Reklama

pátek 30. srpna 2019

Pakt Molotov - Ribbentrop – efektivní tah krizového managementu

Michal Brand
30. 8. 2019
Před 80 lety začala druhá světová válka. Předcházela tomu dlouhá řada událostí. Hlavními hráči tehdejší globální šachovnice byly Německo, Británie, Francie, Sovětský Svaz. Zpoza oceánů přihlížející a do událostí v Evropě po delší dobu jen nepřímo zapojené USA a Japonsko.
Po 1. světové válce bylo Německo neprávem označeno za hlavního, prakticky „jediného“ viníka 1. světové války. Na Německo byly uvaleny reparace, které Německo nemohlo být schopno nikdy zaplatit.


Vzhledem k tomu, že reparace tehdy (v době zlatem krytých měn) musely být tak jako tak nakonec vypláceny ve zlatě, mělo Německo zaplatit reparace v objemu cca 90 000 tun zlata, což v té době představovalo zhruba 100% všeho zlata vytěženého v celé tehdy dosavadní historii lidstva na celém světě. Takže předem zcela zřejmě nesplatitelné. „Skvělý“ tah Francie a Británie, plus USA. Odtud se také bral základ pro vnitřní přesvědčení Němců, že byli neprávem a neúměrně potrestáni za 1. světovou válku (na kterou se ostatně těšily a pod první záminkou se ochotně do ní ihned pustily i Francie a Británie). Na tom pocitu pak úspěšně stavěl Hitler svoji politickou kariéru, rétoriku i praxi, včetně těch nejhorších excesů proti lidskosti: na - do značné míry oprávněném - pocitu Němců, že byli neprávem a neúměrně potrestáni za 1. světovou válku. Francie, Británie s podporou USA se zřejmě domnívaly, že předem nesplnitelné reparace a cílený naprostý rozvrat Německa nevyvolají žádný bumerangový efekt. Kdo ví, zda šlo z jejich strany o hloupost nebo sobeckou aroganci, která přehlíží následky, když se to špatné týká jiných. Možná obojí. Však uvidíme dále.

Adolf Hitler se stal německým kancléřem 30.1.1933.

Zaměřme se teď na ty kroky nacistické moci, které vedly k postupné územní expanzi a k posílení vojenské síly nacistického Německa (vojenské síly určené k vedení agresívní války, jak se mělo ukázat až později leč o to tragičtěji).

Historický exkurs jako předehra

Carské Rusko, Ruské impérium (https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_imp%C3%A9rium ; https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire ) zahrnovalo před a během první světové války území, které na západě sahalo až za Varšavu a Lodž, zahrnovalo všechny pobaltské státy (dnešní Litva, Litevsko a Estonsko), na severo-západě pak zahrnovalo celé Finsko. Naopak ale velká část Ukrajiny, včetně zakarpatské Ukrajiny byla v této době součástí nikoli Ruského impéria ale Rakousko-uherské říše.

Mapy:
https://110101-313254-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2016/10/russia1914ad.jpg
https://tinyurl.com/y3mb5jpg

Na sklonku první světové války vypuká v Rusku, tehdy již po odstoupení cara, bolševická revoluce.

Finsko vyhlašuje samostatnost v prosinci 1917.

Po vítězství bolševické revoluce Rusko ukončuje účast v 1. světové válce i za cenu obětování více než poloviny svého obývaného území, kde žila více než třetina všech obyvatel Ruska / Ruského impéria

Německo tak na základě této „smlouvy“ získalo území zahrnující Pobaltí, Polsko a velkou část dnešní Ukrajiny a Běloruska

Během občanské války, je Rusko napadeno intervenčními jednotkami západních zemí, včetně smutné účasti českých legií na zcela nelegitimní intervenci do vnitřních záležitostí jiné země.

V rámci „intervence“ se i Japonsko snažilo urvat si svůj díl a ukořistit území na Dálném Východě.

Výsledkem „intervence“ je z pohledu mapy zakotvení ztráty Finska, Polska, pobaltských států.

V roce 1920 se Polsko rozhodlo zahájit „preventivní“ válku proti Sovětskému Svazu. V jejím rámci Polsko čistě preventivně ukořistilo velké části území v Pobaltí, v Bělorusku a na Ukrajině. Také preventivně vystavělo pro zajaté sovětské vojáky „internační“ tábory a podle jistě jen zlých jazyků ruských trolů preventivně masově vraždilo zajaté sovětské vojáky a důstojníky.

V polských táborech zemřela díky zcela zanedbané péči a nelidským podmínkám i podle západních odhadů čtvrtina zajatých sovětských vojáků. Podle těchto různých odhadů šlo o zhruba 20 000 zajatců, kteří zemřeli v „zajateckých“ táborech Polska. Argumentace, že historické doklady neodkládají cílené vraždění zajatých sovětských vojáků hodnými Poláky, je podle mého názoru tak trochu na úrovni argumentu, že historické doklady také nedokládaly cílené vraždění Židů v nacistických koncentračních táborech. (Dokud se neprovalila jediná dochovaná kopie protokolu z jednání konference ve Wannsee - https://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference ) A vzhledem ke vztahům nenávisti mezi Poláky a Ukrajinci a mezi Poláky a Rusy, jen těžko mohu věřit, že dokud se polské armádě dařilo v postupu, tak se chovala nějak vybraně. Opláceli Rusům i Ukrajincům minulá domnělá nebo skutečná příkoří a vytvářeli tak příkoří nová.

https://en.wikipedia.org/wiki/Camps_for_Russian_prisoners_and_internees_in_Poland_%281919–24%29

Vztahy mezi Poláky, Rusy a Ukrajinci byly po rozpadu Ruského impéria (carského Ruska) napjaté a události jim na horkosti a ostrosti jen přidávaly – od intervence, přes polské napadení Sovětského Svazu 1920, přes běsnění a pogromy organizované šílenými ukrajinskými nacionalisty proti Polákům (a po okupaci Ukrajiny nacisty i proti Rusům; a „samozřejmě“ i proti Židům, kde v krutosti a bestialitě i ve srovnání s SS vynikali právě ukrajinští a také litevští a lotyšští nacionalisté). Katyň byla odpornou, ale nikoli jedinou odpornou epizodou těchto vztahů. https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre A tak vzniklo další příkoří v tom dlouhém řetězu vzájemné nenávisti mezi Rusy, Poláky a Ukrajinci v oblasti na východě carského Ruska a rakousko-uherského mocnářství.

Polsko také zahájilo Polsko-litevskou válku v letech 1919-1920. V jejím rámci se Polsko snažilo zmocnit území Litvy, která získala nezávislost jen před krátkou dobou.

Nacistické Německo

Remilitarizace Porýní – územní agrese, dějství první

Porýní bylo podle velice nešťastné a Němci právem kritizované a nenáviděné Versaillské smlouvy https://tinyurl.com/y2cplwer vyhlášeno demilitarizovaným pásmem. Hlavními signatáři Versaillské smlouvy, a tedy jejími garanty, byly Spojené Státy, Velká Británie, Francie a další země (https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Versailles/Preamble ).

7. března 1936 nacistické Německo vojensky obsadilo Porýní, čímž se dopustilo flagrantního porušení podmínek Versaillské smlouvy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Remilitarizace_Por%C3%BDn%C3%AD Nikdo ze signatářů Versaillské smlouvy nepodnikl žádné kroky, protesty nebo protiopatření. Sovětský Svaz naproti tomu ostře protestuje a pokládá to za agresi Německa. https://en.wikipedia.org/wiki/Remilitarization_of_the_Rhineland#The_Soviet_Union

Pro dnešní politicky korektní historiky Sovětský Svaz protestuje samozřejmě jen naoko, protože prý – jak uvádí anglická verze wikipedie – Rudá armáda stejně nemohla zaútočit proti Wehrmachtu, když je oddělovalo území Polska. Což je prý důkaz toho, že sovětské protesty byly jen naoko. Uff. Tak tomu říkám logika. Zřejmě pokud by protestovala Británie, tak by to také bylo jen naoko, protože Británie to měla navíc přes moře. Ale Británie neprotestovala. Významně mlčela, stejně jako Francie a Spojené státy. Kdo mlčí, souhlasí.

Už předtím nacistické Německo znovu připojilo Sársko, průmyslové území se strategickými, velkými ložisky uhlí. Sársko mělo být podle Versaillské smlouvy spravováno Británií a Francií. Na začátku roku 1935 zde proběhl plebiscit a v něm obyvatelé rozhodli o připojení zpět k Německu. https://en.wikipedia.org/wiki/Territory_of_the_Saar_Basin Nacistické Německo získává pro svoje zbrojení další těžký průmysl a další zdroje strategických surovin pro zbrojní/válečný průmysl.

Remilitarizace Německa – 1933 až 1945

V rozporu s požadavky Versaillské smlouvy, podepsané a na Německu vynucené Spojenými státy, Británií a Francií (a dalšími v roli figurantů) začíná nacistické Německo ihned po nástupu Hitlera do funkce kancléře mohutně zbrojit. https://en.wikipedia.org/wiki/German_re-armament

Nacistické Německo zbrojí. Hitler řeční a Goebbels píše o tažení na východ. Drang nach Osten. https://en.wikipedia.org/wiki/Drang_nach_Osten

Americké, ale i britské firmy zajišťují dokonce dodávky pro německý zbrojní průmysl. https://en.wikipedia.org/wiki/German_re-armament#Toleration_shown_by_other_states

Dodávkám pro nacistické zbrojení vévodí ale bezkonkurenčně Švédsko, které dodávalo strategické suroviny nacistickému zbrojnímu průmyslu až do samého konce 2. světové války, kdy Švédsko alibisticky ukončilo dodávky strategických surovin nacistickému Německu až v listopadu 1944. Tedy v době, kdy Rudá armáda i západní spojenci stáli na hranicích Německa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_iron-ore_mining_during_World_War_II#The_Swedish_position

Za zmínku stojí také to, že konec roku 1944 byla doba, kdy do tábora vítězů přeběhlo i Finsko, dřívější spojenec nacistického Německa, velice aktivní například při anti-humánní a genocidní blokádě Leningradu. To jen až zase někdo bude vyčítat Rusku sovětsko-finskou válku – za aktivní účast a zločiny proti lidskosti spáchané blokádou Leningradu má Finsko na hlavě mnohem větší máslo, než Sovětský Svaz vůči Finsku. (Natožpak než Rusko vůči Finsku). Finská armáda se připojila k nacistickému Wehrmachtu při útoku na Sovětský Svaz a aktivně se účastnila ničení zásobovacích konvojů do obklíčeného Leningradu. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Leningrad#Finnish_participation Blokování dodávek potravin a léků bezpochyby přispělo během blokády Leningradu významným způsobem k celkovému počtu více než 1,5 milionu mrtvých vojáků a civilistů, včetně žen a dětí. To neznamená, že schvaluji napadení Finska Sovětským Svazem v roce 1939, jen upozorňuji, že by neměli o třísce v cizím oku (napadení Finska Sovětským Svazem) mluvit ti, kteří by nikdy nezmínili břevno v oku vlastním (finském).

Ale zpět k remilitarizaci Německa zahájené v roce 1933. Nacistické Německo zbrojí. Spojené státy, Francie i Británie mlčí. Kdo mlčí, souhlasí.

Spojené státy, Británie i Francie doufají a těší se na tažení nacistů na východ. Drang nach Osten je vítanou a toužebně očekávanou událostí mezi vlivnými lidmi USA, Británie i Francie. To připouští dokonce i anglická wikipedie

https://en.wikipedia.org/wiki/German_re-armament#Toleration_shown_by_other_states

Španělská občanská válka 1936 - 1939

Nacistické Německo intervenovalo na straně pučisty generála Franka, který vedl armádu proti legitimní republikánské vládě. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka

Sovětský Svaz nepřímo podporuje legitimní zvolenou republikánskou vládu prostřednictvím dodávek a dobrovolníky. Letadla nacistického Německa bombardují španělská města – včetně známé Guernicy

Spojené státy, Francie, Británie mlčí. Kdo mlčí....

Smlouva o vzájemné pomoci Sovětský Svaz – Francie

Aneb smlouva, která se vinou Francie nekonala, by mohl znít tento nadpis.

Podrobná informace je zde
https://en.wikipedia.org/wiki/Franco-Soviet_Treaty_of_Mutual_Assistance

Důležité shrnutí: Francie a Sovětský Svaz vedly jednání o uzavření smlouvy o vzájemné pomoci, a to včetně vojenské pomoci, v případě napadení. Smlouva měla být protiváhou proti narůstající militarizaci nacistického Německa. jednání probíhala od roku 1934. Jejím duchovním vůdcem na straně Francie byl Louis Barthou, který ale byl zabit atentátníkem – jaká náhodička – ještě než byla smlouva dojednána. Atentát byl naplánován chorvatskými fašisty (ustašovci). Jednání ale nebyla ani ze strany Francie formálně zrušena. Jen byla ze strany Francie smlouva přeměněna na cár papíru – podmínkou pro jakoukoli pomoc druhé straně v případě napadení cizí zemí bylo, že tato cizí země nejprve doručí formální oznámení o nevyprovokované agresi do Ligy národů (nevím, zda bylo podmínkou ještě také projednání a odsouhlasení, že opravdu jde o nevyprovokovanou agresi) a také navíc uznání, že byly naplněny podmínky k pomoci napadené zemi ze strany signatářů Locarnské dohody (https://cs.wikipedia.org/wiki/Locarnsk%C3%A9_dohody ). Mezi signatáře Locarnské dohody patřila také Itálie, která byla věrným spojencem nacistického Německa. Takže shrnuto – Sovětský Svaz se snažil o mírovou dohodu a smlouvu o vzájemné pomoci v případě napadení s Francií. Snažil se o to od roku 1934 do roku 1936. Francie pak nabídla smlouvu, podle které v případě napadení nacistickým Německem Francie pomůže Sovětskému Svazu, pokud nacistické Německo prostřednictvím Itálie uzná, že ze strany nacistického Německa šlo o neodůvodněnou agresi. Pak už je pouhý detail to, že Francie navíc odmítla jednat o jakékoli konkretizaci vzájemné vojenské pomoci. A to v situaci, kdy všichni v celé Evropě očekávají Drang nach Osten. Celý západ věří (a doufá), že nacistické Německo zaútočí na Sovětský Svaz.

Sovětský Svaz – situační zpráva z Dálného Východu

Od počátku 30. let je Sovětský Svaz v „tiché“ válce s Japonskem. Japonsko, které se tradičně snažilo již v éře carského Ruska zmocnit ruských území na Dálném Východě (viz. mj. intervence během občanské války a před tím Rusko-japonské války) zahájilo v roce 1937 Druhou čínsko-japonskou válku napadením Číny a až do konce 30. let udržovalo trvalé napětí na hranicích se Sovětským Svazem s občasnými ozbrojenými konflikty lokálního rozsahu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet%E2%80%93Japanese_border_conflicts

Anšlus Rakouska

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anšlus
https://en.wikipedia.org/wiki/Anschluss

V březnu 1938 nacistické Německo provedlo Rakušany vítaný anšlus Rakouska. (To až po válce ze sebe Rakušané udělali „první oběť nacistů“. Jak řekl kdosi moudrý – největším úspěchem rakouské diplomacie je to, že se podařilo přesvědčit celý svět, že Hitler byl Němec, zatímco Mozart že byl Rakušan.)

Spojené státy, Francie i Británie mlčí. Kdo mlčí, ....

Nacistické Německo svoje území opět rozšířilo. Opět východním směrem. Opět blíže k hranicím Sovětského Svazu. Jen blbec by už tehdy neviděl, že západní mocnosti nechávají nacistické Německo plně se připravovat k napadení Sovětského Svazu a vytvořit si k tomu co nejlepší nástupní pozice.

Mnichovská dohoda

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda

Británie a Francie měly s Československem smlouvu o vzájemné pomoci v případě napadení.

Nicméně v Mnichově Francie a Británie darovaly Hitlerovi část území Československa, část území svého spojence. Jistě jen náhodou zase směrem na východ, směrem k Sovětskému Svazu. Navíc dokonce obě „spojenecké“ mocnosti vyhrožovaly Benešovi, že pokud nepřijme mnichovský diktát, bude on na vině a ani Británie ani Francie nepomohou žádným způsobem Československu v případě následného (pravděpodobného a oběma našimi „spojenci“ fakticky avizovaného) útoku Německa na Československo.

Zvoní, zvoní zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Viděl jsem slzy v očích žen
Viděl jsem pěsti zaťaté
Počkejte málo, málo jen
však vy nás poznáte

František Halas, Zpěv úzkosti

Pozn.: Při pátraní po přesné citaci těchto veršů jsem narazil na program „české“ televize - https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2251423-zvoni-zvoni-zrady-zvon-je-nesmysl-vyvraci-historik-mytus-mnichova

Nacistická “česká” televize zde bez sebemenší kritiky, naopak s nevysloveným leč zřetelným souhlasem uvádí „historika“ Tesaře, který říká, že když Francie a Británie vydaly naše území nacistickému Německu, vyhrožovaly našim vedoucím představitelům, aby je přinutily akceptovat mnichovskou zradu, tak že je to úplně v pořádku a my Češi máme držet hubu a nestěžovat si, protože přeci nemůžeme čekat, že by nám Francie nebo Británie pomohla. Tím by prý podle „historika“ Tesaře vypukla válka a k rozpoutání války francouzští a britští politici neměli mandát od svých voličů, takže vlastně zcela „demokraticky“ darovali naše území Hitlerovi. Uff. Pak ještě pokračuje tiráda o tom, jak tváří v tvář mnichovskému diktátu selhali vlastně Češi a jak je od Čechů odporné, že od nich Hitler získal české zbraně v pohraničí a následně, po zcela logicky nutně předpokládatelném zabrání zbytku území českých zemí, ještě Hitler získal český zbrojní průmysl. Historik Tesař je tím společně s „českou“ televizí zcela zhnusen, zatímco ty, kteří to zavinili, považuje za nesmírně čestné a demokracii a morálce plně oddané politiky. Když to přijde do módy, Tesař napíše esej o tom, jak si židé pouštěli v Auschwitz plyn sami a Němci za to rozhodně nemohou. A „česká“ televize mu věnuje obdivný medailonek. Už druhý, stále stejně chucpe.

Malá citace:
Až na jednu jedinou výjimku čerpal historik výhradně ze známých a prokázaných faktů, které dokázal zařadit do příčinných souvislostí tak, jak to dosud nikdo před ním neudělal. Vyvrací výklad, podle kterého byla mnichovská dohoda zradou, „rozhodnutím o nás bez nás“.

Pečlivě rozkládá smysl Československé mobilizace, připravenost armády ubránit hranice v systému pohraničního opevnění a také nekompromisně dokládá selhání, v jehož důsledku pak Hitler útočil na Francii tanky československé výroby.

Konec citace. Jdu se vyzvracet.

Francie a Anglie se také aktivně podílely na spiknutí za účelem rozpoutání agresívní války. Mnichov je jen jeden, ale ten nejmarkantnější důkaz. Jen jejich následná účast (poté co i je Hitler podvedl) na straně protihitlerovské koalice je zbavila povinnosti poslat svoje zástupce do Norimberku – na lavici obžalovaných. https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces

Podobně i Polsko se aktivně účastnilo rozpoutání agresívní války (zabrání Těšínska). Polsko se navíc těšilo, jak společně s Hitlerem potáhnou na Sovětský Svaz a zaberou si zbytek Ukrajiny a další území. Ale Hitler nejprve chtěl plné podvolení Polska do pozice vazala a ne rovnocenného spojence. A později už Hitler s Polskem nepočítal vůbec a dělit se s nimi nechtěl. Takže ani Poláci nemuseli poslat zástupce na lavici obžalovaných.

Mimochodem, polský premiér Beck hovořil v Lize národů o nutnosti deportovat evropské Židy, například na Madagaskar. A co se týče Hitlerových plánů na „eliminaci“ Židů, za to mu dokonce polská vláda ústy svého velvyslance v Německu slibovala postavit pomník, když to Hitler dokáže. https://madness-visible.blogspot.com/2011/02/jozef-retinger-on-jewish-question-in.html
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Beck

Okupace Československa

15. března 1030 nacistické Německo obsadilo zbylá území českých zemí, okleštěných o území strategická pro obranu mnichovskou zradou Francie a Británie. (Podle historika Tesaře „proradní Češi“ zradili nebohou Francii a Británii a vydali Hitlerovi svoje továrny.)

Francie, Británie a sveřepě mlčící a nijak viditelně se neúčastnící Spojené státy jen mlčky pozorují další posílení nacistického Německa – další územní zisk, další posunutí nástupních pozic k válce směrem na východ, směrem k Sovětskému Svazu, další zisk silného zbrojního a strojírenského průmyslu pro nacistické Německo, další pomoc v jeho přípravě na agresívní válku Drang nach Osten.

Británie, Francie, USA mlčí a mnou si ruce, jak to perfektně klape s tou nadcházející válkou nacistického Německa proti Sovětskému Svazu.

Jednání Sovětský Svaz – Francie – Británie – Polsko 1939

Aneb další mírová smlouva proti nacistickému Německu úmyslně sabotovaná Francií a Británií.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Polish_military_alliance

Po nacistické okupaci Čech a Moravy v březnu 1939 ujistila Británie jménem svým i Francie o jistojisté pomoci Polsku v případě napadení Německem. (A když na to došlo, tak se na Polsko taky vys...li. Ale jak by řekl „český“ „historik“ Tesař - i na Polsko se vys...li jistojistě zcela demokraticky a vysoce morálně.)

Ale vážně.

Ani po okupaci Čech a Moravy, která byla v přímém rozporu s ustanoveními britské a francouzské mnichovské zrady, necítí Británie a Francie nijak zvlášť urgentní potřebu postavit se nacistickému Německu a připravit spojenectví. Polsku mažou med kolem huby, jinak to nelze nazvat vzhledem k tomu, že obě velmoci následně v září zradily i Polsko. Jednání o vytvoření širšího spojenectví proti nacistickému Německu jsou zahájena až v srpnu. „Zlý“ Stalin ale požadoval od Británie a Francie bezpečnostní garance i pro Finsko, Polsko, Rumunsko a pobaltské země. Francie a Británie na jednání poslaly třetí ligu bezvýznamných úředníčků. Nic se nedohodne a z přístupu Francie a Británie (bezvýznamní zástupci, kteří nemohou nic dohodnout) je zřejmé, že se podle plánů Francie a Británie ani nic dohodnout nemá.

Pakt Molotov – Ribbentrop aneb Hra o čas a manévrovací prostor

Ze všech předchozích událostí je naprosto zřejmé – a muselo to být zřejmé každému už tehdy – že jediným cílem Británie a Francie je pomoci jak jen půjde nacistickému Německu k útoku na Sovětský Svaz.

Dali mu Porýní. Sársko. Nechali ho celé roky zbrojit a dodávali mu pro zbrojení součástky i strategické suroviny. Dali mu Rakousko, další zdroje a další nástupní prostor k válce proti Sovětskému Svazu. Dali mu Sudety a pak rovnou celé Československo (Slovensko formálně nezávislý stát v pozici vazala a užitečného, i když mnohdy ochotného idiota), dali mu tak další zdroje, další zbrojní továrny a další území k nástupu do války proti Sovětskému Svazu.

O smlouvě o vzájemné pomoci nejsou britští a francouzští politici ochotni seriózně jednat. Smlouvu z roku 1934 proměnili ve frašku. A ani v roce 1939, po anšlusu Rakouska a okupaci Čech, nejsou francouzští a britští politici ochotni jednat o vzájemné pomoci seriózně, vážně a s potřebnou urgentností.

Kdo by z politických stratégů už tehdy nepochopil tak jednoduchou a zřetelnou věc – cílem politiky nacistického Německa je Drang nach Osten, útok na Sovětský Svaz. Cílem politiky Francie a Británie je to Hitlerovi maximálně usnadnit, ale přímo si moc neušpinit ruce.

Stalin to zcela zřejmě pochopil a zahrál vlastní tah – smlouva Molotov – Ribbentrop.

Částečně asi bylo cílem přimět nepřímým nátlakem Francii a Británii k serióznímu jednání. Částečně asi šlo o to zkusit Británii a Francii znervóznit tahem, který provedl někdo jiný a významně změnil dosavadní charakter hry. Najednou to nebylo „Hitler klade požadavky směrem na Východ, my mu z Británie a Francie pomáháme, i když všem na Východě lžeme, jak jsme s nimi“.

Ale ve smlouvě byla i praktická pojistka – tajný dodatek. Dělení sfér vlivu mezi Sovětský Svaz a nacistické Německo.

Co měl Sovětský Svaz získat?

Sovětský Svaz měl podle tajného dodatku získat území, které ztratilo Ruské (carské) impérium po svém rozpadu, bolševické revoluci, občanské válce, zahraniční agresi („intervenci“) a po polsko-ruské válce. Ale především tím Sovětský Svaz získal možnost mít pro Německo „o pět set kilometrů delší zásobovací trasy nacistického Německa, až zaútočí na Sovětský Svaz“. Podle dalšího vývoje událostí si myslím, že to byla opravdu jen pojistka proti další zradě Francie a Británie. (Uvidíš později, milá čtenářko a milý čtenáři.)

Nacistický útok na Polsko – Epilog

1.září 1939 nacistické Německo zahájilo útok na Polsko.

Francie i Británie jsou vázány smlouvou o vojenské pomoci Polsku. Ale nedělají nic. Nechávají Hitlerovi volnou ruku.

Jen kvůli dojmu Francie a Británie vydávají nesouhlasná prohlášení a nacistickému Německu „vyhlašují válku“, která se ovšem nekoná. Žádné vojenské operace na pomoc Polsku ani Británie ani Francie neučiní. Nic. Nula. Absolutně nic. Dokonce ani žádné dodávky vojenského materiálu. Nic. Nula. Žádná pomoc.

Stalin čeká.

Británie a Francie nechávají Hitlerovi volnou ruku. Neví o tajném dodatku a tak doufají, že se nacistický Wehrmacht posune až na linii Minsk, Žitomir, Tiraspol, tedy na linii jen o něco málo více než 600 km od Moskvy.

Stalin čeká.

17. září je zcela zřejmé, že Francie a Británie i nadále nechávají Hitlerovi volnou ruku v agresi směrem na východ, v přípravě k útoku na Sovětský Svaz. Je zcela zřejmé, že ani Polsku Francie s Británií nepomohou. Je zcela zřejmé, že obětují kohokoli a cokoli jen aby Hitler měl co nejjednodušší pozici k útoku na Sovětský Svaz.

Už zase zvoní britské a francouzské zrady zvon.
17. září, po 16 dnech neoddiskutovatelně potvrzujících tichou ale jasnou podporu nacistické agrese ze strany Británie a Francie, Sovětský Svaz realizuje svoji pojistku pro krajní nouzi a zabírá území podle tajného dodatku smlouvy Molotov – Ribbentrop.

Dovětek

Hitler následně podvedl i svoje tiché západní pomocníky, když v letech 1940-41 obsadil Dánsko, Norsko, Belgii, Holandsko a Francii. Britské jednotky dislokované ve Francii nechává Hitler evakuovat z Dunkirk (https://en.wikipedia.org/wiki/Dunkirk_evacuation ), zřejmě v naději, že se Británie připojí přímo k nacistickému Německu. (Jak dlouho doufali nacističtí pohlaváři i po zahájení „Battle of Britain“, viz Hessova snaha domluvit spojenectví Británie a nacistického Německa.)

Závěr

Ale pak už začíná opravdové drama – plán Barbarossa, plán útoku nacistického Německa na Sovětský Svaz. Plán, na kterém spolupracovaly nejen nacistické Německo a fašistická Itálie, ale tiše, skrytě ale i tak přínosně i Británie a Francie.

Díky smlouvě Molotov Ribbentrop měl Sovětský Svaz patrně o rok nebo dva více času se připravit na svoji obranu. Díky zabrání území podle tajného dodatku smlouvy Molotov Ribbentrop se nacistickému Německu zásobovací trasy útoku na Sovětský Svaz prodloužily o pět set kilometrů. Nacistickému Německu se tak celé válečné tažení prodloužilo o pět set kilometrů. Na dohled od Moskvy tak nacistické jednotky byly až v listopadu, vyčerpané a oslabené dlouhým tažením i problematickým zásobováním (dlouhé zásobovací trasy), navíc bez zimní výbavy.

Pakt Molotov Ribbentrop významně napomohl zastavit nacistickou agresi.

Pakt Molotov Ribbentrop zásadně pomohl Sovětskému Svazu získat čas a hlavně prostor bránit se nadcházející nacistické agresi (tiše ale účinně podporované západními mocnostmi).

Pakt Molotov Ribbentrop byl jedním z nejdůležitějších faktorů, díky kterým nacistické Německo prohrálo válku a nestihlo vyvraždit Židy a Slovany.

Smlouva Molotov Ribbentrop - Strategický tah krizového managementu.

Stalin nebyl nijak útlocitný a morálně nijak ctnostný, ale odsuzovat ho za to, že dokázal zlepšit podmínky pro obranu a tím i podmínky pro fyzické přežití slovanských národů? Nebudu mu mít za zlé to, že díky jemu a mimo jiné i díky smlouvě Molotov – Ribbentrop teď já vůbec jsem na světě a moji prarodiče nevyletěli komínem spalovacích pecí, jak by se jinak za tichého přihlížení USA a Británie stalo.

Neměj mu za zlé ani ty, milá čtenářko, milý čtenáři, že tajným dodatkem smlouvy Molotov Ribbentrop významně napomohl tomu, že ani tvoji rodiče nebo prarodiče neskončili jako Untermenschen upracovaní k smrti a spáleni v hromadných pecích.

Neměj mu za zlé ani ty, milá čtenářko, milý čtenáři, že tajným dodatkem smlouvy Molotov Ribbentrop významně napomohl tomu, že teď vůbec jsi naživu a že můžeš číst, třeba teď zrovna tuto moji úvahu, i když se u ní asi vztekáš.

Protože:

The truth will set you free.
But first it will piss you off.

Pravda tě osvobodí. Ale nejdřív tě pořádně nasere.
A to se mi dnes určitě podařilo.

Ale zkus nad touto mojí úvahou přemýšlet. Jen přemýšlet – a představ si, že máš za úkol ubránit Sovětský Svaz proti nacistické agresi a ubránit životy všech lidí ve své zemi proti nacistickému předem ohlášenému vyvraždění („méněcenných“ ras) ve strategické hře, ve které není žádný button „Restart the Game“.

153 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to vypada na naseho superblba ,gratulujeme pane h
   hlavne si porid plastenku zacina prset a prdet

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. To určitě jen demožumpa ale ne 90 procent obyvatelstva proto mají fašouni takové volební výsledky.

   Smazat
  4. Blaha: Fašismus je v první řadě protislovanská rasistická ideologie. A v rusofobii má dnes zuřivého následovníka:

   https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019083010607508-blaha-fasismus-je-v-prvni-rade-protislovanska-rasisticka-ideologie-a-v-rusofobii-ma-dnes-zuriveho/

   Smazat
  5. Já bych jen doplnil, že podle některých názorů, a já se k nim kloním, ten kdo rozpoutal 2. sv. válku bylo Polsko. Polsko mobilizovalo, což bylo v té době považováno za akt agrese. Polsko odmítalo jednat o územních sporech s Německem, přestože k tomu bylo vázáno mezinárodními dohodami. Naopak Polsko zahájilo blokádu Východního Pruska, na které si činilo nároky. Pohled na ubohé bezbranné Polsko je taková "historická romantika". Už ve dvacátých letech napadlo Polsko Sovětský Svaz. Polsko v roce 1939 zabralo část našeho území. A takhle bych mohl pokračovat dále.

   Smazat
  6. 3:27 Je to přesně tak! Bohužel ve Varšavě seděla parta pitomců křepčících bezhlavě podle notiček z Londýna! Kdyby byli bývali jen trochu rozumní, tak kde by dnes Evropa končila! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  7. Po těchto věrohodných informacích musím konstatovat, že generalissimus Stalin byl geniální vůdce SSSR a zachránil lidstvo před holocaustem fašistického režimu Adolfa Hitlera !!! Sláva a čest hrdinovi SSSR a našemu zachránci a osvoboditeli Stalinovi !!!

   Smazat
 2. Jenom naprostý debil nepochopil to, že když Stalin nepochodil se svoji výzvou k západu aby se spojili a zastavili Germány a kreréni Poláci a a Maďaři začali stupňovat územní nároky a podporovat Germány, tak ¨Stalin nemněl jinou možnost než přijmout nabýdku k uzavření dohody s Germány. To že si zajistil předpolí v Polsku (které bylo vlastně ukradeno po dohodě v l. sv. válce s Germány . A přerozdělením Evropy připadlo Polákům je naprosto pochopitelné i největšímu blbovy.
  Jenom ne dnešním překrucovatelům historie. Ale stále nás budou dnešní idioti přesvědčovat, že Stalin vyprovokoval válku a spolupracoval s Geumány. Jděte už konečně do prdele kreténi.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to bude radost sledovat vyblitky vselikych expertu kteri 'znalecky budou komentovat rozsahly vycerpavajici clanek Autor udelal chybu ze se nezminil o 60 milionech ztracenych zivotu nasich pratel -zidu.

   Smazat
  2. 3:57 Tak to těžko 6000000 milionů židů a 3000000 Slovanů o kterých se nemluví.

   Smazat
 3. Je to pravda. Poláci si naběhli, když připomínají Katyň. Každý jim může připomínat zavražděné ruské vojáky v zajateckých táborech a okupaci Těšínska v roce 1938. Stalin jim po válce daroval východní Prusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo lze vedecky, obalenej do diplomu, titulu vedeckych institutu a universit, ,jako preservativ do plastiku.Lze Nejlip ,casto a porad. Aby si zaslouzil... Celej svet se shodl na tom ,ze Wilhelmovi fasisti zacali valku a pachali strasna zverstva.. Vedec dnes vi ze to bylo "naopak".
   Umysl byl zabranit germanum v dalsich masakrech zverstvech a valkach..Za kazdou cenu !! "vedec" srovnava tuny zlata /ktere mely zabranit daslim silenstvim, s miliony obeti zbesilych germanu..To se nezdarilo.. protoze vlady Korproaci , bank a Wall St. prevladly i nad vladami, v podpore Hitlera ..Ani vlada USA se neobtezovala Vers. Dohodu ratifikovat.. Dale cela Evropa byla zformovana do fasistickeho bloku kolem a proti SSSR ,prave tak jako dnes USA a spol. Ty stejny vlady a staty...
   Operace Barbarossa zacala 1914 a nikdy neskoncila..
   Demokrati zrazovali na kazdem kroku. Kdyz Francie chtela zakrocit 1936 /Sarsko/ britska vlada /ti nemohou prestat nikdy zrazovat jsou Sileny Zavislaci na tom/, dnes uz totalne zradili i vlastni populaci/,odpovedeli , nic se nestalo Hitler obsadil svoje uzemi...Tak mel Hitler prunysl na valky a doly zpet..odmitli Francouzi i smlouvu se Stalinem...Korporace predevsim USA a banky, Britanie ,spolu s Hitlerovymi /IG Farben, Krupp uz zase/,se zmocnily rizeni sveta , ktere jeste dodnes neskoncilo, protoze na valkach neuveritelne zbohatli..
   Wilhelm se hodil , protoze jiz 10 let verejne prohlasoval ze musi zacit valku. Belgickej kral byl tez osobne informovan a samozrejme nemlcel..
   Hitler to vse verejne zase jen opakoval..
   Autor rozpatlava ideologie dnesnich ideologu..Ze svet a celej porad v jednom kuse ublizuje germanum..
   Snah vsecko hodit na Hitlera !!
   Dnes aspon valci v zastoupeni miliony privitanych teroristu/jsou neukojitelny a milujou utocit na ostatni staty a milionove i vlastni ztraty jim VUBEC nevadi a naopak oslavuji je denne..V tom se lisi od jinych narodu , ktere bojuji za ucelem se jen ubranit..

   Smazat
  2. řikat že němec nemuže zato že byl nucen valčit je mimo misu a pani historie to jen potvrzuje srazitkem platnosti a doklada to histricky doloženymi vypady o rozpinavosti germanu od dob kdy byl vynalezen kij v nepřetržitelnem sledu ato neokeca ani udajně mirumilovna svata a opravdu jalova firerka anžela co si znas udělala koloniji tradičnim zpusobem jako jsou ty jeji pracovni tabory co posiraji zisky do hlavniho vudcova stanu jen se jim nesmi řikat votrokarny s votroky kde mužete svobodně montovat jako vykonny robot ktery zatim nefunguje tak jak by měl ale až bude tak bude pozdě

   Smazat
 4. To že USA je zadluženo tak, že je to nesplatitelné tak je také dle těch debilů kteří tím vysvětlují rozpoutání války germány jako vhodný příklad? No alespoň je tam vidět to od koho se učili.

  OdpovědětSmazat
 5. Dobrý večer.
  Vážený pane Brande. Nepodařilo se Vám mě nas... Díky za vysvětlení té tajné pojistky v Paktu Molotov - Ribbentrop.
  Děkuji mnohokrát.
  S úctou
  Věra Jelínková, Ostrava

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pozor velky sluhove byli bankeri Svycarska ti zprostredkovavali obchod s germany a obchodovali pro ne a pujcovali od 1914 ,Banka pro Mezinarodni rozvoj ,stale Rozviji !! Dale svedove a celej arabskej svet byl vzdy verne pri germanech a na tom se rozpadla turecka rise , ale verni zustali Hitlerovi a Germani dodnes pomahaji Islamskym fanatikum ,Svuj k svemu..!! Jako dnes. Nic se nezmenilo...

   Smazat
  2. Přečetla,nenasrala, protože sleduji nejen různé zdroje, ale i vzpomínky chytrých lidí, kteří dovedli analyzovat situaci během válek. Takže s tím souhlasím. Bohužel je spousta lidí, kteří věří "historikům". Naposledy nás vlastně neosvobodila Rudá Armáda, ale Vlasovci a Američani. Je mi z toho smutno .....

   Smazat
 6. Já jsem si v r.1989 slíbil, že už si v zásadních věcech nebudu lhát. A tak jsem časem postupně zjistil, že Britové a USA si pěstovali nácky, aby zaútočili na Rusko, kde se jim vysmeknul Stalin.

  Jenže ten Hitler to taky prokouknul (chtěli ho pak sejmout, jako Němce v 1.sv.v.), a tak namísto na Rusko zaútočil nejdřív na Francii a Brity sekal, ale současně je obdivoval a přitom věřil, že se s nimi dí své síle nakonec domluví (viz zacházení s jejich zajatci vs. zajatci "podlidí", Slovanů). Jenže Britové nikdy nechtěli Němce uznat, jen je chtěli využít proti Rusku a současně oslabit, později je pak chtěli zničit a veškerou vinu za 2.sv.v. hodit na ně. Tím Hiterovým vpádem do západní Evropy se ale britský zákeřný plán posílení vlastní dominance - oslabením Německa a zničením Ruska vzájemnou válkou - pokazil, Stalin vše dík Hitlerově změněné taktice ustál a my jsme tak po válce padnuli do sféry bolšánů - Stalin by se bez těchto her Britů nikdy k nám nedostal. Britové nás tak hodili v Mnichově náckům, a po válce jsme dík nim skončili v rukách bolšánů, což pokazilo mnoho charakterů v této zemi.

  A dnes se to opakuje - US a britské akce na Středním východě od r.2003 do r.2012 způsobily, že se Evropou (jako dřív bolšáni) šíří nyní kulturně nekompatibilní islám.

  A tak mám jedno přání - aby už na ně jednou došlo, na ty tiché podporovatele nácků a nyní tiché podporovatele ISIS, radikálních islamistů placených Saúdy. A aby média přestala lhát.

  Je nás pořád víc a víc, snad to jednou zlomíme, zatímco noví soc. inženýři nás za prachy super-kapitalistů a s podporou mladých "Jasánků" (placených super-pracháči s pomocí NGO) chtějí opět převychovávat. Nasr...t!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rámcově souhlas, až na ty "bolšány". Na ně jsme se přeorientovali z vlastní vůle, po zažitých zkušenostech s válkou, s osvobozením a s našimi západními "spojenci". Oni nám v tom pouze nebránili, mj. i proto, že na to v poválečném rozestavění sil neměli. Tak se nám aspoň snažili škodit. Druhou možností bylo po válce opětovné převzetí kontroly nad námi Západem, o což jsme evidentně už většinově nestáli. Třetí možnost reálně nebyla a vzhledem k naší pozici a velikosti nejspíš ani nikdy nebude.

   Smazat
  2. "Vlastní vůle" ve sféře Stalinova vlivu? Tak na toto úplně nevěřím. Linie vlivu byly dány...

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. 15:34

   Máte nějaké přesvědčivé důkazy, že poválečné volby byly u nás falšovány Stalinem? Že to byli Stalinovi agenti, kdo ve všech městech a vesnicích provolával slávu Sovětskému svazu a až nekriticky z něj dělal modlu?

   Linie vlivu(nikoli absolutní kontroly nad státy) byly dány, ale u nás to rozhodně nebylo lidu navzdory. U nás to šlo vlastními silou a až do r.1968 SSSR nepocítil potřebu aktivně zasahovat do našich záležitostí. Dokonce i na Západě se obávali rostoucího vlivu levicových sil a příklonu k SSSR. Viz Řecko nebo Francie, či Itálie, kde se nezdráhali ani použití teroru proti vlastnímu obyvatelstvu, aby zkompromitovali levici.

   Smazat
  5. Díky Pavle!
   Tak polopaticky a výstižně bych to nedal, ale tohle musí prásknout po mordě i toho nejblbějšího gojíma. Žeby nakonec gojové začali používat šedou kůru mozkovou? Je nejvyšší čas se vzpamatovat a ušlapat páníšky i s jejich séměm a majitelům světa vystavit rudou stopku!!!

   Smazat
  6. Hitler sice obdivoval brity , tezko rict , nebo uhodnut proc , ale kdyz se za nim zacal po kolenou plizit,lisat a zebrat Chamberlain a DALSI ,zacal jimi pohrdat a zjistil ze jsou zbabeli a ze je snadno porazi..
   Coz se nestalo jen diky zahranicnim armadam z Kanady, Australie, N.Zelandu , Indie atd. A vybornych vojaku z Evropy...Polaku a Cechu..A penezum a zbranim z USA.

   Smazat
  7. Kdo jinemu hrob kopa..Mnichov neznamenal pak nic jineho nez ,zacatek konce Francie a Britanie..

   Smazat
 7. Tak tenhle článek o historii by se měl vyučovat v našich školách. Je zatím tím nejpravdivějším, co jsem kde četl o historii Evropy 1918-1945. Bohužel , ve dnešním našem režimu bude dáváno za pravdu těm, co polévají sochu maršála Koněva barvou a plivou na něj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty informace jsou z veřejných zdrojů. Člověk, pokud jimi nedisponuje, jen nesmí být líný hledat a vzdělávat se. Jsou z velké části dokonce i na Wikipedii. Té anglicky psané, která není tolik cenzurována a plněna pilnými, politicky uvědomělými blbci. Pak už stačí jen dát si věci do souvislostí.

   Smazat
  2. Víte, kolik je literatury, dalších zdrojů k pochopení toho všeho? Zkuste si sehnat Morgenthauův plán od Davida Irvinga, pochopíte mnohé - protože jsou tam dokumenty z té doby. Nejsmutnější je, že Žid rozhodoval o tom, aby židi museli jít do plynu. A o tom všem ta knížka je. Fakt humus.

   Smazat
  3. 11:07

   Proč vás tolik překvapuje, že Židé podporovali zabíjení Židů? Opravdu byste věřil tomu, že pokud by došlo k nějaké válce, čeští boháči a politici by vesměs žili jen pro Čechy? Zrekapitulujte si uplynulých 30 let, vždyť to je boj proti všemu českému. Jejich modlou není národ, ale Mamon. A podobné to bude všude. Národní zájem podpoří jedině jako vedlejší efekt při uplatňování svých zájmů.

   Smazat
 8. Děkuji za článek. Měl by se povinně zařadit do školních osnov.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikde nenajdete zminku o Siegfried line a co to je .Zde je video o tom jakou obrannou lini postavili Nemci obavajici se prolhanych lotru z Anglie a Francie za strasne kratkou dobu.Tato linie je dle historiku do dnes schopna pouziti jak dokonale byla postavena Ale proc to sem davam,jak je ta historie prelhana a zkroucena .To stavel Hitler tuto OBRANOU linii proto aby napadl Rusy nebo Anglii? Ne, on vedel ze komplot se vsech stran je pripraven vcetne Stalina jenz cekal za Polskem s 3000 tanky jen na to az Nemecko bude se branit a on chytre Nemecko spolkne a sabne se s kamarady z Anglie Ono vse bylo jinak .
   https://www.youtube.com/watch?v=YQRMaGlH_uw

   Smazat
  2. Jenom škoda,že ta dodnes neprůstřelná Siegfriedova linie nefungovala už v roce 1945 co ? No v mnochovský krizi Hitlerovi referovali ,že je celkem k hovnu, což byla každá linie.......

   Smazat
  3. Na to, aby vaše děti věděly o co se jedná, nemusíte mít školní osnovy. Stačí s nimi mluvit doma. Když nás ve škole poučovali o druhý světový a na tabuli byla mapa Evropy, tak jsem pravila že Podkarpatská Rus patřila k Ceskoslovensku. Byla padesátá léta a věřte mi, táta tenkrát šel málem sedět. Nicméně ať si vyučujou o 165 pohlavích a dalších blbostech, kdo má zdravý úsudek tak se nemá čeho bát.

   Smazat
  4. 4:14 ty vole, to je bomba, noční ptáku. Jakési linie. Dobré tak v osmnáctém století,

   Smazat
  5. 9:12 Však o to tu vůbec neběží, Beneš přeci taky budoval opevnění jako zběsilej! Ta zpráva je o tom, že když chci vést útočnej agresívní "blitzkrieg", tak nebudu stavět nákladné překážky sám sobě že? A měsíc do zahájení agrese navíc budovat na Rujáně masívní rekreační střediska pro miliony turistů, když je to v dosahu polskýho vojenskýho letectva. Ale to jen tak na okraj ...

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blb hejka

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 31. srpna 2019 0:32 - AH podporovaly oligarchické kruhy přes Švýcarské banky. V době, kdy byla krize, jezdil si tam AH s kufry pro dolary a švýcarské franky, kterými platil své lidi, takže se u něj měli dobře.
   Podpora mu byla přidělena jedině proto, že nevyšlo rozkradení Ruska a SSSR šel po vlastní linii. Nikoli po linii západních "privatizací".
   Viz NV Starikov více podrobněji.

   Smazat
 10. https://uloz.to/file/McN7HLLP5/c-slovo-9-5-1945-praha-vita-sovetske-spojence-17-11-1989-praha-vita-americke-spojence-rok-2022-praha-uvita-cinske-spojence-rok-2032-praha-ocekava-mimozemske-spojence-z-iss-prazaci-jiz-presivaji-oci-sikmo-dle-charakteru-havel-avi-png

  Jak je mi stydno a blivno za PO "hlavní město“, České republiky!


  Dnes ukazovali v Tv růst ekonomiky České republiky 2,7%, zaujalo mne jakých montoven a dříčů se to především týká, mimopražských. Děkuji jim mnohokráte, přeji pevné zdraví!!!

  Zajímavé však bylo? Nefigurovala zde ani jedna pražská ulejvka bez přínosu do ekonomiky státu, politici, novináři, neziskovkáři, komedianti, sportovci, preláti, státní parazité, tink-tanky, politologové, miliony chvilek, prostitutky, porno hvězdy, Janouškové, soudci, státní zástupci, vojžoldáci, Fajtlové, Burianové no zkrátka Praha jenom sobě?! Klíšťata vedle tasemnic... A do toho ten Koněv, to je ale dřina, ještě že tu máme víkend a to dobové poděkování Rudé armádě v úvodu, tohoto žalostného stavu nekonečné macechy.

  OdpovědětSmazat
 11. Autor opomenul seznámit čtenáře s faktem, že SSSR umožňoval wehrmachtu cvičení na svém území jakož i fakt, že dodával Německu až do napadení strategické suroviny včetně ropy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý člověče 31. srpna 2019 0:48. Vypovězení hospodářských smluv se rovná vypovězení války.
   To jako měl SSSR začít válku?
   Pak by ovšem vše dopadlo úplně jinak. Zkus domyslet. Obzvláště když Británie, Francie, USA .... s Fašistickým Německem obchodovaly na daleko vyšší úrovni.

   Smazat
  2. Umíš číst, chytrolíne? Zkus to ještě dvakrát pomalu a třeba pochopíš souvislosti.

   Smazat
  3. Nenene, to je kravina a kec! SSSR dle dohod rapallských umožnil Reichswehru cvičit na svém území! To rkem 1933 skončilo. Stačí si přečíst životopis Guderianův, ve kterých letech se výcviku odborníka tankového v SSSR zúčastnil! - https://ludekkratochvil1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=597632

   Smazat
 12. 0;48
  A co dělal Pšonek????Ten na počátku třicátých letech lezl Hitlerovi do zadku a wehrmacht byl u nich víc,než dona!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vrcholem ruske diplomacie je presvedcit zahranici, ze Stalin nebyl Rusak.

   Smazat
  2. 7:22 - nedospal a blábolí. Chce to prášek!

   Smazat
  3. 7:22
   A tvoji familii okolí o tom,že nejsi dement!

   Smazat
  4. 7.22
   Stalin vl. jménem Vissarionovič Džugašvili ( alias Koba) byl etnicky Gruzínec. Ale co na tom sejde? Byl to člověk, který se pral za svoji věc. Vyjebal s židama v politbyru, především s Bronštejnem - Trockým který byl internacionalista na rozdíl od Stalina který razil myšlenku vybudování komunismu napřed v SSSR a to se mu po válce náramně dařilo. Až tak dobře, že se ho zbavili úkladnou vraždou. Jidáš Chroščev pak na něj v poslední den 20. sjezdu KSSS nakydal neskutečnou špínu. Na leva-net je k dispozici spoustu materiálu o té době.

   Smazat
  5. V současnosti se polští politici chovají stejně idiotsky jako jejich předchůdci v létech 1921-1939

   Smazat
 13. Dobře napsáno.Rok obsazení ČSR je sice překlep, ale to asi každý pozná. Ten bonmot o anšlusu Rakouska je trochu jinak:
  Vrcholem rakouské diplomacie je přesvědčit veřejnost, že Hitler byl Němec, zatímco Beethoven Rakušan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jistě... Mozart se narodil v Salzburku a to ví celý svět.

   Smazat
 14. 0:48 vy zřejmě nejste ochoten vzít na vědomí, že pojednávaná smlouva byla jedním z předpokladů, který umožnil SSSR odolat německému útoku, že tedy nutně musela být ze strany SSSR dodržována tak, jak se ji zdařilo dojednat. Celý text pana Branda to na faktech, logicky a zcela srozumitelně vysvětluje. Jste tedy tak hloupý, nebo za každou cenu, co se jen trochu dá, překrucujete a převracíte ve prospěch protiruských tendencí? Nevidíte vývoj podobný tomu, který předcházel Druhou světovou válku? Na čem se to snažíte, vy ubožáku, podrazácky podílet?

  OdpovědětSmazat
 15. . Podle těchto různých odhadů šlo o zhruba 20 000 zajatců, kteří zemřeli v „zajateckých“ táborech Polska - nie je to pravda, toľko sa vrátilo domov z cca 200 000 - tým chceli Rusi postaviť - reciprične ku Katyni - pomník ale Poľská strana to odmietla, Slovensko nehralo úlohu užitočného idiota, bolo ponechané osudu, a v kontexte dejín, aby nezmizlo, tak sa primklo k tomu, ktorý garantoval prežitie, v momente keď o túto samostatnosť prišlo, vypuklo povstanie, a Katyň, hlúposť, pochytali Sovieti tých, čo zabíjali hlavne v Bielorusku - a bolo, pozadie útoku na Poľsko treba hľadať aj tam, že VB a Francúzko sa chystali zaútočiť na CCCP v oblasti Kaukazu, ale to je o inom, Hitler to vedel, všetci to vedeli, a títo vojaci chýbali pri napadnutí Francúzka, nakoniec, Andersovi vojaci šli do Egypta a Sýrie

  OdpovědětSmazat
 16. jdete s fasouny konecne do prdele

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stalin by se bez těchto her Britů nikdy k nám nedostal. Britové nás tak hodili v Mnichově náckům, a po válce jsme dík nim skončili v rukách bolšánů, což pokazilo mnoho charakterů v této zemi.

   A dnes se to opakuje - US a britské akce na Středním východě od r.2003 do r.2012 způsobily, že se Evropou (jako dřív bolšáni) šíří nyní kulturně nekompatibilní islám.

   A tak mám jedno přání - aby už na ně jednou došlo, na ty tiché podporovatele nácků a nyní tiché podporovatele ISIS aneb radikálních islamistů placených Saúdy. A aby hlavní média přestala lhát.

   Je nás pořád víc a víc, snad to jednou zlomíme, zatímco noví soc. inženýři nás za prachy super-kapitalistů a s podporou mladých "Jasánků" (placených super-pracháči s pomocí NGO) chtějí opět převychovávat.

   Prostě pořád se západníma elitama dokola, ony na nás kašlou, jsme pro ně občané druhé až třetí kategorie, a Kolářové a spol. blbnou hlavy dětem, že nikoliv britské a US hry, ale prý Rusko za vše může - fakt svinstvo.

   Smazat
  2. Pokažené charaktery v naší zemi nemají na svědomí ti tvoji "bolšáni", ale už Rakousko-Uhersko (viz Švejk) a pak především nacistická okupace. Dneska je taková móda všechno svádět na komouše.

   Smazat
  3. 10:03

   Možná ani to R-U není na vině, lidé jsou prostě různí. Každopádně považuji vztahy mezi lidmi a klima ve společnosti za nasrovnatelně lepší než dnes. Na vesnici jsme tenkrát často ani nezamykali domy, každou chvíli byly společenské akce a chodilo se k sousedům. Dnes samé bezpečnostní zámky, kamerové systémy, lidé se sotva pozdraví, rozvrat prostoupil až na úroveň rodin. Řekl bych, že teprve jsme dostali příležitost poznat co je to "zloba, závist, zášť, strach a svár", jež tak dojemně ležely na srdci Kubišové.

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. V týdnu 25.8.dala ČT2 francouzský dokument k paktu Ribbentrop-Molotov. Dost dobrý a věrohodný jak nikdy v ČT!

  OdpovědětSmazat
 19. A jakpak by to asi dopadlo, kdyby se Rudi Hessovi podařilo pěkně přistát ve Skotsku a domluvit se s Churchillem předtím, než se Hitler vydal po měsíci napadnout CCCP?

  OdpovědětSmazat
 20. Ale že si západní spojenci pěkně užili tu Anglii čekáním jak to dopadne u Stalingradu. Od Dunkirku a Pearl Harboru v prosinci 1941 až do června 1944...

  A nechali mezitím Hitlera pěkně betonovat ochranný val ve Francii, přeci jim taky nevěřil, co bude až porazí Stalina...

  OdpovědětSmazat
 21. Rusti prislusnici NKVD efektivne pozabijeli vsechny prislusniky polskeho dustojnickeho sboru.
  Proste mezi nemeckymi nacisty a ruskymi bolseviky nebyl rozdil.
  Nejlepsi bude, kdyz sochu Koneva v forme granulate nakladak vyklopi pred ruskou ambasadou spolu se dvema lopatama a jednim kbelikem, aby si ho molodci mohli odnest.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mě by zajímalo, kde byla vaše babča, když sem vtrhnuli Němci. Hajlovala, nebo po nich střílela? Asi byste od ní dostal přes pusu lopatou, kdybyste jí do očí řekl, že Hitler, plánující likvidaci ČSR, byl to samý, co Stalin (který ji pouze okupoval).

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Předtím se jich ale zeptali. „Jste proti SSSR a zabíjeli byste ruské lidi kdybyste je potkali?“
   Odpověď:
   ANO - výsledek - ke zdi
   NE - výsledek - polský sbor na území SSSR
   :-)

   Smazat
  4. 7:52 Za tve schvalovani genocidy si muzes jit sednout, soudruhu. Takze si davej veliky pozor, abys nesedel s Baldou.

   Smazat
  5. 8.13 - nemůže jít sedět, je to menšina a neví, že se to nesmí.

   Smazat
  6. Genocida je trochu jiný pojem než se zde pokoušíš podstrčit pane Štumbanfírer.

   Ostraha táborů běžně zajatcům sebrala oblečení a boty, aby je vyšmelila na místních tržnicích. Správa tábora samozřejmě také dostávala finanční obnosy na zajištění stravování zajatců. Asi není třeba připomínat, že z toho zajatci neviděli prakticky nic, protože to zase prožrala a prochlastala vznešená šlechta. Když přišla zima, lidé houfně mrzli. Někde se to i provalilo, proto tam mezinárodní červený kříž dopravil nějaké oblečení, které … se zase objevilo nikoliv u zajatců, ale na místních tržnicích. Samozřejmě, že řádily nemoci a i ty kosily zajatce. Protože se mi nechce znovu prohrabávat tuto špínu, uvedu jen po paměti hromadné znásilňování ruských zdravotnic a také případ, v němž komusi zašili do břicha kocoura, aby zjistili, kdo umře dřív – kocour, nebo člověk? Zlé na tom bylo především to, že tyto výstřelky, kterým za normálních okolností musí důstojníci zabránit, zde právě důstojníci ve velkém organizovali. Proto se nejednalo o zajatecké tábory, ale o tábory koncentrační. Čím se polské zajatecké tábory lišily od německých koncentráků? Zatímco v německých táborech byl ‚ordnung‘ (česky pořádek), v polských táborech byl ‚bardak‘ (česky bordel).

   Prudniková si dala práci prohrabat hlášení operativního oddělení polského Generálního štábu a na jejich základě stanovila počet zajatců na 207 tisíc a počet v zajetí zemřelých na asi 100 tisíc vojáků! Za tábory smrti se považovaly především tábory v Tuchole a v Strzalkově.8

   Smazat
  7. V tuto chvíli jsme již mimo téma samotné knihy, ale s ohledem na souvislosti a dopad tohoto případu to je nezbytné. ‚Katyňský masakr‘ jako dílo Stalinových katů z NKVD je jádrem pomluv Stalina a tyto legendy se utvářely přímo v Sovětském svazu, ale až dlouho po smrti Stalina a Beriji. Abychom pochopili celou legendu tohoto případu, musíme probrat i tyto záležitosti.
   Hlavní postavou likvidující Stalinovu slávu byl Chruščov. Po Stalinově smrti věnoval hodně úsilí, aby zničil dílo svého velkého předchůdce a zasypal jej ohromnou spoustou pomluv a špíny, která, jen tak mimochodem, nejčastěji byla jeho vlastní. Prudniková dokonce uvádí, že přímo Chruščov jednou v jakémsi protistalinském záchvatu nabídl polskému generálnímu tajemníkovi PSDS Gomulkovi společné veřejné prohlášení o tom, že za tento masakr nese odpovědnost Stalin. Gomulka měl tenkrát dostatek rozumu a odpověděl dotazem, jestli na to Chruščov má vůbec nějaké důkazy a jestli alespoň trochu promyslel dopady takového prohlášení.

   Vrcholem snah vmanipulovat RF do role viníka měla být jistá návštěva polské delegace ke katyňským hrobům, vynechávající oficiální protokol v Moskvě. Ať by ruská strana zareagovala jakkoliv, pokaždé by to bylo špatně80. Miliardy kompenzací byly na dohled. Skvěle to Kačinski vymyslel, při startu letadla bylo ve Smolensku jasno, ale někdy vývoj situace vypadá jako zásah samotné Prozřetelnosti. Smolensk se náhle přikryl hustou mlhou. Kačinski měl možnost přistát v Minsku, nebo v Moskvě, ale v obou případech by to znamenalo oficiální protokol a účast ruské, nebo běloruské strany a to se do připravené šou nehodilo. Zůstal by jen trapas. Proto trval na přistání ve Smolensku … a tak se sám se sobě podobnými manipulátory odebrali přímo do hrobů.

   Smazat
 22. Blábol "historika" Branda má úplně stejnou úroveň jako jeho předešlé dílo o tom, že se nám sem zlý Západ chystá posílat lidožrouty :-D

  Rusák až do léta 1941 KOLABOROVAL s nacisty, ve SPOLUPRÁCI s Hitlerem PŘEPADAL jiné země a KRADL jejich území, VRAŽDIL (nejen) tisíce polských vojáků bojujících proti nacismu, Hitlera až do roku 1941 hospodářsky podporoval.
  A kdyby v roce 1941 Hitler SSSR nenapadl, tak by Rusák s nácky vesele kolaboroval dodnes.

  Stalin, ty prolhaný kokote Brante, svou armádu sám úplně rozložil a zásadně oslabil, ten úchyl povraždil vlastní důstojníky, velitele, povraždil kohokoli o kom se mu byť jen zdálo, že by mohl nějak ohrozit jeho moc.
  V létě 1941, když na něj Hitler zaútočil, tak čuměl jak tele na nové vrata. Nemohl tomu vůbec uvěřit, že ho Hitler podrazil. Jednoznačným důkazem bylo, že nacisti pochodovali zpočátku zcela nepřipraveným SSSR jako nůž máslem.

  Neustálé obviňování Británie, Francie, USA, Polska, že vlastně ony jsou strůjcem války, že to od začátku všechno plánovaly s Hitlerem jen aby zničili Rusáka, je vážně na přesdržku.

  Já bych tohoto úchyla Branda vážně pustil do televize diskutovat se skutečnými historiky, aby občané této země na vlastní oči viděli a na vlastní uši slyšeli, jaká sprostá hovada se pohybují mezi námi, jak nechutní a fanatičtí jsou ruští propagandisti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. cituju vás:"Neustálé obviňování Británie, Francie, USA..., že vlastně ony jsou strůjcem války, že to od začátku všechno plánovaly s Hitlerem jen aby zničili Rusáka, je vážně na přesdržku."

   Ale tak to doopravdy je.

   V první válce Němci zničili carské Rusko (řekněme, podle knihy z university Karlovy Zrod velmoci z r.2013 o Rusku nechtěli v Rusku menševici a spol. "přeskakovat kapitalistickou fázi - chtěli upozadit "monarchu", což se stalo v celé Evropě, a chtěli jít parlamentní cestou - to právě překazili Britové tím, že pustili Trockého z basy, protože Lenin sice byl ikonou revoluce, ale mozkem byl Trocký - tím "zadrželi rozvoj Ruska, které by se na jihu ohlo např. míchat do britských indických kolonií, dnes Pákistán), Anglie a Francie pak porazili válkou oslabené Německo. V první válce Britové ponoukali cara k válce i Němce k válce, doložený fakt diplomatických jednání (výhradu vůči dotazu Německa, kdyby zaútočilo na Srbsko, spojence Ruska, vyjádřili pouze vůči útoku na Francii, celé to bagatelizovali a Němci jim sedli na lep).

   Druhá válka byla přes kopírák a Hitler to věděl. Dokud táhnul na východ, Britové a Francie nevznášeli žádné námitky. USA v Německu investovaly i po r.1933 (a Ford investoval současně v už bolševckém Rusku).

   Hitler neměl plán útou na Polsko do r.1938, žádný, Polsko mělo táhnout s ním na SSSR. Problém nastal až tehdy, když Hitler tušil, že by dopadnul jako v 1.sv.v., a tak odmítnul zabrat celé ČSR, vytvořil Slovenský stát, kde nebyly německá vojska - tím odmítnul plán Britů - aby se přiblížil k hranici SSSR, poté následoval obrat Polska - ti uvěřili Francii a Británii, že jim pomohou, kdyby je Hitler napadnul, žádný západní voják ale na Porýní nevystřelil - záhada, válka by skončila do měsíce, týl byl slabý.

   Nesměla skončit, to opravud bylo britské přádní, jen jako v první válce nesměl Hitler na Francii.
   Že to nakonec udělal, bylo ryché rozhodnutí, neplánované, plánovat začal rok před akcí. Chtěl ukázat Britům, že je silný a mohli by spolu vládnout Evropě (viz chování němců k britským zajatcům, bylo pořád ukázkové, narozdíl od "podlidí" Slovanů, psal o tom i Fajt, ve svých knížkách).

   Fakt, že Hitler nakonwc otevřel druhou frontu s Ruskem, byl vojensky nesmyslný, každý věděl co to znamená. Proč to udělal? Byl to poslední pokus zalíbit se Britům.

   Prostě si o tom něco přečtěte, tragédií Německa byly právě tyto britské okolnosti a machinace - naštěstí pro nás.

   A USA? Kissingr v 60.letech řekl - "...být nepřítelem USA je vážné, ale být přítelem bývá fatální .-) ".
   Protože pak dodal - "USA nemají přátele, jen své zájmy."

   A Britové jsou ještě horší, dodám já.

   Smazat
  2. Pavle, ani sami komunisti před revolucí neučili v dějepisu takové hloupé, drzé sprosťárny jaké tu produkujete vy. Ani náznakem. A to jsem absolvoval gympl před revolucí, takže dobře vím o čem mluvím!

   Pokud nechcete být vyloučen ze slušné společnosti, tak vám doporučuji abyste tyhle absurdní bludy veřejně nikde nevykládal.

   Smazat
  3. No, asi bych toto z komanč ČSSR knih nestudoval, být vámi .-) .

   Zkuste prof. Suttona ze Stanfordu (kde je i Hooverův archiv z Ruska), jeho knihy. Velmi seriozní. O USA a Britech pak Carroll Quigley z Georgetown university, kniha Morals and Dogma a Anglo-American Establishment.

   Osobně si myslím, že jsem ve velmi dobré společnosti, pro Brity jsme bohužel "třetiřadí lidé", pro mě osobně holý fakt.

   Smazat
  4. 31. srpna 2019 9:30
   Západní oligarchie v rámci rozkradení Ruska/SSSR vytvářela řídící sbor v SSSR tak, jako ve zlatých 90. letech podle scénáře - jsi náš, máš funkci, jsi proti - nemáš nic.
   Jelikož se jim tento přístup nepodařil plně prosadit, podporovali Hitlera, který si jezdil pro finanční prostředky do švýcarských bank.

   Komunisti ti to říci nemohli, poněvadž to již nebyli komunisti pováleční, ale prodejná pakáž, která měla za úkol rozvrátit republiku. Což se jim nakonec i podařilo.

   Smazat
  5. Vy 8:23, už jen použitou terminologií ukazujete na předsudečnou nenávist vůči ruskému státu. Neuvádíte jediný věcný, ani logický argument, pouze podsouváte nijak doložitelné domněnky a napadáte osobu autora článku. Jste hluboko pod úrovní rozumné diskuze. Je jasné, komu a k čemu se hodíte, omezenče!

   Smazat
  6. Ty tvoje zvratky se nedají rozporovat. Třískat tě argumenty nemá smysl, protože nemáš vůli a nejspíš ani čím je pochopit. Trubko.

   Smazat
  7. A já dám jednu opravu knihy - od Carrolla Quigley to je správně Tragedy and Hope (a nikoliv výš v rychlosti zmíněná Morals and Dogma, to je Pike .-), sorry).

   Smazat
  8. Hele nácku, běž se vysrat!!!

   Smazat
 23. 8:13:Ty jsi asi velký magor. Příspěvek 7:52 je naprosto logický a pravdivý.

  OdpovědětSmazat
 24. Jo, je to v tomto článku místy řečeno dost blbě, to se musí nechat. Na druhou stranu je prostě pravda pravdoucí, že pakt Molotov Ribbentrop skutečně velmi významně pomohl zachránit nejen SSSR, ale doslova fyzickou existenci mnoha národů, s velkou pravděpodobností i toho našeho. Přinejmenším zachránil další statisíce životů,nejen ruských, ale i německých, ukrajinských, židovských, dokonce i polských, nato přijít je vcelku snadné. A že byly Francie a Británie strůjci války? Do jisté míry skutečně ano, ty reparace byly po první světové fakt krajně devastující a když přišel k moci Hitler, nemusely mu tyto dvě země hned tak významně vyklidit cestu. Když šel do demilitarizovaného Porýní, mohly mu tyto dvě země v tom zabránit. Mohly se víc angažovat ve Španělsku, nemusely mu předhodit na tácku československé pohraničí. Taky se mohly tyto dvě země trochu víc snažit, domluvit se se Stalinem. Ale dobře, že to nakonec neudělaly, ten pakt s Hitlerem byl nakonec pro Sověty opravdové terno. Bez něj by přinejmenším válka trvala o nějaký ten rok déle, přinejhorším by Němci Sověty porazili. Pak by mohli třeba napřít všechny síly pro získání jaderné zbraně. A historie se mohla ubírat úplně jinudy.Každý, kdo není pohlcen aktuálními dobovými tanci tohle musí vidět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak proč tajné dodatky tohoto paktu sami sovětští komouši tak vehementně popírali celou dobu až do roku 1992, když to byl takový geniální majstrštyk? Měli by se tím logicky přece chlubit?

   Smazat
  2. 9:18
   A Pšonci zapiraji ještě DNES,svině zkurvený zlodějský!!!!!

   Smazat
  3. 9:18 Spinavi Rusaci jsou znami tim, jak jsou neuveritelne prolhani. Je to praskne videt v norskem serialu Okupace.

   Smazat
  4. No, pokud berete norský seriál jako měřítko historické objektivity, pak jste nejspíš Budulínkův vnuk, že? A co že to je, když je něco "praskne videt". To je něco jako vidět nějakou řachu ušima?

   Smazat
  5. 9:18 Ono v tom dodatku nic zvláštního despektu hodného co se obsazení území týče nebylo, krom potvrzení závazku, že v případě zániku Polska nebude německá branná moc okupovat ta území, která podle lorda Curzona patří Ukrajině, Litvě a Bělorusku. Ovšem také tam stálo, jakým způsobem se bude zacházet s komunisty v německém záboru (včetně zrušení polské KS!), což by v případě zveřejnění vyvolalo nepříjemné konotace v mezinárodním dělnickým hnutí! Proto se ty protokoly jak celek daly "do trezoru". Navzdory tomu o "majstrštyk" Stalina nesporně šlo a to dokonce takovýho dosahu (vytvoření širokého válečného předpolí), že i dík němu zde dnes můžeš ještě hýkat svý cancy na slídu v češtině:-)))

   Smazat
 25. Pěkné shrnutí podstatných faktů. Jen mi tam ještě chybí zmínka o tom, kde vzalo zbankrotované Německo v 30. letech tolik peněz na zbrojení. A také připomenutí, že SSSR uzavřel s Německem mírovou smlouvu až jako posledním. Před ním jej s Hitlerem kromě zmíněného Polska sepsaly i Británie(1938, jako dodatek k Mnichovskému paktu), Francie(1938), Estonsko(1939), Litva(1939) a Dánsko(1939).

  https://russia-insider.com/en/history/western-leaders-shake-hands-hitler-stalin-blame/ri12668
  https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_pact
  https://www.fronta.cz/dokument/mnichovska-dohoda

  OdpovědětSmazat
 26. Vite proc si Rusak nepripomina zacatek 2.sv.valky a misto toho neustale mluvi o velke vlastenecke valce?
  Protoze Rusak v zari 1939 spolecne s jeho kamaradem nemeckym nacistou napadl Polsko a je tak ten, kdo rozpoutal 2.svetovou valku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přestaň plácat a přečti si, jak to bylo Jakube.
   Na světě přeci není jen ODS, TOP-09 ....

   Smazat
  2. Toto je hloupost, mnohokrát vyvrácená proapgandistická lež.

   Sověti obsadili území, kterého se Poláci nezákonně zmocnili po 1.světové válce. Sověti si vzali zpět části Ukrajiny a Běloruska podle Curzovy linie a to ve chvíli, kdy polský stát už neexistoval.
   9:59 je notorický lhář, předsudečný nenávistník a pablb!

   Smazat
  3. 9:59
   Chápu, že nejste příliš zatěžkán vzděláním, ale vy jste ten článek ani nečetl, že ne? Nebo vůbec nepochopil?

   Smazat
  4. Ale hovno, proto ne, ale proto, že WWI. ve skutečnosti nikdy neskončila a WWII. byla jen jejím pokračováním! To začalo správně na mostě Marca Pola u Pekingu 7. 7. 1937! I v důsledku tohoto útoku pak došlo k bojům u Chasanu a Chalchyn-golu v letech 1938-39! Tedy SSSR válčilo s Osou už v době, kdy se s ní Londýn a Paříž kamarádíčkovali v Mnichově! Teprve poté se Stalin obrátil na Berlín a Tokio s žádostí o uzavření smluv o neútočení! Jinak by riskoval společný útok Japonska, Německa i Británie!

   Smazat
 27. Pan Brand zjevně chová obdiv k totalitním režimům Hitlera a Stalina. Jen nevím jestli by raději vykřikoval Heil Hitler nebo Да здра́вствует вели́кий Cталин. Už jen schází, aby spolu s Hitlerem označil Beneše za hlavního viníka války. Kromě toho vyloženě lže:
  - Británie do 1. sv. války jít nechtěla, neměla tím co získat a její pozemní armáda byla malá. K tomu ji přinutilo až německé porušení neutrality Belgie, kterou zaručovala.
  - Německé reparace po 1. sv. válce v původní výši byly sice nesmyslné (nerozum hlavně Francie), ale byly už ve 20. letech dvakrát sníženy a Hitler je přestal po nástupu k moci platit úplně, bez jakýchkoli následků. Splácet opět začala až BRD v roce 1953 a opět došlo ke snížení. To, co Německo skutečně zaplatilo bylo zcela přiměřené způsobeným škodám.
  - Nenávist mezi Poláky a Rusy s Ukrajinci sahá dlouho do historie. Rusko dlouhou dobu ovládalo část Polska, ale to neznamená, že mělo na to území nějaký nárok, jak se pan Brand snaží sugerovat. Také zamlčuje, že v rámci paktu zabral Stalin pobaltské republiky a severní Bukovinu s Besarábií. K tomu nebyl žádný důvod než Stalinův imperialismus. Nelze se pak divit Finům, že hledali pomoc všude možně.
  - Velká Británie neměla s ČSR žádnou spojeneckou smlouvu. Tu měla jen Francie. Daladier ji chtěl dodržet, ale podlehl nátlaku Chamberlaina a svého ministra zahraničí Boneta.
  - Ano určité kruhy na Západě kalkulovaly s poštváním Hitlera proti Stalinovi, ale nebyli to zdaleka všichni. Na tehdejší situaci je třeba se dívat tehdejšíma očima. Jak Hitlerův tak Stalinův režim budil hrůzu a tato možnost byla pro určité kruhy velmi lákavá. GB a Francie také nebyly na válku připraveny a hlavně musely (na rozdíl od Hitlera a Stalina) respektovat veřejné mínění, které bylo stále po jatkách 1. sv. války silně protiválečné.
  - Stalin se spojenectví s Hitlerem držel do poslední chvíle a pořád doufal v porážku Velké Británie, což by mu umožnilo podílet se na expanzi na Střední Východ. Všechny uprchlíky před Hitlerem strkal do gulagů, které byly možná horší než hitlerovské koncentráky o čemž pan Brand také mlčí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jistě jste se zmýlil.
   Patrně myslíte Davida Bronštejna, kterého západ vyslal do Ruska dělat světovou revoluci.
   JV Stalin byl proti.
   Vy to ještě nevíte?
   :-):-):-)

   Smazat
  2. 10:04
   Děkuji Vám, že jste zde napsal tyhle na faktech a na zdravém rozumu založené poznámky. Po přečtení toho výpotku Branda a většiny příspěvků v diskusi jsem si už myslel, že se svět úplně zbláznil.

   Smazat
  3. 10:04

   Že vás to pořád baví, dělat ze sebe, byť anonynmně, takového blbce.

   Smazat
  4. Re (10:04):
   Cha!!, nedá se nepousmát nad blábolem jakéhosi anonymního vypatlance o tom, že Británie nemá s rozpoutáním První světové co společného.
   Vždyť je to stará britská tradice mocenského ovládání světa metodou!! Rozděl a panuj! (či poštvi je proti sobě a poté ovládni!)
   Metodu proxy-válek nevymysleli US huni, ta má ohromnou tradici! A byli to právě tito anglosionisté, kdo si vyřizovali "své účty" se svými globálními protivníky tak, že je naháněli do vzájemných válek, aby je - jsouce válkami řádně oslabené - poté mocensky ovládli. Ti sakra měli, co dosáhnout tím, že proti sobě postavili dobové kontinentální obry. Aby se jejich konkurence vzájemně zničila, a Británie zůstala jak jen možno netknuta.
   US huni se od nich hodně přiučili, a tak na obou po sobě následujících válkách vydělali ještě víc. A proxy-války rozpoutávají jak na běžícím pásu ..

   Smazat
  5. 10:04- píšete o tom tak, jak to mělo pro světovou veřejnost vypadat. No a po tolika letech se pomalu vynořuje ta skrytá část boje o moc ve Světě.Vše se nedovíme, nová generace je již připravována na nový scénář, nových válek a pár šťouralů nezachrání poučení z historie a odhalení viníků! Tak vzhůru do nového století s novým štítem čistoty, hurá.

   Smazat
  6. Ps- Pavle, máte velmi dobré komentáře.

   Smazat
  7. Přesně tak! Britští vykuci to měli původně vykoumaný jináč! Německo a Rusko se měly navzájem zničit a také oslabit Francii. Londýn by se jen smál a ta Belgie jim byla putna. Jenže to posral jeden nepodmazanej poslanec, kterej při hlasování, jestli jít kvůli Belgii do války či ne hlasoval pro válku! A tak to nakonec dopadlo přeci jen krapet jináč než si to ti londýnští čachráři malovali a málem se zopakoval v zlej sen z Kongresu 1815, kdy se Rusko "rozkročilo nad kontinentnem" ... naštěstí jim trn z paty vytáhla parta okolo Bronsteina financovaná Rothschildy a Schiffem.

   Smazat
 28. Pracovní tábor pro cikány v Letech.....tím se Poseplina-Šláfendrek,Kraďousek,Pospíšil atd chlubí???!!!!A to,že jako dozorce tam byl bratranec Havla,kterého si vážil i Heydrich to jsi ty havlošmejde zapoměl?!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je výmysl. Dejte link, kde tu blbost berete.

   Smazat
  2. 10;19
   Že fotr Posepliny-Šláfendreka měl ten tábor na míru a měl ho Frickem podporován je věc veřejně známá!
   Bratranec Miloše Havla byl dozorce a jeden z nebrutálnijšíchch....Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě!!!!!!
   Nechal se vyfotit i budoucím UDAVAČEM HAVLEM!!!!

   Smazat
  3. 10:41 To je nespornej fakt! Tam je ale problém jinej. Totiž že zrzavej UDAVAČ byl tvůj biologickej fotr! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali tyjejí povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali Putlerovy jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho antiruskýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg!

   Smazat
 29. Přátelé,
  dívám se na komentáře a zdá se mi, že pracoviště ministerstva vnitra spolu s "evropskými hodnotami" se svými reakcemi poněkud otálelo. Jindy je aktivnější komentuje samozřejmě po svém mezi prvními...
  Jen tak na okraj. Jindřich K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čučkaři měli dovolenou.

   Smazat
  2. Je také sobota, tak co bychom chtěli. Platy mizerné, rodina doma.
   Co má čučkař dělat. A ještě když ví, že musí držet hubu a krok.

   Smazat
 30. táraniny chlape - Polsko držalo územie Ruska, CCCP boli sami, proti celému svetu, takže - jednali podľa svojich záujmov, nie Českých, a k Mníchovu - Beneš podpísal dohodu s Hitlerom, v Mníchove sa jednalo len o jej naplnení - žiadne o nás bez nás, preto ani Francúzko, a ani VB nevystupovali proti tejto dohode, ta tak ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to táraš? Jakou dohodu Beneš uzavřel s Hitlerem? Asi si pleteš vašeho doktora flanďáka Tisa.

   Smazat
  2. 10:16 prosím vás snažně, sdělte mi touto cestou, kde jste takovou informaci sebral. Jsem připraven vám i zaplatit.

   Smazat
  3. Ten blábol viz historik Tesař a poslední Zelenkův film Ztraceni v Mnichově, najdete k tomu pár rozhovorů na netu.

   Asi proto Francouzi volali Benešovi ještě ve dvě ráno, aby se ujistili, že plní jeho příkazy správně :-) .

   Smazat
 31. Pan Michal Brand si dal tu práci, že podle nesporných skutečností, v jejich časovém sledu, s nezvratnou logikou popsal okolnosti a příčiny vzniku tzv. smlouvy Molotov - Ribbentrop i její důsledky. I když v diskuzích k jiným článkům mnohé z této argumentace zaznělo, nutně to bylo jen útržkovité. Za práci a její úplnost panu Brandovi děkuji. Byla a je skutečně potřebná. JiH

  OdpovědětSmazat
 32. Nepřítel je na východě. To ví i milión chvilek!

  - Přitom „ideový náboj“ a cíle těch demonstrací jsou velmi pestré, hlavně když jsou vždy nějaké k dispozici. Někdy je cíl jeden, jindy celá směska, jestli sourodá nebo nesourodá není na závadu. Takže co v nich převládá? Boj proti „bolševikovi“ už snad ani není na prvním místě; teď se bojuje hlavně proti ohrožení demokracie, svobody, proti posouvání země na Východ, proti prezidentovi, proti premiérovi, proti tomu či onomu ministrovi a ministryni a celkově a vůbec hlavně proti té části politické reprezentace, kterou blbě zvolili ti, co na demonstrace kašlou…

  A přátelé, kteří jste na stejné lodi jako já, všimli jste si jak „kultivovaně“ se ti demonstranti chovají? Jak nosí červené trenýrky, obraz státní vlajky v dámském rozkroku, jak vyhazují pietní věnce do smetí, jaké vulgarity nosí psané a malované na transparentech? Nic tak ubohého a pokleslého jsem při svých cestách po světě neviděl.

  A vůbec, vy bojovníci za tolik věcí, že už se v tom sami ztrácíte, čím se lišíte od toho ostrakizovaného bolševika? Který například právě v ten den, který jste měli s vážností připomínat, nakládal pod Sv. Václavem kytky vidlema do odpadků, který trestal za položení květiny k památníku amerických vojáků, který rozbíjel sochy a vitríny s Masarykem, Benešem atd.? To vašim režisérům asi uniklo…

  Ale ten vrchol, ten Höhepunkt teprve přijde, už se k němu blížím…Někdo by jím asi začínal, ale podle mě patří až sem, zaslouženě na to nejposlednější místo, vždy a všude. I tak je to nezasloužená reklama, ale musím se u té zrůdnosti v souladu se svým svědomím zastavit.

  Kdo na to má žaludek, zaznamenal, že se nám nenápadně rodí sice zrzavý a bez knírku, ale „fýrerčík“, německy by to bylo asi mazlivé Führerlein. Jmenovat ho nebudu, nestojí mně za zmínku, za to, co předvedl na onom „připomínkovém“ shromáždění před Hradem. Kde s neuvěřitelnou drzostí a nekonečnou tupostí roztrhal náš základní zákon – Ústavu. V médiích všeho druhu byl proto v 99 procentech případů tvrdě odsouzen a počastován všemi pejorativními výrazy, kterými čeština disponuje. Chyběl tam jen jeden, který používá můj nedašovský synovec: je to zkrátka vemeno…

  Vážení jeho souputníci (zatím váhám napsat soukmenovci), ještě stále vám má tento nedostudovaný a zakomplexovaný človíček co říci? Víte, že ten „velký“ Führer byl na tom podobně a také tak začínal? I příště potáhnete tam, kam vás ten váš „vůdce“ zavolá? Rád bych vám

  totiž při té příležitosti sdělil: až se věci zvrhnou směrem, který jste nikdy nechtěli, nebo aspoň určitá část z vás, a k tomu stačí malá jiskra (viz jistý Zifčák v Listopadu), bude to vaše vina! Protože ten Vůdce jako vždy a všude se nezrodil sám, zrodili jste ho vy!

  OdpovědětSmazat
 33. K té "smutné" účasti českých legií. Byli to naopak ve skutečnosti rakouští vojáci, kteří odmítali bojovat za Němce proti Rusům, Slovanům a možná taky bojovat vůbec proti komukoliv. Proto přeběhli. Situace se ale změnila jejich rudou revolucí, kdy se Rudí začali paktovat s Němci a chtěli jim naše "přeběhlíky" vydat. Rudí je začali proto systematicky odzbrojovat s tím, že je pak pustí domů, ale když už měl zbraň jenom každý desátý, tak začalo být zřejmé, že je prostě vydají na Ukrajině nachystaným Němcům napospas. Nezbývalo než bojovat o vlastní životy, tedy proti Rudým, přirozeně a logicky na straně všech, kteří s nimi taky vedli boj. Rusové dnes naše legionáže za to nenávidí, ale právě tito vojáci přešli na jejich stranu ve skutečnosti právě proto, aby s nimi nemuseli vést válku, což dnes ale odmítají vstřebat, protože správné podle moderního ruského dějepisu by bylo, aby se nechali povraždit Němci. IQ Rusů bohužel není dodnes na té úrovni, aby toto pochopili a taky aby pochopili to, že cesta na dálný východ nebyla snem těchto lidí. Ale co, Bavoráci mají svůj vlastní dějepis, Rusové mají svůj vlastní dějepis a my budeme mít brzy taky jeden z těchto dvou za svůj - Češi totiž díky pár vládnoucím politickým grázlům nikdy vlastní mít nebudou, i když to po roce 89 už tak jednu chvíli vypadalo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (10:41):
   Sovětská vláda se k legiím sice chovala odmítavě (pro ni to byli vojáci cizí moci), ale čs. legie z počátku chovaly k nové sovětské moci zásadu nezasahování. Bylo to i na popud T.G.M. i Ed. Beneše, kteří zastávali myšlenku nezasahování do vnitřního vývoje. Bylo to zakotveno i v memorandu T.G.M. z 10.4.2018, které v řadách Dohodových politiků vyvolalo rozpaky ...
   O využití čs. legií na Rusi vedly debatu zejména Dohodové mocnosti. Francie upřednostňovala jejich přesun na západní frontu, aby posílila své šance proti očekávané jarní německé ofenzívě (r. 18). Část našich jednotek se pak do Francie dostala přes Murmansk (Archangels?).
   Až pod vlivem Trockého (ca. květen 18) se sovět. moc snažila legie odzbrojit, což v řadách legionářů vyvolávalo obavy a odpor i nepřátelství. Ale ani v legiích nebyla v otázce vztahu k sovětské moci shoda ..
   Situaci vyhrotila až nešťastná událost zn. "Deus ex Machina" v Čeljabinsku (na místním nádraží), kde jakýsi repatriovaný voják (Němec či Maďar), který se voj. trénem vracel z Uralu domů, hodil kus železa do hloučku našich legionářů. Došlo k zabití, poté zastavení celého vlaku a lynčování. Tamní sovět zahájil vyšetřování. Naši legionáři, kteří donutili viníka té tragické hlouposti vystoupit z vlaku, aby jej zlynčovali, byli uvězněni. Na to naše legie požádala o propuštění zatčených, jenže deputace byla uvězněna také. A tak došlo k prvnímu konfliktu, v němž naše legie (8.400 mužů) obsadily všechny důležité uzly v tom městě, a vynutily si propuštění zatčených osob. Až od té doby existoval otevřený válečný stav ... A dál to asi znáte.
   Otázkou je, jak by to vše bylo, pokud by ten "nešťastník" nehodil ...
   Zato Británie považovala za vhodnější ponechat legie v sovět. Rusku, s cílem využít je k ovládnutí Sibiře v krajině kolem Omsku. Nebo je posunout až za Bajkal, aby se tam připojily s ruskou kontrarevolucí vedenou atamanem Semjonovem.

   Smazat
 34. Myslím, že Rusy dodnes žere, že Čechoslováci, naši zběhlí vojáci jako jediný národ v historii vstoupili do Ruska, prošli celou jejich zemí a pak komplet celá armáda odplula domů. To se ještě nikdy nikomu nepodařilo - a že se o to miliony jiných už několikrát pokusily. Naši vojáci se tak dotkli přirozeně jejich hrdosti na věky věků, ale jejich tažení nebylo pokusem o ovládnutí matičky Rusi, nýbrž pouhý boj o vlastní holý život.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:53
   Co kdybyste se raději zeptal Rusů na to, jestli je "žere na věky věků" to, co jim přisuzujete. Možná byste byl překvapen, jak se mýlíte, ale že je nežerou ani vaše neověřené názory.

   Smazat
  2. Myslíte tím naše legoináře?! Někteří z nich byli dokonce nadšeni fašismem a Hitlerem.
   To je naše hrdost?!

   Smazat
  3. Re (10:53):
   .. a nadto ti "naši" legionáři neprchali ze sovětského Ruska s prázdnou!
   Vezli s sebou zlatý carský poklad, který při jejich "bohulibé" misi na Rusi ukradli. V Kazani ...
   Snad by jednou nějaký historik (ale ne pisálek typu našich kristlíků) mohl objasnit, kdo a jakou částkou se na tom pokladu nakonec napakoval.

   Smazat
  4. "Snad by jednou nějaký historik (ale ne pisálek typu našich kristlíků) mohl objasnit, kdo a jakou částkou se na tom pokladu nakonec napakoval."

   - V knize Conjuring Hitler (2005) odhaduje autor, že minimálně část (cca 70-120t) z tohoto pokladu skončila v Bank of England, protože ta mezi roky 1920-24 nashromáždila velké množství zlata, pro obnovu předválečného kurzu libry k dolaru (jediné měně té doby svázané se zlatem). To se také podařilo, což vyžadovalo obnovu zlatých rezerv. Velkou část poskytnuly měnové manipulace Britů s indickou rupií, pak taky první krize v USA r.1920-21 (uměle vytvořená, aby se zamezilo odlivu kapitálu z Briánie do prachama po 1.válce nabité Ameriky, která vydělala na válečných půjčkách, tedy tamní pracháči vydělali .-) ), víc viz kniha.

   Smazat
  5. Re (16:22):
   Dík za nápovědu, Pavle! ...

   Smazat
  6. 10:53 To víte, že je to nežere, nežralo a nikdy žrát nebude, protože ta hrstka Čechoslováků Rusko nedobyla, a jejich "aktivita" neměla na dění v Rusku žádný vliv, snad kromě vraždy cara. Tudíž to bylo kulové houno, Rusové si toho ještě ani nestačili všimnout.

   Smazat
 35. noviczech
  ...jen povím. Německá televize uvedla snímek o napadení Sovětského svazu fašistickým Německem a tam právě říkali, že po vstupu německé armády do Sovětského svazu poslal Hitler čtyři soukromé "firmy", které měly za úkol rabovat, zabíjet a krást v civilním obyvatelstvu a zásobovat armádu jídlem a palivem. A zlato, šperky a cennosti vyvážet do Německa. Byly to originální záběry a to v člověku vaří krev, jen když řekne Němec.
  To samé z Vietnamem! Země, které toto zlo začaly, by měly přestat existovat jako státy, jako varování pro ostatní. Tedy "Německo" a "USA".... můj názor!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. *****************************************

   Smazat
  2. 14:10 vaše nechápavost je nepochopitelná. Leda by šlo o mentální nedostatečnost nebo úplatnost.

   Smazat
 36. Jedná se o článek pro děti! Všichni si ho uložte, protože tohle, a tak jasně, jim to ve škole naší doby, nikdo nikdy neřekne. VAL

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tyhle bláboly, co tu vyprodukoval Brand, dětem do hlavy necpali ani sami komouši před r. 89.
   I já jsem se učil, že Británie, Francie, USA a Rusko byli spojenci, Polsko bylo největší oběť nacistů.

   Vy tady s tím Brandem jste nějaký speciální úderný oddíl stalinovských propagandistů, fanatických nenávistníků Západu.

   Smazat
  2. Vy s nějakými takovými údernými stalinovskými propagandisty a fanatickými nenávistníky západu máte nějakou zkušenost? Z čeho usuzujete, že tu jsou fanatičtí nenávistníci? Nebo že by vám napovídal něco Kuba Janda z těch "evropských hodnot"? Nechápu proč se zlobíte. Vždyť byla uvedena fakta a uvedeny zdroje. Pokuste se nám vysvětlit v čem se autor mýlí, v čem přepisuje historii a v čem lže. Rozcupujte ho, ve vší slušnosti, na kusy. VAL

   Smazat
  3. Re (13:17):
   O tom, že jste se za komunistů cos naučil, se dá i pochybovat.
   Ovšem o tom, že jste přičinlivým tapetářem, který diskusi několikrát "obohatil" tímtéž vzorem, pochybovat nelze. Jako na kolovrátku nebo v ČTV ...

   Smazat
  4. Opleštile, vy máte co za vzdělání? Kde jste k těm bludům přišel?
   Zřejmě jste retardovaný když nechápete, že jsem všeobecné vzdělání nezískal na ČTV, ale V 80. letech na socialistickém gymnáziu. Nic podobného Brandovým bludům se zaručeně nevyučovalo ani tehdy. Propagandu takového kalibru si nedovolili ani komunisti. Ne tak vy. Každý skutečný historik se vašim blábolům vysměje a pak si před vámi odplivne, vy internetový "vzdělanče".

   Smazat
  5. Re (20:27):
   ... nevzdělanej, tupej a k tomu i sprostej.
   Z vás by profesorský sbor toho socialistického gymnázia mnoho radosti neměl.

   Smazat
  6. Opleštile, profesorský sbor byl spokojen, maturoval jsem za 6, i když ne zrovna z dějepisu.

   Ještě že váš učitel dějepisu za zvláštní školy, kterou jste ukončil své vzdělání, už nežije. Propadl by se hanbou pod jakým hňupem je podepsán.

   Smazat
  7. Maturovat za 6?? Kde to bylo? Čína? Rusko? USA? Nábřeží Voloviny?
   Urážky pana Opluštila - nepřípustné!
   Nadávání, osočování bez konkrétních příkladů, proti kterým protestuje - nepřípustné. Smazat.
   Co dělá redakce?!

   Smazat
  8. 21:43
   No je vidět, ty hloupý, nevzdělaný blbe, že nemáš ani tu maturitu. Jinak bys věděl co znamená maturovat za 6, za 12, nebo za 16....
   A přesně takoví blbové s nedokončenou základkou tady píší ty "moudra" z jejich alternativní historie.

   Smazat
  9. 13:17 Polsko nemohlo nikdy bejt "největší oběť", když samo od svého znovuobnovení napadalo všechny sousední státy! To ono na pokyn londýnských kramářů a v jejich zájmu rozpoutalo WWII. - http://nassmer.blogspot.com/2015/05/zacatek-2-svetove-valky.html

   Smazat
 37. Podrobný popis okolností, které přivedly SSSR k podepsání Smlouvy o neútočení (paktu Molotov-Ribbetrop) a které vedly ke druhé světové. Díky za něj! ...
  ----
  Jednu "drobnost" autor Brand nezmínil. A sice to, že po nástupu Hitlera k moci "jeho" zbrojní programy odčerpávaly z veřejných rozpočtů Německa té doby závratných 50 %!!! (dnes jsou to nízká procenta, a i tak je to moc, příliš!).
  Otázkou, která nebyla uspokojivě objasněna, je to, kdo Německu (a z jakých pohnutek) "na sekyru" půjčoval tak horentní peníze (půjčky, úvěry), když to Německo bylo zároveň zatíženo nesplatitelnými reparacemi za "rozpoutání" 1. světové??
  Je to právě ten (nebo ti), kdo po válce měl spolu s nacisty sedět na lavici obžalovaných před Norimberským tribunálem, a to jako skutečný viník té lidské, morální a kulturní katastrofy. A také za to být potrestán.
  ---
  Druhou drobností je to, že ani Francie a ani Británie nikdy Sovětskému svazu nevyhlásily válku! Poté co (jakože) napadl Polsko. Zvláštní!, války tou dobou vyhlašovat uměli, jen ne naplňovat své smluvní závazky.
  Takže opět platilo, že Kdo mlčí ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tohle se ví - viz hlavně US prof. Sutton a jeho kniha Wall Street and The Rise of Hitler. Tam najdete popis dvou plánů investic - Dawes plan 1924 a Young plan 1927 (oba byli lidé z okruhu WS), oba plány jsou i na anglické wiki.

   Německo po snížení mělo platit asi 132mld zlatých marek (to byla ohromná suma), po okupaci Porúří Francií r.1923 se do toho vložili Amíci (na přání Brita Montagu Normena, guvernéra Bank of England), od r.1924 zaplatilo Německo pouze asi 5mld marek ze svého.

   Zbytek + investice byly už hrazeny z USA, asi 30mld dolarů (měna kotvená ke zlatu, v té době, ohromný prachy).

   Dělalo se to formou společných US-německých podniků, od I.G.Farben (měla US pobočku, kapitálově propojenou), až po US ITT (Edisonovy patenty) a Rockefellerovu Standard Oil (hydrogenace a výroba leteckého paliva z uhlí), Ford továrny na motory a první IBM počítač počítal rasy.
   Krom toho tam bylo S-konto, financovalo v r.1933 Hitlerovu kampaň, s pomocí Schroder bank - víc viz kniha (a také viz i Conjuring Hitler, 2005, popis role M. Normena).

   Smazat
 38. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:29 O Spartakovcích, já bych tu tvojí hatmatilku taky mazal, Spartakisto.

   Smazat
 39. Zkráceně řečeno: Polsko jako první v Evropě po 1. světové válce propadlo nefalšovanému nacismu a prvním a velkým vzorem pro Hitlera byl polský maršálek Pilsudski: ten si počínal na Polskem okupovaných územích rodícího se SSSR snad ještě bestiálněji, než později wehrmacht a jednotky SS. Lidice: těch pan Pilsudski vyrobil na desítky! No a pobaltské republiky pak jen kopírovali nejdříve polský a později německý nacismus. Jako nejinteligentnější národ se v této oblasti ukázali Finové, kteří se poučili jak z válek se Švédy, tak i SSSR, vyhlásili neutralitu a mají pokoj. Nemusí vysílat své žoldnéře proti jiným národům, náboženstvím a rasám, nemusí se cítit válečnými zločinci. Bohužel naši politici v zajetí bakšišů od diktatury kapitálu nepobrali tolik rozumu, abychom mohli vstoupit také do spolku mírumilovných neutrálních států, jako je Rakousko, Švédsko, Irsko, Švýcarsko , zmíněné Finsko a další. Kde se v českém národě vzaly najednou ty touhy válčit tisíce km od státních hranic ČR a přitom nemít armádu, která by hranice státu dokázala hájit! Nezdá se vám to trochu "srandovní", za čí zájmy z peněz daňových poplatníků se dereme do Světa? Víte, že náklad na jednoho každého našeho vojáka se blíží 4 milionům Kč/rok. Znáte jejich lepší využití pro blaho našeho národa? A nakonec: tisíciletým a setrvalým nepřítelem českého národa byli, jsou a budou Němci. A to že jim lezou naší politici do řitního otvoru nic nezmění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Problém je, že Rusák všem dokola vyhrožuje, neumí si najít žádné přátele, jen svým jednáním vyvolává u sousedů strach a samo svou hloupostí a buranstvím tyto země žene do náruče NATO.
   Finsko, Švédsko sice zatím nejsou členy, ale s NATO úzce spolupracují.

   Smazat
  2. Vy děláte jako by stačilo jen vyhlásit neutralitu a hotovo. Ty státy, co jste jmenoval jsou neutrální protože se to velmocem nějak hodilo a nebo to byl výsledek nějakého kompromisu při řešeni patové situace (Rakousko). Nicméně tzv. neutralita nějakého státu nezaručuje vůbec nic a trvá jen tak dlouho, dokud nějaká velmoc neusoudí, že už se jí dále nehodí. Státy s historickou zkušeností jako ČR musí zabezpečovat svou existenci a bezpečnost spojenectvím s jinými. To jen naivkové si myslí, jak mi kdysi tvrdil v rakouské hospodě jeden místní, že v případě napadení by jim z titulu neutrality všichni museli přijít na pomoc.

   Smazat
  3. 21:27 Ale kdo nas muze napadnout?Pokud jste sledoval svetovou situaci,tak dnes si to smeji beztrestne dovolit jen nasi "spojenci"Cekate od nich nejaky utok?

   Smazat
 40. I bez přečtení článku autora le dojít ke stejným jeho závěrům.

  OdpovědětSmazat
 41. Nová doba, nové pravdy. Tak chytlavé pro poválečné a nejmladší generace obzvláště.
  Vše na základě "faktů" následků, bez naprostého upozadění
  příčin !!!
  Příčina je základ, následek jen otázkou výkladu, většinou
  falešného. Zrovna jen tomu režimu, co vládne.
  Dobrý článek, bohužel těm co je určen, si ho nepřečtou.
  Mají jiné zájmy. Maximálně pak z recese půjdou si zařvat
  někde s Kalouskem, či novým "vůdcem" podMinářem.

  OdpovědětSmazat
 42. Keď Slovensko robilo užitočného a ochotného idiota, Beneš už váľal gule v Londone. Nebyť SNP, tak Slovákov by v 2.svetovej vojne zahynulo mnohonásobne menej ako v 1.svetovej vojne, podstatne menej ničivej. Alebo vyčítate Tisovi, že nenariadil slovenskej armáde obkľúčiť a vojensky spacifikovať Nemecko?!

  OdpovědětSmazat
 43. Dočetl jsem to až k Sovětsko-finské válce a pak už jsem neměl morální sílu pokračovat. Je to tendenční blábol, který pokrytecky a neobjektivně nadržuje SSSR. Autor jaksi zapomněl uvést, že to byl SSSR, kdo pod stupidní záminkou dělostřeleckého útoku Finů přes hranice do sovětského území, naprosto srovnatelnou se stupidní záminkou pro ostřelování Westerplatte nacisty, napadl neutrální Finsko a posléze okupoval finskou Karélii. Není divu, že se Finsko o rok později přidalo k útoku Německa na SSSR, ale autor opět účelově zapomněl na to, že finská armáda se zastavila na bývalé finsko-sovětské hranici a dál už nepostupovala ani řes naléhání Hitlera. Tím se nezúčastnila německé agrese, jen znovu obsadila území, které Finsku patřilo. Takže kdo je tady agresor a kdo je obránce? Obhajovat komunistický SSSR je na stejné morální úrovni, jako obhajovat nacistické Německo. Oba dva tyto režimy byly agresivní, socialistické, revoluční a nespravedlivé. Oba potlačovaly svobodu a demokracii. Ale ať už má autor jaký chce politický názor, neměl by lhát a mlžit a když řekne A, měl by říct i B. Pravda nás osvobodí.

  OdpovědětSmazat
 44. 7:53 radysu, ty rorysu. "Tendenční bláboly" je většinou všechno. Je jen otázkou, kterému manšaftu ten či onen fandí.
  U tebe to je jasné. Jsi mladý s hlavou otevřenou, takže není
  div.
  Finsko, stejně jako Polsko mělo před válkou fašistický režim.
  Oba státy koketovaly s Hitlerem. což se projevilo, tak jak
  uvádíš, podporou Německa při napadení SSSR.
  Nenech si tak moc srát do hlavy, nečti jen přátelské weby.
  Důležité je nezačínat daným datem ale podívat se taky na
  příčinu.
  Jinak ten tvůj závěr, zvláště to revoluční a nespravedlivé.
  je na - zřejmě kovaného "demokrata", dost agresívní.
  Nacistické Německo se zrodilo právě z té tvé "demokracie" západu před válkou.
  Pokud na někoho poštvu psa, může pokousat nakonec i tebe.
  Já psa nemám.

  OdpovědětSmazat
 45. Velká Británie chtěla po 2.WW Československo začlenit do Polska, ale generalissimus Stalin to odmítl a neschválil a za to mu čest a sláva !!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.