Reklama

sobota 24. srpna 2019

Hamáček k pojmu předsudečná nenávist: Extremisté už se obávají otevřeně hlásit k neonacismu

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD)
Irena Válová
24.8.2019  ČeskáJustice
Předsudečnou nenávistí lidí, kteří ani netuší, že se dopouštějí trestné činnosti, už se zabývá policie i státní zastupitelství. Vyplývá to z poslední zprávy o extremismu. Na zavedení kategorie chování předsudečné nenávidění a na sledování předsudečné nenávisti mezi lidmi se shodly policie, Nejvyšší státní zastupitelství a zpravodajské služby s podporou expertů. Nový oficiální druh nenávisti se stal součástí zprávy o extremismu, ale je také obsahem interpelace ministra vnitra.


Podle poslední zprávy o extremismu za 2. čtvrtletí 2019 se projevy předsudečné nenávisti stále častěji zabývá policie. „Projevy předsudečné nenávisti představují ohrožení demokracie, konkrétních skupin lidí a jednotlivců a brání konstruktivnímu řešení společenských problémů. Orgány činné v trestním řízení se proto stále častěji zabývají projevy předsudečné nenávisti osob, které nepatří k žádnému extremistickému uskupení. Tyto osoby často ani netuší, že se svými výroky či činy dopouštějí trestné činnosti. V rámci trestního řízení pak mají tendenci je bagatelizovat,“ stojí ve zprávě doslova.


Rasismus a xenofobii vydávají za konzervatismus

Podle poslední zprávy jsou rasismus a xenofobie vydávány na vlastenectví a konzervatismus: „Nenávistných projevů se dlouhodobě dopouští nejen někteří politici a aktivisté na celostátní úrovni, ale i někteří zástupci menších měst a obcí. Rasistické a xenofobní výroky a činy jsou označovány za vlastenectví a konzervatismus, případně za kontroverzní záměr ,vyvolat diskusi nad palčivými společenskými otázkami´,“ uvádí vnitro v poslední zprávě o extremismu za druhý letošní kvartál.

Rozdělování společnosti je při tom jedna z vládou schválených vlastností, které má mít chování jednotlivce, aby mohlo být nazváno předsudečnou nenávistí. O tom, že název pro novou kategorii chování schválila na konci dubna na svém jednání vláda, Česká justice rovněž informovala. „Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018, která rovněž obsahuje konkrétní definici tohoto chování.


Interpelace: Chcete opět zavádět policejní stát?

Přesto mnoha lidem v diskusích tento pojem stále není srozumitelný. Kvůli obsahu pojmu předsudečná nenávist a kvůli následkům zavedení této kategorie pro obyvatele interpelovala ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na červnové schůzi poslanecké sněmovny poslankyně Karla Maříková (SPD): „Ústavní soud však připomíná, že působení na pudy není zatím v České republice zákonem regulováno. Nejde tedy náhodou o snahu obcházení současného právního systému vaším ministerstvem? Chcete opět po změně režimu v České republice zavádět policejní stát? Ministerstvo vnitra přikládá definici rizik projevů ,předsudečné nenávisti´; jsou podle vašeho ministerstva v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Znamená to, pane ministře, že když někdo řekne nebo napíše, že nemá rád třeba multikulturalismus, protože to je vykořenění národa a ztráta identity, bude za to trestán a je podle vás extremista? Kdo bude určovat, co je předsudečná nenávist? Vy? Nebo jsou na to vyčleněni nějací úředníci? Znamená to, že tímto takzvaným náhubkovým zákonem chcete regulovat chování a názory lidí a trestat je? Nerozporuje se náhodou tento zákon s Ústavou, kde je zaručena svoboda projevu a slova? A jakou další finanční zátěž tento výmysl představuje pro státní rozpočet? Jelikož někdo – jestli jsou na to vyčleněni nějací pracovníci a jaká personální zátěž to bude pro Policii České republiky, která už nyní trpí nedostatkem personálu?,“ uvedla poslankyně. Tu nyní prošetřuje policie, jak uvádí právě zpráva o extremismu. Maříková v lednu na svém profilu na sociální síti facebook přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Policie se věcí zabývá pro podezření z přečinu Podněcování k nenávisti.


V rovině trestního práva není změna

Podle ministra vnitra Hamáčka však předsudečná nenávist není právní pojem: „Pojem předsudečné nenávisti začalo Ministerstvo vnitra využívat v souvislosti s tím, jak se mění struktura scény, která se projevuje nenávistně vůči jiných skupinám obyvatel. Chci jasně říci, a tím odpovídám na některé z vašich otázek, že se nejedná o právní pojem a v rovině trestního práva nedošlo k žádným změnám, neboť postih trestných činů motivovaných nenávistnou pohnutkou je v našem trestním právu dostatečný a vychází i z mezinárodních závazků České republiky,“ uvedl ve své odpovědi poslankyni.

Podle jeho slov v poslanecké sněmovně jde o dohodu orgánů činných v trestním řízení, tajných služeb a o doporučení zástupců neziskovek a učitelů. „Důvodem této změny terminologie je skutečnost, že v současné době se tradiční extremisté z obavy z postihu už otevřeně nehlásí k neonacismu, nicméně jádro jejich ideologie, které spočívá v šíření nenávisti, zůstává stejné. Navíc jsme svědky toho, že k nenávistným projevům se uchylují i jiné osoby, které nelze spojovat s totalitními ideologiemi či extremismem. A úlohou státu je se těmto projevům věnovat a poskytovat ohroženým skupinám ochranu. Takže kategorie předsudečná nenávist není konstruktem Ministerstva vnitra. Je to výsledek konsenzu všech relevantních rezortů – policie, zpravodajských služeb a Nejvyššího státního zastupitelství. A zavedení této terminologie nám doporučovali jak akademičtí odborníci, tak také lidskoprávní organizace,“ řekl poslankyně v odpovědi Hamáček.


Hamáček: Ano, nenávist může být trestná

S takovou odpovědí se ovšem poslankyně nespokojila a žádala odpověď na otázku, zda za předsudečnou nenávist může být někdo trestán: „Pane ministře, nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce, stejně jako třeba mít rád. Předsudek je zakořeněný úsudek nebo názor. Je tedy emoce pohnutka nebo třeba trestný čin? Je úsudek podle vás tedy pohnutka? Je nenávist sama o sobě negativní jev? A zda ji jako emoci vůbec lze racionalizovat? Lze vědomě a cíleně nenávidět? A až mi odpovíte na tyto otázky. Tak může být tedy ten, kdo vlastně nenávidí, trestán? Můžeme být tedy trestáni za emoce? Jste schopen vůbec konkrétně odpovědět na tyto otázky?,“ vznesla dodatečnou otázku poslankyně Maříková.

Podle ministra vnitra může být člověk trestán jen za to, co je trestné: „Člověk může být trestán za to, co je trestné. A co je trestné, říká trestní zákoník. A já jsem vám řekl, že my jsme z hlediska trestního zákoníku nic neměnili. Pouze jsme zavedli nový termín, který popisuje některé fenomény v naší společnosti, nic víc, nic míň,“ uvedl ministr.

Poté odpověď zpřesnil: „To znamená, pokud se mě ptáte, zda někdo může být trestán za nenávist, pokud naplní skutkovou podstatu trestného činu, ano. Ale o tom, zda bude potrestán a jak bude potrestán, nerozhodne Ministerstvo vnitra ani já, ale rozhodne o tom nezávislý soud. A znovu říkám, na trestním zákoníku jsme nic neměnili. Pouze jsme po dohodě s dalšími resorty zavedli tento nový termín jako popis určitého fenoménu ve společnosti. Takže ještě jednou a naposledy. Trestán může být ten, kdo poruší zákon, a o tom jeho trestu rozhodne nezávislý soud,“ řekl doslova ministr v odpovědi na interpelaci na červnové schůzi poslanecké sněmovny.

71 komentářů :

 1. Takže když někdo řekne, že ho tady serou černí, tak půjde bručet za předsudečnou nenávisti, a když někdo poleje Koněva barvou, tak je to svobodné vyjádření názoru, stejně jako když Zaorálek jezdil podporovat střílení lidí na Majdanu v Kyjevě - svobodné vyjádření názoru jako vyšité. Ted´ kontrolní otázku Hamáčku je to předsudečná nenávist, když řeknu, Hamáčku, že bych ti dal nejraději pár facek přes hubu za tvé pokrytectví a protilidovou politiku? To přece každý docela dobře chápe, že je to zákon proti těm, co vystoupí z řady a nebojí a kritizují třeba korupci u nás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechce si náhodou ČSSD pohrůžkami udržet moc? Zneuživat policie k tomu,aby své odpůrce a kritiky jejiho neomarxismu hnala k soudu,aby takovyn zastrašovánim udržela jimi ukradenou moc,kterou si zajištuje prostřednictvim lživého tisku a tv,kde ředitel TV prý je přesvědčen,že veřejnoprávni tv patři těm,kteři v ni pracuji tedy snad jemu.
   Tak chce zmanipulovat volby ke svému prospěchu a je docela možné,že ty nemusi vůbec platit!
   Ten ředitel ohlupovadel si vydělal prý stovky milionů,ale koncesionářské poplatky "vynucuje",po občanech!

   Kdo takovou stranu voli se vydává dobrovalně do řiše policejniho a soudniho teroru a žadné svobody slova a demokracie!

   Smazat
  2. Agentura zla a nenávisti strana ČSSD vyznávajici neomarxismus

   ,která na sebe stahuje NENÁVIST NÁRODA a obsah předsudkového zákona o kterém lže,že neexistuje, prý dá policii rozkaz pochytat každého,kdo bude proti jejimu neomarxismu a tato "policie "má napsat v obviněni paragraf,kterým má postavit před soud tajná qstatni policie,přesně v tradicich německé Geheime Staatspolizei, ty kteři s neomarxismem nesouhlasi!
   Kdo je ta nová verchuška jmenovitě a přesně v

   -policii
   -TAJNÈ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBĚ dřive Geheime
   Staatspolizei a
   _Nejvyššiho státniho zastupitelsti,kteři pracuji na rozvalu demokracie a svobody slova,která to prý jednohlasně sesmolila?

   Smazat
  3. 19.08

   SPD v Parlamentu proti předsudkovým čachrům a nenávisti vůbec nebyla a dá proto bleskově přikaz vás máznout nebot je to to co vlastně i ona chtěla!
   Jinak se to nedá vysvětlit!

   Smazat
  4. Připominám,že nejen SPD,ale i komunisté z KSČM byli všichni pro ty čachry s naši svobodou slpva a demokracii,fuj to je hnůj!

   Smazat
  5. Už toho homofašistu eurobolševika Hamas-Al-Máčko konečně zavřeli?

   Smazat
  6. Naše policie plni přikazy ASPEN INSTITUTU,

   nenažraných kapitalistů,kteři zadlužuji ČR a i když se zdá,že už neni kde krást zangažovali Gretu,která má usnadnit zlodějům v ČR strany ČSSD vykrádani našich kapes dále!
   Brzy tu bude prý uhliková daň,kterou maji odsouhlasit ČSSD ,Spd,komunisté a ODS s Trikolorou,které prý už spadlo srdce do gati a tam si máme přivěsit vlasteneckou pentli.ANO hnuti to bude vést!

   Žádejte po nenaviděných zločincich z ČSSD uhlikovou daň, oni vám rádi vyhovi a policejni ředitel kterému neomarxista al Hamajda veli je za to nezatkne!

   Smazat
 2. To přirovnání, poslankyně Maříkové, migrantů k invazivním druhům rostlin a živočichů, před nimiž se brání každý rozumný stát, zejména Austrálie, je naprosto přesné. Řekl bych přímo dokonalé, každý ví že invaze těchto druhů vždy přinesla pohromu a katastrofu původní fauně a flóře, včetně chorob, nemocí a prvků likvidujících domorodé prvky. Kdo prosím vás tohle nemůže pochopit? A jak může někdo být za toto dehonestován? Přirovnat se to dá jedině k tomu, když někdo za boj proti zlodějině je potrestán, jako například ministr Staněk a paní Vitásková. Zbývá jen dodat: Za co Pane Bože za co? Trestáš tento prostý lid... Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Australii si totiz zazili, co to znamena "invazivni druh", kdyz tam privezli kraliky. Ti nemeli prirozene nepratele, tak se (behem par let) premnozili tak, ze zacali devastovat bush.

   Smazat
  2. Pozor rudý dědečku, ať Vás umělec Klus nezažaluje za poškození autorských práv. V.J.H.

   Smazat
 3. Hra na demokracii se velice rychle ohrála a nastupuje fašismus nového typu. Ovšem nenápadně, aby se pokojný občan nevylekal. A ten bude nakonec v rámci boje s předsudečnou nenávistí absolvovat své pravidelné "Pětiminutovky nenávisti".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní24. srpna 2019 8:11
   Vypadá to tak. Nejdříve zavedou všeobjímající termín, který vymyslely neziskovky, ten dají policii a tajným službám, aby ho uváděly ve známost a postupně mu podle politické potřeby vytvářely obsah a nakonec ho v tichosti zavedou do trestního zákona. Je to další omezování svobod občanů, zvláště svobody projevu a jak uvádíte, fašizace společnosti. P.K.

   Smazat
  2. Krysa nejdrive ty nenavisti vyprovokuje a potom je musi trestat ze ?

   Smazat
  3. To uz pouzivali ve velkem nacisti ,USA imperialisti CIA, FBI, a komunisti..A predtim fasisti germanskeho Wilhelma a Hitlera. 1914 -1945

   Smazat
 4. Ten blbec Hami Hami nám na fotce ukazuje že umí létat?
  Tak už aby plachtil.

  OdpovědětSmazat
 5. Jako vždy nemastný a neslaný Hami.Není také v Aspen ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.aspeninstitutece.org/people-profile/jan-hamacek/

   Smazat
  2. švejku co jste myslel stim že na cisaře pana nam serou mouchy

   Smazat
  3. Tak jsem se podíval na stránky té bohulibé organizace. Kliknul jsem na volbu Partners
   https://www.aspeninstitutece.org/about-us/partners/

   Tam je na prvním místě jako General Partner Bakala Philanthropy. Filantrop svině Bakala prý ukradl z Ostravska 100 miliard. 6e se ti lidi z Aspen Institute nestydí.

   Smazat
 6. Al-Hamjda je NEčeská hajtra a EU lokaj.....v příštích volbách budete vy kurvy pod hranicí volitelnosti!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 7. předsudečné nenávisti k Rusku, dnes už i Číně se to taky týká?
  Prorotže to by snad mnoho sociálních demokratů ve vrchlových funkcích a nejen jich narazit

  OdpovědětSmazat
 8. jo rozkazy z hlavniho vudcova stanu se musi plnit do puntiku kapišto a kdo neplni ten jakoby ani nikdy nebyl jako pastička na podřadne votroky je to docela dobry tah co kdyby si třeba někdo myslel něco jineho než vrchnost všichni vjedne frontě anikdy jinak to přeci už zkouši na japoncovi na sladkovi kotlebovi i cibulkovi kterym dali nahubky aby nahodu neplacli něco co by vyhnalo vovčana do ulice bořit ten jejich kapitalismus ato nemluvim o jednotnych zpravach na všech kanalech jakoby psane jednou rukou na druhou stranu mame možnost zapnout si svobodnou evropu kde se dovime určitě to same

  OdpovědětSmazat
 9. Já jsem proti tomu, aby se předsudečná nenávist odsuzovala. Až se změní režim, podle čeho budeme soudit ty, kteří třicet let předsudečně nenáviděli. Jako například vzbuzovali nenávist mladých ke starým a jejich emailové korespondenci, nenávist ke komunistům, že vybudovali sociálně spravedlivý stát, nenávisti k Afgáncům za jejich odpor okupaci, atd. atd... Hamáček půjde sedět.

  OdpovědětSmazat
 10. Kdy se budou za předsudečnou nenávist trestat politické strany a církve, které nenávidí své konkurenty až za hrob, v bitvě o vliv, moc a prachy? Kdy půjde před soud Milion chvilek za útoky na prezidenta? Atd.

  OdpovědětSmazat
 11. Myslím, že by se především měla stíhat předsudečná předposranost a hlavně u politiků.

  OdpovědětSmazat
 12. Kdo s čím zachází, tím také schází.... Připravují si zákony-nezákony proti svým odpůrcům, což je drtivá většina národa. Spoléhají na zaprodané soudy, ne/ziskové organizace, zpravodajské služby a mají pocit, že jsou neporazitelní, doslova, ti praví vládci tohoto státu a všeho v něm. Zapomínají, že ti jejich "spolupracovníci" nejsou konstantní, jsou jako korouhvičky, podle toho, odkud fouká vítr a že velice lehce se může stát, že budou úspěšně použity proti nim - jejich strůjcům. Už aby to bylo.

  OdpovědětSmazat
 13. Samozřejmě že to jsou další nová náhubková pravidla. A zakladem k tomu je rozšiřování pojmu extremistický názor. Je to novořeč jako 1984.

  OdpovědětSmazat
 14. „.. k nenávistným projevům se uchylují i jiné osoby, které nelze spojovat s totalitními ideologiemi či extremismem. A úlohou státu je se těmto projevům věnovat a poskytovat ohroženým skupinám ochranu.“

  „..my jsme z hlediska trestního zákoníku nic neměnili. Pouze jsme zavedli nový termín, který popisuje některé fenomény v naší společnosti,“

  Takže v čem bude ta ochrana spočívat? V dalším nálepkování. U nálepky „extrémisté“, již všichni pochopili, že je nesmyslná, tak se zavádí nová nálepka, se širším záběrem a halasně se uvádí do světa. Takto začínali nacisté, s přišíváním žlutých hvězd. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedním z pilířů demokratického právního systému je předvídatelnost. Tedy vím (mohu vědět a mám vědět) co je trestné. Když ukradnu věc za tolik a tolik mohu dostat tolik a tolik, pokud někoho zraním, usmrtím, zpronevěřím.... K tomu slouží trestní zákoník. To, co popisují čučkaři a kr.tén Hamáček "vysvětluje" je typické pro totlitní systém. Kdy se souzený dozvídá, že provedl něco nezákonného až u soudu. Pojem "předsudečná nenávist" je plně srovnatelný s pojmem "rozvracení socialistického zřízení". Postižený: "Netušil jsem, že když prohlásím, že je komunisti nejsou schopni zajistit ani dotatek hazlpapíru rozvracím socialistické zřízení". Soudce: "tak teď to víte, pět let!". Právě "disidenti" by mohli vyprávět. Někteří dokonce i právěm. V podstatě jakákoliv kritika kohokoliv může být označena za "předsudečnou nenávist" a dostat kohokoliv do vězení. Tak jako ono rozvracení socialistického zřízení. Jestliže nedošlo ke změně v trestním právu,nemnůže se tím nikdo zabývat jako trestnou činností. A už vůbec ne policie. Jde tedy zavádění totalitních manýrů. A že je u toho socdem mně nepřakvapuje. Je to podstata její politiky.

   Smazat
  2. Jelikož je "předsudečná nenávist" doložitelně ideologickým pojmem, je případné stíhání za ní protiústavním činem, jelikož ústava nedovoluje projevy jakékoli ideologie. Takže se každý křivě stíhaný a obviněný může bránit u Ústavního soudu.

   Smazat
  3. Buffer24. srpna 2019 13:45
   Správně píšete, že to je ideologický pojem – podle mého, nálepka. Ještě nemá přesný obsah, ten nyní budou tajné služby dotvářet, v politickém boji proti SPD. Jeho význam nejspíš bude zahrnovat všechny nálepky, které SPD doposud hloupě dostávala: xenofobii, extrémismus, rasismus a fašismus a další, které si nevybavuji. Všechny tyto nálepky měly nějaký původní obsah a SPD je dokázala vyvrátit, neboť s původním obsahem nemá nic společného.
   Tato nová nálepka je dosti nejasná na to, aby někdo dokázal vyvrátit, že se na něj nevztahuje. Jenom jí sdělovací prostředky dodají dostatečně negativní náboj. Ta obrana u Ústavního soudu se mi líbí, neboť ten aby mohl rozhodnout, by musel té nálepce dát nějaký obsah a tím by její použitelnost hodně znehodnotil. P.K.

   Smazat
  4. Vláďa z Brna24. srpna 2019 14:02
   Proč já jenom 100%, co bylo špatně? :-))

   Smazat
 15. Myslím že už brzo půjde tlustý do tenkýho ... lidi jsou dlouho potichu, ale až se naserou bude zle. 30 let uplynulo...

  OdpovědětSmazat
 16. Ještě bych chtěl autorce poděkovat za článek, kterým tak na úrovni vysvětluje nový nástroj fašizace společnosti. P.K.

  OdpovědětSmazat
 17. Tady už sme jednou byli - zák. č. 140/1961 Sg., trestní zákon:
  § 100
  Pobuřování
  (1)
  Kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky nejméně dvě osoby pobuřuje
  a)
  proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky,
  b)
  proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti, nebo
  c)
  proti spojeneckým nebo přátelským vztahům republiky k jiným státům,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
  (2)
  Stejně bude potrestán, kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky umožní nebo usnadní šíření pobuřujícího projevu uvedeného v odstavci 1.
  (3)
  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  a)
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem, nebo
  b)
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za branné pohotovosti státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano a budeme v těch sračkách pořád, pokud nebude uzákoněna svoboda slova a trestány až následné činy! Nazvu-li někoho volem, židem, může být trestné jen tehdy "nakopám-li někomu prdel". V obecném významu se tím zaštiťuje a chrání vládní verbež mnoha zřízení a států. I USA se brání zrušení tohoto článku lidmi z "podzemí".

   Smazat
 18. Taky dobrý: § 104
  Hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho
  představitele

  Kdo veřejně hanobí některý stát světové socialistické soustavy nebo jeho čelného představitele, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením.

  OdpovědětSmazat
 19. Ojoj, ojoj - kluci voprášili staré nalosti ze svazáckých vůdcovských let:
  § 112
  Poškozování zájmů republiky v cizině

  Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  OdpovědětSmazat
 20. Už aby ten odporný liberální sluha vypadl z politiky stejně ze společnosti násilím liberály neudělá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hamas-Al-Máčka patři do basy. Vlastizrádce. Zavř8t až zčerná. Za předsudečnou nenávist a rozvracení našeho lidově, pardon liberálně demokradyckého zřízení a internacionální spolupráce s bratrským Evrouhnijským Svazem. Howgh.

   Smazat
 21. § 92
  Rozvracení republiky
  (1)

  Kdo v úmyslu rozvracet socialistické společenské a státní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost
  a)

  účastní se násilných akcí nebo hromadných nepokojů proti republice, jejím orgánům nebo společenským organizacím pracujících, nebo
  b)

  provádí jinou zvlášť nebezpečnou činnost proti základům republiky nebo jejím důležitým mezinárodním zájmům,

  bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.

  OdpovědětSmazat
 22. A co na to Karel Kryl?
  Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou
  Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou
  Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
  A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce
  Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
  A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce

  Demokracie prospívá, bez nás a pragmaticky
  Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
  Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
  My nakrmíme forbesa, za dvě, či za tři pětky
  Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
  My nakrmíme forbesa, za dvě, či za tři pětky

  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda
  Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda
  Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
  Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem
  Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
  Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem

  Demokracie panuje od Aše po Humenné
  Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné
  Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
  Zaujímáme postoje, místo, abychom stáli
  Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
  Zaujímáme postoje, místo, abychom stáli

  Demokracie dozrává do žaludečních vředů
  Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů
  A je to mýlka soukromá snad optického klamu
  Že místo srdce břicho má
  A místo duše tlamu!

  OdpovědětSmazat
 23. Hamáček je dobrej, z většiny trestných majetkových trestných činů udělají zvednutím škody z 5.000 na 10.000 Kč přestupky a hned budou mít dost kapacit na stíhání pocitů, případně líhnutí v hlavě. Demokracie tu už byla, z neznalosti se jí říká totalita.

  OdpovědětSmazat
 24. Takže předsudečná nenávist..neudělal,ale mohl by..ať žije ta..no tahleta ta demokracyje..3x hurráá..daně máte placený?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, už na příští rok! Hlinomaz to hlídá... Švec

   Smazat
 25. Každý vrcholný politik je pokrytec, sráč, a zkorumpovanej zbabělec. Jsou zkorumpováni už z podstaty svých platů, které se nestydí krást z peněženek lidí, jimž trvale ubližují. Kdyby ve vrcholné politice byly platy na úrovni průměrné mzdy pracujících, nikdo by se do vrcholné politiky necpal, a pokud by tam fungoval jako úředník, mluvil by jak mu zobák narostl a vyjadřoval by svůj názor na to či ono. Tihle sráči, zbabělci a zkorumpovanci musí, a budou žvatlat to,co je zrovna potřeba žvatlat, aby byli u koryta co nejdéle a mohli si cpát svůj nenažraný sosák. I když to samozřejmě není jejich názor, a s kámošema někde na grilovačce si ze svého pokrytectví dělají srandu (chtěj to slyšet, tak to říkám ) ale druhý den žvaní zase totéž. Jsou to sráči všech sráčů. Nalžou kde co, když to bude k jejich prospěchu. Je to úplně - ale úplně!!! a navlas!!! stejný jako v případě komoušských aparátčíků za totáče - stejně přeplácené kurvy obdařené mocí nad lidmi, kterou si chtěli uchovat co nejdéle -až do chcípnutí, protože jinak žít už nedovedli, ani oni, a později ani jejich parchanti a praparchanti. To, co dnes dělá politiku, jsou právě ti komunističtí praparchanti, vychovávaní na pokrytectví. Jsou to komunistická hnízda, dnes to žvaní o demokracii, aniž by přemýšleli co to je. Je to úplně stejné, a jestli to lidi nevidí, tak jsou blbečkové. Ty mladé blbečky chápu, kdo má dnes kolem čtyřicítky, ví hovno, jaké to dřív bylo, kromě těch z komunistických hnízd- ti to mají prostě už v krvi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty vole 11:51, hovno víš, v prdeli jsi byl. Nevíš, že platy aparatčíků nebyly nic moc. Stěžovali si. Na stáž na OV KSČ se chodilo za trest, protože to znamenalo snížení příjmů. Trpíš předsudečnou nenávistí. Měl bys se léčit. Zřejmě jsi byl nemehlo a chronický stěžovatel. Až za demokracie jsi mohl beztrestně krást.

   Smazat
  2. Co si to dovoluješ ty kreténe sprostej? To, co jsem napsal, ví každej! Jenom vůl jako jsi ty, se bude dokonce hádat? Koho se zastáváš? Bývalých aparátčíků ( a nepsal jsem, že tenkrát kradli, jen měli obrovské řady výhod, o nichž víš lautr fraj hovno)? Proč se jich zastáváš? Ano, tehdy neměli platy dvacetkrát vyšší než obyčejní občané, to až když si jejich zasraní smradi udělali "převrat" aby konečně mohli nosit veřejně na prdeli americký kaťata z túzu, ( proto si každej komouš vydržoval svýho veksla, ale tajně) -ano na stáž OV KSČ se chodilo za trest, protože tam byli nuceni poslouchat všechny ty sračky, který pak hrnuli dál na podnikových schůzích na své podřízené. A ty drž sprostou hubu, bejvalej komouši, ne každej se dostal k lizu - když byl komouš extra blb, dávali se na vedoucí bezvýznamných pozic, kde mohli bezpartijním podřízeným předvádět chytrýho - alespoň něco. V životě jsem si nestěžoval, ale možná to změním, až "rekonstruovanej" stát bude jako pózu odškodňovat lidi, které komunističtí zmrdi vyhodili z práce na dlažbu (statisíce lidí - kdo byl bezpartijní - letěl) aby mohli státní podniky rozkrást. Byly to statisíce lidí - to by bylo panečku miliard na odškodnění (zapojíš se? To bys jinou vřeštěl, jak jsi byl ukřivděnej - to už je normoš, krysa bude krysou navždy) - všechno je, jak jsem napsal. Ano, pravda, až po devadesátým si mohli smradi z komunistických hnízd udělat demokraticky z ČR trhací kalendář a krást jak straky - proč mně napadáš? Jdi si loknout vodky a chrápat. To stejně denně děláš - ne?

   Smazat
 26. "Podle jeho slov v poslanecké sněmovně jde o dohodu orgánů činných v trestním řízení, tajných služeb a o doporučení zástupců neziskovek a učitelů." .........Nějak se jim z té party vytratil občan. Asi měla tahle parta předsudky k množině občana jež výrazně převyšuje počtem tupé minoritní nápady vybrané party skákajicí podle not z Bruselu. Kdo a co opravňuje nevolené zástupce neziskovek rozhodovat a navrhovat? Jsme parlamentní demokracie, nebo ne? De jure ano, de facto ne. Opravdu se nemohu zbavit předsudků vůči ČSSD od dob Špidly. Ovšem s nástupem Bohuše a následně Hamáčka se nemohu zbavit frustrace jež jsem vyjádřil ve volbách tím, že jsem jim hlas opravdu nedal a jejich lístek jsem preventivně hned spláchnul do záchodu abych se náhodou nespletl. Z mého náhledu racionální jednání. Z náhledu výše uvedené grupy šlo nikoliv o frustraci, ale o nenávist vygenerovanou předsudky. Tedy předsudečnou nenávist s dokonaným skutkem ohrožení životniho prostredí spláchnutím potištěného volebniho lístku do kanalizace. Ad absurdum se tenhle pojem bude dát napasovat na vše. Vítejte ve středověku. Inkvizice si našla konečně našla svůj obrtlík na kterém se bude vic a vic točit. Předsudečná nenávist a ekodiktatura dají vzniknout smrtelnému koktejlu. Církev přeci trestala myšlenkově nekompatibilní jedince. A to jen na základě šeptandy, nebo jen osobních pohnutek udavače a inkvizitora. Zrovna jako v 50.letech se dostali k moci jedinci, kteří vždy chytají vítr do plachet a pak si řešili prostřednictvím lidově demokratických zákonů své osobní nenávisti a závisti. Dnes má tahle inkvizice v ruce všudypřítomné elektronické špiclování a regulérní armádu parazitů z vlivových neziskovek, které si občan musí ze svých daní platit. ( A ještě definice pro aktivisty a udavače: Parazitismus je nežádouci způsob soužití dvou organismů, z nichž jeden organismus (parazit čili cizopasník) využívá druhý organismus (hostitel) v jeho neprospěch, což může při nekontrolovaném průbéhu vést až k smrti hostitele )

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenom slouhové, nic víc a nic míň - tihle politikové, tajné služby a neziskovky. To OSN letos přeložila globální plán opatření proti nenávistným projevům a zločinům z nenávisti. A delegovala na své slouhy. Odtud fouká ten mrazivý vítr.
   A ty neziskovky? Kdo je tady demokraticky volil? Zákon FARA na ně, ale to bychom museli mít charakternější politiky, jako třeba v maďarském parlamentu.

   Smazat
 27. Západní "demokraqcie" je založena na korupci,vydírání a pokud ani to nepomůže tak umlčení navždy.
  https://www.youtube.com/watch?v=22Y7wEQviks
  10 zabitých prezidentů
  https://www.youtube.com/watch?v=vHtjv-PzA14
  Den,kdy byl J.F.K. zabit.
  https://www.youtube.com/watch?v=GeF0Vb-e6zc kdo zabilJ.F.K.

  OdpovědětSmazat
 28. Špatně jste to pochopili, vše je košer, ta "předsudečná nenávist" se vztahuje jen na káfiry a goje (dobytek v lidské podobě), jak stojí v Koránu a Talmudu, jinak by museli být pozavíraní všichni židé a mohamedáni a to okamžitě. Jenže Al Hamajda ben Trotl kope za sionisty, což dokazuje svým členstvím ve správní radě ASPEN Institutu Prag a ten tlačí přeměnu EU v kalífát a tak je věc jasná, přec !!!

  OdpovědětSmazat
 29. Lid versus zhoubná liberální ideolgie. Případ pro Ústavní soud. Moc třímají hloupí sluhové a soběslužní chytří bezcitní a bezprávní psychopaté. Vítejte totalitě zmetků, kterým liberální ideologie umetá cestičky k moci.

  OdpovědětSmazat
 30. Al Hamajda je muslimofilní vlastizrádný odpad, za paktování s islámskými extremisty by měl být předně souzen on sám. Termín předsudečná nenávist (mimochodem schválený Piráty, ANO a ČSSD) míří jen na pečlivě vybranou nenávist, je tedy přísně selektivní. Nesmíte vyjádřit jakoukoli nenávist k migraci, islámu, černochům, cikorkám, různým deviantním individuím, naopak je zde bohatý seznam těch, koho můžete nenávidět po libosti. Takže například můžete dle libosti urážet prezidenta, můžete mu dokonce vyhrožovat podřezáním a vykrvením a Al Hamajda vám dá pokoj, na druhou stranu si nesmíte dovolit přirovnávat migranty k invazní druhům živočichů a rostlin, v takovém případě už Al Hamajdovo komando zasáhne. Bezprecedentní příklad fašismu jako vyšitý a tyto fašistické oranžády budou otravovat vzduch ve Sněmovně ještě 2 roky. Hnus!!!

  OdpovědětSmazat
 31. Soudě podle obrázku, Hamáček trénuje rychlý odlet.

  OdpovědětSmazat
 32. Hamáčku leze na mě nenávistná myšlenka, kde to mám hlásit ? Chci mít polehčující okolnost.

  OdpovědětSmazat
 33. https://zemavek.sk/video-cesky-reziser-petr-zelenka-kapitalizmus-sa-spolcuje-s-despotickymi-rezimmi/

  Režisér Petr Zelenka, známy napr. filmami Knoflíkáři, Samotáŕi alebo Rok ďábla, v rozhovore pre Český rozhlas uvádza, že kapitalizmus je nezlučiteľný s demokraciou. Tvrdí, že by mal prísť nový spoločenský poriadok.
  https://www.narodninoviny.cz/vyrocni-zprava-bis-konstatuje-ze-tzv-dezinformacni-weby-nejsou-podporovany-ruskem/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenatočil náhodou také "Přesvěč bábu, přesvěč dědka"???

   Smazat
 34. Maláčová si nás nekoupí.ČSSD je protičeská kolaborantská strana s EU ,která chce zlikvidovat český stát a národ.V příštích volbách dostanou socani pod 5% hlasů mimo jiné i proto ,že nechávají stíhat občany s jinými názory

  OdpovědětSmazat
 35. Hamacek, Kolar z Prahy 6 a podobni sraci nenavidi nase osvoboditele, nenavidi nase predky, kteri bojovali za nas narod. Je nutne se branit pred lidmi-sraci, kteri nas-vlastence nenavidi! Vse smeruje a jsem presvecen, ze do vyroci "prevratu" bude tetct krev!!! Jsem presvedcen, ze sraci-vlastizradci, kteri slouzi cizi moci nam budou skodit vic a vic. Branme se, budme pripraveni se "tvrde" branit!!!
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 36. Prispevek mi zrusili!!! Hamacek, Kolar-Praha6 a pod. nenavidi vlastence! Musime se branit!!! Jsem ptesvedcen, ze do vyroci "prevratu" potece krev!!! Vlastenci pripravujte se na obranu pred vlastizradci!!!!
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 37. Prisp z 21:243h vratili....

  OdpovědětSmazat
 38. Hamáčku, brzy ti přišijí korupci na případu turecké elektrárny a půjdeš do tepláků

  OdpovědětSmazat
 39. Dnes to vypadá, že Hamáček si vyžebral na Babišovi vnitro, aby ututlal co nejvíc průšvihů svých spolustraníků. Kdyby to neudělal, tak by šli po příštích volbách nejen ze sněmovny, ale rovnou bručet. Už teď to mají nahnuté. Jen čekám, kdy bude trestána, zatím jen monitorována, predsudečná nenávist vůči politickým stranám. V čele s umírající ČSSD.

  OdpovědětSmazat
 40. Foto se mi jeví jako před odletem do hajzlu zapomnění.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.