Reklama

úterý 20. srpna 2019

Velký podvod

LeoK.
20.8.2019  KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
motto: 
Heče peče, Ford a špás,
spoj se s dívkou hned naráz,
chlapci, dívky v roztoužení,
teď dojdete uvolnění.
(Aldous Huxley; Překrásný nový svět)

Václav Havel snil o občanské společnosti, kterou chápal jako svobodné sdružování lidí do různých typů spolků, občanských iniciativ a občanských sdružení. Měl představu o jejichnezastupitelné roli v demokracii a to jak participativní, tak servisní, kdy se občané prostřednictvím sdružování snaží vyjadřovat své zájmy a požadavky. To všechno s cílem řešit společné problémy.

Tím se aktivně podílet na spolurozhodování např. v obci, kraji či státu a zároveň tak přebírat jistý díl odpovědnosti za rozhodnutí učiněná orgány veřejné moci. Tato spolupráce mezi občanským sektorem a státní správou či samosprávou je prospěšná pro obě strany, neboť občanské spolky jsou často mnohem blíže realitě, a mohou proto rozhodovacímu orgánu pomoci při definici problémů, které je třeba řešit. Kromě toho je v nich i řada odborníků, kteří svými znalostmi a připomínkami při veřejném projednávání daného problému zdokonalují navržené řešení.

Participativní aktivita také přispívá ke zdokonalování občanů v roli „homo politicus.“

Občané se učí formulovat své názory, učí se diskutovat a vystupovat na veřejnosti a zvyšují se jejich organizační schopnosti, utváří se a formuje se sociální a kulturní kapitál. Významnou rolí občanských spolků je i jejich servisní role. Často poskytují služby zejména pro takové skupiny lidí, které své potřeby nemohou uspokojit jinde. Tak de facto vyplňují mezeru v nabídce veřejných služeb, to znamená těch, které poskytuje stát nebo obec.

Takto nabízené služby bývají zpravidla velice efektivní a levnější, neboť jejich motivací není dosažení zisku, ale solidarita.

Tyto služby bývají také mnohem cílenější, protože vycházejí ze skutečných potřeb klientů. Tím rovněž institucionalizují tradiční vzájemnou pomoc mezi občany – například v rámci dobrovolnictví – a přispívají k integraci společnosti.

Lidé se ve spolcích, sdruženích a iniciativách měli sdružovat proto, aby společně uskutečňovali to, co se lépe uskutečňuje společně než jednotlivě.

Určující přitom je, že toto sdružování – vedoucí k autentické sebestrukturalizaci společnosti – vyrůstá z jiných zájmů než podnikatelských a že stát jako zástupce celé společnosti toto sdružování a jeho práci podporuje. Přinejmenším ze dvou důvodů: jednak proto, že stabilita, harmonie a úspěšnost společnosti jako celku do značné míry záleží i na tom, zda nejrůznější legitimní a přitom nevýdělečné zájmy občanů a jejich skupin mají dostatek možností se uplatnit, jednak proto, že většina těchto aktivit neslouží jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak či onak mohou těšit všichni.

Dnes, po třiceti letech ale všichni víme jak to dopadlo.

Místo tělocvičných, zájmových, vzdělávacích a jiných spolků, jimiž se honosila 1. republika, tady shora vznikaly jako agresivní nádorové buňky různé nadace a tak zvané neziskové organizace, které se odvozovaly od zahraničních „matek.“ Například Open Society Foundantions, Aspen Institute, Greenpeace, Amnesty International, AFS Intercultural Programs a řady dalších.

Oficiálním cílem bylo rozvíjet otevřenou společnost v regionech procházejících transformací, vzdělávat politické a ekonomické elity a vytvořit občanskou společnost.

Pod líbivým pláštíkem otevřené společnosti a s „nezištným“ přispěním zahraničních subjektů metastazovaly do „českých“ organizací, které se už mezitím staly sami podporovatelem nově vznikajícím rakovinným buňkám.

Například v devadesátých letech vznikla, jako projekt Jaromíra Štětiny a Šimona Pánka za úzké spolupráce s National Endowment for Democracy (dále NED), která byla založena americkým Kongresem, humanitární organizace dnes známá pod názvem Člověk v tísni (dále ČvT), v té době s aktuální odbočkou v Čečně.

Z té doby nás zaujaly především reportáže Petry Procházkové a aktivistický přístup Jaromíra Štětiny, které obhajovaly islamistické tendence v Čečenské Ičkerii (veřejné popravy, souboje klanů, únosy nevěst) a nic na tom nezměnily ani bombové útoky na obytné domy v Rusku, které představovaly sérii čtyř teroristických útoků uskutečněných v září 1999 v ruských městech Bujnaksk, Moskva a Volgodonsk. Zahynulo při nich celkem 307 lidí a více než 1000 dalších bylo zraněno.

Ruské vedení bylo pod palbou celosvětové kritiky, přestože poukazovalo na skutečnost, že se nachází ve stavu války proti globální islamistické frontě, jejímž cílem je i boj proti západní civilizaci a jejím hodnotám. Ke změně postojů, se kterou ČvT nepočítal, došlo až po 11. září 2001 ve Spojených státech.

Novou vlnu teroristických akcí potom započal útok čečenského komanda na moskevské divadlo Dubrovka. Koncem prosince 2002 následoval útok na sídlo promoskevské vlády v Grozném a poté několik akcí na jihu Ruska a v Čečensku (v květnu 2003 zabily útoky na správní budovy v Grozném 59 lidí a v srpnu 2003 na vojenskou nemocnici kolem 200 lidí). Dne 5. července 2003 odpálily výbušniny na těle sebevražedné atentátnice na koncertě v Moskvě a zabily 15 lidí. Dne 5. prosince 2003 zničila trhavina část vlaku u města Jeseňtuki. Dne 6. února 2004 explodovala bomba v moskevském metru a zabila 39 lidí. Poslední série aktivit započala 24. srpna 2004 sebevražednými atentáty na dvě ruská letadla, pokračovala explozí v moskevském metru 31. srpna 2004 a vyvrcholila masakrem ve škole v Beslanu.

Poslední „Čečenská stopa“ pak byl teroristický útok v Bostonu. 5. dubnu 2013 v cíli mezinárodního maratonu explodovaly dvě amatérsky vyrobené bomby ukryté v černých pytlích. V důsledku explozí zemřeli tři lidé včetně osmiletého chlapce a 264 osob bylo zraněno, z toho 17 lidí bylo v kritickém stavu.

To a americké působení v Afghánistánu a Iráku a s tím spojené problémy a potřeby zmírnily americkou kritiku Ruské federace a tím ztratil ČvT pel neohroženého šiřitele humanity, zvláště poté, co v souvislosti se svou činností v Rusku byla organizace a její představitelé – spolu s řadou dalších NGOs – obviněni ruským týdeníkem Argumenty a fakta ze soustavné podpory čečenského separatismu a terorismu.

Svou činnost ČvT přímo v místě konfliktu nuceně ukončil v roce 2005 brzy po zásahu ruských bezpečnostních jednotek OMON na jednu z budov nadace v centru Grozného, při níž byl zabit jeden čečenský rebel, který se v budově „bez vědomí vedení organizace“ skrýval; ruské bezpečnostní složky však informovaly mj. o nalezení a zabavení tiskárny, na níž se měly tisknout falešné doklady, a menšího skladu zbraní. V roce 2007, ale Ruská federace činnost ČvT v Čečensku a Ingušsku opět povolila.

Změnu cílů ČvT naznačuje dar 75 000 dolarů od NED a následující rok dalších 100 000 dolarů, určených pro „vznikající nevládní organizace, podílející se na obnově Iráku.“

ČvT se označuje za nevýdělečnou organizaci, která nemá politické cíle.

To je pochopitelně lež,

činnost této společnosti je silně politicky i ideologicky vyhraněna. Nejvíce se zaměřuje na mediálně proskribované režimy Kuby, Běloruska, Barmy, případně Číny.

Aktivity ČvT plně korespondují se zahraniční politikou Spojených států, společnost mlčí k případům porušování lidských práv tam, kde je viníkem či spoluviníkem světová supervelmoc.

Jednoznačně se ČvT spolu s Českou televizí postavila za islamistickou invazi (např. v Náhorním Karabachu – touto jihokavkazskou misí v roce 1992 ještě jako Nadace Lidových novin svou činnost zahájila). Aktivity v Čečensku sehrávaly, především „díky“ Štětinovi, v činnosti ČvT velmi významnou roli. Ryze politické zaměření skrývané za humanitárním pláštíkem bylo dobře vidět i u nás

na mediálně silně propagovaných protikubánských happeninzích s klecemi, v nichž se symbolicky střídali některé osobnosti českého veřejného života.

Méně je to vidět na vymývání mozků těch nejmenších, na programu Jeden svět na školách, který je odporným příkladem politické manipulace těch nejmladších.

Politika, která měla být určována svobodnou soutěží politických stran byla masivně atakována různými think tanky a instituty, jako například CEP, CERGE, CEVRO, Liberální institut, Evropské hodnoty a mnohé další, leckdy s masivní zahraniční finanční podporou.

I jinde v Evropě se potýkají s podloudnou legitimizací výzev nevolených orgánů do oficiální politiky. Maďarská vláda letos odňala akreditaci Sorosově Středoevropské univerzitě, která má od roku 1991 poslání vychovávat „nové demokratické lídry“ tohoto vratkého prostoru mezi Německem a Ruskem. Univerzita se náhle ocitla mimo zákon, který nově nařizuje, aby zahraniční vzdělávací instituce poskytovaly vzdělání také v místě svého sídla. Navíc musí existovat bilaterální dohoda o jejich působení mezi Maďarskem a státem původu. Středoevropská univerzita (CEU) se chystá na odchod z Budapešti do Vídně.

Premiér Viktor Orbán tak uspěl ve snaze vytlačit univerzitu ze svého území. Jeho vláda loni přijala zákon, který této prestižní vysoké škole – registrované ve Spojených státech, vydávající americké diplomy a financované miliardářem a filantropem Georgem Sorosem – znemožňuje sadou předpisů v Maďarsku fungovat.

Rektor univerzity Michael Ignatieff (bývalý předseda Liberální strany Kanady) proto ve čtvrtek oznámil, že škola nemůže svým studentům garantovat „akademické svobody ani samotné fungování univerzity.“

Orbánova vláda označila rektorovo prohlášení o nuceném odchodu a ohrožených akademických svobodách za „sorosovskou lest,“ kterou se CEU pouze snaží vyhnout dodržování platných zákonů.

Maďarská vláda také přestala financovat genderová studia a odebrala CEU akreditaci na migrační studia, s odůvodněním, že jde o skrytou „migrační propagandu.“ Státní tajemník maďarského ministerstva pro lidské zdroje Bence Rétvári podle serveru Pluralist vysvětlil rozhodnutí tím, že zatímco univerzitní vzdělání musí mít vědecký základ, genderová studia mají kořeny spíše v ideologii než ve vědě.

Obával se tehdejší předseda vlády Václav Klaus téhož v České republice?

„Ano, obával a obávám se toho dodnes. Sorosovo jméno je pro mne symbolem totální dezinterpretace slova ‚občanská společnost‘; já jsem vždy chtěl ‚společnost občanů‘ s dovětkem ‚společnost svobodných občanů‘. To nechtěl a nechce pan Soros, říká Klaus.

„Česká vláda, jejímž jsem byl předsedou, tehdy ‚pouze‘ většinově odmítla této instituci poskytnout dalekosáhlá privilegia a úlevy, které si nárokovala a jimiž podmiňovala své fungování v Praze… Pozdější politické aktivity George Sorose a jím financovaných institucí v řadě zemí světa potvrdily, že toto rozhodnutí bylo správné,“ tvrdí Klaus.

No ano, jsou to „neziskové organizace“ a think tanky, které se odchýlily od deklarované participativní a servisní činnosti s cílem řešit to, co je společným problémem a místo řešení skutečných problémů do společnosti vnáší

ideologii, tedy způsob, jak ospravedlnit politický řád, násilí a nelegální cestu k moci.

Jsou to think tanky, které místo aby prosazovaly rozum, ratio, jak nás mylně dezinformuje jejich název, jsou středem ideologických manipulací dovedně zaměňujících rozum za emoce. Jsou to think tanky (u nás Liberální institut), které zavedly pojem

Den daňové svobody jako odhazované těžké břímě, jako pomyslnou hranici, která rozděluje kalendářní rok do dvou období. V prvním období vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády a ostatních institucí státu. Emotivním způsobem – konečně svobodni! – vnucují občanům představu, že teprve až o penězích, které vydělají počínaje dnem daňové svobody (včetně), rozhodují svobodně oni sami. Jde o zásadní ideologické zpochybnění systému demokracie, že o všem – tedy i o daních – rozhodují občané sami.

Jsou to think tanky, které opět s brutálním útokem na emoce zavádějí

Den vyčerpání generovaných zdrojů Země (Earth Overshoot Day dále jenom EOD), což je vypočtené kalendářní datum, kdy lidská spotřeba zdrojů pro daný rok překročí schopnost Země regenerovat tyto zdroje v daném roce. Earth Overshoot Day (EOD) vypočítává think tank Global Footprint Network, který byl původně založen ve Spojených státech, Belgii a Švýcarsku jako charitativní nezisková organizace (sic!) a jeho kampaň je podporovaná desítkami dalších neziskových organizací.

Tenhle podvod je založen na nesmyslném předpokladu, že přírodní zdroje vytváří a regeneruje pouze planeta Země sama. Že zdroje spolu nevytvářejí lidé a to nejen vyhledáváním (prospekcí) těch přírodních, ale i aktivním způsobem – například zemědělstvím nebo jadernou elektrárnou, které dávají nesrovnatelně vyšší výnos než sběračství nebo využívání statické elektřiny se srovnatelnými náklady.

To jsou jenom dva příklady útoku na rozum a lidskou schopnost myšlení. I proto existuje také zběsilý útok na vzdělávání, jehož cílem je vytvořit z lidstva něco, co popsal Aldous Huxley v knížce Překrásný nový svět a která u nás vyšla pod názvem Konec civilizace. Je v něm pracující kasta delt (podle řeckého písmene δ), odsouzená k hrozné práci.

Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi. Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka somy (psychedelická droga), hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?

To je také nevyjádřeným cílem ideologie, kterou šíří nadnárodní korporace. Příkladmo Facebook Google a další.

Co si mohou uživatelé ještě přát?
Během jedné generace se strašlivě změnila společnost. Dříve nebyla tak antagonistická, už i proto, že nebyl takový výběr – být pro něco – většině stačilo horovat pro všelidskou spravedlnost a samozřejmě pro mír. I výběr témat proti kterým se společnost vyhraňovala byl omezenější.

Nebyl tu Zeman, Babiš, Čína, Rusko, nebyla to dvojí kvalita potravin a islámský stát, ale jenom chudoba a válkychtivé kruhy.

Společnost byla homogennější, jak materiálně, tak kulturně a politicky, dokonce v průměru vzdělanější. Přestože oficiální čísla o počtu vysokoškolsky vzdělaných říkají něco jiného. Generaci mileniálů to tak nepřipadá, nepoznali jiné hodnoty, žijí ve své (mladé) bublině.

Náš svět a svět našich rodičů, kde bohatství vzniká prací a pocit štěstí nezávisí na penězích, je jim cizí.
A zase odkazuji na článek Michala Rybky, ze kterého vyjímám:

S ohromeným výrazem jsem sledoval, jaká diskuse vypukla kolem toho, že se Piráti rozhodli zrušit povinnou maturitu z matematiky. Ano, Piráti – z matematiky. Piráti, proboha, Piráti! To, co kolem toho propuklo, je hotový festival hlouposti, kde vám lidi vypráví, jak je matematika zbytečná, protože ONI nepotřebovali nikdy trigonometrické funkce. Už tato dedukce je nesprávná! Možná, že nikdy nepotřebovali cotangens – ale o tom to není: Ostatně pokud je zubař dobrý, bude z neuroanatomie potřebovat jen znalosti hlavových nervů a internu vůbec ne. Snahu ořezat zubařinu o tento základ je ale projevem šílenství, i když zdánlivě potřeba není.

Nemůžete dělat komplexní práci bez znalostí systémů. S matematikou je to podobné, existuje v mnoha formách a stupních, které jsou propojené něčím, čemu říkám „brány poznání“. Dělení nulou nemá smysl, ale vede nás k důležitému pojmu limity. Odmocňování záporných čísel nemá smysl, pokud nevytvoříme matematiku v komplexním oboru. Znalosti v matematice vedou k dalším a dalším oborům, z nichž asi každý jeden nevyužije nikdo, ale ony dohromady vytváří celou vědu – a hlavně jsou propojeny logikou. […]

V matematice jsou tři základní stupně poznání. To, co by vás měla naučit základní škola, je mechanická matematika neboli kupecké počty. Produktem tohoto vzdělávání je člověk, který zvládne spočítat daňové přiznání a třeba náklady na půjčku. Od toho, kdo ji úspěšně absolvuje, nemusíme asi žádat víc – proto se klade důraz na mechaniku a ideálně se budují základy pro další kroky, totiž schopnost uvažovat. Mnoho lidí se ale bez toho obejde.

Středoškolská matematika už ukazuje svoji komplexitu a to, co by měla budovat, je schopnost uchopit problém, analyzovat ho, převést na matematický problém a vyřešit ho. Tady se už počítá s tím, že absolvent dokáže uvažovat kriticky a používat matematiku kreativně. To, co by si měl odnést každý, je právě tohle: Schopnost dekomponovat problém, schopnost logicky uvažovat, vyvozovat a ideálně také statistiku a pravděpodobnost, což vám v životě docela pomůže.

Po středoškolákovi se má chtít nejen to, aby zopakoval mechanický postup, ale aby u toho doopravdy uvažoval – tedy když dostane do rukou statistický soubor, aby nezačal mechanicky s popisnou statistikou, ale aby se například podíval na data a zjistil, že vidí něco neobvyklého, například že jde o dva smíchané soubory, jejichž mechanické zpracování nedává smysl. Ten důležitý krok je v tom, že absolvent tohoto stupně už musí umět myslet kriticky a nesmí skočit na nějaký špek. A to je přesně to důležité plus, které to přinese.

Třetím stupněm je vysokoškolská matematika, která je opravdovým portálem pro matematickou vědu anebo pro vyšší aplikovanou matematiku. Ta začíná nekonečnými řadami, integrálním a diferenciálním počtem – a od těch předchozích stupňů je oddělena tím, čemu říkám „Jarníkův schod“ – tedy pojmem limity. Ten, kdo nepochopí limitu, už bude chápat věci na ní založené špatně anebo zkresleně. Ano, tohle opravdu nepotřebuje každý – a můžete bez toho stupně klidně a spokojeně žít – podobně jako každý nevyleze na Everest. […]

Před lety jsem se připletl k přijímačkám na FSV – a viděl jsem skutečnou hrůzu v očích zájemců o studium, když před sebou uviděli test z matematiky. Ale i v sociologii přece musíte umět kriticky myslet a analyzovat data! To nejcennější, co studium poskytuje, jsou fundamenty, o které se můžete opřít. […]

V každé tvůrčí práci budete potřebovat to samé: Schopnost kriticky uvažovat, rozebírat problém, algoritmizovat ho a logicky vyvozovat…

Klim
atická změna se v dnešní době stala v Evropě zásadním politickým tématem. Tón veřejné diskusi udávají ti, kteří ji pokládají za nežádoucí a zastavitelnou (sic!) přírodní anomálii. Popírají skutečnost, že vše na naší planetě, včetně klimatu, prochází od jejího vzniku permanentní změnou.

V politické ideologii, v niž boj se změnou klimatu zmutoval, je to však něco zcela jiného. Ta v dnešním sekularizovaném vyspělém světě naplno přebírá úlohu nového racionalistického náboženství a naplňuje potřeby, které staré náboženské kulty již nenaplňují. Její předností je zdánlivý racionalismus a opření o vědu, na jejíž údajně nezpochybnitelné autoritě v moderní společnosti tato ideologie parazituje.

Výkyvy klimatu jsou přirozené a nezastavitelné. S jejich důsledky se můžeme pouze vyrovnávat a přizpůsobovat se jim. Strach z budoucnosti a z nadpozemských sil je člověku vlastní, přesto bychom neměli tak lacino podlehnout vymývání mozků a manipulaci. Hrozí, že si pod záminkou ochrany klimatu zavedeme děsivou nehumánní totalitu, která nás zbaví svobody. Hrozivým příkladem je vliv německých Zelených.

V roce 1949 historik Herman Bengtson napsal:

Duchovní jednota starého světa položila základy západní kultury, která představuje životní obsah dnešního světa. Moderní lidstvo vděčí starému světu a sice Řekům, za pojem a formu západní vědy, naproti tomu Římanům za velkolepý výtvor římského práva…

Jenže, duchovědné obory, dědictví Řecké civilizace, znamenají stále méně. „Evropská západní kultura“ není konečným cílem chodu světových dějin. Je jednou z mnoha, se silnými i slabými stránkami. Až jednou dohraje svou roli, půjdou světové dějiny přes její trosky, tak jako přešly přes jiné kultury, jejichž čas vypršel.

A tak je tomu i s příbuznou kulturou za Atlantikem. Od evropské se distancovala důrazem na materii a egoismus. Tak dlouho, dokud žezlo vlivem tržních sil nepřevzaly nadnárodní korporace. Vyrvat zemi z jejich vlivu se teď pokouší jejich 45. prezident.

Zatím těžce, protože stále vítězí sebestřednost a koncept výhody nevzdělaných delt.

Koncepce každé sebestřednosti, americké zvlášť, je ale jen projekcí nadnárodních zájmů.

A nezbývá než s lítostí konstatovat, že vítězí na všech frontách. Ne nadarmo se jmenuje jedna publikace Steva Kruga „Nenuťte uživatele přemýšlet.“ I proto je operační systém Windows tak idiotský, protože se od jeho uživatele neočekává žádný intelektuální výkon.

Je vlastně určen těm, kteří na PC hrají oblíbené hry.

I proto jsou americké studie jiných zemí tak ideologické (v tom nejhorším smyslu slova), protože nereflektují objektivní stav studovaného subjektu, ale jsou zpracované tak, aby plnily očekávání objednatele. Rozumím tomu, že jsou Spojené státy našim spojencem,

ale ani od spojence, dokonce ani od vlastního bratra přece nemusíme přejímat každou blbost.
47 komentářů :

 1. Vlku, jdi tím už Havlem do ... Však víš kam.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť jsi to ani nečetl, troubo!

   Smazat
  2. Havel byl naivní trouba jakých je hodně.
   Ale byla z něj vytvořena modla, která s tím původním troubou nemá nic společného.
   Tato modla je dnes nepostradatelnou součástí symboliky nového fašismu nutnou pro motivaci a řízení zapálených aktivistů.

   Smazat
  3. 8,34
   Omyl,Havel byl vypočítavá svině!!!!

   Smazat
  4. 8:53

   A také pokrytec, což se vzájemně podporuje.

   Smazat
  5. Ad 8:34, 8:53, 8:58
   V politice se to vypočítavostí skrytou za líbivými řečmi a gesty jenom hemží.
   Vždycky je pak za jejich "mocí" skrytá vypočítavá podpora a propaganda jejich okolí, které z toho také těží.
   Takže ano, ve skutečnosti až tak naivní trouba jistě nebyl.

   Jiné příklady: Gorbačov, Obama, dnešní politici typu Macron, Čaputová.

   Smazat
  6. V Brně dostane lavičku... dvě dřevěný židle a kulatý stolek za bratru 300 000.- ká. A jak brňáky dobře znám tak brzy na tu lavičku někdo postaví lahvičku a zmizí

   Smazat
  7. 4:12 Souhlas pane přesně tak stojí to celé za víte co.

   Smazat
  8. Asi nejsem sam , kdo ma Opravnene Podezreni ,ze Havel snil o necem daleko jinem..V tom se prikre rozchazime s autorem, ktery se nam jevi, neco jako KRITICKY SNILEK podobneho podruhu, soudruhu vseho havlismu..
   Ale zerty stranou , nasledky ukazuji na primou umyslnou zradu Naroda pro sve a zahranicni
   zlocinne zajmy..
   Neni v rozporu se zradci a jeji umysly ,ze dnes jako naslednici jdou ve stopach ti pokracovatele a pracuji napr.na tom aby cikani a afroarabove se staly doktory, profesory s diplomy snadno a rychle, atd, a v brzke budoucnosti..
   Neni to tak davno, kdy si feministky vybraly negramotnou starou ,zenskou sepsaly za ni neco a Oslove v Oslu udelili promptne Nobelovu cenu za literaturu aby tak dokazali svetu velky prinos feministek na vyvoji druhu, spise podruhu vsi false , podvodu a lzi na zakryvani skutecnosti..
   Tedy stale se opakujici situace....A vsude.

   Smazat
 2. Úvaha správným a žádoucím směrem, Dík. JiH

  OdpovědětSmazat
 3. A tak nejnovejsi legrace se deje jako casto na Ukrajine. Slavna navsteva Netanjahu s Manzelkou se odehrala privitanim v chlapci a devcata v krojich ,vlada nastoupena a Netanjahu si vzal chleba z misy a zacal zvykat, zatimco jeho manzelka si chleb vzala, ale ihned Odhodila na zem...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6.39 Ta událost je přeci jasná, souvisí se židovskou vírou ve vyvolenos - tedy ve vyhrocený ultrarasismus orthodoxních. Gójim, tedy ETNICKY nežidé jsou chápáni jako dobytek - viz učení největšího izraewlce všech dob, RABÍHA OVADIA JOSEFA... který Gójim přirovnává k oslům ve vlastnictví lidí = Židů.

   Chléb NABÍZENÝ po slovanském způsobu se solí jako nejvyšší projev úcty, BYLY TREJFE proto pravověrná Židovka nepožije nic co připravili Gójim... a druje-li Gójim nejaké židovské jídlo, nepříjme zpět ani nádobí, protože je liturgicky znehodnoceno dotykem méněcenného dobytka, Gójim, takže se stalo navěky trejfe.

   Ovšem v diplomacii se Bibi obětoval a požil drobný kousek nečistého a vlastní, židovskou kukou podal malý kousek uvítacího daru své choti - která se zachovala jako šlemilka, protože stačilo v zít z letadla do kapsy papírový kapesník, dar s úsměvem příjmout, kýchnout, jako si utřít skobáček (chléb při té příležitosti NENÁPADNĚ do něho "zabalit" a dát do kapsy) pronést něco jako "delikátní"... a na ubikaci třeba spláchnout i s papírem do WC. Co oko nevidí, neurazí...

   Bibi to s tou slepicí asi nemá jednoduché, ale asi poznal svoji ženu jako my... AŽ PO SVATBĚ. Ale na Ukrajinu jistě nejel kvůli Gójim, ale na ochranu židovských zájmů, tak se mohla i Sára pro jednou obětovat.

   Smazat
 4. Velice rozumný článek. Bohužel, velká část absolventů současného školství nepochopí jeho podstatu. A podle toho to také vypadá a dopadá.
  Já to ale nevidím až tak černě. Říká se, že vlastní zkušenost je nepřenositelná. Až současné podporovatele zeleného šílenství dostihnou následky jejich nepromyšlených kroků, velmi rychle změní názor. Bohužel, budeme muset za jejich horlivost zaplatit. A to dost vysokou cenu. Ale nepochybuji o tom, že až si budou moci vybrat mezi smrtí hladem, nebo následky globálních klimatických změn, zafunguje pud sebezáchovy. Protože smrt hladem přichází o něco rychleji a pocit hladu nezvyšuje kvalitu života.
  Byla by šance se těmto kotrmelcům vyhnout, kdyby ti co rozhodují nesli hmotnou a trestní odpovědnost. Kdyby třeba ti, co vykřikovali, že kůrovec do lesa patří a příroda si s ním sama poradí, museli platit za své omyly penězi i ztrátou svobody. Potom by jsme se dočkali jak mírnějších výroků, tak mírnějších opatření.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také jsem přesvědčen, že lidé musí být zodpovědní za své činy a to tím více, čím větší mají rozhodovací pravomoc. Přijde mi to logické a nezbytné, ale pozoruji, že to není moc rozšířený názor. Mnoho lidí naopak bere jako naprostou přirozenost, když o rozhodnutích shora se nediskutuje a jsou nepostižitelná i kdyby byla sebenesmyslnější.

   Smazat
  2. V mnoha pripadech nektera hnuti se podobaji vtipu , ktery kdysi koloval...
   Byla tanecni zabava kdesi na Slovensku a potom se kamaradky ptaly jedne jak si tancovacku uzila.
   "Neboly tam zachodky. A tak kdyz som sa sla ven vysrat kdosi ma potme ojebal ,ale kdyz som si sla zajebat , kdosi ma osral"...
   Stiznosti na Clintony a Epsteiny a dalsi MEE TOO, nemaji konce , ale feministky a jejich predvoj Femen a Pussy Riots, se snazi zavadet svlikaci manii /uz tak rozsirenou/ a mnoho zen je napodobuje a da se rict masove..V Australii pak lezi jich hromadu a nahych na plazich vsude a kdyz se objevi turista a vynda fotoaparat ,nic zleho netuse, vylitne na nej policie a uz je zadrzenej ze chce fotit nahe zenske na verejnosti.Jest pokutovan jako , presne nevim co.. Kdyz jdete kolem bezicich schodu nahore nad vami stoji devenky a casto nahe. Ale podivat se je zakazano, jinak je jeden zlocinec.
   Zavedenim spolecnych zachodku,coz feministky musi mit, pak je raj pro Clintony , Epsteiny ,pedofily erotomany a psychopaty vseho druhu... Zeny a devcatka jiz jsou tam svlecena....V A. je teplo a tak vsechny chodi ve spodnim pradle nebo bez a v puncochackach..
   Bizarni, normalnimu zivotu odporujici i v jinych oblastech verejneho zivota a jejich chovani pak podvraci a tuneluje usili zen o nejaky aspon pokrok, ani je brat vazne neni mozne...

   Smazat
 5. Nedá mi to, musím se panu prezidentovi Klausovi veřejně omluvit (uvnitř sebe se mu už omlouvám dlouho), před mnoha lety, když ještě naše mediální žumpa nebyla tak profláklá, jsem byl nakloněn přitakat různým posměškům na jeho pohled na některá složitá témata, jejichž důležitost a mediální překrucování pan prezident už tehdy viděl a chápal, zatímco většina nás ostatních ještě sedala na lep mediální propagandě.

  Dnes se ukazuje, že už tehdy měl pravdu v podstatě ve všem co akcentoval a bylo to přitom v rozporu s mediální propagandou a manipulací.

  OdpovědětSmazat
 6. Děkuji pane Havle a dalším lidem z CHARTY, za porážku rudé chátry, která tady společně s ruským okupantem řádila 40 roku a přivedla tento stát podobně jako v samotném rusku, do stavu kdy za svuj názor rudý režim popravoval své občany, naprostá morální devastace lidí, chudoby a nedostatku všeho a v neposlední řadě zadrátovaných hranic. Diky pane Havle za krásnách 30 roku po porážce této hydry.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. prozraď kolik za takováto fabrikát od Pána dostaneš? Stovku? No to abyses sakra oháněl. Jsi nám jen pro smích...

   Smazat
  2. Jo - normoš. Zas ten čurapajtl vlezl k počítači a leze nadávat lidem, které nenávidí. Je s tím směšnej. Ví, jaký je obsah zdejších diskuzí, ví to dobře, přesto sem denně leze nadávat a urážet. Leze sem jen proto, ale proč to dělá? Dělá mu to dobře, že si smí dovolit urážet lidi, které nezná? To je pro něj demokracie? Asi jo.Pro některé dementy je to čmárání po fasádách a kopání do pomníků na hřbitovech, a pro tohohle duševního mrzáka a vypatlance je to možnost urážet a nadávat ostatním.

   Smazat
  3. Díky, neznámý naivko, za blábol, který jsi tu uveřejnil.

   Jsi ukázkou vymytého mozku anglosaskou a germánskou propagandou, šířenou vlastizrádci - panskými škrabáky z mainstreamu a bandou, která nám ukradla veřejnoprávní média.

   Tvé vyznání je k smíchu na pozadí zadluženosti naší vlasti, tisíci bezdomovci, statisíci exekucemi, tisíci sebevražd lidí, kteří ztratily naději i perspektivy.


   Díky, milý nevzdělaný a málo talentovaný umělče Havle, za rozdělení společného státu se Slováky, za zničení našeho těžkého průmyslu a za koloniální závislost na tzv. Západu (nadnárodních korporací), za členství ve zločinecké organizaci NATO, za kamarádění s nepřáteli našeho státu - sudetskými Němci, včetně omluvy za to, že naši předci byli jejich oběťmi. Díky za další lumpárny, které jsi nám způsobil buď svou blbostí nebo ve zlém úmysĺu jako nepřítel národa.
   Také díky za to, žes tu po sobě nechal několik blbů a blbek, kteří tě mají za svatého, denně tě orodují a tváří se, že jako sirotci po tobě, jsou lepší, než my ostatní. Za to všechno fakt dík!

   Leo

   Smazat
  4. Díky vám třem za váš koment. Jenom jste mě utvrdili, že jsem svuj příspěvek napsal správně a pravdivě. Pro pána v 10:59 nevšiml jsem si, že někomu nadávám, urážím nebo o někom píšu že je vypatlanec nebo mrzák, tak jako vy. Vy někoho napomínejte, zrovna vy.Pouze čtu vaše urážky. SLÁVEČKU, platí mě velice dobře, od pana Soroše 1 000 a od jinejch ze Západu 2 000 doláču každý týden?? nebo měsíc, já už ti nevím. S váje sranda !!

   Smazat
  5. 11,39
   Za to voni už jsou jen trapnej havloskřek!

   Smazat
  6. No - jenom nežvaň trapáku 11.39 - ve skutečnosti máš sotva na žrádlo, píšeš ty hovadiny z hladu, a protože jsi nasranej, že nemáš žádnou perspektivu. Závidíš ostatním, jejichž diskuze vypadají nefrustrovaně a pohodově, jen jako názor, jak to má být, zatímco tvoje žvásty evidentně svědčí o tom, že jsi frustrát s komplexem méněcennosti, a žereš antidepresiva. Tak tady nežvaň jak tě platí Sereš a podobně. Jo,bavíš se těmahle stupiditama, ale když nebudeš přehánět oplzlý nadávky, nikomu nebude vadit, že lezeš diskutovat.Nebo tě Sereš "platí" zrovna za ty sprostoty?

   Smazat
 7. 9,38
  Tohle už jsi ty nesvéprávná havložumpo tapetoval!Vyfasuj od amiokupantů nový notičky ty Vygume z lejnolahváry!

  OdpovědětSmazat
 8. Po r. 1990 tak došlo u nás fakticky o největší přerozdělení majetku od bitvy na Bílé hoře. Jen to většina z našich občanů v r. 1989 a ještě dost dlouho poté nepochopila. Ti na těch náměstích dodnes.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tak-toto-peticnici-kolem-Pajerove-nevydychaji-uz-vubec-Promlouva-mrtvy-student-z-Narodni-591981
  Pro 9:38 Americkej pucflek běhá v převleku po Hradě a všichni se musí chechtat jeho stupiditě: https://www.facebook.com/pavel.hasenkopf.5/posts/2583544791697496

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:15 Vytrženo z kontextu, asi někaká sranda. Pořád lepší tenhle pan Havel, jak nynější hradní ožralec s šavlí v klenotech. Slabé, hodně slabé...musíte se polepšit, třeba záznam jak byl pan Havel vožralej, aha takovej není co, smula. Jinak o jakém majetku to píšete, ty zaostalé,staré fabriky?? Které, když se neco vyrobilo tak to šlo na sklad nebo na Východ? Chudáku.

   Smazat
  2. 17:42
   Záznam???Netřeba,bezvadně to ZLITÝ HOVADO HAVLA popsali tehdejší antikomunisté,jenže protože ti ty jména vohone nic neříkají,tak to není PRAVDA???!!!☺
   Ze který díry prdelní té pornoJanda vyhrabal je záhada!!!!

   Smazat
  3. 18:01 Jo voni to popsali, no tady tě taky řada příspšvku popsala jako totálního IDIOTA a PITOMCE, chcháá tak tím jistě budeš.

   Smazat
  4. 19;18
   My víme,že MÍSTO IQ mají ÍÁ,tak se nesnaží havlodemente!!!!!

   Smazat
  5. 20:40 Sám jsi prostý dvojmolekulový shluk otravnýho putléria, těkavého plynu z lejnolíhně tohodle škaredýho Ugrofína - https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/101/878/101878923_94870352_694.jpg

   ve kterém by se ani ta demence neměla kde usadit!!!

   Smazat
 9. No - zítra bude jednadvacátýho - to zas bude mediální masírka! Jako každý rok. Už jsou s tím maximálně trapní. Že je to nesere? Určitě to mají nařízeno. Kdybych tam měl rozhodovací pozici já, určitě bych se vzepřel tomuhle demagogickému blbství a odmítl bych rozmazávat stále stejnou matlaninu. Schválně - co by asi tak následovalo? A od koho? To bych pak zveřejnil.Asi by to bylo zajímavý, zajímavější než ukázka těch sestřihaných pouličních šaškáren.

  OdpovědětSmazat
 10. S článkem nelze než souhlasit. Snad jen s výjimkou o teroristickém útoku na moskevské divadlo Dubrovka. Z podstaty věci plyne, že tento akt zorganizovala ruská tajná služba s cílem ospravedlnit čečenskou válku. Jedná se ostatně o stejný mustr, který byl použit 11. září v New Yorku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13.23 Nemyslíte, že stejně "z podstaty plyne" že to zorganizovala třeba demokratická opozice?

   Smazat
  2. 13:49 Ne, to si opravdu nemyslím. To jste trochu mimo. Nemyslíte?

   Smazat
  3. Ad 13:49
   "Z podstaty věci plyne?!!"
   Protože Ruská tajná služba je přece "Ruská" tajná služba?
   A co Skripal nebo MH17, tam z "té vaší podstaty" plyne co?

   To přemítáte štítnou žlázou, nebo ještě úplně něčím jiným?

   Smazat
  4. 15:54 Ládíku, ptáš se co Skripal a MH17, no co Rus stále zapírá, lže, tak jako vždy, při dalších jeho nekonečných pruserech.Ale ty jako kremelskej poskok mě to vysvětlíš viď.

   Smazat
  5. 17:26
   Kdyby se Rus chtěl toho vlastizrádce Škrpála zbavit,UDĚLÁ TO DÁVNO!!!!!!
   A tu HOVADINU o sestřelení letadla tu si nech do havloputyky,banderovci to postarali a snaží se to pod taktovkou amiokupantů zahrát do autu ty nedivtipna amidebilito!!!!!!

   Smazat
  6. 17:56 Proč ale zabíjeli ty bezdomovce ?

   Smazat
  7. 19;07
   Kdyby chtěl zabít i je,tak troška stačí na půl města.....ani ta zvířata by nepřežila!

   Smazat
 11. Dílo je na mne přiliš široširé, uvítal bych stručný závěr.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čte se to kupodivu dobře, takže to zkuste. Stručná shrnutí některá témata nedokážou řádně nastínit.

   Smazat
 12. Ano, před rokem 1989 tady byly problémy, ale kde ve světě nejsou? Řadu věcí bylo potřeba přehodnotit, ale v podstatě lidem nic nechybělo. Klid v ulicích, žádný strach o ztrátu zaměstnání, jistota práce pro děti po vystudování,přijatelné bydlení atd. Jestli nedostatek banánů byl důvod k tomu, abychom dnes byli banánová republika, to ať si v palici přeberou havloisti. Zemědělství bylo soběstačné, ekonomika v přebytku. Problém byl v tom, že se něktré momenty hnaly do krajností, např. výjezdy do zahraničí. Slavný západ byl v té době na pokraji krachu a potřeboval si někým vytřít p.del a naivní státy na východě si naběhly. No a kde je dnes golden west? Zase na pokraji rozvratu, není kde krást, Čína si nenaběhla na zápaďácké vidle a Ruská federace také povstala z popele, proto je nutno východní blbečky ždímat zbrojením, postupně jim likvidovat soběstačnost, aby bylo kam cpát ty západní sra.ky. Musím si dát poctivou ruskou vodku, abych si zlepšil náladu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Posrali jsme co se dalo, veškeré úsilí obrozenců jsme znehodnotili, jsme tam, kde jsme byli v druhé polovině 17. století. Jsme banda pitomců, kteří si nezaslouží vlastní stát a je jim dáno jen sloužitr, protože jen práskání biče nad hlavou nám dává smysl existence.

   Smazat
  2. 21:44 Meleš hlouposti. To tedy byla doba. Vše zabalit do pruměru aby náhodou někdo svým talentem nebo pílí nevyčuhoval nad davem,ztráta zaměstnání nepřipadala v uvahu že, kdejakej lajdák toho využíval,tady nešlo o nedostatek banánu, tady šlo o to, že v zimě nebylo mimo brambor a zelí nic,zemědělství bylo soběstatčné?? proč bylo maso 3x v týdnu na pultech a ještě fronty, proč byla na poltech tak málo jogurty a jiné mléč. výrobky,a že byl tenkrát Západ v krachu?? to si děláte velkou srandu. Výroba před rokem 89 bala u nás třetinová oproti Západu, tak alespoň vědomě nelžete.Rusák povstal z popela, ale šlápl do hovna. To není velký rozdíl.

   Smazat
 13. 11,44
  Ty jsi z hovna povstal a jako hovno končíš.....takže musíš přesně vědět o čem mluvíš viď ty havloonane!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 14. Občanská společnost je závislá i na obecně přijímaných pravdách. Například dlouho základní "pohled" určovala druhí světová válka. Rodiče o tom doma mluvili, děti to znaly ze školy, zvěrstva ohromná. Kdo nezažil ani ty vzpomínky, nepochopí některé okolnosti let poválečných.

  Po konci studené války byla chvilku doba optimismu, prvn válka v Iráku ani Kosovo ještě byly v tomto duchu. Teprve 11.září zabubnovalo - a změnilo základní pohled, ve kterém lidé hodnotili svět. Akorát jsme se pak dozvěděli, že USA lahly Britům, lhali i nám, válka zabila asi 1.3mil lidí ve třech zemích.

  Namísto reflexe ale přišla nová snaha USA a Britů opět získat profit v Rusku, a tak žijeme dnes v době boje proti teroru a ruskm hrozbám, opět jsou to přifouknuté lži (například Izrael ani jednou nezaútočil na ISIS, křesťané v Iráku prakticky zmizeli, v Sýrii IS mučil a vraždil).

  Takže média (dříve příznivci Havla) podpořila tyto nové boje, tyto nové lži a pokrouceniny. A ziskovky často totéž.

  Kdo chce propojit "Havlovu éru optimismu" s dnešní lživou realitou, vždy skonč u těch, co šíří dobro, nehledě na lži. A vždy skončí u našich médií a změn ve vzdělávání, kdy fauly západu jsou pomíjeny.

  Asi to je realita, že aktivní odpůrci mají ne víc než 15%, mlčíí většina (40-50% lidí) se přidí, až narazí hlavou do zdi. Dokud bankomat vydá hotovost, není moc šance tyto lidi přesvědčit, že Evropa hyne, její hodnoty jsou poníženy nadnárodními pracháči, a Britsko-US zájmy opět tlačí Němce proti Rusku, jako ostatně vždy. Jsme malý a ekonomicky závislý stát, možná posloužíme opět jako nástupiště vojsk (jako po Mnichovu), ale naše zájmy sami neuhájíme. A spor Německo, Polsko, Ukrajina a Rusko je starý, a jednadné pro Brity a US oligarchy ho opět rozdmýchat, viz Ukrajina.

  OdpovědětSmazat
 15. Díky Havlovi je konečně možné vždy koupit hajzlpapír.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.