Reklama

středa 23. října 2019

BIS už léta neodhalila skutečnou špionáž, přesto opakovaně mluví o rozbití ruské zpravodajské sítě a politikům se tahle omílaná pohádka pořád líbí

Agentura EXANPRO
23.10.2019  EXANPRO
PŮSOBENÍ ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB
Souhrnné hodnocení (12069)

Bezpečnostní informační služba
* (BIS), potažmo její ředitel Michal Koudelka se opakovaně chlubí již téměř dva roky starou kauzou, která sahá až do ledna 2018. Podle Koudelkových slov z jeho prohlášení učiněného v prosinci 2018 se jím vedené BIS podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť* jedné z ruských zpravodajských služeb* působící na území ČR a zcela tak ochromit její činnost.

Ředitel BIS tento údajný úspěch zopakoval na bezpečnostní konferenci, která se konala v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 21. října 2019. Tam uvedl, že BIS a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB*. K tomu doplnil, že síť byla totálně rozbita a zdecimována díky výborné práci NCOZ a že vyšetřování pokračuje.

Opakované tvrzení by mohlo být opravdovým úspěchem, pokud by však v sobě neskrývalo hned několik odborných nedostatků a faktických rozporů. Závažnějším problémem ale je reakce českých politiků, kteří se jako děti nechávají znovu a znovu opájet zpravodajskou pohádkou, která je už jenom podle volených slov sotva zpola pravdivá (což je možné lehce prokázat – součást připravovaného samostatného dokumentu). V odborném názvosloví se jedná o termín zpravodajská historka* (intelligence narrative), jež je zpravodajskou službou vytvářena jako podpora vládní či mezinárodní trendové politiky proti zahraničnímu politickému soupeři (někdy se může jednat i o podporu vlády proti opoziční politické straně na domácí půdě).

Činnost BIS analyzují a hodnotí také následující související zpravodajské produkty:Mnoho objasňujících odpovědí na rozebírané téma, a to do slova a do písmene, lze najít ve Vědomostním testu D, který byl v rámci přípravy a vzdělávání analytiků vytvořen jako produkt inspirovaný nekvalitními projevy BIS a nazván „Dokáže se BIS vypořádat s těmito odbornými otázkami?“ (produkt obsahuje 18 odborných otázek). V souvislosti s aktuálním tématem pro ilustraci uvádíme příklady tří otázek z testu D, které jsou vždy opatřeny čtyřmi možnostmi odpovědí:

Příklad otázky: Co znamená, když někdo řekne, že rozbil cizí zpravodajskou síť?
a) To znamená, že bylo zabráněno v získávání utajovaných informací.
b) To znamená, že byli odhaleni zahraniční špioni a spolupracující agenti.
c) To může znamenat, že byli vyhoštěni vojenští zpravodajci, kteří prováděli legální vojenskou diplomatickou misi.
d) To znamená bezvýznamnou frázi, protože zpravodajskou síť nelze spojovat se špionážní sítí.

Příklad otázky: Jaký je rozdíl mezi zpravodajskou sítí, špionážní sítí a agenturní sítí?
a) Zpravodajská a špionážní síť jsou termíny shodného významu, kdežto agenturní síť je podskupinou zmíněných sítí.
b) Žádný rozdíl. Všechny tři termíny jsou synonyma a je možné je libovolně zaměňovat.
c) Špionážní síť a agenturní síť jsou termíny shodného významu, kdežto zpravodajská síť zahrnuje vše, co patří do zpravodajské činnosti.
d) Podstatný rozdíl. Každá síť znamená něco jiného, i když se jejich významy mohou překrývat.

Příklad otázky: Kolik je v ČR cizích zpravodajských důstojníků, špionů a agentů?
a) Tolik, kolik určí BIS, která tyto údaje vede jako utajovanou informaci.
b) Počet těchto osob nelze určit ani přiblížit.
c) Lze stanovit minimální počet cizích zpravodajských důstojníků, avšak počet špionů a agentů lze jen odhadovat, pokud není jejich činnost odhalena.
d) Počet agentů vychází z počtu špionů, jejichž počet je odvozen ze stanoveného počtu cizích zpravodajských důstojníků.

Správné odpovědi a jejich odůvodnění jsou obsahem souhrnných výkladů 22032 (díl 1) a 22033 (díl 2).

Čeští politici a především pak výkonní politici z národní vlády a poslanci ze Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS (SKBIS) se nechávají ošálit vystupováním ředitele BIS. Starším potvrzením je např. obsah produktu 12026 „Ukázka neschopnosti českých zákonodárců kontrolovat zpravodajské služby a selhání médií tento stav rozkrýt a správně pojmenovat“. Nejnovějším potvrzením je pak vystoupení místopředsedy Výboru pro bezpečnost poslance Pavla Žáčka v pořadu České televize s názvem „Interview“ na téma BIS a rozbití ruské sítě. Zmíněný díl pořadu byl vysílán 21. října 2019 a poslanec Žáček zde ukázal naprostou neznalost kontrazpravodajské* práce proti cizím zpravodajským službám, a tím i neznalost, jak takové cizí služby pracují. V analýze jeho ústního vystoupení je možné nalézt, že Pavel Žáček vůbec neví, o čem přesně ředitel BIS mluvil a zda jsou jeho tvrzení pravdivá (součást připravovaného produktu).

Ono je ale těžké porozumět samotnému Koudelkovi, protože on sám několikrát prokázal svou odbornou nezpůsobilost: například neví, jaký je rozdíl mezi všeobecnou zpravodajskou činností* a špionáží* (vyzvědačstvím* dle české terminologie a českého trestního zákoníku) nebo rozdíl mezi kybernetickou špionáží* a neoprávněným přístupem k počítačové síti (podrobněji viz produkt 13069 „BIS prozradila, že nerozumí termínu kybernetická špionáž“).

Čeští politici neumějí pokládat relevantní otázky, aby zjistili důvěryhodnost všech tvrzení. To vychází také z toho, že neznají ani základy zpravodajské práce včetně odborného názvosloví, od kterého to všechno začíná: Není možné provádět, kontrolovat a hodnotit zpravodajskou činnost, když zpravodajští důstojníci*, kontroloři–inspektoři a hodnotitelé (analytici) neznají definice odborných termínů ze zpravodajské praxe a způsoby zpravodajské činnosti (viz ukázky výše). A jsme u jádra věci ohledně kontroly ze strany SKBIS, která svou kontrolu nedokáže správně provést už jenom proto, že neví, u jakého orgánu a čím má taková kontrola začít. Taková kontrola nebude nikdy úplná a kvalitní, ale poslanci veřejnosti vždy bez znalosti věci sdělí, že BIS pracuje na nejlepší možné úrovni.

Michal Koudelka od svého jmenování do funkce ředitele BIS (srpen 2016) prokázal, že není spolehlivým zdrojem jakýchkoli výstupů, nýbrž jen loajálním následovníkem zahraniční politiky určitých mocností. Pokud by to bylo naopak, musel by poslancům a vládě umět sdělit, jaký je průměrný počet skutečných špionů* a agentů* (externích spolupracovníků) na území ČR za jeden kalendářní rok (tedy v jeho případě za roky 2016, 2017, 2018 a 2019). Avšak pro ředitele Koudelku je to složité dilema, protože ač slova o špionáži pravidelně vypouští ze svých úst nebo jsou tato slova uváděna ve výstupech BIS, tak se vlastně v posledních letech neřešil opravdový případ špionáže a s tím odhalení alespoň jednoho špiona (příslušníka cizí zpravodajské služby provádějícího ryzí špionáž) a případně i agenta (spolupracující osoby z ČR nebo ze třetí země). Jenže ředitel BIS nemůže na druhou stranu zase jen tak říct, že BIS dosud neodhalila žádného cizího špiona ani místního či zahraničního agenta, protože by jinak nemohl tvrdit, že „rozbili síť ruských agentů“ (viz účet BIS na sociální síti Twitter).

Jestliže hovoříme o špionáži a o špionech (vyzvědačích), tak máme přirozeně a přesně na mysli cílené získávání utajovaných informací především státního charakteru, čehož nelze dosáhnout pouhým proniknutím do obyčejné počítačové sítě například na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (blíže viz produkt 13069) ani pouhým zřízením firmy obchodující s počítačovým hardwarem a softwarem či krycí firmy* s jiným druhem činnosti. Otázkou tak zůstává, co BIS vlastně rozbila (ve vyhledávači na internetu se objevuje nabízené spojení, že BIS rozbila ruskou síť na badminton – to je sice pravdivé internetové zjištění, ale notně odlehčené).

Zajímavé je, že se na žádost novinářů k dané záležitosti nechtěl vyjádřit nikdo z NCOZ. Novináři byli odmítnuti s tím, že NCOZ nechce případ komentovat. Zástupci NCOZ zkrátka asi nemají co komentovat. Námitkou by mohlo být, že zdrženlivost v komentářích je z důvodu toho, že případ je stále v procesu trestního řízení (dle vyjádření BIS). Jenomže tato námitka neobstojí, ba naopak vnáší do celé záležitosti další nejasnosti. Například to, zda jsou údajní zadržení bez protestů ruské strany už téměř dva roky ve vazbě, anebo zda jsou vyšetřováni na svobodě, což je vlastně o ničem.

Podotýkáme, že se v případě údajných dvou odhalených krycích firem nemohlo z větší části jednat o ruské diplomaty. Většina údajných provinilců tak neměla diplomatickou imunitu a mohla, nebo dokonce měla být zadržena, obviněna a trestně stíhána. Jenže po těchto osobách není ani vidu, ani slechu. „Vtipálci“ by jistě poznamenali, že mohly být jako výraz loajality předány a odvezeny na americkou námořní základnu v zálivu Guantánamo. Zůstává ale záhadou, proč ředitel BIS ani po dlouhé téměř dvouleté době nezmínil, kolik osob bylo zadrženo a kolik z nich obviněno. To je celkem standardní věcí i v postupu jiných zemí, které ve svém periodickém shrnutí vždy uvedou počet odhalených pachatelů bez upřesnění státní příslušnosti. BIS to kupodivu provádí obráceně: uvede státní příslušnost (přirozeně Ruská federace) a zatají jakýkoli počet – jako by ty osoby neuměla ani spočítat.

BIS tedy rozbíjí ruské sítě, ale neprokazuje špionáž. Tomu se říká špionáž verze 0.0.0 (neboli žádný špion/agent na dohled ani ten s kódovým označením 001), případně odborněji „vykonstruovaná špionáž“. Je pak na místě požadovat, aby BIS upřesnila, jaký čin údajní pachatelé vlastně spáchali. Je však důležité poznamenat, že na území ČR se cizí špioni i místní a zahraniční agenti nacházejí. Své o tom vědí zahraniční zpravodajské služby, a to převážně ze západních zemí, neboť tyto osoby na českém území řídí (dohromady jich je mnohem více než zapojených Rusů). Státy bývalého socialistického bloku jsou výhodným rejdištěm s rekreačními podmínkami pro působení a setkávání zpravodajců* z třetích zemí jak s jinými zpravodajci, tak se svými zdroji (agenty). Tyto aktivity zde praktikují jak služby z východních, tak ze západních zemí. Alarmující věcí je, proč tyto aktivity nepokrývá BIS, zvláště když o nich vědí i nepřímo zapojené západní čili partnerské služby (BIS se vychloubá skvělou spoluprací se zahraničními partnerskými službami, ale její vedení je značně naivní, když si myslí, že s nimi zahraniční služby budou sdílet vše, co se týká České republiky).

S odlehčením (ale ne zas tak úplným) uzavíráme, že by se poslanci měli možná více ptát těch politiků a příslušníků českých zpravodajských služeb, kteří navštěvují ústředí CIA* v Langley (viz produkt 12061 „Jaký význam měla návštěva českého premiéra v ústředí CIA?“) a i na jiných místech se setkávají s pracovníky cizích zpravodajských služeb a s novináři, ať už se jedná o plánované pracovní schůzky, anebo o schůzky například v osobním volnu a z vlastní iniciativy (úniky informací mimo ČR a do veřejného či novinářského prostoru). Pokud si někdo myslí, že se pracovník zpravodajské služby nemůže dopustit neoprávněného předání utajovaných informací (čili trestných činů vyzvědačství nebo ohrožení utajované informace s úmyslem či z nedbalosti) jenom proto, že se stýká s někým, kdo je považován za příslušníka partnerské zpravodajské služby, tak je na velkém omylu. Příkladem jsou aféry mezi americkou CIA a německou BND*.

Podrobnější analýza celé záležitosti včetně nejnovějšího projevu ředitele BIS, „nevyzrálé“ reakce místopředsedy Výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka a odkrytí přibližného každoročního počtu špionů a agentů na území ČR je součástí připravovaného produktu.


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.

Zpravodajský produkt 12069
Souhrnné hodnocení
© 2019 Agentura EXANPRO

79 komentářů :

 1. Začněte lhát jako Poroschenko a budete mít výsledky (-:
  Nejlepší bylo jak EU gratulovalo Poroschenkovi jak Ukrouši rozstříleli celou Ruskou kolonu po překročení hranic.To byla super KACHNA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle poslednic zatim neověřených zpráwv se chystaji vlastenečti členové a zamstnanci BIS vrátit platy,aby se tak nepotřebné BIS rozvalilo na kusy a bylo by k naši škodě nebožtik!
   Kdovi,zda to je pravda,co?

   Smazat
  2. Federální bezpečnostní služba v rámci systému zpravodajských a bezpečnostních služeb Ruské federace plní funkce kontrarozvědky, tedy služby plnící bezpečnostní a zpravodajské úkoly na území Ruské federace.
   Aby ruská kontrarozvědka FSB mohla vytvářet na území České republiky svoji agenturní síť, musela by Česká republika být součástí Ruské federace.
   V systému zpravodajských a bezpečnostní služeb Ruska neplní úkoly rozvědky FSB, jak tvrdí ulhaný Koudelka, nýbrž organizace nesoucí název SVR (Služba vnější rozvědky).
   No, hlavně že to kolaborantské vlastizrádné pr...se obdrželo vyznamenání od zločinné CIA.

   Smazat
  3. Tomu blbovi Koudelkovi v CIA poradili, co má dělat v případě každoročního schvalování peněz pro zbytečnou službu státu. Je nadmíru jasné, proč president tomuto hňupovi dodnes nedal povýšení a udělal zprávně.

   Smazat
  4. něco vypotit musi aby byly premie či podrbani za uchem a kdyby se přišlo na to že je to lež tak se řekne že to byla cilena akce ve formatu desinformace a obe bude spravně a za obe se budou inkasovat prachy mě to tady přijde jakoby nikdo nevěděl že špioni mužou všechno dělat a všechno jim musi projit

   Smazat
 2. A čím tu kolonu ty BANDEROSVINĚ rozstříleli?!!!
  Prakem?!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oprava: PUTLBANDOSVINĚ

   P.S.: Zde jejich galerie! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Smazat
 3. Ničím, byla to kachna= lež!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:22
   Zřejmě jste mně nepochopil,nevadí

   Smazat
  2. Pardon,nevšiml jsem si toho smajlíka.

   Smazat
 4. Čučkaři nemohli odhalit žádnou špionáž, protože mají zakázáno kontrolovat činnost těch největších špiónů (rádoby spojenců) na našem území. :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oni to nemají zakázáno, mají tyto aktivity monitorovat ale nemohou je aktivně překazit. Jenže se obávám, že s tímto šéfem ani ten monitoring nedělají.

   Smazat
  2. Pořád jde o "skoro" generála Koudelku. Vláda nevrhla a nyní se ukáže, jak se pochlapí president.

   Smazat
  3. 16:58
   Jistě. Navíc ten monitoring bude pouze formální založený na tom, co jim ze západu ohlásí a basta. Takže na tom, že jde o podvod a fakticky zločin, protože je to ohrožení bezpečnosti státu, to nic nemění.

   Smazat
 5. V EU zjistili pravdu a začali zjišťovat že se spojili s Ukrohňupy. Miliony které tam posiláme padají jak do černé díry.

  OdpovědětSmazat
 6. Na Flanderku, Koudelka nemá. V.J.H.

  OdpovědětSmazat
 7. Je to smutné čtení. Politicky uvědomělí diletanti vzdělaní sledováním bondovek. Každopádně lze očekávat, že příští rok opět rozbijí ruskou špionážní síť. Stává se to takovou hezkou tradicí.

  OdpovědětSmazat
 8. Koudelka nebude asi ten lepší Koudelka z SK Chvojkovice Brod (-:

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemám asi právo hodnotit odbornost a pracovitost pana Koudelky, ale jen podle prvního dojmu, se mi zdá, že do Andora Šándora má hodně daleko. Skutečně vzdálenost je, jako mezi krajskou soutěží pro SK Chvojkovice Brod a 1.ligou. Neznám strukturu našich tajných sil, ale prozrazení baráku, kde byli soustředěni naši elitní kontráši, se teda opravdu muselo podařit. Nevím je-li pan Koudelka jejich velitelem, pak se opravdu nemá čím chlubit. Ať tak, nebo jinak, na každý pád jsmě pro svět za blbečky.

   Smazat
  2. Nechci nikomu ubližovat, ale myslíte si, že jsme opravdu tak důležitý stát, aby tady řádili špioni o 106 ? Možná je nějaký semtam zájem o průmyslovou špionáž, ale jinak nic zajímavého. Stejně se tu vždy všechno vykecalo.

   Smazat
 9. To , ze se Cesko hemzi ruskymi , natlakovymi a manipulativnimi skupinami, se pozna snadno i bez BIS !

  Pan Koudelka ma prehled a slape jim na paty a proto se ho nekdo snazi zdiskreditovat !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako že někdo pana Koudelku na dálku ovládá, aby nešlo poznat, že to dělá někdo zvenčí? Jo, to bude určitě ono! Je to skvělý plán!

   Smazat
  2. Konečně odhalení. Doteď jsme netušil, že tu nátlakovou a manipulativní havěť, škodící našemu státu, řídí z Kremlu či z Lubljanky.
   A já pořád, kde ty Evropské hodnoty, Člověk v tísni, Zpravodajství ČT, Radio Plus, Občanský institut, Aspen, Knihovn a V.H. a podobní vejlupci berou na ty rejdy prachy.

   Smazat
  3. A to netušíte, že je to tajný agent ... ruské rozvědky. To nemůže být jinak!

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Achtung,Achtung scheisse pflicht!!!

   Smazat
  2. 17:22 Vyskřekl špatným jidiš dementní zřízenec teplický patologie, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se kdy probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, co mu ho chodí potajmu upíjet!

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:16 Ta tvoje diagnoza bude asi počteníčko. Prášky ti zřejmě vozí na dvoukoláku a aplikují lopatou uhelkou. No nic, i ty máš nárok na tzv. lidská práva i když nejsi nic jiného, než hovado.

   Smazat
  2. 18:00
   :-)) Dobrá reakce.

   Smazat
  3. 18:00 Zeman řekl, 30 % lidí u nás jsou idioti, GRATULUJI.

   Smazat
  4. 18:45
   Tím byl zamýšlen tvůj havlozrod!☺

   Smazat
  5. 19:06 Spíš tvůj! Zapomínáš zas, že to byl tvůj biologickej fotřík? Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína!☺

   - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  6. Probuď se deratizátore, čeká tě práce = 》 8:16.

   Smazat
  7. oprava času: = 》 19:06

   Smazat
 12. 17:16
  Havloparanoiku,ty si tohle nech na tapety u Šafra,tam ty tvoje genitálni havlomOUDra ocenění,tady seš v roli AMIKOKOTA,kterej je k smíchu!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hněd NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Proto ta hysterie v krysích řadách. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie, anonismu a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
 13. Nikdo tvrzení BIS nevěří, ale je to jedno, nikomu nezáleží na tom kolik lidí tomu věří. Jednoduše,všichni ti co jakkoliv kritizují současný režim jsou Putinovi špioni a BIS si může tedy vybírat, na koho ukáže, že byl rozbitý jako síť. Naší lidé musí jezdit nakupovat potraviny do zahraničí, aby se uživili, musí splácet do smrti obrovské hypotéky, pracují za čtvrtinové platy v porovnání se západem, ale nesmí se o tom mluvit, jinak bude dotyčný usvědčen s napomáhání Rusku. Je to dobře vymyšlené. Netleskáš že jsme v ráji, jsi ruský špión a půjdeš do báně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rus je především náš pokrevní bratr Slovan. Na to by se nemělo nikdy zapomínat. Zrovna tak na to že nás nikdy vojensky nenapadl, ba naopak.

   Smazat
 14. To ví i blbec že nic nerozkryli. Ten humbuk spustili jen aby přebili ten jejich průser s tím jejich odhaleným hnízdem. Já bych řekl že v dnešní době sankcí je pro nás daleko nebezpečnější CIA jak GRU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:49 A jaké jsou ty sankce ze stran CIA, vašnoso. Tak to dopadá, když píše hlupák.že 17:49

   Smazat
  2. Neotáčej kormidlo jinam a raději pověz, co to vlastně ta Koudelkova parta "odhalila",když případ neskončil ani u soudu ani vyhoštěním "diplomatů" a odsouzením místních spolupachatelů? Teď mluv něco o hlupácích a pohleď přitom do špíglu!

   Smazat
  3. Jsi snaž z jiné planety 17:58, planety Jevropských hovnot pornobuzíka? Najdi si, nikdo není povinen ti něco dodávat, pod tvůj rypák. Na netu je toho hodně, na euro-bolševických webech to ale nenajdeš.

   Smazat
 15. 17:38 Té tvé totální demagogii se musim smát. Celý svět ví jak rus šmíruje, zvláště státy EU. Stačí se podívat kolik dává rusko peněz na tuto činnost jak rozložit tyto státy..Jinak nechápu tvé debility, " naši lidé jezdí kupovat potraviny do zahraničí" a kam ty vole.Mám desítky známejch a nikdo by neměnil za tu vaši rudou dobu. Troubo.Takovejch idiotu není naštěstí moc.jako ty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. !!! Cháááá Americké odposlouchávání Merkelové a dalších politiků bylo rozsáhlejší …...

   Smazat
  2. No ty jsi se fakt poved. Prozraď, Einsteine, kolik tedy dává Rusko peněz na to jak rozložit tyto státy?

   Smazat
  3. Je to ulhaný troll. Pomlouváním Ruska se snaží rozbít diskuzi. Což takhle ho smáznout. Neodpověděl, neví nebo lže. Pryč s ním!

   Smazat
  4. 17:55 Jasnačka nás normálních je většina. A vás fašisty toužící po tažení na východ nakopeme do zadku i s sedmilhářem koudelkou.

   Smazat
  5. 22:19 Leda hovno! NATO je Zákon sám. Je to úderná pěst Demokracie, tedy nordické nadvlády! Blbečkům spikleneckejm se nakecalo že se jako plní coudnhovnistický projekt rasové výměny v Evropě, ale houno houno! Jde o nordickou lest! Barbarossa II. bude bezbolestná pro naši rasu! Frau Merkel a mesié Macron spolu s Mr. Trumpem naoko provádí plán hraběte. Ale v reálu je to jen chytrá záminka! Ti čmoudi budou posláni právě na Východ jako odminovači, sebevraždední atentátníci (živá torpéda) a odstřelovači. Mnozí z nich totiž prodělali výcvik již ve svých zemích původu a navíc znaj putleroffce a jejich způsob boje! Nenávidí je a budou mstít za Kábul,Groznyj, Allepo a další místa zničená bolševickou a putleroffsku soldateskou! Sami většinou padnou v boji a vezmou sebou putlerské vrahy. A naši poté již jen obsadí tuto barbarskou zem, aby ji pozvedli k civilizaci ....

   Smazat
 16. Oponovat BIS odbornymi argumenty, ze se nestydite! :))

  OdpovědětSmazat
 17. Evropa i přes uvalení sankcí dováží z Ruska více zemního plynu než dříve

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trump se pouští do celní války i s EU. USA zavedou cla deset až 25 procent. To je panečku spojenec že. A ty výhružky jdou ještě daleko dále, no každý si je může dohledat že.

   Smazat
 18. Ach jo
  Ten Koudelka..jestli nebude general tak snad pochyta vsechny ruske a cinske agenty
  Myslim ze v Moskve a Pekingu zavladlo zdeseni
  Jinak Koudelka je zmasirovany anglicany..
  Zrejme pro ne pracuje
  Jasne ze Koudel nikdy nikoho necapnul to jsou kecy pro chrochtajici demagoblog..
  Navic tedy neni bezne ze by to takhle vyrvaval do sveta..
  Vetsinou si to zpravodajske agentury resi mezi sebou..
  Tedy pokud je moznost
  Koudel je nevetsi amater ktery kdy velel ceskym nebo ceskoslovenskym tajnym sluzbam
  Je to trouba..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na to, aby fízlovali tenhle web a samozřejmě i ostatní osiny v prdeli pro soudruhy co spolu mluví, na to stačí.
   A tipuji, že je to 90% jejich aktivit.

   Smazat
  2. To ano
   Fizlovani internetu by jim docela slapalo
   A to se jeste stihnout venovat skolstvy
   Nejsou bajecni ti kluci a holky z BIS..??

   Smazat
 19. !!!!! Dělají to i ostatní země, brání se USA kvůli špehování Evropy
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/delaji-to-i-ostatni-zeme-brani-se-usa-kvuli-spehovani-evropy.A130701_135048_ln_zahranici_mtr

  OdpovědětSmazat
 20. Cuckarum se zdarne podarilo rozbit ruskou agenturu.Toto usneseni bylo navrzeno a zdarne zakonceno ve vinarne “ U Maliru”.Jeste na miste byla vyhotovena zprava pro tisk.Jejich pozdni hlasite jednani ve vinarne neuniklo pozornosti stamgastu a proto o tom neco vim...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano asi tak nejak to u Koudelku doma funguje
   Alespon jsem se zasmal ..

   Smazat
 21. Jen blbec může věřit těm pohádkám od Koudelky. Jen štve proti našim Slovanským bratřím a to je špatně.

  OdpovědětSmazat
 22. RUS náš bratr nám bezdůvodně nevyhrožuje, alespoň si toho nejsem vědom.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nikdo, páč nikoho nezajímáte. Čecháčci si ani ten svůj pidistát nevybojovali, ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  2. Že by Dobřany dneska protáhly vycházky? Tomu 19:32 je třeba změnit medikaci. Ta stávající je slabá.

   Smazat
  3. Anonymní 23. října 2019 19:32
   Vy jste teda dáreček. Co kdyby jste se obrátil na Vaši základní školu, aby Vám vystavili potvrzení, že jste se český jazyk učil s odporem a jako cizí. Tím získáte právo a hlavně povinnost zapomenout tento pro Vás čecháčkovský stát a plně se soustředit na Vaše maloměšťácké nečecháčkovství, protože Vám asi vyhrožuje každý na koho se podíváte. A Vy byste tak rád jen a jen vyhrožoval. Vážený rodinný příslušníku rodiny Hřibů, musíte pracovat mnohem lépe a usilovněji. Poučte se u pana Koudelky! Bude s Vámi větší sranda! A příště pište rovnou německy!

   Smazat
  4. oprava času: 18:41, samozřejmě ... naopak 19:32 výbornej a přesnej postřeh! Žijete už dlouho na tomhle rusofilským smetišti?

   Smazat
 23. 20:14
  Jedna dobře namířena mezi oči devítkou by stačila!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tomu ve 20:14 jistě, ale na putlerprda z 17:24 je třeba nasadit speciální anti-chujlosprej značky SKUNK APE !☺

   Smazat
 24. Kromě zlodějin v ČR NEFUNGUJE NIC , NATOŽ PAK čučkaři !!!

  OdpovědětSmazat
 25. Čučkaři všech zemí spojte se!

  Tak nějak to bylo úplně nahoře napsáno na tatínkových novinách za 50 halířu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak velkou hypotéku měl tatínek na byt?
   Tzv. demokracie má jednu nespornou výhodu, brání blbům v rozmnožování, protože k tomu nedostanou podmínky.

   Smazat
  2. Tatínek má dodnes družstevní byt.Hypotéku mám já a to do konce života.
   Bakala nám ukradl byt OKD a prodal ho spol. Residomo.

   Smazat
 26. Ty musíš být stejný vůůůl jako ta prasečí hlava Vondra když tvrdil že by si ti Kurdové měli ten stát vybojovat se zbraní v ruce. Co kdyby tak přitáhli na Česko s tím že by se jim naše kotlina líbila jako stát, co, ty idiote. No von ten Vondra by z toho vyšel lacino, ona ta vepřová hlava má modrou, ten by nikdy za náš stát nebojoval. A myslím že ty idiote rovněž ne. Proč netáhnete někam do prdele když se vám zde nelíbí co, třebas do juseej co ????? Proč zde neustále děláte tu BLBOU náladu co ????

  OdpovědětSmazat
 27. Odpovědi
  1. Ne rozhlas Jerevan.

   Smazat
  2. Nejtajemnější, ne jednotka ale armáda, je CIA.

   Smazat
 28. 9:40 IQ 85? Se obávám, že pr omístní soudruhy je tohle číslo příliš velké, pokud ho vubec poznají.

  OdpovědětSmazat
 29. 15:46
  Sám máš IQ menší než čtyřicet a k tomu ridinnou diagnozu A52 a F73,tak zapadni do amianálu!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale uncle Google ukazuje že A52 je tento ZDE! - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   a F73 zase tenhle TU - https://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n.jpg

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.