Reklama

neděle 22. září 2019

Apokalyptický kult klima-alarmismu má nové šílence, ehm, „proroky“

Michal Brand
22. 9. 2019
Tak tu mámě zřejmě nový level klima-alarmistického a eko-fašistického šílenství. Jako by nebylo dost sledovat duševně nemocnou a nic nechápající pubertální dívku zneužitou svými pomatenými multikulti eko bio fanatickými rodiči a eko-parazity z environmentálních mafií. Apokalyptické orákulum Greta podle slov své matky vidí pouhým okem molekuly kysličníku uhličitého a vidí pouhým okem, jak ty molekuly kysličníku uhličitého ničí rostliny v přírodě. Matce Grety zřejmě ve škole zapomněli říct, že kysličník uhličitý rostlinám prospívá a že ve vyšších koncentracích CO2 rostou rostliny rychleji a dorůstají větších rozměrů. 

Pozn.red.I.D. Greta T. zcela jistě netrpí mentální retardací, jde nepochybně o jinou diagnózu. 


Tak si matka Gréty politicky korektně myslí, že CO2 rostlinám škodí a proto nás ve své knize neopomíná ujistit, že svatá Gréta vidí nejen molekuly CO2, ale vidí dokonce jak kvůli těm všem molekulám CO2 chřadnou a umírají v krajině nebohé rostlinky.

Ale to opravdu ještě stále nic není. Když totiž uděláte z jednoho blbce celebritu a hvězdu sociálních sítí a hvězdu obrazovek masmediálního brainwashingu, hned se najde spousta lidí, kteří touží být úspěšní, ale nejsou schopni dosáhnout úspěchu jinak, než trumfováním se v debilitě. To nemyslím jako urážku nebo vulgaritu. To myslím jako diagnózu. Máme čím dál více lidí, kteří se navzájem trumfují v tom, jaké úrovně vlastní debility dosáhnou a jak svoji debilitu dokážou co nejvíce lidem dokázat.

Podívejte se třeba na „youtubery“ a „influencery“ – to je prostě přehlídka debilů. Retardovaní. Hlupáci. Úchyláci. Galerie lidí z psychiatrické léčebny. Vypadají jak‘ kdyby sem zabloudili z filmu Idiocracy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace#Lehk%C3%A1_ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace

Lehká mentální retardace

Synonyma: lehká slabomyslnost, lehká mentální subnormalita, oligofrenie, debilita.
IQ 50–69
zastoupení v populaci 2,6 %
výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 80 %
Jedinci jsou většinou schopni užívat řeč v každodenním životě, dosáhnout nezávislosti v osobní péči (jídlo, hygiena, oblékání…) a v praktickém životě. V emocionální oblasti se projevuje afektivní labilita. K lehké mentální retardaci se mohou individuálně přidružit vývojové poruchy, autismus, tělesné postižení, epilepsie, poruchy chování. Velký vliv má dědičnost i sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Vývoj: do 3 let je dítě jen lehce psychomotoricky opožděno, ale mezi 3. a 6. rokem se už objevuje opožděný vývoj řeči, malá slovní zásoba, nízká zvídavost a vynalézavost dítěte. Výrazně se pak tato retardace projevuje ve věku školní docházky, kdy se objevuje omezené logické, abstraktní a mechanické myšlení, lehce opožděná jemná i hrubá motorika, slabší paměť atd.


Vidíme to každý pátek před školami i v ulicích. Lidé, kteří věří tomu, že CO2 škodí dokonce i rostlinám. Lidé, kteří věří, že když stoupne teplota na planetě, tak vyhyne život, přestože, kdyby měli nějaké znalosti (to je ta slabší paměť) a dokázali logicky uvažovat (omezené logické, abstraktní a mechanické myšlení), tak by věděli, že CO2 například rostlinám výrazně prospívá (a tedy býložravcům a tedy masožravcům). Věděli by, že globální klima je stále ještě na historických minimech teplot o několik stupňů a že v dobách, kdy bylo na planetě podstatně tepleji, než hystericky varují i ti největší agitátoři klima-alarmismu, tak v těch dobách nejen že nevyhynul život na planetě, ale naopak se mu velice dobře dařilo. Naše planeta je nyní v oblasti nejnižších teplot za posledních 500 milionů let, jen těsně nad naprostými minimy v dobách, kdy pevninský ledovec pokrýval většinu Evropy. V dobách mnohem vyšších teplot než „vyhrožuje“ dokonce i známý ale zcela vylhaný „hokejkový graf“ se životu na planetě dařilo mnohem, mnohem lépe než dnes. Vystupujeme z Velikého Globálního Ochlazení a je otázka, zda oteplení po skončení velké doby ledové bude nyní pokračovat a zda vůbec pokračuje, a nebo zda dojde opět k poklesu globálních teplot. Tak jako tak, i kdyby globální oteplení existovalo (data jsou politicky upravována, aby ukazovala oteplení, ale kdo ví, jaká je skutečnost) a pokračovalo, tak to život na planetě PODPOŘÍ.

Trumfování se v debilitě. V USA tak vzniklo nové hnutí – za dobrovolné vymření lidstva. The Voluntary Human Extinction Movement. http://vhemt.org/ Toto hnutí vychází zřejmě z premisy, že lidstvu se na Zemi bude žít nejlépe, když na planetě nebudou žít žádní lidé. Zelená Hlava XXII.

Na webu tohoto otevřeně sebevražedného kultu se dočtete spoustu povídání a můžete si dokonce zahrát test, jestli jste pro vymření lidstva rychlé nebo pomalé, případně jestli jste zbabělec a pro vymření lidstva nejste, resp. nezmáčkli byste knoflík. Perfektní testík pro budoucí obsluhu sprch v Auschwitz II. Jistě zcela dobrovolném Auschwitz II. I když...Velké Dobro si žádá i tvrdá opatření, která nejsou a nebudou populární, jak nás již dnes ujišťují studentské SA-oddíly „Za klima“ a „Za Gretu“. Tak holt budou nějaká ta tvrdá opatření a ne všichni půjdou do sprch dobrovolně, no! Vy s tím taky naděláte!

Pozn: tento kult je otevřeně sebevražedný. Ostatní směry eko-klima-alarmistického třeštění jsou (zatím) sebevražedné jen skrytě – jen důsledky svých „požadavků“. Například požadavek studentskcýh záškoláků na uhlíkově neutrální společnost, na nulové emise lze naplnit poměrně snadno – vrátíme se do pravěku. Žádné léky, žádné moderní oblečení nebo obuv, žádné ledničky, žádné televize, žádná auta, žádné povozy, žádní koně, žádné stroje, žádná elektřina. Nic. Jen pazourky a hliněné nádoby. V Evropě pak prostě a jednoduše pomře na nemoci a hlady zhruba 750 milionů lidí z dnešních zhruba 750 miliónů obyvatel Evropy (včetně odhadu evropské části Ruska). V Evropě přežije cca 50 až 100 tisíc obyvatel. Víc CO2-neutrální tedy pravěká ekonomika prostě neuživí. Takže, milí studenti, jestli vás třeba v Praze teď v pátek demonstrovalo například 2000 za okamžité přijetí opatření k nulovým emisím CO2, tak z vás 2000 přežije celkem – zhruba dvě desetiny jedince, resp. jeden z vás má 20% šanci přežít, ostatní jste mrtví. Prakticky nepřežijete ani jeden, protože v souboji o zdroje ve velkém CO2-neutrálním holokaustu opravdu nebude žádnou výhodou v moderním „školství“ získaná schopnost žvanit o genderu, konci planety, 12 letech do konce a podobné „dovednosti“. To jen abyste věděli, co věci reálně znamenají v reálném světě.

Sebevražedný klima-alarmistický kult na svém webu nabízí následující test:


Zde si můžete zahrát test budoucího SS-mana, samozřejmě ekologického SS-mana, případně SS-Woman, aby to bylo genderově vyrovnané.

Varianty pod tímto obrázkem jsou následující (vůbec se nejedná o vědomé lhaní a vymývání mozků):

Ne, nestiskl bych to
I přes všechny zcela zřejmé důkazy, jsem schopen obhajovat existenci lidské rasy

Ano, stiskl bych to
Jsem důrazně pro zachování života a pro navrácení Země do [stavu] přírodního ráje.

Vidíte to? „I přes všechny zřejmé důkazy“. „mohu obhajovat existenci lidstva“ (Fuj, fuj, fuj, ty hloupý nevzdělaný lumpe!) „Jsem pro zachování života“ (kromě života lidstva tedy) „Jsem pro návrat RÁJE“. A kdo by v zájmu ráje nevyhladil lidstvo...

Malý dodatek, pro dočasné uklidnění

There is no button, there never will be a button, and even if there were, pushing it would go against the voluntary ethic of VHEMT. This is simply a philosophical exercise to help clarify values.

Není žádné tlačítko, nikdy žádné tlačítko nebude, a i kdyby bylo, stisknout by bylo proti dobrovolné etice hnutí VHEMT. To je prostě filozofická otázka, aby se vyjasnily hodnoty.

Ne, není to žádná filozofická otázka. Je to ryzí aplikace Overtonova okna na proces nedobrovolného násilného VYHLAZENÍ LIDSTVA. Takto přesně začíná proces Overtonova okna („tohle určitě ne, to je jen taková myšlenka, myšlenkový experiment, o nic nejde“) a končí to právě a přesně u realizace „zcela abstraktního myšlenkového experimentu“. Eko-fanatici otevírají a do budoucna připravují akceptování procesu vyhlazování „ekologicky“ nepohodlných lidí. Zatím jsou ve fázi „nemyslitelné“, ale už vyřčené a tedy semínko zaseté.

Hnutí za dobrovolné (případně nařízené, pokud to jinak nepůjde a někteří „hloupí“ lidé nebudou ochotni pochopit Velké Eco Dobro) vyhynutí (případně vyhlazení, „v zájmu ekologie!“) dokonce má kapitolku nazvanou „Úspěch“. http://vhemt.org/success.htm#sanshumans

V této kapitole se dočtete, jaké to bude super, až všichni lidé vyhynou. Nebo budou „vyhynuti“. „Vyhynuti“ ekologickými aktivisty a ekologickými aktivistkami s mozky již dnes dostatečně vymytými. Nacisté měli pro masové vyhlazování lidí eufemismus „odsun“. Eko-fašisté zřejmě budou používat termín „vyhynutí“. „Extinction Macht Frei“.

Alternativně toto hnutí zatím počítá s tím, že vymře jen asi tak 90% obyvatelstva a světová populace se sníží na 1 až 2 miliardy. Pak prý bude svět krásný, šťastný, naše civilizace zůstane zachována, budeme všichni šťastni pospolu v nádherné přírodě. Slibují Království nebeské a věčné spasení --- když tedy dost lidí vymře.

Eko-fašismus, klima-alarmistické šílenství i všechny další odrůdy eko-hnutí se již plně přeměnily do zcela iracionálních, pomatených třeštění duševně nemocných a labilních osob, které nejvíce ze všeho potřebují izolovat na uzavřeném oddělení psychiatrie a následně intenzivní léčbu.

„Vyznej se z hříchů“, „přiznej své chyby, soudruhu“

Masmediální vymývání mozků a vytváření psychologických podmínek pro manipulaci lidí má také další nový nástroj. Americká televize NBC přináší nový pořad, kde mohou lidé dobrovolně přiznat svoje „eko hříchy“.

https://www.nbcnews.com/news/specials/climate-confessions-share-solutions-climate-change-n1054791

Tam už chybí jen „spojil jsem se západními imperialisty, abych škodil věci socialismu a dělnické třídě vedené komunistickou stranou“.

Pozn.: když si čtu autory tohoto brainwashing a manipulative webu, tak chci jasně prohlásit, že autorka konceptu Anna Brand není žádní moje příbuzná, známá, nic. Naprosto odmítám být s tímto....ehm...s tímto stvořením jakkoli spojován! :-)

43 komentářů :

 1. Můj známý, který v Česku prodává termovize, při předváděčce nejnovějších přístrojů ukazoval, jak nejmodernější termovize vidí i oblak plynu, který je vypuštěn z análního otvoru. CO2 má nesymetrickou molekulu a pohlcuje tepelné záření o určité vlnové délce. Gréta by mohla výhodně pomoci švédskému elektronickému průmyslu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Překonala termovize. Ty jednotlivé molekuly nevidí.

   Smazat
  2. Re (21:31):
   Termovizi je zhola jedno, jestli jde o (teplejší) oblak plynu či (teplejší) povrch.
   Ta reaguje (jen) na teplotu objektu, na který je nasměrována, a to s citlivostí pod desetinu K či °C ...

   Smazat
 2. Grétka je autistka, teda jedinec postihnutý Aspergerovým syndrómom. A ten je vo veľkej miere spojený s mimoriadným intelektom. Bohužiaľ, tieto deti trpia tzv. sociálnou slepotou a mnohé nám normálnych vecí nevedia pochopiť.
  Mám dlhoročné skúsennosti s týmito deťmi. Sú to veľmi krehké bytosti a v mnohých smeroch sú výnimočné. Nie na Grétu sa treba hnevať. Jej rodičov je treba, s prepáčením, nakopať do zadku. A spolu s nimi všetkých tých, ktoré toto dieťa zneužili. Je to hyenizmus obludných rozmerov.
  Súhlasím s tým, že je treba začať niečo robiť, ale nie touto formou. Čo tak začať od nenažraté kapitalizmu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím, jak je to s její inteligencí. Ale při pohledu do její tváře, vidím tam rysy tvrdosti fanatiků, kteří jsou schopni své protivníky třeba i upalovat.
   Ale samozřejmě, skutečné hyeny je třeba hledat jinde.

   Smazat
  2. Ono teoreticky předpokládané vysoké IQ samo o sobě není k ničemu bez znalostí...

   Smazat
  3. Aspergerův syndrom je spojen s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí.

   Takže mít Aspergerův syndrom není záruka inteligence

   Smazat
  4. V podstatě Aspergerův syndrom NEZNAMENÁ sníženou inteligenci

   Toť vše

   Smazat
 3. Příroda je mocná čarodějka. Nějaká hloupoučká manipuulovaná Gréta a její hloupí přívrženci jsou jden debilové.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 4. Je sice pravda, že příroda by se bez lidstva zcela snadno a lehce obešla. My lidi se bez přírody zaručeně neobejdeme a děláme všechno pro to, aby se bez nás příroda obešla. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 5. S prichodem roku 1000 lidi taky zblbli.A pri christianizaci kdesi ve Francii 8.stoleti pachali lide s pisni na rtech hromadne sebevrazdy -pry aby honem byli u toho hodneho panbicka.Dalo to hodne vysvetlovani aby to tak doslova nebrali-kdo by pak makal cirkvi na poli.Vsechno se vraci,pokrok kde nic ,tu nic.

  OdpovědětSmazat
 6. Podstatnej ubytek lidstva v zajmu "lidstva" ...
  Ale neomezeny rust populace a Ciny a Indie predevsim , neni uz dnes resitelny..
  Utok na rafinerie je take utokem na ceny a jejich zvyseni a predevsim potravin..
  Neviditelna ruka trhu je opet v akci , ofenzive a v utoku..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. dobrý den nějak jste pozapomněl na afriku tamní populační explozi se ty dvě vámi uváděné ani nepřibližují

   Smazat
  2. V Číně se růst populace prakticky zastavil, v Indii zpomaluje, nejhorší časovanou bombou je Afrika

   Smazat
 7. Krátce a výstižně: Člověk je to co se přírodě nepovedlo. Pro přírodu na naší planetě je ovšem lidstvo nepotřebné. Zdegenerovaní zvrhlý parazité zničí lidstvo na naší planetě.

  OdpovědětSmazat
 8. Zajímavé je, že studenti o prázdninách v pátek nestávkovali. Zřejmě nabírali síly na září. Až bude maturita, tak asi dají stávku … Jak asi studuje Greta?

  OdpovědětSmazat
 9. U nás na vesnici jedna slečna, co jezdí přes hranice do Německa na gymnázium, je už tak uvědomělá, že aby pomáhala zachránit planetu od CO2, přestala jíst veškeré maso, vejce, .. autem pořád jezdí, ale jenom proto, že musí ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:09 nemusí, nech si privstane a ide pešo. Bude to mať ako katolíci púte, keď je taká sfanatizovaná.

   Smazat
 10. Hloupost lidská je nekonečná. A bude se stupňovat, neboť je to povinná výuka na všech školách kapitalistického vzdělání!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Součet IQ lidstva je už dlouho konstanta. Přibývá jen lidí... :-)

   Smazat
  2. 12:31 Souhlas! Zejména to platí právě u nás, kde si nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman. Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Smazat
 11. Jsme se přece učili ve škole, že CO2 se využívá ve fotosyntéze, viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
  Kam až jsme se to dostali s havlismem a profesionálním kulisáctvím.

  OdpovědětSmazat
 12. Český kapitalisté už se ozvali že si nenechají nic diktovat ještě že tak. Ať jde někam autistická blbka.

  OdpovědětSmazat
 13. Je zvláštní, že z "boje proti klimatické změně" se stala mantra (fetiš) dnešních "ochranářů". Už i ten Moldan ...
  A přitom soustavná devastace přírody, zábory půd (pro stavby skladištních pixlí a montoven), kácení lesů, špatné agrotechnické obhospodařování půd, nadprodukce odpadů (daných nadprodukcí věcí pro rychlou spotřebu, tj. dnešním konzumerismem), atd. atd. je ponechává zcela klidnými. Jen to klima! ...
  A přitom se žádný z nich neodhodlal byť i k orientačnímu odhadu (výpočtu) lidské souhrnně globální produkce tepelné energie (spalováním energetických surovin, produkcí jádra, větrníků či solár. fotovoltaiky ...), a porovnat ji s energií přijatou od Slunce.
  Pak by snad bylo jasné, jakým je přibližně ten anthropogenní podíl energie, a čeho by asi bylo možno zlomkovým snížením dosáhnout ...
  Zatím se tito "ochránci" jen nechávají unášet na ideologické vlně dobré leda k oblbování lidu obecného.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Františku, Moldan nezačal blbnout z klimakteria, ten blbnul, již dříve jako donašeč StB, proto zmizel z ODS a politiky vůbec, těď blbne a očekává znova menzes, avšak neví kam s tampónem, váhá?

   Smazat
 14. Proč děti nestávkují sázením stromů o sobotách a nedělích? Tak jako jejich předci ve svém volném čase stavěli jesle, školky, přehrady, ... v akci Z ve prospěch všech a zdarma.

  Sběrem papíru či železa či nějakou brigádou by vydělali peníze a zakoupili tak za vlastní peníze stromy, které by po dohodě s místním zastupitelstvem vysadili a starali se o ně.
  To by bylo upřímné a ušlechtilé jednání s konkrétním pozitivním dopadem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (13:21):
   ... ano, jakékoliv zvýšení stupně pokrytí zemského povrchu aktivní vegetací vede k blahodárné fotosyntetické absorpci sluneční energie (vč. absorpce onoho CO2) aniž by se ta energie uplatnila výhradně (jen) k ohřevu planety.
   Jenže, pro ty správně rozhlédnuté aktivisty je mnohem pohodlnější usedat na zelené židličky a kecat cosi o boji proti klimat. změnám cestou svých slaboduchých (velko)panských zákazů a příkazů.

   Smazat
 15. Ahoj kluci, jak jsem dostal svého bývalého manžela zpět rychle, Dr.Padman láska kouzla casting opravdu fungoval! Můj manžel mě před třemi měsíci opustil pro jinou ženu a od té doby se můj život naplnil bolestmi smutkem a zlomeninami srdce, protože on byl moje první láska, se kterou jsem celý svůj život prožil. Můj přítel mi řekl, že viděl několik svědectví o kouzelníkovi s názvem Dr.Padman, že může přinést zpět milence během několika dní, rozesmál jsem to a řekl, že mě nezajímá, ale kvůli lásce, kterou pro mě můj přítel měl, konzultovala můj kněz jménem mého a k mému největšímu překvapení po 11 hodinách později mě můj manžel zavolal poprvé po třech měsících, že mi chybí a že je tak líto za všechno, co mě donutil projít. Přišel zpět ke mně a teď jsme spolu šťastní. Stále tomu nemohu uvěřit, protože je to velmi neuvěřitelné. Děkuji Dr.Padmanovi, že jste mi přivedl zpět svého milence a také mému milému příteli, který se za mě přimlouval, za kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc tohoto skvělého doktora, je e-mailová adresa: padmanlovespell@yahoo.com,
  můžete mu také zavolat nebo přidat do aplikace Whats-app: 2348053823815,

  OdpovědětSmazat
 16. Neodsuzuje Grétu, ale proberte ty falešné Grétysty. Jedni jsou jen slaboduší a potřebují jít s davem a být "in". Horší jsou ti druzí, počítají se ziskem, jak na tom vydělat. Jak politicky, tak "přidanou hodnotou". Nebo jak třeba jít legálně za školu. Vzduchofobie mne zatím nepostihla i když pokládám za rozumné udržet vzduch čistý. Nejsem klimatolog, ale že by tyrannosauři díky nevhodné průmyslové výrobě zvýšili průměrnou teplotu na 35° C a naopak mamuti se spolu s neandrtálci dobrovolně vzdali uhlíkové stopy tak dokonale,že nastala doba ledová.Jak si vysvětlit nedávnou Malou dobu ledovou? Vychází mi jakési cykly a otákou zůstává, zda je naše zásahy nezhoršují. Mám jen obavu, kam nás dovede současná hysterie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:55 Odsudzujem aj Grétu, pokiaľ nebude uznaná za nesvojprávnu.

   Smazat
  2. Jana, pomohlo vám to ? Naopak, je to jen groteska. Vždyť ta 16ti létá holka vynadala, samostředným úředníkům tzv.elitě jak st.departmentu USA, tak elitě celosvětového molocha OSN. Rádi to přijali, protože se otevírají nové tunely pro penězovody na "ochranu" planety. Nové daně, nová cla, která sáhnou
   do peněženek obyčejných lidí. Já mám jen pocit zklamání, od OSN se snad dalo čekat víc. Kdyby mysleli ochranu planety vážně, tak hned přestanou huntovat její zdroje a nebudou nám hrát dobře placené zelené divadlo s mnoha komisemi, usneseními které stejně nemají v plánu plnit. Myslím si, že situace je opravdu vážná, ale tudy cesta nevede.

   Smazat
 17. ježíšmarjá, lidi, to nemáte nic lepšího na práci, než se zabývat těma eko-greto debilitama??? Vžyť už jste jako oni...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:58 Dobrá poznámka. Ale když panu M.Brandovi to nedá, vytěžování debilit a s tím spojená publicita - to se přímo nabízí. Pan Brand má ve svých řízných komentářích široký záběr, odezní-li příběh Grety, vytáhne do boje proti jinému větrnému mlýnu. Čeho dosáhla Greta a její vodiči ? Jakou má tento extrémní aktivismus podporu u veřejnosti, jakou u politiků ? Demonstrace Overtonových oken na kanibalismu či cílené redukci lidské populace - to taky "zabírá". Není radno podceňovat nejrůznější fanatiky dnešního světa, ale jejich přeceňování a medializace každé jejich debility zavání také alarmismem - pokud autorovi nejde o publicitu jako cíl (nějaká ta debilita se vždycky najde, materiál nikdy chybět nebude). Kdyby totiž panu Brandovi skutečně šlo o životní prostředí, o klima, pak by se nespokojil jen s negací loutek, ale hledal by loutkáře, systémové příčiny a třeba by nabídl i své vidění "kudy z lesa ven". PF

   Smazat
  2. 17:58
   Co navrhujete? Babiše? To už nikoho, krom Veřejnoprávní nezajímá.

   Smazat
  3. Greta je velice nebezpečná - je to modla nastupujícího eko-fašismu. Proto je imho nutné se s ní zabývat

   Ignorovat ji, to je podle mne stejná chyba, jako nebrat v 1920s vážně Hitlera a ignorovat jako bezvýznamného

   Smazat
  4. Nevím, jestli jste byl někde v lese v posledních letech. Nejsem pro jančení a poutání se řetězy ke stromům, ale stav mi není lhostejný. Grétu, do toho nepleťte. Nevím co podle vás " mám mít na práci" asi jste chtěl naznačit, že nemám myslet. To vás ale zklamu. Během týdne pracuji na plný úvazek a ve volnu,si tajně sázím a zalévám stromky na chatě. Do hospody jdu na pivo až večer. Co lepšího máte na práci vy ?

   Smazat
 18. Gréta, no rodiče by z ní asi chtěli mít novou Johanku z Arcu. Dá se někde prosím najít srozumitelné laikovi čtení o tom, jak to bylo s kolísáním teploty atd. na naší planetě? Kolísala i dříve výška hladiny oceánů? Kolísal i dříve rozsah ledovců v Alpách či Grónsku? Tím nemyslím jen velké doby ledové? Zaráží mne např. názvy polních tratí jako "na vinici" na Vysočině, které vznikly někdy asi v 17. století.
  Nakolik jsou elektomobily napájeny čistou energií, tedy takovou, která nemá stopu "znečištění" - a jaké je využití této energie v % v elektomotoru. O kolik je lepší než ve spalovacích motorech. Jsou nějaké ztráty energie v přenosové soustavě do akumulátorů elektomobilů? Co dělá antiCO2 lobby proti námořním nákladním lodím, které znečišťují ovzduší a moře daleko nejvíce. Kdy budou postavený nákladní elektrolodě a pro ně též dobíjecí stanice! Je soudobá hrozba další světovou válkou také nějakou hrozbou pro podnebí na Zemi a jak bojují lobbysté za MÍR? Nezhoršuje se podnebí např. nyní nutnou hlubokou orbou k potlačení nadúrody myší a nebylo by obětování pár zajíců (a pozdější jejich znovuvysazení - jako dosud dovozem) při použití jedu podstatně rychlejší, lacinější a nakonec ekologicky čistší? Jakto, že v boji za lepší klima se nám množí kůrovec, myši, špačci, klíšťata a vymizeli zajíci, koroptve.... a vzrostla hrozba závažných infekčních nemocí lidí a zvířat? Jakto, že generace v předchozích stoletích dovedli u nás vyhubit s primitivními zbraněmi a bez úplaty ze státní kasy vlky, medvědy a divoká prasata - na Vysočině kanci zmizeli do konce 19. století - a nikomu nechyběli a nikomu to vůbec nevadilo! Nemohou být náhodou vlci nositeli vztekliny???
  Dá se někde aspoň na něco nalézt inteligentní nehysterická odpověď??? Jak se budou cítit ochránci dravců v naší krajině, až zadáví nějaké děti? Budou se cítit vrahy, nebo se tomu vysmějí? Já tedy dávám přednost dětem před psy (vím, že patřím k menšině), natož před vlky!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zkuste třeba NoTrickszone.com


   Ale najdete i grafy teplot za posledních 500 milionů let
   Třeba tady -
   https://muchadoaboutclimate.wordpress.com/2013/08/03/4-5-billion-years-of-the-earths-temperature/

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_palaeotemps.png

   A dejte si do vyhledávače co2 rise follows temperature rise
   a najdete odkazy na studie, které prokazují, že růst CO2 NÁSLEDUJE růst globálních teplot a vice versa, takže růst CO2 není příčinou ale následkem růstu globálních teplot

   Smazat
 19. Kapitalismus vymyslel spasitele, sv. Grétu.
  Hlupáci se budou předhánět co všechno proti "změně"
  klimatu udělají a zapomenou že to je právě kapitalismus
  který je toho příčinou.
  Zlepšeni klimatu může nastat jen snížením výroby nepotřebných
  hloupostí, zastavením válek a tudíž zbrojení.
  Jenže kapitalismus je založený právě na těchto aspektech,
  jinak skončí v krizi, se kterou si už neví rady.
  A tak musí znovu zbrojit, válčit a ničit. A pak zase vyrábět pro výrobu.

  OdpovědětSmazat
 20. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Horor-Nenavist-Jako-kdyz-tleskas-rakvi-na-pohrbu-Po-vystupu-Grety-v-OSN-divaci-jen-tezko-hledaji-slova-597046
  A jak jsou na tom mentálně ti tleskající, rozhodující o osudu lidí...

  OdpovědětSmazat
 21. Pozn pro redakci - já také nikde netvrdím, že konkrétně Greta je retardovaná.
  Říkám to v souvislosti s youtubery a pátečními záškoláky.

  OdpovědětSmazat
 22. 8:58
  U nás vychováváme retardovanou mládež. Nejen v pátek.

  OdpovědětSmazat
 23. Vážený admine.
  Vůči prosťáčkovi honolulu se zde vede bitva, ale vylepování tapet bez obsahu se toleruje.
  Nějaký Unknown zde tapetuje více článků buzerantskou provokací a občas zavádí diskusi do marasmu a nic se neděje. Karanténa by zde plnila sanitární funkci, ikdyž vím, že i moje příspěvky by se v ní mohly hravě ocitnout. No asi bych to přežil ve zdraví.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.