Reklama

úterý 10. září 2019

Maďarská kameramanka, syrský terorista a mediální štvanice aneb Proč je dobré podívat se čas od času do zpětného zrcátka


Michal Brand
10. 9. 2019
Na tento „případ“ islamizační, pro-krimigrantské propagandy se jistě pamatujete: „Zlá, xenofobní maďarská kameramanka Petra Lászlo podrazila nohy nebohému syrskému uprchlíkovi, který v náručí držel svého malého synka, a kvůli té proradné, zákeřné kameramance upadl a mohl svého nebohého synka zranit, když se jen snažil tiše a pokorně dojít do nějaké své cílové evropské země, kde by se o něj dobře postarali jako o uprchlíka a zachránili mu život.“
Co se stalo doopravdy?

Petra Lászlo natáčela situaci na maďarsko-srbských hranicích, kde na protiprávní, zločinné pozvání Merkelové se volného vstupu do Evropy dožadovali (často i násilím) desetitisíce nelegálních migrantů.

Několik odkazů na hodné, tiché, pokorné a vděčné uprchlíky, pokorně prosící o azyl a záchranu života:

OPEN OR DIE! – Typická pokorná prosba o azyl.
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/banner-624648.jpg

Tito nelegální migranti, také na faktickou „radu“ Merkelové a spol., neměli doklady totožnosti, lhali o své totožnosti, jméně, věku, původu. Po ujišťování ze strany Merkelové, Macrona, Bergoglia, Junckerse i dalších „pisatelů zvacích dopisů“ navíc tito nelegální migranty měli pocit (mnohdy naneštěstí podložený smutnou realitou) vlastní beztrestnosti, vlastního postavení nad zákony, nad podřadnými evropskými obyvateli, nad policií, nad jakoukoli státní mocí (která u většiny zemí EU s nelegálními migranty v jejich kriminálním protiprávním jednání naopak aktivně spolupracovala a všestranně je v tomto kriminálním jednání podporovala).

Ale pojďme k zmíněné první „kauze“ štvanice na Petru Lászlo.

Kauza číslo 1 – „podrazila nohy nebohému uprchlíkovi“

Video celého incidentu najdete zde:
video 1 s dobrou video-analýzou: https://www.youtube.com/watch?v=a8_Hurdk7wY
USA TODAY, Reuters, FAKE tripping, Camerawoman, Petra László
- video 2 s dobrou analýzou, naneštěstí v maďarštině, ale grafice a snímkům situace rozumět budete snadno: https://youtu.be/hL1-0_Op_SE Magyar Nő Koncepciós Pere (hamis bizonyíték), egy operatőrnő meghurcolása ; v čase 0:18 nebo 1:13 a dále je vidět zcela zřetelně, že syrský nelegál škobrtnul a upadl bez jakéhokoli kontaktu s nohou maďarské kameramanky
- video 3, pro-krimigrantského fanatika: https://www.youtube.com/watch?v=A_1AA9226tg BITCH!!! Petra Laszlo Kick Refugee ; i zde je mimochodem velice dobře vidět, když si video pustíte pomalu, že se Petra nemohla nijak dotknout nohou nelegála;
- video 4, zajímavé především tím, že je jasně vidět, že nelegál křičí na policistu, protože škobrtnul a upadnul poté, co jej policista pustil: https://www.youtube.com/watch?v=mz03CZSWn8Q Manhunt on Petra Laszló. Terrorist Osama Abdul Mohsin lied!; zpomalený záběr také jasně dokazuje, že nelegál upadl bez kontaktu s nohou kameramanky a že kameramanka naopak nohou uhýbala pryč z cesty nelegála
- video 5, s analýzou a zpomalenými záběry https://www.youtube.com/watch?v=CYfmsalhDPU Petra Laszlo & the Illegal intruder Slow motion + photos
- fotografie z druhé strany incidentu: https://tinyurl.com/y2gtt4ot - tyto fotografie jednoznačně ukazují, že se Petra nemohla ani náhodou nijak dotknout nohou nelegála a naopak očividně nohou uhýbá před škobrtajícím nelegálem (srovnej snímek 1, 2 a 4 – je zřejmé
- fotografie klíčového momentu, kdy nelegál už škobrtnul a padá k zemi
https://cdni.rt.com/files/2015.10/article/562772a2c461886f228b45d0.jpg

Sami posuďte, co se vlastně stalo. Já napíši svůj názor po mnohokrát zopakovaném zhlédnutí videí, včetně pomalého přehrávání kritických okamžiků „frame by frame“, snímek za snímkem.

Nelegální migrant Abdul Mohsen se pokoušel nelegálně překročit hranici mezi Srbskem a Maďarskem. Zřejmě prchal před válkou v Srbsku, že? Policista jej držel za bundu u ramene, ale posléze jej pustil. Nelegální migrant Mohsen začal škobrtat, až zakopl o drn nebo nějakou prohlubeň v terénu. Protože kameramanka stála tak daleko, že se jej nedotkla a vzhledem ke vzdálenosti její nohy od nelegála odhadem 1-1,5 m v „nejtěsnějším“ „kontaktu“ se jej ani dotknout nemohla. Navíc na pravé noze kameramanka stála a levá noha byla sice ve vzduchu v kritickou chvíli škobrtnutí a pádu nelegála na zem, ale ZCELA ZŘETELNĚ V POHYBU SMĚREM OD NĚJ.

Už jste někdy podrazili někomu nohy tím, že byste před ním uhnuli nohou pryč od něj? Nesmysl. Levá noha kameramanky uhýbá v rotaci doleva dozadu pryč od škobrtajícího nelegála – kameramanka tedy očividně rotuje celé svoje tělo, aby s kamerou sledovala pohyb nelegála. Nelegál doškobrtá a spadne na zem a následně se vztekle otáčí – na policistu. Protože ví, že kameramanka se ho ani nedotkla a naprosto nijak se na jeho pádu nepodílela, jen jako svědek. Zato policistovi nelegál vztekle nadává, protože policista ho držel, on se mu snažil vyškubnout, pak ho policista pustil a tak náš vzteklý syrský terorista-uprchlík nadává (jistě pokorně, tiše a vděčně) policistovi. Však to znáte – některá etnika prostě za každou svoji chybu obviní ostatní. A čím větší chybu sami udělají, tím vztekleji obviňují ostatní a tím zuřivěji ostatním nadávají.

Samotná Petra tuto událost popisuje přesně v souladu s tím, co je patrné z videa:

„После этого через полицейское оцепление начали прорываться всё больше и больше людей. Один из беженцев не хотел подчиняться полицейским, начал убегать от них. Я просто хотела помочь полицейским. И когда я подошла к нему, на записи видно, что он уже падал.“
https://iz.ru/news/593528#ixzz3p8X42aZv

Nenašel jsem rozhovor s Petrou Lászlo v západních médiích – islamizační pro-krimigrantské propagandě asi stačila možnost očernit odpůrce migrace a psát vylhané, ale dojemné příběhy „nebohých uprchlíků“. A tak se na fakta nikdo z médií hlavního proudu neptal. Proč taky, že?

Co tedy Petra říká (volný, amatérský překlad):

„Poté přes policejní kordon začalo prorážet stále více lidí. Jeden z migrantů nechtěl poslechnout policii a začal od nich utíkat. Já jsem prostě chtěla pomoci policii. A když jsem se k němu přiblížila, na videu je to zřejmé, on už padal.“

Pro pochopení celé situace jsou klíčové fotografie z druhé strany incidentu:
https://amp.businessinsider.com/images/55f025d69dd7cc1f008b8f5d-960-640.jpg

Nelegální migrant již škobrtá a začíná padat. Petra stojí ve vzdálenosti odhadem 1 – 1,5 m od něj. Nelegální migrant v daný okamžik má váhu na levé noze, pravá noha je vzadu ve vzduchu. Syn v náručí mu zřejmě začíná vypadávat před něj na zem. Petra stojí vahou na levé noze a teprve přenáší váhu na pravou nohu (pravá noha je pokrčená, levá naopak jakoby se opírala, aby umožnila pohyb pryč od padajícího nelegála).
https://amp.businessinsider.com/images/55f02538bd86ef0e008b8e9b-960-640.jpg

Nelegál neudržel syna, definitivně ztratil rovnováhu, pravou již vůbec nestihl dát dopředu a upadl. Stále ve vzdálenosti minimálně 1 – 1,5 m od kameramanky. Petra na tomto snímku již má přenesenou váhu na pravé noze (pravá noha je narovnaná, jen málo pokrčená), naopak levá noha vypadá, jako když se země již dotýká minimálně a to špičkou.

Je signifikantní, že tyto fotografie incidentu z druhé strany nebyly publikovány masmédii – protože dokazují, že celá historie „podrazila nohy uprchlíkovi“ je lež. Cíleně, úmyslně a vědomě vylhaná lež.

Z dalšího stojí za zmínku jednak to, že když vypukla celá nenávistná kampaň proti ní, tak ona v první chvíli vůbec nevěděla, o co by mělo jít. Tomu se nedivím, když nic neudělala a celá kauza „podrazila nohy nebohému uprchlíkovi“ je od začátku až do konce vylhaná.

Jejím autorem je německá presstitutka Stephan Richter, který jako přímý účastník incidentu musel jasně vědět i vidět, že Petra nikomu nohy nepodrazila. Ale pro-krimigrantská islamizační propaganda potřebovala svůj „dojemný příběh“ a ochotná presstitutka ho dodala.

Z hlediska věcného je důležité mít na paměti jednu věc. Celá tato vylhaná kauza je založena na triku s perspektivou.

Příklady takových triků s perspektivou můžete nalézt zde:
https://tinyurl.com/y3jgry4v

V případě kameramanky Petry a škobrtajícího nelegála jde o právě tento trik – vidíte záběry z úhlu, který vám skrývá vzdálenost mezi předměty. A tak se domníváte, že noha kameramanky je těsně u nohy nelegála. „Podrazila mu nohy“, si myslíte, zejména když vám to hustí do hlavy islamizační propaganda. Ale obě nohy jsou ve skutečnosti více než metr od sebe. Jako na obrázcích příkladů triků s perspektivou – vidíte ruku, jak drží lidskou postavu v prstech a vypadá to, jako když ji opravdu drží, vaše oko nevidí, že lidská postava je ve skutečnosti mnoho metrů vzdálená od ruky na fotografii. Vašemu oku chybí v obraze jakákoli „měřítka“ vzdálenosti ve směru k a od pozorovatele.

Samotný syrský nelegál je navíc terorista z AlKajdy (její dceřiné „firmy“ AnNusra).
https://conservativepapers.com/news/2015/09/23/muslim-refugee-who-got-tripped-by-hungarian-reporter-is-an-islamic-terrorist/

Teroristickou minulost Osamy Abdula Mohsena (což je slavný „syrský fotbalový trenér“) potvrzují informace od syrských Kurdů. A sám si na svůj facebookový profil dal svoji profilovku s fanglí AlKajdy.
např zde https://i2.wp.com/www.lamentiraestaahifuera.com/wp-content/uploads/2015/09/Osama-Abdul-Mohsen.jpg - i tyto fotografie profilovky syrského teroristy Mohsena nějak mizí, zřejmě mazány demokratickými a zcela svobodnými západními médii. ;-)

Poté, co pro-krimigrantská, islamizační propaganda rozpoutala na Petru štvanici, syrský nelegál obrátil a začal halasně obviňovat maďarskou kameramanku (když při incidentu samotném věděl velice dobře, že ona za nic nemůže a nadával policistovi). No znáte to, některá etnika mají talent okamžitě pochopit, jaké výkřiky jim přinesou největší bezpracný prospěch.

Syrský nelegál získal místo fotbalového trenéra žáků Real Madrid. Snad je tam neučí, jak se odpaluje sebevražedná vesta nebo jiné finesy, které pochytil v řadách AlKajdy. Ve světle jeho lhaní a jeho teroristické minulosti je obzvláště nechutné dívat se na fotografie, jak se tento islámský terorista, který pro svůj vlastní nízký prospěch lhal a zničil život kameramance Petře Lászlo, usmívá i se svým synem při přivítání na stadionu Realu Madrid https://tinyurl.com/y57chf76

Proislámský neomarxistický plátek The Guardian publikoval článek Hungarian camera operator apologises for kicking refugees ve snaze „zabetonovat“ verzi propagandy, že Petra podrazila „uprchíkovi“ nohy:
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/11/something-snapped-hungarian-camera-operator-apologises-kicking-refugees

Ale i to je lež propagandy. Petra konstatuje, že je v šoku z toho, co se stalo a co se okolo celé kauzy děje. Zmiňuje se dále především o druhé kauze (“kameramanka nakopla dítě – uprchlíka”, k tomu viz dále).

Dopis v plném znění zde https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/megszolalt-laszlo-petra-a-rugdosodo-operator-4030850/


Kauza č. 2 – „Kameramanka nakopla dítě“

V této kauze, která měla potvrdit vinu Petry v předchozí kauze, ukazuje moment, kdy kameramanka „kope dítě“. Velice dobrá analýza celého okamžiku je v tomto videu

Petra László (what really happened at Hungarian border)
https://www.youtube.com/watch?v=9JFLWmi1C4M

Hungarian journalist Petra Laszlo fired after kicking kid, tripping up fleeing refugees
https://www.youtube.com/watch?v=ArQmFlp7xC8

Opět napíšu, jak vidím celou situaci já. Petra stojí za kordónem policistů, kteří se snaží zadržet agresívní dav nelegálních migrantů. Petra se chvílemi otáčí kvůli záběrům k davu i zády. Náhle dojde k protržení kordónu. Petra je možná zasažena rukou mužem v černém s fotoaparátem v ruce, který běží pryč od protrženého kordónu a utíká před agresívním davem. (Čas 0:14 videa 1, mladý muž v černém s šedou čepicí možná těsně před tím strčil svojí levou rukou do Petry, protože Petra se očividně posouvá o půlkrok dozadu, pryč od tohoto muže. Tam je ale již několik hlava nehlava se řítících nelegálních migrantů.) Petra ustoupila nebo byla odstrčena mladým mužem v černém s fotoaparátem a to přímo do místa, kde se řítí dav, který protrhl policejní kordón. Na záběrech v čase 00:21 to dokonce vypadá, jako že mladý muž v černém Petru udeřil (máchnutí ruky muže a hned poté Petra dává kameru dolů nebo tu kameru srazil mladý muž v černém; z tohoto úhlu není patrné). Následně jeden z nelegálních migrantů, muž v pískově šedém oděvu s batohem na zádech a bílou (zřejmě igelitovou) taškou v levé ruce Petru buď udeřil pravou rukou do břichu, ale zcela jistě ji nabral svým pravým ramenem do pravé části břicha. Čas 00:27 a dále videa. Doporučuji pustit v nějakém programu na editaci videa frame by frame.

Celý incident je lépe vidět na videu 2.

Čas 00:11,12 – Petra zaujímá pozici bojem k davu, který prorazil kordón. Obranná pozice, aby viděla co se děje (proto se neotáčí zády k davu), ale zároveň pozice s vysokou stabilitou (aby nebyla případně sražena do bezmocné pozice na zádech). Klasická defenzívní pozice na obranu vlastní osoby před ženoucími se lidmi.

Čas 00:11,20 – přímo proti ní se žene několik osob, v záběru jsou zatím skryty za Petrou, Petra zdvihá reflexně pravou nohu (která je vepředu), pokrčuje ji v koleni. Opět klasická obrana vlastní osoby před ženoucími se lidmi. To je přesně to, co máte udělat, když nemůžete utéct a žene se na vás dav.

Čas 00:12,12 – je vidět, že obranné předsunutí pokrčené pravé nohy zafungovalo správně a mladý muž v tmavé mikině se šedivými rukávy se Petře vyhnul. Za ním je již vidět tlustého muže v tmavé bundě a šedém svetru s osobou, kterou táhne za ruku.

Čas 00:12,15 a dále, frame by frame, jinak nic neuvidíte zřetelně – Petra ustupuje z cesty tlustému muži v tmavé bundě a šedém svetru (12,16; 12,17; 12,18). Petra očividně stojí široce rozkročena, poté co ukročila stranou, aby uhnula tlustému muži, je široce rozkročena s pravou nohou výrazně předkročenou. 12,19 – dívka, kterou táhne za ruku tlustý muž, míří přímo na pravou nohu Petry, Petra pravou nohu pokrčuje. Na videu jako takovém se zdá, že Petra kope dívku, kterou táhne za ruku tlustý muž. Ale – podle mého názoru – se opět jedná o klam perspektivy.

Podívejte se na video opravdu frame by frame. A na zpomalené video, video 3. https://youtu.be/SxZn-48YOpQ

Petra doskočila na levou nohu (jak se snaží uhnout běžícím migrantům) – viz záběr v čase 00:06,01 videa 2. Pak stojí na napnuté levé noze, kterou má vzadu bráno ve směru od proraženého policejního kordonu. Čas 00:09,02 - pravou nohu skrčila a zdvihá ji do vzduchu – nevykopává proti běžící dívce, zvedá nahoru jako obranu proti běžící osobě. V čase 00:10 je vidět, že noha je v takovém úhlu, že je vidět podrážka boty – tedy nárt nesměřuje dopředu, jak by musel směřovat v případě kopu proti běžící osobě, ale směřuje naopak dozadu, protože jde o defenzívní pohyb. V čase 00:11 zpomaleného videa (další frame původního) je stále vidět podrážku boty, takže i nadále noha směřuje směrem dozadu a je jen nastavena jako obrana nikoli vykopnuta v útoku. Další frame, resp. čas 00:12 ukazuje přizdvihnutí nohy, což vyvolává dojem kopnutí, ale při podrobném zkoumání zpomalených záběrů je jasně vidět, že Petra nevykopla směrem proti dívce, podrážka je nadále vidět, takže nedošlo ke změně úhlu nohy ve směru dopředu- dozadu ale pouze ke změně na ose vertikální (přizdvižení kolena nahoru). Další frame, čas 00:13 zpomalených záběrů, ukazuje další přizdvižení nohy a koleno této nohy je již vedle běžící dívky, tedy Petra naopak dává nohu z trasy dívky. Další frame, čas 00:14 – dívka již proběhla okolo, koleno Petry je již druhý frame za dívkou, Petra dává pomalu nohu dolů – protože koleno je již za dívkou, dává Petra vlastně zcela pryč dívce z cesty, dává nohu dolů, aby dívce svojí nohou uhnula – viz další 3 frames, čas 00:15 až 00:17. Další frame, čas 00:18, Petra položila pravou nohu na zem, dívka je již částečně za ní (z pohledu běžící dívky), jen svoji pravou nohu (zadní v běhu) má chodidlem někde před pravou nohou Petry.

Úhel pravé nohy, holení části směřuje celou dobu jednoznačně pryč od běžící dívky – tedy ta část nohy Petry, která má kopnout podle verze propagandy, ve skutečnosti směřuje a pohybuje se pryč od směru „kopnutí“ Kdyby vykopla, spadne Petra sama dopředu – pokud tedy Petra není zkušená bojovnice karate, což není. Navíc – dívka běží očividně nijak nezasažena. Kdyby Petra opravdu kopla do běžící dívky, tak by na videu musel být zřejmý zásah (změna v pohybu běžící dívky). Nic takového se ovšem nestalo. A to jsou důvody, proč podle mého názoru i v tomto případě Petra pouze zvedla pokrčenou nohu nastavenou vlastně holení jako obranu proti běžícím osobám. Žádné „kopnutí“ dítěte se nekonalo.

Opět jen trik s perspektivou, kdy při povrchním sledování videa vypadá obranně nastavení pokrčené nohy jako vykopnutí – z určitého úhlu, jako tady https://tinyurl.com/y3jgry4v

Proč se k tomuto případu vracím?


Masmediální propaganda, nebo přesněji řečeno masmediální vymývání mozků používá jako jeden ze svých nástrojů přehlcení prostoru. Je to technika používaná agresívními lháři – lhář kupí jednu lež za druhou, jednu desinformaci za druhou a to v tak divokém tempu, že není možné účinně všechny tyto lži vyvracet a tak lháře ze lhaní usvědčit.

Technika je založena na tom, že lhář vyřkne v divokém tempu Lež 1, Lež 2 a Lež 3. Kdo se tyto lži snaží vyvracet, začne pečlivě vyvracet tyto lži jednu po druhé. Ale faktická diskuse, která je nutná pro vyvrácení i zcela stupidní lži, je pracná a časově náročná (a má-li být dobře podložená, je rozsáhlá). A proto také dříve než jsou Lži 1, 2 a 3 vyvráceny, lhář nakupí Lež 4, Lež 5, lež 6, Lež 7, 8 a 9 a 10. A než se stihne vyvrátit celá tato druhá řada lží, lhář nakupí lži 11 až 27. A tak dále. A někde v té sérii lží je moment, kdy většina lidí je unavena celou kauzou, rezignuje na dobrání se pravdy a akceptuje lháře jako toho, jehož pozici se vlastně jakoby nepodařilo vyvrátit, takže musí být alespoň trochu pravdivá.

V nastalém, lhářem cíleně vytvořeném chaosu celé té série lží a pokusů o věcné, faktické vyvrácení lží se také zcela ztratilo to, že se jednotlivé lži lháře vylučují dokonce samy mezi sebou navzájem. Většina lidí zcela ztratí přehled a rezignuje. Lhář pak u nich vyhrává. Nejtypičtějším příkladem tohoto mechanismu lhaní je případ Skripal a mega série lží britské vlády a vlád západních zemí obviňujících Rusko nesmyslnými tvrzeními, které se navíc navzájem zcela vylučovaly.

Proto je dobré čas od času pohlédnout do zpětného zrcátka a k různým kauzám se vrátit. Ve zpětném pohledu je účinnost sériových lhářů mnohem menší – protože už nefunguje efekt zahlcení diskuse. A proto také média hlavního proudu jen velice nerada znovu revidují předchozí „kauzy“ i Kauzy – protože by se ukázalo, jak hloupá, naivní nebo přímo vědomě prolhaná samotná média hlavního proudu byla téměř ve všech případech. Od 11. září, přes irácké zbraně hromadného, přes Skripala, přes pokorné, tiché, vděčné a univerzitně vzdělané uprchlíky, přes MH17, Čapí hnízdo, prakticky cokoli, na co v médiích hlavního proudu narazíte. Jen datum mají média skoro vždy správně. Ale radši se stejně podívám na hodinky. ;-)

Petra byla vyhozena z práce – nevím, zda z fanatického přesvědčení svých nadřízených. Zdá se ale, že mnohem spíše se ze strany jejích nadřízených jednalo o strach, aby oni sami i se svými rodinami také nebyli předmětem štvanice ze strany kolaborantů s islámskými nelegály. Petře bylo na základě prolhaných obvinění a masmediální intenzívní propagandy proti ní mnohokrát vyhrožováno smrtí. Facebook a jiné sociální sítě byly tehdy mnohem pomalejší než obvykle v mazání těchto „sluníčkářských“ výhružek; a také mazání účtů sluníčkářů se nekonalo – a to zřejmě vůbec. Nemám nejmenší pochyby, že podobným výhružkám a psychickému teroru byla vystavena celá její rodina, včetně jejích malých dětí.

Petra byla obviněna prokurátorem, ale zcela zproštěna obvinění.

Jako exemplární příklad sluníčkářského teroru k odstrašení všech lidí s jiným názorem to ale stačilo a mělo to značný efekt.

Jen několik otázek zbývá závěrem.

Kdy se omluví všechny presstitutky, kteří/které psaly články šířící lež „kameramanka podrazila nebohému otci malého dítěte“? Kdy se omluví všichni politici a političky, kteří tuto mega-lež opakovali a cíleně zneužívali k prosazování masové nelegální migrace do Evropy a k nátlaku na Maďarsko k otevření hranic pro muslimskou okupační armádu (protože nic jiného než muslimská okupační armáda tato vlna „uprchlíků“ není)?

Kdy se tedy omluví?

Kdy?

Po vynesení rozsudku. V Norimberku. Symbolicky opět v Norimberku.

(https://www.gettyimages.com/photos/nuremberg-trials)
24 komentářů :

 1. Ta dáma, kromě omluvy, zasluhuje řádné odškodnění a ti, kteří vedli a financovali kampaň proti ní, zasluhují přísné tresty. Na majetku, i na svobodě.

  Navíc, i kdyby toho ničemu složila, pomohla by policii zadržet pachatel protizákonného činu... a pak shánějte svědky mezi evropany třeba v případě, že kdosi, kdesi, kdykoliv, umravňoval tlupu jako zvěř se chovající škodné neurčitého věku a pár tlupanů neuvedeného původu prý trefil do zadku diabolkou, nebo čím...

  Nechtěl bych v takové věci býti svědkem... dokud se nevrátí do země právo evropské, pro Evropany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můj názor je, že vlastně šlo o útok proti policii a ta mněla právo použít násilné prostředky. Bylo to selhání policie. Stejně jako ve v Paříži, kdy policie byla napadena a utíkala. K čemu takové ozbrojené složky, které si neumí poradit s cizinci,kteří nerespektují zákony země a útočí na ty, kteří mají zajistit právo a spravedlnost.

   Smazat
  2. Právo Evropy už neexistuje. Součástí Evropy je již Afrika, Bangladéš, Pákistán... nyní bude platit jejich právo.

   Smazat
 2. Je děsivé, jak se dá situace přecrátit v dokonalou lež. Náprava je těžká a časově náročná, proto je spousta lidí ochotných nepátrat po pravdě. Například moje dcera se zůčastnila letenské demonstrace proti premiérovi a prezidentovi, organizované Minářem. Hovořil jsem s ní o tom a po chvilce se diskuse zvrhla do vzteklého výpadu typu Stejně mám pravdu a už se o tom nebudeme bavit. Myslím, že takto končí většina diskusí s lidmi, kteří mají mozek vymytý propagandou médií a tlakem fanatiků v pracovních kolektivech. Otevřená diskuse s nimi není možná, protože oni nejsou schopni diskutovat. Podobně to probíhá na diskusních fórech. Po počátečních argumentech přechází příznivci TOP09 a české opozice do sprostých urážek. Myslím, že nějak tak začínal v Německu 30. let fašismus... Fanatici tu už jsou a řekl bych, že je jich dost na to, aby v Praze proběhl mocenský puč jako v Kijevě 2014. Dost lidí je schopných ve své nenávisti jít až za krajní meze. Popravdě mám obavy z vývoje situace, kdy média typu ČTv, ČRo, A.CZ, Deník N a kupodivu i Babišův I-dnes, vyvolávají nenávist proti demokraticky zvolené vládě, prezidentovi a lidem, kteří je volili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Debilita se nedá léčit, vidím na sousedech.

   Smazat
  2. V nedeli v Australii slo dite na zelenou pres krizovatku a arab dite autem zmasakroval , kdyz jel na cervenou..
   Tak jsem si pomyslel to zase budou oslavy u arabu a taky jo , dnes maji oslavy a pruvody..
   Mozna ,ze postavi sochu nekde na vecnou pamet..

   Smazat
  3. Bila kameramanka jenom predstira ,ve skutecnosti tam prijela aby mohla masove vyvrazdit co nejvice afroarabu s detma a zenama..

   Smazat
 3. Případ - socha Koněva - přesně popsaná metoda Kolářů a spol. lhát, provokovat, lhát, provokovat, vytvářet podhoubí nenávisti a pak brečet a žádat ochranu od kolaborantské policie. atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kolář zorganizoval obarvení pomníku a následné akce kvůli boji o moc v TOP09. Očekávám, že napodzim bude kandidovat na předsedu strany.

   Smazat
  2. 12:46 Jsme v Čechách, tady nikdo neví, co se smí a co se nesmí. Chybí akorát Josef Švejk.

   Smazat
  3. Přesné.
   Provokace, protireakce, eskalace, ostřejší protireakce, kňučení jací jsou na mě eaný...etc etc
   Co se týče Kolářů, Hřibů a jejich klonů-standard. Kolářův ksicht hovoří za vše, vychcaná svině.
   Ale že je Zaorálek tak velký kokot, to jsem opravdu netušil. Já bych se nebál přitvrdit, ano, ten člověk je opravdu hloupý.

   Smazat
  4. Na každou svini se vaří voda, i na gauleitra koláře a jeho kolaborantského fotra.

   Smazat
 4. Přesně tak jen západní lži stále dokola jak ty „utopené" děti naaranžované na pláži. Ať jdou někam my jim na žádné lži neskočíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je nám hovno platný, že Vy na to neskočíte, když na to skáčou miliony tupců s volebním právem a každé volby to tom podávají důkazy...

   Smazat
 5. Škoda,že už NENÍ VLAD NAPICHOVAČ,hodil by se pro Evropu i s vojskem 1000000000 rozmnožený!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Pomlouvání,hrubé urážení a žalování nejvyšších - demokraticky zvolených představitelů ve vykonsruhovaných procesech je vrchol zrůdné "demokracie".Potom už je jenom FAŠISMUS jako v Německu. Čapí hnízdo, Peroutkův gentleman Hitler. Je čas aby pánové Babyš a Zeman využili pár slušných právníků a začali podávat trestní oznámení na pomlouvačná média,instituce,politology,členy polit.stran a všechny proamerické přisluhovače-lepšolidi.Požadovat za dlouhodobé dehonestování drakonické pokuty,které by využili na splácení státního dluhu.Rozhodnutí NS by bylo bez možností odvolání,splátky do 30ti dnů. Jinak konkurz nebo exekuce. Tímto by došlo k vyčištění a umravnění všech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Babiš nepřišel bojovat za morální očistu spřáteleného národa, přišel bouchat prachy a sám je překvapen, na co narazil.

   Smazat
 7. Toto je jasný příklad manipulace s pravdou. A takhle nám lžou o všem, nebýt internet, tak by nás měli na udičce úplně. Hej hou

  OdpovědětSmazat
 8. Ha! Tohle byl asi první případ okolo migrace, který mě nadzvedl pro masivní lhaní, protože tehdy jsem se tomu věnoval a sám si několik videí prošel. Proto si doteď pár věcí pamatuju:

  - ta ženská na nějakém videu skutečně někoho slabě podkopávala, ALE nebylo to žádné dítě, ale nějaká teenagerka a nemělo to žádný význam.. ta teenegerka ani nespadla a běžela dál.
  - kdosi tam spadl s dítětem, ale žádné podkopnutí to nebylo.. mám dojem, že ho už brala policie, ale nejsem si jist (to asi máte v článku)
  - ti imigranti prorazili blokádu bez dokladů a je vidět, jak je nahání policie! Ona teda byla vyhozena z práce za to, že "něco" provedla zločincům? Maďarská opozice, která se do ní navážela, jsou stejná žumpa a banda opic jako demožumpa u nás.

  Rudý škorpión

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě dodatek - teď jsem si vzpomněl, že Goebbelsovci (presstituti) u nás tvrdili, že ona podkopávala děti. Ne dítě, ale děti!! A něco takového tam už vůbec není, to mě taky před lety nadzvedlo.

   Smazat
  2. 20:05
   na kopání a zadržování lidí tam nejsou reportéři, ale policie. Jako zkušená kameramanka musela vědět, jak to bude vypadat na záběrech kolegů a ty kopance si mohla ušetřit. Zvlášť, když od Němec zaznělo "Wir schafen das".

   Smazat
  3. 18:12
   To nemění nic na tom, co Rudý škorpión napsal.

   Smazat
 9. O tom, že komentář k videu lže jsem pochopila hned při jeho premiéře. Překvapilo mě i to, že se ten člověk slovně chlubil, že bojoval za al Nusru a jen jsem nevěřícně čučela na tu šarádu na stadionu s Ronaldem. I z videa , co vysílal manstriem, byla lež médií patrná. Je to stejná lež a klam, jako když se promítala reportáž z padání dvojčat. Dělat z lidí idioty o to jde.....Téměř vše, co nám předkládají je upraveno a podáno zmanipulovaně. Reportáž ČT o rezignaci Babiše to jen potvrzuje, lžou jak když tiskne, stejní lháři jako dřív Rudé Právo.......https://aeronet.cz/news/video-andrej-babis-byl-v-pondeli-2-zari-obzalovan-statnim-zastupcem-v-kauze-capi-hnizdo-a-premier-nasledne-rezignoval-ceska-televize-odvysilala-jinou-a-predem-pripravenou-verzi-reportaze/

  OdpovědětSmazat
 10. Petra László si možná nezasloužila ten lynč a podle videa č.4 a 5 nesrazila muže s dítětem, jak jí přisuzují, ale na videu RT evidentně kope do lidí, mezi jiným do dvou dětí. Nebyla v tom sice brutalita, ale není pro to omluvy. Nazývat ji však "monstrem", obžalovat a zbavit zaměstnání je reakce poněkud hysterická, typická pro současný neomarxistický proud.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.