Reklama

středa 21. srpna 2019

Minulost a současnost očima nestraníka, část 2

Jiří Jírovec
21. 8. 2019
Lidé chtějí politiky, kteří spolupracují, ale jsou svědky žabomyších bojů o volební preference. Bojí se šmejdů, kteří v rámci boření minulého systému, přinesli existenční nejistotu, chudobu 10% populace, exekuce, rozvrácený bytový systém, nehorázné nájemné, bezdomovectví a úpadek české kultury.Naše společnost potřebuje politiky, kteří jsou schopni definovat hlavní problémy a prokázat odvahu k jejich řešení.


Problém číslo jedna:  Nedostupnost bydlení

V principu jde o obecné selhání kapitalistické společnosti. Stačí se podívat na Berlín nebo Toronto. České specifikum je v tom, že současná krize nebyla zděděna po předchozím režimu, ale vyvolána urputným lpěním na představě, že vše vyřeší trh.

Blahé dědictví minulosti způsobilo, že značná část populace získala družstevní nebo státní byty do svého vlastnictví, což výrazně snižuje její náklady na bydlení.

Současný problém se tedy týká lidí, kteří nájemní byt hledají nebo v něm bydlí a pak těch, kteří byt hledají.  Všichni narážejí na nehorázně vysoké nájemné a cenu nových bytů. Plně platí Paroubkovo "Kdo z vás na to má?"

Termín "tržní nájemné" je směšný: žádný trh s nájmy neexistuje. Nejnižší nájmy jsou v Praze vyšší než minimální mzda. Sociální byty jsou nedostupné a navíc s nimi politici šmelí. Například pražský Magistrát korumpuje některé soudce a státní zástupce - viz výrok místopředsedy Pirátů Michálka ve Sněmovně: (http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/020schuz/bqbs/b09717901.htm). Podle údajů z medií, platí tyto "socky" 70-80 korun/m2/měsíc. To je 4-5x méně než je "tržní nájemné". 

V pozadí je skryta časovaná bomba v podobě ekonomických migrantů, kteří pracují v ČR. Od roku 2015 přibývají tempem 30000 ročně. V roce 2018 jich bylo celkem 564000 (https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu) Poměr těch, kteří mají trvalé a dočasné povolení k pobytu je zhruba 1:1.  To znamená, že ročně přibývá 15000 jedinců (nebo asi 4000 rodin) hledajících trvalé bydlení. Určitá část "dočasných" pravděpodobně zůstane takdlouho, že nebude mít kam se vrátit.

Situaci dále zhoršuje to, že se domy nechají vybydlet, protože je kdysi spekulanti levně koupili a cena pozemku je vyšší než stavby samé. Podle medií lze na zbourání domu získat dotaci.

V poslední době kdosi oprášil komunistickou metodu sdílení ubytování. Tehdy se stavebně dělily velké byty na dva. Inovovaný přístup je jednodušší: byt 1+1 by mohli sdílet dva důchodci a srazit tak náklady na polovinu.

Tento nápad je ošidný, protože by mohl nebydlící inspirovat k cestě do Střešovic. Vdova Veškrnová jistě nepotřebuje celou vilu. Možná u ni láska k potřebným převáhne nad tou k majetku. 

Obrovským problémem je zrušení dekretů na byt. Krátkodobé, např. roční nájemní smlouvy nutí občana, aby hledal další byt a platil často nevymahatelné kauce a provize realitním kancelářím.

Problém číslo dvě: Nedostatečné zabezpečení občanů ve stáří

Ideologií zdevastované mozky českých politiků nejsou schopny pochopit, že každý občan potřebuje určitou částku peněz k pokrytí základních potřeb (bydlení, jídlo, oblečení, zdravotní péče, kultura).

Tato částka je chybně definována jako důchod. Jenže existují lidé, jejichž důchod je nízký a nebo žádný.

Důchodové komise se této skupině vyhýbají a neřeší zabezpečení všechny občany ve stáří.

Ministryně PSV Maláčová přišla s fintou, jak se formálně vyhnout krachu další důchodové komise. Změnila mandát té současné, vedené ekonomkou Nerudovou: Prý nejde o reformu důchodů, ale o to, aby byly spravedlivé. Protože každé přidání důchodcům, nebo alespoň určité skupině učiní důchod spravedlivějším, nelze spor o výsledky komise prohrát.

Bylo by žádoucí, kdyby na ministerstvu seděl politik se silnou rukou, která by byla schopna bouchnout do stolu a trvat na komplexním řešení problému.

Na rozdíl od bytového problému, kde nástroje pro jeho řešení chybí, pro zabezpečení občanů ve stáří existuje ryze kapitalistický, komunismem nepoznamenaný model. Spočívá v kombinaci nezásluhových a zásluhových pilířů. Slovo "nezásluhový" je pro tupé české mozky tabu a proto takový systém apriori odmítají, respektive neberou na vědomí.

Autor tohoto článku poslal analýzu takového systému již předsedovi minulé komise Potůčkovi. Ten se neobtěžoval odpovědět. Ministryni Maláčovou a její komisi zmíněný materiál, který se týká systému zavedeného v Kanadě, rovněž nezajímá.

Roční příjem ontarijského učitele (věk 65 let, 35 započitatelných let) maximum je dán součtem 10000 (nezásluhový pilíř) plus 56000 (zásluhový piliř = 70% průměru nejlepších 5ti příjmových let). Pensijní plán ontarijských učitelů je průběžný a poskytuje podobné benefity jako plány na které dosáhne asi 60% Kanaďanů.

Občan, který nemá příjem ze zásluhového pilíře má nárok na dalších 7000, takže jeho celkový příjem je kolem $ 17000 ročně. To je částka zhruba na hranici chudoby, kterou nelze, jak je v Česku zvykem mechanicky přepočítávat na koruny.

Jana Maláčová používá princip mírného pokroku v mezích zákona, kdysi vymyšlený Jaroslavem Haškem. Ušetří to bouchání do stolu, ale výsledek se blíží k nule.

Zavedení "nezásluhového příjmu" pro všechny občany, k němuž by byl důchod jako zásluhová složka přidáván, naráží na politický problém.

Přišla s ním Okamurova SPD. V Česku ale nelze připustit, aby jiná strana dostala jakékoli uznání přepočitatelné na hlasy voličů.

Nezásluhová složka do jisté míry v Česku existuje v podobě příspěvků na bydlení.

Kdyby byla ministryně ochotna bouchnout do stolu alespoň na svém ministerstvu mohla by obratem zrušit systém který vyžaduje čtvrtletní podávání žádostí o příspěvek.

Stačila by jednoduchá analýza nákladů statisticky významného souboru žádostí, která by porovnala kolik by ročně dostal žadatel podle první žádosti ve srovnání s tím, co dostane v průměru čtvrtletních plateb. Celkový výsledek ztráty vs. úspory by byl porovnán s náklady na udržování současného systému. Ty by se totiž snížily nejméně na polovinu.

Vedle finančního efektu je ve hře i ulehčení situace starých lidí, statisticky zejména žen. Současný systém je ponižující, protože odráží pravidlo "na chudý lid musí být přísnost."

Příspěvek na bydlení je součástí důchodcova příjmu jen zdánlivě. V podstatě jde do kapsy majitelů bytů. Je to mechanismus, jímž se udržují jejich zisky.

Problém číslo 3: Celková politická situace v ČR

Vyměnili jsme velkého bratra a podlézáme novému víc než předcházejícímu. Překabátěná  socioložka Šiklová to vyjádřila tesatelným výrokem:

"Raději se (bude) mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem." Česko se tak změnilo v nesvéprávnou gubernii. Ztratili jsme možnost fungovat jako spojující článek mezi velkými hráči.

Velké vagony vždy spojuje malá součástka. Roli spojky nepochybně hrálo malé české velvyslanectví v Sýrii. A přesto se našli předesraní politici, kteří chtěli zastupitelství chtěli zrušit Patrně z obavy, že se naše samostatnost dotkne bratra.

Hrajeme hru na odstrašování Ruska a v jejím rámci vyhazujeme peníze na zbrojení. Nejsme ochotni říct "v tomhle s vámi nejedeme".  Poděláváme se z toho, když nás nový car pozve do pracovny a prohodí několik frází o tom, jací jsme pašáci.

Není to nic nového. Servilnost kritizoval již satirik Jiří Haussmann. Povídka Americká mise z počátku dvacátých let je vskutku nadčasová. (http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2015/74-24-2015-17-cervna-2015/716-americka-mise)

Jsme snad jediná země na světě, která přijala zákon o protiprávnosti určité části vlastní historie a v jeho rámci zřídila ústav pro manipulaci dějin.

Jsme patrně jediná země na světě, která svoje občany ex post oceňuje za spolupráci s cizími zpravodajskými službami.

Jsme nepochybně ojedinělá země, která se v zájmu kříšťálové čistoty udává k EU.

Jsme snad jediná země, která používá Orwellův román 1984 a zavedla minutky nenávisti k minulému režimu.

Petr Fišer se podivuje, že si 20% středoškoláků, tedy posametových dětí, myslí, že dřív bylo lépe. Možná lépe než on vnímají, co se kolem nich děje a bojí se o vlastní existenci existenci. Nenacházejí vzory jednání a nevidí skutečná řešení problémů. Zatím možná bydlí s rodiči v nějaké té králikárně, jak byty pojmenoval jistý hlupák, a ještě se neodhodlali přesvědčit bábu a dědka, aby nezacláněli.

Dodatek

Autor si je vědom, že osobní zkušenost je obtížně zobecnitelná. Pro zajímavost ale uvádí, že s výjimkou vojenské služby nemusel celý život použít oslovení soudruh. Všechny školy od základní až po Přírodovědeckou fakultu byly absolutně nepolitické. Jeho otec byl vždy nestraník. Jako špičkový vědec se stal profesorem KU, ředitelem zoologického ústavu, řádným akademikem ČSAV a v šedesátých letech předsedou Biologicko-lékařského kolegia, což byla nejvyšší vědecká funkce v ČSAV. Stal se Laureátem státní ceny KG a nositelem Řádu práce. Bylo to ocenění jeho vědecké práce. Jeho maminka byla praktikující katolička.

Autor pracoval 19 let v absolutně svobodném prostředí nestraníků Geologické sekce Přírodovědecké fakulty KU. Každý z devíti vysokoškoláků naší nestranické skupiny strávil v šedesátých letech nejméně jeden rok na stáži v USA, Kanadě, Německu a Anglii.

Je pravda, že mnohé tehdy nešlo, ale ve většině případů za tím byla řevnivost, osobní zájmy a generační střety. To bylo a je stejné v Česku i v Kanadě.

49 komentářů :

 1. Moc dobrý článek a překrásný nový výraz "předesraní politici" - to mě rozesmálo! Jak výstižné, ne připosraní ale předem připosraní. Úžasné!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad Blogger - živě souhlasím, výborný a čtivý článek. Možná, že je třeba přidat a zdůraznit, že celou polistopadovou aktivitu výrazně ovlivňují nadnárodní korporátní zájmy, které se v podstatě podělily o československé zdroje, když ponechaly něco málo všimného domácím spolupracovníkům.

   Smazat
  2. Souhlasím s váma , ale ta předposranost je spůsobená nezměrnými zisky.

   Smazat
 2. Dubček se Sorosem: http://multimedia.ctk.cz/foto/index?documentID=1066081&select-continue=1

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedal se přesvědčit ke spolupráci ani za peníze - musel po demokraticky zemřít !

   Smazat
  2. 14:05 Dubček si myslel,že využije své popularity z minulosti a stane se presidentem.Bral to jako zadostiučinění.V tom měl i podporu určité skupiny lidí z disentu.Ale strýček Sam měl jinou představu a jiné plány a tak nebyl přemlouván ke spolupráci,ale k tomu,aby se vzdal "ucházení se" o presidentský úřad.Byl již totiž připraven "hlavní kašpar".Nechtěl se vzdát a tak měl "nehodu".

   Smazat
 3. Čaputová a Petřiček zuří. Rusko zpět do G7. Sláva RF

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Marcel.
   Jestli to vyslyší Rusko,to je otázka.
   Rusko nepotřebuje,aby mu diktovali a pomoc nemůže čekat,sankce platí,spíš G7 něco potřebuje,nasr..

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Oni tam nechtějí, Francie a USA je tam potřebuje.

   Smazat
  4. Nevím proč by někdo znovu tahal žebráka do bohaté rodiny.

   Smazat
  5. 13:34 Tak znovu, Rusák přilezl po kolenou s prosíkem. Až vrátí Krym tak potom možná .

   Smazat
  6. 19:21 co dodat.Jenom snad to,že jste hlupák.

   Smazat
 4. Skutečně velice kvalitní článek, hlavně pravdivý a proto, jak jinak, očekávám ukrutný řev vygumovaných předesranců s pěnou u huby a s odkazy na červené posrané trenýrky a zaprděné tepláky. V každém případě se mi líbí i to načasování na 21. srpna, kdy v ČT lžitelevizi jede na plný pecky masírovka těch občanů, kteří jsou moc mladí aby mohli mít své zkušenosti z minulého režimu. Abychom mohli něco změnit museli bychom tu bandu politických povalečů vykopat a hnát sviňským krokem,jeden za 18 druhý bez 2 za 20. Ještě že na nejvyšším postu sedí Zeman, který dělá co může,aby tu mizérii zmírnil. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudý dědku neboj senátoři a správní soudci Zemana nakonec dostanou. Velký počet střelců-zajícova smrt".

   Smazat
  2. 14:11
   Leda ve tvých vlhkých snech zajíci!!!!☺

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 14:11
   14:16

   http://nd02.jxs.cz/115/443/343a1f8bb3_105032294_u.png

   Sm*

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 16:12
   Čt a objektivní informace????!!!☺☺☺☺
   Jen,když ukazuje čas a nebo LÍP,KDYŽ JE VYPNUTÁ!!!!!

   Smazat
  7. 16:24 Asi jako tvé IQ, dvouatomový pšouku vypuštěný z lejnolíhně téhle ugrofínské poloopice!- https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 5. Vždycky se rozesměji, když objevím novou várku blábolivých variací na téma " zlatý socík před rokem 89 a zlá demokratůra po roce 89", tohoto Jírovce.
  Toho samého Jírovce, který z toho socialistického ráje sám dobrovolně emigroval v roce 1986 do hnusné západní Kanady. Samozřejmě nelegálně, přes Jugoslávii. A v té si užíval její výhod, bohatství a svobody až do konce našeho socíku.
  A to vše aby potom přilezl zpět a začal tady kritizovat západ a oslavovat a propagovat předlistopadovou totalitu.
  Opravdu křivý, falešný člověk.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:10 Mlaďochu. To od Jírovce není pro blby jako ty.
   Je pro ty, kteří nejsou ovce ale přemýšlejí. Samozřejmě k tomu musí něco vědět, hledat v i v jiných pramenech než v "české" tele a devadesáti procentech pravičáckých periodik.
   Ten "komunismus" byl jen malý historický pokus o nápravu otrokářského a kapitalistického systému.
   Jednak to vše začalo v carském Rusku, kde jako všude
   tehdy vládla manšina, zato mocných a bohatých, kteří si mohli koupit vše. Jak to nakonec dopadlo už víme.
   Ten kdo má peníze ...
   Takže na závěr. Kde je vlastně ta příčina, že mohla
   uspět sociální revoluce, na rozdíl od těch předchozích,
   namátkou, Velká francouzská revoluce.
   "Komunismus" má na svědomí sám kapitalismus a jeho otcové a dědové, otrokářství, nevolnictví či absolutismus.
   Nestěžuj si na zrcadlo, když máš křivou hubu.

   Smazat
  2. Vygume, žádný křivý člověk, ale člověk, který poznal, že to co tam mělo být bílé a tady černé nebylo tak bílé a to černé nebylo tak černé. A tyto zkušenosti, o kterých se ti v životě ani nezdálo, sdílí s mnohými inteligentními. Jenom blb to nechápe.

   Smazat
  3. 17:28 ýborně, je třeba chápat že k těm změnám došlo díky neůnosné situaci pro obyčejné lidi

   Smazat
 6. Porozumění dějinám předchozího 20.století není snadné a ještě dlouho tomu tak bude. Dějiny 20. století jsou tak překroucené a stojící na hlavě, že postavit je na nohy lze jenom postupným a navazujícím výkladem a "rozmotáváním" překroucených účelových výkladů "historiků".
  Co se týká sjednocení a vzepětí národa v rámci "obrodného procesu" v r. 1968, je třeba se na to dívat více sociologicky...
  Lidem v historii většinou byla politika "ukradená" (ve smyslu, že na ní káleli), politikou byly "národy" osloveny a vtaženy do "rozhodování" až v 19. století (Jaro národů - rok 1848). Národy se tak staly nástrojem "politiků" v boji o moc, což samozřejmě vede k jejich využívání a zneužívání, k jejich rozdělování a sjednocování ..
  Rozhodující tak nejsou národy, ale vývoj v generacích politiků a jejich střídání (politika přestala být kontinuální v následenictví panovníků).
  Už jenom zkráceně ...
  V roce 1945 politická generace první republiky už neměla schopnosti na pokračování svojí politiky, ztratila je zpohodlněním u kormidla moci první republiky. V roce 1948 nastoupila generace komunistů, kteří byli v první republice porzekuování, tím se zocelili a přechůdcům ta příkoří spočítali a krachem politiky první republiky sjednocený národ šel samozřejmě s nimi.
  Co následovalo ?, ke starým komunistům se začali přidávat jako tomu je vždy při změně moci i kariéristé, renegáti, oportunisté z druhé strany a nezkušená mladší generace chtivá moci ... staří je odhalili a spočítali jim to, ti se stali mučedníky a začali získávat na svoji stranu zblblý národ ... o tak je to pořád dokola ..
  Po 2. sv. válce každá generace chtěla svojí revoluci, zblbnutí národa tak pokročilo, že dnes následky jsou vidět všude ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to dopadá, když se nebere vážně teze mistra Josefa Vissaarionoviče o zostřujícím se třídním boji.
   Místo provádění pravidelných čistek v politice od psychopatů se dovolí dalším psychopatům dělat ze svých psychopatických předchůdců mučedníky ...
   A národ emocionálně zpracovaný nad těmi psychopaty pláče a zastává se té psychopatické lůzy, jejíž pohrobkové dál vládnou.
   Takhle se podařilo zbbnout celé národy ...

   Smazat
 7. Dle mne jsou dvě možnosti. Buď zničíme my kapitalismus nebo on zničí nás. Přitom vylučuji návrat ke komunistickému vynucovanému kolektivismu. V nevynucovaném - dobrovolném kolektivismu, jinými slovy demokracii, hledejme novou civilizaci. Demokracie, ta skutečná, je nejvyšším stupněm politického kolektivismu. Demokratizujme = kolektivizujeme moc. To je možné jen v obcích a městech. Obce a města musí být těmi hegemony, kteří ovládají stát. Vtip je v tom, že hegemony, kteří ovládají obce a města a skrze ně i stát mohou být, zcela lehce a jednoduše jejich obyvatelé. Ještě, že tu máme Švýcarsko, kde v podstatě takto funguje.

  OdpovědětSmazat
 8. Jiří Jírovec21. srpna 2019 14:48

  Pro 14:10

  Místo smíchu jste se mohl rozepsat o tom, jak byste řešil současné problémy, zmíněné v bodech 1 a 2. Bod 3 je spíše postesknutím, protože se šmejdy v politice nehnete ani Vy.

  Obávám se, že jste přehlédl, že ve (2) navrhuji ryze kapitalistické řešení problému zabezpečení občanů ve stáří.

  Předlistopadovou dobu ani neoslavuji ani nepropaguji. Toliko reaguji na zkreslování té doby.

  Do okolností mé emigrace Vám nic není. Nicméně, pokud Vás zajímají detaily, kupte si mou knihu Sladký život, která je k dostání v Kosmasu. (https://www.kosmas.cz/knihy/259687/sladky-zivot/).

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Jak se žije emigrantům z Východu na Západ?
  https://www.youtube.com/watch?v=VXju9L5aN4E

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On tan idiot vubec nespi ,on je tady porad asi bydli ve verejne knihovne kde ma computer a zdarma zde rusi Neco takoveho jako tento parasit tezko najdes jinde NR je skutecne raj pro uplneho debila jako je kuku ze Smichova

   Smazat
  2. Nevim jak chutna snidane ve vlaku ale jak jsi nam sdelil tak ses tak prezral az ses s toho posral to musela byt nadhera, opravdu blbe.Ja na rozdil od tebe blbecku jsem do Ameriky priletel velkym Boeningem a ty svym letadlem od vlady JAR ktere jsi dostal darem. Ja zacal pracovat na kapitalisty tvrde a dnes jsem za vodou a ty tady kvakas ty sve dute blaboly z tve dute palice a delas jen ostudu .Ono skutecne mnoho chytrych v emigraci neni a ty nejsi vyjimka jsi ten podprumer kecalu kteri kdyz neco poradi tak je to jen blbost z tve hloupe dute hlavy coz je samozrejme pruser.Znam to z praxe voly jako ty je lepsi obejit obloukem Howgh wemeno ze Smichova

   Smazat
 13. nie každý sa chce voziť vlakom po Canade - a je určite zadarmo - niektorí chcú byť doma a vychovávať svoje deti a starať sa o rodičov, sme my ale hlupáci -

  OdpovědětSmazat
 14. V článku je zmínka o návrhu SPD ohledně důchodů. Okamura navrhuje státem garantovaný minimální důchod. Jenže tu máme skupinu podnikatelů (OSVČ), kteří odváděli minimální platby státu a teď živoří za nějakých 6.500 Kč důchodu. A právě jim by nejvíce pomohl Okamurův nápad - vychcánci by si zase mnuli spokojeně ruce a šklebili se třeba zaměstnancům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to je neco pro Hovnocuca dostal by penzi z Ceska 2000 Kc a mohl by jezdit vlakama nahoru a dolu.Znal jsem jednoho Vencu ten jezdil tramwayi ccele hodiny a nakonec byl masinfira

   Smazat
  2. Okamura je magor. Ten kope kolem sebe na všechny strany.
   To komanči díky vojtíškovi pochopili, že když chceš mezi vlky žíti, musíš s nimi - no né zrovna výti,
   stačí aspoň kňučet.

   Smazat
 15. Vážení vášniví diskutéři.Nechci Vám brát iluze,ale nikdy se nic neděje náhodou. Bratrská POMOC 1968 byla ze strany SSSR PŘEDEM KONZULTOVÁNA s NEJVYŠŠÍM vedenim USA. Jsou o tom fakta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:37 souhlas, jenom mne tak napadlo jedno čínské přísloví, "Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři, a polovzdělanci o tom co nikdy ve škole neslyšel, N E V Y P R Á V Ě J. Jak říká klasik, je to marný, je to marný, je to marný... Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
 16. Piráti jako strana mladých měli jít po volbách do vlády a řvát po státní výstavbě bytů-resp. po výstavbě družstevní se státní účastí. jenže Piráti nejsou poctivá strana pro mladé, kteří na to ještě jaksi nepřišli, protože při těch nájmech nebo hypotékách řeší Grétu, lgbt, apod, kromě zábyvy , tetování a multikulti obdivu k hodným divochům z panenské /cha/přírody.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co chcete, ještě před volbami byly přece snímky "zástupců pirátů" se zednářskými symboly ve Španělsku ... Je třeba dodávat více? Ostatně, když už jsme v tom, co má liberalismus společného s marxismem, byť neo ...? Je to jen hra se slovy a podle diskusí po českém a světovém intru, co mohu číst, je to skvěle odpracovaný špek na voliče i NEvoliče. Všichni skutečně velcí lidé vždy tvrdili, že nerozhodují samotná slova, ale ČINY, SKUTKY a REALITA. Pak dnešní stav je pouze dalším stádiem vítězného tažení čistě PRAVICOVÉ politiky vládnoucích elit a tím etapou vývoje kapitalismu. Přímou součástí jsou "Piráti" nebo třeba u nás v minulosti "Zelení". Ti kde dneska vlastně jsou? V pr...opadlišti dějin a klamu.

   Smazat
 17. Tradičně dobrý článek Jírovce. Jen bych doplnil k bytové problematice, že pro důchodce není zanedbatelná ani částka na vlastní stěhování, tj. transport, a dále starosti s balením věcí do krabic, tašek atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava: Tradičně dobrý článek pana Jírovce.

   Smazat
 18. CENZORE jsi IDIOT !
  Zde je smazano vice nez polovina lidi !
  Nema to souvislost a nenavazuje to na sebe !

  OdpovědětSmazat
 19. "Naše společnost potřebuje politiky ..."
  Právě úkolem buržoásní demokracie peněz je tomu zamezit.
  Čím víc partají tím líp, čím víc žvanilů, ještě líp.

  OdpovědětSmazat
 20. Pane autore,
  zajímavý a dobrý článek, ale například nejsme jedinou takovou zemí, kde se upravuje historie. Nevím jestli jsme skutečně jedinou zemí, která má jak říkáte vlastní takový jakýsi "náš FÚSKRZKRK" ústav na "hlídání" historie, ale zaručeně vím, že třeba právě celý euroatlantický svět má propracovanou metodiku "korekce" dějin. Tak se například přímo od mládeže v Japonsku dozvíte, že atomové bomby na ně shodili sověti a ne američané (možná právě kvůli Kurilským ostrovům), ostatně blíží se další výročí jednotlivých událostí Druhé světové války a docházíme k poznání, že sověti ZCELA neadekvátně odpověděli na mírovou iniciativu pana Hitlera, to je použili střelné i chladné zbraně a vůbec se měli zastavit na svých hranicích. Takže prosím nedezinformovat čtenáře. Jinde nemají přímo ˇUstav pro studium čehosi", ale mají rovnou i ministerstva a státní služby, které to ochotně pro "nás" již PO STALETÍ přepisují. Kam se na ně hrabeme! I když mám podezření, že naše ministerstva to rychle oficiálně dohání. Ostatně v samotném Rusku je domácí historie jádrem boje nejen různých "vládnoucích" a opozičních skupin, ale i tam je mládež škatulkována již ve škole co nejvíce pod "euroatlantickou neznalost souvislostí čehokoli" a v tom i VLASTNÍ ruské historie. Ti, kteří hájí vlastní historii, nemívají povětšinou přístup do škol a vysokých škol... Výjimky potvrzují pravidlo.

  Jinak díky za článek.

  Kapitalismus je o zisku, takže cenově přijatelné byty bude stavět a nabízet pouze tehdy, když za to dostane dobře zaplaceno.

  Důchody jsou v představách těch psychicky nemocných super extra imper podnikatelů pouze nevyužité a ladem ležící peníze. Vždyť je tak krásné 40 - 50 let vybírat vklady a pak ve vhodný okamžik vyhlásit bankrot. A stát ještě pomůže! Ne samozřejmě důchodcům, ale pochopitelně ze sociálních důvodů chudákům banksterům.

  Jestli si někdo myslí, že plně placené zdravotnictví bude lepší, ať se pořádně rozhlédne po světě. Pokud budete mít peníze, je dobře, mohou Vás dojit. Pokud je nemáte, co votravujete, dostanete jen to, co zaplatíte potem a krví svou, či co Vám dá na Vás stát. Nebo na Vás použijí nový ještě nevyzkoušený lék ... Je jeden vtip, který je asi takto:
  Doktor u vánočnímu stromku o Silvestru pronáší přípitek k Novému roku: "Přeji Nám doktorům, ať chudí lidé nikdy neonemocní a bohatí ať se nikdy neuzdraví!!"

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.