Reklama

úterý 24. září 2019

Rozhodnutí pražských úřadů - hořkost a hanba


Viktor Jasmann
24. 9. 2019 regnum
Není náhoda, že ve zvycích všech národů existuje starověká lidová pověra, že ten, kdo poskvrňuje cizí hroby, ničí cizí víru, svatyně a symboly, se určitě dočká, že budou i jeho hroby zpustošeny, jeho idoly budou pohaněny a svrženy. Rozhodnutí pražského městského úřadu demontovat památník osvoboditeli Prahy, maršálu Koněvovi je hanebná a hořká zpráva! Je to další vážná porážka v psycho-historické válce, jejímž cílem je nový světový řád 21. století, a revize a falzifikace druhé světové války jsou pouze nástroje v tomto boji. Kriminalizace a očerňování Sovětského svazu, jednoho z hlavních zakladatelů OSN, zřizovatelů tribunálu v Norimberku, celého světového řádu z roku 1945, je zaměřeno na oslabení pozice Ruska v boji za světový řád 21. století ...

Nyní k věci: v čem spočívá falzifikace dějin v eposu s osvobozením Prahy maršálem Koněvem? Když začátkem května 1945 zamířila sovětská vojska na pomoc vzbouřené Praze, nevstoupila do Československa, český stát úsilím nacistů neexistoval, ale do Protektorátu Čechy a Morava, kovárny zbraní třetí říše.

Jak řekla moje žena, když jsme žili v Praze: "České závody pokračovaly ve spolehlivém nýtování zbraní pro říši, když sovětské dělostřelectvo již ostřelovalo říšskou úřadovnu v Berlíně". A pro koho měly být.

V květnu 1945 byla v České republice a Rakousku rozmístěna poslední bojeschopná skupina Wehrmachtu: 900 tisíc osob, 2 tisíce tanků, elitní jednotky SS, včetně věhlasné tankové divize SS Das Reich. Velel jim skalní nacista, polní maršál Ferdinand Schörner. A zlomila tuto mašinérii, přinutila ji ke kapitulaci při zachraňování Prahy, dalších měst a celého bývalého Československa 3. a 4. sovětská gardová tanková armáda generálů Pavla Rybalka a Dmitrije Leljušenka. Jejich tanková lavina s1800 tanky, která se o překot hnala na pomoc Praze, rozbila na padrť poslední baštu "Übermenschů".

Existuje a dokonce se pěstuje legenda, která byla rozšířená také v Rusku, že ještě před příchodem sovětské armády byla Praha údajně "osvobozena" jednotkami první divize "armády Vlasova" tam rozmístěnými! Chápete, oč jde? O to, že Praha byla osvobozena "pomocníky" nacistů! Pár drobných přemístění a střetů v několika pražských čtvrtích, vyvolaných přáním opovrženíhodných zrádců zachránit si vlastní kůži, se rouhavě vydává za historickou událost!

Je to ubohá hloupá lež. Velitel divize, generál Bujničenko skutečně jednal s Národním výborem Pražského povstání a trval na tom, že výměnou za podporu povstalců nechají jít jeho jednotky na jih k Američanům. Ve vedení povstání však byli komunisté a odmítli Budničenkův návrh. A pak, jen si představte, že esesáci Schörnera ustoupili před několika tisíci "vlasovců", kteří měli desítku trofejních "čtyřiatřicítek" - to je znásilnění rozumu.

Esesáci opovrhovali "vlasovci". Ne pro nic za nic říšský vůdce SS Heinrich Himmler po setkání s Vlasovem v září 1944 ho nazval "ruským prasetem" a ve svém deníku napsal: "Jednou zradil, zradí i podruhé". A měl pravdu. Mimochodem, Američané splnili svou spojeneckou povinnost. V souladu s demarkační linií uzavřeli frontu německé skupině i "vlasovcům", a ti byli téměř všichni zajati Sovětskou armádou. Jak již bylo řečeno, Prahu osvobodila tanková armáda generálů Rybalka a Leljušenka.

Celkem se Pražské operace zúčastnily až dva miliony sovětských vojáků a velel jim IVAN KONĚV. A před tím osvobodily jednotky maršála Koněva Osvětim, setkaly se s Američany na Labi. Ale to vše nestačí současným politickým trpaslíkům, přesto se odvažují považovat Koněva za "okupanta".

Proč jsou Koněv a sovětští vojáci přece jen osvoboditeli a ne okupanty? Tak tedy proto, že to byli právě oni, kteří zcela OBNOVILI československou státnost. Sovětský svaz, který byl sám válkou zničen, poskytl obnovenému Československu obrovskou ekonomickou podporu. Kde jste viděli takové okupanty? Zda bylo nově vytvořené Československo sovětským satelitem, zda byli jeho obyvatelé následně podrobováni represím a násilí? Jistě, stejně jako v jiných zemích vzniklého "socialistického tábora". Na rozdíl od nacistů si však Sovětský svaz nestanovil za cíl zabavení území a zdrojů těchto zemí, zotročování a vykořisťování místního obyvatelstva, hromadné vyhlazování všech "rasově podřadných" nebo vzpurných na základě vyšinutých představ o rasové nebo etnické nadřazenosti. Cíle SSSR byly sice utopické, ale nikoli vůči lidem nenávistné.

Nakonec se přece miliony Čechů a Slováků účastnily výstavby poválečné československé státnosti, po desetiletí pracovaly ve státním aparátu, armádě, policii, státní bezpečnosti, masmédiích a ideologických institutech. Tito lidé byli také okupanti? To vše je historické idiotství a výsměšná lež!

Sovětský svaz byl ideologickým projektem a jeho násilí a nepřátelství nebyly namířeny proti žádnému národu nebo státu, ale byly založeny na třídním principu, byť mylném a nepřirozeném.

Hranice boje vedla v každém národě a v Československu, stejně jako v jiných socialistických zemích, lidí podporujících, vědomě nebo bezděčně, SSSR nebylo o nic méně než těch, kteří byli s úřady nespokojeni. Celá tato konfrontace navíc zapadala do geopolitického boje dvou globálních systémů: kapitalistického a socialistického.

Píši o tom s bolestí, protože miluji Českou republiku, jako ji miloval můj otec, voják druhé světové války, který ji ukončil v Praze. Vlastně jsem poprvé od něj slyšel o této nádherné zemi a okouzlující Praze. Moje matka ji také milovala. Po potlačení Pražského jara byla jednou z prvních, kterým se podařilo navštívit Československo. Pamatuji si, jak s nadšením vyprávěla, že průvodkyně její delegace, Češka Jarka, otevřeně nosila odznak disidentské organizace Vdovy Jana Palacha, že po večerech se na obchodním domě Bílá labuť objevovalo heslo napsané světélkující barvou: "LENINE, PROBUĎ SE, BREŽNĚV SE ZBLÁZNIL!"

Pokud jde o mě, celou moji generaci, nás všechny by bylo možné právem nazvat ne-li dětmi, pak kmotřenci Pražského jara. Vzpomínám si, jak jsem na chodbě svého institutu v předvečer invaze upustil celou hromádku letáků se skvělým manifestem Dva tisíce slov, přeloženým z češtiny. Studenti, učitelé spěchali, aby je zvedli, četli, ale, což je příznačné, nikdo mě nevydal KGB. Stručně řečeno, pokud máme říct jednu větu o těchto událostech, pak můžeme konstatovat, že hloupé vojensko-byrokratické potlačení Pražského jara bylo událostí, která navždy odvedla sovětskou mládež od komunistického směřování.

A nyní je jedním z důvodů demolice pomníku Koněva falešné tvrzení, že se prý těchto akcí účastnil, PODRUHÉ "OKUPOVAL" PRAHU. TO JE VĚDOMÁ A MRZKÁ POMLUVA. V srpnu 1968 nebyl maršál v Praze! Mazaný "ideolog perestrojky" Alexandr Jakovlev tam byl, zabýval se ideologickým krytím invaze. Jím se zabývejte, bojovníci s minulostí.

Další tvrzení říká, že maršál Koněv se účastnil potlačování maďarského povstání v roce 1956. Bylo tomu tak. Maďarské povstání se však od Pražského jara velmi lišilo. V Maďarsku v roce 1956, deset let po obludné válce, bylo mnoho krve, antikomunistického teroru, byly zjevně vysledovány fašistické kořeny. Tehdy, v roce 1956, maršál Koněv bránil to, co ubránil v roce 1945.

Jak již bylo zmíněno, spěšná revize a falšování dějin druhé světové války je pouze prostředkem boje o nový světový řád 21. století. Přičemž je příznačné, že zuřivý útok se vede na již dávno zasažený cíl - evropský a sovětský komunismus, zatímco fašismus, který v různých podobách a formách doslova vylézá ze všech škvír, je jednoduše ignorován. Nejrůznější "experti" a "mudrci" nás jenom varují, abychom, nedej bože, si nespletli německý nacismus s italským fašismem. To by byl děsný hřích!

A zaposlední. Není náhoda, že ve zvycích všech národů existuje starověká lidová pověra, že ten, kdo poskvrňuje cizí hroby, ničí cizí víru, svatyně a symboly, se určitě dočká, že budou i jeho hroby zpustošeny, jeho idoly budou pohaněny a svrženy.

Krtek historie šťourá. Čekejte ...

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

210 komentářů :

 1. Článek pana Viktora Jasmanna je z 90 či spíše 95 % pravdivý. Částečné výhrady k jeho znění vyjádřím ve třech bodech:
  1) Vlasovci sice nebyli osvoboditeli Prahy, ale bojovníkům Pražského povstání proti německým hrdlořezům významně pomohli. Svými zásahy pomohli "získat čas" před příjezdem Rudé armády. Komunisté ve vedení Pražského povstání prý tehdy předem konzultovali velitelství sovětských partyzánů a dostali prý instrukce typu "vlasovce využít, ale moc se s nimi nekamarádit". Vlasovce je asi možno považovat za jakési smolaře, když velká(?) většina z nich byla následně rudoarmějci postřílena. V létě 1946 pak Stalin prosadil oběšení Vlasova a jeho pobočníků.
  2)Historici a hlavně laici dodnes značně křivdí osobně L. I. Brežněvovi. Z celého tehdejšího sovětského politbyra byl totiž Brežněv největším odpůrcem připravované okupace Československa 1968. Brežněv nakonec ustoupil tlaku většiny politbyra, tlaku maršálů i tlaku Ulbrichta, Gomulky, Živkova. Jediný Kádár okupaci ČSSR vnitřně nechtěl, ale coby Maďar z 1956 si netroufal nesouhlas ventilovat. Myslím, že pokud by Dubček a spol. ze svých reforem 1968 uskutečnili jen 60 či 70 procent, Moskva by to bývala se skřípáním zubů asi tolerovala neboli unesla a k okupaci ČSSR nemuselo dojít. Sorry, A. Dubček a spol. se nechali přespříliš ponoukat ze Západu.
  3) Asi je pravda, že v Maďarsku 1956 se někteří antikomunisté zachovali ke komunistům krvavě. Přesto soudím, že maršála Koněva nelze za účast na zákroku v Maďarsku 1956 exkulpovat, jak to činí autor V. Jasmann. Koněva asi ČÁSTEČNĚ exkulpuje fakt, že jako voják (byť v hodnosti maršála) musel plnit rozkazy sovětského politbyra. Nejspíš nejhůř se tehdy chovali Američané, kteří zvenku maďarské povstalce ponoukali, cca slovy vydržte chvíli, už vám jdeme na pomoc. Ovšemže žádná pomoc maďarským povstalcům nepřišla. Pro mé kladné hodnocení Koněva je rozhodující, že osvobodil naši vlast i Osvětim a dobyl Berlín. Odstraňovat jeho sochu, to je od mladého Koláře a spol. zhůvěřilost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. myslím si že zhůvěřilost je velmi slabé slovo

   Smazat
  2. najviac bojoval Suslov - za 1968

   Smazat
  3. Víte já zase vidím Maďary jako naše okupanty, když šli potlačit pražské jaro. A to se tady tenkrát nevěšelo na kandelábry. Co jiní dělají tobě nečin ty jim! Fuj Kádár fuj Czinege(ministr Obrany).

   Smazat
  4. 1) Vlasovci byl hrdlořezové - tady si chtěli na poslední chvíli zachránit kůži. Nesmíme zapomínat, že se dopouštěli válečných zločinů a zrady. Jejich reakce byla pragmatická, o Čechy nešlo, šlo vlasovce. 2)Brežněv byl trockista - takže mu to bylo jedno. 3) Z maďarských fašistů se za pár let nestali "hodní" antikomunisté. V Rusku vraždili nevybíravě všechny kdo jim přišli pod ruku a dobové fotografie z 56 jasně dokumentují jejich řádění ! Není třeba je omloiuvat ! Dostali co si zasloužili.

   Smazat
  5. 7,56
   A hlavně generála Vlasova do rukou Rudé armády PŘEDALI A HOOOODNĚ RÁDI BUDOUCÍ AMIOKUPANTI.....to vše ovšem demokraticky a vidinouřádu za statečnost od Eisenhowera!!!!.-)

   Smazat
  6. Rozdrcení maďarské okupační armády umožnilo uzavřít obklíčení německé 6. armády gen. Pauluse U STALINGRADU. Mimochodem i Slováci hrdině bojovali po boku Waffen SS a Wehrmachtu proti SSSR - od Tatier po Azovské more... a když tito přeživší NAZI a jejich potomci začali v Maďarsku řádit jako ve čtyřicátém druhém na Ostfrontu... americká slibotechna se na ně demokraticky vybzdila, jako "demokratické" státy Evropy a Itálie (v 1956), vypšoukli na nás v 1938 Mnichově... Krveprolití v Maďarsku jim vyhovovalo nejenom propagandisticky.

   Smazat
  7. Nejsou náhodou tahanice kolen sochy jen dalši vykladni skřin podlého jednáni "našich" zastupců sloužici k odvráceni pozornosti ovčanů od jejich pirátského vylupováni ,kterè pokračuje před jejich očima a oni drži jak oslici běžici v kruhu za mrkvičkou.

   ČNB dostala při děleni společnèho majetku dvě třetiny ze 100 tun zlata a prodala ho za cenu 287 dolarů za unci.
   Dnes je cena 1500 dolarů za unci a dále stoupá.
   Zbylo nám 8,15 tun tedy méně než v Mongolsku.Poláci zuřivě nakupuji at to stoji co to stoji!!!.
   Maji nakoupeno 228,18 tun.
   No nejsme tak náhodou mistři světa ve skoku na špek?
   kdyby někdo v době cinkalistů řekl,že po rozkradeni našich továren přijdeme i o zisk,který se tehdy občanům rozděloval a platilo se z něho zdravotnictvi,školstvi a zubaři a vše pro děti, dav by ho zabil ušlapánim!
   Ted se dav stará o to kde přijde tank pana Koněva a na svoje penize,které jim jsou z kaped vylupovány

   SERE!

   Smazat
  8. Neni divu,že je tu ta Společnost intelektuálů tzv. ČSV brutálně mazana,zacpat jim tu nevymacanou hubu a vyrazit jim všechny zuby pak tady mohou žvatlat bezzubě i o zlatě!
   Ta banda gojimů musi zemřit a bude od nich klid!

   Smazat
  9. 7:56, vlasovci byli v první řadě vlasaté máničky, nedbalého, ošuňtělého vzhledu, to strana a vláda nemohla strpět, měli se dát ostříhat, provokatéři. Hele nezajdem si spolu do cirkusu v Brně a Zlíně, pak se můžem navzájem vybrabčit jako v mládí u skoutů, to byla pédo-féďo jízda, teenegeri čuměli s vodevřenou hubou, neměli halt dost. Havel tenkrát zase takle blbnul ze Saudkem. Honza vyprávěl, říkali tomu vzájemná bratrská výpomoc, čuňáci.

   Smazat
  10. Je pravda,že se ČNB chystá ukrást 2 000 000 000 000 korun

   které nam ukradla manipulacemi s měnou?
   Kdyby se důchodci schromaždili pod sochou Koněva a žadali se o ten lup rozdělit fifty fifty,to by byla rána a stálo za to,ovšem radši tam daji postavit pirátům garaže a důchody jim ČNB sežere inflaci!

   Smazat
  11. pražska šeptanda tvrdi že misto koněva chtěji pražci postavit satana hřiba a to na věky věku a o malinko větši než byvala fronta namaso

   Smazat
  12. Ve vesnici Bogdanovka počmárali Banderovci památník Holocaustu hákovými kříži. O co je lepší pan Kolář?

   Smazat
  13. 9:02

   Oni takto na Kyjevské Ukrajině, hyzdí VAROVNÉ krutosti (koncentráky) a UNICEF.CZ, včele s nejzadluženější (hypotéka 12-miliónů Kč) exčlenkou RRTV a ředitelkou unicef Pavla Gomba s osobní přítelkyní Madeleine Albright, somrují na ČT na Ukrajinské žáky, kde si “údajně“ sami zničili školy pro 450 tisíc svých žáků za přispění syna kandidáta na us-prezidenta 2020 Joe Biden (nekalé kšefty s plynem na Ukrajině) ...!? Prosím přispějte Banderovcům, Albright a po uši zadlužené Gambě ...?


   Zde Pavla Gomba, její srdeční záležitostí je především Afrika, odkud pochází její manžel Gomba.

   http://www.ibestof.cz/neziskove-organizace/pavla-gomba---vykonna-reditelka-pro-unicef-cr.html

   https://www.unicef.cz/co-delame/aktualni-problemy

   https://www.unicef.cz/co-delame

   Smazat
  14. Chtěji autoři komentů 1.03 a 18.53 napsat,že všichni ti

   kteři nyni o připravě pryý vyloupeni ČR o stovky milionů nyni po těchto sdělenich o tom vědi a namisto,aby žádali presidenta,aby jeho jmenovec prokurátor obvinil ty,kteři to připravuji a dal do pohybu vnitráky policie ČSSD kteři nic nedělaji a daji znovu vykrádat zbytky aktiv v ČR?

   Maji se domorodci starat o Koněva a jeho tank a mezitim jim ukradnou 3,6 bilionů z válečných reparaci o které lenivý a zrádný námi zvolený ministr zahraniči(ČSSD) odmitá požádat a spiše by u nás uvital banderovce?
   Ututlá to vše ředitel TV,proto,že mu patř prý veřejnoprávni TV?.
   Co ho tak proto postavit brzy před soud a zabavit mu za to jeho podvodnou propagandou a manipulacemi s informacemi v ohlupovadlech,jeho nepoctivě nahrabaný majetek?   STOJI TY BILONY ZA PROTEST NEBO PŮJDE KONĚV NA PATRONY nebo co?

   Smazat
 2. Budte radi ,ze to zatim nebylo jako v Parizi Notre Dame..
  Nebo jako v N.Yorku ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebo v Belehrade.
   Britanie ma s Nemeckem, Italii,Francii spoustu volebnich hlasu za ucelem ,aby prehlasovali vzdy vsecky jine staty..A vydreli z nich vsecko a donutili k absolutni a Totalni poslusnosti..Sen nacistu nebyl jiny.
   I tak plati denne britove ,okolo 370 milionu do EU.
   EU se musi doslova topit v trilionech...

   Smazat
  2. 3:10
   Myslíte, že Kolář a spol. mohli vyhodit sochu do povětří a hodit to na SPD nebo jonou vlasteneckou stranu.?

   Smazat
  3. 7,49
   V dnešním převracení dějin a s dnešní havlovyfetlou mládeží jde všechno!!!!!!

   Smazat
 3. Nedejte se ohlupovat a odvadět pozornost těmi piráty,jsou to zločinci a vedou je z Bruseli jejich pohlaváři z Afroarabie.
  Ptejme se raději, proč máme minimálni mzdu 13 550 korun a kde jsou ty ostatni DVĚ TŘETINY,které nám kradou.
  Za komunistů jsme měli aspoň tovarny a ty hodily zisky.
  Dali nám sice malé platy,ale zbytek zisku se rozdal do školstvi,zdravotnictvi,vše pro děti, rekreaci a sport a fotbal.
  Dnes si máme prý vybijet bolavé zuby navzájem źulovou kostkou a boháčum snižuji daně,aby nakradené penize dali do dáňových rájů a koupili si jachty!
  Mezitim co tady budeme chránit paná Koněva a jeho tank, piráti nás okradou,zadluži a pošlou na nás exekutory!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže boháči si narozdíl od vás na ty jachy vydělali. Bez nich byste neměl ani těch 13000 a umřel byste hlady. Tím se lišíte od obyvatel s migrantskym pozadím, kteří si dokáží poradit a postarat o sebe.

   Smazat
  2. 7:09
   To byl for roku!!! Už vás opět pustili z klecového lůžka?

   Smazat
  3. 7:09 - problém ale jak 3:32 napsal je v tom, že někteří z těchto profitujících boháčů získali za hubičku majetek státu, kdy zisk z těchto podniků končil ve státní kase na důchody, školství aj.
   Byl jsem pro, aby křivdy v roce 1948 byly napraveny. Nikdy ale neodpustím Klausovi a spol. to, jakým způsobem nechali rozkrást majetek, který vybudoval stát a patřil státu, tedy nám všem - především pak páteřní srategická odvětví českého průmyslu a hospodářství jako jsou např. zbrojovky, energetika, voda aj.

   Smazat
  4. s platem je to trochu jinak v kapitalismu a jinak v komunismu to přeci musi vědět i male ditě u nas maji kriptokomunsti ve vladě starost jak dat chudym větši žebračenku aby kopirovali inflaci což zase neplati u statnich zlatych korytek napřič jejich zaměstnanci tzv nadlidi ale tato skutečnost je utajovana aby si votroci v montovnach moc nevyskakovali aneruplo jim v bedně viz malilinka ukazečka novych alepčich politiku za piraty v jejich radnični kantině v centru prahy svičkova za osmdesat kače jupi když vynechame všechny lehkoživky a pijavice na našich desatkach a platu presidenta či miliardaře premiera netreba tarat ti vkomunismu nikdy nepřestali žit a proto komunismem tolik straši nejen duchem chude vovčany aby zbylo o to vic na ně nakonec kdyby žili všichni vkomunismu jako naše šlechta a honorace tak by system zkrachoval na to že by nikdo nedělal a taky by nebylo co jist kromně travy a lebedy

   Smazat
  5. 7:09 Větší kravinu jse neslyšel. Boháči si nikdy na nic nevydělali ! Je naprostý nesmysl, když bohatí kapitalisté a oligarchové jako Babiš říkaji, že "dávají práci lidem". Je to přesně naopak. Oni od lidí práci potřebují !!!! A ve mzděc lidem dávají jen velmi malinkou část výnosů a zisků, které vytvořila práce všech, nejen money-žerské řízení podniku či firmy. Většinu zisků z práce ostatních si "bohatí" přivlastní a to je parazitismus bez jakýchkoliv výhrad.

   Smazat
  6. 7:09 Pane! Mohl byste tu specifikovat naprosto neotřelý termín:

   "MIGRANTSKÉ POZADÍ" ?

   To jste vymyslel sám vlastní hlavou? Hrůza mě obchází z představy, že ještě něco vymyslíte.

   Smazat
  7. 7:09 A s tím že "většina obyvatel s migrantským pozadím, si dokáží poradit a postarat o sebe!" - tak to může napsat jen naprostý debil, který snad sleduje jen ČT žumpu. Podívej se na informace z Německa, Francie, Švédska apod. kolik promile těch "syrských inženýrů a doktorů" pracuje. Nula, nula hovno, kokote. Jak by mohli vůbec pracovat, když ani jazyk neznají, mnozí jsou sotva gramotní a především : Oni sem pracovat nepřišli ! Oni pracovat nechtějí ! Jen berou dávky, chlastají, fetují, organizují obchod s drogami, prostitucí a pod. Oni chtějí parazitovat na nás. Jen debilové mohou skočit na takové bludy.

   Smazat
  8. Klausovi se tehdy v debatách v TV Německo za zády smáli

   jak se naparoval,že on v ČR zavede kapitalismus bez přivlastků.
   On dodnes nevi,že bez peněz takový stát bude krachovat!!!.
   TZV Intelektuálové z ČR,kteři mnozi pomohli rozkradeni našeho majetku, mu totiž nedokázali dodnes vysvětlit,že po zmizeni zisků z NAŠICH továren bude zbývat jen sešup k rozvojovému státu typu Kongo a později banánové republice chudáků,kterým ukradou i jejich chleba a sociál z posrané žebrácké mzdy,stát se zadluži dnešnimi biliony tempem 200,miliard ročne a brzy z něho zbude jen sračka a odpadky.
   Pokud se bohati přiživnici nezdani,budou povażovat i sociál za svůj a ukradou ho.
   Kavarenšti povaleči z Pražských neziskovek se pak mohou schromáždit na Letné a řvat

   "DEJTE STATE ČR PRACHY NEBO NA VÁS PUSTIME AFROARABY!"

   To bude začatek konspiračniho románu s nazvem dole,nebo taky ne!

   JE LIBO REVOLUCI? MÁME NABITO!

   Majetky budou znovu znárodněny a zloději půjdou do basy,tentokrát prostřednictvim soudů až dáme do poadku justici a ne komunistů,kteři jsou už dnes na útěku pod 5%!!

   Smazat
  9. Doporučme našim "ZASTUPCůM",ABY SI PROSTUDOVALI KA KA RáM.
   V súře 4-89 tam na ně ekaji nože,které je jako nevěřici podřežou a ubohé termo boys budou přitom shazováni se se střechy, aby se naučili létat!

   Smazat
  10. Článek je velice dobrý a jen těžko člověk hledá slova, aby tak trefně popsal dnešní dobu.
   To, co teď napíši nemám z vlastní hlavy, ale je to dobře napsané:

   "Komunisti za 40 let postavili přehrady - jen na Vltavě: Orlík, Lipno I,II, Kamýk, Slapy, statisíce bytů, tepelné, jaderné elektrárny Dukovany, Jaslovské Bohunice, metro pod Prahou, které funguje dodnes, dálnici Praha-Brno - kterou dnes nejsou schopni ani udržovat, celá nová města, jako Havířov, Poruba ....., šlo by psát dále a teď se zamyslete, co se postavilo za posledních 30 let, když už se jaksi může a nejsme pod Rusem.

   Skoro nic se nepostavilo a co se postavilo nefungovalo, jako tunel Blanka a pouze se opravuje, renovuje.

   Zatepluje se to, co postavili komunisté. Neobdivuji komunisty, ale netlučte lidem do hlavy jakési bludy, stačí, když každý popřemýšlí a srovná si to v hlavě. A třeba víte co?

   Ten starý komunistický byt 2+1, co stál 18.600 Kč v Olomouci, na který se rodina složila, nebo se dalo našetřit za jeden rok, nebo zdarma (odpracování 10 let ve firmě), někdy za stabilizační příspěvek.

   Tento "komunistický" byt, o 40 let starší, se dnes prodává za 2 MILIONY a lidé se zadluží na 20 let...

   Šlo by pokračovat, co zemědělství?

   Patřilo k nejlepšímu v Evropě, byli jsme soběstační..., a dnes?

   Vše zlikvidované, kravíny zavřené, zrušené, 65% vepřového dovážíme, ovoce, zelenina jakbysmet.

   Cukrovary zavřené, na vše kvóty a na polích jen řepka a kukuřice.

   Lidé zde přišli o práci. Svoji vinici si nenasadíte, protože máme limity.

   Co fabriky? Kladno, Vítkovice, ČKD?
   V čem je tato doba lepší?

   Že veškeré zisky z výroby i obchodu jdou do ciziny? Vždyť ty kur... prodali Francouzům i vodu.

   Ještě chybí nechat si zakázat dostavbu Temelína, nebo ho zavřít a budeme závislí úplně na všem.

   Jsme kolonie se vším všudy, rabovaná a levná pracovní síla, kdy i to, co za práci dostaneme odvádíme nákupem do ciziny.

   Proč? Protože obchody (Kaufland, Tesco, Lidl, Albert) a zboží jsou z ciziny a tam také odchází zisk.

   Kdo tedy napáchal pro zemi větší škodu?

   Teď už chybí ukrást jen to lithium, o kterém se po volbách okamžitě přestalo psát.

   A kdo by za to měl zaplatit ?

   Já myslím, že platit by měli ti "komunisté", co byli v posledních vládách za 30 let. Čalfa, Pithart, Kočárník, Rychetský, Rusnok, STBák Tošovský atd.

   A kdo byl největší potkan?

   Havel, komunisty se zvolit nechal a komunistu jmenoval premiérem, při druhé volbě musel nechat zavřít na vazbu poslance Sládka, aby o ten jeden, jediný hlas byl zvolený znova, protizákonně a všichni drželi hubu.


   Dnes? Demokratické volby a lidé lezou jako idioti do ulic, protože nevyhrál jejich kandidát.

   Chce to jediné, ať vítěz bere vše, tedy většinový systém a zbavit se těch celoživotních parazitů, Kalousků apod. co mají 5%, ale kvičí, urážejí a jsou slyšet ze všech stran.

   A co napsat na závěr?

   Za vlády komančů se budovalo, komanči nedělali dluhy, za novodobých havloidních kur... se vše rozkradlo, vybudovalo se ho...o a státní dluh už je třináctimístný a neustále roste."

   Smazat
  11. 9:50,51
   Migranti ze státu kde je základem klan a klanový byznys, mají schopnost přežít, poradit si sr vším. To zdejším chybí.

   9:44
   Kdyby nebylo bohatých schopných lidí, nejen že by se podnik neprofinancoval, ale ani by se nevědělo, co dělat.

   8:13
   Nevím, o čem to mluvíte? Lidé, kteří byli schopni, mají svůj výnosný byznys a dávají práci jiným.

   12:51
   Pane, všechno tohle komunisté zničili, ale nebyli v tom sami. Hodně zla nadělala Jaltská konference, která umožnila vyhnat ty pravé a schopné hospodáře, stavitele, vynálezce, podnikatele... a to Němce. Bez nich by to padlo, i kdyby ČR zůstala v západním bloku. Leda že by sem přišli místo nich Angličani nebo Američani. Nebo někdo jiný. Šancí budou migranti, uvidíme.

   Smazat
  12. 13:33
   Kolik vám je let? Je vidět, že o době socialismu, nemáte ani páru. Jinak byste takovou hloupost nenapsal.

   Smazat
  13. 20;49
   A co,krom těch migrantù na konci nesedí????

   Smazat
  14. Nesedí téměř všechno, modrý propagandisto. O životě v sociku i v kapitalizmu víš úplné ho.no.

   Smazat
  15. 6,59
   Hlavně opravováni těch udavačem zesměšňavanejch KRÁLÍKÁREN,že????!!!!!

   Smazat
  16. 6:59, 21:16
   Sedí úplně všechno, včetně těch migrantů. Do té doby, dokud nedojde k důsledné kolonizaci a zrovnoprávnění Romů, nikdy zde nebude normální společenství.

   Smazat
  17. 11,37
   IQ menší než 40,což je u tebe VIDITELNÝ NA PRVNÍ DOBROU,JE TEŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE.....dál se ty vohráblo neztrapňuj,Erža čeká,je středa!!!!!.-D

   Smazat
  18. Anonymní 24. září 2019 12:41

   Velice trefně jste sepsal svůj pravdivý příspěvek, ještě jedna svinská prasárna, kterou provedli dětem!

   Ukradli jim krásné školky a jesle v pěkném prostředí mezi zelení, nyní jsou skupinově po sklepích, alespoň u nás. To na MPSV ČR PRAHA si zase za naše vystavěli pro SEBE nové, nyní už opět školky a jesle ...?!

   Ty nenažrané hyeny z devadesátek, 13:33 bude jejich exkomunistický potomek, či vekslákův, možná dítě Čalfy nebo Štrougala, NEDOTKNUTELNÍ.

   Tady jsou:

   https://uloz.to/hledej?q=havel

   Smazat
 4. Pane H.
  nic si z toho nedělejte,že jste velmi populárni,vime,že naš a váš oblibený pan president to stejně roztoči v prospěch lidu a vezmeme si z něho přiklad!

  ČESKO MUSI BÝT TEŽ PRVNI.
  Naučime se postupně heslu.

  "I naše penize budou na prvnim mistě a ne, že ne ANO!"

  OdpovědětSmazat
 5. Radní z Prahy šest by si měli uvědomit, že MY jsme byli na straně vítězů války, kterou začalo Německo a opravdu, ale opravdu ne Rusko nebo Čína, resp. Putin. Naši vojáci bojovali po boku spojenců Sovětského svazu, Anglie a USA. Oni (a MY)jsme vítězi. Odstranění pomníku jednoho z vojevůdců této koalice je neslýchaným odporným činem a urážkou všech spojenců, nejen tehdejšího Sovětského svazu. Kdesi jsem četl, že dokonce z USA zaznívají hlasy odsuzující tento čin, což by bylo z této země konečně po čase něco pozitivního. Všichni ti omlouvači Němcům by si toto měli uvědomit. Nepamatuji v dějinách, že by se vítězové válek omlouvali(dokonce snad i styděli) poraženým i za důsledky a následky z toho pro ně vyplívající. Kde je hrdost, že naši vojáci a dobrovolníci bojovali po boku koalice na Východní a Západní frontě! Většinou zůstávám klidný a nad věcí, ale čeho je moc toho je příliš. P.S. ČT bude vysílat další z nespočetných filmů o papá Hitlerovi. Třeba se tam mezi řádky opěta a znovu dozvíte jaký to byl ve společnosti milý a k ženám galantní muž. Měl rád zvířátka, zejména psy, hezky maloval, nepil,nekouřil byl vegetarián, prostě vzor všech ctností. Jo pane to byl vojevůdce! M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:12 - A to neni vse ! Jeho fotra Aloise zplodil Moravak ze Slavonic !

   Smazat
  2. Plošné determinace výskytu blbců dle lokalit je směšné. Neznámá teritoria, dnes už neobývají lvi, ale dle míst narození neoblíbených politiků -blbci. Je mi velmi líto tamních domorodců, byť by byli vzděláním nadprůměrní budou ocejchováváni a basta. Snad si svéhlaví tzv.soudci z lidu nejsou vědomi vlastní hlouposti a placatého mozku. Tímto se omlouvám Moravákům, za pachatele kádrování 7:16....

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu hodnotný příspěvek, takový věcný, úderný a vše říkající! Když seš tady věčně ublíženej tak sem nelez! A že seš dezorientovanej? To fakt seš ale to je ze tvé nemoci...! Reaguj, ať je sranda!

   Smazat
 7. 7,12
  MAUL HATEN,DUMKOPF!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:26
   Nali, Nali machen. Du bist Ein Fishkopf?

   Smazat
  2. 19:47
   Was,pussy dumkopf????!!!!

   Smazat
 8. Přeji Vám všem dobré ráno,
  nejsem historik, jsem jen pamětník. Nejsem ale zase tak starý, abych byl pamětníkem osvobozování Prahy v roce 1945 od n ě m e c k ý c h nacistických okupantů. Úmyslně píši německých nacistických okupantů, aby bylo zcela zřejmé kdo byl kdo a kdo byl odkud. V dnešní vykloubené době se s oblibou píše jen o jakýchsi "nacistech". Já osobně neznám nacistickou národnost. To, že to byli povětšinou Němci a po tzv."anšlusu" i Rakušáci se do dnešní doby moc nehodí. Plujeme s nimi přece na společné lodi tu více tu méně v protiruském kurzu. Dnešní mladá generace má spojení díky sociálním sítím dostupným v jídelnách, restauracích, v práci, na dovolené, v obchodech, v autech, dokonce na kolech, tam všude je možné tyto mlaďochy vidět s mobilním telefonem u ucha, všude tam je můžete vidět, jak žijí svůj virtuální život. V tomto virtuálním životě již není místa na zjišťování historických skutečností. Důležitější než vědět něco málo o historii své vlastní země je přece informovat ty stovky "přátel" na síti, co je free,co je cool, co je in. Krátce řečeno, vyrostla nám generace "frikulínů", která za jediné evangelium a jedinou pravdu považuje jen to, co se dovědí na sociálních sítích Proto zkuste začít u svých dětí či vnoučat. Já osobně ihned po pozdravu dceru poprosím o odložení či vypnutí mobilu a poté čas trávíme povídáním o životě ,o historii, mých zkušenostech a jejich představách. Věřte mi, že se to vyplatí. P.S. Poprosil bych diskutéry, příznivce toho či opačného názoru. Nešlo by to bez těch sprosťáren a vulgarit? Vždyť koho chceme poučovat a kázat o morálce, když sami jsme sprostě netolerantní. Pěkný den František

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Normální člověk si najde stránky, které mu vyhovují a tam sděluje v diskuzích své postřehy obdobně smýšlejícím lidem.
   Člověk, který ale neunáší svobodu a demokracii, tedy to, že jsou lidé odlišných názorů, ten leze na stránky lidí, kteří si nemyslí to co on a snaží se o jejich urážení a je v diskuzích sprostý.
   Že jde o jistý druh demence je zcela zřejmé, proto je třeba brát tyto postižené s jistým nadhledem a porozuměním.
   Ostatně frustrace a celoživotní chronická nenávist ke všemu a ke všem, kdo si nemyslí to co JÁ, není nijak záviděnihodné životní břímě. :-)
   Díky za hezký příspěvek.

   Smazat
  2. Díky Františku!
   Jste opravdový Čech, protože jste jeden z mála zde píšících, který ovládá češtinu nejenom s diakritikou, gramatikou a sémantikou. Navíc vládnete i slušnou pojmotvorbou (ne tou germanoingliš) a ten akronom jste zavedl do jazyka skvěle a v pravý čas.
   FRE-COL-IN = frikulín
   To nemá chybu a stane se vbrzku velmi užívaným slovem, klasifikujícím celou generaci drahošovy mládeže. Ať žijí králíci, ikdyž i oni prdí.

   Smazat
  3. 15:17
   Fríkulín je už dávno užíván v našem slengu. Jen ve vašem precizním hodnocení FRE si opravte na FREE se čte foneticky frí (dlouhé í, vaše COL je snad COOL normálně se vyslovuje jako kůl, ale ve slangu se lépe hodilo kul). Jindy nikoho neopravuji, jen když si začne hrát na všeznalého pedagoga, tak musím. Navíc mladé lidičky nezískáte zákazy, ale snahou jim porozumět. Pokuste se vnímat jejich prostředí projevit zájem o internet (probrat Gůgl,Fajrfox, Jahů, Jůtů, Tvít, Čat píši schválně foneticky) a pak teprve jejich obzor rozšiřovat třeba klasikou jak na NETu, tak v reále (divadla, koncerty, výstavy). Mám to z vlastní praxe,moje děti mi pomohly při mé výuce na PC a funguje to.

   Smazat
  4. 15:58- nebuďte "hnida" na zjednodušení významu frikulína. Pravdu máte, že juniory získávají média a oficiální politika. Tento "boj" nemůžeme vyhrát, neb i já nevěřil rodičům, do prožité reality. A je také čeká vystřízlivění.

   Smazat
  5. 15:58!
   Nebojte se, nejste hnida. Naopak musím upřesnit, že některé chyby dělám úmyslně a rád (čeština je nejen přesný, ale i směšný jazyk). Zásadně nesnáším ingliš, pro jeho ústní a písemnou "nekompaktibilitu". V tom jsem nesmlouvavý Husita, hájící Jenovo pravidlo: piš jak slyšíš, čti jak píšeš. Tomu se říká srozumitelnost jazyka, která je v češtině téměř dokonalá, a proto může být i dokonalým myšlení Čechů (jak mluvíš či píšeš, tak i myslíš), protože jazyk je pouze kód pro překlad myšlenky na informaci.

   Smazat
  6. Bohužel je každý jazyk i kódem pro překlad informace na myšlenku, což je pro nemyslící nepřekonatelný průser!

   Smazat
  7. Spravne uvahy Trulo, a compak syntax, slovsled ve vete,fraze??

   Pytlik

   Smazat
  8. Anonymní 24. září 2019 7:55

   Hezký den p. Františku s Vaším příspěvkem na sto procent, opět plně souhlasím. Avšak, jak už to v životě chodí s pouhou slušností dojdem, tak akorád: „.. ......“, neslušní nás ze svého GEN složení z radostí rozdupají. Nashledanou V.H.

   Smazat
  9. ... s ...!

   Smazat
 9. Která partaj dostane "dar"za uvolnění prostoru od sochy pro výstavbu, komu zacinkaji "stribrňáky" v kasičce? Koho příbuzní "nenadálé" zbohatnou, přijdou najednou k bydlení v lukrativní nemovitosti (samozřejmě nahodou levně koupenou,pořízenou )
  Volič -Vilč

  OdpovědětSmazat
 10. Viktore Jasmanne, vy jste nepochopil, že tady NIKDO o žádného Koněva nestál. Praha a Česko jakožto poddaní Říše římské národa německého považují vtržení vašich armád v roce 1945 na toto území za agresi a jsou hrdi, že svým dílem mohli přispět k vítěznému tažení německých jednotek až k Moskvě a Stalingradu. Jsou hrdi za každý vypálený dům, za každý zničeny tank a každého jednoho zabitého nepřítele na jeho vlastním území. Už vám to tisíckrát vysvětlili a vy stále melete o nějakých obětech. Čechy to nezajímá. Proto chtějí na svém území spolehlivou ochranu Američanů, kterou si rádi zaplatí. Jedno se vám může slíbit, že se mírová vojska NATO budou řídit pravidly vašeho atamana - nejlepší obranou je útok, nečekaný a zdrcující.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemluv ani za Prahu a už vůbec ne za Česko, ty zdegenerovaný psychopatický zmrde ! DRtivá většina národa stále o osvobození sovětskou armádou. A "vítězné tažení" německých jednotek až k Moskvě a Staligradu se naštěstí změnilo ve zběsilý útěk, při kterém na ruských pláních zdechly milony tvých soukmenovců. A když se pokusíte znovu, tak tentokrát vás Rusko vyhladí úplně. A to je potřeba - veškerou fašistickou pakáž zklikvidovat až do 10. pokolení !

   Smazat
  2. 8:04 Super. Jen musíš přidat smajla, nebo ti to někdo
   vezme vážně.

   Smazat
 11. Zde je jedna z nejdemokratičtějších diskusí na českém netu a proto mi zůstává záhadou, že není eliminován blokací, co si říká - nick honolulu - bez tohoto žvástala by se všem čtenářům citelně ulevilo a stoupla by i čitatelnost nové republiky celkem. Páni korektoři pokuste se s tím již něco učinit, za slušné čtenáře vám děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přidávám se.

   Smazat
  2. U těchto lidí převažuje přesvědčení, že každý, kdo má odlišný názor je komunista. To je jejich jedna dedukce, no a ta druhá je, že jejich napadáním a urážením bojují za svobodu proti totalitě.
   Za vším se skrývá jistá hranice IQ a doživotní chronická nenávist ke všemu, co nespadá do jejich zúženého obzoru vědomostí.
   Takže pochopte, že jim jde tímto napadáním a urážením diskutérů vlastně o jejich každodenní dávku boje za svobodu - podle jejich mentality a duševních schopností naprosto ukájející. :-)

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 12,37
   Vy jste pane VTIPNÝ ČLOVĚK!!!!.-D

   Smazat
  5. 12:37 a 12:42!
   Což o to - vtipný to on je, ale mohlo, se to obejít bez těch 12-ti chyb v textu o 41 slovech (i se spojkami).

   Smazat
  6. Ďuro,JA jsem se vyučil kowařem a ne učitelem jako ty.
   Dej mi radši do ruky pořadně téžké kladivo a ja ti ukažu,že tvoje a všechny naše problémy se stanou hřebiky!

   Smazat
  7. 20:06!
   Ikdyž vyučený učitel, přesto jsem během léta 2010 zabil do fošen asi 10 000 tesařských točených hřebíků 3,6 x 140 mm a to většinou na dva příklepy tříkilovou puckou. Ohnul jsem jich asi 200, většinou na sucích, ale i ty jsem vždy vlasní rukou vylomil (ve věku 60-ti let). No a ta dřevěná bouda mnou nazvaná PRD Harrow stojí dodnes, zkolaudovaná beskydskými poryvy větru v kombinaci s půlmetrem sněhu. Inu není nad vlastní návrh konstrukce TWO by SEX.
   Z toho plyne kováři, že tvůj sociální status (který sis zvolil sám) za to, že píšeš s chybami nemůže. Hádej kdo asi! Nauč se laskavě psát tak jak já přibíjím hřebíky (na 10 000 slov cca 200 chyb).

   Smazat
  8. 22.46
   Truhlo,na tvoje ohnuté hřebiky se nemůžeš ani pověsit,nic nevydrži,jak pičeš neumiš je ani zatloukat!.
   Ja jsem přiznivcem te ČSV,tu budu volit ta jediná chce porážku kapitalismu bez přivlastků,tj gangsterismu zlodějů čemu ty tleskáš.
   O tom je řěč dnešnich buditelů, válečniků alternativy a protože ti chybi v tom směru vzděláni a neviš o co jde,tak se připrav,že když si v tom směru doplniš rozumy,tak se radosti hned zblázniš!
   Napiš ty trubko zda viš co tu stoji za skvělý text,takový tě ty lepšoune beztak ani ve škole nenaučili,přiznej se truhlo!
   Kup si už dnes flašinet a když přijde ta krize kapitalistů a nedostaneš důchod,jen žebračenku můžeš si aspon krátit čas točenim klikou!

   Smazat
  9. Přisprostlý, přidrzlý a odporně hloupý anonyme 0:34!!
   Doplň si vzdělání o dějinách světa alespoň 4 500 let zpět, do doby babylonského projektu a pochopíš, že chlubit se na NR, že i ty máš názor (byť podložený neznalostí, nepochopením a sprostotou) není pravé ořechové. Máš sice na svůj názor právo, ale prosím pěkně, když už s ním otravuješ diskusi, tak konkrétně, věcně a v historických souvislostech. Jinak jsi znalým pro smích a neznalé iniciuješ k násilí, které potřebují rozpoutat páníškové světa, úkolovaní GP. Ale teď ses v záplavě informací poněkud ztratil a tak to řešíš vulgaritou. Nazvat tě oslem, musel bych se do konce života omlouvat, bohudík né tobě!!!

   Smazat
  10. 8:11, Vy píšete o demokratické diskuzi a sám nabádáte k nedemokratické eliminaci svobody slova a písma s tím nemohu souhlasit: „Z hlediska vyššího principu mravního cenzůra na na NR, by byla zvána totalitním zločinem.“ ...!

   Smazat
  11. „Z hlediska vyššího principu mravního cenzůra na NR, by byla zvána totalitním zločinem.“ ...!

   Smazat
 12. 8,11
  To,že by měl admin toho YNETLIGENTA Z BAŽINY BLOKNOUT si jistí lidé nepřejí a admin proto také nic nedělá....takže věřte,že ten pisálek a santusák z amilejna tady bude smrdět jako správný amiokupant na nejméně 75let!!!!!

  OdpovědětSmazat
 13. je to boj na dalku s rusakem a činanem když jejich rodiče bojovali s nepřitelem ze zapadu tak oni zase z vychodu někde halt musime trenovat ale toho bych se nebal protože se to musi zakonitě zase otočit

  OdpovědětSmazat
 14. Pravda je jen jedna dějiny jsou známe nic havlofašisté nezískají osvobození zůstane 9 května Rudou armádou.

  OdpovědětSmazat
 15. Praha se vyznačovala vždy politruky přeochotně kolaborující se svými okupanty, ať tomu bylo za Rakouska, za nacismu, za socíku i nyní v době okupace NATO a EU. Přeochotně její poskoci asistovali při strhávání soch ve všech těch dobách a asi by bylo zpronevěření své bezmezné bezcharakternosti, kdyby tomu mělo být v dnešní době jinak. Jo, peníze jsou všemocné a s postavením ve správě vždy a zejména z výkonu dirigovaného diktaturou, objem korupného roste. A tak se nedivme, jak byrokracie rozhoduje, vždyť ji porodilo rozkradení státu, které v jeho historii nemá obdoby - ba ani po Bílé Hoře. Ano, dnešní doba Temna je ještě temnější a zatím není na obzoru potrestání megazlodějů. O to směšnější je pak, když tito megazloději přímo, nebo v zastoupení sernátními trafikanty by chtěli honit před soudy Zemana a Babiše! Ano, je to řvoucí stádo "chyťte zloděje"!

  OdpovědětSmazat
 16. Havloidi zneužili mentálně nemocnou dívku!

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/620088/greta-se-rozplakala-ukradli-jste-me-sny-a-detstvi-sileny-projev-hysterky-zni-z-ceska.html

  OdpovědětSmazat
 17. 7.55 no ano napsal jste to hezky ale slusnost uz neni cool
  Pravda je takova ze dnesni mladsi generace je generaci zmetku a to neni pouze problem v cechach ale tak nejak problem globalni
  Napriklad v usa mladi maji za cool kdo vystrili co nejvice spoluzaku
  V europe maji svatou Gretu a z huby jim leze obludarium
  Ne snad cela mlada generace ale prinejmensim 80% sni o zamestnani v neziskovce proto ze nic neumi a neznaji a kdo se nahodou zivy rukama zaslouzi si opovrzeni
  V hlave maji CO2 aniz tusi co to je a o historii vy pouze to co jim nazvejka velky herec Janda pracujici v nejakych europskych hodnotach
  To je panecku material neee

  OdpovědětSmazat
 18. 11:14
  A cintání vlastizrádce Havla se ti zamlouvalo,že???!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co otravujes s Havlem ty kopyto...podej si snim ruku a bez za nim

   Smazat
  2. 13:21
   Zmiz do amianálu ty nechtěná nicko!!!!!

   Smazat
 19. Helanov...Šmankot,jděte už do háje s tím pomníkem.
  Copak nikdo nechápe,že je to jenom předhození duševní potravy davu,aby se lidé vzájemně ještě víc vyhejkali!?
  Ách jó...

  OdpovědětSmazat
 20. 12:41 nic než pravda, k tomu nic, ale ještě tu myslím nezaznělo nic o Bruseli. Nejlepší názor kterej jsem slyšel bylo to, že Brusel není schopnej řešit ani svoje kokotiny, které v čele s ožralým Junckerem vymyslel, natož aby byl schopnej něco smysluplně řídit a kočírovat. Bohužel to je pravda a nejhorší je jejich migrantská sebezničující politika. Někdy mi připadá, že to jsou blázni a doktor Chocholoušek by asi radostí zaplesal. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 21. Z papundeklu a amianálu!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady máš blog svého kamaráda z Fort Myers na sme.sk. Anebo že bys to byl ty sám?

   Smazat
 23. Pánové, pánové, nestačím se divit. Už při pohledu na ty "zastupitele" Prahy 6, v čele s tím Kolářem (jehož fotr je ten bývalý "diplomat" v Rusku a USA - posedlý chronickou nenávistí k Rusku (asi proto, že tam zakázali propagaci buzerantů - to mě jen tak napadlo, když jsem ho viděl s takovým podivným účesem naposledy v TV) mně napadlo, že ani jednomu z těch ksichtů bych nevěřil ani pozdrav. Vsadím se, že za tím Koněvem je nějaký kolosální výmrd s cílem nahrabat si. I Zeman naznačil něco o garážích.

  OdpovědětSmazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tos neviděl Luník v Košicích.

   Smazat
  2. 16:24, jenže tam se bude pomník měnit, nejde o garáže. Jde jen a pouze o odstranění sochy Koněva a vymazání vzpomínky na padlé z Rudé armády. K Rudé armádě se bude vázat jen poznámka, že se jednalo o ludi, kteří zabíjeli a znásilňovali. Možná dají pryč hroby z Olšan, protože tabulku na Staromáku už sundali. Možná instalují novou s vděčností Američanům.

   Smazat
  3. Honolulu, ten Hedvíček je z tvého města. Stejný styl, město malé, Čech v USA...

   Smazat
 25. Měl jsem vždy ke KSČ hodně daleko, ale to tzv. pražské jaro byl pro jen trochu myslící krok naprosto nesprávným směrem a proto nepřijatelným pro antikapitalistický svět. Dovedete si představit rozpad NATO v evropských zemí a přeběhnutí ke druhé straně s výzbrojí, plány, armádou? A o to tehdy šlo, jak nakonec plně dokázala doba po převratu v listopadu 1989. Tato doba přinesla do Světa i Evropy znovu války, ekonomický rozvrat a státní subordinaci diktatuře kapitálu a nyní i stěhování národů Afriky a Asie do EU. Před r. 1989 jsme měli symbolickou suverenitu, dnes nemáme ani tu! Jen fůru politických šmejdů, kteří to vše zavinili a kteří oddaně kapitálu přispěli k rozkradení státu a ....jakkoliv to zní směšně to dopracovali až k dnešnímu zničení českých lesů kůrovcem a sežrání úrody z polí milionovými koloniemi myší.... Ano politruci především tzv. tradičních stran v demagobloku nesou odpovědnost, všichni ti, kteří se vykecávají na "tiskovkách" na nejprolhanější čété, ti, co jsou loutkami kapitálu a oddanými služebníky zločinu.

  OdpovědětSmazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Luline!
   Po troskách nebo po troškách?? Rozdíl je zásadní tak to upřesni!

   Smazat
  2. 18:52
   Vy se skutečně domníváte,že ten amiuntermench někdy český jazyk ovládal alespoň na úrovni zvláštní školy???!!!!:-)

   Smazat
 27. Tebe se NIKDO nebojí,POUZE tebou každý pohrdá ty chudinko tupá z papundeklu!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Blaaaaaa,Blaaaaaa,Blaaaaaa,Blaaaaaa,Blaaaaaa,Blaaaaaa,Blaaaaaa.........Blaaaaaa!!!!!!!!!!
  NIKDO TADY NEOVLÁDÁ TU TVOJÍ AMIZULUKAFROHATMATILKU,tyhle amilejna tapetuj na střechu svýho papundeklu,přemřelo zhovadilý!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 30. Právě na ČT1 dávají jak přijeli ti okupanti vedení rusáky a co to bylo za svoloč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20;51
   Jdi DO PRDELE TY i TA žumpa NEčeský televize!!!!!!
   Ukazuje jen Rusa,ale ŽE TADY BYLI A NEJVĚTŠÍ BORDEL DĚLALI BANDEROVCI A PŠONCI O TOM TI TY AMIVOHONE ŘÍCT ZAPOMNĚLI!!!!!!!

   Smazat
  2. Nikdy jsme okupantům neříkali poláci, uzbeci nebo třeba arméni, ale vždy byli pro nás okupanti rusáci, případně Ivani.

   Smazat
  3. 21:52
   Takže ty VOHONE chceš tvrdit,že že Pšonek,Fricek a Banderovec mezi okupanty nepatřil???!!!!!
   No ty seš další v řadě s tímhle hodnocením A52 a F73!!!!!!☺

   Smazat
  4. A´t to byl kdo chtěl, ale řídil to rusák v Moskvě a my vlastenci nezapomínáme.

   Smazat
  5. 22;04
   Ty zalezlej v amianálu čekající na Santa Clause ŽE JSI VLASTENEC!!!!!
   Co si děláš z huby sráč ty havlolejnosrku???!!!!
   Brežněv,ač v Moskvě BYL SVINĚ UKRAJINSKÁ A NUTILI HO K OKUPACI PŘEDEVŠÍM PŠONCI A VÝCHODNÍ FRICKOVÉ TY INKLUZE Z INCESTU!!!!!

   Smazat
  6. Bene, že se s tím vulgárním primitivem vůbec bavíte.

   Smazat
  7. 11,27
   Táhněte oba na amiokupantambassy,NEčeská verbeži!!!!!

   Smazat
  8. ”ben 24. září 2019 22:04
   A´t to byl kdo chtěl, ale řídil to rusák v Moskvě a my vlastenci nezapomínáme.”

   Řídil to UKRAJINEC z Kremlu v Moskvě...!

   https://uloz.to/file/iONRLgbKhCLp/jak-se-e-honecker-ikona-68-bratrsky-liba-s-ukrajincem-l-i-breznevem-kapem-kremlu-v-roce-1968-co-nato-prazska-kavarna-sedi-na-strese-hleda-most-na-skok-mp4-mkv-jpg

   https://uloz.to/file/2iTFbTnyxv6g/jak-se-a-dubcek-ikona-68-bratrsky-liba-s-ukrajincem-l-i-breznevem-kapem-kremlu-v-roce-1968-co-nato-prazska-kavarna-sedi-na-strese-hleda-most-na-skok-mkv-mp4-jpg

   Ps. osobně jsem tento druhý snímek koloroval pro bena, Bene aport!

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Soudy a prokuratura jsou v zásadním rozporu s právem.

  OdpovědětSmazat
 33. Celkem je do dobrý nápad - pokud někdo počmárá třeba Váš barák a budete vícekrát otravovat policii a radnici, aby zabezpečila Váš majetek. Rozhodne starosta, že Váš barák je třeba jako nebezpečný odatranit. Dejte si ho někam jinam.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestliže bude vaše stavba kontroverzní natolik, že bude urážet morální cítění, potom starosta rozhodne odstraněním vaší stavby správně.

   Smazat
  2. 8,08
   Proto Pragl numer 6 nechal vedle staionu Sparty nechat SPADNOUT TY PRVOREPUBLIKOVÝ VILKY???!!!!!Raději drž pec,vemeno z kachny!

   Smazat
 34. Oprava: odstranit. Hřib by mohl nechat strhnou Karlův most, nebo Pražský hrad. Je tam ten kdo se mu nelíbí.

  OdpovědětSmazat
 35. Nahnat CELÝ debilblok,milión chcanek a ostatní vlastizrádce do Chánova...zboření těch trosek JE KONEČNĚ POTŘEBA!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 36. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 37. 21:49
  Zase bleješ amihovna ty RETARDOVANÁ přemřelá mršino z bažiny???!!!!!
  Zalez do.papundeklu kokote!!!!

  OdpovědětSmazat
 38. Koněv půjde k zemi, lid si to přeje a zvolení zastupitelé mají povinnost vůli lidu respektovat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bude tam volné místo, mešita by tam pasovala.

   Smazat
  2. 21:56
   Pár pitomců z amianálu na z praglu numer 6 je podle TEBE LID???!!!Ty seš OPRAVDU KOKOTUS MAXIMUS,příBUZNA pornoJandy a toho potomka fašisty Koláře!!!!!☺

   Smazat
  3. zástupci lidu zvolení ve svobodných volbách rozhodli a jak doporučuje hradní Eman chvilkařům, komu se to nelíbí ať jde k volbám a vyhraje

   Smazat
  4. 22;08
   Fixlovaní mají TROPičky v popisu práce!!!!!

   Smazat
  5. TOP09 volí převážně lidé s VŠ a ti jsou prostě chytřejší než kobliháři a Zemandrtálci, s tím se nedá nic dělat.

   Smazat
  6. 22:24
   Především vlastizrádci a fašisti podporující amiokupanty,banderoksindl a z palmy spadlý odpady!!!!!!
   Tím se opravdu PYJáti a TROPičky můžou v roli amiposkoků pochlubit,svině kolaborantský!!!!!!!

   Smazat
  7. To máš špatně, okupační armádu rusáků tady podporovali 20 let komouši Babiš a Vojta Filip. Estébák dnes překabátil a podporuje NATO spolu s hradním Emanem.

   Smazat
  8. 22:47
   75let po konci druhý světový války jsou amiokupanti nakvartýrovaný u Fricků,Japonců a v Jižní Koreji???!!!!A 19let amiokupace Afghánistánu je mezinárodní ostuda a s vocasem.mezi nohama táhnou domů i s jejich Nacisticko Amiokupantskou Trotlo Organizací!!!!!☺

   Smazat
  9. 22:03
   Já bych mešitu klidně bral, docela dobrý nápad. A doufám že masový vrah Koněv a jeho vražedná soldateska zmizí navždy z prostoru této země.

   Smazat
  10. 4:25
   Mešity máš ty havlozblblo u Fricků,můžeš se tam ty pornoJandovo předkožko nechat kulturně obohatit!!!!!!

   Smazat
  11. Neskutečně odpuzující primitivní odpad 6:05, 22:58, 22:40, 23:03... Tupé trapné hovado, které tak akorát pochcat z balkonu, když to žebrá na ulici.
   Jak typický pro Zemanovi voliče.

   Smazat
  12. 13,41
   Takhle mluvit verejně o svým mentálně retardovaným fotrovi......že si tohle tajmství raději nenecháš do havlopajzu,na oslavu Poseplíny-Šlafendreka,kterýho nemůžou pustit z Hluboký,aby nezasral Prágl víc,než je!!!!!.-D

   Smazat
  13. 14:12
   Mluvil jsem o tobě. Takže jsi i hloupý, to se dalo čekat.

   Smazat
  14. 17:58
   S tvým IQ v mínus eurohovnotách je jasno,že ten žebrající alkoholix na ulici,či spíše na záchytné stanici JE PRÁVĚ TVŮJ FOTR!!!!!!

   Smazat
 39. NEOTRAVUJ TYDÝTE!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 40. 21:54 - nicku Mugabe - "soudruhu" flasinetari, ty mas tak malou slovni zasobu, ze to zni jako bzuceni hmyzu.

  Rekni nam, ty skareda poloopice, ke ktere etnicite patris !
  V pripade, ze to nevis, kvuli neexistujicimu mozku, tak uverejni svuj ksicht.
  Chodil , jsem v Pretorii do skoly, abych se vyznal v primatech. Odmenim te poznanim tveho puvodu ! !
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 41. 22:07
  CO SEM POŘÁD LEZEŠ CHCÍPÁČKU RETARDOVANEJ,NĚKDO TĚ SEM TY POSRANINO RETARDOVANÁ ZVE????!!!!!
  Leda psychotický hlasy ve tvý dutý lebeni!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pořád lepší než ty, ubožáku. Ty jsi kromě insitniho esesáka nejodpornější zjev zdejší galerky. Oplzlý a trapný zmrd. Nikdy jsi nepřispěl do diskuse, pouze napadáš diskutující oplzlými urážkami, které jsou i trapné a neskutečně hloupé. Ty tvoje hloupé složeniny, neschopnost jakékoliv argumentace, kapitálky, vykřičníky, otazníky, neustálé urážení plné vulgarit. Fuj, hnus....

   Smazat
  2. 13,49
   A co se sem sereš ty,TROPičko z PYJátů s A52 a F73!!!!!!!

   Smazat
 42. Nejlepší jsou stejně komouši, dnes říkají, že se pomníky nemají bourat a sami zničili všechny které se jim nehodili a to i svého Stalina.

  OdpovědětSmazat
 43. Kdo z dnesnich komousu protestoval, kdyz odstranovali sochu Stalina? Vzdyt i Vojta Falmer se strachy pochcal v uhlaku:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sochu Stalina přece odstranili sami komouši, tak vo co go?!
   S reklama sem vlítli sovětští soudruzi, aby namlátili místním soudrudům, tak vo co go?!

   Beník je trochu prostší oběť protiruské propagandy, která nás má připravit na válku s Ruskem a zachovat nakradenê majetky zlodějům.

   Leo

   Smazat
  2. 7:30
   Válku provokuje Rusko. Neustále se dopouští šílených zločinů, zbrojí a cvičí zabijáky. Ukradli území už mnoha zemím - Gruzie, Litva, Polsko, Ukrajina, Čečna, Japonsko, Cina, Spojené Státy... a kradou dál. Ohrožují nejen Evropu, ale celý svět.

   Smazat
  3. 8,03
   TO TĚ PUSTILI ZE ZÁCHYTKY NEBO SEŠ TAKHLE ZLITEJ PO VORU UDAVAČE HAVLA VODEČKOU UŽ TAKHLE RÁNO,TY AMILEJNO PROLHANÝ!!!!!!????

   Smazat
  4. 8,15
   OPRAVA:PO VZORU UDAVAČE HAVLA....

   Smazat
 44. Se divím,že sochu Jana Husa a tam klidně nechali!!!!!!
  Každej s mozkem v hlavě,kdo.nepodporuje AMIOKUPANTAMBASSY a jejich poskoky z TROPček je komunista?????!!!Logika hodná incestní inkluze z kniHOVNY UDAVAČE HAVLA!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ne u sochy nebyli jenom komouši, ale spolu s nimi náckové od Pitomia, Jarda Foldyna a další existence, bylo to zábavné, komouši a náckové zase spolu jako Hitler se Stalinem

   Smazat
  2. 22:32
   Je zajímavý,že zaranej Pšonek měl s Frickem SMLOUVU DŘÍV NEŽ SOVĚTI!!!!!☺
   Ty drž HUBU bezmozku,děláš ze sebe čím dál většího kreténa!!!!!

   Smazat
  3. To mě nezajímá, mě zajímá jak měl rusák smlouvu s fašisty a napadl Polsko a jak si dnes komouši s nácky zase rozumí.

   Smazat
  4. 22:44
   To jste celý vy,havloverbeži!!!!
   Toho UDAVAČE HAVLA taky zvolili JEN A POUZE KOMUNINISTI SVÝMI HLASY.....A TO MU NEVADILO!!!!!!
   A to,že měl Pšonek smlouvu s Frickem dřív,než Sověti a že nás napadnul dřív,než WEHRMACH TO JE TI TAKY PUTNA???Přepisování a lhaní,to by vám vy havložumpy šlo,ale LIDI VĚDÍ A MAJÍ PAMĚŤ!!!!

   Smazat
  5. Bene, vy musíte být obklopen samými debily. Prozraďte, kdo to je, abychom se mohli zasmát. Když už chcete lhát, musíte do svých tvrzení nějak zamontovat logiku. Vždyť vy popíráte sám sebe. Polská kavalérie byla ze západu tlačena wehrmachtem a z východu to byli podle vás Rusi, co Polsko přepadli. Poláci na západě nemohli na německém území vytvořit armádu, která by bojovala proti Německu. Naopak mnoho Poláků změnilo uniformy a vstoupilo do wehrmachtu. Jak vysvětlíte, že na Ruské straně vznikla celá armáda, které Rusové dovolili spořádaně odejít. Ty boje mezi Poláky a Rusy zase nebyly tak těžké, že by se to dalo označit jako přepadení. Co myslíte? Jen nám tady nezvracejte lži o Katyni. Evropský soud zbavil Rusy viny. Rusové zabrali jen to, o co na konci předešlé války přišli. Netvrďte nám, že jste taková svině, která vámi ukradenou věc považuje za vaše posvátné vlastnictví.

   Smazat
  6. 0:38
   Jistě, Rusko zabírá jen co je jeho. Třeba Krym, polovinu Polska, Königsberg, Čečnu, Dagestan, Kubáň, Kurily, část Ukrajiny, Sachalin... ani Sibiř neukradli jiným národům.
   Že Poláci vstoupili do Wehrmachtu a Schutzstaffel v boji proti světovému agresorovi, jen dokazuje, že měli narozdíl od vás koule. S tou Katyní jste už trapný a nestydatě lžete. Žádný soud je nezbavil viny v otázce genocidy polské elity. Tento masakr a řádění Rusů v Berlíně, to byly nejotřesnější okamžiky 2.světové války.

   Smazat
  7. 7,54
   Ta Pšonská elita NÁS CHTĚLA OKUPOVAT DŘÍV,NEŽ HITLER!!!!!!!DOSTALO SE JÍ ODMĚNY ZA PODEPSÁNÍ SMLOUVY S NACISTAMA VE TŘICÁTÝCH LETECH,ŽÁDNÝHO Z NICH NENÍ POTŘEBA LITOVAT!!!!!!!!A Königsberg JE PŮVODNĚ ČESKEJ A UKRADL HO PŠONEK!

   Smazat
  8. Brouk Pytlik
   Ackoliv si to myslite ironicky , mate velikou pravdu s sochu Mistra Jana Husa, neb jest symbolem Ceskeho Nacionalismu a jeho Nabozenstvi(ma orientaci Ceskeho nacionalistickeho nabozenstvi) ktere novy rad nemiluje. Ja jsem nebyl nejsem nabozensky orientovany, ale diky vyvoji veci , ktere jsem videl za poslednich 20 let , se mi konecne krystalizuje pred ocima co Jezis vlastne chtel. Kdybych zil v komunismu cely zivot, tak bych to hystoricky nepochopil. Konev byl vojak z povolani, byl to dobry clovek , ci spatny clovek nikdo z nas nevi , ale byl to symbol osvobozeni, a ja verim ,ze dejinove symboly!! by mely zustat na mistech, a nehybat se s nima na vzdy, aby hystorie mela podstatu a nebyla jen slova v knize.

   Brouk Pytlik

   Smazat
 45. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 46. Táhni genetickej odpade do bažin kam patříš!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 47. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 48. Za komunistů jsme jako studenti jezdili do koncentračního tábora do Osvětimi. Takovou ohrmomnou hromadu brýlí jste nikdy neviděli. Každý kus jeden umučený člověk. Pece, fotografie, bylo to něco strašného a dnes potomkům těch tvorů, co tohle organizovali, překáží Koněv a to nám vykládají o pravdě a lásce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smutne je to , ze diky zvysene umyslne falsovani informace ,
   uz si nejsem jity nicim , sestli jsou ty bryle z mrtvych lidi, ci jsouli svozene z cele evropy z obchodu s pouzitym zbozim.

   Dnes zastavam stanovisko , ze jsou z obchodu s pouzitym zbozim, nacisti nepotrebovali shromazdovat stare bryle!!! , ty by je pouzili (barevne kovy ) na vyroby elektroniky a veci pro wehrmacht!!!!
   Je to smutne .. 1+1 nemusi byt 2 , ackoliv ve skole to tvrdili!!

   Zirafa

   Smazat
  2. 7:46
   Pak se divme, že chtějí v Praze odstranit Koněva.On byl přece zodpovědný za Oswienćim!

   Smazat
  3. 8,28
   Pšonsky genitalni histerik!.-D

   Smazat
  4. 8:15

   Samozřejmě, Němci měli takovou zvláštní zálibu svážet brýle, boty, protézy, vlasy atd. z celé Evropy do jakési díry v Polsku, nazvané Osvětim. Asi ze sběratelských pohnutek a po válce tam z těch nashromážděných artefaktů chtěli udělat muzeum. Do té doby tam chtěli provozovat skautský tábor s ubytování v romantických dřevostavbách. No a v pecích pekli skvělý chléb a moučníky. Také dbali na bezpečnost jak svěřenců, tak těch nashromážděných protéz, zubů, vlasů,... a pečlivě celý areál oplotili. Bylo to fajn.

   Smazat
  5. 9:02
   Možná bychom se měli začít ptát, co dělal v Osvětimi Herr Koněv.Nikdy vás nenapadlo, že celé to svinstvo by mohlo mít úplně jiný průběh a pachatel mohl být ten,kdo se vzápětí označil sám sebe za osvoboditele?

   Smazat
  6. 11:24
   Ty seš Chuj jak fotr tvůj!!!!

   Smazat
  7. 11:24

   Vy vypadáte jako zcela mimořádně vzdělaný a moudrý člověk, disponující naprosto převratnými informacemi. Prosím, podělte se o ně, jdem napjatý jako kšandy. Aspoň napovězte, byli v tom i Marťani?

   Smazat
  8. 15:46
   Ano, já jsem nejen moudrý,ale i vzdělaný.A to opravdu moc.Mám pro vás překvapující informaci.Marťané neexistují.Je to smutné,když něčemu podobnému věříte.

   Smazat
  9. 17:56
   Tvoji předci byli v tom případě kdo,když ne pidimužíci s DRŽKOU přes celou hlavu a očima jakbysmet?!
   Pak už připadá do úvahy jen ten senil Poseplina-Šláfendrek!☺

   Smazat
 49. Hezký článek, zaujala mě zmínka o Vdovách Palachových, to už si nepamatuju a nikdy o tom nikdo nepsal, že by se takové placky nosily. Vida, až ruská turistka nám přidá zajímavý postřeh a informaci. Paměť národa o tom udělá konferenci a budou se prsit, jak to jejich badatelé v potu tváře vyzkoumali a od pamětníků zachovali na věčné časy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ruská turistka v tanku,ano známe...

   Smazat
  2. 8:29

   Aby ne, náckové a jejich poskoci měli ve 45´ tak nasráno v kalhotách, že je to až omezovalo v útěku do "zajetí", ke svým. Na to se nezapomíná, že?

   Smazat
  3. 8:52

   Myslíte ruští náckové? Tak to jo...

   Smazat
  4. 11:12
   On psal někdo o vlasovcích ty dutolebe z havloflašky?!

   Smazat
 50. 8,29
  Tu amiokupantskou 75 let po konci druhý světový války znají v Evopě i v Asii TAKY VELMI DOBŘE!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Clovek musi mit na veci hlubsi pohled, procetl jsem si knihu psanou Karzaiem , presidentem Afganistanu , ktery byl na pocatku na strane Americanu a skoncil v uplne oposici proti nim.

   To je normalni vyvoj veci, ale Americany jako lidi , mel a ma porad rad coz te mozna prekvapi. Stejne ja nevidim konflikt mezi Americany a Rusy na bezne lidske urovni.
   zirafa

   zirafa

   Smazat
  2. A já si zas myslim, že rozdíl mezi Rusy a zbytkem světa je kolosální. K ruskému okruhu patří i spousta zdejších. Ti jsou také mimo světový civilizační okruh. Už jenom tím, že odmítají imigraci z Afriky a odmítají boj za nulovou uhlíkovou stopu, a že odmítají Islám. Bez implementace těchto tří faktorů, nebude toto území nikdy zcivilizováno.

   Smazat
  3. 14:56
   Tak zmiz do afrického ráje a nech se ty kozomrde kulturně obohatit....nikomu chybět ty havlozblblo nebudeš!!!!

   Smazat
  4. 16:14
   Podle toho, co vypouštíš z tlamy, jsi již zjevně obohacen a to několikrát.

   Smazat
  5. 17:52
   Ty máš moře obohacovatelů obden doma,že?!
   Střídavě seš na forhontě ty a pak tvoje mutr Greta!!!!☺

   Smazat
 51. 9,11
  Normální Američan je protimluv.Každej z těch poblbanců se chová jako ředitel Zeměkoule a myslí si,že v Praze bude v hotelu čumět na moře,5x5 je podle nich 55 a 48% z těch tydýtů věří,že Země je placatá!!!!!Fakt dík,nechci!!!!Stačí nám ty inteligentní cikoky z Chánova a musulmani v Teplicích!!!!

  OdpovědětSmazat
 52. zatím pomník stojí A BUDE STÁT !!! pokud ho někdo bude chtít demontovat tak ho vytvořená domobrana ochrání před nacisty na praze 6 a ten slavnej magistrát navštíví pan Lynč !!!!

  OdpovědětSmazat
 53. Nicku Mugabe ! Cesi zde pisi, ze jsi neskutecne podradne hovado a chteji te pochcat z balkonu !
  Vsimni si 13:41 !
  Ja s nimi souhlasim, ale bylo by lepsi te posrat
  z balkonu !
  A pomnik se bude rusit hlavne z toho duvodu, ze nedomrdci jako jsi ty, jsou na jeho strane !
  Oznamuje vsem
  NICK HONOLULU - pravdomluvny !

  OdpovědětSmazat
 54. Ty amikreténe tupej,zase tady smrdíš a taptuješ sračky určený poue na verejný WC na pokraji Everglades???!!!!!!Jsi ubohej,retardovanej kripl bez rodiny,kamarádů,známých…..JSI NA SVĚTĚ ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ,REÁLNEJ OMYL PŘÍRODY!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 55. BUH ZEHNEJ AMERICE ! - God bless America !
  Nejlepsi zeme na svete, kde se zije jemne, kulturne , civilizovane, v dostatku a miru !
  Vase neustale kritizovani Ameriky, je prdeni nakladnich oslu v horach Sierri !

  Vase nedostatky jsou zavinene tim, ze jste nepotrebna, neschopna, lina nemehla !
  Oznamuje vam vsem NICK HONOLULU - uprimny !

  OdpovědětSmazat
 56. 14:07 - Mugabe, zase s tebou cloumaji nejake fantazie ?
  Zvatlas, jako postizeny pacient horeckami z povodi Zambezi.

  Jeste mi napadlo uz nekolikrat - nejsi ty jeden s cenzoru, ze vzdy zmizi vse to, co je ti neprijemne. Tvuj nocni dozor, se strida s dennim.

  Mugabe v pripade, ze jsi, tak vyrid Dvorakovi, ze je sebedestruktivni hlupak, ze te ma v Teamu !
  Informuje kazdeho
  NICK HONOLULU - analyticky a bystroztaky !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přelož tu amizukavštinu do češtiny ty retardovaný amilejno!!!!!!!!

   Smazat
 57. Fuck off amiokupanti!!!!!!
  Všude na světě by ten amiksindl nejraději naházeli do Atlantiku a nepustili na břeh!!!!!.-D

  OdpovědětSmazat
 58. "SOUDRUZI" Hurvinci, velmi rad se s vami hadam a ukazuji vam vase nedostatky, ale musim na nase weby a chci take cist clanek dr. Davida.
  Tak pojdte se mnou, vy pohlavni udy primatu !
  Zve na pristi besedy
  NICK HONOLULU - s kamaradskou povahou a nadhledem superiority.

  OdpovědětSmazat
 59. Chudinko potracená,nechtěná,retardovaná,všemi z bažiny vysmývaná a všude JINDE SE ZAKÁZANÝM PŘÍSTUPEM,když máš chuť ze sebe neustále dělat krenéna a retarda a admin to dovolí,nechť je ti trosko přáno!!!!!!!
  Já jdu čistit 10kg hřibů.
  Čest tvojí památce!!!!!.-D

  OdpovědětSmazat
 60. 14:39 - nicku Mugabe, jsem vsude vitan, krome na neo-bolsevickych webech ! Coz me mrzi, nebot nemam moznost ty rudoprdelate opice, jako jsi ty, bombardovat vykaly !

  Ty mas rad hribecky ? Rozumim ti ! Rostou ve tme a jsou krmeny hovinkami , coz maji s tebou spolecne !
  Nezapomen sezrat Muchomurku zelenou , aby se republice od tebe ulevilo !
  NICK HONOLULU - vas nedostizny vzor - odchazi bojovat do areny myslenek, vyspelejsi civilizace !

  OdpovědětSmazat
 61. V OSN mělo úvodní proslov několik zemí, přičemž čtyři z nich uvedli, že čelí světovému agresorovi - Rusku. Nikdo do této pozice nestavěl Spojené Státy. Tak o čem to tady pořád trolíte. Rusko je jednoznačně uvedeno jako agresor, jehož zástupce nepustili ani do OSN, nedostali víza do USA. Zkuste se nad tím alespoň trochu zamyslet.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:20!
   v roce 1936 byl světovým agresorem Světový kongress židovstva (tedy podle dolfiho a badenberského býčka, pokud víte kdo to byli). A na olympiádě v Berlíně se anglosasi s germány dohodli na společném hajlování (spousta fotek i na netu). No a pak pomohli dolfimu iniciovat záchranu demogretického světa projektem BarbarosaI. Nic se nebojte projekt Barbarosa II už je schválený a naši chlapci podle něj nacvičují obranu naší vlasti v ulicích Moskvy, takže to dopadne zase stejně. Chcete vědět jak?? Nastudujte dějiny 20-tého století (ne histérii).

   Smazat
  2. 16:20 Děcko nešťatné. Provokuješ protože buď nevíš nebo jsi vyškolený.
   "Největší agresor na světě" - SSSR byl bolšoj. Tehdy se na nějaké hranice svazových republik nehledělo, Krym sem, Krym tam, myslím že o to ti jde.
   No a když se bratři ukrajinci rozhodli že půjdou k
   američanům, tak si Rusko muselo vzít to, co někdo
   jinému daroval.
   Jinak o nějaké jiné "agresi" nevím.
   Zato vím hodně o skutečných agresorech, nyní v rouších
   andělských. Hlavně to umělé USA. Ani nevím, proč se tomu říká "states". Je to jen ukradená část kontinentu, s nutnou genocidou původního obyvatelstva.
   A aby toho nebylo málo, tak si ta největší demokracie světa zabrala ve světě sem tam nějaký ten ostrov, ostrůvek a nepřímo už skoro polovinu světa. I my tam
   patříme. Někdo přitom o tom ani neví.

   Smazat
 62. 16:20
  To je jasný,že Rus bude pro každého amianálního vylizovače agresor....na říkání PRAVDY O OKUPANTECH No.1.z emeriky jsou potřeba MOZEK a ODVAHA!!!!!!Ani jedním ta banda rádoby demokratickejch pornohereček NEMÁ!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 63. Ďuro Trulo jste na nás moc přísný a vzbuzujete dojem že umíte všechno dokonale a tím pro většinu nedokonalých jste svým způsobem odpudivý. A co takhle řídit školství nebo stát?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:35 Jo mladý pane učiteli, takové věci vy nevíte.
   Ba ani nesmíte.

   Smazat
  2. Váženému A 21:35!
   Psychologii sympatie a antipatie chápu, ale co mi zbývá?
   Buď budu v opozici s těmi (dle vás) nedokonalými nebo budu tzv. vstřícný. Pro pochopení mé volby popíšu svůj zlomový zážitek z 1. semestru VŠ (rok 1969).
   Na cvičeních z desky (deskriptivní geometrie) jsem měl problémy s představivostí konstrukcí objektů pomocí základních metod (na rozdíl od šprtů co to nazupali a bylo jim jedno jaké čáry spojují a proč). Tak jsem Doc. Husárikovi pronesl názor, že těch jeho 21 základních úloh je moc abstraktních. Podíval se na mne zvědavě jeho modrýma očima a lakonicky mi odpověděl třemi slovy "a čo nieje?"! Tenkrát jsem si myslel, že mne odbyl místo vysvětlení problematiky. Až po letech jsem pochopil, že to byl testík a já ho nesplnil. A po desetiletích (coby elev pedagog) jsem pochopil, že mi odpověděl přesně a úplně, protože každé slovo (myšlené, napsané či vyslovené) je ryzí abstrakce ať popisuje konkrétní objekt či jev nebo je pouhou představou či iluzí. Tento člověk mi tenkrát změnil život a já narozdíl od něj o tom nevěděl. Měl jsem ho za to tenkrát nenávidět a dnes (po poznání) zbožňovat?! Je mi jedno jak jsem davem vnímán, protože dle sociální psychologie je inteligence celého davu vždy menší než inteligence největšího hlupáka tohoto davu. Rád budu tím hlupákem v davu.
   No a pokud mne nemusíte, protože tzv, poučuju, tak se omlouvám, ale čím jsem se za celoživotní pedagogickou praxi zamazal s tím dožiju i seniorskou etapu svého života.
   s úctom k myslícím bytostem zvaným Lidé!!
   Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

   Smazat
 64. A k těm ambicím řídit něco (školství, stát). Za socíku fungoval na školách takový vtip.
  "Kdo umí ten umí a to co umí dělá. Kdo neumí ten čumí nebo učí a kdo neumí ani učit ten to řídí.
  S takovým životním krédem jsem i učitelství vnímal jako z nouze cnost.
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
 65. Vážená paní PhDr. Vladimíro Grulichová, děkuji vřele za Vaše překlady.

  S úctou Vladimír st.

  OdpovědětSmazat
 66. Ďuro Trulo rád vás mimo toho peskování čtu ale potom podle Vás názor většiny je špatný a to si myslím že ne. Je mi 75 let a děda s babičkou mi vštípily morální základ svými poučkami jako: Vzdělaný neznamená moudrý. Nebo když o tobě někdo něco říká co se ti nelíbí popřemýšlej jestli nemá pravdu. Chceš li vědět co jsi podívej se za sebe a co tam uvidíš to jsi. Lenost je matka všech neřestí. I když nejsem vysokoškolák měl jsem úžasný zajímavou prací naplněný život.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ahoj dědo 10:21!
   Jste asi moje krevní skupina, ikdyž jsem o fous mladší (1948). K tomu rozumu člověka. Každý jsme zdědili nějaké dispozice a přes to nejede vlak (průpovídka- geny nepřečuráš je bohužel pravdivá).
   Podvodná tvrzení psychologu, že záleží na výchově a prostředí je pravdivá pouze dokud nedojde ke srovnávací analýze dvou geneticky odlišných jedinců s naprosto stejnou výchovou a vzděláním. Teprve tam vynikne rozdíl v genech. Bohužel eugeniku jako exaktní vědu zprofanovali náckové s jejich rasovou nadřazeností a pokusem o likvidaci údajně podřadných ras. A teď k tomu poučování. Jako emeritní pedagog mám tendenci obhajovat poznání, pokud v diskusi zazní nesmysl nebo lež. Vím, že nemám patent na rozum, ale to mi nebrání sdělit svůj názor i proti názorové většině. Alespoň mají ostatní možnost srovnání, posouzení a hledání pravdy. To je skutečný účel diskuse, hledání pravdivých informací a jejich očištění od balastu, lží, manipulací a podvodů. Nikdy neprosazuji svůj názor jako jediný správný, ale vždy svůj názor sděluji a obhajuji ve sporu, pokud jsem přesvědčen o jeho pravdivosti. Spor sice může pravdu poodhalit, ale přijmout či odmítnout meritum je osobním přístupem každého z účastníků diskuse. Pokud se dotyčný uchýlí ke lžím, sprostotě a vyhrůžkám je konec diskuse (ale ani to neznamená, že násilník a hlupák neměl pravdu- pouze ji třeba nebyl schopen vyargumentovat proti chytrolínům a prostě ujel). Pokud máte pocit (možná oprávněný), že jsem někde ujel nebo vědomě lhal tak je vaším právem to zveřejnit aby diskutované téma došlo pozitivního závěru. Možná působím poněkud autoritativně, ale to je zvyk zpoza katedry, kdy se na vás dívá 30 párů očí a jsou v očekávání nějakého moudra.
   V diskusi jsem žákům říkal: mým nedosažitelným cílem je umřít moudrý, ale vím že těžko dosáhnu být rozumným, tak alespoň ať neumřu hloupý!

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.