Reklama

pátek 16. srpna 2019

KRUHOVÁ LEČ NA VEZÍRA

(Originální grafika Protiproud)
Zdeněk Jemelík
16. 8. 2019  blog autora
Andrej Babiš je ojedinělý úkaz mezi politiky, kteří se od vzniku státu v r.1918 vystřídali v křesle předsedy vlády československé, později české. Ač někteří prvorepublikoví předsedové vlád byli velmi zámožní, žádný oligarcha mezi nimi nebyl a žádný se nemohl pochlubit vybudováním kolosu, jakým je Agrofert. Až do předání Agrofertu do správy svěřenského fondu Andrej Babiš spojoval v jedněch rukou moc politickou s ekonomickou, což se nikomu před ním v daném rozměru nepodařilo. Kromě toho pracovní výkonností a profesionalitou patří k nejzdatnějším mezi nimi. Je to jeden z důvodů, proč jej jedni obdivují, jiní mu závidí nebo jej přímo nenávidí, všichni s plným nasazením. Nelze kolem něj přejít lhostejně.


Naproti tomu jeho nenávistníci mají smůlu. Není mezi nimi nikdo s takovou autoritou, aby se mohl stát faktickým vůdcem „hnutí odporu“ a dokonce nikdo, kdo něco velkého vybudoval nebo aspoň něco velkého řídil. Hvězdou mezi nimi je Jiří Pospíšil, kdysi capo di tutti capi ze skandálů kolem politicky vynuceného zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka, jenž své ministerské působení zakončil ostudným vyhazovem „na hodinu“. Některým z pronásledovatelů ještě teče mléko po bradě, což jim ale na sebevědomí neubírá. Přesto nelze pustit ze zřetele přísloví „mnoho psů zajícova smrt“: nemají-li odpůrci dost sil na svržení Andreje Babiše, mohou aspoň hodně obtěžovat a působit mu různá příkoří.

Jeho příběh jako politika lze proto vnímat jako potvrzení přísloví, podle něhož do nejvyšších stromů nejčastěji bije blesk. Začal jsem se jím zabývat v r. 2017 v souvislosti se zahájením trestního řízení v pověstné kauze „Čapí hnízdo“. Popudil mě zjevný záměr jeho podněcovatelů zneužít nástrojů trestního práva k „nápravě“ volebních výsledků. Jako svědek několika prokázaných případů zvrácení vadných rozsudků jsem musel také odmítnout neochotu jeho protivníků mezi politiky a novináři vzít na vědomí, že základním kamenem trestního práva je presumpce neviny. Měl jsem čerstvou zkušenost s trestním stíháním Aleny Vitáskové, která se nepodvolila dlouhodobému nátlaku na opuštění postavení předsedkyně Energetického regulačního úřadu a nakonec se dočkala zprošťujícího rozsudku. Nejde v tomto případě speciálně a jen o Andreje Babiše, ale o obecně nepřijatelné přístupy k trestnímu právu.

Reagoval jsem tehdy článkem „Co může potkat Andreje Babiše“ z 12.srpna 2017, na který jsem 2. listopadu 2017 navázal textem „Nejen trestněprávní zádrhele…“. Navzdory proměnám času oba si zachovaly aktuálnost. Živá je nadále i otázka po tom, co může potkat Andreje Babiše a rýsuje se obecná odpověď, že v nejbližší době nic dobrého.

Je zřejmé, že záměr přinutit Andreje Babiše k odchodu z politiky vyvoláním jeho trestního stíhání jeho strůjcům nevyšel. Pronásledovaný neopustil postavení v čele Hnutí ANO ani úřad ministra financí a nakonec se stal předsedou vlády. Hnutí ANO, jehož je nejvýraznějším představitelem, si udrželo voličskou podporu, ač Babišovi nenávistníci snili o jeho úpadku následkem prozření voličů, prchajících od něj s odporem. Mimo to vídáme téměř denně v přímém televizním přenosu, že evropští státníci s ním jednají jako rovní s rovným a dokonce musí občas strpět polibky od Jean Paul Junckera (nezávidím). Řeči o tom, že snad Andrej Babiš dělá republice ostudu v zahraničí, nemají opodstatnění: zahraniční veřejnost má jiná měřítka a jiné starosti.
Nicméně jeho protivníci se nevzdávají a hledají stále další nástroje k jeho vypuzení z veřejného života. Tlak se postupně zvyšuje, atmosféra houstne a námětů na poškozování nenáviděného politika přibývá. Vše nabývá podoby kruhové leče, která se stahuje jako smyčka hozená na krk a má vyvolat pád Andreje Babiše nejpozději na podzim.

Účinnost útoků ale někdy snižuje zjevná hloupost odpůrců. Příkladem je mantra o slabém předsedovi vlády, jenž se bojí podat kompetenční žalobu na prezidenta, kterou v době žabomyší války kvůli výměně ministra kultury všichni omílali jako jeden muž a jedna žena: Ústavní soud by o ní nejspíš rozhodl až v době, kdy už si nikdo na tuto patálii nevzpomene. K vyřešení problému by tedy nepřispěla, bylo by to jen prázdné gesto. Mohl by ji podat pouze hlupák s úrovní opozičních pidižvíků.

Stejně nemoudrý je požadavek, aby Andrej Babiš prodal Agrofert a vymanil se tak ze střetu zájmů: jako správce obrovských vlastních volných finančních prostředků by sice nebyl ve střetu zájmů, ale kdyby se mu zachtělo, mohl by zkorumpovat kdekoho včetně některých protivníků, na jejichž vzdornost proti korupčním svodům bych nesázel.

Vítaným povzbuzením pro pronásledovatele Andreje Babiše jsou koncepty zpráv auditorů Evropské unie, které mají dokázat, že předseda české vlády je z hlediska unijní legislativy v postavení střetu zájmů. Není sice jisté, že po vypořádání s připomínkami českých úřadů auditoři na názoru setrvají, ale pro odpůrce to je hotová věc a chrlí požadavky: Agrofertu se nemají proplácet dotace, nebo by měl Andrej Babiš odejít z úřadu. Bylo by samozřejmě nepřijatelné, kdyby se prokázalo, že pan Trojjediný (předseda vlády, předseda Hnutí ANO a obviněný v jedné osobě) zneužívá svého vysokého postavení k obstarávání výhod pro Agrofert, na které by firma jinak neměla nárok. To ale zatím nikdo neprokázal a dokud se tak nestane, je třeba i v tomto případě ctít presumpci neviny. Má-li někdo takové podezření, je na místě je řádně prověřit se všemi důsledky. Střet zájmů je pouze možnost, soubor vytvořených podmínek pro nekalé používání pravomoci, nikoli prokázané protiprávní jednání.

V této souvislosti se Andreji Babišovi houfně vyčítá, že nadále uplatňuje v holdingu vliv faktického majitele. Nelze vyloučit, že tomu tak je, ale důkazy ještě nikdo nepředložil. Přehlíží se při tom skutečnost, že Andrej Babiš je natolik pohlcený svými politickými aktivitami, že by mu sotva zbyly síly a čas ještě i na řízení Agrofertu.

Média i politici zastírají před veřejností, že útoky na Andreje Babiše, které by mohly poškozovat Agrofert, mohou mít nepříznivé dopady pro stát. Agrofert je významný zaměstnavatel a plátce daní a jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu není zanedbatelný. Jeho finanční zdraví je pro stát prospěšné.

Novým nástrojem psychologického nátlaku na Andreje Babiše, ale i na jeho voliče, jsou masová shromáždění „chvilkařů“, která se zatím obešla bez výtržností a násilí. Nevěřím, že je Trojjediný bere zcela na lehkou váhu, jak naznačuje jeho nediplomatický výrok při návštěvě Slovenska. Jistě si je vědom záludnosti hnutí „chvilkařů“, o němž se neví, jak se bude v budoucnu chovat, zda nebude směřovat k „majdanizaci“ politické situace. Znepokojení v očekávání jejich akcí, ohlášených na konec léta a začátek podzimu, je důvodné. Nemění to nic na tom, že „chvilkaři“ jsou jednostrannými nositeli záporných požadavků, aniž by veřejnosti prozradili, jaké jsou jejich představy o dalším vývoji státu po případném vytlačení Andreje Babiše z jeho postavení. Uvolnění prostoru pro nesourodou směsku „protibabišovských“ stran by nejspíš vedlo k politické nestabilitě.
Politickou atmosféru silně ovlivňuje policie a státní zastupitelství, které by měly být přísně apolitické. Protahování řízení v kauze „ Čapí hnízdo“ je jejich službou protibabišovské frontě, bez ohledu na to, zda se takto chovají záměrně či nikoli. Dokud řízení neskončí, Babišovi pronásledovatelé budou mít stále možnost v případě vyschnutí argumentů do nekonečna vykřikovat, že trestně stíhaný předseda vlády je nežádoucí úkaz.

Na druhé straně skutečnost, že věci dospěly až do podání návrhu na obžalobu, by mohly být důkazem vzdornosti policie proti politickému ovlivňování, pokud bychom měli naprostou jistotu, že není součástí protibabišovského spiknutí. Bez ohledu na to lze s uspokojením konstatovat, že nikdo není svým postavením chráněn před možným trestním stíháním.

Právě v této záležitosti je zvlášť naléhavá otázka po tom, co může potkat Andreje Babiše, protože trestní řízení je hlubokým, a to velmi drsným, zásahem do osobního života. Díky médiím veřejnost vnímá kauzu jako řízení proti Andreji Babišovi a neuvědomuje si, že ve skutečnosti se týká také nebo spíše členů statutárních orgánů a manažerů společnosti Čapí hnízdo a.s. Andrej Babiš neměl v době vyžádání dotace se společností Čapí hnízdo a.s. po formálně právní stránce nic společného: nebyl akcionářem, ani členem statutárních orgánů, neměl tedy rozhodovací pravomoc. Tím se liší od spoluobžalovaných. K naplnění trestných činů dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie mohlo v tomto případě dojít pouze uplatněním nepravdivých údajů v žádosti o dotace. Za žádost ale přímo odpovídají statutární zástupci obchodní společnosti. Každý může být odsouzen jen za to, co osobně spáchal. Andrej Babiš přichází v úvahu pouze jako návodce. Jsem ovšem velmi zvědav na důkazy, jimiž chce policie prokázat jeho účastenství. Jako důkaz jeho viny se občas uvádí, že vybudování Čapího hnízda považuje za svůj nejlepší nápad a osobně kontroloval průběh výstavby. Jenže tento podnikatelský záměr sám o sobě nemá v žádném případě povahu trestného činu.

K roztomilostem, jimiž častují pronásledovatelé Andreje Babiše, patří rozhovor s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, vhodně načasovaný na začátek jeho dovolené. Z něho vyplývá, že koncem srpna můžeme očekávat podání obžaloby. Je to dávka jedu, která má panu obviněnému pokazit dovolenou nutností přemýšlet o příštím vývoji.

Rozhodnutí o jeho dalším osudu a osudu spoluobviněných má nyní v rukou státní zástupce Jaroslav Šaroch, jenž je v nelehkém postavení. Také od něho se očekává vzdornost proti politickým vlivům, a to stejnou měrou proti možnému tlaku ze strany mocného obžalovaného jako od rozvášněných odpůrců. Ať rozhodne jakkoli, nejméně z jedné strany sklidí hněv a kritiku, zatímco jiní mu budou tleskat.

Trojjediný by nejspíš uvítal zastavení trestního řízení proti všem obviněným, které je v pravomoci státního zástupce a podléhá revizi nejvyšším státním zástupcem. Mohlo by k němu dojít na základě úvah o možném promlčení trestného činu. „Chvilkaři“ by zřejmě zareagovali pouličními protesty a celá protibabišovská fronta by bouřila. Jejich tlak na nedotknutelnost nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana působí dojmem, že se na něj spoléhají jako na pojistku proti zastavení trestního stíhání. Vyvolávají tak ovšem podezření, že je účastníkem protibabišovského spiknutí. Vzhledem k jeho úloze v puči z 13. června 2013 proti vládě Petra Nečase to není nesmysl na první pohled a Andrej Babiš by se měl nad touto okolností zamyslet.

Nepřekvapilo by mě ale, kdyby Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání Trojjediného a podal obžalobu pouze na ostatní obviněné. Jak jsem uvedl výše, postavení Andreje Babiše ve vztahu ke společnosti Čapí hnízdo je značně odlišné od jeho spoluobviněných, což by se mohlo odrazit v rozdílném přístupu k jeho obvinění. I v tomto případě by bylo na místě očekávat bouřlivé protesty: vždyť z politického hlediska všichni ostatní obvinění jsou ve srovnání s Andrejem Babišem pouhý kompars, zatímco z hlediska trestního práva je všecko jinak.

Uvažuje-li státní zástupce Jaroslav Šaroch nad zastavením trestního stíhání, jistě si vzpomene na bouři a následnou „válku žalobců“, vyvolaných zastavením trestního stíhání tehdejšího místopředsedy vlády Jiřího Čunka jihlavským státním zástupcem Arifem Salichovem a potvrzeným nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou.

S ohledem na význam postavení Andreje Babiše ve veřejném životě by projednání obžaloby ve veřejném soudním řízení mělo nespornou výhodu průhlednosti pro veřejnost. Zprošťující rozsudek by byl obrovským příspěvkem k jeho oblíbenosti, tedy jeho velkým politickým vítězstvím.

Nedovedu odhadnout, jak by se Andrej Babiš zachoval v případě podání obžaloby. Až do právní moci rozsudku by se na něj nadále vztahovala presumpce neviny. Jeho psychická kondice by mu umožnila, aby následoval příklad Aleny Vitáskové. Hlučné štěkání protivníků by ovšem zesílilo a „chvilkaři“ by jistě znova vyšli do ulic. Není zdaleka jisté, jak by Trojjediný reagoval na tlaky veřejnosti.

Odpůrci ale neponechávají nic náhodě. Jan Hamáček, předseda koaliční strany ČSSD a místopředseda vlády poslal Andreji Babišovi dopis, jímž mu dal najevo, že jeho strana může sehrát úlohu páté kolony. Zaslání nepřátelského dopisu předsedovi vlády místopředsedou a jeho zveřejnění je něco, co zde dosud nebylo. Situace je nepochybně vážná. Zřejmě to chápe ministryně financí Alena Schillerová, která se předhání v podávání důkazů o své vstřícnosti vůči rozpočtovým požadavkům ministrů, a media jí dělají reklamu. Kritická jednání s Janem Hamáčkem a Janou Maláčovou ale teprve proběhnou a až jejich výsledek možná rozhodne o osudu vlády Andreje Babiše.

Hrozbou by mohl být i nesouhlas poslaneckého klubu KSČM s rozpočtovým schodkem 40 miliard Kč. Předpokládám ale, že komunisté se jako vždy zachovají státotvorně a k pádu vlády nepomohou, pokud nebude nezbytný i bez jejich přispění.

V každém případě po návratu z dovolené budou Andreje Babiše očekávat horké chvilky, v kterých možná bude litovat, že se vrhl do vln politiky, a ani jeho rodina ho nebude za dobrodružný krok chválit.

86 komentářů :

 1. Podle mne už Babiš dávno lituje, že do politiky vlezl. Ovšem když už tam je, nebude z boje utíkat. Další osina v p.deli opozice je president Zeman a na toho už nemaj ani náhodou i kdyby se po.rali. Kombinace zkušeného Zemana a ambiciózního premiéra, je pro opozici vražedná. Pokud Babiš, jako židák, nebude moc chytračit a nepodškubne presidenta, je v relativním bezpečí. Záleží na něm co si vybere. Opozice, která tu podělala co mohla, jenom se slzou v oku vzpomíná na tučná korýtka a bude mobilizovat třeba ďábla, včetně Mináře a děti školou povinné. Jak jde o korýtka, vše dovoleno. Hej hou, rudý děděček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pravda !! a ďábel je neoblomný ! všichni budou spálení na popel!!! Bože, dohlídni na to!

   Smazat
  2. Proboha nedělejte s dalšího zloděje zachránce národa !! Babiš se pouze stará o sebe a svůj majetek a ty kecy, že mu nyní Agrofert nepatří si schovejte pro blbce nebo děti !!

   Smazat
  3. 23:43 - NWO nelze upřít jednu smutnou, ale pravdivou věc. Zem je přelidněná a likvidují debily. Co s debilem, který produkuje odpad, není schopen pochopit naprosto triviální skutečnosti, umírají pro jeho nasycení zvířata a ještě se rozmnožuje?! Je potřeba nasadit Zaorálky, Sobotky, Piráty, Kalousky, přijmout pár desítek tisíc imigrantů a vyměnit v tak krásné zemi jako je ČR, obyvatelstvo.

   Smazat
  4. 23:43 no, ten Babiš se prozatím o sebe stará tak, že to většině, když ne prospívá, tak určitě neškodí. Na rozdíl od dob, kdy tu vládla současná opozice. Všimněte si laskavě. JiH

   Smazat
  5. 23:43 A co ty, jediný spravedlivý. Kolik jsi dal na
   pejsky a kočičky ?

   Smazat
  6. Kolik asi stála ta obdivná obhajoba Babiše? Proč miliardář vstupuje do politiky? Aby ochránil svůj majetek proti zásahům státu a aby státu využíval k jeho zvětšení. Ale ten náš to přehnal, když začal porušovat české a evropské zákony.

   Smazat
  7. Tak si to zkusme shrnout. Nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra si dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman.
   Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Smazat
 2. Babiš. Určitě je to schopný a inteligentní člověk. Ale žádný lidumil to není. Nedělá to pro lidi, ale pro sebe, včetně politiky do které vstoupil, aby vybral ze státu co nejvíce peněz na dotacích, předem si připravil své společnosti na zákony, které sám navrhl a schválil. Tím odstavil již dopředu konkurenci. A bohužel, ještě dlouho po jeho odchodu budeme všichni platit to, co on si připsal na své konto. Spoustu lidem to ještě nedošlo a kostlivci se budou ukazovat postupně. Jak říkám, schopný, inteligentní chlápek s větším IQ, než průměrný občan - takový by měl být pod dozorem. A pokud se tak brzy celosvětově nestane, brzy tu budou jen faraoni a otroci, což dneska vlastně už je...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:27 čistému vše čisté, říká se. Prozatím jen a pouze, bez jediného argumentu, uboze podsouváte. Dokonce jste tak omezený, že ani nevíte, jakou mají skutečně schopní lidé přirozenou potřebu úspěšně řešit ty nejsložitější problémy. Z toho mi plyne, že jste zamindrákované nemehlo.

   Smazat
  2. 21,27
   Mám podobný názor. Babiš nás nepřišel spasit. Babiš se přišel ještě víc opeřit. Ale jedno se mu nedá upřít. Zaměstnává tisíce lidí a většinu peněz, které vydojí ze státní kasy, tady nechává a otáčí je ve výrobě. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří je odváděli neznámo kam.
   Dám vám jednu radu. Smiřte se s tím, že dokonalý způsob neexistuje a politika je výběrem mezi špatným, nebo ještě horším. V osobě Babiše máme variantu špatnou. Jeho případná náhrada by byla variantou ještě horší. Tandem Zeman - Babiš je v dané chvíli asi to nejlepší z možného.

   Smazat
  3. Zajimavý problém. Je tu kapitalizmus? Je. Máme kapitalisty? Jo. Že navzájem soupeří je normálka. Podlle mne, někteří soupeří nefér. Já myslím ty co se nedaní u nás, ale naopak se schovávají za naivní davy. Máme tu mnoho " maharadžů " a Babiš je spíše doma daněné "džů". Nepatřil jsem k voličům ANO, ale v době antibabišově tažení, mu hlas dám. Jednotná fronta massmedií dělá co může a je za to dobře
   placena.Já se nestydím,že jím B.koblihy a jogurty. Dnes do mezinárodní turbulentní politiky nevidím vhodnějšiho premiera. Nebo si myslite, že Fiala, Pospíšil, Sobotka nebo Hamáček by byli vhodnější ? Promiňte, ale přikecávat umí každý.

   Smazat
  4. 11:11 Přesně tak ! Taky jsem to chtěl tak napsat tomu
   blbečkovi z 21:27.
   Ten oslík je určitě prokapouš a tak ty jeho slinty jsou
   naprosto si odporující.

   Smazat
  5. Jasne,ze Babis je varianta ta lepsi. Kapitalismus tu je a proto to jde od desiti k peti. (Rozkradeny statni majetek.)Taky i proto,ze tu mame obcany s IQ sumici travy,viz. 11:23, 6:12, a z toho mi plyne, ze s takovyma hovadama to nikdy lepsi nebude, nebot polointeligent neni schopny domyslet,co z toho jeste bude v budoucnu za problem. Ja vim,ze vam staci si vykropit hlavu chlastem, perim a jste nejchytrejsi,ale mam novinu,neni to tak.

   Smazat
 3. O politické kultuře nejen politiků "demokratického bloku"/fujtajbl/ si nelze dělat dobrou představu. Nechápu proč tak neřvou v případě pr.seru s fotovoltajikou a tehdejší koumáci se klidně vysmívají.

  OdpovědětSmazat
 4. No to je bomba, když jsem psal ten příspěvek v 20:24, to jsem ještě nevěděl, že Babiš Šmardu nechce. To prostě nemá chybu, zažene Hamáčka do kouta a udělá z něho ještě většího debila, tedy on toho debila, ze sebe udělá Hamáček hlavně sám. No a pak, že v politice není sranda. Hamáček to je komik par excellence, kam se na něj hrabe Frigo i s tou svou mašinou. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 5. Česká politika od nepaměti vykazuje několik charakteristických rysů. Nesvornost, malichernost, neschopnost realisticky posoudit vlastní zájmy a zvolit účinné způsoby jejich prosazení, přízemnost...Výčet odpudivých rysů českého politikaření by mohl být mnohem delší a naděje, že tento odpudivý obraz se začne měnit k lepšímu se na obzoru nerýsuje. Prezident Zeman samozřejmě ostatní partnery na politické scéně převyšuje, ale už očividně nemá sílu (a pravděpodobně ani motivaci) pokusit se zastavit destrukci politických struktur, kriticky upozorňovat na jejich totální neschopnost formulovat řešení stávajících i předpokládaných společenských problémů. Premiér Babiš je téměř zcela zahlcen vlastními problémy, zvláště v důsledku drsného politického a mediálního tlaku. A tak je občan prakticky každý den znechucován nekončícími třenicemi, osobními útoky, naprostými prkotinami... A pod touto kouřovou clonou se vrací majetek šlechtě, prolamují Benešovy dekrety, provozují lumpárny při zadávání různých zakázek (viz např. armádní vrtulníky), neřeší a ani nediskutuje tragický stav armády, justice, policie, školství atd.atd. Budeme tomuto vývoji jen pasivně přihlížet? Najde se síla, která se pokusí tohle ničení státní a národní existence zastavit? Nebo se budeme stále zabývat Šmardou?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenazval bych to "odpudivými rysy českého politikaření", ale spíš odpudivostí samotných politiků.
   Lidi, jako Pospíšil, neustále se semenem v koutku úst, Herman , úlisná zákeřnost, kdy něco říká, ale něco úplně jiného si myslí a koná, nebo třeba Petříček, který marně přesvědčuje své okolí o důležitosti Česka i sebe samotného,věru mnoho kladů politickému řemeslu nepřidají.
   Pokud se mne dítě zeptá na vzor odpudivosti, bez zaváhání řeknu politik.

   Smazat
  2. Zhnusený, jsem z tebe taky zhnusený, pojmenované osoby jsou pro mne též nepřijatelné, ale ty jseš ještě odpornější. Jseš jen hlupák, který svými expresivními výrazy je kontraprodukivní.

   Smazat
  3. 18:06- od kdy jsou pravdivé pocity nás mnohých na jmenované výše odporné? Pravda je pro Vás odporná? Nebo mi zakážete pocit (názor)?

   Smazat
  4. PS. -kdo jiný má prokazovat morálnost než politik! A kdo jiný by měl nám dokazovat, že se mýlíme!

   Smazat
 6. Když chcete uspořádat Majdan a uchopit se moci, k tomu potřebujete naštvané voliče. Premiér, který zvyšuje důchody a snižuje zadluženost, zvyšuje růst HDP, překáží.
  Až se šmejdi uchopí moci, vytvoří armádu a vaše děti půjdou umírat v boji proti nepříteli. Hádejte, kdo je nepřítel!?
  Koukal jsem na šéfa komise, která vyšetřuje Babiše. Koňská hlava, úzké rty a orlí nos, prostě evropan jak poleno:)

  OdpovědětSmazat
 7. Zakázaný film na Youtube o kriminálních činech „svatých“ otců . . .

  http://www.noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/

  OdpovědětSmazat
 8. Nemyslím si, že by se Babiš "bál" podat kompetenční žalobu na Zemana. Spíš mi to připadá, že sám Babiš o přítomnost ČSSD ve vládě moc nestojí. A já se mu nedivím. Můžeme mít na Babiše i jeho vládu různé názory, ale upřít se mu nedá jediné. Jeho vláda se alespoň snaží vládnout této zemi, na rozdíl od škály jeho předchůdců, kteří dělali všechno, jenom ne vládli. Spíš bych to nazval plněním příkazů svých loutkovodičů, kdy řešili tok penězovodů do těch správných kapes.
  Socani se změnili v partu životních teoretiků. Jejich špičky ovládli lidé, kteří nikdy a nikde nepracovali. Ze studií se vrhli rovnou do politiky a proto jim unikl základní poznatek. Aby bylo co rozkrádat, musí se to nejdříve těmi penězi naplnit. Tisk stále nových a nových dluhopisů totiž nejde do nekonečna. Krásně to dokumentuje současná tahanice o podobu státního rozpočtu na příští rok, kdy socani přišli s požadavkem 20 miliard navíc, ber kde ber. Kdyby se totiž někdy museli živit prací, pravděpodobně by již pochopili, že jedna věc je přání a druhá realita. Pokud se tyto dvě linie rozcházejí, přičemž realitou je můj limitovaný příjem, musím tomu podřídit i svá přání.
  Babiš toho momentálně nemá až tak moc co ztratit. Pokud Hamáček odejde z vlády, nastoupí do jeho hlasovací pozice Okamura, výměnou za splnění alespoň některých z jeho požadavků. A to je noční můra jak pro demagogický blok, tak pro socany samotné. To si uvědomují jak Babiš, tak Zeman. Jenom tomu Hamáčkovi to stále nějak nedochází. A tak opakovaně vyhrožuje vystoupením z koalice, neuvědomujíc si, že se tím stává větším a větším kašparem. A jak kdysi řekl Zeman, politik může být nenáviděn, nebo milován, ale nikdy by neměl být směšný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zhnusený.
   Souhlasím s Vašimi příspěvky.
   Babiš potřebuje a chce vládnout sám,aby mu nikdo neviděl do ruky.Vůbec se neví,kolik dostává dotací na různé investice.Může i jako soukromá firma dostat dotace od EU,ale další proplacení by měl hradit Agrofert a ne stát,takhle vlastně bohatne jeho firma.

   Smazat
  2. Lukáši 6:55 dejte si laskavě tu práci a seznamte se s mechanizmem přiznávání a vyplácení dotací z fondů EU, všimněte si, co je sporem v kauze "Čapí hnízdo". Pak se teprve vykecávejte. Plácáte nesmysly přesně tak, jak může jen zhecovaný omezenec.

   Smazat
  3. Anonymní 7:05
   Tak to popište Vy,jaké jsou podmínky pro udělení dotací od státu,ať jsem chytřejší také.

   Smazat
  4. Lukáši, o přidělování dotací, jedno, zda od státu, nebo z EU, rozhoduje nějaká komise. Jsou určena nějaká pravidla, která musí žadatel splňovat. Na dotace neexistuje právní nárok. Žadatel musí celou částku nejdříve zaplatit a teprve potom dostane, nebo také nedostane onu dotaci. V dotacích se dějí neskutečné levárny. Čapí hnízdo bylo tou menší z malých. Ti, co do Babiše dnes tak buší by si měli uvědomit, co je to právní precedens. Pokud by si našli cestu na Babiše, soud by musel odsoudit i spousty podobných. A to už by se tolik líbit nemuselo.Už jenom proto si myslím, že Babišovo dotace jsou pouze kalením vody a hra na city voličů. Uvědomte si ještě jednu skutečnost. Agrofert je firma s miliardovými obraty. Myslíte si, že by si neživila smečku právníků, kteří by tyto kroky nedozorovali? Nebo si myslíte, že žádosti o dotace vyplňují nějací řadoví účetní?
   Dotace budou vždycky doprovázet levoty. Bojujme za jejich zrušení. Není to ideální, ale stále lepší, než to, v co se to dnes zvrhlo.

   Smazat
  5. zhnusený.
   Váš názor,ale vemte na vědomí,že si může Babiš,sám sobě přidělit dotace a o to jde,na nějakou horlivou komisi,neberu ohled.

   Smazat
  6. Poslanci si sami sobě přiděluji vyšší a vyšší platy - z našich peněz - a žádnou komisi na to nepotřebují. V Parlamentu to začíná, u malých příhrabů dole to končí...

   Smazat
  7. Zhnusený, o pár řádků výš jsem ti vynadal, ale překvapil jsi mne, dovedeš formulovat i věčně a slušně. Tak na tu hovadinu oba zapomeneme.

   Smazat
  8. Lukaši, Lukáši jednoduchá hesla, nabízející jednoduchá řešení jsou určena pro slabší mozky.

   Smazat
 9. Pane Jemelíku, Jiří Pospíšil jako "capo di tutti" v příběhu občana Čunka je dokonale stručné a výstižné. K nezapomenutí!

  OdpovědětSmazat
 10. 7:41
  A seš NEčeská svině!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je O. K. Nejhorší jsou ty český!!!

   Smazat
 11. Není nejmenších pochyb o tom, že prezident Zeman a premier Babiš jsou ti nejlepší, kdo tady od roku 1989 vládne. Toto se ale pochopitelně nelíbí gaunerům a zlodějům, kteří měli v předchozích letech volnou ruku. Díky za současné vedení státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:10 Aha, a podle jakých kritérií to posuzujete?

   Smazat
  2. 8:52 Znám poměrně dost osob, které s velkou pompou v roce 1989 zahodily stranické knížky, aby v zápětí začali adorovat Havla, poté Klause no a dnes chodí stávkovat na Letnou atd. To mluví samo za sebe a pokud se tito parazité cítí nespokojeni, potom je to na dobré cestě.

   Smazat
  3. Aha, no přiznám se, že jsem čekal nějaký relevantní argument.

   Smazat
  4. Takový argument ve vašem případě neexistuje.

   Smazat
  5. Aha, tak nic no.

   Smazat
  6. To je dost relevantní anonyme 9.39. Ty o tom pochybuješ? Mám ti všechny ty gaunery vyjmenovat? Té hnusárně, kdy se na státních podnicích začala vytvářet takzvaná "občanská fóra" a lezli do nich jen a převážně podnikoví komouši, předcházelo asi tak dvouleté období, kdy už se jeden druhého bál, nikdo nechtěl nic rozhodnout, nic podepsat -prostě přesně totéž, jako je to dnes. Ale než si zorganizovali devětaosmdesátej, už věděli přesně, kdo si z podniku co ukradne, co usápne, co zprivatizujou, na kterou židli přelezou. Vytvářeli stranu modrých ptáků - ti větší a všehoschopnější gauneři, a stranu ČSSD - tam lezli nižší hnusáci, ale všechno komouši, aparátčíci, kádrové rezervy a papaláši. Proč myslíte že na dlažbu vyházeli všechny "zaměstnance" bezpartijní? Aby je na nových postech u nově vznikajících s.r.o. a.s. a dalších nepoznali. Proto taky asi prvních pět let byl víceméně zákaz zaměstnávat lidi do pětatřiceti let -dovedete pochopit tu svinskou genocidu celé bezpartijní střední generace pracujících? Stát se pro ně stal vyhlazovacím táborem, navíc se museli dívat, jak ty hnusný komunistický prasata co nalezly do parlamentu a vlády si zrežírovaly vysokánské platy, imunitu, možnosti trafik pro své rodiny a známé - a už to jelo! Heslem dne se stalo "nadávej na komunisty a minulej režim" a co myslíte že jsou ty "dotace"? To je socializmus, kterej si ti parchanti ponechali, rozhodujou, komu přiklepnout prachy a komu nasrat - a komu nasrat? No -komu asi. Je to všechno nejen hnus, ale obr hnus a bylo by dobře, kdyby přesně tohle nová generace věděla.

   Smazat
  7. 17:21 takovou zkušenost nemám, nic takového co popisujete, jsem v žádném z velkých podniků okresu, ani těch se kterými jsem byl pracovně, po odborné linii ve styku, jsem neviděl. Pravda, někteří, zejména mladí nomenklaturní kádři, se o to pokoušeli. Málo úspěšně, jejich doba přišla poněkud později. Pokud to vidíte tak jak píšete, hádám, že jste v té revoluční tlačenici dost neuspěl. JiH

   Smazat
  8. Tak to žasnu 20.23 a považuju to za vyloučené. Že by si někdo, kdo jako bezpartijní pracoval ve velkém státním podniku jako řadák, nevšiml, jak asi tak dva roky před tím než to vypuklo, se podnikoví komouši spíše ti střednědobí, ale i mladí nomenklaturní kádři
   jestli tím myslíš protekční smrady, tedy jejich dětičky- téměř denně slejzali na různých "poradách",
   a že by si nevšiml i obecně, v mediích a televizní žvanírně, jak se bojí jeden druhého, byly zřizovány komise na komise, nikdo nic nechtěl podepsat, všechno se táhlo na dlouhý lokte, a do toho se zakládalo občanské fórum (OF) z toho se pak zrodili modré straky i oranžády. Jak to unizono blblo, řadáci z toho měli švandu, ale potom najednou bylo po švandě, když nás ty kreatury vyhodili na dlažbu - kdo byl bezpartijní, letěl. Že byl převrat dílem jakési charty proti komunistům, to jsou jen blbé žvásty. Že byl převrat dílem jakýchsi blbečků na náměstích, jsou ještě blbější žvásty. A jak jsem asi tak mohl "uspět" když jsem byl bezpartijní, odjakživa!? Mezi ty politický prolhaný kretény bych nevlezl,( ani dnes) i kdyby na sůl nebylo."Tlačenice" žádná nebyla -o čem to žvatláte? Nějaký to řvaní, a pak už lidi letěli na dlažbu, aby se mohly podniky začít drancovat. Kdo je drancoval, to jsem popsal. Byl jsem bezpartijní 36 - tedy nad pětatřicet, a bez šance, že mně nějaké to s.r.o. nebo a.s. ovládaná stejnými aparátčíky, jen v modrém vohozu, zaměstná. Já to "nevidím" jak to píšu, tak to bylo, a můžeš se zeptat koho chceš, kdo to skutečně zažil. Ty fakt nevíš ani to, že statisíce lidí letěly ze státních podniků na dlažbu? Doufám že nejsi postiženej, slepej, hluchej, němej a beznohej - protože jinak není možné, abys to nevěděl. Anebo jen jalově žvaníš ( a hloupě) abys vypadal zajímavě, nebo mně chceš verbálně napadat? Takový zbožňuju - tak jen do toho.

   Smazat
 12. Složitý případ?Nikoliv.Vzpomeňte na výroky typu,rozkradené miliardy jsou nic,jen když nepadne vláda,tenkrát Topolánkova.Kdo je za snahou svrhnout Babiše,je zřejmé,odkopali se.Nejde o nic míň,než ohnout hřbet před Bruselem,NATO a sáčkovat do republiky multikulti muslimskou verbež,co má zlikvidovat bílou,křesťanskou soudržnost.Jak dlouho budeme odolávat zrádcům vlasti,kterých se vždycky našlo dost.Je to na nás.Nedejme se,nevzdávejme to !!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:52 No to bych chtěl konkrétně slyšet, kdo se v posledních týdnech odkopal, že chce svrhnout Babiše.
   Mimochodem toho Babiše, který je velkým zastánce projektu zvaného EU a který se zavázal zvyšovat výdaje na armádu, jak nás zavazuje smlouva s NATO. Takže netuším, o jakém ohýbání hřbetu je tady řeč.

   Smazat
 13. Nevolil jsem Babiše ale v stávající situaci ho potřebujeme. Dostat se k moci k havloidi to by byla katastrofa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně - jejich potomstvo. Ta potetovaná střeva v kaťatech s dírama na kolenou a po stehnech - ten obr hnus, ta pitomá strašidla, která sere matematika, a mozek mají ukrytej v tom křápu co každej drží v dlani,nepřetržitě do toho čumí a posouvají si tam obrázky - jak debilové - tak tohleto že by vládlo? Ti by pro nás vybudovali koncentrák kam by se jedenkrát denně dováželo žrádlo jak pro prasata - senioři by museli zapomenout na důchody, protože ty strašidla by je bleskově rozkradly, jiného už totiž není co krást.

   Smazat
  2. 17:25 Zatímco my v jejich věku nosili obleky s kravatou, ze školy jsme nechodili do hospody, ale rovnou domů, kde jsem si opakovali integrály a učili se latinská slovíčka. A na oddech jsme poslouchali vážnou hudbu. Že?

   Smazat
  3. 17:38
   Tedy my jsme v obleku s kravatou chodili leda do tanečních, do divadla či na koncert. Jinak svetr, džíny a když to šlo tak i pivo v hospodě. Za školou jsme taky byli. Klídek z party nevyrost žádný materiál pro soudy, ale 2 Ing, 2 Dr přírodních věd, učitel, bohoslovec, opravář, TIRákář a emigrant. Jeden byl chvíli v KSČ a pak vyhozen. Všichni jsou normální, nejsem si jist zda platí i opak u mužů ve značkových oblecích. Je to tak i když je to k nevíře, že z biskupa putna, dělá uhlíře. JW si dělal srandu.

   Smazat
  4. No tak tedy 17.38 a 18.39 - rozhodně jsme neměli potetovaný haksny a čumáky jako nějací muklové nebo Zulukafři, nenosili jsme cvočky v rypáku a pod obočím, neměli jsme lebky vyholený a na temeni bleděmodrej culík, a nenosili jsme džíny vepředu na nohou rozdrbaný, a nelezly nám kolena ven. Ze školy jsme do hospody nechodili, páč nám na to rodiče nedali dukáty, a občas jsme si fakt opakovali integrály a derivace, protože jsme si nemohli dovolit někde hulákat, že se nám matika hnusí, aby to koukali z maturit odstranit, a přestali nás tím frustrovat. K učitelům jsme se chovali slušně, a doma fotr pro pár facek nešel daleko. A zcela určitě jsme se bavili mezi sebou normálně, a nečučeli jsme celé dny do obdélníkového sráče do dlaně, posouvajíce tam jakési obrázky. V současnosti, když měl facebook náhodou nějakou poruchu, vyletěl synek sousedů ven na chodbu, tam se točil do kolečka, a fackoval se, protože je na facebooku (atlas hub) závislej. Mysleli, jestli se nepomátnul. To by byla vládnoucí třída jak stehno. Jo a vážnou hudbu jsem docela poslouchal, taky jsem občas šel do divadla -představ si - v kvádru, hmyza pod krkem. A taky na tanečky. Dnes už by něco takovýho nebylo in a cool, jsme přece "západ - imitace američanů -ne?

   Smazat
  5. Líp bych to nenapsal.

   Smazat
  6. Líp bych to nenapsal.

   Smazat
 14. Ta štvanice na AB je prefabrikovaná, vícenásobně použitá. Na politika vykonstruují nějaké hříchy, které rozmazávají v médiích a doufají, že to špinění neustojí a sám odstoupí. Takto jsem to již viděl u Nečase. Ten měl zřejmě co skrývat, tak raději odstoupil, než by se to začalo zveřejňovat. AB si je zřejmě jistý, že na něho nic nemají (což je mezi politiky unikát), takže té štvanici stále čelí.
  Je však možné, že té štvanici můžeme poděkovat, za zatím relativně prolidové postoje AB. Až to skončí, tak bych očekával, že má vysoké cíle, minimálně v celoevropských strukturách. Ale na druhou stranu, možná, že sní o docela jiné Evropě, než představuje Juncker, Merkelová a Macron. Na rozdíl od vlčáků z demobloku, kteří na něho v současnosti útočí a jsou pro většinu občanů nepřijatelní. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za AB je vidět práce a výsledky, za demoblokem nic.

   Smazat
  2. Pardon, ale co by mělo být vidět za partají v opozici? Resp. co je vidět za SPD?

   Smazat
  3. Anonymní17. srpna 2019 11:28
   Tito mistři z demobloku, z nichž jsou někteří ověnčeni čestnými cenami za ekonomické mistrovství, již u vlády byli. A co ukázali? Zemi neskutečně zadlužovali, např. 100 mld ročně, nebyl problém. To zřejmě byla ta zásluha, hodná ocenění. Na druhou stranu, Drábek a spol. se snažili z lidí vymačkat každou korunu. Již je známe.
   Když už jste se zmínil o SPD, ti se snaží vést zemi k demokracii, v tom se nemění. Samozřejmě v mezích svých cca 10%. P.K.

   Smazat
  4. P.K. - Vy dobře víte, že srovnávat rozpočty z doby recese a konjunktury je nesmysl. Už jenom proto, že jaksi všechny parametry jsou jinak.
   A když už jsme u SPD, tak bych si Vás dovolil malinko opravit. Oni se v rámci svých možností snaží plnit svůj program. Ale totéž dělají i ostatní opoziční partaje. I ony mají své voliče a plní programy, za které byly zvoleny.

   Smazat
  5. Anonymní17. srpna 2019 13:11
   U nás byla recese, ale v ostatních evropských státech nebyla. To je na metál.
   Máte pravdu, všechny strany prosazují svůj program, proto volím SPD, která má na prvním místě demokracii a suverenitu země. P.K.

   Smazat
  6. P.K. - No a já zas SPD nevolím, protože jejich výklad demokracie a suverenity země mi přijde poněkud podivným a hlavně nebezpečným.

   Smazat
  7. Anonymní17. srpna 2019 14:20
   Můžu vědět, který výklad suverenity považujete za bezpečný a kdo ho hlásá? P.K.

   Smazat
  8. P.K. - Za bezpečný považuji takový, který nehlásá divoký odchod ČR z EU aniž by byla lidem objektivně řečena všechna pozitiva i negativa takového kroku. Představitelé SPD na videích jen s úsměvem na rtu uvádí pouze samá "pozitiva a sociální jistoty", což není fér. Myslím, že to opuštění EU malují narůžovo, ale reality by byla mnohem drtivější. Nakonec situaci v Británii sledujeme všichni. A ještě budeme moci sledovat.

   Smazat
  9. Anonymní17. srpna 2019 17:02
   Nevím, co si pod slovem „divoký“, představujete. Ale tato obava, se stala mantrou odpůrců jakéhokoliv odchodu. Právě v té Británii, to jasně vidíme.
   V demokratické zemi, by vláda měla respektovat vůli lidu, vyjádřenou v referendu, tedy Brexit. Ovšem odpůrci Brexitu v parlamentu odmítají odchod schválit, že si prý přejí pro Británii to nejlepší, tedy odchod s výstupními dohodami. Ale všechny dohody Mayové hodili do koše, že to není ono, takže Brexit nemůžou schválit. Takový je postoj britských politiků k vůli jejich občanů.
   Alespoň poučení pro nás, až budeme vytvářet zákon o referendu, že výsledek referenda, musí být pro vládu závazný.
   SPD uvádí samá pozitiva, jako reakci na samá negativa, která předkládají odpůrci. Nikdo není věštec, takže nějaké objektivní informace, které požadujete, Vám nedá nikdo. Ale nepotřebuji od nikoho žádné „objektivní informace“, abych viděl, že i další setrvávání v EU nebude žádnou selankou a bude přinášet mnoho problémů.
   Takže jde o vůli získat suverenitu, a problémy, které se vyskytnou, řešit. V EU všichni politici čekají na příkazy, i když komisaři jasně dávají najevo, že problémy Evropy nehodlají řešit, neboť jsou plánovitě vytvářeny. Tato EU je macechou evropských národů a nikdo nemá ke zlé maceše, žádnou povinnost solidarity. Přesto bych byl raději, kdyby nás vystoupilo současně více středoevropských států. P.K.

   Smazat
 15. „Žádná Rudá armáda, osvobodili jsme se sami”. Perla Piráta na ČT o pražském povstání pobouřila Foldynu:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019081610534708-zadna-ruda-armada-osvobodili-jsme-se-sami-perla-pirata-na-ct-o-prazskem-povstani-pobourila-foldynu/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Piráti jako politická strana jsou pro mě obrovským zklamáním, protože jejich hlavní hybnou silou je (v Parlamentu i v komunální politice) dostat se co nejrychleji ke žlabu. Jsou to ubožáci.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 19:34 "srbští kolaboranti s nacisty"? Nepletete si Srby s Chorvaty? Dejte k dobru to heslo z Foldynova předloktí! Přijdete mi stejně předpojatě popletený jako Honolulu.

   Smazat
 16. No, mám raději zbohatlíka v roli předsedy polokolonie "vlády čr", než nějakého Fialu, napomádovaného panáka, kterému platí
  ten na vršku trojúhelníku i lazebníka.
  A nejen to. Takoví panáci jsou velmi dobře placeni a nemusí
  riskovat v podnikání.
  A tak volám : Ať žije kapitalismus a hanba těm, kteří prostřednictvím Babiše bojují proti tomuto jedinému spravedli vému systému !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní17. srpna 2019 11:37
   „A tak volám : Ať žije kapitalismus a hanba těm, kteří prostřednictvím Babiše bojují proti tomuto jedinému spravedli vému systému !!!“
   Který kapitalismus máte na mysli? Ten ruský, nebo americký? Ten anglický z 19. století, nebo ten český meziválečný, nebo ten ES-ský po II.SV válce, nebo ten současný liberální?
   Domnívám se, že pro lidi práce, jako jste Vy, nebo já, byl nejpřijatelnější ten v Evropském společenství. Neboť díky tehdejší existenci SSSR, tam byla nejvyšší míra demokracie.
   Současný liberalismus se vyznačuje nejvyšší mírou koncentrace kapitálu a to je zabiják demokracie. Pokud člověk nevlastní alespoň nějakou banku, nebo korporaci, tak je bláznovstvím ho opěvovat. Také s Vámi nesouhlasím, že ti, kteří jsou proti Babišovi, že jsou proti kapitalismu, tedy liberalismu. Naopak, jsou pro něj všemi deseti, ale jsou v jiném, než babišově týmu. P.K.

   Smazat
 17. Tady je naše (ale i Babišova) situace popsána krátce a jasně: https://tadesco.cz/statni-pokladna-strada-situace-se-dramatizuje/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Wow, ty bláho, co je to za šílenej web? To je teda síla. To jsou teda pacienti.

   Smazat
  2. A ty jsi pacouš z kterýho blázince 15.01 wow? U vás je to jinak? Pochlub se a nekrafej že je to "tady" síla - projev nějak svůj vysoký IQ a neutuchající inteligenci.

   Smazat
 18. https://zemavek.sk/video-cesky-reziser-petr-zelenka-kapitalizmus-sa-spolcuje-s-despotickymi-rezimmi/

  Režisér Petr Zelenka, známy napr. filmami Knoflíkáři, Samotáŕi alebo Rok ďábla, v rozhovore pre Český rozhlas uvádza, že kapitalizmus je nezlučiteľný s demokraciou. Tvrdí, že by mal prísť nový spoločenský poriadok.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. copak ž se spolčuje s despotickými režimy, ale sám kapitalizmus vehementně spěje k fašizmu v celé Evropě, Česko nevyjímaje (proč by třeba jinak Petříček tolik neobdivoval a nepodporoval Porošenka a jeho banderostánský režimn)

   Smazat
 19. Čeština je obohacený jazyk. Dnes jsem zaslechl, jak po sobě pokřikují dva puberťáci, kdo z nich je větší šmarda (bohužel ve spojení s vulgárním výrazem). Jak potom někdo může říkat, že česká mládež nemá zájem o politiku :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a když se podíváte nahoru, tak nad článkama pořád trčí ta hnusná umělá pochva jako reklama - proč asi? Naznačuje se tím, že zde diskutující muži jsou všichni čůráci? Je to tady už řadu dnů, je to hnusný, nechápu, kterej šmejd takový hnusný reklamy vůbec vymejšlí a pouští mezi lidi. Nebo ti poševní magoři, co za tím stojí, za uveřejňování toho hnusu dobře platěj? A co ženy - kdyby chtěly číst na NR a diskutovat ... ale co, na ženy se kašle, hlavně když se nadává na islám, jak prý ženy zotročuje. Zato u nás nemůžou ani číst internetovou publicistiku, protože by nad diskuzemi denně hodily šavli.A k tomu ta ohavná reklama - a že to "adminům" nevadí?

   Smazat
  2. Věřící prominou, ale taky jsem zaslechl, ten vulgarizmus v metru ve variantě " JežíŠmardá ".

   Smazat
  3. 18:53 Jeste ze jsi si doma zapomenul naslouchatko. Doufejme, ze pampersky jsi mel.

   Smazat
  4. Co to zas, 17:33, proboha zas blábolíte? Dovolí vám stihomam nějak to vysvětlit, Doufám, že tentokrát vás admin nevymaže. Jste vážně varující případ.

   Smazat
  5. A co máte na mysli 20.41? Vy jste si dosud nevšiml té reklamy na fantastickej a bezproblémovej sex - uprostřed s tou hnusnou umělou pochvou? A máte oči v pořádku? A jaký "zas" blábolíte? Můžete mi dát návod, (časovej, abych to mohl identifikovat) kde blábolíte něco vy? Nějakej ten názor by nebyl? Tak o té reklamě jsem napsal, a nevím co je na tom blábolivého, kromě toho, že je tady denně, a je hnusná. To už snad byly lepší i ty po stranách, třeba to hnusný vytahaný břicho ( reklama na hubnutí) - a ta nám do čtení článků a diskutování kmitala kůží, a i další kmitající nějakou ošklivost, asi jako jsou hnusné obrázky na krabičkách od cigaret - abychom nekouřili? A tady - asi abychom nečetli a nediskutovali? Nějak tomu nehovím, a možná to má svůj smysl a půvab - ale že bych "blábolil"? Od toho jsou tady jiní.

   Smazat
 20. Babiš spojil ve svých rukou moc politickou a ekonomickou? Ano, udělal tak veřejně, zatím co ostatní oligarchové svoji ekonomickou moc využili k nákupu tzv. tradičních stran tzv. demokratického bloku. Co je horší - vládnout peněžním diktátem = korumpováním ze zákulisí politické scény, nebo jít s vlastní kůži na politické kolbiště, jako Babiš? Tak tedy ne ANO, ale ty partaje, zkorumpované kapitálem, různými Bakaly, Koženými, Krejčíři.... kteří za asistence právě těch "tradičních partají", které u nás vládly a připustili rozkradení majetku státu a občanů za 10 bilionů Kč, že by byly lepší, než průhledná ANO??? A to jejich dnešní partřajní kdákání proti Babišovi, ANO, Zemanovi, je zase jen výsledkem jejich zkorumpovanosti. Diktatura kapitálu se vzteká, že nemůže krást jako dříve za vlád též socdemáků, ale zajména pravicových partají a různých těch kalousů, fialových, stankňourů..., vzteká se, že se nechceme dát zatahovat do válek, masakrování lidí a zejména do antirusismu, napodobeniny nacistického antisemitismu, který pěstují "masmédia mejnstrýmu" včetně ubohé prolhané ČÉTÉ, ze které by měl velkou radost i velký ideolog nacismu Goebbels. Propagandistické tažení tohoto media, podléhajícího zcela korupci oligarchů a diktatuře kapitálu, dospívá do nejhnusnějšího stadia své existence. Její lžihistorie s pseudohistoriky a naučenými scénáři se může vykecávat jen pro idioty, protože ani debilové a imbecilové tomu nevěří. Na ČÉTÉ je nejlépe vidět, jak mocné jsou peníze, za které si lze koupit naprosto vše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte úplnou pravdu - ve všem. Možná i proto vznikla nová partaj "Trikolora" a jak jsem si všiml, jejím heslem je že "konečně nastal čas vzít si svůj národ a všechno, co mu patřilo, zase zpátky" tak jsem zvědav, co se z toho zas vyklube. Ale že "nastal čas" je fakt, už včera bylo pozdě.

   Smazat
 21. Fakt je, že Babiš zůstane navždy symbolem prosperity, narozdíl od ČSSD, která jde evidentně do kytek. To Hamáčkovo vzedmutí na poslední chvíl, že chce alespoň postrašit motoristy na silnici, je směšné.

  OdpovědětSmazat
 22. Mám obavy, že labutí píseň ČSSD se změní v lkdožroutské supí tance. Pane Hamáčku, děkujeme, odejděte.

  OdpovědětSmazat
 23. Na socanech mi vadí, že zatěžují vládu svojí tupostí a není čas na pořádnou práci. Proč např. nezačít s plánováním moderních jatek a masokombinátu, kde by se zpracovávala živočišná produkce, abychom nevyváželi jen surovinu a pak dovážíme předražené a nekvalitní potraviny. Přidaná hodnota pomáhá ekonomice chytřejších států, které nás dostaly úmyslně do sra.ek.

  OdpovědětSmazat
 24. Tato naše doba se do historie zapíše jako nelichotivá kapitola s názvem "konec inteligence".

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.