Reklama

úterý 6. srpna 2019

Jiří Hynek 1. díl: Myslet si, že lze omezit terorismus v Evropě omezením nábojů v zásobníku pro bezúhonné lidi, může jen šílenec (AUDIO)

Ing. Jiří Hynek
Rozhovor - Martina Kociánová a Jiří Hynek
6. 8. 2019  SvobodnéUniverzum
Před několika týdny generální advokátka soudního dvora Evropské unie doporučila, aby soudní dvůr zamítl žalobu České republiky na unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní. Názor generálních advokátů pro soud není závazný. Soudci však často doporučení potvrdí. Česko ale neztrácí naději. Naši zástupci soudí, že máme stále šance 50:50.


Délka: 35:05
Datum: 26.7.2019


ČR se u soudu domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. Podle české žaloby je směrnice diskriminační a zbytečně omezuje držitele legálních zbraní. Brusel zdůvodňuje novou právní úpravu snahou znemožnit nebo znesnadnit teroristům získávat zbraně. ČR má v tomto sporu podporu Maďarska a Polska. Na hrozbu této směrnice přitom jako by se u nás postupně tak trochu zapomínalo, takže když jsme přemýšleli, koho pozvat, tak bylo zřejmé, že to musí být člověk s velkým přehledem nejen o zbraních, ale také o Evropské unii a se znalostí politiky. A takových u nás moc není. Proto je ve studiu Jiří Hynek, český manažer, ekonomický diplomat v oblasti obrany a bezpečnostního sektoru, přesněji vedoucí stálé delegace ČR při poradní skupině NATO pro průmysl, od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Martina: Na úvod mi to nedá nezeptat se. Jak se, pane Jiří Hynku, dostane člověk, který vystudoval Matfyz a je členem Menzy, ke zbrojařství? Předesílám, že vím, že nemáte rád, když se o vás hovoří jako o zbrojaři, ale pokud se dopustím této novinářské zkratky, tak myslím, že u výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu mohu takto hovořit. Tak, jak se to stane?

Jiří Hynek: Je to velmi dlouhá cesta. Nezačínal jsem ve zbrojním průmyslu, naopak, po vysoké škole jsem studoval matematicko-fyzikální fakultu, specializaci na počítače, dnes by se tomuto říkalo computer science, a nastoupil do technologického vývoje v Tesle Kolín. Pak mě manželství zaválo do Karlových Varů a Listopadová revoluce mě dostala do čela Karlovarského porcelánu. Mezitím jsem měl IT firmu, poskytovali jsme poradenství a software a teprve později, když jsem šel do Prahy a nastoupil do firmy Praga, kde jsme mimo jiné dělali převodovky, tak jsme začali s projektem modernizace tanku a dodávali hnací agregát – motor, převodovku. Takže vlastně přes strojařinu jsem se dostal ke zbrojnímu průmyslu.

Martina: Pane Hynku, ještě pořád budu v osobní rovině. Co pro vás osobně znamená zbraň? Protože ten oblouk, jak jste ho teď popsal, musel být asi poměrně dost značný, když jste se prvně věnoval růžovému porcelánu, pak převodovkám a nyní chladným zbraním.

Jiří Hynek: Každý, když se řekne zbrojní, obranný průmysl, si představí zbraně, které zabíjí. Ale jsou to také zbraně, které chrání: vozidla, radary, bezpečnostní prvky, ochrana proti chemickým zbraním, ale i medicína katastrof. Je to opravdu široké spektrum. Pro mě zbraň jako taková znamená symbol svobody. Je to vlastně důvěra státu v občana, kterému nechá zbraň, protože mu věří. A občan zbraň může mít také proto, že je ochoten za svou vlast položit život.

Martina: Takže jste měl zbrojní průkaz i v porcelánce.

Jiří Hynek: Ne, v porcelánce jsem neměl zbrojní průkaz. Přiznám se, že zbrojní průkaz jsem si udělal teprve tehdy, když můj táta myslivec, který byl už velmi nemocný, chtěl, abych jeho lovecké zbraně převzal. A tak jsem si udělal zbrojní průkaz a myslivost je jedním z mých koníčků. Chytilo mě to teprve po jeho smrti, ač jako malé dítě jsem s ním hodně chodil do lesa.

Martina: Tak, a teď už pojďme na praktické věci týkající se vašeho oboru. Je to něco kolem roku, kdy jste přinesl na Hrad petici proti evropské směrnici o regulaci zbraní. Jak se vyvíjí implementace této směrnice? Vždycky se totiž vynoří informace o ní a pak zase uhasnou – a poslední rok jsem už nestačila sledovat, v jakém je to stádiu. Už měla být skoro rok implementována, tuším od září 2018.

Jiří Hynek: Ano, to je pravda. Zrádnost evropských směrnic je v tom, že se něco usnese na evropské úrovni a pak se to předkládá našemu parlamentu k formálnímu schválení, protože za neimplementaci směrnic mohou být sankce. Takže poslanci ani nemohou projevit svůj názor, prostě berou to jako fakt, zvednou ruku, formálně schválí. Respektive může se to lehce změnit, závisí na tom, jestli se jedná o směrnici, nebo o nařízení. Nařízení bohužel musí být převzato doslova. Toto je směrnice, takže je prostor pro to, aby si ČR něco mírně upravila, nicméně je směrnice závazná.

Považuji za správné a parlament má v tomto moji plnou podporu, že byla zastavena implementace této směrnice, protože ČR podala žalobu na EU právě kvůli tomu, že EU nutí ČR implementovat něco, co dle mého názoru nedává smysl, je to hloupé, pouze to ve skutečnosti naše lidi ponižuje.


Směrnice EU o zbraních byla prosazena podvodem. Protože EU nemá pravomoc vydávat legislativu týkající se bezpečnosti v jednotlivých zemích, tak směrnici o zbraních prosadila jako normu upravující vnitřní trh, kde pravomoc má, ačkoli argumentovala bezpečností.


Martina: Zatím to nevypadá, že by nám EU chtěla vyjít vstříc. Co to pro vás znamená? V čem je to pro vás tak nesmyslné, že jste vážil cestu na Hrad, abyste tam přinesl petici?

Jiří Hynek: Troufám si říct, že tak, jak byla tato směrnice prosazena, tak kromě toho, že byly naprosto porušeny prvky demokracie, protože bylo odhlasováno, že v evropském parlamentu nemohou být podávány pozměňovací návrhy, což je naprosto nedemokratický prvek, tak navíc byla prosazena podvodem. Podvod spočívá v tom, že se jedná o směrnici upravující vnitřní trh, ale celou dobu bylo argumentováno bezpečností a nutnosti ochránit obyvatele v Evropě. Tak proč to proboha je směrnice regulující vnitřní trh? Je to jako směrnice o velikosti banánu, nebo jak se má pěstovat cibule, je to vnitřní trh. A důvod, proč to Evropská komise navrhla jako směrnici vnitřního trhu je, že v oblasti bezpečnosti nemá žádné pravomoci. V této oblasti by to bylo národní záležitostí. Takže argumentovat bezpečností a ochranou obyvatel a pak to prosadit jako směrnici vnitřního trhu, považuji za podvod na naše občany a proti tomu budu vždycky bojovat.

Martina: Řekněte mi, směrnice upravující vnitřní trh – co si pod tím jako lajk mohu představit?

Jiří Hynek: Představme si pod tím směrnici, která reguluje třeba obchod, nebo nějaké podnikání, něco takto běžného. Co je to ale za obchod, když prosazuji, že zásobník má mít maximální počet nábojů? To není vůbec záležitost vnitřního trhu, ale záležitost bezpečnosti, a také bezpečností bylo argumentováno. Nikdo neřekl: „Chceme harmonizovat vnitřní trh, to znamená, aby máslo mělo určité množství tuku, nebo bylo vyráběno pouze z mléka – to je směrnice vnitřního trhu, která říká, že když něco není z mléka, tak to není máslo. Ale toto přece není směrnice vnitřního trhu.

Martina: Ale říkal jste, že argumentují také bezpečností, což, jak jste říkal, je otázka bezpečnosti, jestli jsem se v tom neztratila.

Jiří Hynek:
Ano, oni argumentovali celou dobu bezpečností, ale zároveň to prosadili jako směrnici vnitřního trhu. Takže je to hloupost. Buďto to měli prosadit jako směrnici v oblasti bezpečnosti, ale protože tam Evropská komise nemá pravomoci, a státy si to mohou upravovat sami, tak to přesunuli do oblasti toho vnitřního trhu, kde Evropská komise pravomoci má. Takže z toho pohledu je to opravdu podvod a jako podvod by to mělo být odmítnuto.

Martina: Vadí vám tedy, že EU hledala, kde nechal tesař díru a tam se pokusila ovlivnit náš dosavadní zbraňový zákon. Je to tak?

Jiří Hynek: Je to také tak. Je to věc, která je na žalobu. Na druhou stranu mi na tom vadí, že je to od začátku hloupost. Vadí mi věci, které jsou hloupé. Myslet si, že snížím terorismus v Evropě tím, že omezím počet nábojů zásobníku pro lidi, kteří jsou netrestaní, bezúhonní, jsou zdravotně a odborně způsobilí, tak to může vymyslet jenom šílenec.

Martina: Je pravda, že když jsem se dozvěděla, že nad touto směrnicí se klene představa, že omezení nábojů v zásobnících nebo zákaz sklápěcích pažeb, bude mít vliv na terorismus, tak mi to přišlo jako velmi zvláštní myšlenková úvaha. Leč EU si to pravděpodobně myslí. Máte pro to vysvětlení, z čeho mohou vycházet? Proč si myslí, že když udělají tato omezení v národních státech v rámci EU, tak terorismus přijde o zuby?

Jiří Hynek: Na začátku jsem si myslel, že jsou to lidé, kteří ztratili smysl pro realitu. Víte, když berete plat evropského komisaře, jezdíte s ochrankou, bydlíte v chráněné čtvrti, tak nevíte, jak se vyvíjí situace někde na periferii nějakého západního evropského města, jak se tam lidem žije špatně, jak se s přílivem nelegálních migrantů zhoršuje kvalita života – a můžete opravdu ztratit smysl pro realitu. Ale domnívám se, že je to cílené, že snahou je minimalizovat počet legálních zbraní v Evropě. Za prvé, takoví občané se lépe ovládají. Můžete od nich chtít, aby platili daně, byli poslušní a vy jim slíbíte, že jim zajistíte všechno, co potřebují – důchody, dobrou životní úroveň. Pro mě je to nepřijatelné. Pamatuji dobu socialismu, vážím si nabyté svobody a nechtěl bych ji ztratit.

Druhá věc, proč myslím, že k tomu dochází: nikdo nechce v západní Evropě říct nějaké skupině lidí: „Vy nemůžete mít zbraň, protože jste pro nás nebezpeční.“ Tak to vyřešíte tím, že zbraně nedáte ani původním obyvatelům. A to je myslím hlavní důvod. Je to evropské pokrytectví ve smyslu: „My ke všem přistupujeme stejně. Ale protože vy jste takoví, kterým nemůžeme dát zbraň, tak ať ji raději nemá nikdo.“

Proč to postihuje i nás v ČR, kteří máme opravdu jednu z velmi propracovaných směrnic a pravidel? U nás je to jakési právo, ale právo za podmínky splnění určitých podmínek. My nikoho nediskriminujeme a neponecháváme na žádném úředníkovi, aby posuzoval, jestli je něčí žádost oprávněná, jestli opravdu máte pocit strachu, nebo děláte povolání, kde je dobré mít zbraň. Ne. Splníte určité podmínky, to znamená: odborně způsobilý, zdravotně způsobilý, bezúhonný, netrestaný a samozřejmě věk, a pak můžete dostat zbrojní průkaz a můžete si pořídit zbraň. Místo toho, abychom tento systém implementovali v Evropě, tak sem přenášíme nepropracovaný a hloupý systém. A to se mi nelíbí.


Cílem Evropské unie je úplné odzbrojení obyvatelstvaMartina: EU vydává tuto směrnici za protiteroristické opatření. Vy jste řekl, že se diktátorské a nedemokratické režimy snažily odzbrojit obyvatelstvo, proto, že se ho bály. Tato slova jste řekl trošku v jiné souvislosti, ale stál byste si za nimi, i když by byly napsány pod touto evropskou směrnicí? Máte pocit, že i toto je jednou z motivací Evropské komise?

Jiří Hynek: Jsem přesvědčen, že do jisté míry to motivace je. Evropští komisaři, dokonce i lídři Francie a Německa, mají pocit, že jsou všemohoucí, že všemu nejlépe rozumí, a že když to bude podle nich, všem bude dobře. Říká se, že cesta do pekel bývá dlážděna nejlepšími úmysly. Nedávno jsem viděl vtip, jak se můj oblíbený spisovatel Orwell drží za hlavu a říká: „Když jsem psal román 1984, tak jsem to myslel jako varování, nikoliv jako návod.“

Tyto kroky EU, pod hlavičkou bezpečnosti a ochrany obyvatel, mohou vést k tomu, že dojde až k absolutní manipulaci lidí a k omezování jejich práv. A já jsem přesvědčen, že je potřeba se tomu postavit hned na začátku. Vždy jsem tvrdil, že zlu je potřeba se postavit hned, jak zjistíte, že je zlem, protože když to necháte jít daleko, pak už nemáte sílu se danému zlu postavit. Už nebudete mít sílu. Na směrnici, o které mluvíme, je něco velmi varovného, a přitom řada lidí říká: „Tak to nějak přijmeme, ono se s tím dá žít.“ Ano, dá se s tím žít. Ale varovný je závěr, kde se praví, že směrnice je málo ambiciózní a měli bychom se k ní v budoucnu vrátit. Říkáme tomu salámová metoda, to znamená, že práva ukrojíme jedním kolečkem, pak druhým, třetím a potom už nebude síla se bránit.

To je opravdu na této směrnici to nejnebezpečnější.

Martina: To znamená, že pokud Evropská komise říká, že tato směrnice, která se vám zdá nepřijatelná, je ještě příliš liberální a málo ambiciózní, tak to znamená, že bychom mohli očekávat, že to by byl jen začátek a že cílem je úplné totální odzbrojení evropského obyvatelstva?

Jiří Hynek: Jsem přesvědčen, že ano. Je to jeden z prvních kroků, který povede k tomu, že kdo má zbraň, bude vnímán jako někdo podivný, pak zbraně budou jenom ve sportovních klubech, zdraží se, zdraží se náboje, vše bude stále méně přístupné. Už dnes je střelectví velmi drahý sport, a když to bude i skrze společenskou objednávku vidět jako něco, co není žádané, tak se postupně dojde k odzbrojení obyvatel. Pak i vzduchovka v rukou dětí bude považována za něco naprosto nepřijatelného.


Odzbrojování občanů může vést ke ztrátě branných schopností obyvatel. Pokud si děti nebudou moct nakonec sáhnout ani na vzduchovku, tak z čeho budou rekrutováni vojáci?


Martina:
Úplné odzbrojení evropského obyvatelstva. Nabízí se komická otázka z filmu: „Komu tím prospějete?“ Řekněte mi, proč? Je to obava EU z vlastního obyvatelstva, nebo je to dobře míněná, jen nedomyšlená snaha, aby byl tento kontinent řekněme klidnější?

Jiří Hynek: To bychom se měli zeptat těch, kteří to prosazují. Já se domnívám, že je to cesta do pekel, dlážděná dobrými úmysly. Oni to nemyslí zle, myslí to dobře, ale ve svých důsledcích to může vést třeba k tomu, že najednou nebude branná schopnost mezi obyvateli.

Martina: Copak ona ještě je?

Jiří Hynek: Nějaké zbytečky ještě jsou, i když je to mizerné, špatné. Už dnes nejsme schopni rekrutovat profesionální vojáky, ale když dojde k tomu, že si dítě nikdy nesáhne na vzduchovku, že si nikdy nebudete moc vystřelit na střelnici, tak z čeho budou chtít rekrutovat? Z nikoho.

Martina: Některé evropské země si tuto brannou povinnost ještě podržely. Vy říkáte, že u nás už jsou to pouze rezidua. Jak je na tom zbytek Evropy?

Jiří Hynek: Každá země je trochu jiná. Líbí se mi Finové, kteří si prosadili výjimku, protože u nich je povinná vojenská služba – pro ně je velmi důležité, aby branná schopnost existovala. Zajímavé je, že tento pěti milionový národ má schopnost během tří dnů zmobilizovat 280 tisíc vycvičených mužů. Na takový národ si nikdo netroufne. Švýcaři, tam je samozřejmě velmi zajímavý systém milicí, celoživotního vojenského vzdělávání. Je zvláštní, že Švýcarsko, ač není členem EU, tak implementuje směrnice. Ve Švýcarsku, pokud vím, má být o této směrnici referendum, a jestliže Švýcaři odhlasují, že ne, protože ve Švýcarsku je opravdu hodně zbraní, tak to může znamenat, že Švýcarsko vystoupí ze Schengenu.

Martina: Ve Švýcarsku hlavně mají muži doma zapečetěné zbraně, které dostávají od státu, že ano. Ve Švýcarsku vám nepovolí postavit dům, pokud nepočítáte s protiatomovým krytem, což je vlastně normální sklep, k němuž vám pak stát dodá nejrůznější komponenty, které z něj udělají protiatomový kryt. Teď si dovolím spekulaci, ale je docela nepravděpodobné, že by Švýcaři v referendu implementovali tuto směrnici, to by vlastně šlo úplně mimo jejich strategii.

Jiří Hynek: Jde to proti jejich strategii, samozřejmě. Proto jsem přesvědčen, že Švýcaři tuto směrnici nepřijmou. Otázkou je, co se bude dít dál.

Martina: Mohli by kvůli tomu vystoupit ze Schengenu.

Jiří Hynek: Švýcaři jsou odvážný národ. Klidně vystoupí ze Schengenu.

Pokud budeme muset směrnici implementovat, tak ministerstvo vnitra se to snaží udělat tak, aby to co nejméně bolelo a přitom bylo splněno to, co EU požadujeMartina: Posluchače teď asi budeme trochu mást, protože náš rozhovor předtáčíme a v době, kdy ho budeme vysílat, tak už pravděpodobně budeme vědět, jak toto referendum dopadlo. Takže se uvidí, jak dalece jsou vaše slova prorocká. Ale teď se vraťme zpět domů, protože jsme možná přeskočili zásadní věc, která by mohla zajímat laiky i držitele zbraní, přestože ti si asi už tyto informace už zjistili. Co když tuto směrnici budeme muset přijmout, co to bude u nás prakticky znamenat pro legální držitele zbraní?

Martina:  Implementace směrnice, to znamená změna zákonů tak, aby byla splněna směrnice, je připravena, a já smekám klobouk před pracovníky ministerstva vnitra, že se to snažili připravit tak, aby to držitele zbraní co nejméně bolelo a zároveň aby splnili to, co po nás EU požaduje.

Martina: Vlk se nažral?

Jiří Hynek: Částečně ano. Budou tam omezení, nemysleme si, že nebudou, budou. Například v těch nešťastných zásobnících.

Martina: Znamenalo by to třeba, že se budou poloautomatické zbraně odevzdávat?

Jiří Hynek: Neměly by se odevzdávat poloautomatické zbraně, které člověk nabyl před plaností směrnice, to znamená zbraně, které byly přestaveny z plně automatických zbraní. Ale do budoucna je nikdo nebude moct získávat a nebudou se ani moci dědit, takže je to vlastně postupně zlikvidování těchto zbraní z trhu. Ale já pevně věřím, že se tomu nepodvolíme. Opravdu se bojím toho, že přijde druhý, třetí krok. Nebojím se ani tohoto prvního kroku, ale v momentě, kdy polevíme, couvneme, ohneme záda, tak už je nikdy nenarovnáme. Říká se, že chůzí v předklonu žádný respekt nikde nezískáte, a já myslím, že ČR by si měla začít získávat respekt tím, že bude na vrcholné evropské úrovni říkat, co si myslí, že je pro naše obyvatele dobré, co je špatné a nebát se toho.

Martina: Ještě jedna praktická věc: jak by to bylo se sklápěcími pažbami? Tyto zbraně by se musely odevzdávat, nebo se úředníkům z ministerstva obrany podařilo vytančit i toto?

Jiří Hynek:
Přiznám, že nevím, jak je to v posledním znění, ale domnívám se, že zbraně, které byly nabyté před platností směrnice, mohou zůstat. Na druhou stranu není problém takovou zbraň přestavit na pevnou pažbu, ale proč bych to proboha dělal, vždyť je to hloupost. V čem je nebezpečnější zbraň, u které se dá sklopit pažba, od zbraně, u které to nejde? Za chvíli začneme řešit velikost nožů, když se jde na houby a nevím, kam budeme pokračovat dál.


Proč by si terorista nejdříve pořizoval zbrojní průkaz a pak registrovanou drahou poloautomatickou zbraň, když si na černém trhu může bez problémů pořídit levněji zbraň automatickou


Martina: Dává logiku předpoklad, že si teroristé pořídí legálně zbraně?

Jiří Hynek: To je na tom to nejlegračnější. Představte si teroristu, proč by si nejdřív šel udělat zbrojní průkaz, u nás by ho neudělal, protože by nebyl způsobilý. Většinou jsou buď trestaní, ale v žádném případě nejsou bezúhonní, takže by zbrojní průkaz nezískal. Ale hypoteticky si představme, že získá zbrojní průkaz a pak si půjde koupit registrovanou poloautomatickou samonabíjecí zbraň, když na černém trhu si může bez problémů opatřit plně automatickou zbraň, která je neregistrovaná.

Uvědomme si, že v Evropě balkánské války, konflikt na Ukrajině, nakonec i odchod ruských vojsk ze střední Evropy, znamenal, že se řada zbraní dostala na černý trh a jsou dostupné. Tak proč by si terorista opatřoval nějakou relativně drahou registrovanou samonabíjecí zbraň, když může mít plně automatickou z černého trhu? V tom je směrnice úplně nejhloupější. Ve skutečnosti to vůbec není boj proti terorismu.

Omezení držení legálních zbraní vede vždy k tomu, že si teroristé a zločinci všeho druhu více troufnou na slušné neozbrojené lidi


Martina: Když jste zmínil černý trh: Nevím, jaké o tomto máte, jakožto prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu naší republiky, informace. Ale velmi by mě zajímalo, na základě zkušenosti z jiných zemí, kde bylo držení zbraní už omezováno a které mají mnohem striktnější pravidla a striktnější zákony než my: co omezení držení zbraní obvykle udělá s černým trhem? Jak na to reaguje? Ví se to?

Jiří Hynek: Omezení legálních zbraní, jakýchkoliv – nemluvím jen o palných zbraních, ale i třeba nožů, nebo sebeobranných prostředků, vede ve skutečnosti k tomu, že si nejenom teroristé, ale vůbec kriminálníci, lumpové, mnohem více troufnou na slušné lidi. A zároveň se na černém trhu objeví víc těchto prostředků. A to proto, že si je buď pořídí slušní lidé, aby se vůbec mohli bránit, nebo si je pořídí teroristé. Nevede to k vůbec žádnému omezení, nebo ke zvýšení bezpečnosti.

Můžeme se podívat na Velkou Británii, kde, když půjdete po ulici, zastaví vás policista, zjistí u vás šroubovák, tak jste udělala velký delikt, protože nejste-li instalatér, nebo řemeslník, tak je to vnímáno jako zbraň, protože šroubovák nepotřebujete. Jsou tam také zakázány nože od určité velikosti a je vůbec společensky nevhodné mít u sebe nůž. A podívejte se, kolik je tam útoků noži. A jak se to řeší? Tím, že jeden velký obchod řekne, že nebude prodávat kuchyňské nože?

Někdy mám pocit, že se svět zbláznil, že místo toho, aby řešil příčinu, tak odstraňuje důsledek. Ve Velké Británii, když se k vám někdo v noci vloupe, vy vezmete golfovou hůl a toho člověka praštíte, tak první věc, kterou budou zjišťovat, je, jestli hrajete golf. Když hrajete golf, tak máte šanci, že vyváznete bez problémů, když ho ale nehrajete, tak jste v pěkném maléru, protože jste si pořídila zbraň.

Nedávno v Itálii udělali zákon, že když se vám někdo vloupe do bytu, tak máte právo použít zbraň a nebudete trestně stíhaná. A zároveň oběť (lupič) po vás nebude žádat odškodnění za to, že jste se bránila, že jste bránila svůj život, majetek, své děti. A u nás se v některých médiích objevil titulek „kontroverzní zákon“. Co je kontroverzního na tom, že já bráním svoji rodinu, že bráním svůj život? Naopak. Kontroverzní zákon je takový, který mi toto znemožňuje. A z tohoto pohledu je směrnice omezující práva slušných občanů držet legální zbraně velmi kontroverzní.

Martina: To jste otevřel další zajímavé téma, protože když jsem v době akutnějších diskusí o směrnici EU pročítala sociální sítě, jak na to lidé reagují, tak mnoho lidí tato opatření schvalují, brání a myslí si, že jsou dobrá, ať už jsou to politici, novináři, občané. Myslíte, že jsou tito lidé nepoučení, nechtějí převzít zodpovědnost za své životy? Jak si vykládáte tento postoj? Protože mnoho lidí říká: „Já jsem pacifista a nesnáším zbraně, a proto ať se vymýtí.“

Jiří Hynek: Neumím říct, jestli první zbraň, pěstní klín, použil v pravěku nějaký náš předchůdce proto, aby chránil svou rodinu a své živobytí předtím, než mu to někdo sebral. Když mu chtěl někdo sebrat třeba manželku, zabít děti a vzít jídlo, které bylo pro něj existenční, protože jinak by nepřežil zimu, nebo první pěstní klín vzal ten, kdo útočil, aby právě někomu jinému odebral jídlo? To neumím říct.


Krásné přísloví říká, že ti, kteří své meče překovali na pluhy, budou orat pro ty, kteří tak neučinili

Martina: Asi jim nemůžeme podsouvat naše dnešní myšlení.

Jiří Hynek: Ale v každém případě je na tomto vidět, že problémem není pěstní klín, ne zbraň, ale způsob, jak zbraň použiji. Je to o lidech. Dokud lidi budou zlí, závistiví, dokud tady budou země, které si chtějí nárokovat jiná území, jiné majetky, tak jsou zbraně nezbytně nutné na obranu. Ale zároveň se ty samé zbraně dají použít i na útok. Jestliže se v prostředí, které není takové, že jsou všichni na sebe milí, odzbrojíte, tak se stáváte otrokem. Krásné přísloví říká, že ti, kteří své meče překovali v pluhy, budou orat pro ty, kteří tak neučinili. Proto jsem přesvědčen, že bychom neměli své meče odevzdávat. Nemusíme je používat, ale můžeme je mít připravené právě proto, kdyby nás někdo chtěl zapřáhnout do pluhů.
Martina: Mám zde informaci, která asi zapadne do vašeho pohledu na věc a svět: „Množství trestných činů spáchaných legálně drženými zbraněmi je tak nízké, že na to policie přestala vést statistiku.“ Tato informace vyvrací z mého pohledu i tu možnost, že by se EU touto směrnicí snažila odfiltrovat teroristy z leknutí – je nešťastný, opustilo ho děvče, tak se pomstí na nějaké skupině obyvatelstva. Je frustrovaný, protože nemá práci, tak někam vtrhne, vystřílí to, do školy, do kostela, kamkoliv. Myslíte, když jsem uvedla tento argument, což je skutečně statistika, tak už opravdu není jediný důvod, proč se nad důvody evropské směrnice vůbec zamýšlet? Odfiltruje toto opatření teroristy z nahodilosti?
Jiří Hynek: Jsem přesvědčen, že neodfiltruje. Když někdo bude chtít zabíjet, tak si najde způsob. Může vzít automobil, vyrobit bombu, není to zas tak složité, může zabíjet nožem. Naopak se pak může stát, že ten, kdo by se měl bránit, se bránit nebude moci. Někdy se potkávám s argumenty typu: „Ale co mi to tady říkáte, vždyť lidé nejsou vycvičení a nebudou umět zareagovat.“ Ale už ten psychický pocit; představte si lumpa, který chce loupit, stojí večer před barákem a říká si: „Vlezu tam oknem, všechno jim seberu, a kdyby se náhodou vzbudili, tak je pomorduju.“ Ale co kdyby byli ozbrojení? Když bude vědět, že je v zemi, kde lidé nejsou ozbrojeni, tak si mnohem víc troufne.
Dovolím si srovnání. V USA existuje Washington, D.C., a vedle je Virginia. Washington, D.C., možná to málokdo ví, je část Spojených států, neříkám, že je to stát, je to samostatná oblast, ale má jakýsi charakter státu. A tam nesmíte mít vůbec legální zbraň. A je zajímavé, že třeba na sever od Kapitolu si normální slušný člověk netroufne jít ani ve dne, protože je tam vysoká kriminalita, jsou tam takzvané „bad guys with guns“, čili „ti zlí se zbraněmi“. Je tam obrovská kriminalita. Když počítáte počet vražd, které jsou spáchány ve Washingtonu, D.C., tak je obrovský. A vedle přes řeku máte Virginii, kde je velmi liberální politika vůči držení zbraní, a kde je téměř nulová kriminalita. Prostě lump si ve Virginii netroufne napadnout člověka, protože by mohl být ozbrojen. Proč by to dělal, může to dělat ve Washingtonu, D.C. Čili odstrašovací moment práva na držení zbraně existuje.
Martina: Pane Hynku, děkuji vám za rozhovor.
Jiří Hynek: Také vám děkuji a nashledanou.

50 komentářů :

 1. Mne zajímá technická stránka věci. Pokud bude ona směrnice schválena, co s těmi zbraněmi, které se do normy nevejdou? To je stát vykoupí, nebo jenom bez náhrady ukradne? Zbraně jsou poměrně nákladná záležitost. Pistole se při nákupu pohybují v řádu desítek tisíc, ale dlouhé zbraně, pokud se jedná např. o zakázkovou výrobu, nebo sběratelský kousek, i v řádech stovek tisíc. Státní úředník přijede a se slovy, máš smůlu, změnily se zákony, kvér majiteli jen tak sebere a strčí pod buchar? Silně by mi to připomínalo nadšené budování socialismu, kdy takto chodili a brali lidem fabriky, nebo statky. S podobnou rétorikou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepamatuji, že by socialismus bral lidem zbraně, které měli podle zákona koupené doma jak myslivci, tak svazarmovci a jiní. Za socialismu jsme byli nejbezpečnější stát ve světě se zajištěnými hranicemi a nedostal se k nám žádný imigrant, ani emigrant z Afriky, Asie, který by tady znásilňoval tak jak se to stalo teď na severu republiky. Školy se také v době vyučování se také nezamykaly a každý mohl jít v noci kam chtěl.

   Smazat
  2. Mezi teroristy je nutne pocitat tez globalni korporace , ktere utoci zprivatizovanim vseho, zdrazovanim a financnimi krachy..Dale smrtnosne jsou ty z Bhopalu 16 tisic mrtvych /jak dlouho teroristi na ten pocet musi
   v potu tvare tezce bojovat v Syrii ?? Monsanto velmi vykonne v oblasti sireni rakoviny..Zaloba u soudu v USA mnoha postizenych pak ma za vysledek ze soudce /soudce tez terorista v oblasti justice a zakonu/, , misto vyplaceni miliard podstatne snizil nahradu /penize maji zde nahradit ,ze chcipnete na rakovinu/, na nekolik malo milionu..Nakonec cely nas svet je pod teroristickym utokem /vyjmenovat vsechny teroristy be vzalo hodne dlouho/, na zniceni rovnou celyho sveta..

   Smazat
 2. Problém je v tom, že západní státy Evropy nás berou jako své kolonie a vůbec se nebudou zabývat nějakou žalobou České republiky, protože pro ně jsme póvl. To jenom my si namlouváme, že jsme rovnoprávnými členy Evropské unie. To ale není tak. My jsme druhořadými členy z východu, kteří mají menší cenu pro západní státy, než imigranti z Afriky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7.49 Němci u nás za okupace také omezovali vyzbrojenost českého lidu v Čechách. To je přeci přirozené.

   Co kdyby třeba SEDLÁCI U CHLUMCE měli armádní výzbroj a vojenský výcvik ve zbrani - který měli a mají všichni vysloužilci kteří prošli válkou, nebo alespoň základní vojenskou službou?

   Nebílí vetzřželci mají výcvik se zbraněmi a mnozí i v teroristické džihád-taktice. Co kdyby jim UŘEZANÉ HLAVY místo pokleknutí pod nůž ustřelili turbany a ručníky kousek nad krkem?

   Vždyť LIDÉ do jejich přepravy a do jejich vnucení, proti vůli bílých Evropanů, do bílé Evropy investovali spoustu peněz - a o ty peníze by přišli, kdyby se Evropa bránila a ubránila invazi vetřelců. Každý rabín vám rád vysvětlí, že není správné, aby LIDÉ přicházeli o peníze jenom proto, že jejich majetek, klisny, nechtějí rodit oslím hřebcům muly a hřebci z Evropy zase většinově nemusí za syny mezky. Přitom Muly a mezci jsou k práci pro LIDI těmi nejvhodnějšími...

   Smazat
  2. Zajímavé, komunisti se svých vycvičených vojáků nebáli, zatímco demokrati se třesou strachem.

   Smazat
  3. Pan Hynek se mi jevil jako inteligentní a slušný už jako kandidát na presidenta, ale můj favorit vyhrál a nelituji své volby. Jeho vtip o Orwellovi je skvostný, ovšem je to takový smích skrze slzy. Totéž ta salámová metoda a překování zbraní na pluhy. To, že to likvidátoři zbraní ale nemyslí zle, ale dobře, to si ale vůbec nemyslím. Pikantní je ten názor že socík lidem zbraně nebral a ani se jich nebál a to o té bezpečnosti za sociaismu, to je také pravda, jsem pamětník. No a úplně nejlepší je ten příspěvek ze 7:49, o tom že nás zápaďáci berou jako kolonie, kašlou na nás jako na podřadné členy z východu a že jsme pro ně míň než kozo.rdové z Afriky,to je smutná pravda, to bychom si hlavně měli uvědomit a hlavně toto řešit! Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  4. 8:59 Spoléhali se na indoktrinaci! Proto takový důraz na "politicko-výchovnou" činnost. Tu absolvoval každý, výcvik se zbraní jen ti "spolehliví".

   Smazat
  5. My jsme si o to řekli, nadšeným buzerantismem (buzerantismus je u nás modla!), jací hřebci u nás? Potetovaní “indiáni“ od krku ke kotníkům z tomahavkem v prdeli a vykouřená dýmka míru není nutná, preferuje se kokotí kuřba. Poté se nedivte, těm hybridům mulám, které budou beztak neplodné a navzájem si poděkujme ... Это наша работа (זו העבודה שלנו) a pro sychr zulu - Lokhu kungumsebenzi wethu.

   Smazat
 3. Velmi by mne zajímalo, čeho se ten chlap bojí? Uprchlíci, kteří nechtějí pracovat, se soustřeďují v Praze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na vsi do dvou tisíc obyvatel se nezašije ani Cikán, natož černoch nebo hidžábnice - aby nebudili pozornost. Ale Praha s mezinárodním letištěm, mezinárodní železniční křižovatkou a pomalu milionem turistů a tranzitujících ročně má specifické podmínky. V Praze se zločinci/útěkáři na pohybu procházeli po ulicích nejbezpečněji... když na vsi se lidí znají, alespoň od vidění, kdežto v Praze, v Brně atd. ani neznají sousedy ve vlastním vícevchodovém domě.

   Smazat
  2. Skutečných uprchlíků je málo, ve velké většině jsou to paraziti, příp. zmanipulované oběti pašeráků lidí a ziskuchtivých neziskovek. Uvnitř schengenského prostoru jsou už ne statisíce, ale miliony ilegálů, na které není páka, jak je dostat ven. Nesplněná naivní očekávání příchozích, frustrace, radikalizace, kriminalita, rozvrat - to dnes lze vidět naživo v řadě dříve silných zemí EU. Za těchto okolností se nelze spoléhat na zajištění bezpečnosti státem, protože sám národní stát a státní suverenita jsou stále více oklešťovány. Odzbrojení obyvatel do těchto snah zcela zapadá.

   Smazat
  3. Nejdříve obsadí silné země-Anglii,Němce, Francii a nás pak dostanou za chvilku.Zavřít hranice jako Hungary!

   Smazat
 4. STRACH A DEBILIZACE lidí, je základní požadavek globálních plánovačů. Je neuvěřitelné,jak rychle vzdělaná evropská civilizace podléhá.
  (V případě některých evropských zemí civilizační kolaps nehrozí, tam už je to jisté – Francie, Švédsko, Belgie, Británie, patrně Holandsko, možná i Německo, které ročně tajně importuje 60 000 krimigrantů letecky přímo z Afriky – viz. https://www.hoppner.cz/nemecko-30-zadatelu-o-azyl-prileta-letadlem-nyni-se-prosetruje-kdo-jim-to-plati/ )

  OdpovědětSmazat
 5. Obchodník se smrtí jde za kšeftem jako prase po pomejích!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbraň jakéhokoliv druhu (tj. nikoliv pouze palná) je pouze nástrojem, zabíjí člověk a pokud se rozhodne zabíjet, tak způsob si najde. Jsou snad výrobci a prodejci náklaďáků, nožů, žíravin taky obchodníci se smrtí ? Rozjetý náklaďák dokáže usmrtit naráz desítky až stovky lidí, sečnou/bodnou zbraní či žíravinou bylo zabito/zmrzačeno již velké množství lidí. Obrovský černý trh s automatickými zbraněmi a vojenským střelivem zůstal stupidními snahami EU nedotčen. Kdo rozesral Balkán, Ukrajinu, Blízký Východ, kdo dodává zbraně do ohnisek konfliktů ? Jaké jsou skutečné příčiny migrace ? Uvažujte.

   Smazat
  2. 11.01 Nám je to přeci jasné... ale ani VY jste se neodvážil pravdu konkretizovat... i když je nemá od pradávna pro jejich povahu, hamižnost, bezcitnost, krutost a rozvratnou činnost činnost nikdo jim cizí rád... kaliče vod, lovce zlatých ryb...

   Smazat
  3. Dalibor6. srpna 2019 9:31
   Máte pravdu, je to jeho profese. Ale je to známé, takže můžeme svobodně vzít do úvahy, nakolik ta jeho podpora zbraní je pouze v jeho profesním zájmu a nakolik také v zájmu svobodných občanů.
   A když to vezmu do úvahy, tak mi z toho vychází, že naše zkoušky na zbrojní průkaz (je to takový řidičák na provozování zbraně) jsou dostatečně přísné. Zajišťují pro ostatní občany dostatečnou jistotu, že držitel zbraně ji nebude používat zlovolně, podobně jako řidičák poskytuje ostatním občanům dostatečnou jistotu, že řidič nepoužije auto zlovolně proti nim.
   Považuji za náš národní zájem, se bránit proti zlovolnému snižování suverenity a bezpečnosti našich občanů, eurounijními vyhláškami, doporučeními, instrukcemi, či jak se všechny tyto direktivy nazývají. Bez suverénních občanů, není ani suverénní stát. P.K.

   Smazat
  4. 11:24 - Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zkoušky odborné způsobilosti jsou (minimálně několik posledních let) opravdu přísné a je to jen jedna z řady podmínek, které je třeba pro získání ZP splnit. Důležité jsou i další zákony kromě relativně velmi dobrého českého zákona o zbraních a střelivu - související pasáže trestního zákoníku, vymezení nutné obrany a krajní nouze, policejní a soudní praxe v případě použití zbraně. Z tohoto pohledu je tažení proti legálním vlastníkům registrovaných zbraní naprostým nesmyslem a v širších souvislostech jde o jednoznačnou snahu po odzbrojení obyvatelstva, minimalizaci jeho obranyschopnosti či schopnosti adekvátně reagovat v krizových situacích obecně. Např. zcela zaniklý systém civilní obrany, branné výuky ve školách, neexistence alespoň základního výcviku, neschopnost kontroly státních hranic, atd. atp. Jelikož takhle blbý nikdo být nemůže, tak jde o záměr s řadou motivací, kde i ta EU je pouze nástrojem. Využijme všech možností komunikace, veďme své mladé, sdružujme se na místní úrovni a tlačme na volené zástupce, dokud ještě je možná pokojná cesta.

   Smazat
 6. Co chtít po totalitní eu když někdo bude chtít vraždit zbraň si vždy najde. Stačí dostupné věci venku kámen klacek flašku a slušný člověk se má nechat zabít.

  OdpovědětSmazat
 7. To je stejné, jako když se tají, že Rusové nás vlastně ani nemohou napadnout. Proč ?
  Ruské tanky, a dokonce ani nová T14 totiž nesplňují Evropské emisní limity, takže je na území Evropy samozřejmě nikdo nepustí.
  Uměle vyvolaný terorismus je využit k tomu, aby pod směšnými, ale neodvolatelnými záminkami bylo obyvatelstvo odzbrojeno, a stalo se naprosto bezbranné proti vládě gangsterů. Až dojde na lámání chleba, bude pozdě bycha honiti.
  Koloděj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo mi zaručí, 10.05, že jim někdo neudělí výjimku, jako ji mají Abramsy, Bradly,... ,Leopardy; A zkuste pěšky honit Bycha, když má Lamboghini Aventador;-).

   Smazat
 8. Zbrojní průkaz mám (sk. A,B,E), několik zbraní kat. B, pravidelně chodím na střelnici, kde střílím do sportovních terčů, prostě to mám jako jeden ze svých zájmů. Použití palné zbraně na obranu považuji za zcela krajní možnost, kdy pro zajištění bezpečnosti je důležitější celá řada jiných opatření vč. způsobu chování. Taky je třeba znát související právní minimum a precedensy z policejní a soudní praxe - a uvažující člověk si pak velmi rozmyslí použití legálně vlastněné zbraně proti živému cíli. Samozřejmě nějaký lump s neregistrovanou zbraní tyto zábrany mít nebude. Zásahy EU proti legálním vlastníkům zbraní považuji za zcela stupidní a je třeba se jim bránit i za cenu ústavních změn. Podpořte aktivity k jednání s poslanci, senátory, zástupci ČR v EU.

  OdpovědětSmazat
 9. Položim zakladni otazku: Kdo je ve většim bezpeči, ozbrojeny nebo neozbrojeny?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oba jsou ve velkém problému.Ozbrojený bude žalován za nepřiměřenou obranu.Klid a bezpečí občanů musí zajistit stát-má na to ozbrojené složky. Pokud to neplní nestojí zanic jako celá slavná EU.

   Smazat
  2. 12:17 - Ozbrojený čím ? Než si připnu na tělo pouzdro se zbraní, tak musím být "vyzbrojen" vědomostmi, výcvikem, dovedností a odhodláním bránit se - zbraň je jen nástroj. Ona opravdu nejlepší "zbraň" je prevence a umění vyhnout se ohrožení. A pokud už musím jít do rizika, tak vědět, že i oprávněné použití zbraně bude civilista (v našich podmínkách) muset těžce dokazovat. Nicméně je lepší přežít a muset něco dokazovat, než být dobře mrtvý. A selhává-li stát v ochraně bezpečí občanů - jak jinak chápat to podvolování se stupiditám EU, pak spějeme rychle do stavu "sám sobě pomáhej".

   Smazat
  3. Kdokoli je v řádově větším nebezpečí před ozbrojeným, než před neozbrojeným.

   Smazat
  4. 20:43 Dovolím si dodat: ... před ozbrojeným, který svou zbraň dokáže ovládat a má vůbec čas, odvahu a schopnost ji účinně použít. Je sakra rozdíl trefovat se do kousku papíru na střelnici a do živého, pohyblivého a útočícího cíle, a to ve stresu a minimálním časem na reakci. Vůbec nejhorší výhodou útočníka je moment překvapení.

   Smazat
  5. JK6. srpna 2019 20:43
   „Kdokoli je v řádově větším nebezpečí před ozbrojeným, než před neozbrojeným.“

   Takovéto všeobecné rčení těžko vyvrátit, ale také těžko dokázat. Je třeba to specifikovat.
   Neozbrojený, slušný občan dbalý zákona, je ve větším nebezpečí, před rvavým neozbrojeným zločincem, než před ozbrojeným občanem, který vlastní ZP.
   Držení ZP totiž znamená složení psychotestů a získání bezpečnostních návyků. Nikoliv rvavost a útočnost.
   Ozbrojený držitel ZP je také odhodlán se v zájmu ostatních, postavit rvavému, či ozbrojenému zločinci, což neozbrojený, zákona dbalý občan, zřídkakdy. P.K.

   Smazat
  6. P.K. 0:04

   Vycházím z prostého předpokladu, že větší přítomnost zbraní znamená vyšší pravděpodobnost jejich použití, než když přítomné nejsou, nebo je jich omezeně. Bohužel mě ve zkorumpované společnosti nemůže zcela uspokojit ani podmínka vlastnictví zbrojního průkazu. Ale akceptuji to, pokud se nejedná o automatické zbraně a k držení zbraně mají dotyční nějaký racionální důvod.

   Smazat
 10. Mně primárně vadí, že se naše republika pokorně dožaduje něčeho u odporného molochu, který nás nenávidí a vždy nás nenáviděl. Místo abychom práskli dveřmi a poslali je do háje, budeme tam škemrat jak ubožáci.
  Základní pravidlo pro jednání s EU by mělo znít - dělat si věci po svém a na EU kašlat! Ať se vzteky uřvou, stejně nic jiného nezmohou.

  OdpovědětSmazat
 11. Zakladni POVINNOSTI, kazdeho vaseho obcana, od 18-80 let, je ovladat a vlastnit zbran ! Rozumet taktice a znat dopodrobna svoje okoli !
  Zakladni povinnosti kazde vasi ceske obcanky, je rozumet zakladum prvni pomoci !

  Zakladni povinnosti vas vsech dohromady, je stavet oporne /obranne body , organizovat se ! Vlastnit zasoby zakladnich trvanlivych potravin, vody , leku a ZBRANI !

  Zakladni povinnosti vasich vojaku a policajtu, je vas VYSKOLIT a vycvicit k vasi obrane !

  Zakladni povinnosti vsech vasich zdravotnich sester a doktoru, je vas naucit zachranovat zivoty tech , kteri budou bojovat o vasi kazdou ulici, az vetrelcu bude vice
  nez 28 % !

  POSLETE DO P...LE vsechny blbce v Bruselu !
  Afrika se k vam stehuje a vy dopadnete tak blbe, jako mesto meho mladi - Johannesburg !
  Jsem si jist svym nazorem na 100 % !
  nick honolulu
  VEZMETE SI PRIKLAD z nasi krasne Ameriky ! Zde maji zbrane vsichni ! 2-nd Amendment nasi Constituce to zarucuje !
  Mezi lidmi je nekolikrat vice zbrani, nez je pocet
  obyvatel !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas-jiná země jiný styl,viz Švýcarsko ta je to OK.
   Klid a bezpečí občanů musí zajistit stát-má na to ozbrojené složky. Pokud to neplní nestojí zanic jako celá slavná EU.

   Smazat
  2. 16:14 nicku h., takto koná EU spolek.

   https://uloz.to/live/!1cawdNPh5mjU/slavomir-kiss-lupo-anetta-bruselska-internacionala-leto-s-gentlemanem-na-strese-madl-dokonale-vykradl-gran-torino-clinta-eastwooda-2008-avi-mkv-mp4

   Smazat
  3. Ač jej moc nemusím, má Honolulu bohužel pravdu. Jenže jak to zařídit. Šlo by to jako druh podnikání, kapitalismus byznysu rozumí, ovšem asi by zvyšování obranyschopnosti obyvatel nebylo státem příliš podporované, asi naopak. Totiž on i sám Pjakin říká, záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích, jinak řečeno dobrou radu ti dám, pomož si sám. To se mi právě líbilo v nějakém článku o Americe, i když je nemusím, že třeba nějaká skupina obyvatel (třeba důchodci, ale to je jedno kdo) se sebere a udělaj si výlet za svým politikem, kterého volili. Ptají se ho co jste udělal, nebo neudělal, proč jste hlasoval takto a takto. Prostě takové malé skládání účtů. Pokud ta skupina zastupuje a prezentuje několik tisíc voličů, žádný politik si nedovolí s nimi vypoklonkovat. Pokud nechceme špatně dopadnout, musíme se to naučit, zatím jenom ti chytřejší oblbujou Pražáky na Václaváku a Letné, nebo děti školou povinné. Trochu naděje svítá s nástupem Trikolór, doufejme. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  4. 16:14 - Z čeho střílíte Vy ? Jakou máte průpravu a jak často trénujete ? Jak jste spokojen se svým US policajtem či vojákem, který Vás učí ? Jakou osvětu Vám dělá zdravotní personál na Floridě ? Máte svůj bunkr nebo spoléháte, že co budete potřebovat, si vybojujete ? Už jste někdy střílel na člověka ? Děkuji předem za konkrétní odpovědi.

   Smazat
  5. 18:56 - mam urcenou evakuacni trasu na misto
   (bezpecneho) shromazdeni a zarazeni !
   Muj sef je instruktor policie v hodnosti kapitana !
   Na strelnici uz nechodim , nepotrebuji to ! A omrzelo me to ! Zbrani mam k dispozici nekolik, z Nemecka a z Ameriky !

   Amerika je pripravena dobre, na kazdou nebezpecnou situaci - daleko lepe nez Cesko !
   Jeden z duvodu jsou i Hurricany a Tornada.

   Policajti jsou kamaradsti a hasici z nejposlednejsi technikou , take. (Jsou to ODBORNICI !)

   My policii podporujeme , protoze nam dava
   bezpecnost ! Na prednasky k nam chodi a je u toho bohate obcerstveni, krome alkoholu !

   Zdravotni sestricky nam prednasi take , ale protoze jsem zatim nejhloupejsi z cele nasi skupiny , tak
   zdravotnikem byt nemohu , ale mam pridelen
   nakladak ! A sestricka je take pani sefova, pripade, ze me kapitan posle za ni ! !
   Skoli nas, jak se chovat v ruznych situacich, jak sestricky, tak i policajti !

   Protoze jsem duchodce, tak nepatrim do prvniho sledu a mam uplne jine ukoly ! (Jsou take dulezite !)
   Zapadnul jsem mezi ne dobre a verim jim ! Mam respekt k jejich dovednosti a organizacnim schopnostem.

   -----------------------------------------------------

   Kdyz na nas sel Hurrican IRMA, tak jsem obdrzel potraviny a vodu na 3 tydny uplne zdarma ! Autority NECHTELY PENIZE , ale chtely pravidelne hlaseni o situaci u nas ! Kazde 3-4 hod i v noci !
   nick honolulu - pomocnik duchodce !

   (Zapomel jsem rict, ze kdyz ma v Americe zdravotni sestra titul RN (Registered Nurse), tak mi vsichni poslouchame - UKAZNENE ! V pozoru !)

   Smazat
 12. Žádní teroristé neexistují. Teroristické činy připravují a provádějí "tajní" neboli fízlové. V US jim říkají federální agenti. Tak to tvrdí Pjakin. A dodává, že v drtivé většině jsou z US, Anglie nebo Izraele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je ale hloupý blábol.Nepřišlo to přímo z Marsu.

   Smazat
  2. Hloupý blábol to skutečně je a ani ne z Marsu, ale od 17:30. Jak říká Pjakin "Éto děbil". Hej hou

   Smazat
  3. 17:21 Ty jsi pekny rudy kokot.

   Smazat
  4. Anonymní6. srpna 2019 19:03
   Také by se mi líbílo, na něj plivnout, ale nemám žádný argument. Mohl byste nějaký poskytnout? Třeba nějaký důkaz, že tajné služby by se nikdá, k ničemu takovému nenechali přemluvit. P.K.

   Smazat
 13. Myslet si, že lze omezit terorismus v Evropě ozbrojením obyvatelstva může jen šílenec!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buď tak laskav a vysvětli, proč si to myslíš!

   Smazat
  2. 20:06

   Jsem téhož názoru.

   Smazat
  3. 20:26 Takže podle vás lze terorismus omezit odzbrojením obyvatelstva? Hm zajímavá myšlenka, pokud se to tak dá nazvat. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  4. 20:06 Vy jste to manipulativně obrátil. Přece článek ani diskuse nejsou o snaze ozbrojit obyvatelstvo za účelem boje proti terorismu, ale právě o snaze EU ho odzbrojit za stejným účelem, vzít slušnému člověku dosud splňujícímu zákonné podmínky jeho PRÁVO na obranný prostředek. Některé státy EU to dotáhly tak daleko, že jsou schopny vést soud se ženou, která se ubránila pokusu o znásilnění použitím pepřového spreje (stalo se). Jinde se např. měří délka čepele kapesního nože, někde už nesmíte mít ani ten zavírák a musíte mít dost dobrý důvod, třeba proč máte u sebe šroubovák (protože i ten může posloužit jako zbraň). A magoři z takovýchto zemí nám mají vnucovat pravidla a omezovat naše už tak ořezaná práva na obranu ? Do prdele s takovou EU, to jsme přece nechtěli.

   Smazat
 14. Věc názoru, vy magore zase vynucujete zbraně, dle vaší libosti. Tak si můžeme nadávat do nekonečna, dokud nemáme v kapse zbraň. To se šroubovákem, nebo otevírací rybičkou je ohraný trik.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic nevynucuji, pouze chci zachovat právo bezúhonného občana na obranný prostředek, což je přesný opak snah EU, se kterými zřejmě souzníte, Vaše věc - a nadávky můžete zkoušet tak leda přes klávesnici.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.