Reklama

úterý 10. září 2019

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

Joseph P. Overton
10. 9. 2019 Rodon, překlad a doslov Zvědavec
Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí.


Lžou nám.

Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton?Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.

Funguje totiž spolehlivě.

Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus (tj. v r. 2014), protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze „oken možností“


Technologie

Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku.

Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.


Jde to bez jakýchkoliv potíží!

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.

Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku ‒ „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“ ‒ budou „nedobrými kanibaly“. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova „okna“ se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.


A proč by ne?

V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „Ka“.

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

„Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?“

„O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!“

„Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku.

Tak je to potřeba

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo „okno“ z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

„Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli“.

„Аntropofilové byli vyprovokováni!“

„Zakázané ovoce je vždy sladké“.

„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst“.

„Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ аntropofil nebo аntrofob“.

„Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána“.

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů ‒ agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“.

„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.


V dobrém smyslu

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech.

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

„Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je... antropofil?“

„I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“

„A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!... Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů...). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem „okna“.

K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

„Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“

„Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“

„U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku“.

„Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil“.

„Vychovali je tak“ atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow.

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!“


Vládneme zde my

Posunujeme se k páté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma „zákaz pojídání lidí je zakázán“. To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

Jak technologii zničit

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.

Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.

Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe.


Článek vyšel původně na zuhel.livejournal.com, jeho český překlad vyšel před několika roky na rodon.cz, uveřejnil jej také ProtiProud v roce 2014.Poznámka editora


Článek uveřejňuji úmyslně, abych v praxi dokázal pravdivost Overtonova okna. Jen málokdy se podaří, aby příklad (často přehnaný), který autor použije k vysvětlení nějaké teorie, se vzápětí stal skutečností a dokonale tak potvrdil danou teorii. Stalo se.

"Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?" ptá se autor v článku výše. Ano, je dost šokující. A je to tady. V plné parádě. 5. září 2019 vyšel na článek “Eating human flesh could save the planet” – Swedish university professor says. Cituji

Konzumace lidského masa by mohla zachránit planetu, říká univerzitní profesor

Švédský profesor v oblasti aplikované behaviorální vědy navrhl, že možná budeme muset přehodnotit kanibalismus a začít jíst lidské maso, abychom zachránili planetu před změnou klimatu.
V rozhovoru s TV4 hovořil profesor Magnus Söderlund o kontroverzním tématu prezentace, kterou nedávno přednesl na potravinářském veletrhu Gastrosummit ve Stockholmu.
Téma prezentace: Konzumace lidského masa jako způsob boje proti změně klimatu.
Söderlund a krajní levicové ekologové, jako je on, rádi obviňují masný a zemědělský průmysl ze změny klimatu.
Podle Söderlunda, váženého profesora marketingu a vedoucího Centra spotřebitelského marketingu na Stockholmské ekonomické škole, je jedním ze způsobů, jak omezit produkci skleníkových plynů možnost, že bychom všichni prostě přešli na stravu založenou na lidském mase.
Během rozhovoru Söderlund řekl hostiteli, že hlavní překážkou návrhu je tabu obklopující konzumaci mrtvých těl.
Söderlund ochotně připouští, že většina lidí je „mírně konzervativní“, pokud jde o konzumaci jídla, na které nejsou zvyklí, jako je lidské maso.
V poslední době se stejní krajní levicoví environmentalisté a jejich spojenci v mainstreamových médiích vydali na propagandistickou kampaň, aby propagovali méně odpornou myšlenku pojídání hmyzu jako způsob, jak zachránit planetu před globálním oteplováním.
S ohledem na to vše je spravedlivé říci, že je jen otázkou času, než módní restaurační zařízení zařadí na své jídelní lístky smažené stonožky, párované s částmi lidských orgánů.

Nějaké dotazy?


93 komentářů :

 1. No a ti gurmáni by si pro jemnost a chuť mohli pěstovat malé děti. Opravdu jsem se dožil armagedonu.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vsadím se ,že kdyby žil V.Havel jistě by legalizaci pojídání lidského masa podpořil a s ním i jeho pohrobci by si rádi pochutnávali na mase komunistů.A protože jsou humanisté usmrtili by je humánně

   Smazat
  2. Havel by se optal, je to dobré pro nás židy, je to košér?
   Muslim by zase chtěl halal způsob zabíjení.

   Smazat
  3. Sodoma & Gomora se přiblížily. Bude již na čase zakročit ! Zbývá nám posledních pověstných pár minut do dvanácté !

   Smazat
 2. Je vám jasné, že podobné psychopaty bude nutné zlikvidovat, pokud nechceme, aby oni jako nástroje globálního řízení zlikvidovali civilizaci ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zanechte jalových diskuzí nad kanibalismem. Aktuální je tato verze:
   http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/5955-jak-zacit-a-ne-vyhrat-3-svetovou-valku-metoda-overtonova-okna-aneb-jak-prosadit-neprosaditelne

   Smazat
 3. Co může být také ženou, ale možná že se to za ženu ani samo nepovažuje. No chtěli byste mít tohle doma?

  https://tv.prozeny.blesk.cz/video/5894257/branky-body-kokoti-vitezi-cesky-bily-vlastenec-muzi-jako-dvounohe-vibratory.html

  OdpovědětSmazat
 4. Že by latentní kanibalismus byl v každém z nás? Vždyť kdo někdy neřekl : ,,Miláčku, já bych tě láskou snědl." ,,Tu zpěvačku žeru." ,,Ta modelka je k sežrání." ,,Tchyně mi žere nervy." Může jít i o tzv. ,,autokanibalismus" . ,,Užírám se nudou, vzteky, závistí..." Vlastně to máme i v pohádkách. Bába ježí chtěla sníst Mařenku a Jeníčka. Otesánek snědl své rodiče... i když pravda...nebyl hominid. Takže co ? Nebyl by to taky důvod pro obhajování kanibalismu? I když... tedy představa, že si například pochutnávám na své profesorce matematiky je značně nechutná. ;-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, když např. některé ženy nejsou k sežrání, tak jsou alespoň k nakousnutí...jen takový dodatek...

   Smazat
  2. A láska pak prochází žaludkem.

   Prostě od nepaměti nás na to ONI připravují!!! Je to jen otázka času.
   Nějaké dotazy?

   Smazat
  3. 8:42
   No to přirovnání kulhá na obě nohy. Dříve si prostě vážili žen, které dobře vařily. Nelze některým příslovím dávát jiný význam. Je to jen debilita pisatele.
   Václav

   Smazat
  4. 10:45
   Další blbec, který nežere maso a nechápe tak vtip.

   Smazat
 5. Jooo, zase vám lžou! Všichni! A sledují vás! A chtějí vás zabít! A sníst! Bububu!

  Táto duševní poruše se říká "paranoia".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:21

   Zase narážíte na své mentální limity, které vám neumožňují nabýt poznání v takovém objemu, abyste dokázal vyhodnotit zdravou míru. Proto se vám vše jeví jako ostře ohraničené, dokonale připravené ke zpracování na úrovni emocí: Černé x bílé; dobré x špatné; hodné x zlé; krásné x škaredé... Nic mezi tím.

   Smazat
  2. 8:21
   Švédský profesor, který otvírá Overtonovo okno, taky trpí duševní poruchou, která je pro lidstvo mnohem škodlivější, než ta vaše. Paranoia se u vás dá úplně vyléčit vstrčením hlavy do písku, to vám měl ten táta vysvětlit.

   Smazat
  3. 8:46
   Ne. Jenom mám legraci, jak snaživě vyhledáváte po celém netu výkřiky různých pomatenců, nad kterými se normální člověk jen zasměje a poklepe si na čelo, a pak z těchto výkřiků skládáte své absurdní konspirační teorie a protizápadní propagandu.

   Smazat
  4. 8:58

   Možná že vaše uvažování není poníženo na nejspodnější úroveň emocí, ale z projevu to není poznat.

   Smazat
  5. 8:58
   On ten švédský pomatenec, který ty sračky šíří, opravdu patří k západní civilizaci v Evropě. Měl byste tedy projevit výsměch, a opovržení přímo jemu, a ne těm, kteří na jeho výplody chorého mozku oprávněně reagují.

   Smazat
  6. K "západní civilizaci" patří ve světě více než miliarda lidí. S nejrůznějšími názory, včetně pomatenců, včetně vás. A máme tu, bohudík, svobodu slova.
   Onomu profesorovi ty jeho bláboly přijdou jistě normální. Stejně tak vám přijde normální tenhle absurdní článek.

   Smazat
  7. 9.24
   no to je právě to cos nepochopil. Je to právě ta velebená svoboda slova, která Overtonovo okno umožňuje přesouvat. A to se děje dnes a denně kolem nás všude, jenže neználci to neregistrují protože o té teorii ani nevědí, natož aby chápali. Pak náhle přijde zákon o čemkoliv co dříve bylo TABU a oni koukají jako teliska na nová vrata...

   Smazat
  8. 9:24
   Was is das západní civilizace????
   Čo si pod takým absurdným pojmom predstavujetě Kefalín???☺

   Smazat
  9. Pomatený ignorant jste vy 9:24.
   Článek je varováním před těmi, kdo by rádi otevřeli další Overtonovo okno. Ta diskuze o kanibalství totiž přijde normální nejen švédskému profesorskému úchylákovi, ale bohužel, taky švédské televizi TV4. Zde i s videem:

   https://sputniknews.com/environment/201909051076726484-swedish-tv-raises-eyebrows-by-discussing-cannibalism-for-the-sake-of-climate/

   I homosexuál Hromada pomáhal otvírat Overtonovo okno, když usiloval o registrované partnerství, a po jeho dosažení ujišťoval veřejnost, že dosáhla tato skupina všeho, co si přála, a žádných dalších požadavků z jejich strany nebude. Dnes usilují o manželství (pro všechny!), a o děti. I Prag Pride se zvrhla na trapárnu, kde se producírují polonazí úchylové všeho druhu, často v doprovodu s dětmi, od satanistů http://satanovakomunita.cz/, po pedofily. Propagují, a obhajují pedofilii veřejně, beztrestně https://www.pedofilie-info.cz/
   A hnus v dalších oblastech společnosti se rozmnožuje geometrickou řadou.

   Smazat
  10. 9:52

   https://en.wikipedia.org/wiki/Western_culture

   Vzdělávejte se Terazky.

   Smazat
  11. 10;03
   A co tý západní kultuře zbylo třeba z antických velikánů.....LEDA KULOVÝ!!!!!
   A svoboda názoru u amiokupantů NEEXISTUJE!!!!!

   Smazat
  12. 10:12
   No nic, Terazky, to byl jen takový pokus.

   Smazat
  13. 10:12
   Pokus o to,aby tam něco vysvětlili se evidentně autorovi nepovedl,Kefalín.

   Smazat
  14. Blbeček trolíček 8:21 keď sa o vhodnosti kanibalizmu píše vážne vo svetovom médiu, ktoré je často citované /Newsweek/ a verejne a beztrestne o tom hovorí univerzitný profesor pre médiá, tak to asi bu-bu-bu nebude. To len teba ešte nestihli na školení soroštrollov s tým oboznámiť, že?

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. 10;35
   Sám jsi untermensch dobrej leda jako HNOJIVO,ty kokot drevený PLECHOM POBITÝ!!!!

   Smazat
  17. 10:02: Chtěl jsem něco napsat, ale Vy jste to napsal za mně - díky. Jinak to co se děje zapadá do tzv. NEKROFILNI FILOSOFIE dnešní společnosti - nedávno jsem slyšel na toto téma přednášku jednoho polského filosofa. O nekrofilii psal již před 40 léty Erich Fromm a podle něj toto je směr, jehož příčina je kapitalismus, takže nechápu stále to zdůrazňování, že za tím vším zlým je levice, levicové názory. To už si myslím, že za těch komunistů, kteří říkali, že svoboda toť poznaná nutnost /mimochodem zdá se, že Engels to převzal od Hegla - říkám já filosofický ignorant/ bychom nikdy se nedostali do toho stadia, co za svobodomyslného kapitalismu, čili zase se potvrzuje to moje - den ze dne je to horší a horší. Spějeme k sebezničení. Nekrofilie - to je obecněji nikoliv obcování s mrtvolami ale láska ke všemu co je mrtvé. Přednášku si poslechnu ještě jednou a něco zde ve zkratce napíši, teď nemám čas. Někde jsem již četl, že všechno se nyní děje za učelem lepšího vládnutí verbeži, to jest nám všem, všemožnými elitáři, kteří vlastní to nejpodstatnější pro kapitalismus - peníze a moc. Proto dnešní medicína nehledá nějak usilovně přičiny chorob - naopak roste množství chorob, které nemají nalezy příčiny, v té kategorii již celá desetiléti jsou nádory, diabetes mellitus, hypertense, dokonce si myslím, že i žaludeční vředy. Bohužel jsem se rozjel. Medicíně vládne tzv. rockefellerovská medicina, což je biznis. Mají být nemocní, aby byli léčení celý život. Roste počet nemocných lidí - alergie, nádory, neurozy a všelijaká duševní vyšinutí. Společnost se má záměsnat. Jední mají ošetřovat druhé. Nebude mít čas na ..vzpouru. A ta otázka homoseksuality a řešení nějakých svobod - imaginárních, které kdysi za komunismu a nejen za něho i v dřivějších dobách nestály vůbec za povšimnutí. To všechno zapřičiní rozmělnění společenského usilí, odvrátí lidí od toho, aby něco měnili, aby něco zlepšili. Budou tak ubití, že na nic nebudou mít chuť. No jen se trochu zamyslete, stačí aby člověk ráno si přečetl zde ty "noviny", a do práce moc naladěn není, moc dobrou náladu nemá. Nejlepší by asi bylo se odstěhovat..třeba na Sybiř. Žijte blaze, to jest spíše usilujte o blaho a nežijte jako blazen, to jest nezajimaje se o to, co se děje. Napiši ještě o te nekrofilní filosofii, když dovolíte.

   Smazat
  18. To říkali ti naivní i o svatbách homosexuálů,o adopcích homosexuály, o masovém dovozu nelegálních migrantů a dalších a dalších věcech, které se naplnily a přeplnily jen o několik let po jejich naivních výkřicích na téma "paranoia" a "konspirační teorie"

   Smazat
  19. Jane Servusi 12:03, kdeže prosím byl ten komunismus? Upžesněte. Nebo tak nepřesně uvažujete?

   Smazat
  20. 23:42: Vy jste patrně přesný a také přísný člověk. Komunismus v mém chapání je doba, která odešla, kterou již začínáme vzpominát s nostalgii a mnozí, třeba také já, řikají, že tehdy bylo lépe než nyní. Blíže nerozvádím.
   K slíbené NEKROFILII - viz ad můj příslib /komentář 12:O3/, /doufám, že krátce/:
   Pojetí nekrofilie zavedl Freud - význam je ten jaký jsem nastínil v komentáři 12:03. Odkud se toto pojetí vzalo, byste se mohli podrobněji dozvědět v přednášce J. Sytnika-Czetwertynskeho na youtube. Zde link: https://www.youtube.com/watch?v=OH1sLUBxxqY&t=1506s
   Jen stručně odkud se nekrofilie vloudila do naši civilizace. Přednáška výše zmíněna se jmenuje Soumrak /zapadní/ evropské civilizace. Z antiky, odkud pochází naše nazírání na svět je toto myšlení opřeno na dvou doplňujících se pilířích, které prezentovali Tales z Miletu a Pythagoras. Břídily na začátku minulého století napadlo, že je třeba do tohoto strnulého pojetí světa vnésti trochu oživení, sáhli po stoicismu. Ten hlásá: každý má svou pravdu, na světě záleží pouze na tom jak tu pravdu podáš a učelem vzdělání je osvojit si způsoby prosazování vlastní pravdy. Počítá se pouze vlastní supremace, vlastní prosazení pravdy, nikoliv pravda skutečná /která se shoduje s realitou/. Za čárkou - to jsem dodal já. Podle prelegenta, tedy polského profesora, to byl krok zpět v myšlení, který zapříčínil také objevení se nekrofilie, obecně se vyznačující tendencí všechno kontrolovat až na úroveň maličností.
   Celé pojednání o myšlenkách profesora bohužel myslím si je celkem neučelné, odkazují na výše zmíněnou přednášku, ze které mimochodem pochopíte proč se říká "levárna" /to zavedl Pythagoras, vlevo je špatně vpravo je dobře, přímo - to je dobře, křivě je špatně/ a další velmi zajimavé věci, které Vám rozšíří rozhled. Přednáška je dosti těžká a samozřejmě vyžaduje dobrou znalost polštiny, což Vám sdělují se smutkem. Žijte blaze.

   Smazat
 6. No přátelé, kdysi dávno jsem v jedné africké zemi ochutnal lidské maso. Věřte, že nic moc. Na mne i po mnohých kořeněných přísadách bylo tak nějak sladké a ten pocit, že jíte člověka vám svírá hrdlo. To v Číně takový pes, to je pochoutka a o krysách na Filipínách ani nemluvě. Proti gustu žádný dišputát. Pampalíny

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PAMPALINY PAMPALINY... dobře vám tak, KDYŽ MÍSTO VLASTNÍHO ÚLOVKU pojídáte kafilerní "výběr" Psa bych nejedl, protože mám psy rád.

   Smazat
  2. Pampalíno, zveřejněte svou identitu, ať se vám mohou vyhnout civilizovaní příslušníci lidské civilizace.

   Smazat
  3. Jen doplním, že lidské maso ochutnal kdysi ve Středoafrické republice i francouzký prezident V.G. Destént, které mu naservíroval mísní král jako zdejší deligatesu. Pravda, prezident nevěděl co jí ale diplomaticky si mlaskal...

   Smazat
  4. Rok po uzavření Daytonského míru a ukončení muslimského vraždění v Bosně byli u městečka Milići ve východní Bosně přepadeni čtyři místní srbští občané, kteří v lese káceli dříví. Muslimští loupežníci je zavraždili a snědli. Když se jich policie ptala, jak chutnali, řekli nic moc , prý moc kyselé!
   Nakonec je bosenský (muslimský) soud chtěl soudit na na svobodě (sic!!!), oni utekli do zahraničí a žijí tam dodnes.

   Výpověď manželky jednoho ze zabitých a snědených mám natočenou.

   Dobrou zábavu nad připravovaným legálním kanibalizmem, který bere pramen z téhož zdroje, jako nebohá Greta.

   Smazat
 7. Momentální královna fake news- ČT
  https://alesszabo.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=727223

  OdpovědětSmazat
 8. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/donbas-rusko-ukrajina-boj-vezeni-vojak.A190909_092507_domaci_knn

  Soudruzi, posílejte příspěvky na konto tohohle kokota. A nejlépe, odjeďte bojovat za ním.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:44
   Tebe ty havlosweine i banderovce je třeba HLADIT DO ÚPLNÉHO VYHLAZENÍ!!!!!☺

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Znáte číslo bankovního účtu, kam je možné poslat příspěvek?

   Smazat
  4. Neznám. Musíte googlovat. Zajisté tu soudruh nezDvořák potřebné informace brzy zveřejní.

   Smazat
  5. 9:08

   Předpokládal jsem, že jej znát budete, když vyzýváte k tomuto jistě ušlechtilému projevu humanity. Od pana Dvořáka jsem nic takového nezaznamenal a kromě vás ani od nikoho jiného.

   Smazat
  6. 9;02
   Je vidět,že syfilis v posledním stadiu,kterou ti Banderoksindl daroval se na tobě ty kreténe podepisuje čím dál víc!!!!!!☺
   JDI si poplakat k LAVIČCE UDAVAČE HAVLA,ŽE JSI TADY OPĚT V POZICI MEGACHUJE!!!!!!!!

   Smazat
  7. Já k ničemu nevyzývám. Mě je tento beznohý terorista zcela u prdele. Vyzývá k tomu Alexej Smirnov, velitel proruského Andělského praporu na videu, které mezi sebou separatisté a jejich podporovatelé šíří.
   Myslel jsem že je Botka váš soudruh, tak se přece trochu snažte.

   Smazat
  8. 9:29
   Tady není gay bar ty amianále se vším u PRDELE!!!!!!
   A nový heslo u pornoJandy zní:NEVYMĚKNEM!!!!!☺

   Smazat
  9. 9:35
   Nežvaň blbě a posílej děňgi, chamtivý držgroši!

   Smazat
  10. 9:46
   Posílej DRŽHUBNÝ AMIOKAPANTŮM A ANÁLNÍ+DAŇ Z KOUŘENÍ PORNOJANOVI!!!!☺

   Smazat
  11. 9.46
   Bože, kde se ta lidská nenávist ve vás bere? Jste deprivanti , zcela bez lidského citu, když dokážete dehonestovat lidskou tragedii, a%t už jde o kohokoliv. Nic vám není svaté. Kdo vás proboha vachovával. Jste to vy všichni, kteří jste schopni v přesile zaútočit na bezbranného a potom hrdinně utéct a mít z toho potěšení, HRDINOVÉ ZKURVENÍ však i na vás dojde.

   Smazat
  12. 8:44 Zmrd. Redakce! Jak je možné, že takový zkurvysyn zde může publikovat. To Vám to nevadí, je to hnus. Kazíte si dobré jméno. Nebo jste snad stejní jako on? Chápete, že diskutující se pak soustředí na nadávky tím směrem, místo, aby věcně diskutovali. Proboha, chce se mi z toho zmrda zvracet.

   Smazat
  13. Slávečku, tragédie je to hlavně pro jeho matku.
   Tento blbec, terorista Botka, nájemný žoldák potulující se po světě a pracující pro kohokoliv, váš hrdina, dostal přesně to o co si koledoval. Ať se o něj postará ten váš Putin.

   Je názorným, příkladem všem blbům jak mohou dopadnout!

   Smazat
  14. 10:13
   Zato amiokupanti z Blackwater,která je DOTEĎ NEZÁKONNĚ V IRÁKU A VRAŽDÍ CIVILISTY,TAM JE SAMEJ HRDINA,VIĎ TY AMIKOKOTE???!!!!!

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. 10;32
   Trumpeta a ostatní amiokupanti kradou zlato po celý planetě,patomu što Fort Knox ní fíga nêt znať!!!!!!!
   PANIMAJEŠ GRABIT???!!!!!

   Smazat
  17. Redakce Nové republiky nebude mazat psychopatického anonyma 8:44. Ať si všichni přečtou, jaká hovada nosí česká země. Jemu není pomoci, ale nadávky na jeho adresu také nic neřeší. Jen fakta, aby jeho zvrhlost a zabedněnost kontrastovala s ostatními dosud slušnými lidmi. Ostatně rozhovor s zraněným Pavlem Botkou je uveřejněn jako následující příspěvek.
   Mimocodem, Pavel Botka je partner paní Neli Liskové, ilegální honorární konzulky Doněcké lidové republiky v ČR.

   Smazat
  18. 9:12 Pozor! Píšeš o svým biologickým tatínkoj! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj coby delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho antiruskýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg!

   Smazat
  19. 9:49 Tak Janda je aspoň na chlapy! To tvůj vypouštěč, skřekající putlerprde, byl přistižený zde - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   s chlapečky! Na oko se sice i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak od něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepůjčujou! Proto je Olivřík Stounů nemohl vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!!☺

   Smazat
  20. Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých za bílýho dne křepčících podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
  21. 9:29

   "Soudruzi, posílejte příspěvky"

   To psal nějaký jiný anonym? Nebo pokud to není vyzývání, tak co tedy?

   Smazat
  22. Psychopatický odpad 8:44 ukazuje, jak vypadá produkt výchovy v duchu dnešního liberalismu (= korporátního fašismu):

   - otrocká mentalita
   - stádovitost, neschopnost vlastního názoru
   - primitivismus
   - zakomplexovanost
   - nenávist k vybraným nepřátelům liberalismu
   - sklony k agresivitě (v davu, zezadu, v přesile)
   - zbabělost (zejména při jednání sám za sebe)

   Smazat
  23. 22:26 Inu kdepak! To teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.

   Smazat
 9. "Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla."

  No jo pánové, ale nebojujeme tady už hezkou řádku let proti černobílému vidění světa současným režimem?
  Není v tom náhodou paradox? Současný režim je extrémně černobílý, fanaticky prosazuje svoje hodnoty, rozděluje na dobro a zlo a přesto na nás chrlí zrůdnosti a deviace. Takže problém bude někde jinde.
  Já problém vidím v tom slově tolerantní. Společnost není tolerantní. Společnost je bez vůle. Společnost je slabá, bezbranná a bezradná. Vlastně ani neexistuje. Existují pouze separovaní, podřizující se jedinci, jejichž filozofií je, "Co já s tím mohu udělat? Nic."
  Může to vypadat, že společnost do tohoto stádia zdegenerovala jaksi samovolně, ale nic nemůže být vzdálenějšího od pravdy!
  Ve skutečnosti bylo vynaloženo obrovské úsilí, aby byly lidské bytosti zlomeny a zotročeny.
  O tom, kdo toto úsilí vynakládá a jaké jsou jeho mechanismy už tady bylo napsáno mnoho článků.

  OdpovědětSmazat
 10. Je historicky dokázáno, že v době katastrofálních náletů kobylek tyto lidem sežraly úrodu a odsoudily je k vyhladovění... tak lidé, ZPOČÁTKU Z NOUZE a možná s odporem, už v pravěku pojídali KOBYLKY a postupně i jiný hmyz.

  Je i "romská" pohádka (nepohádka?), kdy dceru navštívil její otec a ona neměla maso, kterým by ho počastovala (byla ale chudobná matka tlupy dětí)... tak tatínkovi připravila to nejmladší. Proč to nejmladší? Protože je nejméně znali... zajímavé, že?

  Kanibalismus byl i součástí mnohých náboženství a nějaký Bokasa vědecky tvrdil, že černošské maso z mládence který ještě nepoznal ženu je nejkřehčí a vzhledem ke svému složení je i pro trávicí trakt člověka nejlépe stravitelné.

  Není nakonec invaze z jihu do Evropy kýmsi přepokládaná záloha pro případ prasečího moru? Množí se to jako králíci, k ničemu jinému to dobré není...

  Jó, ta Overtonova okna... Zajistí veterinární služba na nucené porážce spolehlivou kontrolu proti nebezpečí tropických parazitóz? Nechtěl bych mít na svědomí svoji kočku, nebo psa. Do Evropy prý pro psy vozí z Austrálie klokaní maso. Také se jim tam klokaní množí jako králíci...

  V přírodě platí: SEŽER JE, NEBO SEŽEROU ONI TEBE I TVOJI RODINU!

  OdpovědětSmazat
 11. Jsem starý, do smrti nedaleko. Velice mně těší kam se ten
  "demokratický" svět ubírá. Nejsem z generace která věděla
  něco o karmě. Ale jelikož se blbci rodí geometrickou řadou,
  pojdou úplně přirozeně na svou blbost. Naštěstí pro ně, možná
  že budou uvařeni v kotli na měko.

  OdpovědětSmazat
 12. Obsah masa v mrtvole je 0,2 % spotřeby masa za život, tedy "na úrovni statistické chyby". Navíc by tato úspora mohla být převážena už jenom tím, že maso důchodců bude tuhé, a při vaření bude větší spotřeba energie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Napsal jste, anonyme 9:59, zjevnou hloupost.

   Smazat
 13. Je třeba všechny takové blbečky poslat do p....e. Není možné něco takového připustit.

  OdpovědětSmazat
 14. 9:59
  To je ovšem genitálníí canc!

  OdpovědětSmazat
 15. Toto je užitečný článek. Každý by měl vědět, že takové postupy jsou vypracovány a mocnými používány. Např. pro ten rozvratný homosexualismus, nebo pro rozvratnou migraci, nebo pro přijatelnost zadlužování se, nebo pro všeobecné přijímání liberalismu, který je nástrojem malého procenta mocných a plno zmanipulovaných chudáků ho propaguje, nebo pro napadení Ruska, na které je průběžně házeno všechno zlo světa, atd.
  Živným prostředím takových manipulací, je likvidace morálky. Vše je jakoby stejně přijatelné, bez ohledu na morálnost toho činu. O to se stará Hollywood, pochody hrdosti a mainstreamové sdělovací prostředky, každodenní nalévárnou. Ztráta morálnosti, je představována, jako konkurenční výhoda, ale na tom naše civilizace nestojí, tím ji nelze udržet. P.K.

  OdpovědětSmazat
 16. Mnozí se pozastaví nad šíleností, která zazněla z úst "vědce" pocházejícího z "kulturně vyspělé" společnosti.
  Kulturně vyspělá společnost se dostane do bodu zvratu. Bod pomyslného maxima daného dobovým poznáním, blahobytem, pocitem bezpečí a dalšími okolnostmi.
  Namísto posunu o krok vpřed, začne společnost pomalu couvat zpět otevíráním dávno zapovězených témat, která je v jistou dobu pozvedla nad úroveň jiných druhů živočišné říše.
  Člověk raději zemře, než by pojedl druha ... je projevem morálního poklesku a nebo naopak morální síly a projevem "člověčenství"? Ten pomyslný bod zvratu je rozšíření spolupráce, potlačení vlastního sobectví, posílení vůle mysli nad úroveň jinde v přírodě dosaženou, povznesení se nad nepřátelství, omezení násilí a práce pro společný prospěch.
  Lidská společnost má na výběr, buď se nechá vést zpět a nebo procitne a začne se bránit. Zpět vedli národy vždy "elity", zneužívající svoje znalosti pro svůj osobní prospěch, obdařeny schopností "nemít zábrany".
  Zmínky o našem původu a návratu k přirozenosti jsou jen lži. Duševní rozvoj je celoživotní práce a sběr zkušeností. Omezením se na lezení po stromech a sběr potravy se život veselejším rozhodně nestane. :-)
  ABC

  OdpovědětSmazat
 17. Jinak jsem chtěl ještě dodat. Myslím si, že toto je jeden z nejdůležitějších článků, protože se zabývá přičinou stálého horšení naší sitace. Jak poznamenává 11:35 - velice správně - samozřejmě za přičinou té Sodomy a Gomory jsou dnešní elity. Mimochodem nebyla Sodoma a Gomora zničená, protože to v ní vypadalo tak jak to začíná vypadat pomalu dnes u nás? A bylo třeba skutečně Božího zasahu, aby byla tato města zničená? A jak zahynula tato města? Byla spálená. Pokud jste četli pozorně článek, je tam zmínka i o jaderném holokaustu, jako o možném tématu Overtonová okna. Kdysi v dětství jsem viděl film - koukali jsme se tehdy na kdejakou blbost v televizi - kdy v důsledku sektářské víry kráčeli všichni do pece dobrovolně na spálení - že prý budou žít lepší život po tom spálení. Nějak ta doba - Nová magorská - začíná připomínat čím dále tím více tento film. Nějak často si tento film vzpomínám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele, jdi se raději oběcit, ty fanatický magore, ať se tu zbytečně netrápíš v tom pekle Sodomy Gomory.
   Já zatím skočím s kámoši na pivo, venku je hezky.

   Smazat
  2. 12:35
   Ty a kamarádi???!!!!
   Se nenech vysmát,ty pijane GambriHNUSU!!!!!!

   Smazat
  3. 13:17 To neznáš, páč na to musíš být hmotný a mít mozek a tys pouhý dvojmolekulový shluk otravnýho putléria, těkavého plynu z lejnolíhně tohodle škaredýho Ugrofína - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   ve kterém by se ani ta nejnepatrnější IQ neměla kde usadit!!!!!!

   Smazat
 18. První fáze bude pojídání těch, kteří umřou.

  Zavedou to i do školních jídelen, stejně jako inkluzi a další destruktivní opatření.

  Pak se začne propagovat eutanazie a tak jako spousta lidí chce být homo nebo trans, protože je to in, tak se spousta lidí nechá zabit a namlet do konzerv

  A pak se začne s povinnými porážkami lidí podle věku, názorů a dalších parametrů stanovených nařízením Evropské komise

  Jestli se systém nerozpadne dřív, tak to takhle dopadne. Klidně bych se vsadil

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je jeden z důvodů, proč máč holý zade. Protože se vsázíš o podobné chujoviny. A vždycky prohraješ.

   Smazat
  2. Anonymní10. září 2019 12:31

   --- Tobě to všechno docvakne teprve tehdy, až ti nelegální muslimští migranti znásilní a povraždí celou rodinu, tebe taky znásilní a pak tě naporcují do školní jiídelny. Ovšem halal.

   8-)

   Smazat
  3. 12:37
   Bububu! Ty jsi taková hloupá ovečka, radost pro propagandisty s takovými jako ty manipulovat.

   Smazat
  4. 12:48
   Z Teplic neodjel od roku 1997 ŽÁDNEJ untermensch,kterej tam chtěl NELEGÁLNĚ ZŮSTAT A DĚLÁ BORDEL DODNEŠKA!!!!!!

   Smazat
  5. 13:16 Tak voni tě ještě z teplický pitevny nevyvětrali, putlerprde?

   Smazat
 19. Celkem s úspěchem jsme manipulování již nyní. Nepodařilo se jim zmanipulovat nás při volbě prezidenta a i když nám nastrčili různé figury, Češi se nedali a zvolili Zemana. Jinak to dopadlo na Slovensku. Tam lepšlolidi a Americké velvyslanectví bylo úspěšné a podařilo se jim lidem vnutit Čaputovou, která kudy chodí pronáší ta svá moudra v souladu s dovozem čím největšího počtu islámských Afričanů, aby už konečně Evropané zhnědli a proměnili se na nemyslící masu.

  OdpovědětSmazat
 20. Dobrý článek, který doplňuje ten předešlý od Brandta...
  Brzo už budeme považovat žrádlo z lidským mrtvol za normu uvědomělosti a seriózního přístupu k osudu planety, nikoli jako úchylnou zrůdnost...
  Mám obavu, že lidské maso už žerou ti kreténi, co utrácí za meníčka v těch módních amerických fást fůtech a mohamrdánských kebabárnách, jak jinak se dá vysvětlit ta mozková degenerace a agresivita dnešních dětí už skoro středního věku...

  OdpovědětSmazat
 21. Britský profesor a možná i kanibal vychvaluje lidské maso. Kravičky už nezabíjet. Bů
  Zdroj: https://juda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=726167

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kanibalové jsou nějak v rozporu s greténskou ideologií, ačkoliv jsou ze stejného chléva:
   https://cz.sputniknews.com/svet/201806017462399-eko-katastrofa-maso/
   Měli by si vzájemně ujasnit, kam chtějí společnost manipulovat. Taková konference kanibalů s lidskými býložravci(vegany) by s oběma tábory mohla pěkně zacvičit, a dát konečně normální společnosti pokoj.

   Smazat
 22. Dítě je potom obětováno a usmrceno v rituálu a nadledvinová žláza je odříznuta od těla a konzumována. Dalším aspektem pití dětské krve nebo kanibalismu je víra, že věřící Satan bude žít déle. Královská rodina Anglie je obviněna z těchto rituálů ... také Hillary Clintonové a jejího milence Huma Abedin ve videu odkryté notebookem NYPD u Weinera

  OdpovědětSmazat
 23. Takzvaný euroatlantický svět jistě zešílel už v okamžiku zrodu. Nebo možná je vůbec zásadním evolučním omylem existence "člověka"? Hlavně - HURÁ - že přispíváme k jeho existenci především posledních třicet let ... BRRRRRR!

  OdpovědětSmazat
 24. Příroda, nebo věřící řekne Bůh, to zařídila tak, aby ti, kteří Boží zákony nedodržují, byli patřičně potrestaní: kanibalové onemocní onemocněním, které se jmenuje kuru - prý jen na Nové Gvinei, homosexuálové dostanou hepatitidu B, lidé provázející incest, pokud by to mělo skončit početím přivedou na svět potomka, který bude geneticky vadný. Homosexuálům se dítě dávat nemá - to říkají psychologické výzkumy - protože dítě v takové nepřirozené rodině trpí citovou deprivací. Nevím jak bych tuto tyrádu ukončil. Asi takhle. Nefušujte pánu Bohu do řemesla, bo dopadnete špatně. Stav civilizace, který zde máme je výdobytkem celých desetitisíc let vývoje. Jen hlupáci si mohou myslet, že je do tohoto stavu možno beztrestně zasahovat.

  OdpovědětSmazat
 25. Bezvadný článek, námět pro milion úchylek jak získat pozornost lidí s IQ tykve. A zase bude plná Letná a bude zajímavé, kteří tajtrlíci se zase budou myšlenkově onanovat na tribuně, že Svěráku. Záložák.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.