Reklama

čtvrtek 3. října 2019

Bruselské grilování

Ivan David
3. 10. 2019     parlamentnilisty
I přes katastrofální neznalost základních informací o medicíně a zdravotnictví byla koordinátory Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu (EP) shledána vhodnou kandidátkou na komisařku pro zdraví kyperská křesťanská demokratka Stella Kyriakidesová. Rovnou „odstřelen“ byl poradou koordinátorů Zahraničního výboru maďarský kandidát na komisaře pro rozšíření László Trócsányi (FIDESZ). Koordinátoři zemědělského výboru se rozhodli pořádně „potrápit“ polského kandidáta na funkci komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského (PiS).


Má být podroben novému výslechu, i když věcně a místy i odvážně odpověděl na všechny dotazy členů výboru. Výborovým bafuňářům vadí, že je Polák navržený unioskeptickou vládou. To vadilo i v případě maďarského nominanta, jemuž nejvíce ublížilo, že je Maďar.

Během tří hodin přijde několik set zemědělců o práci
Polský kandidát na funkci evropského komisaře pro zemědělství Janusz Wojciechowski v úterý 1. 10. 2019 čelil tři hodiny otázkám členů Zemědělského výboru Evropského parlamentu. Na začátku svého vystoupení předložil statistiku, kterou vypracoval Evropský účetní dvůr, z níž vyplývá, že během posledních deseti let zaniklo v Evropské unii více než čtyři milióny zemědělských podniků ze 14 milionů. „Jinak řečeno, každý den v EU zanikne více než tisíc farem. Během těch tří hodin, kdy se mě zde budete ptát, zbankrotuje více než 150 farem. Několik set zemědělců přijde o práci a mnohé rodiny i o střechu nad hlavou,“ připomněl Wojciechowski. Ve svém projevu, v němž se představil členům výboru, tento současný člen Evropského účetního dvora a bývalý místopředseda zemědělského výboru Evropského parlamentu (po dobu 12 let) vyzval současné poslance, aby pomohli změnit Společnou zemědělskou politiku EU tak, aby zemědělcům dala šanci přežít. „Musíme našim zemědělcům vrátit budoucnost,“ řekl Wojciechowski. Poté začal být „grilován“ dvouminutovými otázkami členů vedení výboru a minutovými dotazy řadových členů. Předseda výboru Norbert Lins (EPP) mu na odpověď vyměřil vždy jen minutu nebo dvě.

Máme tady zase sprostého podezřelého

Poslanci se ptali na kdejaké detaily návrhu reformy Společné zemědělské politiky. Jejich otázky se týkaly postoje k zastropování plateb, podpory biofarem až po zvláštní dotace pro zemědělce ze vzdálených zámořských ostrovů. Na přetřes přišlo i vyšetřování údajně neoprávněného čerpání plateb za letenky, které v době, kdy byl Wojciechowski místopředsedou Zemědělského výboru EP, dva roky věc prošetřoval Úřad pro boj s podvody (OLAF). Vyšetřování bylo již ukončeno bez obvinění, máme tedy zase „sprostého podezřelého“. Polský kandidát odpovídal jako právník. Někdy přesně vybroušenými právními formulacemi, jindy tak trochu obecně a diplomaticky. Nechtěl totiž urazit ani levicové, ani pravicové poslance, ani zastánce trhu bez hranic, ani zastánce ochranných opatření, ani malozemědělce, ani podpůrce velkých podniků, ani zelené fanatiky, ani stoupence umírněných řešení. V několika případech byl ke konkrétnějšímu stanovisku „dotlačen“ doplňujícími dotazy.

Vrátil by státům aspoň části pravomocí

Z pohledu českých zemědělců odpověděl uspokojivě na oba dotazy, které jsem mu položil jménem frakce Identita a demokracie (ID). Na dotaz „Budete v rámci reformy Společné zemědělské politiky prosazovat, aby zemědělci ve všech členských státech dostávali srovnatelné dotace za podmínek také podle volby těchto států?“ odpověděl, že by jako komisař nechal nějakou míru rozhodování na členských státech. „Podmínky v různých členských státech EU jsou natolik rozdílné, že prakticky není možné všem zemím nutit jen jeden model jako je zastropování plateb,“ řekl Wojciechowski v diskusi. Záměrně jsem otázku formuloval nevyhroceně, protože bylo jasné, že eurohujerské politické frakce jsou velmi ostře proti „renacionalizaci“, tedy proti podle nich nežádoucímu návratu nějakých pravomocí členským státům. Trvají na tom, aby vše bylo řízeno z Bruselu a to stále větší měrou. Důvěra k polskému kandidátovy byla apriori nízká. Je obecně známo, že vládnoucí politická strana PiS (Právo a spravedlnost) je velmi konzervativní a vlastenecká až nacionalistická. Wojciechowski v průběhu slyšení opakovaně citoval statistiku, podle níž je průměrná výměra střední farmy v Polsku 10 hektarů a v Česku 130 hektarů. Tím dal najevo, že hodlá tuto skutečnost respektovat.

Nechce zničit evropské zemědělství

Moje druhá otázka směřovala k jeho postoji k uzavírání obchodních dohod, z nichž vyplývá možnost masivního dovozu zemědělských produktů (hovězího a kuřecího masa, sojových bobů, atd.) ze států sdružení Mercosur (Brazílie, Argentiny, Uruguay a Paraguay), z Ukrajiny, Vietnamu a dalších zemí. Wojciechowski se distancoval od politiky otevírání evropského trhu dalším dovozům. „Evropské zemědělce musíme chránit proti nadměrným dovozům z třetích zemí. Nesouhlasím s dalším zvyšování dovozů potravin a zemědělských komodit do EU, ať už se to týká sdružení Mercosur nebo Austrálie, Nového Zélandu nebo Ukrajiny,“ odpověděl polský kandidát na evropského komisaře pro zemědělství. V rámci mého doplňujícího dotazu uvedl, že nehodlá tolerovat dovoz zemědělských produktů, které nejsou vyráběny podle stejně přísných norem jako v EU.

Spravedlnost se nelíbí?

V průběhu slyšení pak Wojciechowski opakoval: „Jsem pro to, aby v zemědělské politice byla nastolena spravedlnost.“ Dokonce řekl, že by Komisi navrhoval umožnit schválení dotace vyplácené z národních zdrojů, pokud je stejná dotace již vyplácena v nějakém jiném členském státu. U každého kontroverznějšího tématu, jako je upřednostňování biozemědělců vyššími dotacemi, neopomněl polský kandidát uvést, že je otevřen diskusi a je připraven se o opatřeních radit s výborem. To je pravý opak praxe, kterou předvádí současný irský komisař pro zemědělství Phil Hogan (EPP), který před členy výboru do poslední chvíle tajil detaily připravované dohody se sdružením Mercosur. Když slyšel ve výboru námitky proti smlouvě, včetně konstatování poslance z jeho rodného Irska, že dovoz hovězího bude znamenat likvidaci irského dobytkářství, komentoval to výrokem, že tato smlouva je pro zemědělce „velká výzva“. Jiný poslanec pak konstatoval, že mluví, jako by nebyl komisařem pro zemědělství, ale komisařem pro obchod. Za několik týdnů se ukázalo, že Hogan byl v nové Evropské komisi sestavované německou předsedkyní Ursulou von der Leyenovou (CDU) nominován do funkce komisaře pro obchod.

Nesplnil protikladné požadavky

Na poradě koordinátorů frakcí v zemědělském výboru byl pak v nepřítomnosti ostře kritizován za neevropské postoje, nejasné odpovědi, údajné protiřečení a chybné názory. Hájil ho bezvýhradně jen koordinátor za konzervativní frakci z polského PiS. Jako koordinátor za frakci ID (Identita a demokracie) jsem namítal, že v zemědělství působí mnoho zájmových skupin a v každé zemi jsou jiné podmínky a kandidát projevil snahu vyvažovat zájmy. Řekl jsem, že pro naši frakci je přijatelný a že nelze očekávat, že jiný kandidát nominovaný stejnou polskou vládou by se názorově podstatně lišil. Dvanáct let ve funkci místopředsedy zemědělského výboru EP je zkušenost, se kterou se jiný kandidát může těžko měřit. Ostatních pět frakcí se však postavilo proti němu a prosadili si, že kandidátovi položí nové písemné otázky, znovu ho podrobí „slyšení“ a pak se uvidí. Nemyslím, že by šlo o víc než prodlužování trápení.

Fráze vzbudily nadšení

Na bruselský průměr velmi otevřené odpovědi polskému kandidátovi příliš nepomohly. Měl jsem možnost úroveň jeho vystoupení srovnat s výkonem kyperské kandidátky na komisařku „pro zdraví“ Stellou Kyriakidesovou. Pro její odpovědi nelze najít jinou formulaci než plané fráze. Nejde o komisařku pro „zdravotnictví“, to je v kompetenci členských států. Je tomu tak patrně proto, že zdravotnictví je pro velkou různost systémů těžko stlačitelné do bruselských norem. Jde o směsici problémů veřejného zdraví – hygiena, epidemicky se vyskytující choroby, sociální a „lidskoprávní“ otázky zdraví. Okusil jsem velmi důvěrně, jak silné jsou zájmové skupiny ovládající zdravotnictví. Své zisky si nenechají omezit. Uspokojit je znamená bezvýhradně jim sloužit, postavit se proti je v systému slabých vlád neschopných obhájit veřejný zájem a silných zájmových skupin politická sebevražda. Všichni připíjejí na „zdraví“, proti „zdraví“ nikdo nic nemá, každý má „zdraví“ rád…Tazatelé byli nadšení, že je kandidátka proti rakovině, proti infekcím, proti jedům, za přísné podmínky, že nedovolí, bude trvat na, ostře vystupovat proti, nekompromisně žádat a naprosto nepoleví. Byl jsem nucen poslouchat plané sliby a žvásty. Hlavním výborem kladoucím otázky byl výbor ENVI, tedy pro životní prostředí, otázky tedy byly kladeny většinou fanatiky s planoucím zrakem zato bez reálné představy o faktech. Výbor pro zemědělství byl vedlejší a zařazen, aby se rituálně zřekl „chemie“ v zemědělství.

Démon souhlasu mě neovládl

Na schůzce koordinátorů v 21.30 jsem vyslechl obdivná slova o kandidátce na komisařku pro „zdraví“ a její srovnávání s „nedostatečným“ kandidátem na komisaře pro zemědělství. Šest koordinátorů pělo chválu na skvěle připravenou komisařku. Jako sedmý jsem se nezdržel konstatování, že zemědělství je velmi zatíženo protikladnými zájmy, zatímco zdraví má každý rád a slibovat všeobecné zdraví není nijak obtížné. Dovolil jsem si připomenout, že jsem lékař a sliby, že všichni budou mít stejný přístup k lékům, mi naprosto nezní věrohodně, protože v různých zemích jsou nesrovnatelné rozpočty. Dodat, že nádory jsou nemocemi zejména vysokého věku a na něco člověk umřít musí, a že tedy nelze slibovat prudké snížení úmrtnosti na nádory, to jsem si říci nedovolil. Ke kandidátce jsem si poznamenal, že „zřejmě naplnila očekávání“.
Jde naštěstí o malého Evropana

Pro odmítnutí polského uchazeče převážil názor, že současný člen Evropského účetního dvora, což je evropská obdoba našeho Nejvyššího kontrolního úřadu, není „dost velkým Evropanem“. Nikdo se samozřejmě nenamáhal měřit jeho tělesnou výšku. Za velkého Evropana, což je podle Lisabonské smlouvy jeden z kvalifikačních předpokladů pro výkon nejvyšších bruselských funkcí, je považován ten, kdo je pro další federalizaci EU a přesouvání pravomocí do Bruselu. Po výslechu Janusze Wojciechowského musím přiznat, že podle jeho odpovědí on rozhodně dostatečně „velkým Evropanem“ není.

Ti rovnější vědí, jak hlasovat

Vzápětí jsem se dozvěděl proč. Názor na kandidáta uvnitř frakcí totiž zdaleka není tak jednoznačně negativní, jak to ultimativně prezentovali koordinátoři prounijních frakcí. Podle informací, které mi poskytli řadoví členové výboru za lidovce, komunistickou frakci GUE a Renew, je v jejich frakcích zhruba polovina poslanců, kteří by Wojciechowského podpořili, pokud by o něm mohli hlasovat. Podle mých odhadů by dokonce mohl dosáhnout i těsné nadpoloviční většiny. Řadovým poslancům o kandidátovi ovšem hlasovat umožněno není. Finální verdikt budou na jednom z příštích výborů opět vynášet koordinátoři. Z jejich dnešního jednání mám obavu, že budou rozhodovat podle kritérií, které nemají zase až tak moc daleko k norimberským rasovým zákonům. V tomto přesvědčení mě utvrzuje i fakt, že v Zahraničním výboru byl včera „potopen“ maďarský kandidát na funkci komisaře pro rozšíření a sousedství László Trócsányi. Zkušený profesionální diplomat, na němž možná nejvíce vadí to, že je Maďar a že byl nominován vládou premiéra Viktora Orbána (FIDESZ), jehož strana v Maďarsku volby do Evropského parlamentu vyhrála s více než ústavní většinou. Tento způsob pokročilé bruselské demokracie zdá se mi býti poněkud podivným.

23 komentářů :

 1. Žádná demokracie neexistuje ani u nás ani v bruselu je to to samé jak SPD nemůže do vlády parlamentní švindl.

  OdpovědětSmazat
 2. Co ste čekal ?

  Demokracie/liberální demokracie, kazajka/svěrací kazajka, parlament/Evropský parlament. Novinka ?

  Holt na rozdíl třeba od Klémy nemáte kam se jezdit učit a nemůžete jim aspoň vmést, že už se učíte, jak jim zakroutit krkem. To ale moc nevíme nikdo, sorry jako.

  OdpovědětSmazat
 3. V nedávných dobách,
  kdy se v tehdejším EHS likvidovaly ročně stovky tun zemědělské nadprodukce tím, že se odvážely na skládky...

  Společnou zemědělskou politikou současného EUprotektorátu a rozšířením o nové členské státy, bylo zachráněno nejen zemědělství na Západě, ale i mnohá průmyslová odvětví.

  Tuhý centralismus, tolik připomínající horlivé soudruhy z KSČ, nebo ÚVKSSS, přináší své žádané ovoce.Nejen že byly zlikvidovány direktivně kvótami prosperující zemědělská odvětví, ale absurdity dovozů ovoce a zeleniny do států, které zásobovaly většinu tehdejší RVHP, (Bulharsko,Maďarsko,Rumunsko), už nikomu absurdní nepřipadají.
  V realitě jsme pak konfrontováni s prodejními cenami kdysi běžně dostupného ovoce a zeleniny, které se pro mnohé občany stává luxusem.
  Autor článku se sice snaží v rámci svého mandátu, ale ovlivnit, nebo dokonce napomoci něco změnit, na to je bezmocný.
  Stávající struktury jsou natolik opevněny ve svých dlouholetých pozicích, že změny musí přijít odjinud...

  OdpovědětSmazat
 4. Pryč ze spolku s fašistickými kořeny, a móresy.

  OdpovědětSmazat
 5. EU je stále více elitářský spolek, stále se stále snaží zužovat okruh lidí, kteří můžou něco rozhodovat. Ty je potom snadné zkorumpovat, aby prosazovali další centralizaci.
  Volit nějaké funkcionáře, by měl celý europarlament a ne pouze nějací jiní funkcionáři. Vrátit tam nějaké demokratické prvky, může Evropská Rada, tedy prezidenti a premiéři EUstátů. P.K.

  OdpovědětSmazat
 6. Moc děkuji panu Davidovi za důstojnou reprezentaci Česka potažmo SPD v EP.
  Ta zemědělská problematika je HODNĚ složitá,oni jsou zemědělci -někdy- i pěkné šelmy.
  Samozřejmě považuji za nesmyslné a škodlivé,abychom dováželi produkty,které si můžeme vypěstovat sami.
  Na druhou stranu se mi-jako spotřebitelce s nižším příjmem- ježej všechny chlupy.
  Mám temné tušení,že po(případném) ukončení dovozu hovězího z Jižní Ameriky nasaděj čeští chovatelé ceny...jaké svět neviděl.A pro mne to bude s hovězím jako s tou jitrnicí.
  Tak hodně úspěchů a pevné nervy,pane Davide!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také velmi děkuji p.Davidovi za to, že za nás, občany, bojuje, nejen důstojně ale i chytře...a hlavně, že nás informuje o tom, jak to ZHOUBNĚ chodí v EU, že tedy má pravdu JUDr.Jana Zwyrtek Hamplová, která říká, že lidé povstanou proti zvěrstvům vnucovaným nám vedením EU, nynější EU bude rozmetán a zbudujeme si takovou EU, která bude nás chránit a nám pomáhat a nechá každé zemi jejich pravomoce a svébytnost, autonomii...Najděte si blog této dámy, potěšíte se....Jana Václavíková

   Smazat
  2. 12:23...Paní Hamplovou znám,publikuje i na Pravém prostoru.
   Jinak souhlas,SPD nemohla vybrat do EP nikoho lepšího,než pana Davida.
   Je zkušený, nekonfliktní,vzdělaný,výborně se tam hodí.
   (Tím nijak neumenšuji kvality pana Kobzy a mnohých jiných.Zkrátka: SPD už má z čeho vybírat.Jupííí)
   Helanov

   Smazat
 7. Jen několik poznámek. Dotace do zemědělství zcela deformují tržní hospodářství. Pak ti, co vyráběji laciněji - protože jsou bez dotací krachují a naopak ti co dostávají nejvyšší dotace, vyrábí draze a ubíjejí ty laciné. Je i známo, že z dotací se dá žít ještě snadněji, než ze sociálních dávek a dá se bez problémů našetřit za 20 roků na slušný statek.
  Není bez zajímavostí, že české zdravotnictví je dost podobně zmatečné. Zveřejnění statistik, jak je to s počty lékařů dnes oproti r. 1989, s jejich kvalifikací , pracovním zařazením (nemocnice/u lůžka/v ambulanci: versus soukromé ambulantní praxe atd.) by bylo zajímavé.
  Bohužel např. jsou ambulance z nemocnic vytlačovány do soukromých praxí, jejichž kvalifikace je velice často mínusová. Jistě by bylo zajímavé, kdyby třeba za chirurgické obory v soukromých praxích byly publikovány počty provedených chirurgických výkonů, kterými by byly tak odbřemeněny nemocnice? Takže asi polovinu soukromých praxí v chirurgických oborech by bylo možné postrádat, protože jejich výkony jsou nulové. Na druhé straně v nemocnicích bez ambulancí nelze vychovávat odborníky a také naopak, v ambulancích bez lůžkového fondu! Ale touto cestou se dnes ubírá české zdravotnictví. Trochu nadneseně: zlomíte si nohu, musíte nejdříve ke svému praktikovi, ten vás dopodučí k soukromému chirurgovi/ortopedovi a ti vám dají doporučení na rentgen v soukromé praxi, vrátíte se do ambulance chirurga a ten vás doporučí do nemocnice. Protože se bude dělat náprava zlomeniny v celkové anestézii, půjdete ještě ambulantně na vyšetření na internu.... Vypadá to, že si dělám legraci, ale to je realita a i důvod, proč je české zdarvotnictví v této podobě drahé. A ještě jedna perlička. Po zasádrování nohy se probouzíte z narkózy, přijde sestřička a ptá se na potíže. Vcelku žádné nemáte, jen se třesete zimou, protože nad vámi je otevřená veltilačka. Požádáte o její zavření a setra odpoví, že pošle ošetřovatelku, není "kompetentní". Dostanete stenokardie, kterými trpíte, požádáte o nitroglycerin pod jazyk, ale sestra odpoví, že to musí ordinovat lékař - a ten nemá nyní čas (17:00) a naštěstí stenokardie přejdou, lékař pak přijde ve 23.00. Jo, kde jsou ty časy, kdy jeden muž na oddělení dovedl udělat rtg, jednoduchí krevní vyšetření či moče, dovézt nemocného na operační sál, vyměnit vyhořelou žárovku....A DNES NA VŠE MUSÍ BÝT "SPECIALISTA". Cha chá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:14...S tím zdravotnictvím,to mi povídejte!!!
   Ono je to asi hlavně v lidech.
   Mně dělali stejný zákrok 2x v jedné nemocnici,ale na různých odděleních.
   Jednou jsem si připadala jako v nebi,podruhé jako v pekle.
   Mám něco se zádama a nevydržím ležet v poloze naznak.Na radiologii mi sestřička píchla anestetikum,takže jsem to dlouhé ležení v pohodě zvládla.
   Na interně (o dva roky později) jsem se svíjela bolestí, když už jsem hodně hlasitě požadovala něco proti bolesti,tak mi milostivě přinesli JEDEN Brufen.
   Tak jsem je upozornila,že Brufeny mám v nočním stolku a sežrala jsem jich už nejmíň 10.
   Pak konečně nastala akce a obdržela jsem kýženou včeličku.
   Angioplastika DK je holt spojená s dlouhým ležením a kdo má něco se zádama tak má veliký problém.
   Helanov

   Smazat
 8. Největší tragédií v současném zemědělství, jsou velkochovy. V těch se zachází se zvířaty jako s neživým materiálem. Ať to jsou slepice, krávy, lišky. Na to by se měla EU zaměřit.
  Dnes není problém nedostatek potravin, problémem je jejich způsob výroby a také kvalita. Velkovýrobnám každé ošizení přináší velké zisky, takže produkují stále levnější produkty, které se stále méně podobají potravinám. Také mají dostatek zdrojů, aby si uzpůsobily normy a kontrolní procesy. U menších výroben, to až tak neplatí. Velkovýrobny se také více podílejí na ekologických škodách, než ty uměřené, např. vepříny. Je třeba do toho vrátit lidský rozměr, ale liberalismus, vláda peněz, to nedovolí. Zde je třeba hledat nápravu v demokratickém zřízení. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:21...Máte pravdu,ale co s tím?
   Řetězce tlačej na nízké ceny.
   A přiznejme si,že některé domácnosti už jiné potraviny než ty ve slevě pomalu ani nekupují.
   Třeba já se musím hodně přemlouvat abych si koupila vajíčko od slepice na podestýlce.
   Někdy se přemluvím,a někdy zas ne ;-)
   Helanov

   Smazat
  2. Unknown4. října 2019 14:40
   S těmi vejci jsem na tom podobně, ale pokud jsou, tak po nich sáhnu.
   Domnívám se, že potřebujeme zdanit bankovní operace a komunikační společnosti a z těchto prostředků dotovat střední zemědělce, se střední obhospodařovanou rozlohou a středně velkými chovy. Bylo by to ku prospěchu údržby krajiny a zaměstnanosti na venkově. Navíc by tito zemědělci (třeba s podporou státu) mohli založit svá družstva, kde by zpracovávali a prodávali své produkty. Měli taková družstva i za první republiky a dnes bychom potřebovali konkurenci zahraničním řetězcům, které odsávají peníze ze země. S trochou propagandy, by si snad lidé za domácí kvalitu mírně připlatili.
   Ale tomu všemu brání direktivy EU, které tvrdě udržují liberalismus a nesvéprávným státům nedovolují vést nějakou politiku na vzestup státu. P.K.

   Smazat
  3. 19:32
   Za českou kvalitu si člověk rád připlatí!

   Smazat
 9. Hmm...no tak nejlepší bude asi samoléčba bylinkami z vlastní zahrádky a jíst ???

  OdpovědětSmazat
 10. Rozmluva Mařeny z frakceX s Boženou z frakceY na pískovišti:
  Boženo, dohodli jsme se s ostatními frakcemi, že tu krávu z frakceZ budeme izolovat. Nikdo z nás se s nimi nebude bavit. Souhlasíš? Jasně, Mařeno, a představ si, že si ta čůza při obědě sedla k mému stolu! Tak jsem si odsedla, aby si ostatní frakce nemyslely, že jsem zrádkyně, a vůbec, ještě bych od ní něco chytla...
  Na pískoviště slepic dobrý, ale co když ti frackové můžou rozhodovat o osudech statisíců lidí...

  OdpovědětSmazat
 11. Naše sdělovací prostředky tvrdí, že europoslanec Ivan David hlasoval pro rezoluci"O důležitosti evropské paměti pro budoucnost Evropy" - tedy jinak přeloženo o tom, že viníkem započetí II.světové války je SSSR. Je to jen projev taktiky ☺,. nebo o lež?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zde máte odpověď:
   svobodne-radio.cz/2019-10-03-studio-beta-general-hynek-blasko-nejen-o-eu/

   Smazat
 12. 21:59
  Tys tam byl a viděl to na vlastní oči???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonym 22:15 je zřejmě slepý - viz text "Naše sdělovací prostředky tvrdí ..."☺ - lituji vás. A rada anonyma 22:23 je taky perfektní - chce to jenom 2 hodiny a 7 minut času pro poslech rádia převážně o zemřelém Karlu Gottovi. Rady a pokyny nad zlato!!! Ovšam sám autor se pro jistotu neozval.

   Smazat
  2. 14:30
   No tak jste si poslechl konečně pořádné rádio, a dozvěděl jste se, na co jste se ptal. A jestli chcete odpověď na dotaz mimo obsah článku, nikdo vám přece nebrání, abyste autora kontaktoval přímo, a ne přes diskuzi.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.