Reklama

středa 28. srpna 2019

Mávátkové dada, a co dál

Pražské milionové dada - zábava pro dospělé i nedospělce
Václav Umlauf
28.8.2019 E-republika
Problém současného režimu je v tom, že už není de facto demokracií (de iure ještě ano) a je zásadně nestabilní. Ulice ho má destabilizovat úplně. Technicky vzato se má uskutečnit přechod od státu posledních zbytků obecného blahobytu (welfare state) ke státu, kde je ulice mobilizována pro militaristické zájmy jednoho promile (warfare state).


V článku Al-Tanf, Hongkong, Letná a žádná chvilka pro demokracii jsem se snažil vysvětlit, proč mám problémy s korporátně placenými demonstracemi na Letné. Konec článku citoval Leninovo dílo "Co dělat?" jako příklad kritické analýzy imperialistické společnosti před První světovou válkou. Tento exulant seděl v roce 1903 ve veřejné knihovně v Curychu, zatímco kousek od něj Tristan Tzara dělal kabaretní dadaismus. Podobné dada prováděné na Letné v rámci korporátního fašismu je třeba konfrontovat se skutečným projektem politiky, který neexistuje. Viz uvedený příklad české politiky jako zpustlé louky v Sudetech, na které se po vyhnání Němců usazují nálety a pak tam v rámci procesu sukcese vyroste les.


České dada na Letné


Českou politiku obsadili korporátně angažovaní dadaisté a udělali z ní kabaret pro masovou zábavu. Mnozí lidé se ho zúčastňují z přesvědčení, že další zacinkání klíči v placeném kabaretu přinese nejprve ochlokratické svržení premiéra Babiše, pak Zemana a pak... No, a co pak? A to je čas k tomu, abychom místo výkřiků a estrády z placených reproduktorů začali stejně jako ruský exulant v Curychu přemýšlet o tom, co dělat. Jenže na rozdíl od díla napsaného v roce 1903 nemáme potřebnou analýzu k tomu, abychom provedli antimávátkovou demokratickou revoluci. Krysaři z Letné sice pískají zdatně, ale v žoldu korporátního fašismu. Tomuto systému pochopitelně slouží i Babiš, který je vydíratelný jako každý jiný miliardářský český mafián. Babiš se dostal k moci skrze tento režim, který instauroval Klaus a spol., proto jej musí udržovat v chodu. Článek se snažil ukázat, že Babiš je svou nečinností vůči začínající anarchii faktickým hrobařem demokracie. A on přece nebude organizovat demokracii, to by jej zavřeli jako všechny ostatní české mafiány. Babiš zatím šlape stejnou vodu, jako korporátní krysaři na Letné, kteří se ho snaží shrnout. Jenže je zásadní rozdíl mezi demokraticky zvoleným Babišem a vládou ulice, které krysaři nadiktují, kdo bude jejich budoucím prezidentským kandidátem a premiérem.


Jak to dada začalo


Toto všechno jsem zažil na vlastní kůži při schůzkách, které svolaly různé skupiny někdy v roce 2013. Tehdy jsem pozoroval na vlastní uši a oči vývoj jedné skupiny aktivních sorošovců a jiných pravicových osvícenců, kteří pak připravovali tzv. Kroměřížskou výzvu a kandidaturu Drahoše. K tomu viz článek Spanilé jízdy Pražské kavárny po zemích českých, ba i moravských. Cituji z tohoto článku jeho podstatnou část, která je důležitá pro dnešek.

Od této party jsem se odloučil v momentu, když jsem pochopil, že pro regiony ve skutečnosti nechtějí udělat vůbec nic. Původní projekt občanských aktivistů, s nímž jsem ideově souhlasil, byl ten, že vznikne koordinační centrum aktivistů o dvou pólech, tedy pražským a regionálním. To zcela padlo, protože spanilé jízdy kavárny po temném českém a moravském venkově mají mobilizovat veřejnost pro zářné ideje přicházející z města, jehož neoliberální sláva se už nyní dotýká hvězd.


Tehdy tam byla za Sorošovy neziskovky nějaká placená zaměstnankyně jménem Andriana Krnáčová, která organizovala demokracii stejně efektivně jako současná slovenská prezidentka. Nebudu opakovat, proč jsem se s touto skupinou rozešel, viz článek Dva zázraky do tří dnů a horkovzdušný balón jménem Drahoš. Z principu demokracie odmítám ideu, že mi placení političtí komedianti z neziskovek budou organizovat politický život. A co je mnohem horší, že za nimi stojí skuteční manipulátoři, kteří jsou placeni z peněz deep state za organizaci barevných a mávátkových revolucí. I takového borce jsem potkal a znám ho. A když přišel o práci, ptal jsem se ho, jestli nepotřebuje pomoc. On jen mávl rukou a řekl, že práci a živobytí má. Později jsem pochopil, jak to vlastně myslel doopravdy, když pachtoval Pražskou kavárnu a všechny kolem proti kandidatuře Zemana. Citace ukazuje, za co jsem byl ochoten se angažovat a také jsem to v této skupině dělal. A to platilo až do okamžiku, kdy jsem pochopil, že této aktivistické skupině nejde o restauraci demokracie, ale o pokračování korporátního fašismu. Jeho noví (tedy staronoví) aktéři mají být jmenování cizími a domácími agenty, tj. placenými činovníky jednoho a téhož antidemokratického systému.


Změna režimu od welfare state k warfare state


Nejsem idiot, abych vyměnil jednoho agenta za druhého, kterého navíc bude plně kontrolovat cizí agentura, jak to bylo za komoušů. A to je také důvod, proč se proti Babišovi protestuje. Nikomu z jednoho procenta zahraničních korporací a politických skupin ovládajících deep state nevadí, že Babiš krade. To přece dělali a budou dělat všichni političtí agenti před Babišem i po něm. Konec konců, kradení korporátně ustavených politiků je prémiová odměna za to, že šlapou transatlantickou vodu proti Kremlu. Stačí se podívat na gigantické machinace v pobaltských republikách typu praní špinavých peněz skrze tamější pobočky Danske bank. Globálním agentům na Babišovi vadí zásadní fakt, že nereaguje okamžitě na telefonáty, která dostává od hochů, kteří spolu transatlanticky mluví. A jsme u jádra pudla, proč alespoň koupil ty zastaralé americké vojenské vrtulníky. Ať žije Letná, že ano. Asi jsem jeden z mála lidí, který se v den výročí kapitulace Paulusovy armády dívá na ruské dokumentární filmy o bitvě u Stalingradu a bitvě u Kurska. Nové filmy už přiznávají i strategické chyby Stalina a citují celou řadu velmi zajímavých archivních dokumentů, mimo jiné i z německých generálních štábů.

Problém současného režimu je v tom, že už není de facto demokracií (de iure ještě ano) a že je zásadně nestabilní. Ulice ho má destabilizovat úplně. Technicky vzato se má uskutečnit přechod od státu posledních zbytků obecného blahobytu (welfare state) ke státu, kde je ulice mobilizována pro militaristické zájmy jednoho promile (warfare state). Znalci jistě ví, že cituji Marcusovo dílo Jednorozměný člověk (1964). Mávátka vlastně ani nechtějí demokracii, protože to by znamenalo, že začnou organizovat občanskou politiku za své peníze a ve svém volném čase. O to jsme se pokoušeli před volbami 2014, za naše peníze a v našem volném čase. Demokracie nám za to stojí, protože jinak skončíme zase u Stalingradu. Prostě a jednoduše jsme začali spojovat aktivisty s tím, že vzniknou dvě aktivní koordinační centra, jedno v krajích a jedno v Praze. Tím by se vytvořila rovnováha mezi dvěma póly občanského aktivismu, která nefungovala v centrálně spravovaném systému OF těsně před prvními volbami. Kvůli naší (tj. i mé) politické neschopnosti a amatérismu se stalo, že OF zaniklo hned po vyhraných volbách.

Protože jsem své občanské a aktivistické chyby uznal, pokoušel jsem se i s ostatními o nový začátek. Připomínám hlavní článek k Babišovi z roku 2014 (Volby 2014: přechod ke korporativní vládě jednoho vůdce). Pak bylo jasné, co se mělo dělat v letech 2013-14 a konec konců i po volbách. Mávátka jsou organizovaná tak, že mají chtít také jednoho vůdce, ale jiného. Já chci funkční demokracii, a ne současný korporátní fašismus, kterému už 20 let žehnají čeští a moravští biskupové. Popsané akce v rozmezí asi 2 let byly naše občanská odpověď na vítězství politické divize Agrofertu. Ale miliardář Babiš byl legálně zvolen proto, že předešlé politické garnitury kompletně vytunelovaly zdejší demokracii. Neuspěli jsme, ale snažili jsme a leccos jsme pro věc udělali. A na základě našeho občanského aktivismu jsme se rozešli s placenými agenty neziskovek. Mávátkoví aktivisté se sdružují na dadaistických akcích, které tyto skupiny organizují. A jejich cílem je udržet současný status quo, ale s vlastními vládními agenty. A tento zcela ziskový korporátní cirkus navíc platíme ze svých daní.

Jsem z podstaty politického přesvědčení mírumilovný člověk, protože jinak nedostanu Babišův důchod. U Stalingradu není nejlépe, viz zmíněné filmy, které popisují zlomové události Druhé války. Nyní jde o to, že se máme připravovat na Třetí válku, která jako obvykle má směřovat na východ. Jak řekla nějaká Majdalénka po nezdařeném americkém pokusu kompletně vytunelovat Rusko. Je strašně nespravedlivé, že je to tak velká země a má tak mnoho přírodních zdrojů. Nový Drang nach Osten samozřejmě nejde provést hned, lidi ještě nejsou dostatečně uvědomělí. Zatím je třeba bojovat proti nepřátelským webům našeho typu, pak je třeba zajistit nástup zmanipulovaných politiků do vlády přes nátlakové akce mávátkové ulice, pak je třeba zlikvidovat zbytky demokracie militarizací společnosti a jejím on-line fízlováním. To všechno udělal Hitler s klikou tehdejších fašistů v roce 1933 a to se postupně realizuje dnes. Viz článek Uzavřený kruh korporátního fašismu a heslo "Kurt Schröder". To je ten bankéř, v jehož vile vznikla Třetí říše během schůzky německých banksterů a průmyslníků s Hitlerem, viz článek Prolhat se až ke korporátnímu fašismu. Pokud mávátka povedou k politickému aktivismu, o který jsme se marně pokoušeli před komunálními volbami 2014, tak prosím. Ale mávátka organizují agenti stejného režimu, který chce warfare state. Cílem tohoto populismu je přechod na stát obecné militaristické mobilizace, což pro 99,99 % občanů není zrovna ideální.


Co dělat, ten Lenin konečně


A teď konečně k Leninovu dílu, které připravilo půdu pro ruskou revoluci. Citované dílo mimo jiné způsobilo, že nový režim prakticky ihned po Říjnové revoluci ukončil účast Ruska v imperialistické První světové válce. Viz heslo Brestlitevský mír. Protože váleční Němci četli Leninovo exilové dílo, tak dobře věděli, že v případě vítězství jeho revoluce Rusko opustí koalici Dohody a oni budou moci použít tyto síly na západní frontě. Proto poslali němečtí militaristé Lenina a další socialistické exulanty v zapečetěném železničním vagóně zpět do Ruska. Revoluce proběhla a Rusko přestalo válčit. Z hlediska dneška to znamená, že musíme vidět stejně jako Lenin s patnáctiletým předstihem, proč a jak probíhá demontáž welfare state a proč a jak nastupuje vláda korporátně-fašistické kliky připravující systém warfare state. A nyní již můžeme konečně citovat revolučního klasika.

Jaké ponaučení si tedy máme z minulosti vzít? Dějiny celého ruského socialismu ukázaly, že jeho nejnaléhavějším úkolem je dnes boj proti absolutistické vládě a za vydobytí politických svobod; naše socialistické hnutí se takříkajíc koncentrovalo na boj proti samoděržaví. Na druhé straně dějiny ukázaly, že v Rusku je mezi socialistickým myšlením a vyspělými představiteli pracujících tříd daleko větší propast než v jiných zemích a že za takové situace je ruské revoluční hnutí odsouzeno k bezmoci. Z toho pak sám sebou vyplývá úkol, k němuž je povolána ruská sociální demokracie: proniknout se socialistickými myšlenkami mezi masy proletariátu, probudit v něm politické sebeuvědomění a organizovat revoluční stranu pevně spjatou s živelným dělnickým hnutím. V tomto směru už ruská sociální demokracie vykonala mnoho, ale ještě víc zbývá vykonat.


To byl program ruských revolucionářů pro dalších deset let. Citát převeďme do naší reality v parafrázi věty za větou. Dějiny českého mafiánského kapitalismu ukázaly, že naším nejnaléhavějším úkolem je dnes boj proti korporátnímu fašismu a za vydobytí politických svobod. Naše mávátkové hnutí se takříkajíc koncentrovalo na boj proti Babišovi. Na druhé straně dějiny polistopadového vývoje ukázaly, že v Česku je mezi skutečným aktivistickým myšlením a mávátkovými představiteli pracujících tříd daleko větší propast, než v jiných západních zemích. Ve Francii si už dávno žluté vesty dělají revoluce samy a korporátní agent Macron po nich zcela pochopitelně střílí, zatím jen gumovými projektily. Ale i ty mají na následek trvalé oslepnutí a jiná těžká zranění. My jsem zatím odsouzeni k bezmoci, protože dadaisté na Letné žádnou funkční demokracii nevytvoří a vlastně ani vytvořit nechtějí. Chtějí jen pokračování českého politického showbyznysu s jiným ksichtem, a v tom jim jistě bude vyhověno. Vždyť proto také deep state tento populistický dadaismus svolává a platí.

A citujme klasika dále. Z toho pak vyplývá úkol, k němuž je povolána občanská společnost v Česku: Proniknout s demokratickými myšlenkami mezi masy pasivních konzumentů politiky jako masové zábavy, probudit v nich politické sebeuvědomění a organizovat demokratické strany pevně spjaté s živelným občanským hnutím v podobě grass-roots. Tento termín označující místní aktivistické skupiny v politice ještě Lenin neznal, ale jeho realitu pochopitelně ano. To byly dělnické socialistické buňky a kroužky, kvůli kterým ho vyhostili z Ruska a pro které psal citované dílo. Závěr pro nás bohužel není podle Leninovy analýzy. V tomto směru zatím česká občanská společnost vykonala málo a všechno zásadní je třeba teprve vykonat. Začněme s uskutečňováním lokální demokracie doopravdy, bez mávátek. Až budou propojené kraje, začněme organizovat Prahu. Matička nerozumu je z pochopitelných neoliberálních důvodů více politicky pomatená, než zbytek rozkradené republiky. Normálním zchudlým lidem z tohoto základního tragického důvodu ještě zůstal zdravý rozum.Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!


Související články:

51 komentářů :

 1. 13,12
  Oprava TUDÍŽ TRPÍŠ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SPD je tu proto,aby v Prdlamentu nebylo proti policejnimu státu a proti předsudkové nenávisti.

   Ten samuraj s dřevěným meçikem, potom breči,že když bude citovat z ka ka rámu na svém volebnim schromážděni,že ho za to zabásnou!

   Smazat
  2. Fuj to je hnůj!

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu 13:23 přízemní ubožák.

   Smazat
  2. Pane Umlauf,vypadá to tak,že sice napišete hezké články,

   ale do své smrti nepochopite,że bude třeba najit nové politické subjekty,které se již klubaji ven,ale vy je nevidite,nedáte jim podporu a nechcete je hledat a najit.
   Domniváte se že k změne dojde samospádem a stači mobilizovat nějakým tim článkem MASY.
   Tyto masy maji jiné starosti musi se starat,aby na ně neposlali exekutora,nebudou vám rozumět a vy sám to zvládnout nedokážete.
   Opakujeme vám tu stále donekonečna,ty hnuti,které mohou způsobit změnu se musi teprve objevit!
   Napište,že jste sympatzant na př.KSDH jedné ze tři hvězd,tj Křesťansko Sociálniho Demokratického hnuti,které má skvělý PROGRAM!

   Jinak vaše opravdu dobré články,jak uvidite,vyjdou naprázdno a bude to hlas na poušti k ničemu!

   Smazat
  3. Hloupě agitujete. KSDH žádný skvělý program nemá!!!!

   Smazat
  4. Vy z 4.54 jste ten Program četl?
   1
   Proč tu ohlupujete už tak zubožené domorodce,jste placený provokatér KDU a neomarxistů?,
   Dejte tady jeho články a každý občan umi sám posoudit co je pro něho dobré.
   Tento web by vám v tom měl pomoci, ovšem začiná se ukazovat,že koho chleba jiš,toho piseň zpivej!

   Smazat
  5. ja nevim co by kdo chtěl na trhu je jen rozvinuty korporani kapitalismus a nic jineho možna zakukleny komunismus v latinske americe a to je tak všechno a nějaky pisalek tohle nemuže ani kdyby chtěl a zblnul nějake vovčany změnit protože na to nema hlavni a to je bankovni konta se sedmi a vice čiselnymi kontiky ato nemluvim o humanitarni pomoci těch co maji moc udržet pořadek a svoje kliče od tučnych kont a kobliha tak to je jen takovy ušaty dosazeny mistodržici v koloniji kde jsou same montovny sklady a kuplandy co patři buhvi komu od buhvi odkud i stučnym vejvarem tak dost fantazirovani ati chudi do arbajtu a ti co dělaji propagandu kapitalismu mužou od nevidim do nevidim žvanit na všech vysiracich kanalech coby bylo kdyby bylo a přitom strašit chude duchem s panembohem

   Smazat
  6. ČLENE ČSV pane 17.33,

   nezoufejte a zkuste se dostat do špičky avantgardy ČSV,která vás rada uvitá.
   Stači,když budete spolu s ni prosazovat do prvniho článku Ústavy Sociálni stát,což je cilem válečniků alternativy a i vašim cilem o kterém,jak pišete vám nikdo nic neřekne.

   No schválně,co by jste si představil pod timto pojmem.Když nás tady na webu potkáte pressňete tu odpověd a budete svůj i náš bůh!

   Smazat
 3. Nic ve zlem, ale opravdu nechapu proc pan autor clanku citi tak nutkave verejnou potrebu vsem sdelovat, ze jiz byl kdysi aktivnim OF-akem a naletel, pak ze byl chvili za Sorose cz-majdanistou a opet naletel.. atd.

  Radeji uz nekujte porad pikle proti vlastni zemi tecka nebo spis vykricnik.

  OdpovědětSmazat
 4. Výborně Umlauf, ten váš blábol mě připomíná, jak kočička pekla s pejskem dort.Taky to je k poblití!! Veškeré zvratky zamíchat dohromady( pobaktské státy, ach, jak se tam bez rusa žije špatně, nákup helikoptér Hitlera, Babiše, Lenina atd. mazec. Ale hlavně Milion CHV. Pomalu každý den se někdo nasírá do těchto lidí, kteří pouze poukazují na dnešní bordelhradem počínaje a několik vysokých politiku( soudnictví) konče. To, že mají o ně každodenní starost ruzní mazalové, svědčí o tom že mají strach , aby nevylezly svintva z hradu , Babiše a dalšich lumpu na světlo. Těším se na další demonstrace.!Těch 550 kč za tohle??? tak 5,50.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ÝÁ Pepku, už zase? Ta tvoje zneužitá partička bečících ovcí, kterou vede ta nastrčená figurka v hnědém, je spíše k užitku těm, kdo mají strach z Benešové. Vo tom to je, Pepi, no. Vo žádnej hrad těm ovcím nejde, ty nevědí která bije stejně jako ta zblblá mládež, ty ta havloidně kavárenská, protinárodní, nenávistná smečka, pouze zneužívá. Na tu fujaru hrají jiní.

   Smazat
  2. 15.48

   Kdy už se konečně bude pálit česká vlajka? Ústava už je roztrhaná. "Jen dál, čas nový nové chce mít činy..". ten se v hrobě obrací

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 18:39
   Bože můj,proč tě TYDÝTE FOTR nezměnil v porodnici za odpadkový koš.....Ten je na rozdíl od tebe k užitku a TOLIK NESMRDÍ HAVLOŽUMPOU!!!!!

   Smazat
  5. Vzorem jsou a vzdy byli idealni Germani Preochotni behat a zabijet, na povel za ucelem aby elity okupovali jine narody..A nehledeli na miliony mrtvych a vyskocili zas na nas a na Evropu a svet, po hned 20 letech .Dnes si nasli a pozvali nahradu a vede to merkel a leyno ted z EU.
   Merkel a plany na dnesek ,uz meli pripravene v zakulisi od 1988..

   Smazat
  6. Jak jsem psal v 18:09 SMAZÁNO. Pokud si dělá hrad z USTAVY trhací kalendář, tak proč ji na protest neTRHAT taky!!. Na to pálení zvláště pokaděnejch trenek je specialista z hradu.dědek vševěd.

   Smazat
  7. 3:02 No ,nevím, že by nás dnes někdo okupoval, ale vím že nás tady okupoval více jak 20let Rusák, než se ho podařilo panu Havlovi a Kocábovi vyhnat.

   Smazat
  8. 9,50
   Udavač Havel ani zloděj Kocáb NIKOHO NEVYHNALI,kdyby to Gorbi neodsouhlasil,mohli by se ti dva vochlastové posrat a nic by nezmohli!!!!!
   Jenže to je při tvým ÍÁ k NEPOCHOPENÍ!!!!.-D

   Smazat
  9. 10:09 A dementní osel zahýkal. Jseš tady každému pro prdel kašpare. Pouze naučené fráze.

   Smazat
  10. 14:56
   A co tapetuješ ty havlošmejde?!!!
   Lži UDAVAČE a KOLABORANTA Havla???!!!!
   Na víc ÍÁČKU NEMÁTE!!!!

   Smazat
 5. 16:23
  Až amiokupanti poručík!

  OdpovědětSmazat
 6. 16:26
  Oprava:až amiokupanti poručí

  OdpovědětSmazat
 7. Výborný článek, děkuji.
  Jen doplním o odkaz potvrzující část článku:
  https://www.euportal.cz/Articles/20472-brutalita-francouzske-policie-milovnici-liberalni-demokracie-mlci-podivejte-se-na-sokujici-zabery.aspx

  Ne, fotky nejsou oběti "démona Putina", to jsou oběti "pravdoláskažů a liberastů" ve sladké Francii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:50 Ale to už vám ta srač.. eportál nenápíše co ti vandráci rozbili,kolik aut zapálili, kolik policajtu zranili hořícíma lahvema. Když kvákáte ÁÁÁ musíte taky BÉ.Zase se prezentují ty nejhorší proruské weby vede sputnik, aronet a tyto podobné srač.. placené ruskem.A je rus schopen po demnstracích u nich něco takového ukázat?? A že těch zmrzačených co jsem viděl v ČT musí být!!! Parchanti. Co myslíte, při té jejich " demokracii "

   Smazat
  2. 18:37 Myslíte ty vandráky, co jim tam poslala policie, ty pohrobky operace Gladio, ty, kteří měli za úkol diskreditovat ľuté vesty a vyprovokovat střety s policií? Ono to těm policajtům samotným leze do svědomí a buď odcházejí, nebo páchají sebevraždy. Nechte si ty Vaše kecy - střílí do lidí gumovými projektily, bijou obyčejné nespokojené Francouze a bijou je jako psi. To vy nejste schopen objektivního pohledu, to vy potřebujete nějakého nepřítele, do kterého si můpžete beztrestně kopnout a pak si kasat před vašimi souputníky rukávy, jak ste to zase nandal té nepravdoláskařské lůze. Je mi z vás zle.

   Smazat
  3. 20:14 Ultratrouba jako vy budete lhát a obhajovat každý bordel který se na Západě děje .Čím více budou lidé dělat na Západě bordel, tím provás prokremelské slouhy lepší. A ty kecy, že se policie infiltruje do demonstrantu je opravdu jen žvást. Jak potom vysvětlíte,jak rozliší kdo je kdo, policajt nebo demonstrant. Jste opravdu velký hlupec pokud naskočíte na tyto HOAXY. A co Rusko, ani čárka.Je mi vás " líto "

   Smazat
  4. 9,38
   Mein Gott,to je zase zbytečných písmen O NIČEM!

   Smazat
  5. 9:38 Nevím kdo je tady "prokremelský sluha", zato ty jsi Hitlerův pohrobek.
   Jistě odpovíš, že jsi na to dokonce hrdý, že sopláku.

   Smazat
  6. 18:37 Chlapečku, kdys byl naposled na prapradědečkově hrobě, svého Adolfa Hitlera ?

   Smazat
  7. 11:46 Jsem z Liberce a připojení k mému vzoru NĚMECKU bych ze srdce rád uvítal. Ale vy 3 kašpárci jen urážíte, kde je nějaký argument, na to nemáte co.Ubožáci

   Smazat
  8. 14:51
   Já jsem z Teplic a HEIM IN REICH MNĚ NELÁKÁ ANI NÁHODOU!!!!!Zvlášť,když ta VERBEŽ z Afriky dotažena Mer-kheli zachytili Rajchu,Japonsku stačit nebude....ty vzorce Velkoněmeckýho patlala Šiklgrubera!!

   Smazat
 8. Malopodnikatelská sféra s živnostníky. Ty jejich výkřiky jsou
  jen zástěrka. Daně, EET, to je důvod.
  Teď jim Babiš, těm malým s obratem pouze milion, dostanou úlevu a tak jich trocha ubude.

  OdpovědětSmazat
 9. Václav Umlauf píše:Problém současného režimu je v tom, že už není de facto demokracií.
  Já píšu: Problém současného režimu je v tom, že nebyl nikdy demokracií.

  OdpovědětSmazat
 10. Jo jasně pokud tu nebude přímá demokracie jako mají Švýcaři tak na pohádky nevěřím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:12 Ve Švýcarsku žádná demokracie není, je to jedno ze středisek globálního řízení. To o čem mluvíte je pouze loutkové divadlo jako skoro všude.

   Smazat
 11. Rád čtu pana Umlaufa pro jeho říznost nesenou jistým intelektem a oprávněnou kritičností k současné realitě i všelijakým těm trendům. Pan Umlauf má ovšem problém, psychický blok, který mu neumožňuje přiznat, že současný systém nemůže překročit vlastní meze, že nemůže nic jiného než vršit vlastní vnitřní rozpory až po uzlovou míru, řečeno tuším s Marxem, tedy bod, kde nutně musí dojít na kvalitativní, tedy systémovou změnu. Součástí vysokoškolského vzdělání za komunistů byl zhusta posmívaný „marxák“, něco takového se tam vykládalo. Přijde mi, že to tak nějak opravdu bude. Pro pana Umlaufa by tu tak bylo uspokojivé vysvětlení, jak a proč „co dělat“.

  OdpovědětSmazat
 12. Rodinná m a f i e ! Jedním slovem, je to hnus!
  V záplavě emigrantských informací přeposílám tuto následující proto, abychom se vůbec vyznali u nás doma, když někdo blbě žvaní v masmédiích, kdo je kdo...???
  Obrazovku ČT a TV NOVA ovládlo "monstrum" Monika Mac Donagh Pajerová (dále jen Monika MDP) tak už to víme, aneb kdo vede hysterickou mediální štvanici proti
  Zemanovi . Google o Monice MDP:
  1. Monika MDP - bývalá studentská vůdkyně z r.1989, nyní pedagožka pražského centra New York University je nevlastní sestrou Jiřího Dientsbiera ml. (protizemanovské červené karty rozdávala Šárka Kadlecová, bývalázaměstnankyně Amerického velvyslanectví - jaká náhoda !). NYU je něco,jako byl dříve VUML, jen teď je to Havlismus.
  2. Monika MDP je vdaná za Ira, Petra Mac Donagha.
  3. Měla milenecký vztah s Lubomírem Zaorálkem (dnes ministr zahraničních věcí) a po rozvodu s ním žila. Proto Zaorálek brojí proti Zemanovi?
  4. Její dcera Emma Smetana je moderátorka TV Nova (na rodila se v Paříži, kde M.MDP žila se svým prvním manželem Smetanou). Emma
  Smetana žije s muzikantem a hercem izraelského původu Jordanem Hajem.
  5. Sestrou Moniky Mac Donagh Pajerové, je "Biomasa" Kateřina Jacques (jméno má po francouzském exmanželovi Christian u Jacques). K.
  Jacques je partnerkou Martina Bursíka, předsedy strany Zelených a místopředsedy ODS Topolánkovy vlády. Porodila mu dceru Noemi. Bursíkdříve žil s Monikou - nevlastní sestrou Jiřího Dienstbiera ml. Jiří Dienstbierst st. byl 4x ženatý, jeho třetí manželkou byla Květa Dienstbierová, bývalá manželka Ivana Havla. Ivan Havel je bratrem exprezidenta Václava Havla. Jiří Dienstbier ml.(protizemanovská klika v ČSSD) se narodil ve Washingtonu a je americký státní občan (takže máme Američana ve vládě!!!).
  Tak to je rodinná MAFIE (rodinný propletenec na nejvyšší úrovni): Klan organizující hysterické mediální a červeno-kartičkové kampaně proti Zemanovi
  Pošli to dál, ať všichni víme a známe, kdo jsou .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bože, bože takové povedené příbuzenstvo. Přímo se nabízí ke zpracování seriálu něco jako Sága rodu Forsytů.

   Smazat
 13. 13:51 Blesk vám tyhle žvásty rád zaplatí. Je vubec možné aby se někdo zaobíral takovejma sra... pouze jedinec slabší duchem!Ještě dodám, to jste zapoměl. Semelová ja dcera samotného belzebuba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je menší zlo, být na výplatní listině Blesku, než některých našich lepšolidí nebo zahraničních korporací.

   Smazat
 14. 14:45
  Tak co sem lezeš ty perverzní genitálni ynteligente,tady Blesk nekoupíš!!!!

  OdpovědětSmazat
 15. 14:45 Havel na hradě často opilý.
  Zde jsou ta videa se Sorosem jak vypravi o Vaskovi-saskovi ,dost sokujicí
  https://www.youtube.com/watch?v=4zyn9-TpbKM https://www.youtube.com/watch?v=8z9G-laYqWI
  Americkej pucflek běhá v převleku po Hradě a všichni se musí chechtat jeho stupiditě: https://www.facebook.com/pavel.hasenkopf.5/posts/2583544791697496
  https://www.expres.cz/praha-6-lavicka-vaclava-havla-alter-eg.. .havloidé nedají pokoj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:57 Šokující idiot jste vy. Nikde nevidím pana Havla na záznamu opilého, tak jako Zemana už několikrát. A nevidím jedinný duvod, aby se nescházel s panem Sorošem vy snad ano? A, že byl v uniformě, asi nějaká sranda, Zeman taky stál na běžkách, ale to byla aspoň velká sranda.

   Smazat
  2. 12,03
   Sám budeš zřejmě stejný"""ABSTINENT"""jako udavač Havel!!!!!.-)

   Smazat
 16. 17:57
  To je určitě podvrh!☺
  Venzl chrchel UDAVAČ Havel byl ABSTINENT,NEKUŘÁK A VĚRNÝ CELÝ ŽIVIT PANÍ OLZE!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byl to zkrátka mimořádně pevný charakter a čestný člověk. Jeho slovo, to bylo prostě slovo chlapa, které platí vždy a stále, jako do kamene vytesané.
   Moudrý národ Čechů v něm okamžitě rozpoznal člověka, jenž je svým oslňujícím charismatem a přirozenou, takřka božskou autoritou, doslova předurčen stanout v čele.

   Smazat
  2. 21:32 Jak je vidět, i nemyslící individum schraňuje své posvátné texty, respektive bláboly.

   Smazat
 17. 21:32
  Škoda,že už neexistuje Dikobraz,TOHLE JE KANDIDÁT NA FÓR STOLETÍ!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 18. 21:32
  Navrhuji akci. Nejprve blahoslavit , následně svatořečit.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.