Reklama

čtvrtek 10. října 2019

Co určitě není levice a co pravděpodobně levicí je

Stanislav A. Hošek
10. 10. 2019
Kratičký prolog
Tento text se nepokouší dokazovat, zda dneska existuje, či neexistuje levice. Jsem si totiž jistý, že existuje a mám pro takové tvrzení nespočet důkazů a dostatek argumentů. Dovoluji si tento článek publikovat jen a jenom proto, že v textech současných publicistů je nadmíru problémů, jejich řešení, ale i osobností, které jsou označovány v tom lepším případě za levičáky, neomarxisty, či euromarxisty, v tom horším za bolševiky, socany, ba i komouše, ba až zdivočelé diktátory s totalitními tendencemi.


O klimatickém alarmismu

Na první pohled to vypadá, že se svět zbláznil kvůli klimatu. Ihned toho využívají skoro všichni politikové, ideologové, publicisté a další lokajové skutečné moci. Politikové proto, aby se zviditelňovali na nové módní vlně. Ideologové zase proto, že umí vždycky využít každý společnostní jev k potvrzení svého, jedině správného učení. Publicisté pak proto, že ví, za co se dají získat vyšší honoráře, či dokonce kariérní postup.

Podstatně horší je to s těmi lidmi, kteří jsou přímo aktivní ve věci samotné. Obvykle totiž, ti méně vědoucí, jsou mediální manipulací zneužíváni k prosazování jiných až ryze skrytých zájmů těch, kdo jimi manipulují. Ti, kdo se pak snaží vnést rozum do problematiky, jsou ideologicky nálepkováni, stále častěji šikanováni, ostrakizováni, dokonce vyhazováni ze svých zaměstnání a jiných pozic, zakazováni až soudně trestáni.

Klimatický alarmismus je vydáván, veřejnosti prezentován a ideově řazen do levicové politiky. V naprosté většině textů je prohlašován za výlučně levicovou politiku. Při hlubší analýze těchto tvrzení se však nenajde jediný relevantní důkaz, že tomu tak je. Taková tvrzení jsou nejčastěji, ba často jenom, argumentačně založena na jakémsi rádoby logickém zřetězení pojmů nový jev, pokrok, levice. Jenže ne každá novinka je pokrokem, viz třeba fašismus, z něhož vyrostl hitlerismus. Který za levici vydávat nelze, protože chtěl zničit první stát, který byl prokazatelně levicový. Rovněž ne každý pokrok je levicovým jevem. Spíše naopak. Kupříkladu technologický, nesporný pokrok, který vynesl Evropu na vládce světa, byl produktem bohatých, kteří zneužívali ostatních lidí, kteří pro zajištění své holé existence se museli podílet na zvyšování jejich bohatství. Takže šlo o pravicové chování.

Druhým nejrozšířenějším argumentem, kterým je klimatický alarmismus prezentovaný coby levicová politika je tvrzení, že jeho aktivisté jsou revoluční násilníci odmítající diskusi, protože jsou přesvědčeni o jedinečnosti své pravdy. Jde opět o matení způsobené pojmovým šermováním. Liberálním kapitalismem nejvýše oceňovaná americká revoluce nebyla naprosto jednoznačně levicovým jevem. Ani v nejmenším. Nejméně od vzniku Sovětské svazu pak pozoruji, že každý politický činitel své přesvědčení považuje za jedině, ba až jedinečně pravdivé, za které bojuje všemi prostředky, dokonce i válkou. Při tom naprostá většina z nich zcela určitě není levicová. Takže tvrzení, že jen levičáci jsou revolucionáři, násilníci a považují se za nositele jediné pravdy, je nesmyslem. A to nechci hovořit o náboženské víře velké části lidstva, abych do textu nezatahoval navíc ještě církve.

Dílčí závěr

Ochrana životního prostředí, stejně jako v užším smyslu snaha zmírnit dopad klimatických změn není ani levicové téma, ani pravicové. Je všelidské. Teprve jeho řešení může být levicové či pravicové. Zmíněný alarmismus ale není vůbec jeho řešením, je čistě jakousi metodou propagace celého problému. Jako takový, jak je vidět, rovněž není ani levicovým, ani pravicovým.

Teprve reálné pokusy o řešení naznačují, zda jde o politiku pravicovou, či levicovou. Jestliže kupříkladu megaměsto je sužováno automobilovými zplodinami, může se snažit o urbanistická opatření, která zajistí, aby naprostá většina lidí měla do práce jen maximálně třeba půl hodiny. Může při tom zajistit rozsáhlou hromadnou dopravu a dokonce ji poskytovat většině zdarma. Což by byla výrazně levicová politika. Může ale také kupříkladu zakázat provoz aut se spalovacími motory, nařídit provoz elektromobilů, na čemž vydělají soukromé firmy miliardy. Což je jednoznačně pravicové řešení.

Jestli byl v této oblasti kupříkladu vládou iniciovaný boom solárních elektráren v ČR politikou levice, či pravice, si dokáže každý čtenář určitě udělat sám.

O multikulturalismu

Mísení ras, kultur, národů ba až etnik a vytváření jakéhosi všelidského pel-mel, je rovněž vydáváno za levičáckou tendenci. A to tak jistě, že se ani nikdo moc nesnaží to dokazovat, přece již Marx psal o tom, že proletariát nemá vlast. Jenže tento aforismus je obvyklým vytrháváním z kontextu. Marx tím neměl na mysli nic jiného, než konstatování faktu, že pracující lidé jsou všude ve světě stejným způsobem vykořisťováni, já bych dneska použil spíše slovo zneužíváni. Nic víc a nic méně.

Založit na tomto srovnávání současné vítání migrantů z Afriky, či Blízkého východu za levičáctví, je falešným tvrzením. Stačí si jen představit, že Angela Merkel je levicovou političkou a absurdnost spojení marxismu se současnou podporou migrace do Evropy, je snadno odmítnutelnou. A to vůbec ani nemusím připomínat USA, které jsou ideology vyzdvihovány jako tavící tyglík multietnicity. Jaksi se mi při tom nechci věřit, že by snad USA byly proto státem s levicovou politikou.

Další dílčí závěr

U klimatického alarmismu, či vítání migrantů, ba celého multikulturalismus lze poměrně jednoduše zpochybnit a při širší argumentaci dokonale vyvrátit, že jde o levicový přístup k řešení všelidských problémů. Stejně tak lze zpochybnit, ba podle mne vyvrátit, že nelze za levicovou politiku, či jednání hovořit i v případech fanatiků a fanatiček genderismu, zavádění občanské společnosti přes politizaci neziskovek, prosazování geneticky modifikovaných plodin až po všechny ostatní ty peripetie současných globalistů. Texty odsuzující zmíněná chování jsou dneska doslova prošpikovány útoky na levici, ačkoliv o levici vůbec nejde.

Na tomto místě rovněž odmítám tezi sociologa pana Petra Hampla, že rozpor levice versus pravice se v současnosti změnil na konflikt globalistů s konzervativními politiky, zastánci trády rodina, národ stát.

Jako zapřisáhlý levičák se musím přiznat, že všechny ony aktivity a aktivisty, kteří jsou dneska vydáváni za levici, považuji v lepším případě za nálepkování, v tom horším za nevulgární nadávky zajišťující manipulaci s myšlením veřejnosti, kterou provádí přesvědčení aktivisté pravice.

Coby celoživotně levicově myslící osoba mám z tohoto stavu dokonce radost. Jestliže současná pravice považuje za levici tak okrajové, až bezvýznamné společnostní jevy, pak mám naději, že není ideově připravena na situaci, kdy opravdová levice opět zvedne hlavu.

Co asi levicí je

Pokusil jsem se na několika maličkostech ukázat, co určitě levicovým politickým projevem není. V titulku jsem ale rovněž napsal, že sdělím, co levicovým aktivismem podle mého soudu asi je.

Prvkem levicové politiky je nepochybně nekompromisní odmítání válčení všeho druhu.

Dále je jím nejen prosazování a reálné zajišťování spravedlnosti coby rovnosti před zákonem, ale především zajišťování sociální spravedlivosti prostřednictvím spravedlného zákonodárství. Upozorňuji na to, že vnímám rozdíl mezi spravedlností a spravedlivostí.

Stejně tak je prvkem levicového chování zajišťování maximální rovnosti nestejných. Mezi tyto tendence patří především pak umožnění co největší podíl na rozhodování o věcech veřejných každému, kdo o to má zájem.

Takže MÍR, SOCIÁLNÍ SPRAVEDLIVOST, ROVNOST NESTEJNÝCH. To je v mých očích projev aktivity současné levice.

75 komentářů :

 1. Pan Stanislav A. Hošek to vystihol presne.
  A ja to iba zovšeobecním :
  Dnes sú VŠETKY politilogické, aj ekonomické POJMY doslova zmrdané. Ich klasický význam je so zámerom demagogie otočený doslova naopak.
  Dnes žiadny text nemožno s určitosťou pochopiť správne, pokiaľ autor v ňom nedefinuje použité pojmy.
  Babylon zvíťazil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Hošek se nechal zmást zrcadlením pojmů a unikl mu smysl a proto nedokázal pojmenovat podstatu problému.
   Jedná se o fašistickou diktaturu korporací a bank, která prosazuje svoje cíle levicovými i pravicovými prostředky. Je to vláda sociopatů a egoistů. Nic víc a nic méně. Martin von Brünn

   Smazat
  2. Souhlasím s pisatelem 18:50. Dnešní svět ekonomicky ovládá pochopitelně pravice, to jsou ti nejbohatší na této planetě, majitelé korporací a hlavně bank, kteří touží po převzetí absolutní politické moci, protože hromadění majetku je již neuspokojuje. Za tímto účelem tito vyvolenci nutně potřebují tento svět globalizovat a tímto ho ovládnout. V praxi to znamená především zlikvidovat to, co jim stojí v cestě, což jsou národní státy s jejich demokratickými systémy. Demokratický systém, jejímž hlavním atributem jsou svobodné volby je vázán výhradně na státy, na politický lid nacházející se na určitém území(démos), bez existence států nemůže existovat demokracie a svoboda. Předpokladem zničení státu je zničení národa, což se dnes intenzivně děje prostřednictvím likvidace historické, kulturní a etnické identity. Dějiny se přepisují, historické osobnosti se dehonestují nebo se o nich nemluví a nepíše, dějepis se přestává vyučovat, a když, tak ve zdeformované podobě, zpochybňují a relativizují se skutečné tradiční hodnoty, mizí národní uvědomění a hrdost, opravdová kultura se potlačuje ve prospěch zvráceností pseudoumělců, jako je např. David Černý. Etnická identita národů je nezadržitelně ničena masovou migrací, přetvářející národy v multikulturní homogenizované a atomizované stádo nihilistických egoistických jedinců, kteří pohrdají národy a státy, tudíž jsou připraveni na změnu systému. Všechny ty ideologické zvrhlosti (politická korektnost, multikulturalismus, genderismus, feminismus, klimatoaktivismus, atd.) šířené masívní propagandou, jsou placeny právě onou globalistickou "elitou" (např. Soros), která používá zfanatizované davy, převážně mladých naivních lidí jako beranidlo k prosazení svých zájmů. Vědí, že propagandou zmanipulované masy, volící jimi placené globalistické strany (TOP 09, Piráti, Zelení atd.) demokratickou cestou dokonají dílo zkázy (Hitler se také dostal k moci demokratickou cestou). Až docílí svého NWO, tak odstřihnou od zdrojů ty, kteří jim pomohli nový ultratotalitní svět vybudovat, v okamžiku zaniknou všechny ty klimatofanatické neziskovky, feministické organizace, LGBT pochody, zapomene se na 68 pohlaví a budou opět dvě, náhle se přestane globálně oteplovat, žádné Gréty nebudou přednášet v OSN. Až tito pomatení levičáci (havlo-kavárenští užiteční idioti, naivní studenti, diváci ČT, hloupí herci atd.) udělají svou špinavou práci za peníze ultrapravicových "elit", kteří je už nebudou potřebovat (navíc eskalace požadavků těchto dnes vyzdvihovaných bojovníků za nové "hodnoty", ne nepodobných levicovým reformátorům z šedesátých let, by je mohla ohrozit), a přestanou je financovat, rozplynou se tito aktivisté a progresivisté jak pára nad hrncem. Ještě nejsme ztraceni, aspoň my na východě Evropy, teď záleží na tom, kolik lidí pochopí, o co tady jde.

   Smazat
 2. Projev aktivity Levice je dovoz migrantů z Afriky a likvidace národních států Evropy Pryč s iluzemi. Chceme li si zachovat národní a lidskou existenci musíme se stát nacionalisty

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. BUDOUCNOST PATŘI PATRIOTŮM A NIKOLI NEOMARXISTŮM!

   To je jedno z prvnich hesel ČSV Společcnosti voličů!

   Smazat
  2. A když kom chyběl titul, tak rychle studovali v Plzni práva. Tam nikdo nezkoumá, zda není závěrečná práce opsána. To bychom se divili, že pane Pospíšile? a nepotřebujeme žádnou ideologii. Ta je jednoduchá: "Kdo pracuje, musí se mít dobře". Jak je to v pohádce.

   Smazat
  3. Co to je? EK žaluje Polsko ohledně soudců. Jsem zvědavý, kdy nastane doba, že další stát opustí EU. Hodina pravdy se přibližuje.

   Smazat
  4. Proboha! Plán šlechtice Kalergiho byl plán pravice. Kolonialismus a imperialismus plány pravice. Hitler a fašismus byly ideologiemi a služebníky pravice. New World Order je projektem pravice. Současná forma globalismu je projektem pravice. Nadnárodní korporace jsou pravice - jejich plán Mediteraneum 2030 na zaplavení Evropy Afričany a muslimy je plán pravice. EU jako služebník NWO a globalistů svou politikou uskutečňuje politiku pravice. Dovoz zahraničních pracovníků ochotných pracovat za menší mzdu než domácí obyvatelstvo je přece nepochybně projekt pravice v zájmu maximalizace zisku pro ni, nikoliv pro rozvoj své země a jejího obyvatelstva, ale proti němu - přinejmenším proti jeho větší části... Bez ohledu na název jednotlivých stran v Evropě, mnohdy zřejmě úmyslně zavádějící, nejsou levicové ale pravicové, protože ve své podstatě hájí pravicovou, nikoliv levicovou politiku, bez ohledu na občasné úlitby zaměstnancům.

   Smazat
  5. 17.43 v tom případě, že vše špatné dělá pravice, co dělají evropské soc. dem. strany? Jsou největší zradci svých národů včetně ČSSD

   Smazat
  6. Přesně. A je třeba to neustále opakovat, ať i intelektuální rutinéři konečně pochopí.

   Smazat
  7. 17:43
   Přesně tak! EU dělá poskoka velkým korporacím a zajišťuje jim daňové ráje, zatímco drtivé většině lidí nic takového nehrozí, tak jak může být EU levicová, když jde proti většině lidí, to je totál hovadina.

   To samé imigrace - kdo vydělá na tom, že se zvýší spotřeba v Evropě? Kdo vydělává na přijímání levných dělníků odkudkoliv z ciziny? Většina lidí těžko, dokonce část z nich přijde o práci a bude mít problémy, ale několik jednotlivců a firem skutečně vydělá.

   A kdo je spojencem islamistů, zejména Saúdů? Kdo spolu s nimi financoval teroristy v Sýrii proti tamní vládě? Kdo má velký zájem na byznysu se Saúdy? Většina občanů? To asi těžko. Zase největší korporace, americký vojensko-průmyslový komplex, banksteři, stejná "deep state" banda.

   Rudý škorpión

   Smazat
  8. Vím, co je dnešní, i minulá levice.

   U nás je to ČSSD, vedle v Německu SPD, což ale není strana japončíka,
   ale Sozialistische Partaj Deutschland.
   A levičáci, socialisté, mají jeden společný znak,
   Nejraději ne-hospodaří s cizími penězi a svým blbým voličům slibují modré z nebe.
   V realitě ovšem i ten blbý volič pochopil, ať už je to u nás nějaký Honza, nebo v Německu Franz,
   že socialisté jsou stejná chátra, jako ty ostatní partaje napříč politickým spektrem.
   Nespočet příkladů z minulosti jsou nám varováním,
   že plody socialismu jsou totalitou v novém hávu.

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. 15,55 - to je ale blábol.

   Smazat
  11. oprava: 17:43! To je blábol. Ve skutečnosti je levičáctví jen berličkou mrzkých mužů bez ambic, které se projevuje jako duševní choroba společnosti, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce i kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, přesahující péči o zdravé a silné, a to proto, aby se opět mohlo zařadit do stáda obecné uniformity masy. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy!"

   Smazat
 3. Mám podezření hraničící s jistotou, že ochrana klimatu nemá řešit ochranu klimatu, ale pěkně nám utáhnout u huby a vybudovat totalitní společnost, proti které byl i socialismus padesátých let ryzí demokracií.
  Klima je celosvětový problém. Nic zásadního se nestane, pokud začne snižovat produkci skleníkových plynů pouze část planety. O drastickém snižování produkce skleníkových plynů mluví v podstatě pouze Brusel a jeho hlavní kůň Německo. Celá Evropa se podílí na celosvětové produkci skleníkových plynů cca 9%. Pokud v Německu chtějí snížit do roku 2030 produkci emisí o 55%, jak se to asi promítne do celosvětové produkce? Pak si položme otázku, jakými opatřeními toho chtějí v Bruselu, potažmo v Berlíně dosáhnout? Předpokládám, že jedním z "opatření" bude administrativní a finanční zátěž největších producentů. Zřejmě dražší emisní povolenky, modernější (a dražší) technologie na omezení produkce emisí. Co asi udělají provozovatelé takových technologií? To, co už dělají několik desítek let. Přesunou výrobu do zemí, kde jsou, kromě levnější pracovní síly, i byrokraticky "čistší" podmínky. Tam, kde se nemusejí nakupovat emisní povolenky a na komínech nemusejí být žádné filtry. Ano, navenek to bude vypadat hezky.Evropa, za cenu drastického omezení celého hospodářství, dosáhne kýženého omezení produkce emisí. Ale jak se to promítne na celosvětové produkci? Nijak.
  A jaké budou dopady na obyvatelstvo? Můžeme jenom spekulovat. Jezdit auty budou moci jenom ti nejbohatší. Všechno neskutečně zdraží, protože všechno se vyrábí pomocí energie a potom se různě převáží. Omezí se produkce masa a mléka, protože krávy prdí metan. Dost možná dojde na přídělový systém. Reptalové budou postaveni mimo zákon, aby nenarušovali klid na práci. V domácnostech se zakáže spalovat fosilní palivo, tak že současný komfort bydlení se přestěhuje do říše snů a fantazie.
  Tak že co je vlastně cílem "ochrany klimatu?" Ochrana klimatu to asi nebude. Kromě odlivu veřejných peněz do kapes vybrané zájmové skupiny to bude drastické omezení svobod většinové společnosti. Možná dojde i na zrušení voleb, resp. "úpravě" volebního systému tak, aby vždy "vyhrála" jednotná kandidátka národní fronty, pardon, ochránců klimatu. Kdo nebude chránit klima za cenu drastického omezení, nebude smět ani kandidovat.
  Ano, jsou to jenom spekulace. Ale ještě se nezačalo se skutečnou ochranou a už jsou oponenti napadáni v médiích. Až se začne, bude reptalů rychle přibývat. A je jasné, že zelení volby už vyhrávat asi nebudou, protože zima a hlad jsou hodně pádné argumenty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pokud to mají odskákat masy, tak se ty masy budou masivně bránit až budou opravdu v koutku.Pak se vše může úplně obrátit

   Smazat
  2. Myslím si, že článek je velmi dobrý k zamyšlení a stejně 14:35. Už ta propaganda a údaje o produkci na stát a ne na počet obyvatel, už to zastírání kolísání klimatu v minulých stoletích a natož tisíciletích, už to je podezřelé. Také zastírání, co a jak na klima působí letecká doprava, námořní doprava...Nicméně, když se podívám na ty kolony aut v ulicích ráno a odpoledne, nemohu pochopit, proč musí každý do práce jet v autě a sám, proč musí mít pořádný bourák a ne nějaký dvoumetrový drobeček pro dva, proč ne hromadkou za půl hodiny, ale vlastním autem za hodinu...Je to tím, že se ti za volantem cítí lepšolidmi a opovrhují těmi v socce? Jakpak jezdí naše pražská kavárna? Samozřejmě že klimazbojníci jsou častěji snad kontrarevolucionáři, než revolucionáři a jejich levicovost v sociálním pojetí nikde není. Termíny neomarxismus správně znějí antimarxismus, zatím co u neonacismu to na potomstvo nacismu vypadá.

   Smazat
  3. Ochrana klimatu, přírody a lidstva je v přímém rozporu s kapitalizmem. Ve své podstatě je to parazitický systém s inklinací k stále zvrhlejší formě. I když někdo může říci že HDP poroste a poroste až budeme mít ráj na zemi. Za komoušů se vyprávělo: Češi vědi kdy bude komunizmus a to až všechno rozkradem a budem si to půjčovat. To ovšem za kapitalizmu není možné, protože správný kapitalista nemá nikdy dost. Ano hrozí nám nasunování migrantů a my řešíme Masaryka, Kurdy, Hřiba a podobné blbosti. V první řadě je potřeba aby se dohodly SPD, ANS a další partaje do nastávajících voleb na společném postupu a prosadily adresnou volební povinnost a proveditelný zákon o referendu. To jsou dvě základní podmínky jak začít napravovat tady ten bordel.

   Smazat
 4. PANE HOŠKU,NOVÁ DOBA POTŘEBUJE PRO ČR NOVOU IDEOLOGII

  A filosofii na misto dovlečeného kapitalismu bez přivlastků.Jene jakou?
  Normálni by bylo ,aby se toho ujmuli socialisti,či komunisti,ale ti občany prodali za třicet střibrných,občané to už poznali a tak tyto polit.subjekty jdou valem do sraček!
  Radujte se autore,sami občané začinaji vytvářet v ČR doposud néco nevidaného!

  VLASTNI PROGRAM,KTERÝ BY MÉLI PŘEVZIT VŠECHNY POLIT.SUBJEKTY A TO VE VLASTNIM ZÁJMU!

  Hned v prvnim článku navrhuji néco co se v EVROPÊ už dávno osvědčilo,ale nikdo z intelektuálů v ČR to neumi propagovat,nevi snad ani co to je a nemá se k tomu to občanúm vysvětlit,že to je použitelná a už v praxi osvědená tzv STŘEDNI CESTA!

  Budete to snad vy schopen občanům vysvětlovat tak dlouho, až jim to dojde?
  Jaký článek do programu voličú navrhnete vy a zdejši lidovi komentátoři,co?

  OdpovědětSmazat
 5. Totalita v režii korporací – to má svůj název.
  A levicové ideologie jsou jen zástěrkou.

  OdpovědětSmazat
 6. DVA KAPITALISTIČTI VLCI CHTĚJI S OVEČKOU HLASOVAT CO BUDE K VEČEŘi

  Ovečka se však ozbroji pořádnou ideologickou puškou,odmitne hlasovat a vlkům ustřeli palice!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tchoři pak ovečku označí za teroristku, a bělohlaví orli ji budou humanitárně bombardovat a nakonec ji sežerou. Šelmy již nikdy ovcím nějaké referendum o večeři nepovolí... leda o tom, jestli k snídani dostanou ovce trávu a seno, nebo seno a trávu. Ať si demokraticky zvolí co chtějí.

   Smazat
  2. OVEČKY SI NAJDOU CHYTRÉHO PASTÝŘE A ZEPTAJI SE HO

   "Pane Lenine co máme tedy dělat?"

   A pan nový Lenin řekne:

   "Můj bůh pan IDEOLOG vám doporučuje vytvořit tři stádečka,kterým dejte korouhve svatých TŘI HWĚZD a pod těmito korohvemi se vydejte jako husiti vybúrit ten Prdlament smradlavých vlků,dyť je vás plno a máte za sebou boha pana IDEOLOGA!

   Korouhve Prdlamentu jsou staré olezlé na nic už se nehodi a jejich majtelé lze porazit,když budete chtit drze to co oni kradou,

   NAŠE PENIZE,MNOHO PENĚZ A BIFTEK MISTO SENA A TRÁWY,kterou vas krmi jako by jste byli nějaké zvirřata ći co!!"


   Smazat
  3. NOVÝ LENIN PŘICHÁZI DRŽIC HESLO PANA BOHA IDEOLOGA

   Smradlavi vlci.

   MAJETEK ZAVAZUJE:JEHO UŽIVÁNI MÁ SLOUŽIT K PROSPĚCHU SPOLEČNOSTI A JEJIMU BLAHOBYTU!

   To chtejte do ÚSTAVY tak jak si to vydobyli v Evropě úspěšné,pokročilé národy a plati tam ZA TO dnes 10 eur na hodinu!

   Neni špatné i heslo.

   KDO NÁM KRADE nase dvĚ tŘetiny ZAKLADNI MZDY PRÝ 15 50 KOŃUR!


   Smazat
  4. OPRAVA:15 550 KORUN PLUS DVĚ TŘETINY A BIFTEK NO NI?

   Smazat
  5. OPRAVA OPRAVY.

   Minimalni mzda je v současnosti prý 13 550 korun.neboli 79.80 na hodinu.
   Středula-odbory chtěji ubohých 1650 přidat na 15 000,zaměstnavatelé se zešměšnuji a chtěji dát jen 700 Malačová prý chce dát 1350 navic..

   To je bida s nouzi!

   Smazat
 7. Levicová politika a vláda je ta, která zajistí lidem bezpečný život v míru, kde je člověk ze své práce ekonomicky, finančně a zdravotně zajištěn, kde ho nestraší exekutor, kde se nevybírá na chudé a hladové děti, nestará se o bezdomovce, protože prostě žádní nejsou, kde se hlavně nepracuje pro zisky mocných a stát není zadlužen. V takovém státě bych chtěl žít!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V takovém státě jsme žili 40 let. pak jsme naletěli "disidentům" a zkrachovalým komunistům na "lidská práva" a svůj stát jsme jim předali do správy a k vládě. Jak to dopadlo, vídíme po 30 letech všude kolem sebe...

   Smazat
  2. 16:01 a 16:07
   Souhlas.

   Smazat
  3. Souhlas nestači,

   těm,kteři si mysli,že to půjde samospádem musi do kedlubmy dojit,že kapitalisti budou chtit,aby jsme je porazili a chtěli nam ukradeně penize, čekaji na to už let a vtloukaji ohlupovadly do hlav,že se jim žije pod knutou exekuci a vadných zákonů přimo SKVĚLE zatim co svet jde dál!

   Smazat
 8. 16:07
  Bohužel,byli jsme ranění slepotou výsledky nebo spíš NÁSLEDKY vidíme den co den....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:07, 16:07 Máte pravdu. Nevážili jsme si co jsme měli a teď vidíme, že dobře již bylo.

   Smazat
  2. 16;51
   KSČ nebyla ani rudá,ani červená,byla oproti HAVLOKURVÁM ZLATÁ!!!!!

   Smazat
 9. Havlovi někdo posprejoval vrata! Vypsal mu tam jeho hlavní životní profese!

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/621937/ozrala-fetak-kurevnik-havlovu-chalupu-na-hradecku-posprejoval-vandal.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakýpak vandal když napsal pravdu, má ale kliku, že mu nenamaloval tykadla, nechytli ho a nedostala to soudit stará Íčka.

   Smazat
  2. Nejlepší komenty jsou na novinkách:

   =Pravda vítězí
   =Pravdu ani policie nevyvrátí!
   =nebo návrh, že by měla být tato kontroverzní stavba obehnána plachtou:)
   =Má pravdu předsedo!!
   =Pravda vyděsí.
   =Vite jaky je rozdil mezi K. Gottem a V. Havlem. Karla Gotta milovali vsichni, zatimco V. Havla vic jak pul naroda nesnasi.
   =Správně měl název článku znít:" Někdo na vrata Havlovy chalupy napsal pravdu."
   =konečně.

   Smazat
  3. ...ještě pár komentů:)

   =Dáša kdysi v každém snímku kde hrála ukázala minimálně PRSA... teď už ukazuje jenom VRATA
   =Napadá mě jenom fráze Bohuša Stejskala z Dědictví: Chlapi,nechajte toho,buďte rádi,že je to za nama.
   =Souhlas ! A Nobelovou cenu za mír pro sprejera !
   =Nedávno jsem četl článek, který hodnotí zdravotní stav všech naších presidentů. K mému velkému překvapení, jsem zjistil, že všichni presidenti byli závislí na alkoholu. Jediný abstinent, který nepil, byl Václav Havel.

   Smazat
  4. 17:17
   On nepil.....ani SUD piva,ani flašku VODKY,NEVYCHLASTAL ALESPOŇ JEDINOU ZA DEN,ALKOHOLIX!☺

   Smazat
  5. Co z toho nápisu děláte vědu? Vždyť tam napsal jenom to, co všichni víme.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. 17:33 Tak či onak to byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína!☺ - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 10. 16:54
  Ze by konečně PRAVDA ZVÍTĚZILA????!!!!☺
  Ani náhodou,za tuhle PRAVDU půjde autor bručet!

  OdpovědětSmazat
 11. Za všechen hnus světa může kapitalismus. Bohužel, jak říkají
  skeptici či příznivci, nic jiného tu není a nebude.
  Naposled něco podobného levici, byl prvobytně pospolný řád.
  Až jednou kapitalismus zhyne, jako že všemu je jednou konec,
  tak ten historický "komunismus" se zase objeví.
  Jak bude ale vypadat Země, a zdáli ještě vůbec bude, je otázkou.

  OdpovědětSmazat
 12. Hodně "pravičáků" mezi lidmi si ani neuvědomuje že svým založením a některými názory jsou ve skutečnosti levičáky.
  Antikomunistickou a antilevicovou propagandou, která levicovost spojuje se zlem, jsou tak zblblí, že se konformně přiklánějí a považují se za příznivce pravicového "dobra".
  Až tak daleko to došlo s tím zmatením ideologií a jednostrannou pravicovou propagandou manipulující socialistickou minulost jako dobu komunistického zla.

  OdpovědětSmazat
 13. 17:17, to není možný, že by ji Dáša ukazovala? Tomu stejně nevěřím, sice vím že podle hvizdu poznáš pizdu, ale když říkáte že Venouš nechlastal, tak to už je možná, možný i tohle. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je super, že vás, zkrachovalé rudé zoufalce, Havel ještě po tolika letech stále dovádí k nepříčetnosti.

   Smazat
  2. Otázka by mohla být, ale není, kdo je zoufalec. Kdo je zoufalec to už všichni kromě 19:26 vědí, takže není co řešit, stačí si historicky kraťounkou dobu počkat a budete v obraze. Saďte se a smiřte se s tím. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. 19:26
   Leda k smíchu!!!!To havlolejna se můžou posrat z pravdivě pojmenoványm vochlastovi!!!!☺

   Smazat
 14. O klima vůbec nejde, když zlikvidují v Německu automobilový průmysl, padne euro a bude se zase platit dolarem.

  OdpovědětSmazat
 15. Pan Hosek nepochopil toto:
  ze nebylo pouze vlivem bohacu vykoristujicich chude a vytvarejici technicky pokrok. Byl to taky vliv sjednoceni!!! Evropy na zaklade fungujiciho nabozenstvi (krestanstvi) ktere vytvorilo spolu s kapitalismem fungujici system a zakony ktere podporovaly zdrave podnikani, neco jako system s Jing-Jang. A proto na priklad Indie, ci Arabie, Cina nebyly schopny udelat tento pokrok ve vede. Pak zde byli taky socialni sily ktere uvedly na scenu Napoleona a Hitlera a proc je dobra otazka.

  Brouk Pytlik  OdpovědětSmazat
 16. Dobrý den, pane Okamuro,

  s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduji množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Vy a Vaše hnutí používá ve veřejném prostoru.
  Nemohu se zbavit domu, že se jedná o fatální nedostatek zcela základních znalostí, a to zejména z moderních dějin, které bohužel způsobují, že se daná prohlášení, proklamace, příklady a přirovnání zcela míjejí s historickou skutečností.
  Považuji proto za svoji profesní povinnost podat Vám pomocnou ruku, aby se Vaše politické proklamace nezakládaly na zjevných nesmyslech, nepravdách či účelově poupravených tvrzeních.

  Nabízím Vám osobně a Vašemu poslaneckému klubu ZDARMA semestrální (míněno půlroční) kurz soudobých dějin, který by obsahoval cca 10 seminářů se základními tématy, jež se objevují v argumentaci Vaší politické strany.
  Zaměřili bychom se nejdříve na vysvětlení některých základních pojmů (např. nacionalismus, vlastenectví, národ, diktatura, totalita, demokracie), přešli bychom k některým frekventovaným historickým událostem a obdobím, jež si v argumentaci aktuálně oblibujete (např. koncentrační tábor, Třetí říše), vše doplněno základními myšlenkami T. G. Masaryka, Jana Patočky či Václava Havla.

  Součástí kurzu by byl také seznam doporučené literatury, část z ní bude pro potřeby názornosti i charakteru komiksové tvorby (pro začátečníky „Obrázky z českých dějin a pověstí, pro pokročilé např. „Ještě jsme ve válce“).

  Věřte mi, že jakkoliv daná nabídka může vypadat mírně absurdně (nedávající smysl), jsem hluboce přesvědčen o smysluplnosti vzdělání, zejména v moderních trendech vzdělávání celoživotního.

  S pozdravem a s důvěrou v sílu vzdělání a řečeno s Komenským v „cestu světla“.

  doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Stehlik,

   to je co ptrebujeme, co chybi nam jasne vysvetleni kde jsou principy (mapa a kompas k 21 stoleti).

   Ja treba mohu pochopi Leo Strausse (co chce asi) , ale nejsou mi jasne(zname) ideologie pro 21 stoleti.
   (Vcetne jak se zmeni socialne struktura svetovych nabozenstvi??)

   Dokonce tvrdim , ze se nepublikuji prilis mnoho.

   Doufam ze nas ctenare NR nenechate plavat a jednou tydne nam napisete kam jit a co cist!!!

   Nemusi to byt dlouhe!!

   Diky Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Pane Stehliku,učený muži,

   vykašlete se na oKAMůRU,ten samuraj s dřevěným mečikem si nechce dát do svých bobkových listů nedostatečného Programu pro jen 10% a kdovi jestli bod ve kterém by deklaroval,že jeho metou je dosaženi většiny v Parlamentu a je proto schopen v tomto smyslu upravit svůj nedostatečný Program opirajici se o AFROARABI.

   Poučte radši nás zdejši lidové komentátory ve smeru pro ČR fungl nove ideologie o které tu co pět minut piče ta ČSV Společnost voličů či kdo to je.

   Napište NÁM tu krátkou přednašku

   CO JE TO SOCIÁLNI STÁT VYMYSL PRAVICE

   a zda nám přinese nejmiň 250 korun na hodinu, aby jsme nemuseli nic dělat.
   Zminky o tom co to je, jsou tu mazany i definice tak též a k diskuzi vůbec nikoho nepřipusti,takže to musi být pro gojimy si potebná prima bomba, ale nikdo tu o tom nediskutuje ,protože to neni v TV a TISKU vysvětleno a tak tu je jen tak jedině hovno.

   Profesore jděte s námi a ne proti nám SpD jsou čučkaři a žadne voliče už dale nechtěji,takže tu zbýva jen jen SMUTEK a škoda,že nám naš GOt umřel!!!

   Smazat
 17. Zalez Pepku,nejsi vítán!

  OdpovědětSmazat
 18. Nick Mugabe, 19:52, je zde to nejpodradnejsi PRASE , ktere zde existuje ! Od rana do vecera chrochta nadavky, coz je uzitecne denni pro nase opozicni snahy, k jeho snaham, vsude ve svete.

  -----------------------------------------------------------

  Dr. Michale Stehliku , Vase vzdelani je z indoktrinacniho institutu pro samostatne nemyslici a i kdyz vase prednasky mohou byt zajimave, tak bez nazoru z opozice, nemaji hodnotu, nebot jste v Cesku NATERACI vsichni !
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21;03
   Hezky ses ty AMIUNTERMENSCH popsal!!!!!

   Smazat
  2. On tu hledi ,nekde ciha
   sedi nekde na strome
   bysme ho tu nevideli
   jako Fucik presel tajne
   do ilegality by zmatl Vencu
   ale to mu neprojde
   neb Venca bdely mu to hned zabali
   rekne smytec zmetku
   my te tady nechceme
   bez si domu Smichov zmetku
   za cikany do prdele

   Smazat
 19. Co sleduji NR zadny z prispevku neprisel s resenim v rustu populace rozvojovych zemich a tim emigrace do evropy.

  "Proletari vsech zemi spojte se!!" co se tim mislelo bylo udelat masovu spolecnou unii proti ultra bohatym , tim ze se budou podporovat, jak podporovat proletare v Africe??

  Coz dela Markelova a tudiz je Marxistka 21 stoleti. Zatim nikdo z ctenaru NR ani pan Hosek nevysvetlil mne co je Marxismus 21 stoleti? mozna pan slovinsky filosof Zizek ci nekdo jiny.

  Vsichni hledaji reseni jen "NYNI, DNES, tento ROK" a ono to tak nepracuje.

  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý má být bojujícím proletářem na svém místě kde je, to znamená ve svém kulturním okruhu -civilizaci. Socialistické země podporovaly národně osvobozenecký boj proletářů rozvojových zemí a pomohly jim dosáhnout určité civilizační úrovně.
   S pádem socializmu to bylo hlavně v Arabském a Africkém světě a jinde zničeno, mimo Číny, Kuby, Vietnamu ..
   Co dělá Merkelová není spojování proletářů rozvojových zemí Afriky a Arábie ...

   Smazat
  2. Řešeni Pytlik je jednoduché.

   zatelefonujte do Činy at potáhnou Saharu slunečnimi članky a ty arem tam ten pisek roztavi na dalšsi panely,ty budou vyrábět proud pro kabel vedouci do EU i k nam a tak si bude Afrikacorps žit zdarma a mohou i šoupat jako pominuti a nemuseji ani lovit sardinky!

   Smazat
 20. Brouku kapitalizmus to vyřeší, pochcípáme všichni a to bude pro tuto planetu to nejlepší co se může stát protože člověk to je to co se přírodě nepovedlo. Ovšem co je to proti věčnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalist se musi ,modifikovat cili prebudovat na ponekud jiny kapitalismus ...ale jaky. ???

   A to je ale taky nutne pro ideovou zakladnu aby se prebudovala ..ale jak?

   Novy druh krestanstvi ci ceho si ale ceho??

   Atd. ale jsou zde povolanejsi lidi nez jsem ja.
   Ideolog Leo Strauss ten to vyresil tak ze ponekud zkombinoval Nietche + Plato dohroamady a prisel s docela systemem ktery ziskal silnou podporu casti vlivnych lidi v USA ( nevim % vlivu ci jak to vycislit) ale patrili k nim Bushova rodina myslim a podobne orientovanych kruhu. To je to co mnoho lidi zahrnuje jako neoconservativce(neocon).

   Nejsem expertem ale je vhodne sledovat.


   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Vývoj lidstva se podobá cestě potácejícího se opilce od zdi ke zdi (křesťanství v počátcích bylo svojí podstatou "levicovou ideologií").
   V současné době se vývoj dopotácel ke zdi napravo a bude následovat potácení se ke zdi nalevo.
   Ještě nějakou dobu bude trvat než lidstvo vystřízliví z opilství všech manipulačních ideologií a půjde normální rovnou cestou mezi těmi dvěma zdmi.

   Smazat
  3. PYTLIK sledujte značku ČSV,

   čili nepolitickou Společnost voličů ta má jako prvni v ČR Program voličů a jejich konstrukt, jak NA TO přesně a ověřeně,ovšem gojimům je tady zakázano cenzurou to presentovat a tak se to dozvědět a proto jsou tu všichni duti a nevědi,že musi chtit penize stejně jako kapitalisti,kteři jim je jinak ukradnou a ještě ukradnou i daně a zisky z našich tovaren,které patři stejně těm kteři v nich pracuji tedy nám a odvezou je do daňovýych rájů,kde se za ně tamni vlády nakoupi dluhy USA,kteréžto dolary budou brzy zdevalvovány a tak budou mit stejně hovno!

   Smazat
 21. Asi nejsem v obrazu i když 1/2 mého života patřla totáči, (pokusu o socialismus), ta 2,/2 současnému pokusu o kapitalizmus. Podle náklonosti k jednomu z těchto režimů by měla logicky vypadnout orientace nalevo, nebo napravo. Je mi líto, obojí mě zklamalo. Kdyby tak šel smíchat humanizmus K.Čapka, harmonie A.Dvořáka, respektování Desatera, ahimsa (nenásilí) M. Ghandího, nebát se a nekrást od T.G.M., lásku k národu od J.Nerudy, sportovní smysl pro fér hru a to vše okořenit inteligentním humorem J.Wericha, tak to by byl recept pro můj izmus. Možná pochopíte, že na vrcholu jsou pro mne morální hodnoty a ty teprve určují ekonomické řešení potřeb, obrácena implicita svádí k násilí a válkám. Budou-li hlavním kritériem ve společnosti morální hodnoty, pak automaticky odpadanou problémy sporavedlnosti, ustanovení zákonů a nastane rovnost před zákony. Logicky postupně ubudou i odchylky od zákonů a jejich tresty. Dovolím si oponovat morální hodnoty může ctít jak pravičák, tak levičák a naopak. Mám i připominku k podílu na rozhodování ve věcech veřejných, zde mi nestačí zájem jedince, vedle morálních hodnot, je nutné požadovat inteligenci doplněnou moudrostí (zkušeností). Zrovna tak socializmus a kapitalizmus bych nechal už v minulém století, fakt je že tohle dočasné mezidobí má snad nejblíže ke korporátnímu globalizmu s funkcí virtuálního monetarizmu. Až se ho lidstvo nasytí a posleze mu krkem, tak se půjde dál. Jsem utopický optimista.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud hodnotíte to co bylo, pak to bylo. Ale po roce 1989 došlo k návratu ke kapitalismu se vším všudy. Je nutné se poučit a hledat cesty dál. Jenže kapitalismus stojí na pravicových hodnotách a na tom nic nemění ani "levicová" rétorika dnešních dnů (i o tom je přece článek). Socialismus byl vždy chápán jako pokus právě o spravedlivější a poctivější společnost. To, co nám bylo kolem listopadu prezentováno jako samozřejmý výsledek evoluce kapitalismu pod jakýmkoli názvem, však na Západě existovalo především díky konkurenci socialismu a tím i silnému odborovému hnutí. Jakmile kapitalismus zvítězil, začal likvidovat všechny výdobytky občanů (a i právě odborová hnutí) a vždy si pro to našel důvod. Dnešní doba je přechodná, ale v představách elit je to cesta k nadnárodnímu vlastnictví v podobě přímé, či jen třeba jako patentované poplatky zageneticky modifikovaná semena, poplatky za vzduch (to jsou ty limity CO2 se kterými se již nějakou dobu obchoduje na státní úrovni, takže platíme za vzduch), nejlépe zpoplatnit veškerou vodu a jídlo ne pro peníze, ty přijdou samy, ale pro vliv a ovládání zdrojů. To je právě nadvláda. Pravicové ideje jak se prezentovaly v historii nemohou být založeny na MÍRU, SOCIÁLNÍ SPRAVEDLIVOSTI, ROVNOSTI NESTEJNÝCH, jak píše autor článku.

   Smazat
  2. 22:19
   Taky si myslím, že současno je neudržitelno. Leč návrat k socializmu, tak jak jsme ho poznali, už nebude. Různé izmy jsou jen obaly, které po rozbalení mají jiný obsah, než je inzerován. Ideologie, které mají definovat obsah, jsou jen reklamou pro ochočení davu. Nepopírám, že kdysi byly vedeny čistou snahou o odhalení faktorů, které působí ve společnosti. Dnes se faktory zneužívají jen pro hrstku vyvolených proti zbytku, vůbec nehraje roli pravice kontra levice. Podstatou je slušnost a neslušnost, zákonost a nezákonost a o ní by měla rozhodovat většina. Snad vidíte v přímém přenosu, že loupežit může pravičák, jako levičák. Proto různá politická dogmata neberu i když mávají andělskými křídly.

   Smazat
 22. 20:46 takhle reaguje lidovec Stehlík /docent historie/ na T.Okamuru,který připomenul,že EU má nacistické kořeny a vycházel z této informace:
  Nacisté vypracovali „základní plán“ pro Evropskou unii desetiletí předtím, než byla EU skutečně vytvořena, tvrdí to např. šéf UKIP Gerard Batten, který již v roce 2016 vystoupil na obranu Borise Johnsona, který na sebe přivolal kritiku za přirovnání cílů EU k cílům Adolfa Hitlera. Gerard Batten upozornil, že Boris Johnson skutečně vystihl vazby mezi EU a nacisty a že EU má mnohem „užší vazby“ na fašisty, než si mnozí uvědomují. V roce 1942, kdy si Němci stále mysleli, že vyhrají válku, vydali zprávu nazvanou Europaische Wirtschafts Gemeinschaft – která se překládá jako Evropské hospodářské společenství,” napsal Gerard Batten ve svém příspěvku na svém blogu, který už mezitím byl z internetu smazán /UKIP je konzervativní a euroskeptická politická strana ve Spojeném království, která se nachází na pravé straně politického spektra/.

  OdpovědětSmazat
 23. Děkuji autorovi za odvahu psát "o nezvyklých" tématech.
  Co by bylo všechno třeba , aby každý o levici věděl a nevěděl je bohužel náročné na znalosti a souvislosti historie. Teprve pak se "vyloupne" jádro dnešního stavu levicových myšlenek v povědomí veřejnosti (a také stavu tzv. moderního světa). Je proto nutnou potřebou pro elity likvidovat vzdělávání, učinit poznání jednotlivce co nejvíce mozaikovým. Pokud se budeme brát za skutečné školství, pokoušet se mladým pochopit aspoň něco, je naděje. Školství však dnes vedou především ti, kteří školu ve skutečnosti nenávidí až do hloubi morku kostí. Ale já jsem optimista. Věřím, že dnešní viditelný nepoměr mezi vzdělanými a vzdělávajícími se mladými lidmi na jedné straně a mezi těmi druhými - tupě čumícími (dnes) do svých elektronických hraček a duševně línými je přibližně stejný, jako býval. To jen ti hloupí, tupí, namyšlení, neználkové, agresivní tupci, vulgární pitomci, idioti, vlezdoprdelkové, poklonkáři, vymaštěnci, depresivní maniaci jsou díky internetu více vidět. A jsou vydáváni sami sebou za hlas národa. Jenže My máme zkušenosti z minulosti, kdy se zdálo, že Český národ je poražen definitivně, ale ten údiv (téměř vždy) němčourů, když ze dne na den drtivá většina lidí začala veřejně mluvit rodným jazykem a vyžadovat českou řeč, byl vždy pro ně maniodepresivní mánií a úderem jejich sebevědomí "nadřazených" spoluobčanů (a nemám na mysli "jen" okupaci 1938 - 45). I proto nás "představitelé" elitního plemene nenávidí. Věřme mladým, co jsou "stranou", však žádné generaci (ani té mé) se neprorokovalo nic moc dobrého těmi staršími. A jsme tu. Třebas zase na kolenou. Ale jsme. Nikdy nesmíme být zafixováni na podobu maloměšťáčka, toho světoobčana, ten vždy pokorně panáčkoval, a třeba i hajloval a "čecháčkem" ve své zemi se stával vždy jen tehdy, když to bylo pro něj výhodné.
  Budoucnost patří trpělivým a vědoucím. Budoucnost nepatří Gretám, či jiným "aktivistům. A rozhodně nepatří cílům a myšlenkám, které ztělesňuje například právě Merkelová. To je cesta do pekel pro celý svět a hlavně pro Německo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je typicka Slovanska vlastnost , Slovany nesmis porazit!!! , za to te budou nenanvidet 100 generaci a mstit se.

   Slovani se musi chytre svest na jinou cestu , ale to neni tak jednoduche a Nemci ani Rusove nebyli schopni prijit s vhodnou psychologii jak tento posun v Cechach uskutecnit.

   Se zajmem pozoruji snahy predelat lidi pomoci Televise a pocitacu na jine v USA a v Evrope . Cinane ani Rusove se o to tak nepokousi ty kraci v starych slepejich jen trochu modernisovani.

   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Brouku, jseš si jist, že Jidáš nebyl Slovan, já o tom po naší kupónovce (povedené privatizaci) moc přemýšlím.

   Smazat
 24. Nenechte se vysmát,levice u nás od haráku neexistuje. JEN využívá blců kteří si to nepostřehli. Kdyby mohli z mrtvých vstát zakladatelé těchto spolků museli tytto zrůdy exeplárně popravit.

  OdpovědětSmazat
 25. Pane Hošku též sem byl levičák ale ta u nás už neexistuje tak sem pravičák co volí SPD.

  OdpovědětSmazat
 26. Největší průšvih je, že si naše "levice" opravdu myslí, že je levice.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.