Reklama

čtvrtek 22. srpna 2019

Nevinná tvářička současné tyranie: Svět oslavuje znásilněnou Gretu. Zrůdné vyhlazovací myšlenky již v genech? Rodinné prokletí a byznys. Jaké klima je nejlepší? Plachetnice jako Clintonův Lolita express

Michal Brand
22. 8. 2019  ProtiProud
MICHAL BRAND analyzuje dementní tance kolem postižené švédské dívky a celé zničující demagogie klima-bolševismu, jehož tváří se stala nebohá nezletilá nominantka na kdysi prestižní Nobelovu cenu.


Duševně nemocná, zmanipulovaná a zneužitá Gréta udělala alespoň něco dobrého – ukázala v plném světle hloupost a totalitní praktiky „ekologických aktivistů“.


Propaganda oslavující svatou Grétu nese prostě krásu nechtěného. Díky této trapné a hloupé propagandě se přece jen otevírá na faktech a argumentech založená debata, která se jednoznačně otáčí proti eko-fanatikům z globál-oteplistických a klima-alarmistických kruhů.

Není divu, protože proti klima-alarmismu mluví jak kritický rozbor „předpovědí“ a modelů klima-alarmistů, tak fakta - zkontrolovaná a očištěná o ideologickou cílenou manipulaci; dokonce i měření teplot atmosféry je již politicky korigováno, aby vyhovovalo ideologii; některé naměřené teploty a další data jsou politicky korektní - ty dostáváme servírované, jiné politicky korektní nejsou, a tak se nesmí uvádět.


Sláva v genech


Ti, kdo chtějí dát najevo, jak jsou pokrokoví a pěkně v řadě, proto píší oslavné tirády. Typicky třeba Lukáš Kantor, který napsal článek „Matka operní diva, prapředek nobelista. Greta Thunbergová má slávu v genech“.

Grétin dědeček totiž dostal Nobelovu cenu za chemii. Takže za chemii. Ne za hloupost, za lhaní, ani za totalitní manýry. V článku se skromně píše, že Gréta má sestru Beatu, která je také duševně nemocná. Ale Beata na rozdíl od Gréty zřejmě nevidí molekuly CO2 prostým zrakem, tak z ní zatím rodiče a neziskovky neudělali cvičenou opičku, tedy „celebritu boje proti změně klimatu“.

V článku se píše:

V roce 1896 navíc předpověděl, že oxid uhličitý vznikající spalováním uhlí může způsobovat oteplování planety. Greta tak svým způsobem pokračuje v jeho šlépějích.
Během první světové války Arrhenius pomáhal zajatým německým a rakouským vědcům. Jeho odkaz ale poněkud kalí sympatie k eugenice, kterou do vražedných extrémů dovedli nacisté.

No, tak vzhledem k důsledkům, jaké bude nevyhnutelně mít boj proti globálnímu oteplení (nulové emise CO2 , tedy zákaz veškeré lidské činnosti nezbytné k zajištění života - od jakékoli výroby až po rozdělávání ohně), tak i v té otázce vyhlazování lidí jde Gréta ve šlépějích dědečka - milovníka eugeniky.

„Nikdy nebyla tak docela jako ostatní děti,“ shrnul The Guardian, (a cituje soudruh Kantor). Nevím, nevím, jestli je to zrovna dobrá zpráva. Ale ještě horší to, čím pokračuje:

Heroin a povolenky


"Greta je oslavována již na prahu dospělosti. Do rodiny možná přinese další Nobelovu cenu, tentokrát tu za mír. Letos je na ni totiž nominována a podle některých sázkařů má až padesátiprocentní šanci, že ji získá.

A tady asi musíme hledat kořeny obdivu i nevraživosti k ní. Za svůj krátký život totiž stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy."

Nebohá Gréta nedokázala nic, než být nástrojem svých fanatických rodičů a prostředkem pro ždímání peněz z lidí platících daně pro parazity z neziskovek a zločince z klima-byznysu. Tvrdit, že „stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy“ je stejně chucpe, jako napsat totéž o kterékoli z holčiček, které v Epsteinově Lolita expresu "hostil" Bill Clinton. To se také většině „nepoštěstí“ letět s americkým prezidentem soukromým letadlem a užívat si s ním hodinu velice intimního "rozhovoru".

Mezi dívenkami z Epsteinova Lolita expresu a Grétou z plachetnice je jediný rozdíl – Grétina „jachta“ ještě nepřistála. Bude to stejně nepříjemný budíček, až/pokud si ona sama a s ní statisíce dalších uvědomí, jak moc byli ve skutečnosti zneužiti. Není jen solární mafie, ale celá „eko“ „bio“ „zelená“ mafie. Někdo prodává heroin, někdo emisní povolenky.

Gréta má Aspergerův syndrom a ADHD.

Oba syndromy jsou charakteristické neschopností porozumět běžným sociálním situacím, postižení jsou snadno manipulovatelní, mají neadekvátní reakce na běžné podněty, vztahovačnost, umanutost, snížené kognitivní (rozpoznávací) schopnosti, mají obtíže přizpůsobovat se jakýmkoli změnám, mají potíže přizpůsobovat se jakýmkoli autoritám (včetně „autority“ běžných pravidel normálního života), mají potíže s POCHOPENÍM informací...

Sestřička


Její sestra Beata je diagnostikována s podobnými duševními poruchami. Oproti Grétě zřejmě trpí ještě Obsedantně kompulzivní poruchou, která u Gréty zmiňovaná není (což neznamená, že jí netrpí).

Beata mívá občasné záchvaty vzteku, kdy řve na svoji matku vulgarity. Normálně desetiminutová cesta do tanečního kroužku Beatě s doprovodem trvá téměř hodinu, protože Beata trvá na tom, že bude dělat krok vždy levou nohou kupředu („kupředu levá“ dotažené do dokonalosti). Dále během cesty do tanečního kroužku trvá na tom, že na některé části chodníku za žádnou cenu nešlápne a že musí chodit stále stejnou cestou. Její matka musí během celé taneční hodiny čekat poblíž a nesmí se vzdálit ani na záchod.

Jinými slovy, Thunbergovi mají v genech opravdu ledacos. Možná by bylo vhodné jim spíše vyjádřit soustrast, než je oslavovat za dědičné duševní postižení jejich dětí. Přesvědčivý rozbor toho, jak je Gréta od dětství pod neustálým vymýváním mozku ze strany svých fanaticky-globál-oteplistických rodičů a jak je zneužívaná celým klima-byznysem, je zde. Podrobnější analýza obludné manipulace a následného zneužití duševně nemocné dívky je zde v sérii článků The Manufacturing of Greta Thunberg – for Consent.


Klimatické změny


Ale pojďme k věcným otázkám tématu klimatických změn a možného globálního oteplení (od roku 1945 do roku 1975 přitom vědci naopak strašili globálním ochlazením - i za tuto svoji vědu dostávali tituly, granty, oslavné ódy v médiích...). 

 • Mění se klima k horšímu?

V diskusích k tématu často zaznívají argumenty ve stylu: „Nelze popřít, že klima se mění k horšímu“.

Nelze popřít, že se klima mění. Nevíme úplně přesně jak, protože „vědci“ upravují data, aby ukazovala růst CO2 a růst „globálních teplot“, ale je jisté, že se mění. Možná se otepluje, možná ochlazuje. Proč je jisté, že se klima mění? Protože to jinak být nemůže – viz další bod.

Doplněk „k horšímu“ (nebo „nepříznivě“, nebo „katastroficky“) je demagogicky přidaný hodnotící soud. Manipulativní technika diskuse, kdy k jedné části sdělení, které je složité nebo nemožné popřít („klima se mění“), se přidá vlastní hodnotící soud, který se neopírá o fakta ale o pocity hodnotitele. Snahou je samozřejmě udělat z hodnotícího soudu „nezranitelný“ fakt pod ochranou „nevyvratitelné“ skutečnosti, která sice s hodnotícím soudem nijak nesouvisí, nijak ho nedokazuje, ale svojí přítomností v jedné větě ten dojem vytváří.

Takže co tu máme? Máme tu fakt, že se klima mění. Mění se, měnilo se po miliardy let, a měnit se bude.

Ale mění se opravdu k horšímu? Kdo definuje, co je horší klima a co lepší klima? Bylo lepší klima během malé doby ledové (14. - 18. století) a v teplém období antického Říma bylo horší klima? Nebo naopak? Globální klima se měnilo po celé miliardy let v cyklech menších (jaké lidstvo zná a zažilo ve „vědecké“ etapě, jako například zmíněná malá doba ledová nebo naopak globální teplíčko antiky), v cyklech větších (velká doba ledová například) a také v mega-obrovských cyklech nebo změnách (např. zde, zde, zde).


Úplně nejlepší klima


Proč by zrovna dnešní globální klima mělo být to nejlepší? Proč bychom se – i kdybychom globální klima mohli ovlivnit – měli zrovínka dnešního klimatu držet vší silou? Co z dnešního klimatu dělá ideál?

Kdo říká, že dnešní klima je to správné, to dobré, a jiné klima že by bylo horší, špatné, ten prostě lže. Byly doby, kdy Sahara byla zalesněnou oblastí – bylo to horší než dnešní poušť? Byly doby, kdy ve střední Evropě bylo subtropické podnebí – bylo to horší? Byly doby, kdy pevninský ledovec končil na severní straně Krkonoš a Jeseníků – bylo to lepší klima, když bylo podstatně chladněji než dnes?

Trvání na současném klimatu jako na něčem, co se nesmí za žádnou cenu změnit, je svým způsobem duševní porucha přesně ve stylu duševních poruch autistického spektra (jaké jsou dědičné u Thunbergů). Je to obsese. Proto také asi není možné s klima-alarmisty věcně diskutovat, protože je to jako diskutovat s duševně nemocným o jeho duševní nemoci a jí způsobených halucinacích.

Tedy, dnešní klima není ani nejlepší ani optimální a není důvod na něm trvat. Kdo tvrdí, že dnešní klima se nesmí změnit, měl by asi vyhledat lékařskou pomoc.


Poručíme větru, dešti


Mimochodem, jakékoli pokusy globální klima zakonzervovat (bez ohledu na to, že se to nemůže podařit, protože určující vliv má Slunce) povedou k nevídaným a skutečně katastrofickým následkům. S drobnými vlivy lidské činnosti (emise, rozumná těžba dřeva a surovin, rozumné hospodaření s vodou apod.) si příroda umí poradit a vždy si velice dobře poradí. Dokonce se umí vypořádat i s velkými katastrofami – viz Fukušima, Černobyl, Bhopál nebo třeba chemická válka USA proti Vietnamu; podobné katastrofy dopadnou na konkrétní lidi, velice tvrdě, ale příroda se z nich nakonec vzpamatuje rychleji než pozůstalí obětí.

Naproti tomu cílené masívní snahy ovlivnit globální klima v planetárním měřítku nemusí vydýchat ani matka Příroda (o člověku nemluvě). Podobné pokusy o „poručíme větru, dešti“ již byly prováděny. A i v mnohem menších měřítcích vedly vždy k naprostým katastrofám a zcela nepředvídaným ničivým důsledkům. Například případná realizace úvah o rozprašování mikročástic prachu do atmosféry k „potřebnému“ ochlazení Země může být tou úplně poslední epizodou existence civilizace na této planetě.

 • Jde zabránit klimatickým změnám?

Klima samo o sobě není statická, nýbrž dynamická rovnováha. Měnilo se vždy, a vždy se měnit bude. Měnilo se prokazatelně v dobách, kdy vliv člověka na klima by musel být i klima-alarmisty chápán jako zanedbatelný (globální oteplení v období Antiky například).

Globální klima je dynamická rovnováha. Pro život příznivé fungování globálního klimatu (měnící se stabilita) se udržuje přes permanentně probíhající změny (různého rozsahu a různé délky cyklu). Teprve zastavení klimatických změn by znamenalo kolaps globálního klimatu.

Ale jak jsem již napsal v jiném článku a jak ostatně Protiproud upozorňuje již několik let:

Nejde o ekologii. Nejde o přírodu. Nejde o životní prostředí.

„Nejezte maso“. „Plodíte emise“. „Moc jíte“. „Moc jezdíte autem“. „Nemějte děti, protože vydechují CO2 a to je fuj“ (s pokračováním „nemáte děti, musíme dovézt krimigranty“). „Musíte se cítit provinile“, abychom s vámi mohli snáze manipulovat a snáze vás zotročovat. Větší daně „pro záchranu klimatu“. Brzy budeme platit daně i za to naše ohavné dýchání.

Nejde o nic jiného než o novou instalaci nám dobře známé diktatury – pod líbivými hesly, ve svůdném převleku.

Dnes má malá očka, připitomělý úsměv a copánky.
Související:

49 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudá chátra vi,že bylo chybou naučit debily čist a psát,
   tak se snaž,nebot tvoje ideologie neomarxismu je tak hnusná,že ji může šiřit jen tebou zvolená vláda neomarxistů.

   Oni tě už nauči zase spát na stromě!!

   Smazat
 2. Greta je naše bohine,ona je náš idol jak naše neviěsta Zuzana Čaputová a její progresívni Euroliberálni únie.Pepek Vyskoč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:40 Konečně vám v tom Čobolsku udělá někdo pořádek. Paní Čaputová je vyníkající prezident.Kéž by byl takový u nás, místo toho dědka.

   Smazat
  2. 16:12
   čaPUTA kurva jako Kiška placená z fondu Sōrōse ty čuráčí mladé!!!!

   Smazat
  3. 16,13
   Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží. Tak že Slováci i my máme to, co si plně zasloužíme. A protože je u nás necelá polovina blbců, máme svého dědka. A protože je blbců nadpoloviční většina, mají Čaputovou. Jednoduchá logika.
   Až u nás vymře generace současných padesátníků a starších, zřejmě se to otočí. A to vám, mladým, docela přeji. Nechcete se učit a nerespektujete autority. Tak že každému, co si zaslouží.

   Smazat
  4. Ta autorita hodná respektu, to máš být jako že ty? No tak to jo teda :-D

   Smazat
  5. 16,43
   Zatím se za autority považujete pouze vy. Kdo nečůrá s vámi, čůrá proti vám. A s tím se nemluví. Palice máte vymetené, místo do školy chodíte na demonstrace a i v tom málu času, které škole věnujete, se hovnu naučíte. Neznáte historii ani technické vědy. Demonstrujete jednou za klima a podruhé za zrušení matematiky na školách. Za vrchol vzdělání považujete zvládnutí angličtiny v obecné rovině.
   Vlastní zkušenost je skutečně nepřenositelná. Vy si tu hubu musíte skutečně nejdřív rozbít aby jste pochopili, že s nevzdělanými pitomci v čele, dojdete pouze do prdele.

   Smazat
  6. 16:50: napsáno dost nevybíravým jazykem, jaký snad zažíjí kandidáti na příští správce světa na brigádě mezi dělníky, kteří rozmazlence počastují podobnou sprostotou. V případě, že na tu zdánlivost sprostost dělníku, která je namířená proti jejich špatné představě o tom, jak svět funguje a kdo nese břímě skutečného obrazu světa - je to vždy ta nižší třída, patřičně nereagují, zůstanou stejně blbí jak před brigádou. S tím co jste napsal nelze než souhlasit. A Vaše forma - ta sprostota - je určena pro ty rozmazlence, kteří si myslí, že svět funguje tak je to učí, prý velmi chytré profesorské hlavy- to jest nejdůležitější je angličtina, prý boj za demokracii a za všechno co hlásají profesorské hlavy, které jsou koupeny majiteli světa vlastnícími moc a peníze. Podtrhují koupené hlavy, nekoupené profesorské hlavy jsou moudré. Těch moudrých profesorských hlav je čím dal bohužel méně.

   Smazat
 3. Tak to je vrchol DVOŘÁKU TA ZKURVENÁ ZASRANÁ SMRADLAVÁ HNUSNÁ PÍČA JAKO TY MĚ SMAZALA koment, který pouze obhajoval bez nadávek tuto slečnu. mužeš mě ty svině bolševická napsat proš jsi smazal ? jAK NĚKDO MUŽE VĚŘIT TAKOVÉMU SVININCTVU, KTERÉ NEUSTÁLE PROPAGUJEŠ.MAŽEŠ KOMENTY KTERÉ NENÁSILNĚ POPISUJÍ RUDÝ HNUS, ALE TY JSEŠ TAK VNITŘNĚ SLABEJ, ŽE SE NEZMUŽEŠ NA ODPOVĚĎ A POUZE MAŽEŠ.ODPORNÝ RUDÝ SRÁČI!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tebe by měl někdo smazat jako celek. Dobytku nevycválanej.

   Smazat
  2. Poděkuj svým rudým sráčům o kterých pičeš s předsudkovou nenavisti,že na dobytek jako ty zavedli cenzuru!
   O co,že tě maznou,aby tě nasrali!

   Smazat
  3. 16.03 Dle tohoto Vašeho příspěvku nevím,nevím, nevím! Co takhle se uklidnit a zajít na psychi atrii? Mentálně, a psychicky narušený člověk v depresi občas píše hovadiny ani o tom neví! Zdraví Vás MUDr. Chocholoušek. P.S. Pane Dvořáku nemažte to ať ostatní vidí i jací jsou u nás docela slušní(!?) demokrtisti a co dokážou vyrobit...! Tohle vás nemůže urazit!

   Smazat
 4. 16;03
  HLADIT DO ÚPLNÉHO VYHLAZENÍ TY GRABIT ZAJEBANÝ!!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. Cítím to naprosto stejně, jako autor článku. Nejde o nějaké klima, ekologii, nebo něco podobného. Jde o manipulaci s lidmi gigantických rozměrů a především o peníze pro určité zájmové skupiny. Aktivisty a výrobce nových "ekologických" technologií. Samozřejmě o naše peníze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:28 Nejste ani zdaleka sám, kdo souhlasí s autorem, snad jen debil to vidí jinak.

   Smazat
  2. 16,35
   Bohužel, těch debilů máme docela dost a hlavně jsou hodně vidět a slyšet.

   Smazat
  3. 16:42 Ano, opět souhlasím. Debilové v současném absurdistánu mají až neskutečně mnoho prostoru v mediích, naopak, zdravě uvažující člověk je tak nějak upozaďován. Např. včera ten zrzavý zmrdeček v Praze,se skupinou nemocných psychopatů. Divná to doba.

   Smazat
  4. Je to tak 17:13. To byla zase včera přehlídka psychoušků. Nicméně na špici peletonu se opět udrželi nepřekonatelní blbečci Hřebejk, Mádl, Hrušínský, Holubová...Upřímně nechápu, proč si jmenovaní i nejmenovaní komedianti myslí, že mají patent na rozum a pravdu. Pohrdám jimi...

   Smazat
  5. 17:58, protože mají všichni socialistickou pražskou, zdravotní péči a léčbu na PRAŽSKÉM IKEMu (hrazenu na přímo Ministerstvem zdravotnictví-ČR! Bez limitů!), na OKRESECH V KAPITALISMU, by Jan Hrušinský i Hřebejk dávno ZDECHLI, popřípadě CHCÍPLI !

   Smazat
 6. Všechno co popisuje HISTERIE od Antiky dosud a všechno co dnes zažíváme bylo stovky let předem vymyšleno, naplánováno, objednáno, zaplaceno a provozováno páníšky (tajnými slouhy GP - globálního predátora 11+11) a realizováno užitečnými idioty z řad gojímů. Tak si na nic nestěžujte a nepouštějte vaše tynejžry mezi lidi opravovat svět. Tynejžři jsou hloupí, nevzdělaní, indoktrinovaní falešnými ideály a nasraní na své rodiče za jejich i svoji neschopnost se prosadit a něco ve svůj prospěch změnit (komplex otroka). Pak fungují vždy stejně (sokratova mládež - pij Sokrate, jakobínská mládež - gilotina na každé návsi, katolická mládež - pálení čarodějnic, hitlerova mládež - pogromy židů, maovy rudé gardy - fotra do lágru na převýchovu, polpotovi rudí kmérové - fotra ubít motykou, kiskova mládež - zkucjakovat investigativce, drahošova mládež - ?????????????!!).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to všechno systém, schválně, úmyslně vše rozeštvat, rozházet, zničit, zblbnout lidi všemi možnými způsoby, aby nemeli klid na soustředění a práci. Čím větší hloupost, zvrhlost, tím lépe, hlavně aby toho bylo hodně. A pak lidi ovládnout, když nejsou už schopni klást odpor. Příklad: v Německu si kupují jodové tablety proti nehodě atomovky. Dobře, ale proč až teď ? Protože někdo neustále vymýšlí kraviny a teď ho napadl Temelín a pod. Nic jiného tam být nemůže. A my blbnem a žereme to i s navijákem.

   Smazat
 7. Fotografie toho nebohého cokoliv na titulní stránce GQ Magazine který je určen pro muže, vysvětluje dost okatě o co kráčí.

  OdpovědětSmazat
 8. My starší je necháme v tom hnoji vymáchat, nám už je to jedno.Jen mě mrzí, že neuvidím jak pláčou a litujou!

  OdpovědětSmazat
 9. Od člověka soudného, uvažujícího a kriticky smýšlejícího, jak se mi M.Brand z jiných svých komentářů jeví, bych přece jen čekal vyváženější přístup k problematice nejen klimatu, ale i životního prostředí obecně - neboť to je vážné téma, kterým se je třeba vážně zabývat a docházet k realizovatelným závěrům spočívajícím v korekci jednání člověka jako druhu, protože to úzce souvisí s přežitím. Taky mě vytáčí extrémy typu "Greta" a totalitní projevy eko-fanatiků či zaplacených aktivistů. Ale to je extrém a nelze se točit jen na vypichování počínání těchto magorů a pomíjet skutečnou práci mnoha vědců řady oborů, podílejících se na monitoringu, sběru dat, výzkumu a prognózám v oborech klimatologie a životního prostředí. Přijde mi, že pan Brand předvádí jakousi klima obsesi založenou na boji proti extrémistům, aniž by přinášel cokoliv pozitivního do diskuse k tématu životního prostředí, protože o životní prostředí jde, a ne že ne ! PF

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, nejde o "životní prostředí" ale i "klimatickou lež" a to je poněkud jiné téma.

   Smazat
  2. PF
   Já vám to položím jinak. Máme šanci s tím něco udělat? Máme šanci snížit produkci skleníkových plynů, aniž by nás nepotkala apokalypsa biblických rozměrů? Uvědomte si, že "nulová uhlíková stopa" neznamená jenom přestat jezdit autem, létat letadlem, nebo spalovat uhlí v elektrárnách. Znamená to přestat tavit železo a vyrábět stroje a nástroje. Přestat provozovat zemědělskou techniku, kterou, nota bene stejně nebudeme mít, protože jí nebudeme smět ani vyrábět. Znamená to přestat dovážet potraviny do oblastí, kde se z mnoha důvodů potraviny vyrábět nedají. Přestaneme vyrábět pesticidy a průmyslová hnojiva a to vše dohromady sníží schopnost produkce potravin na směšný zlomek současného stavu.
   Sečteno, je nás 7,5 miliardy a pokud dojde k takto drakonickým krokům, bude muset možná 90% obyvatel planety zemřít hlady. A pokud neomezíme takto drasticky vypouštění emisí, má to vůbec smysl? Má smysl omezit tu naší produkci, za cenu obrovských ztrát, třeba o 50%, když se na celosvětové produkci podílíme cca 9%? Ty naše 4,5% hravě "nahradí" ostatní producenti už jenom tím, že rychle přibývají další a další strávníci.
   Neměli by jsme si o problému spíš racionálně promluvit a konat opravdu smysluplná opatření? Např. redukce porodnosti a spíš než "bojovat" proti změnám, se s nimi vyrovnat a připravit se na ně. Peníze a čas věnovat rozvoji nových technologií, vč. odsolovacích a závlahových.

   Smazat
  3. 18:05 Ano, je mnoho účelově vytvářených lží a téma klimatu je zneužíváno pro manipulativní cíle. To ale neznamená, že se špinavou vaničkou vylijeme i dítě a téma klimatu "zazdíme" a bude spojováno pouze s tou manipulací. Jaké tedy nabízí pan Brand řešení kromě nesmiřitelného tažení proti extremistům a manipulátorům ? Připouští on vůbec možnost či nutnost korekce počínání lidí jako druhu v zájmu přežití ? Jistěže neporučíme větru, dešti a nevládneme nad přírodními silami schopnými způsobit skokové změny klimatu a životního prostředí. Ale lidstvo je bezesporu schopno spolehlivě zničit tuto planetu a samo sebe. A tomu bychom měli chtít zabránit, nebo ne ? PF

   Smazat
  4. 18:18 Zmiňoval jsem snad, co všechno bychom měli naráz zastavit, zrušit, apod. ? To je z Vaší strany ukázková argumentace extrémem. Ale vzápětí sám přicházíte k potřebě smysluplných - tj. reálně proveditelných opatření. A o to jde, tady taky řada aktivit již probíhá, ale jde to ztuha, mj. proto, že chybí prostředky a systémový přístup, a vyvážená osvěta, pozitivní argumentace a motivace tak, aby toto téma bylo smysluplně podpořeno i politicky. PF

   Smazat
  5. 18,19
   Problém číslo jedna není vypouštění emisí. Problém číslo jedna je množství lidí na planetě. Místo bourání a ucpávání komínů by jsme měli řešit porodnost. A paradoxně ne v Evropě, protože ta tak jako tak vymírá, ale V Africe a Asii. Bohužel, tady se to asi neobejde bez odložení pláštíku falešné humanity. Jak kdysi řekl Václav Cílek, ne každé dítě se musí narodit, ne každý člověk musí přežít.
   Uvědomte si, že každý na zemi chce, alespoň pro začátek, denně jíst.

   Smazat
  6. 18:32 Jako v každém složitém systému s obrovským množstvím závislostí a vazeb se spíše jedná o spolupůsobení mnoha faktorů. Je to o poznání, osvětě, zodpovědnosti, pokoře, prioritách. Porodnost je jistě jedním z problémů, průvodních. Bourání a ucpávání komínů - jistě, tady v Evropě si na to hrajeme a přitom v zájmu zisku přesouváme, co se dá, do tzv. rozvojového světa - všechnu "špinavou" těžbu, zpracování, výrobu, uskladnění nebezpečných odpadů, atd. Vidím to tak, že dokud hlavní prioritou bude zisk jedněch na úkor ztrát druhých, tak ke smysluplnému řešení nemůže dojít. PF

   Smazat
  7. Anonymní22. srpna 2019 19:01
   „.. dokud hlavní prioritou bude zisk jedněch na úkor ztrát druhých, tak ke smysluplnému řešení nemůže dojít.“
   Ačkoliv s Vašimi předchozími příspěvky příliš nesouhlasím, domnívám se, že jste se dopracoval ke správnému hledisku. Současný havarijní stav přírody na velké části světa, má na svědomí ideologie liberalismu. Tj. máš-li peníze, jsi fořt, nikdo se nesmí zajímat, či kritizovat, jak jsi k nim přišel.
   Že je příroda po mnoha stránkách zničena, nebo ničena, není pochyb. Ale liberalisté se snaží pouze o další vytloukání renty. Není špatné louhování surovin ze země kyselinami a kyanidy s dalekosáhlým zničením podzemních vod, není špatné (natolik, aby se tím někdo zabývat) sypat komunální odpad do moře, není špatné hrozivým tempem likvidovat lesní porosty, není špatná neuvážená těžba v oblastech, kde to zlikviduje zdroje podzemní vody, či dokonce lázně, atd., atd. Oni nám vtloukají do hlav, že příčinou všeho zla je oteplování, způsobené CO2 a jsou připraveni, proti tomu bojovat – za naše peníze.
   Není pochyb, že pro svou nesmyslnou činnost počítají s takovými obnosy, které by mohly vyřešit mnohé skutečné příčiny, skutečného poškozování přírody. Oni je však nepochybně využívali k dalšímu korumpování politiků k dalšímu zvyšování míry totality. P.K.

   Smazat
  8. Jedna věc jsou dnes již nezpochybnitelné jevy, jako mizení ledovců, oteplování moří, tání permafrostu, skleníkové plyny, rozšiřování pouští, úbytek pitné vody, znečištění, atd. a druhou věcí je poznání příčin a následků, kvalifikovaná prognóza dalšího vývoje a pojmenování rizik - a hlavně opatření pro alespoň adaptaci na měnící se životní prostředí, resp. tam, kde jsme schopni korekcí lidského počínání některá rizika omezit, tak přijmout opatření k takovýmto korekcím. Bohužel se diskuze zvrhávají na to, zda a do jaké míry za změny může člověk a demagogické argumenty znějí z obou stran boje "oteplovačů" a jejich odpůrců do té míry, že samotné téma jako by už bylo degradováno pouze do role nástroje, který hrozí omezit naši tak nedotknutelnou svobodu. A bojovníků za svobodu máme dnes nepočítaně a každý si tu svobodu představuje po svém, nejčastěji jako svaté právo konat svévolně dle svého zájmu bez ohledu na zájmy vyšší, čímž myslím zájmy tak základní, jako je přežití, zachování druhu, atd. Článek M.Branda vidím spíše jako příspěvek do toho nesmiřitelného boje (byť spravedlivě míněný a namířený proti skutečným škůdcům), než pokus o načrtnutí cesty k přežití. PF

   Smazat
  9. A copak se stane s rostlinami, pokud se totálně omezí CO2?
   Jo, a už se v Grónsku zase (jako před tisíci lety) pěstuje obilí?

   Smazat
  10. 20:55 Cestu k přežití nejbohatší ordinují ostatním... Příspěvek komentátora z jiného webu je vypovídající:
   15 největších lodí světa zatěžuje životní prostředí více než všechny automobily na světě, kterých v té době bylo asi 760 milionů. [dánská studie, 2009]
   Emise oxidu siřičitého (kyselé deště, rakoviny plic) ze VŠECH evropských automobilů činily ročně 3,2 milionů tun, zatímco výletní lodě jich vypustily do vzduchu celých 62 milionů tun.
   Emise oxidů dusíku (NOx) z výletních lodí odpovídají přibližně 15 % znečišťujících látek, vypuštěných všemi evropskými osobními vozy. V Marseille vypustilo 57 výletních lodí téměř tolik NOx, jako čtvrtina osobních automobilů jezdících ve městě.
   Lodní motory pracují 24 hodin denně (téměř celý rok), tyto agregáty jsou doslova obří - nedávno spuštěná obří osobní loď Harmony of the Seas se spoléhá na 6 dieselových motorů, 2 šestnáctiválce a 4 dvanáctiválce od finské společnosti Wärtsilä Finland Oy. KAŽDÝ ze šestnáctiválců přitom spotřebuje asi 250.000 litrů paliva denně, což je opravdu „trochu“ rozdíl proti vašemu autu, se kterým vyjedete párkrát za týden se spotřebou pět litrů na sto...

   Smazat
  11. Vycházíte všichni z bludu, že oteplování způsobuje lidská činnost. Hovno. "Viníkem" je Slunce. Kecy o uhlíkové stopě a pod. jsou jen PR nového byznysu!

   Smazat
  12. Anonymní22. srpna 2019 20:55
   „.. samotné téma jako by už bylo degradováno pouze do role nástroje, který hrozí omezit naši tak nedotknutelnou svobodu.“
   Dobrý postřeh, téma globálního oteplování, JE nástrojem k omezení naší svobody. předání kompetencí nad našimi životy, těm bojovníkům, kteří se za ně prohlásí.

   „.. bojovníků za svobodu máme dnes nepočítaně a každý si tu svobodu představuje po svém, nejčastěji jako svaté právo konat svévolně dle svého zájmu ..“
   Zatím se chovají svévolně, dle svého zájmu korporace, které nám ničí to životní prostředí. Samozřejmě, pro ně je svoboda občanů, bránit své životní prostředí, nepřijatelná. To by byl nepřípustný zásah, do jejich liberálních svobod.
   Tzv. boj proti oteplování, nemá s ochranou přírody nic společného. Je to nový byznys těch, kteří tu přírodu nejvíce ničí. Jak by probíhal ten jejich „boj“?

   „Článek M.Branda vidím spíše .... než pokus o načrtnutí cesty k přežití.“
   Ten článek chápu tak, že upozorňuje na to, co stále nechcete pochopit. Že zde se nejedná o žádnou záchranu přírody, zde se jedná o další omezení svobody občanů, o další podmanění evropských států a národů, globální mocí. P.K.

   Smazat
  13. Anonym PF anonymovi P.K. - to, že mám určité výhrady ke článku M.Branda, ještě neznamená, že se zastávám zneužívání tématu klimatických změn pro zištné či mocenské cíle. Vámi zmíněný "boj proti oteplování" či "ochrana přírody" jsou často pouze hesla v rukou těch manipulátorů, které nechcete (já také ne) vidět u moci. Stejně tak jsem vůbec nezmínil "uhlíkovou stopu" či nějaké "totální omezení CO2", jak mi to výše kdosi podsouvá. Lidstvo dle mého názoru stojí před nutností zásadních korekcí svého počínání v zájmu přežití, a to jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ve společenském uspořádání. Hlavní překážky dle mého názoru jsou přepjatý individualismus (kolektivismus byl zavržen v zájmu bezbřehé svévole - od zdi ke zdi), žravá konkurence při usilování o zisk (kooperace snad opět přijde až po nějakých katastrofách), převažující konzum a život na dluh napříč zeměmi postiženými euroatlantickým vlivem, a hlavně NENAŽRANOST a zároveň neuvěřitelné plýtvání zdroji i silami coby hlavní sebedestruktivní lidská vlastnost - tato vlastnost přírodním predátorům buď zcela chybí, nebo je brzy přivádí k zániku. Změna přístupu k zachování životního prostředí aspoň na úrovni nutné pro přežití ovšem je podmíněna hlubokými změnami společenskými, které bohužel probíhají příliš pomalu oproti množství působících negativ a narůstajících rizik. Bohužel ještě převažuje mínění, že se máme docela dobře (jak kdo) a že o nic nejde. Proto jsem zmiňoval nutnost osvěty - tím nemyslím nějaký alarmismus, ale argumentaci na základě faktů a poznání. Opakované plýtvání důvtipem nad fraškami typu "Greta", "Skripal" atd. mi přijde přehnané - ale když to pana M.Branda baví ...

   Smazat
  14. Anonymní23. srpna 2019 22:05
   „Hlavní překážky dle mého názoru jsou přepjatý individualismus “
   V tom bude ten zakopaný pes. Liberalismus nechává neomezenou moc, vlastníkům peněz a demokraticky volené vlády, korupcí marginalizuje. Setrvávání v liberalismu musí být občany pochopeno, ne jako jediné východisko, ale jako jistá cesta do pekel. To jak z hlediska sociálního, tak i z toho probíraného, ekologického. Liberalismus nás do tohoto stavu dovedl, a pokud nabízí řešení, nelze od něj očekávat nic lepšího, než další kořistění, na úkor evropských států a národů.
   Jinak nemám obavy, že nás Země neuživí. Ohromnou rezervou, je velká část Afriky. JAR a Rhodesie předváděly, jak produktivní je africká půda. Také o Ukrajině se hovořilo jako o obilnici Evropy. Ale všechny tyto možné zdroje, z politických důvodů produkují pouze zlomek, ze svých možností. A až se Greenland opět zazelená a jestli ho američtí těžaři neznehodnotí, bude k dispozici další ohromná rozloha, minimálně pro pastviny. A jako poslední, ale ne nejbezvýznamější rezervu, vidím v omezování přežírání lidí. Západní populaci by ke zdravému životu stačila polovina potravin, než kterou spotřebovávají v současnosti. Pokud by ještě omezila spotřebu masa, šetřila by planetu, byla by zdravější a žila by déle. P.K.

   Smazat
 10. V zájmu "objektivity" by bylo vhodné zveřejnění statistik o počasí za posledních 100 milionů roků. Neplatí zprávy o vrstvách v zemské kůře, ty nejsou věrohodné.

  Co se týče "Grety" tak v tom samém zájmu by bylo vhodné zveřejnit alespoň zdroj "oficiálních lékařských zpráv" o jejím zdravotním stavu.

  Nebudou-li takové údaje zveřejněny, pak je to celé "jenom" bla, bla, bla.

  OdpovědětSmazat
 11. V zemi, kde je US ambasáda, nikdy nebyl, není a nebude klid!

  OdpovědětSmazat
 12. V poklusu za greténismem:
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019082110559551-lidi-se-ji-smali-ze-v-letadle-tleska-tamara-klusova-se-z-ekologickych-duvodu-zrekla-letu-a-pobavila/

  OdpovědětSmazat
 13. Chudák Gréta, určitě bude mít následky.
  V takovém věku není dobré jít do politiky. Moučková vstoupila v 18 letech do KSČ a včera jsem viděl následky.

  OdpovědětSmazat
 14. Tohle téma je opravdu hnus ať jdou do háje zeleného už hlásili že teplo bude příští rok dražší o 800 korun. Jak dlouho si tohle necháme líbit.

  OdpovědětSmazat
 15. Obchodníci se strachem
  https://www.klimaskeptik.cz/

  OdpovědětSmazat
 16. Pane Brand, rád na NR pročítám články a k nim napsané komentáře, ale Vaše případné další články na téma "Gréta" již zaručeně číst nebudu. Dost bylo Branda na téma Gréta!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč? Co se vám nelíbí?
   Že vám sáhl na nové náboženství - klimahysterii?
   Pane Brande, jen houšť a pořádně, ať se svedení a zblblí chytí za nos včas!

   Smazat
 17. Eugenika nemá nic společného s vyhlazováním lidí! Je to šlechtění člověka, což stovky a tisíce let praktikují třeba židé. Opak je dysgenika - přesně onen model, který nám diktuje současná globální moc (také židé!), tedy mísení ras, což vede ke snížení průměrného IQ atd. Doporučuji autorovi knihu Tabu v sociálních vědách.

  OdpovědětSmazat
 18. Grétu snad na objednávku vytiskli na 3D tiskarně a dovnitř vložili 3 procesory.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.