Reklama

středa 25. září 2019

Rezoluce Evropského parlamentu ohrožuje budoucnost Evropy


Rostislav Iščenko
25. 9. 2019   sputniknews
Evropský parlament (EP) přijal usnesení s pěkným a, hlavně, téměř správným názvem: "o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy". To znamená, že existuje jakási samostatná historická "evropská paměť", kterou mají pouze země EU. Je děsivé si dokonce jen pomyslet, že se může lišit od paměti USA a Kanady. A je naprosto nepochopitelné, co se stane s "evropskou pamětí" Velké Británie po Brexitu - zůstane evropskou nebo přijme zvláštní britský charakter?


Název usnesení by mohl být ignorován, pokud by jeho obsah neodpovídal názvu. Poslanci EU provedli tímto usnesením tradiční "evropskou politickou fintu" posledních desetiletí a v jednom flakónu spojili odsouzení politiky historického revizionismu, což vede k ospravedlnění nacistických zločinců, a rozhořčení politikou bývalého SSSR, na který se klade stejná odpovědnost jako na Německo za vypuknutí války.

Jako "důkaz" se používá pakt Molotova-Ribbentropa, který byl Západem opakovaně odsouzen - běžná smlouva své doby o neútočení (celá Evropa měla podobné dohody s říší), a vedle toho nepřetřásaná skutečně zločinná mnichovská dohoda, v níž Francie, Velká Británie, Itálie a Německo od základů změnily hranice Československa, a dokonce si ani nevyslechli názory samotných Čechů k této věci.

Zločin vůči národům Evropy
Z mého pohledu je pokus o srovnání režimů SSSR a třetí říše, který na ně uvalí stejnou odpovědnost za válku, trestuhodný. Ale ne proto, že je namířen proti Rusku. Mezinárodní politika je cynická a odsuzovat státy za to, že používají lživá obvinění proti těm zemím, které považují za své nepřátele, je jako se urážet na vodu, protože je mokrá.

Tento pokus je zločinný, protože je namířen proti zájmům samotné Evropy, jejích států a národů. Zejména té, která se objevila po první světové válce, východoevropské "pupkaté maličkosti", která už sto let přebíhá z tábora do tábora - podle toho, kdo je dnes silnější a štědřejší.

Nebudeme mluvit o nesmyslech, jako je skutečnost, že ti, kterým se nelíbí sovětsko-německé smlouvy "O neútočení" a "O přátelství a hranicích", by měli vrátit území, která jim byla v důsledku těchto aktů přiznána. Postiženými by nakonec byly pouze Ukrajina, Bělorusko, Moldávie a Litva (jediný člen Evropské unie mezi potenciálními oběťmi), s většinou z nichž nemá EU co do činění.

Toto téma je již dávno obehráno, nové hranice potvrzují četné poválečné akty. Jak však ukazují praxe a zkušenosti, jejich přehodnocení je možné, když je přání, potřeba a dostatečné silové rezervy. V případě existence těchto komponent zákonnost odtržení toho či onoho území nebo dokonce úplná likvidace členského státu OSN (jako tomu bylo v případě Jugoslávie) nikoho neznepokojuje - vymyslí se mechanismy, potom diplomaté najdou vysvětlení a legalizují novou politickou realitu.

Právě proto je volná evropská interpretace událostí z let 1938-1939 namířena proti zájmům EU a všech jejích členů. Chápu, že Evropané by se chtěli zbavit odpovědnosti za podněcování k válce, za fungování jejich podniků pro vojenské potřeby třetí říše, za to, že Evropa, mimo hranice třetí říše a jejích oficiálních spojenců, dala Hitlerovi více než půl milionu vojáků pouze pro jednotky SS (nepočítaje v to další kolaborantské formace). Pokus použít obvinění SSSR z podněcování války v aktuální politické hře proti Rusku není tajemstvím. Tyto cíle však nelze úspěšně realizovat, dokonce ani když všechno obyvatelstvo EU a USA bude pevně věřit, že Hitler a Stalin zaútočili na mírumilovné Američany, Angličany, Francouze a dokonce že shodili na Japonsko atomovou bombu.

Tato situace připomíná předválečné období
Ničením historické paměti politici současné Evropy aktualizují situaci mezi dvěma světovými válkami. Tehdy, jako nyní, mezinárodní právo prakticky nefungovalo - všechno rozhodovalo právo silnějšího. Toto právo silnějšího změnilo Evropu vůbec ne ve prospěch Čechů, Poláků, Francouzů, dokonce ani ne ve prospěch Rumunů a Finů, kteří byly spojenci Hitlera. Pouze Chorvati a Maďaři měli ze spojenectví s třetí říší situační prospěch, ale obávám se, že pokud se říši podařilo přežít a upevnit svou moc v Evropě, toto nedorozumění by se rychle dalo do pořádku (koneckonců, jsou to bývalá rakousko-uherská území a Hitler si nárokoval každou zemi, po níž alespoň jednou, alespoň někdy, alespoň pravděpodobně kráčela noha Němce).

Nyní také do malých Evropanů aktivně rýpou jejich "starší bratři" v EU (Francie a Německo) a snaží se učinit EU ovladatelnější. Limitrofové se zběsile vrhají na Rusko, obviňují ho ze všech možných smrtelných hříchů, včetně vypuknutí druhé světové války, čímž se připravují o druhý opěrný bod a ocitají se (jako ve 30. letech) v absolutní moci svých silnějších partnerů.

Chtěl bych připomenout, že tehdy Československo přinutili odmítnout pomoc ze strany SSSR, ale Polsko se jí zřeklo samo, nehledě na opatrný tlak Paříže a Londýna. Můžeme říci, že v současné Evropě se neposílají armády k řešení politických otázek. Ale, zaprvé, osud Jugoslávie ukázal, že posílají (když to jinak nejde), a nikdo neví, kdo, kdy a kam pošle vojska příště. Za druhé, v současném světě existuje mnoho způsobů, jak zničit slabou státnost, aniž by se uchylovalo k vojenským akcím (příklad Ukrajiny je ukázkový, ale pobaltské státy nejsou daleko od ní).

Zatřetí, i mezi samotnými mladými Evropany nejsou vztahy zdaleka bez mráčku. Poláci, včetně mnoha politiků, považují za historicky spravedlivé návrat na hranice Polsko-litevské unie 18. nebo dokonce 17. století, které zahrnují nejen významnou část území současné Ukrajiny, ale také celé Bělorusko a Litvu a částečně Lotyšsko. A nebyl bych si jistý, že za příznivých okolností by se Varšava nepokusila silou "obnovit historickou spravedlnost". Přičemž Bělorusko zachraňuje spojenectví s Ruskem, ale ostatní se nemají na koho spoléhat.

Evropa je opět bezbranná
Ale ani ti "nejstarší bratři" v Evropské unii nebudou mít snadné a příjemné žití ve světě vyrobeném podle šablony 30. let. Připomenu, že Francii porazila třetí říše na bitevním poli a obsadila ji, dlouho a urputně bombardovala Británii a málem uskutečnila vysazení armády na jejím území.

Nyní není třetí říše a v Evropě není uchazeč, který by zaujal tuto pozici? Ano. Existují však USA, které opakovaně prokázaly svou připravenost vyřešit jakoukoli spornou otázku kdekoli na světě silou.

Ano, Evropy se dosud nedotkly. Až donedávna stačil Washingtonu zbytek světa, aby se sytě najedl sám, ale aby také přikrmoval své evropské spojence. Pouze v posledním desetiletí je konkurence o zbývající světové zdroje, které má Západ k dispozici, stále ostřejší, přičemž samotných dostupných zdrojů je čím dál tím méně. Pokud se Obama pokoušel potichu, s pomocí transatlantického obchodního a investičního partnerství podřídit evropské hospodářství zájmům USA, pak Trump dělá to samé otevřeně a rozpoutává obchodní války nejen proti Číně, ale také proti EU. A všechny horké války začínaly ekonomickou konfrontací.

Evropa je vojensky a politicky bezbranná. Ukázalo se to již před sto lety. Její bezpečnost může zajistit pouze Rusko nebo USA. Vyloučení Ruska z tohoto schématu (na což se objektivně zaměřuje usnesení Evropského parlamentu) vede k jednostranné americké dominanci. EU se nyní snaží vymanit se z moci Washingtonu - ale na její území se pod záminkou ochrany před Ruskem přivádí stále více amerických jednotek. K okupaci dochází bez války a bez odporu. Okupanti však nepřicházejí proto, aby zajistili okupovaným ráj na zemi. Okupanti potřebují zdroje.

Ti, kteří neznají nebo si nepamatují ponaučení historie, jsou odsouzeni k opakování chyb minulosti. Evropa se dobrovolně zříká své vlastní historické zkušenosti. Pokud bude tato záležitost dotažena do konce, může se osud Ukrajiny a pobaltských států na pozadí celoevropské katastrofy jevit jako mírný vánek ve srovnání s uragánem. Vždyť před začátkem roku 1939 nikdo v Evropě nevěřil v možnost války Německa s Francouzi a Angličany. Všichni si byli jisti, že se třetí říše vrhne na SSSR, a připravovali se společně s ní dělit kořist. Ale sami se jí stali.

Rusko je dostatečně silné, aby přežilo v podmínkách paralýzy systému mezinárodního práva, ale Evropané budou muset za své bezvědomí zaplatit vysokou cenu. Vlastně ji už platí.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

33 komentářů :

 1. "Spoluodpovědnost" SSSR za rozpoutání 2. světové je stejně tak lživým (novodobým) narativem nedávné historie jako jím je i "vyhnání" Židů ze starověkého Egypta (kde tito byli jako (spolu)okupanti s Hyksósy a odkud byli egyptskými vojsky vypuzeni). Příkladů podobných něurekom ..
  Jo jo, anglosionistům se i dnes těžko rozdýchávají některé historické události, které zosnovali a které dopadly jinak než původně byli zamýšleli ...

  OdpovědětSmazat
 2. Rusko bylo vždy agresivní. Vždyť napadlo pod Poltavou na Švédy a zničilo je, zlikvidovalo křižácký řád - teď nevím u jakého jezera, kde křižáci v PLNÉ zbroji vylezli na led a neposkytlo jim pak první pomoc, donutilo Němce zahájit humanitární cestu konvoje do Sovětského svazu v červnu 1941, neadekvátně si počínali za přátelských setkáních u Moskvy, u Stalingradu, u Kurska. Opovážlivě překročili svoje hranice za Druhé sv. války a došli do Berlína, stejně jak dříve do Paříže. Donutili ukončit přátelská demokratická střetnutí za Intervence po První sv. válce minimálně čtrnáct států. Shodili atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki.
  Ech.
  Zatímco Evropa vždy nosila jenom světlé feudální a pak kapitalistické zítřky, demokracii, humanitární hladomory, ohleduplné otroctví ... Sakra Evropa - EU by měla dostat Nobelovu cenu za mírovou staletou politiku!! Aby se jí každý normální člověk mohl vysmát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ruská agrese se odvíjela podle toho s kým mělo zrovna holport. Bez dobré koalice totiž Rusák všecko vždycinky projel! Počínaje Livonskou válkou, přes války s Poláky tzv. Smolenskou, Sedmiletou válku, kdy přesedlal na stranu poraženejch, po Krymskou válku a války s Japončíky. Svý porážky završili opět přestupem k poraženým hanebným mírem brestlitevským 1918! A ani pak to nebyla žádná sláva - nejdřív dostali po mordě od Poláků od pak od Finů! A nemít v zádech Ameriku za WWII. už by ani neexistoval ani ten kaganát SSSR, vzniklý poté co Rusko zaniklo v roce 1917 a jehož nástupcem je současný parchanát Chujlostan, země obývaná těmito "bílými negry" - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které předpověděl už před více než 100 lety geniální prorok Leon Bronstein.

   Smazat
 3. Americký prezident Donald Trump – synovec Mikuláše II. Alexandroviče . . .

  https://noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/

  OdpovědětSmazat
 4. Česká republika by měla být mezi opatrnými a nedůvěřivými. Místo toho se den za dnem setkáváme s ostouzením Ruské federace jako viníka všeho zlého (Katyně, obsazení části Polska, "okupace" východní Evropy a Pobaltí, zásah v Maďarsku 1956 a Československu 1968, Gruzie i Ukrajina...). Bojujeme s pomníky vítězů 2WW a házíme špínu na sovětské osvoboditele, označujeme je za okupanty. Ve značné části východní Evropy jsou odstraňovány pomníky Rudé armády v rámci "dekomunizace" a souběžně s tím glorifikujeme fašisty všeho druhu. U nás alespoň chválíme Vlasovce za údajné osvobození Prahy. Jinde už mají nové nácky, kteří slaví Adolfa Hitlera, staví pomníky příslušníkům SS jednotek a pořádají ohňové pochody na počest padlých nacistických "hrdinů". Je dost možné, že za nějakou dobu se bude u nás uvažovat o pomnících pro K.H. Franka, Henleina nebo Heydricha. A odsud už je jen krůček k revizi Benešových dekretů, návratu vyhnanců a novému tažení na Východ. Ještě je čas takové akce zastavit, ale mnoho ho už nezbývá. Kdo zapomněl svou historii, musí si ji zopakovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale to jsou jenom takové informační, tedy spíše dezinformační tanečky, kterým věří snad jenom jejich autoři. Nezapomeňme že tady je nějaká historická paměť, že tu jsou archívy a jiné zdroje a že nebude nic zapomenuto a nic si nebudeme opakovat. Úplně nejlepší nakonec. V Ruských archívech jsou setsakramentsky zajímavé lahůdky, oni zbytečně s touto municí neplýtvají a použijí ji vždy v nejvhodnějším okamžiku. Pro Anglosasy to je vždy velice nepříjemná lapálie a získávají tím vždy záporné body v manipulaci se světovou veřejností a to je asi velice a velice mrzuté. Nu což kdo lže ten krade a ten dostane přes čuňu. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. Je to přesně tak . Česká republika by měla být po všech těch špatných zkušenostech se Západem velmi opatrná . Ale není a lísá se k těm , kteří chtěli Čechy zlikvidovat . A zase na to doplatí . Nu což kdo chce kam ...

   Smazat
 5. Theodore Roosevelt v roce 1901 napsal, že „nedokáže přijít s žádným řešením strašlivého problému, který znamená přítomnost černochů na tomto kontinentě.“ 52] A o Indiánech pak kdysi prohlásil: „Neřeknu sice, že jediný dobrý Indián je mrtvý Indián, ale platí to pro devět z deseti – a řekněme, že bych se asi přespříliš neznepokojoval zdravím toho desátého.“ 53]

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. Stalin se západem dokonale vydrbal a to nemůžou CCCP zapomenout. Nás odepsali v Mnichově, k nim jeli tím nejpomalejším parníkem co našli a bez kompetencí cokoli vyjednat a to válka klepala na dveře. Válka, kterou pomohli Mnichovem rozpoutat. Stalin získal čas a prostor, byl to sice vrah, ale nebyl hloupej, věděl koho má, v případě západu před sebou. Bandu pokrytců. A že si vzal kus Polska?? A co udělali Poláci po Mnichově, vzali si bez skrupulí kus ČSR, takže taková byla a je doba. Každý stát si hájí svoje zájmy, akorát my to neumíme. My musíme pořád před někým stát v předklonu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:38 Stalin si len zobral naspäť územie, ktoré bolo stabovené po 1. svetovej vojne vo Versailles Courzonovou líniou a ktoré Poliaci v 1921 napadli a obsadili. To sa ale pšonkom do krámu nehodí.

   Smazat
  2. Все хорошо написал, молодец, но только о Сталину как то не тот. Прочитай о Сталину чуть побольше и не тупо повторяй што пишут Подрасти. Вот так .

   Smazat
  3. Stalin nebyl vrah. Byl to tvrdý politik vedoucí Rusko a ruský národ k záchraně a vzestupu. Jako ostatní vůdci na Západě. Řekne někdo ve Francii dnes, že Napoleon byl vrah ? Byl to dobyvatel. Stejnou optikou je nutno hodnotit i Stalina. Jinak bychom i naše Přemyslovce nebo Karla IV. museli tako označit vrahem.

   Smazat
  4. 08:52 Stalin svými čistkami ve 30 letech vybílil velení své vlastní armády, nechal povraždit lidi, kteří ho mohli ohrozit, zavinil hladomor na Ukrajině atd.. Jeho režim ve 30 letech byl krvavější a nevyzpytatelnější než režim jistého A. Hitlera, který nakonec ten souboj o víc mrtvol "vyhrál" díky holokaustu.

   Smazat
  5. 10:49 Spíš dík stalinsko-sionistickým "šoabajkám"!!!!!☺

   Smazat
 9. Co čekat, když otcové zakladatelé byli němečtí nacisti, aneb "kdo se smíchá mezi plevy, toho prase sežere":
  https://www.databazeknih.cz/knihy/nacisticke-koreny-bruselske-eu-347808

  OdpovědětSmazat
 10. Skvělý článek a na konci to vysvětlení okupanti potřebují zdroje. Nikdy se jim to nepovede žádné nepřátelské tanky po Ruské zemi jezdit nebudou.

  OdpovědětSmazat
 11. Mně by zajímalo, jak hlasoval MUDr. David o dokumentu https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_CS.pdf ? Zůvodnění, apod. ? Kde najdeme výsledky hlasování ? Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 12. Ano, to je důležité.
  Jak tedy hlasoval ten David a Blaško???
  JE pravda, že PRO?
  Že proti byla jenom Konečná?

  OdpovědětSmazat
 13. Vůdce Miloš si může vytřít řiť nejen Ústavou, ale i prezidentským slibem!

  Drazí soudruzi a soukmenovci!
  Nádherná rusifikace naší vlasti zdárně pokračuje: Ministerstvo financí našeho národního Vůdce Babiše vydalo prohlášení, z něhož plyne JEDNOZNAČNÝ závěr: Náš národní Vůdce Miloš si KLIDNĚ může vytřít řiť nejen tzv. Ústavou, ale i vlastním prezidentským slibem!

  Konkrétně Vláčilová píše, že slib prezidenta – kdy Zeman mimo jiné sliboval věrnost České republice nebo, že bude dodržovat zákony a Ústavu – je jen osobním závazkem. „Nikoliv pravidlem pro výkon veřejné moci,“ doplnila úřednice Ministerstva financí.

  Čímž je KONEČNĚ jasně potvrzeno, že naši národní Vůdcové mají stejná práva jako Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno.
  Ano, včera jsme učinili DALŠÍ dlouhý krok zpět z Evropy do naší rodné Západní Asie, díky Leninu a Putinu.
  SLÁVA + URÁÁÁÁ !

  „Dobré je vše, co posílí naši moc!“ (V. I. Lenin)


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již PODRUHÉ, neboť ten původní (z 26. září 2:10) zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
  2. Já bych uvítal, kdybych si zde mohl založit účet a v tom účtu si zvolit, že nechci, aby se mi zobrazovali příspěvky, obsahující Radosta. Chudák cenzor takhle musí 24/7 hlídat něčí výblitky mimo mísu.
   Účtem VK se zde přihlásit nedá ?
   Koloděj

   Smazat
  3. Politruk (=P.) Radosta se tu zase radostně vyblinkal... Jako v prvorepublikové či protektorátní knížce "Komunista Koranda".

   Smazat
  4. 11:41 Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici!*) - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   (Pro její spatření je třeba být přihlášen na Youtube, páč je přístupná jen pro zletilé!)
   Nechtěj ho následovat a seznámit se s ní ...

   Smazat
 14. Dějiny, pokud psali ti u moci, byly vždy přizpůsobeny potřebě jejich diktatury. Samozřejmě se to týká i soudobých výkladů dějin Evropy . Ostatně v mnoha čteních se dozvídáme, že Evropou jsou míněny jen země EU. Falšování dějin má samozřejmě svůj cíl, udělat z padělatele svatouška a naopak.
  Všichni vědí, že první kamarádskou smlouvu s nacistickým Německem uzavřelo stejně nacistické předválečné Polsko - jen vzpomeňma na diktatora Pilsudského a jeho vražedné válečné tažení po území SSSR po r. 1918 a okupaci území SSSR až do r. 1939, "lidicování" území Běloruska a Ukrajiny ke kolonizaci polským nadčlověkem! A smlouva Ribbentrop- Molotov je důsledek 1. Mnichovské dohody a 2. odmítnutí V. Británie navrhované smlouvy SSSR o vzájemné pomoci při napadení Německem!!! A nejel do Berlína Molotov, ale tuto debilitu a nebo zlý záměr diplomacie V. Británie využil Hitler k okamžitému vyslání Ribbentropa do Moskvy. A SSSR nebylo tak blbé a nabízenou smlouvu akceptovalo, i když vědělo, že bude jen dočasná. Ale byl zmařen záměr Francie a V. Británie natlačit Němce do války se SSSR s následnou možností porazit Německo a kolonizovat území SSSR. Za 2. světovou válku a její všechny oběti nesou odpovědnost stejnou Francie, Británie a Německo a z toho se nedá vybabrat žádnou vylhanou historií. Ano, politici, kteří stáli u zrodu Mnichovské dohody měli stanout všichni v Norimberku - určitě Daladier a Chambrlein, zachovali se jako zločinci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezapomínej, že Polákům tak či onak vděčíme dnes zato, že bolševické hordy neprošly v roce 1920 do Evropy a kdyby bývali byli rozumný i v roce 1939, tak kde by dnes Evropa končila! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Kdežto co se Rusáků týče, bez těch bychom na tom byli dnes mnohem lépe, minimálně jako Lužičtí Srbové, a za Říše navíc ještě i mocní! Mnozí by byli pověřeni důležitými úkoly v rámci osídlování západosibiřských oblastí naší, árijskou rasou. Takhle ta celá zem připadne rase žluté, tak jako Evropa zase rasám tmavým. WWII. prohrála naše rasa jako celek! SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
 15. Proč hledáme jen rozpory,proč vidíme vše,včetně historie, jen černobíle? S troškou demagogie lze zdůvodnit všechno. Často s naprostou vážností baštíme polopravdy a jsme ochotni za ně bojovat do krve. Zatím si jen pěstujeme nenávist.

  OdpovědětSmazat
 16. KOLODEJ 11:41 - ty tupe - pitome hovado !
  Radosta zde dela srandu a ironii ! My ho radi cteme !
  Hajzle jeden, kdyz mas rad cenzuru, tak se prestehuj do severni Koreje !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:30
   Taky bych si chtěl sám vybrat, koho budu, a koho nebudu číst. To není žádná cenzura, ale svobodná volba. Sprosté nenávistné hulváty, idioty, demagogy, a lháře, jako jsi ty, bych určitě nečetl. Koloděj 11:41 má výborný nápad, jak se tobě a podobným vyhnout. Takhle jsou mým očím ty stupidní komentáře vnucovány, a ne všechny se dají na první pohled poznat, jako třeba Radosta, abych je mohl přeskakovat.

   Smazat
  2. V Severní Koreji jsou hadři oproti Nám tady v EU.

   Ten slastný pocit nadávat, vyřvat se slovem sice jen, ale přesto! Ten opojný svěží vítr myšlenek mnohonázorovosti, devatero úplně stejných novin (až na občas jedny - desáté). Demokratická televize s nádhernými slastnými zprávami o CIZÍCH neštěstích a bídách. Knihy bez hodnoty o všem a o ničem, mezi nimi schováno před lidstvem zrnko velké pravdy. Křídové časopisy plné "odborných" článků pro každého jebanutého voliče, které se s pravidelností bez ohledu na "pokrok" ve vědách opakují jen jinak opsané z mustru a jiným - senzačním - titulkem. Sport plný machrů, mecenášů pokořitelů, podplacených rozhodčích zcela nestranných, senzačními vítězstvími sázením neovlivněných poměřovanými jen penězi. Zákony, které nikdo kromě nadnárodních "sázkařů" nechce. Ruce i mozky plné hraček a (toho co se téměř zcela rýmuje). A výsledkem je hurááááá můžeme řvát a všichni být v bleděmodrém to samé. Když nemáš auto, mobil, dovolenou někde za "veliké" peníze, tak nejsi ničím. A když nebudeš mít platební kartu už včera, jsi jen socka, stejná co jezdí jen autobusy, vlaky, tramvajemi, či chodí pěšky. Sranda je, že nakonec všichni jsme jen a pouze Ti jebanutý voliči nevoliči. Za to máme různé Kalousky, Fialy, Macky, Pospíšily, uražené bojovníky za kapitalismus bez přívlastků a vůbec všelijakou svoloč.
   (Mimochodem, slovo nevoliči není podle kontroly pravopisu spisovné či vůbec ve "slušném"slovníku!)

   Tak tedy nevím, která cenzura ovládání davu je lepší či horší?! No jo, nemají možnost jet k nám na pivo na dovolenou, já zapomněl.

   Smazat
 17. SKUNK APE a jeho amismrad opět bohužel otravuje český vzduchu,fuj tajksl!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve srovnání s tebou Putlerpšouku, je to líbezná vůně!☺

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.