Reklama

pátek 23. srpna 2019

Dejte nám vědět, co všechno chcete v reformě Společné zemědělské politiky EU změnit nebo vyškrtnout


Ivan David
23. 8. 2019
Vystoupení na semináři Agrární komory Společná zemědělská politika EU 2020+ na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.


Jeden z agrárních analytiků mi nedávno přirovnal české zemědělství k pacientovi, který leží v kritickém stavu na ARO, a pokud bychom ho odpojili od kapaček, tak by okamžitě zemřel. Těmi kapačkami jsou myšlené dotace ze společné zemědělské politiky EU. S touto diagnózou úplně nesouhlasím. Zdaleka ne všichni naši zemědělci jsou v kritickém stavu těsně před smrtí. Nejen zde na výstavě, ale i když vyjedeme do terénu mezi zemědělce a potravináře, můžeme se přesvědčit, že naši zemědělci umí vypěstovat kvalitní rostlinné i živočišné produkty. Naši potravináři z nich umí vyrobit kvalitní a chutné poživatiny.

Postavení našich zemědělců v rámci EU bych spíš přirovnal ke stadionu, kde spolu na jedné dráze musí běžet skupina závodníků, kteří mají povoleno během závodu pít vodu, společně se závodníky, kteří mají povolené iontové nápoje, a dalšími, kteří mohou používat všechny známé dopingové prostředky. A pak je tu ještě skupina, která má dokonce imunitu proti dopingovým kontrolám.

Naši zemědělci jsou bohužel v kategorii, které je povoleno pít pouze vodu.

Máme k dispozici dotace ze společné zemědělské politiky. Ovšem jen v té nejnižší možné úrovni. Máme dotace na hektar. A něco málo podpor pro citlivé komodity. Z národního rozpočtu může vláda dávat jen minimum dalších podpor.

Polské zemědělství by přirovnal k závodníkům, kteří mají povolený iontový nápoj. Jejich vláda si dokázala vyjednat možnost poskytování mnohem většího objemu dotací z národního rozpočtu. Dávali mnohem více v přepočtu na hektar i na vyprodukovanou tunu už před vstupem do EU. A komise jim poté povolila ještě více než nám. Proto jsou naše supermarkety zavalené dovozem mimo jiné z Polska. Polští zemědělci díky většímu objemu dotací mohou jít prostě níže s prodejní cenou.

I to je ovšem nesrovnatelné s tím, co dostávají ze společné zemědělské politiky Belgičané, Francouzi, Němci nebo Rakušané. Naši zemědělci mají jen dotace na hektar, zatím co jejich dotační obálka rozpočítaná na farmu obsahuje v podstatě skryté i produkční dotace. Její výše je vypočítána z předchozích období, takže západní zemědělci pobírají čtyřnásobek podpor ve srovnání s našimi. To je ta skupina, která má povolný doping.

Kromě toho jsou zde zemědělci, kteří kromě dotací z Bruselu a Bruselem notifikovaných podpor dostávají i skryté dotace, které se tváří, že ani nejsou zemědělské. Příkladem jsou francouzské regionální dotace na likvidace uhynulých zvířat. V některých departmentech je vyplácí regionální rozpočty. Deklarován je to jako hygienické opatření v resortu zdravotnictví. Ve skutečnosti je to ale skrytá podpora zemědělců. Naši zemědělci za totéž musí platit ze svého a žádnou speciální dotaci na to nemají. Francouzi se tuto formu podpory ani nenamáhali notifikovat v Bruselu. A Evropská komise se tváří, že o ní nic neví. I když je to jasné porušení konkurenčních podmínek. Tuto politiku bych označil za vystavení imunity proti dopingovým kontrolám.

Za těchto podmínek nelze hovořit o žádné rovné soutěži. Je sice jeden trh, ale soutěžitelé z jednotlivých států mají rozdílně těžké podmínky. Na společné zemědělské politice je společné pouze to, že část dotací – ty evropské, jsou rozdělovány z jednoho místa – z rozpočtu EU.

Na úrovni EU nyní probíhá debata o reformě společné zemědělské politiky. Oficiálně je to provázeno zdůvodněními, že její realizace má vést ke sblížení podmínek v jednotlivých členských státech. Dovolte mi vyjádřit pochybnost o tom, jestli toho lze předloženým návrhem dosáhnout.

Evropská komise navrhla snížit celkový objem prostředků na společnou zemědělskou politiku. Desítky miliard, které by škrty měly být ušetřeny, by chtěla přesunout na podporu migrace z Afriky a zemí Blízkého východu. Už to samo o sobě je pro mě nepřijatelné.

Úsporu ale EK navíc hodlá realizovat na úkor tzv. velký zemědělských podniků. Komise v různých variantách navrhuje zastropovat výši podpor buď na úrovni 100 tisíc eur na jeden podnik, nebo na výměru 500 hektarů. Obojí je jednoznačně zaměřeno proti ČR. Většina české zemědělské produkce pochází právě od firem, které hospodaří na větší výměře. Je to dáno historicky. A nejen tím, že u nás proběhla kolektivizace. Po restitucích došlo k opětovné koncentraci do větších firem, protože při čtvrtinové úrovni dotací ve srovnání se západními zeměmi je to cesta, jak přežít.

Kolem omezení výše plateb se u nás rozpoutala politická debata, která je do značné míry vedena jen proto, že předsedou české vlády je beneficiář firmy Agrofert Andrej Babiš. Někteří politici – bohužel včetně kolegů z Evropského parlamentu, si od schválení zastropování dotací slibují, že to povede k odchodu Andreje Babiše z politiky. A proto pro návrh hodlají hlasovat. Bez ohledu na to, že schválení některého z navržených limitů by těžce poškodilo stovky českých zemědělských podniků, které dohromady zaměstnávají desítky tisíc lidí.

Mně jako politikovi z opoziční strany se také nelíbí, že máme v čele vlády člověka, jehož firma je největším příjemcem dotací v zemi. Nemyslím si však, že způsob, jak dostat Babiše z premiérského křesla, je sebrat dotace i polovině ostatních českých zemědělců. O tom, jestli Babiš bude premiér, musí rozhodnout voliči ve volbách.

Podle toho, co jsem si stihl zjistit, je více téměř polovina naší rostlinné a více než 2/3 živočišné výroby produkována v zemědělských podnicích, které jsou obhospodařovanou výměrou i celkovou výší pobíraných dotací větší než chce Evropská komise. Limitace, jak ji navrhuje Komise, by tedy mohla způsobit zánik desítek středních firem, které hospodaří třeba na 1.000 hektarech. To je dnes v každé větší vesnici. Bez nich by se naše potravinová nesoběstačnost propadla do ještě více katastrofálních čísel. Bez nich bychom byli ještě více závislí na dovozu.

Největší problém reformního návrhu Komise vidím v tom, že to co chce ušetřit na větších podnicích, nemíní dát navíc těm malým. Těm rodinným farmám. Komise chce peníze převést ze zemědělství na podporu migrace. Jako princip je to nepřijatelné. Zvlášť když ještě k tomu sjednala 7 dohod s s jihoamerickými zeměmi sdružení MERKOSUR, které mají umožnit dovoz stovek tisíc tun hovězího masa ročně na evropský trh. A k tomu další dohody s asijskými zeměmi, které by měly umožnit dovoz stovek tisíc tun kuřecího masa do Evropy. Na zemědělském výboru v září budu jen tak mimochodem navrhovat, aby výbor doporučil Evropskému parlamentu zamítnutí těchto smluv.

Nelíbí se mi ani kterákoli z variant zastropování plateb. Nejen proto, že peníze od velkých nemají jít navíc malým. Zajímalo by měl, ale co Vás jako lidi z praxe na návrhu reformy nejvíce trápí. Co přesně jsou ty důvody, kvůli kterým je nutno hlasovat proti návrhu reformy. Otevřel jsem kancelář v Praze v Americké ulici č. 39. Budu rád za každý názor z praxe. Nejpozději v příštím roce totiž nastane okamžik, kdy v Evropském parlamentu budeme o reformě hlasovat. Mně se jako celek nelíbí, ale dám na Vaše odborné názory.

Chtěl bych od Vás slyšet nebo i dostat písemně, co vše je nutné se pokusit vyškrtnout z návrhu cestou pozměňovacích návrhů. Zemědělský výbor v minulém volebním období odhlasoval požadavek na srovnání dotací na hektar tak, aby byly ve všech zemích stejné. Zatím nedokázal vyřešit celkovou rozdílnou výši dotací jak z evropského rozpočtu. A už vůbec ne v celku i při součtu s národními zdroji. Nyní je to Radě ministrů zemědělství a uvidíme, co nám příjde zpět. Náš výbor se reformou bude zabývat znovu a pak to půjde na plénum. Zatím jsem od dosluhujícího komisaře Philla Hogena slyšel jen šílené návrhy úprav, jako vázání výše dotací na cenu půdy. To by rozhodně nevedlo k nastolení rovných podmínek. Tak uvidíme co v Radě vznikne.

Chtěl bych však od Vás slyšet, kde je pro Vás hranice přijatelnosti a nepřijatelnosti reformy. Kdy musíme při závěrečném hlasování o reformě jako celku hlasovat proti. Nebo co z toho musí být vypuštěno nebo změněno, aby to bylo možné odsouhlasit. Jsem poslanec za ČR a proto chci hájit zájmy českých zemědělců bez ohledu na to, koho volili. Proto chci Vaše názory slyšet.

Nyní je ve výboru atmosféra taková, že je možné dosáhnout odmítnutí návrhu reformy. Podle Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU to znamená, že bychom šli do rozpočtového provizoria. Do definitivního schválení nové zemědělské politiky by platila dosavadní pravidla. Komise chce reformu se snížením plateb za každou cenu protlačit ještě před hlasováním o víceletém fiskálním rámci na 7 let po roce 2021. Pokud jako Evropský parlament reformu odmítneme, tak by Komise do Evropské rady – tedy summitu šéfů států a vlád – nemohla předložit víceletý rozpočtový rámec, který by počítal s přesunem peněz ze zemědělství na migraci. Respektive, vzhledem k tomu, že kterýkoli premiér v Evropské radě může víceletý fiskální rámec vetovat, tak by se otevřela cesta jak si vynutit, aby se peníze na zemědělství nekrátily.

Chtěl bych proto od Vás slyšet, jestli je pro Vás výhodnější přijmout nějakou verzi reformy – a pak jakou (s jakými podmínkami), nebo ji úplně odmítnout. Jít do provizoria se stávajícími platbami a pokusit se Komisi donutit k přepsání návrhu reformy s určitými podmínkami.

Předem děkuji za Vaše názory a podněty pro naši práci v Bruselu.


35 komentářů :

 1. David v Budějicích.... a já proč všichni tak kvapně odjížděli z města.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do Budějic.

   Smazat
  2. V roce 2003 proběhlo referendum o přistoupení ČR do EU. Můj hlas byl mezi 1 010 448 hlasy, které byly proti. Téměř třetina volících lidí byla proti! Tohle všechno bylo s pravděpodobností, jistotě se blížící možno předpokládat. Zkrátka socialismus pro vyvolené a ten si oni udrží za každou cenu.

   Smazat
 2. Jen počkejte až skopčáci zlikvidují autoprůmysl tak bude dobře obnovit JZD aby lidi u nás měli práci. No jo potřebují prachy na netáhla z Afriky co si tam natahali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:38
   Ale vůbec nejde o práci a to o žárdlo. Protože pod velením EU pochcípáme hlady nebo na otravu jídlem.
   Václav

   Smazat
  2. včera jsem chtěl koupit v kuplandu cibuli a světe div se nebyla soudruzi z dedeer nam ji zapoměli posrat což se muže stat ale ne v zemi kde jsme cibuli vyvaželi a hitlerovi kamiony stali frontu na naloženi najednou ve mně hrklo co když seto stane doopravdy když cibuli staři komunisticky jezedaci nesazi protože řepka zlaty dul a všechno plati stat semeno sklizen i vykup jakoby komunismus za sociku live akdo nevidi že se tak stalo už davno je slepi jak patrona

   Smazat
  3. Václave já vím jen sem uvažoval dopředu jak to asi dopadne.

   Smazat
  4. Babis zrejme ma ukoly a Kvoty dosazovat to nejhorsi , nejhorsi skudce do vlady..V zajmu merkel a EU..

   Smazat
  5. Babis je slovak , jako Husak a Tiso a Caput.

   Smazat
  6. Nejdrive musi ovladnout zemedelstvi a potravinarsky prumysl /a zavest hromadny vyskyt rakoviny , jako v USA/,Monsanto a ted prave je v ofenzive..

   Smazat
 3. Je úplně jedno, co budete požadovat, vždy vás přehlasují. Uvědomte si, že jste nás přivedl jako bývalý člen socdem do stavu poražené okupované země.

  Možná, že by o vás psali, kdybyste pohrozil harakiri na plenárním zasedání EP. Snažte se dostat co nejblíže k předsedkyni, aby se její kostým potřísnil vaší krví. Dříve, než to uděláte poraďte se s manželkou a dětmi. Oni vám to jistě rozmluví a odradí vás od toho nesmyslného činu. Manželky uvažují racionálně. Raději hledejte cestu, jak EU s prominutím ojebat.

  Můj soused, charakterní lidovec, se se mnou radil, jak na stránkách lidovců uveřejnit revoluční manifest proti režimu. Vymluvil jsem mu to s radou, že by pozornost přitáhl, kdyby na Václaváku odpálil tunu TNT. Protože má malou penzi, není schopen na tento materiál našetřit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedná se o vážnou, důležitou a potřebnou debatu.
   S blábolením, které jste právě předvedl, běžte do prdele.

   Smazat
  2. 22:53, jsem o dva nebo tři roky starší než pán doktor. Vidím jasně, že panu doktorovi chybí životní zkušenosti. Nepotkal v životě nikoho, kdo by mu poradil. To já jsem měl moudrého šéfa. Při testování různých strategií mi šéf řekl, že sám nic nesvedu a že potřebuji kamarády. Druhá rada byla nekopat do dveří. Jestliže jsou zavřené, je to zbytečné. Jestliže jsou otevřené, pak je kopat také zbytečné. Třetí užitečná rada spočívá v tom, že jestli odcházíte z nějakého třeba neúspěšného jednaní, zařiďte to tak, že se budete moci zase vrátit.

   Stoji mu za to vyvolávat pozitivní očekávání silou dvou poslanců z několika stovek, když se s levicí ještě před volbami rozhádal?

   Smazat
  3. 23.10 Co máte na mysli slovem LEVICE???

   Smazat
 4. Já bych chtěl vyšrtnou EU. JE to možné?

  OdpovědětSmazat
 5. Evropské dotace – zlodějina od A do Z – Václav Klaus ml.

  14.8.2017
  https://media.novinky.cz/728/547289-gallery1-su842.jpg

  Nelze nekomentovat hlavní vnitropolitickou zprávu minulého týdne. Obvinění favorita podzimních voleb. O kauze Čapího hnízda neznám žádné podrobnosti a jistě to budou všechna média přetřásat zleva zprava. Tak bych se přidržel dvou úhlů pohledu, o kterých se moc nemluví.
  Zaprvé, v České republice se přestává rozhodovat u voleb. Již minulé volby byly zcela ovlivněny policejními a mediálními akcemi, tunami zlata, špionážemi a podobně. Že z toho nakonec zbyla nezdaněná luxusní kabelka paní Nagyové – je jiná věc. Pomalu se posouváme k rozvojovému světu, soubojům oligarchů, převratům. To je obecně tragédie pro tuhle zemi – bez ohledu na to – jestli to Nečasovi, potažmo Babišovi, přejeme, či nikoli. Bez ohledu na to – jestli to sami pomáhali roztáčet, či nikoli. Jeden díky své slabosti a ten druhý schválně a aktivně.

  Přesto z této atmosféry nemůže nic dobrého vzejít – jen diktatura. Přijde někdo, kdo zaručí „klid“.

  Zadruhé, evropské dotace jsou zlodějina sama o sobě od A do Z (i přes Č, P a Í). Netvařme se, že ne.

  Česká republika sebere peníze daňovým poplatníkům. Sestřičkám v nemocnici, učitelkám, penzistům, co si kupují v obchodě nákup s DPH … lidem a firmám na svém území. Poté je několika příkazy k úhradě posílá v mnohamiliardové výši do Bruselu. Tam se k tomu (teda oni to říkají) přidá ještě něco od švédských a holandských učitelek.

  Pak se za dozoru velkých hráčů, megalobbistů a eurokmotrů nastavují operační programy, aby se peníze nevrátily občanům, ale využily se na ty „správné programy“ se správnými dodavateli a se správnou ideologií. Takže se třeba podporuje inkluze ve školách. Nebo genderové audity. Nebo poloteroristické ekologické happeningy a akce. Nebo do škol ultradrahé dotykové tabule. Samotné programy se vždy záhadně jmenují. Třeba VSIRI32 – Vzdělání Stabilita Inovace Regionální Implementace. 32 je tam jen pro legraci a aby vše bylo ještě více záhadné, tajemné a hlupáčkům skryté.
  Tyto již rozhodnuté operační programy se za bedlivého dozoru různých „místních hráčů“ a v rámci celé zlodějiny malých ryb (typově Rath) vrací do republiky.

  Zde to způsobuje korupci, ničení trhů a další „dobro“. Jsou vedle sebe dva hotely, jeden dostane na rekonstrukci 60 milionů, druhý nic, ten si vezme úvěr nebo se udře k smrti při snaze o „lepší služby hostům“. Jiní borci si vybudují golfové hřiště. A tak všelijak podobně.

  Ředitelé škol sepisují složité navzájem provázané žádosti ve specializovaném programu, které se skoro nedají vyplnit. Když chtějí uspět, zaplatí dvě stě tisíc specializované firmě, která „podniká“ v oboru sepisování a podávání žádostí o eurodotace. Jsou v každém kraji. Ale dřív (před deseti lety) dostávali ředitelé od českého státu peníze rovnou a mohli je použít – nemuseli nic sepisovat, monitorovat, auditovat. Prostě opravili tělocvičnu nebo vybavili.

  A pak ještě za tohle všechno děkujeme obříma modrýma děkovnýma cedulema. Náboženství.

  Přitom za českou (a řádově vyšší) podporu si neděkujeme. Na školách nevisí „Tato škola je financována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím Kraje Vysočina“. Penzisté nemají na dveřích ceduli „Obyvatel tohoto bytu je podporován z průběžného důchodového systému“, plus správné logo Správy sociálního zabezpečení. Nad jizvu od slepého střeva vám nevytetují „Tato operace byla uskutečněna s podporou VZP, státního příspěvku na zdravotní pojištění a ministerstva zdravotnictví“.

  Snižme daně, nechme peníze lidem. Zrušme dotace a projekty. Ať si EU strčí své ideové a korupční projekty do … (někam jinam). Bude méně kriminality, bude více demokracie.
  Vraťte lidem tuhle zemi zpátky.

  Václav Klaus ml.

  OdpovědětSmazat
 6. Zemědělci(kteří mnohdy ani zemědělci nejsou a nikdy nebyli, pouze měli dávno dopředu informace jak se to tady bude vyvíjet s pozemky a tak je ve velkém za babku skoupili), nejsou myslím tím typem, který je dnes nejvíce brán u huby. Ti, pokud nejsou zcela hloupí, žijí docela dobře z úplatků za neproduktivitu, případně za nesmyslnou produkci pro běžného českého spotřebytele nevyužitelných produktů(pomíjím biosložku v palivech, o kterou nestojíme). Nejsou to ani 30 let nepracující lidé na dávkách a příspěvcích na děti. Nejsou to lékaři a učitelé. Nejsou to dokonce ani živnostníci, desítky let v účetní ztrátě. Jsou to zaměstnanci v průmyslu a službách, kteří pracují za zlomek mezd v unijním prostoru, postačující tak akorát na holé přežití do dalšího měsíce. A navíc jsou dováženi ještě větší žebráci z jiných zemí, aby vyplácená cena za práci byla ještě nižší.

  OdpovědětSmazat
 7. Doufám, pane doktore, že jste článkem oslovoval skutečné zemědělce a odborníky na Zemi živitelce. A ne tady ty blby v diskusi co nic neumí, ničemu nerozumí, nemají k tématu vůbec nic co říct. Jen blbě žvaní, stěžují si, nadávají a obviňují celý svět ze svých vlastních mindráků. Když to člověk pročítá, tak je mu smutno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:42, pane vševěde, to vaše tvrzení "... tady ty blby v diskusi co nic neumí, ničemu nerozumí, nemají k tématu vůbec nic co říct." sedí na pana poslance a určitě na vás. Já jsem zasadil několik stromů, chodil jsem na pole sadit brambory, sbírat brambory, vázat snopy obilí, mlátit obili. Choval jsem prase, ovce, slepice, kačeny a králiky. Jaké vy máte zkušenosti se zemědělstvím? Pochlubte se!

   Smazat
  2. 0:45
   A váš názor a podnět pro práci pana Davida v Bruselu tedy je - ?

   Smazat
  3. Hledat spojence, hledat kompromis, mít po ruce vydírací potencionál.

   Smazat
  4. Jak se zdá, diskuze skončila. Probírat není co.

   Smazat
 8. Co člověk, to názor. Já bych řekl, že pro nás by mělo být zásadní, srovnání výše dotací. Ukecali Teličku, nebo kdo to tam za nás vyjednával, že by naše levné produkty zničily západoevropské zemědělce, nebo co. Nebyla to pravda tehdy, ale už vůbec ne dnes. Proto už ty rozdílné dotace nemají žádné opodstatnění a jistě jdou proti duchu EU.
  Jsou-li zde nějaké diskuze o zemědělství, vždy převládají hlasy, že babišovy zemědělské konglomeráty vylidňují vesnice, nepraktikují příznivý poměr rostlinné a živočišné výroby a tím obnovu výnosnosti půdy přirozeným způsobem a také zadržování vody v krajině. Domnívám se, že by nosným prvkem měly být nějaké střední farmy, cca něco jako jedno, nebo dvě JZD v každé vsi. Neefektivní rodinné farmy ponechat, jako doplňkové formy.
  A EU by neměla dotovat nějaké konkrétní plodiny, které si vymyslí, jako např. řepku.
  Prostě méně EU do zemědělství. Ale nevím, jak by se to líbilo zemědělcům, již naučeným vykonávat příkazy z EU, za svoje jisté od ní. P.K.

  OdpovědětSmazat
 9. Na majdan nepůjde ani letenský blbec, když bude najedený. Je třeba vytvořit uměle nedostatek a místo řepy pěstovat řepku, omezit produkci různých potravin a potom to půjde samo. To by se to vyváželo do Číny, ale nejde to, Soroš připravuje majdanovou revoluci a tak vymýšlejíé kraviny, jak vytvořit nedostatek a dluhy.

  OdpovědětSmazat
 10. I. David dělá, co před volbami slíbil. Kolik takových politiků máme? Jako šafránu. Za to, že lidi volí do politiky očividné šmejdy z pochybných partají, takže za SPD jsou tam bohužel jen dva, pan David nemůže. Bojuje tam za nás a já jsem mu za to vděčná. Ať už bude úspěšný či ne. J.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy neznáte pravidlo, že slibem nezarmoutíš?

   Smazat
  2. 9:31
   Souhlas takže jsme už dva . Pan David a Blaško jsou v tom zvrhlém skleněném monstru v Bruseli jako dvě kapky v moři . Ale je to možná ta pověstná jiskra ze které velký oheň bývá .

   Smazat
 11. O potravinách, jejichž zdrojem je zemědělství a to bez názorů levice i pravice, bez strategie Bruselu, rozhodne voda a půda. Nejen - ani zrno nazmar, ale navíc - ani kapka vody nazmar a ani ha půdy nazmar. Dotace bez vody neznamenají nic a voda bez půdy je taky na nic. Je to prosté.

  OdpovědětSmazat
 12. Kdo vlastní "české banky" a kde je sídlo majoritního akcionáře
  BankaNejvětší akcionářVýše podíluSídlo majoritního akcionáře
  Air BankPPF Group (Petr Kellner) 89 % Nizozemí
  Česká spořitelnaErste Group Bankb99 % Rakousko
  ČSOBKBC bank 100 % Belgie
  Expobank Igor Kim 100 % Kazachstán
  Fio banka Marsa a Kopún 100 % Česká republika
  J & T BankaCEFC 50 % Čína
  Komerční bankaSociété générale 60 % Francie
  mBankCommerzbank 70 % Německo
  MONETA Money BankJ. P. Morgan 24 % USA
  RaiffeisenbankRaiffeisen Bank International 75 % Rakousko
  SberbankSberbank Russia100 % Rusko
  UniCredit BankUniCredit Group 100 % Itálie
  Kdo vlastní "české" pojišťovny

  PojišťovnaMajoritní vlastníkVýše podíluSídlo majoritního vlastníka
  Česká pojišťovnaAssicurazioni Generali60 %Itálie
  Kooperativa pojišťovnaVienna Insurance Group96 %Rakousko
  Allianz Allianz100 %Německo
  ČSOB pojišťovnaKBC Group44 %Belgie
  Generali pojišťovnaAssicurazioni Generali100 %Itálie
  Česká podnikatelská pojišťovnaVienna Insurance Group100 %
  Rakousko
  Pojišťovna České spořitelnyVienna Insurance Group95 %
  Rakousko
  uniqa UNIQA100 % Rakousko
  NN NN Grou 100 % Nizozemsko
  MetLife MetLife Inc.100 % USA
  Cardif BNP Paribas 100 % Francie
  Komerční pojišťovna Société Générale 80 % Francie
  AXA - životní pojišťění AXA 100 % Francie
  Aegon Aegon 100 % Nizozemsko MUDr. Bárta, Žamberk: Vědí vůbec lidé, co se v Česku děje?
  Hrozba znásilňování, terorismu, a tunelování sociálního i zdravotního systému, jejich choroby jsou daleko horší nebezpečí, než si myslíme, a na to nemusím být ani MUDr.!!! Z Rychnova (20 km od Žamberka), kde stoupla kriminalita dle starosty za jediný rok o 400%, (což kupodivu přiznala a
  vysílala i televize) ty nakažené s TBC posílají k nám do sanatoria v Žamberku. A kde je psáno, že se nenakazí personál nějakými parazity, či infekcemi, na které nemáme imunitu!!!! Pak už to jede jak na běžícím pásu.
  Ono jim nedochází ani to, kdo by na ně vydělával, pokud budeme všichni ležet na infekčnim, nebo pod drnem! Marksová s Chovancem tu byli a na oko prý posílí policii o 5 lidí, aby se lidé cítili bezpečněji, to je fakt směšná šaškárna!!!!Migranti nevydělají ani na sebe, natož aby přispěli něco do státního rozpočtu. Nebudou se učit řeč ani pracovat, jen se soudit o stále více práv a hidžáby! V Rakousku jich pracuje 8%!!! Dle statistik je "obohatilo" 10.000 migrantů jen s otevřenou tuberkulózou a kde jsou další nemoci? Kde na to naše zdravotnictví bude brát??? Ať už z nás ti prolhanci nedělají; blbce! Za socialistického školství, nás nepostihla díky bohu žádná "inkluze ani integrace dementů". Jsme vlastně šťastná generace!!! A na
  lhaní či totalitní praktiky EU máme citlivy nos !!! A když
  budou vyhrožovat odebráním dotací, je to jen dobře, nejvyšší čas z toho likvidního EU spolku odejít, vzít si zpět svou suverenitu a odmítnout černou budoucnost pro naše děti!!! Pokud se chtějí rasově mísit", tak ať se všichni ti prolhanci rozjedou za své poslanecké platy na dovolenou do Afriky nebo muslimských zemí. Sankcemi, které uvalili na Rusko, mu jen dopomohli k soběstačnosti v potravinách, tak proč nezačít místo rozhleden a cyklostezek investovat opět do zemědělství zlikvidovaného spekulujícími restituenty
  nerespektujícími z chamtivosti předky, a zajišťovat lidem kvalitní obživu, místo dovážených chemických a GMO potravin ze západu??? Jen zdravy a;, plodný a inteligentn národ má šanci přežít!!! PŘEPOŠLI TO DÁL!
  Mějte na paměti, že to, co slyšíme z rádia a televize, už dávno není objektivní zpravodajství!!
  MUDr. Bárta, Žamberk

  OdpovědětSmazat
 13. Zemedelstvi uplne nerozumim,ale matematika mi nikdy nedelala problem.Pokud jsem to spravne pochopila,chteji snizit dotace do zemedelstvi (tim padem zvysit cenu potravin) a za usetrene penize si privest vice stravniku,ktere budou muset staty dotovat (ty zvysene ceny potravin)....Vysledek teto rovnice jsou staty na urovni Afriky

  OdpovědětSmazat
 14. Sice to sem nepatří, ale inspiroval mne pan doktor Bárta 21:12.
  Prosím maminky, vzhledem k migračním vlnám, nechte očkovat své děti. Riziko infekčních chorob narůstá.
  Promiňte, že zneužívám zdejší politicky zaměřený pánský prostor. Jsem máma.

  OdpovědětSmazat
 15. Mluvit u nás o důsledcích kolektivizace je nesmysl. Jeďte přes Německo do Holandska - všude, kde to jde uvidíte pole od obzoru k obzoru. Hospodařit na velkých plochách je ekonomicky výhodnější a neviditelná ruka trhu tam řádila víc, než u nás rozorávači mezí.
  Naproti tomu z hlediska krajinotvorby je nutno hospodařit na menších plochách. Stejně tak na místech, kde ráz krajiny jiné hospodaření neumožňuje. Proto je nutno víc dotovat menší hospodářství. Otázku budou zatemňovat mocní velkohospodáři, snažící se dostat pro sebe co nejvíc dotací, ideologičtí a ekologičtí fanatici.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
 16. Pane David, jsem rad, ze v Bruselu mame uz i ceske vlastence, kteri pracuji-bojuji za obcany CR.
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 17. Tak už i MUDr.David nám v Bruselu propadl "kouzlu" dotací...

  OdpovědětSmazat
 18. Prosím, (požaduji) omezit v zemědělství používání chemie. Dnes slyším z rádia,jak se myslivci děsí, že návnadu pro hraběte snědli zajíci a hynou. To nikoho nenapadne, že na konci potravinového řetězce je jen člověk. Neoblbujte nás tvrzením, že těch pilulek by pro člověka muselo být víc. Když se to bude opakovat, tak se to svinstvo v zemi uloží a navíc určitě se dostane do spodních vod. Kam se na nás hrabou hraboši, my se vyhubíme sami a dobrovolně.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.