Reklama

úterý 24. září 2019

Založme český stát

Patrick Ungermann
24. 9. 2019
Skutečné prostředí státu: Většinou se dovolávám navýšení volnosti projevu oproti jejímu ubírání. Ale záležitost má značně širší rámec. Je to, jako kdybych chtěl přijít ke stolu a ptal se, co se bude jíst, ale ještě by nestál dům a místnost se stolem. Napřed musí stát ten dům. A až na jakosti toho domu bude záviset kvalita jeho stolu a všeho, co je na něm. Dům našich společenských potřeb je stát – Český stát. Byla by chyba si myslet, že stát dělají výhradně státní instituce. Stát tvoří až státní život. Pouhé instituce bez života jsou jako kraslice (vyfouklé vajíčko). Také se o ní říká, že je to vaječná skořápka a nic víc.


Význam pojmu stát: V naší řeči se pojem stát vysvětluje sám od sebe. Co musí stát udělat, aby byl? Musí si na něčem stát, nějak obstát, aby byl alespoň obstojný. Musí prostě identicky existovat. Existovat ne jako pouhý zeměpisný pojem. Musí existovat skutečně!

Český stát v proudu času: Desítky pokolení našich předků se snažily založit a udržet si státní život. Bylo třeba zvrátit hluboce zažitou víru a přijmout křesťanství (cesta do nové Evropy). Vykořenit se a zakořenit jinak. Taková změna zachvěla každým člověkem. Dál bylo třeba zřídit v Praze arcibiskupství. To byla ukázka svrchovanosti v rámci duchovní sounáležitosti. Bylo třeba získat královskou korunu. A stejně důležité bylo získat a udržet si královskou korunu dědičnou. Tím, že se kníže stane králem, se jeho země stane jasným geopolitickým bodem na mapě světa. Stane se účastníkem mezinárodních vztahů. Úplně zničit království nelze tak snadno, protože království má vždycky nějaké zahraničně politické vazby a někdo třetí může začít válku na obranu ničeného království. Stále ta „cesta do Evropy“, nutnost přizpůsobit se a snaha vyrůst svébytně. V praxi šlo, a pořád jde, o tisícileté stýkání a potýkání se s Němci. Až jednou se náš král stal německým císařem. Praha se v době otce vlasti ocitla na politické i duchovní špici Evropy. Dříve či později musela nastat ohromná duchovní reformace, a když ji chtěli spálit a odložit, tož tedy revoluce. Husem a mnohými jeho nástupci se probudilo osobní sebevědomí. Já sám hovořím s Bohem a jen jemu skládám účty. Děly se další věci: Sepsání čtyř pražských kusů – Artikulů, nebo alespoň ta nevídaná svoboda vyznání v podobě Kompaktát.

Na scénu vešel první nedynastický král Jiří z Poděbrad, umírněný kališník, král ve státní sebeobraně. Ta sebeobrana se nás už nepustí. Z ní vyroste kralická trojice: škola – kostel – tiskárna. A z té školy vyroste poslední biskup Jednoty bratrské, nevídaný učitel, myslitel, který si přál vševědu i akademii věd, Jan Ámos Komenský. V patách mu šlo pobělohorské stmívání, ale svítila mu víra, naděje a láska. Výsledek osobního sebevědomí, které mluví s Bohem. Obnovil Chelčického síť víry pravé. Vlast byla Komenského myšlenek nadlouho zbavená. Ale k národnímu obrození, k cestě ven z předsíně mrtvých se šlo humanismem Daniela Adama z Veleslavína, Petra Voka, a šlo se cestou laskavých jesuitů Bohuslava Balbína a Josefa Dobrovského. Znovu jsme se museli naučit mluvit, cítit a myslet česky, aby byl kapitál, aby byla politika, aby byly legie a aby byl zas jednou skutečný stát.

Obsah státnosti: To, co je obsahem pojmu stát, se moc nemění. Stát není relativní pojem. Je to organismus. Má řízení, vedení impulsů a výkonnost. Orgány musí pracovat v souhře a, pokud možno, bezbolestně. Stát má své aktivní a reaktivní funkce. Aby je vůbec mohl mít, jinými slovy, aby začal existovat, je třeba, aby lidé, kteří stát tvoří, projevovali a provozovali společné úsilí o kulturní, politický a hospodářský růst, společně s růstem státního bezpečí. Ve státě si nemohou jít po krku dvě, tři náboženské obce. Nemůže se tam prát sedm národností a několik plemen. Stát není zmenšenina světa. Stát je jedna z mnoha tváří světa. Mezi aktivní funkce státu počítáme jeho tvůrčí možnosti. Patří sem také vytváření obnovitelného státního majetku, který je zdrojem státních příjmů a pracovních příležitostí, umožňuje státní podnikání a hrazení důstojné (nikoli bezhlavé) sociální politiky. Proto skutečný stát ručí za nezcizitelnost nerostného bohatství. Žádný břidlicový plyn, žádné lithium, zlato a jiné suroviny u nás nemohou těžit a vyvážet zahraniční společnosti. Je to totéž, jako když najdu na svém pozemku poklad. Také ho nesmím rozprodat na zahraničních burzách.
Stát umožňuje pocit státní sounáležitosti. S tím souvisí jednoznačné rozdělení moci ve státě a nezcizitelnost moci. Je přímá úměrnost mezi podílem na moci a pocitem sounáležitosti. Nezcizitelnost moci je dnes velké téma. Například, nelze jako by hlasovat v Praze, ale s tím, že z Bruselu dojde soupis všeho, co se v Praze musí bezpodmínečně odhlasovat. Jinak povězeno, stát se vyznačuje státní svrchovaností. Pokud ji nemá, je jeho území buď okupováno, nebo včleněno do jiného státu. 

K reaktivním funkcím státu patří veškerá státní sebeobrana. Obrana proti nevýhodným hospodářským smlouvám. Obrana proti ekonomickým sankcím. Obrana proti vojensko-politickým paktům, které ohrožují státní bezpečnost. Obrana proti vpádu vojsk. Obrana proti vpádu migrujících zástupů. Obrana kulturního dědictví. Obrana úředního jazyka. Obrana sdílených civilizačních hodnot. Obrana proti občanské zločinnosti, a tak dále, a tak podobně. 

Myslím, že k obnově evropských států, k obnově státního života v Evropě povede zejména reaktivní funkce státu, čili znovu vyžádaná veškerá sebeobrana. Pro příklad zajděme do Francie: 

Chaos i strach přichází shora: Hostem Martiny Kociánové ve vysílání Svobodného universa byl před časem Jan Eichler, odborník na mezinárodní politiku. Rozhovor s ním byl na internetu publikovaný 25. srpna 2019. Jan Eichler nejdřív odpovídal ohledně hnutí Žlutých vest. Mnoha Francouzům ze střední třídy najednou přestaly stačit výplaty. Ceny zboží v eurech narostly do výše předchozích cen ve francích! Mladý prezident Emmanuel Macron, vzdělanec bez politických zkušeností (a tedy odtržený od reality), bez vřelého citu k francouzskému národu, bývalý finančník u Rothschilda s obrovskými příjmy, poradil lidem, aby se ztrátou prodali neekologická auta a rychle si nakoupili předražené hybridní vozy. S jeho souhlasem se v silniční dopravě dramaticky zvedla daň z pohonných hmot, ale nic takového se nenavýšilo v letecké a lodní zaoceánské dopravě, aby neklesal obrat a zisk globálních korporací. I to je příčina trvajících protestů Žlutých vest. Svým způsobem se jedná i o povstání venkova v Paříži a proti pařížskému nahlížení věcí. Protestují lidé, co do Paříže léta dlouho dojíždějí za prací. Vezměme si, že i u nás je Praha tak trochu svět sám o sobě, který většinou volí o dost jinak, než zbytek naší země. Protesty ve Francii podnítila rovněž nezvládnutá migrace. Francouzi si nesmí vést přehled o tom, kolik k nim doputovalo běženců a migrantů. Pravděpodobně je jich deset miliónů. Tito lidé (většinou Arabové) navíc odmítají přijmout francouzské pořádky a vehementně si trvají na svém způsobu života. Zmlátili například číšnici za to, že jim kromě sýrového sendviče nabídla i šunkový. Muslimové vepřovou šunku nejedí. Útočníkům navíc zločinné násilí prošlo beztrestně! Neustále se rozšiřují takzvané no-go zóny, přistěhovalecké čtvrti, kam se bojí jít policista i ve dne, a kde migranti na skutečné Francouze útočí. Nedávno v dříve poklidném městě Calais protestoval proti divokému táboru migrantů, proti vraždám a znásilněním v okolí tábora i jeden vážený starý generál. Soud ho za odvážnou pravdomluvnost potrestal tak, že generál už nesmí na veřejnosti obléci svou uniformu. Pokud by tolerované povyšování migrantů nad Francouze kritizoval nějaký vzdělanec, přijde o místo na univerzitě, už jej nikdy nepozvou do rozhlasu a televize a okamžitě získá nálepku xenofobů a le penovců. Marine Le Penová je čelní představitelkou Národního sdružení, profrancouzské národovecké politické strany. Státní úřady se ji snaží zdiskreditovat. Soud jí například nařizuje lékařskou prohlídku u psychiatra. Zavírání politicky nepohodlných do psychiatrických léčeben známe i ze Sovětského svazu. V médiích je činnost Národního sdružení automaticky zatížená pojmy extrémní, pravicový, extrémně pravicový. V každém případě má ve Francii (nadité strachem ze zdražování, strachem z úřadů a obavami z islamizace) Marine Le Penová podporu mnoha vojáků, policistů, vrcholných manažerů i vědců. I o tom hovoří ve dvoudílném rozhovoru, ne delším než hodinu, vzdělaný, mírný Jan Eichler.

Nacvičme si státní život: Naše země a náš lid se neúčastnili koloniálních záborů, rozpoutání světových válek, vynášení hospodářských sankcí a pořádání surových surovinových válek. Žádný Čech neřekl, že válka je pokračování diplomacie. Jeden našinec sice prohlásil, že lze dělat „humanitární bombardování“, ale toho výroku, a snad i toho politika se mnozí z nás zřekli. Nejsme spolunositeli svědomí (karmy) Portugalců, Španělů, Francouzů, Němců, Italů, Britů, Belgičanů a Nizozemců. Z toho pohledu je naše účinkování v současně pojaté Evropské unii (nikoli v Evropě) jaksi nepatřičné. Nechceme se stát oběťmi obtěžujícího rasismu a náboženských pogromů, viďte. Nechceme být figurkami pro společensko-vědní pokusy s neotřelými idejemi. Nechceme být statisty čipového sledování, ani materiál pro genetické modifikace. Proto musíme začít být sami sebou. Jistě nám to neprojde hladce. Zřejmě se stane něco, co u nás dvě pokolení nepoznala. Začneme mít své hrdiny, v horším případě i mučedníky. Začneme mít vlastní budovatele státu a pracanty takřka bez odpočinku. Naučíme se rozlišovat i posuzovat. Budeme se muset vyzbrojit rozeznáním dobrého od zlého a rychle se budeme muset naučit táhnout za společný provaz, aby nás predátoři neutáhli na vařené nudli. Bude třeba vypnout televizní názory a formulky typu: To máte těžké. To nejde jednoznačně říct. Určitě budeme muset alespoň povstat ze židlí a ukázat se veřejně jako ti, kdo chtějí Český stát. To zezačátku nebude nic příjemného. Pravděpodobně zakusíme nějaký ten nátlak. A možná se přičiníme o výdobytky, kterých si užijí až děti našich dětí. I s tím bude nutné žít. Na naší straně ovšem překvapivě stojí několik let času. Ještě nejsme tam, kde jsou Francouzi. Zatím nejsme řízeni z Německa ve všem všudy. A Ruská federace si ještě nezjednává klid a bezpečnost za západní hranicí. Lidé, kterým je 45 +, se do snah o budování vlastního státu mohou zřejmě zapojit plynuleji než mladí, indoktrinovaní cíli západního globalismu. Ačkoli mladí mohou překvapit. Studenti překvapili odvahou i rozumem mnohokrát. 

Nacvičme si státní život u sebe doma, lépe nám to půjde s pozemkem na vsi nebo v zahrádkářské kolonii. Jistě, stát musí mít nějaké pozemky. Venku víc pracujme a méně choďme pro éčka a pro slevové zdražování do supermarketu. Vypěstujme si, vyrobme si, vyměňme si se sousedem. Veďme si seznam všeho, co nemusíme koupit, a všeho, co nepotřebujeme ze zahraničí. Napadlo vás, že v černém rybízu a jeřábu, v brusince i v rakytníku (máte ho na zahradě?) je mnohem víc toho, co obsahují citrusy? Chceme být úspěšní a silní ve velkém? Buďme stejně úspěšní a silní v malém. Zvyšující se míra nezávislosti nám může zachovat i zdravé zažívání. Uvedu příklad: Pokud není (a nesmí být) síla, která by prohlédla všechny polské potraviny, kdykoli nám bratři Poláci (bohužel) pošlou do obchodů něco závadného (technická sůl místo potravinářské, prášek na vši ve zmrzlině, salmonelózní maso…), potom jediná sebeobrana je polskou potravinu nekoupit. Pak ale musíme mít jiný zdroj obživy, než je supermarket. Hospodářsky usankcionovat národ kutilů a zahrádkářů s králíky, slepicemi a s ovcemi není tak jednoduchá věc… Dobré je mít myslitelské a duchovní elity, koumáky a hlavičky po obcích a osadách, čili všude. V takovém případě neochromí útok na hlavní město a na dvě tři velkoměsta celý veřejný život. Občas se také dějí zrady hlavních měst. Stát ve státě se začne domnívat, že jeho široké okolí je jeho venčený pes. Buďme rozvětvené podhoubí, uvědomělá a citlivá vrstva. Jenže vždycky se najde něco, „co drtí“, jak říkal básník Nezval. Něco, na co naše sebelepší síly a sebečipernější uvažování nemůže stačit.

Na co už lidé nestačí: Pokud se seznámíme s předpověďmi Američana Edgara Cayceho (1877 – 1945), byť i ve zkrácené podobě, zjistíme, že zhruba od roku 2058 dost možná přestanou mít cenu témata, co tvoří osu současného mediálního života: Trvale udržitelný rozvoj v rozměrech spotřebního života; úloha Spojených států amerických jako supervelmoci; kolik desítek pohlaví lze lidem úředně vymyslet; globalismus jako nástroj světovlády a lepších, potažmo horších zítřků…
Kdykoli se pohroužíme do záznamů Cayceho vidění pro léta 2058 až 2098, dojde nám, že všechno, co se může přihodit, přesahuje jakékoli lidské možnosti, snahy, plány, pořádky. Ponoření Grónska a západního i východního pobřeží severní Ameriky, výbuch yellowstoneské sopky (prý ne tolik zničující), záplavová vlna v západní Evropě, horotvorná činnost v západní Evropě a v Asii, rozlámání afrického světadílu. Má dojít na změnu podnebí v Evropě, abych citoval věštce: „mrknutím oka“. To celé v důsledku zrychleného přepólování magnetických pólů Země, a snad i v důsledku změny vychýlení zemské osy. Jaké bude počasí, jaké budou kde národy a rasy, co zhodnotí další dějiny jako hrdinství, a co jako odstrašující příklad, to nám víceméně nadiktuje sama měnící se příroda. Prosím vás, mému dítěti bude v roce 2058 padesát jedna let, mě možná osmdesát pět roků. Cayce nehovoří o časech, které nás nemusí vzrušovat. Současný mediální závod bublifuků vystřídá skutečná starost i léčivé ticho. Následovat by mohl nenarušený rozkvět. Cayceiho předpovědi vyslovují, že my, Slované v něm zaujmeme činorodé a vznešené místo. Jaký mají v nastíněném panoramatu význam úvahy o české státnosti?

K čemu jsme, čili o smyslu našeho národa: Lidé nežijí jako podzimní trubci bez královny. Jsou neustále napojení. Napojení na co? Na hlas vesmíru, na svoji širokou vlast. Slovanské čelo-věk znamená čelem k věkům, ke všem věkům. Nejsme sníh, abychom na jaře roztáli. Dlouhým vlasům žen říkali Slované kosmy. Z kosmu berou takové vlasy energii. A copu se říkalo kosa, poněvadž směřuje k ose, k páteři. Malá děvčata nosila copy dva, aby neměla vratkou chůzi, aby byla stabilnější. Každá skutečnost je nějak vyosená, má svoji stabilitu. Osu a realitu postrádají jenom lži.
Český stát, to není revoluční pojem, a už vůbec to není pouhé předvolební heslo, ačkoli by to mohl být rozumný volební plán na dlouhou dobu. Český stát je vědomý způsob života kolem jedné starobylé osy. Představte si na „dopravním pásu Země“, po kterém zemská kůra putuje hloub do polotekutého zemského pláště, jeden velmi starý balvan. Ten je náš. Také jednou skončí v roztavené Zemi, ale ne tak rychle. Severní, západní, východní i jižní okolí je v pohybu daleko rychleji. Jsme jako těžká kra na okolním dmoucím se moři. Podívejte se na tvar naší vlasti a na tvar pohoří, co chrání naše vnitrozemí a otevírají zemské brány. Jde o tvar kosočtverce. Nikdy jsme nebyli průchoďákem v průvanu, migrační dálnicí. Na druhou stranu nás neoddělují bažiny severu. Kosočtverec je tvar, který dokáže prorazit proudem a smočit se jen nepatrně. K nám se dostávaly spíš vzorky populací než samy populace. Tady žádná rasa nevyvrátila jinou rasu. U nás je to navržené pro dlouhodobý vývoj. V takovém prostředí kosočtvercového klidu má vznikat hloubka (hlubina bezpečnosti). Jsme do značné míry chráněni před evropskými zvraty a rozvraty. To proto, abychom méně trojčili a víc se zamýšleli. Tisíc pět set let tady máme úlohu domácích. Převažují změny, které se nedějí proti nám, ale s námi. Ty nám dávají tvar. Často zažíváme kvas a reformační úsilí. Náš jazyk vstal z předsíně mrtvých a chce pojmenovat podstatu. Toužíme číst mezi řádky. Nakonec, od toho máme přísloví: Chytrému napověz, hloupého trkni. My máme pracovat s nápovědami, ne být v šoku. Pro nás nejsou šokové (šokující) terapie, ale souvislá cesta. Řeka, která je často ponorná. Evropa nás nepotřebuje jako levnější ukoptěné výrobce autodílů. Skutečná Evropa (i to je duchovní prostředí) nás potřebuje takové, jací jsme od přírody, od kultury a od středoevropské civilizace. Potřebuje nás jako citlivé prognostiky, jako neúnavné reformátory, jako samostatně uvažující, a proto samostatně žijící čilý národ.

47 komentářů :

 1. Na jiných webech alternativy se všude požaduje Sociálni stát, který prý nikdy v ČR ještě nebyl a neni.
  Proč nám autoři zdejšich článků nevysvětluji o co jde?
  Prý takový stát maji u sousedů,kteři prohráli válku a ten jim pomohl vstát z rozbitých vybombardovaných ruin a ted tam maji po jeho rozbudováni výtečné platy!
  Proč o tom nepiše ani tisk a TV pane doktore Davide?
  Nemohl by jste ted po svém zvoleni,mate totiž naši občanskou důvěru, něco o tom státě,kdo ho založil a tak, i sám napsat a vysvětlit, proč ho váš web nikde neprosazuje?

  Prý to má být jakýsi typ solidárni společnosti.kde vláda přejimá odpovědnost za politickou ,ekonomickou a sociálni prosperitu.

  Co to vlastně znamená,nejsou to zas ti neomarxisti?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ovsem pan Ungerman mluvi o necem jinem nez 3:03 anonym, ten mluvi o prebudovani Ceskeho statu myslenkovych hodnot a citeni!!! , coz mi pripada mnohem tezsi temer nemozne!!! , neb to bylo zniceno Rakouskem, Nemeckem, Ruskem a kazdy to nicil jinak. Ja jsemse citil nejlepe za Dubceka, kdyz lidi mohli rici co chteli, kazdy sledoval vsechno , nebyly neziskovky, male firmy mohli fungovat, spisovatele psat a nikdo prilis neovlivnoval media. Existuje komunismus z leva ci z prava a balancovana cesta se tezko udrzi specialne kdyz lidi jsou ignoranti.

   Zirafa

   Smazat
  2. V dnešní situaci nemá smysl bavit se o charakteru státu, jestli zleva, nebo zprava. Právě probíhá frontální útok na samou podstatu naší identity jako Čechů. Naše děti se snaží předělat na jakési eurolidi, snaží se nás namíchat s jinými rasami, hranice našeho státu vymazat z mapy i z mysli.
   Musíme navázat na samu podstatu toho, z čeho náš stát vznikl, to jest na obrozence a Masaryka.
   Podle mne by měla buď vzniknout organizace, která bude moderní obdobou předprvorepublikové a prvorepublikové České obce sokolské, nebo sokolskou obec přebudovat tak, aby se opět stala hlavní hybnou sílou národa. Pro mladého člověka musí být čest být v takové organizaci a musí být na to hrdý. To je jediná správná cesta, jinak nám budou mozky mladých generací donekonečna vymývat Sorošové a neziskovky napojené na různé temné síly.

   Motto: V zdravém těle zdravý duch!; V mysli vlast, v paži sílu!; Tužme se!

   Nádhera!

   Smazat
  3. ad 9:50 souhlas.

   Ještě nedávno jsem byl voličem socdem.
   Ale než volit dnes eurohujerskou socdem nebo Filipovu/Konečné eurohujerskou KSČM, to dnes bohužel bych spíš volil asociální trokolóru. Naštěstí tady máme i středovou SPD, takže moje volba by byla mnohem snažší.
   (Bohužel pomíjím např. ČSNS, která je mému srdci nejblíž, ale dnes zatím bez šancí).

   Smazat
 2. Stát má být sluhou, ne vládcem. A kdo má ovládat toho sluhu? Svazek obcí a měst. Jen v nich a z nich lze společně vládnout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Města a obce? Vždyť tam se to jen rve o peníze a úplatky, stejně jako v parlamentu. O společenský zájem tam jde až na posledním místě.

   Stát samozřejmě nemá a nesmí být ničím sluhou. Má to být výkonný orgán demokratické vůle občanů.
   V současnosti je sluhou oligarchů a nadnárodního kapitálu. To je obrovský průšvih.

   Smazat
 3. Založme český stát! Ale bez Prahy. Nakupme z Německa panely z Berlínské zdi a obežeňme ji jimi kolem dokola.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Český stát nemusíme zakládat. Stačí ho udržet "bitvou na Vítkově"!

   Smazat
  2. No ale to aby jsme vykopali Žižku!!!

   Smazat
  3. 12:22-podobného zemana máme, jen vojsko se sudlicemi u volebního klání nevidím.

   Smazat
 4. otazka zni jestli už někdo kontaktoval předsedu z evrohujerska se žadosti o povoleni a kdo bude v čele delegace s poniženou suplikou a hlavně jak to udělat aby nam nikdo nepřijel vymlatit naše opožděne napady když armada ma veleni někde mimo tuto kolonii ageneralove jsou za hesky žoldik loialni kolonizatorum a armada je take nedostupna v daleke cizině

  OdpovědětSmazat
 5. Spíš se musíme snažit ubránit to co máme tradiční hodnoty nenechat se islamizovat a neodevzdávat stát bruselu.

  OdpovědětSmazat
 6. Nějakou náhodou patří k České republice také Morava?
  Český rozhlas 1 ve zprávě o počasí po 9 hodině 24.9. sdělí, zhruba, že bude obloha zatažená. No dobře. Až v další větě dodá: Na Moravě bude slunečno, (zhruba). Prostě v počasí nerozliší, že Morava není jen něco navíc. Nejprve splete posluchače.

  OdpovědětSmazat
 7. V první řadě je potřeba pochválit autora článku, který vystihl přesně to, co cítím a čeho bych pro své děti a potomky chtěl docílit. Jak moc bych po něčem takovém toužil. Bohužel je nás takto myslících asi málo k tomu, abychom něčeho takového dosáhli. Přesto si ale někde v mém nitru myslím, že přeci jen nějaká možnost tu je. Kdo by ale něco takového v dnešní době dovedl zorganizovat? Lidé jsou líní a už v něco takového snad ani nevěří. Asi budeme muset - jak zpíval Karel Kryl - rýt držkou zemi, aby nás to vyburcovalo a všichni v jedno jsme proti té zlovolné vrchnosti narovnali ohnutý hřbet a smetli je jednou pro vždy. Kéž by.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já to cítím úplně stejně. Jen tady v té diskuzi za tu malou chvilku, je nás už několik. Myslíte, že by se v naší zemi nenašlo dost lidí, kteří to cítí taky tak? A ten vůdce se najde. Nemám pochyb.

   Smazat
  2. Autor článku mně mluví z duše. Naději do budoucna neztrácím, ale tuším, že bez pořádného průšvihu se stejně uvažující občané jen tak neproberou z letargie. Za velkou překážku též považuji tendenci tříštit síly, kdy by si každý nejraději založil vlastní stranu nebo hnutí. Musíme naopak hledat společné cíle a zájmy a mít na paměti, že v jednotě je síla.

   Smazat
 8. Posuzováno ovšem podle konání pražských politruků nejde o státnost, ale stádnost, která je jim, jako poskokům kapitálu velena.

  OdpovědětSmazat
 9. Tak, jako kategorie Český stát, je nutná i kategorie Český národ. proč se jí autor (asi) vyhýbá?
  Možná protože • v našem státě je také moravský národ a další národy a • je tady dlouhodobý zmatek mezi pojmy Čechy, Česko, Čech, Čech z Čech, Čech z Česka.

  Jedna definice říká: „o existenci národa lze hovořit tehdy, kdy se s národem ztotožňují všichni, nebo téměř všichni, kdo přicházejí v úvahu jako jeho možní příslušníci.“

  Osobně já si nemyslím, že nutně a vždy musí být člověk příslušníkem jediného národa. Já jsem národností Moravan. Nejde jen o to, že Moravana od Čecha většinou poznáte, kraj a jeho historie lidi přetváří a proto Češi (v Čechách) jsou trochu jiní, než Moravané.
  A já, přestože jsem Moravan, tak zároveň, v širším smyslu, se cítím být příslušníkem i celého Českého národa.

  Přestože to je složité téma, je podle mne nutné(!!!)
  posílit také hodnotu kategorie Český národ, ve smyslu Česka, České státnosti.
  A to bez emancipace Českého národa ve smyslu Čech, České země, odlišného od Moravského národa, bude velmi obtížné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vláďo, jsem také Moravan ale když se oprostíme od malosti, často řízené jinými a pochopíme Patrika Ungermana, zachránit nás může jen soudržnost ve státě Čechů, Moravanů, Slováků, Slezanů a v širším pojetí všech Slovanů! Patrik dává již jasná kritéria obrody k sebevědomí zemí "Koruny české". Zeman, Babiš a mnoho dalších také. Teď je to na nás!
   PS. článek je dlouhý ale inspirativní pro hloubavé.

   Smazat
  2. Samozřejmě – musíme být soudružní a oprostit od malosti. A nenechat se manipulovat a každému co jeho jest.

   Pane Povolný, cesta nevede tím, že věci zjednodušíme, ale tím, že je pochopíme a přizpůsobíme se jim i v jejich složitosti.

   Smazat
  3. Vláďo, v dobrém, cesta vede v zjednodušení aby mu porozumělo co nejvíce lidí. Manipulační cesta má tři cesty dvou politiků, jako paralela s dvěma právníky. Někdy Vás tak vidím.

   Smazat
  4. Nepochopil jste to, a přitom to až tak složité nebylo, takže jo, pro někoho by se hodilo zjednodušovat.
   Bohužel ale cesta za záchranu Českého státu a národa tudy dnes nevede.
   Zjednodušují naši protivníci, zjednodušují hodně a úspěšně. Většinou jim stačí jen naučená hesla.

   Smazat
  5. Vláďo, proti demagogii se ještě nikdy rozum neprosadil!
   Proti "milionu" blbců na Letné stačí postavit sto tisíc odborářů na Václavák a kavárny po celé Praze budou prázdné!

   Smazat
 10. noviczech
  ...český stát, česká zem, český národ. Ono je to vše hezké, ale "peníze hýbou světem", říkají Němci a také to prosazují! Miliardáři si z lidí v české zemi udělají sluhy (tím nemyslím pana Babiše), to je skutečnost! Boj proti státnosti a člověku vedou miliardáři a bez peněz půjdete za lepším výdělkem, tedy Německo, dříve Francie, Anglie! Francouzi svůj boj o stát už asi prohrají, Němci se ho pro peníze vzdali a berou i Afričany, Polsko a Maďarsko se brání, ALE, plno čechů odešlo pracovat do ciziny! A vysokoškolští studenti, ti co byli pro ČESKOU ZEM, vidíte co u nás dělají za ostudu! Copak ztratili rozum? Asi a asi i ztratí českou zem, ... :-(( a nebo přijde " rychlý převrat" v Evropě, jako přišel v roce 1989? Uvidíme...

  OdpovědětSmazat
 11. noviczech
  ...ještě dodatek! Základ státu je rodina! Rodinu tvoří domov, střecha nad hlavou a možnost obživy, tedy výdělku.
  Co si asi musí myslet normální, rozumný člověk, když čte, že: V Brně postaví od roku 2000 do roku 2002 dvacet, tedy 20 bytů pro sociální rodiny! Dělá si politika blázny z lidí a nebo se mají lidé v české republice tak dobře, že stačí dvacet bytů??? Korupce, stát zklamal a ztratil funkci, ale DANĚ bere! Stejné po celé Evropě!!!Člověče, BOJUJ ZA SVÉ..?, asi jo!

  OdpovědětSmazat
 12. Tyto myšlenky, by se měly vyvěsit na všech náměstích. Jako hlavní motto článku bych viděl:
  „Stát není zmenšenina světa. Stát je jedna z mnoha tváří světa.“
  Proto buďme svoji, nikoliv nějakými nedefinovanými Evropany, či ještě pravděpodobněji, euroasijským negroidním plemenem. Neboť jenom tak, můžeme být nějakým přínosným subjektem a ne nějakým pouhým objektem, řízeným dotacemi směrem, na který nemáme vliv.
  Co to znamená být svoji, tedy státem, který se udržuje, jak píše autor, státní sebeobranou? Se státem by to mělo být jako s rodinou. Členové se můžou vzájemně kočkovat, poprat se, ale ve vztahu k okolí, drží pospolu, vědomi si své blízkosti.
  Podle mého názoru MY, bychom měli být, obyvatelé zemí Koruny české. Češi, Moravané, Slezané. Já jsem do MY, zahrnoval také Slováky, neboť jsem se považoval za Čechoslováka. K naší škodě, jsme se o to nechali připravit. Ke škodě obou části. Ale svět se vyvíjí ve spirálách, opět se na vyšší úrovni přiblížíme roku 1918. Tehdy bylo rozbito námi nemilované R-U, něco podobného nejspíš nastane i s Evropany nemilující EU.
  Trocha historie: „Korunu českou právně ustanovil Karel IV. svými bulami ze dne 7. dubna 1348. Pojem Koruna představoval nadosobní princip, přirovnatelný k dnešní instituci státu, který stál nad panovníkem i nad zemskou obcí. Lenní propojení jednotlivých zemí tak už do budoucna nebylo vázáno ani na osobu panovníka, ani na vládnoucí dynastii, nýbrž na Korunu, monarchii jako takovou. Viditelným symbolem tohoto principu byla česká, tzv. Svatováclavská koruna, …. …. Ve smyslu historického a státoprávního termínu (jako sjednocujícího pojmu vyjadřujícího příslušnost té které korunní země k teritoriu ovládanému českým králem) zanikla Corona regni Bohemiae teprve se vznikem Československé republiky roku 1918.“ [wiki]
  Z toho mi vychází, že rozbití Československa, bez vůle občanů, bez referenda, je protiprávný akt. P.K

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. já bych přidal k tomu euroasijskému plemenu také
   třeba anglosasy. co ty NATO

   Smazat
  2. Anonymní25. září 2019 15:46
   O Anglosasech nic nevím. Ale výroba euroasijského negroidního plemena je výmysl Kalergiho a EU ho postupně realizuje. Ti, kdo se při tom znamenitě osvědčí, dostanou od EU Kalergiho cenu. Takže jsem narážel na toto. P.K.

   Smazat
 13. Češi o sobě říkali, že jsou národ chytrý, nekonfliktní, vzdělaný, šikovný se zlatými ručičkami a s holubičí povahou. Tak nevím, možná to platilo kdysi. Dnes to vidím na lokajství, hrabivost, hádavost, stádnost, domýšlivost, podlézavost bez většího zájmu o vlast. Samozřejmě čest výjimkám. Kam se za třicet let poděli hrdí Čechové?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní24. září 2019 13:28
   „Kam se za třicet let poděli hrdí Čechové?“
   Stali se z nich voliči SPD. P.K.

   Smazat
 14. Šéf finančního úřadu skončil, když doměřil daň firmě z Agrofertu

  Pořad Reportéři ČT referuje o případu Karla Trefného, bývalého ředitele Finančního úřadu v Příbrami. Ten skončil ve funkci poté, co doměřil milionovou daň jedné z firem holdingu Agrofert.
  Jedná se o společnost Primagra. Bývalý ředitel Trefný říká: „My jsme Primagře doměřili daň z přidané hodnoty asi ve výši 1,5 milionu korun, proti které se společnost odvolala. V odvolání nebyla úspěšná, takže potom podala správní žalobu. Ve správní žalobě nebyli taky úspěšní. Daň uhradili a já jsem vůbec netušil, ani jsem si nemyslel, že by to mohlo mít nějaké následky.

  Jenže pak se najednou ohlásila reorganizace, přišel o místo ředitele a byl převelen z Příbrami do Prahy. Proti tomu se Trefný soudně bránil a spor s Finanční správou vyhrál. Na své místo se ale už nevrátil a pracuje jako řadový daňový úředník.
  Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofertu. A mohl bych si dovolit třeba víc. Tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat,“ říká Trefný.

  Do zaběhnutého soukolí zřejmě nezapadal ani tím, že byl odpůrce plošného a tvrdého používání zajišťovacích příkazů. „Moje vymezení proti zajišťovacím příkazům je velice jednoduché. Můj názor je ten, že zajišťovací příkaz není první nástroj zabezpečení úhrady daně, ale ten poslední.

  Případů firem, které byly nezákonným použitím zajišťovacích příkazů poškozeny, je víc, například Hopr Trade CZ nebo známý případ společnosti FAU. To je to, o které Babiš na proslulých „Šumanových“ nahrávkách říká, že na ni „naši zakleknou“.

  Takže vládnutí ANO nad financemi v Česku je poznamenáno nezákonnostmi, jsou poškozovány firmy a stát je liknavý v náhradě škody. Všechno je ale v pohodě. Zprávy o tom, že stát je prolezlý chapadly oligarchovy moci a že si ze země dělá Babiš své léno, se jen tak objeví, proletí prostorem a nic se neděje.
  Ono se to nikoho netýká, dokud se nezaklekne na něj a jeho blízké.


  Nikdo se nehlásí k žádné odpovědnosti, Babiš a ministryně Schillerová se tváří jako starostliví hospodáři a všechna taková zvěrstva jim procházejí. Zprávy, které by patřily na první stránky novin, se tam neobjeví, protože Babiš si dvoje noviny koupil a sedí tam jím dosazení lidé.

  Jak se dá mluvit o demokracii, když se nedovoláte práva? Když vás mohou obrat o majetek a nemůžete se dovolat spravedlnosti? Když se o tom dokonce ani nepíše, protože média patří jistému známému holdingu?

  Stát je dost tísnivá záležitost i tehdy, když funguje správně. Pokud se ale stane hnízdem kořistníků a různé druhy moci se dostanou pod jejich kontrolu, je to už úplná pohroma.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovedu si také přestavit tu situaci v opačném gardu.
   Bakala předsedou vlády. Nějaký úředník by mu chtěl
   něco doměřit. Chvíli byl klid. Pak ho přejelo neznámé
   auto.
   Chlapče nešťastná. Vždyť to je v demokracii, zvláště
   té po kapitalisticku, přece normální.
   Za komárů nikdo nemusel nic nikomu doměřovat. Jen
   zlodějům výši trestu. Rudé právo bylo pro nikoho i pro
   všechny. Komu to nevyhovovalo, byl disident.
   Jo, a kdyby jsi mi ty nebo někdo podobný chtěl spílat
   do rudých, tak by jste byli mimo. Jsem jen stár.
   Superstar.

   Smazat
  2. 14:53 Ty vypadáš na "živnostníka". Nevím ale zda ještě
   před, nebo už s EET.
   Vy všichni se z toho kapitalisty snad i poserete.
   Kdyby Babiš natah ráfy, nebo ho dokonce i zavřeli,
   tak máš smůlu. Zatím je tady lidí kteří platí daně
   většina.

   Smazat
 15. Pane Ungermane, my, český národ, svůj český stát máme. Dokonce má ten stát tisíciletou historii. Stačí ji jen oprášit,, oživit a otevřít ji mladé generaci. Český stát je ale v područí jiných států, nadnárodních korporací a fašisticko - alarmisticko - imigrantské multilkulturní ideologie. Tyto závislosti jim pomáhají udržet naši - čeští - kolaboranti a zaprorodanci. Těch je potřeba se zbavit a předat vládu do rukou skutečných vlastenců, pro něž budou české národní zaájmy a zájmy českého státu, spolu sbudováním a udržením jeho suverenity na mezinárodní scéně prvořadým úkolem. Jak prosté, milí Češi...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milá Vlasto, není to tak prosté. V současnosti jsme protektorát v EU. Patrik Ungerman píše o vyvázání se ze závislosti vlastní pílí a odvahou národní. "A vo tom to je".

   Smazat
 16. 18:31
  Máte PRAVDU!!!!

  OdpovědětSmazat
 17. Čím hůře, tím lépe. Teprve tehdy, až lidé na vlastní kůži pocítí neblahé výsledky svého myšlení, jednání a konání, budou ochotni mnohé změnit. Dokud jsou spokojeni se stavem věcí, změna nenastane. Čím je tedy stav společnosti, životního prostředí, rodinných vazeb apod. horší, tím dříve může nastat obrat. V současnosti ještě vše tak nějak možná už jen ze setrvačnosti, ale přece funguje. Přesto mám pocit, že se vše tak nějak sype, drolí a hroutí, což nemusí být (viz. výše) jen špatně.
  Přirovnal bych to k pacientovi, kterému lékař oznámí, že pokud nezmění svůj styl života, zemře. Teprve v tomto okamžiku si pacient mnohé uvědomí a přestane se přejídat, kouřit, chlastat... S lidskou společností je to podobné...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:24!
   Bohužel ve většině případů pozdě a to jak u pacoše tak u protentokrátu (B und M). Páníškové toto zpožděné vnímání, iracionální rozhodování a formální změnu (většinou k horšímu), dobře znají a pracují s ní v neprospěch otroků. Gándí svého času uspěl s teorií nenásilí, která ovšem stála miliony životu nevinných občanů Indie zbraněmi kolonizátorů, rukama zrádců. Pjakin závěrem každého videa (vopros-otvět) říká konzelnou formulku (znánija éto vlasť, vozmite znanija vo svoji ruky i ispolzujte dlja sibja i svojej símji). Ale i to má háček, proti zlu nelze vystupovat pácháním dobra (Ježíšův omyl) ani ustupováním zlu a útěkem před ním (kam, když ovládlo celou planetu?) a dokonce ani bojem proti zlu (boj proti klimateroru, jaderné válce a absolutnímu otroctví vždy končí zlem, terorem a otroctvím). Pusťte si slovenský film z roku 1968 "Balada za rytierom" a na jeho konci budete poučeni o konci pozitivního násilí (násilí proti násilí zůstane vždy násilím, jedno kterým).

   Smazat
 18. A proto mate divky-matky ktere kouri marjanku, jsou tetovane a primitivni a nevzdelane aby nikdy nebyli dobre matky svym detem!!! a tim se narod Cesky rozpadl.

  Jak prohlasil moudry rabin: Nejdulezitejsi vec co udela Zid v zivote je , ze si vezme za zenu dobrou!!! Zidovku!!!

  Chapete to?? Otazka je jak dostat rodiny + moralni hodnoty zpet do hry !!! Zadna odpoved?? neni na stole.

  Ovsem ze nas Rusove (SSSR) poskodili vice moralne nez financne, a nevim jestli to jejich mrtvi mohou vyvazit!!!

  Ci ceske vlny emigrace, strasne ztraty pro narod.
  A komunisti byli v podstate Globalisti .

  poli sutra

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ty voe, vždyť naši židi jsou taky náš národ. a že jsou
   všude ve světě, je taky globalismus.
   A pokud jsi emigrant, (klavesnice) tak buď rád a dělej vše pro svůj (asi německý) národ.

   mám taky v poli šutra

   Smazat
 19. Pane Povolný, nemyslím nic jiného, než o čem píšete. Ještě by to chtělo národní obrození č. 2...

  OdpovědětSmazat
 20. Jakýkoliv nežidovská národní stát může být funkční pouze za předpokladu zamezení přístupu židům "na pozice". Jinak tito vše zničí jako dřevotoč. To je železné pravidlo, důkaz vidíme všude na celém Západu, kam bohužel jsme byli násilně přiřazení také. Zkáza je neodvratná.

  OdpovědětSmazat
 21. Náš stát nemůže existovat bez vystoupení z EU, bez ignorování všech těch blbin, které jsou nám ze všech stran vnucovány. Bez kvalitního školství, bez falšování dějin. S výchovou ke slušnosti, aby např. sezení v čekárně u lékaře nepřipomínalo výrazivem spíš kravín. Po 30 letech "vývoje" nám vládnou jiní a odjinud, nemáme na nic vliv. Cizí firmy nám sem tahají cizí státní příslušníky ve velkém a nám to nevadí,protože "nám" roste průmysl. Máme se údajně, tak jako nikdy, s nepřístupnými loukami, oplocenými, nebo vyschlými rybníky. S paneláky postavenými na plocho, kde si lidé čumí ze svých pidipozemků do ložnic a kuchyní a slyší každé slovo, ale za to ze "svého". Nikomu na ničem nezáleží, natož na něčem tak abstraktním jako je jakýsi "stát".

  OdpovědětSmazat
 22. Máme se údajně, tak jako nikdy. To souhlasí, ale v jiné podobě než si většina vysvětluje. Lidé spolu nekomunikují a když ano , tak nejsou schopni přijmout jiný názor, než ten proevropský. Tady to začíná. Každodenní masírování ČT a ČR nás rozděluje na lepšolidi a "obyčejné". Dokud nepřestane takováto činnost masmédií nevidím šanci na zlepšení.

  OdpovědětSmazat
 23. Situace je vážnější, než z venku vypadá. Stačí si přečíst zdejší pavlačové výlevy. Nezlobte se, za to nemůže ani Praha, ani Bakala, ani Babiš či komunisti. S takovou partou se nějakého obrození nedočkáme. Doba TGM, Čapka, Kryla, Hanzelky, Wericha je nenávratně pryč. Jsme slepé střevo Evropy, vhodné opravdu jen na montovny a trh s druhořadým zbožím. Dokázali jsme, to Evropě "osladit" a sami zaslepeni svou důležitostí jen kokrháme, čechráme si peříčka a pomateně běháme okolo našeho hnojiště.Být mi 20 let a být svobodný, tak beru roha.

  OdpovědětSmazat
 24. Ano Patrik Ungermann to popisuje velmi dobře. Já jenom dodávám že věřím v morální sílu většiny občanů a proto již kolik let tady píši: Volte ty co prosadí zákon o adresné volební povinnosti a použitelný zákon o referendu. Podle mě je to jediné jak se z tohohle marazmu dostat. Většina lidí když bude vědět že všichni budou vědět jak hlasoval, bude se snažit hlasovat v prospěch většiny a to je správné. Dále potom další změnou musí být že vítěz voleb bere vše a ne geniální podvod parazitů - KOALICE. Nechápu proč SPD , ANS a ČSNS nejsou schopni spolupracovat na těchto dvou zákonech.

  OdpovědětSmazat
 25. 20:41
  Toužím po stejném výsledku,má to jeden háček, na volebním seznamu nenalézám odpovídající osobnosti.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.