jeho blaboly jsou vzdy po hodinovem premysleni jeho tupe sisate palice tvaru opice africka kuku .Jinak cikane z vagonu kde te tva mama porodila ,ja ziji v USA znacne dele nezli ty debile a vim co je to tady za chliv a plny idiotu z Ceska 1968 politickych emigrantu ,vemeno ohyzdne

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, vyjadřujete se tady ke kde čemu, ale na oponenturu k vašim tvrzením z 5:17 nic. Dejte se do toho. Pokud ovšem na to máte!

   Smazat
 19. Lidé se liší od živočichů, že mají ideologie, které jim idealizují jejich Svět. Otázkou je, jaká ideologie lidi přivedla k dnešnímu živočišnému chování. Ideologie husitských pikartů nebo ruských anarchistů poč. 20.století to určitě nebyla ....

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. zaujímavé je, že o Stalinovi najviac zlého píšu tý, čo ušli do Canady, je to pochopiteľné, doma by už viseli za to, čo narobili, a tak svoje hriechy hádžu na Stalina, nakoniec - Rusi vydali menný zoznam a počty mŕtvych v Gulagoch - cca 1,5 milióna - a to sa jedná o roky 1921 1953 - 32 rokov - ten hlupák Honolulu tu rozvádza svoje dojmy - áno, pýtali sa ušlých na Západ prečo - a čudovali sa tak, ako my teraz - bolo nám toto treba ? - hovno sa máme dobre, ste tovar určený na likvidáciu, človek to zní blbě - dnes to sedí, a prečo ? - nemáme riadenie osudu v svojich rukách, pozeráme z okna každé ráno či sa oplatí ešte ísť do práce, alebo v predstihu na pracák - mať pripravený batoh, lebo ak zaklepe exekútor, ....škoda reči,

  OdpovědětSmazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 23. Mistr Josif Vissarionovič nikoho osobně nezavraždil, byl pcifista, misantrop a byl nad věcí.
  Vračdili se mezi sebou jenom klany bojující mezi sebou o moc a tyranizovali při tom celý ruský národ.
  Mistr Stalin jenom ve finále ty největší svině na vrcholu toho řádění cizíma rukama při velkolepé zabíjačce zařízl a lidé si pochutnali (jako je to odjakživa) na pochoutkách ze zabíjačky.
  Na svině se vždycky vaří voda a lidé mají rádi zabíjačky ...
  Stejné to bylo za Velké Fr. revoluce, kdy se ideoví předkové dnešních vládnoucích klanů drali k moci a vymysleli dnešní systém s nezávislou justicí a represí. Tehdá zvítězili, nenašel se žádný Stalin, který by je zařízl ..

  OdpovědětSmazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. Proč toho slintala redakce neblokne,nechápu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky to nechápu. A prostě už ho ignoruji, nečtu.

   Smazat
 27. Honolulu 6:43 ještě jednou připomínám, že jsem se nedočkal věcné oponentury k mé argumentaci ze dnes, 5:17. A to glosujete kde co všechno potom. Hodláte mlčet, nebo se trapně vymlouvat, že v oněch divizích SS z Protektorátu byli Češi, když někteří z příslušníku snad taky uměli Česky, budete dál tvrdit, že Stalin vyvraždil až 60 milionů občanů SSSR, když něco takového vývoj počtů obyvatel SSSR spolehlivě vylučuje? Budete to tvrdit jako fakt, protože ta snad říkají někteří emigranti, převzali to pisálci a tvrdil to i emigrující spisovatel Solženicyn? To chcete být věrohodný?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:49
   Se vám divím, že chcete vést seriózní debatu zrovna s takovým zakomplexovaným pitomcem, jakým je lulu. Jeho predispozice něco takového zcela vylučují i kdyby snad chtěl.

   Smazat
  2. Tak tady je Honolulu asi na místě - kde jsou krysy, tam nesmí chybět tenhle parchant, kdysi mladej Čech, dnes dementní starej američan t.č. žijící na Floridě - Jiří Večerek.

   Smazat
  3. 8:16 nedivte se. Hloupost je neporazitelná, takže nezbývá než s ní bojovat. Tak nějak Jan Werich. Honolulu se buď umravní, nebo ještě víc znemožní. Uvádět věci na pravou míru rozhodně neškodí. Vy se domníváte, že falešným tvrzením, které Honolululu produkuje nikdo nevěří? Domnívám se dokonce, že on jim věří sám.

   Smazat
 28. S těma dvěma postuláty autora se dá polemizovat. Podle mně z Calhounova pokusu ( a jeho pozdějších následných pokusů, kdy kolonii dovedl do dekadentního stavu a poté se ji snažil opět pozvednout ) totiž zásadně vyplývá, že naprosto určujícím pojivým prvkem společnosti jsou síce problémy, ale především možnost / nutnost tyto problémy řešit v KOOPERACI s ostatními členy společnosti.
  Čili k přesnému opaku nás tlačí oficiální spindoktoři ( záleží jen na TOBĚ, kolik máš prachů, a jak často jsi na Nově a podobné sračky ... rozbíjení tradičních vztahů rodiče-děti, muž-žena ).
  Příklad : když myším zavedli nový systém přídělu vody - páčka ventilu byla dostatečně daleko od vyústění vodovodu, takže myška se nemohla "obsloužit" sama a jiná myška musela zmáčknout packou páčku aby se žíznivá mohla napít (a podobně s jídlem - tedy stále dostatek, ale podmíněný spoluprácí)... devianti brzy chcípli hlady a "zdravé jádro" se prosadilo a uzdravilo z dekadentního stavu.

  Naši devianti ovšem spolupracují, a nás se snaží od vzájemné spolupráce všemožně odradit a navzájem proti sobě poštvat. Tito devianti jsou totiž nadání inteligencí a vychytralostí. Bohužel pro nás.

  A každý kdo se snaží stát se vyjímečným a nejlepším a nejbohatším ( skákajíc na špek deviantům ), a podporovat rozeštvávání lidí proti sobě - kope nejen nám, ale i sobě ( efekt pavouků ve sklenici ) hrob.
  Koloděj.

  OdpovědětSmazat
 29. Existuje i jiný experimentální pokus jiného vědce než Calhouna (jméno už si nepamatuji, ale kdo hledá najde ...)s hlodavci.
  Životní prostor byl rozdělen na čtyři části (jestli si dobře vzpomínám) dvě průchozí a dvě okrajové, u kterých šel hlídat vchod. Nakonec došlo k tomu, že zdraví silní samci opustili průchozí "centrum civilizace" a usadili se na okrají se svým harémem a hlídali vchod před ostatními.
  Také velmi poučné ....

  OdpovědětSmazat
 30. Je to tedy na vládě, pokud má schopnost vhledu dále než-li k dalším volbám, aby učinila taková opatření, aby tento zhoubný trend zastavila a otočila zpět k jednotě, minimálně v tom smyslu, že žena je žena a od přírody je něčemu předurčena a něčemu až tak docela ne. Stejně tak to platí pro muže.

  Že jejich přírodou danou úlohou je nejen zplodit potomky, ale především následně je společně s nelepším svědomím vychovat. Vychovat k ctižádosti, soutěživosti, poctivosti, ale též respektu k nim samotným, jakož i všem zkušenějším. To vše s tím, že až ony budou ti zkušení, tak stejně tak svou přírodou danou úlohu splní vůči následujícímu pokolení. Úlohou rodičů je též dopřát svým potomkům vzdělání jež odpovídají jejich schopnostem, ale i tradici – zájmům jich samých, jakožto rodičů. Chránit svůj rodinný krb a rodinou tradici. Tradici svého nejbližšího okolí, obce a země, kde se cítí doma.

  Ale též, že je maximálně žádoucí aby každý na určitý čas vyjel mimo svůj domov, tam získal nové poznatky a zkušenosti. Potom se ale vrátil a vším prospěšným, s čím se v cizině setkal svůj domov a nejbližší okolí obohatil, případně některé tradice nahradil. Pak můžeme být na nás a naši zemi jakožto starousedlíci jednotně hrdi.

  Co je úlohou školství

  Především ve výše uvedeném smyslu by měl působit náš školský systém. Výchovně a vzděláváním. Je tristní, že z něj jaksi vypadl ten první pilíř, a to je výchova. Výchova v duchu výše uvedeného, kdy tam kde selhává rodina, pomůže alespoň škola. Tam kde je rodina OK, škola vše dítkám pouze zvýrazní.

  Zůstalo pouze vzdělávání. To jde navíc díky, nejen inkluzivním pokusům, svou úrovní trvale dolů. Minimálně naše školství nevzdělává v oborech, které potřebují jednotlivá ministerstva, zejména průmyslu, ale živelně. Pro školy jsou pak pro otevírání jednotlivých oborů stěžejní grantové programy vypisované kdekým, kdy významnou podporu získávají humanitní obory. V řadě případů pro ČR zcela nepotřebné až rozvratné.

  Smysluplné granty by pro školství měla vypisovat zejména jednotlivá česká ministerstva z rozmyslem, dle svých potřeb. Ne zahraniční organizace. Sledování důvodů, proč takovéto organizace které vzdělávací obory u nás podporují, by mělo být jednou z hlavních náplní BIS a ne sledování nezávislých webů, chytání britských Skripalů a hledání Putina za každým rohem.

  Náš průmysl potřebuje akutně strojaře. Tak je dovezeme, třeba z Mongolska. Proč ne. Ale pokud se taková mongolská rodina na našem území trvale usadí, bude mít děti a ty pošle do současné české školy, získá náš stát v duchu rodinné tradice takové mongolské mamky a taťky, nyní již Čechů s asijskými kořeny, opět kvalitního strojního inženýra? Spíš bych to typoval na dalšího genderového specialistu. Takže co? Opět dovezeme zase někoho ze zahraničí?

  K tomu, aby se ale vláda a parlament mohli zabývat nejen výše uvedeným, však potřebují klid na práci.

  -- Číst dál, respektive celý článek: https://ceskoaktualne.cz/2019/06/zpravy-k-zamysleni/kazdy-si-musi-predevsim-ujasnit-co-je-podstatou-zivota-zacina-to-stavkami-skolaku-za-zachranu-planety-studenti-jiz-demonstruji-proti-tem-kteri-byli-zvoleni-v-rozporu-s-jejich-demokraticky/

  OdpovědětSmazat
 31. Každá civilizace při svém vývoji dospěje do bodu, kdy z ačne degenerovat. To je zákon. Nikdo s tím nic nenadělá. Degenerace začína od elit. Vidíme to u nás, jak elity společnosti nejsou schopny rozumět tomu co trápí většinové obyvatelstvo a místo řešení běžných problémů řeší jak dostat do Evropy čím nejvíce imigrantů u kterých každý vidí za prvé to že jsou to převážně jenom z 99% samí muží kolem dvaceti let, za druhé, že nebudou nikdy pracovat protože nejsou ničím vyučení, nai nemají žádné školy, jejich životním cílem je naplnění požadavků islámů to z namená modlit se pět krát denně a rozmnožovat se a prosazovat právo šaria. To je každému normálnímu člověku zcela jasné, ale elity to neuzávají a říkají nám, že z Afriky sem proudí inženýři a doktoři, že tím že tady proudí vacetiletí muži islamského vyznání dojde v Evropě k obohacení původní Evropaské ciivlizace. Je to marné, elity jsou nepoučitelné a travjí na své blbosti a celou Evropu to bude stát existenci, což je výsledek degenerace civilizace ve které v současné době žijeme.

  OdpovědětSmazat
 32. noviczech
  ...pánové, pane Hampl, pane Kobza, děkuji. Přesně, vynikající článek, chodíte a vidíte a vnímáte! Vynikající.
  ...četl jsem, už dávno! Vědci v Německu, před rokem 2000, studovali a našli látku, která působí v mozku chytrost. Není to výmysl, skutečnost! A tuto látku po letech vyrobili, stála dávka kolem 30 000,- DM. Bohatí lidé v Berlíně ji zakoupili pro své děti, bylo to krátce po roce 2000. No a zjistilo se, že to těm dětem nic nepřineslo. Proč? Napsali: Když se do šuplíku nic nedalo, ani tato látka nic nepomohla, nic nenašla! Mimo jiné napsali, že by děti měli jíst vepřové sádlo, tam prý je látka, která pomáhá lepšímu rozvoji mozku!
  Závěr: Pán Bůh a příroda zadarmo nic nedává, ..a je to dobře.

  OdpovědětSmazat
 33. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 34. A ted nez odejdu za svymi povinnostmi, tak mam jeste jednu vec, ktera na vas udela DOJEM !

  Kdyz kolem sebe mate elektroniku (computry, telefony, budiky,)
  tak jste v Electro magnetickem poli a za nejakou dobu onemocnite nekterymi namocemi. (Nereknu vam je, ale vim je.)

  Americti vedci vsak prisli na to, cim se proti tomuto poli branit ! (2 hod. jsem to vcera studoval) !
  (Ochrane prostredky vam take nereknu, ale vim je.)

  Nereknu vam nic dokud vas nebude MENE, protoze mazete prispevky jako ti Bolsevici v SSSR !
  ODSUZUJETE ME za Solzenicina, ktery byl genius !
  Zapirate kolaboraci s Nemci v protektorate !
  (31 S.S. divize !)
  A dokonce jste popreli existenci GULAGU !
  Vy uz ty vase kureci mozecky mate v pokrocilem rozkladu, coz je zasah prozretelnosti, aby vas bylo mene !

  Vy me tak moc pripominate povocdi Limpopa , ze vas mam rad ! a rad za vami chodim a rozdavam zrcadka, aby jste se
  vydesili !

  Takze "medicinu" proti electro magnetickemu poli NEDOSTANETE dokud se nescivilizujete !
  a ted jdu na kafe a pracovat !
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nicku, já myslím, že you go haywire! Tolik slátanin, to se jen tak nevidí. Rád bych nějaký odkaz na tu 31. divizi. Ten gulag nikdo nepopírá, jen jsme ti připomněli, že to nebyly vyhlazovací tábory tak jako koncentrační tábory za 3. Říše. A taky jsme ti připomněli, že ty, bývalý Jihoafričan bys měl vědět, že koncetrační tábory byl vynález Angličanů - v Burské válce. Jak vidíš, víš o tom ho.no a s tebou se dá bavit jenom o ho.ne a jak je na tebe házely opice na Limpopu. Have a nice day!.

   Smazat
  2. Tak, Honolulu 14:50. Je mi sice líto, ale usvědčil jste se co zcela neschopný věcně argumentovat, uznat nesporná fakta a navíc se skrýváte za lží o tom, že vaše nejhodnotnější myšlenky jsou vymazávány. Neobstál jste v nabídce na korektní, věcnou diskuzi. Opakuji, je mi líto, ale jste obyčejný, předpojatý hlupák. Nelze vás brát sebeméně vážně.

   Smazat
 35. Ja se nejmenuji Jiri Vecerek z Kojetina, ci z Vysocan !
  Ja nejsem horni dolni z Palm Springs !
  Ja jsem ozdoba ceske emigrace ze Smichova a do pionyra jste me nevzali - diskriminovali jste me - stydte se !
  HUUUU, ha, ha, ha....
  NICK HONOLULU - strazce majaku pravdy !

  OdpovědětSmazat
 36. Pro 7:39 - ja vam odpovedel uz 2x a bylo to vzdy smazano.
  Uvedomte si, ze jste izolovani a neinformovani - NE MOJI VINOU ! !

  ------------------------------------------------------------

  Odsuzovat me za to, co napsali genialni lide svedci ze mnozi vas jsou BLBI JAKO dreveni HOUPACI KONE na kolotoci !

  Vy myslite, ze se mazanim strati divize, ktere bojovali v Rusku. My vime vse o kazde z nich !
  My jsme vzdelani a vy jste primitivni hlupaci, kteri POPROU EXISTENCI toho , co se jim nehodi !
  NICK HONOLULU

  Jaky je rozdil mezi vami a temi, kteri rikaji ze Osvetim neexistoval ? ZADNY !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 37. Dovolím si vložit několik slov uznání hrdinnému bojovníkovi informační války, našemu milému diskutérovi honolulu, někdy také zdrobněle lulu. Ten vychytralý emigrant nebude mít žádnou vojenskou hodnost. Všude byl bezcenný přivandrovalec s nevalnou mírou důvěry. Je otázka, kdo honolulu rekrutoval? K našemu štěstí ho CIA nenajala pro nedostatečné IQ. Agenti chodci, které posílali dle Štěpána Kotrby na smrt, potřeba nebylo. Fyzická kondice k nelegálnímu přechodu hranic byla nevyhovující. I otylý esenbák by ho dohnal a chytil. Hrdina lulu se rekrutoval naštěstí sám a vede hrdinný boj proti bolševikům sám. Vynikající zbraní v jeho rukou je tvrzení, že Rusku bylo ubito 60 milionů lidí. Vzhledem k počtu obyvatel SSSR kolem roku 1940 v počtu 192 milionů, ubitým musel být každý třetí obyvatel této země. Lulu jde ve stopách megalháře Solženicyna (https://www.youtube.com/watch?v=4wi4PyWWMZo). Kdo tomu může uvěřit? Operační prostor lulu je Česká republika. Nemám odvahu jmenovat, ale určitě takoví jsou. Český národ má svoje debily. Jsou mezi námi takoví, kteří se za odpad stydí a nechtějí o ničem takovém slyšet. Pro zvídavé z nás jsou honolulovy vývody k smíchu a baví nás. Tady se mohu veřejně zeptat, na které straně vlastně náš milý lulu bojuje? Samozřejmě lulu je NÁŠ a musíme si ho vážit!!! Lulu byl najmout redaktory NR, aby přitahoval čtenáře. On není iniciativní blbec, ale nesmírně zdatný provokatér. Až bude mít SPD pod kontrolou prezidentskou funkci, lulu dostane určitě vyznamenání. Lulu, drž se a vydrž.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak to se moc nepovedlo, soudruhu. Rád bych věděl, proč by měl být Solženicyn, kdysi Západem tolik oslavovaný nositel Nobelovy ceny, megalhář?

   Taky to "CV" Honolula, to se ho musím zastat, je dost trapné, protože o emigraci víte velké kulové. Pojem "bezcenný přivandrovalec" může vyslovit jenom vygum, který neví, že 99 procent čechoslováků se chytlo a uplatnilo v emigraci velmi dobře, a mezi emigranty z jiných zemí byli elita - a nikdo z nich, nikdo, nebyl "bezcenný přivandrovalec". To platí i o Honolulu, má se, díky tomu, že nikdy nebyl bezcenný ale naopak přínosný, dnes velice a moc dobře. A to mu přeji. Ten jeho bodlavý humor se mi líbí, to Češi moc rádi nemají. Fakt, že těch 60 mil je nesmysl. Nicméně proč je Solženicyn megalhář?

   Smazat
  2. 16:37
   Vy jste s Hovnolulanem dvojčata nebo máš v oblibě tupý geronty?!

   Smazat
  3. Svého času stavěli Bělomořsko-baltský kanál, kde pracovalo celkem sto padesát tisíc pracovníků. Solženicyn tvrdil, že tam zabili bolševici sto tisíc lidí. Má se za to, že ten megalhář násobil počty obětí 10x. Více se dozvíte na youtube.

   Nic proti emigrantům nemám, ale štěstí je nečekalo. Dobře se měli jen ti, kteří viditelně zradili. Obyčejní emigranti dostali takovou práci, kterou mohli dělat doma. Plat měli jako ostatní, ovšem oproti nám to bylo více. Teď se zeptám vás, proč nás okrádají třicet let po převratu? Máte v tom také špinavé pracky? Jezdím poměrně často do ciziny. Nepotkal jsem nikoho, kdo by doma nemohl a venku se z něho stala hvězda.

   Smazat
  4. Mám další hypotézu o misi našeho milého lulu. On pracuje na změně učebních osnov dějepisu podle představ víte koho. Písemný projev nemá lulu zrovna na výbornou. On si na NR jen trénuje, jak budou studenti a žactvo reagovat. Ten počet obětí bych honolulovi poradit přeměnit v axiom, o kterém se nediskutuje.

   Lulu je tak trochu podobný Faganovi z nějakého paneláku v Praze. Fagan předstíral, že pracuje v Estonsku. Pamatuji, jak barvitě popisoval různé jídla a lahůdky. Když to nebylo už pro krach této země udržitelné, přeložili Fagana do Vídně. Admin Outsidermedia pohrozil udáním na policii a Fagan to vzdal.

   Smazat
  5. 16:37

   On také Solženicyn napsal román(tedy fikci), nikoli dokument nebo dokonce obžalobu. To jen západní propagandisté se z toho snažili vytěžit maximum v boji proti SSSR. A nemyslících idiotů, jako je Lulu, se vždy najde dost, taková propaganda vždy najde úrodnou půdu. Stejně tak si přivlastnili Orwella, který psal zejména o JEJICH totalitě. Schválně se podívejte na "smyšlenou" mapu z jeho románu 1984, kde leží "Oceánie".
   Solženicyn nebyl jen kritikem SSSR: http://www.novarepublika.cz/2015/08/strepy-rozbiteho-sveta-nejznamejsi.html

   Smazat
  6. 16:22 A jaký, že je váš zdroj pokud je Solženicin lhář. Ten člověk vše popsal tak jak to v Rusku bylo a hlavně pravdivě. Dnes se uvádí jako pravda 20 milionu pozabíjených lidí od dvacátého roku po konec třicátých let.Pro zajímavost Mao za dobu svého vládnutí stihnul pozabíjet vice jak 70 mil lidí taky dobré co.

   Smazat
  7. 17:41
   A amiokupanty jich mají na svědomí 200000000,víc už """zatím"""nestihli!

   Smazat
  8. 17:41

   SolženicYn(vidím že jste jistě převeliký znalec tohoto člověka a jeho díla, když ani nevíte, jak se píše jeho jméno), nebyl lhář, ale spisovatel. Stejně tak nebyl lhář Josef Lada, když psal knížku o kocourovi, který uměl mluvit.
   Kolik je podle vás "pravd", když jednou v Rusku pobijí 60 milionů, jistě zcela nevinných a náhodně vybraných obětí, podruhé 40 milionů, pak 20 milionů atd.?
   Každopádně mě dojímá vaše starostlivost o ta, jako z klobouku kouzelníka tahaná čísla obětí v časech konsolidace ruského státu. Jistě musíte být neuvěřitelně dobrý člověk, který by za každého Rusa doslova dýchal a dal mu i to poslední. Asi se z vaší nepředstírané dobrotivosti rozpláču. Odhoďte skromnost stranou, řekněte otevřeně, jak a jakými částkami jistě i dnes pomáháte chudým Rusům, úpějícím pod knutou z restaurace kapitalismu vzešlé oligarchie.

   Smazat
  9. Solženicin uváděl něco kolem 5,2 milionu vězňů v gulagu (ne mrtvých!)
   Při počtech kolem 10 milionu by v ruské populaci zela díra jak prase, vždyť vlastenecká válka je stála kolem 28 milionů a demografický propad byl strašlivý. Ani těch 5.2 milionu nemůžete skrýt ve statistikách o počtu obyvatel.

   Smazat
 38. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:33
   Černobyl si vyhodili do vzduchu ožralý banderovci ty slabomyslnej volotrku!!!!
   A hoď tam jinej refrén ty ohraná havlodesko!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 17:44
   Jen ti vracím ty TVOJE HAVLOSRAČKY v přímém přenosu!!!!
   A to,že byli místní ukrajinci u zkoušky reaktoru v Černobylu ožralý,s tím přišel zahraniční(ne Ruský)dokument,takže zmlkni vemeno z kachny!!!!☺

   Smazat
  4. Sprosťáku 16:33, občan Dvořák spolu s redakcí NR koná dobrovolnou, hmotně nijak odměňovanou, časově náročnou práci. Vy jste do té míry omezený, že nenacházíte k projevu své nelibosti nic, než podpásové napadání a urážlivý způsob oslovení. Ubožáku.

   Smazat
  5. O represích v Rusku je nejlepší se informovat od samotných Rusů. Mají dost historiků, kteří píšou na základě faktů a ne podle pokynů domácích a cizích loutkovodičů. Na youtube najdete přednášky Jeleny Prudnikové
   https://www.youtube.com/watch?v=8zTQcGBcoIw

   Sračky, které šíří (hono)lulínek a jeho nohsledové, jsou tak pro zasmání. Televize a rádio se tak znemožnily, že jim může věřit jen hloupý student, který počítá s politickou kariérou v české odporné demokratuře. Většinu starých občanů režim ztratil. Důvodem je to, že pamatují a nikdo je nemotivuje, aby si pamatovat nechtěli. Zvláště ti, co vědí, jak se žije u našich kolonizátorů, které nám idiotsky dávají za vzor.

   Poslouchám videa z youtube s besedami s ruskými historiky. Jestli počítá někdo s útokem na východ, zaplatí za to cenu, o které se mu ani nesní. Rusko se za dvacet let změnilo tak, že to bude pro ně tak překvapivé, jako pro frajtra Hitlera.

   Smazat
 39. 16:22
  Naprosto perfektní hodnocení toho kreténa z papundeklu,u mně máte VÝBORNOU!��

  OdpovědětSmazat
 40. 16:56
  No to je fakt trapná slátanina. "Dobře se měli jenom ti kdo zradili"! Dobře a líp než tady se mělo 99%! A někteří, špičkoví lékaři, vědci, inženýři se měli ještě líp. A z mnohých se staly hvězdy! A to nikoho nezradili, jen odešli z nesvobody! A kdo vás jako okrádá 30 roků po převratu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Dobře a líp než tady se mělo 99%"
   Opravdu? Jak jste na to přišel? U doktorů, inženýrů, vědců a dalších lidí vystudovaných a profesně vyrostlých na investicích našeho státu do nich, bych to byl ochoten uznat. Stejně jako u lidí disponujících tajnými a pro nepřátele užitečnými informacemi, u šmelinářů nebo kriminálníků, uprchlých před zákonem. Těm jistě také bylo na Západě lépe než v base nebo na šibenici. Ale u traktoristů nebo zedníků, bez jiné než pracovní vytěžitelnosti, pokud by tam vůbec odešli, bych o tom hodně pochyboval. Ostatně ani umělci, kteří "utekli za lepším", tam díru do světa zpravidla neudělali a jejich hvězdná éra spadá do období, kdy působili u nás.

   Smazat
  2. Okrádají nás ti, co nadělali USA a celé Evropě řízeně katasrofické dluhy. Jednou se tváří jako Němci, jinde jako Italové, potom zase Češi, Slováci atd. a řídí je Soroš, ale to je také jenom nástroj svého skutečného šéfa.

   Smazat
 41. 17:17
  Jedna antická pravda pro ynteligentní havlopussynku!
  "Žijeme ve zvláštní době,kdy mladí i stáří jsou vzděláváni ve LŽI a ten,který se odváží říkat PRAVDU je nazýván šílencem nebo blázen(v dnešní době lůzou,komoušem,rudým pitomcem atd.)
  Ave já

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo je označován v sorošových sračkometech jako xenofob, populista, kontroverzní, nacionalista a jsou na něho podávány želoby, "že možná" a je "vyšetřován bruselskými komisemi" .... toho je třeba volit, to je bezpečně slušný člověk a nejede v tom s tou bandou prolhaných šmejdů..

   Smazat
 42. 17:17 ti naši emigranti neodcházeli ani tak z nesvobody, jako že šli do hospodářsky rozvinutější části světa kde, pokud měli možnost vykonávat stejnou práci jako doma, mohli být lépe odměňováni. Ještě vám nedošlo co znamená například to, že v době kdy Francouzi stavěli kamenné hrady, měli jsme tady, povětšině, dřevem hrazené tvrze, když oni stavěli zdobné zámky, tady docházelo na ony hrady? Nevíte nic o dobovém významu mořeplavby? Boží a zagitovaná prostoto.

  OdpovědětSmazat
 43. Zaujali me kdysi postovni OSLI v horach Mexica !
  Oni maji klapkami na ocich omezeny rozhed, aby nespadly do propasti.
  CENZORI v Cesku maji take omezeny rozhed , ale ti osli v Mexicu maji vyssi I.Q...
  Prosim vyridte to vsem CENZORUM !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 44. Vy jste se Honolulu natolik ve věci divize SS z Protektorátu a 60 milionů Stalinem zavražděných obyvatel SSSR znemožnil natolik, že svoji trapnou omezenost a prolhanost už tady dalším plácáním nemusíte potvrzovat. Jste, bohužel, v jistém smyslu už nemocný člověk.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Honolulu 21:05, ta divize SS sestávala z „dobrovolníků“ německé národnosti s říšskoněmeckým občanstvím, vy zatrvrzelý, prolhaný idiote! Takže s českým národem, krom toho, že její příslušníci byli zverbováni v historickém prostoru Českého království, neměla nic společného. Tím méně s nějakou tehdejší českou kolaborací. Jste skutečně takový blbec, že to nejste schopen pochopit? Nikdo existenci té divize nepopírá, spor propagandisticky překrucujete. To může znamenat, že profesionálně, pro kohosi pracujete. Přikláním se, proti svým zásadám, k tomu, abyste byl zablokován. JiH

   Smazat
  3. Kolegové, mějte pochopení. Lulu nám chce naznačit, že jeden z bratrů milovaného prezidenta Havla byl esesák. Sám se to stydí říci na plnou hubu. Neznám o tom žádné podrobnosti, protože mne to nezajímalo. Lulu má v USA styky a čte historické knihy významných amerických vojenských historiků. Možná, že se od něho dozvíme, co jsme nevěděli.

   Smazat
  4. 23:26 to ovšem musel být bratr o víc, než devět let starší. Aby to stihnul. Byť s protekcí, když mohl být problém prokázat nežidovské a k tomu ještě německé předky i dobrou znalost Němčiny.

   Smazat
 45. Milos Zeman je na smrtelne posteli. NOVINKA! Sirte dal!

  OdpovědětSmazat
 46. Zase tady radi hovnozhuhlu.

  OdpovědětSmazat
 47. Správne a podstatne napísané.
  Len doplním na záver, ak niet Boha, alebo by nás zavrhol, ten boj o holé prežitie bude mať podobu vojny (jedno akej).
  Ak jestvuje Boh, (akože ano, pretože ateista je iba duchovne neskúsený človek) tak ten boj o holé prežitie bude mať príčinu v tzv. gigantických prírodných katastrofách.

  OdpovědětSmazat
 48. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 49. Brouk Pytlik opet:

  cetl jsem o skutcnem pripadu : na jednom ostrovu v Americkem kontinentu (vytvoren na velke rece zvolna naplavami a prirozene ) zili hlodavci podobne mysim (asi 400 let), bez nepratel a v isolovanosti od vseho na brehu reky.

  Na brehu zil stejny druh hlodavcu obklopen neprateli vseho druhu ( normalni zivot). Hlodavci na ostrove byli vetsi, zili dele, sexualne ne prilis aktivni.

  Hlodavci na brehu reky byli mensi , sexualne velice aktivni a zili kratsi dobu ( pokud umreli nenasilnou smrti od dravce).

  A tak nevim , jestli je mozne brat vysledky pana Kalhouna za skutecny vedecky poznatek , ci je to vymysl!!! ala Darwin. Ale kazdopadne se to je velice hodi do kramu fasistickym extremum pana Mogube Honolula !! a jemu podobnym!!

  Oficialne se tomu rika Politicky Darwinism as extremisti vseho druhu s malym IQ to miluji!!!
  Ja jsem jen jednoduchy Brouk Pytlik, co jsem cetl jen opakuji.

  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouku, udělejte si sám test. Pokoste louku, zahradu nebo jen vybraný plácek trávy v květu a pozorujte traviny, jak z posledních sil urychlí nové květy k vysemenění! Budete překvapen u pampelišky i jiných druhů. Myslíte že lidé do přírody nepatří? Ti se také vždy množili v ohrožené době a v době hojnosti se jen "oddávali neřestem" viz "Řím" aby je porazily barbarské národy severu. Proč by Evropu nemohli porazit barbaři z východu nebo dovezeni z Afriky a USA Afroameričané?

   Smazat
  2. PS. v tom Římě musíte oddělit ovšem "svobodné občany" od otroků. Jako teď.

   Smazat
 50. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 51. UVEDOMUJETE SI, ze kdyz mazete vsechno, tak nemate pravdu v nicem.
  UVEDOMUJETE SI, ze kdyz mazete vsechno, tak LZETE i kdyby jste mluvili pravdu !
  Jste hloupejsi nez ti hlodavci o kterych pisou autori !
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 52. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu 5:07 ptám po několikáté, co má co Divize SS rekrutovaná z říšskoněmeckých občanů německé národnosti v historických zemích Koruny české společného s kolaborací Čechů za Protektorátu? Ptám se po několikáté, jak je možné tvrdit, že Stalin povraždil až 60 milionů občanů SSSR, když to vývoj počtu obyvatel SSSR v daném období zcela vylučuje? Odpovězte k věci, stručně, srozumitelně a bez urážek. Pak vás nikdo nesmaže.

   Smazat
  2. To je obráceně ty zmetku Večereku z Floridy - ty jsi zrůda a táhni do prdele! Každý český diskutující je tady doma, zatímco ty jsi cizí, mizerná drzá americká zrůda - lezeš k nám drze, ačkoliv tě nikdo nezve. Tak, jak to dělají američani. Jsi taky jenom blbej hajzl.

   Smazat
  3. 12:11 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tak tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Už brzy to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný komoušský xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Smazat
 53. blb je ve sluzbe jako policajti v cesku = ve sluzbe sem
  furt a ve sluzbe sem kurva

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.