Reklama

sobota 14. září 2019

Neomarxismus, pravicový nebo levicový?

Stanislava Kučerová
14. 9. 2019
I uznávaní politologové dneška si stěžují na terminologický zmatek. Je označení „neomarxismus“ něčím víc než jen nálepkou s hanlivou dávkou odmítavé nevážnosti a posměchu? Je to víc než jen výstraha před nedostatkem demokracie, před diktaturou či totalitarismem? A může být ten zmíněný „neomarxismus“ pravicový nebo levicový? Pokusme se vnést do nepřehledného pojmového zmatku trochu světla.


Dějiny myšlení znají významné pokračování některých názorových soustav. Vzpomeňme na novoplatonismus, novotomismus, novokantovství. Zcela nedávno se v intelektuálním prostoru objevilo slovo „neomarxismus“. Jak mu máme rozumět? Z dějin filosofie víme, že vyznavači původního názorového systému zůstávají věrni jeho podstatě a principům. Ale zároveň cítí, že nová doba přináší nové skutečnosti a otvírá nové problémy. Nestačí opakovat úvahy, závěry a poučky myslitele, na kterého navazují. Je třeba v systému jeho myšlení pokročit dál, posunout jej, přizpůsobit novým okolnostem. Odpovídat v jeho duchu na nové otázky. Proto směr dostane inovovaný název: jméno po zakladateli s důležitou předponou novo- (neo-). Platí to i o neomarxismu?

Marxismus jsme poznali v 19. stol. jako ekonomické učení o vývoji společnosti, o výrobních prostředcích a vztazích, o výměně společenských řádů, o ekonomii a třídní struktuře kapitalismu, o nutném příchodu beztřídního socialismu. Vykladači a stoupenci klasiků (K.Marxe a B.Engelse) se dohadovali o cestě k budoucnosti. Jedni tvrdili, že to musí být revoluce, druzí věřili na cestu postupných reforem. Ale jak revolucionáři tak reformisté nepřestali být marxisty a patřit k témuž názorovému směru.

Existence Sovětského svazu socialistických republik „na východě“ a další vývoj kapitalismu „na západě“ po 1. a po 2. světové válce postavil před marxistické teoretiky 20.stol. řadu nových otázek. Někteří z nich, např. Adorno, Habermas, Hokheimer, Fromm a další myslitelé vytvořili tzv. „Frankfurtskou školu“. Zabývali se marxisticky novými problémy. Analýzou pokračujícího vývoje společnosti, nepředvídaným uplatněním vědeckotechnické revoluce v industrializaci, šířením dříve netušené masové kultury. Kritizovali stávající společenské poměry a uvažovali o různých formách strukturální společenské přeměny. Vycházeli z marxismu, ale neztotožnili se ani s leninismem ani se stalinismem. Působili nedogmaticky, tvořivě a svobodně. Čerpali podněty i z nových směrů

věd o člověku a o společnosti. Marxistické jádro v základech zachovávali, ale stavěli na něm nové myšlenkové a názorové soustavy. Můžeme tedy hovořit o novo-marxismu.

K nám se po převratu 1989 dostala řada směrů, které k nám před převratem cenzura vládnoucího režimu nepouštěla. Poukázal na to jako na relativní pozitivum minulosti V.Klaus st. Jsou to směry, které bývají označovány jako „neomarxismus“ a představují protestní hnutí proti údajné

diskriminaci rozmanitých menšin. Na shromážděních a pochodech těchto hnutí můžeme slyšet a na jejich transparentech číst hesla z problematiky gendrové, multikulturní, imigrační, ochranně klimatické, protiautoritářské, protivládní a pod. I ptáme se: Co je tu marxistické? Kde je tu podstata marxistického učení? Vidíme, že na transparentech se žádá emancipace všech možných tužeb a přání individua. Ničím neomezovaná svoboda. Uvolnění morálky, odstranění platných společenských tradic, autorit, norem a tabu. Není to spíše neoliberalismus než neomarxismus? A je levicový nebo pravicový?

Politické označení levice a pravice pochází z konce 18. stol., z doby Velké francouzské revoluce. Na levé straně zasedacího pořádku Národního shromáždění seděli zástupci 3. stavu, revolucionáři. Na pravé straně monarchisti, reakcionáři. Mezi nimi, ve středu, nevyhranění. Obdobné označení přinesla i Říjnová revoluce 1917 v Rusku. Levici tvořil revoluční proletariát, pravici reakční buržoasie a šlechta. Levice byli rudoarmějci, pravice bělogvardějci Od těch dob znamená levice přeneseně dynamiku, radikální změnu. Pravice naopak spíše stabilitu, konservatismus, udržování daného stavu. Táž myšlenka ovšem se může v různých podmínkách jevit protikladně. Např. „Socialismus s lidskou tváří“ se koncem 60. let jevil na „východě“ jako projekt pravicový, na „západě“jako levicový.

Domnívám se, že neoliberalismus může být spíše pravicový, nikoli levicový. Neusiluje o radikální společenské změny. Chce zachovat, čeho jeho přívrženci dosáhli. Co může mít společného s marxismem? S kritickým přístupem k dané společnosti? S její analýzou a perspektivou strukturálních společenských změn?

U tradičních marxistů byla nezrušitelná idea utvořit spravedlivější společnost. U zmíněných antidiskriminačních skupin, které se leckde nepřesvědčivě označují jako neomarxistické, jde o vymýšlení individuálních práv na to či ono uspokojení, to či ono blaho. O dílčí cíle egocentrického zaměření. Nesleduje se celospolečenská rekonstrukce, ale jen dílčí dekompozice. Žádné konstruktivní společenské projekty se nevytvářejí. Proč je to tedy neomarxismus? "Jde spíše o „neoanarchismus,“ kult bezvládí a „svobodné osobnosti" !

Zájem o společnost a strukturálně utlačované vrstvy tu zcela chybí. Ve hře je přednostně individuum. Tedy nic marxistického ani levicového. Zato je tu uvolněn prostor pro hledání záminek k nepřehlednosti a fragmentárnosti společnosti. Společnost ztrácí svou celistvost. Čí je to zájem? Nezmýlíme se, když uvedeme, že je to zájem anonymní moci. Ona podporuje podobná hnutí, která se prezentují pod falešným, zavádějícím jménem. Neboť nad celým světem dnes panuje stará římská zásada: „Divide et impera (Rozděl a panuj)“, povýšená na globální.

62 komentářů :

 1. Pojem neomarxismus je faleš. Je to urážka revolučního hnutí,
  které vzniklo jako reakce na všechno to předtím, jako otroctví, nevolnictví, kapitalismus, vykořisťování a politický útisk vládnoucími třídami.
  Tvůrci a uživatelé tohoto posměšného názvu se snaží do všech
  těch novot vložit hlavně pojem Marxismus.
  Správný název pro všechny ty zhovadilosti, které přicházejí
  hlavně z poza oceánu, je Neoliberalismus. A jak správně uvádí
  autorka, další ty Neo. Lidově řečeno, bordel na kvadrát.
  Ale nesmí to hlavně poškodit Kapitalismus, s jeho zvláštními
  svobodami pro všechny ty "pracovité".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobne falošne sa operuje s pojmom komúnizmus a jeho zámenou za označenie socializmus a socialistický. Podsúva sa tým spoločnosti negatívny obraz voči jej snahe o dosiahnutie spravodlivej spoločnosti. A aby to bol zmätok ešte väčší vystupujú skupinky kritizujúce súčasný demokratický režim s otázkou: "...je toto demokratizmus? My sme si demokratizmus štrngajúc svojimi kľúčikmi od havlových králikáren na Václavskom námestí, ináč predstavovali...!":-). Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  2. Je Merklová neomarxista? Vlastně ano, před 30 léty recitovala Puškina na Donbasu a nyní zase bojuje o něco? O své peníze.

   Smazat
  3. Všem těm novátorům se do onoho názvu vloudilo neptřičné písmenko "o". Nikoliv neomarxismus, správně psáno má být NEMARXISMUS.

   Smazat
  4. Neomarxismus - netřeba se hned urážet pro ten pojem, který z počátku před desítkami let ještě něco zajímavého obsahoval.
   Je potřeba si jen uvědomit, že různé fašismy jsou umělé ideologie instalované v zájmu oligarchů pro zmanipulování davů a vždy svoji podstatu skrývají pod nějakou další kvazi-ideologii, která je jen obalem něčeho původního.

   Smazat
 2. Dnes jsem četl článek, kde nějaký debílek napsal článek, že Mašínové byli hrdinové. Vrahové pro které loupežná vražda nebyl žádný problém. Doufám že jednou přijde doba, kdy vrahové budou nazváni vrahy a kolaboranti co za pár drobných a pochvalu od těch za mořem vyzvedli vrahy do oblak se zhoupnou na kandelábru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tom případě je každý partizán v době druhé světové války sprostý vrah.

   Smazat
  2. 20:03
   V té době žádná světová válka nebyla a Mašínové nebyli žádní partyzáni, ty politrucký hňupe.

   Smazat
  3. 20:03 By si se divil jak málokterej! Ale bandité a loupežníci byli do jednoho všici!

   Smazat
 3. Podle mě to je levicový jelikož komunismus byl též takovou utopii. Nelze toho dosáhnou žádným způsobem a západní hlupáci dobrovolně odevzdávají svoje země islámu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nějak tápu v toku vašich myšlenek. Snad se mi podaří na vás naladit, když prohlásím následující:
   Podle mě to je levicový, jelikož máslo obsahuje vitamíny rozpustné v tucích. Tyto jsou pro zdraví člověka důležité a západní hlupáci dobrovolně odevzdávají svoje země islámu.

   Smazat
  2. 7:38 Člověče komunisté též měli globalizační vizi víte vůbec čeho chtěli dosáhnout?????

   Smazat
  3. 13:44

   Dosud jsem měl za to, že vím čeho chtěli komunisté dosáhnout. Ale zviklal jste mě a rád se nechám od vás poučit, čeho že to chtěli dosáhnout ve skutečnosti. Stěhování Afriky do Evropy? Zbavení lidí veškerých svobod a předání vší moci do rukou světových oligarchů? Opravdu?

   Smazat
  4. 16:33 Podívejte se na první díl seriálu návštěvníci to je komunistická vize. Pak se podívejte na film Demoliční muž to je kapitalistická verze.

   Smazat
  5. Vládnoucí dnes liberalismus je stejně bezvýchodný jako byl komunismus! Jeho mantra - tedy tzv. lidský práva, patří do slovníku masonských lhářů, jakým je i tento přemoudřelý žvanil Kronďák tu! - https://ferohrabal.blogspot.com/2019/01/moskva-mekka-svetove-reakce.html?fbclid=IwAR3lu6clts2fdc-HhEWvHLb_RxpmO83jaj7QqXDshfqKY07cYTzfniNaJTs

   Sic tam ten Kronďák krásně žvaní, jak se civilizace Západu po WWI. vydala "jedině správnou cestou k liberalismu", ale podstatu problému kterej sám přiznává nijak neřeší! Jak tam píše, když zdůvodňuje proč se odpůrci kapitalismu furt reprodukujou, a cituje přitom i Churchilla, že "neschopní a líní" budou chtít házet do "svobodného světa" vidle! Ale nenabízí žádné řešení krom obecných canců o "lidských právech" a "osobní zodpovědnosti" na kterou mu sere pes! Ten blbec nechápe, že tento rozpor je dán v genech lidské tlupy, která nemůže nikdy fungovat na principu rovnosti a rovnoprávnosti (což je NEODDĚLITELNÉ!). Prostě lid musí dostat nejen chleba, ale i hry! Musí se poté kdy je nasycen i nějak zabavit! Přerozdělení prostředků jak si to namlouvali socani NIC neřeší! Lůza neumí se svými potřebami zacházet, neumí je ukočírovat! Potřebuje pevné vedení Nadčlověka a především potřebuje pravidelně být vedena na válečná jatka! Neb válka je konečný chléb i hra pro nadbytečnou lůzu a upouští tlak z hrnce nerovnostářské společnosti! To jsou zákony přírody a jakákoliv vzpoura proti nim je pro existenci našeho druhu konečná ...

   Smazat
 4. Jde o způsob útoku na levici pod falešnou vlajkou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krajtl ne ne ne všude v Evropě v tom mají prsty strany typu čssd a našim „komunistům" to též nevadí.

   Smazat
  2. 23:02

   Nepřipadá mi, že by to komunistům "nevadilo". Naopak, mnohokrát se ohradili proti realitě toho, co je nám podsouváno pod štítem "neomarxismu" a tak jako autorka, komunisté odmítají, že by to mělo něco společného s Marxem. Zato pravice, přes občasná gesta pro veřejnost, je vždy připravena předem splnit vše, co přijde od našich skutečných pánů ze Západu, z Bruselu a USA.
   Je to lest, kdy světovládci protlačují něco, co je v rozporu se zájmy drtivé většiny společnosti a tak k tomu, nehledě na absurdnost, připojují štítek evokující nějakou levicovost. Smyslem je jednak to, aby zviklali a otupili automatický odpor většiny lidí, protože "je to přeci levicové, tedy protisystémové". A v druhém sledu aby zkompromitovali levici logicky následujícími negativními dopady.
   Stojí za tím velký kapitál a jeho výkonné složky v podobě pravicových politických stran, jako útok pod falešnou vlajkou kryjící své činy "levicovým" "neomarxismem" a připisujíc to levici.
   Nehledě na vynalézavost pravice a potažmo celého kapitálu ve věci prosazování svých zájmů a moci nad světem, stále platí spolehlivé pomůcky k prohlédnutí do jádra reality. Jsou to odpovědi na otázky "kdo z toho má prospěch?" a "kudy vedou finanční toky?"

   Smazat
  3. 7:23 Neprotestují a dolejš nás chtěl trestat za xenofobii. Z ksčm jsou věci veřejné 2 a taky tak dopadnou.

   Smazat
  4. 13:42

   Jak konkrétně by museli protestovat a jak často, aby to splnilo vaše požadavky? Která parlamentní partaj takto protestuje? Kdy a jak "chtěl Dolejš trestat za xenofobii" a kdo další z KSČM tak chtěl činit? A chce pořád?

   Smazat
  5. 16:29 Články jsou v archivu na PL.

   Smazat
 5. Trikolóra například vyhlašuje záměr zrušit institut minimální mzdy.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Hlas-snemovniho-experta-na-zahranici-CR-ztraci-kredit-uz-od-90-let-Vite-vubec-jak-se-k-migrantum-chova-Saudska-Arabie-595760

  OdpovědětSmazat
 6. Konečně někdo chytrý napsal to, co jsem si dávno já /hloupý/ myslel. Škoda že to na co zde je napsáno, nemůžu odkázat všechny /téměř všechny/ komentátory, kteří komentují nějaká videa v polstině na youtube. Poláci jsou téměř všichni pravicoví, dokonce ti vzdělání v oblasti sociálních věd, tedy filosofové, historici, sociologové atd. Téměř všichni Poláci hojně používají termin "levactvo", to jest levičáctví, které mimo jiné přichází hojně z Bruselu. Psal jsem několikrát jako reakci, že Brusel pracuje pro 1 procento těch nejbohatších a Brusel je takto nástroj globalizatorů. Jak tedy muže být levicový? Odpovědi jsem se nedočkal. Napadá mně zde myšlenka, proč tolik lidí hlásá nějaké pravdy, o nichž nemá vůbec šajn, ba nějak jim nedochází hned protimluv toho co říkají. Jak může neoliberální režim postupovat levicově. To by si uřezával větev na které sedí. Dokonce se mi zdá, že celý ten chaos v používání např. názvu neomarxismus, slouží vládnoucím k tomu aby masy lidí byly ještě hloupější než jsou, na čemž se mimochodem intenstivně pracuje - školství s inklusí atd.
  Promiňte, že jsem to tak podal, nechtěl jsem tím říci, že nejsem hloupý.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To, co jste napsal, by se mělo nějak zduplikovat, aby si to víc lidí uvědomilo. Termíny jako neomarxismus neslouží ničemu a nikomu jinému, než těm, kteří si chtějí zachovat a ještě navýšit svá privilegia. To musí být každému, kdo trochu přemýšlí, zcela jasné. Jen je mi líto těch, kdo podobnou terminologii bezmyšlenkovitě papouškují.

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja tomu rikam Komunisti z PRAVA a Komunisti Z LEVA.

   Kazda skupina zdima moc a penize pro sebe a dela z lidi otroky!!
   K tomu, aby lidi byli svobodni , musi byt jaka si forma KAPITALISMU + Humalni Ideologie (nabozenstvi) .

   Ovsem pohodlni lidi radeji daji prednost prijemnemu Otroctvi , pred svobodou a Kapitalismem, neb system u moci Komunisti ci NeoKomunisti jim nechteji dat Moznosti, neb jsou pro ne Konkurence v boji o Politicou + Ekonomickou Moc.

   Je to mozne delat na priklad na zaklade zakona a prava, kde je prilis komplikovany system 20.000 + zakonu , a kazdy muze byt vinen.

   Neco jako : ukazte mi slusneho cloveka a ja vam najdu zakon , podle nehoz ho muzeme povesit.


   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Pane Pytlíku, je to samo od sebe nepřehledané a vy v bohulibé snaze pohled zjednodušít,jde to dokonal. Já si myslím, že vějíř kapitalizmu je široký až až. To se nepovedlo komunizmu.Já například bych rád žil v kapitalizmu Olafa Palmeho a naopak emigroval bych od Pinocheta. Komunizmus už umírá, je stále pouze resuscitován, protože se hodí jako strašidlo. Kolik viny nesla sama ideologie v sobě, neodhadnu. To co se za něj vydávalo byl paskvil = skrytý expanzní s kultem osobnosti ( s policejním terorem osobnosti ) dokonalý imperializmus. To zkreslení bylo produktem jeho novodobých, samozvaných elit, pod lžiheslem, že vše je jménem lidu. Opět se potvrdilo, že lež má krátké nohy. Dnes začínám mít obavu o demokrakcii, opět se moc lže.

   Smazat
 8. Typicka pedagogicka Pseudo Hantyrka, ktera se vyucuje vsude na svete aby se jeden nejak uzivil a ukazal nam jejich Inteligenci a neobycejnou navic..
  Je mnoho lidi , kteri neumi stat na vlastnich nohach /hlavne tech psychickych/. A.
  POTREBUJI BERLE. Drive to byla treba bible a ideologie vyrobena elitnimi inteligenty a cisarem , ktery rychle pochopil prospech pro ovladnuti poddanych, , nejdrive katolici a potom protestanti se zvhli ,oplyvali zvireci nenavisti jiz od sveho vzniku, zkorumpovani moci a kdyz veci nesly jak chteli, otocili se a zbesnili do bestialniho fanatismu ,cim vice bible studovali /NEZABIJES/,, kdy je zrejme , ze ani J.Kristus neexistoval /ani nemohl/ a nasledek byl vyvrazdeni skoro cele Evropy, a katolici z francie se spojovali s protestanty a vsecko s zvrhlo do nekonecneho nasili a vyvrazdovani nemocnych degenearatu.....
  Potom prisla francouzska revoluce s podobne Uslechtilymi idealy, idelogii a zacali si ideologove nenavistne a hlavne neprodlene sekat hlavy navzajem az nezbyl nikdo..
  Vsechny demokraticke a delnicke strany /uplne vsechny/, ktere zacaly vznikat kdyz zdegenerovane vyssi vrstvy vedly svet pouze do zahuby ,ale tyto nesvedly nic jineho nez straslive zrady na svych clenech a na vsech kteri jim duverovali a skocili na jejich lzi a sproste podvody a volili tyto politicke zrudy a monstra. Kolaborovali s temi ,kteri se ukazali jen krvelacni teroriste proti svoji a svetove populaci.. /I Hitler zacinal v delnicke strane/.Proto se hodne opakuje. Korunu tomu nasadili socdem jinak leninovci. Za miliony zlatych marek rozvratili Rusko, vypovedeli vsecky dohody, odmitli platit dluhy aby poskodili hospodarstvi jinych statu ve valce.
  Giganticke masakry okolo 10 milionu za rok v obcanske valce /jako za 4 roky v cele I.sv. valce /,jen dokazali prazdnotu za fantismem dalsich ideologu.. Ale Lenin a Trockij nemeli dost a jeste spolupracovali s povalecnym Nemeckem, poskytli veskere podminky pro vycvik novych dustojniku, vyroby novych zbrani a delali vse za ty zlate marky !!! pro dalsi valku. Nemaji nikdy dost..Kolik bylo a mozne jeste bude ,milionu mrtvych na oltar marxismu a leninismu ani nechi vedet..
  /60-100 milionu v Cine/.
  Aby toho nebylo dost tak se na svet vymrstil zrovna tak zhoubny a smrtici Antikomunismsus !!!
  MIsto normalniho zivota a prospechu pro celou spolecnost..
  Kdyz Trockeho vyhnali , ukazalo se ze je totalni zavislak na berli fanatickeho parasitismu /Marxismu a misto toho aby zil normalne/, zacal fanaticky utocit kazdej den na Rusko a na vsecky strany..
  To je nemoc a nevysvetlitelna pro mne..A verim,ze vysvetleni neexistuje..Jedina cesta se vsemu Abnormalnimu Vyhnout /skudce a zvanily isolovat, at rikaji cokoliv/a at o tom mluvi a propaguje to kdo chce..
  Zacit temi, kteri vyhrozuji valkami a nasilim..

  OdpovědětSmazat
 9. To jsou pohadky neokanstvi.Mrtvi byli diky ekonomicke blokade.

  OdpovědětSmazat
 10. Díky za tento vyjímečně potřebný článek. Snad i díky němu ubyde oslíků, hýkajících to divné, pokřivující slovo "neomarxismus". Lidi, kteří toto slovo užívají dělím na tři druhy. První jsou ti oslíci, tam je patrné, že oslíci prostě neví která bije a jen papouškují. Pak tento termín používají lišáci, kteří moc dobře vědí a termín využívají k prosazení zájmů svých, nebo častěji zájmů svých šéfů. Třetí druh je ten, který toto slovo uvádí na pravou míru. Za ten DÍKY! Za sebe doufám, že oslíci /bohužel dnes i pan David, Koller, či paní Kociánová/ seznají, že se vyjadřovali terminologicky zcela ujetě a konečně prozřou. Koneckonců se s tou oslí hlavou již nenarodili, že...

  OdpovědětSmazat
 11. Slovo Neomarxismus je mi odporné. Marxismus je jen jeden, on žádný neo nevymyslel. Nebo snad věřící někdy vymyslí nějaký neobyblismus? Nový výklad bible, hodící se do našich podmínek?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednozáviti by si měli raději kreslit, než mudrovat nad zákruty politologie....

   Smazat
  2. Ano, to platí hlavně pro vás, Dalibore.

   Smazat
  3. 10:36
   Už máš nakresleno tajtrdliku?

   Smazat
  4. Nemám, ale něco si někdy nakreslit můžu. Umím kreslit a umím i mudrovat. A co ty? Kreslíš si aspoň?

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 12. Malá poznámka k sociologické marxistické teorii tříd ..
  Marx ve své marxistické filosofii (v dnešním pojetí klasifikace společenských věd -sociologii) zjednodušil model společnosti (pro podporu akceschopnosti sociální revoluce) na dvě antagonistické třidy vykořisťovaných (hlavně dělnictva -proletariátu) a vykořisťovatelů (hlavně podnikavců a obchodníků -buržoazie). Sociologie, jako nová věda, si k tomuto modelu přidala střední třídu,
  vznikl tak současný model tří tříd, který vychází z majetkového -materialistického rozdělení společnosti.
  Velice důležité pro pochopení dějinného vývoje je ale rozdělení společnosti z "ideologického" pohledu, kde se ideologie a příslušnost jednotlivých tříd (hlavně střední třídy) k ideologiím mění v průběhu vývoje.
  Spojením majetkového (materialistického) a ideového pohledu vznikne obecnější model, s kterým se dá pracovat s mnohem lepšími výsledky, hlavně v dnešní ideologicky pomatené době, kdy nositelem revolučnosti je střední třída s pometenými ideologiemi (revoluční proletariát nahradila revoluční pomatená střední třída).
  Správný majetkově ideový model společnosti by měl ale obsahovat čtyři třídy (čtrtá třída těch, kteří jsou nad věcí a nepodléhají mamonu ani ideologii), to je ale pro materialistické myšlení dnešní doby vedlejší.

  Zprzněný "neomarxismus" je zbraní zprzněné střední třídy sociologického třídního modelu, vyjadřující proradnost "střední třídy", která se vine dějinami jako proradnost slouhů vyšší třídy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože střední třídu si každá "ideologie" současná hýčká tak ji i deformuje. Korumpuje platově plošně, aniž by žádala výsledky zlepšení výkonu. Nejsilnější segment střední třídy jsou státní zaměstnanci, tz. bílé límečky. A ti se nerozhodují podle ideologie své ale podle pánovy. Proto Top ještě ovládá média spolu s ODS zbohatlíky. I levice se v "rozkulačení sociálního státu" ušpinila, tak kdo by měl žádat na partajích vysvětlení jejich ideologie, aby byla čistá jako pravda, tedy mluva "ano, ne, nevím". Proto mlží aby zakryli poklesky a skutečné zájmy. Šalom.

   Smazat
 13. noviczech
  ...pane David, paní Kučerová, to není anonymní moc, to co se začíná, ale už dlouho prosazuje, to je moc ..pan Babiš, to je moc pan Bernstein (rozumějte), to je moc miliardářů, kteří převezmou moc nad podnikem, firmou, ..ustanoví pravidla zisku a když jeho podřízený toho nedocílí, bude vypovězen a přijde další, ten vytvoří tlak na produktivitu (výrobu, pracovní sílu) a musí být v pozitivních výsledcích. Já osobně to nazývám "židofašismus", totiž dvě nejhorší zla se spojila. Když člověk v práci umře, bude nahrazen jiným a nebo 4.0 robotem. Nevíte, ale toto pomalu nastupuje v Německu.
  Pane Davide, firma Škoda v Plzni by se měla věnovat vývoji nákladních aut, motorů v oblasti vodíkových motorů! Tímto směrem nastupuje západ, pochopili, že nákladní auta na elektrický proud, snad jen ve městě, ale jinak vyloučeno. A tak přijali program na vývoj vodíkových článků pro nákladní auta.
  Nezaspat na vavřínech!!!
  ...přeji pěkný den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K prvnímu odstavci - cítím to přesně tak. Jde o judeofašismus… Termín anonymní moc je jen zástěrkou, aby nemusela být vyřčena celá pravda - ta je pak nálepkována jako antisemitismus.

   Smazat
  2. Pane doktore Davide, vy už všechno víte, vy to zařídíte. Kolega 9:15 potřebuje zařidit výrobu náklaďáků v Plzni. Beru to jako jeho fór, já oroduji za Kopřivnici. Váš naivní volič.

   Smazat
 14. HNĚDOBOLŠEVISMUS - to je přesnější výraz.
  Ideologie fašistická a způsoby bolševické.

  OdpovědětSmazat
 15. noviczech
  ...ještě dodatek pane Davide. Jedno město v Německu dostalo 160 milionů eur od státu, aby vytvořilo v malých firmách nejen pracovní místa, ale i nové nápady a myšlenky. Město peníze prošustrovalo za parky a vodotrysky. Totiž, firmy by měly přijímat a spolupracovat se studenty škol, aby přišly nové nápady. Ale, ...dejte si v Německu něco patentovat, musíte platit ročně poplatek. A firmy čekají, máte na to peníze, dobře, nemáte, počkají a pak, když neplatíte, odkoupí levně váš patent. Já to nazývám "upíří systém", a nebo si to necháte patentovat ve firmě, dostanete 500,- euro a firma z vašeho patentu žije pět let.Vývoj jde dopředu a hloupí češi se hádají o sochu!!! Opravdu jsme tak debilní národ? V Německu smí v "Elektro a Industrie" pracovat lidé denně maximálně deset hodin. V jedné velké firmě nařídil vedoucí provozu pracovníkovi, aby si po deseti hodinách odštemploval, ale práci přesto dodělal. Pracovník ale měl úraz a při výkonu práce zemřel. Přijela policie a vedoucího provozu na místě sebrali a šel do vyšetřovací vazby! Proč, proč a ještě jednou PROČ nemá "PRÁVO" v české zemi takovou moc???
  ...odpověď hledejte sám, ale nebojujte proti tomu sám, nebezpečné!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:51 z vašeho názoru se mi líbí podpora při získání patentu. Máme už hodně zkušeností, jak promarnit příležitost. (Wichterleho oční čočky). Určitě je výzkum řízen AV a ta určitě spolupracuje s VŠ, stát se účastní financováním prostřednictím grantů. Určtě existuje i cesta pro aplikovaný výzkum, kde se finančně propojují firmy s VŠ. Velké objevy se žel nedají naplánovat a dopředu předfinancovat, to by byl otevřený prostor pro tunely. Pak je tu taková drobnost, maličkosti, které se snad ani nepatentují, ale život zjednodušují. Přitom by se mohly vyrábět v malých firmách,nebyly by na výrobu a technologii náročné. Možná by stačila jedna webka s názvem Postrádám (v kuchyni, zahradě, garáži...). Sousedka postradá např. mísu s přisavkami je stolu, prkénko s částečným mantinelem, aby se nakrájená cibule nesypala z něj mimo hrnec...

   Smazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soukmenovci? Jak jsi na takovou blbost přišel? A co ten putinismus? Tobě by správné uvedomnělé uvažování měli naučit nějací čekisté, abys příště memlel totální nesmysly, ty revizionisto!

   Smazat
  2. ÁÁÁ Radosta, dlouho jsi tady nebyl, zřejmě si byl na školení. My komunisti? Co to žvaníš? No moc tě toho tam nenaučili. Stále kvokáš, stále kvokáš...P.S. Nemluv za komouše

   Smazat
  3. Vítej Radosto, jak dopadlo léčení ! ?

   Smazat
  4. Jaké léčení? Byl na transfúzi neomarxistické krve.

   Smazat
 17. Lidem dáme "chléb a hry- volby"-karavana jede dál...
  Před časem manželka koupila, ne drahu "masnou" konzervu, s jednom marketu. Bylo to něco tak příšerného, že jsem překonal lenost a poslal e-mail výrobci. Odpověď mi přišla obratem. Konzervy v této kvalitě firma vyrábí proto, aby mnozí občané nebyli o hladu. A kdo chce kvalitní výrobky, ať si připlatí. Za minulého režimu neexistoval výrobek,který by neodpovídal ČSN. Do dneška vzpomínám na gothajský salám, který jsem si kupoval pravidelně ke svačině. O kvalitě špekáčků ani nemluvím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No vidíte, jak to s námi kapitalisté myslí dobře. Nic jim neleží na srdci více, než "aby občané nebyli o hladu". Jsou hodní.
   Jen by mě zajímalo, kde si u nich lze koupit konzervu v takové kvalitě, aby se to dalo nazvat lidskou potravinou. A kolik by tak za ní naši drazí kapitalisté chtěli. Jestli by se za dvacetigramovou konzervu člověk vešel do 500,-Kč, nebo by na ní musel šetřit několik dní a několik dní nejíst, aby si ji mohl dovolit.

   Smazat
  2. Prozradím tajemství, znám důchodce, který kupuje masové konzervy pro psy a vaří si z nich guláš.

   Smazat
 18. Spory budou nekonečné a budou trvat do doby, kdy se "něco" jiného neujme v reálném životě. Ale posuďte sami:
  1. Všechny činy neomarxistů (liberálů) podporují hromadění majetku a moci u jedněch na úkor druhých
  2. Občané, protože už nelze podle "neo" národy považovat v Evropě za základ států (monstra EU), jsou debilizováni nejen HRAMI, ale i nedovzděláváním (šíře a hloubka minimální průměrné porce vědomostí a znalostí), zatím je i CHLEBA
  3. Veškeré činy státu likvidují a nebo výrazně ztěžují funkci základu - rodiny a rodinných vztahů
  4. Pro nás "lid plebejský" není slušné kritizovat činy "našich drahých (a to doslova a do písmene v původním slova smyslu finančním) politiků i když na to máme plné právo, ale kdo to doopravdy poslouchá?
  5. Marx studoval především ekonomické mechanizmy fungování kapitalismu. Ale on předpokládal růst vzdělanosti !! Proto pro něj revoluce byla možná především v rozvitých zemích a zvláště v Anglii, že se spletl, to je jiná kniha ... Do určité míry v tom pokračovali další, ale ortodoxní výklad marxismu byl příčinou konfliktu mezi trockisty (ortodoxní) a stalinisty (socialismus nemusí před svou existencí projít etapou "ukončení" vývoje kapitalismu), poslední tvrdili, že socialismus (komunismus) lze budovat i v jednotlivé zemi. V posledních pracích Lenin sám začal měnit svůj přísně marxistický pohled a začal chápat nutnost pokračování rozvoje učení. Právě vítězství trockistů (ortodoxních) v roce 1953 znamenalo praktické zastavení dynamického rozvoje SSSR. Přesto to trvalo ještě čtyřicet let než to ruchlo ...
  6. Všechno skutečně levicové je likvidováno, potlačováno, pomlouváno, kritizováno, zesměšňováno, přemalováváno
  7. Základní, kořenné, původní obyvatelstvo ve všech "neo" zemích je zaručeně líné, tupé, nevzdělané a tak je nutné brát "pod elitu" z jiných zemích. Stačí si přečíst neviny z několika zemí ...
  Dá se pokračovat, ale myslím, že to stačí. Tak si odpovězte sami, co je to neomarxismus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý pokrok společnosti vyžaduje revoluci a revolucionáře jako byl Lenin a revoluční třidu jako byl v SSSR proletariát. Po revoluci následuje normalizace s konzervativním přístupem a to zajistil v SSSR Stalin.

   Opakem revoluce je restaurace (minulých pořádků) která není pokrokem ale je návratem do minulosti, a to jsou barevné (včetně sametové) parevoluce s pseudorevolucionáři, které tvoří zblblá a proradná slouhovská střední třída se zblblými pseudoideologiemi (třeba i "neomarxismem").

   Smazat
 19. Neomarxismus, pravicový nebo levicový?
  Neomarxismus je prý kulturní marxismus. Zatímco marxismum hájil proletariát proti továrníkům, neomarxismus hájí menšiny, jako homosexuály před většinovou společností, migranty, před domácí populací, atd. Cílem je rozvrat tradičních institucí (národ, vlast, tradiční hierarchie, autorita, rodina, křesťanství, tradiční morálka) ve prospěch multikulturního, vykořeněného a bezduchého globálního společenství.
  Liberalismus ve svých počátcích v cca 18. století, představoval snahu o „rovnost“ příležitostí. Odstranění bariér k podnikání, které představovaly výsady šlechty vůči měšťanům. Což by se dalo z dnešního pohledu považovat za pokrokový systém.
  V současnosti však tato „rovnost“, představuje nadvládu ekonomických gigantů, kteří v době vzniku liberalismu, neexistovali. Takže v současnosti tento systém plní zcela jinou roli, řekl bych, že nepokrokovou, globalizaci světa pod kontrolou těchto finančně silných subjektů.
  Z toho mi vychází, že neomarxismus i liberalismus ničí tradiční státy a národy, pro obě skupiny je demokracie nepřítelem. Těžko rozlišovat, zda např. za současnou migrační kampaní stojí levicoví neomarxisté, či pravicoví liberálové. Obě skupiny to schvalují a podporují. P.K.

  OdpovědětSmazat
 20. Marxismem dneška je PUTINISMUS-SIŤINPCHINGISMUS !

  Drazí soudruzi a soukmenovci!
  S.s. Kučerová má naprostou Leninsko-putinskou pravdu: Tzv. neomarxismus je prachsprostý REVIZIONISMUS.
  A my komunisti a putinisti PŘESNĚ víme, co je to revizionismus, díky naším staletým zkušenostem z proletářského boje: Revizionismus je zákeřná zbraň zarytých obránců kapitalismu a demokracie.

  Víme, jak SPROSTĚ kapitalisti a demokrati revizionismus používali proti nám marxistům – od samotného zrodu marxismu.
  Víme, jak se pravičáci NEUSTÁLE pokoušejí revidovat nejen marxismus, ale i leninismus, stalinismus, putinismus, a nejnověji též siťinpchingismus!!

  Dobře známe nejnebezpečnější revizionisty: Tzv. sociální demokraty, odvěké spřežence fašistů.
  Ano, tzv. sociální demokracie je uměle vytvořená partaj, mající za úkol odvracet proletariát od třídního boje i naší NÁDHERNÉ + VROZENÉ třídní nenávisti!

  Vidíme, kdo je NEJDĚSIVĚJŠÍ neomarxista dneška: Multimiliardář Soros, nikoli náhodou sionista.
  Vidíme též, kdo je dnešní největší leninista, čili nejzasloužilejší obránce pravého levicového marxismu: Veliký Purin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno.
  Vidíme, že vedle něho pevně stojí další skálopevný marxista, soudruh Si Ťin-pching.


  Co je opravdu povznášející, pro nás české komunisty a putinisty: V mocném šiku velkých marxistů-leninistů-stalinistů-putinistů dneška stojí oba naši národní Vůdcové Miloš a Babiš.
  Proto KSČM plně podporuje nejen n.V. Miloše, ale i n.V. Babiše, zdánlivého třídního nepřítele, ve skutečnosti NEOCHVĚJNÉHO obránce práv dělnické třídy.

  Ano, oba naši národní Vůdcové nás vedou zpět do nitra naší rodné Západní Asie, pryč od Euroameriky a NATO.
  Vedou nás přímo do náruče mocného velkoruského národa, našich straších bratří.
  Vedou nás do čínského socialismu 21. století, kde úspěch pětiletého plánu je zajišťován online, NEPŘETRŽITOU elektronickou kontrolou každičkého občana.

  Společně zvítězíme, rozdrtíme kapitalismus a demokracii, evropské hodnoty smeteme na smetiště dějin ocelovým koštětem.
  Ano, jednoho krásného dne v naší vlasti opět srdečně přivítáme neprůstřelné tanky nepřemožitelné Armády Ruské federace, a s nimi obnovený socialismus, zdroj NEKONEČNÉHO blahobytu nás proletářů-horšolidí.

  Komunismus-putinismus-siťinpchingismus – budoucnost lidstva!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již PODRUHÉ, neboť ten původní (z 15. září 10:31) smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 21. "Neomarxismus" je jen posměšná floskule, kterou rádi používají jak úplní pitomci, tak tituly ověnčení přisraváči velkokapitálu a všelijakých těch nositelů podivných teorií.
  Ti se zhlídli v jedné z marxistické poučce o internacionalismu. Do toho internacionalismu naroubovali
  dnešní hit, uprchlíci. Samozřejmě ve většině ekonomičtí
  migranti.
  Migrace v dobách Marxe nebyla pojem, spíše naopak, dovoz
  otroků. Internacionalismus se týkal výhradně domácího dělnictva v Evropě či Usa.
  pozn. Nejsem komunista, nesnášel jsem hlavně Ukomunisty, Marxe jsem nestudoval, jen za ty dlouhé časy jsem vypozoroval
  o co asi šlo. Každopádně teorie Marxismu se svými fantaziemi
  které se nehodí pro lidi, je sice hezká ale neproveditelná.
  Člověk, to zní hrdě. Prohlásil někdo.
  Ne, člověk je vlkem člověku a nezasloužil by si něco takového
  co si vysnil Marx.

  OdpovědětSmazat
 22. Léta se ptám, co si mám myslet po pojmem neomarxismus, který je tak často užíván. Opakovaně jsem byl zdeptán "chytřejšími". Děkuji za výklad, myslel jsem se dávno, že jde jen zneužití termínu marxismus" a že onen "neo" nemá s ním nic společného. Že jde o to, vlastně kdejakou blbost až lumpárnu přišít jako levobočka marxismu.

  OdpovědětSmazat
 23. V naší hospůdce máme soukromý Vumlík a tam to bylo hned jasno, - je to prášť, jako uhoď.
  Když nám teď vrchnost sníží DPH na pivu, pak budeme ještě moudřejší.
  20:56 příjď mezi nás, najdeš nás opozit Pražské kavárny.

  OdpovědětSmazat
 24. Ahoj kluci, jak jsem dostal svého bývalého manžela zpět rychle, Dr.Padman láska kouzla casting opravdu fungoval! Můj manžel mě před třemi měsíci opustil pro jinou ženu a od té doby se můj život naplnil bolestmi smutkem a zlomeninami srdce, protože on byl moje první láska, se kterou jsem celý svůj život prožil. Můj přítel mi řekl, že viděl několik svědectví o kouzelníkovi s názvem Dr.Padman, že může přinést zpět milence během několika dní, rozesmál jsem to a řekl, že mě nezajímá, ale kvůli lásce, kterou pro mě můj přítel měl, konzultovala můj kněz jménem mého a k mému největšímu překvapení po 11 hodinách později mě můj manžel zavolal poprvé po třech měsících, že mi chybí a že je tak líto za všechno, co mě donutil projít. Přišel zpět ke mně a teď jsme spolu šťastní. Stále tomu nemohu uvěřit, protože je to velmi neuvěřitelné. Děkuji Dr.Padmanovi, že jste mi přivedl zpět svého milence a také mému milému příteli, který se za mě přimlouval, za kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc tohoto skvělého doktora, je e-mailová adresa: padmanlovespell@yahoo.com,
  můžete mu také zavolat nebo přidat do aplikace Whats-app: 2348053823815,

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.