Reklama

pondělí 26. srpna 2019

Krokodýlí slzy nad 21. srpnem 1968 rychle oschnou

Jiří Jírovec
26. 8. 2019
Už jsme se báli, že se mršina obrodí. Jiří Dědeček, Přišli včas (1)
"Vono je vůbec moc věcí na světě, který se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc je, aby to každej zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh." Švejk (2)
Pražské jaro bylo výslednicí generačních i kulturních změn, které probíhaly po celá šedesátá léta. Evropou otřásala studentská hnutí. Vznikly nové filmové školy, i ta česká, representovaná Formanem, Passerem a dalšími. Byl Elvis Presley a The Beatles se vlámali do USA.


Tam narůstal odpor proti válce ve Vietnamu, byly masové demonstrace proti rasové segregaci, došlo k zavraždění Kennedyů a Martina Luthera Kinga, přišla generace hippies, rock'n'roll i politicky angažovaní folkoví zpěváci. Bob Dylan a Pete Seeger nebyli žádní Klusové.

Československo šedesátých let tuto vlnu svým způsobem sledovalo. U nás ale šlo o boj uvnitř establishmentu, ne s ním. V roce 1963 totiž byli Kolderovou (3) a Barnabitskou komisí (4) rehabilitováni nekteří z komunistů, kteří přežili procesy a čistky padesátých let, a ti se začali vracet zpět do politiky.

Tito staronoví komunisté se prohlásili za progresivní a slibovali obrodu oné mršiny z Dědečkovy básnické zkratky. Prý dají socialismu lidskou tvář. Jenže ideologie žádnou tvář nemá. Lidskou tvář může získat politik. Někdy stačí obejmout dítě nebo celebritu, jindy zapůsobí šipka skočená do bazénu.

Rok 1968 přinesl jen dvě zajímavější změny: Formálně byla zrušena dávno zpuchřelá cenzura (*) a ministr vnitra, Josefa Pavel, vyzval občany, aby nadále neposílali anonymní dopisy (čti: udání) na MV. Oba výdobytky upadly v trvalé zapomnění. Anonymně se udává i po sametu a cenzura, tedy metoda pro potlačování myšlenek, byla po sametu výrazně inovována.

V rozsáhlém dokumentu "Poučení z krizového vývoje" (5) lze mezi nánosem ideologického balastu najít základní prvky, charakterizující Pražské jaro:

1) V KSČ se vzájemně okopávala mužstva kapitánů Novotného a Dubčeka.

2) Společnost měl sjednotit Akční program KSČ (6) ze začátku dubna. Z textu oproštěného od frází o dělnické třídě, Sovětském Svazu, mezinárodní spolupráci socialistických států a vítězství nad kapitalismem by mohla svůj program skládat kterákoli současná česká politická strana. Šlo o dokument, odpovídající úsloví "snadno se to řekne, ale těžko udělá";

3) Vznikly dvě organizace (**), které skutečně (K231) nebo potenciálně (KAN) ohrožovaly tehdejší politický systém; a

4) Rozpory uvnitř KSČ znepokojily vedení států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským Svazem.

Poslední zmíněný bod je klíčový, protože jím vstoupila do hry geopolitika, tedy praxe, v níž se, jak vysvětloval Švejk u rozstříleného vlaku červeného kříže, "něco [se] nesmí dělat, ale každej to zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh."

Dubčekovo slzení: "co mi to udělali?" dokazuje, že nic nepochopil. Byla studená válka a Sovětský Svaz reagoval na hrozbu, že se vykolíkovaná hranice posune na východ. Jednal tedy ve vlastním a ne Dubčekovu zájmu.

Dnes již víme, že Západ vycpává základnami a zbraněmi každé území, které je ta která vláda ochotna poskytnout. V rámci geopolitických zájmů se odstraňují nepohodlné vlády a jejich země se podle potřeby bombardují nebo embargují. Na lidských životech a místních "Dubčecích" nikdy nesejde.

Možná i Gaddafi si říkal "co mi to Sarkozi s Blairem udělali" a setřel slzu. I Hussein, podporovaný Američany v irácko-iránské válce, nakonec skončil na šibenici.

Když se Američanům znelíbil někdejší spolupracovník CIA Noriega, vybombardovali Panamu. Oficiálně kvůli drogám, které pašoval do USA. Šlo však jen o to zabránit uskutečnění dohody o předání průplavu Panamě, kterou USA podepsaly. O průplavu se nemluvilo jen o drogách, které Noriega pašoval potřebným Američanům. Akce se podařila, kontrola průplavu byla zajištěna. Bylo zabito něco lidí, (4000 podle středního odhadu americké vlády) a Noriegův protikandidát ve volbách složil přísahu věrnosti panamskému lidu v bezpečí americké vojenské základny.

Srpnová invaze proti tomu byla operetní záležitostí a Duček se Svobodou ji přežili.

Velmoci pro svoje konání žádnou záminku nepotřebují i když ji neodmítají. Ti "malí" do toho nemají co mluvit. Platí to i pro pět lidí (7), jejichž dopis údajně srpnovou invazi způsobil. Jeho autoři se obávali, že vývoj v Československu může vést k obnově kapitalismu. S odstupem času víme, že Bil'ak a další se obávali správně, ale nepřesně. Spletli o dvacet let. Existuje důvodné podezření, že se politici, kteří pocházeli z velmi chudých poměrů, návratu kapitalismu opravdu báli.

Současná propaganda šedesátá léta ignoruje. Pražské jaro toleruje jen s nejvyšším odporem, takže se scvrklo na lkaní nad 21. srpnem 1968 a střetem mezi lze demonstranty a mocí o rok později. Jsou zdůrazňovány emoce, kdežto historie jde stranou.

Před 51 lety byla naše společnost v šoku, protože věřila v sílu hesla "jsme s vámi, buďte s námi". Nevnímala geopolitiku, aby se posléze divila, proč nám Západ nepomohl.

Podpora KSČ trvala i po srpnu. Palachův protest nebyl namířen proti systému. Měl upozornit na nebezpečí, že společnost bude narušena cenzurou a sovětskou propagandou, kterou šířily noviny Zprávy.

Teprve o rok později došlo k určitému oslabení vztahu občanů k moci. O zákroku proti demonstracím v roce 1969 se opět píše způsobem útočícím na emoce. Bili nás a stříleli, přestože jsme jen házeli dlažební kostky na policajty, fízly a milicionáře.

Takový přístup zakrývá, že je to vláda, ať již jakákol, která nese odpovědnost za výsledek. Francouzská vláda nasadila proti žlutým vestám na 60000 policistů. Nechtěla, aby se situace vymkla z ruky a tak byli mrtví i ranění.

Smyslem normalizace bylo přesvědčit Západ i Východ, že v Československu nejsou, současnou termnologií řečeno, podmínky pro Majdan nebo sponsorovanou barevnou revoluci. Husák to dokázal.

Představa, že od února 1948 do ledna 1968 nebylo nic než bolševická krutovláda a v okamžiku, kdy se se národ nadechl, přišla invaze a po ní nastalo temno trvající až do sametu, je falešná.

Fabulace (8) překabátěného komunisty Petra Pitharta o drastickém dopadu normalizace možná platí pro lidi jeho typu, kteří byli vyhozeni z KSČ, ale ne pro většinu nestraníků. Pithart tvrdí:

"[Trauma začalo] celostátními prověrkami, v nichž se všichni občané museli obrovským způsobem ponížit. Toto trauma, děsivý úprk do soukromí a k sobeckému individualismu, který trvale ovlivnil české povahy a české charaktery, česká společnost nezpracovala dodneška, přestože dodnes je normalizace určující charakteristikou i dnešní české společnosti […] Atomizace společnosti je to nejhorší, co se mohlo stát. Ztratili jsme důvěru vůči sobě navzájem."

To je jistě nechtěná pochvala "komunistické společnosti". Kdy český charaktery a povahu zformoval?

Jaké trauma náš lid utrpěl, když v roce 1942 oslavoval na naplněném Václavském náměstí ukončení stanného práva po atentátu na Heydricha? Jak dlouho se vzpamatovávali naši umělci z heilování při podobné oslavě? Jak dlouho byly některé české herečky traumatizovány stykem s německými milenci?

Pithart svoje výroky ovšem nemyslí vážně. Jde o účelový konstrukt použitelný jako výmluva, proč se některé věci skoro 50 let od traumatizujícího podpisu nezměnily. Prý to bude trvat ještě několik generací, než se po totálu osvobodíme k demokracii. Pravda a láska jsou na horizontu, který se vzdaluje rychlostí, kterou se k němu přibližujeme.

Atomizace společnosti a sobecký individualismus jsou produkty kapitalistické společnosti.

V každé společnosti existuje boj o moc, peníze, kariéru; to vše podporované závistí, řevnivostí a generačními střety. (***)

V současné době je historie neuvěřitelně przněna. Ztratili jsme schopnost analyzovat minulost a vidět celkový obraz.

Jsme velmi blízko Orwellovu světu: Prolétům dáváme pornografii, fotbal a nějaké to jídlo. Metody pro kontrolu občanů jsou obdobné těm, popsaným v románu 1984. Bývalí příslušníci Stb se musejí zalykají vztekem, jací oni byli břídilové.

Máme válečnou propagandu, která definuje Eurasii jako nepřítele naší Oceánie, která má Eastasii jako momentálního spojence. To se může změnit až nám současný spojenec přeroste přes hlavu.

Paměť národa je desetiminutovkami nenávisti ochromována až k úplnému zblbnutí. Stali jsme se gubernií, která si netroufne těm mocným ani naznačit, že snad máme vlastní názor.

Poznámky

(*) Třicet let po sametu má cenzura formu odmítání, nezvání a ignorování. Autora diskvalifikuje i spolupráce s nevhodným mediem. Nejsme daleko od kriminalizace názorů.

Jako inovace se objevila nálepka "kauza" někdy vylepšená adjektivem "dezinformační". Probíhá kolem vás kauza, sdělili Karlu Sýsovi, členu poroty soutěže Seifertovy Kralupy:

"Mnohokrát děkuji za skvělou práci při vyhodnocení letošní autorské soutěže. Naše účetní vám pošle odměnu za vykonanou práci. Mám nemilou povinnost poprosit vás o vaši neúčast na sobotním slavnostním vyhlášení vítězů autorské soutěže. Tento krok vedení města je podmíněn kauzou, která nyní kolem vás probíhá. Děkuji."

Ona kauza se týkala rozhodnutí Sněmovny navrhnout básníka na prezidentské vyznamenání, které mohlo, ale nemuselo být uděleno.

Herci Kladenského divadla odmítají vítězku konkurzu na jednatelku svého divadla, Irenu Žantovskou. Vyhlášují stávkovou pohotovost (9), mimo jiné také: "kvůli jejímu manželovi Petru Žantovskému, který figuroval v několika dezinformačních kauzách."

Herce snad omlouvá, že většinou nemají v hlavě vlastní myšlenky. Petr Žantovský nemá s činností své ženy, pro danou pozici vysoce kvalifikované, nic společného.

(**) K231 sdružoval občany odsouzené podle zákona 231/1949) a KAN. Jeho vedení před srpnem 1968 souhlasilo, že zmírní protikomunistickou rétoriku.

Klub angažovaných nestraníků (KAN). Byl založen autorovými spolužáky z Přírodovědecké fakulty KU, Ivanem Jonášem, Ludvíkem Rybáčkem a Zdenou Janglovou ve spolupráci s několika lidmi z VŠCHT. Na začátku měl být happening, tedy výlet parníkem do Davle. Bude chlast a ženský, zval tehdy Ivan. Nakonec KAN začal skroměji, nudnou schůzí na VŠCHT (10).

KAN měl povolenu pouze přípravnou činnost. V jejím rámci začaly vznikat skupiny i mimo Prahu. K formální registraci ale nedošlo a KAN se po srpnu 68 rozpustil.

(***) Módou sezóny se stalo psát o tom, jak ta která celebrita trpěla. Každý článek pro jistotu obsahuje alespoň jednu větu o útlaku.

Věra Čáslavská, se stala známou protestem na stupních vítězů při OH v Mexiku. Představa, že člověk, který je naštvaný za druhé místo, myslí na stupních vítězů na politiku, je poněkud obtížná.

Politická gesta na stupních vítězů jsou známa. Na stejných OH protestovali američtí sprinteři Carlos a Smith proti rasovému útlaku a chudobě černochů v USA. Na stupních vítězů měli černé oblečení a vztyčená paže s černou rukavicí symboly hnutí Black Power. Za svoje gesto byli vyloučeni z týmu a museli opustit olympijskou vesnici.

Setkali se s odsouzením a po padesáti letech připustili, že jejich gesto negativně ovlivnilo jejich životy. Americká moc jim dala nelibost najevo stejně jako česká Čáslavské. Ta byla v roce

1971 vyloučena z ČSTV, ale přesto vystudovala Institut tělesné výchovy a sportu KU (1974) a v letech 1979-81 trénovala v Mexiku.

Rudolf Hrušínský st. směl v letech 1972-75 hrát "jen" v ND (13 rolí). Pak se cosi stalo a od roku 1976 do roku 1989 natočil 100 filmů a v roce 1988 dostal titul Narodní umělec. Míru jeho útlaku je těžké hodnotit, když neznáme hranici mezi ideologií, obecnou blbost a závistí.

Ještě před sametem byl Jiří Suchý napadán, že si už dost vydělal a měl by jít od válu. Dávno po sametu zmiňuje setkání s mladým mužem, "jemuž vadilo, že nejsem mlád a pokročilý věk je mu odpornej. Protože mu však nechci odplácet zlé zlem, přeju tomuto mladému muži, aby se toho hrozného stáří nedožil." To je sarkasmus genia.

O Josefu Kemrovi jakási Janovská píše: "Totalitnímu režimu se zprotivil hned dvakrát. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl, a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc velmi miloval boha a svoji víru neskrýval. Díky tomu měl omezenou uměleckou činnost a jeho práce byla přehlížena." Kemr má v České filmové databázi 238 záznamů, z toho 209 za období 1948-89. Zase, postih jako hrom.

96 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to je příspěveček hodný rozvztekanýho trpaslíčka, blbečka, malýho načepejřenýho hovínka ve vysoké trávě. Tady pan autor napsal článek, a rozhodně trpaslíčkovi nenařídil, aby si to přečetl. Kdyby trpaslíček blbeček nelezl každý den zasírat diskuze oplzlými urážkami, nebyl by si přečetl ten článeček, a nemusel by nikomu nadávat do křiváků -sám křiváček, chcípáček, duševní mrzáček. Už půjdeš spinkat, trpaslíčku blbečku? Tak si nezapomeň dudlíček, rozkošně ti ucpe hubu, a nebudeš vypadat tak pitomě.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. No a proč sem teda lezeš přicmrndávači - vlastně čí jsi ty přicmrndávač? Kdekomu sproéstě nadáváš přicmrndávačů, a komu přicmrndáváš ty, ses zatím nepochlubil. Měl bys to napravit. Tak kdo že je tím tvým guru, v jehož utajovaném jménu nadáváš ostatním, a slintáš denně na diskuze ty obvyklé a pořád stejné oplzlosti?

   Smazat
  4. Pro prvního přispívatele to musí být lidské trauma. On ma zoufalého primitiva lulu, my máme moudrého pana Jírovce. Milý 23:26, víte jak se snadno odreagujete? Vezměte noviny, nejlépe iDěs, namočte je do vody a pak trhejte, trhejte a řvěte, že komunisty nenávidíte. Ulehčí se vám. Nežijete na Praze 6? To byste mohl svým semenem pocákat maršála Koněva.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. @ 23:38
   Asi to tušíte sám: Jste nemocný člověk.
   Je to pravda, ale tady vám nemůže nikdo pomoci.
   - Krom toho nám do toho nic není...

   Smazat
  7. Faktem zůstává,že tu máme plné zuby popisů minulosti,kterou navštěvnici alternativa znaji už shora dolů.

   PANE AUTORE VZPAMATUJTE SE DO REALITY A PŘIJĎTE S NÁVRHY ŘEŠENI SRAČEK DO KTERÝch NÁS KOPOU TI NAŠI PRÝ ZASTUPCI!

   Když nedovedete podporovat občany navrhovaná řešeni odejděte do své nové vlasti-Kanady a už se tu nevracejte k tomu vašemu mláceni prázdné slámy!!

   Smazat
  8. Pro psychicky nemocného chudáka, který zde uráží autora.
   Škoda, že Vám nenáleží alespoň 1/10 intelektu autora článku. Pravda v diskusi je v argumentaci, kterou má p. Jírovec vybroušenou, není ve sprostých urážkách. Omlouvá Vás, že jste zatím díky svému postižení nepochopil, že jste psychicky nemocný.

   Smazat
  9. I když jsem vyznavačem věcné, racionální a slušně vedené diskuze, musím uznat, že na „úvodní“ koment z 23:06 je zcela na místě reagovat tak, jak se stalo ve 23:21. Ten z 23:06 a dál, to není člověk, to je zrůda. Bohužel, i takoví jsou mezi námi. JiH

   Smazat
  10. 1.15

   Autor si nedá řici a zasypává nás tu permanentně starými vykopavkami a co ty bidáku, taky patřiš pod heslo

   "Cha,cha,cha,jsme vláda zla,jsme vaši bouchači a budete nám tleskati!"

   Ty taky patřiš pod režim sračkometů,kteři tě zadupali do země tvrzenim,že

   "NIKDY NEBUDE LIP NEŽ TEĎ!?"

   A pošlou na tě exekutora?

   Smazat
  11. Drazi intelektuálové a autoři

   1.06 má pravdu.
   Přestante nás obyčejné lidi štvát neustálými sračkami a popisy,které jsou nám k ničemu .Potřebujeme

   1.Návrh jak odstranit kapitalismus bez přivlastků,který nám na hřbet naložil president ODS a nyni prý v tom marasu má pokračovat jeho syn!

   2.Jak a jakými prostředky mame zajistit kontrolu námi zvolench zmrdů,kteři vyráběji proti nám nepetržitě vadné zákony.

   3.jak obejit 30 let trvajici embargo na Zákon o obecném referendu!

   4.Jak odstranit naše rabováni v platech které jsou třetinové oproti tzv Západu a už ns nezajimaji výmluvy jak to nejde a že tim ohrozime kapitalisty,kteři plavou v penězich a oni nám chtěji proto naložit dalši uhlikové a jiné daně!

   5.Jak zajistit vznik Středni třidy,jejiž zbytky jsou rabovány a ničeny pokutami a exekucemi!

   DOUFÁME CTĚNI AUTOŘI,ŽE TYTO BODY BUDOU PROZATIM STAČIT.
   PŘejeme vÁm chrabřI hrdinové pera v tvorbě mnoho úspěchů!
   A už nás dělniky a rolniky,pracujici a nepracujici inteligenci pestaňte srát svými neustálými popisy situace,to nám chleba nedá!

   Smazat
  12. Ten 3:31, že by další Radosta, nebo on sám s novou metodou? Blog NR není platformou pro přípravu revoluce a pádu režimu. Je jedině a pouze prostorem pro věrohodné informace, které mainstream zamlčuje, ignoruje nebo překrucuje. A to je, a taky má být, podstatou diskuze. Provokatére!

   Smazat
  13. 68 byl nepovedeny souboj pomylenych bolševiku proti těm kteři si řikali nepomyleni a všichni tihle bolševici kterych bylo milion v 15milonovem čssr do toho zatahli vovčani kteři stim neměli nic společneho tim že chodil žalovat brežněvovi kdo je větši prase atyto PRASATA ZASE OŽIVIL A ADOROVAL VEŠKRNA ABY BYL JIMY ZVOLEN ZA PRASEDIDENTA A ZA VOLBU JIM DAL CO SI KDO ZNICH UKRADNE BUDE JEHO DNES VĚTŠINOU VE VYSOKYCH VLADNICH FUNKCICH ČI MAJITELE VELKOKAPITALISTI

   Smazat
  14. Pane Jírovec tento Váš článek patří do učebnic dějepisu a já si jej vytisknu a nechám na památku svým potomkům.

   Smazat
  15. Ad 23:06: Ty seš ale psychopatickej, zakomplexovanej chudák.... Jen ti hodit cukříček.

   Smazat
  16. 23:06 A něco k článku, třeba jen náznak myšlenky by nebylo? Ubožáčku co je ti, že můžeš jen skákati...a nadávat. Mimochodem článek s velkým nadhledem a přehledem, děkuji autorovi.

   Smazat
  17. 4.03
   Už jste napsal zavěť ve prospěch dnešniho režimu neomarxistů?

   Dal jste tam opravdu,že po uskutečněni jeho myšlenek ideologie islamismu,tj uřezáni hlav kafirů to jste vy ,svou hlavu dáváte zadarmo k dispozici výzkumu vakua?
   Co tu motáte,že o tom zdemolovaný tisk a tv bude vysilat,vždyt ti si nemohou ani prdnout a musi lhát!
   O jaké revoluci tu pičete? O té exekučni,jak vzniká policejni stát a vy si neumite ani přečist a pomodlit se k novému náboženstvi z vlády kaka rámu?
   To chcete být dale holubička a dalšich 30 let si dáte dale blokovat Zakon o referendu a proč nezacitujete tady súru 4-89,aby vás policie vnitráků ČSSD odvezla antonem a obvinila vás z předsudkové nenávisti.
   Tak si přečtěte co al Hamajda chráni!

   sura 4-89

   A přali by si,aby jste se stali nevěřicimi,jako jsou oni,aby jste byli stejni,neberte si mezi nimi přatele dokud se nevystěhuji na stezku boži.

   A JESTLIŽE SE OBRÁTI ZADY PAK JE CHYŤTE A ZABTE,KDEKOLI JE NALEZNETE!

   A neberte si z nich ani přatele ani pomocniky!

   Tyto zločince šiřici nenávist má prý vnitro ČSSD chránit a dovolit znásilnit vaši dceru manželku a dát pobit znovu nejprve židy?
   Patřite k nim?Hleďte se odstěhovat do tramtárie pane RADOSTO a tam si můžete svoje sračky psát dále,brzy po vás neštěkne ani pes,protože i psi budou vyhubeni do posledniho,IS je nechce!

   Smazat
  18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 2. Pane Jírovče, Váš článek je naprosto pravdivý a přesný. Celou dobu, kterou popisujete, jsem prožila a nemám potřebu, stejně jako Vy, lhát, podlézat hloupým, nevzdělaným a nenávistí prolezlým primitivům, kteří v životě nic nedokázali a zbožňovaný kapitalismus jim zase nepřinesl to, o čem snili, totiž, "aby pečení holubi lítali přímo do huby". A to je opravdu trauma některých přispěvatelů-idiotů, lezoucích do komentářů k článku.Věcné diskuse k tématu nejsou schopni, jen otravují vulgaritami, a jejich agresivita stoupá úměrně s jejich nenaplněnými tužbami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Honolulu 0:43, snad když použiji váš způsob vyjadřování, pochopíte. Kde ten Jírovec co kecá o blbé Canadě? Píše o tom co prožil a jak to vidí. Vy se, ovšem s nadhledem mravence, pokoušíte o totéž, ovšem bez znalostí a logiky. Rozumím tomu, váš intelekt vám neumožňuje rozpoznat, jak jste trapný.

   Smazat
 3. Stranicky postižení ať raději nečtou. Praskne jim žilka. Normalizace byla procházka růžovou zahradou ve srovnání se štvanicí po hadráku. Pracoval jsem po škole v jedné instituci s třetinou zaměstnanců vyloučených nebo vyškrtnutých ze strany. Dostali tam práci když byli nespokojeni s tím, co se jim stalo v okolních průmyslových podnicích. Nesnesli pád mezi řadové zaměstnance. V této instituci většinou nešéfovali, ale plat měli úměrný své kvalifikaci, vzdělání a zkušenostem. Podle mne měli solidní platy, větší než mladí nebo ti, co toho uměli málo. Na našem odboru měl nejvyšší plat jeden kolega vyloučený ze strany. Náš šéf měl pouze zrušené členství. Všichni jsme se přátelili a chodili na čtvrtletní hodnocení práce BSP (pití a jídla bylo dostatek). Změnil jsem zaměstnání a přešel do vývoje jednoho podniku, kde se schovávalo mnoho stranicky postižených. Šel jsem na místo vedoucího oddělení. Kvalifikací jsem silně převyšoval ostatní. Za dva roky přišel převrat. Moje místo se zalíbilo jednomu z ublížených. Sprostotu foristů popisovat nebudu. Budiž stalo se. Svině které začaly podnik ovládat, vyhazovaly lidi jak na běžícím pásu. Já jsem se převlékl do montérek. Plat mi udržovali po dobu několika let. Bral jsem všechny možné sociální podpory. Tehdy jsem litoval, proč se ti noví k nám bývalým komunistům nechovají aspoň tak jako jsme se chovali my k nim. Když slyším nějaké monstrum si stěžovat na normalizaci, je mi do smíchu. O co šlo, dobře vím podle svých osobních zkušeností. Z toho podniku jsem po několika létech odešel mezi ty, co měli stejný životopis jako já.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu 0:49, vy jako katolík patříte k instituci, která ničila a zabíjela lidi, podporovala nejkrutější režimy, kryje sexuální zneužívání dětí a dodnes hrabe majetky ... Kam se na vás hrabou čeští komouši?

   Smazat
 4. Co je pro mne záhadou, uvolnění poměrů nechal žíti Antonín Josef Novotný - který v letech 1953/1968 zastával funkci PRVNÍHO TAJEMNÍKA KSČ. Kromě toho během let 1957 až 1968 úřadoval jako třetí československý komunistický PREZIDENT a zároveň šestý prezident od vzniku Československa. Ten byl a je pošlapán historií nespravedlnosti a z mdlého A.Dubčeka se udělala IKONA 68 i když 22. 8. 1969, spoluvytvářel a podepsal s prezidentem L.Svobodou, federální obuškový (pendrekový) zákon, proti lidu ČSSR (federální obušek byl bilý 85 cm dlouhý, tuhý kabel, narozdíl od černého 35 cm šimrátka?). Můžete mi to někdo objasnit, kromě cucáka a přítele (stíhaného Teplického podnikavce Třešňáka), Feriho!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud vím, tak přílby a bílé obušky pro pohotovostní útvar (později pluk) SNB byly dovezeny z Velké Británie, de sloužily demokratické polici Jejího Veličenstva kde sloužily k humanitárnímu umravňování demonstrantů a irských katolických vlastenců požadujících svá lidská práva proti oranžistické persekuci. Výrobce je exportoval do mnoha zemí světa.

   Tak mě napadá: Myslíte, že byly objednány před, nebo po invazi?

   Smazat
  2. Co to syším? komouši že neuměli vyrobit ani pendreky? Na léky devizy nebyly, ale na pendreky ano?

   Smazat
  3. 12:54 - 13:33

   Vy jste vynechali pointu u příspěvku 0:32 a ta zněla A.J. Novotný (padouch) versus A. Dubček (“hrdina“)? Pokroucená fakta z hrdiny padouch a naopak!

   Smazat
  4. 13.33 Pendreky v celém demokratickém světě odedávna slouží k ochraně demokracie a k ochraně životů antidemokratických aktivistů... Když třeba v Baskicku nebo ve Francii došly pendreky, muselo se střílet... Když se dříve u četnictva nosily šavle, mlátili jimi neuposlechnuvší humánních výzev k rozchodu, PLOCHOU ŠAVLE... když šlo do tuhého, sekalo se i bodalo.

   Léky? Že jste jako musel papat Acylpyrin tuzemské výroby místo totožného Aspirinu od Bayera? O embargách jste nikdy neslyšel? Třeba to, které sankčním zákazem prodávat léky Saddámu Husajnovi zavinilo smrt statisíců Iráckých dětí?

   Smazat
 5. Konecne pravda.Diky autorovi za ni.Jak radostne ,moci si precist nepokroucena fakta.

  OdpovědětSmazat
 6. noviczech
  ...ano, výborný článek a pravdivý. Už jen vzpomínat na ta "špatná léta za špatného režimu", kde v 3000 covém městě byli tři řeznictví, pět potravinových prodejen, kovomat, elektroprodejna, prodejna koberců, nábytku a porcelánu a oděvů! To vše PRO LIDI!!! Dnes v tomto městě je jen jedna prodejna potravin!
  Dal bych někomu nejraději přes držku, :-)), ale muselo se stát. Bez špatného, by jsme nevěděli co je dobré!!!

  OdpovědětSmazat
 7. noviczech
  ...ještě pane Jírovec si najděte podklady a tam se dozvíte, že pan Prezident Novotný, když odešel do důchodu, tak daroval do československé státní kasy 10 milionů korun. Tyto peníze měl našetřené že své pracovní činnosti a protože rád pil pivo na své chatě na přehradě a nepotřeboval je, jak sám řekl, tak je daroval státu. A to mám dojem i přesto, že měl dva syny, ale to už nevím určitě. Selah, zastav se a pozoruj, přemýšlejte, jak jsme se jako lidé strašně moc změnili!!!

  OdpovědětSmazat
 8. Pravdive jako vzdy

  OdpovědětSmazat
 9. Honolulu, vaše nesmyslné kecy, které postrádají logiku, kterými za každou cenu napadáte cokoli, co se nehodí do vašeho vidění světa už i mě, který tady vytrvale odmítal mazání příspěvků, tou hloupostí znechucují a obtěžují!
  No budiž, dlužíte mi, jako katolík, tedy součást instituce, která vedla dobyvačné a loupeživé války, náboženské války, přímo i nepřímo vraždila, mučila a upalovala, pálila knihy a terorem vedla cenzuru, kryla sexuální zneužívání dětí, dodnes hrabe majetek a celou svou historií se zaštiťuje jakousi mocí a dobrem kdesi mimo reálný svět, tedy oblbuje, jak chcete vyčítat zločiny českým komunistům z padesátých let, když instituce, které jste vyznavačem, takové a mnohé další zločiny páchala stovky let a mnohé páchá ještě dnes? K tomu vy pokrytče mlčíte? Zalezte a tady, omezenče, už neotravujte!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vazeny Anonyme , muj neinteligentni komentar.

   Puvodni cirkev podle prani skupiny Jezise byla organisacne podobnejsi Ruskym ,ci Reckym Ortodoxum ci Koptikum v Egypte a byli velice mirumilovni. Kdyz se rozdelila cirkev v dusledku problemu Rima na dve casti, Rim a Byznacii. A Rim si predelal nabozenstvi k sve potrebe : na Recko-Rimske cimz se odchylila od puvodniho smeru hlavne organisacne , neb ma organisaci jako pyramida. Nejvetsi kritik byl San Francis, Recko-Rimsky katolictvi by se nemelo! nazyvat katolictvi neb je jine, a v tom je ten cely zmatek, je to neco jako pouzivani jmena jine firmy .Tak nechte Honolula dychat aspon v teto veci.
   Brouk Pytlik
   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Honolulu je jako obyčejný troll redakcí mazán. Netřeba na něj reagovat.

   Smazat
  3. Brouku Pytlíku 6:16, jste zcela mimo podstatu věci. Ostatně, i já jsem znal katolického pana faráře, který byl, prakticky vzato, Svatým mužem. I na pohřbu jsem mu byl, což se za totáče věru nenosilo. To ovšem nic nemění na tom, čím byla a je, mezi jinými, Církev svatá, římsko katolická. Proti ní jsou čeští komunisté učinění andělé.

   Smazat
 10. "...ztratili jsme důvěru k sobě navzájem".
  Lépe bych to nevystihl. Ztratil jsem důvěru v tu část společnosti, která sobecky prosazuje své zájmy na úkor celku. Kulturní fronta, přisátá na státní vemeno, ignoruje právo na život zbytku společnosti, který jí živí. Kam se podívám najdu alespoň jednoho člověka, který žije z práce většiny. Jedno, zda jde o různé menšiny, socky, nebo pijavic profitujících z dotací nejrůznějšího druhu a původu.
  Vždycky jsem si vážil šikovných a pracovitých lidí. A pokud jim jejich šikovnost a pracovitost zajistila vyšší životní úroveň, budiž jim přáno. A nyní se každý může rozhlédnout kolem sebe a začít takové hledat. Já jsem to udělal a jsem nepříjemně zaskočen. Všichni, kteří si, alespoň v mé blízkosti, žijí nad poměry, mají vazby na státní, nebo evropské peníze. A naopak, ti, kteří dřou často deset, dvanáct hodin denně, sedm dnů v týdnu, žijí tak říkajíc z ruky do huby. Znám dost živnostníků a malých podnikatelů. Navenek budí dojem majetných lidí. Ve skutečnosti bojují často o holou existenci. Natahují dny a pracují dlouho do večera a co nestihnou dohánějí o víkendech. Jaký asi můžou mít názor na lidi řečnící na demonstracích Milionů úchylek, kteří žijí blahobytný život z jejich daní? A jakou k nim asi mohou mít důvěru, když to hlavní, co z jejich akcí čouhá, jako sláma z bot, je zachování tohoto parazitického systému?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O to prave jm slo!!!! Kdyby lidi meli moralni principy tak s nima se nenecha lehko manipulovat!!!, neb jinak skupina lidi neexistuje, je to je stado.

   System je parazitni, ze byl socialne vytvoren parazitni, aby nikdo nic nevidel a nevedel.

   Otazkou ovsem je jak z toho ven. Jedna cesta ven je prez nabozenstvi, druha je pres vzdelani se, treti je meditace a joga. OOO Budho cisty jako kvet lotosu. Co to znamena , ze kvet Lotosu muze plaval i v bahne , ale vzdy byl cisty, a kdyz clovek to drzi v hlave (tento obraz) nikdy nemuze padnout!!! Pak zajimava cesta by mohla byt pres Blockchains, kdyz se clovek o tom zamysli a zvladne to. Zda se mi ze to Cesi zvladaji svym zpusobem slusne.
   Brouk Pytlik

   Smazat
 11. Nazývat věci pravými jmény. Ale to se dnes nesluší. Ani to, že se nesmí říct, že Horáková byla pyšná na svou protistátní činnost. A že jsme asi jediným státem na světě, kde ta protistátní činnost není velezrada - jo tenkrát, dneska asi by to bylo jiné. (Zatímco velezrada je když prezident nejmenuje ministra).

  A tak tedy jiné názory než názor davu, nejsou žádány.

  Nebylo nám líp, když jsme všichni měli ten stejný názor? (Bohužel, i když pomýlený)...

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to abyste vzal automat a začal to všude kolem kosit hlava nehlava.

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pomatený blázne, nikdo tě nebere vážně, tak už se přestaň ztrapňovat ..

   Smazat
  2. Pro 07:55, já Vám nevím, ale to otroctví neskončilo, otroctví trvá (jak říká klasik). Jsou vládci (těch jsou snad stovky, nebo tisíce) a pak jsou otroci na různém stupni od dozorců až po bezdomovce a to je ten zbytek. Kam teda patříte vy? Jen se podívejte kolik lidí má půjčky, hypotéky proto aby mohli žít svůj "americký sen". Vemte jím to, co nemají splaceno a mají p.r.d.
   To je jako ve vtipu, jaký je rozdíl mezi němcem z NDR a FRG- odpověď žádný, vemte západnímu co má na půjčku a jsou na tom stejně. Já půjčky nemám a tak těch pák, které na mne má systém je méně. Tož tak.. ST

   Smazat
  3. 8:24
   Vzít nebo nevzít si půjčku je svobodnou volbou jakéhokoli jednotlivce. Majetku se zbavit, půjčky splatit, nemít nic a být opět "svobodný" je další možností kohokoli v jakémkoli okamžiku.
   Takže skutečně nevím o čem to tu motáte.

   Smazat
  4. 8.32 Chytrolíne, sám to motáš, většina chudých si nebere půjčku dle svobodné volby, ale jako jedinou možnost aby přežili a ne***ípli hlady.
   Je to psychopaty vymyšlený nový druh dluhového otroctví, který jim zajišťuje "legislativa právního státu".
   Jednou se s té "svobody" po**erete i vy chytrolínští pomatenci v "blázinci právního státu", až se ti, co jim tak "chytře" radíte naserou ...

   Smazat
  5. 9:27
   Místo "nasírání se" raději běžte makat. Práce je všude kolem dost. Potom zaručeně chcípat hlady nebudete.

   Smazat
  6. 9.40 Magore, nikdo se nenasírá a není chudý, to ty jsi jenom chudý duchem a nasraný na sebe pro svoji slaboduchost ..
   Už se neztrapňuj a odpal, nikdo není na tvoje "intelektuální výplody" zvědavej ..

   Smazat
  7. 9.40
   Osle, ty jsi větší filosof než filosof Venca Flaška. Na to íá íá Vency Flašky už málokdo naletí ...

   Smazat
  8. 10:10
   Tak proč to ty kokote adresuješ mě a ne tvému soudruhovi z 9:27, kterého popíráš?

   Smazat
 14. Pane Jirovec, to je moc pekny a pravdivy clanek. Dekujeme
  za kolegy dustojnik-val.vetetan

  OdpovědětSmazat
 15. Jako obyvykle fundovaný a zajímavý článek. Prostě tak to bylo a je nutné, aby si to lidi přečetli zvláště dnes, kdy se všechno relativizuje a kdy se vedou neustálé boje proti minulosti. Hloupé kecy o tom, že se jedná o nějakou závist a kdovíco dalšího, jsou jenom důsledek toho, že není žádný proti argument. Jenom sprostoty a nadávky. Kdyby to nebylo ubohé, bylo by to směšné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidé jednoduše potřebují vidět černě nebo bíle a vše posuzují podle emocí.

   Smazat
 16. Chtěl bych upozornit na dvě (implicitní) skutečnosti - za "tatíčka" Masaryka byla cenzura normou všedního dne; a demonstrace proti režimu se často řešily střelbou do lidí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není třeba zapomínat, že tohle byla tehdejší běžná praxe úplně a navíc se jednalo o velice vypjaté stavy těsně nebo nedlouho po válce. S dnešními salonnimi demonstracemi, včetně 11/1989 se to nedá porovnat. Například v Paříži dokázala střední třída (!) plus pár týpků bůhví odkud udělat větší čurbes. A střílelo se také. Jen s tím rozdílem, že dnes vývoj pokročil a umíme do fízlovských kvérů dělat gumové patrony. Ani v době Masarykově se nejednalo o zabití těch lidí, jen neměli gumové patrony. Ani vodní děla, paralyzery, slzný plyn, sítě, vytlačovače a další hračky.

   Smazat
 17. Herci mají dnes v módě prezentovat, jak byli všichni komunismem, který tady nikdy nebyl, pronásledováni. Na vesnici by jim řekli, že "si nevidí do huby".

  OdpovědětSmazat
 18. Až paradoxně vyšel na ČT 1 minulý týden pořad 3 x s Donutilem, kde v inscenaci hrál zatvrzelého komunistu a holubová disidentku, kdy některé z vět, po třiceti letech budování současného režimu, vyšlo najevo, že komunista má pravdu, když tvrdil, že hranice má každý stát a musí je chránit, že nedostatkového za socialismu bylo pramálo ale dnes jsou všichni zadlužení až po uši a to nevadí nikomu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 19. Správně pane Jírovče jen místní fašouni zneužívají toto výročí aby mohli demonstrovat proti vládě a presidentovi.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No nedokáži si to vysvětlit jinak, než že tento myšlením kovaný komouš a milovník totality, Jírovec, byl do Kanady vyslán režimem jako špion, agent.

   Smazat
 21. Tady se zase sešla partička rudejch pohrobku. Oslavují nechutný článek dalšího z několika kolaborantu. V podstatě stojí na straně tehdejšího Brežněvova ruska. Vždy se mě takoví lidé hnusí a opovrhu jimi. Jírovec jseš pouze stoka toho nejhoršího co v člověku je !!!!!!!!!!!Ale vždyť tady to je naprostá většina mazalu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,36
   Jsi si přečíst paměti ABSTINENTA A NIKDY NESPOLUPRACUJÍCÍHO BONZNÁKA StB VENCI FLAŠKY,tam se ti ty hňupe uleví!!!!!

   Smazat
 22. 10,22
  Alespoň nám sem ty kokote z havlotrenek nelezla taková afro a banderoverbež JAKO TEĎ!!!!!!A táhni makat,pornoJanda volá!!!

  OdpovědětSmazat
 23. Pepek Vyskoč zase šílí s pěnou u huby a není někdo poblíž, kdo by mu nasadil svěrací kazajku

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pepek Vyskoč je 10.28, 10.36, 10.39 a další nespočet jeho sraček

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 11,10
   Nás zase """baví""" tvoje """novinky""" z ambasády amiokupantů obohacená ještě o propagandu pornoJandovu a jeho euroHovnot!!!!!.-)

   Smazat
 24. Opět zde znečišťuje diskuzi jedno nebo více proamerických špinavých a smradlavých prasat. Ulevilo se vám chrochtající zvěři? Když jste zde opět vyblily svoje propagandistické zvratky. :-)

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. Vzpomínám s odporem na ty kolaboranty jako Husák. Tenhle šmejd šmejdu dostal v 54 roce trest smrti, později byl trest přehodnocen na doživotí.Po 6 letech byl propuštěn. Proč to píšu. Co dělala tahle zruda 20 roku svého vládnutí?? zavíral své kritiky a oponenty do kriminálu. Je opravdu neuvěřitelné co rudá luza dokázala a tady další luza tomu tleská.

  OdpovědětSmazat
 27. 11,06
  Hlavně,že ty tleskáš UDAVAČI,KOLABORANTOVI,MILOVNÍKOVI NACISTŮ HAVLOVI!!!!!!Drž tlamu a nedělj ze sebe ještě větší dylynu,než už seš!!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. Pane Jirovec, dekuji za osvezujici clanek. Naivita ucastniku udalosti roku 68 se da snad omluvit absenci internetu, ale po 50ti letech je to trestuhodne, zvlast u starsi generace. Je v podstate jen nahoda, ze behem studene valky USA nemusely vojensky zasahnout v zapadni Evrope. V Recku jim v roce 67 vytrhla trn z paty recka armada. Pochopitelne tajne operace (Gladio atd.) probihaly a umirali pri nich lide. V kazdem pripade ale na obou stranach barikady platilo, ze zmena rezimu je naprosto nepripustna a pokud se ji neda zabranit po dobrem, tak se tak stane po zlem. Kdo nezna osudy nepohodlnych latinsko-americkych rezimu, bude si nejspis myslet, ze u nas to bylo po zlem. Za 50 let se mnohe zmenilo co se tyce metod pri prosazovani a udrzovani vlivu, ale v podstate se nezmenilo nic. Stale si pidistat jako Cesko (chudsi o Slovensko) musi denne pripominat, kde je jeho misto. V ramci mantinelu se muzeme chovat vic neutralne, ale pohadky o samostatne zahranicni politice jsou jen pro smich. Napr. vystoupeni z NATO je dnes absolutne nerealizovatelne, i kdyz bych si to pral. Pokud by se o to nekdo pokusil, tak bychom jeste s laskou vzpominali na rok 68. To ale neznamena, ze se musime vojensky angazovat v kazdem svinstvu, tam maly prostor je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svět se rychle mění (jako tomu bylo 1989-90), co platí dnes, už zítra nemusí ..

   Smazat
  2. Článek je stejně "osvěžující" asi jako příjezd Sovětských tanků v 68, zadušení pražského jara a následná normalizace.
   Vystoupit z NATO není samozřejmě žádný problém. Názorně to předvedla kdysi Francie. A co se stalo? No úplné hovno přece. Proč bychom ale takovou hloupost dělali, když si ji přeje jen pár anti ami fanatiků?

   Smazat
  3. My ale nejsme Francie a u Francie nikdy nehrozila zmena tabora. Izrael taky nikdy nebyl v NATO a nijak to vojenske spolupraci s USA nebrani. To ale neni zrovna reprezentativni pripad ze. Proc bychom takovou "hloupost" delali? Treba proto, ze jediny zavazny clanek (ten prvni) nikdo nedodrzuje a logicky se pak neda spolehat na ten ctvrty vagni...

   Smazat
 29. 13:28
  Nacistická Americká Trotlo Organizace se nás vysere stejně,jako dřívější banda demokratů z Anglie a Francie ty milovníků AMIOKUPANTŮ!

  OdpovědětSmazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Nedá mi to a musím brzdit některé zdejší názory.S troškou pochopení dám mimo diskuzi, názory jejichž autoři 21.8.68 nebyli ještě na světě. Ti ostatní určitě vnímali tento den, tak jak byli vychování a jaký vliv mělo na ně okolí. Za sebe mohu poznamenat, že tenkrát jsme byli opravdu jednotní a hrdost být Čech byla opodstatnější, než po Naganu. O to horší byla, alespoň pro mne, "normalizace". Dnes je důležité si ten den pamatovat, některé chyby neopakovat, ale smířit se s tím, že čas odsunul invazi do historie. Vadí mi zneužívání toho tragického období,jako reklamy pro názory a akceschopnost politických stran, které nejsou schopny vymyslet vlastní program. Nemám máslo na hlavě, jako bezvýznamného občana mne nikdo nenutil podepsat antichartu, ale nesnáším dehonestaci umělců od novodobých kádrováků. Snad jste mi porozuměli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já jsem vás moc nepochopil. Kdo je ten kádrovák?

   Smazat
  2. 19:18
   Vy jste si nevšimnul komentáře v televizi, k akci podepisováňí umělců pod prorežimní prohlášení v ND? Herci byli víceméně donuceni a já je chápu, šlo o existenci nejen jejich, ale i jejich dětí. Navíc provokují dnes ti, kteří dosud své hrdinství, právě teď dokazovat nemusí. Korunu tomu dala DVTV v debatě s F.R.Čechem. Že slušnosti vím, že každá otázka vyžaduje odpověď. Trochu se té vaší divím.

   Smazat
  3. 13:11, nemám TV a tyto diskuse nesleduju.

   Smazat
  4. 29:51 DVTV je na YT, jinak nevím jak a o čem se máme bavit. Sorry.

   Smazat
 33. Pěkný článek; s potěšením jsem jej přečetl. Díky autorovi.

  OdpovědětSmazat
 34. Vasil Biľak ve svých pamětech napsal: "Skončilo to přesně tak, jak Michal Chudík řekl".
  Michal Chudík člen ÚV.
  Podobě se vyjadřoval János Kádar. Takže Dubček se nemohl vymlouvat na: "Cože mi to udělali".

  OdpovědětSmazat
 35. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, ty jsi se překabátil nebo jsi po mozkové mrtvici? Kdysi sem vítal tvoje příspěvky ale nyní vydím, že jsi normální magor.

   Smazat
 36. 16;08
  On.měl někdy normální komentáře????
  To už je jako v těch pohádkách.....PŘED DÁVNÝMI A DAVNYMI ČASY!

  OdpovědětSmazat
 37. Po r. 1990 tak došlo u nás fakticky o největší přerozdělení majetku od bitvy na Bílé hoře. Jen to většina z našich občanů v r. 1989 a ještě dost dlouho poté nepochopila. Ti na těch náměstích dodnes.Zvláště umšlci a lepšolidé přisátí na dluhový státní rozpočet.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tak-toto-peticnici-kolem-Pajerove-nevydychaji-uz-vubec-Promlouva-mrtvy-student-z-Narodni-591981

  OdpovědětSmazat
 38. Pithart lže,prověrky se vztahovaly jen na členy komunistické strany,ostatní občané z toho měli radost a ne trauma.

  OdpovědětSmazat
 39. Nezabývám se politikou, okolí téměř neví, jak smýšlím. Rodina to tuší, nesnažím se starší děti vychovávat. Těší mne, že už vědí, kde to žijí.

  Minulý rok jsem byl týden v nemocnici. Na pokoji byl mladší člověk dva týdny před mým příchodem. Domů jsme šli společně. Kolegu vyčerpala samota. Mluvil, mluvil a mluvil. Já jsem jen poslouchal a sem tam jsem řekl vtip. Podle všeho byl ODS a aktivně dělal převrat. Nabízel mi, že mi vysvětlí, proč bombardovali Bělehrad. Nějak se to zamluvilo. Já jsem byl připraven ho varovat, a měl rozum a raději mlčel, ale nedošlo na to. Na NR píšou zoufalci, kteří si myslí, že všechno mají v hrsti a pod kontrolou a že těch, co kritizují, si není třeba všímat. S oblibou pročítám diskuzi na PL. Je to velmi svobodné forum více navštěvované než NR. Téměř se tam nevyskytuje nikdo, kdo by hájil tento režim. Když to někdo dělá, je to nepřesvědčivé. Diskutéři nadávají na poměry a s oblibou se verbálně mstí Havlovi a jiným. Někdo někde zmínil, že když zemřel Kučera z Historie.cz, museli diskuzní fórum zavřít. Sprostota se mi nelíbí, ale bohužel s tím nic neudělám. Rozum by měli dostat ti, co jitří svou sebejistotou nálady lidí tím, že lžou, zrovna teď o minulosti. Dovedu si představit, že Jírovce musejí nenávidět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Jírovec upozornil, jak chudinky z hereckých kruhů lžou. Nejsou sami. Lžou všichni, kteří tady vládli nebo se vedrali do důležitých funkcí. Lhal Havel na Václaváku, lhali socani a lžou disidenti nebo nejsou ochotni se přiznávat k chybám. Bašta se nechal slyšet, že měli potrestat ještě více komunistů než potrestali. Kdyby raději držel hubu a zalezl kdesi mezi vykopávky. Uběhlo 30 let a za tu dobu si komunisté dovolili možná dvakrát rehabilitovat.

   Ti co jsou u vlády nebo mohou zvracet svá moudra veřejně by měli mlčet nebo zpytovat svědomí. Jezdím pravidelně na konference. Kamarád ze Západu mi doporučil, aby vzal sebou svou ženu jako to pravidelně dělá on. Mi je stydno mu vysvětlovat, že takový výlet je pro mne z důvodu platu třikrát dražší než pro něho. Takto jsme dopadli po třiceti létech pod vládou lhářů a podvodníků.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.