Reklama

neděle 4. srpna 2019

Svatá Greta, strašení dětí a klimatické odpustky. Jaroslav Bašta o tom, jak se nám do Evropy vrátil v plné parádě středověk

Bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta
Jaroslavem Baštou
4. 8. 2019 PrvníZprávyParlementníListy
Bývalý diplomat Jaroslav Bašta se ve svém tradičním nedělním komentáři rozepsal o tom, že by jej ani v nejhorších snech nenapadlo, že se dožije toho, že bude svědkem naplňování třetího ze sloganů z románu George Orwella 1984 – „Nevědomost je síla“.


Přiznám se, že by mě ani v těch nejhorších snech nenapadlo, že se dožiji toho, že budu svědkem naplňování třetího ze sloganů z románu George Orwella 1984.

První dva: „Válka je mír.“ a „Svoboda je otroctví.“ už dobře znám, dokonce ve dvou různých podobách. Hojně se používaly před rokem 1989, pak se na ně na chvíli pozapomnělo až po roce 2004 je obchodníci se strachem zase vytáhli ze zaprášeného kouzelnického klobouku.

První se vrátil s novou studenou válkou, ten druhý zase ke svému fungování potřebuje liberální demokracie, která není ani liberální, ani demokracií, proto se ohání pojmem politická korektnost. Ta v podstatě funguje jako před staletími církevní dogmata. Umožňuje totiž kohokoliv obvinit, že je málo pravověrný a vyobcovat jej. Nejčastěji z veřejného života, či ze zaměstnání (v řadě západních zemí je již dnes běžné odstranit z univerzity někoho, kdo se provinil politicky nekorektním výrokem). K dokonalosti to dovedly sociální sítě, které již trestají za použití jména a příjmení někoho, kdo byl politicky korektně proklet. Rozdíl ve prospěch středověku je v tom, že tehdy z nedostatku pravověrnosti obviňovaly úctyhodné instituce jako třeba inkvizice a existovala přísná procesní pravidla. Dnes si zhusta musíme vystačit s počítačovým algoritmem.

Třetího Orwellova sloganu se s vehemencí odpovídající věku (a možná i diagnóze) chopila Greta Turnberg a její loutkovodiči a stoupenci. Školní stávka za klima představuje nejen faktické popření smyslu vzdělávání, ale mění bádání o klimatu v apokalyptické proroctví, obdobu chiliasmu, včetně toho období 12 let, které zbývají do konce světa. Greta nepřichází s modlitbami, ale se stávkou, protože v nevědomosti je síla. Orwellovy knihy by se asi měly stát povinnou četbou na středních školách.

Zdá se mi, že popírání teorie globálního oteplování, klimaskepticismus a ironizování problému uhlíkové stopy je asi největší kacířstvím v celé západní civilizaci. Nelze však přehlédnout, že argumentace většiny klimaskeptiků se opírá o historické záznamy. Drastické změny klimatu nejsou záležitostí posledních desetiletí. Lidé se jich vždy báli. V době, kdy jsem vyrůstal, nás strašili přicházející dobou ledovou, což mělo jistou logiku. Geologové zjistili, že se za posledních pár milionů let odehrálo těch ledových dob hned 56, a zdá se, že ta poslední, která skončila před 11 000 lety, byla jedna z nejdelších a nejhorších.

Co se skleníkových plynů a toho strašlivého kysličníku uhličitého týče, tak bez nich by Země byla ledovou koulí s teplotou asi mínus padesát stupňů (jak se před 750 miliony let stalo). Proto mě docela zaujala jedna teze, která vychází z teorie Jamese Lovelocka o naší planetě jako velké matce Gaia, tedy velkém inteligentním organismu, který musí udržovat biosféru v rovnováze. Bouřlivý rozvoj života postupně způsobil problém s jeho dvěma základními stavebními prvky – s uhlíkem a kyslíkem. V přírodním koloběhu živé organismy „stahovaly“ uhlík z oběhu, fosilizovaly ho (v ropě, vápencích, uhlí atp.), naopak kyslík v atmosféře přibýval až příliš, proto přišly doby ledové. Proto bylo zapotřebí, aby vznikl a zasáhl nový geologický činitel, který urychleně vrátí uhlík zpět do oběhu /nejlépe ve formě kysličníku uhličitého či metanu) a vytvoří tak novou rovnováhu biosféry a zastaví nástup doby ledové.

Tuto úlohu lidstvo splnilo za pouhých dvě stě let od začátku průmyslové revoluce, takže se jako živočišný druh zapisujeme do geologických dějin naší planety stejně impozantně jako třeba prvohorní měkkýši, po nichž zůstaly dodnes mnohasetmetrové vrstvy vápenců. Tolik k možnému zdůvodnění smyslu existence lidstva.

Tento příklad uvádím proto, že pro tuto teorii existuje stejné množství věrohodných důkazů jako pro klimatickou apokalypsu způsobenou člověkem – tedy žádné. Má však jednu vadu – nelze s ní strašit děti, ani vymáhat klimatické odpustky.


36 komentářů :

 1. Lidstvo dospělo už tak daleko ve svém vývoji , že přestalo žít v souladu s přírodou a snaží se ji přizpůsobit obrazu svému a tím se dopouští tragického omylu . Matka příroda se už brzo s těmito svými ničiteli vypořádá a zjedná pořádek a rovnováhu , protože ona se nemýlí kdežto lidé a věda často .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V první řadě si hrajeme na bohy. Jak řekl kdysi Václav Cílek, ne každé dítě se musí narodit, ne každý člověk musí přežít. Je v tom možná trochu cynismu, ale taková je příroda. Přežívají jen ti nejsilnější. Pokud by jsme tyto zákonitosti respektovali, nebylo by nás dnes 7,5 miliardy a nemuseli by jsme dnes řešit tyto problémy.

   Smazat
  2. zhnusený1846
   V knize
   Emil Hadač : Ekologické katastrofy
   je kromě Bhópálu, Černobylu,Sevesa a dalších katastrof popsán i případ
   sesuvu neodborně těženého kamenolomu (Švýcarsko), kde zřícená masa břidlice dokonce překonala mírnou terénní vlnu a za ní zabila celou vesnici. Kdo byli ti silnější, kdo ti slabší? Podle tohoto schematu probíhají dnešní střety. Snad jen osamělý terorista vyhovuje vašemu pravidlu.

   Smazat
  3. 23,42
   Neberte mne za slovo. Vy víte jak to myslím. Díky technickému pokroku a pokroku v medicíně a farmakologii, jsme dokázali prodloužit délku lidského života a umožnili přežít jedincům, kteří by podle zákonů přírody přežít neměli. Hrajeme si na bohy a za to zaplatíme.

   Smazat
  4. Najlepšie to bolo niekde vo Filipínách. Tam na kopci nad dedinou ľudia vyťažili stromy, ktoré držali pôdu a zadržiavali vodu pri prudkých dažďoch. Potom prišiel silný dážď a spláchol s masou bahna a kamenia túto dedinu. Preživší len neveriacky čumeli že ako sa to mohlo stať, však sa poctivo modlili pri piecke v ktorej pukalo drevo z vyťažených stromov, k pánu Bohu za to, aby ich ochránil od všetkého zlého. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  5. Ano,...i k nám se do přírody vrátil doeranýn kníže Papán,...lékařská vědo,zahraň ho!!!!!!,jinak budeme muset uznávat zase Ústavu keltsko-slovanského národa a né germánského odkundes......

   Smazat
  6. Podle mých dosavadních znalostí, zde uvedu další stejně kontroverzní příklad, který se snažím rozřešit z dostupných mých informací: Očkování. Dle tedy toho co jsem zjistil: oprávněnost očkování by měla se zakládat na vědeckých zjištěních. Pokud totiž to nebudou vědecká zjištění, potom zde máme k obhajobě vhodnosti očkování pouze statistiku, která podle mně je jednou z nejspolehlivějších zjišťovacích metod v medicíně, obzvláště v takové oblasti jako očkování. Opravněnost očkování by měla vycházet ze znalostí imunity, které jsou nyní prakticky nulové, stejně jako např. znalosti důsledku aplikace eugeniky v širším měřítku - oplodnění na zakázku spermatem "geniálních jedinců" se dá shrnout do zkazky o Shawovi a Sofii Lorenové, která mu navrhla, že by s ním chtěla mít dítě, prý to dítě bude stejně chytré jako on a stejně hezké jako ona. Shaw, poněkud chytřejší než ona, ji na to odvětil: madam přestavte si opak. Zkazka je asi myšlenkový konstrukt a vyjadřuje tak asi naši znalost eugeniky. Shaw bude mít zřejmě pravdu. O eugenice nevíme, dle mého názoru prakticky nic. Jediné oprávněné eugenické zákroky jsou podle mně interupce zamezující genetickým chorobám, respektive poradenství v případě planovaného sňatku rovněž s možnou genetickou chorobou u potomka. K očkování. Statistika jako oprávněnost očkování, podle toho co jsem zjistil selhává. Odpůrci očkování totiž tvrdí, patrně opravněně, že třeba pravé neštovice zmizely vlivem hygieny nikoliv očkování a očkování považují za šarlatánskou metodum, zavedenou šarlatánem a podvodníkem Jennerem, který i ten lékařský titul měl falešný, to jest získan typickým způsobem běžným již celých 200 let, co je kapitalismus - za peníze -
   koupil si jej za 19 gvineí. Faktem je že po očkování zmírá určité, byť malé procento očkovaných a část je zmrzačená na celý žívot. Zastánci očkování tvrdí obvykle, že přičinou nebylo očkování ale koincidence s jinou chorobou /lid potom říká, že přičina přišla vzduchem/. Zástanci očkování tvrdí, že více lidí /tedy převážně děti, respektive nemluvňat/ zmírá na infekční choroby, a to i na ty, kdysi považované za banální - v poslední době se očkuje již i na spalničky, které byly ještě před půl stoletím referovány v učebnicích medicíny na půl stránky běžného knižního formátu. Zde je zajimavá otázka donucení stran státu - rovněž našeho, který nepřímo nutí valnou část rodičů k očkování, odepřením poměrně levné školky v případě nepřítomnosti očkování. Zastanci říkají, že umrtí a invalidita po očkování jsou daní jedince v celospolečenském boji proti infekcím. Helsinská deklarace však říká: Práva jednotlivce jsou nadřazená pravům společnosti /a margo - proto homosexuálové by měli mít pravo adoptovat děti/. Nicméně toto právo si myslím, že platí i v naši demokratické republice. Tak ně napadlo, že zákon Steel Rose, který zatím schválen nebyl, o nástupu do zbraní mužu do 60 roku věku v případě nouze, asi tento zakon nějak obejde. Bude asi platit - v případě války Helsinská deklarace neplatí. Mám doma 700 stránkovou knihu autorství doktora medicíny Rusa a homeopaty /dvakrát fuj - pro troly/ Alexandra Kotoka, dostupnou třeba na polském knížním trhu, kniha se jmenuje v českém překladu Nemilosrdná imunizace /Bezlitosna imunizacja - polsky/. Pro rozšíření obzoru doporučuji, knižka vyžaduje však přiměřené vzdělání, jinak čtení je možné, ale obtížné - využití slovníků atd. Pokračování niže.

   Smazat
  7. Pokračování textu ad 13:53
   Zdravý selský rozum řekne. Myslíte si, že kdyby to očkování, potažmo zisk farmaceutických korporací, bylo tak jednoznačně přínosné pro lidské zdraví, tak by i v dnešní dejme tomu liberální době, bylo možné vydání nactiutrhačné a ziskysnižující knihy. Autor, stejně jako na youtube se prezentující doktoři - Eleková, v Polsku Jaskowski, Czerniak, viděl jsem i video s jednom lékařkou z USA /podivné je to, že se její jméno již mě nepodařilo nijak dohledat, matně si vybavuji, že její příjmení se začínalo na písmeno H a přednášela o poliomylitidě/. Všichni tito lidé by byli okamžitě obžalování farmaceutickými korporacemi, kdyby otázka očkování byla tak jasná a soudy by přiřkly výhru korporacím. Závěrem: Omlouvám se, že jsem toto zde uvedl, protože tématicky to zde nepatří, nicméně i Kato končil každé vystoupení v římském parlamentu Karthago delenda est - Karthago musí být zničena. Pro malou skupinu /myslících - dodám nadměrně myslících, abych nikoho neurazil/ toto asi bude k nějakému užitku. Ukončím slovy velmi popolárními: Pravda vítězí. Podle mně ale pouze v případě úsilí o pravdivá zjištění a úsilí je vždy do jisté míry velmi drahá věc. Bez něho však není nic, nebo spíše je stav jaký si vrchnost přeje.

   Smazat
  8. Dodatek k 13:53 a 13:54: Měl jsem podtrhnout jednu věc: Uvedená kniha autorství A. Kotoka, celých 700 stran je samozřejmě zaměřena proti očkování s citacemi věhlasných odborníků, jejich článků atd. Jinak smutná moje reflexe týkající se mého času: tento můj komentář je pro mně ztrátou času, ničím jiným, což posoudíte z reakcí na něj.

   Smazat
 2. Panove zadne strachy z oteplovani ci nolve doby ledove !
  Drive nez k ni prijde, tak se vzajemne umlatime !
  V Texasu zastreleno 20 lidi ve Walmartu jeden den a 1600 mil dalko v Ohiu, druhy den 10 lidi !
  My jsme na pokraji obcanske valky !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a konečně začne Amerika řešit svoje vlastní problémy, a přestane se srát do ostatních zemí. Ať si vyřeší své vlastní problémy s přivandrovalci odevšad - vždyť co je to dnes "rodilý Američan"? Asi nic - všichni jsou potomci přivandrovalců. To je samá "Čínská čtvť", Italská čtvrť," Mexická čtvrť, černejch a hispánskejch hub jak nasráno - tak ono to jinak ani dopadnout nemůže, než že se všechna ta havěť mezi sebou začne rvát.

   Smazat
  2. Primo uprostred rekl bych..
   Zajimave je na vedcich jak si rozumi a badaji. Na jednu stranu umi spocitat a dokazat ta mnozstvi hrozivych doby ledovych ..Pak zase strasliva horka kdy se vsecko Saharove vyparilo a ja nevim co vsecko a tsunami, cyclony, sopky co udusi vsecko, podnebi vseho nejhorsiho ale Darwinuv prvook nedbal , ponevadz se musel vyvinout a jako pionyr vseho lidstva a pres prekazky ,dnes diky vedcum neviditelnych ,budovat Cloveka..Bratru za jednu petiletku milionu roku....
   Materialniho vedeckeho,Marx-Akademismu..Ani starej bratr Komenskej na to neveril.
   Ale zivot je tak kratkej ,ze nevidim duvod plytvani, k tem snazenim , demonstracim, pobijeni opozici, mlaceni hladovych a ukrivdenych , vrazdeni a silenstvi..
   Proc se neodpocinout do Antiterorismu vseho druhu, bez vyhrozovani, nasili , kdyz je tu prijmeny zahalcivy odpocinek..A nebejt hovado za kazdou cenu..Ze Amosku ?
   Podej rakosku..

   Smazat
 3. noviczech
  ...pane Bašto, pane Dvořák, náhodou jsem našel na netu: proroctví od matuš lašut, najděte si to a od wikipedia přečtěte! I vy čtenáři, co zde píšete, velmi zajímavé a dost aktuální! Nejsem v žádné církvi, ani v žádné sektě. Hodně jsem četl, ale co když je to, co tam popisuje pravda? Zdá se nám, že je svět v pořádku? A dokázal by někdo mírovou cestou toto dát do pořádku? Jsme tu opravdu jen těch 70 až 80 let na světě, jak o tom píše Bible už před čtyřmi tisíci lety a pak NIC? Selah z Bible znamená ZASTAV SE A POZORUJ! Udělejme to prosím, aby jsme mohli dát váhy opět do váhy, v mysli i v pozorování.
  Přeji hezký den!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Misto psani snad se rozhlednout kolem...Kazda kartarka, prorok, Mag, psychic , archandel, Jezdec z Apokalypsy maji svoje nastroje pekne serazene..
   Vzdycky maji na vse kloudnou odpoved..Treba koho zarmouti, kdyz se dovi ze je genius, ktereho od skolnich lavic pronasledovaly obtize, devcata, kamaradi chlast, nedostatek kuriva, a to nejhorsi ze vseho Pedagogove.. To same je v bibli a porad dokola..A jak Byl ten Job pronasledovanej a ublizovanej a potom zase rehabilitovanej jako za Novotnyho Antikomunisti..Ale je to velmi pekny cteni..Beletrie a novela..Nekdy lepsi nekdy horsi, ani thrillers nechybi , sci-fi, , vrazdicky, drama k pohledani a neco zazraku , atd.. Ze to vnucovali kazdymu je vec zase tech co prazdnota nuti ji porad zaplnovat a z toho pak fanatismus nutit kazdeho do takovych veci..

   Smazat
 4. Fosilní paliva se nespalují pouze v našich kotlích a elektrárnách. Spalují se i ve vysokých pecích. Chtějí se snad vrátit zastánci nulové, uhlíkové stopy do doby kamenné? Jak nás chtějí nakrmit? Nebo začneme losovat a devět z deseti požádá dobrovolně o euthanásii? Oni jsou jako koně s klapkami na očích. Vidí jenom ten svůj problém a velmi přímočaré řešení. Přestaneme spalovat uhlí a ropu a problém bude vyřešený. Klima se vrátí zpátky do normálu a všichni budeme dál žít, jako jedna velká a šťastná rodina. Budeme v radostném očekávání narození dalších miliard.
  Ne. Tak to fungovat rozhodně nebude. Už jenom radikální snížení spalování fosilních paliv sníží radikálně naší schopnost ve výrobě potravin. Ceny poletí vzhůru a pro spoustu obyvatel planety se tím stanou nedostupné. V Evropě nám klesne životní úroveň, ale v Africe a Asii vypuknou hladomory. A ti zbylí se pohnou jinam. A pak nastane skutečný boj poslední skývu suchého chleba. Začne boj o holý život. Jestli se té doby dožije Gretha a jenom otevře hubu, dav hladových jí roztrhá na kusy. A s ní všechny její podporovatele.
  Místo planého tlachání chce zahájit seriózní diskusi a začít konat skutečně efektivní kroky. Snížit porodnost, makat na odsolovacích zařízeních a závlahách. A vymýšlet nové ekologicky čistší technologie. Ale k tomu se nedojde na ulicích, ale ve školách. Místo demonstrování by se měli všichni učit technické obory. Filosofů a sociologů máme už víc, než dost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s vámi, jenom je škoda kolik peněz, surovin a energie se vydalo na zbrojení a války a kolik to stálo lidských životů. Jenom vzpomenu z mládí na film z NDR "Strašidla ze Spesartu" kde se zpívá, "proč lidstvo nechá se tak rádo , do boje hnát jak to stádo". No a o tom to je, hej hou.

   Smazat
  2. Film "Strašidla ze Spessartu" byl natočen v roce 1960 v Bundesrepublice a ne v DDR!.

   Smazat
  3. Zhnusený 1900
   Podle CHEMIE (Greenwood, Ernshaw, Oxford university press) se na zemi vyrobí DENNĚ 10 000 000 000 gramů
   (deset tisíc tun) sazí pro výrobu pneumatik a plastických hmot. Kolik picích brček si musíme denně odříci, abychom to vykompenzovali?(údaj je z 80. let XX.stol., od té doby výroba pneumatik a plastických hmot jistě hodně poklesla)

   Smazat
  4. Odstrasujici priklad deformovaneho dr. Husaka a jeho pokracovatelu jako dr. Klaus zanechalo nasledky nejen materialnich skod ale i dlouhotrvajicich fyzicko-psychickych skod a destrukci..v nasich zivotech..
   Vyhoda a nesporna existuje , ze Babis neni Akademikem vseho vedeni..A bohda nebude..
   To se dalo odhadnout i bez Prognosticke Kalkulace vyletu do zahranici a USA predevsim..
   Navazet se do male Grety nepovazuji za neco o cem psat. Ani nepredstira co je a coneni../Loutka/..
   System se nazyva Pionyrismus , predtim treba skautismus a pod., Snazi se Elity se zneuzit deti pac uz jsou v koncich.. Nikdo jim neveri a je doporucovano pro zachovani zdravi a psychicke rovnovahy se s nimi nepaktovat...
   Osoby,skromne a neobdarene maji snahy byt tzv. trendy avyplnuji sve zivoty jit prikladem v nove mode, treba jak si uvazat satek a la domovnice ,kolem hlavy..
   Mazitim rychlej pad sveta do PODSVETI , je primym nasledkem , kdyz si treba deti prestaly samy, VYTVARET sve zabavy, aktivity energicky vytvaret situace a uskutecnovat sve !!! zajmy , nezavisle a nyni jsou plne zotroceny do otroctvi zhoubne technologie...
   Pad je nevyhnutelny...
   Orwell pak byl mizernej spisovatel..Udelal si fotografickej obrazek neceho a ten do detailu , a nunavne to pak do sire popisoval v potu tvare .
   Prave jsem neco od nej vyhodil do popelnice..
   Ale nejak , nemam poneti jak ,se mu podarilo vytvorit dve veci a jednu z nich velmi presne..
   Svoboda je otroctvi, tim ,ze otrocky popisoval politicky system NARUBY do vsech dusledku..
   Inkvizice napr. byla porizena aby si sadisti a psychopati HUSTE ZASTOUPENI V ELITACH /jako treba pedofilove a pederasti a zvrhlici/tedy .Aby si prisli na sve.. Korektnost, poradek , zakony tresty,vezeni a popravy /i dnes/, a hrozby na nas a spolu s dukazy jak jsme spatni a musime byt Vychovavani a pedagogicky a neustale trestani a na strane druhe tajne zvrhlosti a ukajeni jich vseho druhu pro ne..
   Mezitim jsou tady kulisy na vycpavani a zakryvani ..
   Vec ta musi byt v rukou neprognostickych ,ale o to vice schopnych vedcu, bez kecu a s prostorem nechat je vec Neideologicky a Nepropagandisticky vyresit..Zkratka nechat je v miru a pokoji aby to vyresili.. Ostatni jsou jen slabomyslne hovadiny a zabyvat se jimi je tez to same..

   Smazat
  5. Pane Šmídle,
   a vy jste přesvědčený, že dnešní vyvolení budou řešit sací brčka a igelitové pytlíky? Pokud ano, jste šťastný člověk.
   Já vám řeknu něco jiného. EU přijímá vcelku přísné ekologické limity. Jak se chovají výrobci - znečisťovatelé? Přemístí výrobu do zemí třetího světa, kde žádná omezení nemají. A jak na to zareagují politici? Nijak. Místo, aby uvalili cla na tuto špinavou produkci, které by alespoň srovnalo rozdíl v nákladech s těmi, kteří v evropě zůstali a omezení dodržují, nic. Přitom i naprostý blb ví, že změny klimatu jsou celosvětový problém a je naprosto jedno, zda emise vyprodukují v Číně, která produkuje 30% skleníkových plynů, nebo v USA se svými 15% a nebo v zemích EU, které všechny dohromady vysmrdí 9%.

   Smazat
  6. zhnusený:
   Nemyslím si, že jsme ve sporu. Prostě se nám předhazují grétoviny (Gréta už má následovnice) k věření, aby byla odvedena pozornost od aktivit mocných někam jinam, neškodným směrem.

   Smazat
  7. Ad 19:OO: Rostliny potřebují kysličník uhličitý a produkují kyslík. Proč, když toho kyslíčníku uhličitého je přemíra a působí jako sklinik, proč potom se tak o závod kácejí lesy, o závod po celém světě - i u nás, proč nejvíce frekventovaným zvukem na venkově je zvuk sekačky trávy. Proč u mně doma je tolik papíru, že kdybych ten papír, tak jako moje babička potřeboval pouze k zapálení "pod blachou", tak bych musel žít 1000 let. Proč kdejaký výrobce Vám zdarma poskytne reklamní doslova knihu na papíře bližícím se křidovému svou kvalitou s ilustracemi, který jsou na urovní leckdy ilustrovaných knih pro fainšmekry. Tyto reklamní knihy mimochodem mají spočteno, že se vyplatí - kapitalisté nedělají za darmo nic - dokonce podezřívám, že i tu dobročinnost mají patřičně skalkulovanou. Zákazník platí i tu reklamu, v tom případě kácí i ty lesy a tedy řeže si pod sebou větev na které sedí. Ještě malý dodatek. Zápalky nyní se dají zapálit někdy tak jedna ze tří, to je asi v zájmu zvýšení tržev v dřevozpracujících závodech. V dnešním kapitalismu, jaK známo, když nestoupá výroba, je život - ten finanční - v ohrožení.

   Smazat
 5. Přestat vyrábět výrobky na jedno použití.Záruční dobu prodloužit min. na 5let...Kapitalismus to ale nechce...
  Trump obrátil chemtraily: Třetí potvrzení.
  https://beforeitsnews.com/v3/politics/2019/3123161.html
  Otázka chemtrailu je tak závažná a důsledná, že kromě uzdravení a změny oblohy před našimi očima má štěstí, že Maestro zasílá několik potvrzení, aby pomohla těm, kteří jsou stále skeptičtí ohledně tohoto obrovského vítězství nad Cabal.

  OdpovědětSmazat
 6. Poťapaná Gretchen to přeci říká a dělá jasně a transparentně... NEVZDĚLÁVEJTE SE, CHOĎTE ZA ŠKOLU, ABYSTE VĚŘILI FARÁŘŮM, IMÁMŮM A KLIMASTRAŠIDLŮM... A ABYSTE BYLI OCHOTNÍ SE JIMI DÁVAT OŽEBRAČOVAT. BU BU BU... PEKLO, KONEC SVĚTA, GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ/DOBA SUPERLEDOVÁ, jenom USA a vyvolení vás spasí... PLAŤTE OVČANÉ, PLAŤTE! Pan farář vás pochválí, Rothschild vám dá správnou vládu... fotku Mrtvého moře a úvěr...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... a nejenže se po smrti dostanete do království nebeského ale ještě za svého života obdržíte Nobelovu cenu...

   Smazat
  2. Né vole21:14, my s radostí poběžíme za tebou, abys to byl ty, kdo nás pochválí a budem ti platit a platit... pro tvý krásný oči a tvý řeči, co nám lechtaj naše ouška:-). Pak nás můžeš poslat do království pekelného pana mistra Jana Husa.

   Smazat
  3. 9.07 Peklo je prý pro Židy, Křesťany a Muslimy... prý když si ho vymysleli, tak jim Stvořitel ve své dobrotě vyhověl... i když pociťoval smutek.

   Smazat
  4. A navic ,co tady jeste schazelo ty Otepleni z tech pochodu teplajzniku..Kdy Sorosove prikladaji pod kotel..

   Smazat
 7. Jen kecy aby mohli dále připravovat NWO. Kdyby to mysleli vážně tak by se muselo začít od korporací což určitě nehrozí.

  OdpovědětSmazat
 8. Markéta Šichtařová odhaluje obrovský podvod na voličích. Chudí kvůli němu budou ještě platit bohatým:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Marketa-Sichtarova-odhaluje-obrovsky-podvod-na-volicich-Chudi-kvuli-nemu-budou-jeste-platit-bohatym-591203

  OdpovědětSmazat
 9. Příroda jako taková může existovat v libovolné formě. Její živá část už jen v určité, s určitými mezemi. Snad jen lidé mají dispozici si to uvědomovat. Existuje víceméně odborný termín "předběžná opatrnost". Tu by mělo lidstvo respektovat. Vypadá to ovšem tak, že kapitalizmus cosi takového z principu vylučuje. Bez rostoucí spotřeby nemůže existovat. Může ji ovšem jinak orientovat, třeba do války. Nebo do války s klimatickými změnami? Jisté je jedno, kdo to zaplatí. Jen se neví kdy, jak a čím.

  OdpovědětSmazat
 10. 18:38 s tím si Greta starosti nedělá ...

  OdpovědětSmazat
 11. Vedle Basty je i ten nejvetsi planetarni blb nositel Nobelovy ceny. Ve spolecnosti se uz zazil primer etalonu blbstvi = 1 Basta:-)

  OdpovědětSmazat
 12. 19:05 Největším planetárním blbem jste přece VY! O blbosti byste mohl krafat celé hodiny. Je to vaše téma! Blbost pohlcuje vás celého a vy obsáhnete celou blbost jako takovou. Dokonalá symbióza.

  OdpovědětSmazat
 13. 19:O5 Vážený Pane, nic nevídím o Nobelově ceně v článku pana Bašty a pokud pan Bašta miřil na nějakého noblistu, o čemž ve svém skoupém slově jste se mohl zmínit, chtěl jsem Vám říci, že žijeme neoliberální kapitalismus, kde podle mně by měl být presentován nějakým filmem, pak bezesporu by to mohl být také film, který se jmenuje PODRAZ, produkce, jak jinak - USA. Pan Obama též dostal Nobelovou cenu, v kategorii holoubek míru. Opravdu si myslíte, že ten Obama si tu cenu zasloužil? Další příměra: OSN si myslíte, že opravdu pracuje pro lidstvo, nebo především pro USA?

  OdpovědětSmazat
 14. Slečinky (většinou s nějakou diagnózou) dříve občas viděly Panenku Marii, dnes je to jakési Globální oteplování. Dříve se na takových místech zakládala poutní města (např. Lurdy) a kšefty jen kvetly. Nic nového pod sluncem...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.