Reklama

pondělí 9. září 2019

Prague Pride

Prof. Stanislava Kučerová
Stanislava Kučerová
9. 9. 2019
Všeobecná krize zachvátila moderní svět, projevuje se v různých sférách života a bere na sebe různé podoby. Zpravidla ústí do nepochopitelné absurdity. Jednou z přečetných podob dnešní krize je i halasně vyhlašovaný a realizovaný festival „Prague Pride“.

K veřejnému shromáždění se na festivalu scházejí především ženy a muži, kteří jsou ve svých milostných vztazích orientováni na osoby stejného pohlaví. Tedy homosexuálně. Na rozdíl od většiny ostatních lidí, kteří jsou orientováni heterosexuálně. Od r. 2011 se každoročně v polovině srpna pořádají v Praze celý týden různé akce pro neheterosexuální publikum. Týden vrcholí slavnostním průvodem městem. První podobný průvod se konal r.1970 v New Yorku. Takže u nás dochází k jistému časovému zpoždění. Ale ten pražský průvod, průvod „hrdosti a pýchy“ na menšinovou sexuální orientaci, nic nedbá na uplynulý čas. Nedbá ani na to, že problém uznat možnost odlišné sexuální orientace byl u nás již oficiálně vyřešen.

V 60. letech minulého století byla v Československé republice zrušena trestnost homosexuálního konsenzuálního styku. Postoj k LGBT (lesbičkám, gayům, bisexuálům a transvestitům) se liberalizoval. Od r. 1999 platí zákaz diskriminace uvedených menšinových skupin („gendrů“ ) v pracovně právních otázkách. V r. 2006 byl přijat zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Pokrokové proklamace o rovnosti pohlaví, rodů či „gendrů“ má přijímá veřejnost kladně. Čemu za těchto okolností má sloužit festival „Prague Pride“?

Průvod „Prague Pride“ je nápadně křiklavý, bohatý na vyzývavé oděvy a chování účastníků, na jejich karnevalovou výstroj a výzbroj, na provokativní nápisy na transparentech, na neurvalé výkřiky a volání. Plno rámusu a hluku v celém průvodě. Účinek? Propagovaná důstojnost a rovnoprávná vážnost neheterosexuální orientace je proti záměrům pořadatelů velice zpochybněna. Je prezentována na úrovni, která se blíží atmosféře erotických „night clubů“ a jim podobných zařízení „polosvěta“.

Oč jde pořadatelům? O další stupeň „zrovnoprávnění“ gayů a lesbiček a transvestitů a tak či jinak pohlavně nestandardních osob? Prý je již 28 různě mixovaných orientací! Ale komu to vadí? Za našich dnešních neoliberálních časů nikdo už podobně nestandardní osoby veřejně nesnižuje a nediskriminuje. K čemu se tedy potřebují „zviditelňovat“ tímto způsobem? K čemu potřebují vynášet na veřejnost niterné vztahy, individuální soukromí, intimní důvěrnosti? Nepřináší to naopak ponížení a degradaci jejich „gendru“?


Problém má svou prastarou historii.


V Platónově proslulém dialogu „Symposion“ (zhruba 5.stol. před n.l.) skupina vzdělaných přátel beseduje při víně o lásce. Aristofanes vykládá starou báji o lidské přirozenosti. Na počátku bylo prý trojí pohlaví: mužské, ženské a androgynní (mužskoženské). Společnost tvořili muži, ženy a androgyni. A byli to tehdy lidé s dvěma páry rukou i nohou a s dvěma obličeji. Tihle lidé byli prý hrozní svou mohutností a silou a zpupností. Útočili i na bohy. A tak je Zeus potrestal. Rozetnul je v půli, rozkrojil, takže každému zůstal jen jeden obličej a jen jeden pár rukou a nohou. Ale ti poloviční tvorové od té doby touží spojit se s odťatou částí. Tak vznikla láska, spojovatelka staré přirozenosti. Každý hledá svou polovici. Muži, kteří se stali polovinou pramuže, touží po celistvém mužství. Jako chlapci jsou milováni staršími milovníky, a když dospějí, sami milují chlapce. O sňatku s ženami a o plození dětí se nestarají, musí k tomu být přinuceni zákonem. Ženy, které jsou částmi původní praženy, touží zase po uceleném ženství. Nevšímají si mužů, nemají o ně zájem, stávají se milovnicemi jiných žen. Ale ti muži, kteří vznikli roztětím androgynů, to jsou milovníci žen, a také cizoložníci. A podobně všechny ženy, které milují muže, vznikly z androgynů.

My lidé jsme byli kdysi celí. Dnes nepřestáváme toužit po spojení a po návratu k celku. A ta touha a snaha po spojení se jmenuje láska. Až potud Aristofanes na Platónově „Symposiu“.

Pomyslíme si, že jde zřejmě o mýtický výklad starověkého řeckého životního způsobu, kdy dospělí muži obdivují chlapce v palaistrách a v gymnasiích a při všech atletických hrách, a kdy jinoši jsou si navzájem velmi blízcí, když se účastní ryze mužských dlouhodobých vojenských cvičení. Tam všude jsou milovníci a milovaní stejného pohlaví. I Platón, když byl na Sicílii v Syrakúsách, si zamiloval Diona, mladého budoucího vladaře. A nikdy na něj nezapomněl, přes dálku prostoru i času. Velice se rmoutil se, když se dověděl, že nepřátelé připravili Diona o život.

A co tehdejší ženy? Vzpomeňme na básnířku Sapfó, která se svými chovankami v dívčím vzdělávacím zařízení na Lesbu veršovala o citech lásky a okouzlení mezi ženami. V modlitbě k Afrodítě např. prosí bohyni, aby získala přízeň nejmenované ženské bytosti: „Afrodíto na zdobném trůně, věčná dcero Dia předoucí lsti. Ó prosím, nepokořuj trudy a útrapami, paní, mé srdce. Sem přijď a jako jindy se zeptej, cože tě volám, po čem opět vášnivým srdcem toužím, co bych ráda.“

A Afrodíta s porozuměním odpovídá: “Koho má Peithó zase přivést tvému přátelství? Kdo ti, Sapfó, působí bolest? Prchá-li ti, brzy tě stíhat bude, nechce-li tvých darů, však dávat bude. A když nemiluje, však rychle vzplane, třeba i nechtíc!“ Jen podle toho přechodníku se pozná, že Sapfó touží po ženě, ne po muži.

Evropa časem zapomněla na řecké způsoby nazírání. Zapomněla i na lásku mezi bytostmi stejného pohlaví. Převládající životní způsob a názor byl po odchodu antiky ovlivněn křesťanstvím, které navázalo na hebrejský „Starý Zákon“. Podle knihy „Genesis“ Hospodin stvořil celý svět a nakonec stvořil Adama a Evu. Muže a ženu. Uložil jim, aby se navzájem milovali a aby se množili. Láska muže a ženy byla v podání biblických vypravěčů zbavena kouzla smyslnosti a tělesnosti. (To přišlo až s „Písní Šalomounovou“.) Spojení muže a ženy sloužilo jen k budoucímu příchodu dítěte. „Muž vešel k ní. A ona počala a porodila syna.“ Cokoli se tomu příčilo, bylo tvrdě potrestáno. „Onan, syn Judův, kdykoli vcházel k ženě, vypouštěl símě na zem. Hospodinu se to nelíbilo a tak Onana zabil.“

Hřích a těžký hřích byl protivit se početí, plození a rození.


Takovým těžkým hříchem se přirozeně stala i homosexualita. Tvrdě a nevybíravě odmítavý postoj k ní přetrval až do nové doby. Byla absolutně nežádoucí a nepřijatelná. Chápala se jako tělesná vada, jako duševní úchylka, jako těžký morální přečin. Postižení jedinci svou zavrženou orientaci v mučivých obavách skrývali a tajili. Občas předstírali, jak velice jsou heterosexuální. Nejedno manželství, uzavřené k utajení a k předstírání, tragicky ztroskotalo. Nejeden individuální život končil zoufalstvím tváří v tvář prozrazení a odsouzení. Je známo dost takových příběhů z literatury, je dost podobných příběhů z autobiografií literátů a jiných umělců.

Nástup neoliberalismu v minulém století však homosexualitu ze seznamu nežádoucích a pronásledovaných charakterových vlastností a úchylek chování vyřadil. I gayové a lesbičky jsou chápáni jako zdraví, normální a rovnocenní členové společnosti. Respektuje se jejich partnerství, svazek dvou osob téhož pohlaví. Je to cíl jejich individuální svobodné volby, individuálního zájmu, individuální životní potřeby.

Něco jiného však je manželství. Svazek muže a ženy, kteří plní nejen potřeby a přání dvojice, ale kteří mají navíc i základní nezrušitelnou a nenahraditelnou společenskou funkci. Jsou na světě nejen pro sebe, ale i pro zachování, udržení a pokračování společnosti. Jsou jedinými původci a dárci dětí, nového pokolení, nové generace. Manželství a jím založená rodina je podmínkou existence společnosti. Podmínkou veškeré její budoucnosti. Tuto funkci nelze přehlížet, tato funkce si zaslouží maximum respektu.

Homosexuální partnerství na rozdíl od heterosexuálního manželství nemá funkci veřejnou. Poskytuje specificky orientované lidské dvojici kýžené útočiště, blízkost a vzájemnost, důvěru a podporu, vnitřní obohacení a růst. Přináší hodnoty, které si zaslouží vážnosti, i když je nelze ztotožňovat s hodnotami manželskými. Ty jsou totiž navíc hodnotami celospolečenskými a všelidskými. Z úvahy o historii a o významu je snad zřejmo, že se k menšinové „gendrové“ orientaci nijak nehodí karnevalový průvod s pochybnými vulgárními provokacemi. Každoroční festivaly„Prague Pride“ svými výstřednostmi příslušníky skupin LBGT jen absurdně ponižují a dehonestují.

46 komentářů :

 1. Díky za výlet do historie, leč i když jsem již odrostlý dorostenec, doplnil jsem si vzdělání. Nemám žádný problém a LGBT chápu, jen to divadlo okolo ne (PP). Mrzí mne, že si sami ze sebe udělali jakýsi cirkus a ztratili tak na respektu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro mne, za mne, ať si dělají libůstky podle chuti a naturelu. Asistovat jim u toho rozhodně nebudu. Ale cirkusové přestavení a dekadentní divadélko ať si pořádají na uzavřené párty ! Je to stejně pitomé, jako slinky jistého Hrušínského. Měli by si také uvědomit, že právě pozvaní migranti s Alláhovou vírou právě s takovými tvrdě zatočí ! Byl bych obezřetný a zalezl do ulity soukromí !!

   Smazat
  2. V dnešním prelidnenem světě rozvoj lidské společnosti nestojí na jedinci, je dost těch kteří zajistí udržení lidského rodu. Tak na nějakých LGBT i jiných exotech vlastně nezáleží. Kdyz se nebudou množit jenom většinové společnosti prospějí!

   Smazat
  3. Je pravda,že nějací jedinci už to přehání ale když se do toho davu lidí podívate tak tam za sebe bojuje i dost normálních lidí ...první je zkuste piznat a až potom suďte ...já sama sem lesba a vím o čem mluvím

   Smazat
  4. 21.54 Jste lezba, váš problém. Já jsem chlap a jsem pouze na ženský a nestydím se za to. Co říkáte na lidi, kteří jsou jako vy orientováni jiným směrem než na opačné pohlaví? Pedofilové se vidí v Mohamedánech, kde už mohou děti s dospělými š.kat v jejich nejrannějším věku! A normální lidé, kteří obcují se zvířátky. Tam si na ně časem zřejmě vyšlápnou ochránci zvířat. A nekrofilové? Ti se zřejmě dělí na normální a ty na stejné pohlaví. Ti nikomu neubližují jen znesvěcují. Co a kdo je vlastně podle vás normální??? Všichni ti jmenovaní jsou přeci normální(doktoři, inženýři dělníci) jenom prostě jinak orientováni.Já se někdy stydím za to, že jsem ,,jen" na ženský. Do dnešních celebrit bych asi touto svou orientací nezapadl a IN taky rozhodně nejsem. Holt dnes máte navrch vy.

   Smazat
  5. V USA byla takzvaná dobytkářské města, kam rančeři sháněli dobytek na železnici.

   Musela to být nádherná podívaná, když se po Main Street ve zvířeném prachu hnala do ohrad stahlavá, ba tisícihlavá STÁDA DOBYTKA.

   Ovšem přesto město bylo nadále dobytkářským, nestalo se městem dobytka, i když se představení mnohokráte opakovalo a dobytek by při "demokratickém" počítání měl jasnou většinu. Která mu ovšem byla platná stejně jako dnes lidem bílé evropské rasy, protože se NEBRÁNIL DOBYTKÁŘŮM A DAL SE JIMI MANIPULOVAT A HNÁT NA JATKA - jako bílí Evropané, osli rasy Gójim... Kolik se jich jenom ve dvacátém století navzájem vymlátilo pro cizácký zisk?

   Voli plodí jako "Gayové"... až na to, že býk není tak hloupý, aby se sám dobrovolně stal sterilním volem.

   Smazat
 2. "Všeobecná krize zachvátila moderní svět,...". Opravdu krize? Není to spíše cílený výsledek vlády (ne)mocných psychopatů nad tímto světem? Jejich religiozního přesvědčení (pevné víry), že jsme vyvolení? Samozřejmě za účinné a vydatné pomoci dobře zaplacených užitečných idiotů, jimiž se vlády (jakožto instituce) jenom hemží? A i kdyby byli placeni 10x lépe, nic je to nestojí, neboť co jsou to peníze? Vězte, že v tom mám jasno.

  OdpovědětSmazat
 3. Díky za výlet do Antiky,s článkem mohu jen souhlasit.

  OdpovědětSmazat
 4. No, to divadlo má obrátit realitu? To co je biologicky nenormální prohlásit za normální a naopak. Jinak samozřejmě nic proti biologicky nesprávné sexuální orientaci, nositelé této biologické chyby za to nemohou. Ale zdá se, že se tato skupina cítí nadlidmi a ráda by diktovala realitu absurdity. A navíc se umí propojit v tažení za svým cílem, což ti normálně orientovaní necítí jako potřebu a mohou nakonec podlehnout.

  OdpovědětSmazat
 5. z Bible z listu Římanům 1: 24-27:
  "Proto je Bůh vydal nečistotě podle žádostí jejich srdce; a tak hanobili svá vlastní těla ti, co Boží pravdu zaměnili za lež, uctívali stvoření a sloužili raději jim jako Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.
  Proto je Bůh vydal hanebným vášním. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený. A podobně i muži zanechali přirozený styk se ženou a spálilo žádostivostí jeden k druhému: muži s muži páchali nestoudnost. Tak si sami na sobě odplatu za své zbloudění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uvádí ta Bible v Římanům i jméno té obce či města, kde k tomu ????PRIDE došlo?

   Smazat
 6. Paní prof.Kučerová se v článku zabývá pouze částí problému homosexuality, a to z hlediska ideálu lásky.
  Lukáš 9. září 2019 16:50 se na věc homosexuality dívá z úplně jiného pohledu, jako na defekt základního živočišného sexuálního pudu v důsledku příbuzenského křížení. Mohl ale použít lepší příklad, třeba v minulosti vládnoucí rody, šlechtu a obchodnickou (nikoli židovskou) komunitu.
  Pride "homosexuálů" je spíše projevem sexuálního defektu než lásky blízkých lidí stejného pohlaví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lukáš jako rasista byl smazán.

   Smazat
  2. 5:00 Hovno "rasista", ale zásadový antižidista a antibuzerant, tudíž úhlavní nepřítel cenzora Wenzela Hoffstein-Dworzaka, kterýžto je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých za bílýho dne křepčících podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
 7. Ono ani tak nejde o homosexualitu -tj. o nemocnou orientaci a tak dále, jak se o tom soudí. Takových opravdu postižených lidí je málo, a většinou jsou někde zalezlí,a svoje soukromí nikomu nepředvádí, sexuální už vůbec ne. To, co se předvádí je společenský humus, který má prču z toho, že je mu dovoleno ostatní slušné lidi štvát a nasírat hnusnými maškarami s nahou prdelí a podobně. Samozřejmě se nezmiňuji o odporných prostitutech, kteří si sexuálními oplzlostmi přivydělávají, přičemž jejich zákazníci taky nejsou homosexuálové, ale rovněž zvrhlá sebranka, a impotentní zmetci. Je to stejné, jako když se prohlašovalo, že ničení fasád čmáranicemi je výraz svobody, a už máme odporně zničené a počmárané ulice mnohých měst, od hnusných hajzlů, kteří se v ničení vyžívají. Dnes se tomu sice říká vandalství, ale zničené části měst jsou hnusné, a nikdo to neodstraňuje. Památka na to, jak se z ČR tenkrát stal nuceně národ blbů a trubců. Oslavy prvního máje jako svátku práce - tedy slušné a důstojné oslavy - nám polistopadová sebranka pokrytců zakázala, namísto toho se dovolují tyto odporné exhibice, abychom byli stejní, jako dementní, potrhlí a přitroublí Američané. Tam to tak je - ten hnus přišel odtud, stejně jako potetované čumáky a hnáty, a díry na kaťatech. Kdyby někdo vystrkoval nahou prdel v parku, byl by trestán - v průvodu se to naopak smí, a hýkají nad tím nadšením i takoví pokrytečtí grázlové, jako je ten blbec primátor Hřib a podobná politická sebranka. Je to národní občanský hnůj. Až se tady karta obrátí, až budou mít lidi opravdu dost toho hnusu, bude muset veškerý ten hnůj někam zalézt - doufám, že potom nepostačí změnit barvy oblečení a ze dne na den kvákat něco úplně jiného, jako to stačilo komunistické papalášské sebrance v roce 1989. Tyto maškarády nemají se sexuální orientací občanů vůbec nic společného. A všichni to samozřejmě vědí, nechápu, proč se k tomu žvatlají takové blbosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S tím se nedá nic než souhlasit. Teď jen jak odstavit politiky a organizátory, kteří to financují a věřím pro výdělek. Ano, je třeba sledovat tok peněz, příčina vyplave sama.

   Smazat
  2. Aby to bylo noblesní, tak se to nazývá preformance.

   Smazat
  3. Chyba oprav na performance

   Smazat
  4. Brouk Pytlik

   Svet chce byt polosvet a zena polozena!! jak pravil Karel Capek. A tim myslel stejnou vec jako pani Kucerova, polovicni zena i polovicni muz jsou symbol neuplnosti a prazdnoty. Homo jsou o dost odlisny, i kdyz jim nechybi humalni citeni , spise jejich humanita ma vetsi spektrum stejne jako emoce. Ovsem byt POLOVICNI muz je hruba urazka, muz chce byt vzdy CHLAPEM!! Ale Homo chce byt milovan a atraktivni. Kompletne jiny pohled na svet a hodnoty.

   Brouk Pytlik

   Smazat
  5. Tyto zvrhlé duhové pomatence lze snadno vyléčit z jejich výstředností .Jednoduše jim umožnit podobnou exhibici někde v Saudské Arabii , Afghanistanu nebo v podobných muslimských končinách . V čele by mohli vykračovat politici , kteří tyto zvrhlosti podporují .

   Smazat
 8. Je asi náhodou, že na jedné straně se takto prezentuje paní profesorka Kučerová a na druhé straně si pamatuji kandidáta na profesora pana Putnu na PP s transparentem- My katolické buzny zdravíme Prag Pride. Vzpomeňte si na taneček, když tohoto pána odmítnul jmenovat prezident!?

  OdpovědětSmazat
 9. Jsem gay, ovšem "Prague Pride" bych se opravdu nikdy neúčastnil. Připadá mi to celé jakési zvrácené, nechutné a naši menšinu dehonestující. Spíš se za celé tohle prapodivné divadlo plné nechutností stydím. Myslím, že i gay má být čestný a spravedlivý muž, který je ochoten bránit svoji vlast a vlastenecké myšlenky před cizáky. Má ctít dějiny (nikoliv hisTORii), své předky a mateřský jazyk. Má být oporou všem slabým a bezbranným. V tom by se homosexuální muži neměli lišit od těch heterosexuálních. Gayové, kteří se utápějí v sexuálních zvrácenostech, jsou mi protivní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky to nebývají "gayové"19.35, ale zvrhlá prasata, a to je zásadní rozdíl. Skutečný homosexuál svoje praktiky neprezentuje na veřejnosti, asi jako normálně orientované páry ne. Lézt s nahou prdelí mezi lidi, dělat oplzlá gesta, a podobný hnus, to dělají jen úchylná prasata, jímž dělá dobře, že se to lidem hnusí, ale v případě těch pochodů to není trestné. Myslíte si, že dobytek, který rozepíná před lidmi kabát a ukazuje čůráka, je gay? Ani náhodou - je to jen dobytek úchylnej, kterýmu dělá dobře, že je tak hnusnej a lidem to vadí. Daleko víc úchylů je vždycky a už tradičně mezi muži - dnes na ně přichází impotence už kolem čtyřicítky, protože jsou přežraní pornografií a podobně, a nic už je nevzrušuje, jen prasečí divadla, v horším případě sadizmus, týrání lidí, potažmo dětí (to je obrhnus) nebo zabíjení. Vše exportováno z úchylného a zvrhlého "západu" - kdyby byla povinná kastrace těchto impotentních zmetků, nebyly by na světě téměř žádné zvrhlé excesy. Nebo to rovnou střílet?

   Smazat
 10. Celá záležitost kolem LGBT, je pouze o rozeštvávání společnosti. Jiný důvod to nemá. Ty jejich stupňující se požadavky neskončí, dokud nenarazí na odpor společnosti a už je tu problém, který budou všichni řešit. A až ho vyřeší, tak ty požadavky zase o krůček zesílí, a tak pořád, aby společnost nebyla schopna řešit opravdu podstatné záležitosti. Současně to společnost pomáhá zpracovávat, že neexistuje hodnota, o kterou by nemohla být připravena. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, přesně tak. Jde jen o rozeštvávání společnosti jako takové, je to cílený program, aby lidi byli zhnuseni a naštvaní. Aby žili bez naděje, že to nějak skončí a bude zase dobře. Media mají podobné zadání, jen informace o tragediích, vraždách, zmaru - a zase jen zmaru. Jen negace, aby lidi měli dojem, že celý svět je smradlavá, zabijácká stoka, a nemá smysl se o něco snažit. A do toho blije bulvár sračky o tom, jak si žerou a rochní celebrity, různé hnusné modelky a podobná verbež. Jak drahé nosí hadry, kam všude "vyráží" a jak si "užívají" - proč se tohle dělá? Aby to lidi nasralo. Jiný důvod není.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1. Když jsem ještě býval malej kluk,
   kluci já měl sen.
   Sníval jsem ho každý, každý všední den.
   Jednoho dne v neděli,
   když naši za babičkou odjeli.
   Pátral jsem v mámině šatníku,
   střevíce padly k mému kotníku.
   Teplý letní den,
   venku samci motýlí, řekl jsem si po chvíli.....

   R: Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ,
   Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ,
   buď taky GAY... Karpi

   2. Dnes už jsem si jistý,
   že naše palneta je na oběžné dráze,
   TEPLEJ květ, TEPLEJ je i vesmír,
   však i Antarktida roztaje již za 6 let.
   Slunce svítí každý den,
   tak neváhej a pojď se mnou ven.
   Podívej TEPLÁ žížala, pes i rostlina,
   vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla.
   Venku samci motýlí tulipány pylují řekněme si po chvíli...

   R: Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ...

   TEPLEJ sysel, TEPLÁ vydra, mečoun je GAY taky,
   v potoce jsou TEPLÝ ryby,
   všude vidim TEPLÝ mraky.

   Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ,
   Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ,
   Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ,
   Já jsem GAY, jsem GAY, jsem TEPLEJ,
   Buď taky GAY... Karpi

   Smazat

 12. ( Pětkrát sám sobě smazal komentář: Sám sobě cenzorem.
  Považ Honolulu! )


  Mně tedy je úplně jedno, co si kdo kam strká.
  Problém mám až s tím, když začne křičet:"Já jsem to a to, a kdo je víc!"


  Teď bohužel nevím, kde to bylo, tak se to pokusím neuměle přepsat sám..
  Opravdu nedávno, včera, předevčírem, jsem kdesi v diskuzi četl tuto historku:

  Dva homosexuálové, Václav Moravec a Jiří Pospíšil touží po dítěti.
  Smíchají tedy svoje sperma, zamíchají jej, najdou náhradní matku a po devíti měsících se spolu vypraví, celí nedočkaví do porodnice. Tam je plný sál plačících děcek, jenom vzadu, v koutku je jedno, které je tiché, klidné, očividně spokojené.
  Sestřička je vede právě k němu.
  Václav nad ním celý zjihne, slzy dojetí v očích, a praví k Jiřímu: "Vidíš Jiří, jak opravdová a ryzí láska, již na samém prahu života překonává strasti a nesnáze uprostřed samé bolesti plodí pohodu, vyrovnanost a klid. Jen se na něj podívej, jak je šťastný !"
  "Nojo, teď vypadá šťastnej", odvětí sestřička, "ale jen si počkejte až mu vyndám z p*dele dudlík..."


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo! A co když se jim narodí holčička? No to teda fuj. Budou ji muset koupat, dotýkat se jí a co teprve v pubertě! Budou jí vysvětlovat ženské záležitosti, menstruaci a její milostný vztah k ženám. Ženská a chlapi? No to teda fuj...!

   Smazat
 13. 19:44
  Pale nahoru!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 14. Do tohohle náhodou vidím! Prosím vás, 90% účastníků Prague Pride nejsou žádní homosexuálové, ale propagandou zblblé děti!
  Ano děti, protože většině není ani osmnáct. Proč to vím? Protože náhodou nějaké účastníky znám. A některým není dokonce ani patnáct let. Je to až komické poslouchat tyhle děti, když vám přesvědčují o své sexuální orientaci.
  Já tomu říkám ideologická homosexualita. Jako byl dřív někdo přesvědčený komunista, tak jsou dnes přesvědčení homosexuálové.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Homosexualismus je ideologie, která se skutečnou sexuální orientací svých vyznavačů nemá nic společného!

   Smazat
  2. To co je potřeba rozlišovat je homosexualita a homosexualismus.

   Smazat
  3. 21:12 Zrovínka tak židovství a židismus!

   Smazat
 15. Říká se, že sexuální úchylka je svým způsobem nemoc, je to smutné, ale s tím se nedá nic dělat. Co je ale zarážející, to je chování těch "nemocných". Asi to nebude jen tou sexualitou, ale i něčím jiným, co už těžko lze tolerovat. Máme kolem sebe hodně různě nemocných lidí, ale nikdo z nich se nepředvádí tak trapně jako/promiňte mi/ buzeranti. Jen tak lze tyto osoby nazvat. Souhlasím s tím, že ať si dělají svoje mejdánky, ale někde mimo ulice měst, jen se tím ztrapňují a pak ať se díví, že se na ně hledí jako na
  úchyly. Záložák.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale prd! Na Prague Pride nejde o žádné homosexuály. Homosexuálové chtějí mít klid a nepotřebují vystavovat holé zadky na ulici.
   Jedná se o režimem podporovanou akci, kde si můžou mladí lidé jakoby zarebelovat.
   Myslím, že většina homosexuálů je z toho spíš nešťastná.

   Smazat
  2. 21:21 ano,nejde o homo ani o LGTB,Jde o to,že je tím vytvářeno informační pole pro postupné rozbití rodiny a rodinného ukotvení.Oni plní jen funkci užitečných idiotů.

   Smazat
  3. Ke své úchylce se hrdě a hlavně veřejně hlásí i pedofilové, letošní účastníci té obscénní pražské zvrácenosti. To je ten další krůček, další Overtonovo okno - nejprve tolerance (budiž), pak respekt (vynucovaný respekt je formou násilí), pak privilegia a nakonec vlastní zákony a trestání odpůrců - cesta do pekel.

   Smazat
 16. Homosexualita je genetická úchylka,která je důsledkem dlouhodobé degenerace živočišného druhu Homo sapiens sapiens,který žije na planetě cca 150 000let.Takže poukazováním na to,že homosexualita zde byla již v dobách antiky,nic neznamená.Degenerovat jsme začali daleko před tím.Jsme prostě přemnožený živočišný druh a skončíme jako množství druhů před námi,které zanikly za 3.5miliardy let života na této modré planetě!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úchylka ano, ale odkud čerpáte, že genetická ? To už by u novorozence muselo být zřejmé, zda je/není např. homo/bi/trans sexuální, či pedofil, zoofil atd., což zřejmé není. Sexuální orientace se vyvíjí.

   Smazat
  2. Tahle genetická úchylka se nejčastěji začíná projevovat okolo puberty, její uvědomění si i později.

   Smazat
  3. Tvrzení o genetické danosti musí být doložitelné, tj. které konkrétní geny, resp kombinace genů jsou určující pro sexuální orientaci, a pak lze tyto geny sledovat, testovat a činit závěry. Pokud by např. byla doložitelná příslušným genetickým testem homosexualita, pak lze vést úvahy o přípustnosti adopce takového dítěte homosexuálním párem, apod. Tvrzení o genetické danosti je oblíbeným argumentem homosexuálů při argumentaci jejich požadavků.

   Smazat
 17. Čro-pride, pokud se nemluví “korektně“, iROZHLAS ihned maže!

  A přidám další článek z iRozhlasu. Hamáček: Pokud by se hlasovalo o odvolání Pavla Zemana, znamenalo by to konec vlády.
  Proč tak přehnaná reakce na možné odvolání Zemana? Samozřejmě, státní zástupce Zeman kryje podvody a kriminální činnost členů ČSSD a dalších. Tereza

  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pavel-zeman-nejvyssi-statni-zastupce-andrej-babis-jan-hamacek-rozhovor_1909041924

  OdpovědětSmazat
 18. Celý ten problém s buzerantismem stejně jako problém s negro-muslimskou migrací a populační vlnou si příroda velmi razantně dokáže vyřešit a vyřeší bez ohledu na nějaké pseudodemokratické a ekologické nebo neomarxistické žvásty. Jen se to řešení lidem vůbec líbit nebude. Populační exploze i buzerantismus je spíše projevem finálního úpadku lidstva než nějakou cestou k vyšší civilizaci. Je klidně možné, a velice pravděpodobné, že za 100 let už žádní lidé ani nebudou nebo jen skomírající, velmi těžce přežívající zbytky vraždící se mezi sebou. Příroda si řešení najde, ona má čas, nejedná v dekádě lidských životů, ale řešení vždy najde, stejně jako je nachází u přemnožených kobylek nebo jiných druhů až po likvidaci zbytečného druhu. Člověk nebude vyjímkou. Příroda je proměnlivá, tvárná a má mnoho podob, forem a obrazů i příležitostí. Stejně jako počasí, které se vždy měnilo a jen současní eko-tupci si myslí, že má být konstantní. Až dojdou zdroje potravy a ty už jsou dnes na hraně, tak se zredukují počty lidiček velice rychle. Bohužel v Čechách tomu velice úspěšně a ambiciozně napomáháme.

  OdpovědětSmazat
 19. Je třeba hlavně politiky co to podporují poslat do háje demožumpu a piráty.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.