Reklama

úterý 27. srpna 2019

Před 30 lety jsme si něco slíbili

Patrick Ungermann
27. 8. 2019
Zkušenost a sliby: Jsme o třicet let zkušenější. Co udělat, aby bylo veřejné mínění o třicet let šťastnější? Vyjděme z požadavků, které daly mandát první, jak se říkalo demokratické, vládě. Jedním z nejoblíbenějších příslibů Sametové revoluce byl slib pokojného projevu slovem, písmem a na shromážděních. Samozřejmě jsme pokojným projevem nemysleli za všech okolností provládní projev. Mysleli jsme si na projev myšlenek, názorů a stanovisek, který se obejde bez pranice. Druhým oblíbeným tématem revoluce byl požadavek pravdy a lásky, která má vítězit nad lží a nenávistí.


Pravda: Pravda je to, co není v rozporu se skutečností. V Hovorech s T. G. M. se dočtete právě tuto definici pravdy. Protože neumíme vnímat veškeré skutečnosti, neumíme pochytit celou pravdu. Na druhou stranu, když dokazujeme svá tvrzení skutečnostmi, snažíme se obstát pravdivě.

Láska: Láska je dobrovolný kladný cit, pakliže ho nepřerůstají různá protivenství. Jestliže chceme mít národní nebo občanskou lásku, měli bychom se starat i o to, aby úředník (včetně toho nejvyššího) nezásobil lidi protivenstvími, která se schovají za vliv násobený úřední mocí. V běžných mezilidských vztazích (i v těch vzácných) je dobré řídit se laskavými imperativy, čili oboustranným etickým smýšlením, chováním i jednáním. Zpočátku je to velmi náročná lekce, která má co dělat s odvahou a moudrostí.

Lhaní: Co se pravdivosti týče, můžeme povědět, že pravdivost je opakem lhaní. Lež snadno vzniká i z hlouposti. Jindy z nepochopení situace. Zvlášť, když přes to „nejede vlak“. Cestoval jsem z Hradce Králové do Teplic nad Metují. Je to chudák železniční trať, která v posledních třech letech prodělala tolik dlouhodobých výluk, že se často zdá, že víc je na té trati výluk než vlakových spojů. V Hradci se na informacích dozvíte, že na výlukový spoj v 16:02 čeká v Náchodě vlak, který vás do Teplic dopraví. Přijedete do Náchoda, kde žádný vlak nečeká. Prý po deseti minutách čekání musí výpravčí vlak vypravit na další cestu. A že je to psáno v pokynech k výluce. Pětiminutové zpoždění naberete už v Hradci Králové před odjezdem. Čeká se, než si všichni uvědomí, že je výluka. Následuje čtyřminutové zdržení v Jaroměři ze stejného důvodu. Stejné zpoždění prožijete v České Skalici. Odtud se autobus pohybuje do Náchoda v koloně vozů. Jednak je odpoledne, a pak je blízko hranice s Polskem. Součtem všeho přicestujete do Náchoda o hodně později, než je desetiminutové zdržení. Na další vlak čekáte hodinu. Kdybyste v Hradci Králové na informacích prosili paní informátorku, aby lidem říkala, že odpoledne spíš stihnou až další spoj z Náchoda, neudělá to, poněvadž nesmí…

Pradávný způsob lži je lhaní z chamtivosti. Léta chodím na nákupy do obchodního domu, kde „drží ceny při zemi“. Vím, řeknou vám to v každém obchodním domu. Cena většího jogurtu se za ten čas vyšplhala z 11,50,- na 27,90,-. Ceny nerostly jen úměrně tomu, jak policistům a učitelům rostly platy. Zvyšovaly se přesto, že v mnoha státních profesích musely z nařízení platy klesnout o 10%. Také zřídla umělá hmota PET lahví, jejich hrdlo má o něco méně šroubovitého závitu a nakonec i víčka na zašroubování jsou nižší. Myslím, že vím, jaké ceny držívají obchodní řetězce při zemi. Jsou to výkupní ceny od výrobců potravin, od zemědělců. Před dvěma roky jsem se dověděl, že jeden řetězec kupuje od zemědělského podniku litr mléka za jednu korunu! Já tentýž litr mléka pořídím dnes za 24 korun. Skryté i otevřené lhaní zákazníkům plus docela pohroma pro naše zemědělce… Shodou okolností v čase, kdy tato úvaha vznikala, vyhodnotil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže smlouvy, které obchodní řetězec Albert uzavíral s dodavateli, jako nevýhodné pro dodavatele.

O předvolebním lhaní pod značkou politického marketingu nemá cenu hovořit. Všichni si to dokážeme představit…

Ke lhaní jistě patří zatajování skutečností: Zatajování skutečné škodlivosti elektronického smogu. Zatajování skutečné škodlivosti některých konzervantů v jídle. Zatajování některých motivací farmaceutického průmyslu (uzdravený pacient není takovým zdrojem příjmů, jako pacient stále léčený, ale nevyléčený). V makropolitice běží například o zatajování naší skutečné politické závislosti na Spojených státech amerických. Tajení skutečné obchodně-politické závislosti na Německu. Tajení prodělku, který nám působí hospodářské sankce, které jsme museli některým zemím vyhlásit, jelikož nám to v zahraničí nařídili. S tím tak trochu souvisí zatajování skutečného rozvoje v zemích, jež máme pokládat za nepřátelské. Tají se rovněž skutečná výše dlouhodobého náboru migrantů, který pořádá a nakazuje Evropská unie. Tají se skutečná průběžná výše výloh, co náborem vznikají zemím EU.

Osobitou kapitolou ve lhaní je nepotrestání nebo směšně nízké tresty za zločiny, protože obhájce pachatele byl šikovný. To vlastně pachatele nutí, aby si nalhával, že nic moc špatného neprovedl…

Znevolněný projev: Nebudu teď, prosím, mluvit o svobodě projevu, ale, řekněme, o jeho volnosti. Velikou překážku té volnosti vidím už v argumentech se zeslabenou námitkou. Příklad si půjčím z prostředí veřejné hromadné dopravy. Autobusy, které jezdí na Hruboskalsku, vozí náborový slogan pro nové řidiče: „Žena za volant patří.“ Představte si, že ve stejném podniku bude někdo opačného mínění a na jiný autobus napíše: „Žena za volant nepatří.“ Najednou už to není jenom názor proti názoru, ale přímo zločin diskriminace. Následovat bude žaloba, soud, propuštění z práce, pokuta pro podnik, mediální rámus. Stanovisko A smělo být veřejně propagováno. Námitka B stejně veřejně zaznít nesmí. To je příklad argumentů se zeslabenou (potlačenou) námitkou. Osobně nemohu o mužích a ženách za volantem nic soudit, jelikož sám nejsem řidič. Jen uvádím příklad volnosti pro jedno a nevolnosti pro druhé.

Osudovější důsledky mají argumenty se zeslabenou námitkou v médiích. Média se totiž tváří ne jako zájmové skupiny, ale jako hromadné sdělovací prostředky. Řekněme, že noviny jsou od toho, abychom se dočetli, co je nového. V sedmnácti letech jsem se začal seznamovat s životem a dílem Karla Havlíčka Borovského. Dílo nepřekonaného novináře se mi nakonec podařilo shromáždit celé. Měl jsem jasno: stanu se novinářem. Nestal jsem se jím. Jednak mi, rovněž od sedmnácti let, začalo být jasné, že Československo, sotva vymaněné z područí Sovětského svazu, směrují nové vlády do osidel nového svazu. Nadto jsem později zjistil, že v redakcích novin a časopisů nejsou ničím ojedinělým ideové porady. Na nich zjistíte, o čem za redaktorský plat psát budete a o čem nikoli. Navíc si uděláte jasno v tom, jak budete psát o věcech, o kterých budete psát. Co řeknete, když se ptáte. Jak to řeknete. Kam položíte důraz. Kde padne slovo „údajně“ a kde ne. Jakého činovníka pustíte v rozhovorech ke slovu. O čem s ním mluvíte. S kým polemizujete více, s kým méně…

S argumenty se zeslabenou až potlačenou námitkou přicházejí rovněž obrovská média. Zinscenované protesty, které se nekonaly. Jako by neexistující protesty, které se konaly. Událost doložená obrazovým a zvukovým materiálem, který byl sesbíraný někdy jindy někde jinde. Anebo ještě z jiného soudku. Letos v létě zažila Praha velikou demonstraci lidí s pohlavní odchylkou. Pojem odchylka nepoužívám jako nadávku, ale jako termín, který vysvětluje, že se pohlavní jednání odchýlilo od normality, která zaručuje přežití rodu, plemen, národů a jinak pojatých obcí. Veřejnými činiteli, kteří nechtějí být „na tapetě“, jsou taková shromáždění v podstatě nekritizovatelná. Politici, co hodlají zdůraznit, že jsou na správné vlně, navíc na podobné demonstrace přijímají pozvání. Jestliže se politik proti tolerovaným pohlavním odchylkám sice nijak nevysloví, ale pozvání na srazy jejich nositelů nepřijme, už může mít jisté mediální potíže u nás i v jiných zemích se západním pohledem na věc.

Někdy si médium dovolí ze schématu dovolené a nedovolené dikce vybočit. Stalo se to jedné televizní stanici, když informovala o jedné skutečnosti související s jednou rodinou iráckých utečenců. Město P. té rodině nezištně nabídlo byt. Televize natočila reakci hlavy rodiny: Iráčan se rozčiloval, že do tak malého neútulného bytu nevkročí. Řadoví lidé z města P. naopak namítali, že by takový byt pokládali za výhru. Uvědomme si, že o irácké rodině se hovořilo jako o lidech v nouzi, kterým silně teče do bot. Na televizní stanici se sesypala mediální kritika, že celou kauzu pojala špatně, a že to nejde, takhle pojímat problematiku migrantů. Z velkých médií jsem pak už nezaznamenal zvěsti, které by počínání migrantů u nás nějak kritizovaly.

Argumenty s potlačenou námitkou jsou součástí útlaku. Za tohoto stavu věcí už nelze hovořit o volnosti projevu a o možnosti projevit se nezávisle na strukturách a jejich stereotypech. Pak už je nasnadě mít Hussainovy chemické zbraně, které v Iráku nikdy nikdo nenašel. Potom je nasnadě mluvit o přesilové válce proti Iráku, v jejímž důsledku v zemi zahynulo na milión lidí, jako o přínosu pro demokracii. O podpoře islámských teroristů v Kosovu a Metohii je možné říkat, že šlo o humanitární bombardování. O majdanském násilí v Kyjevu lze tvrdit, že to byl euromajdan. O oficiálním a řádně zvoleném venezuelském prezidentovi Nicolási Madurovi se ze zpráv dovídáme, co je to za gaunera, zatímco jeho samozvaný vzdoroprezident Juan Gerardo Guaidó Márquez má být, snad z titulu protikomunistického bojovníka, Spojenými státy podporovaný demokrat. Média jednohlasně soudí, že svržení lybijského vůdce Muammara Kaddáfího byla báječná věc. Není bez zajímavosti, že od roku 2002 stál státník u zrodu Africké unie a v únoru 2009 byl zvolen jejím předsedou. Kaddáfího svrhly vlastně až útoky sil NATO na Lybii. O nekonečné občanské válce, co v zemi od té chvíle panuje, platí jedno velké PSST!

Ejhle! Situace podobná té, kdy normální Němci nevěřili, že mají pod nosem koncentrační tábory. Jinak také situace podobná té z písní Karla Kryla z desky Rakovina. Elity (snad stižené soubojem elit) znovu zkoušejí cizopasit desinformacemi, až hrozbou kriminálu nebo válek.

Rovnoprávnost a upřednostňování: Narazil jsem na provádění rovnoprávnosti mužů a žen. Je pro nás samozřejmá. Někdy to s ní pokulhává u rozvodového řízení, kdy v určitém počtu případů hůř dopadá muž, ačkoli důvod k rozvodu poskytla žena.

V současnosti se západní civilizace chytá jistého nadhodnocení žen ve spojení s feminismem. Ze světa komerce to známe z filmu i z reklamy. Žena, často v postavení šéfice a vysoké policejní důstojnice se bez zakolísání ohání silou intelektu i silou pistole. Nad vodou drží své parťáky i podřízené v úloze tu a tam tápajících, přecitlivělých a manipulovaných mužů. Ti muži časem nacházejí kotvu v podobě léku na potenci a proti zbytnělé prostatě. Že přeháním? Snímků, pojatých zcela jinak (Teorie tygra), je o dost méně. Víte, je-li mediální obraz ženy a muže nějakou dobu jednotvárně stereotypní, řeknu si, že je v tom kus politiky. Nějak mi v televizi chybí milující a trochu úzkostlivé mámy a správní chlapáci a tátové z filmů Marie Poledňákové.

Vzpomínám, jak v ručně psaném matičním časopisu vyzval moudrý pán Rostislav Hošek (blahé paměti) takřečené něžné pohlaví: „Ženy, zachraňte svět!“ Už tehdy jsem okamžitě zapochyboval o ceně takové výzvy. Vzhledem k moudrosti a šedinám jejího autora jsem si pochybnosti nechal pro sebe. Jistě, máme vědce a vědkyně, lékaře a lékařky, zdravotní sestry a zdravotní bratry, kováře a kovářky, vojáky a vojačky, policisty a policistky. Ale také zloděje i zlodějky, věrolomníky i věrolomnice, vrahy i vražedkyně. A máme jednu skupinu dívek a paní, které jdou na potrat dobrovolně a aniž by musely. Chci říct, že vytoužení nadlidé jsou stále v nedohlednu. Muži i ženy jsou zase jenom lidmi. A lidskost je to lepší i to horší v nás. Rovnoprávnost je už z té příčiny logická. Vyvyšování jednoho rodu nad druhý odporuje rovnoprávnosti. Rovnoprávnost vyplývá z občanského pojetí společnosti.

Vývoj občanské společnosti: I pro západní civilizaci je pojem nynějšího občanství velmi mladý. Starořecké občanství se netýkalo všech lidí ve státě a ženy v něm zůstávaly ve světě žen. Starořímské občanství ženám umožnilo větší volnost, zvlášť po smrti otce a při neexistenci manžela, politiku ale nechalo v rukou mužům. Dnešní občanství rozvíjí to, do čeho jsem se narodil. Ve veřejném životě nejsme ani tak muži a ženy, jako spíš soudruzi a soudružky, spolupracovníci. A právě tady dochází k nenapravitelné mýlce. Rovnoprávnost se časem zaměnila za stejnost! Upozorňuješ na duchovní a tělesné rozdíly mezi muži a ženami? Začínáš být nežádoucí. Stejnorodost mezi muži a ženami přirozeně neexistuje. Od přírody známe jejich různorodost, ta ale nebrání souladu. Jedním z nejdůležitějších obřadů mezi lidmi je projev souladu muže a ženy, čili svatba.

Bezdůvodné rovnostářství: Současná koncepce občanství začíná být nemocná, má vadu. Začíná nás přesvědčovat, že jsme všichni stejní, a proto budeme mít výlučně stejná práva. To je nepřiměřené ujednocení a odporuje rozumu i citu. Zloději a úkladní vrazi nejsou stejní jako poctivci a lidumilové. Nemají mít stejná práva. Lidé, co se vyhýbají práci, nemají stejnou hodnotu jako pracanti. Ani migrant za lepším výdělkem nebo jen za lepšími dávkami není stejný, jako lidé, kteří po generace zůstávají doma a budují tamní prosperitu. Dítě není stejné jako dospělý. Učitel není stejný jako žák.

Současné občanství onemocnělo tím, že zapomnělo na shodu práv s povinnostmi. Proto také přerůstá v další nelogickou úzkoprsou totalitu. A nejvíc tam, kde se sociální konstrukce a utopie staly hybnou složkou pokroku, čili v dosahu západní civilizace. Ovšem prohlaste tento odstavec jako veřejný činitel a vaše hvězda pohoří. Ačkoli byli a jsou myslitelé, kteří s programovou stejností nestejného (no difference/ vsjo róvno) nesouhlasí. Třeba Tomáš Garrigue Masaryk prohlásil: „Každý člověk je celý mikrokosmos a nejsou dva lidé stejní; co tu máte různých letor, charakterů, nadání, různosti pohlavní, věkové, profesionální, národnostní a rasové. Už také psychologii konkrétní máme, například psychologii dětství, geniálnosti, umění a náboženství, psychologii osobnosti a tak dále.“

Nahoru a dolů: Myšlenkové a hmotné pohyby ve světě pozoruhodně dynamicky pohání míchačka gradace a degradace – chcete-li, generace a degenerace. Za jednu z nejlepších myšlenek sametového dění pokládám touhu, aby pravda a láska vítězila nad lží a nenávistí. Přemýšlivý křesťan řekne, že to se děje samo sebou, v tom že už spočívají dějiny spásy. Z pohledu pohlceného světským shonem se zdá, že by to mohli být konkrétní lidé, kteří nám zaručí gradaci poměrů k lepšímu. To už je taková politická mytologie. Nakonec, sám sepisuji kritickou stať ne proto, abych brblal, ale abych něčím pohnul jako tisící, stotisící ruka. Možnosti lásky mezi lidmi a možnosti lásky v národní, náboženské i občanské společnosti, to je veliké téma.

Mezi láskou a nelaskavou tolerancí: Kriticky vzato si musím všimnout toho, že o lásce se mluví méně, zatímco o toleranci – snášenlivosti slyšíme dost. Ze snášenlivosti se stal bezmála občanský příkaz. Láska nám přitom většinou zůstala v rovině soukromé – intimní. Lásku jsme začali považovat za osobité něžnosti, toleranci za společenskou nutnost, aby nebyly problémy. Držhubná iniciativa souboru (politických) neziskovek, orgánů ministerstva vnitra a některých učitelů hodlá nyní trestat takzvanou předsudečnou nenávist mimo tzv. extremistické skupiny. To celou toleranci posadilo do nejhorší možné situace: Jsem snášenlivý, abych neměl záznam v rejstříku trestů. „Svoboda je poznaná nutnost,“ tvrdí jeden filosof. V plně duchovním významu se s tím citátem nehádám. Skutečná vesmírná totalita rovná se naprostá úplnost. Je to úplné, je to totální. U nás na světě vznešený pojem totalita zdegeneroval v pouhé uzurpování moci. A podobnou degradací prochází pojem tolerance – snášenlivost, z jehož obsahu se vytrácí láska. Tahle snášenlivost je zdrojem nevalného utrpení. Žádá (poroučí), abych to a to snesl, strpěl, abych se neohradil, abych to vlastně vytrpěl v případě, že tím utrpím nějakou újmu. Vznikl nebývale dlouhý řetězec událostí, které musíme snést pod hrozbou ostrakizace. Přitom zastrašovaní nemohou milovat. Lásku a nenávist nemůžeme nikomu naporoučet. Láska ví, že neublíží. Lidstvo zná dva veliké příběhy lásky: lásku dobrých rodičů a lásku Boží. V běžných situacích se naše láska projeví v prozaické ochotě i ve slušnosti, ve vybraném chování – vybereme si, jak se ke komu chovat. Mezi lidmi je hojně rozšířená podmíněná láska. Slušnost podmiňujeme slušností, uznání uznáním a bezpečí poskytneme těm, kteří nás neohrožují. I v tom je možnost volby. A možnost volby je tak trochu pozapomenutý odkaz Sametové revoluce, ať už to s ní bylo jakkoliv.

118 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Ano, hodně dobře napsáno ! Bohužel jsme díky nemnoha jednotlivcům prošustrovali 30 roků ! Ti, kteří lásku a pravdomluvnost měli nést na svém štítě, se neštítili si ji privatizovat ve jménu osobonostního "ega"..... zde se praví, že svět se dělí na dvě polovičky: "NA MNE A NA TEN ZBYTEK"

   Smazat
  2. Kritické myšlení v praxi. Tohle by měli vyučovat na školách. Logické a vše vystihující. Nenašel jsem chybu.

   Smazat
 2. Soudci, politici, oligarchie – spolu je nám dobře

  Zase jedna zpráva z tisku.
  Z práce bude hovno zisku!
  Tato chyba není nová.
  Ale právě systémová.
  O poctivém výdělku,
  kdo z nás někdy snil.
  Dávno za ty ideje
  v kolbence již shnil.
  A po pravdě řeknu vám,
  je to velká sranda.
  Nejvíce si vydělává
  pedofilní banda!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proboha, jak je to možné, tenhle volební program jsem nějak přehlédl...
   Za jakou , že to bylo stranu?

   Smazat
  2. Za tu demokratickou v USA. Hillary a Bill ... a další, kteří měli rádi Lolitu ...

   Smazat
 3. Když ptáčka chytali , pěkně mu zpívali...
  Západ to měl tehdy dobře promyšlené . Koupit si a podplatit ty správné zrádce , kterých bylo vždy mezi Čechy v minulosti k mání až až . Vencu Flašku Veškrnu na jeho roli připravovali už dlouho v předstihu zelenými papírky které prochlastával .No už se stalo . A aby svoje dílo dokončili úplně tak teď mají v merku další Veškrny .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jak se to hledání nových Veškrnů dělá všude po světě? Obzvláště u těch, kterým potřebují zkroutit ruce.
   - Jak je uvedeno ve zprávě, Johnson šel navštívit Rusko jako součást delegace Kongresu. Plánoval vyjednávat s řadou ruských úředníků, zástupců amerického podnikání a „organizací občanské společnosti“.

   „Bez ohledu na tuto drobnou urážku se budu nadále zasazovat o rozhodnou reakci na ruskou agresi a upřímný dialog, pokud je to možné,“ řekl senátor.

   Americký velvyslanec v Moskvě John Huntsman dříve uvedl, že Rusko odmítlo udělit víza 30 novým učitelům angloamerické školy. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo, že škola funguje jako komerční podnik a nenachází se na území amerického velvyslanectví, ale Spojené státy americké žádají o akreditaci učitelů jako administrativního a technického personálu diplomatické mise, i když samy o sobě neudělují víza stejné kategorii administrativních a technických pracovníků ruských misí.

   Smazat
  2. 27. srpna 2019 14:43
   Cesta ke korytu

   Je opravdu svět tenhle ten dojemný.
   Zákonů ti nandá na hřbet objemný.
   Co chce, jistě z tebe dostane.
   A udělá klidně, co si zamane.
   Umoří tě od ničeho k ničemu.
   Pak nakonec řekne, že jsi k ničemu.
   Nic dobrého tuto svini nečeká.
   Naposledy vysere se, zaheká.

   Smazat
 4. Z primátora Hřiba, na onom pochodu, ten populismus jen sršel. A byli tam i jiní přichrochtávači.

  OdpovědětSmazat
 5. Jasně se ukazuje,co bylo úmyslem sametové revoluce,že o lidi nejde,ale jen o peníze.Na tohle všechno byly dlouho připravování v prognostickém ústavu,pod dohledem poradců z USA.Kdyby to nešlo podle USA představ,už tady byly bomby,takže hlavním viníkem jsou USA.Nemějte obavu,bude ještě hůř,Babiš to zařídí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Joo, v komunistickém Československu prošpikovaném StBáky a kontrarozvědkou, v Prognostickém ústavu pod poradci z USA připravovali revoluci.

   Poslouchejte, vy jste učiněný mimoň. Fabulujete tu absurdní, do očí bijící nesmysly. Hlavně si musíte za každou cenu najít někoho, na koho svalit vinu za váš, zřejmě ne příliš úspěšný život.

   Smazat
  2. 16:09 Vy jste hodně hloupej člověk. USA nás má na totálním háku, nějaká zemička bez naprostého vlivu na cokoliv ve světě je nezajímá. Pokud si k tomu poslechnou tu hruzu z hradu, tak věří, že ještě lezeme po stromech. Kdo sem poslal ty " bomby " pokud si vzpomínám, tak to byl rusák v 68 roce.Jak píše vejš, dobrý. Za komanču pod dohledem STB připravoval Amik revoluci, ty vole, to se nedá vymyslet to je asi """ FAKT """ LUKÁŠKU, VENKU JE TEPLO CO.

   Smazat
  3. 17;01 17:20
   A od VYMYŠLENÝHO SESTŘELENÍ DVOJČAT JE U AMIOKUPANTŮ ZAVEDEN POLICEJNÍ STÁT,to ti zřejmě uniklo jen OMYLEM!!!!!!!!
   Takže si zase votevři GambriHNUS s Pšonským chmelem a jdi onanovat k erohovnotnÿmu pornoJandovi,mimoni!!!!!
   P.S.
   Takže Češi lezou po stromech havlotrosko?????
   A polovina amikokotů VĚŘÍ,ŽE ZEMĚ JE PLACATÁ,CHCE V HOTELU V PRAZE VÝHLED NA MOŘE A 5+5=25....hmmm,to je národ samý GENITÁL!!!!!!

   Smazat
  4. Ale, ale chlapci !!! V tom článku se píše o pravdivém vyjadřování, nikoli o smyšlených a nedoložitelných báchorkách. Ať jste si je vymysleli v horečné snaze být více "in" než konkurent diskutující, tak děláte přesně to, co je ve článku kritizované, co nás přivedlo na pokrak jícnu činné sopky. Jen tak dál, zaručeně pomáháte cestě do nicoty !

   Smazat
  5. 18:03
   PRAVDA o amiokupantech ty ty chudinko eurohovnotná nejde pod rypák???!!!!Máš smůlu ty havlošmejde!

   Smazat
  6. Pan Dvořák ne a ne opustit svůj zlozvyk. Zas si tady máznul 16:18 Honolula i s reakcemi a nenechal o své činnosti, jak se na korektním blogu sluší, hlášku o vymazání. JiH

   Smazat
 6. Honolulu, když se zamyslí, má to hloubku. Jedinečnou v tom, že žádnou.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenom se z toho svého Trumpa neposer! Strašné - tak blbá servilní loutka, a ještě k tomu bývalý Čech! Co se to s tebou stalo? Takhle lézt prezidentovi do zadku! Vždyť on to ani neví, že jakýsi blb denně leze na český web kvákat, jaký on je úžasný prezident. Takový občanský přizdisráč a podržtaška se hned tak nevidí - není ti to blbý ty připodělanej exulante?

   Smazat
  2. At zije patient Honolulu - best patient department geronts of Bohnice ever !
   nick Chocholousek

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 8. Zdravím autora...nejmenuje s Váš otec Pavel a nebyl na vojně na letišti?

  OdpovědětSmazat
 9. USA a Evropa kopírují dějiny starého Říma.
  Mnozí lidé se domnívají, že současná Evropa kopíruje dějiny starého Říma.
  Nejprve rozkvět, pak rozežranost, hedonismus a cynismus
  a nakonec pád. Na internetu se šíří 20 bodů, které ukazují,
  jak skončil Řím a jak skončí asi i Evropa. (ale i USA)
  Zde je nabízíme.
  1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
  2. Množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
  3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více
  než o svoje staré rodiče.
  4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá
  zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá,
  nevkusná, nicneříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní
  sumy.
  5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována,
  vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní
  žoldnéři.
  6. Lidé pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní
  pokrytci, spekulanti, populisté, pochybní umělci a takzvané
  celebrity.
  7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje
  neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože
  stát se o ně vždy nějak postará.
  8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
  9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
  10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc
  drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
  11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou
  tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
  12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí
  stále méně.
  13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky,
  náhle selhávají.
  14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
  15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost,
  zájem pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
  16. Šíří se cynismus.
  17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností
  a poctivé práce.
  18. Do země přichází velké množství cizinců.
  19. Politikové nadbíhají i "lůze", která si vynucuje zábavu a státní
  podpory (chléb a hry)
  20. Občané stále na všechno nadávají.
  Text napsal britský historik Edward Gibbon, autor knihy
  "Úpadek a pád římské říše", která vyšla v roce 1776

  OdpovědětSmazat
 10. Vyšla zpráva od Norských uřadu, že rusum nebouchl motor, ale atom. REAKTOR. Pokud je tohle pravda, tak zase rus lže, tak jako ve všem.Co vy na to pane Dvořáku, budete se nadále zastávat ruského šlendriánu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:18 jste prosťáček, který nechápe, že kritika současné politiky "západu", kritika štvaní a vytváření nenávisti vůči ruskému národu a třeba i jiným, popřípadě kritika poměrů a tendencí v republice, kterou máte možnost sledovat v publikovaných textech, neznamená žádnou podporu "Rusa", ani Ruské federace jako státu. Jde o podporu pravdy a odpor nefér propagandě. Vám to, boží prostoto, jak jinak, jenom nedochází. No, nebylo vám dáno ..., že?

   Smazat
  2. 18:47 Pouze jsem citoval info, které jsem si přečetl jinde, proč mě nazývate prosťáčkem? to vy jste hlupák. Hlupáček jako vy nepochopí, že neustálé ataky ze strany rusa vuči Západu jsou plánované a sofistikované. Rozložit státy Záp. a vnutit svoji politiku suriviny, vojenský materiál a další.. To je cíl rusa. Pokud tohle nevidíte a nechápete, tak vás upřímě lituji.

   Smazat
  3. Že by rusák lhal? Trpaslík Puťka říkal, že se celkem nic nestalo, akorát jsme uzavřeli půlku Bílého moře, jsou vyprodány všechny jodové tablety, trochu se nám namnožili mrtví hrdinové /dostanou vyznamenání, že to zmršili/ a ještě hezky rostou houby

   Smazat
  4. 19:19
   Už zase ve službě vyVOLEný?!☺

   Smazat
  5. 18:18

   Mohl byste prosím uvést zdroj té "zprávy"?

   Smazat
  6. 19:03 váš problém je zřejmý. Nerozumíte psanému, což je obvyklé v případech sníženého intelektu, ale může být i úmyslné od bezcharakterních, když z nedostatku argumentů překrucují. Na vaše tvrzení, že je tady „podporován Rus“ odpovídám, že je zde hledána pravda, kladen odpor vyvolávané nenávisti a nefér propagandě. Vy naprosto demagogicky odpovíte, že jste si kdesi, cosi přečetl a proto nejste prosťáček. Já jsem vlastním úsudkem přesvědčen, že onen „Rus“ je v situaci, kdy je nucen vynakládat všechno myslitelné úsilí k tomu, aby uhájil suverenitu státu, jeho území i přírodní bohatství. V zájmu „Rusa“ není svět na pokraji války, „Rus“ je ten slabší a stojí proti nevybíravé přesile. I proto mu fandím. JiH

   Smazat
  7. bene 19:19 vy svou hloupostí a nekulturností věru nepřekvapíte. Místo nějak zdůvodněného názoru máte „rusáka“, „trpaslíka Puťku“, pohrdavé tvrzení k vyznamenání těch, kteří při výkonu své práce zahynuli ... Vy nevíte, že žádný stát nemá zájem jít na trh s informacemi, které mu nesvědčí? Proč se jisty Snowden musí ukrývat kdesi v Ruské federaci, proč je jistý Assange v různých vazbách pomalu utýráván a proč je jistá Manningová kriminální případ? Je vám to málo k poznání, že jisté věci nejsou pro veřejnost, omezenče? Ano, je možné, že při existenčním úsilí Ruského státu o udržení dostatečné odstrašující vojenské síly došlo k tragedii. Nemyslíte, že podíl na příčině mají především ti, kteří druhé vojensky obkličují, vystavují všemožným sankcím a naprosto nevybíravé propagandě? Vy jste skutečně tak neuvěřitelně hloupý, že svou omezenost a nekulturnost, svými komentáři znovu a znovu potvrzujete?

   Smazat
 11. 18:18
  Tady Blicích listech psali,že seš vůl,co s tím Trumpeta udělá?!
  Koupí Norsko???!!!☺

  OdpovědětSmazat
 12. Poměrně brzy jsem si začal dávat dohromady co se v 89´ stalo a kam je to vedeno. Ale věřil jsem, že za pár měsíců až let padnou kulisy a nová moc se bude pakovat, protože důsledky jejích činů budou neakceptovatelné pro naprostou většinu občanů. Nestalo se tak, přestože nejen že to došlo do důsledků, které jsem očekával, ale rychle se začaly dít věci do té doby nemyslitelné(okradení občanů o úspory, obrovské zadlužení občanů i státu, rozbití státu, likvidace hospodářství, nezaměstnanost a vznik bezdomovectví, kriminalita propojená s politikou, beztrestná kriminalita a dělání celebrit ze zločinců, kteří "v tom umí chodit", zpronevěra většiny statků, permanentní krizový stav nemocnic a jejich rušení, zpronevěra národního pokladu, okázalá arogance moci, rostoucí nerovnost, včetně té před zákonem, ve jménu svobody a demokracie zpochybňování demokratických práv a svobod občanů, přepisování historie s protičeským, protilidovým a protislovanským motivem, snímání viny z nacistů a kolaborantů, zpupné snahy o prolomení poválečných zákonů jak ze strany potrestaných zločinců, tak dokonce i veřejných činitelů, veřejná podpora ústavních činitelů nepřátelům našeho národa, ...).
  Dnes už jsem skeptický k možnosti nápravy, jak z hlediska vůle, tak realizovatelnosti. Stát už byl oslaben na nejnižší možnou míru, schopen je pouze udržovat nezbytné funkce a plnit příkazy zvenčí. Osedlán je kolaboranty, logicky se tedy neopírá ani nemůže opírat o sílu národa, jenž jej nevnímá jako součást sebe, ale pouze jako vykonavatele čísi vůle, disponující byrokratickým aparátem a donucovacími prostředky. Pokud zde někdy ještě dojde ke změně, tak lze vyloučit, že by to mohlo být z iniciativy Čechů. Jako národ a občané jsme prohráli, dnes už o našem osudu rozhodují jiní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velká většina se má tak dobře jako nikdy dříve, 2miliony lidí na zahraniční rekreaci, rekordní prodeje aut a zboží a demonstrovat a psát může každý tak, jak za komárů bylo nemyslitelné. Jinak kolaboranti s cizí okupační armádou tady byli hlavně před sametem, 1,5 milinu komoušů.

   Smazat
  2. 19:25
   Na delší zahraniční rekreaci odjelo dokonce 5 milionů lidí!
   https://www.czso.cz/csu/xc/kde-cesi-travili-v-roce-2018-dovolenou
   Za posledních 5 let se nás prodává 1/4 milionu nových aut ročně.
   Prakticky každý má smartphone s neomezeným voláním a internetem .
   Dožíváme se o 9 let déle než za komoušů!
   Atd atd.

   Smazat
  3. 19;37
   Takže na Českých památkách,na houby,maliny,ostružiny,borůvky budu jezdit s novým mobilem,autem a neomezených daty k amiokupantům???!!!!Rakovina střev,ulcerozní kolitida,nádory mozku,prostaty,čípku děložního,prsu gigantický rostou.....A to je ono DELŠÍ DOŽITÍ??!!!Ty seš skutečně vyVOLEný GENITÁL!!!!!☺

   Smazat
  4. No jistě, je třeba využívat nových, modernějších strojů a zařízení, stejně jako používáš americký vynález počítač s americkým operačním systémem a americkým vynálezem internetem. Na cestách můžeš použít americký navigační systém GPS a k získání vědomostí americký Google. A zapíjet to můžeš ruskou vodkou, to je tak jediná použitelná věc z této země.

   Smazat
  5. 20;04
   Všechny komponenty dodává amiokupantům Čína!!!!Vodku nepiju,pivovar Černá hora mi k domácím utopencům CHUTNÁ PODSTATNĚ VÍC!!!☺
   Rozhodně žádný splašky jako Johny Walker!

   Smazat
  6. No jistěže komponenty dodává Čína nebo Vietnam nebo Indonézie, amíci to vymyslí a pak si to nechají levně vyrobit v rozvojových zemí, to bylo a je celkem běžné. V USA by na to nesehnali za ty peníze ani černochy.

   Smazat
  7. 20:24
   Jako """vymysleli a sestrojili raketu na Měsíc""""!!!!!☺
   Vykrádání od CIZÍ a prezentace za VLASTNÍ....to AMIOKUPANT JEDINÝ ZVLÁDÁ NA VÝBORNOU!!!!!

   Smazat
  8. 19:25

   o se vám nepodařilo pochopit v komentáři 19:19? Chtěl byste to rozporovat?

   Smazat
 13. Pro 19:19. Kdy USA a Japonsko uzavřou TICHÝ OCEÁN ??
  Roztavené reaktory ve Fukušimě aneb Jak lže Tepco
  https://www.youtube.com/watch?v=Fl8MoqE7JAU
  Věří se, že poškozená rostlina uniká malá množství radioaktivního odpadu do Tichého oceánu, který by mohl cestovat až k západním nákladům Spojených států.
  Fukushima- nuclear-plant-space-radioactive-water.html
  http://www.novarepublika.cz/2016/11/fukusima-otravila-cely-tichy-ocean-ale.html

  OdpovědětSmazat
 14. 18:18 prosím vás jděte už do ...... totiž jděte na jiný server.

  Vy jste tak jednoduchý, že bavit se s vámi nelze, protože je to nuda. Chápete, co říkám? Vy tu prostě jen zabíráte místo a otravuje pana Dvořáka, na kterého ostatní naléhají, aby vás mazal rychleji.

  Znova, sám vidíte, že vaše dlouhodobé snažení nemá žádné výsledky. Dovoluji se zeptat, a jaké výsledky vlastně očekáváte?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co ten pán tak zlého udělal? Vždyť sem dal jen zprávu z jiného zdroje aby si ji mohli přečíst i čtenáři Sputniku, Aeronetu a PL.

   Smazat
  2. Beníku, hlupáčku, takhle se propaganda pro tvého amerického páníška nedělá. Je příliš hloupoučká, jednostranná a od věci.

   Smazat
  3. ben, jako obvykle, zcela bez nadhledu a povědomí o souvislostech perlí a každým svým příspěvkem prokazuje svou omezenost:
   19:25 „většina se má tak dobře jako nikdy dříve“. To platilo v historii pravidelně, za První čs. republiky třeba v roce 1925, za komunistů zcela určitě každým rokem od roku 1950. Být to jinak, byl to krach režimu, nebo válka, proto žádný zázrak.
   20:04 „stejně jako používáš americký vynález počítač s americkým (...) a americkým vynálezem (...) použít americký (...) získání vědomostí americký ...“ z historie lidstva víme, že svého času platívalo „perský (...) perský (...) perský, čínský. (...).čínský. (...). čínský. (...),. egyptský. (...).egyptský. (...). egyptský, řecký. (...).řecký. (...).řecký, římský. (...).římský. (...).římský a kde jsou? Při tom neví nic o vkladu Evropy, Británie, Německa, Francie a Itálie, nakonec i Ruska úměrně k dobovým možnostem teritoria z poznatků vědy, možností technologie a rozvoje průmyslu ke vzniku USA ani to, že Spojené státy do pozice vedoucí světové mocnosti vynesly dvě světové války. Na úkor Evropy, rozumí se.
   20:24 „ ...amíci to vymyslí a pak si to nechají levně vyrobit v rozvojových zemích ...“ a Trump se z ničeho nic snaží, dostat všechny ty výroby pokud možno zpátky, když pochopil, že podmínky pro vzestup USA končí, protože se už, chodem historie, takové podmínky utvořili jinde.
   Ben je tak hloupý, že nechápe, jak je zoufale nutné se na tento zákonitý vývoj adaptovat. Když starostí bílé rasy není, zda USA, EU, nebo Ruská federace, ale jestli vůbec bílá populace se svou kulturou přežije. Je tu dynamická, miliardová Čína, ostatní lidnatá Asie, hladovící, populačně rostoucí Afrika. Ben je ovšem celý pryč z okamžitých možností své materiální spotřeby asi tak, jak svého času Evropané jásali a žasli nad čínským kompasem, střelným prachem a hedvábím ... ben je propagandou zblblý, malý, český človíček.

   Smazat
  4. 0:56 opravuji "utvořily"

   Smazat
 15. 19:55
  No tak přečetli,proč to musí číst jinde a komentářem nějakýho amianálního experta?

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu pochop jednu vec , ze Trump je Globalista!!! ktery orchestruje "VOLNY EKONOMICKY PAD USA" takovou rychlosti !!! aby nevytvorila Socialni vzboureni a nepokoje!!!
   Je to jako kdyz larva vosy zere brouk . Brouk musi zit 14 dni aby krmil larvu. Kdyby umrel rychle, larva by umrela!!!
   Stejny pomer je mezi USA a Cinou. USA nesmi rychle se ekonomicky polozit !! ale pomalu.

   Proc tomu je tak?? Protoze Trump nedava penize do skolstvi !!! a vedy. A necha na televisi lidem blbnout hlavy !!!
   Ovsem, stejne se chovaji Globalisti k Cecham, vzali jim ekonoii a dali ji Indii, proc?
   Larva se musi zivit !!
   Kdyz toto socialni inzenyrstvi nechapes, nevim proc se s tebou bavit??
   Ty musis delat hluk s tvou televisni propagandou, kdyby si aspon psal fakta o Americke ekonmii to nechapes tvoje IQ nefunguje?? Mel by jsi pomoc lidem pochopit svet ale ty jim pouze zamlzujes hlavy. Styd se!!

   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 17. "Před 30 lety jsme si něco slíbili"

  Já dodávám, sliby se slibují, blázni se radují. V 89´ se zavlnila hladina v našem stojatém rybníčku a vynesla to nejhorší svinstvo ze dna. To už tady dlouho nebylo a tak se nezkušené rybičky z té nové atrakce náramně zaradovaly. Příliš pozdě pochopily co se stalo a že v kalné vodě se štikám loví nejlépe. A tak jim nezbylo než se přizpůsobit novému životnímu stylu, jenž spočívá v boji o místo na slunci a rvačce o drobky. Bezstarostné plavání a kolektivní dovádění u hladiny, zůstalo jen neuvěřitelnou vzpomínkou těch starších. Jsa jednou z nich, považuji se za šťastného, že jsem minulou dobu mohl proží. A jsem vděčný i nové éře. Že mi dala příležitost uvědomit si své štěstí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nazvat to přežívání v komunistických sračkách zadrátovaného koncentráku "bezstrarostným plaváním a dováděním" může buď jen:

   1) Velký cynik
   2) Prvok, kterému stačí ke štěstí když dostane nažrat a rozmnoží se a nemusí se o nic starat. Zato splní páníčkovi bez reptání jakýkoli rozkaz
   3) Komunistické prase, které ten totalitní systém založený na utlačování většiny, na represích, cenzuře, nesvobodě,... samo vytvářelo a tylo z něj.

   Smazat
  2. 22:50

   Moje zveřejněné poznání může vyvolat takovou hysterickou reakci jedině u mládežníka silně zblblého propagandou, nebo u hlupáka od přírody, případně u mladého hlupáka. Který jste za případ? Tajně doufám že ten první, to byste měl šanci ze své hlouposti vyrůst.

   Smazat
  3. 22:50 - pane vas prispevek je velmi vystizny, velmi hodnotny a ja s vami plne souhlasim !
   CSSR byla klec , plna komunistickeho terorizovani, sikanovani a strachu.
   nick honolulu

   Smazat
  4. 23:16
   V tom případě je v naší zemi cca 85% obyvatel "mládežníků silně zblblých propagandou" nebo "hlupáků od přírody.

   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/median-volebni-pruzkum-snemovna-model.A190827_105753_domaci_knn

   O to vaše údajné "bezstarostné dovádění v rybníčku" je, jak vidíte, minimální zájem. Ale nalhávejte si co chcete. Je to vaše věc.

   Smazat
  5. 23:25

   Můžete prosím rozvést, jakými mentálními zkraty se vám podařilo najít spojení mezi volebními preferencemi v roce 2019, jakýmisi 85% a obsahem mého komentáře z 21:43? Předem velice děkuji.

   Smazat
  6. Ano, rozvířily se vody a vyneslo se všelijaké svinstvo ze dna. Ale to předcházející dovádění u hladiny nebylo tak bezstarostné, pohodové a jednotné (kolektivní). A hlavně bylo velice omezené - po všech stránkách. Taky jsem v tom žil a uvítal jsem změnu. To se v člověku ozývala potlačovaná touha po svobodě. Ta svoboda dnes vypadá tak, jak to popsal A 19:19, bohužel.
   Ale přesto - jsem vděčný.

   Smazat
 18. Já jsem si v r.1989 slíbil, že už si v zásadních věcech nebudu lhát. A tak jsem časem postupně zjistil, že Britové a USA si pěstovali nácky, aby zaútočili na Rusko, kde se jim ysmeknul Stalin.

  Jenže ten Hitler to taky prokouknul (chtěli ho pak sejmout, jako v 1.sv.v.), a tak namísto na Rusko zaútočil nejdřív na Francii a Brity sekal, obdivoval je (viz zacházení s jejich zajatci vs. zajatci "podlidí", Slovanů). Tím se ale britský zákeřný plán oslabení Německa a Ruska a posílení vlastní dominance pokazil, Stalin vše dík Hitlerově změně taktiky ustál a my jsme po válce padnuli do sféry bolšánů - Stalin by se bez těchto her Britů nikdy k nám nedostal. Britové nás hodili v Mnichově náckům, a po válce jsme dík nim skončili v rukách bolšánů, což pokazilo mnoho charakterů v této zemi.

  A dnes se to opakuje - US a britské akce na Středním východě od r.2003 do r.2012 způsobily, že se Evropou (jako dřív bolšáni) šíří nyní kulturně nekompatibilní islám.

  A tak mám jedno přání - aby už na ně jednou došlo, na ty tiché podporovatele nácků a nyní tiché podporovatele ISIS, radikálních islamistů placených Saúdy. A aby média přestala lhát.

  Je nás pořád víc a víc, snad to jednou zlomíme, zatímco nový soc. inženýři nás za prachy super-kapitalistů a s podporou mladých "Jasánků" (placených super-pracháči s pomocí NGO) chtějí opět převychovávat. Nasr...t!!

  OdpovědětSmazat
 19. Cenzore tahni do prdele a radej utikej z Ceska ! Za tvoje mazani politickych prispevku dostanes 3 roky v kriminale. Zakon se uz chysta ! A Cesko to nemine.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:28 Pane honolulu. Vy máte ve Státech málo starostí, že si je děláte s námi? Cítíte se být Američanem, tak si dávejte do pořádku tuto svoji zemi a péči o Česko nechte laskavě na nás, co zde žijeme. Každý stát nelibě nese, když mu chce někdo druhý radit, ba rozhodovat, jak má žít. Přestaňte se s námi nervovat, a plně se věnujte sociálnímu programu a rozvoji Spojených států amerických a máte do smrti co dělat. Čest vaší práci! :-)

   Smazat
 20. Cenzore, ty uz jsi smazal vice 100 prispevku na podporu naseho oblibeneho presidenta Trumpa !
  Kdyby jsi nemel NASRANO v Tvoji tupe palici, tak by jsi to nikdy neudelal !
  Budes-li pokracovat, tak poslu Trumpovi dopis o tvoji proti zakonne cinosti.
  HLUPAKU tvoje cinnost je proti Constituci a to hned v prvnim clanku ! !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:35 a vy vážený nejprve se naučte slušně chovat a slušně vyjadřovat. Kdo si myslíte, že je na vaše trapné vulgarity zvědavý? Konec konců tady většina lidí není ani zvědavá na vaše názory, které do nekonečna omíláte. Takže pan Dvořák vás maže především proto, že tu stále se opakujícími "myšlenkami" zabíráte hodně místa lidem, kteří mají co smysluplného říci. Jediné, co se dá ocenit je to, že se podepisujete určitou šifrou, takže je okamžitě jasné, že není třeba ztrácet čas.

   Smazat
 21. Mno nic kapitalistický převrat je pro mě zlo nic jsem si nesliboval necinkal tak na to dnes můžu tak kašlat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:42 Zlatej socík, co? Z práce do hospody, z hospody do práce. Jó, to byl život.

   Smazat
 22. Ty jsi tak fanaticke prase cenzore , ze sem vubec nema cenu chodit, dokud na tebe nedopadne tiha zakona.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:55 Výborně! Konečně rozumná myšlenka! Fakt nemá cenu sem chodit. Prosím tuto mantru si dennodenně opakujte!

   Smazat
 23. Ty nemazes pouze z politickych duvodu, ale i ze zlomyslne zakomplexovanosti mentalniho trpaslika.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu , v zivote se nemuze vratit do Ameriky
   Technicka vyroba vyssich kvalit pokud zde nebude kvalitne technicky vzdelana vrstva!!!! inzenyru , techniku atd... arogantni lidi bez vzdelani to nemuzou zvladnout, tim netvrdim , ze Americani jsou arogantni . Kdysi jsem zil v USA a tak vim.

   Jestli Trump nepodporuje vzdelani a zdravou kulturu, muze chodit na shledani s Chinskym president XI kazdy den a napadat ho, a zadat velke firmy aby sly zpet do USA .

   Firmy se nemuzou vratit i kdyby chtely , protoze by zkrachovaly behem jednoho roku.

   Velkym kapitalistum je jedno jestli delaji penize v Cine ci v USA pro ne existuji pouze $$$$ a nic jineho.
   A tak tvrda slova od Trumpa na Cinu a manevry v Cinskem mori lodi atd .. je pouze divadlo na Americke velice naivni volice.

   Tudiz Trump musi byt taky Globalista a globalisti nemaji radi Americke stredni vrstvy.

   Cokoliv Trump dela je voda pro Globalisticke mlyny.

   Brouk Pytlik

   Smazat
 24. Ale ne, Brouku Pytlíku, takhle se s diskutérem ben/em ve zlém rozejdete! Kazíte mu iluze, dětinovi.

  OdpovědětSmazat
 25. Brouku Pytliku ! Ja ti nemohu na nic odpovedet, protoze to podradne ultra PRASE - CENZOR me smaze kazdy informativni prispevek, tykajici se v Americe prakticky vseho positivniho co Trump udelal pro obycene lidi, jako jsem ja !

  Cenzor je proste hnuj a dokud ho Cesi nepostavi pred soud , tak republika je odsouzena k upadku a zaniku !
  NAPSAL NICK HONOLULU a stoji za kazdym slovem !
  (Ja vubec nerozumim tomu, proc si to obcane nechaji libit , kdyz Hitler je pres 70- let po smrti !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To mám asi neuvěřitelnou smůlu, když se mi žádný "informativní příspěvek" ve vašem případě zachytit nepodařilo.

   Smazat
  2. Honolulu, se svými nesmysly a urážkami si jděte na jiný web, kde to s vámi vydrží. Tady budete stále mazán, protože trollíte!!!

   Váš CENZOR

   Smazat
  3. Nikdy mne nenapadlo, že budu souhlasit s cenzurou. Ale, když si někdo přivlastní prostor a náplní ho jen útočným nesmyslem, který se mu zacykloval, tak je cenzura řešením. Možná by bylo vhodné vyřadit i drsné puberťáky s nadstandardními vulgarizmy.

   Smazat
 26. 1:21 Honolulu, nevím na základě jakého zákona lze admina soukromého WEBu stavět v ČR před soud za to, že některé diskuzní příspěvky maže. V USA takový zákon existuje? Docela bych se divil, když vlastnictví je, zejména tam, nedotknutelné.

  OdpovědětSmazat
 27. 1:53 - Je zbytecna jakakoliv konverzace ! Zakon se pripravuje v Cesku a v Americe mame First Amendment of Constitution...
  S vami, vy despoticka neo-bolsevicka hovada, se neda absolutne o nicem mluvit ! A to je vlastne dobre !
  Zitra vam sem prijdu vyklopit kybl hoven, aby jste si meli na cem pochutnat !
  A uz me neoslovujte, protoze nemam moznost na nic odpovedet !
  Jdu na americke weby a s neo-bolseviky se nebavim !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu , ja musim s tebou souhlasit , ze casto co dela pan Dvorak neni na PROSPECH!!! otevrene poctive diskuse. Pan Dvorak je mozna citlivy spisovatel pisici slusne o centralni a jizni Evrope. Ovsem v otazkach sveta je uplne mimo TALIR!!
   Casto ovlivnuje diskuse tak aby sly jeho!! smerem (Stalinovskymi metodami) i kdyz nechape kam jdou a co je cilem. Mel by otevrit druhy sever s nazvem "ODMITNUTY PRISPEVKY" a tam to posilat , ale ne nicit. Je to zakomplexovane a dominantni jednani!!! v dusledku toho , ze nechape co se deje ve svete jako v celku. Proste nechape, jen zhumenek chape ovsem ma vyvinute Super Ego.


   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Brouče Pytlíče, velice se mýlíte. Všechny vyškrtnuté příspěvky neodpovídaly preambuli Nové republiky (viz nahoře v záhlaví stránky). A to nepočítám další přehršel příspěvků rasistických, namířených nejen proti Židům, ale i Cikánům, Srbům, Arabům, Rusům atd.

   V posledním svém písemném povzdech jste mi podsunulu Stalinistu a nesmysly o jednostranném vidění světa oproti tomu vašemu, které je pravděpodobně bezchybné a lepší.
   Opět se mýlíte a navíc podsouvání je metoda internetových pitomů, kteří nemají argumenty a místo myšlenek a názorů kritizují osoby.

   A ještě technická: reagujete-li na trolí či rasistický příspěvek, může se vám v systému blogger, na kterém editujeme, že zmizí i vaše reakce. Bohužel, tak to je.

   Smazat
  3. Diky za vysvetleni, vydejte pokud mate na to cas, pravidla hry, ja se budu ridit podle pravidel . Ja chapu vase stanovisko.

   Brok Pytlik

   Smazat
  4. Brouku Pytlíku 9:07, pravidla máte v záhlaví blogu.

   Smazat
  5. Brouku Pytliku,Lulu - JW kdysi řekl, ...Toť blbost, nutno tesat do kamene -, zařiďte si to

   Smazat
 28. noviczech
  ...pane Ungermann, napíšu vám, co jsem tu už napsal, najděte na netu: proroctví od Matúš lašut tam najeďte na wikipedia a pak dole katolík. Tam najdete, co se má stát na Zemi. Láska a vztah člověka k člověku a vůbec k přírodě přetlačilo sobectví a honba za penězi. Vím, proč vám to píšu, bylo mi dáno, ..něco,vědění..
  Píšu vám to proto, jste jednou psal, pomodlil jste se a dostal nabídku práce. To samé se stalo mému kolegovi. Po letech práce ho propustili, pak mi vyprávěl, pomodlil se k Bohu a ta samá firma mu ještě ten týden poslala nabídku, aby opět nastoupil, vytvořili pro dva lidi pracovní místo. Je to síla shůry???
  Přeji hezký den...

  OdpovědětSmazat
 29. noviczech
  ...ještě poznámku pane Ungermann. Nejsem členem žádné náboženské sekty, spíše naopak, proti, ani nejsem v žádném náboženství. Hodně a rád jsem četl, i Bibli Kralickou a občas zajdu do katolického kostela.
  Ale, ...byl jsem už tam, kam přijde jednou každý žijící člověk a vrátili mne zpět, dostal jsem úkol.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaky je rozdil mezi bibli Kralevickou a bibli Ortodoxni a bibli King James preklad?? Ne ze bych chtel si hrat na chytreho, poctive nevim !!!

   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Kralická bible je ekumenickým překladem, na kterém se podíleli nejlepší čeští a židovští jazykoví a náboženští znalci. Je psána dnes již zastaralou češtinou i jako svědectví o době a jazyku své doby. Je svědectvím o české národní (jazykové) svébytnosti, myšlenkové samostatnosti a originality ve víře. Po tom všem se za Habsburků šlapalo a bylo ponižováno. Proto byly i výtisky Kralické bible schovávané po českých statcích a chalupách znakem národního odporu.

   Leo

   Smazat
  3. O to mne neslo, Chapu, ze je to dulezite z hlediska narodniho, ale o to mi neslo , vidite nejaky rozdil v nabozenskych myslenkach mezi Bibli Kralickou a Oficialni Verzi?? Ja trba vidi v pristupu cirkve CeskoBratrske k vykladu , ale preklad je identick???
   Brouk Pytlik

   Smazat
  4. Brouku, z mého pohledu ateisty jsou to jen různé verze christianizace -podmanění- jedné kultury druhou. Jako antisemita byste to mohl pochopit.

   Smazat
 30. Pan Ungermann dobre popsal spolecnost z hlediska rozvijeni emoci, spolecnosti a statu.
  Bohuzel jak to vidim ja jest : Chceteli mit narod blbcu, nahradte muze ucitele ucitelkami. Vdana uctitelka jako schopny ucitel neexistuje, neb je psychologicky motivovana na muze, rodinu a sex. Nevim jestli muj obraz zivota je spravny, osoupal jsem zadkem hodne lavic ve skolach a nepotkal jsem schopnou ucitelku, ovsem si mysleli ze jsou perfektni.!!! Vse je jen ma zkusenost. Muj deda tvrdil mne aby mne vzdelal v 16 ti letech : zeny se zajimaji o dve veci: o sex a penize. Ovsem spolecnost se jde smerem do pocitacu a ovladani pocitacu organisacnich veci , jako dopravu, banky... tim lidske vztahy musi slabnout. Zeny jako skupina nema zajem o pocitace a techniku a muzi v tom se pohybuji vice a vice do pocitacu a tim citova vzdalenost muzi-zeny se prodluzuje. Muzi mluvi o technice a pocitacich a zeny se vraceji k pleteni svetru a a drbani o lidech. Zeny pouze kopiruji hvezdy z televise a nechteji byt osobnosti coz je velice nebezpecne. V politice voli jako jeden blok bez ohledu na schopnosti jen podle libi - nelibi to je estetickeho vzhledu, nikoliv moralnich a myslenkovych kvalit.
  Hitler vyhral volby diky tomu , ze pro nemecke zeny byl sex symbol!!! (vysvetlil jim ze jsou atraktivnejsi nez jine) a diky manualne pracujicim jimz slibil praci.

  Stejne tomu bylo tak u pana Trumpa, inteligence mu byla v oposici. A tak zeny jsou pouze nastroj v rukach elit(silnych a bohatych) na dosahnuti politickych cilu.

  Ovsem zeny to nechapou a ani se nezajimaji o dusledky, ty si mysli ze jsou ohromne hvezdy.
  Jak to rikal Karel Capek :
  Svet chce byt polosvet a zena polozena!!

  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je skutečnost, že u nás v České republice máme 99% soudkyň, 99% státních zástupkyň, 99% lékařek, 99% učitelek, 99% televizních a rozhlasových hlasatelek. Přesto neustále slyšíme ze všech zdrojů, že ženy trpí, jsou diskriminované a i přesto, že ženy mají tisíce organizací zaměřených svým programem proti mužům jsou ženy neustále nespokojené. V USA a také v západní Evropě se rozjel boj vedený ženami proti mužům, kteří dosáhli nějakého postavení, tím, že žena, nebo skupina žen označí takového může za násilníka, který je před padesáti lety nějakým způsobem obtěžoval, znásilnil, nebo chtěl znásilnit. Na západě jsou už firmy, které přímo předvídají, kdo bude v budoucnu cílem takového útoku vedeného ženami proti mužům. Že proti tomu není obrany je jasné. Dokazovat a vyvracet lži je na napadeném muži a ženy nenesou žádnou odpovědnost i v případě, že jejich napadení je lživé. Jak rozhodují ženy ve vysokých funkcích, to můžeme vidět na rozhodování Šabatové, která se zastávala muslimské studentky na zdravotní škole a vůbec nepochopila základ problému, že to byla od samotného počátku provokace ze strany muslimů a o nějaké studium vůbec nešlo. To samé činí italské soudkyně, když vpouštějí jednu loď za druhou do Itálie a vůbec nechápou, že podstata je jenom pašovat sem co nejvíc muslimů. O Merkelové, která do Evropy pozvala miliony islamistů a vůbec nepochopila, že jsou lidé, kteří se nikdy nepřizpůsobí evropanům a naopak přišli Evropu rozvrátit. Z toho všeho je jasné, že ženy rozhodují pod vlivem emocí, které v jejich životech hrají hlavní roli.

   Smazat
  2. Brouku, máte dobré úvahy, rozhodně diskutovatelnější než Honoluluovy politické večery pod lampou.Škoda, že nepoužíváte diakritiku, neb větu Čapka jste tím "zmastil po Vojtovsku". Žena nechce být napůl žena ale položená, neb mateřství ji dává vyšší stupeň v hierarchii společnosti (normální).

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6,16
   Dodrž už konečně jednou ty přemřeloto tupej slib....ŽE ODEJDEŠ NIKDY VÍC SEM TY SVOJE VYMATLANINY MADE IN AMIOKUPANTI JSOU BEST OFF BEST NEPOSÍLEJ!!!!!!!!

   Smazat
  2. Honolulu, vaše nepatřičné pitominy, povýšené poučování a to vše prošpikované urážkami spoludiskutujících budu mazat i nadále. Jste obyčejný rozvraceč diskuzí - čili troll.

   Váš CENZOR

   Smazat
 32. nebylo moc chytré od vás, kteří jste si slibovali, doufat ve splnění těch slibm které jsou sepsány, když jste viděli, kdo vstupuje na tribuny....účastníci politiky padesátých let, kteří prej prokoukli,
  představitelé bývalých a dnes i současných kapitalistů, pozemkových vlastníků, majitelů činžáků a šlechty a také, na ty nelze zapomenout, ti, kteří - i jako umělci - žili pro myšlenkx KSČ přesně jen do listopadu 1989 - některí i do 1.1.1990
  od těch čekat změnu k lepšímu, krok vpřed bylo tedy moc zpozdilé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po bitvě je každý generálem.
   V lepší doufali morálně čistější lidé, a ti s po moci toužícími lotry obvykle nevyhrávají.

   Smazat
 33. Honolulu je jenom hloupější klon krysaře Vency Konopníka. U svého příbuzného manipulanta na péronetu se nechytal, tak seje na NR. A nikdy nemůže přestat, protože byl k této činnosti pečlivě vytypován, a vybrán blázen s odpovídající diagnózou.

  OdpovědětSmazat
 34. Láska Boží? Je autor vtipálek, anebo cynik? :-)) Jinak bezvadný text...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Autor narozdíl od Vás ví o čem píše ..
   Když máme Havlistickou lásku a pravdu, proč by nemohla být i vyšší Boží láska a právda ..

   Smazat
  2. To je v pořádku, 10:07 článek oceňuje. Že zatím nedorostl k nesobeckému pojetí lásky, nevadí. Jeho materialismus mu nakonec nakope zadek :-)
   Je to jen otázka času.

   Smazat
  3. 11:49-Docela mne zajímá "nesobeckost lásky" v širším pojetí než rodinném! Dokážete ji formulovat? Vynechte boha, jsem jen člověk.

   Smazat
  4. 15.34 Miluj bližního svého, jako sebe sama, nečiň druhým, co nechceš aby činili tobě ... to je krédo Člověka ...
   Píšete, že jste jen člověk, tak byste tomu měl rozumět

   Smazat
  5. 16:01- píšete hlouposti! Kdo je můj bližní? Rodina, národ nebo člověk obecně? A co s těmi lidmi, národy, kteří se tím neřídí, také je mám milovat a čekat až na "boží soud"? PS. Nečiním vědomě příkoří jiným a mám tolerovat příkoří jejich na mne? A to chce "Bůh"? Je-li všemocný, proč netrestá hned? Víte přece, že řídí i naši Justici a podle toho tento Svět vypadá.

   Smazat
  6. 16.21 Křesťanský Bůh Otec lidi nechává svobodnými, dává jim svobodnou vůli žít jako zvířata nebo jít jim vytyčenou cestou, nic tak neřídí.
   To Jahve -Jehova -Hospodin Starého zákona a Talmudu lidem radí, oko za oko, zub za zub ..
   Kdo byli Vaši předkové ???

   Smazat
  7. 16:41-asi konvertuji k židovství, aniž mám předky od nich! Sledujte politiku Izraele a pochopíte proč bylo vymyšleno křesťanství jako pátá kolona Judaizmu.

   Smazat
  8. 17.16 To konvertování byste si měl rozmyslet, zkusmo si zajeďte na Ukrajinu, abyste měl možnost vyzkoušet si co znamená judaismus v praxi a to judaistické oko za oko a zub za zub ...

   Smazat
  9. 17:58-konvertování myslím ironicky, jako poctu judaismu v obraně národních zájmů v Izraeli i jinde ve Světě, Ukrajinu nevyjímaje, prostě všude, kde se dostanou pomocí demokracie k moci řízené jejich managementem!

   Smazat
 35. Zdlblá společnost je ovládaná davovou psychozou paranoidního typu, která má původ v mediálně hlásaných bludech o "ruskám nepřiteli" a má mnoho obětí i mezi dříve relativně normálními lidmi.
  Nejvíce paranoidně nemocní jsou rusofobové v médiích a v politice (jejich jména známe) a jsou největším nebezpečím pro společnost.
  Společnost se musí od těchto bláznů chránit a tak musí zajistit jejich izolaci a léčbu v patřičných ústavech. Je to ten nejdůležitější dnešní úkol pro ještě paranoidně nezasaženou část společnosti.

  OdpovědětSmazat
 36. Slíbili jsme si boj proti komunizmu a extrémizmu a vstup do spřátelenich krajín EU a do zväzku s bratrskím národem USA v rámci NATO a budovať a bránit demokracii ve světe bít připravení,vždy připravení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, my si to u nás ve sklepě slíbili také. Na holý pupek, čestné pionýrské.

   Smazat
 37. To nás učili be škole.

  OdpovědětSmazat
 38. Ve škole Václava Havla.

  OdpovědětSmazat
 39. Rychle vse smazte co se vam nehodi, aby jste vypadali aspon truchu chytre !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 40. Honolulu, přečtěte si svůj text z 12:31, a pokud vám nedojde míra jeho povýšenecké arogance a neomluvíte se, jste definitivně, nehledě na vaše životní zkušenosti a zážitky, za lidsky podřadného pitomce.
  Jednoho musí napadnout, že váš pocit nadřazenosti, patentu na rozum a pravdu, může být důsledkem pocitů bílé populace v JAR, který jen a jen upevňují nálady a atmosféra šířená a pěstovaná v USA. Je jen přirozené, že k té povýšenecké aroganci "Američanů" (přesněji osídlenců USA, kteří mohou být nakonec i bez občanství) jsou nejnáchylnější ti nepříliš úspěšní nebo i jen zdomácnělí přivandrovalci.
  Vím, co si o všem tom "americkém" (USA) plebsu myslí skuteční Britové, neřkuli praví Angličané. Stručně řečeno Honolulu, jste trapný šašek. USA z vás nic lepšího než jste neudělaly. Možná, že naopak. I tak, mějte se a dál se znemožňujte. JiH

  OdpovědětSmazat
 41. Pravda a láska opravdu zvítězily ! Jen je otázka, pro koho a
  kdo se má z toho dobře.

  OdpovědětSmazat
 42. 11:55 A když to tak rozvinu, tak vlastně došlo k naplnění hesla šedesátníků o "socialismu s lidskou tváři".
  Protože to bylo v podtextu vždy jen o kapitalismu s mnoha
  tvářemi.

  OdpovědětSmazat
 43. 11:55 Každý kdo není trouba a je trochu schopný a ne líný. Mám se opravdu dobře. Ze začátku spousta času a odříkání.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:24 to by ovšem byla pravda pouze v případě, že by všichni dostali přidělenu rovnocennou kolébku, stejné vlohy a předpoklady, prošli kolem stejných příležitostí, kterých by bylo nekonečně a všichni měli stejnou "nesmůlu". Hloupé v normálním světě, při vašem pohledu je to, že ne všem je diagnostikována rakovina s letálními konci. Něco namítáte?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.